[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Mämmi/ Intti-painos
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 354
Thread images: 89
File: mornings.jpg (94 KB, 640x739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mornings.jpg
94 KB, 640x739
Jatkoa >>>53635863

>Stk intti

Langan tunnari:

https://www.youtube.com/watch?v=qbzR-QddZ-Y
>>
Eka negatiivisille aamuille
https://www.youtube.com/watch?v=SsKHg5cIuBs
>>
File: hajoo.jpg (78 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hajoo.jpg
78 KB, 450x600
>>
File: 1452649091124.jpg (56 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452649091124.jpg
56 KB, 1280x720
Krapulaaaaa
>>
Hello
>>
File: Ben.jpg (19 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ben.jpg
19 KB, 300x300
vittuuks tässä
>>
>>53691385
No jumalauta, sillon kun mää olin 12v niin tytyt ei ollu semmoisia huoria.
Perkele.
>>
File: armeija.jpg (198 KB, 780x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
armeija.jpg
198 KB, 780x585
vituttaako naminami

t. sivari
>>
>>53691608
>>53691385
12v seurustelu on sitä et hengailaa kerran viikos koulun jälkee.

t. ainut "tyty-yde" oli just sen ikäsenä
>>
File: 1451039591813.png (172 KB, 462x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451039591813.png
172 KB, 462x437
>>53691672
Melko homo meno mutta mikäs minä olen tuomitsemaan.
>>
File: jatkosota_2_1_0.jpg (228 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jatkosota_2_1_0.jpg
228 KB, 1920x1080
>2016
>larppaa sotaa

lmfao
>>
>>53691277
Vanhempien ihmisten mielestä kaikki nuoret ja normaalipainoset on komeita
>>
>>53691807
Kyllä minä mieluummin larppaan kuin sodin oikeasti.
>>
File: 1451962414561.gif (589 KB, 270x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451962414561.gif
589 KB, 270x310
>>53691968
Oispa jätskii!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=61CruCxdsvA
Ja niin uudet varusmiehet muistakaas että 347 kunnes toisin määrätään ja aamut ei lopu koskaan
>>
File: 1452978030010.jpg (115 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452978030010.jpg
115 KB, 640x480
Is this really what happens in Finland when you get a Ph.D.? Do they really give ya a free sword and spiffy hat?
>>
>>53692247
>Do they really give ya a [..] sword and spiffy hat?
Yes
>free
No
>>
File: 1452887726667.png (59 KB, 504x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452887726667.png
59 KB, 504x393
>ilmeeni kun 2/12
Aika rientää kyllä. Kohtahan sitä jo Tylypahka kutsuu ja siitä sit hautaan.
>>
>>53692247
Yes. You also get a hat when you graduate from high school.
>>
>>53692247
Hat + sword is around 800€
>>
>>53692341
>>53692459
Siis täytyykö noikin helvetti itte maksaa? Lukiossakin vitutti, kun se saatanan lakki täytyi itte ostaa.
>>
>>53692646
https://www.utu.fi/fi/sivustot/promootio/tohtorinhattu%20ja%20-miekka/Sivut/home.aspx
>>
File: 1358106057331.jpg (69 KB, 435x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358106057331.jpg
69 KB, 435x571
Noniin voisiko joku hifistelijä kertoa että onko mahdollista saada koneella kahdesta lähteestä samaan aikaan ääntä? Laitoin telkkarin kiinni hdmi piuhalla koneeseen ja saan telkkarista nyt kaiken äänen tulemaan, haluaisin saada koneen kajareista tulemaan äänet niistä ohjelmista jotka pyörii näytöllä, onnistuuko tuo mitenkään?
>>
>>53692977
Kahdeksan sekuntin googlauksen tulos http://murobbs.muropaketti.com/threads/aeaeni-kahdesta-ulostulosta.779434/
>>
>>53692977
Piuha koneesta kajareihin, vaihat koneen oletusäänilaitteen siihen laitteeseen joka on kiinni kajareis.
>>
>>53692341
>>53692459
Whether or not it's free, that's still pretty metal desu senpai. So long as Funland safens up to the point where I can walk down the streets without worrying about some mussies gang raping my boy pussy, I just might have to consider going there for a Ph.D.. Hell, even if things don't improve, I could still work it out as long as I got that sweet ass sword up front to protect myself with.
>>
>>53692977
Jos sulla on kajarit, niin miksi sä edes haluat saada telkarista ääntä pihalle?
>>
>>53693344
Yeah fuck off
>>
https://www.youtube.com/watch?v=bCJEOa6f_sY oispa oma vassaripellelauma
>>
>>53693449
Aattelin että olisi hauska jos telkusta pyörisi vaikka joku striimi taustalla ja samalla pelaisi jotain peliä tässä koneella. Tuntuisi oudolta jos pelatessa peliäänet kuuluisi tuolta sivulta telkkarista. Ilmeisesti vaikuttaa kyllä aika mahdottomalta.
>>
File: hvKwJAW.jpg (131 KB, 1200x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hvKwJAW.jpg
131 KB, 1200x806
>>53693507
Not till get me a spiffy hat and sword.
>>
>>53693651
Fuck off.
>>
File: tulleroulu3.jpg (34 KB, 299x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tulleroulu3.jpg
34 KB, 299x200
>>53693915
Hat and sword me.
>>
Toi uus wowi expa on muute iha vitun huono.
>>
>>53694657
Joo, wotlk oli pettymys.
>>
>>53694657
luuliko joku
>viides kerta toden sanoo
>>
>>53694657
Oot varmaa se jäbä joka makais Titanicin kannella ja huutais et ei tää vitussa uppoo.

Wowi oli ja meni jo 5 vuotta sitten, valitettavasti. Blizzu on siirtynyt jo loppurahastukseen.
>>
>>53695741
>>53695334
Mitä vittua? Mun mielest WoWi on ollu paskaa WotLK jälkeen. TBC oli objektiivisesti paras wowi versio.
>>
>>53695974
Senkun provosoin internetissä. Itekkin silloin tällöin läpsyttelen vaikka paskaahan toi on.
>>
>>53696338
Vika expa jonka ostin oli MoP. WoDiin en koskenu. Catan alku oli vitun jepa mut ne päätti kusta sen.
>>
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/201601160181030_v0.shtml

ottaa eteen ei jumalauta ei saatana puhuu höpöjä mut ei vittu mikä booty näitä lisää suomeen
>>
>>53696788
Moro Jamal
>>
File: 1421440554974.jpg (27 KB, 350x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421440554974.jpg
27 KB, 350x468
https://www.youtube.com/watch?v=bCJEOa6f_sY
Haha, siinä näkyy keskiverto mädättäjä suvakit ja ilkeät rassisti fasistit.
>>
>>53695974
>TBC oli objektiivisesti paras wowi versio
WOTLK oli parempi

t. vanilja wowissa aloittanut ja cataan lopettanut
>>
>>53695974
>TBC paras
Mee vittu takas /v/:hen
>>
>>53696788
Aikamoinen ghettobooty.

