[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Nattmysupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 427
Thread images: 121
File: 1452473840433.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452473840433.png
576 KB, 601x630
Vad lyssnar ni på SvT?
https://www.youtube.com/watch?v=lS56_MfEnrg
här
>>
jag tror att jag är förälskad
>>
Någon här som faktiskt är nöjd med sitt liv?
>>
File: 1452869540945.jpg (33 KB, 326x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452869540945.jpg
33 KB, 326x315
>>53744830
Sedan mitt liv blev skit

Brevkvalitén speglar en snubblares sinnestillstånd
>>
File: 45.jpg (107 KB, 1142x781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45.jpg
107 KB, 1142x781
https://www.youtube.com/watch?v=4EnWF1NB4Kc
>>
>Faktiskt berätta att han tafsade på någon
>Skylla ifrån sig på manskultur
Hur i helvete kan någon vara så dum? Snacka om att skjuta sig själv i foten
>>
>>53744900
Hoppas det blir bättre snart.
>>
File: 1350794176840.png (90 KB, 1125x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350794176840.png
90 KB, 1125x681
>>53744900
Då måste samtliga namnbögar vara självmordsvakt.
>>
File: blandaupp2.jpg (125 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp2.jpg
125 KB, 540x720
*kram*
>>
File: Punpun14.png (936 KB, 799x1094) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun14.png
936 KB, 799x1094
>>53744900
Det gäller inte bara snubblare
>>
File: DSCF0729.jpg (2 MB, 3431x2573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCF0729.jpg
2 MB, 3431x2573
Hell seger
>>
>>53745015
Hennes hy är helt sinnessjukt vacker.
>>
>>53744900
Allt kommer ordna sig, livet blir alltid bättre

>>53744807
https://www.youtube.com/watch?v=nw5Mc5bpq-A
>>
>>53744807
https://www.youtube.com/watch?v=2nUHptRSUQY
>>
>>53744900
du förstör tråden
>>
Wow denne snubbe har väldigt mycket bra att säga!!!

https://www.youtube.com/watch?v=e8E5JUpFKhI
>>
File: 1440553031588.jpg (161 KB, 420x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440553031588.jpg
161 KB, 420x500
Hur beter man sig bland människor?
>>
>>53745110
>Genushistoria
Den här killen kommer gå långt!!!
>>
>>53745062
Varför är skallighet så dominerande hos stormbögar? Blev de stormbögar för att de förlorade håret?
>>
>>53745126
borde du veta din nbög
>>
>dkn trött på allt
>>
>>53745126
Gapa högt om esport och om ingen greppar eller möter din blick så börjar du prata om vilket demokratisystem som är bäst och kletar på folk.
>>
>>53744807
https://open.spotify.com/track/20XEiJFZyLmMwFziKkbpgK
>>
>>53745161
>Blev de stormbögar för att de förlorade håret?
Finns en ursäkt för allt :^)
>>
>>53744807
https://www.youtube.com/watch?v=H7T76FmWPCU
>>
File: 1453063313680.jpg (52 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453063313680.jpg
52 KB, 576x1024
Törstig, anon?
>>
File: 1446893519454.gif (154 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446893519454.gif
154 KB, 360x360
>>53744943
Tackar

>>53745056
Det är sant, det förlängs till namn-, flagg- och avatarbögar

>>53745126
Som du gör på träffar, bara mindre storm, bants och jagjag
>>
>>53745200
Är det så man får fv också?
>>
>>53745126
håll med allt de säger
ifrågasätt inget
ge dem saker och pengar
häng med dem överallt
=
bästa vänner lätt som en plätt
>>
>>53745062
tittade på den där bilden för 10 minuter sedan favä, och då besöker jag aldrig deras hemsida


verkar ha funnits fuktiga jagjag på svarta tavlan till höger
>>
File: Mans4.jpg (19 KB, 500x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mans4.jpg
19 KB, 500x334
https://archive.is/cObSQ

NU KÖR VI

>Jag lät min hand ta tag i hennes rumpa
>men det var inte mitt fel, det är samhällets normer och strukturer som gjorde att det hände
>Måns Vestin, ledamot i Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott
>>
File: 1427465929389.jpg (37 KB, 686x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427465929389.jpg
37 KB, 686x576
Usagi drop som nästa 2D att se J/N?
vill ha något mysigt.
>>
>>53745126
Venne, men sanningen finns bakom tonade rutor.
>>
File: 1446998214521.png (1 MB, 617x915) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446998214521.png
1 MB, 617x915
>>53745015
Sött

>dkn ingen kaffefärgad negresspaj att VITA
>>
>>53745258
Ja, men ta dig i akt. Tredimensionella kvinnor är farliga.
>>
Negerdunk är vad jag lyssnar på.
>>
>>53745126
Man slappnar av. Har en god hygien. Inga hål i kläderna om man inte är sjukt fattig. Inga yviga rörelser. Man blir aldrig för full. Försöker upprätthålla ett nomalt intresse av andra människor. Svarar på tilltal. Är inte överdrivet snål. Ljuger inte. Inte visa sin kraftnivå med kontroversiella grejer för mycket.
>>
>>53745336
Det hade jag inte tänkt på. Tack för att du vägleder mig genom en sådan turbulent tid av mitt liv
>>
File: bernanke1.jpg (87 KB, 600x912) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bernanke1.jpg
87 KB, 600x912
>>
File: blandaupp5.jpg (99 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp5.jpg
99 KB, 640x640
>>53745064
Håller med :3
>>
File: 1452408664262.png (321 KB, 726x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452408664262.png
321 KB, 726x588
>>53745306
J, Usagi Drop är topp mys även om den kan ge >dkn inte pappa-känslor
>>
Jag trodde fan ni gycklade. Inde är ju med i RN#41
>>
File: 141924324353.jpg (69 KB, 1280x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141924324353.jpg
69 KB, 1280x770
>>53742385
>>53742095
>>53742043
Jag älskar när dessa cuckmän sjunker så jävla lågt, för det är allt de har lärt sig att göra men så biter det dem i röven istället.
>>53742991
Mina jävla sidor.
Det blev inget ligga för honom...
>>
>>53744801
>hyra på 12 lök
En fin och centralt belägen lägenhet i Stockholm på uppemot 100 kvadrat kan vara bra mycket dyrare än så. Det ligger andrahandskontrakt uppe på blocket för mindre lägenheter än vad hon har fått med mer än dubbelt så hög hyra.

http://www.blocket.se/stockholm/Unik_lagenhet_i_Vasastan_64154408.htm?ca=11&w=1
http://www.blocket.se/stockholm/Sommar_i_4_a_i_charmiga_Birkastan__64616608.htm?ca=11&w=1
http://www.blocket.se/stockholm/Vasastan___5_rok___7_man___33_350_kr_man_64163857.htm?ca=11&w=1
http://www.blocket.se/stockholm/Toppen_fin_lagenhet_pa_Odenplan___Vasaparken__64763057.htm?ca=11&w=1
http://www.blocket.se/stockholm/Lyxvaning_mitt_i_centrala_Stockholm_63955571.htm?ca=11&w=1
http://www.blocket.se/stockholm/3_a_86_kvm_Centralt_Odenplan_64274110.htm?ca=11&w=1
>>
File: 14654677572.jpg (64 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14654677572.jpg
64 KB, 600x600
https://www.youtube.com/watch?v=e8E5JUpFKhI

>hans röst
>"genushistoria"
>"genusidentiteten"
>>
File: sora.jpg (316 KB, 850x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sora.jpg
316 KB, 850x568
>>53745306
sora no woto
>>
Var hittar man en vacker negress i Sverige?
>>
>dkn man pantsätter buskar i Skyldig Växel hela kvällen
>>
File: 1451601224811.jpg (156 KB, 663x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601224811.jpg
156 KB, 663x960
>dkn sötpajembargot på Iran är lyft

fv åt alla, hur kan västerländska kvinnor ens konkurrera ;^)

>>53744807
Imponerande nivå av svarshorande Anon

https://www.youtube.com/watch?v=5_MMZWUs6g8
>>
>>53745592
Du får nog leta som fan, för 99% av alla negresser är GR VI.
>>
File: 1451030796984.jpg (127 KB, 831x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451030796984.jpg
127 KB, 831x981
>>53745462
Tack så mycket qringlis blir börjar nu då!

