[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 59
hopelijk gaat de draad niet dood en jezus wat is het kanker koud editie

welkom:

emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag

niet welkom:
moffen, krulbroodjes, mensen met ananassen op hun vlag en jij
>>
File: hej.jpg (9 KB, 74x93) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hej.jpg
9 KB, 74x93
>>53751423
>>
eerste voor jossen op de jarige
>>
Dees gaat sowieso dood vannacht hè
>>
>dvw ik 's ochtend weer een muts, schaal en handschoenen aan kan doen zonder dat mensen mij raar aankijken

Ik ga er weer kankerschattig uitzien :3

>>53751575
Helaas wel.
>>
>>53751575
nee zal wel even meegaan
>>
File: mOnvOJG.png (298 KB, 2271x2380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mOnvOJG.png
298 KB, 2271x2380
>>53751575
met een paal bump palen gaat dat niet gebeuren oetz familie

>>53751555
>>
verdomme waarom zo'n ver perspectief
>>
neuk, die tieten op die andere, daar heb ik in het verleden al wel vaker op gejost
>>
Zou het kunnen dat deze sletten, waarmee ik mij vroegpuberale jaren mee gedeeld heb, schuld zijn aan mijn ontwikkeling als beta?
>>
wat is deze
>>
File: 1451189606254.jpg (88 KB, 499x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451189606254.jpg
88 KB, 499x624
pls gib dutch qt
>>
>>53752015
Why?
>>
>>53752015
we only have gays in the /nederdraad/
>>
>>53751806
wanneer_ze_jouw_lul_zien.jpg
>>
Wat brengt jullie elke morgen uit bed?
Ik zie het leven steeds somberder en eenzamer worden.
>>
>>53752015
You can have some belgian slags, we have plenty it seems.
>>
a-amai
>>
File: pepep.jpg (103 KB, 775x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepep.jpg
103 KB, 775x719
DEMOCRATISCH DEBAT

https://www.youtube.com/watch?v=ti2Nokoq1J4

>>53752159
>Wat brengt jullie elke morgen uit bed?
Ik vertel mijzelf elke dag dat ik onwijs veel geluk heb dat ik in een Westers land geboren bent.
>>
>>53751555
als je het van gezichtboek haalt kun je gewoon op L klikken om in te zoemen oetz
>>
File: 1278284203564.jpg (456 KB, 656x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1278284203564.jpg
456 KB, 656x732
>>53752163
PLS !
>>
>>53752159
voor een groot deel plichtsgevoel, ergens om te streven naar iets beters of iets goed oid, ook het idee dat achteraf gezien alles wel gerelativeerd kan worden, en de miniscule hoop om ooit zo is een wijf te kunnen neuken, of nog veel beter, een schattigtaart vriendin te hebben

>>53752291
enjoy it mate, it's her birthday
>>
mijn lul
>>
>>53752505
>dvw ik niks voel
geef mij maar azns
>>
>>53752549
>azns
watte
't zal zijn omdat ik ze kende als klein manneke
>>
>>53752159
Heb niet veel gaande in mijn leven maar er is zat entertainment en kleine dingen om te doen waar je van kan genieten en je bed voor uit te komen.
>>
azo aziaten?
pff vrij plebeïsche smaak
>>
File: 1451556142530.jpg (49 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451556142530.jpg
49 KB, 720x960
>>53752584
>'t zal zijn omdat ik ze kende als klein manneke
dan snap ik het wel

>vrij plebeïsche smaak
ieder zijn smaak oetz
>>
Aziaten zijn vuil.
>>
eigenlijk is het toch wel om kwaad van te worden
die wijven hun leven is toch gewoon zo perfect en zo gemakkelijk. Ze zijn gezegend met een mooi uiterlijk, allemaal rijke ouders, krijgen waarschijnlijk zowat alles voor hun gedaan door zielige venten die een kans willen wagen, reizen heel de neukende wereld rond en neuken zelf ook overal rond, kunnen zowat letterlijk doen wat ze willen, en ze hebben er geen ene schijt voor moeten doen, godverdomme
ik ben niet eens zo'n hoekige vrouwenhater, maar dit is gewoon absurd
>>
File: KoreaGfSim.webm (3 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KoreaGfSim.webm
3 MB, 1024x576
>>53752822
g-gemeen
>>
>>53752864
Zeer blanke Chinezen en Koreanen kunnen nog lekker zijn, maar de gemiddelde aziaat is spuuglelijk. Zo van die halfbruinen met schaamlippen die lijken op rot vlees.