Mutta mikäs siinä jos neekereistä tykkää, eihän siinä mitään vikaa ole.
Saunan taakse vain pitäisi ehkä vähän viedä, ehkä. ::DD:D
>>
>>53696903
Ei näitä suvakkeja voi ymmärtää.
>>
>>53695974
Legion on viides expa TBC jälkeen tauno.
>>
>>53696788
t. Abdul
>>
>>53696903
Siinä vaatii jo hermoja kun noin tulevat provosoimaan.
>>
File: 333.jpg (32 KB, 223x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
333.jpg
32 KB, 223x348
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011620969848_uu.shtml
>Hän toivoo, että tapaus jää yksittäistapaukseksi, eikä se vaikuttaisi ihmisten uintitottumuksiin.
Päivä päivältä tää vaan paranee.
>>
File: tbc.jpg (37 KB, 600x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tbc.jpg
37 KB, 600x300
>>53697043
No ei vitus ollu parempi.
>welfare badget
>ei linear progressausta
>recyclattuja raideja
>t7 täys faceroll
>monia eri vaikeustasoja raideille
>4 raidia jossa pelkkä vain yksi pyöreä huone, 2 niistä joissa vain 1 bossi
vittu, piti edittaa ku unohtu jotai tärkeetä mut unohin sen uudestaa
>>
>>53697418
käy kyl artikkelin lukastua äijää vähän kateeksi jtp
>>
>>53697335
En oo koskaan mitään muuta väittänykkään. Mitähän sä höpiset sielä, Tauno?
>>53697056
Mee sä takas /wowg/:hen
>>
>>53697418
>Hän toivoo, että tapaus jää yksittäistapaukseksi
Ja jutun mukaan näin on käynyt jo kahdesti
>>
>>53697468
Ainiin,
>Ulduar nerffit
>5-manit tehtii aivottomiksi AoE-festeiksi
>>
guys please congratulate this anon on his birthday, we;re his only friends
>>53695455
>>53695455
>>53695455
>>
>>53697756
"Aika kultaa muistot"-tilanne parhaimmillaan
>>
>>53698401
Oli WotLK myös hyvä mut TBC oli vaan paljon parempi. Listasin jopa syyt että miksi TBC oli parempi.
>>
>>53696903
mitä nää immeiset touhuaa
olivatko nämä niitä aikuisia?
>>
>>53701146
Tiettävästi
>>
>>53701164
emmää haluu olla rinnastettavissa näiden kanssa
onko oikeesti lapsellisempaa porukka
ja jotain furryjaki vielä hyi saatana?
mut paras kommentti SOOsilta: nää on näitä lukiolaisia
mikä meni meidän maassa vikaan
>>
File: 1452413730293-r9k.png (264 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452413730293-r9k.png
264 KB, 1000x1000
>>53691525
Oot heikko tai huomiohuora kun vieläkin uliset. Raportoin myös tuon avatarhomoilun.

Vitun weeaboo.
>>
>>53702513
>Raportoin
>>
>>53702531
Soitin kyll myös lastensuojeluun kun kehtaavat antaa alaikäisten käydä afganistanilaisilla pommintekofoorumeilla.
>>
>ole desu
>joku vitun mosa lomakamppeet päällä
>nauhat auki ja baretti päin vittua
>baretti päässä sisällä

Pitäskö ilmottaa varuskuntaan epäsotilaallisesta pukeutumisesta. Tuli vaan mieleen tästä ilmiantohomoiluista.
>>
>>53702700
Se on isänmaallinen velvollisuutesi
>>
File: 3sum.jpg (40 KB, 448x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3sum.jpg
40 KB, 448x370
>>53702700
>>53703034
Raportoin teidät vakoilusta, mustamaalaamisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
>>
File: 1371920391020.gif (2 MB, 300x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371920391020.gif
2 MB, 300x264
>>53696903
>>
File: 1450270979686.gif (3 MB, 536x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450270979686.gif
3 MB, 536x520
Kohta 4:20 jaksaskohan sitä vielä poltella
>>
>>53703606
mee vaikka vääntää animet pönttöön, niin ei tartte niitä tänne vääntää
>>
Onks paikkaa mihin paeta tätä rikkautta? Hyvä ois jonnekki ihan vitun syrjään metsän keskelle josta vois jotenki vaikka autolla kulkea kauppaan ja töihin yms.

Oman perheen kun siihen viel sais päälle sinne asumaan mut ei varmaan saa. :(
>>
File: 1452959378206-a.jpg (53 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452959378206-a.jpg
53 KB, 500x400
Postaan desuconista.
>>
/int/in paskin /b/yräys alkaa tässä piakkoin, mutta pumpataanpa lankaa kun aamu alkoi.
>>
guys my finnish bf has stopped talking to me on steam
i tried calling him but he didn't pig up d
what do i dO?
>>
>>53696903
Siis selittäkää nyt herranjumala mitä tässä tapahtuu? Skinilauma kävelee kadulla, pelleiksi pukeutunut lauma tulee ulisemaan siihen, skinit jatkavat matkaansa.

Mitä helvettiä. Tampere not even once.
>>
>>53709658
start by not being a faggot
>>
Finnish is such a beautiful language. Does Finland have good literature?
>>
File: 1451766114472.jpg (190 KB, 601x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451766114472.jpg
190 KB, 601x667
>>53702513
Raportoin sun äidille että ilkeilet taas netissä. Sano et ottaa sulta nettijohdon pois kunhan kerkee.
>>
>>53709658
Did you forget to send your application to GCHQ for your permit to have direct communications with a foreigner?
>>
File: .png (51 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.png
51 KB, 600x513
Krapulahakuinen juominen on paras ja viina
>>
http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/13639-stubb-90-was-off-the-top-of-my-head.html

Finland's international reputation is ruined!
>>
>>53711143
Aleksis Kivi - Seitsemän Veljestä (Seven Brothers)
It's a grim realistic novel about seven peasant brothers in the 19th century Finland

Väinö Linna - Tunttematon Sotilas (The Unknown Soldier) and Täällä Pohjantähden alla (Under the North star trilogy)

The unknown soldier is about soldiers in WW2 fighting against Russia, and under the north star trilogy is about a family that goes through the Finnish Civil and WW2 starting from late 19th century and ending is the 1950s, if I remember correctly.

There are more, but those are the ones I can remember from the top of my head
>>
>>53711143
Our national author is famous for writing a book about drunken and stupid peasants, who burn their own house, couldn't even learn to read and were supervised by a Cossack squad.
>>
File: 1451769273001.jpg (23 KB, 599x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451769273001.jpg
23 KB, 599x337
>>53711526
Stubb is a great guy. He just comes from different culture and no one realized to tell him that you just can't make statistic up as a minister.

You have to understand the cultural differences you racist hitler.
>>
Olen ajatellut jos laittais lämpölampun vaatehuoneeseen ja alkais kasvattamaan kukkaa, tuleeko hajun kanssa ongelmia vaikka siinä on poistoventtiili samassa huoneessa?
>>
>>53711762
Millasella rahamäärällä tossa pääsee alkuun?
>>
>>53711762
Kasvata vessassa niin haisee ja on kosteaa muutenkin, ja asiaan soveltuva poistoputki lattialämpöineen.
Ei kämppä homehdu.
>>
>>53711762
jos laitat useempia kukkia tulemaan nii varaudu siihen, että stynkkis on aikamoinen. hamppu meinaan haisee aika vahvasti kun kukkii.
>>
Mitä kannattaisi tehdä, kun aina animella käydessä sitä animea jää inhottavasti noihin persekarvoihin kiinni? Vaikka pyyhkisin kuinka monta kertaa niin aina jää animenmarjat roikkumaan?
>>
>>53712709
Käytä käsisuihkua, ei mene paperia ku kuivaamiseen.

