[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - för alla svenskar samt...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 512
Thread images: 151
File: 13254324467.jpg (49 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13254324467.jpg
49 KB, 960x540
>>
>ingen gör en ny tråd
>>
File: 1451663919781.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663919781.jpg
84 KB, 1280x720
H-hej, är d-det här n-normalbögarnas hetlinje?

K-kan ni b-berätta hur man f-får en f-fv?
>>
>ingen ny tråd
trodde åkturen skulle ta slut
>>
>>53776054
Hejheeej. Ja de va snyggt spelat :) Någon sorts reaktion borde det allt gett. Nästan så du borde gå och börja jobba med management.
>>
>>
>>53776054
Sjette for Sven Ingvars
https://www.youtube.com/watch?v=sk4PrvQc7pY
>>
File: perfekt tia.jpg (66 KB, 600x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perfekt tia.jpg
66 KB, 600x870
>>53776092
Bara var dig själv.
>>
>>53776143
Släng in en till joker som får råka bli skitbra. Borde väl provocera nog att skärpa till han.
>>
File: Saya_stitch_06.jpg (397 KB, 1280x937) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_06.jpg
397 KB, 1280x937
>>53776092
Det är bara att begå självmord favä
Man kommer aldrig få en smal sexdemon fv med stora bröst
>>
>dkn ingen docka fru
>>
>>53776253
Nej för fan. Kanalisera din frustration att visa hur fel dina haters har. Detta kanske är sista livet du har vet du. Bli bra.
>>
File: 1442985420143.jpg (13 KB, 164x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442985420143.jpg
13 KB, 164x200
>>53776253
Okej säg dina sista ord
>>
File: STATS.png (9 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STATS.png
9 KB, 1200x800
Vågar ni?
>>
File: 1452367436771.png (9 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452367436771.png
9 KB, 426x364
>dkn tentan gick bra
>dkn man har städat
>>
>>53776219
Räcker inte. Vi måste driva honom till vansinne. Måste bryta ner fullständigt före vi kan bygga upp som vi vill ha han.
>>
File: original.jpg (216 KB, 683x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original.jpg
216 KB, 683x430
Borde det vara obligatoriskt för svenska flickor att ha sex med asylinvandrare?
>>
File: Saya_stitch_05.jpg (556 KB, 1280x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_05.jpg
556 KB, 1280x1046
>>53776303
Hehe mm våga tro hehe
>>53776311
Att gilla lålis är inte pedofili och Chitanda bästa frufru
>>
File: stora.jpg (57 KB, 446x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stora.jpg
57 KB, 446x600
jag till vänster
>>
File: Dahegaoshi.png (724 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dahegaoshi.png
724 KB, 1280x720
>>53776376
Ja, så de inte våldtar eller tafsar
>>
File: a28.jpg (31 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a28.jpg
31 KB, 480x454
>professorn pratar om något, lyssnar inte
>"okej vi tar en frivillig att pröva, vad sägs om..."
>pekar på killen just bredvid mig
>man

Över 200 personer i salen för i helvete.
>>
File: statistik.png (31 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
statistik.png
31 KB, 1200x800
>>53776320
Jag har en redo favä
>>
>>53776092
Hur får man en söt fv att sjunga karaoke med?

https://www.youtube.com/watch?v=s8awsXmNpC0
>>
>>53776381
Handlar inte om att "våga tro" eller "hoppas". Det handlar om att lära dig kontrollera dina känslor och omforma dem till handling som tar dig dit du vill komma. Tro och hopp är för mesar och tjejer. Riktiga män tar tag i sitt liv i sina egna händer så att säga.

Gå från en passiv syn där du är passiv och saker händer dig till en aktiv syn där det är ditt handlande som definierar dig.
>>
>>53776463
>dkn när man fortfarande brydde sig om vad professorerna tänkte och tyckte om en.

Minns den känslan. Men saknar den knappast.
>>
>>53776495
karaoke? hmm jag är ingen expert, men jag gissar på japan eller örnsköldsvik.
>>
File: Saya_stitch_07.jpg (529 KB, 1280x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_07.jpg
529 KB, 1280x956
>>53776511
Hehe mm läs bara the secret så löser sig allt
Då kommer man bli snygg så man kan fixa fv och kunna orka arbeta
Fyfan när kommer VR-fv och sexrobotar
>>
File: image_80.jpg (83 KB, 640x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_80.jpg
83 KB, 640x744
Hade ni?
>>
File: 1451511758198.png (193 KB, 904x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451511758198.png
193 KB, 904x1024
>>53776601
Örnsköldsvik får det bli
>>
>dkn man först förlorade 5000kr på poker och sedan i ren ilska började dra 100kr spins på Gonzos Quest och vann 7000kr
>dkn spelmissbrukare
>>
>idag ska jag dammsuga
>idag ska jag diska
>idag ska jag fixa avloppet i badrummet
>idag ska jag panta alla burkar
>idag ska jag tvätta
>idag ska jag göra ordning veckans matlådor
>idag ska jag planera inför de kommande kurserna

Idag har jag inte gjort ett skit. Kan jag få ett F?
>>
>>53776616
nej jag föredrar killar
>>
>>53776479
hade kunnat var jag fast lite äldre och inte en pleb
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
Vad lyssnar ni på?
https://www.youtube.com/watch?v=Gwt056HF72A
>>
>>53776601

Reta nu inte tantmaffian mer än nödvändigt, du vet deras makt.
>>
>>53776161
>>
>>53776616
Nej, är inte trolljägare
>>
>>53776616
Oy vey
>>
File: 1452645034452.png (158 KB, 274x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452645034452.png
158 KB, 274x389
>dkn hon börjar klä sig mindre och gå ut mer
>>
>>53776653
Nä jag har slut på F att ge. Rättar inte tentor längre.
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
>>53776653
F
Jag skulle också fixa massa saker mem det blev oanständiga spel istället
Samt så blev jag bannad på hem ipn från kanalen
>>
>>53776643
jvdk, du vann tillbaka dina pengar+mer åtminstone
>>
>>53776696

Din fv? reeeee
>>
>>53776675
Hade sugit av/10
>>
>>53776696
Perfekt tajming favä. NU är tiden man skall vara lättklädd och full i Sverige.
:^)
>>
>>53776653
Du har fortfarande tid till att göra allt

>>53776664
Changes - Tupac, Talent
>>
Hehe what a stupid language
>>
>>53776677
Jag frågade inte dig, snubbelbög
Filtrerad
>>
>>53776643
>och sedan i ren ilska började dra 100kr spins på Gonzos Quest
detta verkar inte nyttigt
>>
>>53776787
Avundas inte de fäder som har cirkus 5-10 nånting år gamla döttrar. De får uppleva landet som deras föräldrar röstade fram.
>>
>>53776790
>lyssna negermusik
>>
>>53776664
https://www.youtube.com/watch?v=UIcvHSUCiAs

