[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 77
File: seppo.jpg (337 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seppo.jpg
337 KB, 1200x1600
Seppo-painos
>>
Esimene eestile
>>
>>53733938
Teine Eestile
>>
>>53733969
Kolmas eestile
>>
nelimene eestile
>>
>>53733938
>>53733969
>>53734004
Lanka pilal
>>
File: kkkkbois.jpg (16 KB, 300x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkkkbois.jpg
16 KB, 300x210
>>53733873
Viidestoista KKK-supermarketille.
>>
>>53734067
eiku just toistepäi
>>
File: kuppia.jpg (62 KB, 290x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuppia.jpg
62 KB, 290x394
TUPLAT
>>
>>53734022
Mee vittuun /_\
>>
File: 1447012997681.png (5 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447012997681.png
5 KB, 640x480
>>53734353
>>
>>53734106
etsä joonas osaa
näin se tehään
https://www.youtube.com/watch?v=LB5YkmjalDg
>>
>>53734415
ok luovutan
>>
File: 1424720806075.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424720806075.gif
2 MB, 200x200
>>53734415
>>
>>53734240
>>53734353
Päivittäinen muistutus, että poistettuihin viesteihin täytyy vastata
>>
Kalja on perseest mut viina ei. Kaljaa pitää juodal ita tolkulla et tulee kännii ja sit alkaa sellane vitunmoine turvotus mahassa ku on nestettä joku 10000 litraa mahassa ja pitää juosta 10 sekunnin välei vessas.

Ainoo vaa et maku on hyvä.
>>
Toivottavasti kämppis tulee vasta huomenna. Voin rauhassa juoda kaljaa, huudattaa musiikkia ja pornoa.
>>
File: 1451847783086.png (199 KB, 640x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451847783086.png
199 KB, 640x530
>>53734240
>>53734389
>>53734415
Kuka vittu se tääl ei oikee osaa, hä?
Ei taid ainakaa ol Joonas :DDD
>>
Pistin just työkkäriin et oon työnhaus et saan toimeentulotukee.
>>
>>53734556
Jaa, ja nyt määkään en osaa, vastasin vääriin viesteihin.
Voi vittu.
>>
File: 1395257618343.jpg (84 KB, 480x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395257618343.jpg
84 KB, 480x446
>>53734556
>>
File: 1452594927169.jpg (33 KB, 286x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452594927169.jpg
33 KB, 286x372
>>
File: 1452426456763.jpg (37 KB, 488x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426456763.jpg
37 KB, 488x286
>>53734556
>>
>>53734596
MEE TÖIHIN
>>
File: 1401656773523.jpg (83 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401656773523.jpg
83 KB, 300x300
>>53734479
Itte aina nähdessäni tollaisia kämmäyksiä mietin et pitäisköhä vastata niihi poistettuihi iha kiusaks, aina melkein teen sen mut sit lähen miettii "siel o varmaa joku tosi mukava tyyppi siel ruudun takana postaamas näit, emmää halua sittenkää kiusotel niitä"
>>
File: 1452635971268.png (642 KB, 1200x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452635971268.png
642 KB, 1200x1000
Moi pojat
>>
>>53734831
jaa-a, kaipa sitten tästä täytyy runkata
kiitos
>>
>>53734831
Akari on aika huono yuri desu
>>
>>53734776
MEEN KOULUUN
>>
>>53734788
tuplapostaus nyt on pahinta mahdollista pelleilyä mitä on
>>
>>53734788
Tässä tapauksessa kyseessä oli ylilaudan syöpäläinen
>>
juoko kukaan viiniä?
>>
http://www.hs.fi/talous/a1453001677739
>>
>>53735017
Menis Espooseen tai Vantaalle, olis sama työvoima mikä hesassa mutta huomattavasti halvempi.
>>
File: 1438886861962.png (763 KB, 1000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438886861962.png
763 KB, 1000x1414
>>53734831
Akari on seksi
>>
shit memes and bad banter
>>
File: 1408745641648.gif (12 KB, 120x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408745641648.gif
12 KB, 120x152
Nyt loppu nää rivot kuvat, mä en jaks runkata enääääää
>>
>>53734979
Omat setit aika pitkälti.
>>
>>53735608
Kyouko, Ayano ja Sakurako on parhaat jtp
>>
>>53735664
yksi tollanen iskender kebab ja 1.5l coca cola, otan mukaan kiitos.
>>
>>53735664
kebabpitsa majoneesilla ananaksella ja pepperonilla siihe myös valkosibale.
Sitte vittu COCA COLA eikä mitään vitun paska pepsii homo tai maitoo
>>
>>53735664
Neljä keburullaa auralla ilman käsikarva. sitte yksi kola pullo muka
>>
>>53734910
ET MEE!
>>
Laittakaa jotain tarttuvaa japanipoppia
>>
>>53734979
jos ei muutaka löydy nii kyl silki saa jotai aikaseks
>>
olin just tervakosken "refugees welcome/turvapaikanhakijat tervetulleita" tapahtumassa

AMA
>>
>>53736270
https://www.youtube.com/watch?v=mMvr1tH2brI
>>
>>53736270
https://www.youtube.com/watch?v=uTmSs8iXBMk
https://www.youtube.com/watch?v=XkwsrhNCXyg

t: Japani mestari
>>
File: el-nacho-grandiosa.jpg (235 KB, 900x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
el-nacho-grandiosa.jpg
235 KB, 900x817
ironisesti tää on yhtii parhait pitsoi mitä o
>>
>>53736300
Mitä vittua?