>>53745588
Ser intressant ut blir nog nästa!
>>
>>53745592
Det skär i mitt hjärta att den här frågan ställdes.
Verkligheten sårar mig mer än vad alla gyckel någonsin kan.
Seriöst svar, typ överallt. Kör på allt annat än somaliska tjejer.
>>
>>53745095
>t. gnällcucken

Det gör han inte alls
>>
>dkn dricker vatten
vem mer /hydrerad/ här?
>>
>>53745673
Ja, eller iaf 90%, medan bland vita svenska flickor så är kanske hälften fula
>>
>>53745691
>t. qringlan
>>
>>53745737
Har alltid vattenflaskan till hands, man vill ju inte törsta ihjäl helt plötsligt.
>>
>>53745592
Du åker till Sthlms Centralstation, du kliver ut mot Kungsgatan och går tre kvarter till höger. Därefter ett kvarter åt vänster. Följ sedan de beklädda gatljusen i precis fem minuter. Du är nu vid en lokal vars dörr pryds av en bild på Betner. Ring på dörrklockan gömd under hans högra näsborre. En anställd kommer att öppna dörren och ställa dig en fråga, var ligger Ouagadougou? Om du svarar rätt så är du insläppt i första cirkeln.
I de kommande prövningarna måste du kunna bevisa att du kan tugga khat med de bästa östafrikanerna och dansa som en senegales.
Klarar du detta så får du välja en djungelpaj
>>
>dkn sitt ollon luktar porrigt
>>
File: 144581032255.png (689 KB, 484x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144581032255.png
689 KB, 484x597
>>53745592
Etiopiska fester
>>
File: Water2.jpg (51 KB, 750x753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Water2.jpg
51 KB, 750x753
>>53745737
Tack för påminnelsen, anonym
>>
File: 1439924293240.jpg (87 KB, 634x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439924293240.jpg
87 KB, 634x641
>>53745592
Jag har bokstavligen aldrig sett en attraktiv negress i Sverige

Kanske beror på att vi huvudsakligen importerar inavlade somalier som luktar bajs
>>
>>53745834
Det låter ju inte så komplicerat favä, jag vill ha en som är svart som synden
>>
Är det ok att rasblanda som man?
>>
>>53745902
Bara om man avlar döttrar.
>>
>>53745854
hon där är ju inte särskilt snygg ens, även om sminket och håret lurar lite.
>>
Efterlyser bilder på Badboll
>>
>>53745902
Ja, allt är ok som man
>>
>>53745902
Ja, om du hänger dem innan de skiter ut den lille.
>>
>>53745902
Ja favä
>>
File: 144124802811.jpg (664 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144124802811.jpg
664 KB, 1280x1920
>>53745880
Negresser är bara f1 h1 när de har vitt blod såsom afroamerikaner favä. Kanske får våra barnbarn få se negerpajer annars meh.
>>
File: dumdum.png (46 KB, 240x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dumdum.png
46 KB, 240x232
>Tandläkaren sa sist att jag borde ta det lugnt med drickan för att tänderna är på väg att bli genomskinliga
>Ska dit imorgon
>Druckit dricka nästan varje dag ganska länge nu
>>
File: liemannen.jpg (19 KB, 520x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
liemannen.jpg
19 KB, 520x389
>dkn ingen lieman som dödar en i sömnen
>>
Även stormbögar borde väl tycka det är ok att avla barn med negresser, bara man avlar fler barn med vita kvinnor, på så vis späder man ut den svarta rasen medan man ökar på den vita rasen.
>>
File: 1452803153969.jpg (535 KB, 1804x2276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452803153969.jpg
535 KB, 1804x2276
>>53745933
>>
>>53745062
Varför gör de armhävningar på knytnävarna, gör det inte ont?
>>
>>53746018
Det är mer barbariskt att göra så.
>>
>vara rasist medan man törstar efter utländska tjejer

Kommer faktiskt inte kunna förstå denna gammal-gubbe-med-thaifru logik favä.
>>
>>53745972
Fullblodsnegresser med mer kaukasiska drag (Etiopier, Eritreaner) kan vara attraktiva favä
>>
>>53745688
Varför ledsen??? :´3
>>
>>53746047
Sexualdriften är inte alltid logisk.
>>
File: 1452877998622.png (268 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452877998622.png
268 KB, 1280x720
>>53746018
Jag gör det med knytnävarna för att mina nördhandleder knullar all känsel i händerna annars
>>
>>53745902
mm strax
>>
File: 1452820060862.jpg (366 KB, 1414x1469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452820060862.jpg
366 KB, 1414x1469
>>53745998
falla för både läskeblaskjuden OCH käftisjuden
>>
>>53745891
Den svåraste utmaningen väntar dig då.
Då måste du kunna antingen överleva och organisera en karavan från Taodeni till Tripoli eller jaga med pygmeer i östra kongo
>>
File: bhhy4.png (634 KB, 596x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bhhy4.png
634 KB, 596x475
hur få rumpafv?
>>
File: hah.jpg (207 KB, 990x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hah.jpg
207 KB, 990x747
>>53745834
>Detta brev

Ifall allt vänsterfolk var lika sköna som dig Ödlis så kanske det inte ens hade varit nödvändigt att gasa dem
>>
>>53746095
Har aldrig kunnat förstå det här armledsjagjaget när det kommer till att sitta vid dattan mycket. Har suttit 8+ timmar om dagen sen jag var 8 år gammal och har aldrig upplevt någon smärta eller obehag. Till och med nu för tiden när jag sitter 16 timmar om dagen så har jag inte ont.
>>
File: 1356547544666.gif (2 MB, 288x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356547544666.gif
2 MB, 288x219
>>53746095
>dkn man aldrig kommer ge Shia en kram
>>
FYRA MINUTER KVAR AV HELGEN. NEEEEEEEEEEJ.
>>
>>53746047
handlar om att hitta en lydig och undergiven kvinna. För de flesta kvinnor i västvärlden svävar uppe bland molnen och tror att man ska få allt man vill ha, vare det sig är fördelar i jobb eller den där 10/10 Chad-killen.
>>
>>53746064
Men Etiopier och Eritreaner är inte fullblodsnegresser.. tack för att du bevisar min poäng liksom.
>>
>>53746129
Ödlan är ok ibland.
>>
>>53745688
Ickesomaliska negrer utgör i runda slängar 0.5% av Sveriges befolkning. Av dessa är majoriteten män, så låt oss säga att 0.2% är ickesomaliska negerkvinnor. Detta innefattar förstås även gamla gummor och barn, så om vi antar att anon är lite åldersliberal och en fjärdedel är i acceptabel ålder så är vi nere på 0.05%. Vidare så har vi ju kommit fram till att minst 90% av alla negresser är fula, så vi går ner till 0.005% eller i absoluta tal runt 500st totalt i Sverige. Av dessa är sannolikt en stor andel inlåsta hos en muslimsk far och/eller make. Nu är det inte så exakta siffror vi har jobbat med men vi borde hamna i rätt storleksordning. Det finns ett par hundra stycken i Sverige att leta efter.
>>
File: 1441504508745.webm (2 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441504508745.webm
2 MB, 720x404
>>53746158
Har på känn att den där rumpan ser kanske grisäcklig ut favä
>>
>>53746206
>>53746089
>jag tycker x grupp är undermänniskor och att min grupp är genetiskt bättre
>därför ska jag avla ut mig själv genom att para mig med x