N O S T A L G I
>>
File: 081220_dnsb2.jpg (30 KB, 460x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
081220_dnsb2.jpg
30 KB, 460x366
Den här mannen står i hallen och skakar han med din pappa. Vad gör du?
>>
>>53776733
Ja, nu ska jag sluta spela om pengar..igen :^(
>>
File: 1453014747264.jpg (279 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453014747264.jpg
279 KB, 960x1280
Vänlig påminnelse :)
>>
>>53776696
Ända sen jag lämnade staden (du)
>>
File: 1452737921535.gif (993 KB, 924x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452737921535.gif
993 KB, 924x507
>dkn aldrig kommer bli pappa
>>
>tfw obssesive thougts thinking im a fag
>im not a fag
>very nervous about
>bad erections because im nervous
>im nervous because no erections
KILL MEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53776858
Håll käften och lär dig dra nytta av folks irrationella känslor istället. Livet kommer bli så mycket lättare för dig då du inte drar på dig de überintelligenta psykopaternas vrede med att jobba emot dem.
>>
>dkn man inte bor i ett normalt land
>>
>>53776858
Nej, men det är bättre än heroin när man får free falls i Gonzos Quest med en rejäl insats
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53776931
ja kan ju säga att jag sagt det där själv tusen gånger. Är fan inte sunt
>>
>>53776975
>dkn man inte föddes som en Chad
>>
File: 1452979901136.jpg (199 KB, 1080x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452979901136.jpg
199 KB, 1080x1350
>>53776940
>antyder att dattaspelsspelande, fällporrrunkande hanrejgossar vill ha nån 40-årig uppvaskad kärringjävel
>>
>>53776940
Jo vi vet. Men vi vill ju inte ha dem.

>>53776949
Skulle rekommendera dig att läsa på om metoderna. Det är en bra checklista på om du har seriösa problem som du behöver söka professionell hjälp för. Om du inte ens kan känna äckel inför hur döden beskrivs längre då behöver du seriös hjälp.
>>
>>53776975
>dkn sverige
>dkn svenskar
>dkn svenskor
>>
>>53776742
bög
>>
>>53776054
> Dra till billigt-att-leva-land före gränserna börjar stängas.

j/n
>>
>>53777053
>dkn ens landsmän generellt är fjolliga betamän

Fan vad jag blir äcklad av den genomsnittliga svenska mannen. Konflikträdd liten fjolla, antingen förblindad av vänsterhanrejeri eller en bitter skadeglad fitta som går igång på att se Sverige förstöras för att han skulle kunna säga "vad var det jag sa?"

Tror helt ärligt vi skulle behöva en förintelse här där vi utrotar upp till 90% av svenskarna. Iaf de 70% som inte röstar SD förtjänar dödsstraff utan undantag.
>>
File: Decantering.jpg (488 KB, 802x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Decantering.jpg
488 KB, 802x1168
>dkn ingen att fika med vid KTH imorgon
>>
>>53777211
>projiceringen
kek min cuck :^)
>>
>>53777229
breva bild på dig själv så kan jag överväga det
>>
File: 11543643213221.jpg (137 KB, 520x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11543643213221.jpg
137 KB, 520x500
>jag gillar ju det namnet, svenska motståndsrörelsen
>jag tycker det är ett bra namn, och det är nånting som behövs, om allt hade funkat som det ska så skulle det ha funnits ett politiskt parti som gjorde motstånd men alla är bakbundna
så när blev Jonas Inde stormsnorre?
>>
>>53777229
>fika
Bara cuckar fikar. Fika är det cuckigaste som finns i hela världen favä. Fika är vad som har gjort vårat land till det cuckigaste landet i hela världen.
>>
killen under mig är bög
>>
>>53777229
>dkn man är vid KTH imorgon
>>
>>53777329
sant favä
>>
>>53777272
Det här är ett typiskt svenskt svar. "Le cynisk rationell redditör". Inte en slump att så många på reddit är svenskar, typiskt svensk hemsida.
>>
>>53777211
Så dra ifrån Sverige då om du inte står ut längre.
>>
>tfw obssesive thougts thinking im a fag
>im not a fag
>very nervous about
>bad erections because im nervous
>im nervous because no erections
KILL MEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1452527797426.png (113 KB, 500x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452527797426.png
113 KB, 500x460
>>53777323
>denna projicering
>>53777305
Nej vill inte visa mitt fula ansikte favä
>>
>>53777364
Att fly är fegt men det är väl förståeligt att en patetisk ursäkt för en man som du skulle dra den slutsatsen direkt.

>buhuu det blir tufft bäst jag springer iväg och sen gnäller lite om det på reddit
>>
>>53777375
I'm not a fag either. Let's hug in a very non faggy way, shall we?
>>
File: 1452793278416.jpg (178 KB, 1916x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452793278416.jpg
178 KB, 1916x1074
>>53777336
Jvdk, hatar varje minut
>>
>>53777385
>Nej vill inte visa mitt fula ansikte favä
Är du anon? Varit på någon träff?
>>
>>53777417
hehe mm jag ska stanna här och sjunka med skeppet :D!
>>
>>53777375
sounds pretty gay to me
>>
>>53777417
Så din lösning är ett folkmord på svenskarna.
En jävla tur att stormmongon som du aldrig lyckas med någonting.
>>
>>53777434
no
yuuuuuuuu are a fag
>>
File: 355342342.jpg (197 KB, 694x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
355342342.jpg
197 KB, 694x579
>>53777448
>vara på träff
Hehe mm
>>
>>53777494
>Hehe mm
om du vill fika med en anon ur tråden borde du väl våga gå på träff
>>
>>53777417

Det som är mer mesigt är att passivt finna sig i en situation man inte står ut med oavsett hur dålig situationen blir. Att dra är att visa var man står. Att välja bort. "Nu får det fan vara nog".
>>
>>53777572
Sluta svara på autisten
>>
>>53777316
Somras, läs hans twitterflöde
>>
File: 1452749843188.png (1018 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452749843188.png
1018 KB, 1200x1600
>>53777572
För mycket folk på träff
>>
>>53777620
Vilken tid ska vi mötas då?
>>
>>53777449
Var ska du fly då? Finns ingen plats på jorden där du kan komma undan då judarna drivs av ett hat mot vita människor.

>>53777473
Man har alltid dödat förrädare. Om du år 2016 inte kan se några problem med massinvandringen så är du att betrakta som en förrädare för då vill du antingen ha det såhär eller så är du mentalt handikappad.

