[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 308
Thread images: 66
ik maak weer een draad voor de bumplimiet editie

welkom:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag

niet welkom:
neuk mijn schijt omhoog vlaggen (volendam)
en amerikanen
>>
eerste voor belgië
>>
1ste voor kanker
>>
goedenavond nozems
>>
File: ay3lVvW.jpg (204 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ay3lVvW.jpg
204 KB, 1080x1080
EM
>>
3DS
>>
>>53735005

best wel lekker hier
>>
>>53734991
GODVERDOMME STOMME KANKERBELG
>>
hé belgen zijn ook mensen (een beetje)
>>
>>53735030
de /nederdraad/ is altijd comfy :3
>>
>>53735089
>comfy

KRIJG DE PLEURISKANKER
>>
Ik haat mensen oetz.
>>
Ik sta voor een dilemma, terug naar kot gaan om morgen weer de lessen te volgen, of nog een paar dagen bij mijn ouders blijven om dag en nacht Gildenoorlog 2 te spelen...
>>
Motiveer me maatjes
>>
>>53735227
heaugescheauler aub
>>
>>53735227
gildenoorlog 2 spelen oetz
>>
http://www.haxball.com/?roomid=~2deef930549ffeb97ce4492d43851636e7067780193c7bfdae21408e05c1a0593
>>
>>53735260
met een academische master :^)
>>
>>53735227
Hup, terug naar je kot
>>
>>53735249
Als ik me ongemotiveerd voel denk ik altijd "Als ik nu niet aan het werk ga, gaat mijn hele leven naar de kanker" en dan forceer ik mezelf te leren of wat ik ook moet doen.
>>
>>53735334
Nu ben ik niet aan het werken EN ben ik gestresst
>>
File: 1452884812321.jpg (66 KB, 497x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452884812321.jpg
66 KB, 497x600
>>53735249
>>
MAESTRO BEGINT ZO JONGENS.
>>
File: SGqjoxS.jpg (332 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SGqjoxS.jpg
332 KB, 1200x800
I crave information on why netherlands doesn't have this
>>
>>53735718
wat?
>>
>>53735740
Because we live in a swamp, not a mountain range.
>>
>>53735819
Is it due to genetics?
>>
>>53735841
ja (ja)
>>
>>53735841
Geology
>>
File: beste meisje.png (193 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beste meisje.png
193 KB, 300x450
animé
>>
>>53735310
hogeschool=hongerloon
>>
>>53735786
Een leuk en lief tv programmaatje :3
>>
File: 1452290021037.jpg (82 KB, 600x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452290021037.jpg
82 KB, 600x720
>>53735935
Anniemee?
>>
>>53736178
hoe kan een tv programma lief zijn
>>
>>53736331
als het veel leuke lieve dingen erin heeft
>>
>>53736178
"In Maestro staan acht BN-ers als dirigent-in-spé voor een orkest."

Ik heb het nog nooit gekeken maar toch beweer ik dat het pure kanker is.
>>
>>53736435
Ik vind het best wel leuk :)
>>
>>53736510
ik niet.
>>
>>53736510
Waarschijnlijk ben jij een homo'tje.
>>
>>53736575

homootje
>>
>>53736575
mongool'tje
>>
>>53736124
geen loon waarschijnlijk, maar dat zijn zorgen voor later, ik trek mijn plan wel
>>
BELANGRIJK

http://strawpoll.me/6568034
http://strawpoll.me/6568034
http://strawpoll.me/6568034
>>
>>53737038
gendernormatief als neuk oetz
>>
Jongens ik moet een motivatie schrijven over waarom ik in het buitenland wil studeren. Welke epische zoemwoorden verzekeren mij een plaatsje bij de school van mijn keuze?
>>
>dvw nog een half jaar wachten op het EK en het leukste 4kinseizoen
>>
>>53737159
Waarom wil je in het buitenland studeren en hoeveel kost het?
>>
>>53737192
Het EK is stom, WK is leuker.
>>
>>53737038
>niet bi zijn
Nee jullie zijn tuig!
>>
>>53737244
>hoeveel kost het?
Wordt waarschijnlijk betaald van belastinggeld :^)
>>
why neder died?
>>
>geen vrouw om van te houden
>>
>>53737159
gewoon jezelf zijn.
>>
>>53737356
we bullied Belgium too much
>>
>>53737244
Ik wil graag in de Verenigde Staten studeren aangezien het werkveld waar ik voor studeer zeer internationaal is, dus dat staat mooi op mijn CV. Verder wil ik zelfstandiger worden. (woon nog thuis)

