[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 315
Thread images: 61
Edycja wielkiego zwycięstwa PiS-u
>>
File: papiez pis.jpg (30 KB, 620x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiez pis.jpg
30 KB, 620x466
>>53768749
Pierwszy za polskę naszych marzeń za rządów pis.
>>
File: 1391824360962.gif (1 MB, 400x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391824360962.gif
1 MB, 400x720
ANIME
>>
Dla tych co przegapili

http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/510808,monitoring-praworzadnosci-polska-bruksela-opinia-ekspertyza-dokument-pdf.html,komentarze-najnowsze,1

Ponadto, ku rozczarowaniu dziennikarzy, wspólne wystąpienie Tuska i Dudy było kulturalne i panowie zgadzali się w wielu kwestiach.
>>
memy
>>
>>53768738
tak graja casuale
>>
File: 1450130558138.jpg (1 MB, 900x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450130558138.jpg
1 MB, 900x1440
>>53768801
ANIBE
>>
>>53768743
wiem i na to liczę.
ale jakoś nie mogę lekceważyć wyraźnego naporu medialnego i pieniędzy za nim stojących.
>>53768762
>tam było troszkę
ehhh pamięć już nie ta
>>
>>53768818
>http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/510808,monitoring-praworzadnosci-polska-bruksela-opinia-ekspertyza-dokument-pdf.html,komentarze-najnowsze,1
o lol.

a przemówienie przegapiłem...
jest gdzieś nagrane?
>>
File: endit.jpg (16 KB, 193x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
endit.jpg
16 KB, 193x232
Wygląda na to, że w Polsce naszych marzeń euro jest po 6 pln, dolar po 5,50 i każdy towar z zagranicy jest nabywany tylko przez partyjnych kacyków z PiS bo nikogo innego na to nie stać.
>>
>>53768901
podziękuj żydowskim bankierom
>>
Ehh dostałem mandat.
>>
File: feel.png (13 KB, 640x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel.png
13 KB, 640x712
>>53768901
Brzmi jak dobry sposób na zarobek.
>>
>>53768901
>on wierzy że to nie jest odbicie tendencji rynkowych i ataku spekulantów przy okazji zamieszania wokół wewnętrznej polityki

paliwo poniżej 4zł już jest, a perspektywa na jeszcze tańsze.
UE nie jebnie, więc bez czarnowidztwa.
dajmy pisowi porządzić ze dwa lata chociaż, co?
>>
>>53768901
złotówka się odbija powoli żbsz
>>
>>53768964
coś nawywijał?
>>
>>53768962
chuj mnie boli komu

Jestem zwykłym gosciem i nie mam wpływu kto i kiedy kradnie, ale jak zaczynają mi kurwa bezposrednio zabierać to robi się nieciekawie. Za Po kradli wysoko, teraz jadą też po plebsie. Ot i władza dla ludu.
>>
pölski pölski
>>
>>53768901
anon, nie bądź cipą ani popierdółką, bądź mężczyzną.
>>
>>53769006
Po chuju ci kradną. 2 miesiące rządzą i kradną? Skąd ty takie pomysły bierzesz? PIS będzie można oceniać DOPIERO za 3 lata. Na razie to jest dużo gównoburzy medialnej.
>>
>>53768984
umacnia się bardzo w stosunku do dolara
>>
>>53768901
Złotówka się posrała bo firmy ratingowe uwierzyły w lewackie historyjki że teraz w Polsce zrobiła sie dyktatura.

O ironio nikt nic nie robił gdy w Grecji zostali wybrani komunisci.
>>
>>53769023
Jestem hedonistą i kupuję dużo rzeczy z za granicy bo u nas tego nie ma albo sklepy biorą taką marżę, że kurwa musiałbym zastawić w banku chatę.

Rok temu mogłem, teraz jest gorzej.

Niech to kurwa lepiej naprawią.
>>
>>53769074
>Jestem hedonistą
Umrzyj żbsz.
>>
>>53769048
>>53769068
Zobaczymy, ja jestem w stanie im dać jeszcze 4 miesiące kredytu zaufania żeby uspokoili ten jebany chaos, który teraz panuje.
>>
Do you guys support Prawo i Sprawiedliwość?
>>
File: mhyIVKlBcUU.jpg (163 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mhyIVKlBcUU.jpg
163 KB, 1280x960
>>53768749
Comrades, may I hang with you for a while? Here's the pic fom my uni.
>>
>>53769104
Tylko zmiana konstytucji, rozwiazanie parlamentu i opcja "rudududu" dla zdrajców.

Później bedzie juz spokoj.
>>
>>53769104
>chaos
podziękuj naczelnemu słupowi rp i tym co nie mogą się pogodzić z porażką. a także sobie za łykanie gówna jak pelikan.
>>
>>53769104
Powoli im się udaje. Dużo zależy od frankowiczów i tego socjalu za 500 zł. Oni wiedzą, że jak Polacy nie poczują kasy w kieszeni, to poparcie im spadnie, dlatego działają w przyspieszonym tempie.
>>
>>53769124
no
>>
>>53769124
not really
gib more cooking videos, kurwa
>>
>>53769145
fucking disgusting.

put it on ebay as an art piece...
>>
>>53769124
>
Yes, I voted for their president, and for their party in last elections.
PO was corrupted party, they was taking EU money and this cash "magically disappear", actual president of european union, donald tusk is from PO party...

>>53769145
OK
>>
File: 1452738380017.gif (535 KB, 640x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452738380017.gif
535 KB, 640x636
>>53769124
of course
they're going to make Poland great again
>>
>>53769208
Do western capitalist pigs buy it?
>>
>>53769145
Contrary to popular belief, we're not russophobic. We just hate commies and Russian politicians.
>>
>>53769249
łał. bardzo fajny gif. aż zapisałem
>>
>>53769148
>>53769164
Jak dla mnie to na razie jest wielkie przejmowanie stołków i mają w tym czasie wyjebane na zwykłych ludzi którzy dostają po dupie za podatek bankowy i kurs dolara/euro.