Montako tupamamua otit asumaan?
>>
>>53736300
Vakuuteltiinko siellä että mamut ei tee rikoksia ja että suomalaiset raiskaa?
>>
>>53736943
huono läppä. en yhtään, mutta olin siellä tekemässä heitä tuntemaan tervetulleiksi kun sentään tulevat aika vitun rankoista oloista
>>
>>53736300
Miksi?
>>
>>53736300
Poista itsesi elävien kirjoista
>>
File: ELSA2.jpg (173 KB, 750x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ELSA2.jpg
173 KB, 750x392
Is Elsa finnish? without makeup looks pretty asian
>>
>>53737215
Not yellow enough
>>
>>53735790
>>53735844
>>53735977
Soğan koyuyor muyum abi ?
>>
>>53737235
Sami?
>>
>>53737215
Looks Estonian
>>
>>53737087
ei tarvi sellaista vakuuttelua, kun he eivät sellaista tee. ihan selvästi hyviä ihmisiä jotka vaikutti iloisilta ja helpottuneilta päästessään pakoon sodan hirveyksiä
>>53737171
luodakseni muitten kanssa sellaisen kuvan että täällä suomessa teistä huolehditaan ja että heillä on hyvä tulevaisuus täällä ja ei tarvi pelätä sodan kauheuksia tässä demokraattisessa maassa.
>>53737172
tee se itse, ainakin teen jotain hyvää tämän maailman puolesta, toisin kuin sinä
>>
>>53737269
Not asian enough
>>
>>53737262
Joo laita oregaana siihen
>>
>>53737323
Vitun perkeleen hyväuskoinen idiootti, noi helvetin paskanahat tulevat justiis maista joissa ei ole mitään sotaa, kävelevät vielä suomeakin turvallisempien maiden läpi ihan vaan suomeen että saa ilmaista rahaa ja pääsee raiskaamaan ilman seurauksia
Vittu mää vihaan sua niin helvetisti
>>
File: 1274362406437.jpg (79 KB, 602x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1274362406437.jpg
79 KB, 602x453
>>53737323
kai sä ymmärrät että nää ihmiset on suomelle pelkkä rasite vaikkei olisikaan rikollisia tai terroristeja?
>>
File: 1408810750608.gif (3 MB, 350x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408810750608.gif
3 MB, 350x244
>>53737323
>ainakin teen jotain hyvää tämän maailman puolesta
>>
File: 1452986016984.png (123 KB, 644x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452986016984.png
123 KB, 644x635
>>53735608
juru jurit on söpöjä ja niitä ei tule seksualisoida.

Paitsi tisumonsteria kun se on niin kiimanen lutka tiedotti sakurako.
>>
File: 13559.jpg (29 KB, 268x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13559.jpg
29 KB, 268x339
>>53737323
>ainakin teen jotain hyvää tämän maailman puolesta
>>
>>53734929
Voisin lyödä vaikka kivekseni pantiksi että 90% suomalaisista postaajista tässä langassa on selannut ylilautaa. Ihan vitun tyhmää edes väittää muuta.
>>
>>53737323
Kuva tai ei tapahtunut. Onhan se ihan hauskaakin trollailla näin sunnuntai ehtoona.
>>
>>53737486
Sakurako = Hyvä tyttö
>>
>>53737215
Stop cultural appropriation, you bull bullying matador!
>>
suomi suana perkele
>>
>>53737575
en saanut kuvaa. yksi sodan runtelema sotalapsi tosin vei sen koska sodan traumojensa takia oli sellanen asenne että "kaikki mitä saa haalitaan että selvitään" joten en tehnyt edes rikosilmoitusta
>>
>>53737556
Täällä keski-ikä kuitenkin ehkä yli yläaste -tason?
>>
I don't want to believe that this abomination that is called finnish "languege" is in the same languege family as my lovely languege
>>
>>53737696
vei sen kameran*
>>
>>53737323
Vitun homo kuka viime langassa mainitsi vakkarimädättäjän. Nyt se taas trollaa näppis savuten
>>
>>53737556
En väitäkään muuta, mutta ylilaudan syöpää en tänne halua
>>
>>53737720
well, it is not, you stupid hairy turk
>>
>>53737810
>ylilaudan syöpää
määrittele
>>
File: ELSA6.jpg (64 KB, 360x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ELSA6.jpg
64 KB, 360x392
>>53737235
and now?
>>53737656
why?
>>
>>53737908
Katso
>>53734240
>>53734353
>>53734415
>>
>>53736804
>mucho maukas
Smh desu senpai
>>
>>53737960
Perfect
>>
>>53737970
miksei >>53734106
mainittu syöväksi? taidat ite olla se postaaja ja itekki ylilaudan syöpää. ei vittu tätä meininkiä oikeesti :D
>>
>>53738132
Tuplat on universaalia kuvalautakulttuuria
>>
File: Tupla Maxi.jpg (16 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tupla Maxi.jpg
16 KB, 500x500
>>53738132
toi oli meikä,
tsekkaa nää
>>
>>53737960
Is racist! That's why!!11!1 Racism equals nazies and they equal to holocaust, you jew, communist, disabled, outcast, whatever murdering racist killah!
>>
>>53738197
>>53738191
mut siin on joonas, idiootit
>>
tää "tasovalitus" yhyy ylilauta
on just sitä ylilautaa :DD
vitun neekerit
>>
>>53738241
:'D
>>
File: fiti-1.jpg (11 KB, 200x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fiti-1.jpg
11 KB, 200x254
>>53738297
Now, cut me some ham, will ya?
>>
>>53738352
?
>>
vittuku laihutun ~13kg mut vielki sellane "pullee"
ne haluisin saada pois mut sit vittu pitäs syödä jotai 1200-1500 päiväs kcal ateriot.