Deze zou ik wel doen. https://www.youtube.com/watch?v=cHHaZInU7nQ
>>
File: 1447595394553.jpg (98 KB, 550x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447595394553.jpg
98 KB, 550x385
>>53752848
Beta-opstand wanneer?
Normaaltjes kunnen hier gewoon niet mee weg blijven komen.
>>
File: 1402539394657.jpg (57 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402539394657.jpg
57 KB, 645x773
>>53752440
you posted the one i like i luv u belgium
>>
>>53753095
thread's full of her, in case you hadn't noticed
and don't forget this one, prime ass
>>53751423
>>
>>53752848
>>53753044
Dat is het enige wat ze hebben: hun uiterlijk
Als ze oud en onvruchtbaar zijn dan hebben ze niks meer en zijn ze te soft om met de harde werkelijkheid om te gaan.
>>
>>53753186
nee man, dan nog zullen ze profiteren van hun rijke mannen, het beste waarop we kunnen hopen is dat die man tenminste een minnares of twee heeft, een die mooier en jonger is
>>
>>53753186
Dan hebben ze al een huis, een rijke man en kinders terwijl wij wegrotten in onze eenmansappartementen.
>>
File: 1452295718124.jpg (100 KB, 564x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452295718124.jpg
100 KB, 564x375
>>53753266
Word MGTOW en kijk hoe het systeem crashed als er geen mannen meer zijn om de moderne maatschappij overeind te houden.

https://www.youtube.com/watch?v=f4GQV2HkGmY
>>
Het leven is toch triestig als lelijke man.
>>
>>53753350
koek, mensen geloven dit?
>>
>>53753906
>70% scheidingen in België
doe wat je wilt maar trouwen is niet meer van deze tijd
>>
>>53754105
ja zulke zaken kloppen natuurlijk wel, maar ik zou er toch niet op rekenen dat de mensheid over 50 jaar zal uitsterven
>invier maar het is een metafoor
>>
>>53754163
>de mensheid over 50 jaar zal uitsterven
die zever vind ik ook belachelijk. Het gedeelte van mannen die doen wat zij willen spreekt mij wel aan.
>>
hoe zien jullie de wereld veranderen de komende 30 jaar?
>>
File: 1452056758528.jpg (365 KB, 750x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452056758528.jpg
365 KB, 750x725
>>53754641
Hopelijk zoiets.
>>
>>53754641
wa's me da voor 'n nichterige vraag
>>
godverdomme, er voelt toch niks zo goed als schaamhaar tussen uw eikel en voorhuid uittrekken
>>
welterusten :3
>>
test
>>
>dvw ge nooit een monnik zult zijn
>>
>>53756377
>>53756400
amai dubbels
>>
>>53756565
amai nog een soort dubbels
>>
>>53756618
>dvw geen dubbels
>>
>>53756656
jezus bijna een kwartet
>>
>>53756686
amai dubbels in de tijdsaanduiding
>>
letterlijk sprakeloos
>>
File: Knipsel.jpg (45 KB, 435x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
45 KB, 435x680
>dvw alleen

Is there not a soul on /int/ who wants to join in the Nederdraad?
>>
>>53757268
kont blijft echter wel glorieus
>>
File: 1423518668638.png (2 MB, 2000x1931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423518668638.png
2 MB, 2000x1931
>>53757268
Ik ben hier nog :^)
>>
>>53757400
vroeger waart gij toch geen 2D flikker of wel, wat is er gebeurd?
maar leuk dat ge er zijt
>>
File: 1445347119387.jpg (12 KB, 264x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445347119387.jpg
12 KB, 264x242
>>53757440
Ik paal alleen maar 2D om mensen boos te maken, blijkt zeer effectief op sommige momenten. Maar ik kijk geen animoe als het dat is wat je wilt zeggen.
>>
>>53757565
Dat is exact wat ik wil zeggen.
>>
Geld Praat heeft een nieuwe presentatrice
>>
best wel 'n goed filmpje oetz
>>
>>53757998
https://beeg.com/4234733
>>
dat ros meisje heeft iets kankergeil
>>
ik wil niks zijn ik wil niks worden ik wil gewoon noten tot ik jong sterf
waarom is dit niet de weg die ik kan volgen
>>
kankernederlanders
>>
trippen op de lichten van mijn toetsenbord
>>
wakker worden schijthomo's
>>
File: fmsu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmsu.jpg
19 KB, 217x320
>dvw de hele nacht opgebleven om het Democratische debat te kijken
>moet over anderhalf uur de kou in

Verneuk het gewoon maar.

https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA
>>
File: grsokc.jpg (103 KB, 196x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grsokc.jpg
103 KB, 196x598
>>53758441
Om welke reden wil je vrijwillig je hersencellen doden?
>>
>>53758494
Ik had niks te doen en ik dacht dat het wel spannend ging worden.
>>
ik wil niet naar school jongens.
>>
School
Is echt een hel
Je ziet me pas lachen
Na de bel
>>
>>53760557
>Is echt een hel
Vind ik echt een hel*
>>
File: IMG_20160118_075418.jpg (451 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160118_075418.jpg
451 KB, 1080x1920
Geen idee waarom ik grindr heb aangemaakt.

