[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 325
Thread images: 92
File: pisposter.png (888 KB, 1942x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pisposter.png
888 KB, 1942x890
Edycja apolityczna

Poprzedni:
>>53704366
>>
File: 1450826603048.png (50 KB, 253x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450826603048.png
50 KB, 253x253
Good Morning Senpai desu baka
>>
>>53724982
>>
File: 1452518702589.jpg (54 KB, 395x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452518702589.jpg
54 KB, 395x480
Macierewicz ma dziś imieniny
>>
File: quati.jpg (55 KB, 414x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
quati.jpg
55 KB, 414x276
>>53724879
ale że ogólnie w takich rankingach lisa ann jest wysoko...
>>
File: 1453029069352.jpg (83 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453029069352.jpg
83 KB, 600x600
high test
>>
To przesądzone:

>>53725201
>>
File: 1452204628413.jpg (608 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204628413.jpg
608 KB, 1280x1920
>>53725309
>>
File: 1409750568758.png (376 KB, 385x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409750568758.png
376 KB, 385x483
>>53725091
jak masz wincyj to dawaj, bo całkiem zacne
>>
>>53725309
>zasłania cycki

ciekawe czemu
>>
File: 1450629897928.png (98 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450629897928.png
98 KB, 400x400
http://desustorage.org/int/thread/53714956/
>ja pierdole

Który to? Przyznać mi się tu...
>>
File: 1452262081010.jpg (39 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452262081010.jpg
39 KB, 453x604
>>53725357
>>
>>53725613
czy to te słynne polskie obozy śmierci?
>>
File: 1453031623775.jpg (1 MB, 2197x1463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453031623775.jpg
1 MB, 2197x1463
>>53725309
>>
File: 14557523.jpg (90 KB, 600x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14557523.jpg
90 KB, 600x869
>>53725652
>>
File: k.jpg (47 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k.jpg
47 KB, 480x360
>>53725414
>>
zuchy czemu w norge postują loszki na wózkach?
>>
>>53726215
bo są zboczencami
>>
File: 47e.jpg (30 KB, 730x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47e.jpg
30 KB, 730x482
>>53726366
niepełnosprawni też potrzebują miłości anonku
>>
>>53726490
najgorsza dziewczyna
>>
File: 1452415598852.jpg (131 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452415598852.jpg
131 KB, 640x480
Nie ma boga prócz Boga a Mahomet jest jego prorokiem.
>>
>>53726215
zuchy czemu w /polska/ postują loszki z dużymi dupami?
>>
>>53726215
inne od nich uciekają
>>
File: 14530401664900.png (452 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14530401664900.png
452 KB, 640x480
>>53726550
>>
File: 1443330672093.jpg (17 KB, 500x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443330672093.jpg
17 KB, 500x382
>>53726598
>weebowskie emotikony
>>
>>53726598
wszystko lepsze niż ateizm żbsz
>>
>>53726215
bo mają nadgust, a nie takie plebejskie upodobania jak w /polsce/

>le żyzne xddd ale dupy wielke najlepsze
>>
>>53726598
KURWA PIERDOLE MAHOMTA A ALLAH ROBI MI LODA O!
A w ogóle to kurwa nowa konstytucja /rzeczpospolitej polski/ powinna zawierać informację o tym, że w weekendy (piątek od 18:00 do poniedziału, 7:00) NIE POSTUJEMY RELIGII I POLITYKI KURWA

>>53726658
Lily najlepsza
>>
>>53726696
at*isci zgnija w piekle
>>
>>53726773
najgorszy trip dzisiaj, zabij się
>>
>>53726702
>konstytucja

co kurwa? chyba ci sie chany pomyliły
>>
File: 1450441026577.jpg (230 KB, 764x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450441026577.jpg
230 KB, 764x720
>>53726702
>A w ogóle to kurwa nowa konstytucja /rzeczpospolitej polski/ powinna zawierać informację o tym, że w weekendy (piątek od 18:00 do poniedziału, 7:00) NIE POSTUJEMY RELIGII I POLITYKI KURWA
>>
>>53726702
>że w weekendy (piątek od 18:00 do poniedziału, 7:00) NIE POSTUJEMY RELIGII I POLITYKI KURWA
jestem za
>>53726809
>on nie wie o konstytucji tych nitek
>>
>>53726809
czekaj, to to nie jest wykop?
xD
>>
>>53726702
>w weekendy (piątek od 18:00 do poniedziału, 7:00) NIE POSTUJEMY RELIGII I POLITYKI KURWA
jak najbardziej
>>
>>53726902
weekendy są dla normikow hehe
>>
>>
File: 14442525463.jpg (40 KB, 400x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14442525463.jpg
40 KB, 400x519
>>53726699
>ale dupy wielke najlepsze
proszę bardzo
DROBNE/ZGRABNE
>>
File: 1388278858873.png (549 KB, 603x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388278858873.png
549 KB, 603x553
>>53726702
>nie rozmawianie ze swoimi braćmi w wierze na 4 liściach o niedzielnej ewangelii
>>
>>53727008
a żydów trzeba było zmuszać żeby nosili opaski
>>
>>53727032
no wreszcie
>>
>2016
>oni jeszcze się nie nawrócili
>>
>>53727120
ale na który odłam?
>>
>>53727032
>>
File: 1452473745758.jpg (130 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452473745758.jpg
130 KB, 768x1024
>>53727032
>>
mam nadzieje ze wy zuchy nie idziecie szczac po waleniu konia
>>
>>53727358
czemu nie
>>
File: 1452672426378.jpg (97 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452672426378.jpg
97 KB, 640x640
>>53727199
>>
>>53727358
no jasne, że nie. odczekać trzeba

>>53727380
shotgun się robi
>>
>>53727431
jaki kurwa shotgun
>>
>>53727431
>shotgun się robi
trzeba umyć penisa po waleniu i się nie robi
>>
File: 3074d7.jpg (88 KB, 614x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3074d7.jpg
88 KB, 614x176
>>53726598
>>
>>53727294
hnnnng
dobra dupa, jebałbym
>>
>>53727448
leci jak woda z prysznica

>>53727476
no to tak
>>
>>53727358
>nie szczanie w trakcie
>on nie dochodzi przy pomocy siku z siłą tysiąca słońc

