[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 315
Thread images: 114
File: korean-flag.jpg (540 KB, 1614x1614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korean-flag.jpg
540 KB, 1614x1614
edycja koraba

dobry człowiek
ekonomista
brat Hayeka
>>
hitler był polakiem
>>
ANIME
>>
postujcie kpop
>>
ANIBE
>>
>tug nastały czasy, że zgadzasz się z Koriabem

KORIAB /POLSKĘ/ ZBAW
O
R
I
A
B
>>
MANHWA
>>
File: 1413920833814.png (360 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413920833814.png
360 KB, 900x720
ANIKUKURYKU
>>
File: poland-polska1[1].jpg (104 KB, 440x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poland-polska1[1].jpg
104 KB, 440x327
Anony znają jakies serwery minecratA?
>>
one punch man najlepszym anime zwierzęta
>>
>>53677538
nie bo Onizuka

młodozwierzęta nie znajo
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
>kup krówki
>jak budyń w kostce
noż kurwa
>>
>>53677404
Tak odrazu kurwa 100 miliardów w 2017. Przecież wiadomo, że muzułmanie rozmnażają się zaraz po urodzeniu. Dosłownie ludzie-bakterie.
>>
>>53677609
tez ostatnio się strasznie zawiodłem na krówkach
>>
>oni naprawdę myslą, że imigranci to największy problem
>>
Anony,
- W ciągu najbliższych 14 dni wezwiemy pisemnie rząd do przywrócenia na granicach porządku - powiedział Seehofer "Spieglowi". - Jeżeli tego nie zrobi, to rządowi Bawarii nie pozostanie nic innego, jak ogłoszenie niepodległosci - zaznaczył premier Bawarii. (http://www.tvn24.pl)
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>53677585
szanuję jak pojebany
>>
>>53677596
>država
Co to znaczy?
>>
>>53677658
KUKOLD
>>
>>53677684
umiesz czytać kretynie

dzierżawa, u nas się mówiło dziedzina
kraj inaczej
>>
>>53677658
No nie widziałeś za oknem tych tłumów muzułmanów? Prawie tyle ich co śniegu. Głosuj na PiS bo inaczej nas zaleją!!!
>>
>>53677746
>u nas się mówiło dziedzina

Kiedy i gdzie tak się mówiło? Pierwsze słyszę.
>>
>>53677657
biedronkowe najlepsze. abella, anabella, coś w ten deseń. z krową w fartuchu
>>
>>53677829
czytaj książki historyczne czasem
>>
kto na górze

napierdalać ten matkojebiący lubię przycisk
>>
>>53677853
>czytaj

nie umiem
>>
Dlaczego /polska/ jest zakładana na /int/, które jest deską dla ludzi wyzbytych ksenofobii, rasizmu i ogólnie nastawionych kosmopolitycznie do swiata, a nie na /pol/ pełnych podobnych debili do wypowiadających się w tym threadzie?
>>
>>53678028
/int/ = blue /pol/ bo już nawet nie /pol/ z flagami
>>
>>53678028
>ksenofobii, rasizmu i ogólnie nastawionych kosmopolitycznie do swiata
zaraz zcynglujesz jakiegoś edgy zjeba z /pol/, który w twoim poście zauważy tylko ten kawałek
>>
>>53678028
>/int/ - International
>This board is for the discussion of foreign culture and language. Please be respectful.
>Posting in languages other than English is allowed—and encouraged!