Kosten bedragen zo'n 1000 euro per maand + vliegreizen en visum etc.
>>
>>53737038
>alle bi's zijn tuig
Ik snap ook niet wat er zo leuk is aan tieten maar dat maakt ze nog geen tuig.
>>
>>53737411
>Kosten bedragen zo'n 1000 euro per maand + vliegreizen en visum etc
Hoe ga je dat betalen?
>>
>>53737388
>>53737411
mooie dubbels

Wat studeer je trouwens?
>>
>>53737356
vachten
>>
>>53737444
Ze eten van twee walletjes.
>>
>>53737463
Heb geld gespaard, mijn ouders zijn bereid om wat bij te leggen en uitwonende beurs + geld lenen van DUO

>>53737470
Commerciële economie
>>
>>53737470
Sociale studies en kunstgeschiedenis.
>>
Hello Nederlande
>>
File: Straw Poll.png (685 KB, 1423x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Straw Poll.png
685 KB, 1423x782
Het staat vast.
>>
>>53737766
Welkom kameraad
>>
>>53737870
>6 mensen die van piemels houden
Gezellig :3
>>
>>53737870
Ik heb stiekem heteroseksueel gezegd terwijl ik ook valstrikken zou duwen hihi :3
>>
>>53737944
ik hou ook van piemels, maar ik ben hetero oetz
>>
>>53737911
are you high now?
how much is acid today?
>>
>>53738021
ik ben hetero maar ik heb homoseksueel gekozen dus je kkmoeder
>>
>>53738109
kom vechten, kktatta
>>
>>53738096
I'm not a degenerate.
>>
>>53737038
Ik ben transseksueel
>>
>>53738205
why so edgy? It's just way to relax
Did you ever use the stuff?
>>
>>53738284
>acid
>relaxing
haha
>>
>>53738284
Only dildo's and vibrators tbhfam
>>
>>53738333
too progressive for me

>>53738329
>go away from problems
>>
Negenduust represent
>>
>>53737411
>1000 euro per maand
>>
>>53738430
shouldn't you be using krokodil right now?
>>
File: 1448620498948.png (82 KB, 259x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448620498948.png
82 KB, 259x245
>>53737411
>1000 euro per maand

Blaricum gedetecteerd.
Exclusief eten/drinken?
>>
>>53738568
Is goed hoor, hij heeft zel al wat gespaard en zijn familie ook.
>>
>>53738506
>I'm not a degenerate.
krokodil not help you go away from problems
instead of it he create many new
>>
>>53738568
>Blaricum gedetecteerd.
Nope.

Dat is collegegeld plus huisvestiging plus eten en drinken plus verzekeringen etc.
>>
Ik zie het helemaal niet meer zitten jongens.

Paal leuke yaoi verhaaltjes.
>>
>>53739002
Mijn vriendje heeft mij laatst in mijn kontje geneukt.
Goed genoeg?
>>
>>53739108
Werd jij tegen je wil vastgebonden?
Had jij toen kniesokken aan?
had je een balletje in je mond?
>>
>>53739108
>gelijk naar de seks
Je moet het opbouwen. Spanning creeren.
>>
>>53739334
soms bind hij me weleens vast maar dat is niet tegen mijn wil :3
Ik heb geen kniesokken.
Nee hij hoort me graag kreunen :3
>>53739338
teveel werk oetz.
>>
File: hammersgrin.jpg (15 KB, 391x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersgrin.jpg
15 KB, 391x308
Paal je gezicht als je je salaris ontvangt
>>
>>53739502
>ik heb geen kniesokken
Opkankeren dan, vieze homo.
>>
File: xjyr9.gif (345 KB, 358x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xjyr9.gif
345 KB, 358x258
>>53739543
>>
>>53739543
Kom jij ook op /his/?
>>>/his/561405
>>
>>53739543
>>
amai

https://www.youtube.com/watch?v=2HtVP54ttm8
https://www.youtube.com/watch?v=hSz7yO7bckI
>>
>>53739595
zitten kniesokken lekker?
>>
>>53739695
Was net op tv.