Auttaa jos suihkusta tulee vettä, ei tarvitse kovalla muovilla hinkata.
>>
>>53692646

Ei raha kasva puissa nyymi hyvä. Jollei ks. tohtori maksa omaa miekkaansa niin sen maksaa kollektiivisesti koko yhteiskunta. Kumpi on mielestäsi oikein?
>>
>>53712865
Onkohan asiassa pointtina ettei pitäisi lukea tohtoriksi jos ei ole varaa itse sijoittaa.
Korkeamman koulutuksen hommat on sen verran kiven alla, ja saattaa joutua omakustanteella ulkomaille "töihin" vuosiksi.
>>
>>53712956
>Onkohan asiassa pointtina ettei pitäisi lukea tohtoriksi jos ei ole varaa itse sijoittaa.

Häh? Tuo miekka ei käsittääkseni ole mitenkään pakollinen investointi, että sinusta tulee tohtori. Muilta osin tohtorin koulutuskaan ei luonnollisesti Suomessa maksa mitään, itseasiassa päinvastoin, moni työskentelee tohtorikoulutettavana ja yliopistoille tulee ihan vitusti fyrkkaa jokaisesta väitöskirjasta.

>Korkeamman koulutuksen hommat on sen verran kiven alla, ja saattaa joutua omakustanteella ulkomaille "töihin" vuosiksi.

Riippuu ihan korkeamman koulutuksen hommista. Kellekään ei varmaan tule yllätyksenä, että sukupuolentutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen, sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen yms... pääasiallisesti humanistisen puolen huippuosaajille ei ole suurta kysyntää yksityisellä puolella. Koska valtiolta on rahat loppu niin näitä henkilöitä ei myöskään työllistetä tekemään nollatutkimusta yliopistoihin ja muihin valtiollisiin virastoihin, joten seurauksena on kasvavaa akateemista työttömyyttä ja pseudoälykköjen jatkuvaa vinkumista lehdissä Suomen koulutuksen alasajosta...
>>
>>53712956
>saa ilmainen tohtoritason koulutus
>menee joku vitun miekan osto tunteisiin

En tiiä taas. Meillä on asiat liian hyvin täällä. Ja mikä vitun mahti ton miekan pakottaa ostamaan?
>>
File: urho.jpg (91 KB, 1181x1518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
urho.jpg
91 KB, 1181x1518
>>53713507
P E R I N T E E T

E

R

I

N

T

E

E

T

Edit: Systeemi luulee tämän olevan spämmiä, mitä saatanaa?
>>
File: 1449982691712.jpg (80 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449982691712.jpg
80 KB, 960x960
>>53713719
No mitä helvettiä se sitten on jos ei spämmiä.
>>
File: 1402719158803.gif (316 KB, 241x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402719158803.gif
316 KB, 241x200
>>53713789
Asiallinen vastaus kysymykseen omaperäisesti muotoiltuna.
>>
>>53713825
Sit pitää ottaa kyl jonnekkin yhteyttä et sun asiallisia vastauksia syrjitään.
>>
>>53691257
>>53691257
Can you explain this pic please?
>>
>>53691257
Sup, I want to move to Finland, so I have to learn finnish language, got any tips how can i do it?
>>
Why is Donald Duck so popular in Finland?
>>
olipahan taas ilta

miten vitussa voi olla jo sunnuntai
>>
>>53714176
Finnish soldier who has already compeleted more than half of hes service telling new mortti how he still has way more to go by saying "aamuja" (mornings). It is common tradition to shittalk the new guys about how much shit they have to take compared to them.
>>
>>53714176
The gona guy is almost out of service days, and the mortti guy is just starting his potentially 300++ mornings.
>>
File: 1351898053424202.gif (210 KB, 500x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351898053424202.gif
210 KB, 500x480
>>53697418

Ilmeesi kun kävelet saunaan ja siellä onkin 100 maahanmuuttajaa heiluttelemassa melaansa
>>
>>53696903
Melkosia sirkuspellejä ja furryhomoja :D
>>
>>53696903
Joku vois pommittaa tän kaupungin.
>>
File: 432.jpg (69 KB, 640x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
432.jpg
69 KB, 640x705
>>53714324
Ilmeeni kun päätin lopettaa juomisen. Enää ei sunnuntait vituta niin paljon mut en silti oo varma oliko tää fiksu päätös.
>>
>>53714456
>>53714468
what does it say on his shirt?
>>
Kuka ysäri jyystöt täällä?

https://www.youtube.com/watch?v=DzizpEdHBa0
https://www.youtube.com/watch?v=Qlb57uzn1zE
https://www.youtube.com/watch?v=0tGrqaWMr0A
>>
>>53715548
>Finns like Scooter
Didn't know that desu
>>
FIREEEEEEEEEE
>>
File: 1387398333714.jpg (127 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387398333714.jpg
127 KB, 504x470
>>53714311

He speaks to us.
>>
>>53715511
That he doesn't have so many mornings left.
>>
>>53715548
Ja vähän lisää

https://www.youtube.com/watch?v=2syiIGRsyvI
https://www.youtube.com/watch?v=hVzvdCKuu4w
https://www.youtube.com/watch?v=5A9OIIapSko
>>
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1452994931354.html
Hyvää unelmaa kaikille!
>>
why is finland so great?
how do you do it?
>>
>>53716226
We really aren't
>>
>>53716226
>>53716255
They are great. They are just very humble and or do not realize how the rest of Europe goes to shit
>>
>>53716280
We are importing the same shit as other western European countries
>>
>>53716280
yep

>>53716255
dear friend compare finland to any other eu country and youll realize finland is amazing. especially compared to sweden or the NEET /balt/ countries below you
>>
>>53714224

start watching movies with Finnish subs, go to culture pals/something like that and get acquainted with Finns who are willing to teach you, buy Finnish study books. there is a learnfinnish-group in Facebook, maybe someone wants to teach you there or maybe they have some good links.
>>
>>53715511

"GTJ Aiga vähän", GTJ=Gona-TJ=The amount of mornings an old soldier (gona) has, aiga vähän=pretty low so pretty much like "amount of mornings pretty low".
>>
ilmeeni kun 2/14 gonakuski
>>
>>53716280
Is that why our youth unemployment is at 24%, overall unemployment is at 10% and that doesn't include all the gimmicks they use to cook the book.
We are at negative growth (or if its positive it is 0.1%).
Our public sector has ballooned into this giant monster, something which the left side doesn't even want to acknowledge. Rather than trying to fix this problem, the left wants to keep borrowing money (news flash, we are already doing that at 6 billion / year rate).
Our infrastructure is falling behind, we used to top internet speed lists, not anymore.
Bureaucracy has reached intolerable limits, yet they are creating a new bureaucratic level for social/health services (SOTE), with its own elections.
And most importantly, the general mood of people haven't been this low in ages. Peoples view on future is very dim, they have hard time believing we can fix all the problems (aging population and the costs which this includes, is one of the largest problems we are facing).
>>
File: 1430211344555.jpg (101 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430211344555.jpg
101 KB, 800x600
>>53716528
still much better than here, deutsch caliphate or other eu countries.
>>
File: 1424183720309.png (128 KB, 1126x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424183720309.png
128 KB, 1126x721
http://www.hs.fi/sunnuntai/a1452832390604
>Ruotsissa Dagens Nyheter -lehti uutisoi kuluvalla viikolla tyttöjen ja nuorten naisten seksuaalisesta ahdistelusta Tukholman nuorisofestivaaleilla. Nuorimmat uhrit olivat 11-12-vuotiaita. Vaikka ahdisteluista on raportoitu poliisille vuosina 2014 ja 2015, poliisi ei ole katsonut aiheelliseksi ryhtyä toimiin.
>Taustalla saattoi vaikuttaa se, että monet ahdistelijoista olivat nuorena Ruotsiin tulleita afganistanilaistaustaisia miehiä.
>"Tämä on arka paikka. Emme uskalla aina kertoa asioiden todellista laitaa, koska pelkäämme sen pelaavan ruotsidemokraattien (SD) pussiin", poliisipäällikkö Peter Ågren sanoi DN:n mukaan.
>>
>>53716280
>>53716335
It is very stagnant though. Economy with EU and euro restrictions on state intervention is such a bother, that the government is praising """""Syrian""""" """""refugees""""" as the new coming of slavery on welfare.
>>
File: commando cat.jpg (49 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
commando cat.jpg
49 KB, 500x375
>>53716676
Kalle Olof Pippelssonit ne osaa tuhota maansa.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNpDmKHAjeE
On muuten hyvä albumi, kannattaa kuunnella jos diggaa vähän jyräävämmästä rockista.
>>
Kylläpäs tuolta Ruotsista tulee vitun hyvää musiikkia.