Ik ben veel te verlegen om te reageren ;_;
>>
>dvw zometeen een pta frans

Ik ga dit moederneukend eigenen
>>
-5 (min vijf) graden

KANKER
A
N
K
E
R
>>
>>53749273
hé, dat was ik niet eens,die deze heb aangevraagd. wat een mooi begin van de dag.
Waaraan heb ik dit verdient?
>>
>>53758924

en was het? voel je de branding?
>>
File: 1418971450277.jpg (265 KB, 1223x1240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418971450277.jpg
265 KB, 1223x1240
Vandaag is Blue Monday.
>>
File: Comfy_guy.jpg (41 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy_guy.jpg
41 KB, 600x579
>>53761685

Maandag, woensdag, zaterdag - het maakt allemaal geen reet uit als je NEET bent

>mgw ik dacht dat het dinsdag was
>>
>>53760813
laat ons reageren anoniempje
>>
>>53761685
Ik merk geen verschil, ik voel me net zo depressief als op de andere dagen.
>>
>>53761984
waar is je struikel en opgekankerd met je kanker noot dingen
>>
>>53762073
hij heeft nooit een struikel gehad en ij is geen noot, hij studeert.
>>53761984
je bent geen noot, want je studeert.
>>
>>53762073

ik ben arabier niet

>>53762108
en het academiejaar begint pas volgende week, dus tot dan leef ik het NOOT-leven
>>
>>53762108
>>53762251
bent ge engelse miemstudie student?
>>
>>53761685
Heeft geen betekenis voor als je NEET bent, zelfs al ben je tax vee dan hoeft dit geen invloed op je te hebben.
>>
>trein Sloterdijk => Centraal vertrekt niet
>het college gaat toch nergens over
Niks mis met een daagje NOOT
>>
File: stresspepe.jpg (36 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stresspepe.jpg
36 KB, 400x388
kankertentamens
ik ben hier veel te dom voor
>>
>>53762251
daar zit wel wat in, en eigenlijk ben je als miem-student wel noot omdat de studie toch niets gaat beteken voor de samenleving.
>>
wie /nieuwevlag/ hier?
>>
>>53751485
Neeee niet dit plaatje palen, straks zit onze draad weer vol met Amerikanen
>>
Pta frans ging goed jongens :3
>>
>>53763313
wow, ik ben redelijk oud
>>
IK BEN BIJNA JARIG :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>53764042
Niet waar.
>>
rotte neten
>>
File: 159.gif (2 MB, 235x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
159.gif
2 MB, 235x240
>>53762447

ja

>>53763119
>mgw dit waar is

De helft van mijn klas is achterlijk. Het enigste wat ik er uit haal is de naambekendheid van mijn universiteit
>>
>>53764332
wellus, over 5 dagen
>>
>>53764624
Niet, je was 44 dagen geleden al jarig.
>>
>>53751485
Hallo flikkers
>>
File: 1446943334857.png (150 KB, 359x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446943334857.png
150 KB, 359x323
Hoe kom ik aan een 2D vriendin?
>>
>>53765551
maak een tulpa
>>
>>53765551
zelfmoord
>>
>>53760813
die bovenste zeg duidelijk dat je niet verlegen moet zijn dus laat hem je nou maar in je kontje neuken.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53760813
>mooie stats!

Wat zijn stats?
>>
>>53766310
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
>>53766325
Waarschijnlijk heeft hij een plaatje erbij gezet van zijn stats in zijn favoriete MMORPG.
>>
>>53765551
Stel jezelf veel bloot aan 2D meisjes tot dat je dingen voor haar voelt.
>>
>>53760813
>bovenstre profielfoto is zijn bed
koek

waarom kunnen wij niet zo makkelijk neuken

en godverdomme wat zijn homo's beesten
>>
>>53767043
Daar hebben hetero's toch hoeren voor?
>>
Een huisvrouw zijn is best een fijn leventje oetz
>>
>>53767043
>er is niks mis met homoseksualiteit!
>homo's willen geen seks met iedere man!

Allemaal leugens.
>>
>>53767121
Dit, huisvrouwen zijn gewoon sociaal geaccepteerde NOOTen
>>
File: 1511787.jpg (45 KB, 837x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1511787.jpg
45 KB, 837x625
>dvw mijn overleden grootvader mij is komen bezoeken in mijn droom
>dvw hij een boodschap voor mij had
>dvw ik wakker werd vooraleer deze te kunnen lezen
godverdomme, ik heb het verpest, in die brief stak waarschijnlijk het antwoord op al mijn vragen, twijfels en problemen, of een of ander familiegeheim

ik kan wel wenen

nog nooit zo iets meegemaakt
>>
>>53767221

Wat een ongelooflijk toeval, ik krijg net een boodschap binnen uit een hogere dimensie. Het was een oude man die rondliep in het donker en riep dingen als 'je bent een teleurstelling voor iedereen', 'waarom maak je niks van je leven', 'ik heb slecht nieuws voor je je krijgt kanker in je linker teelbal'. Hij vroeg of iemand zijn kleinzoon kende omdat hij heeft geprobeerd contact te leggen maar dit lukte niet omdat hij teveel in een 'nederdraad' zat. Hij wist zelf niet precies wat een nederdraad is dus kon hij zijn kleinzoon niet meer contacteren.
>>
>>53767221
Als die brief werkelijk de antwoorden op al je vragen had dan moet je het zelf kunnen oplossen, immers is die informatie een product van je eigen fantasie en verbeelding.