miks laihan olemine on nii vaikeet ilman liikuntaa?
>>
>>53735664
aurajuustorulla extra soossilla ilman käsikarvoja kiitos. syön täällä
>>
File: 1367983827301.png (388 KB, 840x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367983827301.png
388 KB, 840x472
>>53737699
Ei ainakaan tällä hetkellä siltä vaikuta
>>
>>53738537
No, serrano
>>
>>53738548
SYÖ VÄHEMMÄN
>>
>>53738548
>miks laihan olemine on nii vaikeet ilman liikuntaa?
Ei ole. Miksi läskiintyminen on hankalaa? Tuntuu että pitäisi istua koko helvetin ajan ruokapöydän ääressä jos haluaisi lihota tai edes pitää painon suhtkoht normaalina
>>
File: 1451801799605.png (231 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451801799605.png
231 KB, 500x587
Kalja loppuu kesken. Onneks on sentään hyvää musiikkia
>>
>>53738949
Vedä suklaata, painoa tulee ilman että huomaakaan.
>>
>>53738876
71/181
mut silti pullee :(
en haluu lenkille ku vituttaa juosta jossai kaupungil, varsinki tähä aikaa vuodest

voisin helposti handlee tän jos ois jotai hyvii pelei tai muuta ajanviettoo ettei tekis mieli syödä
>>53738949
oispa mul samat setit ku sul
>>
>>53738992
epäilen
>>
File: ham.jpg (896 KB, 1701x1134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ham.jpg
896 KB, 1701x1134
>>53738814
b-but iberico de bellota ham have better quality.
(jamon serrano in the left of the photo, jamon iberico in the right)
>>
>>53739028
Ai et usko että kalja loppuu? Vai että musa ei ole hyvää. Päätä itse:

https://www.youtube.com/watch?v=BUxYP_HJ9g8
>>
>>53739071
Si, pero es que no tengo dinero
>>53739012
Maksaa
>>53739018
Vähennät annoskokoja pikkuhiljaa
>>
>>53739018
Mee salille muuttaa läski lihakseks?
>>
File: shinoachan.png (147 KB, 336x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoachan.png
147 KB, 336x437
>>53737810
Aika huvittavaa tämä vahingonhallinta
>i-itse olet ylilaudalta ;__;
>>
>>53739171
homo hipster paska pimputusta
>>
>>53739384
hyvä idea mut syyt nii en mee
>>
>>53739018
>71/181
>pullea
Mitä vittua. Itse 185/75 ja näytän lähinnä luurangolta
>>
>>53739512
Mitkä syyt?
>>
>>53739177
:'D in spain (mostly in Madrid) if you pay for a beer in a bar they give you a bit of free food, sometimes ham or other aperitif. This free food is called tapas and the activities to go bar to bar to eat tapas are called tapeo.
>>
>>53739593
toi jätkä on vammanen tai hoku vitun rillirousku pottamaha.
>>
>>53739440
Jännä, yleensä porukka tykkää musamausta riippumatta juuri tästä biisistä. No ei kaikkia varmaan voi miellyttää.
>>
>>53739665
Ya lo sé
Quiero ir a España
>>
>>53739684
Johtuu varmaan sun animekuvasta, itse en edes vaivautunut kuuntelemaan
>>
>>53739593
>>71/181
>>pullea
>Mitä vittua. Itse 185/75 ja näytän lähinnä luurangolta
Mitä vittua?
182/69 ja näytän ihan normaalilta. Tosin maha pömpöttää aina liiallisesta neettailusta, ruokavaliosta ja koneella istumisesta.

Olispa se kotisali jossain autotallissa tjsp.
Olispa edes autotalli.
>>
File: 4456054_orig.jpg (316 KB, 1100x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4456054_orig.jpg
316 KB, 1100x618
>>53739750
basque country have a great tradition of tapas, it is famous between the spaniards.
>>
>>53740036
I'd like to visit south too, maybe I should go interrailing this summer
>>
File: asberges.png (185 KB, 637x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asberges.png
185 KB, 637x449
Ilmeeni kun latasin pasianssin puhelimeen ja nykyään paskalla käyminen kestää vähintään 20min.
>>
>>53740036
Is it true that basques are pretty much neanderthals
>>
>>53739985
Onko sulla kenties aivovamma perseessä?
>>
>>53740124
Aika hyvä töissä jtp kjeh kjeh
>>
File: A43.jpg (30 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A43.jpg
30 KB, 400x400
>>53740218
not really i think that most of the people from the basque country have a big nose, but is a stereotype
>>
>>53740218
no but its true that samis and basques share a common ancestor
>>
>>53740112
>interrailing
that's a great idea, i hope one day i can visit europe using the interrail
>>
>>53740659
It only works if you're white anon.
>>
>>53740759
:'D I think I can do it
>>
How is basque language different from standart spanish? Can you guys understand each other?
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011720973005_uu.shtml
Feministit...
Liekkö yhtään miespuolista ollut paikalla. Mitenkähän nuo elää tuon oman ideologian kaikukammion ja todellisuuden kanssa?