>>53769166
Wolałbym, żeby najpierw ogarnęli kurs walut i gospodarkę bo na razie to tylko z tv/gazet pierdzą jak to super będzie a w tym czasie kleją stołki do dup.
>>
>>53769260
they're pretty degenerate.
i think it may have potential.
post results
>>
>>53769215
>PO was corrupted party, they was taking EU money and this cash "magically disappear"
no pewnie autostrady z dupy wyciagneli

w kazdym nawet malym miescie sa jakies inwestycje z pieniedzy z EU
>>
>>53769124
Yes, they are not lefists.
I was tired of PO, they had only a failures and disgraced poland like our last president Bronisław Komorowski (who was from PO party) who was jumping on fcking chairs in japan and he can't write correctly in polish lang.
>>
>>53769145
sure
what's up?
>>
>>53769282
>Contrary to popular belief, we're not russophobic
>we're not russophobic
oba narody sie nienawidza i nie ma co udawac
>>
>>53769297
>Jak dla mnie to na razie jest wielkie przejmowanie stołków

żeby coś w ogóle można było zrobić to trzeba mieć odpowiednich ludzi na odpowiednich miejscach, ja im jeszcze daje czas
>>
>>53769260
They'll buy shit in literal sense, as long as you convince them it's modern art.
>>
File: 14518987145900.jpg (147 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14518987145900.jpg
147 KB, 1024x768
>>53769282
Moj negr. Remove commies. http://www.youtube.com/watch?v=2OXRBpNSzV8
>>
>>53769301
Ilu podwykonawców padło na mordę przez te autostrady? Ile forsy "wyciekło" w międzyczasie?
>>
>>53769297
a poczytaj może niusy, zanim się wypowiesz, bo załatwili choćby słynną sprawę szesciolatków.
rozkmiń to, że walczą na wielu frontach, media są im przeciwne, a oprócz tego muszą się użerać z UE, syfem, który zostawił im PO.

w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, zrobili więcej niż PO w ciągu ostatniej kadencji.

obniżony rating został wystawiony przez agencję współodpowiedzalną za kryzys, jak i też kompletne udupienie Grecji
>>
>>53769362
No zobaczymy, ja trzymam kciuki, ale dupę przygotowuje na ból. Hope for the best, prepare for the worst.
>>
>>53769413
>Ile forsy "wyciekło" w międzyczasie?
no wlasnie, ile?
>>
>>53769297
>przejmowanie stołków
no chyba normalne... władza się kurwa zmieniła.
działo się tak od zawsze i to jest dopiero pierwszy raz kiedy ktoś robi dym na aż taką skalę.
>kurs dolara/euro
no kurwa umrę zaraz...
do dolara złotówka się umacnia
tutaj masz http://www.bloomberg.com/quote/USDPLN:CUR
dlaczego do euro traci? dlaczego tylko s&p obniżyło rating polsce, pomimo prognoz lepszych niż zakładane?
nie będę odpowiadał bo nazwiesz mnie foliarzem, a sam jeszcze czekam na to co zrobi moody's i fitch po otwarciu rynków w usa.

jeżeli shillujesz dla kogoś, to powiedz gdzie złożyć cv....
>>
>>53769413
nie mówiąc już o stadionach wybudowanych na mistrzostwa Polska / Ukraina i burdlu jaki temu towarzyszył.

szkoda, że nikt nie skamle, jak PO zabierało kasę z OFE. i żeby było smieszniej, nic to kompletnie nie pomogło.
>>
anonki mają brain foga?
>>
>>53769358
w dupie byłeś gówno widziałeś
>>
>>53769301
ukradli billiony z prywatnych funduszy emerytalnych ale mieli wystarczajaca ilosc pieniedzy na sponsorowanie propagandy sukcesu na zachodnich mediach
>>
>>53769415
>rozkmiń to, że walczą na wielu frontach, media są im przeciwne, a oprócz tego muszą się użerać z UE
żydomasoneria i niemcy spiskuja przeciwko odrodzeniu polski
>>
>>53769445
fitch utrzymał na razie, moody się jeszcze wstrzymał.
>>
>>53769301
Ale to że przetargi były ustawiane, a kasa znikała to ty wiedz.
Mamy najdroższe autostrady w całej unii, a ich jakosc jest wątpliwa.

Trzeba tez wspomniec o ustawianiu przetargów w ministerstwach i urzędach. (info afera i wiele innych)
O ustawianiu przetargów w wojsku, na pojazdy(słynne helikoptery i czołgi), broń i wyposażenie, oraz na ustawiane przetargi na ochronę lotnisk i baz wojskowych, gdzie siedzieli na emeryci i emerytki z bronią którzy oficjalnie byli zatrudnieni jako "sprzątaczki", a firma należała do człowieka związanego z PO.
>>
>>53769415
>syfem, który zostawił im PO.
to całe zamieszanie i forsowanie petru prawdopodobnie ma na celu przykrycie brudów... ale to tylko moja teoria
>>
>>53768996
Nie skasowałem biletu.
>>
>>53769415
>media są im przeciwne
Nie tak bardzo. Np. na wp czy w mediach typowo pro Pisowskich jest dużo miłosci dla nowego rządu.

>w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, zrobili więcej niż PO w ciągu ostatniej kadencji.
Ja cię proszę, nie memuj bo jak na razie to pojechali moją mała firmę w dupsko bez wazeliny, opóźnili o 6 miesięcy obwodnice mojego miasta itp.

Czekam na konkrety od nich, bo jak na razie to działają jakby kaczyński się nazywał Swetru senior.
>>
>>53769471
bardzo cię proszę, nie odpisuj mi. nie zamierzam cię więcej karmić (you)

>>53769485
nowoczesna to partia Balcerowicza, który zarżnął klasę srednią w Polsce, ale to tylko moja opinia.

Co jest natomiast ciekawsze, nowoczesna prawdopodobnie zmieni się w partię KOD, jako, że będą chcieli odciąć się od PO
>>
>>53769301
w chuj
afer mi się nie chce wymieniać
>>
>>53769167
>>53769196
Why do hate Poland?

>>53769215
Good. My main concern about EU is that it takes our money and sovereignty.

>>53769249
Good. But when was Poland great? :^)
>>
>>53769459
>>
kto zainteresowany polityka/historia lubi rosjan

blagam
>>
>>53769508
>na wp czy w mediach typowo pro Pisowskich jest dużo miłosci dla nowego rządu.
jakos tego nie widzę. to, że nie ganią, nie znaczy, że chwalą.

>Ja cię proszę, nie memuj bo jak na razie to pojechali moją mała firmę w dupsko bez wazeliny, opóźnili o 6 miesięcy obwodnice mojego miasta itp.
a tu akurat możesz podziękować swojemu sołtysowi / prezydentowi / itd. nie zrównuj lokalnych spraw do krajowych, bo tą błąd logiczny.
>>
>>53769529
Tu masz rozpiskę wszystkich afer PO.
Było tego w chuj, ale ile było niewykrytych to tez nie wiadomo. Napewno powinno ich pod sciane sie ustawic. szczególnie kopacz,schetynę, tuska, gronkiewicz-walcową.

http://markd.pl/afery-po-0-748-i-kadencja-rzadow/
>>
>>53769529
bo za pisu afer nie bylo : ^ )
>>
>>53769445
>no kurwa umrę zaraz...
>do dolara złotówka się umacnia
Po 3,8-3,9 było niedawno, jak PiS zaczął zabawy - poszło do 4+.