Maarja, je dromen leren je niet iets wat je diep van binnen eigenlijk al weet.
>>
>>53767353
Dit is dus exact hoe ik het ervaar, voelt slecht man
>>
IM FUCKING DUTCH LOL

I PUT SPRINKLES ON BREAD LIKE A FAGGOT

HURRRR LOOK AT MY DELICIOUS BREAKFAST

I WASH IT DOWN WITH A GLASS OF SEMEN

LOL
>>
>>53767456
hmm lekkere pasta
>>
jongens ik kreeg net een bericht via een parallel universum van mijn overleden overgrootoudoom en hij zegt dat jullie allemaal flikkers zijn.
>>
Je zou maar in Rotterdam studeren, bah
>>
>>53767379
Ik heb net alles neergeschreven, geen idee, misschien doe ik er nog iets mee later
>>
>>53767683
HRO
R
O
>>
>>53767870

>hogeschool

Negroïde man aub, veel plezier met al die allochtonen
>>
Ik zie het niet meer zitten jongens.
>>
>>53767766
Flikker.
>>
File: rain.gif (498 KB, 500x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rain.gif
498 KB, 500x357
>>53768269
Alweer niet?
Dan moet je wat meer sjineze tekenfilms kijken.
>>
File: zwetende man.jpg (46 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetende man.jpg
46 KB, 300x300
>morgen tentemans
ONTWAAK MIJ
>>
>dvw met wakker
Tijd om te genieten van mijn dag, jongens!
>>
>>53768326
amai
>>
Nieuw overhemd on ondergoed gekocht jongens
>>
>dvw videospellen en later 4kin mijn leven verpest hebben
moest ik later kinderen hebben, denk niet dat ik ze zomaar aan de pc zou laten, verwoest levens
>>
>>53768370
Kun je wat leuke sjineze tekenfilms aanraden?
>>
Jongens, laat niemand je vertellen dat je iets niet kan doen. Je hebt je lot in eigen hand.
>>
>>53769354
>dvw ik zo weer naar de sportschool ga

NEUKKKKKKKK
>>
>>53769354
>Je hebt je lot in eigen hand
>niet in de handen van Allah
Haram oetz
>>
>>53769401

Ik ben niet echt religieus, maar

>Anas ibn Malik reported: A man said, “O Messenger of Allah, should I tie my camel and trust in Allah, or should I untie her and trust in Allah?” The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, “Tie her and trust in Allah.”

Sorry voor de Engelse ziekte
>>
>>53769514
"Praise day at even, a wife when dead, a weapon when tried, a maid when married, ice when 'tis crossed, and ale when 'tis drunk. "


RELIGIEDRAAD
>>
>>53768393
glorieus NOOT leven
>>
>>53767456
"bread"
>>
>>53769871
Frans brood is kanker zoet, bah
>>
>>53769657
Is dit pantheïsme ofzo? Of gewoon een grappeke?
>>
>>53770028
>Niet Volkisch zijn

Bovenste pleb
>>
>>53769657
>>53769514
"doe lekker wat je wil als je maar niemand pijn doet"
-ik

Ik zou een profeet moeten zijn oetz.
>>
>>53770003
How are you supposed to know ? Tis is even real bread, it doesn't taste like bread and it actually doesn't taste anything at all. Even wild ducks get better bread over here lol.
>>
>>53770105
ik ken een nog betere oetz

"doe lekker wat je wil"
-ik
>>
>>53770222
Beschouw deze tripels als gecontroleerd.

Ik ken overigens nog een betere:
"Kanker"
- Willem van Oranje
>>
>>53770105
Wat is in grote lijnen het Christendom?>>53770222
Wat is hedonisme?


Ik ben meer van de "Dood iedereen die het niet met je eens is" en "vrouwen een schijt" oftewel de Islam.
>>
>>53770199
>How are you supposed to know ?

Ik heb drie maanden in Frankrijk gewoond koek
>>
>>53767221
geen zorgen je zult wel nog een droom krijgen met het antwoord
>>
>nieuw wit overhemd

>Eet tomatensoep

waarom ben ik zo kanker dom
>>
>>53767221
>denken dat je dode opa de macht heeft om je te bezoeken in je dromen

als hij zo'n krachten had, denk je dat hij niet iets te zeggen had tegen hemzelf voordat hij doodging?
>>
Ik zie een schattigtaartje op ongeveer 30m afstand.

Wat doe?
>>
>>53770199

French bread is fucking horrible. Every time I visit France, they only sell baguettes, big ass unsliced bread or bread slices with more crust than actual bread
>>
>>53771072
verkrachten
>>
>>53771072

ben je buiten? Loop langs/rond haar, zolang je maar in haar gezichtsveld blijft

ben je binnen? Neem een paar foto's en ruk
>>
>>53771144
Amai

Er zijn hier honderden mensen, denk je dat ik daar niet aan heb gedacht?
>>
>>53771170
Ze is al weg, de vuile hoer
>>
>>53771295
Was gewoon een 15-metertje. Je hebt dus niks gemist.
>>
>>53771071
ja de macht kreeg hij ook pas na zijn dood, dom-oor!
>>
>>53771695
Ik ben dood van binnen, heb ik dan ook krachten?
>>
>>53771695
ey baarn waarom is dat chat dinge zo dood
>>
>>53771859
ik heb het gisterochtend afgesloten omdat er stomme negermuziek op was, misschien het fijt dat er een groot verschil in smaak is heeft voor onrust gezorgd en mensen hebben daar geen zin in.
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
>dvw geen latina vd
https://www.youtube.com/watch?v=o66xQUqKzsc
>>
>>53771844
ja, de kracht om niet te boeien
>>
>>53771964
>fijt

