[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 387
Thread images: 151
File: 1452526903399.gif (1 MB, 300x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452526903399.gif
1 MB, 300x296
>>
>dkn man vill duscha men orkar inte runka
>>
>>53689985
Först.
>>
ut med blattarna favä hell seger
>>
>dkn 12 cm penis
varför ens leva?
>>
File: fa.png (537 KB, 550x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fa.png
537 KB, 550x527
Vänlig påminnelse att alla kvinnor är horslynor
>>
in med blattarna favä multikult favä
>>
>>53689825
>>
>>53690080
S O L N A
>>
8:e för Martina
>>
>12cm
>>
Jag hatar er allihopa
>>
File: two types of girl.jpg (9 KB, 250x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
two types of girl.jpg
9 KB, 250x221
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6223846

>Det är nu tredje året i rad som föreningen fått stöd via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, denna gång på 486 000 kronor. Deras projekt, som fortsätter i augusti, går främst ut på att ordna mötesträffar, så kallade skrivstugor, varje vecka, och de ska nu erbjudas mer regelbundet.
>>
>>53690117
Var kommer bilden ifrån? Är det hennes privata insta? har alla bilder förutom dem favä.
>>
>>53690185
Stick
>>
File: 1440598125550.jpg (40 KB, 467x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440598125550.jpg
40 KB, 467x433
>>53690097
Vänlig påminnelse att jag lever på dina oskuldstårar
>>
>detta bandet
Trummisen hade iaf sköna pattar
>>
>>53689880
Jag är bara en ansikts- och identitetslös anon som knegar här.

Åtminstone så har jag mig egen flagga, förutom när den norska skidcucken kommer på besök.
>>
>>53690237
hehe mm
>>
>ny tråd mitt i
Men FÖ HE

>>53687426
Vad gäller det? snälla svara
snälla ge l1k
>>
File: Untitled.png (1 MB, 1853x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
1 MB, 1853x717
>>53690249
glömde bild
>>
>>53690112
Brukar bögporr visa båda lika mycket? Vanlig porr är mest fokuserad på kvinnorna.
>>
>>53690237
Sadist favä

Elliot Rogers hade rätt
>>
>>53690235

Varför så otrevlig?
>>
>>53690316
>>
datear en kines sen ett tag, impregnera j/n?
>>
File: 539_moi.jpg (52 KB, 252x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
539_moi.jpg
52 KB, 252x252
>>53690382
>din son
>>53690354
>>
>>53690336
>varför så otrevlig
>kommer från SNSD
haha aa
>>
>>
File: 2fO3LfY.jpg (132 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2fO3LfY.jpg
132 KB, 500x500
https://www.youtube.com/watch?v=ZDMQuAxAYYs

;_;
>>
>>53690485
Vad har du gjort som är 3vligt då? SNSD är alltid trevlig mot mig :)
>>
File: 1452645011529.jpg (309 KB, 932x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452645011529.jpg
309 KB, 932x1400
>Jo Anon jag undrade bara... Om du kanske skulle vara sugen på att ta en fika tillsammans någon dag?

Vad svarar du?
>>
>>
>>53690382
Kineser och vietnameser åldras så jävla konstigt.

De ser ut som att de är 30 upp tills femtioårsåldern då de plötsligt börjar se riktigt gamla ut.
>>
>>53690580
Det skulle aldrig hända, för det är våldtäkt att fråga om en fika (bara män gör det, därav våldtäkt)
>>
File: 1452858222883.jpg (32 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452858222883.jpg
32 KB, 480x454
>>53690580
j-j-j-ja
>>
>>53690580
eh nä
>>
>>53690580
Jag har redan ett husdjur
>>
>>53690580
Tycker folk att hon är snygg?
>>
>>53690611

Vem fan ser inte gammal ut vid 50 :p Får väl köpa en ny asiat då
>>
>>53690580
Nä, ska klibba hell seger
>>
File: 1448284157713.jpg (74 KB, 811x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448284157713.jpg
74 KB, 811x456
>>53690538
https://www.youtube.com/watch?v=xRFTTjKtlUU

;__;
>>
File: 1450907053830.jpg (8 KB, 328x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450907053830.jpg
8 KB, 328x403
>>53690485
>>
>>53690622
Väl jagjagat!
>>
File: PF.jpg (24 KB, 528x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PF.jpg
24 KB, 528x728
>>53690580
Inte mör nog.
>>
File: 1368636278535.jpg (179 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368636278535.jpg
179 KB, 1280x720
>>53690580
>>
>>53690676
puss
>>
Är på en krog ensam där alla sitter i sällskap. Någon som har erfarenhet och tips av vad jag ska göra av situationen?
>>
>>53690580
Ja för fan. Ett utmärkt tillfälle att rödpillra negern om sin egen ras.
>>
>>53690688
jag trodde röven var ett par tuttar i tumnageln
>>
>>53690663
Ja, helt ok favä. Är inte petig så länge tjejen i fråga är snäll, vettig och skötsam.
>>
File: 1414472435744.gif (567 KB, 150x130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414472435744.gif
567 KB, 150x130
>>53690580
Ja. Vem skulle säga nej om han inte var bög helt ärligt?
>>
>>53690726
lämna
>>
>>53690688
>penisrumpa
varje gång
>>
>>53690726
Gå till en annan krog.
>>
File: liz.jpg (147 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
liz.jpg
147 KB, 600x900
>>53690672
https://www.youtube.com/watch?v=x7ogV49WGco

Tänk att leva på 10/20-talet.
>>
File: SVARTAD.png (333 KB, 539x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SVARTAD.png
333 KB, 539x715
>>
>>53690676
Vider
>>
>>53690538
Första världskriget har alltid känts "hemskare" än andra på något sätt. Hela kriget känns mer meningslöst över lag på något vis.
>>
>>53690731
>*sätter er ner*
>"Kolla på de här diagrammen"
>"Hejdå, anon. "
>>
>>53690584
>>
File: SVARTAD.png (427 KB, 502x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SVARTAD.png
427 KB, 502x723
>>
File: 1452975828381.jpg (57 KB, 540x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452975828381.jpg
57 KB, 540x565
>>53690850
Väl, jag kan inte mycket om det men jag tror det bara var allmänt skitigare och utdraget med tanke på att man bara satt i trenches och chillade hela kriget typ.
>>
>>53690755