Z euro jest jeszcze gorzej.

Codziennie prawie wymieniam waluty ze względu na pracę i nie pamiętam tak przejebanego kurs euro.
>>
>>53769559
Niebezpieczne tematy, jeżeli jest się nadgorliwym.
>>
>>53769531
fuck do you know bout pis, anyway?

[spoiler]just curious, btw poland never had good political parties[/spoiler]
>>
>>53769466
>ukradli billiony z prywatnych funduszy emerytalnych
>biliony
czemu nie tryliony?
>>
>>53769591
Za PiSu były wykrywane, a prokuratury za ziobry miały pełne ręce roboty.
>>
>>53769559
ja
dlaczego mam nie lubić rosjan?
>>
>>53769507
anon, pls
>>53769524
>.N
ja tam wiem swoje od ludzi, którzy pracowali z petru.
to jest czyjaś grupa wpływów + spadochron dla po

co do balcerowicza to on przeprowadził zwyczajną terapię szokową. o tym co się stało z przemysłem i za jaki bezcen był wyprzedawany, a przede wszystkim komu to mi się nawet mówić nie chce.
>>
>>53769599
cucked PL
>>
>>53769479
>helikoptery
To mogę ci powiedzieć chłopku-roztropku, że bylem w swidniku i ludzie tam wiedzieli, że przejebią przetarg bo złożyli ofertę na "odpierdol się".

Dorosnij, poznaj fakty i wtedy komentuj a nie opowiadasz bajki.
>>
>>53769599
Nie pierdol, bo sam kupowałem w chińskiej hurtowni online i nie było żadnych zmian.
dwa miesiące temu dolar był po 4,01zł
>>
>>53769619
ee? w kazdym razie polacy i rosjanie sie nienawidza
>>
>>53769591
cale osiem lat PO bylo jedna afera
obiecali ulatwic egsytencje malym polskim firmom aby ich zachodni kapital nie zdeptal i gowno zrobili, wrecz przeciwnie nawet je udupiali. No zwiekszyli vat zamiast go zmniejszyc.
Ehh, ze ja kiedys dalem sie nabrac na neo liberalizm meme. Nowoczesna to taka sama para kaloszy tylko z inna maska.
>>
>>53768749
Is he a relative of Ted Kaczynski?
>>
>>53769559
Na przykład ja. Odróżniam państwo od człowieka, to nie jest takie trudne.

No, chyba rodzice prali nie tylko dupę, ale jeszcze mózg na biało-czerewono.
>>
>>53769639
>o tym co się stało z przemysłem i za jaki bezcen był wyprzedawany
twój pierdolony przemysl byl sprzedawany za bezcen bo był bezwartosciowy kretynie
>>
>>53769663
Ale to że Duda cofnął ten przetarg to ty wiedz.
Wałki były takie że masakra, wykryto liczne nieprawidłowosci, a sprzęt był znacznie przepłacony.
>>
>>53769620
I know that the liberal party in sweden hates them. That's a big plus. I'm also somewhat interested in Poland.
>>
>>53769639
>co do balcerowicza to on przeprowadził zwyczajną terapię szokową. o tym co się stało z przemysłem i za jaki bezcen był wyprzedawany, a przede wszystkim komu to mi się nawet mówić nie chce.
widzę, że kolega wie co nieco na temat. szacunek.
>>
>>53769639
Wsadziłem do kieszeni i zapomniałem o nim.
>>
>>53769694
>No zwiekszyli vat zamiast go zmniejszyc.
a czemu mieli zmniejszac vat?

bo polaczek cebulaczek "chce miec wiecej" ?

rozpierdala mnie jak uproszczone wy macie pojecie o swiecie
>>
>>53769716
Dzięki, że masz tripa, mogę cię przynajmniej odfiltrować.
>>
>muh evil balcerowicz
nikt wtedy nie zrobiłby tego lepiej
>>
>>53769675
Korab ty janie dzbanie pierdolony, oni mają albo wyjebane albo pozytywne nastawienie.
>>
>>53769708
>Odróżniam państwo od człowieka, to nie jest takie trudne.
ale Rosji jako panstwa nie lubisz
>>
>>53769763
a czytales ich program wyborczy ze tak pyskujesz smieciu?
nie osiagneli nic, byli chujowi w organizacji, nakradli a ich wodz spierdolil za granice i smieje sie z debili co na nich glosowali.
>>
>>53769699
Nope he was brother of president Lech Kaczyński who was killed in forest near smolensk city in Russia by Putin order
>>
>>53769672
Ale teraz jest 4,11 + marża za kupno na traderze a to kurwa konkretna różnica jak płacisz za 2 kontenery ustrojstwa z USA a nie kurwa chińską komóreczkę za 200 pln.
>>
>>53769725
To jest też ból, że jako naród brakuje nam moralnosci i etyki. przez ostatnie 70 lat nauczylismy się, że kombinowanie i oszukiwanie to jest normalna, prawidłowa rzecz.
>>
>>53769739
>liberal party in sweden
as as swede, tell me, memes aside, it's really that bad?
>>
>>53769531
>Good. But when was Poland great? :^)
before you took our stairs...
>>53769591
za pisu to rządziła jeszcze samoobrona i lpr ziomuś.
poza tym za pisu to powstało CBA, którego jakoś nikt nie rozwiązuje pomimo fali krytyki.

ja tam dam im szansę. rządzą dopiero dwa miesiące, a wyraźnie widać, że pracują. może na lepsze, może na gorsze, ale coś kurwa robią
>>53769599
euro jebnęło po ratingu od S&P.
dosłownie dwa-trzy dni temu. i strasznie gwałtownie bo o ok 20-30gr. dolar po chwilowym skoku spada. a euro nie. sprawdź sobie kursy z grudnia i początków stycznia

do tego te agencje to wiesz gdzie sobie można wsadzić? tyle tylko że inwestorzy ich słuchają, bo muszą.