>>>/gif/7955859
>>
File: 142586975.jpg (45 KB, 393x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142586975.jpg
45 KB, 393x600
>>53727386
>>
File: 142586976.jpg (44 KB, 402x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142586976.jpg
44 KB, 402x600
>>53727613
>>
File: abstract feel.jpg (56 KB, 636x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
abstract feel.jpg
56 KB, 636x640
>wrocław dziś
>jakieś parady i performansy
>>
>>53727613
>>53727655
>ubrane
>/fa/
>>
>>53727722
nie slyszalem
>>
File: 1434439802304.gif (510 KB, 700x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434439802304.gif
510 KB, 700x827
>>53727804

https://www.youtube.com/watch?v=B9jOvBWmqb0
po co tam ludzie w ogóle idą, patrzą się na pedałów w spandeksach jak ci odpierdalają pawiana, bez internetowego lektora nic nie zrozumiesz i chuja zobaczysz w tłumie.
>>
>>53727386
co to za dziołcha
>>
File: 14996965287.jpg (66 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14996965287.jpg
66 KB, 600x600
>>53727655
>>
>>53727822
w dupie mam kto co robi u siebie w domu, ale pchanie się z tym na ulice i robienie parad to lekka przeginka
>>
>>53727953
ale moje prawa, jestem homoseksualistom jesli tego nie zaakceptujecie publicznie na ulicy jestescie barbarzyncami
>>
>>53727822
pierdolone zwierzeta a ja mieszakm doslownie 2 minuty od mostu grunwaldzkiego
ALE KURWA KTO BY MI KAZAL W TE ZIMNO WYJSC XD
>>
>>53727941
jakaś losowa z internetów
>>
>>53727941
tanyageorge
>>
>>53728045
jestem aseksualny, i okazywanie publicznie czułości homo czy hetero tak samo mnie trigeruje, sprawdź swój przywilej
>>
Consortium za darmo na steamie. wystarczy kliknąć zainstaluj
>>
>>53727822
co to ma byc, niewidze zadnych gejow
chyba mnie cos pominelo
>>
>>53728075
>>53728075
>>
>>53728218
duch ewolucji to ludzie w spandexach
tego nie unikniemy
>>
>>53728167
>LGBTQWERTY
nie widzę tutaj literki 'A', więc to ty cis-zuchu sprawdzaj swój przywilej
>>
17:47 You caught a Pokemon! (Tyranitar).17:47 You've wasted: 876 Ultra Balls, 2 Saffari Balls, 223 Dusk Balls, 91 Moon Balls and 1 Net Ball to catch it. 281
>>
File: 14363587210.jpg (404 KB, 681x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14363587210.jpg
404 KB, 681x1024
>>53727942
>>
>>53728166
bóg zapłać
>>
>>53728190
pamiętam że czytałem o gierce i wyglądało ciekawie, dzięki danone
>>
File: daft punk.png (618 KB, 702x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
daft punk.png
618 KB, 702x418
>wrocławski daft punk
>>
File: krabież.gif (826 KB, 280x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krabież.gif
826 KB, 280x221
Ale mi sie przez was zachciało nakurwiać w morrowinda
>>
File: 1023.jpg (145 KB, 650x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1023.jpg
145 KB, 650x433
>>53728294
>>
>>53728274
>A
>nie queer

o ty mendo prowincjonalna, gorsi jesteście od cisów, że jak ktoś nie rucha to na leczenie, tak? jebani faszyści
>>
>>53724982
jak można głosować na pis
>>
>>53727822
ale pedalskie gówno, kto by mi kazal kurwa w mróz i ciemno w to wyjsc
>>
>w*borcza
>>
Powiedzcie mi zuchostwo czemu wykop to takie gówno? Kiedys to przynajmniej można było się posmiać z debili a teraz taki rak wali od wejscia że się traci wiarę w rozum i godnosć człowieka.
>>
>Odkrycie "demonicznych czaszek", niedaleko nazistowskich teczek w odległych lasach Rosji wywołało prawdziwe zdumienie wśród naukowców. Znalezisko może świadczyć o zabiegach okultystycznych przeprowadzanych wśród grup żołnierzy nazistowskich. Czaszki odkrył zespół badaczy kierowany przez naukowca Władimira Melikova w jaskini na górze Bołszoj Tjach - donosi "Daily Express".
>Według doniesień na teczce znajduje się godło instytutu Ahenerbe – założonego przez Heinricha Himmlera w 1935 roku. Celem organizacji było znalezienie dowodu na to, że rasa aryjska rządziła kiedyś całym światem. Jednak po czasie zajęła się ona okultyzmem, paranormalnymi badanami, czy pseudonaukowymi badaniami o UFO i doskonaleniu broni.
>>
>>53729452
kurwa, hellboy miał racje.
>>
>>53729452
>Nietypowy wygląd czaszek wzbudził spekulacje. Te najbardziej radykalne, mówią o kontaktach nazistów z obcą cywilizacją czy demonami. Strony, na których poruszane są teorie spiskowe, mówią o powiązaniu instytucji SS z okultyzmem. Melikov stwierdził jakoby czaszka "nie przypominała niczego związanego z człowiekiem". - W czaszce nie ma sklepienia i szczęki. Oczodoły są wyjątkowo duże. Nawet gdy porównamy z czaszką niedźwiedzia, trudno jest myśleć, abyśmy nie mieli do czynienia ze szczątkami nieznanej istoty - dodał naukowiec.
>Niektórzy spekulują, że odkrycie jest "częścią skomplikowanej mistyfikacji" - zauważa "Daily Express". Sugerują, że można było wcześniej ingerować w znalezione czaszki. Rosyjskie doniesienia prasowe mówią o innych odkryciach dokonanych w regionie, w ciągu ostatniego roku. Myśliwi grupy Elbrus znaleźli wtedy drugą walizkę z logo Ahnenerbe.
>>
>>53729382
bojówki korwina zmieniły to w swoje podwórko
ps. nawet nie żartuję, nawet budowali jakieś tajne grupy i skrypty do spamowania, bo forsowanie prawicowej ideologii na wykopie poważny biznes
>>
ROZSTRZELAĆ POLAKÓW
>>
>>53729382
chuj nas to. wracaj do domu wykopku.
>>
>>53729558
usuń to
>>
>>53729452
>>53729535
ktoś w komentarzach zdjęcie wrzucił. spoopy
>>
>>53729727
/x/ sie juz tym zajeło ?
>>
>>53729788
a nie wiem, cytaty z onetu są, na /x/ ostatnio nie zaglądałem
>>
>>53729788
tug /x/ to garstka gosci co postuja to samo
tug tam thread moze zostac 1 dzien bez reply
>>
>>53729859
>tug tam thread moze zostac 1 dzien bez reply
chyba nie byłes na /diy/
>>
File: 1452270188557.jpg (100 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452270188557.jpg
100 KB, 618x411
>>53729452
>>53729535
>>53729727
>>53729844
>>53729859
>zjawiska paranormalne, okultyzm i ufo
>onet
O mamo.
>>
>>53729452
>>53729535
>>53729727
https://www.youtube.com/watch?v=PHKdaqLysAY
>>
>>53730289
przecież to nie na poważnie
uspokój się anon
>>
Co się stało z /int/em jak mnie nie było? Połowa generałów wyzdychała.
>>
>>53730568
b-ball purge
>>
File: 1421354861.jpg (51 KB, 414x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421354861.jpg
51 KB, 414x276
>>53730568
>on przegapił noc oczyszczenia
>>
>>53729535
>Nietypowy wygląd czaszek wzbudził spekulacje. Te najbardziej radykalne, mówią o kontaktach nazistów z obcą cywilizacją czy demonami.
Tak, kurwa, nazisci wylądowali na Deimos i strzelali w Cyberdemona aż umar. I pomysleć, że ktos bierze wypłatę za takie pierdoły.
>>
>>53730871
>>53730718
coo