Nämen vafan.
>>
>>53746018
Du härdar brosket i handen och kan ta mer smärta när du också dödar nerverna. Finmekaniken blir marginellt sämre men förmågan att slåss ökar.
>>
>>53746247
Ganska nedslående siffror för oss som vill vita en svarting :^(
>>
Jag önskar att jag kunde bli kvitt den sista delen av mitt undermedvetna som fortfarande har hopp för att vara normal.
>>
>>53746208
Fullblodsafrikaner då
>>
File: 13954356774.png (207 KB, 614x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13954356774.png
207 KB, 614x349
Spectre var inte så mycket att hänga i granen.

Kul att de försökte med en småtöntig spionfilm som de gamla goda från 60-talet. Men det funkade inte.
>>
>>53746298
På vilket sätt är du inte normal, anon? :3
>>
File: 1450611660321.webm (117 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450611660321.webm
117 KB, 500x282
>>53746167
Jag fick det 2 månader in på GMU, hade aldrig haft problem med det innan.

Skulle du börja anstränga handlederna så skulle de knullas upp vid för mycket ansträngning förmodligen om du inte har väldigt bra sådana från födseln
>>
>>53746298
>vilja bli normal
Till vilket syfte?
>>
>>53746335
Usch sådär ska man inte andas.
>>
>>53746335
Det är väl kanske det som är problemet, man ska inte överanstränga handleden.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 2776924290.jpg (179 KB, 1024x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2776924290.jpg
179 KB, 1024x682
Vad som räknas till "snygga negresser" är högst subjektivt favä
>>
>>53746276
>tro att man som 6/10 kille någonsin kommer få en vit 5+/10 tjej i dagsläget
haha mm

Chad alfa-änkar de flesta kvinnor tack vare via tinder och dyl.
Kvinnor kämpar hellre hela livet för att få honom igen än att slå sig ned med valfri kille som är "sämre"
>>
>>53746247
Finns ju drösvis med snygga svarta tjejer i Stockholm. Ni vet, den där varianten som talar rikssvenska med lite mörkare röst, stor jävla röv, bröst större än ditt huvud, i tajta kläder och med halvkaxig attityd. Precis min typ.
>>
File: Punpun21.png (256 KB, 665x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun21.png
256 KB, 665x700
>>53746378
För att passa in anon
>>
>>53746329
På alla sätt. Men frågan är, vill jag ens vara normal? Vad innebär det att vara normal?
>>53746378
Det är bara mitt undermedvetna som spökar tror jag.
>>
>>53746416
Grisful favä men fin kropp
>>
File: ukrgirl.jpg (51 KB, 604x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ukrgirl.jpg
51 KB, 604x404
Breva er perfekta tjej.

Mig:

>slank
>långt brunt hår och bruna ögon, bild relaterad typ
>blyg och rätt tystlåten men öppnar upp sig när man lär känna henne
>snäll och omtänksam, bra med barn
>smart och välutbildad
>c-kupor och tight rumpa, inte stor

Dvs typ motsatsen mot den moderna svenska tjejen.
>>
>>53746456
Med vedervärdiga normisar?
>>
>>53746432
>halvkaxig attityd
Blattetjejer är antingen förbjudna från att tala med främmande män eller skitkaxiga. Det finns inga mellanting.
>>
File: 1447179514212.jpg (150 KB, 1350x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447179514212.jpg
150 KB, 1350x1350
>>53746416
>>53746490
Påminnelse om att en Anon i tråden har knullat henne
>>
>>53746512
>bruna ögon

undermänniska favä
>>
>dkn man inte föddes till nbög
>>
File: 1450329474961.jpg (112 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450329474961.jpg
112 KB, 1280x720
Tråden, andas ni med magen eller bröstkorgen?

Bröstkorgen här

>>53746392
Detta fick mig att tänka på något intressant

>>53746410
För vanligt folk är det inte att överanstränga handleden ju baka
>>
Det hade varit kul att vara normal, att verkligen vilja ha folk över för VM och bjuda på öl och gott käk medan man hejar på Sverige. Eller bli inbjuden till kompisens stugan för att bada badtunna och grilla en fredagskväll. Eller att resa med sina vänner och uppleva andra platser och träffa andra människor.

Fan vet jag, allt det låter ju bättre än det jag gör nu på papper men jag kanske vill ha det som jag har det nu. Lever ensam, pratar med folk på internet, runkar och studerar något helt ointressant på distans medan jag funderar på varför mitt liv är så skit.
>>
>>53746568
>Påminnelse om att en Anon i tråden har knullat henne

Jävla nbögar som vi har härinne favä
>>
>>53746607
>antyder att man inte till 100% är en produkt av ens omgivning
t. vänstertafsare
>>
File: Punpun32.png (475 KB, 695x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun32.png
475 KB, 695x652
>>53746523
Ja anon
Att sticka ut ur mängden är poänglöst om du inte är jävligt bra på något, jävligt rolig, jävligt snygg, eller jävligt charmig
Är du inte något av det så är du det vi är nu, dvs konstiga
>>
File: söt.jpg (16 KB, 236x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
söt.jpg
16 KB, 236x354
>>53746606
Ljusa ögon fungerar också. Huvudsaken är brunt hår, finns inget vackrare.
>>
File: 1440223914522.jpg (209 KB, 976x1277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440223914522.jpg
209 KB, 976x1277
>>53746416
Om det inte är negresser jag tycker är snygga, för då är det objektivt

Bild relaterad har en fet röv att pumpa och är tillräckligt fin i ansiktet för att tungbrottas med, duger åt mig
>>
>>53746615
Magen känns det som.
>>
>>53746568
>Påminnelse om att en Anon i tråden har knullat henne
haha aa
>>
File: dknintealfa.jpg (28 KB, 296x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dknintealfa.jpg
28 KB, 296x386
bö ti
>>
>>53746615
>andas
Andas med lungorna favä.
>>
>>53746679
Jag är jävligt bra på Runescape

räknas det? :S eller måste jag vara en populär streamer
>>
>>53746686
Du är inte svensk va?
>>
>>53746615
Magen 90% och bröstkorgen skall givetvis vara i sitt komprimerade läge för hållningens skull.
>>
>>53746679
>sticka ut
>mängd
Jag vill inget annat än att sitta instängd på mitt rum.
>>
>>53746746
Antingen expanderar du bröstet eller magen
>>
File: kffhngsln.jpg (94 KB, 400x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kffhngsln.jpg
94 KB, 400x508
>>
>>53746785
Spänner diafragman favä.
>>
File: Skeletrumpet.jpg (13 KB, 210x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skeletrumpet.jpg
13 KB, 210x210
>>53746747
Jag är jävligt bra på Timesplitters: Future Perfect och kolla var jag är