En ik moet eerlijk zijn.
Ik vond het totaal niet grappig.
>>
>>53739824
Als gebruiker van kniesokken in de winter, ja.
>>
>>53739856
ik kijk het elke week oetz en ik vind dit seizoen maar helemaal niks oetz
>>
File: hammytears.gif (184 KB, 533x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammytears.gif
184 KB, 533x300
>>53739652
Ik ben verbannen van /his/
>>
>>53739695
ik hou niet van zijn arrogante kop oetz.
>>
File: man.jpg (14 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
man.jpg
14 KB, 300x300
>>53739002
https://www.fanfiction.net/s/10552064/1/Three-Weeks
https://www.fanfiction.net/s/10552064/1/Three-Weeks
https://www.fanfiction.net/s/10552064/1/Three-Weeks

Een echte klassieker
>>
>>53737411
welke uni?
>>
File: fdjklfdsjfdsaj.jpg (32 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fdjklfdsjfdsaj.jpg
32 KB, 500x500
>>53739543
>>
>>53740089
>Contains rape, torture
was met jou
>>
File: hhhh.jpg (15 KB, 197x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hhhh.jpg
15 KB, 197x245
>>53740017
gemeen
>>
File: Happyrena.png (357 KB, 387x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Happyrena.png
357 KB, 387x723
>>53739543
Krijg geen salaris maar ben wel blij wanneer de Nederlanders weer netjes hun herstelbetaling aan mij betalen.
>>
>>53740157
>hij vindt rape niet enorm geil
kankernormaaltje eruit.
>>
>>53740017
Ik vind het soms wel grappig maar dit stoort mij ook aan hem om oetz (om eerlijk te zijn) te zijn.
>>
File: 1452808959159.jpg (36 KB, 723x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452808959159.jpg
36 KB, 723x723
>>53740297
>dvw de demo van project mirai dx gedownload voor mn 3DS
>en het ondanks de kankeranimemeid gewoon een leuk spel is
>>
>>53740324
ik vind het een stuk geiler als beide partijen kankergeil zijn oetz.
>>
File: cen.gif (2 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cen.gif
2 MB, 320x180
>>53740089
>This fic is rated M for a very good reason and includes a pleathora of things in this rating category
>It contains kidnapping, yaoi rape, sexual molestation, swearing, mentions of suicide, attempted murder, torture
>>
File: umarulaughing.gif (853 KB, 322x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarulaughing.gif
853 KB, 322x176
>>53740297
>herstelbetaling
>>
>>53740324

ligt het aan mij, of ben ik de enigste die het geil vindt als de vrouw tegenwerkt
>>
>>53740089
>Ghirahim, Link
>link

LINK IS PUUR
RIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53740453
Ik als de vrouw (of man) het op gegeven moment toch leuk gaat vinden.
Dat is echt super geil.
>>53740523
Nee, ikke ook.
>>
File: zelda.jpg (213 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zelda.jpg
213 KB, 500x500
>>53740455
>>53740157
>>53740567
>>53739002

Deze zijn wat milder.
"Visitor in the night" is mijn favoriet oetz.

https://www.fanfiction.net/s/5974150/1/A-Visitor-in-the-Night
https://www.fanfiction.net/s/7717864/1/Thread-of-Fate

En sorry maar, Link is de geschikte kandidaat voor Yaoi verhaaltjes.
>>
>>53740324
>rape
R A N D S T A D
A
N
D
S
T
A
D
>>
>morgen weer werk
bah
>>
>>53740613
>(of man)
kankerbi tuig
>>
>>53740762
ik wou vroeger stiekem dat link mij in mijn kontje neukte.
>>
>>53740815
Ik snap nog wel dat rape tuig is, maar er is toch niets mis met bi zijn?
>>
>>53740842
Link is hoogstwaarschijnlijk liet langer dan 170 cm.