Se on vaan jotenkin uniikkia, suomalaisessa musiikissa löytyy kyllä hyviä kappaleita mutta suurimmalta osin se on samaa tylsää paskaa mitä löytyy kaikkialta muualta Euroopasta.
>>
>>53715548

90- ja 00-luvun alun musiikilla on special kolo mun sydämessä
>>
>>53716676
What dose it says? Something bad about DN?
>>
File: 1430836991416.png (120 KB, 292x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430836991416.png
120 KB, 292x257
>>53716676
>Emme uskalla aina kertoa asioiden todellista laitaa, koska pelkäämme sen pelaavan ruotsidemokraattien (SD) pussiin
>>
>>53716676

Eikös poliisin tai ainakin laillisten elimien kuuluisi olla täysin erillään ja itsenäinen poliittisista elimistä?
>>
>>53718744
>immigrants harass girls at Stockholm's youth festival
>police is afraid of doing anything because they don't want to benefit Sweden Democrats
>>
>>53718871
Oh yes. The Sweden democrats demands that the chief of the national police resigns. He is a a idiot.

Also new statistic show that 1 in 4 males mistrusts the police :^)
>>
>>53719115

Do Swedes trust their government?
>>
>>53719115
Luckily Finnish police can still be trusted
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/finland/12088332/Unprecedented-sex-harassment-in-Helsinki-at-New-Year-Finnish-police-report.html
This for example caused some butthurt in Finnish media
>>
>>53719215
Oh god no. Only 30% or something.
>>
>>53719431
38% in Finland
>>
>>53719523
What happened to the finns party? I thought they were against immigration.
>>
>>53719569
they said they were against immigration
>>
>>53719569
It will probably take a long time before they can be in the government again, so they are just doing what the big boys tell them to
>>
>>53719569
Turns out they are really good liars
>>
>>53719640
So they are like our green party then. Rather be in government then follow there politics.
>>
>>53719569

soini revealed himself to be a spineless power-hungry fat fuck who lets Center and National coalition do as they wish as long as he has a somewhat important post
>>
File: persut.png (93 KB, 594x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
persut.png
93 KB, 594x620
>>53719569
They betrayed their voters, support for the party has halved. PS = Finns party
>>
>>53719679
>>53719686
>>53719712
>>53719752
Did they not exclude the leader of the youth wing also?
>>
File: timo soini.jpg (2 MB, 2074x2090) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
timo soini.jpg
2 MB, 2074x2090
>>53719569

When you open dictionary to look up what ''all talk no walk'' means you'll find a picture of Soini who is the party's leader.
>>
>>53696903
>kaupungit
>>
File: 1429173122314.png (365 KB, 695x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429173122314.png
365 KB, 695x522
how does it taste?
is it cheaper than water?
shittiest energy drinks here are literally cheaper than water
>>
Inismsiöe rajķïïkovatï :-DDDD
Ademsini hä snomasöa yestjikki bagë maidnossä
>>
>>53719906
Tastes like piss, but it's cheap
>>
File: image.jpg (57 KB, 235x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57 KB, 235x339
>>53711551
Paras
>>
>>53719906
>>53719957

I remember when it used to cost 0,99€ but yesterday when I walked past the energy drink section I noticed it had risen to 1,20€. Talk about inflation mixed with rising prices.
>>
File: möhveli.jpg (44 KB, 283x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
möhveli.jpg
44 KB, 283x765
>>53719906
it's cheap and tastes great

only pic related can compete
>>
>>53720044
i bought champagne energy drink in one of poverty marts here.
costs 0,25€ for 1,5 litres. tastes exactly like good, sweet, fizzy champagne, i dont know how they do it.
>>
File: image.jpg (163 KB, 634x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
163 KB, 634x512
>>53716528
Saatana rupee vittutamaa tää negatiivinen asenne
>>
>>53716528
We will grow 1.1% this year accoeding to ministry of finance IMF, Nordea and hypo
>>
>>53720236
And the population growth is 1% as well
>>
File: 1444583335694.gif (2 MB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444583335694.gif
2 MB, 400x286
>>53720167
>0,25€/l
>mfw cheapest energy drink here is like 0,99€/0,5l
>>
>>53720279
That's the charm about Poland, everything is cheap.
>>
>>53720173
Ei olla edes top viidessä
>>
>>53720279
usually they cost 1,49 PLN for bottle but its discounted to 1 PLN right now.its actually less than 0,25€ now since our economy is going to shit and currency worth a crap.
theres hundreds of bottles of this piece of shit, almost nobody buys them, i probably developed some colossal cancer from drinking this or something.
>>
>>53720167

>costs 0,25€ for 1,5 litres

That's lower than Estonian prices, goddamn. I just bought a 0,5l Mad Croc and it was 2,05€
>>
File: image.jpg (4 MB, 3052x6648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
4 MB, 3052x6648
>>53720343
Eikö top 10 kelpaa
>>
>>53720279
*/1,5l
>>
>>53720406
No ei lätkässäkään mennä torille jos satutaan olemaan top kympissä.
>>
>>53715486
Alkoi krapulat olemaan sen verran pahoja?
>>
>>53720406
>promiscuity
>good thing
>>
File: 1451981780118.jpg (50 KB, 957x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451981780118.jpg
50 KB, 957x538
>>53720406
>maailman kevytkenkäisimmät naiset
Torille
>>
File: työttömyys.jpg (286 KB, 978x1619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
työttömyys.jpg
286 KB, 978x1619
Näinköhä sitä tuun ikinä työllistymään kun valmistun, ei_masenna.jpg
>>
File: MAGE.png (138 KB, 500x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MAGE.png
138 KB, 500x501
>>53720167
>fuggen cheap energy drink
Pls gib job in Poland.
>>
File: pondering retard.jpg (16 KB, 550x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pondering retard.jpg
16 KB, 550x421
>>53720275
Tämähän tarkoittaa, että me tienataan tällä
>>
>>53720173
No ei tietenkään meidän elämänlaatu yhdessä yössä romahda. Mutta tarkoitus onkin katsoa 10v päähän. Ja tällä tahdilla se kyllä romahtaa. Lainaksi eläminenkin on mahdollista vain siihen asti että ulkopuoliset sanoo stop. Sitten ollaan IMF/pankkien talutusnuorassa kreikan tapaan. Jos me nyt tajuttais jo pikku hiljaa prioritisoimaan meidän kuluja niin pystytään pitää hyvinvointivaltio tulevaisuudessakin.
>>
Onko Ahvenanmaa paratiisi maan päällä?
>>
>>53720973
On
>>
>>53720973
Riippuu, haluatko elää todella pienessä yhteiskunnassa missä kaikki on kaukana? Koska ei siellä Ahvenanmaalla loppujen lopuksi paljoa tapahdu. Varmasti eläkeläisten paratiisi, mutta en kyllä näkis itseäni nuorena siellä asumassa.
>>
>>53720973
Neki rupes ottamaan matuja, joten ei enää kauan.
>>
>>53721135
Mitä muuta ihminen muka tarvitsee kuin ruokaa ja nettiyhteyden
>>
>>53720973
Vittu olisi ollut mukavaa syntyä ja asua siellä, hienos pienes kaupungissa pienel saarel jos kaikki tuntee toisensa
Sen sijaan oon jossain paskasessa Porissa, hyi vittu tää paikka on syöpää
>>
>>53721228
No joo tottahan tämäkin.
>>
Miten on tarkoitus olla joustavaa työvoimaa jos halvat kerrostalot täytetään Irakin lomalaisilla sitä mukaa kun väki lähtee entisten lomalaisten takia?