>>53746781
Se till att du inte är en börda på andra bara
>>
File: 1453436766652.jpg (66 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453436766652.jpg
66 KB, 612x574
https://www.youtube.com/watch?v=qW87H-ec0Ew

>Samtal om vithetsnormer i museevärlden

>Vilken roll spelar museivärlden och hbtq-rörelsen i samtidens samhällsutveckling när rasismen sprider ut sig? Vilka kroppar och berättelser ges utrymme och hur skildras dessa? Välkomna till ett samtal om maktstrukturer inom konst- och museivärlden utifrån ett antirasistiskt perspektiv

Det får en verkligen att tänka...
>>
>>53746858
Varför ser du sånt här?
>>
File: 145432294329.jpg (65 KB, 1121x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145432294329.jpg
65 KB, 1121x683
>>53746885
För min egen forsknings skull.
>>
>>53746746
Man andas med en stor muskel som sitter under bröstkorgen och heter diafragman favä
>>
>>53746829
Hur skulle jag kunna inte vara en börda för andra?
Jobb växer inte på träd.
>>
File: smug sabel.jpg (355 KB, 774x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug sabel.jpg
355 KB, 774x880
>han var inte på bloodborne + 4 burkar öl och VKC T
>>
Brukar försöka magandas när jag har panikångestattacker
>>
vill verkligen att 2d ska bli verklighet favä, orkar snart inte längre
>>
>>53746946
>>53746825
>>
File: 1450821564916.png (864 KB, 596x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450821564916.png
864 KB, 596x596
>>53746512
>>
>>53746951
Ta ett dåligt jobb
Plugga
Ta livet av dig
>>
>>53746966

Brukar tänka på självmord favä.
>>
File: galen J. W..jpg (140 KB, 529x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
galen J. W..jpg
140 KB, 529x244
>>53746917
>>
Men om de här 2d-flickorna ni älskar så mycket blev verkliga skulle de tycka att ni är äckliga förlorare och hänga med dom snygga populära Chadsen istället
>>
>>53746993
Hur stämmer något annat än brunt hår bruna ögon?
>>
File: uVoSTeV.jpg (309 KB, 1491x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uVoSTeV.jpg
309 KB, 1491x1920
>>53746768
Inte han, men f1 trött på blont hår pga att varje västerländsk basisk slyna blonderar sig

Naturligt mörkblont hår är okej dock
>>
>>53747027
varför? du har allt man kan önska. Jag skulle vara överlycklig med 1miljon+ på kontot
>>
>>53747037
Nej? Animeflickor är oerhört attraherade till töntiga killar, du har nog aldrig sett en anime i ditt liv.
>>
>>53747013
Får inte ens dåliga jobb.
Hoppade av.
Näe.
>>
>>53747043
man skulle ju breva dröm tjejen
>>
>>53747066
Varför har han så många pengar?
>>
File: L.F..png (489 KB, 624x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L.F..png
489 KB, 624x806
>>53746955
>det är ett "jag har stulit din bild"-brev

Blodsfödd är för övrigt det bästa Själar-spelet.
>>
>>53747037
Pratade om det med en kompis för någon timme sen, om de faktiskt var verkliga så hade jag definitivt inte förtjänat dem så får väl vara glad att de bara finns i fantasin.
>>
File: 1448742177616.png (33 KB, 917x1186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448742177616.png
33 KB, 917x1186
>dkn inget sverigepolarnas stora äventyr
>>
>>53747090
Fortsätt hoppas att någon ska komma och rädda dig då
>>
>>53747056
Kan bokstavligen inte få upp pikken till tjejer med bruna ögon.
>>
>>53746325
den var riktigt usel

MI-skiten kan de lämna åt tompa, jag vill ha mer grundat spionkör som i casino royale
>>
Jag är seriöst förvånad hur mycket åsikter jag delar med jonas inde och de nordfrontare han pratar med.
>>
>>53747097
rika föräldrar
>>
File: 144324324460.png (194 KB, 260x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144324324460.png
194 KB, 260x532
>>53747155
>Jonas Indes absoluta helgalna knasiga åktur rakt ner i helvetet

Den mannen behöver en kram.
>>
>>53746858
vafan det är ju en karl i mitten
>>
File: 1452391184522.jpg (220 KB, 1280x1777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452391184522.jpg
220 KB, 1280x1777
>>53747141
Lider du måhända av autism?
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53747126
>dkn inget sverigepolares bisarra äventyr
>>
>>53747229
...
Är du seriös? Könsbestämmer du folk?
>>
Fy satan killar vilka sura fisar jag släpper just nu, luktar riktigt illa.

Varför slutade det så här?
>>
>>53747155
Vänta nu, har Jonas Inde blivit stormbög?
>>
>>53747255
>dkn inget äventyr
>>
File: olga.jpg (44 KB, 330x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
olga.jpg
44 KB, 330x470
>>53746768
Jo så svensk man kan bli. Less på blondiner.
>>
>>53747268
du, jag tror fan att jag gör det

ring genuspolisen för det är en absolut galning lös i trådna
>>
>>53747227
Det här är faktiskt riktigt intressant att lyssna på.
>>
>>53747227
Vad har hänt med Inde? Har hört att han druckigt lite för mycket och att han hoppade från tredje våningen, men det var väl tio år sen vid det här laget
>>
>>53747284
han är typ suttit-en-vecka-på-/pol/-snorre, inte hela vägen ned i kaninhålet
>>
>>53747284
Feministiska domare och andra soc-kärringar knullade upp hans liv när hans brud drog och tog barnet med sig.

Något åt det hållet.
>>
>>53747255
>「Horst Wessel-Lied」!
>Inga svagheter!
>>
>>53747300
Jag kan hålla med om att det har blivit en epidemi att blondera sig, men som tur är så ser man ganska tydligt vilka som gör det. Dels för att resten av håret såsom ögonbryn och kroppsbehåring inte stämmer överens med en blond fenotyp och dels för att det ser så jävla fabricerat ut.