En volgens officiële yaoi regels MOET Link het vrouwtje zijn.
>>
>>53740772
t. Alberto Barbosa
>>
HEY NETHELRANDS, I am another Slav, can I immigrate in your country ?

Sincurely urz,
Luka Ivancevic
>>
>>53741180
Nee.
>>
Hoop maar dat jullie deze uit het archief halen want anders is het natuurlijk wel heel verdacht :^)
>>
>dvw trek in zeevruchten en vis
>>
>>53741180

we don´t need any more plumbers
>>
>>53741278
wat is er verdacht?
>>
>>53741180
yes, fuck my ass please
>>
>>53741318

ik ook, maar een andere soort
>>
File: zwetendeman2.jpg (68 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetendeman2.jpg
68 KB, 300x300
>>53741447
>>
>>53741447

ja, die dingen zijn ook heerlijk
>>
>>53738468
>dvw geen aoefsmrap op een nieuwe gentmiet te organiseren
>>
>>53741447
*verzendt boulette met de post*
>>
>>53735879
Kun je het vertalen in het Duits?
>>
witte chocolo is vies
>>
>>53741400
>>53741322
>>53741212

ey you NEDERLANDS pricks, i am very integrated and I work harder than you why u do this u no let me ivan to work, and i pay taxes and i bring my wife here and u be ass to me
>>
>>53741447
Daar word je dik van.
>>
>>53741737
Hou je lelijke kuthoer in je ananaskutland. En je eigen lelijke aars ook.
>>
Ik heb wel zin in een sigaar oetz
>>
>>53741849
go fuck you racist zwarte piet
>>
File: Tonys_Rood.png (314 KB, 600x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tonys_Rood.png
314 KB, 600x324
>>53741447
Dit behoort tot de goden rij van chocola
>>
File: homer.jpg (11 KB, 236x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homer.jpg
11 KB, 236x272
>>53741849
ananaskut
>>
>>53741937
amai
>>
>>53741737
Alleen als je je zusje meebrengt.
>>
File: 1441906014214.gif (471 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441906014214.gif
471 KB, 300x300
>>53741447
kanker
>>
File: herseys.png (18 KB, 460x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
herseys.png
18 KB, 460x220
>>53741938
vergeet deze niet oetz
>>
>>53742184
Daar ga je letterlijk van kotsen
>>
ik vind deze winter zonder sneeuw maar niks jongens.
>>
>>53742184
>>53742088
>>53741938
>>53741591
>>53741546
>>53741447
Dikkerds.
>>
>>53742340
>zonder sneeuw
Heb jij je gordijnen wel open gehad vandaag?
>>
>>53742340
H-het kan nog altijd g-gebeuren, Anoniempje.
>>
>>53742377
Ja, de zon scheen de hele dag maar het was toch koud.
>>
>>53741631

godverdomme, daar zou ik dik geld voor betalen
>>
>>53742448
Ik heb het meer over dat het overal wit was
>>
>>53742371

je kan best een paar pralinen etenm tenzij je een 15 jarig meisje met anorexia bent
>>
>>53742488
nou in rotterdam niet.
>>
>>53742545
Jullie hebben alleen maar roet en as in de lucht
>>
>>53742488
ik zal jou es overal wit maken
>>
>>53742371
Ben je nou aan het dikschamen?
>>
>>53742531
Maak dat maar de kat wijs.
>>
Zijn vrouwen werkelijk een miem?
>>
>>53742625
Beweeg jij zo weinig dat zelfs een enkel chocolaatje je al dik maakt?
>>
>>53742668
Ik ben een vrouw :)
>>
>>53742668
Ja.