kankermongool, heb je niks geleerd op het baarnsch?
>>
>>53771964
Ik zet wel iets leuks op
>>
>>53772038
ik ben dyslectisch, ben daarom een jaar blijven zitten en zit daarom nog steeds tussen die hocky'ers.
>>
>>53771964
>fijt
vmbo aub

maar smaakverschil hoort erbij en is denk ik geen probleem als je mensen om en om laat spelen in plaats van 2 uur lang hip hop en daarna 2 uur lang dad rock
>>
>>53772164
nou ja, ik ga weg als er 2 uur lang hip-hop word afgespeeld.

en ik zit nog op havo, en ben dyslecties.
>>
>>53751485
>moffen niet welkom
wil je erover praten?
>>
>>53772217
>>53772271
homo
>>
>>53772493
ga toch een axc bekogelen in plaats van schijtpalen.
>>
Een man uit India heeft een slapende vrouw die naast hem zat tijdens een vlucht van Washington naar Amsterdam aangerand. Het Deense slachtoffer kon zich volgens het Openbaar Ministerie niet goed verweren omdat ze een slaapmiddel had genomen en aan de raamkant zat.
De man betastte en likte de rug van de vrouw uit Denemarken tijdens een KLM-vlucht op 12 oktober vorig jaar. Het OM had de man ook beschuldigd van verkrachting, maar daarvoor was volgens de rechtbank te weinig bewijs.
De aanrander werd veroordeeld tot 50 dagen cel waarvan 32 voorwaardelijk. Die straf zat hij in voorarrest al uit.
>>
>>53772549
Nee sorry ik hou niet van piemels.
>>
>de metro nemen

Doe dit niet
>>
goeie ochtend
>>
>>53772607
ik zie het probleem niet, er was weinig bewijs van aanranding, helemaal geen bewijs van verkrachting.
>>
zonder dat je het voortdurend beseft leef je in nederland
>>
WhatsApp-gebruikers hoeven geen euro per jaar meer te betalen voor de berichtendienst. CEO Jan Koum heeft tijdens techconferentie DLD in München laten weten dat hij WhatsApp helemaal gratis gaat maken. In het verleden moest voor de app een klein bedrag worden betaald, in de praktijk kwam dat meestal neer op 80 cent of een euro. In 2013 kwam daar verandering in en maakte het inmiddels door Facebook overgenomen bedrijf de app gratis, maar ging het voor het gebruik van de dienst een jaarbedrag van 1 euro vragen. Daar wil Koum nu mee stoppen. "Ik wil niet dat mensen ineens niet meer kunnen communiceren omdat er iets met hun creditcard loos is", zo liet hij weten. Het is ook maar zeer de vraag hoe succesvol het abonnementsmodel in de praktijk was. Vrijwel iedereen die de app ooit heeft gedownload, heeft deze altijd kunnen gebruiken zonder die euro per jaar ooit betaald te hebben.
>>
File: hammyupset.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyupset.gif
957 KB, 500x420
>zoveel opties
He normaaltjes, ga eens een videokaart voor me uitkiezen.
>>
>>53772992
minderjarigen aus
>>
>>53772787
Vol met Arabieren en ander tuig zeker?
In Rotterdam is dit zeker zo, buiten het werkspitsuur uiteraard.
>>
Minderjarige vluchtelingen randen vrouwen aan
BRUSSEL -
Drie Syrische vluchtelingen van 12 en 13 jaar oud hebben afgelopen zondag drie vrouwen aangerand in de trein van Brussel naar Tournai. De drie jongens zijn opgepakt en vervolgens weer vrijgelaten. Het station van Tournai op Google Streetview. Het station van Tournai op Google Streetview. Foto: Google Streetview Die vrijlating was een fout, erkent de politie nu, aldus de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Het drietal wordt alsnog gezocht. De slachtoffers van de drie jonge vluchtelingen zijn twee meisjes van 16 en een vrouw van 22. Met name het laatste slachtoffer maakte veel misbaar, waardoor medereizigers haar te hulp schoten. De politie stond klaar op het station van Tournai om de drie daders in de kraag te grijpen. De rechter besloot echter weer tot hun vrijlating, omdat alleen de aanranding van de 22-jarige vrouw bekend was. De twee 16-jarige meisjes deden woensdag pas aangifte. De jonge aanranders zouden zich in Frankrijk bevinden.
>>
>>53772992
Daar zijn toch nu al honderden video's over.
En
>spelletjes spelen als je volwassen bent
>>
File: 1452522264210.gif (2 MB, 384x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452522264210.gif
2 MB, 384x216
Ik hou zo erg van deze hamstermeid.
>>
File: genee.jpg (5 KB, 217x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genee.jpg
5 KB, 217x232
>>53773147
>op struikelflikker reageren
>>
>>53773240
> geenvorm van ontsnapping gebruiken als je volwassen bent