>ogólnie nastawionych kosmopolitycznie do swiata
Kto ci takich bajek naopowiadał?
>>
>>53678028
bo /pol/ kocha rosję/nazistów
90% odpowiedzi na posty pod polską flagą odnosi się do '39
>>
>>53678028
Bo większość stałych bywalców to tak naprawdę normalni ludzie, tylko przed wyborami zleciała się tu zgraja wykopków i opłacanych botów partyjnych, którzy /pol/onizują nam fredy. Obstawiam, że za kilka miesięcy wszystko wróci do normy, afredy znów będą o anime/bajkach/gierkach/koreańskim popie/dupie maryni czy tym co odstrasza wykopków.
>>
>>53678214
*czyli tym
>>
>>53678214
nie no, zawsze było sporo p*litczki w /polsce/, ale teraz to już przekracza wszelkie granice
no i cała dyskusja polityczna została sprowadzona na rynsztokowy poziom rodem z wykopu
>le masakra xddd ale zaorał PIS PIS JAREK ZBAW
>ale masz bul dupy lewaqu xdd
>>
status spodni
[_] jeszcze się nadadzą
[X] do wymiany
https://www.youtube.com/watch?v=bb95PlfDOfY
>>
>>53678355
bo /polskę/ od pewnego czasu przejęły antyintelektualne męty które będą się przerzucać do upadłego drętwymi memikami i pierdolić o p*lityczce mimo że nie mają na nią jakiegokolwiek kurwa wpływu i nigdy nie będą mieli

ale już porozmawiać o czymś ciekawym kulturze filozofii to nie bo słowa za długie hurr
>>
porozmawiajmy o kulturze
dlaczego brutalizm jest chujowy?
>>
File: cH2FnOc.jpg (67 KB, 895x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cH2FnOc.jpg
67 KB, 895x480
>>53678214
TO TO

POSTUJCIE KRESKÓWKOWE WAIFU ZUCHY
>>
>>53678455
>ale już porozmawiać o czymś ciekawym kulturze filozofii to nie bo słowa za długie hurr
na 4chanie nie da sie na poważnie podyskutować na żaden temat bo tu jest limit 2000 znaków
>>
File: Hercules354.jpg (197 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hercules354.jpg
197 KB, 1920x1080
>>53678530
>>
>>53678510
no ale w tym rzecz że nie jest, architektów już od dawna nie kształci się w klasycznych formach rzymskich, z greckich z kolei potrafią tylko pierdolnąć kolumny przed drzwiami

jak się już robi wylewki z betonu budując wszystko jak leci to można chociaż zrobić to w sposób twórczy, brutalizm tę niszę wypełnia znakomicie

gorzej że to styl na typowe śnieżynki w środku miasta, zrobić z tego ciągłą architekturę urbanistyczną to jeden wielki chuj
>>
File: 1429744102774.png (295 KB, 600x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429744102774.png
295 KB, 600x863
>>53678530
>>
>>53678510
A kultura tu podobno jest. Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury
>>
>>53678539
>tug chciałem zapostować mój esej o kulturze starożytnej Mezopotamii, ale musiałbym go podzielić na 320 postów
>>
>>53678659
mój czarny brat
>>
>>53678670
>dom kultury

Pałac zuchu
>>
>>53678659
dobry gust zuchu
>>
>>53678726
>pałac kultury
zamek kultury
>>
>>53678806
rakieta kultury
>>
File: 1435495827909.png (366 KB, 530x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435495827909.png
366 KB, 530x633
>>53677416
>>53677434
>>53677529
więcej Yuru Yuri
>>
>>53678510
>>53678615
popatrzyłem trochę zdjęć z tego, bo zupełnie nie koajrzyłem po nazwie. jakie to brzydkie w chuj. jakby tym zabudować całe miasto, wyszłaby tirana
>>
File: 1429760975191.png (3 KB, 401x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429760975191.png
3 KB, 401x400
>>53678675
to memik czy naprawdę napisałeś