>>53742710
Kankerhoer.
>>
>>53742710
Jij bestaat niet
>>
>>53742734
Doe eens wat aardiger tegen onze buurvrouw.
>>
>>53742625
Ik heb de laatste maand kankerveel gegeten en ben niks aangekomen oetz. Als je nou eerst eens 10 kilo afvalt zoals ik dan komt dat er niet meer bij van een chocolaatje.
>>
>>53742766
>aardig doen tegen vrouwen
Hallo roodhet.
>>
>>53742625

1 zeevrucht is ongeveer 50 calorieën, dat kan je best wel aan
>>
>>53742625
>>53742371
anorexia anoniempje dededecteerd
>>
>>53742831
77IQ, aub.
>>
>>53742837
50 calorieën zonder voedingswaarde is 50 calorieën te veel.
>>
waarom zijn er geen vrouwen hier

ben ik zo afstotelijk ;___;
>>
>>53742933
Ik wil niet jouw dieet hebben, dat lijkt mij vies en saai om te eten.
>>
>>53742976
Omdat ze stil blijven
Ja
>>
>>53743007
Zo erg is het ook al weer niet.
Het kan best lekker zijn.
Als je maar vol zit.
>>
File: 1452292473955.png (696 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452292473955.png
696 KB, 633x758
>>53742976
>dvw geen kjoetie nederdraad vd
>>
>>53743064
>Het kan best lekker zijn.

Ik eet al omdat het moet, niet omdat ik honger/trek heb, dan moet het wel lekker zijn.
>>
>>53742976
Er zitten hier alleen maar homo's om eerlijk te zijn.
>>
File: 1442401689458.png (241 KB, 379x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442401689458.png
241 KB, 379x579
>je zal nooit een tienermeisje met weinig zelfvertrouwen een eetstoornis aanpraten
waarom zou je nog door gaan?
>>
>>53735249
Motivatie bestaat niet. Het is discipline wat je nodig hebt.
>>
>>53743371
>dvw geen discipline
>>
>>53743294
>je zult nooit een dun meisje dik voeren en haar buikje zien groeien
>>
>>53743128
>dvw niet eens een kjoetie nederdraad valstrikje ;_;
Waar heb ik dit toch aan verdiend?
>>
>>53743294

boulemie of anorexia? Ik ga voor boulemie, het verneukt ook je tanden en ingewanden
>>
>>53743294
Er is minimaal één nederdrader hier in de draad met een eetstoornis oetz.
>>
File: oorlog.jpg (22 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oorlog.jpg
22 KB, 306x306
>>53740297
>>53739543
Is jullie leven dan zo betekenisloos dat je 24 uur per dag op Nederdraad zit en dan ook nog eens als enige onderwerpen jullie uitkeringen palen?
>>
>>53743394
loser
>>
File: gestrikte036.png (215 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gestrikte036.png
215 KB, 600x513
Slaaplekker, schatjes
>>
File: 1451080544847.gif (352 KB, 240x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451080544847.gif
352 KB, 240x184
Ik hoop dat ik morgen niet wakker wordt oetz.

https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA
>>
>>53743692

tot morgen, je zorgt er maar beter voor dat je terugkomt
>>
File: 1452989956481.jpg (112 KB, 634x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452989956481.jpg
112 KB, 634x799
>>53743692
jij ook :3
>>
>>53743811
Ik dacht meer aan tot zaterdag, moet morgen (en de rest van de week) waarschijnlijk belangrijke dingen doen, zoals zuipen dat een huisgenoot gaat intrekken, administratie en meubels bouwen.
>>
>>53743692
B-ben je een meisje of een valstrik?
>>
>>53744028
Geen van beide.
Dat hele plaatje is een leugen. Ik woon niet in 036, ik ben geen neger en ik draag geen strikken.
>>
File: 1447101581987.gif (896 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447101581987.gif
896 KB, 500x750
>>53744069
Waarom doe je me dit aan?
>>
>>53744236
Omdat ik mijn 035-dekbedplaatje nog niet heb
>>
>>53744293
paal die rotterdam is ajb.
>>
>>
kijk iemand dat programma over de kunstroof? deze kk zemmels stelen 50 schilderijen zonder van te voren een koper te hebben
>>
>>53744421
ik heb niets met rotterdam
>>
>>53744293
Dan hoef je nog niet te liegen, lul.
>>
File: 1419017448354.jpg (133 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419017448354.jpg
133 KB, 600x513
>>53744421
Tevens ga ik ook zo slapen
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53734946
>bump