wyjasnijcie
>>
>>53731057
dzienny przypominacz, że w fakcie ktoś dorobił do zdjęcia z czaszką krowy artykulik o znalezioeniu czaszki szatana
>>
https://www.youtube.com/watch?v=B9jOvBWmqb0
DZIEJE SIE
>>
>>53731239
W Fuck-cie już różne cuda były, nawet przerobiony w Gimpie facet w jeansach z ~30% przezroczystoscią, który miał robić za ducha Hitlera. Czy cos w ten deseń.
>>
o co chodzi z ta noca oczyszczenia ?
>>
>>53731483
czemu oni sa ubrani w papier po prezentach swiatecznych
>>
>>53731588
>on nie rozumie subtelnych przekazów
haha ale plebs z kim ja tu siedze
>>
Pamiętam jak w wieku wczesno-nastoletnim mocno się interesowałem zjawiskami paranormalnymi, ufo i innymi podobnymi sprawami.
Chyba niczego nie wstydzę się bardziej.
>>
>>53731483
niech ktoś wyjaśni
>>
>>53731483
Zbyt głębokie jak dla mnie. Aha, mam nadzieję, że pokażą też ducha powodzianina, któremu woda nie podeszła nawet do kostek, ale piniondze dostał jak każdy, bo i takie przypadki były :^)
>>
>>53731798
subtelna noc duchów zjaw i przebudzenia mocy i artyzmu z lekką domieszką dadalogifonii
>>
>>53731483
>ci wszyscy janusze którzy chuja rozumieją ale i tak przyszli bo sie dzieje i rozdajo darmowe pelerynki
>>
>>53730718
>>53730871
wyjasnijcie co sie stalo
>>
>>53732031
przebudzenie koriab
>>
>>53731912
Ładne
symetryczne
>>
>>53732031
#WAKE
#UP
>>
File: 1452350879742.png (83 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350879742.png
83 KB, 219x245
>>53731483
>ta gwiazda
>>
>>53732129
>>53732242
wyjasnijcie te ball purge czy co tam
>>
Dorwałem się do Animebytes z seedboxem,
jakieś fajne anime do obejrzenia? Bez fantasy, wojen i niekoniecznie nowe.
>>
>>53731483
za dużo kasy mają, że na takie gówno wydają?
>>
>>53732461
P L A N E T E S
>>
>>53732470
unia funduje
>>
>>53732461
Azumanga.
Genshiken.
Noragami.
>>
File: 1441810297922.gif (1 MB, 303x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441810297922.gif
1 MB, 303x307
>>53732461
Non Non Biyori.
>>
>>53729311
>mylący tytuł i źle dobrane zdjęcie
brawo michnik, zdychaj jak najprędzej żebym mógł ci w końcu na grób nacharać
>>
>>53730002
chyba mówimy o 3/4 desek na tym wortalu panie zuchu.
Żywych, takich faktyczie aktywnych, jest może z 10-15 boardów.
>>
>>53732500
>>53732518
>>53732589
Dzięki za propozycję, wszystkie pobieram (ahh freeleeche) i już 60gb na seedboxie zapełnione
>>
>>53732500
TO

Planty są zajebiste, jedna z ulubionych bajek.