jak tak to wrzuć na jakiś pastebin, chętnie poczytam
>>
>>53678806
>zamek
To nie była przypadkiem twierdza albo cytadela?
>>
File: 1443289812069.jpg (66 KB, 600x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443289812069.jpg
66 KB, 600x705
>>53678028
/pol/akom chyba się wstyd zrobiło bo cos ucichli.
>>
File: 1447173577589.jpg (181 KB, 1000x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447173577589.jpg
181 KB, 1000x797
postuję infografiki
>>
>>53678510
bo jest brzydki ?
>>53678615
brutalizm nie jest już modny nic się takiego nie buduje
>>
>>53678837
czerwona rakieta kultury
>>
File: 1448742647824.jpg (682 KB, 2250x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448742647824.jpg
682 KB, 2250x1586
>>
>>53678906
w którym tierze są nagrania planet?
>>
File: 1413921422148.jpg (283 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413921422148.jpg
283 KB, 1200x1695
>>53678863
akarin najlepsza yuru
>>
Dlaczego wszystko co słowiańskie, to takie ciemne, depresyjne, pesymistyczne, ogólnie 2spoopy?
https://www.youtube.com/watch?v=BDMmj5WgB8c
>>
File: 1448748041133.png (316 KB, 2000x993) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448748041133.png
316 KB, 2000x993
>>
>>53678966
>dzienna przypominajka, że na youtubie jest nagranie dźwięku komety, który ma leczyć choroby
>>
Chcecie podyskutować o czymś ciekawym zuchy? To mam pytanie - co sądzicie o Eugenice?

Mnie ogólnie strasznie wkurwia, jak widzę chmary ludzi w Internecie, którzy wysławiają tą ideę pod niebiosa, myśląc, że oni są tymi wybranymi, którzy zostaliby dopuszczeni do rozmnażania. Jeszcze to ich durne przeświadczenie, że inteligencja bierze się z dziedziczenia...
>>
>>53679024
jaki życie taki rap
>>
File: 1448751064556.jpg (142 KB, 1000x780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448751064556.jpg
142 KB, 1000x780
>>
File: 1452463764440.gif (2 MB, 600x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452463764440.gif
2 MB, 600x540
>>53679017
Trudno się nie zgodzić
>>
>>53679067
Miało być bez /pol/.
>>
File: 1427056499810.png (199 KB, 456x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427056499810.png
199 KB, 456x432
>>
>>53679049
2000 lat przed naszą erą to nie było jeszcze Słowian zuchu, a że Polskie ziemie są dobre do uprawy roli to każdy głupi wie, a jak nie to może domyślić się po nazwie naszego kraju.
>>
>>53679017
>>53678863
>>53679099
Nigdy nie oglądałem Yuru Yuri. Sprzedaj mnie to.
>>
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw

GŁOSOWAĆ NA /LUSO/

JEBAĆ /V4/

TYLKO

N O R G E
O
R
G
E
>>
File: 1450554770109.png (32 KB, 470x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450554770109.png
32 KB, 470x316
>>53679124
>>
i kurwa jak zwykle skończyła się p*lityczka to cwele dumpują chińskie kurewstwa

/polska/ to takie gówno
>>
>>53679192
>>>/w/ykop
>>
File: 1448796385589.jpg (512 KB, 1536x970) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448796385589.jpg
512 KB, 1536x970
>>
File: akari1045.gif (605 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akari1045.gif
605 KB, 360x360
>>53679192
Polityka męczy jak postujecie ją w każdej nitce
Wyluzuj, zrelaksuj się
>>
>>53679192
Między p*lityczką, a chińskimi jest takie okno podczas którego możesz zacząć jakis ciekawy temat. Teraz już za późno.
>>
File: 1429796385249.jpg (121 KB, 800x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429796385249.jpg
121 KB, 800x950
>>53679192
zawsze można postować drzeworyty amerykańskie
>>
File: 1448796454302.jpg (832 KB, 2016x2496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448796454302.jpg
832 KB, 2016x2496
>>
File: 1437379849114.png (315 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437379849114.png
315 KB, 680x680
>>53679256
ale ja nie chcę gadać o p*lityczce buraku tylko o ciekawych kurwa tematach intelektualnych a nie gapić się na chujowe obrazki
>>
File: 1448797004863.jpg (577 KB, 1800x1294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448797004863.jpg
577 KB, 1800x1294
>>
File: 1447105716609.jpg (91 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447105716609.jpg
91 KB, 1280x720
>>53679099
szkoda że trzeci sezon od TYO taki wyblakły