Men när man väl möter en tvättäkta blondin som inte smetar äckliga kemikalier i sitt hår så blir man riktigt jävla hänförd.
>>
>>53747284
RN#41
>>
>>53747268
H-ha n-nej det skulle han nog aldrig göra... V-vi är o-o-oo-ok
>>
>>53747234
Nej. Tror det är psyologiskt för jag vill inte potentiellt hanreja mina söner med en undermänniskas ögon. Och så är det väl bevisat att män med blå ögon finner blåögda kvinnor mer attraktiva för att det är ett hanrejskydd.
>>
File: 1445567635908.jpg (96 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445567635908.jpg
96 KB, 960x720
>>
>>53747419
>han
HAN?
HAN??????????????
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
VAFAN NI LÄR ER ALDRIG
>>
>>53747345
Han blev bränd av det feministiska rättssystemet i en vårdtvist. Så hans bitterhet har typ helt vänt sig emot feminismen och gjort han till en sökare istället fö att ta livet av sig eller supa ihjäl sig.
>>
Får hem snygga muggar idag killar, blir mysigt med doftljus o kaffe. Måste hittia mysiga filmer att se dock, rekommendera?
>>
File: 1452640404490.jpg (195 KB, 804x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452640404490.jpg
195 KB, 804x720
>>53747292
>dkn har ju faktiskt dragons dogma
>>
>>53747434
Tack för att du besvarade min fråga
>>
>>53747370
Han sade precis att han inte har något emot att ta emot flyktingar till Sverige i form av empati. Till nordfrontare.
>>
>>53747502
Något av Wes Anderson, den där jävla homofilen.
>>
File: 1382685896593.jpg (221 KB, 500x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382685896593.jpg
221 KB, 500x334
>>
>>53747502
The greatest story never told
>>
File: 1404976640133.jpg (2 MB, 1944x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404976640133.jpg
2 MB, 1944x2592
>>
>>53747502
lars and the real girl
>>
>>53747628
En bra film.
>>
Kan banebrevande dö?
>>
>>53747530
>flyktingar i form av empati
Hmm detta kan funka
>>
>>53747616
Vad menade du med denna bilden? Förresten
>tatueringen
>>
fritera pommes? J/N
>>
>>53747749
Min mening är knullad. Du fattar ändå vad jag menar.
>>
>>53747753
Det enda jag kunde tänka mig ha som tatuering är ett järnkors mellan tissarna.
>>
>>53747723
någonting någonting mask någonting
>>
>>53747782
Bränn inte ned ditt hus bara.
>>
File: 1_1280.jpg (238 KB, 708x1062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1_1280.jpg
238 KB, 708x1062
>>
>>53747832
aldrig fattat det reddit-mémet, kan du förklara det för mig och varför det är roligt NU
>>
File: 9o1_1280.jpg (111 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9o1_1280.jpg
111 KB, 960x1280
>>53747822
kör hårt.
>>
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2960283-de-blir-historiska-som-foraldrar
>>
>>53747896
För att du är en stor kille.
>>
>>53747896
Banebrevande är så lite reddit det kan bli. Reddit har aldrig förstått jagjaget och om du inte förstår det så är du mest troligt reddit.
>>
Saya or Hotaru?
>>
>>53747950
för dig
>>
>>53747950
Inte han men, jag surfar reddit och banebrevande har definitivt nått reddit.
>>
>>53747934
Är det här precis innan de började filma sin amatör bögporr?
>>
>>53747969
Båda.
>>
>>53747969
Anime is for disgusting degenerates.
>>
Någon som vet hur det är att läsa böcker på en padda?
>>
File: memmo.jpg (60 KB, 807x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memmo.jpg
60 KB, 807x538
>>
>>53747936
>>53747950
menade inte bane, utan
>någonting någonting X någonting
>>
>>53747969
>watching meme anime
>>
>>53747723
That is not dead which can eternal lie,
And with strange aeons even death may die
>>
File: nnvrfb.jpg (115 KB, 540x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nnvrfb.jpg
115 KB, 540x360
>>
>>53748031
Menar du en ipad? Har hört att det kan bli jobbigt för ögonen i längden. Har en läsplatta själv (kobo glo)
>>
>>53748035
Inte ett jagjag, jag orkade bara inte göra en variation på jagjaget.
>>
>>53748099

Ja, hur är läsplattor? Funderat på läsplatta ett tag nu men känns autistiskt att gå runt med en sådan ute.
>>
>>53747969
Saya favä
>>
>>53748167
Bra.
>>
File: tatt.jpg (92 KB, 788x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tatt.jpg
92 KB, 788x597
>>
Varför har så många SMR-ledare bosatt sig här?
–Det är en strategisk hemlighet. Vi kan tala om det när vi tagit kommando över Norden.
>>
>>53748167
Autistisk är du hur som helst, en läsplatta är väldigt behaglig att läsa med och lätt att ta med sig.
>>
File: 1452540811579.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540811579.jpg
11 KB, 258x195
>dkn 30 åringen var ett misstag
Han våldtog även [spoiler]min fetisch för björnar[/spoiler].
>>
>>53748272
Homo
>>
>>53748223
>autistisk är du hur som helst

d-du med, lätt är den säkerligen tänkte mer att man sitter där med en platta, jag ser väl inte så auts ut att jag skulle komma undan med det
>>
>>53748167
köpte en kindle för några år sedan som jag fortfarande använder regelbundet, typ det bästa jag köpt favä
>>
>>53748308
Jag hade då inte lagt märke till någon som satt och läste på en läsplatta, men sen kanske jag är unik på det viset.

>>53748311
Ungefär så här tänker jag också. Har sparat en hel del pengar också genom att tanka hem böcker illegalt.
>>
File: 1446641004960.jpg (45 KB, 660x735) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446641004960.jpg
45 KB, 660x735
>>
Som den här podcasten med Inde är hur jag anser att man borde behandla stormbögar. En normal konversation där man kanske inte håller med varandra men ändå lyssnar litet och snackar litet.
>>
>>53748311
>>53748366

Kan man göra något annat på dem? Kolla filmer eller är det enbart läsa som går?
>>
>>53748289
Hur menar du nu?
>>
>>53745161
Dom har uppenbarligen tränat så hårt att håret fallit av

100 Armhävningar
100 Sittupps
10 Kilometer löpning
Varje. Dag.
>>
>>53748272
gröntexta
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>du vaknar av att det ringer på dörren
>du öppnar
>det är HON
>hon säger att du alltid var HAN
>hon räddar dig ur ditt förfall
>det blir NI
>>
>>53748428
Ingen aning, min kobo är till för epub, pdf och liknande format.
>>
>>53748474
kommer aldrig hända famalam
>>
Tjenare är en autistjänta som jag ser sittandes ensam på lunch och ensam i bibblan, funderar på att försöka sätta pitten i henne.

Doxade henne och fann att hon inte har någon social aktivitet, hur drar man hem autistjäntor?
>>
>>53748029
But so is 4chan
>>
>>53748449
Fan vad nice
>>
>dkn överväger att gå på en buss nu och ta en kvällsrunk
buss eller skog?
>>
>>53748530
Är inte kylan ett problem?
>>
File: 1403458348534.jpg (254 KB, 1417x1417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403458348534.jpg
254 KB, 1417x1417
>>53748516
Sluta, det är natt nu och vi som inte sover kan breva om våra drömmar ist.
>>
>>53748518
Gå och prata med henne. Hur ser hon ut?
>>
>>53748272
Vad gick snett?
>>
>>53748449
Det är ju viktigt med 3 mål om dagen också. Men det räcker med en banan för frukost.
>>
>>53748518
Du kan ju börja med att säga att du doxxade henne.
>>
>>53748518
Bara att va dig själv.
>>
>>53748563
bra album men det är inte hälsosamt att vältra sig i drömmar som aldrig kommer uppfyllas
>>
>>53748428
min gamla kindle kan man bara läsa på, har en e-ink skärm som inte kan spela film. bilder funkar, men de visas utan färg. har en web-läsare och wifi, men har aldrig använt dem

e-ink är skönare för ögonen än någon bakbelyst lcd-skärm och därför bättre att läsa på
>>
File: k8uwvn.jpg (202 KB, 900x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k8uwvn.jpg
202 KB, 900x582
>>
>>53748552
När jag är kåt så vet inte min kropp vad som händer direkt. Den kan böjas så mycket mer än vanligt.
>>
>>53748518

Skönt att man vant sig att aldrig äta lunch så man slipper äta ensam.
>>
>>53748428
Min vän har en Kindle av en av de äldre modellerna som även kan läsa upp dina böcker med digital röst. Den funktionen försvann till senare modeller
>>
File: 1451667302395.png (258 KB, 540x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451667302395.png
258 KB, 540x467
https://www.youtube.com/watch?v=R_2wfZGUUQo

>dkn ingen chill kattv
>>
Vad tycker SvT om Donald Trump?