Varför fika med en neger? varför? varför i helvete fika med en neger

en neger ändå, betänk
>>
>>53690756
>>53690800
Har inga alternativ här i byhålan jag bor. Har iaf er som sällskap.
>>
>>53690718

Ä-är inte bög sorry

>>53690840

Men varför?
>>
File: 1440431284200.png (372 KB, 500x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440431284200.png
372 KB, 500x618
>Ja för fan. Ett utmärkt tillfälle att rödpillra negern om sin egen ras.
>>
>>53690726
... sätt dig vid baren? Jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort i ett sådant scenario. Varför drar man ens till krogen ensam om man inte har någon aning om vad man skall göra när man väl är där?
>>
>>53690922

Beställ in tre shots, svep dom och slå sen första bästa på käften

Du kommer in i gemenskapen efter det, så man gör i byhålor för att skaffa vänner
>>
File: 1450581776371.jpg (84 KB, 460x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450581776371.jpg
84 KB, 460x585
>>53690726
Drick vid baren tills någon annan ensam kommer och sätter sig bredvid dig

Så funkar det i tv-serier

>>53690822
Tänk att inte ha haft en dator att fly till i flykt från samhället

Kanske skulle gått bra då
>>
File: 1443897170488.png (440 KB, 716x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443897170488.png
440 KB, 716x499
>>53690665
Hört när jag har varit borta i tönsberg att det finns en gubbe där med en 10 stycken thailändska ''städerskor'' som han har tagit med sig så byter han ut någon varje år. Riktigt många här i Norge med thaifruar och dylikt.

Faktiskt när jag var ute och sålde, var hemma hos singelkillar och såg tomma rum brukade jag fråga ifall det var här thailändskan skulle bo. Jag var nog den mest intoleranta säljaren de har haft hemma hos sig.
>>
>>53690922
autistiskt

>Silvana vann guldmicken
>>
>>53690952
För du inte dödat dig själv än
>>
File: teachman.jpg (36 KB, 385x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teachman.jpg
36 KB, 385x400
>>53690958
The lad's got a point,
>>
File: 1420061865739.jpg (264 KB, 761x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420061865739.jpg
264 KB, 761x857
https://a.pomf.cat/rdzfrk.webm
>>
"Man besviken efter att ha lyckats finna sig själv"
>>
>>53691010
>Kanske skulle gått bra då
nä, för man skulle inte haft en datta
>>
>>53690766
>penisrumpa
?
>>
>>53691010
>>53690985
Ni har nog rätt. Kan ju prata med bartendrarna som känner mig något.
>>
Mdongo, langa ström till Deonmeme Wilder
>>
Grabbar jag har ingen fv.
>>
>>53691011

Thai är iofs skräp. Tänker att japaner och koreaner är de bästa, sen kineser sen resten. men visst, känns trisst att inte ha en vit fv.

Sålde du knark ellr dammsugare?
>>
Vilken stil har ni på kanalen?
>>
>>53691030
Can it just be that in the "one partner" category you find more strictly religious people and it's not the result of having several partners that ruins the marriage but other people being religiously compelled to stay in one in the lower tiers?

Checkmate /r9k/.
>>
File: 1380899425.jpg (143 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380899425.jpg
143 KB, 1080x720
Jag skulle iaf.
>>
>>53690871
Hörre du, efter vi gått igenom min /pol/ mapp kommer hon stå utanför Willys och dela ut SMR flygblad.
>>
>>53690185
Varför?
Varför ska de pusha kvinnor något att göra som de uppenbart inte vill göra?

Det är ju helt öppet för VEM som helst att skriva.
>>
>>53691065
hur ny?
>>
>>53690850

Dels var det hemskt bara för att många slag inte ledde någonvart men mest för att världen hade förändrats sedan de tidigare krigen också, mycket nytt i första världskriget och de mesta gamla var obsolet.
>>
File: 1403902927309.png (1 MB, 1063x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403902927309.png
1 MB, 1063x1100
>>53691132
Du får ingen av mina om du trodde det.
>>
>>53690231
>metalfans med ansvar för att inte va helt bak flötet
>>
>>53691197
HELIGA MATILDA
Mer?
>>
File: 1452074865025.jpg (168 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452074865025.jpg
168 KB, 640x640
>>53691197
vidrigt
>>
File: RGHdL.gif (157 KB, 500x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RGHdL.gif
157 KB, 500x373
>>
File: 1452801726712.jpg (139 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452801726712.jpg
139 KB, 1080x1080
>>53691274
>>
File: 1450782082133.jpg (267 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450782082133.jpg
267 KB, 1280x720
>>53691060
Man kanske skulle hittat något annat socialt acceptabelt att sysselsätta sig med så skulle man inte se 2D, spela datorspel och sådant nu

>>53691070
Ja, rapportera tillbaka sen

>>53691065
nej
>>
>bögar som gör sig så feminina som möjligt

Kommer aldrig förstå detta. Varför inte bara ha det ihop med en kvinna då?
>>
File: 1452979901136[1].jpg (199 KB, 1080x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452979901136[1].jpg
199 KB, 1080x1350
>dkn ingen pv
>>
File: 1450217872702.jpg (160 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450217872702.jpg
160 KB, 1080x1080
>>53691308
VAR FÅR DU NYA BILDERNA FRÅN?
>>
>>53691340

Gå med i smr
>>
File: 14402108312.jpg (51 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14402108312.jpg
51 KB, 1280x720
Vänlig påminnelse om att detta är inte bög-timman.
>>
File: 1373151499561.jpg (62 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373151499561.jpg
62 KB, 300x300
>>53691135
Tror att halvjapan är det snyggaste favä, ser ju orientaliska ut men brukar inte ha lika dåliga tänder och ser bättre ut generellt.