>>53777581
Ja du är typ som de där betamännen som minsann ska visa kvinnorna att de inte får vara horor längre genom att VÄGRA gifta dig med dem. Som att de bryr sig? Din reaktion är likadan som en 5-årings och ingen bryr sig. Folk bryr sig om styrka och att fly är motsatsen till styrka. Patetiskt.
>>
>>53777581
Önskar dig all välgång. Det behövs att fler män tar detta beslut för att Sverige ska bli ett bättre land. Att dra är det ultimata sättet att visa att man bryr sig.
>>
>>53777700
>Var ska du fly då?
Kina
>>
>>53777466
i jerk off ma dick with girls since i was 12 yo

im not gay desu
>>
File: laughing bale.gif (2 MB, 265x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing bale.gif
2 MB, 265x308
>När kvinnor stöter på mig men de fattar inte att jag sparar mig själv för min frufru
>>
>>53777316
Modigt som fan men han verkar ju rätt obildad/dum alltså.
>>
File: bearcia.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bearcia.png
2 MB, 1920x1080
Bane?
>>
File: saya_dance.jpg (62 KB, 383x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saya_dance.jpg
62 KB, 383x555
>>53777662
Kommer vara där från typ 13:30ish och föreläsning börjar 15:00
>>
>>53776975
>dkn det inte finns något helvitt bra land utan sociala rättvisokrigare

VIF västvärlden
>>
>>53777752
so
mby u just like dick anyway
>>
>>53777700
>se så stark jag är jag gnäller på internet
det handlar inte om sverige längre
det handlar om en själv
>>
>>53777743
>han tror han kan få medborgarskap i Kina

Jag kanske skulle kunna få det då jag är smart och välutbildad, typ topp 1 procent och de är okej med ett litet antal främlingar om de är bra genetiskt material men om du tror gemene fjollsvensk ska få komma dit så är du ju naiv som fan.
>>
>>53777862
nope if i think im do a bj my dick dont get hard
>>
>>53777844
Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien
>>
>>53777801
hur känner jag igen dig?
>>
>>53777700
Du vill kontra invandring med bokstavlig avrättning av det svenska folket, du vill göra mer skada mot mitt folk än massinvandringen har gjort.
>>
>>53777878
Jo för individualism har ju historiskt visat sig vara så starkt. Människan är inte alls ett flockdjur.
>>
>>53777883
>Jag kanske skulle kunna få det då jag är smart och välutbildad
Tror du att du är ensam om det eller? Det finns många högutbildade och intellektuella individer här i tråden
>>
>>53777916
>Slaver
>Vita

Värre än muslimer favä
>>
>>53777700

Styrka är att våga ta sina egna beslut. Att välja / byta land är ett av det största beslut du kan ta här i livet.
>>
File: 1452550644521.jpg (52 KB, 599x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452550644521.jpg
52 KB, 599x347
>>53777017
>dkn Narcissus är cuckad till döds

VIF
>>
>>53777017
fina pattar Narcissus har favä
>>
>>53777916
>Bra land
>Vitt
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1452799416174.jpg (798 KB, 1440x1602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799416174.jpg
798 KB, 1440x1602
>>53777927
Röd ros på kavajen ;)))
Nä men venne, ser ju ut som alla andra
>>
does your electricity grid get fucked in heavy snowfall? Like cables snapping or poles falling etc
>>
>>53778062
>Nä men venne, ser ju ut som alla andra
hur ska vi då kunna fika med varandra?
>>
>>53777961
då kan du gott gå under med flocken
>>
>>53778062
>Bära kavaj till en föreläsning

Har du en trilby också?
>>
>>53777991
Därför vi måste fånga in folk och knarka ner dem med kärlek så de slår sig till ro innan de förstår hur sjukt Sverige är.
>>
>>53777954
Rensa ut de svaga elementen är bra i längden.

>>53777975
Nej men oddsen är stora att du inte är det. Det ska vara något specialbehov som Kina vill ha men du kommer aldrig bli sedd som en äkta kines, bara bli tolererad.

>>53777991
Gruppstyrka > individuell styrka. Att fly som en liten fitta är inte styrka någonstans dock.
>>
>>53777316
När kulturmarxister snodde hans barn.
>>
>>53778086
no because we're not retarded like the rest of the world, and dig the cables under the ground
>>
>>53778086
No, it does during storms though
>>
File: saya9.jpg (726 KB, 1276x2224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saya9.jpg
726 KB, 1276x2224
>>53778103
Ja, trenchcoat och en katana också (vikt tusen gånger)
>>
>>53777991
>Att välja / byta land är ett av det största beslut du kan ta här i livet.

Njae... jag kan komma på större beslut än å flytta till Norge.
>>
Grabbar vi lever nog i den värsta möjliga tiden.
>>
>>53778109
Tant mafioso UT UR VÅR TRÅD!
>>
File: CYSxVp6WkAIBrVB.jpg (62 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYSxVp6WkAIBrVB.jpg
62 KB, 1024x576
>>53778145
Utanför storstäderna så är i princip alla elkablar ovan mark
>>
>>53778174
>värsta möjliga tiden.

Daglig påminnelse att kaffe var ransonerat fram till och med 1951.
>>
>>53778226
>kaffecucken
>>
>>53778199
Kanske till din bondgård conny men nej, så ovanligt är det inte.
>>
>dkn man är dålig på höger och vänster
någon annan som vet den donken
>>
>>53778174
Internet och tekniska pryttlar är r1 grymt favä, men allt annat är bajs ja
>>
>>53778174
>har en skärm som man kan göra vad som helst på
haha aa
>>
>>53777211

Nja, behövs bara omskolning. Våra förfäder levde hårda, slitsamma liv, så det är inget fel på generna.
>>
>>53778245
>dkn dricker inte ens kaffe.

Ville bara få (you)s
>>
>>53776940
Är det där hon från arrested development?
>>
>>53778174
>värsta
nej
>dålig
ja
>>
>>53778127
Att ta ett så stort beslut kräver mer mod än vad de flesta svenskar har. Skrev du ju själv.
>>
>>53778256
vänster är som engelskans left och höger som right
>>
File: 1450835045238.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450835045238.png
233 KB, 397x402
>>53778256
Alberto?
>>
>>53778165
Vem snackade om Norge?
>>
>>53778174
Finns bokstavligt talat hundra tusentals jagjags där ute. Vi lever i en bra tid.

>>53778256
Jvdk
>>
>>53778174
1716 var nog bra mycket pissigare att vara svensk än 2016 favä
>>
>>53778405
jagjag är ju ett svar på dåliga tider dock
>>
>>53778256
rechts und links på tyska.
>>
>>53778366
Det var ett exempel på att flytta utomlands autistanon. Men byt gärna ut Norge mot valfritt annat land om det känns bättre så.
>>
File: image.jpg (127 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
127 KB, 640x960
>detta är vad feminister tror
>>
>>53778431
För dig

Men ja, att vi flyr verkligheten är knappast ett bra tecken, favä

Frågan är, hur fixar vi det här?
>>
>>53778496
> Norge är kanske det land som är mest likt Sverige.
> Variationer i kulturella och språkliga skillnader gör det inte lättare eller svårare.