haha, je eigen miem keert zich tegen je
>>
>>53744471
Jij moet niet alles geloven wat op dit Siberisch plafonschilderij forum staat
>>
File: Vater.png (198 KB, 1576x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vater.png
198 KB, 1576x580
Darf ich vorstellen? Mein Vater.
Dachte er wäre beim Flüchtlingsthema inzwischen einigermaßen gerotpillt. Hier seht ihr einen Rückfall.
Verstehe einfach nicht, warum Menschen, gerade aus seiner Generation, zwanghaft, automatisch und oft sogar komplett unbewusst nach der Schuld bei sich selbst (= bei den Deutschen/dem Westen) suchen, wenn Ausländer Täter sind und Deutsche die Opfer. Dahinter muss irgend ein psychologisches Phänomen stecken, welches mit dem Stockholm Syndrom verwandt ist.
>>
>>53744733
>draad zo dood dat ie gebumpt moet worden
>>
>>53744921
Mooi man, mag ik nou m'n fiets terug?
>>
>>53744923
alweer
het is stoten!!!!!
>>
>>53744921
>dein sozialkundelehrer
Ist das im Ernst dein Vater?
>>
jongens ik kan echt niet meer
red me
>>
>>53745096
Wat is er allemaal aan het handje
>>
>>53745204
aandachtsstoornis lijkt me
>>
>>53744970
NOOIT
>>
File: slaap.png (168 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slaap.png
168 KB, 600x513
>>53744703
>>53744293
>>53743692
truste :3
>>
>>53745069
ja, er denkt sich immer neue Namen aus die witzig rüberkommen sollen
>>
>>53744921
Ik kreeg kanker toen ik dit las.

>omdat westerse toeristen zich niet precies aanpassen aan de gewoontes van het land hoeven vluchtelingen zich niet aan de wet in ons land te houden

Je leraar is overduidelijk een hoorndrager.
>>
>>53745096
>>
>>53745334
Waarom praat je tegen die worstbek als hij geen Nederlands wil praten
>>
File: 1453054284675.png (59 KB, 576x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453054284675.png
59 KB, 576x507
>>53745319
>ja, er denkt sich immer neue Namen aus die witzig rüberkommen sollen
Das wird dir jetzt nicht gefallen, Brudi, aber Ich glaube dein Herr Vater hat Autismus.
>>
>>53745334
>leraar
Kut, post niet goed gelezen.

>>53745431
Wat verwacht je als z'n vader een hoorndrager is?
>>
File: 1453047961977.jpg (293 KB, 553x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453047961977.jpg
293 KB, 553x555
anime
>>
dronken oetz
>>
>>53745546
>post
EDGECITY
>>
File: 1451583598228.gif (3 MB, 444x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451583598228.gif
3 MB, 444x250
>>53745911
Godverdekanker. Ik denk niet dat ik deze schaamte ooit te boven zal komen.
>>
>>53745911

>edgecity

wat is dit
>>
>>53745319
In Flandern würden wir sagen dass dein Vater bestimmt lustig ist auf Familienfesten
>>
>>53743652
Het is iets om trots op te zijn dus dan kan het wel eens gebeuren dat het vaker ten spraken komt.
>>
File: 1450216702701.png (257 KB, 627x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450216702701.png
257 KB, 627x430
>>53745401
Dat is echt zo'n bullshit, want zo werkt het niet. Met dat plaatje praat je iemand alleen maar verder in de put.
>>
>>53746185
>zo werkt het niet
Jawel, maar je bent te schijterig
>>
File: 1446498526669.jpg (187 KB, 650x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446498526669.jpg
187 KB, 650x910
>>53746185
Brudi, what's wrong?
Share your sorrows with Uncle England.
Rev up some of that Dutch pride.
>>
Was het eigenlijk een verrassing voor jullie Nederlandstaligen dat Darth -Vader- Lukes vader was?
>>
GA WEG MOFFEN
DIT IS NIET DEUTSCHFADEN RIEEEEEEEEEEE
>>
>>53746553
laat hem toch hier, hij spreekt zelfs nederlands