Eihän työmiästen projektitöihin kannata ajaa toista sataa kilometriä päivässä jos palkalla aikoo perhe syödä ja asua.
>>
http://yle.fi/uutiset/stubb_pitaa_schaublen_bensaveroa_harkitsemisen_arvoisena__soinilta_jyrkka_ei/8601949

Alkaa Saksalaisten järjen juoksu olla jo hieman sekavaa...
>>
File: stubb.jpg (23 KB, 587x101) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stubb.jpg
23 KB, 587x101
>>53722807

stubbi taas on ollut sekaisin jo alusta asti
>>
http://yle.fi/uutiset/katupartiointi_poiki_pilkkaversion__tampereella_partioi_pelleryhma_loldiers_of_odin/8602189
>Tampere
>>
>>53722939

ihan normaalia toimintaa suomen kommarikeskukselta
>>
>>53722807
Vähemmän yllättäen tuollaset vitun ideat on Stubbin mieleen
>>
File: 1417271646736.png (156 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417271646736.png
156 KB, 330x319
>>53722939
Meno alkaa olemaan tasoa helsinki
>>
there isn't much
that i feel i need
>>
>>53724032
Need for speed?
>>
>>53724073
dick.
>>
File: walkerinpauli.jpg (76 KB, 500x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
walkerinpauli.jpg
76 KB, 500x756
>>53724073
>stk pelkästään kaljaa
>>
>>53724266
Itellä on tehny mieli kokeilla LSDtä. Mutta en oikeen uskalla tilata sellaista koska ei tiedä mitä myrkkyä sitä saa. Pitäisi olla jotain oikeaa laboratorio kamaa. Hyvin voitais LSD laillistaa valvotuissa olosuhteissa.
>>
File: 1452442202781.png (240 KB, 495x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442202781.png
240 KB, 495x565
Postaan animen
>>
>>53724382
postasit hyvän animen. kiitos hyvästä animesta
>>
File: 1452442376609.png (154 KB, 334x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442376609.png
154 KB, 334x555
>>53724498
k-kiitos
>>
File: 1447449017643.jpg (459 KB, 642x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447449017643.jpg
459 KB, 642x800
>>53724382
Se on järkevää
>>
>>53724361
Kyllä ne silkkitiellä suurinpiirtein tietää kuinka vahvoja ne laput on. Ei siihen liian isoon määrään kuole mutta se on aikas epämukavaa
>koska ei tiedä mitä myrkkyä sitä saa
Ei kyllä hajuakaan tuleeko tosta reikiä päähän
>>
>>53722807
>>53722888
Ja tämän "oikestonko" pitäis Suomi pelastaa ilkeiltä mädättäjiltä?
>>
>>53724361
>>53724785
>stk haluaisi kokeilla psykedeelisiä mutta nettisivut on varmasti jotain hunajapurkkeja ja en tunne ihmisiä
>>
>>53725025
Tuossa oli jokunen kuukausi sitten haastattelu jossain lehdessä tyypistä joka ylläpitää tätä suomaliasta silkkitietä. Ihan vain mielenkiinnosta tekis mieli kokeilla jotain mieltä avaavaa. Ja kun on sisämaan postia niin kiinni jääminen on hyvin epätodennäköistä (suuremmalla todennäköisyydellä hukkaavat paketin...)

Mutta itteäni pelottaa se että kuitenkin jotain rotanmyrkkyä tai perunajauhoja.
>>
>>53725001
huomaat varmaan, että maltillinen maahanmuuttovastaisuus ei saa juurikaan näkyvyyttä mediassa. Olemassa se kuitenkin on
>>
File: 1421599793116.jpg (17 KB, 421x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421599793116.jpg
17 KB, 421x399
>>53725025
Miksi viranomaiset välittäis nyymistä joka käyttää LSD:tä tai pilveä aina välillä
>>
>>53725363
valtio on kyllä aina yrittänyt tätä nyymiä saada kiinni, aina poliisit pysäyttelevät tai vartijat tulevat juttelemaan jne
ehkä kokeilen sitten kun oma paikka elää
>>
>>53725422
Siis asutko jossain solussa vai kotona?
>>
>>53725497
kotona
onhan se aika masentavaa täällä mädäntyä vielä 24v, mutta ehkä joskus kymmenen vuoden päästä se kaupungin kämppä tipahtaa
>>
>>53725363
Koska se on ihan vitun laitonta (meme'd). Vaikka kiinnijäämisen todennäköisyys on pieni niin rekisteri merkintä huumausainerikoksesta ei kyllä olis mieleen. Eikä itseäni ainakaan kiinnosta juuri kuin tuo LSD, pilveä olen poltellut ja se on kyllä niin yliarvostettua kamaa. Mikään kokkeli ja heroiini ei kiinnosta sit tippaakaan.
>>
>>53725604
>H-merkintä
miksi toiset sanoo että tuo on turhaa pelottelua mutta toiset sanoo että tuo merkintä pilaa elämän
>>
File: 1398180832176.jpg (71 KB, 366x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398180832176.jpg
71 KB, 366x642
>prossujäähyn asennus ja ne vitun rautalankaklipsit
Hyvin kyllä pyörii, mutta perse meinasi revetä aivan totaalisesti tuossa pelleilyssä
>>
File: giphy.gif (205 KB, 478x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
205 KB, 478x351
Pitäisi kävellen seikkailla kauppaan.
-26C ja auto kylmänä.