Öh, vad säger du.
>>
>>53778256
haha är detta svenska staten xDD
>>
>>53778526
Mahmoud kommer bli kvinnofridskämpe efter några år i Sverige
>>
>>53778526
Dessa feminister tycker ju att jag har lika dålig kvinnosyn som Ahmed för att jag tycker hon förtjänar att avrättas för sina "åsikter" medan han tycker alla kvinnor ska våldtas av han och hans bruschor.

Dumma luder.
>>
File: 1443408534855.png (142 KB, 312x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443408534855.png
142 KB, 312x268
>>53778587
>>
>>53778419
>bajs på gatorna överallt.
>skottår
>just förlorat sista landbiten i Tyskland.
>kajaneborg exploderar.
>calle 12 inför något halvtaskigt försök till planekonomi.

1716 sög favä.
>>
>>53778526
Feminism är bara ett påhitt för att reta män med för att få upp deras puls lite.

Du har fattat det först nu? Grattis eller något.
>>
PING FLUGSVAMPANON
Hur säkert är det att handla grönt på flugsvamp?
>>
>>53778564
Verkar ju inte vara så svårt att flytta hit oavsett var man kommer ifrån.
>>
>>53778690
>le vi retades ba ecksde

För sent
>>
>>53778690
Verkar vara mer än så då den lärs ut på umiversitet med mera
>>
File: Curzsmh.webm (649 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Curzsmh.webm
649 KB, 1280x720
>>53778526
Jag undrar ens om de hänger på klubbar runt Östermalm.

Eller om det bara är deras hjärnspöken om elaka vidriga kapitalistiska rika vita överklassiga män som spökar...
>>
>>53778690
Jo men det behövs ju när vi lever i den lugnaste av tider. Annars blir män till mesar som sitter framför datorn hela dagarna och slösar bort sitt liv.
>>
flervarre börjar idag äre lätt eller
>>
>>53778690
Nej det är skapat för att vända kvinnor och män mot varandra. Kolla bara på alla /r9k/-bögar och MGTOW och allt vad det heter. Patetiska "män" som blivit feminiserade av feminismen som hatar kvinnor för att kvinnor blivit till fullkomligt skit, återigen pga feminismen. Detta leder till att kvinnor dras till invällarna då de inte blivit förstörda betamän då de inte utsatts för feminism.
>>
>>53778755
Nej. Det är ju för att de som behöver få sin aggression retad allra mest för att manna upp är män som är extra rationella och därför troligtvis pluggar på universitet.
>>
Vem fan kom på det här med könskrig favä, lite dumt ändå. Vita kvinnor är de ända som gö detta mot sina män
>>
>>53778815
en baggis
>>
>>53778666
Glöm ej:
>10% av befolkningen (200 000 man) stupade i Calle Tolvs misslyckade krig pga hans skitnivå diplomatikunskaper
>>
>>53778840
>vem kom på det här med könskrig

Rannsaka dig själv
>>
>>53778526
>detta är vad invandrare tror
>>
>jonas inde på radio nordfront
Dummare samtal får man ju leta efter. Hur länge har han varit rödpillrad? 10 minuter? Fan vad han svamlar om en massa jävla skit alltså.
>>
>>53778815
Jag tyckte den var lätt. Men det var ju evigheter sen jag läste den.
>>
File: 1453005280813.png (119 KB, 883x955) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453005280813.png
119 KB, 883x955
>>53778819
detta
>>
File: 1452422095083.png (335 KB, 2766x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452422095083.png
335 KB, 2766x982
Haha
>>
>>53778989
Hehehe *släpper ur mörkret inom*
>>
File: 1449912936109.png (20 KB, 771x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449912936109.png
20 KB, 771x576
>dkn måste gå och handla
det är så lååångt
>>
>>53778874
Calle 12 var en memeknug favä.
Calle 11 var den coola snubben.
>>
>>53778989
tur att ingen vet om det här stället i sverige
>>
>>53778989
Lol. Nästan så man skulle skaffa en brud bara för att få se reaktionen när hon får reda på det då :D
>>
Bra vibrationer
>>
>>53779063
Calle 11 var en hanrej utan dess like.
>>
>>53779053
kanske skulle tänkt på det innan du flyttade så långt ifrån affären
>>
File: 4real.jpg (70 KB, 782x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4real.jpg
70 KB, 782x581
Juridikföreläsaren slänger pikar mot SD flera gånger under föreläsningen och kallar SD-röstare för nynazister. Roligt att man kan ha en politiskt netutral juridikföreläsnig iaf :^)
>>
>>53778989
>a 4chan
Parallella fyrkanaler-teorin är bara ovetenskapligt flum favä.
>>
File: 1452935516471.jpg (365 KB, 750x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452935516471.jpg
365 KB, 750x725
>radio nordfront
Bokstavligen avpixlat-nivå på analyserna.
>>
File: 1443289013134.jpg (56 KB, 926x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443289013134.jpg
56 KB, 926x335
Varför är /v/ och /co/s ritrådar alltid så skitiga
>>
>>53779104
Älskar ironin då du visar dig vara ungefär lika psykopat som hon är rädd för.
>>
File: 1423175958758.png (132 KB, 396x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423175958758.png
132 KB, 396x454
Skriver 200 ord uppsats i Svenska om mitt favorit djur, sista chansen att få CSN...
Jävla land, och jävla skit regler
>>
File: image.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 912x905
>>53778989
>4kanalen
>djupnät

KA
IN
HI

DE
>>
>>53779120
svårt att flytta närmare än 200 meter
>>
>>53779140
Det är helt otroligt hur många det är som brevar i min kanal. Tack för att ni kom, lämna en lajk och en kommentar.
>>
>>53779053
Jag har 15 km till närmsta affär.
Och ingen bil.
Inga bussar.
-25 grader.