Kino no Tabi, Texhnolyze, Kaiba - 3deep5you
Sayonara Zetsobu Sensei jeśli lubisz komedie, satyry
Spice&Wolf - super bajka ekonomiczna kurwo
Shinsekai yori
>inb4 YOOOOOOOOOOOOOO
>>
>>53733140
spice and wolf to jest o tym kupcu co podróżuje z antropomorficznym lisem/wilkiem?
>>
>>53733140
>Texhnolyze
>3deep
co? to, że nie ma narratora który by wszystko tłumaczał na bieżąco nie znaczy od razu, że animu ma jakieś głębokie przesłanie.
>>
File: 1379005812400.jpg (63 KB, 621x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379005812400.jpg
63 KB, 621x521
>>53733373
tak, ale w sumie bardziej poleciłbym książkę S&W, ze względu na to, że S3 nigdy ;_;
>>53733428
>ostatnie odcinki
Mógłbym dyskutować, ale anonka nie chce spoilerować.
>>
>>53733632
dej źródełko do książki w wersji cyfrowej albo sciagam chinsko bajke
>>
>>53733428
>>53733632
ja nie mam pojecia co sie dzialo w tehxnolyze żbsz
>>
>>53733632
>light novel ogólnie
smrut straszliwy, nawet jeśli fabuła i postacie trzymają poziom, to kurwa zero opisów poza opisami przeżyć wewnętrznych czasem, a narracja a'la fik napisany przez czternastkę, w każdym przypadku z jakim się spotkałem.
>>
File: Madokami.jpg (62 KB, 620x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Madokami.jpg
62 KB, 620x531
>>53733675
Tajny klub ma 17 tomów.
>>
>>53733679
To zrób rewatcha, zwróć uwagę na podziały, koncept przemian - zysków/strat, środowiska.
>>53733675
Ściągnij i bajkę i książkę.
Najpierw baja, a potem książka.
Daj hosta do 300mb, to wyślę.
>>
>>53733887
ło kurwa mać
ain't nobody got time for dat
>>
>>53733931
a na mega nie możesz?
https://mega.nz/
>>
>>53733885
Przecież to są czytadła dla młodzieży / starych 25 letnich dziadów spędzającej za dużo czasu w metrze. Czego ty wymagasz.
>>
>>53733679
pic rel to dosłownie tldr; serii przed ostatnimi trzema (?) odcinkami.
>>
>>53733140
>SZS
>komedia
Anonku, to jest dramat jak nasze życia.
Ale ogólnie dobre bajki polecasz, szczególnie propsuję Shinsekai Yori.
>>
>>53734317
welcome to the nhk to tez podobno komedia
>>
File: FS13-Fire-Pole.jpg (200 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FS13-Fire-Pole.jpg
200 KB, 900x1200
What is it like being a pole?
>>
>>53734370
>welcome to NHK!
>komedia
ja na tym płakałem, bo było tak podobne do mojego 'życia' w tamtym momencie
teraz jest trochę lepiej, ale wciąz kurwa
>>
>>53734462
like >>53731483
>>
File: 1417824886143.jpg (212 KB, 1333x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417824886143.jpg
212 KB, 1333x1000
>>53733885
>smrut straszliwy
Szczerze to muszę sam przeczytać całość, zabierałem się do tego długo i czasu nie znalazłem.
>>53734005
mega.nz mi się zesrało i nie działa
>>53734317
>>53734370
SZS, NHK są też dramatami, ale sposób w jaki to przedstawiono sprawia, że idzie jednocześnie się przy tym dobrze bawić. Szczególnie po alkoholu przyjemnie mi się to oglądało i próbowało to przekładać na inne sytuacje.
>>53734471
NHK powinien zobaczyć każdy anon niezależnie czy lubi chińskie bajki czy nie.
>>
>>53734471
>tug miałeś w rękach papierową wersję mangi
>po przeczytaniu miałeś w chuj doła bo twoje życie jest równie chujowe
Ehh zuchy
>>
>>53734543
>Tug gdy Purin na dzwonku przez rok czasu
W końcu zmieniłem bo doszło do mnie, że się sam krzywdzę
>>
>>53734370
>>53734471
Pic related.
>>53734543
A co do SZS, obejrzałem ostatnio 1 sezon i pomimo shitloadu nawiązań do j*pońskiej kultury oglądało mi się go dość przyjemnie. Warto oglądać kolejne sezony?
>>
>>53734370
>>53734317
jest takie określenie jak tragikomedia, ale tutaj ktoś musiałby powiedzieć czy to połączenie komedii i dramatu, czy może koniecznie musi mieć cechy klasycznej tragedii (fatum i te sprawy)
>>
>>53734666
oglądałes i nie skumałes głownego przesłania?
Nikt cię nie uratuje, nigdy. Tylko ty sam jeden możesz się wydostać z matni swojego spierdolenia.
>>
>>53734632
Też w sumie wersję midi miałem na dzwonek, razem z grupą innych spierdonów.
Kurwa brakuje mi ludzi z którymi mogłem sobie spokojnie przysiąść na polu z piwem, cydrem i czym tam jeszcze i pogadać o debilizmach, o mordę na księżyc powydzierać.
>>
>>53734666
>do ciebie nie przyjdzie
>warto kolejne sezony?
Tak, ja zobaczyłem wszystkie będąc pod wpływem alkoholu, chciałbym wziąć udział w tej przejażdżce jeszcze raz. Chociaż szczerze to pierwszy sezon najbardziej mi się podobał. Może dlatego, że świeżość i trawa jest zieleńsza, tak jak z 4hehenem
>>
NHK czy Planetes najpierw?
>>
>>53734837
NHK
https://www.youtube.com/watch?v=zGTkAVsrfg8
macie muzyczku anonsy
>>
File: 1397431379574.webm (1 MB, 848x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397431379574.webm
1 MB, 848x480
>>53734370
>>53734543
żbsz ciężko mi wymysleć gorsze zakończenie dla serii niz w animie SPOILER NIE CZYTAĆ
>główny bohater dalej jest kompletnym zjebem na granicy samobójstwa, zmuszonym do pracy bo by zdechł bez żarcia
>ale teraz ma pracę więc jest uratowany
>>53734666
drugi sezon jest jeszcze lepszy imo. a cyferki sprawdzone.
>>
>>53734713
Anonku, ja mówiłem o nawiązaniach do wierzeń/aktorów itd. w SZS, nie o NHK.