z resztą o czym my gadamy, jak polska giełda to chuj, a w chinach się dzieją cyrki świata
>>
>>53769792
większosci anonków nie było jeszcze na swiecie w 1990 więc czego chcesz
>>
>>53769789
twoj jebany przemysl byl bezwartosciowy debilu

przestarzaly, zupelnie niekonkurencyjny

i nie bylo zapotrzebowania

w dupe sobie wsadz swoje "MUH PRZEMYSL SPRZEDALI POLSKE"
>>
>>53769124
yes
>>
>>53768749
why does the Polish nation still has an inferiority complex?
>growing economy
>growing wealth
>lighthouse for the Ukrainian people
sometimes I just have the feeling Poland is in a completely different universe
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
>lemingoza w tym bredzie
>>
>>53769811
czy to jest onet
>>
File: teknoman.jpg (113 KB, 1024x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teknoman.jpg
113 KB, 1024x819
>>53768854
ANIME
>>
>>53769861
>a w chinach się dzieją cyrki świata
dziwne, że nikt na to nie zwraca uwagi, bo to faktycznie przechodzi ludzkie pojęcie.
>>
>>53769826
If the liberal party is bad? Yes, as they are not so liberal. Many of it's leaders are condemning Poland. Most party in Sweden does except the Sweden Democrats.
>>
zuchy

co sie robi na obronie pracy inzynierskiej
>>
>>53769716
>twój pierdolony przemysl byl sprzedawany za bezcen bo był bezwartosciowy kretynie
poczytaj sobie co mówił milton friedman jak do polski przyjachał, a dopiero później pierdol

>>53769745
>t. dziadek z ub
>>
>>53769808
Ale rozmowa jest o ludziach, sam kurwo tak ją ustawiłeś.

Jak napisałeś, że za PiSu były afery, a listę afer za PO dostałeś, to mam z automatu uznać cię za złodzieja i nepotę, bo jesteś Polakiem? Weź się pierdolnij.
>>
>>53769739

Here you have info with subtitles about current situation in poland.
https://www.youtube.com/watch?v=EJXUY3M_HPk

https://www.youtube.com/watch?v=isFt_OuOONc
>>
>>53769901
Poles love to complain
>>
>>53769901
Dear Germancuck. Please mind your own business. In every country-related thread, you have to put your arab dick and troll. Please, fuck off.
>>
>>53769930
kacuje
>>
>>53769861
What stairs?

>>53769888
Good, keep doing that.
>>
>>53769951
>golonko
>>
>>53769919
bo ludzie zdaję się że trochę ochujeli przez te media.

w chinach zdaje się że pierdolnie recesja jak tak dalej pójdzie.
>>
>>53769930
Trzymasz widły w rękach i bronisz.
>>
>>53769926
I just cannot comprehende why of all countries they picked Poland to condemn?
>>
>>53769916
o kurwa, pamiętam Teknomana. Zajebiste to było.
Uczyłem się rysować, przerysowywując te mechy.
>>
>>53769902
Pan Kaczka czyta /polske/
>>
korab chuj
patrzcie na te duble
>>
>>53769960
na nie po
>>
>>53769902
Policzył ile kasy stracili importerzy w trzy dni
>>
>>53769963
>What stairs?
the one your great great grandpa stole.
give it back
>>
>>53769988
co prawda to prawda. ludzie mają srakę zamiast mózgu. ja telewizji nie oglądam i staram się czytać artykuły na ten sam temat na każdym możliwym portalu, nawet jesli mam przeciwne zdanie.
>>
>>53769998
:^)
>>
>>53769974
jest wkurwiający i ma ten chujowy amerykański styl, ale w miarę dobrze tłumaczy zagadnienia.
kolanko jest w sam raz dla tumanów, taka polityka dla blondynek.
>>
>>53770034
"no"
>>
File: 428.jpg (16 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
428.jpg
16 KB, 250x250
>>53769999
>>
>>53769919
>dziwne, że nikt na to nie zwraca uwagi
chyba kurwa w /polsce/
>>53769939
>Ale rozmowa jest o ludziach, sam kurwo tak ją ustawiłeś.
całkowite rozdzielanie ludzi od panstwa to debilizm, kazde panstwo ma swoja propagande zarowno historyczna i polityczna i kazdemu dziecku jest to wpajane

rozmawiales kiedys z Rosjaninem na jakies powazniejsze tematy?

ja ostatnio od Rosjan uslyszalem(w prywatnej rozmowie nie na żadnych 4chanach) ze ZSRR dobrze zrobilo ze najechalo Polske w '39 a komunizm nic złego nie zrobił i to nasza wina że jesteśmy biedni
>>
File: GermanyMustPerish2.jpg (114 KB, 1024x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GermanyMustPerish2.jpg
114 KB, 1024x711
>>53769901
...
>>53770038
jedyna droga w dzisiejszych czasach... ale komu się chce?
>>
File: untitled.png (55 KB, 674x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
untitled.png
55 KB, 674x864
>>53770074
give it back
>>
>>53770100
wbrew pozorom wiele ludzi tak robi, tylko, że się tym nie afiszują. a powinni, bo trzeba promować tego typu postawę.
>>
File: wooooooow.jpg (49 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wooooooow.jpg
49 KB, 480x360
>>53769901
There is one rule in our national mentality: when Poles are complaining and argue things are going well, when we are quiet and stick together, something terrible is going on.
>>
>>53769999
ładnie
>>
>>53770100
>belgia wciąż istnieje
0/10
>>
>>53770074
does it mean yes ?
>>
>>53770135
Maybe later, i'm using it right now.

>>53770156
Nej
>>
>>53770089
>wpojone przez propagandę poglądy polityczne mają wpływ na to, czy zwykły polak nienawidzi zwykłego rosjanina
>>
>>53770089
>ZSRR dobrze zrobilo ze najechalo Polske w '39
nie
>to nasza wina że jesteśmy biedni
tak
>komunizm nic złego nie zrobił
dosłownie dindu nuffin xD
>>
>>53769939
>Jak napisałeś, że za PiSu były afery, a listę afer za PO dostałeś
ale mnie zupelnie nie interesuja zadne afery i nie mam zamiaru o nich rozmawiac bo to najczesciej jakies sztucznie rozdmuchane(szczegolnie przez opozycyjne media) bzdury, i obchodza one najczesciej tylko zwyklego polaczka szaraczka wg ktorego typowy polityk to zlodziej i kazdy go okrada i powinien oczywiscie zarabiac 3x wiecej, nie ma nic obiektywnego w gadaniu o aferach a dyskusja na poziomie "popatrz ile trylionow oni nakradli!!!!!!!" mnie nie interesuje

bo jesli chodzi o socjoekonomiczna kondycje Polski to PO dindu naffin
>>
>>53768801
biodra nie kłamią
>>
>>53770184
S C H O D Y
C
H
O
D
Y
>>
>>53770226
ty... weź spierdalaj
>>
>>53770087
>>53770148
chyba zeskanuję później. mam jeszcze te rysunki.
miałem bodajrze 11 lat jak to rysowałem, ale było niezłe.
>>
>>53770089
Z innym bym podyskutował, z tobą mi się nie chce.