>>53679171
"cute girls doing cute things" z lezbijskimi podtekstami, momentami całkiem zabawne
>>
File: 1449087487450.jpg (1 MB, 3401x2101) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449087487450.jpg
1 MB, 3401x2101
>>
anony, jak rozmawiać z ludźmi żeby wyjść na normika i być akceptowanym w grupie?
>>
>>53679417
Wcale.
>>
File: 1450466346174.jpg (778 KB, 2340x3150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450466346174.jpg
778 KB, 2340x3150
>>
>>53679306
>zapodajesz ciekawy temat
>anony są zaciekawione i zaczynają dyskutować
to nie jest takie trudne
>>
>>53679306
Zacznij ciekawy temat, anonie
Jak każdy da jakiś pomysł, to poprowadzimy dyskusję na poziomie
Nie mam pomysłu. Zacznij
>>
widzieliście ostatnio jakąś śmieszną folię?
>>
File: 1451251778584.jpg (142 KB, 768x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451251778584.jpg
142 KB, 768x960
>>
>>53679456
Ile się najdłużej nie myliscie?
>>
File: 1451422714997.gif (724 KB, 2338x1700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451422714997.gif
724 KB, 2338x1700
>>
>>53679383
>cute girls doing cute things
>momentami całkiem zabawne
Czyli generalnie chujnia, tak?
>>
File: 1451422761020.gif (677 KB, 2243x1501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451422761020.gif
677 KB, 2243x1501
>>
>>53679541
masz infografikę z levelami stron internetowych ?
>>
File: 1452855324639.png (433 KB, 4500x4334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452855324639.png
433 KB, 4500x4334
>>53679522
miesiąc w czasie lata

>tug naturalna zbroja z kurzu
>>
File: 1451487682509.png (269 KB, 856x2193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451487682509.png
269 KB, 856x2193
>>
File: 1212.png (228 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1212.png
228 KB, 858x725
>>53679443
>No Tempest
>>
>>53679522
trzy dni
koszmar żbsz
>>
File: 1451747810429.png (187 KB, 1104x6604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451747810429.png
187 KB, 1104x6604
>>53679605
nie
>>
>>53679566
jak nie lubisz slice of life/school anime i typowego humoru z anime to ci się nie spodoba
>>
>>53679383
S1 był świetny, S2 też bardzo dobry
do S3 podchodziłem sceptycznie, op taki sobie ed chujnia, ale da się oglądać i czasem głupio uśmiechnąć
>>53679566

Niezupełnie, jak lubisz pooglądać coś aby odpocząć i pozamulać to YY jest w sam raz (bynajmniej dla mnie)
>>
File: 1451929262815.png (1 MB, 954x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451929262815.png
1 MB, 954x1168
>>
File: 1452351563102.jpg (2 MB, 900x6474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452351563102.jpg
2 MB, 900x6474
>>
>>53679775
>bynajmniej
czy zcynglowanie mnie było częścią twojego planu?
>>
>>53679742
>slice of life/school anime + typowy humor
Dziękuję, odnotowane w kategorii "zdecydowanie nie dla mnie".

>jak lubisz pooglądać coś aby odpocząć i pozamulać
Ogółem nie mam nic przeciwko, ale ww. mi się po prostu przejadły.
>>
File: the memest.jpg (30 KB, 403x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the memest.jpg
30 KB, 403x497
Dzienny przypominacz, że Wsioki najlepsze SoL anime w historii ludzkosci.
>>
>>53679871
Nie myślałem o tym
Obejrzyj odcinek/dwa i zdecyduj
>>
File: 1434122948624.png (28 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434122948624.png
28 KB, 200x200
>>53679183
zagłosowałem na v4 jebany robaku
>>
https://poal.me/k674hw