Chociaż były przypisy od t/l-a, to ja zawsze mam problem z bajkam Shaftu.
>>
>>53724982
Why does poland suck so much?
>>
>>53734955
a ja odnosiłem się do twojego pic rela z tamtego posta, a konkretnie jego nazwy
>>
>>53734984
to uczucie gdy zapomnisz ustawic proxe
>>
File: 1451329749512.jpg (173 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451329749512.jpg
173 KB, 768x1024
>>53734984
proxy nie zadziałało, czy pijana małpa brytyjska?
>>
Anony czytały Punpuna?
>>
>>53734984
mody banujcie proxyfagota
>>
>>53735055
No proxy. I'm in eastern Poland right now.
>>
File: 1378031068179.png (353 KB, 900x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378031068179.png
353 KB, 900x1300
>>53735059
tak, wszystko w porządku.
>>
>>53735059
Nie, bo z moją psychiką podobno bym się zajebał.
>>
>>53735142
post id with timestap to prove youre not polish or get lost and banned for proxy usage
>>
>>53735142
Did you invest in it though?
>>
>>53735142
Did you invest there?
>>
>>53735142
did you come to check your investments?
>>
File: 1447951024084.jpg (315 KB, 763x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447951024084.jpg
315 KB, 763x1100
>>53735059
nie, ale mam w planach
tylko /a/nony mi trochę zapał zabrały ze względu na to iż entry levelowe mango 2deep, ponoć są lepsze.
Sam osobiście czytałem bardziej comfy mango z cyklu
>pic related
Aria
Yotsubato
Kare Kano
>>
>>53735142
Invest
>>
File: WIN_20160117_201716.jpg (496 KB, 2592x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WIN_20160117_201716.jpg
496 KB, 2592x1728
>>53735182
>>
>>53735404
How does this prove anything you dumb not investing faggot
>>
>>53735007
Ah, to zwracam honor w takim razie.
Masz rację co do tego przesłania i że samemu się ze spierdolenia nie wyjdzie, źle nazwałem obrazek; nie to miałem na myśli.
>>53735404
>2015
>>
Zuchy, jest w sumie sprawa. Jak tak patrzyłem w internecie po hotelach, schroniskach, osrodkach wypoczynowych itp. w bieszczadach, to w sumie nic ciekawego w kategorii dobrej ceny/jakosci nie znalazłem.
Ktos był w jakims konkretnym miejscu gdzie mu się podobało i by się podzielił?
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
>>53735436
z takimi pytaniami to na wykop
>>
>>53735451
chujowy mem panie chorwat
ISTRIA IS AUSTRIAN
>>
>>53735404
>no ID card confirming youre not polish or other item
>2015
>>
>>53725309
That fucking deformed head
>>
File: WIN_20160117_202147.jpg (635 KB, 2592x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WIN_20160117_202147.jpg
635 KB, 2592x1728
>>53735432
>>53735433
>>
>>53735475
w sumie to też mogę tam spróbować, ale chciałem spytać pierw na rodzimej desce, bo może są jakies anony górskie druidy co się tam obracają.
No nic.
>>
>>53735436
A po co ci te informacje zuchu.
Planujesz jebnąć to wszystko w pizdu i wyjechać w bieszczady?
>>
Gdy zbudzi nas sygnał telewizji TRWAM.
Gdy przejdą fosę i dorwą się do bram.
Mamy coś, czego nie zabiorą nam.
Gdy wzrok przesłoni polityczka.
Mamy swoje memy!
Mamy coś czego nie zabiorą nam.
>>
>>53735570
are you a nigger asylum seeker?
>>
File: 1431868637949.jpg (980 KB, 1280x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431868637949.jpg
980 KB, 1280x857
>>53735570
>>
>>53735640
wypierdalaj nieśmieszny grubasie nikt cie tu kurwa nie lubi
albo załóż tripa żeby dało się ciebie filtrować
>>
>>53735636
dokładnie tak, nie wiem jeszcze tylko czy na urlop czy żeby ze sobą skonczyć w ładnym miejscu.
Nigdzie nie byłem od 5 lat na wakacjach/feriach bo zawsze cos, ale teraz pierdole to wszystko
>>
>>53735570
Faggot, this is the old 20 euro banknote. Don't you have any new ones? Your country practically prints them.
>>
>>53735326
>>53735208
yes I invested
>>
>>53735737
>nikt cie tu kurwa nie lubi
Tyś jedyny podkreślający to co jakiś czas, ciekawe dlaczego. Chyba sam nie jesteś przyzwyczajony do przebywania w miejscu gdzie nie czujesz się lubiony i akceptowany, z powodu twoich rodziców którzy sami ciebie nie zaakceptowali. No cóż, there there.
>>
>>53736105
>to co jakiś czas
dosłownie pierwszy raz to napisałem. rzadko tu wpadam bo z miesiącem na misiąc coraz większa chujnia. pedały postują zdjęcia, grubas z grecji myśli że jest zabawny, koriab postuje i już nikt nawet mu nie odpisuje tańcz kurwo. nie ma forsowania nowych memów, tylko bieda i gówno.
>>
>>53735404
>Nałęczowianka
Look at him and laugh.
>>
>>53736271
przecież nałęczowianka w porządku woda
może nie jak god tier muszynianka z dużą ilością minerałów, ale wciąż w porządku
>>
>>53736326
to
biedniejszy kuzyn, ale wciąż z dobrego rodu
>>
>>53736326
Ale, że woda z duża iloscią minerałów wcale nie musi być dobra to wy wiedzcie.
>>
woda żródlana gazowana auchan sra na te wasze muszynianki
>>
File: stachuman.jpg (106 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stachuman.jpg
106 KB, 1920x1080
>>53736237
>forsowanie czegokolwiek
>dobre
Po za tym ja przynajmniej nie zachowuje się jak rozpieszczona neo-feministka.
>nie lubię tego, tego i tamtego
>zamiast ignorować ich jak dorosły, będę "protestowała" użalając się, jak robią gimnazjaliści