Alosza Awdiejew raz dla Anonóów:
https://youtu.be/OdGJkWJsB3w
>>
xD
>>
Fucking magnets! How do they work?
>>
>>53770259
SCHODY
SCHODY
SCHODY
>>
>>53770274
a co jestes polaczkiem szaraczkiem ktory "powinien" zarabiac 3x wiecej ktoremu podatki "zabieraja" polowe pensji ? jak tak to mow od razu, nie ma sensu z toba dyskutowac o czymkolwiek
>>
File: 9ee.jpg (429 KB, 1213x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9ee.jpg
429 KB, 1213x1920
>>53770310
memy?
>>
>>53770259
>>53770317
Ours now
>>
>>53770331
Why do you hate PiS?
>>
>>53770371
gib stairs

no wonder you're overrun with niggers now, they're your spirit animals
>>
>>53770089
przecietny Polak ma stosunek neutralny/przyjazny do przecietnego Rosjanina

http://strawpoll.me/6573859
>>
Mogliscie temu zapobiec.
>>
>>53770331
>paczcie jaki jezdem mundry
>jezdem gfiastą

słuchaj gamoniu ile argumentów i jak dobrze podparych dowodami by ci się nie dostarczyło. ty i tak będziesz na to srał bo jesteś małym zakompleksionym kutasiarzem.
mam wyjebane kto ile zarabia, jak się ubiera, kogo rucha, i czy ma gównianą karnację dopóki umie zachować jakiś poziom dyskusji i przedstawia sobą coś więcej niż żywe gówno.
ty niestety do takich się nie zaliczasz.
weź spierdalaj, bo do twojej matki zadzwonię i będziesz głodny spać chodził
>>
>>53770401
Deluge them, then you get your stairs back.
>>
>>53770398
I don't hate PiS I think their policy should be more subtle
>>
>>53770398
Don't talk to him. He is a tripfag, and he is a troll.
Every time you reply to him, you feed him with the attention.
>>
Hey to the dudes

pls check out how much I rekt estonias tight little butthole

>>53770367
>>
>>53770446
How?

Also, is this you? https://www.youtube.com/watch?v=X2PD21U94xE
>>
>>53770427
>słuchaj gamoniu ile argumentów i jak dobrze podparych dowodami by ci się nie dostarczyło. ty i tak będziesz na to srał bo jesteś małym zakompleksionym kutasiarzem.
ale to nie ja tutaj wymyslam sobie jakichs politykow zlodziei ktorzy "okradaja mnie" z polowy pensji bo jestem gowno i nic w zyciu nie osiagnalem

nie boj sie na PiS tez zaraz bedziesz narzekac ze cie okradaja niech wyplynie pierwsza lepsza afera
>>
>>53770491
pretty shit bants desu
you should go to a meme university and learn how its done
>>
>>53770493
what how?

>Also, is this you?
no this is some random Pole this general associated with me because they don't like me

why would I even fucking post here anymore if I did something like this
>>
>>53770579
>their policy should be more subtle
>>
>>53770446
A patrzyliscie na to z innego punktu widzenia?
Wedlug mnie kaczor jest geniuszem. W pierwszy rok kadencji, a nawet juz w pierwszych miesiacach robi kontrowersyjne rzeczy, ale pewnie tak po 2 latach sie uspokoja i beda stabilnie ulepszac swoj image aby na nich jeszcze raz zaglosowano.
>>
>>53770493
I remember this thread, my sides were orbiting
>>
>>53770569
>>
>>53770629
ale bycie dobrym graczem niekoniecznie oznacza dobro dla obywateli
>>
>>53770629
zobaczymy ale watpie
>>
>>53770629
też tak myślę.
jeżeli wytrzymają atak medialny, mają drugą kadencję w kieszeni
>>
>>53770696
watpie czy kogokolwiek to obchodzi

ciebie tez by nie obchodzilo gdybys rzadzil panstwem lol
>>
>>53770696
ale tu nawet nie chodzi o PIS. widz w tym, aby w Polsce powstała nowa jakosć polityki. Jesli PIS osiągnie sukces, nowe partie będą się nim inspirować. W ten sposób powstanie konkurencja, z tym, że tym razem niezależnie kogo wybierzemy, będzie to dobry wybór.

Ja osobiscie jestem mile zaskoczony Kukizem.
>>
>>53770677
>posting facebook pictures
disregard my previous post
you should go to the kill yourself you fucking faggot
>>
O ile zakład że Andrzejek zagroził Donaldowi dołem z wapnem jak się nie uspokoi?
>>
wlasnie skonczylem ksiazke o bizancjum
spoiler wszystko konczy sie smutnym zakonczeniem w 1453
>>
>>53770767
Dokladnie kukiz i pis najlepsze partie w polsce.
>>
>>53770767
>Ja osobiscie jestem mile zaskoczony Kukizem.
to ze tacy popierdolency sie w ogole dostaja do parlamentu to tylko potwierdza ta "jakosc" naszej polityki
>>
>>53770808
To był zamach
>>
>>53770767
>Ja osobiscie jestem mile zaskoczony Kukizem.
to.
są "konstruktywną opozycją", albo słupem kaczyńskiego.
w każdym razie ludzie od kukiza wypowiadają się całkiem rozsądnie
>>
kiedy wam się znudzi polityczka
>>
>>53770805
chyba odwrotnie
>>
>>53770805
wystarczyło pewnie wspomnieć AmberGold

>>53770823
Na dzień dzisiejszy tak. Ja tylko chcę, aby to był pierwszy krok
>>
>>53770767
>nowa jakosć polityki
jaka? populistyczna?
>Ja osobiscie jestem mile zaskoczony Kukizem.
człowiek bez programu, jego partia istnieje tylko po to, aby wprowadzić do sejmu "antysystemowców" i jakichs szemranych biznesmenów
super partia kurwo
>>
>>53770859
kiedy zapodasz ciekawszy temat
>>
>>53770878
ssij lage
>>
>>53770849
to że te zgniłe "państwo" się w ogóle utrzymało tak długo to jeden z największych cudów w historii, jednak ten rzymski sentyment coś znaczył
>>
>>53770890
to
>>
>>53770789
>not having an on point fb game
lmao I bet you have less than 100 followers on instagram

haha fukn pathetic
>>
File: ixECPqgQ.jpg (233 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ixECPqgQ.jpg
233 KB, 1500x1500
Anony szanują kierownika?
>>
>>53770968
pierwszy do piachu.

w ue są z niego niezadowoleni
>>
>>53770890
>szemranych biznesmenów
to okreslenie pasuje do Petru