L U S O
U
S
O
>>
>>53679782
>Aphex Twin i Frank Zappa w "weird"
Smutne czasy nastały.
>>
>>53679522
dwa tygodnie leżenia w szpitalu
>>
>>53680129
no w lepszych czasach byliby niżej
>>
>>53679782
>Pitbull w creep
no chyba kurwa nie
>>
File: prostytucja.jpg (155 KB, 620x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prostytucja.jpg
155 KB, 620x964
to ja coś z historii zapostuję
>>
Przez trzy miesiące dzień w dzień uczyłem się angielskiego przez 6 godzin. Teraz gdy już skończyłem odczuwam pustkę. Czy to możliwe, że pokonałem lenistwo?
>>
Zuchy czy jakby wziąć noworodka z czasów np. starożytnej grecji, albo nawet z egiptu z czasów budowy piramid i przenieść go w czasie do nas (zakładając szczepienie na wszystko na co się uodporniliśmy przez ten czas), to rozwijałby się on normalnie, jak każdy inny człowiek, nie? Czy ludzie jakoś zmienili się od tamtych czasów (poza wspomnianymi odpornościami)?
>>
File: prostytucja2.jpg (175 KB, 620x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prostytucja2.jpg
175 KB, 620x966
>>53680379
>>
File: fit.jpg (174 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fit.jpg
174 KB, 720x960
gdzie wersja z oczami? i czy jest więcej?
>>
File: 1452798290561.png (51 KB, 445x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
51 KB, 445x323
Reminder
>>
>>53680429
pewnie by odstawał budową ciała, ale poza tym nie widzę powodu, żeby coś było inaczej
>>
>>53680429
Różnice pomiędzy fenotypem ludźmi żyjących teraz, a wtedy wynikają np. z odżywiania i ogólnie warunków srodowiskowych. Rozwijałby się najnormalniej jak się da.
>>
File: prostytucja_03.jpg (161 KB, 620x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prostytucja_03.jpg
161 KB, 620x966
>>53680471
>>
>>53680429
rozwijałby się normalnie
>>
File: prostytucja_04.jpg (162 KB, 620x965) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prostytucja_04.jpg
162 KB, 620x965
>>53680565
>>
File: 4_-_7_Logan_Circle.jpg (4 MB, 3126x2046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4_-_7_Logan_Circle.jpg
4 MB, 3126x2046
to ja was zaspamuję /architekturą/
>>
>>
>>
>>53680682
podobały mi się takie szeregowce od pierwszego amerykańskiego serialu obejrzanego za gówniaka. ale muszą być strasznie niewygodne
>>
>>
>>53680821
na pewno wygodniejsze niż mieszkania w bloku
>>
>>53680682
Oni te budynki robią z prawdziwych cegieł, czy z jakiejś tektury jak te domy w programach telewizyjnych, co je budują w tydzień?

I właśnie - dlaczego amerykanie nie budują domów z cegły/pustaków, jak normalni ludzie? Czy to tylko tak w telewizji pokazują?
>>
>>
File: 1450117067228.jpg (254 KB, 865x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450117067228.jpg
254 KB, 865x966
>>53680772
Tak wkrótce będzie wyglądał sejm jak Imperator Duda oraz imperator Kaczyński odetną Polskę od raka zwanego Unią Europejską
>>
>>53680889
>Czy to tylko tak w telewizji pokazują?

ty myślisz że oni czemu tak się huraganów boją? drewniane domy z desek są bardzo popularne w stanach
>>
>>53680864
to tak. chociaż pod blokiem łatwiej zaparkować. jeszcze mnie rozplanowanie pomieszczeń wewnątrz ciekawi, na ile są ustawne