Gå nu till din affär din lyckliga jävel.
>>
>>53779125
söt bild
>>
>>53779168
Gris eller får eller hund eller katt. Fan jag skulle inte ens kunnat välja ämne.
>>
>>53779203
>bo ute i skogen
hatar du människor?
>>
>>53779168
CSN anon tittar ner på dig och skrattar.
>>
File: Turk vs Russians.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Turk vs Russians.webm
2 MB, 1280x720
>>
>>
>>5377923
Bor gratis här ute och har uppskaningsvis 4 meter till jobbet.
>>
>>53779250
påminnelse att rasmus sålde ut tråden till blixtbak under jodelgrind
>>
File: 1442872523910.png (57 KB, 200x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442872523910.png
57 KB, 200x186
>>53779203
500 meter till närmaste affär
En busstation
Istäckta nedförsbackar och är på gränsen till en becksvart skog
-1
Öppet mellan 7 och 23
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SrsmQpMX5bg
>>
File: 1453135873544.jpg (56 KB, 622x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453135873544.jpg
56 KB, 622x415
Skottpengar på muslimer när?
>>
>>53778819
Nej detdär är ju bara ytterligare teater för att reta män. Finns inga farliga krig eller andra saker som tvingar män att bli riktiga män nu förtiden (inte i Sverige iaf) så vi behöver feminism och annat påhitt för att provocera män att ta för sig och säga ifrån på skarpen.
>>
>>53779324
Jävlar va det brevet sket ner sig. Var riktat till dig iaf.>>53779238
>>
>>53779203
15 km? Hur fan klarar du dig?
>>
>>53779332
Fan ta rasmus.
>>
>>53779324
>har uppskaningsvis 4 meter till jobbet
vad jobbar du med?
>>
>>53779358
It's a real person?
>>
>>53779433
Mamma och pappa skjutsar han så klart.
>>
>>53779353
Varför har alla så nära till sin affär. Det här är inte ok.

t. Skogsanon>>53779433
Kna
>>
>>53779371
fr.o.m. 16 april
>>
>>53779106
puss
>>
>>53779467
Koksal Baba

https://www.youtube.com/channel/UCuRblyl7_9hKA0L17K8ZsDw/videos
>>
>>53779462
Kulsprutor.
>>
File: image.jpg (74 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
74 KB, 640x960
>donken när man hanrejar Svenska tjejer på jodel
>>
>>53779553
>>53779462

>dkn inte jobba i norrländska urskogarna med att producera barbarisk ursvensk ur-skogs-porr.
>>
>>53779469
Njae. De bor uppskattningsvis 1500 km bort.

>>53779433
Åker med en polare ibland. Knallar. Cykel
>>
>>53779636
Ta livet av dig själv.
>>
>>53779481
Får du skjuts i varje fall?
>>
>>53779603
jag fnissade lite favä. fast sen insåg jag att jag är man och det måste låtit mycket omanligt.
>>
Hade tydligen råkat vrida kylan på max i kylskåpet på något sätt. Insåg att något inte stod rätt till när märkte att sallad var frusen.
>>
>>53779636
Du måste ju bo i norrlands inland eller något?
>>
>>53779687
bra brev
>>
>>53779658
Visst. Men motivera varför.

>>53779659
Se
>>53779636
>>
>>53779702
Njae. Inte inland men norrland är ju rätt.
>>
>>53779707
Så dåligt var det väl inte. Jag tyckte det var lite småintressant att kylan ens gick så långt ned. Nåväl, jag får väl ta åt mig din kritik.
>>
File: k.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k.jpg
78 KB, 884x574
>>53779207
Tack, du får spara den ifall du vill
>>
>>53779752
Går du verkligen 3 mil fram och tillbaka till affären någon gång då och då?
>>
>>53779710
Hmm motivering... Vad sägs om för att de kommer fortsätta jävlas med dig tills du inte vill leva längre i vilket fall.
>>
>>53779784
jag har gått om söta bilder tack ändå!!
>>
>>53779776
hade du skrivit det i en gröntext så hade det varit ok
>>
är norrland det enda ursvenska?
>>
>den här "mannen" tror att han skulle kunna heema hela tråden
>>
>>53779795
>3 mil
>långt

På forntiden gick man ÖVERALLT

Varför kunde de men inte du?
>>
>>53779795
Väldigt Sällan. Men har hänt.
>>
>>53779874
Att gå 3 mil tar ju för helvete 5-6 timmar
>>
>>53779874
Därför att man inte har tid till det. Jag skulle definitivt ha en snyggare kropp ifall det du beskrev var hur det var för alla.
>>
File: 1444649443573.jpg (22 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649443573.jpg
22 KB, 400x400
>Hitler är inte den värsta diktatorn, han utmanade världsordningen
vad
gör
han
>>
>>53779874
>hans förfäder hade inte häst å vagn
Lel plebej snälla gå
>>
>>53779848
Nej, jag bara larvar mig. Det mesta jag skriver på internet är larv om du inte fattat det.
>>
>>53779943
det är ju det jag menar. Tar ju fan en ansenlig tid även med bil som går i 100 km/h
>>
>>53779943
>5-6 timmar
>lång tid
>>
>>53779850
det var väl nog för att provocera fram en reaktion iaf antar jag =)
>>
File: 1443995629977.png (150 KB, 316x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443995629977.png
150 KB, 316x313
>Asylsökande kan åka bil utan körkort genom att ljuga om att de har ett från utlandet som de tappat bort
>Polisen kan inte göra något mot asylsökande för att de säger att de är under 15
>Asylsökande får bo tillsammans med sina barnfruar
Det här jävla landet, vad är det som händer egentligen?
>>
>>53779980
Han har rätt faktiskt. Han var inte den värsta för han fick inte tid på sig att slå Stalins och Maos highscore. Han hade nog slagit den ifall hans generalplan OST blivit verklighet.
>>
>>53779943
Har ju inget annat att göra här ändå.
>>
File: im out cuh.jpg (64 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im out cuh.jpg
64 KB, 1280x720
>svårighetsgraden på att skapa en sötpaj i dragons dogma
>>
File: 1451141890075.png (144 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451141890075.png
144 KB, 600x600
>>53779784
Hej
>>
File: Dwayne.jpg (49 KB, 600x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dwayne.jpg
49 KB, 600x934
>>53779492
Hej
>>
>>53778989
>dkn kommer aldrig spruta i en tumblrtös
bdimsr
>>
>>53779987
>antyder att du inte är ett trälbarn
>>
Blev lite förvånad över att Inde gillar Zara Larsson med tanke på hur mycket han verkar ogilla feminister.
>>
>>53780092
o-oj, jag undrar vad han har där i
>>
File: 1444351356923.png (299 KB, 942x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444351356923.png
299 KB, 942x848
>>53780085
hej :3
>>
haha varför brevar ni massa tomma bilder för xd
>>
File: 1367183504112.png (11 KB, 238x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367183504112.png
11 KB, 238x431
>>53779603
>/t21
Hur är det relevant? Jävla honor
>>
>>53780110
Kan inte fatta att folk fortfarande tjötar så om Zara. Hon fick lite uppsving där iom tjafset med superstjärnor så som Günther, men nu tycker jag fokusen har spårat ur en smula.
>>
File: Samurai Jack.gif (408 KB, 500x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Samurai Jack.gif
408 KB, 500x373
>>53780138
Bara det allra nödvändigaste
>>
>>53779850
förstår inte
>>
>>53780008
ja har man handlat mjölk så hinner ju skiten bli dålig innan man kommer hem
>>
>>53780110
är det ens möjligt att ha så här många bokstavligen vem i en och samma brev
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53779784
>>53780085
>>53780177
Hur brevar ni blanka bilder?
>>
någon juridikhanrej som vet om jag ska köpa den blåa lagboken (sveriges rikes lag) eller den svarta (sveriges lag)?
>>
>>53780235
Cruz vann.
TJ fick inte heemen som Mdongo trodde.
>>
File: 1452688910816.jpg (299 KB, 640x1262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452688910816.jpg
299 KB, 640x1262
>>53780057
Det är såhär det börjar i ett land som kommer bli som weimarrepubliken.
>>
>>53780266
köp den stora svarta
>>
>>53780261
vad pratar du om? är det något dumt jagjag?
>>
File: image.jpg (59 KB, 357x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
59 KB, 357x611
Betygsätt min fv favä, jag till vänster
>>
>>53780110
>>53780221
https://youtu.be/EU8L0-RkDYU
>>
>>53780266
Vad är det för skillnad?