>Sålde du knark ellr dammsugare?

Sålde ringklockor som låter när Jamal och Mustafa kommer på besök.
>>
>>53691322
>Man kanske skulle hittat något annat socialt acceptabelt att sysselsätta sig med så skulle man inte se 2D, spela datorspel och sådant nu
Nej, varför?
>>
>>53690822
>>53691010
>man 15+
>10-20talet

I Sverige? Då hade ni med största sannolikhet levt fattigt, annars hade ni kanonfoder i kriget.
>>
>>53690663
7/10 imho
>>
Röda rosor faller
Och marken skälver när de rider fram
>>
Flickvännen är ute och firar sin kompis så har inget att göra. Vad gör ni normalt på en lördagskväll? Filmtips?
>>
>>53691389
har inte en fetto-fetisch
>>
File: 1452554795268.jpg (90 KB, 941x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452554795268.jpg
90 KB, 941x536
>>53691010
jvdk, är konstig för jag spenderade alla formativa år framför en datorskärm.
>>
>>
>>53691070
Varför drog du ens ut?
>>
File: 1452535265065.jpg (99 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452535265065.jpg
99 KB, 900x900
>>53691455
>Flickvännen är ute och firar sin kompis
införe hanrej
>>
>>53691165
That doesn't explain the continued drop off in marriage success after 1.

Plus, plenty of virgin atheist couples marry.

While you're right in that an *over* preoccupation with your partners past sexual history is beta, completely not caring at all about her sexual past is also pretty beta if you're looking for anything more than a 1 night stand.

But by all means, go ahead and marry them sluts dude.
>>
File: 1446967550336.jpg (66 KB, 251x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446967550336.jpg
66 KB, 251x257
>bögar
>>
>>53691421
>sverige 10-20talet
>kanonfoder

Nä nu får det vara nog. In i filtret med dig.
>>
>>53691473
har du ingen standard?
>>
>>53691401
Om dator inte fans så är det väl klart som korvspad att man skulle hittat på något annat och tyckt att det var perfekt. Kan inte sakna något som man inte vet om
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
>>53691455
>Flickvännen är ute och firar sin kompis
>>
>>53691357
Hon accepterade Badbolls förfrågan på instagram och han läckre några möra fuktiga.
>>
>>53691545

Menade såklart att antingen så hade man levt fattigt i Sverige, om man inte var i Sverige så hade man varit kanonfoder.
>>
>>53691606
sås
>>
>>53691490
>>53691606
Haha mm för enda anledningen till att tjejer går ut och festar är för att vara otrogna..
>>
>>53691394
Hur får man fv med välutvecklat ansikte/bra benstruktur/muskulatur?
>>
>>53691618
Breva dom man1
>>
>>53691606
Jamal gör nog ett bättre jobb en honom ändå.
>>
>>53691473
>>
>>53691455
Kolla på anime, rekommenderar code geass lelouch of the rebellion.
>>
>>53691658
Nej om de inte har pojkvän går de ut för att ligga. Om de har pojkvän går det ut för att ligga men då kallas det att va otrogen
>>
>>53691697
>en
Du lurar ingen Jamal.
>>
>>53691401
>>53691421
Mjo det är väl sant, men det man inte vet kan inte skada en osv

Ett simplare och ignorant liv är ett bra liv

>>53691464
>dkn päronen inte tvingade en att fortsätta med en sport eller ett instrument
Fö he, men ändå ligger det mesta på en själv
>>
File: Untitled.png (1 MB, 1621x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
1 MB, 1621x714
Lengeskidorscucken blåst åt helvete
>>
>>53691618
Varför ljuger du?
Du får dem från hennes profil som alla andra.
>>
>>53691749
Mdongo kek
>>
>dkn flyktingbarnet vi tagit in i vår lägenhet blir mörkrädd på natten och kryper ner bredvid mig och min fru
>dkn det blir för trångt så vi har kommit överens om att jag får sova på soffan tills vi fått bukt med hans mardrömmar
>>
>>53691455
Ödslar tid här.

https://www.youtube.com/watch?v=IaHMgToJIjA
Russian Ark (2002)
>>
Jag vill ha mer martina favä.
>>
>>53691842
>han sitter på ett kazahkiskt insändarbräde för bilrörsmodifikationer och brevar hanrejfantasier en lördagskväll
>>
>>53691842
>barn
>>
>>53691842
>dkn har ptsd och är mörkrädd
>>
Maria Ungdom

erfarenheter?
>>
>>53691825
Varför ljuger jag?? Alla ljuger både på internet och ivl. Frågan är varför du anklagar mig för ljugeri?
>>
>>53691842
får jag också krypa ner med din fru? :3
>>
File: 1442285177100.png (56 KB, 1000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442285177100.png
56 KB, 1000x1200
>dkn ingen mamma fv
>>
>dkn det var mer än 2 veckor sedan nyår
fan vad fort tiden går
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
>>53691844
jag stödjer detta brev
>>
File: 1447713011905.png (16 KB, 285x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447713011905.png
16 KB, 285x281
>>53690665
>:p
Stick.
>>
känns bra
>>
File: 1449350363417.jpg (175 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449350363417.jpg
175 KB, 1600x1200
>>53691455
>Flickvännen är ute och firar sin kompis
>>
File: pEAUUgJyyYLx.jpg (116 KB, 1000x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pEAUUgJyyYLx.jpg
116 KB, 1000x500
>>53691805
jvdk så hårt
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: wojak3.jpg (65 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wojak3.jpg
65 KB, 640x640
https://www.youtube.com/watch?v=FOZIREhAxag