nicht weggehen, mein Freund
>>
>>53745401
>>53746327
>Dus je bent depressief and je vindt alles kut? Waarom ga je dan niet allerlei dingen doen die mij leuk lijken?
Ok, vriend.
>>
>>53746672
Het gaat om het idee. Je kunt ook dingen doen die JOU leuk lijken. Het punt is dat je je nergens door hoeft te laten tegenhouden
>>
>>53746421
De grootste verassing vond ik hoe slecht de prequels waren.
>>
>>53746728
>die JOU leuk lijken
Daar zit dan ook het probleem.
>>
>>53746787

als je niets leuk vindt dan moet je gewoon zelfmoord plegen oetz
>>
>>53746040
een are taal
>>
>>53746819
Moet jij niet vrouwen verkrachten rond deze tijd?
>>
>>53746787
>>53746819
Ja of gewoon even niet zo'n fantasieloze homo zijn
>>
>>53746819
Zo denken depressieve mensen er dus ook over
>>
>>53746915

vuile kankerracist, jou krijg ik nog wel te pakken met mijn piemel
>>
Effe lekker grindr jongens :)
>>
Ik kan niet slapen
>>
>>53747392
paal schermschot
>>
>>53747392
Homo
>>
>photo under review

RIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53746421
Maar serieus. Was het niet super kennelijk als iemand vader heet die een vader is?
>>
>>53747690

>super kennelijk

joej
>>
File: IMG_20160118_003033.jpg (1004 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160118_003033.jpg
1004 KB, 1080x1920
Best wel eng oetz
>>
Wat gaan jullie doen wanneer poep de ventilator raakt?
>>
>>53747759
>12:29 AM
Kankeramerikaan
>>
File: 1444819725317.jpg (1 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444819725317.jpg
1 MB, 5000x5000
>>53747759
>al die homo's
>>
>ren naar tram
>wouten komen naast me rijden
>hoor iets als "we houden u aan"
>bedenk me dat het wel erg vreemd is om dat vanuit de auto te zeggen en ook nog eens op zo'n onverstaanbare toon
>stop en vraag wat ie zei
>"vanwaar die haast"
>ik moet de tram halen
>"hoelaat gaat ie"
>15 over
>"oh die haal je nog wel"
>ok bedankt
dat was maf
>>
>>53747786
>prinsenvlag
>>
>>53747759
Geniet van je aids oetz
>>
>>53747759
>niemand is online
>>
>>53747759
Dit plaatje heeft mij genezen van mijn biseksualiteit. Wat een lelijke mannen.
>>
>>53747690
>kennelijk
duidelijk

Und wer gibt 'n arsch um Sterrenkrieg?

>>53747786
godverdomme wat 'n degeneratie
>>
Dit lijkt me wel wat
>>
kutexamens
>>
Ik wed dat als mijn vriendje naast me lag ik nu al in slaap was gevallen
>>
File: U-M-R!U-M-R!.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U-M-R!U-M-R!.webm
3 MB, 1280x720
>>
File: 1451099379813.png (381 KB, 500x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451099379813.png
381 KB, 500x376
>>53748048
>No new posts
>>
File: 1451451401281.jpg (19 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451451401281.jpg
19 KB, 480x480
>>53748076
>loonslaaf in opleiding
>>
File: adorable_nl.png (39 KB, 520x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adorable_nl.png
39 KB, 520x390
Diddli doo Nederrrionooos, hoe diddeli gaat het met jiddeli?
>>
School
Is echt een hel
Je ziet me pas lachen
Na de bel
>>
bijna bedtijd jongens
>>
>>53748479
niet goed uezs
>>
>>53748536
Nee hoor ik heb toch vrij morgen :3
>>
File: IMG_20160118_005206.jpg (521 KB, 1024x1038) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160118_005206.jpg
521 KB, 1024x1038
KANKER SCHATTIG
>>
>>53748479
nicht gut oetz
>>
>>53748479
neetlife obwohl ich gar kein neet bin, also nicht besonders gut
>>
>>53748324
nee eerder vuile parasieterende langstudeerder
>>
>>53748688
Ik wil zo snel mogelijk klaar met studeren zijn oetz. Ik haat leren en kankertentemans.
>>
OH SHIT
>>
>>53748554
>>53748647
>>53748652
Zeg wat hebben jullie? Waarom zijn jullie zo droevig? ;(
>>
>>53749062
Omdat ik het niet meer zie zitten.
>>
>>53749062
Hebben we reden niet droevig te zijn? Bist du denn nicht traurig?
>>
File: baarn.png (94 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baarn.png
94 KB, 600x513
>>53744293
zoiets?
>>
Enkels en ik ga slapen
>>
>>53749377
>
Letterlijk wat is deze
>>
>>53749377
Geen slaap voor jou oetz.