Är det inte lite överflödigt med TVÅ lagar?
>>
>>53780281
But... y marre?
>>
>>53780334
vänster från ditt håll eller mitt håll?
>>
>>53779850
Och det har han rätt i
>>
>>53780334
Haha aa
>>
File: 11373782.jpg (72 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11373782.jpg
72 KB, 640x640
>dkn ingen norsk jv
>>
>>53780266
Köp den ST SV
>>
>>53780334
Kan väl inte betygsätta baserat på en bildjävel. Vad tror du att vi är, ytliga utseendefixerade personer?
>>
>>53780334
Jorma?
>>
File: 1446888241083.png (557 KB, 772x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446888241083.png
557 KB, 772x1024
>>53780209
>>53780261
magi
>>
File: 1434561743231.jpg (39 KB, 479x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434561743231.jpg
39 KB, 479x333
>>53780411
>"man"skultingar
>>
File: 6.png (728 KB, 1069x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.png
728 KB, 1069x726
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/L%C3%A4ttare%20svenska/lektionsunderlag2015web.pdf
>>
>>53776823
Not as stupid as your primeminister
>>
>>53780334

Tängker på Åland ;_;
>>
Varför är oetiska experiment inte tillåtna? Vi har ju upptäckt en hel del genom dem, det är väl värt några liv?
>>
>>53780541
vifif
>>
>>53780431
Venta liiite nu.. Är detta en fälla att få oss att söka på oanständiga skidåkarbilder på norskor?
>>
File: 14325466542.jpg (66 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14325466542.jpg
66 KB, 612x574
>>53780411
>>
>>53780544
Ok, du är nu anmäld som frivillig

Grattis, det är ett mycket nobelt öde att dö för något som lika gärna kunde gjorts på möss
>>
File: 1422609735453.jpg (141 KB, 730x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422609735453.jpg
141 KB, 730x714
>>53780322
>>53780433
JagJag åt sidan, ska jag det?

>>53780369
svarta är studentversionen, men ja TVÅ lagar kan vara lite överflödigt när man bara behöver koranen favä
>>
>>53777980
Muslim upptäckt
>>
File: 1453126130593.jpg (20 KB, 506x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453126130593.jpg
20 KB, 506x275
>>53779850

Trodde han inte att Aldo skulle vinna också? lmao
>>
>>53780387
>>
>>53780594
Men jag menar psykologiska experiment.
>>
>>53780325
mm
>>
>>53780596
>jagjag åt sidan
>nämner att man bara behöver koranen
men du
>>
>>53780567
>>
File: 145043677572.gif (274 KB, 183x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145043677572.gif
274 KB, 183x208
>>53780615
Jo.
>>
Umaru en sötaste
>>
>>53780628
Okej, då stänger vi in dig i ett rum i 5 år och ser hur du mår när vi öppnar dörren

Och vilka oetiska psykologiska experiment är bannlysta?
>>
File: 1452554795268.jpg (90 KB, 941x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452554795268.jpg
90 KB, 941x536
>>53780541
Vi borde vara glada för honom, han lyckades lämna.
>>
File: 1452288953589.png (360 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288953589.png
360 KB, 900x720
>>53780261
Det skulle du bra gärna vilja veta
>>
>>53780518
>dkn de hade med asexuell

När tar de med djur då kan man fråga sig? Nej inte i Sverige 2015, det tror jag inte. Vågar nog inte ens RFSU.
>>
>>53780737
>antyder att asexuella personer existerar
>>
>>53780710
eventuellt har han även lämnat jordelivet
>>
>>53780544
De behöver inte vara tillåtna. Vi bara anklagar alla som kommer på oss för att vara konspirationsteoretiker eller mentalsjuka så klarar vi oss.
>>
File: 1452368411952.jpg (48 KB, 329x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452368411952.jpg
48 KB, 329x337
>>53780661
>staden av Mdongo

Vad gissar han på härnäst, att Velasquez vinner över Werdum?
>>
>>53780710

Tänk om han ligger död någonstans ;_;

#ÅlandTillÖn ring en åländska polisen favä
>>
>>53780769
Nä och bögar "finns inte" i muslimska länder heller.
>>
File: 1455432375124.gif (2 MB, 350x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455432375124.gif
2 MB, 350x314
>>53780795
>Velasquez med sin ELIIIIIIIIIIIIIIT boxning kommer ta Werdum
>t. Mdongo
>>
>dkn vanilla coke
riktig gudadryck
>>
>>53780784
Det är det praktiska med mental terror. Om vi blir påkomna kan vi anklaga dem för att vara sjuka i huvet eller konspirationsteoretiker. Win/win.
>>
File: image.jpg (72 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72 KB, 640x960
HAHAAHAHAHAHAHAHAHAHARAM!
>>
File: 6 smug.jpg (44 KB, 211x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6 smug.jpg
44 KB, 211x252
>>53780518
>>
>>53780857
Det är biologiskt omöjligt

Samma sak gäller även homosexuella
>>
>>53780938
f1h1
>>
>>53780938
Tjocka negerbögar. Vi är USA #2
>>
File: lol.jpg (70 KB, 448x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol.jpg
70 KB, 448x460
>>53780771
Det kommer vi väl alla göra någon dag.
>>
>>53776653
Fan så söt den här killen ser ut favä.
>>
>>53780970
Lol nej. Finns ganska stora biologiska variationer inom mänskliga släktet. Dessutom är sexualitet till ganska stor del socialt betingat.
>>
File: 587345783478534.png (664 KB, 994x1140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
587345783478534.png
664 KB, 994x1140
>>
File: 1445092146131.jpg (56 KB, 645x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445092146131.jpg
56 KB, 645x716
>fortfarande ingen bra ryckströmmare som är live
>>
File: daisy_ecstatic.png (177 KB, 280x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
daisy_ecstatic.png
177 KB, 280x285
Visst är det skönt att Storbritannien kommer att bannlysa Donald Trump? Sverige borde följa deras exempel.