>dkn du aldrig kommer vara en rödnacke från ett samhälle i norra Norrland som lever livet och fostras av diesel, blodigt kött och hembränd sprit
>>
>>53691842
dank
>>
File: 1438845480510s.jpg (9 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438845480510s.jpg
9 KB, 250x250
>>53691944
>dkn man fortfarande inte är snygg framgångsrik och lycklig
Skulle ju vara VÅRT ÅR
>>
>>53692017
sant men skulle endå vilja ha en svenskfv helst blond och blåögd.
>>
>>53692049
Ge det tid anon, allt kommer bli daijoubu
>>
File: 1451902349654.jpg (12 KB, 296x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451902349654.jpg
12 KB, 296x296
>>53691999
du är rolig
>>
File: bogan.jpg (83 KB, 522x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bogan.jpg
83 KB, 522x348
>>53692027
Landet nerunder funkar med
https://www.youtube.com/watch?v=jxKjOOR9sPU
>>
File: sw500.webm (2 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sw500.webm
2 MB, 854x480
>>53691805
>tanken på att man skulle kunna ha varit en jävla pianogud
>>
File: 1450580883870.png (51 KB, 279x151) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450580883870.png
51 KB, 279x151
>>53692016
>>53692100
>>
>>53691842
frän mém pysen
>>
>>53692051
Ja eller en japanskt fv som sa uguuuu ^^
>>
>>53691042
finns det någon dutublänk
>>
File: 1452873786526.jpg (7 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452873786526.jpg
7 KB, 300x168
>>53692074
Tack hak1
>>
File: 1387341212718.jpg (203 KB, 501x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387341212718.jpg
203 KB, 501x585
>450 of 452 suicide attacks in 2015 were by Muslim extremists, study shows

Kolla vad den globala uppvärmningen ställer till med.
>>
File: morder2.jpg (21 KB, 410x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
morder2.jpg
21 KB, 410x273
>dkn mamma drog med mig på fest i den lokala förläggningen för ensamkommande flyktingbarn
>>
>>53692304
blev hon svartad?
>>
>denna tråd
>>
File: morder11.jpg (16 KB, 410x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
morder11.jpg
16 KB, 410x273
>>53692335
Nej pappa var med så de vågade nog inte röra henne. Här är han med en av barnen.
>>
>>53692299
hallå du kan inte bara välja ut vissa terrorist akter du måste kolla på terrosism i allmänhet och då vet vi alla att kristna högermänniskor är överrepresenterade
>>
>>53692304
Vad gjorde ni på festen?

Firade ni förstörelsen av Sverige?
>>
>>53692409
>armen
nu detta är omedveten rasism
>>
WHY IS HE SO PERFECT

I LOVE YOU BADBOLL
>>
File: swag.gif (272 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swag.gif
272 KB, 400x300
>>53691921

>var 14/15 och oerfaren alkoholkonsument.
>köp 2 liter vodka
>första litern tar slut (jag drack kanske 80cl av det och bjöd resten)
>drick lite till (andra bjöd)
>uppe i en liter
>börja halsa ur flaskan jag har kvar
>*svartut*
>kommer ihåg att jag låg på en bänk och spydde, sen kom ambulansen
>vaknade på maria ungdom och fick mackor och oboy
>var tvungen att pissa (visade negativt, som tur var). Om jag kommer ihåg rätt hade jag 2,2 i promille.
>inget mer med det, var inte ens bakis, har aldrig varit och kommer förhoppningsvis aldrig vara.

Var rätt skönt där faktiskt, det var en sötpaj som tog hand om mig och försåg mig med mackor och oboy.

Jag drack ungefär 1,4 liter vodka den kvällen. Nästa helg söp jag igen.

>dkn kommer aldrig vara 14/15 och gå på högstadiet igen
>>
>>53692475
>detta hände
>>
File: 14554318953527.png (77 KB, 284x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14554318953527.png
77 KB, 284x290
>dkn Mdongo har lämnat oss
>>
>>53692475
>staden av wt
>>
File: 1451301026082.png (859 KB, 1280x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451301026082.png
859 KB, 1280x1600
>>53692550
Han heemar i himmelen nu.
>>
File: 1448230573420.png (50 KB, 205x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448230573420.png
50 KB, 205x266
>>53692475
>Dekadensen i Sverige

Fan värre än Amerika
>>
>>53692545
>ungdomar super inte
>>
>>53692550
tror inte på detta påstående
>>
>>53692550
>>53692572
?
>>
Hallå, tråden :3
Vad gör ni?
>>
>>53692611
Det där är somalieneger.
>>
>>53692550
>>53692571
se>>53692572
>>
>>53692587
jo, men inte över 1 liter vodka. Är enbart ljug
>>
File: morder88.jpg (21 KB, 410x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
morder88.jpg
21 KB, 410x273
>>53692416
Eh det var musik och dans men kom inte så många förutom oss så var inte jättemycket drag och barnen får ju inte dricka så ingen alkohol. Var helt okej mat iaf. Jag och pappa tyckte väl inte det var så kul och Mamma stannade kvar efteråt för att hjälpa till och städa så får se vad hon säger sen.
>>
File: 1451392490574.jpg (34 KB, 461x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451392490574.jpg
34 KB, 461x439
>>53692636
Fint brev anon.
>>
>>53692636
se
>>53692633
>>
>>53692664
Haru nakenbilder eller kommer det här inte leda till något h1?
>>
>>53692627
Betar igenom alien-serien.

Är på 3:an
>>
>>53692627
ska sova.
>>
>>53692664
>Mamma stannade kvar efteråt för att hjälpa till och städa
>städa
hon får nog STOR SVART i detta nu
>>
File: 1421167819164.jpg (15 KB, 249x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421167819164.jpg
15 KB, 249x260
>dkn MK var mysig
>>
>>53692664
> Mamma stannade kvar efteråt för att hjälpa till och städa så får se vad hon säger sen.
>städa

Ja mm ok
>>
File: wat.gif (1 MB, 330x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wat.gif
1 MB, 330x271
>>53692710
>>53692699
>>53692627
>De tittar inte på LCS JUST NU
>>
File: CXnZKg1UkAA8hEg.png (377 KB, 475x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CXnZKg1UkAA8hEg.png
377 KB, 475x559
Hade nog favä, halsband osv
>>
>>53692545
>>53692561
>>53692572
Såhär i retrospekt ångrar man att man var såhär jävla kantig.