>Mutta tiedätte mitä tehdä kuvalle. :D:DD:D
>>
>>53739593
Noi sentit merkitsee paljon. Ja se myös että en harrasta yhtään liikuntaa melkeen vaan istun koneella.
>>
>>53741477
Nyt en ymmärrä? Mikä tässä on ongelma?
>>
>>53739594
>kallis
>en haluu niit muit tyhmii ohjelmii mukaan
>kaikki roidikingit siel nauraa mulle
>laiskuus
Mielummi lenkkeilisin jos ois joku polku vaikka.
>>
>>53741373
basque isn't even a romance language
>>
File: feminsss.png (145 KB, 500x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminsss.png
145 KB, 500x327
>>53741599
Sitä vain ihmettelen, että olikohan paikalla yhtään miespuolista henkilöä kertomassa "lääppimisestä", että kuinka yksipuolista tämä "keskustelu" lienee ollut
>>
>>53741718
>kallis
riippuu, itse maksan 100€/vuosi
>en haluu niit muit tyhmii ohjelmii mukaan
hä?
>kaikki roidikingit siel nauraa mulle
totuus: ei naura
>laiskuus
laiskuus katoaa kun kunto kohenee
>>
>>53741477
Mjaa, eipä tietenkään ollut. Miksipä feministit haluaisi miehiä ääneen, koska ajavat vain ja ainoastaan naisten asioita, koska sitähän feminismi on.
>>
>>53741373
No, impossible, only few words adapted to their language.
For example when the bus came to Spain we called it autobús but
they call it autobusez
https://www.youtube.com/watch?v=wg8c6GHaPtk
>>
>>53741992
>riippuu, itse maksan 100€/vuosi
aa, itel 62e/kk
>hä?
emt
>totuus: ei naura
tiiän
>laiskuus katoaa kun kunto kohenee
jep
>>
>>53742256
mikä kaupunki? onko muka ainoa sali?
>>
>>53741718
Voin vakuuttaa että ketään ei kiinnosta sun tekemiset siellä. Kaikki keskittyy tekee vaan omaa treeniään.
Lenkkeily on ainakin omasta mielestä aika shit-tier liikuntaa, pitkät kävelylenkit toki ihan hyviä.
>>
>>53739018
>>53739593
mitä vittua, ite 189/57 ja en näytä luurangolta muualta kuin käsistä
>>
>>53742562
nyt on jo niin paskapuhetta
itel ois 176/61 ja ihan saatanan kaliseva koliseva LUU RANGO
>>
>>53741992

Honkasalon mukaan vain mies lääppii
>>
File: 1450647244469.png (201 KB, 604x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450647244469.png
201 KB, 604x387
Alle 110 kiloiset ei kuulu kuvalaudoille

t. 183/111 anime pro
>>
File: fug.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fug.jpg
10 KB, 480x360
>>53742638
on on, ehkä vielä pidempi, en oo mitannu pariin vuoteen
t. ensi vuonna armeijaan
>>
>>53742900
nyt oikeesti sitä kuvaa aikaleimalla :D
>>
>>53742383
vantaalla jossain
>>53742523
no desu en oo stereotyyppine mämmiburgeri mut ainoo mikä kuumottaa et en tiiä mite niit masiinoit käytetää ja nolaan itteni niiku niis videois.
kaverit joka käy salilla asuu eri paikkakunnalla et se ei oo vaihtoehto mennä niitten kaa.
>>
>>53743159
et sä mitään masiinoita vaan vedät vapailla painoilla
lurkkaat vaan /fit/ pari viikkoa etukäteen :D SS + GOMAD
>>
>>53743159
Masiinat on vaan itsensä koijaamista. Vapailla painoilla + taljat ym. saa paljon tehokkaampaa treeniä. youtuubista vaan videolta vähän tekniikkaa tarkistaa ja salilla vaikka kysyä joltain kokeneemmalta, tai vaikka ihan siltä tiskin takana istuvalta tyypiltä.
>>
>>53743219
>>53743551
>vapaat painot on ainoa tapa kuntoilla
juuri tämän takia jää tääkin homma tekemättä, varmasti teloisin ja satuttaisin itseäni niillä
en varmasti ala keneltäkään kyselemään, ainoa aika milloin edes menisin salille olisi joskus aamuyöstä
>>
>>53743551
>>53743159
Juu vapaita painoja vuan. Tukilihakset saa aktivoitua.
Itse yritän vedellä aina kun mahdollista - laiska paska kun olen - suuria ja paljon aktivoivia liikkeitä. Maastaveto/kyykyt+tanko ja painot ylös etc. etc.
Compound training, niin sanotusti.
Ja koska olen laiska paska, niin sitten tulee kuukauden jos toisenkin täysi nollaus ja pitää aloittaa gainit taas alusta. ::DD:D
Ikuinen limbo-bimbo. Vittu.
>>
>>53743842
no etkä satuttaisi, paikat hajoaa paremmin laitteissa
>>
File: index.jpg (7 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
index.jpg
7 KB, 225x225
Que mierda es este ser...
>>
>>53744216
tu vieja
>>
i cant with my life
>>
>>53744170
kuvittelisi että noi laitteet olisi suunniteltu turvallisille liikeradoille ja olisi selvät ohjeet jne
kun jollain vapailla painoilla pudottaisin jaloille tai selkä katkeaisi tms
>>
>>53743842
Mikä ujostuttaa? Neuvoa tekniikkaan kannattaa kysyä, ettei paikat hajoa. Iteltä katos pitkään piinanneet alaselän kivut kokonaan kun aloin tekee maastavetoa. Liikunta on loppujen lopuksi aika hyvä sijoitus itseensä.
>>
>>53744499
>kuvittelisi että noi laitteet olisi suunniteltu turvallisille liikeradoille
niinhän sitä kuvittelisi, mutta eri ihmisillä on erilainen rakenne
>kun jollain vapailla painoilla pudottaisin jaloille tai selkä katkeaisi tms
ei putoa jaloille eikä katkea selkä kunhan ei nostele liian isoja rautoja liian paskalla tekniikalla
>>
>>53744586
en pysty puhumaan ihmisille, silmiin katsominen mahdottomuus jne
automaattisesti iskee kyynelet silmiin jos edes kävelen ihmisjoukon ohitse
>>53744610
mistä sen tekniikan sitten oppii jos ei kysy tai seiso kännykkä kädessä katsomassa videoita salilla kuin joku autisti


taidan laihtua mielummin olemalla syömättä
>>
>>53744665
>mistä sen tekniikan sitten oppii
netistä, kotona
>jos ei kysy
jos et pysty tuntemattomalta kysymään niin kysy kaveri salille tai mene kaverin salille
>taidan laihtua mielummin olemalla syömättä
no jos ulkonäöllä ei ole väliä niin mikäpä siinä
>>
>>53744803
>kaveri

ja vittuako sillä ulkonäöllä, ei tätä burgeria enää mitenkään korjata
haluaisin vaan laihtua ettei koko ajan olisi väsynyt olo
>>
>>53744857
sanoit että kaverit eri paikkakunnalla?
>>
>>53744915
eri nyymi
>>
File: Twittere78797c.jpg (17 KB, 255x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Twittere78797c.jpg
17 KB, 255x230
>>53733873
Haluan söpön pojan jonka kanssa halia!
>>
>>53745382
vitu hintti :D
>>
File: 1450231445508.jpg (127 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450231445508.jpg
127 KB, 1366x768
>>53745382
Haliminen on kivaa kunhan sen tekee heterosti.
>>
>>53744665
>automaattisesti iskee kyynelet silmiin jos edes kävelen ihmisjoukon ohitse
Ei vittu meillä samat. Mistähän johtuu
>>
>>53744665
>automaattisesti iskee kyynelet silmiin jos edes kävelen ihmisjoukon ohitse