INGA RASISTER PÅ VÅRA GATOR!
>>
File: 1435532773001.gif (1 MB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435532773001.gif
1 MB, 500x500
När Teah är kåt blir hennes penis större och står upp.
Hon undrar om det är samma med vaginor.
Blir vaginor också större?
Vad händer med vaginan?
>>
>>53781077
CIS propagande. Jävla heteronormativa RFSU
>>
>>53781007
>antyder att alla manliga negrer inte har svenska flickvänner, vilket leder till att de går till varandra

Samma sak gäller svenska män som är homosexuella eller bisexuella
>>
File: soda1.png (327 KB, 400x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soda1.png
327 KB, 400x573
>>53781081
>dkn sjwcucksen borta på Ryck har gjort så att lagen inte kommer strömma igen
>>
>>53781081
jag strömmar Total Krig Attila
>>
>>53781113
Slår vad om att de inte vågar ta med söta vovvar eller märrar i sina infoblad. Såna fäägisar.
>>
>>53781047
Attraktion är socialt betingat, men själva anledningen att det ens är skönt med sex är på grund av naturligt urval
>>
>>53781147
Ingen större förlust favä
>>
File: 4372428734.png (591 KB, 992x1287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4372428734.png
591 KB, 992x1287
Får han ha sex?
>>
File: Punpun11.png (425 KB, 579x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun11.png
425 KB, 579x428
>>53781008
Skön tanke
>>
>>53781108
Ja, slidväggarna fylls med blod
>>
File: 1450571944051.png (191 KB, 426x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450571944051.png
191 KB, 426x628
Hjälp vad ska jag äta idag?
>>
>>53781247
qk
>>
Hey Sweden, why are they so underrated?
https://www.youtube.com/watch?v=_lbZpFBGq1k
>>
>>53781211
mm strax
>>
File: mitch2.jpg (137 KB, 1024x1030) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mitch2.jpg
137 KB, 1024x1030
>>53781204

Vem var bättre under 2015?
>>
>>53781168
Jag vill titta
>>
>>53781190
Va? Det där var ett så konstigt brev att jag inte ens vet vad jag ska svara. Då behöver jag ju inte svara. Tack.
>>
>>53781279
Detta
>>
>>53781268
piss off with your meme rock
>>
>>53781281
Bob Ross
>>
>>53781323
Lol idiot

>införe jag låstades bara vara efterbliven
>>
File: that feel.png (141 KB, 404x856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
that feel.png
141 KB, 404x856
>dkn ingen fv (fjärtvän)
>>
>>53780704
>Okej, då stänger vi in dig i ett rum i 5 år och ser hur du mår när vi öppnar dörren

Behövs inga experiment för det. Gå till /r9k/ i ett par minuter och skriv en uppsats om det.
>>
>>53781400
*PRRRRRRRRRRRRT*
>>
File: CYsoNvJWAAAiKf8.jpg (58 KB, 600x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYsoNvJWAAAiKf8.jpg
58 KB, 600x585
>>
>>53781445
>>>/pol/
>>
File: 5984358934.png (497 KB, 861x1188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5984358934.png
497 KB, 861x1188
hmmm
>>
https://soundcloud.com/ingridochconrad/ingrid-och-conrad-27-med-johan-andersson-fran-gransking-sverige

Ni känner väl till Granskning Sverige grabbar?
>>
>dkn ingen SvP eu4
>>
>>53781375
Bob Ross har varit död i 20 år anon
>>
File: image.jpg (127 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
127 KB, 1440x1080
>dkn ingen ostkaka med grädde och jordgubbssylt just nu
>>
>>53781445
Finns absolut inga bevis om det där med att han skyddade tjejer. Verkar som han bara var en mobbare som blev mördad utav en babbe, snacka om två flugor en sten.
>>
>>53780970
>Det är biologiskt omöjligt

Du har inte studerat så avancerad biologi va?

>>53780970
>Samma gäller homosexuella

Så du menar att jag inte existerar?
>>
>>53781445
arminas är en juggeblatte och dessutom en mobbare
>>
>>53781363
rude desu
>>
Frågor till Sexbingo

Känslan i kroppen när man vill ha sex
En liten flickas könsorgan
Ett annat ord för kuk
Klitoris storlek
När en kvinna är kåt blir slidan …
När penis blir hård och står upp
När man har sex med händerna
Så ska det kännas när man har sex
När man har sex med sig själv
När man tagit bort förhuden från penis
Blod som kommer ur slidan en gång i månaden
Bisexuella kan bli kära i …
Klamydia är en …
Man vet om man har en könssjukdom genom att …
En person som har hiv tar detta för att leva ett långt och bra liv
Preventivmedel som skyddar mot både könssjukdomar och graviditet
Om man är gravid och inte vill ha barn kan man göra …
>>
File: feelius.jpg (227 KB, 677x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelius.jpg
227 KB, 677x782
>>53781294
n-nu känner jag pressen. n-nej tror jag kollar på tv istället
>>
>>53781499
Ändå lyckas han vara en bättre strömmare än mitch
>>
>>53781432
Så vilka oetiska experiment är det du vill ska vara lagliga då?
>>
>>53781489
varför kan "sverigevänliga" ingenting om form och design?
>>
>>53781573
b
r
e
v
a
s t r ö m
>>
>>53781582
Jag är inte den anon.
>>
>>53781534
>>53781538
Muslimer detekterade. Avliva er själva.
>>
>>53781573
breva ström fjant nu jävlar ska det tittas
>>
File: 1401589120582.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401589120582.jpg
11 KB, 258x195
>>53781526
>>dkn ingen ostkaka med grädde och jordgubbssylt just nu
>ostkaka med grädde
>>
>>53781605
Kanske av samma anledning som du inte använder versaler..?
>>
>>53781573
breva ström
>>
File: fettot luuk.jpg (7 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot luuk.jpg
7 KB, 320x180
>>53781563
>Känslan i kroppen när man vill ha sex
MAN E FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53781638
>>53781666
>>53781695
https://www.youtube.com/watch?v=BMP-BrXhcR0

:^)
>>
>>53781699
lol är det samma snubbe?
>>
>>53781563
orgasm
snippa
penis
liten
våt
stånd
smek
skönt
onani
omskärelse
mens
biologiska kvinnor/män
könssjukdom
det kliar
medecin
kondom
abort
>>
>>53781536
Jag säger att du är efterbliven och din sexuella energi är missriktad mot män för att du är för patetisk för att få en kvinna alternativt haft dåliga erfarenheter.