Är inte stolt över den tiden av mitt liv, eller denna händelse, men jävlar vad härligt det var i stunden.

>>53692661
>ljuga på kanalen
allt är sant om det står på internet favä
>>
>>53692304
>>53692409
>>53692664
Även fast anon gycklar så är ju bilderna riktiga och detta har hänt. Kolla bara på kärringen hur kåt hon är där hon klätt upp sig för att dansa med 20 brunstiga araber medan hennes hanrej står i bakgrunden.
>>
Vem på P3 Gulds efterfest vill ni att jag ska breva bild på?
>>
>>53692758
Vi är inte 16 åriga lolbögar

Tompa håller på att ladda för 5e ringen
>>
>>53692762
Vad tycker höstack om detta brev?
>>
>>53692789
>allt är sant om det står på internet favä
haha mm. du överdrev garanterat den mängd alkohol du drack
>>
>>53692823
Den med slynigaste bruden där.
>>
File: 1420934980283.jpg (216 KB, 1187x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420934980283.jpg
216 KB, 1187x1024
https://www.youtube.com/watch?v=b7dmM-QMkmg
>dkn ingen hiphop2d
>>
>>53692823
Ingen

dvs alla som är där
>>
>>53692841

Vem fan bryr sig?
>>
>>53692842
Möjligtvis 10-20 cl. Men jag vet att jag drack minst en liter plus lite till.
>>
>>53692841
Höstack är gift med hästen

lol gift, fattaru?
>>
File: twit.png (635 KB, 869x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
twit.png
635 KB, 869x721
>Lanklet (183 cm)
>Fetto (95 kg)

BARA
>>
>>53692472
It's because he's a hardliner Swedish nationalist. He sees even related people like Danes and Norweigians as genetically inferior. He would never settle for anything less than Hitlers aryan paradise.
>>
>>53692823
tyra hasselrot
>>
Hur många av alla emos i mitten av 00-talet tror ni faktiskt blev bögar på riktigt?
>>
File: 1452449657822.png (853 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449657822.png
853 KB, 1280x720
>>53692841
Höstack har ju erfarenhet av tajta halsband kekekekekekeke
>dkn har inte bilden när hon stryper sig själv
>>
>>53692914
tveksamt
>>
File: 14204324333516.jpg (59 KB, 522x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14204324333516.jpg
59 KB, 522x583
>>53692965
>183
>Lanklet
>>
>>53693035
Genomsnittet i Sverige för kvinnor är ju typ 170 cm så jag är väl över 10 cm längre än genomsnittet, vilket är lankletstatus.
>>
>>53693078
STOCKHOLM
>>
>>53692965
>>53693078
nybög lämna
>>
File: 14443243387.jpg (149 KB, 634x901) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14443243387.jpg
149 KB, 634x901
>>53693078
S T O C K H O L M
>>
https://www.youtube.com/watch?v=wDqk1UX_tVM
>>
>>53693192
>jag är lite efterbliven idag
>efterbliven idag
>idag
>>
>>53693192
Är det en tjej eller kille?
>>
>>53693192
Anon varför brevade du det det här?

Du hoppades väl inte att vi skulle klanka ner på den stackars flickan(?)?
>>
>>53693192
>den här "mannen" sitter i tråden och brevar sina videor
>>
File: 1448915025683.gif (1 MB, 428x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448915025683.gif
1 MB, 428x240
DÖD TRÅD
>>
File: 1440806753072.jpg (132 KB, 732x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440806753072.jpg
132 KB, 732x794
>>53693192
https://www.youtube.com/watch?v=-Nu1z09ksA0

'Nej, nej. Bögar är precis som alla andra. Är du homofob eller?'
>8.5% bipolära (gentemot 1.2% hos raka)
>18.3% (versus 6.0%) 'simple phobia'
>14.6% (versus 5.5%) 'social phobia'
>7.3% (versus 1.7%) 'panic disorder'
>29.3% (versus 10.9%) 'major depression'
>6.1% (versus 0.7%) 'OCD'
>13.4% (versus 8.4%) 'alcoholism'
>4.9% (versus 1.8% 'drug addiction'
>37.8% (versus 14.4%) 'TVÅ eller FLERA diagnoser'
Bokstavligen talat sjuka i huvudet.
>>
>>53693597
Kan tänka mig att mycket av det beror på samhällets förväntningar favä
>>
File: 1438336007595.jpg (339 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438336007595.jpg
339 KB, 1462x1462
>13 cm
>>
File: 1449423920170.png (878 KB, 508x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449423920170.png
878 KB, 508x806
>>53693005
>>
File: 1332359178491.gif (1 MB, 350x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332359178491.gif
1 MB, 350x191
>Smågodisaffär - 02
>De utan ansikten - 15
>Aktiv räd - 01
>Aktiv räd - 02
>choklad och julmust

Dags för topp mys.
>>
File: 483924239423.jpg (192 KB, 1161x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
483924239423.jpg
192 KB, 1161x1500
>>53693597
Men de där diagnoserna är symptom av samhällets normativa förtryck mot homosexuella - inte något inneboeligt i att vara attraherad till sitt egna kön.
>>
File: 14543534357.jpg (721 KB, 1009x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543534357.jpg
721 KB, 1009x908
>dkn slynlivet kommer tillslut bryta ned Zara till en breakdown

Bara vänta.
>>
Är det degenererade-dutubkanaler-timmen?

https://www.youtube.com/watch?v=IWh1f301Xb0
>>
File: badboll nice guy.png (759 KB, 1000x1114) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badboll nice guy.png
759 KB, 1000x1114
Badboll is the best for me
>>
https://www.youtube.com/watch?v=m1-q8QnTQxI