Justiinsa loppui yskä ja nuha.
>>
>>53725716

Riippuu varmaan mitä elämältään tahtoo. Jos paskapostaa vaan mämmiin päivät pitkät niin vitut millään on väliä, mutta jos esim. opettajaks tms... haluut niin veikkaisin, että tuo tsekataan ja paskaa tulee jos H-merkintä mulkkaa katsojaa papereissa.
>>
>>53725716
Tehdastyö ja kulttuuri hommana niin ei vaikuta.
Jos aiot laps- ja nuorisotyössä tai vastuutehtävissä yleensä, niin menee vaikeaksi huumetaustalla.
t. eri
>>
>>53725716
Yritän pitää itseäni pois kaikista rekistereistä. Kerran minulle on tosin tehty rikostausta selvitys työpaikan takia.
>>
>>53725604
>pilveä olen poltellut ja se on kyllä niin yliarvostettua kamaa
No onhan se yliarvostettua mutta ei kyllä eka työviikko loman jälkeen tuntunut missään kun tiesi aina että himassa on budia
>>
File: 1447438706135.jpg (171 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447438706135.jpg
171 KB, 1280x720
>>53725872
>>53725909
>>53725913
Mitään vitun h-merkintää ei ole olemassa. Se on joku aivan käsittämätön urbaanilegenda. Rikosrekisterissä toki näkyy huumausaineen myynti tai käyttörikos mutta se vanhenee x ajassa niinkuin kaikki muutkin rikokset.
>>
File: 412239157.jpg (45 KB, 719x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
412239157.jpg
45 KB, 719x720
>>53726097
"Noh, Nyymi, mikäs tämä vuoden katkos työhistoriassa on?"
"Juu, olin linnassa kuukauden aineista ja sitten oli vähän vaikeaa ehdonalaisen jälkeen."
"Me soitellaan sitten."
>>
File: 1432495029254.gif (2 MB, 332x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432495029254.gif
2 MB, 332x215
>>53726511
>linnassa aineista
siis nyt puhutaan ihan yksityiskäytöstä
>>
>>53726511
"Noh, Nyymi, mikäs tämä vuoden katkos työhistoriassa on?"
"Mitö vittua, ei siellä paperissa pitäs mitään katkoksia olla kun ei ole tullut koskaan tehtya oikeita töitä."
"Ai sori, piti kutsua toinen henkilö haastatteluun, menehän siitä."
>>
File: ihanvitunsmuganime.png (231 KB, 439x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ihanvitunsmuganime.png
231 KB, 439x417
>>53726788
Ei vittu, olenko ainoa jolle on oikeasti käynyt näin
>>
Melkeen ostin kontin kaljaa mut en sit ostanukkaa. Pitäskö mennä takas ääs markettii ja hakee se kontti. Ei vittu ei pitäis kyl juoda...
>>
>>53726097
Kyl se merkintä on siel ja pysyy. Mut ei se mikään h-merkintä ole.
>>
>>53726737
Jaaaaaa, pikainen wikipeditys päivitti ettei enää tule kotikasvatuksestakaan ku ehdollista ja sakot.
Askartelu ei enää aiheuta ihmeempiä.
>>
>>53727060
Näköjään 1kg budia on törkeen raja ja siitä SAATTAA tulla vankeutta. Sen alla vaan ehollista ja sakot. t. google
>>
>>53727060
Miks ylipäätään saa mitään pelkästä käytöstä. Tämä on tällaista "valtiolla on oikeus sinun kehoosi" ajattelua, mikä tuntuu yleistyvän Suomessa.
Kielletään kaikki T: räsänen.
>>
Voi helvetti, soneran netti jumittaa 1 megassa, kenelläkään Varsinais-Suomessa samaa ongelmaa?
>>
>>53727154
huumehörhöt ei maksa veroja ja ne kuluttaa enemmän julkisia palveluita

jos terveydenhuolto ei olisi vastikkeetonta niin mun puolesta aivan kaikki voitaisiin sallia mutta niin kauan kun valtio joutuu maksamaan niin se määrää mitä laitetaan ruumiiseen
>>
>>53727154
Verotonta kilpailua monopolille.
Onhan näitä vastaavia lääkkeitä kalliilla tarjolla.
Ja pitkään koulussa istuneita lääkäreitä, joilta anella jokaiseen erikseen reseptiä.
>>
>>53727154
>"valtiolla on oikeus sinun kehoosi"
Joo, kyl on ainakin niin kauan kuin valtio joutuu maksumieheksi jos menet itsesi paskaksi pistämään. Vittu kyllä mielestäni saa pitääkin kuria että ei turhaan törsätä MINUN VITUN VERORAHOJA!
>>
s-marketit on auki kello 22 nykyää näköjää.
millo tää tuli
>>
>>53727357
Tää on tämä iänikuinen mutta verrataanpa budin aiheuttamia terveyshaittoja alkoholin ja tupakan aiheuttamiin
>>
>>53727425
Vuoden alussa.
Muista että alkoholijuomia myydään vain 9-21.
>>
>>53727346
En tykkää hirveesti tästä meemistä. Huumeiden vastanen taistelu vie paljon enemmän kuluja kuin jos ne vaikka esim. dekriminalisoitaisiin.
>>
>>53727440
Alko ja tupakka maksavat kulunsa järjettömän korkealla veroprosentilla. Ja kansalaisten viihtyvyydellä.
>>
>>53727425
Nykysin ei oo rajotuksia aukioloajoille
>>
>>53727463
joo
pitäskö sen kunniaks et kaupat on auki yli 6 sunnuntaina hakee kaljaa?
>>
>>53727440
No maksa budista veroja saman verran kuin viinasta ja tupakasta niin sama se sitten minulle.
>>
mitä terveyshaittoja pitkäaikaisesta budin käytöstä koituu?
>>
>>53727694
Tulee laiskaksi luuseriksi joka vain makaa sohvanpohjalla.
>>
>>53727585
No tietenkin siitä maksettaisiin veroja jos se olisi laillista ja tavallista kauppatavaraa. Ei pimeästä kamasta tarvii maksaa veroja.
>>
Mitenhän jos huumeiden käyttö kiellettäisiin työttömiltä?
Pitäisi joko maksaa oma örveltämisensä tai olla niin kasassa ettei käyttö haittaa elämää.
>>
>>53727755
Ja toiseksi, kuten alkoholillakin. Ei kaikki käyttäjät ole ongelma tapauksia.
>>
>>53727729
Mut enhän mä oo koskaan polttanut pilveä.
>>
>>53727918
tyhmä laiska ja saamaton potenssiin 2
https://www.youtube.com/watch?v=5_3tdsVv1Dk
>>
>>53727918
Naapuris selvästi polttaa ja sä sitten kärsit sivullisena. Vähän kuin tupakata saa sivulliset 100% todennäköisyydellä keuhkosyövän jos joku tupruttelee läheisyydessä.
>>
Kaadoin avokaado-inkivääri smoothieta macbookille perkele
>>
File: 1452999425322.gif (150 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452999425322.gif
150 KB, 500x333
>>53728470
>>
Suositelkaa jotain hyvää scifi-trilleriä
>>
>>53727729

Eli kaikki mämmin selaajat on viettäny monta vuotta jointti huulessa?
>>
File: myönnän sen.png (25 KB, 332x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
myönnän sen.png
25 KB, 332x308
>>53728668
>>
Onko Olli täällä?
Mikko kyseli susta...
>>
>>53728760
Sano Mikolle että jos se välttämättä haluaa kyrpää niin sen pitää tulla paikan päälle hakemaan.

t: Olli
>>
>>53728760
Olli täällä, sori että olen ollut vähän hiljainen viime aikoina, poikaystäväni on vaan pistänyt munaa mun poskeen viimeaikoina enemmän kuin yleensä.
>>
>>53728760

emmää mitää oo kyselly homo
>>
File: 1372030676900.png (73 KB, 250x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372030676900.png
73 KB, 250x253
>osta kanansiipiä
>suurin osa pakkauksesta olkapaloja
>>
Mitä /mämmi/n vakiosuvakille on tapahtunut? En ole nähnyt postaavan pitkään aikaan
>>
File: 1452146106066.gif (774 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452146106066.gif
774 KB, 640x360
Kaljaa: on
>>
>>53729213
Kuulin että se tuli rikastetuksi ja on nyt sairaalassa vakavan anaaliverenvuodon vuoksi.
>>
File: 1452997938764.jpg (51 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452997938764.jpg
51 KB, 1024x576
>>53729260
Paljonko?
Itsellä vielä 20 jäljellä.
>>
>>53729260
samat
>>
>>53729213
Se hyppäsi narun jatkoksi kun huomasi että unelma mureni ja jäljelle jäi ruma todellisuus.