Załóż bloga na tumblrze i rób video logi narzekając, jak ta głupia pizda która nakręciła 2 wideo po 12 i 10 minut o tym jak JK Rowling ja zablokowała na twiterze. https://www.youtube.com/watch?v=cAf8DXK4iTI

Pierdol się
>>
>>53736826
spoko moge cie ignorować
zrób tripa i z chęcią go wyfiltruje
>>
>>53736805
>źródlana
>dosłownie kranówa w butelce
nie, dzięki
>>
>>53736826
Greku, może jakbyś przestał postować głupawe wierszyki i pseudo-intelektualne wynurzenia nie dostawałbyś na każdy post odpowiedzi "wypierdalaj".
>>
>>53736805
>woda żródlana gazowana auchan
to już nawet żywiec zdrój jest lepszy
>>
Need some suggestions for gmail phishing?

I tried "X sent a friend request on Google+" email but she didn't go for it, bit early to judge yet though

I need a better hook, something I know She'll click it
>>
>>53736875
>spoko, mogę cie ignorować ale nie jestem na tyle dorosły aby to zrobić sam, załóż tripa żebym go wrzucił na filter

>>53737029, może i tak, ale "wypierdalaj" od osób takich jak ten z góry nic w sumie nie znaczy.
>>
>>53737126
Ubij se
>>
File: 1421607321129.jpg (76 KB, 740x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421607321129.jpg
76 KB, 740x720
>>53737065
>żywiec zdrój
Co z nim jest nie tak?
Piję go od lat i nic mi nie jest.
Jest jakieś zestawienie wód, które wskazywałoby jakieś poszczególne wody jako musztardowe rasy?
>>
>>53726773
A ty zgnijesz pod płytką warstwą pyłu i gruzu po nalocie.
>>
>sugerowanie że jest jakaś odczuwana różnica między wodami mineralnymi

smakosze jebane

kupuję piwniczną, bo gniłem tam kiedyś w wakacje i staropolankę bo nostalgia mocno
>>
>>53737291
>jego miasto nie ma kranówki na tyle dobrej że można ją pić bez problemu bezpośrednio z kranu
>>
>>53737446
twój stary jak cię robił
>>
>>53737511
W sumie to ma trochę prawdy, bo wtedy też pracował w wodociągach.
>>
>>53737291
http://www.konsumentalista.pl/woda-ktora-wybrac/
niżej masz tabelkę

>>53737401
całkiem zabawne, bo obie te wody są jakościowe
>>
File: 1452893280265.jpg (42 KB, 371x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452893280265.jpg
42 KB, 371x350
>Zadanie o Kyary Pamyu Pamyu w książce z testami na egzamin do C1-C2
>>
Dajcie link do dobrego streamu, siatkowka leci a babcia serial oglada.
>>
http://strawpoll.me/6568225
ANKIETA
http://strawpoll.me/6568225
ANKIETA
http://strawpoll.me/6568225
>>
>>53737684
a ja lubię wszystkie, ale najczęściej niegazowaną piję, bo ile można pić gaz
>>
>nowy sherlock dwa tygodnie po premierze, w polskiej telewizji

dziękuję pan kaczka
>>
File: 1447940814229.png (58 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447940814229.png
58 KB, 256x256
>>53737684
>KUPOWANIE niegazowanej wody
po prostu sobie kurwa z klanu nalej seba xD
no chyba że mieszkasz w jakimś chujowym mieście z chujowodą XDDD
t. mieszkam z rejonu gdzie pompują ustronianke więc top tier woda w kranie za grosze i znam gościa z zakładu wodociągowego więc potwierdzone info
>>
File: 1391912772847.png (443 KB, 494x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391912772847.png
443 KB, 494x627
>>53737684
kranówka, bo tutejsza nie jest gunwem.
a nawet jak trza, to niegazowana.
>>
>>53737684
srednio słąbo tutaj here bo lekarz mi zabronił
>>
File: 1451015754022.jpg (55 KB, 244x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451015754022.jpg
55 KB, 244x254
>>53737555
>te emotki w artykule
Kurwa dlaczego kobiety mają dałna i muszą je umieszczać wszędzie, nawet w jebanych artykułach. Do promotora może też wyślą pracę z jebanymi uśmieszkami?
Borze ale mnie to wkurwia.
>>
>>53738011
czemu?
gaz jeszcze nikomu nie zaszkodził no chyba że żydom
>>
>>53736944
Źródlana to pod-woda. Nawet kranówka w wielu miastach lepsza. No, pod warunkiem, że w miarę niedawno rury były wymieniane.
>>
>>53738079
problemy z żołądkiem, rodzinne niestety, więc słabe geny polskie swini nie pozwalają mi na spożywanie mocno gazowanej ambrozji dla nadludzi
>>
>>53738071
Połączmy to z gówno-tematami i mamy przybliżony obraz prac licencjackich/magisterskich w roku 2020, może 2025. Przykład sprzed paru lat z biologii na UMK:
>Wpływ napojów energetyzujących na D. melanogaster
Trochę przy tym pomajstrujmy i dostaniemy
>Wpływ napojów energetyzujących (^^') na D. melanogaster :--DDD

Piękne, co?
>>
>>53738208
To w sumie przykra sprawa zuchu.
>>
Zawsze można kupić dzbanek, który filtruje wodę z kranu
polecam god tier
>>
>>53738463
najlepiej wyfiltrować złe rzeczy plus wszystkie minerały xDDDDD DOBRE SEBA :D
>>
>>53738463
Alex Jones prośba
>>
>>53738463
Najlepiej to nie mieszkać w zjebanym miejscu które ma chujową kranówkę.
>>
>>53738420
ebin

Przypomniało mi się że w rozmowach pisanych przez komunikatory, smsy również to stosują, a jeśli sam nie będziesz ich używać w rozmowie to jesteś chuj i pedał.
Ale widzę tu błąd
>3DPD
Tylko 2D
>>
>gazowana woda
No może przy strasznym upale jak nie ma innej opcji.
>>
File: 1452784580287.jpg (65 KB, 756x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452784580287.jpg
65 KB, 756x414
>>53738079
żbsz, jak strzelałem sportowo, to gazowane napoje i ciężkie do strawienia źarcie było wielkim błędem.
praktycznie tylko alkohol w małych ilościach dawał pożądany efekt (rozlużnienie mięśni). oczywista zakazane na poważniejszych zawodach.
>>
Podobala sie komus w szkole dziewczyna? Po ilu latach wam przeszlo?
>>
>>53739106
może stosują tylko rozmawiając z tobą, bo mają cię za debila, który nie ogarnia humoru i abstrakcji :^)
>>
>>53739106
>Przypomniało mi się że w rozmowach pisanych przez komunikatory, smsy również to stosują, a jeśli sam nie będziesz ich używać w rozmowie to jesteś chuj i pedał.

Coś w tym jest, nie stosując emotów w ciągu jednego dnia zdarzało mi się ``obrazić" 2-3 osoby w ciągu jednego dnia, bo wykrycie oczywistego sarkazmu bez emota na końcu zdania jest zbyt trudna.
>>
>>53739337
dużo zmieniałeś w swojej diecie przed zawodami?
>>
>>53739339
w gimbazie
przeszło mi po dwóch miesiącach

od tamtej pory nie poczułem niczego nawet na kształt zauroczenia i po tych kilkunastu latach zaczynam w ogóle wątpić, czy mi się coś wtedy nie ubzdurało, a miłość nie istnieje
eh
>>
File: 1449322776522.png (226 KB, 482x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449322776522.png
226 KB, 482x441
>>53739608
> wykrycie oczywistego sarkazmu bez emota na końcu zdania jest zbyt trudna.
Kobiety nie potrafią into sarkazm. Dla nich jest to obca koncepcja. Nawet w normalnej mowie tego nie potrafią zrozumieć jeśli specjalnie używa się innego tonu
>>
>>53739339
W sumie szybko mi przechodziło, bo uświadamiałem sobie że i tak nie mam szans.
I tak przez ostatnie 10 lat.
>>
>>53739892
Mi dalej nie przeszlo po jednej dziewczynie z gimbazy. RIP.
Dziewczyny zamieniaja sie w szmaty w liceach/technikach. Gimnazjum to zloty wiek mojego zycia.
>>
jebać policje
>>
>>53740102
obrazka z papieżem zapomniałeś
>>
>>53740102
O ty kurwiu
>>
>>53740146
kurwa no
>>53740182
jp100procent
>>
File: peja1.jpg (63 KB, 500x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peja1.jpg
63 KB, 500x709
>>53740102
Marzę o tym żeby móc na widok policjanta
Odetchnąć z ulgą i pomyśleć, że jestem bezpieczny