http://strawpoll.me/6570222
>>
>>53748640
Håller med på sätt och vis, det är som knark, det är inte "riktig" lycka, men samtidigt är drömmar något väldigt naturligt som människan behöver för att ta sig vidare, som religion typ
>>
>>53748449
Och så ingen luftkonditionering.
>>
>>53748474
>du vaknar av att det ringer på dörren
>du öppnar
Haha aa
>>
>>53748679
Håller typ med men proffstipset är att knulla luder och glömma allt vad förhållande heter
>>
File: ruhenlo.jpg (426 KB, 999x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ruhenlo.jpg
426 KB, 999x750
>>
>>53748564
Blont hår, kortklippt men var längre innan, mjukisbyxor/jeans (klär sig inte som en jävla normalbög) chubby men inte fet (jag har ett annat praktexempel där i min vardag att jämföra med, av honkön också fy fan en äkta levandes tumblrhora) lyssnar alltid på musik eller något, försöker skära av kontakt från omvärlden. Ett socialt media-acc som är inaktivt men som hon använder till spotify. Jävla snygg dock. Om hon inte negliigerade sig själv skulle hon nog vara 7/10 MINST
>>
>>53748474

Jag öppnar inte dörren om jag inte väntar besök.
>>
>>53748677
https://www.youtube.com/watch?v=txDR1y1drl0

>dkn ingen apv att bada med
>>
>>53748775
kör på anon breva bild på henne i tråden
>>
File: 1440891033421.png (688 KB, 460x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440891033421.png
688 KB, 460x628
>>53748752
>Håller typ med men proffstipset är att knulla luder och glömma allt vad förhållande heter


>Håller typ med men proffstipset är att knulla luder och glömma allt vad förhållande heter


>dkn när man utbyter några brev med en anon och han droppar detta
>dkn när en person inte visar sig vara den man trodde dom var
>>
>>53748775
>Ett socialt media-acc som är inaktivt men som hon använder till spotify
Du vad? Man behöver inget sånt för Spotify. Antagligen har hon konversationer på Fb med alla killar hon ligger med!!
>>
>>53748833
Mm, precis, han har fel.
2D och glömma allt vad förhållande heter ska det vara.
>>
>>53748760
han ser ut som ett riktigt psycho som bara slår ner en utan anledning
>>
>>53748928

TI
är slut TA BORT DETTA
>>
>>53748472
>>53748573
ni får en kort version
>dkn ingen pv
>ökar åldersgränsen på fnöske i hopp om att hitta någon mer seriös som inte vill bara träffas och knulla
>matchar med en söt hårig björn
>vi pratar under någon vecka eller så
>bestämmer att vi ses idag
>vi kollar på film och myser
>han blir närgången lite väl snabbt men jag köper det
>han är lagom fet vilket han lyckades dölja med kläderna
>stor käft, blöta kyssar och täcker mycket mer än min mun
>helt ok grov ~19 snopp ändå fast pubisområdet är också "fett" och tjockt
>han är "dominant" och föser mig lite här och var
>båda vägrar vara botten för knull
>jag ger mig efter ett tag ändå för att han inte kommer av sug och runk
>han blir mjuk och kan inte knulla mig
>ger upp och tar hand om mig själv medan han ger mig vidriga blöta kyssar
>munmuskler blir trötta av att försöka hänga med hans stora käft
>och kuk
>vill bara att det ska ta slut
>kommer
>drar därifrån
Detta gjorde mig förhoppningsvis sugen på en nätt söt tjej, eller åtminstone en jämnårig kille.
>>
File: 1452529288507.jpg (118 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452529288507.jpg
118 KB, 1252x1252
>>53748833
Jag skulle helst se att jag hade ett monogamt förhållande med en oskuldsfull sötpaj men 99 % av Sveriges brudar är degenererade luder p.g.a. samhällsklimatet så ser inte hur de skulle vart möjligt

Ledsen att göra dig besviken anon
>>
jämna: avsluta den här dagen
ojämna: fortsätta att göra ingenting
Inget för fina siffror
>>
>>53748955
Vad? Snubben ser rätt snäll ut.
>>
File: 1449128484433.png (142 KB, 312x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449128484433.png
142 KB, 312x268
>>53748972
bögar alltså
>>
File: ab.png (132 KB, 177x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ab.png
132 KB, 177x234
>>53748888
Kollade hennes vänners feeds, inga likes eller kommentarer på dom från henne.

>>53748831
bild
>>
File: 1452592719373.jpg (10 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452592719373.jpg
10 KB, 200x200
>>53748972
>>53749015
>>
>>53748955
jo fast det är ett rätt fint porträtt även om det är lite pretto.
>>53748959
du har så rätt anon. det var min dåliga uppkopplings fel favä.
>>
>>53748972
>bögar
rannsaka
dig
själv
>>
>>53749033
Jadu...
Försöka går väl? Hejar på dig.
>>
>>53748972
Äckligaste jag har läst idag och jag läste inte ens klart till slutet.

Rannsaka dig själv för helvete.
>>
>>53749033
ser ut som en kille favä
>>
File: 1439399690285.jpg (9 KB, 222x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439399690285.jpg
9 KB, 222x216
>>53748974
Sant. Lyckligtvis har jag aldrig haft nån så känner ingen avsaknad, är nog värre för dom som har haft en fv
>>
>>53748972
S T O C K H O L M
>>
File: Aiko14.png (500 KB, 697x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko14.png
500 KB, 697x835
>>53748996
Godnatt då
>>
>>53748972
hur gammal är du?
>>
>>53749108
oyasumi, anon-kun
>>
>>53749090
>är nog värre för dom som har haft en fv
tvek de vet hur jobbiga de är
>>
>>53748972
>bög som inte gillar att böga bögar iaf
Bögar och kvinnor kommer jag aldrig att förstå.
>>
>>53748997
>ansiktstatuering
>snäll
Att han håller i en paj förändrar ingenting.
>>
>>53749015
>>53749046
>>53749070
>>53749077
tack
>>53749105
haha aa
>>53749113
23
>>53749151
Jag kan gilla att böga bögar, men inte om han inte är attraktiv eller är en medelålders man.
>>
>>53749158
>man får aldrig göra misstag i sitt liv
Tatueringar är ganska så permanenta.
>>
File: nyceepHK.jpg (308 KB, 1280x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nyceepHK.jpg
308 KB, 1280x721
nån här som bott vid havet?
>>
>>53749243
Har bott på Tjörn i en vecka, så ja! Det var mysigt favä, att fiska krabbor är topp ql
>>
>>53749243
Bott vid Östersjön hela livet, tekniskt sett ett hav. Namnet är lite missvisande dock.
>>
>>53749158
>Att han håller i en paj förändrar ingenting.