>jaka? populistyczna?
patriotyczna i taka, która liczy się ze społeczeństwem i chce działać na korzysć społeczeństwa, a nie banków
>>
>>53770968
Why does Donald Dusk hate europe so much?
>>
>>53770997
bo broni interesow polski
>>
>>53770952
not a shitpost
not a true australian
you probably can't even kill dropbears with your bear hands
deport yourself
>>
File: 1929181981231.png (566 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1929181981231.png
566 KB, 1024x768
>Komitet Obrony """""Demokracji"""""
>ciągle obraża ludzi którzy skorzystali z demokracji i wybrali swoją partię rządzącą

codziennie z rana poprawia mi to humor
>>
>>53770968
plusuje złodzieja raz w życiu.
>>
>>53771043
>bo broni interesow polski
>interesów polski
>polski
tą polską to sobie od wieków mordę wycierają.

zamknij już tę pizdę
>>
>>53771004
petru swoją drogą, ale u kukiza jest kilka nieciekawych osób
>patriotyczna
mylisz patriotyzm z populizmem
oni robią wszystko, żeby dostać głosy, zwłaszcza najbiedniejszych
>>
>>53771031
He hate everyone.
Also he have couple of secret bank accounts, so after his presidency we will not hear about him. He will buy some island or emigrate to USA/kanada like family of our last president.
>>
>>53771031
honestly he isn't a top tier politician fit for the role
>>
>>53771061
hipokratyczne zwierzęta
>>
File: JPII.jpg (400 KB, 1134x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JPII.jpg
400 KB, 1134x1600
>>53771031
bo mu schody ukradli, synu
>>
>>53771061
Taaaa demokracji....
>>
>>53771098
Is corruption still a big problem in Poland? it is in Sweden.

>>53771105
No EU-politician is fit for the role.
>>
>>53771061
Najgorsze jest to, że sprzeniewierzają symbole faktycznego, bohaterskiego oporu przeciw komunie. Sprzeniewierzają KOR swoim debilizmem.
>>
wciąż liczę na to że pis wycofa się z tych 500zł
>>
>>53771058
why are you so upset this evening friend?
>>
>>53771083
nie, po prostu sobie zrobił bilans zysków i strat.

>oni robią wszystko, żeby dostać głosy, zwłaszcza najbiedniejszych
słuchaj. mam kolegę bez matury, bez pracy, który głosował za komorowskim i PO, bo tak mu mamusia kazała. o czym to swiadczy?

szanuję twoje zdanie, ale się z nim nie zgadzam.
>>
>>53771154
It's a problem everywhere really. Some countries just hide it better.
>>
>>53771154
>it is in Sweden.
No way, our media constantly tell us the only place in europe where corruption happens are Hungary and Poland, I don't believe you.
>>
>>53771154
Only on Top.

Courtes, offices and police are not corrupted.
>>
Codzienny przypominacz ze w starym zaborze rosyjskim PIS ma przewage a w niemieckim PO.
>>
>>53771136
slogan jak za komuny. ja pierdolę.
"Stalin z nami, pokój zwycięży".

>>53771169
poczytaj jak to ma być zrobione
-po pierwsze, będą musieli mieć konto bankowe (prawdopodobnie w Polskim banku)
-dostaną specjalną kartę kredytową
-będa mogli kupić okreslone produkty
-w okreslonych sklepach.
dosyć sprytne posunięcie, bo na dobrą sprawę, te pieniądze wrócą do budżetu
>>
>>53771211
keke there is a corruption-scandal around our foreign minister right know.
>>
>>53771169
Ja też żbsz. To nie jest dobra polityka, mogą nie znaleźć dobrego rozwiązania i źle to wszystko ściągnąć, a to może doprowadzić do dalszych reperkusji. Jeśli to dostrzegą i wycofają się z tego, to tylko pokaże kto jest Targowicą nie widzącą dalej niż w kawał kiełbasy.
>>
>>53771169
eee tam... niech wymyślą coś rozsądnego.
np to że jak nie wykorzystujesz na szczeniaka to to mu się kumuluje i ma fundusz na studia.

jakaś tam forma socjal dla praworządnych obywatleli się przyda. i tak kurwa nie zrezygnują z podatków, więc coś może wracać bezpośrednio do twojej kieszeni
a jeszcze nawet nie do twojej tylko twojego dziecka.
kurwa ziom wymieramy. chcesz nie mieć inneego wyjścia niż ściągnięcie murzynów i arabów?
>>
File: 3MLtI2x.jpg (78 KB, 303x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3MLtI2x.jpg
78 KB, 303x395
>Po spotkaniu z Andrzejem Dudą Donald Tusk poinformował, że sytuacja w Polsce nie będzie przedmiotem rozmów Rady UE.
codzienne przypomnienie, że dzięki meme magick Andrzej Duda powoli przechodzi transformację w cenzodudę
>>
>>53771192
no ale mamusia mu kazała, to co to za przykład?
poza tym co mnie obchodzi twój spierdolony kolega, pis jedzie na głosach ludzi którzy chcą dostać pieniądze za nic
>>
>>53771263
Stalin i Dzierżyński lepsi niż Kaczyński
>>
>>53771263
Czyli unowocześnione kartki?

W sumie czemu nie, brytole i amerykańce też mają swoje "bennies" dla murzynów itd.
>>
File: good-goy.jpg (32 KB, 312x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
good-goy.jpg
32 KB, 312x342
>>53771211
>>
>>53771322
taki, że to co mówisz, niekoniecznie musi odzwierciedlać rzeczywistosci. też mogę powiedzieć, chuj mnie obchodzi co ty myslisz, jesli wiem, że nie pokrywa się to z prawdą.
>>
>>53771320
Andrzej zdaje się bardziej pewny siebie niż Doald...
Czyżby to były te słynne haki?
>>
>>53771334
poniekąd można to tak chyba nazwać. jest to jakies rozwiązanie. jest jeszcze kwestia, czy osoby korzystające z tego programu będą też mogły korzystać z innych zasiłków, ale nie mam na ten temat informacji.
>>
>>53771320
Jak pięknie w końcu zobaczyć, że Duda jest większym człowiekiem niż Tusk. A kierownik z podkulonym ogonem.
>>
>>53771263
>dosyć sprytne posunięcie, bo na dobrą sprawę, te pieniądze wrócą do budżetu
pisałem o tym już z 3 miechy temu, oni chcą sobie sami płacić i poprawić konsumpcjonizm w kraju przez co poprawią gospodarkę i zachęcą inwestorów. Nie głupie ale długoterminowe i to w chuj.
>>
>>53771383
Po prostu codziennie chłonie nowe memy o sobie i uwierzył że jest tak zajebisty. Autosugestio
>>
>>53771263
>po pierwsze, będą musieli mieć konto bankowe (prawdopodobnie w Polskim banku)
przy czym to państwo ma im zapewnić to konto. pko bp zdziera opłaty za wszystko co może, nie zdziwię się jak z planu 500 zł na dziecko zostanie 490 zł na dziecko

ktoś się w ogóle orientuje dlaczego nie zmniejszą vatu na artykuły dziecięce?
>>
>>53771421
>Nie głupie ale długoterminowe i to w chuj.
Czyli 10/10 rozwiązanie.
>>
>>53771425
>to działa.

ehhh chciałbym wierzyć, że andrzejek przyjechał i okazało się że jak tupnął nogą to tam w tej unii się posrali. a to tylko dla tego że wystarczy tam mieć minimalne jaja...
>>
>>53771421
bo na tym to polega. jest to też cos, co różni obecną partię od poprzedniej, jako że poprzednia bardziej nastawiała się na krótkoterminowe zyski.