>>53680889
>dlaczego amerykanie nie budują domów z cegły/pustaków
jedno z wyjaśnień jakie słyszałem mówiło o tym, że jak przyjdzie tornado i dom wyrwie, to lepiej żeby na głowę spadała tektura niż cegły. no i taniej potem odbudować
>>
>>53680889
To jest cos w stylu naszych kamienic. Nikt juz tego nie buduje podejrzewam.
>>
>>53680889
bo jest ich zwyczajnie zbyt dużo i nie zdążyliby ludzie budować tych domów

gówno z dykty się szybko stawia i szybko łata
>>
>>
>>53679490
A gdzie mongoliański śpiew gardłowy?
>>
anony prowadzą dziennik snów?
>>
>>
>>53681021
Nie
Doświadczył ktoś swiadomego snu?
>>
>>53681021
na chuj mi dziennik koszmarów które i tak zapominam po pięciu minutach od obudzenia

gdybym pamiętał to musiałbym dawno strzelić sobie w łeb
>>
File: Wilsonbldg.jpg (491 KB, 944x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wilsonbldg.jpg
491 KB, 944x603
>>
>>53680938
Wypierdalaj skąd przyszedłeś:
>>>/w/ykop
>>
Ale się tutaj zrobiło spokojnie, aż się nie chce rzygać.
>>
>>53681021
nie. kiedyś się interesowałem świadomymi snami, ale przeszło mi. chociaż faktycznie - jak poradnik kazał sobie wkręcać przed snem mantrę "zapamiętam co się śniło", to potem pamiętałem więcej snów niż bez tego
>>
>>
>>
anony, czekacie na jakieś konkretne seriale nowego sezonu?
american crime story się ciekawie zapowiada, a dzisiaj widziałem pilota billions i mi się spodobał
>kapitan winters jako bankster
>>
>>
W co teraz gracie zuchy?
Ja pikrela aktualnie, w sumie nawet przyjemne.
>>
>>53680478
POLSKA = GÓWNO
>>
>>
File: 1443146744348.jpg (95 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443146744348.jpg
95 KB, 1280x720
>>53681259
Chodzi na xp ?
>>
>>
>>53681053
Częsciowo, i to całe lata temu. Nie wpływałem na wydarzenia, ale normalnie wszystko odczuwałem. Sniło mi się, że pieprzyłem swoją matematyczkę.
>>
>>53680735
>>53680772
>>53680851
neoklasycyzm <33
>>
>>53681211
dajcie jakiś fajny serial przy którym się nie zrzygam z depresji
>>
>>53681331
Powiątpiewałbym
>>
>>53680421
w jaki sposób się uczyłes
>>
File: flat800x800075t.jpg (102 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flat800x800075t.jpg
102 KB, 800x800
>>53681356
są takie?
>>
>>53681341
Ale, że co odczuwałes? Swiadome snienie nie jest jak wszystko pamiętasz i budzisz się w mokrych gaciach, tylko, jak podczas snu wiesz, że snisz.
>>
File: 1452935311220.jpg (57 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452935311220.jpg
57 KB, 540x720
>>53681347
oto architektura jaką kor*b promuje
kalingradzki skyline
>>
>>
File: 71f.jpg (25 KB, 500x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
71f.jpg
25 KB, 500x433
>>53681277
x----DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>53681048
Widzieliście, że w prezydenckim parku pod białym domem stoi pomnik Kościuszki?

>General Kosciuszko Statue

>The statue commemorates Polish patriot Thaddeus Kosciuszko (1746-1817) and his life-long dedication to fighting for freedom in America and Poland. His skill in building fortifications in key places, including West Point, contributed greatly to the success of freedom in the American Revolution.

>This bronze memorial, located at the northeast corner of Lafayette Park, was dedicated in 1910. The figure of Kosciuszko, on a granite pedestal, wears the uniform of a general of the Continental Army and his right hand holds a map of the fortifications of Saratoga, New York.