>paj? klicka upp
>ingen paj
>klicka ner sig
>paj?! klicka upp igen
>fortfarande bara en person i bilden
>en man
>klicka ner
>VÄNTA
>klicka upp, se tårta
>aaaaa
>>
>>53749073
>>53749086
Tackar!
>>
>>53749236
Han är ju fan översållad i fängelsetatueringar. Jag tror att hans symmetriska ansikte vilseleder dig.
>>
>>53749243
Min familj brukade äga ett semesterhus nere i Kroatien vid havet. Spenderade en del tid där.
>>
>>53749219
Du gillar asså 20-åringar och fällor? Inget bögigt med det mann1, du är lika hetero som jag
>>
>>53749236
Därför bör man ta sig en funderare innan man skaffar dem. Om man utan eftertanke permanent knullar upp sig själv så är man nog inte så klipsk.
>>
>>53749317
guds fart anon rapportera gärna i tråden dina framsteg eller motgångar
>>
>>53749243
uppväxt i bohuslän, fast mer inåt landet, typ 25 min från kusten
>>
>>53749243
Båtsemestrar är skit.
>dkn man var med några kompisar efter man kommit hem från några veckors båtsemester, lägger en tyst fis och de frågar varför det helt plötsligt luktade saltvatten
>>
>>53749343
Du är alltså homo.
>>
>>53749343
Han sög kuk nyligen, har dåliga nyheter om din hetero-status min man.
>>
File: 1452606869380.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452606869380.jpg
14 KB, 307x454
>>53749363
uddevalla?
>>
>>53749343
>20-åringar
Det är att föredra ja.
>fällor
Nej, då tar jag hellre en riktig tjej, tack.
>>
>>53749389
Förmodligen dina polare som sprutade in saltvatten i ditt anus med hjälp av sina munnar när du låg helt utslagen av alkohol.
>>
>>53749404
Jo men han gillade ju det inte, så han är inte bög.

>>53749393
Nej det är jag inte
>>
>>53749243
Jag bodde vid norra ishavet en sommar!
>>
>>53749417
nä, är uppväxt på landet omringad av kossor, gick i gymnasiet i uddevalla dock
>>
>>53749445
Kom ut ur garderoben nu, du blockerar vägen till Narnia.
>>
Vad hindrar mig från att skicka upp satteliter i formation under flera år för att sedan fälla ut en stor ridå som blockerar solljuset? Om jag hade pengar för det, dvs.
>>
File: Kebabpizza.jpg (52 KB, 547x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kebabpizza.jpg
52 KB, 547x410
>>53749472
>Vart på landet?
>Vilken skola?
>Känner du igen den här pizzan?
>>
>>53749521
Tror ingen skulle hindra dig favä det där vill nog alla ha
>>
>>53749352
Du låter uppgiven, vad får dig att känna dig så över projektet?
>>
>>53749543
Breva för fan inte sådana bilder mitt i natten när allt är stängt.
>>
>>53749581
Tycker han lät helt neutral favä! Lycka till med dina söta upptåg Anon
>>
>>53749581
>Du låter uppgiven
det är jag inte
>>
File: kebabpizza.jpg (451 KB, 1092x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kebabpizza.jpg
451 KB, 1092x819
>>53749543
>brevar 2/10 pizza
>>
>>53749543
sinclair favä :^)
pizzan ser ut att vara från antingen nautic eller park, är det rätt eller fel?
vart är du ifrån förresten?
>>
>>53749615
>>53749610
Förlåt, har ett stänk av 'tismen.
>>
File: smug bowie.jpg (50 KB, 500x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug bowie.jpg
50 KB, 500x317
>>53749593
hindra mig
>>
File: 20150810_181511.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150810_181511.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53749637
>brevar 1/10 pizza
>>
>>53749654
Ye olde 'tism
>>
>>53749243
räknas östkusten?
>>
File: Case-Study-1.jpg (97 KB, 700x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Case-Study-1.jpg
97 KB, 700x466
Är abos människor?
>>
>>53749677
Har du själv nån erfarenhet av att dra hem jäntor som är typ asociala?
>>
>>53749721
>är varelser utan vit hy människor?
nej
>>
File: zyzz back.jpg (32 KB, 353x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zyzz back.jpg
32 KB, 353x633
>>
God natt favä.
>>
File: 1452696441440.jpg (28 KB, 500x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452696441440.jpg
28 KB, 500x385
>>53749644
>sinclair

Pingvin
https://www.youtube.com/watch?v=XxBMHSvQ9YQ

Runtomkring men gick gymnasiet i ua iaf :^)
>>
>tenta om 6t 38 m
BARA
>>
>>53749721
Nä, nån måtta får det vara.
>>
File: 1370985381473.jpg (92 KB, 540x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370985381473.jpg
92 KB, 540x353
>det är sidf som har brevat bögiga muskelbilder hela tiden
>>
File: 1443996306033.webm (1 MB, 314x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443996306033.webm
1 MB, 314x480
>>53749766
bögtimmen är över
>>
File: nuuabiGBl.jpg (308 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nuuabiGBl.jpg
308 KB, 1280x960
>>53749464
var nånstans?
>>53749363
har ni stränder också eller har ni mest klippor?
>>53749335
liraren alltså. hur ofta var ni där?
>>53749283
>att fiska krabbor är topp ql
det ska jag fan göra nästa sommar.
>>53749706
>>53749306
ja favä. det räknas haha.
>>
>>53749746
Njae men jag tror att generella regler gäller även här: var snäll, visa tydligt intresse för henne, förudmjuka dig inte för henne utan håll på din integritet HÅRT och gärna kivas/retas lite och försök att få henne att skratta. :3
>>
>>53749806
Hoppa av bara.
>>
>>53745062
>Han till vänster

>håret
>jvdkn
>>
>>53749858
Vi var där nere varje sommar från dess att jag föddes tills jag var 12. Sedan så spelade min far bort huset.
>>
>>53749858
>ja favä
dåså. har bott vid havet hela livet. Cyklat till stranden varje sommar under hela min uppväxt
>>
>>53749767
Hoppas du får sova så bra inatt Anon
>>
File: 1450949327076.jpg (17 KB, 385x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450949327076.jpg
17 KB, 385x387
Nej, dags att spela The Sims 4 och bygga drömhuset som jag aldrig kommer att ha råd med i verkliga livet
>>
>>53749721
Med alla mått mätt är de människor, ja.
>in före pseudovetenskap utav "rasbiologer"
>>
File: 1446068156566.jpg (93 KB, 800x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446068156566.jpg
93 KB, 800x680
>>53749499
>dkn garderoben inte leder till Narnia
vi är fast här.
>>
>>53750017
Drömhus? Är jag en fattig jävel som skulle vara helt nöjd med en stuga på två rum ute i ingenstans?
>>
>>53749940
Den här jäntan har alltså i princip ingen social kontakt med omvärlden runt henne, verkar det som. Men det är typ vad jag planerade också. Jag skrämmer nog henne om jag kör värsta rövhålsspelet.
>>
>>53750017
Jag tänkte vänta tills de släppt lite innehåll.
>>
>>53750082
fan kan man inte ens slipp ni jävla pk-horor en enda jävla gång på dygnet
>>
>>53749806
>tenta i mitten av januari
>>
>>53750017
Drömhus? Är jag en galning som skulle vara helt nöjd med att bo i en swimmingpool utan vatten eller stege mitt ute i ingenstans?
>>
>>53749961
snyggt skägg dock

>>53750017
3an är bättre favä

t. inte spelat 4an
>>
>>53745161
hö te har androgena effekter
>>
>>53750227
Bortsett från att takbyggandet inte fungerar alls i trean så håller jag med.
>>
File: 1444865394169.png (2 MB, 825x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444865394169.png
2 MB, 825x830
>>53750162
>>
>>53750017
Kan man göra hus med fler än 2 våningar än? Bokstavligen den enda anledningen till att jag inte prövade sims 4
>dkn man inte fick designa en virtuell herrgård
>>
>>53750354
Kunde man göra det i trean?
>>
>>53749721
De lever av bensin och incest. De är en slags protomänniskor.
>>
>>53750412
kommer inte ihåg
>>
Breva vad ni bygger sedan i tråden, favä.
>>
Gick alla och spela sims?
>>
>>53750586
vet inte om jag ska spela 3 eller 4 nu
>>
>>53750586
Inte jag.
>>
Inde är så bra.