>>53771442
dobre pytanie, żtp
>>
File: 1441221474543.jpg (89 KB, 620x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441221474543.jpg
89 KB, 620x349
>>53771320
co żeśmy uczynili
>>
>>53771425
A to wszystko dzięki nam. Uratowaliśmy Polskę, zuchy.
>>
>>53771467
Duda przecież pracował w parlamencie europejskim, on dobrze zna ten system.
>>
File: 1452892413006.png (158 KB, 489x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452892413006.png
158 KB, 489x501
Rosenbad står i lågor, hela skiten står i brand.
Nu får de betala, de har förått vårt land.
Rosenbad står i lågor, svinen skriker i plågor.
Svensken har vaknat och greppat sitt gevär.

HELL SEGER
>>
>>53771522
Co kurwa
>>
>>53771522
>Rosenbad
what is this ?
>>
>>53771522
https://www.youtube.com/watch?v=rBQiv0LLMFg
>>
http://gwiazdy.wp.pl/galeria/5951923673375873/hayden-panettiere-po-chorobie-nie-ma-juz-ani-sladu.html
fajna?
>>
File: 1421519548665.jpg (2 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421519548665.jpg
2 KB, 125x125
>>53771522
co kurwa?
>>
>>53771509
to dopiero początek
>>
>>53771511
>Ale proszę nie szkalować Polski, robaki.
>>
>>53771522
gevär?
>>
File: Rosenbad.jpg (925 KB, 1300x894) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rosenbad.jpg
925 KB, 1300x894
>>53771569
This building.

"Rosenbad is in flames, pigs screaming in agony. The Swede has woken up and grabbed his rifle."
>>
>>53771606
była fajniejsza jak była czirliderką od ratowania świata
>>
>>53771637
Rifle
>>
File: 1451933042169.jpg (832 KB, 720x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451933042169.jpg
832 KB, 720x1080
>>53771606
ilosc testu przeroczyła krytyczny limit anon
>>
>Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zaczniemy eksportować produkty rolne do USA
>>
>>53771643
post Stockholm
>>
>>53771643
Yeah, it's never gonna happen.
>>
>>53771730
Here, have some ÖSTERMALM
>>
>Protest w USA przeciwko oczernianiu Polski. Krytyka działań UE
>Przedstawiciele Polonii z Nowego Jorku zebrali się przed niemieckim konsulatem w tym mieście.
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1571254,Protest-w-USA-przeciwko-oczernianiu-Polski-Krytyka-dzialan-UE
>>
>>53771771
Polonia w USA to gniazdo pisowców przecież
>>
>>53771771
stary news. nikt o tym w Polsce nie napisał za wyjątkiem RMF. natomiast onet od razu pisze o kodowcach pod brukselą. ZANIM jeszcze się tam pojawią. zabawne, nie?
>>
File: DSC09202.jpg (381 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC09202.jpg
381 KB, 1600x1200
>>53771730
Do you guys have snow?
>>
>>53771606
ale jej cyce spuchły
>>
File: 1443773691596.jpg (54 KB, 444x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443773691596.jpg
54 KB, 444x444
>gęste płatki śniegu lecą
>niebo szare
>ziemia biała
>herbata z imbirem
>>
>>53771826
yeah lol we do
>>
>>53771826
it's on/off for past few days

definitely on today though, been snowing since morning
>>
>>53771678
>>53771852
Teraz lepiej wygląda moim zdaniem.
>>
File: lel.jpg (615 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lel.jpg
615 KB, 1280x720
>>53771826
now shitton
>>
File: armia klonów.png (447 KB, 610x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
armia klonów.png
447 KB, 610x406
>>53771509
>>53771425
Japierdole to prawda!
WINCYJ MEMÓW pozytywnych dla pisu i dudy !
>>
Tusk zmasakrował Dudusia. Niestety ale nawet PiS musi to przyznać. Jeszcze dużo mu brakuje do Donalda.
>>
>>53771918
swoją drogą, że jej kliczko nie połamie ani nie rozerwie...
>>
>>53768587
>>53768753
posiadanie marichunanen, jazda po pijaku(rowerem lol) ale kazdy wyrok cie dyskwalifikuje bo musisz miec czyste konto, a w praktyce to wyglada tak ze masz plecy - masz robote w LP

>>53768753
kek
jestem 23 kv
>>53768680
tak se to tlumacz lmao

nie moja wina ze taka spiździałą mete macie.

U nas mamy memebacki i mozesz wpierdalac taktycznie 20:1 w 10 minucie i nadal wygrac
outplayed

pozatym wasze chempionki to nuda jak skurwysyn
skillshot, dash, slow, jakies random ulti

aha, i macie jakies 2 supporty bez healow bo healerzy sa toxic xD
>>
>>53771870
>>53771886
We have snow were i live, but it's been awhile since it's snowed.
>>
No to jeb.
Andrzejek wyszedł, pokrzyczał i euro już słabnie...
>>
>>53771918
Mi tam się podoba ze spuchniętymi
ale blada, z kliczką na syberii mieszkaja?
>>
File: indeks.jpg (11 KB, 182x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
indeks.jpg
11 KB, 182x276
>>53771853
YOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
>>53771991
To jest żona kliczki?
>>
>>53771975
a dowody pan ma?
bo wygląda dokładnie na odwrót
>>
>>53771796
najlepsza Polonia żbsz

https://www.youtube.com/watch?v=5v-hs5HGQC8
>>
>>53772047
tak, nawet mu dziecko urodziła
>>
>>53771136
To jest fake
>>
>>53769006
>jak komus innemu zabieraja to wyjebane
>ale wypierdalac od mojej skarbonki

top meme


jak se nie posprzatacie na wiejskiej to bedziecie taki burdel mieli przez nastepne sto lat.