Ik blijf wakker voor het Democratisch debat.
>>
File: noord-holland.gif (785 B, 325x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noord-holland.gif
785 B, 325x216
Waarom is de vlag van Noord-Holland zo kanker?
>>
>>53749529
amai, letterlijk kanker
>>
>>53749174
>Bist du denn nicht traurig?
Soms wel. Maar eigenlijk gaat alles goed momenteel. Heb veel sport, doe vrijwilligerswerk (niet vluchtelingen) en heb een veeleisende studie. Ik ken zo vele mensen hier, elke dag ontmoet ik toevallig of niet toevallig ca. 5 mensen die ik leuk vind.
>>
File: VOLENDAM.png (2 KB, 450x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VOLENDAM.png
2 KB, 450x300
>>53749529
hebben ze van volendam
>>
File: 58956890523.png (66 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58956890523.png
66 KB, 200x200
Trusten. Morgen weer de hele dag verslagen tikken
>>
>>53749699
net zo inteelt als de inwoners oetz
>>
>>53749686
Klinkt vrij goed
Zal mijn leven verbeteren wanneer ik aan sport begin? Niet als een /fit/homo uiteraard.
Op zich is mijn studie ook wel veeleisend, en moest ik willen zou ik veel mensen kunnen ontmoeten, maar in perioden als deze val ik gewoon in een zwart gat (amai mooie beeldspraak), kom ik mijn kamer niet uit en zit ik maar wat te noten

boehoe wenen wenen
>>
>>53748885

Ik ook man, ik ook. Wat ik maar gewoon een nootje, beetje de hele dag gamen en jossen wat wil een mens nog meer.
>>
>>53749722
welterusten anoniempje
>>53749821
inderdaad oetz familie maar ik heb nu wel zin in vis hierdoor
>>
Kaka. Ik heb geen zolpidem meer. Hoe ga ik nu slapen?
>>
>>53735740

Because we rather not be swept away by a tsunami when this huge piece of rock falls into the fjord
>>
>>53750365
alcohol
>>
Grindr is eng man.

Mannen die 15 jaar ouder zijn verwachten met je naar bed te gaan.
>>
>>53750579
doe het dan
>>
File: Too lazy to eat.gif (845 KB, 245x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Too lazy to eat.gif
845 KB, 245x184
>>53750192
Soms is het een beetje saai allemaal maar dan bezef je hoeveel vrijheid je heb, daar word je soms gewoon bijna euforisch van.
>>
>>53749686
>doe vrijwilligerswerk (niet vluchtelingen)
Waarom niet? Racist.
>>
>>53750791
>bezef
Wollah g 77 IQ
>>
Jezus, die rechtse is jarig vandaag en dit verscheen op m'n neusbook
tsjek die poep, daar heb ik ooit nog mee in de klas gezeten

denk dat ik wat op haar foto's ga jossen
>>
File: Knipsel.jpg (45 KB, 435x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
45 KB, 435x680
>>53751381
allez kut
>>
>>53751423
amai


en NIEUW
>>53751485
>>53751485
>>53751485
Thread replies: 308
Thread images: 66
Thread DB ID: 450807[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.