997 ten numer to kłopoty
Gdy wydarzy się incydent to pojawia się konfident
Dzwoni 997 i wszystkich sprzedaje
Przyjeżdżają kurwy, menty, jebane suki
Śmiecie, psy, pierdolone kupy gówna
Wygarnąć do nich z gana, to moje marzenie
Pierdole konsekwencje, areszty i więzienie
Jak siedzieć to kurwa za coś konkretnego
Sprzątnęłeś psa, nie pierdolisz się kolego
Lądujesz w areszcie, masz ich wszystkich w dupie
Pierdolimy policję i trzymamy się w kupie
To jest nasza siła, potęga, moc i chwała
Każdy ze Slums Attack nienawiścią do nich pała
Kurwa w mundurze to nasz największy wróg
Nienawidzę ich jak mogę i pluję im w mordę
Ściągają cię z ulicy, oskarżają o zbrodnie
Popychają cię pod ścianę, obszukuję kurtkę, spodnie
Słuchasz ich uważnie, wysłuchujesz te plugastwa
Każdy taki pies to jebany pederasta

Policja, policja nam dokucza

Bo policja to skurwiele i jebane pedały
Nigdzie się nie ruszą kurwa bez policyjnej pały
Uwielbiają napierdalać, poniżać, torturować
Nigdzie przed tym gównem, ścierwem nie możesz się schować
Nadużycie władzy i poczucie siły
Czy nikt nie powstrzyma tej policyjnej kiły

Policja, policja nam dokucza

Być stróżem prawa to jest pomysł durny
Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy

Być stróżem prawa to jest pomysł durny
Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy

Być stróżem prawa to jest pomysł durny
Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy

Być stróżem prawa to jest pomysł durny
Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy

Być stróżem prawa to jest pomysł durny
Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy

Policja, policja nam dokucza
Jak się od nas nie odczepią zaczniemy ich zabijać
>>
>>53739946
bo wiedzą że hehehe humorek nie bierze się znikąd, tylko takie rzeczy pełzają ci w podświadomości. kobiety mają generalnie lepszy skill społeczny od facetów, a już na pewno od spierdoliny z czana, która w dodatku bierze się za ocenianie tych rzeczy. skwituję chłodnym prychnięciem.
>>
>>53740338
guchan oc noc gucha a wi[spoiler][/spoiler]niowy z nami grucha
>>
File: bolish.jpg (39 KB, 569x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bolish.jpg
39 KB, 569x292
how 2 get polish qt?????
>>
>>53740430
we just don't know
>>
>>53739946
Ale ja nie mówiłem tylko o kobietach.
>>
>>53740430
you should rape her in first meeting, polish girls like strong man. dont forget about cumming in her nose
>>
>>53740430
Be black/muslim
Done
>>
>>53739649
nie, unikanie tego typu rzeczy było przyzwyczajeniem dla mnie.
większośc osób mogła spędzić na siłowni trochę czasu by trzymać sztywno pięciokilowy karabin sztywno, ja wręcż przeciwnie. masa mięśniowa mimo wszystko nie jest pożyteczna w tym sporcie.
>>
File: 1111.png (33 KB, 120x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1111.png
33 KB, 120x125
zdeh
to muj czas
>>
File: 1112.png (40 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1112.png
40 KB, 125x125
>>53740888
lubię te triple
>>
File: 1113.png (22 KB, 116x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1113.png
22 KB, 116x125
mamo pacz co zrobiłem
>>
File: 1371784170998.png (46 KB, 267x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371784170998.png
46 KB, 267x304
>>53740888
twój czas w rzeczy samej.
>>
File: 1377814841443.jpg (56 KB, 300x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377814841443.jpg
56 KB, 300x363
>>53740888
>>53740999
o skurwiel.
>>
>>53740888
>>53740940
>>53740999
I jeszcze triple na koniec
Heil Banan
>>
File: 1451084606253.png (373 KB, 645x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451084606253.png
373 KB, 645x641
>>53740888
>>53740940
>>53740999
Czekałem na to 1000 lat.
Jestem z ciebie zuchu dumny.
>>
File: 7666_6bfd_600.jpg (120 KB, 600x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7666_6bfd_600.jpg
120 KB, 600x296
>>
File: 1433872254418.jpg (153 KB, 780x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433872254418.jpg
153 KB, 780x544
>>
ahahahaha POLSKA TO GÓWNO A WY TO ROBACY ŻRĄCE TE GÓWNO
>>
>>53741295
>>53741295
ty sie kurwawa nie smiej ze szpili chujuu, co ty osiagnales ty pizdo na szczala szpilka donży do celu a nie to co ty haha anon smierdziel bez klaty hahah :DD
>>
jebać psy firma na 100% procentów
>>
>>53741944
no kurwa
>>
>>53741945
tu masz akurat rację
>>
>>53735570
invest pls
>>
>>53742111
dziękuję tobie za aprobatę wyrażoną w moim poprzednim poscie który byłes miły zacytować aczkolwiek nie jestem pewny do którego fragmentu odnosi się twoja wypowiedź, dziękuję z góry za sprostowanie
>>
>>53741945
Ja chciałem polepszyć mój program wypróżnień i udało mi się. Bywało trudno ale szlem do przodu. O Szpilce pierwszy raz dzisiaj usłyszałem.
>>
>>53742342
>>53742342
to bardzo fajny chłopak jest, bije innych i fajnie jest
mama pewnie dumna jest
>>
ciekawe czy matka szpilki jest z niego dumna
>twój syn dostał wpierdol i karetka go zabrała
>olaboga taki silny ale jest super synem brawo
>>
>>53742553
już mu lepiej
>>
File: 12.jpg (52 KB, 486x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
52 KB, 486x853
>>53742553
>>
ehh anoni
>>
>>53740888
>>53740940
>>53740999
naprawdę imponujące
>>
File: DDDA_PC_screen_01.0.jpg (533 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DDDA_PC_screen_01.0.jpg
533 KB, 1920x1080
Kto /dragon'sdogma/ tutaj? Właśnie zacząłem grać dzisiaj i muszę powiedzieć, że podoba mi się bardziej niż przypuszczałem.
>>
File: 1426614586752.jpg (29 KB, 665x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426614586752.jpg
29 KB, 665x662
>ceny paliwa lecą w dół
>i tak muszę tankować drogą verve żeby nie zapchać wtrysków
>>
paljaki rabaki
>>
sprawdzcie te cyferki
>>
>>53743966
kolejna memowa gra którą ludzie sie podniecają bo japońska
>>
japonskie gierki = gowno
>>
File: orangutan_square.jpg (41 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orangutan_square.jpg
41 KB, 600x600
>>53743023
>>
File: 1449613600460.png (181 KB, 440x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449613600460.png
181 KB, 440x540
>>53744055
piętnie
>>
>>53744061
ale ja nie lubię Japończyków