Och nej, "du" kommer inte existera länge till eftersom du inte fortplantar dig

Hela tiden är en enda lång kedja och att frivilligt länka ur sig är fullständigt korkat, så som jag ser det
>>
>>53781724
Hur gammal är du pojkspoling?
>>
>>53781582
Är ju redan fullt av dem som försiggår hela tiden. GCHQ har sina karma experiment t.ex. Är där som de stora pengarna finns i framtiden. Forma den digitala miljön för att uppmuntra folk att ta "bättre" beslut. Finns knappast någon lag som skulle funka mot det då bevisläget är fullkomligt hopplöst svårt pga informations-assymetri.
>>
>>53781665
Slobodan detektered. Avliva dig själv.
>>
>>53781724
haha aa
>>
File: Luleå.jpg (4 MB, 3788x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Luleå.jpg
4 MB, 3788x2000
Hell seger!
>>
>>53781638
>>53781666
>>53781695
nej hunnerna har ändå besegrat mig. jag är en hanrej och har förlorat. kan inte ta 10 armeer själv
>>
>>53781767
>du är för patetisk för att få en kvinna
Precis som alla andra i SvT, inklusive dig.

>du kommer inte existera.
Förklara bisexuella då.
>>
>>53781901
börja på en ny kampanj då
>>
>>53781913
Lär ju vara en del bisexuella som förnekar homosexuella delen av sig själva för att det skulle bli allderles för socialt krångligt annars. Ganska många har nog fru och barn rentav.
>>
File: 1415276906791.jpg (328 KB, 1284x980) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415276906791.jpg
328 KB, 1284x980
>>53781864
ETT
RÖTT
JÄVLA
KUGGHJUL
>>
>>53781986
är en blomma ju
>>
>>53781723
tack vafä detta är är mer intressant
>>
>>53781913
Jag har faktiskt barn, ad-hominem-cucken

Bisexuella söker njutning, var de än kan finna det.

Min poäng är, att den här njutningen finns för att de som hade skönare sex hade mer sex och...

Ja, du vet var jag vill komma
>>
>>53781864
från luleåT?
>>
>>53781951
Ska fan göra det snart. fan jag kanske strömmar ändå. får se om /svt/ verkligen är intresserade senare
>>
>>53781811
https://www.youtube.com/watch?v=F7I63sRGsTw

muslim avliva dig själv innan jag skjuter en ak74 i röven på dig
>>
File: 1452459062095.jpg (1 MB, 1960x2146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452459062095.jpg
1 MB, 1960x2146
>dkn ingen fv att fria för med godisring
>>
>>53781691
tveksamt favä
>>
>>53782074
Bra, anon! Då ska jag fixa lite fika under tiden. Men snart menade du nu och inte under den närmsta tiden eller hur?
>>
>>53782074
5 personer kommer klicka på länken, 2 kommer stanna i din ström
>>
Hur många kön finns det?
>>
>>53782084
>dkn ingen fv med en sån stor godisnapp
>>
File: 1411414742385.jpg (70 KB, 848x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411414742385.jpg
70 KB, 848x941
>>53782162
2
>>
>en timme in på radio nordfront med jonas inde
Alltså ärligt, kan knappt kalla det gymnasieintellektuellt. Vad fan sysslar ni med grabbar? Varför är inte Motståndsrörelsen en renodlad kamporganisation för svenskarnas intressen istället för att ge sig in i podcasts och politik? Som att man spelade in fyllesnacket med polarna och lyssnar på det dagen efter när man inte är full längre.
>faaan usa vill ju styraa och suga ut heela världen asså fy fan va sjuuukt!!!
>>
>>53782132
Najs. Jäävligt schysst av dig.
>>
File: 349753895.png (390 KB, 533x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
349753895.png
390 KB, 533x472
>>53782084
>eskapism
>>
File: 1440403834291.jpg (14 KB, 385x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440403834291.jpg
14 KB, 385x387
>>53782174
>dkn ingen fv med en sån stor godisnopp
>>
>>53781982
Det skulle inte förvåna mig ett skit ifall jag var en sådan. Jag tycker bara bögar är äckliga som fan och de sprider så mycket sjukdomar att jag inte vill ha något med dem att göra.
>>
File: 1450726424104.png (622 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450726424104.png
622 KB, 1024x1024
>>53782218
>inte vara escapist
>>
>>53781268
Didn't they like make 3 succesfull songs in 2010 and then nothing?
>>
>>53782131
nej inte under närmaste tiden. kollar på den andra länken som anon länkade. Sjukt att de funderar på att förbjuda Trump att komma in i Storbritannien

>>53782132
>dkn
>>
File: fedorac.jpg (38 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedorac.jpg
38 KB, 1280x720
>>53782205
>Alltså ärligt, kan knappt kalla det gymnasieintellektuellt. Vad fan sysslar ni med grabbar? Varför är inte Motståndsrörelsen en renodlad kamporganisation för svenskarnas intressen istället för att ge sig in i podcasts och politik? Som att man spelade in fyllesnacket med polarna och lyssnar på det dagen efter när man inte är full längre.
>>
>>53782162
inga
>>
File: 132123123.jpg (23 KB, 390x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132123123.jpg
23 KB, 390x390
>dkn första tjejen för året man legat med är från St. Petersburg
>>
>>53782346
>53781499
är det hon på bilden? Breva hennes kropp
>>
>>53782260
Nope, listened to both of their albums and they're fucking awesome, almost every song in there is catchy as fuck.
Made my friend listen to them and now he too is addicted.
>>
>>53782346
Jag hoppas du använder kondom.
>>
>>53782346
Är fan lite avis. Fast jag är asexuell. Mest för att det skulle varit spännande att försökt prata ryska med henne.
>>
File: 570119431.png (326 KB, 580x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
570119431.png
326 KB, 580x580
>>53782162
4

Man
Kvinna
"övergående"/trans(itioning) man
"övergående"/trans(itioning) kvinna
>>
File: 1432171321187.jpg (19 KB, 418x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432171321187.jpg
19 KB, 418x338
>Fast jag är asexuell.
>>
File: 1412276047114.png (136 KB, 500x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412276047114.png
136 KB, 500x477
>dkn ingen fv
>>
File: genders.jpg (208 KB, 1600x1950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genders.jpg
208 KB, 1600x1950
>>53782162

Inga, man väljer själv vad man är.

Skojja, finns jättemånga.
>>
>>53782501
bra brev
>>
>>53782501
Det är ok Dala. Du är trådkungen.
>>
>>53782405
>Ligga med tjejer för att prata med dem om hemligheter efteråt.

Ä-är du James Pond?
>>
>>53782450
>haha är du inte hetreosexuel är du autistisk XD
Tack för att du bidrar till diskussionen Knektor
>>
>>53782077
Tillbaka till Bosnien med dig, Milovic
>>
File: 1452452288052.jpg (36 KB, 433x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452288052.jpg
36 KB, 433x433
>>53782387
f1 tvek man1 känns som jagjag rock

>>53782405
>Fast jag är asexuell
>>
>>53782501

jvdk
>>
>>53782450
Om du såg mig skulle du knappast tro jag var asexuell frivilligt.
>>