HA
HA
HA
NYA SVERIGE

https://www.youtube.com/watch?v=G2vYUAK22q4
>>
>>53693744
Bipolärt syndrom är genetiskt.
>>
File: 1352908625038.jpg (69 KB, 592x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352908625038.jpg
69 KB, 592x415
>>53693597
Jag tror att jag köpte den där tröjan till min mormor i julklapp.
>>
>>53693768
>dkn man brevade denna på /lit/ häromveckan

(you)kontot kommer räcka till barnbarnen favä
>>
>>53693800
who?
>>
File: 1455435505.jpg (314 KB, 1120x1284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455435505.jpg
314 KB, 1120x1284
>>53693848
Vart är deras farsor?
>>
File: 13.jpg (160 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
160 KB, 640x480
https://www.youtube.com/watch?v=ToV-YnF7j54


HA HA HA HA
VARFÖR FINNS DET SÅ MÅNGA BÖGIGA BLATTEHENS I SVERIGE?
>>
File: 1410910610058.jpg (4 MB, 7000x7000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410910610058.jpg
4 MB, 7000x7000
>>53693918
>13 cm
>>
>>53693078
SOLLENTUNA
>>
File: 1409724250182.webm (803 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409724250182.webm
803 KB, 640x640
are there any more pictures of this beautiful man?
>>
File: 141835434485.jpg (27 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141835434485.jpg
27 KB, 480x480
>>53694014
>man cuckningen går så långt att det slår tillbaka på blattarna
>>
>>53694112
https://www.instagram.com/fruktlugg/
>>
>>53694014
>>53693848
>>53693192
SVENSK EFFEMINERAD KULTUR SEGRAR, MAN KAN BARA GÅ FRAMÅT.
>>
>>53694161

oh shit thanks I WILL masturbate tonight
>>
>>53694197
Have a good one
>>
>>53694197
see
>>53693597
>>
File: 1292089655626 (1).gif (654 KB, 267x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1292089655626 (1).gif
654 KB, 267x403
>>53694027
Jag skulle faktiskt inte ha något emot att ha en 13 centimeters kuk då det är standardstorleken på japanska sexleksaker.
>>
dkn ingen blåpaj
>>
>>53694014
undra vad hans far tycker
>>
File: hqdefault (1).jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault (1).jpg
22 KB, 480x360
>>53693597
>videon
>bild relaterad
>>
>>53694227

there is nothing gay in fapping to another man in admiration of his beauty...
>>
File: 432874723478234324.jpg (100 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
432874723478234324.jpg
100 KB, 640x640
>>53694161
>de tegelstentorso
>>
Kammarmusik knullandes festen upp
>>
>>53694368
små
bollar
>>
>>53694368
>tegelstentorso
r1 h1
>>
File: 1450725730011.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450725730011.gif
2 MB, 320x240
>>53693597
https://www.youtube.com/watch?v=rSQkpFVF0oM

ayy lmao
>>
>>53694567
Är han utlänning eller bara efterbliven?
>>
File: 1432567554341.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432567554341.gif
2 MB, 300x236
>>53694567
>min pappa bröt kontakten
>>
gnatt
>>
File: 5983459834853948.jpg (137 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5983459834853948.jpg
137 KB, 768x1024
>>
0-4 plugga
5-9 sova
>>
>>53694112
>>
File: 1474534216948.png (31 KB, 882x944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474534216948.png
31 KB, 882x944
>2016
>musik spelas under porren
>>
File: 1450633730551.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450633730551.jpg
11 KB, 258x195
>>53694653
>metro
varför existerar ens nyhetstidningar
>>
>>53694622
Han kommer från fjollträsket

Gällivare
>>
>>53694666
vad betyder fina siffror?
>>
File: 14045435507.webm (292 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14045435507.webm
292 KB, 512x384
>>53694653
Hahahaha vilken genialisk analys.
>>
File: 1436432444354.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436432444354.jpg
14 KB, 307x454
>dkn 98% av alla guldgrävande horor är kvinnor

Vad ska vi göra åt saken?
:^)
>>
>>53694653
>Ge motståndaren åsikter han inte har
>Bemöta åsikterna
Classic metro.
>>
File: insane_woman.jpg (135 KB, 829x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
insane_woman.jpg
135 KB, 829x900
>>53694628
>>53694567
>MIN PAPPA BRÖT KONTAKTEN

böti inställd favä. varit bögigt hela dan i dag i tråden.
>>
File: 1408034359512.jpg (841 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408034359512.jpg
841 KB, 750x1000
>>53694860
>98% av alla kvinnor är själsslukande horor
Fixade det åt dig
>>
File: 1409723577519.jpg (262 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409723577519.jpg
262 KB, 1920x1080
>dkn kollar NouCome
>dkn ingen bystig flicka som faller från himmelen och bor med mig
>>
File: 14.png (587 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.png
587 KB, 640x640
>>
>>53694653
>98% av alla våldtäkter begås av män
>säkert 60-80% som begås av invandrare
>60-80% av männen i Sverige är inte invandrare
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WczeCcrIzHg
STATSSPONSRAD
RASBLANDARPROPAGANDA
RFSU
>>
File: 1451785056452png.png (358 KB, 625x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451785056452png.png
358 KB, 625x725
>>53694567
>>
File: 1449343012342.jpg (27 KB, 518x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449343012342.jpg
27 KB, 518x419
>>53693597
Påminnelse om att det här är vad som händer när ni rasblandar
>>
*singlar slant*
>>
File: takbiribra.jpg (83 KB, 1200x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
takbiribra.jpg
83 KB, 1200x803
>>53695305
>John Larsson 9 months ago
>Gullig video :) sånt blir man glad av.
>>
mm
>>
Hej /a/bögar om jag vill se söta 2d tjejer göra roliga saker vilken anime ska jag titta på?

t. blivit intresserad efter ha sett alla söta giffar/bilder på 2d kvinnor men vill inte se porr
>>
File: 1434401009550.gif (285 KB, 159x161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434401009550.gif
285 KB, 159x161
>>53695305
jag köpte glidmedel från rfsu en gång

det sved på kuken
aldrig mer
>>
Tell me about Badboll pls
>>
>>53693597
Är det här en genomsnittlig stockholmare?
>>
>>53695552
sora no woto favä
>>
>>53695599
jag köpte glidmedel från kina en gång

kuken var svullen i en vecka
>>
>>53695599
det var aids på burk favä.
>>
File: a cool cloud.jpg (25 KB, 403x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a cool cloud.jpg
25 KB, 403x403
Jag blev mobbad en gång.