waarom nog leven?
>>
>>53773413
Neger het gaat wel heel slecht met je als je grotendeels leeft voor videospelletjes.
>>
>>53773351
Arab is best aardig oetz.
>>
>>53773487
waardenkjedatjebent.jpg
>>
>>53773487
Waar leeft jij voor dan?
Ontsnappingshobby's zijn de enigste leuke delen van het leven.
>>
File: miku12.jpg (52 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miku12.jpg
52 KB, 480x480
Herinnering dat Miku liefde is.
https://www.youtube.com/watch?v=yQ5UjNbcM4c
>>
>>53773487

dat is mijn punt niet. Iedereen gebruikt wel iets om zich te ontspannen. TV kijken, films kijken, munten verzamelen, etc - het is allemaal niet veel beter dan speleltjes spelen want het doel is ontspanning
>>
>>53773240
Ja maar eigenlijk zouden jullie dat gewoon voor me moeten doen. Maar vooruit, omdat ik zo aardig ben zal ik het zelf doen.
>>
>>53773571

godverdomme, die muziek is altijd homo techno op speed
>>
>>53773147

Probeer me niet continu te bachten aub
>>
>>53773633
Stofzuiger van de homobar gedetecteerd.
>>
>>53773520
>Arab is best aardig oetz
als hij zo aardig is, waarom paalt hij dan als struikel?
>>
>>53760813
Val er niet in.

Voordat je het weet zit je vastgebonden in een kale donkere kamer waar je om de paar uur door een paar mannen flink wordt betast oetz.
>>
>>53773548
>>53773569
>>53773587
Ik hef als een echte man, ga vaak met vrienden uit, doe aan sociale actieve hobby's en timmer ook heel veel kasten in elkaar.
>>
why are bitterballen so based?
>>
>>53767043
Wat wil je dan? Dat vrouwen nog grotere sletten worden?
>>
>>53773785
en omdat gij een normaaltje zijt is iedereen dat?
>>
>>53773766
Je gebruikt je oetz verkeerd, beste jongen.
>>
>>53773785
kknormaaltje
>>
>>53773854

>gij
>zijt

Waarom zo bijbels?
>>
File: 1982149.jpg (17 KB, 500x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1982149.jpg
17 KB, 500x376
>>53773823
ik wil gewoon een vod oetz ;_;
>>
File: Antipasti-Platter.jpg (143 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Antipasti-Platter.jpg
143 KB, 1024x768
>>53773803
Ruilen?
>>
>>53773874
>>53773854
Jullie kunnen het ook doen hoor, je moet alleen maar wat meer aan sport doen en meer initiatieven nemen.
Spelletjes zijn kut omdat ze zo verschrikkelijk veel tijd verslijten, je bent makkelijk 2 uur kwijt in een sessie.
>>
>>53773766
Ik ben te autistich om te reageren.

>dvw grindr een fout is
>>
>>53773940
>je bent makkelijk 2 uur kwijt in een sessie.
raket liga duurt maar zeven minuten per wedstrijd, leer tellen.
>>
>>53774012
Oh ja hoor wie speelt er nou één potje en kapt er dan?
>>
>>53774040
>Oh ja hoor wie speelt er nou één potje en kapt er dan?
die normaalflikker wanneer hij het druk heeft misschien, ik speel meestal maar drie wedstrijden achter elkaar, max.
>>
>>53773885

dat is perfect vlaams
>>
>>53773940
>je bent makkelijk 2 uur kwijt in een sessie.
Dus je kijkt toch meestal ook films van ruim anderhalf uur?
>>
>>53774156
Als je met vrienden speelt is het veel te leuk om na drie partijen te stoppen.
>>
>>53774218
kankernormaaltje gaat heen met je vriendenverhalen
>>
>>53774199
gelieve niet op de struikel reageren
>>
>>53774364

Er is geen reden om gekontpijnigd te zijn
>>
>>53774207
Ik overdrijf een beetje, het is niet zo'n ramp hoor naar mijn mening. Maar spelletjes blijven gewoon vaak erg repetitief vaak ben je veel dom aan het klikken enzovoort.
En als de spellen dieper worden dan gaan ze weer heel veel tijd kosten.
Naar mijn mening is het beter om een fimpje te kijken waarmee je na anderhalf uur eigenlijk klaar bent.
>>
die ene araab struikel reageerde zeker op mij he
>>
>>53774199
va wo zie gie eigenliek?
>>
File: image.jpg (38 KB, 497x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
38 KB, 497x750
>>53774534

>die ene
>zo nonchalant proberen te doen

Doe niet alsof je mijn paals niet leest met je lul in je hand. Ik zal hier voor altijd blijven palen
>>
>>53774598
Hij is gewoon tsundere
>>
>>53774566