Meil samat. Onneks on talvi voi liikkua pimeällä kaikkialle.
>>
>>53744098
>Riemu Rasia-leima
>kyseessä on naurunappula paint-taiteilijan kuva
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53735664
Vieläkö ootte auki?
Yks kummisetä extravalkosipulil ja oregaanol mukaan 1,5l coca cola zero
>>
Oon saanu naista joku 2 vuotta sitten viimeksi. Mikä on aika millon saan taas?
>>
>>53745874
Itellä jännästi tulee 3-4 kertaa vuodessa, ja aina silloin kun vähiten odottaa/on valmistautunut.
>>
File: 1436136233872.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436136233872.jpg
19 KB, 217x320
>>53745874
20v oon torjunu niin monta lähestymistä, että nykyään vituttaa.
Menin burgeroimaan jopa ihastukseni, molemminpuolisen pitkänaikseisen jännityksen ja kiiman kun tää hyppäs mun päälle ratsastusasentoon.

vittu
>>
>>53746029
Oon samois, burgeroinu ja torjunu kaiken ja nyt ite oon komeroitumas. Ainakaan en oo KV. Mut ei toi nyt oikeesti tee mitää eroa.
>>
Miks vitus mua alkaa hymyilyttää ihan vitun helvetisti katsekontaktista?
>>
>>53746110
Punastutko myös? Ois kyl söpöä
>>
>>53746029
ihastus kahdesti alkanut yhtäkkiä nuolemaan ja yllätyin niin paljon, etten lähteny ees tekemään mitään seuraavaa liikettä ;__;
>>
>>53746195
Varmaan, ainakin joku kerran sanoi et punastelen aina kun silmiin katsoo
>>
File: 1440883073621.jpg (74 KB, 560x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440883073621.jpg
74 KB, 560x600
>>53746379
Oot aika söpö
>>
File: 1346579065151.jpg (18 KB, 240x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346579065151.jpg
18 KB, 240x180
>>53746106
Elelin itekkin vuoden täytenä komerona, kunnes jouduin/pääsin inttiin, tuntuu et sosiaaliset kyvyt alkaa nousee pikkuhiljaa ja opin ehk kalibroimaan normaalin ihmiisen käyttäytymisen.

KV:t menetin itekki joskus jonnena mutta seksi ja se oikea läheisyys vielä uupuu :I
Kuinka vanha olet, jos kehtaa kysyä?
>>
File: 1452942905716.jpg (35 KB, 848x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452942905716.jpg
35 KB, 848x438
>>53742818
Ilmeeni kun vedin puolessa vuodessa 105kg -> 76 kg
>>
File: 1337840691548373.jpg (146 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337840691548373.jpg
146 KB, 640x480
>>53746682
Miksi olet narkkari
>>
>>53746435
k-kiitos
on siitä näemmä hyötyäki olla 167cm karvaton manlet
>>
File: 1334529089310929.jpg (156 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334529089310929.jpg
156 KB, 1920x1080
>>53746262
ymmärrän tän hyvin ja nyt alko vituttaa yläasteen puolesta ;_; voispa palata noihin aikoihin, ottaisin ihastuksen kainaloon ja suutelelisin niin, että oltais vieläkin yhdessä.

Mutta heitä oma pääsikin pystyyn, hanki se itsevarmuus ja se UUSI oikea nainen.

tiedän etten ole kukaan sanomaan mitään, mutta tiedän miten tää systeemi toimii.
>>
Vittu jee, ahistaa kurkkua niin ei tee mieli mennä nukkumaan kun kuumottaa että jos tukehtuukin unissaan.
>>
>>53742941
hups unohin kokonaan
saatte huomenna koulusta kuvaa
millaine kuva saisi olla?
>>
Finland, why do you have Counter-Strike servers that consist solely of sauna themed maps? Do you really love the sauna that much?
>>
>>53747945
the sauna maps are actually pretty good
>>
>>53748000
I really enjoyed playing them, I just thought it was funny
>>
>>53745653
Joku oli kääntänyt renkuksi ja pistänyt sinne.
>>
File: 1450070509340.png (410 KB, 598x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450070509340.png
410 KB, 598x460
>>53737323

Tapa itsesi aisankannattaja

olit kyllä trolli mutta tapa itsesi silti
>>
>>53747945
Tradition. People don't even search for "suomi", they search for sauna. Some of the maps are actually pretty good for pub play while some are literally only played because someone added sauna and renamed de_myshitmap to de_myshitsauna.
>>
>>53747945
I sauna everyday, dont question it ever twice
>>
>>53748894
Pitäskö lyyä sauna päälle? naapurit ei välttis diggaa ku loiskuttelen yöl.
>>
>>53744170

Vittu mitä /fit/ mutua, todellakin vapailla satuttaa helpommin jos ei ole tekniikka kunnossa. Vapaita voi nostaa helpommin ja enemmän väärin.
>>
File: Bear_Finland.png (3 MB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bear_Finland.png
3 MB, 1366x768
>>53737323
niin selvä trolli, että taittasin niskas leikillä.
Ehkä saisit luodin niskaas vitun pelle, mieti viel uudestaan sitä ruottin kielen opiskeluu ja sinne muuttamist.
>>
File: image.png (93 KB, 500x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
93 KB, 500x422
>>53746029
>>53746106
>>53746262

Ette te vitun normot edes tiedä mitä burgeroiminen tarkoittaa.
>>
File: 1310693515813.jpg (9 KB, 144x145) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310693515813.jpg
9 KB, 144x145
>>53733873
Son pojat niin, että ostin ittelleni kolmannen auton.
Velatta

Tämä subaru viedään talliin, jossa jätkien kanssa aletaan laittaan sitä, ihan huvin ja urheilun vuoksi. jätkät auttaa pizza&olut palkalla.
Ylihuomenna neuvotteleen pankkiin yrityslainaa.