Aldrig mer.
>>
>>53695609
I'm a girl btw
>>
>>53695599
>inte använda bebisolja
Lätt att tvätta bort till skillnad från silikonglidmedel, håller mer än 10 min till skillnad från vattenbaserat glidmedel, skonsam mot din överkänsliga kuk.
>>
>>53695688
det lämnar fläckar till skillnad från silikonglid
>>
File: maxresdefault.jpg (69 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
69 KB, 1920x1080
>>53695552
>>53695651
Detta
>>
File: 1448489674839.jpg (185 KB, 479x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448489674839.jpg
185 KB, 479x476
>>53695651
Ok, ska se den då. Vart laddar ni ner era animes då?

t. inte SÄPO
>>
File: Anime77.jpg (21 KB, 300x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anime77.jpg
21 KB, 300x257
>>53695664
Jag blev "mobbad" i trean/fyran, sen bestämde jag mig för att dra hem nästa gång det hände, vilket jag också gjorde. Efter det så slutade det
>>
>>53695690
niiice
>>
00:10
Breva rumpa. J/N?
>>
>>53695786
hahah aww
>>
>>53695778
googla titel + bakabt
>>
>>53695690
>source:henteye
>>
>>53695813
Ja!
>>
>>53695813
JJJJJ
>>
>>53695813
om hårig n
om inte du väljer
>>
File: 1410350798243.jpg (630 KB, 1053x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410350798243.jpg
630 KB, 1053x1070
>>53695778
Nyaa.se
>>
File: 1452984464115.jpg (100 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452984464115.jpg
100 KB, 400x400
J/N
>>
>>53695921
man kan nog göra bättre
>>
>>53695921
>folk som är vänster och autoritär
Vad gör de
>>
>fick 500 kr för att äta ett ruttet ägg
Lättaste pengarna i mitt liv.
>>
>>53695993
vif
>>
>>53695921
Jag fattar inte.
>>
>>53695993
haha ok tack för infon
>>
>>53695993
Inte om någon timme
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iGEmErO5GvQ
>Sex på kartan/Sex on the map -
>textad på somaliska/subtitles in somali
>>
File: 1424324338.jpg (38 KB, 500x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424324338.jpg
38 KB, 500x378
>>53696089
När stänger vi ned RFSU?
>>
File: 145282545214.png (931 KB, 636x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145282545214.png
931 KB, 636x960
>>53695973
Påminnelse om att stormbögar och kommunister är samma skit från olika rövhål

Offentliga avrättningar av vänsterfolk när?
>>
>>53695844
>>53695862
>>53695865
Hur gör jag för att inte bli bannad? Ska jag korslänka?
>>
>>53695993
k bry
>>
>>53696089
Minns när jag runkade till denna när jag var 15
>>
>>53696211
imgur eller som du sa
>>
>>53696089
>Bokstavligen ooga-booga språk

Är inte det här haram som fan förresten?
>>
>>53696202
Kommunism är ju mer liberalt än liberalism dock, de behöver bara en autoritär under revolutionen. Efter det dock
>>
File: 1409851173516.png (393 KB, 1194x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409851173516.png
393 KB, 1194x768
>>53696089
När sänker vi Sverige under vatten favä
>>
>>53696211
lägg upp den på /hm/ eller imgur
>>
Breva nostalgi från er barndom

https://www.youtube.com/watch?v=NCzkYiVEa_E
>>
File: månanon2.jpg (709 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
månanon2.jpg
709 KB, 1920x1080
>Kommunism är ju mer liberalt än liberalism dock, de behöver bara en autoritär under revolutionen.
>>
jag lever bokstavligen för jagjag
>>
File: markoolio_2013.jpg (65 KB, 700x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
markoolio_2013.jpg
65 KB, 700x601
https://www.youtube.com/watch?v=MKPDa7Pvc0c
>>
>>53696344
Kommer Månanon någonsin kunna komma tillbaka till tråden?
>>
donken när man blev utsläng dråg kbubben hahahaha
hur har er kväll varit /svt/? själv e jag ganska drucken
>>
>>53696289
>>53696256
imgur.com/U9Uoz0L
>>
>>53696273

haha mm
>>
>>53695993
Absolut galning
>>
>>53696570
M O T A L A
>>
File: 1452547522303.png (4 KB, 194x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452547522303.png
4 KB, 194x498
>>53696570
>narcissius
>>
File: 1452976368995.jpg (92 KB, 618x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452976368995.jpg
92 KB, 618x950
>>53696570
>Narcissus
>>
File: 1450916546856.jpg (1 MB, 3120x4160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450916546856.jpg
1 MB, 3120x4160
>>53696570
>narcissus
>>
>>53693078
167 cm för att vara exakt
>>
File: 1451245370295.jpg (48 KB, 368x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451245370295.jpg
48 KB, 368x412
>>53696570
>Narcissus
>>
File: 1357416126622.png (124 KB, 311x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357416126622.png
124 KB, 311x187
>>53696484
Varför skulle jag inte? Varit upptagen igår med strömm och idag av en dejt. Annars lurpassade jag lite tidigare denna tråd.
Hur gåre annars då?