ich ben voa Tongeren in lemburg, vonwoa biste?
>>
>>53774534
jij hebt hem zeker ook gefilterd he :^)
>>
>>53774702
Als je hem niet filtert ben je een schande voor de nederdraadcultuur.
>>
>>53774672
kzien va Brugge, gulder dialect grenst geliek dichte bie duts an
>>
>>53773487
Er zijn maar twee dingen in het leven, werk en ontspanning. Je kan dus maar beter zorgen dat je ontspanning het waard is om voor te werken.
>>
File: hammyhmmm.gif (868 KB, 540x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyhmmm.gif
868 KB, 540x350
Wat ingewikkeld allemaal zeg. Ik zie later wel.
>>
>>53772992
http://de.pcpartpicker.com/part/gigabyte-video-card-gvn75toc2gl
>>
ik snap niet wat die mensen met die domme hamster hebben
>>
>>53773149
stop deze leugens van extreem-rechtse partijen te verspreiden!
>>
>>53774730
>>53774850
amen
>>
>>53774754
T is toch neejt te geluive vettige kanker limburgers ich neuk uch allemaal de mam
>>
File: Frisian_flag.svg.png (12 KB, 250x173) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frisian_flag.svg.png
12 KB, 250x173
>>53774566
>>53774672
>>53774754
>>53774914
praat mar frysk
>>
File: 1449080161705.jpg (5 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449080161705.jpg
5 KB, 225x225
>mensen die reageren op meneer prince charming homo die over grindr praat
Dit is toch wel het nieuwe dieptepunt
>>
>>53773149
koek, hier is toch geen ene schijt van waar
>HLN
>>
>>53774914
>>53775001
Stelletje reserveduitsers. Opgesodemieterd uit mijn land!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UW6AZ38CPTQ
>>
>>53775044
Dit, gullie mot Braobants praote of d'r eruit.
>>
>>53775037
t. Ahmet
>>
>>53775001
boter brei en griene tsies wie det nie zidde kin is kien oprekte fris
>>
>>53775161
d'r eruit
>>
>>53775044
Limburg is een onderhandelingsmiddel voor het geval dat de Duitsers het weer iets te hoog in hun bol krijgen en Lebensraum zoeken.
>>
>>53775163
twee mannekes van 12 jaar die op een trein zitten, zonder voogd, en daar een vrouw van 10 jaar ouder beginnen 'aan te randen', door een 'rechter' worden vrijgelaten, en nu spoorloos verdwenen zijn, wellicht zich ophoudend in Frankrijk

ja man
>>
>nepnederlands praten
Er is maar één Nederlands en dat is Algemeen Beschaafd Nederlands.
>>
Brabanders zien net zo kanker wie limburgers sjtom sjtuk vreate
>>
>>53775018
Er is een bepaalde regel op /int/ betreffende nederlandse palen. Je moe gewoon weten waarmee je omgaat.

Je moet er altijd vanuit gaan dat de paler oftewel

1. zandneger
2. homo
3. autist/weeb

is. Werkt zeer effectief.
>>
>>53774802
>2GBs
Is dat wel genoeg?
>>
>>53775336
neem alsjeblieft een struikel
>>
File: 1452439420855.png (129 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439420855.png
129 KB, 300x300
>>53775270
>bewoaren da lemburgs nieje den goeiste toal ist
>>
>>53775379
>mun spelletjes
>>
>>53775001
BBQ?
>>
>>53775396
den troagsten bedoelt ge zekers? tis gelijk ne plaat die up slo-mo vastzit
>>
>>53775451
>BBQ?
ja
>>
>>53775396
Zelfs om te lezen, klinkt limburgs traag
>>
>>53775379
uhm, ik denk het wel.
dat zouden we moeten nakijken.
>>
>>53775396
'tis een kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat de Maas heel Limburg vult
>>
File: umarusneaky.jpg (50 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarusneaky.jpg
50 KB, 1280x720
>>53775425
Ja voor mij bestaat het leven ui ontspanning en nog meer ontspanning dus het is belangrijk dat ik goede hardware heb om me goed te kunnen ontspannen.

Eigenlijk zouden de normaaltjes zoiets als OnLive (maar dan echt) moeten uitvinden zodat ik me daar geen zorgen meer over hoef te maken.

Gvd wat zijn normaaltjes toch loom en lui.
>>
>>53775573
>hardware
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53775453
k wil ut heuren nou, hedde ne voorbeeldeke van hoe traog ut klinkt?
>>
>>53775571
je lult
>>
>>53775320
>denken dat je dit soort nieuws kunt verzinnen
Hoorndrager.
>>
http://www.insecam.org/en/view/255005/

MASHALLAH
>>
>>53775655
?Limburgs?
https://www.youtube.com/watch?v=bCK2uHwzD1M

West-Vlaams
https://www.youtube.com/watch?v=AhFDdVjQxkU
>>
>>53775862
kek, waarom kijkt iedereen id camera?
>>
nos.nl/artikel/2081171-verdachte-googelde-naar-utrechtse-serieverkrachter.html

De man die ervan wordt verdacht de Utrechtse serieverkrachter te zijn zocht op internet naar informatie over de Utrechtse serieverkrachter. Ook googelde hij informatie over dna, uitkeringen tijdens detentie en zelfmoord.
>niet eendeendga gebruiken
Eigen schuld dat je nu vast zit, nieuwflikke.r
>>
>>53775862
koek ik heb een keer op van die webcams ingelogd die een microfoon hadden
dit is het resultaat:
https://www.youtube.com/watch?v=As-pv2Jy_3Q
>>
>>53775453
>>53775486
>>53775655