Kilpailevan teorian mukaan se taas ajatteli tienata tällä ja huoraa itseään mahmudille jonkun vokin liepeillä.
>>
Onkos täällä yhtään Aallon kyltereitä (kauppatieteilijöitä)? Jos on niin oletteko töissä, ja missä? Pääsittekö suhteilla vai miten?
>>
File: 1446152057983.png (611 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446152057983.png
611 KB, 700x700
huomen takas laskemaan aamuja
>>
>>53729213
Mikä siinä on kun koko ajan pitää olla toisia haukkumassa?
>>
>>53729345
En uskalla ostaa enää yli kahtatoista kun menee aina ihan överiksi ja aamulla vituttaa. Jäljellä: 6
>>
>>53730372
Menikö tunteisiin vitun homo
>>
>>53730437
Se on joka haukkuu!
>>
noniii karhun 20päkki lepää tossa vierellä. Fiksusti ostin aineksia pizzaan, mutta ei millään jaksais alkaa leipomaan.
>>
>>53730240
älä inise inttihintti itehä sä sinne halusit mennä
>>
>>53730757
>Fiksusti ostin aineksia pizzaan, mutta ei millään jaksais alkaa leipomaan.
Ton takia tilaan aina omat pitsat tai ostan noita pakasteita.
>>
>>53730757
Mut pitsapohjan leipominen on ehkä helpointa ikinä. 4 ainesosaa + mausteita. Eikä tarvitse edes sekoittaa koko keittiötä.
>>
File: el-nacho-grandiosa.jpg (235 KB, 900x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
el-nacho-grandiosa.jpg
235 KB, 900x817
just meni tämä herkkujenherkku uuniin
>>
Haluun munaa
>>
>>53720972

Siihen ei jouduttu edes 90-luvulla vaikka valtionvelka pomppasi kymmenestä prosentista seitsemään kymmeneen viidessä vuodessa.
>>
>>53731026
No mitä se on 1.5€ rasia vai? Pitäis jopa nyymillä olla varaa...
>>
>>53730916
Kuka vittu leipoo sen pitsapohjan? Ite ainaki ostan valmiin pohjan ja sit kaikki ne täytteet.
>>
>>53731059
Kuka ostaa jotain merkkimunia? Maksaa 50 senttii kuule.
>>
>>53731062
Koska oma parempaa? Toivon ainakin että et osta niitä ohuita pakaste pohjia jotka hajoo kun niihin laittaa vähänki liikaa täytettä.
>>
>>53730916
Millä tips&trickseillä sen pohjan saa leviteltyä kivasti leivinpaperille ilman että taikina tarttuu joka puolelle? Siis ilman että lisää 5dl jauhoja. Tän kanssa vähän ongelmia.
>>
>>53731237
En osta mitää pakastepohjia vaa niit normei.
>>
File: 1371043897872.jpg (28 KB, 801x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371043897872.jpg
28 KB, 801x534
>>53730240
huomenna duuniin mutta tiistai ja keskiviikko on vapaata
>>
File: fobbs.jpg (156 KB, 683x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fobbs.jpg
156 KB, 683x514
>>53731259
Lisää jauhoja jo tarpeeksi leipomis vaiheessa (niin että ei jää kiinni purkkiin) ja muista vaivata taikinaa kunnolla. Ei pitäis olla ongelmia, ja leviääkin mukavast ilman kauheaa voiman käyttöä.
Vaivaaminen on ainakin se mikä monella tuntuu unohtuvan.
>>
>>53730809
Ite en jotenkin luota karvakämmenpizzerioiden raaka-aineiden tuoreuteen.
>>
File: 1451111514814.png (278 KB, 406x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451111514814.png
278 KB, 406x385
>>53731589
kaikki paska palaa pois niist aineksist ku uunis paistaa.
>>
File: aku20.jpg (8 KB, 142x142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aku20.jpg
8 KB, 142x142
>>53692713
Viissataa euroa jostain silinteristä jota sä käytät kerran elämässäs?
>>
>>53731724
Paitsi naapurin kissan maku. Se jää.
>>
are you speaking an actual language ITT or are you just memeing
>>
>>53731840
Meemuilu on universaali kieli
>>
>>53731840
just memes m8
>>
>>53731840
I just want to thank you for giving Finland attention.
>>
File: IMG-20160113-WA0004.jpg (171 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20160113-WA0004.jpg
171 KB, 1200x1600
>teejäbä :D
>>
>>53731774
Oletko käynyt lukiota? Koska siellä vasta maksaakin. Kirjat (jotka muuttuu parin vuoden välein, vaikka sisältö sama) on joku 30-40e kipale. Sitten tietenkin että saa osallistua ylioppilaskirjoituksiin maksaa. Sitten koulusta riippuen saattaa olla koepaperimaksut. Ja muuta mukavaa. Vaikka onhan sekin halpaa kun vertaa moniin muihin maihin, mutta kyllä se 500-1000e voi mennä niihin 3 vuoteen.
>>
>>53731977
miks jengi juo tollasista pikku paska kuppeista?
>>
>>53731977
>>
https://www.youtube.com/watch?v=t4zO7cr9kvw
>>
>>53732025
>>
File: Teeta.png (139 KB, 294x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Teeta.png
139 KB, 294x375
>>53731977
>>53732025
>>53732072
>>
File: image.jpg (118 KB, 449x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
118 KB, 449x646
>>53732072
>>
>>53732024
Koska noi pannutkin on pieniä.
>>
>>53731589
Voin kerto näin useissa eri ravintoloissa hanttihommia tehneenä että ihan yhtä hyvin voit luottaa ählyjen kuin suomalaistenkin raaka-aineiden tuoreuteen. Eli et voi luottaa.
>>
File: femifuck2.jpg (122 KB, 456x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
femifuck2.jpg
122 KB, 456x785
>>53728470
>macbookille
>>
File: leo.jpg (88 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leo.jpg
88 KB, 1280x720
>>53732126
Ei jumalauta...
>>
>>53731054

Nykyisessä tilanteessa on monia puolia, jotka tekee tilanteen hoitamisesta vaikeamman kuin mitä se oli 90-luvulla.
>>
>>53732126
Tää nyt on jotain next-level autismia.
T: Henkilö joka omistaa animefiguureja
>>
Tol jäbäl on sentää harrastuksia.
Onko teillä muuta ku homoilu?
>>
>>53732126
>>53732072
>>53731977
Enemmän ku tän jäbän toiminta mua vituttaa että joku on näköjään ottanut elämäntehtäväkseen taltioida sen toimintaa.
>>
File: 1447538256231.jpg (180 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447538256231.jpg
180 KB, 1920x1080
Apinan vuosi
>>
>>53731977
>>53732025
>>53732072
>>53732126