>>53696344
top kek, skrattade högt favä, vem av er gjorde detta?
>>
>>53696570
Men du
>>
>>53696770
ETT

JÄVLA

DÖDSSKALLEBÄLTE
>>
>>53696771
Tycker du inte hans röv var fin?
>>
>>53696570
ruttna
ägg
>>
File: månanon.jpg (548 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
månanon.jpg
548 KB, 1920x1080
>top kek, skrattade högt favä, vem av er gjorde detta?
>>
>>53696570

Vad håller du på med?
>>
När ni snackar om "Jonte", menar ni den här snubben?
>>
File: 1451071597652.jpg (34 KB, 512x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451071597652.jpg
34 KB, 512x640
>>53697035
haha aa jonte
>>
File: 1370644511247.png (406 KB, 2118x1276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370644511247.png
406 KB, 2118x1276
>>53696988
>kektor
Skulle anat
>>
>>53696570
Rakat, eller bara väldigt hårlös rent genetiskt?
>>
>>53696941
Eh, jag är väl ingen mansstjärtsconnoisseur, men visst, inget större fel på den?
>>
File: mlady.jpg (589 KB, 591x1772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady.jpg
589 KB, 591x1772
>>kektor
>Skulle anat
>>
>>53697135
Vilka delar av den manliga kroppen är du en connoiseur av?
>>53697112
Klart det är rakat snygging. Ser du väl?
>>
>>53697112
Hurså, Pågen?
>>
File: 283.png (190 KB, 321x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
283.png
190 KB, 321x235
>Köp Fractal Design chassi mann1, det e skandinaviskt mästerverk
>hårddiskburen skrammlar värre än alla göteborgs tiggare tillsammans
>>
>>53697210
>Ser du väl?
Sorry bae, inte så väl bevandrad när det kommer till dajmkryss.

>>53697221
Man vill ju veta vad man pumpar~
>>
>>53697210
Spinkiga manskultingskroppar i allmänhet, söta ansikten, skånska är en bonus :^)
>>
File: 1449965608685.jpg (160 KB, 908x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449965608685.jpg
160 KB, 908x540
>>53697297
>2016
>bo i skjuteborg
>>
>>53697297
>tiggare i Göteborg

Varför? :^)
>>
>>53697304
Jag har skådat mången kvinnligt och manligt kön och rövhål på xhamster. Det är rakat.

t. ekonom
>>
>>53697304
>Man vill ju veta vad man pumpar~
~~
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tuvWrEidQs4

klassiker från gymnasiet
>>
>>53697510
>2012
>gymnasiet
lämna tråden
>>
>>53697542
Jag gick i 7an 2012 ;^p
>>
>>53697542
>dkn gick ur gymnasiet 2013
>>
>>53696666
>>53696669
>>53696677
>>53696719
>>53696755
>>53696771
>>53696978
>>53697006
>>53697112
Tack för alla (You)'s. Har haft 110 i puls sen jag brevade den.
>M O T A L A
Nej.
>Vad håller du på med?
Brevar rumpa.
>Rakat, eller bara väldigt hårlös rent genetiskt
Jag har hår på benen och på armarna. Trimmar resten av hygienskäl.
>>
>>53697542
Är detta en gyckelfri zon eller? sluta vara så autistisk.
>>
>>53697609
varför brevade du som narcissius
>>
>>53697377

bara för någon timme sedan smattrade det i någon minut och man vet inte om det är fyrverkerier eller pickadoller

Jag har tur som bor i ett segregerat område med mestadels barnfamiljer och pensionärer. Fy fan tänk dig att bo på Hisingen
>>
>>53697668
Jag beklagar, det låter ju som att du bor i tredje världen
>>
http://www.friatider.se/araber-stenar-hbtq-personer-i-tyskland

Feministerna och vänstercuckarna får all karma tillbaka för att de tillåtit den här huvudlösa invandringen. Jag skrattar rått.
>>
File: 1367314296381.jpg (23 KB, 470x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367314296381.jpg
23 KB, 470x308
>>53697668
>Fy fan tänk dig att bo på Hisingen
>>
File: romance_novel2.jpg (98 KB, 250x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
romance_novel2.jpg
98 KB, 250x400
>dkn jag har börjat smeta in min snopp i mörk choklad för att få min fv att bli mer sugen på svart snopp

>min fv tycker det är kul och gott när hon suger
>dkn det blir nästan som att svarta henne själv
>>
>>53697806
Denna hanrejfantasi är ju nästan trovärdig
>>
File: 1449963344878.gif (920 KB, 220x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449963344878.gif
920 KB, 220x300
>>53697772
fast det är de vita raka männens fel för att de inte har skolat invandrarna om rätta värderingar
>>
>>53697806

Så varje gång innan ni har sex så ställer ni er och smälter en chokladkaka?
>>
>>53697934
Man undrar ju nästan om ifall man låter invandrarna hållas ett årtioende, är det flest vänstercuckar och feminister som kommer få kuk då eller vilkablir det? hmmm.................
>>
>>53697404
>xhamster
Var tvungen att googla favä. Verkar väldigt plebbigt.

>>53697504
D-döm mig inte~

>>53697609
>Jag har hår på benen och på armarna.
Nej, det har du inte. Jag är hårlös, men har hundra gånger mer än det där.
>>
>>53698024
SKa du snubbla får du inte vara en sådan surkuk. Säg något roligt som att du är bög eller något.
>>
>>53697939
Gör inte alla så? :^)
>>
File: 1443564184150.png (47 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443564184150.png
47 KB, 800x600
>>53695921
>>
File: 1452783033220.png (159 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452783033220.png
159 KB, 232x345
>>53698202

Vem /elak hatare/ här
>>
File: blanda upp.jpg (123 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blanda upp.jpg
123 KB, 612x612
Satan vad tråden är död då
Startar en ny för att få igång den igen

>>53697998
>>53697998
>>53697998
>>
File: Kebabpizza.jpg (52 KB, 547x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kebabpizza.jpg
52 KB, 547x410
>>53698032
>>53698032
>>53698032
>>53698032

Ny
Ny
Ny
Thread replies: 387
Thread images: 151
Thread DB ID: 449375[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.