Het kan best wel vrij traag zijn oetz

https://www.youtube.com/watch?v=2kv6OGqSwvQ
>>
>>53775862
maakten die mohameddanen nu een kruisgebaar bij het opstaan?
>>
>>53776012
>video is privé

valt me trouwens op dat het quasi allemaal oudere mannen zijn die bidden, geen jongeren. estagfirullah wat is de toestand van de ummah toch geworden...
>>
>>53775329
>niet dialect kunnen spreken
ga aub weg Mehmet
>>
>>53776012
het resultaat is dat de video privé is?
>>
File: 1416517477410.png (79 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416517477410.png
79 KB, 645x773
>dvw geen schattigtaart met hersenverlamming die koekjes voor je bakt voor valentijnsdag

https://www.youtube.com/watch?v=31V-84y-DZc
>>
>>53776071
>>53776083
nou moet ie het doen
>dvw ik een kopierechtclaim op de video heb en de video in de VS geblokkeerd is
>>
>De gemiddelde Aboriginal heeft een IQ van 62
>Koko de gorilla heeft een IQ van tussen de 75 en 90

HEILIGE
SCHIJT
>>
>>53776012
"random shit" "hack" "g33k"
12 jarige kankerkneus verlaat de draad AUB
RANDSTAD
>>
>>53775649
Wat moet het dan zijn?
>>
>>53776131
nu kan ik het plaatje wel zien, maar de video is nog steeds privé
>>
>>53776202

Onzin, IQ's geven aan dieren wordt alleen gedaan door die domme "wetenschappers" die hun onderzoek met dieren moeten verantwoorden tegenover hun instituut.
>>
>>53776210
>niet kunnen groenteksten
>zich aangemeld hebben op joodbuis
verlaat jij de draad ook maar gelijk
>>
>>53776202
Verbaast me niet echt, de Aboriginals hadden nog niet eens vuur en het wiel ontdekt toen de Britten aankwamen in Australië. Veel dommer kan je niet worden.
>>
>>53776107
Een heleboel hartjeskoekjes lijken wel erg op een penis met ballen.
>>
>>53776202
>>>/pol/
>>
>>53776265
>Koko kent meer dan 1000 woorden en als ze een woord niet kent gebruikt ze een combinatie van woorden om toch nog steeds een propere zin te gebaren

Beest snap trouwens ook wat doodgaan betekent. Zonder de invloed van de Britten zouden de Aboriginals nog steeds geen vuur of wielen hebben.
>>
>>53776202
>77 IQ anon is bijna net zo dom of misschien wel dommer dan een gorilla
>>
>>53776290
>>53776107
koek, waar de neuk kijk ik naar?
>>
>>53776210
ik ben slecht in het verzinnen van namen :^)
(er zit niets bijzonders in, alleen wat bladwijzers van wat 4kin draden zodat ik de draadnummers niet vergeet en insecam.org paginas oetz
>>
>>53776251
laat maar moet het opnieuw omhoogladen
>>
>>53776348
Misschien wel.

"Koko the gorilla has a tested IQ between 70 and 95 on a human scale."

Op een goede dag 10 punten hoger dan een Afrikaan onder de Sahara.
>>
>>53776325

En gorilla's hebben ook geen vuur of wielen

>1000 worden

Knap voor een gorilla, maar ik durf te wedden dat die aboriginals er meer kennen.

Ik ben totaal niet politiek correct maar om te beweren dat Koko een hogere IQ heeft dan de gemiddelde aboriginal is onzin. Al die wetenschappers die met dieren werken overdrijven altijd. Dat zie je ook met mensen die hun eigen huisdieren antropomorfiseren.
>>
>>53776441
nee hoor, ik heb het wel kunnen bekijken
>>
>iemand heeft een nieuwe draad gemaakt
>deze heeft nu pas 300 paals
>godverdomme.jpg
>>
>>53776476
Gorilla's hebben geen vuur omdat ze dat niet nodig hebben, je ziet ook niet veel vuur in een tropisch regenwoud. Gorilla's hebben bijna menselijke handen maar kunnen nog steeds niet zoals ons proper een voorwerp manipuleren met de precisie van een mens, alleen daarom zijn die beesten niet net zo ver als ons.
>>
>>53776489
ik heb nog meer
>>
heilige neuk, het is geweldig om naast een tandarts te wonen, de hele dag zie je schattigtaarten binnen- en buitenlopen
>>
>>53776671
>>53776671
>>53776671
nieuwe draad
>>
>>53776556

Ze zijn ook gewoon veel dommer
>>
>>53776556
>Gorilla's hebben geen vuur omdat ze dat niet nodig hebben
De Aboriginals leefde blijkbaar prima zonder vuur.
>>
>>53776748
Dat deden ze ook omdat Australië kanker heet is grotendeels van het jaar, een Australische winter is misschien 20 graden!

Gorilla's hebben gewoon niks nodig, dus ze hebben geen technologie, of taal. Maar ze kunnen het als ze gepusht worden.
>>
>>53776715
waarom altijd zo vroeg?
>>
>>53776981
eeeeennnnn.... paal 310
>>
>>53776981
vroeger was de botslimiet op /int/ 300, waarom in de neuk is het zelfs veranderd
Thread replies: 312
Thread images: 59
Thread DB ID: 451507[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.