Hyvin menee

Mitäs te ootte tänään tehneet?
>>
>>53749309
Krapuloinu.
>>
>>53749309
pelasin armaa, runkkasin
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tLUTe9ZQpYk&feature=youtu.be&ab_channel=GrandKMaster
>>
>>53749309
Miettinyt viimeiset kolme minuuttia mihin yksi ihminen tarvitsee enemmän kuin yhden auton.

Auton laittaminen on kivaa hommaa mutta ei silti tulisi mieleenkään laitella useampaa kuin yhtä kerrallaan.
>>
>>53749520
Vaimolle yksi, mulle yksi, kolmas leluksi, jota väännetään yhdessä kavereiden kanssa.
>>
File: 1449265040814.jpg (124 KB, 1024x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449265040814.jpg
124 KB, 1024x723
>>53749608
Siis itellä on 28cm kyrpä ja olen noin 205cm pitkä ja minua on verrattu ulkonäöltäni mm. siihen coldplayn laulajaan. Tyttöystävälläni on massiiviset rinnat, vyötärö kuin barbilla ja täysin posliini pillu. Joko myös sanoin hänen olevan seitsämäntoista eikä hän vanhene koskaan koska ikiaikaiset druidit langettivat sellaisen taian hänen päälleen. Sen lisäksi selailen päivittäin ylilaudan beetä ja postaan tänne animea.
>>
File: clapclapclapclap.jpg (4 KB, 120x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clapclapclapclap.jpg
4 KB, 120x125
>>53749810
no, hyvä sulle, oot mua sentään 10cm pidempi ja kyrvässä saman verran.
>>
>>53749810
>minua on verrattu ulkonäöltäni mm. siihen coldplayn laulajaan.
No se tyyppi on aivan vitun ruma joten onnea vaan
>>
File: chris-snl-07apr14.jpg (45 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chris-snl-07apr14.jpg
45 KB, 400x600
>>53749998
Puhutaanko me samasta jäbästä kuin tuossa ohessa? 98,75% Suomen naisita antais tuolle pillua pelkästään kasvojen perusteella.
>>
>>53750138
jos se on tuo jätkä, niin rovaniemi on täynnä narkkeja joilla about sama tyyli.
>>
>>53750138
Suomessa onkin nyt sellaisia huoria jotka antaisivat downssista kärsivälle britillekin pillua pelkän aksentin vuoksi, ei olis mikään yllätys jos toi tyyppi just oliskin sellainen,
Muutenkin Coldplay on täyttä hevonpaskaa.
>>
>>53750221
Niin en siis tiedä, mä vaan googlasin cold playn laulaja kun luin ton jäbän 28cm kyrvästä ja kiihotuin ja tää tuli ekana
>>
Naisten kanssa pärjää, jos on edes vähän sosiaalista pelisilmää ja itsevarmuutta.
>>
File: 1040879.jpg (78 KB, 500x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1040879.jpg
78 KB, 500x235
>>53750138
jätkä siis iha oikeasti fanittaa jotain coldplaytä?
>>
>>53750293
eri nyymi, mut Coldplayllä on kyllä ihan hyviäkin kappaleita. Eiks lukioiden talvilomat oo jo loppunu?
>>
File: image.jpg (23 KB, 326x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
23 KB, 326x377
>>53750293
>googlaa "cold playn laulaja"
>olet nyt fani

Ei sillä että en tiedä yhtään millaista musaa nää tekee niin en arvostele. Paitsi sen VIVA LA VIDAAAAA.
>>
Minä oli utelias noin miten kova se olisi olla että ymmärtää englanti jos minä käännetty jotain sana varten sana.
>>
File: 5pEOem9.jpg (227 KB, 952x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5pEOem9.jpg
227 KB, 952x1280
>>53750774
No ei tuosta kauhean hyvä tullut. Sun kannattaa muistaa että Nico on rakkaus ja elämä eikä nyt puhuta siitä Rosbergistä vaa Yazawasta.
>>
>>53749309
Olin desussa juomassa joidenkin ääninäyttelijöiden kanssa ja söin safkaa.
>>
>>53750876
Avatarhomoilu.

Vittu muuten desussa oli hyvän näköinen jätkä crossplay. Tekis mieli panee jos saisin olla päällã ja sillä se crossplay Yukari
>>
Homottaa
>>
>>53751169
Sulle voitas diagnosoida ihan perinteinen homoilu.
>>
>>53751295
Siis vittu tiedän, mutta oikeasti en tiennyt sen olevan äijä ennen kuin kuulin sen puhuvan.
>>
Yritin käännyttää mun mädättäjä kaverit mut nyt ne vaa vihaa mua. :( Kaveri vaan vähentyy.
>>
>>53750138
Milloinka Anssi Kela leikkasi hiuksensa?
>>
File: my new meme.png (18 KB, 802x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my new meme.png
18 KB, 802x538
been working on some cool memes lately what do u guys think?
>>
File: spurdo and pepe.png (44 KB, 802x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spurdo and pepe.png
44 KB, 802x538
>>53752367
another one
>>
>>53752367
>>53752402
if i could get some feed back it would be much appreciated. im also willing to illustrate any meme ideas anybody has. i will give you credit for your contribution.
>>
File: 1443610480219.gif (222 KB, 139x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443610480219.gif
222 KB, 139x199
>>53752367
>>53752402
your memes please shitpost hamster. They are very sauna and kossu
>>
>>53752606
i am working on one for you now.
>>
File: thank u finlan.png (37 KB, 802x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thank u finlan.png
37 KB, 802x538
>>53752606
finished
>>
>>53753042
could i possibly get some feedback on this?
>>
>>53753042
>>53753318
thats a really good meme, i really love the equality part with the black man thank u for not being a nazi hitler racist
>>
>>53752606
me on left.
>>
Miten me taistelen ikuista Jutkua vastaan? Ollaanko me hävitty vai onko toivoa?
>>
File: Kekkonen 2 topkek.jpg (97 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kekkonen 2 topkek.jpg
97 KB, 800x600
On aika mennä maate. Taistelu saa odottaa hetken.