także możesz sobie darować memki, zgorzknialcu
>>
>>53744055
noice lad
>>
File: 1443230223819.jpg (25 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443230223819.jpg
25 KB, 250x250
co jest /polsko/? Przez chwile jest zajebiście i każdy pisze i jest fajnie, a potem wieje takim chujem
>>
>>53744061
>>53744113
Czy wy przypadkiem nie gracie w RPGi?
>>
>>53744113
polacy = gowno > japonskie gi*rki
>>
>>53744194
rpg to gowno
>>
>>53744194
ja gram w lola i jestem najlepszy w klasie
>>
Japońskie gierki (przynajmniej te starsze) są bardzo dobre
Resident Evil, , Tekken, Mario, Metal Gear Solid, Devil May Cry czy jakikolwiek jprg to japońskie jest
>>
>>53744201
ale proszę o nieco pohamowania z zucha strony
>>
>wróć po 4 godzinach
>limit jeszcze nie dobity
>>
File: haruhi.jpg (16 KB, 351x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haruhi.jpg
16 KB, 351x329
>>
>>53744434
Nie zapominajmy jednak, że większość tu postująca zaczęła grać dopiero na ps3/xbox 360 i tak na prawdę nie wie o cym mówisz.
>>
>>53742553
Ja to bym tam mógł dostać wpierdol za tyle kasy. Całe życie dostawałem za darmo.
>>
>>53744434
>Resident Evil
chujowy mem poza Remastered, piątką i szóstką

>Tekken
fakt

>Mario
eeeee może być, w końcu muh klasyka

>Metal Gear Solid
fakt

>Devil May Cry
chujowy mem
>>
>>53744679
a wcześniej pewnie na komputerach normiki
a ominęły ich takie gry konsolowe niekoniecznie japońskie
>>
>>53744679
>że większość tu postująca zaczęła grać dopiero na ps3/xbox 360
>mentalna gimbaza naprawdę w to wierzy

jak coś to na PS2, geniuszu
>>
>>Resident Evil
>chujowy mem poza Remastered, piątką i szóstką
>piatką i szóstką
grałeś w czwórkę?
>>
File: 1441812651788.jpg (112 KB, 333x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441812651788.jpg
112 KB, 333x500
>>53744679
Ja zaczynałem od PSX, ale nie dlatego, że jestem taki stary tylko dlatego, że jestem z biednej rodziny.
>>
>>53744271
to, tylko lol
>>
File: 1449466824215.png (571 KB, 851x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449466824215.png
571 KB, 851x467
>>
>>53744778
Nawet nie musiałem zbyt dużo czekać

>>53744739
>chujowy mem poza Remastered, piątką i szóstką
>>
>>53744896
Piątkę i szóstkę mogą docenić tylko ludzie mający przyjaciół do pogrania przy piwie, wykopku.
>>
File: 1380001713522.png (62 KB, 211x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380001713522.png
62 KB, 211x213
>granie w japonskie gi*rki inne niż eroge i VNy
>>
>>53744679
C64 i pegasus tutaj
>>
File: akari1462.jpg (371 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akari1462.jpg
371 KB, 900x1200
>>53744958
>survival horror przy piwku z przyjacielem
rozbawiłeś mnie, anonku
>>
File: 1420843373413.jpg (82 KB, 519x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420843373413.jpg
82 KB, 519x428
>>53744959
z VNów to tylko w niemiecczyznę grałem
>>
gdzie nowa nitka
>>
File: 1442476887179.gif (134 KB, 340x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442476887179.gif
134 KB, 340x340
>>53745093
>Resident Evil 5 i 6
>Survival horror
Niech ktos zatrzyma tę karuzelę smiechu.
>>
>>53745196
Ta marka była '''survival horrorem'''
Granie powyżej czwórki prócz remake'u jest niedopuszczalne
>>
>>53745291
>>53745291
>>53745291
>>
>>53744958
>do pogrania przy piwie
Ta, przecież tylko po pijanemu da się polubić 5 i 6. Chuj z tym, że mieszasz REmastered z nimi, lub ze totalnie ominąłeś ciekawy Revelations, czy 4 która właśnie wprowadziła po raz pierwszy wszystkie te koncepty które uważane są już jako norma w grach akcji. 5 przynajmniej miał potencjał, 6 był takim gównem, że trzeba po prostu mieć nieistotny gust aby to lubić.
>>
>>53745303
Z tego też sie zawsze smiałem.
Szczególnie jak mówi to ktos wychowany na jedynce na szaraka, gdzie dialogi i voice acting skutecznie masakrowały cały klimat. Te gry to ekwiwalent horrorów klasy B lub jeszcze dalej w alfabet. Ja tam cenię nawet szóstkę. Czuć, że to gra, która nawet nie próbuje udawać, że jest czyms więcej.
>>
>>53745529
Po szóstce widać że to taki produkt dla mas a nie gra dla '''hardkorowych''' graczy
>>
>>53745491
nie zesraj się, grubasie z chujowym gustem :*
Thread replies: 325
Thread images: 92
Thread DB ID: 450510[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.