Jag är inte en sekund besviken eller förvånad över hur hela Killingegänget

De roliga då = politiskt intelligenta 2016
De som var dåliga eller intetsägande då = dåliga eller intetsägande nu
>>
>>53750616
sims 1 favä
>>
>>53750586
Inte jag heller!

>>53750654
>över hur hela Killingegänget
*bekänner färg nu
>>
dålig idé att byta skola till 3an på gymnasiet?
t.19
>>
>>53750654
t6ftgh hukbn i b7 ybknjhvb m cgvb ,m ghn
nj nv bv jn nkujvbm jvbmnn vhjb vnmb b hbkn,jb
lkkölbmn bm, hchj,m v fhgdzxgnn bk,m..
öll kjhvfgxwdzqzxf mkjv g hbhgmhghc cx v rtswvn bv tiuib gh mk

bghjbjv ghjhf ui
>>
>>53750227

Jag bygger bara hus i The Sims spelen, men 3:an hade ju typ 30 stycken expansioner så det fanns mer saker att bygga med.

Är lite förvånad att det inte har släppts mer expansioner till 4:an än.

I början var the sims 4 skräp men nu är det bättre

t. torrentade deluxe versionen och slängde på det där scriptet som låser upp alla saker (tmex unlock eller vad det heter)
>>
>>53744807
https://www.youtube.com/playlist?list=PL81mc5nQMkUMh-wyZUWSOjxYButC4qsDh
>>
>>53750654

Det är litet kul hur han antyder mellan raderna att schyffert bara säger som han gör pga politisk opportunism.
>>
>>53750708
Antagligen, läs kurser på komvux efteråt istället

>In före du menar att du vill byta från natur till bygg eller något
>>
>>53750708
Får du göra om ett halvår då eller? Ingen stor grej favä
>>
>>53750722
Vilket skifteschiffer har du använt? Jag okar inte copypejsta din text in i min ordbehandlare.

t. SÄPO
>>
>>53750708

jag bytte skola efter första terminen i ettan (fick ta studieledigt den andra terminen och börja om igen)

3:an vette fan. Är det samma linje så är det väl lugnt. Men om du inte trivs så kanske det är något att fundera på, bästa är väl om du kan kämpa igenom så att du blir klar med gymnasiet och sedan kan chilla
>>
>>53750864
Säkert vinegere. Om det då är ett schiffer. Borde vara lätt att lösa, ser så ut
>>
>>53750859
Bara skola. Mina riktiga kompisar går ut i år och klassen är inte mitt sorts folk favä. Skulle också vara uppfriskande o komma bort från landet.
>>53750863
ingen aning
>>
Breva din favvo porrvideo
>>
>>53750971
den där med din mamma
>>
File: 1452454228339.png (296 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452454228339.png
296 KB, 649x649
>>53750825
Har Rheborg uttalat sig politiskt? Han var rolig i Killing gänget och jag tycker han fortfarande är rolig

>4kanalen segar som fan
>>
File: 1451053452141.jpg (72 KB, 596x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451053452141.jpg
72 KB, 596x800
http://palimas.com/video.php?id=9721

kek
>>
>>53751007
Rheborgs stora politiska uttalande är väl solsidan. Han tycker hela skiten är så förljugen så han är nihilist typ.
>>
Är det någon här från AN vi hade för några månader sedan?
>>
File: 1447209549402.jpg (75 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447209549402.jpg
75 KB, 540x540
>>53751107
ja. inget förändrat.
>>
File: 1463500328711.png (3 KB, 344x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463500328711.png
3 KB, 344x326
>>53751311
>ja. inget förändrat.
jvndk. har anmält mig till arbetsförmedlingen i alla fall men annars så trampar jag vatten
>>
Det verkar som trevåningshus är en realitet.
>>
>>53751466
Kan man göra källare i sims nu?

t. inte spelat efter sims 2
>>
>>53751538
Man kunde det i trean. Inte säker på fyran.
>>
>>53751466
5-våningshus då?
>>
File: ralf edström.png (12 KB, 600x134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ralf edström.png
12 KB, 600x134
>>
>>53751538
>>53751564

Dom implementerade det i 4:an efter ett tag

jag ser i alla fall källarverktyget i deluxe versionen, inte testat det än dock
>>
>>53751107
AN?
>>
>>53751715
4 våningar om man räknar med källaren.
>>
>>53750864
Det kan gott vara någon typ av enklare substitutionschiffer också. Om vi utgår ifrån att det är svenska och kan komma på vad ,m är har vi mer eller mindre löst det isf om vi utgår ifrån att formatteringen stämmer
>>
File: ralf2.png (13 KB, 619x139) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ralf2.png
13 KB, 619x139
Ralf med ansvar för att hålla elden igång
>>
File: 1449605342430.jpg (606 KB, 456x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449605342430.jpg
606 KB, 456x628
>>53751752
anonyma neets str det för.
>>53751436
bild relaterad. men då är du lite på vägen iaf.
>>
File: Inde.jpg (33 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Inde.jpg
33 KB, 540x540
Vad splittrad han är i sina tankar, massa olika sidospår hela tiden, ändå lyckas han göra sig förstådd på ett tydligare sätt än Fbanon
>>
>>53751942
Han är en smula bipolär, han är inte spritt språngande autismo som fbanon.
>>
File: 1440198742734.gif (2 MB, 640x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440198742734.gif
2 MB, 640x346
>>53751917
>men då är du lite på vägen iaf.
Ja men är inget jättestort steg att hurra över. Hur är det med dig? Söker du jobb? Utbildning?
>>
File: 1445742859146.png (443 KB, 556x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445742859146.png
443 KB, 556x556
>>53752072
>Söker du jobb? Utbildning?
ingen kommentar.
>>
>>53751917
Jag hoppas det gårr bra för er.
>>
File: 1430674105468.jpg (65 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430674105468.jpg
65 KB, 1280x720
>>53752143
>ingen kommentar.
V-vi måste kämpa anon. Finns bättre saker än 4kanalen och sova hela dagarna.
>>
rymden är så fucking cool
>>
>>53752400
ska vi bygga en raket och åka?
>>
>>53752143
>>53752262
Vi klarar det hörni :3
Tycker jag
>>
File: 1452478104518.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452478104518.jpg
10 KB, 177x215
Är det bara för mig 4kanalen seger som fan? Har inte kunnat breva och läsa tråden på en halvtimma
>>
>>53752455
Aldrig i livet O_O

https://www.youtube.com/watch?v=j4JOjcDFtBE
>>
>>53752400
njaej, tekniskt sett har vakum ingen temperatur då den inte består av någon materia som kan leda värme
>>
File: Roast Beef.gif (37 KB, 700x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef.gif
37 KB, 700x488
>>53752455
>>
Vi är på sida 10 som ni inte vill typ falla av eller nå :|

>>53752531
>>53752531
>>53752531
>>53752531

vidare
>>
File: Roast Beef2.gif (31 KB, 700x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef2.gif
31 KB, 700x484
>>
File: Roast Beef3.gif (44 KB, 700x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef3.gif
44 KB, 700x487
Ska jag fortstätta i andra tråden?
>>
>garanterade svar

Why not "garanterada svar"?
>>
>>53752624
>>53752624
>>53752624
>>53752624

Sidan 10 testar med en ny tråd
Thread replies: 427
Thread images: 121
Thread DB ID: 451196[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.