Mutta sen jälkeen...
>Tulkoon sota!
>Tulkoon tuho!
>Blitzkrieg und waffles!
>Coffee und donner!
>>
>>53753318

nosiis ihan niinku joo semmonen vähän huonohan se saattais näin nopeelta vilkaisulta ehkä olla valitettavasti
>>
>>53737215

No but the guy she ends up with is a Saami
>>
File: Oma näppäri 16.png (261 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oma näppäri 16.png
261 KB, 480x480
mun mädättäjä kaverit vaa servas ja voitti mut väittelys.
>>
Kohta pitäis lähteä ulos ja siellä on 30 astetta pakkasta. Ei motivoi, ei.
>>
Karmea painajainen. Olin kaupassa ja jäätelölitra maksoi 44,95, Tupla-patukka 5,65, ja naisväki oli tummaa ja kulki romanimekoissa.
Olinkohan unessa ruotsalainen.
>>
Näköjään paska /int/ ilman modeja tähän aikaan taas.
>>
>>53749081
No kannattaisko opetella nostamaan saatana? Jos laitteessa paska pakotettu liikerata niin sitä ei tekniikalla korjata
>>
>mene työ_maalle
>ei ristin sielua
>lähde kotiin
mulle ei ikinä kerrota mitään
>>
>>53758982
Oot niin autisti ettei kukaan haluu puhuu sulle
>>
File: star_wreck_ie_big.jpg (88 KB, 600x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
star_wreck_ie_big.jpg
88 KB, 600x819
Oispa perjantai
>>
Miksei multa tuu paskaa? Koko viikonlopun vedin vitusti samimättöö ja nyt ekaa kertaa paskalla ja tuli vaa yks hikine pökylä
>>
>>53761148
Alienit vei yöllä sun jätteet
>>
>>53761148
Jos söit vahingossa justiin sen mitä tarvit ja ei jäänyt kuin pökylän verran poistettavaa.
>>
>>53758982
Et soittanu työnjohtajalle tai kellekkää?
>>
Huonenta
>>
>>53761917
Päinää.
>>
nukuin alle 5h ja oon vielki kännis
>>
>>53757708
Muuten voisi ollakkin ruotsi mutta nuo hinnat... Vedän tästä sen jähtopäätöksen että näin enneunen tulevaisuuden suomesta, 2021 tai sinnepäin.
>>
>>53763612
??? ruotsis on vitun kallista
3,5% olut joku 1.7e
>>
http://yle.fi/uutiset/uimahallit_ovat_jamahtaneet_1970-luvulle__video_tallainen_on_kiistelty_muslimien_uikkari/8599247

> Uimahallien sääntöjä ja tiloja täytyisi päivittää, mikäli niiden halutaan vastaavan monikulttuuristuvan käyttäjäkunnan tarpeisiin. Yksi kiistanalaisimmista kysymyksistä liittyy musliminaisten burkini-uikkareihin.

Kohta ei uimahalleissakaan näy paljasta ihoa. Ihanaa tää monikulttuuri.
>>
>>53764136
Pitää katso sopeutua ja ymmärtää.

#tasa-arvo
>>
>>53758982
Mulle kävi noin loppiaisen jälkee
>>
Vapaata koko viikko. Just join kolme viikonlopulta jäänyttä kaljaa. En tiiä, pitäs tehdä jotain hyödyllistä, mut tekis vaan mieli mennä kauppaan ostaa pizza ja lisää juomaa.
>>
>>53764136
Mitä vittua. Ei tossa mitään sellasta sanota. Mutta joo, mitä vittua joku Suomalainen nainen kääntyy Islamiin?

Nojoo, onhan se jo tiedossa että Suomi ja koko Eurooppa on tuhoon tuomittu mutta silti.

Ja vittu, jos ei uimahallien säännöt kiinnosta niin ÄLÄ MEE SINNE. ONKO SE NIIN VAIKEETA YMMÄRTÄÄ? RÄÄÄÄÄ
>>
Miten selviin tän darran ilman bentsoja?
>>
>>53764720
Ammu ittees päähän.
>>
>>53764136
"Mää oon nyt tämmönen muslimi. Teidän pitää ottaa mut hirveän tosissaan ja tehdä kaikki mun mieliksi!"
Kyllä on eukolla römpsä märkänä kun saa rääkyä lahkon nimissä koko päivän joka asiasta.
>>
>>53764720
MEE TÖIHI
>>
>>53753042
3.7/5
>>
>>53764136
Uimahallit 70-luvulla vai muslimit 1700-luvulla?
>>
>>53764136
>kymmenen vuotta sitten muslimiksi kääntynyt suomalaisnainen
ISOJA

RUSKEITA

KIKKELEITÄ
>>
>>53765688
Hiekkaneekereillä on pienet ruskeet kikkelit
>>
postaan kotoa
>>
mitä mieltä olette tästä nykyisestä suomiräpistä?
https://www.youtube.com/watch?v=rSzc_UBGqf8
>>
>>53766313
Suomiräppi on parhaimmillaankin paskaa
>>
>>53766313
En edes avannut
>>
>>53766313
Eevil stöö oli viimeinen hyvä duomiräppäri.
>>
Hyvää nimipäivää Laura.
>>
>>53766554
kiitus :3
>>
>>53766554
Kiitos
>>
>>53766554
Kiitos.
>>
Mun nimeks ois tullu Laura, jos oisin syntyny tötöks.
>>
File: 1360394857264.gif (2 MB, 266x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360394857264.gif
2 MB, 266x349
>>53766666
>>
File: 1447349501690.png (173 KB, 375x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447349501690.png
173 KB, 375x505
>>53766666
check them.