Wystarczy isc do jakiegokolwiek urzedu zeby cos zalatwic i juz widzisz jaki stosunek ludzie do ciebie maja (dokladnie taki jak ich przelozoni)

Tu w Memelandii przynjamniej da sie sprawy zalatwic zamaist latac jak popiedolony od okienka do okienka

Szkoda tylko ze tak duzo brudasow tu jest
>>
>>53772084
Zagraniczną sobie wziął ;D
ciekawe czy na niej trenuje...
>>
Anony zrobili anime o katyniu :3

https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=s-dFeHUOLh0
>>
>>53772075
http://www.tvp.info/23531082/podstawili-gowniarzy-dalem-sie-po-raz-pierwszy-zaskoczyc-walesa-tlumaczy-dlaczego-chce-debaty-w-ipn

>Jak wyjaśnił w poniedziałek dziennikarzom Wałęsa, do pomysłu takiej debaty z jego krytykami skłonił go – jak to nazwał – „nieprzyjemny incydent w drugi dzień świąt”.

>– Otóż wychodzę z kościoła, dobiegają do mnie dwie dziewczynki. Jedna ma mikrofon, a druga zadaje mi pytanie: „Jak pan się czuje w kościele jako współpracownik i agent, kablujący na swoich kolegów?”. I to mnie wkurzyło maksymalnie i mówię: „Wy gówniarze, to przecież nie tak, ja nic nie mam wspólnego z tymi oskarżeniami”. I w związku z tym postanowiłem, mimo wszystko – jeszcze raz zawalczę z wami. I stąd zapraszam największych moich wrogów, niech przyjdą ze swoimi argumentami – dodał Wałęsa.
>>
>>53771136
interwencja Bundeswehry kiedy
>>
>>53772173
dobre
>>
File: 1451409547493.webm (3 MB, 644x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451409547493.webm
3 MB, 644x840
>>53772173
co za kretyn
>>
>Według pracowników biura turystycznego w Berlinie, coraz więcej imigrantów z Iraku sprzedaje kosztowności, w szczególności biżuterię, aby kupić bilet powrotny do ojczyzny. Właściciel biura, które mieści się tuż obok punktu rejestracji dla uchodźców, mówi że co najmniej 15 osób dziennie pyta o bilety do Bagdadu czy Erbilu.
kek, cierpliwość się skończyła
>>
>>53772173
dobiegają do mnie dwie dziewczynki. Jedna ma mikrofon, a druga zadaje mi pytanie: „Jak pan się czuje w kościele jako współpracownik i agent, kablujący na swoich kolegów?”.


HEHEHEHE
>>
File: 1444138095592.jpg (30 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444138095592.jpg
30 KB, 500x500
>>53772221
>>
>>53772279
brzmi jak akcja czanów
>>
File: 2222_773a0.jpg (72 KB, 506x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2222_773a0.jpg
72 KB, 506x620
Ja wam dam dupokracja lewackie kurwy

Dlaczego nie wsparliscie w najczarniejszej godzinie?

Channel for Janusz
>>
>Zapowiedział, że ujawni też nowe informacje mające świadczyć o tym, że nigdy nie podjął współpracy z SB. Wyjaśnił, że może opowiedzieć np. o funkcjonariuszu służb, który ostrzegł go kiedyś przed aresztowaniem. – Czy takie źródła można było ujawniać? Do jakiegoś czasu nie. Ja zamierzałem walczyć i potrzebowałem mieć w tamtych szeregach agentów. (...) Nie ujawniałem paru rzeczy, bo nie było potrzeby – ale ponieważ uważają, że to za mało – to parę rzeczy ujawnię – zadeklarował.

Stary dobry Lechu
>>
File: 1449665016351.jpg (79 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449665016351.jpg
79 KB, 640x640
>>53772337
więcej chce ?
>>
>>53772369
Janusz "Nigdy Nie Zgarnę 5%" Korwin-Mikke
>>
File: 1452536612712.jpg (51 KB, 458x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452536612712.jpg
51 KB, 458x430
>>53772393
Yes
>>
>>53772393
ja chce
>>
>>53772393
high test


Ktos tam w poprzedniej nitce mowil ze nie lubi ryb

Jak mozna nie lubic zajebistego tunczyka

pik related
>>
File: 1450345773844.jpg (87 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450345773844.jpg
87 KB, 453x604
>>53772433
I'm sorry, I cant anon, cause I'll be bannod for another 3 days and wont be able to shitpost on /int/
>>
>>53772393
o, suty widać.
>>
File: 1451853817154.png (408 KB, 414x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451853817154.png
408 KB, 414x429
>>53772538
If you post more you will get your stairs back.
>>
>>53772496
Ja nie lubię ryb, nawet na swieta nie kupuje.
>>
File: 1428095927893.jpg (59 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428095927893.jpg
59 KB, 480x640
>>53772496
pytanie, holenderski umiesz czy tam po angielsku napierdalasz ?
>>
File: 1446072392343.jpg (23 KB, 231x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446072392343.jpg
23 KB, 231x363
https://youtu.be/k5YUdjIbQA0?t=764
>pierwsza randka anona.mp4
>>
File: 1451255710149.jpg (69 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451255710149.jpg
69 KB, 640x640
>>53772590
ok
>>
File: 1392826976192.jpg (39 KB, 217x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392826976192.jpg
39 KB, 217x250
>>53772688
>>
whoever that macao girl was last night i want to out-polish her
what sentence did she say again? it sounded like it started with a w
>>
>>53772496
tez nie lubie ryb

jak jestem wyciagany na jakies sushi czy inne gowno to napierdalam wasabi i sosu sojowego zeby zabic smak ryby

na swieta biore male porcje ryby po grecku czy innej szuby zeby mamie przykro nie bylo

a tak to z wlasnej woli nigdy nie jem
>>
>>53772845
>girl
>>
>>53772980
it was a girl
and i found it
http://vocaroo.com/i/s1EMsJe4RANi
>>
>>53772496
tylko ryba po grecku, żbsz. ewentualnie kilka rolek sushi raz na jakiś czas. no nie mogę się przekonać
>>
>>53773077
>>53773077
>>53773077
>>
>>53773093
troszkę wcześnie, nie sądzisz?
>>
>>53769124
No, and only literal retards do.
>>
>>53769902
jak się wszyscy posłusznie smieją
>>
>>53768749
what polacks think about altaic, finno ugric people or asian minorities of russia? no memes pls.
>>
>>53772623
po angielsku prawie kazdy holender umie trocheale musze zapierdac na kurs niderlandzkiego zeby staly kontrakt dostac.

Jak czegos nie rozumiem pytam po angielsku albo czasem niemiecku
Thread replies: 315
Thread images: 61
Thread DB ID: 452017[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.