UudPr. on paras.
>>
>>53732231
tää iha vitusti :D
>>
>>53731589
Siks kannattaaki tilaa vaa laadukkaista paikoista.
>>
File: kkkoko.png (591 KB, 484x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkkoko.png
591 KB, 484x920
>>53730733
Kalikka kalahti, suvakki älähti.
Avuksi tuli kaveri, mustaksi kärähti.
Sanoi dindunuffin, pois lähti.
Y0 cheekin uusin!
>>
File: 20160117_200840.jpg (881 KB, 2560x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160117_200840.jpg
881 KB, 2560x1536
Juuh elikkäs tälläset setit tällä kertaa.
>>
>>53732231
Ei auota toimittajille päätä saatana! Pamahtaa muuten 69-päivän lehteen sinusta artikkeli, vittu!
>>
>>53732072
Yrittääkö tää päästä aukista pois tällä käytöksellä?
>>
>>53732458
Miks noin paljon ruokaa?
Lihot vaan ja känniinkin pääsy vaikeutuu.
>>
>>53732458
Ja sydän sekä maksa laulaa hoosiannaa.
>Purkitettuja nakkeja
Nyt helvetti.
>>
>>53732540
Emmä nyt noit kaikkii samaa aikaa syö. Tos on kuukauden safkat.
>>
>>53732458
ihan hyvät setit mutta vois olla vähemmän makaroneja ja enemmän sipsua
>>
>>53732540
Ite mietin että miks vitussa ostaa jotai juutalais pitsoja ku lidlistä saa 3 yhen hinnalla jotka voi viel ite maustella. oha niis salamit ja juustot tjsp valmiin
>>
>>53732160
Riippunee varmaan ravintolan kunnianhimosta? En helvetissä uskalla lähteä kokeilee jotain perus pihvipaikan lehtipihviä.
>>
>>53732458
Mitä noissa purkeissa on? Elä vaan sano että tossa on sitä mitä luulen.
>>
File: Kaikki paskaksi!.png (321 KB, 448x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaikki paskaksi!.png
321 KB, 448x343
>>53732458
...Jaha. Ei edes minulla taida olla noin karmeat/makeet setit. Paljon valmista/prosessoitua shittiä. Tähän on tultu kun ei jakseta oman ruokansa eteen vaivautua sen enempää.
Säälittävää paskaa kaikki. YDINTUHO! VITTU!
>>
Mun paska on iha vitun tuoretta
>>
>>53731259
Laita se kahden leivinpaperin väliin ja kauli sit
>>
>>53732458
Unohtu battery, porsaan ulkofilee pihvit ja kanan rintafilee kuvasta.
>>53732633
Jotai nakkeja (testi) sit papui ja hernekeittoo.
>>
>>53732714
NYT LÄHTEE VITTU WAR COMMAND!
>>
>>53732458
Noiden safkojen hinnalla olisit kokkailut jo ihan kunnon ruokaakin.
>>
is there a reason other than memes for moving to finland?
>>
>>53732714
No on mul tuol kanaa, pihviä ja vihanneksia yms. josta aijon vääntää jotai safkaa mut yleensä menee noit valmis safkoi, varsinki pyttistä ja pitsoi.

Sen jälkeen ku muutin omilleni ja äiti ei enää tehny safkaa nii muuttu vähä toi ruokavalio.
>>
>>53732795
Spydäri on vitun halpaa. Riippuen merkistä 2-5e 1kg säkki.
>>
>>53732818
menes
>>
>>53732818
No better place to be depressed. So if you are a professional downer, welcome.
>>
File: cheeck.jpg (46 KB, 562x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cheeck.jpg
46 KB, 562x178
>>53732818
>>
>>53731231
Mulla on sulle 50 senttistä munaa
>>
>>53732632
Toki, mutta ihan oikeasti jos et syö karvakäsikebuloissa niin et voi syödä missään muuallakaan missä ruokasi maksaa alle 25e oluen kanssa tai valehtelet itsellesi.
>>
>>53732818
Please present ur boipuzzi
>>
>>53732188

Niitä on kaksi, ikärakenne ja rahapolitiikka.
Eurosta eroaminen tekisi jo aika paljon, tosin siinä kärvisteltäisiin öbaut vuosi kun kukaan ei tiedä mitä euroissa otettujen lainojen arvoille tapahtuu ja niinpäinpois.
>>
>>53732818
tota, nakit muussilla, sinappi, valkosibalekastike ja keke, tuore salaatti ja vittu ISO TUOPPI MAITOA SAATANA
>>
>>53732611
Osa noist pitsoist oli halvempii ku lidlin. 1.5e kipale. Niit tais olla 3 tai 4 tos.
>>
>>53732923
Aika monella ihan kunnon raflalla on aika kohtuuhintaisia lounastarjouksia (10-15e) ainakin täällä helsingin kantakaupungin alueella.
>>
>>53733161
HEI, SINÄ OLET PIKKU HINTTI! EIKÄ SULLE RIITÄ MIKÄÄN PIKKU PINTTI! ELI PAINU HELVETTIIN TÄÄLTÄ, SINTTI!
>>
>>53732900
> spydäri
> kunnon ruokaa
>>
>>53733161
>lounas
>yli 10e
>kohtuuhintainen
Enitenhän vituttaa käydä jossain pizzeriassa lounaalla kun se oikean lounaspaikan perunamuusi ja lihapullat lasillisella maitoa maksaa vittu 10 euroa
>>
>>53733253
No tyyliin parasta safkaa mitä osaan tehä on paistaa pihvejä ja wokki vihanneksia ft. soija riisi.

Onko tämä kunnon ruokaa, oi herra mestari kokki?
>>
File: 1442138647385.png (170 KB, 716x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442138647385.png
170 KB, 716x645
>>53731977
Kuulin vähän juttua että tää jäbä olis ampunut itteensä jalkaan harjoituksissa
>>
>>53733261
Riippuu mitä arvostaa. Joku 10 euroa salaatista, keitosta ja lämpimästä ruoasta ei nyt niin hirveen paha. Tietysti jos ihan pa opiskelija tai NEET, niin sitten. Sit baarissa kuitenkin kiskotaan 5e shotteja silmää räpäyttämättä.
>>
>>53733463
aika sasuga desu
>>
File: 130704699088.png (11 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
130704699088.png
11 KB, 125x125
>>53733540
Joo mut oon matalapalkkaduunissa ja pitää 5 kertaa viikossa käydä safkaamassa niin pienistä puroista kasvaa aika iso joki varsinkin kun koittaa vähän yrittää säästää.
Toinen vaihtoehto olis tietysti väsää omat sapuskat himassa ja kiikutella duuniin, mut arvaa jaksaako. Einespaskaan tuli kiintiö täyteen jo vuosia sitten
>>
>>53733873
>>53733873
>>53733873
UUS
>>
>>53732163
VITUN JUUDAS
>>
>>53733463
Eiks siel opeteta että sormi pois liipasimelta jos ei ammuta?
En oo ees käyny inttii.
>>
>>53733742
>t sapuskat himassa ja kiikutella duuniin, mut arvaa jaksaako. Einespaskaan tuli kiintiö täyteen jo vuosia sitten

Etkö ole saanut palkankorotusta jos olet ollut monta vuotta kerta duunissa?
>>
>Kerro muista taidoista ja osaamisestasi, joilla on merkitystä työnhaussasi.

osaan enklantii ja tiiän paljon tietokoneist :D
Thread replies: 354
Thread images: 89
Thread DB ID: 449480[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.