Itel ois tullu nimeks vissiin Jessika. Olisin kyllä diilannut asian kanssa koska ei sentään JessiCa.
>>
File: 006.jpg (9 KB, 320x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006.jpg
9 KB, 320x272
>>53766666
>>
huoltomies kävi, asialline jätkä, varmasti joku teistä nyymeistä :D:D

nyt pitäs netti toimii kunnol, jos ei nii on varakeinot käytössä
>>
>>53767964
Se olin mä. Jätin jotain maton alle mutta en kerro mitä.
>>
File: 1431281235122.png (513 KB, 479x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431281235122.png
513 KB, 479x640
Muista kenen kanssa lurkkaat
>>
>http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1453087616785.html

Saatanan muslimit varmaan tappoivat työ_ukon
>>
>>53768299
toi o joku 150cm skeletor
iha hyvä vaa et ei oo mikää läski mut se on:
>luuseri
>animehomo
>vajaa
>homo
>manlet¨
sen paskapostaukset on myös paskimpia kaikista
>>
>>53768299
30v+ naisväki olisi aivan raivona paijaamassa tuommoista aikuisen mittakaavaan venäytettyä ekaluokkalaista.
>>
>>53768342

http://www.seiska.fi/Viihdeuutiset/Teuvo-Hakkaraisen-sahalta-loytyi-ruumis-kurkku-viilletty-auki/1092623

>no minkä tuolle mahtaa :D
>>
>>53768342
Poliisin mukaan mikään ei viittaa rikokseen, ja asiassa käynnistetään normaali kuolemansyyn tutkinta.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011820976237_uu.shtml
>>
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1453083638455.html
>Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan ulkomaalaistaustainen miesjoukko piiritti äidin ja alaikäisen tyttären, kun nämä olivat kulkemassa Helsingissä Unioninkadulla Senaatintorin liepeillä.
>Miehet eristivät heidät toisistaan ja alkoivat nuolla tyttären kaulaa ja naamaa. Kun äiti yritti mennä väliin, häntä ryhdyttiin lyömään lapsen edessä.
Ihanaa monikulttuurisuutta <3 Lisää tätä
>>
>>53768536
viilsi oman kaulansa hakkaraisen sahalla?
brutaalia
>>
>>53768560
Yliopistonaisten mielestä raiskaaminen on hieno asia jota pitää kannustaa.
Tulee tästäkin muutama aktiivi kameroiden eteen puolustamaan rohkeita lastennuolijoita.
>>
>>53768560
Omalla tavallaan elämys. Parin vuoden päästä naiset ei voi enää käydä ulkona ilman burkaa ja miestä.
Hauska katsoa naisten oikeuksien ja turvallisuuden romahtamista, paha vaan että nää musulmaanit on niin kalliita ylläpitää.
>>
>>53768560
Kyllä suomalaisetkin nuolee lapsia
>>
>>53768536
>kurkku viilletty auki
>mikään ei viittaa rikokseen

ps. suomalaisetkin raiskaa!
>>
>>53768809
Joka toinen suomalainen on kaappi-jammu
>>
>>53769022
Ja joka toinen on lääppijä
>>
File: pizzamies.jpg (283 KB, 1280x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pizzamies.jpg
283 KB, 1280x966
ilmeeni kun pistin grandiosa pitsun uuniin
>>
>>53766666
Mun ois ollu Justiina
>>
mietin et pitäskö vaa vetää 2 päivää putkee kaljaa
>>
Harmi kun ei osunut ruuhka-aikaan Mämmien Sota. Tämä pumppulimitti oksentaa ehkä 2 kilpailevaa mämmiä hyvällä tuurilla..
>>
vois vetää käteen
mille kategorialle fappaan?
ois toi anal mielessä.
>>
>>53769936
homopornoa
>>
>>53769936
National Geographic: Wild City of Ants
https://www.youtube.com/watch?v=55tXhnlZoOg

Kovaa kamaa.
>>
>>53769991
>>53770008
en jaksakkaa. porno on tylsää.
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011820976638_uu.shtml
Hillinnee poikien pärinähaluja ainakin toviksi.
>>
>>53770042
Useimmille aiheuttaa melkoista kuumotusta jos vehjettä pitkin vipeltää satoja muurahaisia.
>>
>>53769936
jaa
itte tungin kapulaa perseeseen ja tulin
>>
>>53770456
>>53770456
>>53770456
Täsää se ny ois
>>
spuro pore
>>
File: 1447029635055.jpg (95 KB, 687x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447029635055.jpg
95 KB, 687x717
http://yle.fi/uutiset/joensuussa_poliisi_tarkastaa_penkkaribanderollit_etukateen__halutaan_estaa_herjaavat_ja_rasistiset_tekstit/8603727
>http://yle.fi/uutiset/joensuussa_poliisi_tarkastaa_penkkaribanderollit_etukateen__halutaan_estaa_herjaavat_ja_rasistiset_tekstit/8603727

Poliisin resurssipula jne. Tää on oikeasti jo absurdia enkä ole edes hommamiehiä.
Thread replies: 312
Thread images: 77
Thread DB ID: 450793[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.