>Directly below Kosciuszko stands a defiant eagle with outspread wings. The eagle is guarding a flag, a shield, and a sword upon a portion of the globe showing America. On the opposite side is an eagle struggling fiercely with a snake atop a portion of the globe shown Poland.

https:[email protected],-77.0375381,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x89b7b7bdc6f424b1:0x18f0fe13095b99c6
>>
>tug gubisz jedną małą część
https://www.youtube.com/watch?v=wfNOgWGME_c
>>
>>53681415
nie wiem, dlatego pytam
>>
>>
>>53681440
bialy dom byl wybudowany na ziemi danej dla polaksow
>>
>>53681391
Zrobiłem całą gramatykę i fonetykę bo miałem braki przez Polski system edukacji. Słownictwem operuję sporym, bo pół życia pochłaniam media w tym języku, ale przeleciałem też sobie ze 4000 bardziej popularnych fiszek w anki.
>>
>>53681424
nigdy w zyciu tego nie promowalem

w ogóle spamuj tutaj >>53664426
>>
>>
>>53681416
Nie sprecyzowałem, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że to sen.
>>
File: bubblefrogu.png (485 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bubblefrogu.png
485 KB, 600x600
Wasz pozorny bunt
Jest tylko zaworem bezpieczeństwa
Odurzona młodzież nie zagraża systemowi
Odurzona młodzież jest pokorniejsza
>>
>>53681547
>Zrobiłem całą gramatykę i fonetykę
gdzie?
>>
>>53680421
tez chcialbym na takie cos miec motywacje
zrobilem sie w ostatnich dwoch latach takim zdepresowanym degeneratem ze juz nawet nie chce mi sie cwiczyc nic
ehh anoni
>>
>>
>>53681416
niedawno zrobiłem sobie powernapa i w trakcie wiedziałem że mi się śni co widzę. nawet czułem, że leżę na stałe w jednej pozycji, a niby się poruszałem
>>
File: 1446576508217.jpg (74 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446576508217.jpg
74 KB, 604x453
mam angielski zdany na C1 i dalej twierdzę że to za mało i nie czuję się komfortowo

ehh nie polecam uczyć się języków obcych gdy ma się autyzm
>>
>>
Macie tu zuchy dobrą stronę i nie dziękujcie:


http://letterboxd.com/tarantinole/list/great-60-90-min-films-for-those-days-when/
>>
>>
>>53681716
C2 hir, ale dalej miewam gacie obsrane jak trzeba z nativem pogadać, bo wiem, że nie jest idealnie
>>
>>53681784
do tego jest specjalny fred
raport leci
>>
>>53681628
Myslałes o tym, żeby nauczyć się programowania? W czymkolwiek, Python jest całkiem prosty w podstawach. Ruby w sumie też. Możesz i w markupy się bawić z HTML i CSS, albo w ogóle z webdevu się poduczać. Pewnie chuj ci to da, ale poczujesz się trochę lepiej.
>>
>>53681784
>>53681726
masz general przeznaczony na architekture tutaj nikt nawet ci nie odpowie
>>53664426
>>
>>
>>53681625
Z książek. Samemu.

>>53681716
Ja aktualnie czekam na egzamin. Przyjdzie mi ten statement of entry pocztą? Nic mi nie dali do tej pory znać poza nr. konta do wpłaty 2 miesiące temu.
>>
>>53681821
A wiesz, że mówienie o raportowaniu kogoś jest niezgodne z regulaminem i grozi banem ;^)
>>
>>53681822
nie ten anon ale mi sie nawet z lozka nie chce wstawac nie mowiac o czymkolwiek intelektualnie zlozonym a programowanie jest w chuj trudne
>>
>>53681762
>Carnage

o jak szanuję
>>
>>53679017
kto?
>>
>>53681822
A od czego takie cos zaczac jesli chcialbym za cos takiego sie wziac?
>>
>>53681762
>czy leci z nami pilot
>martwe zło/armia ciemności
>kacza zupa
moje mudżiny
>>
>>53681822
był przecież z rok temu anon-hikki, co w 2 lata nauczył się programować i gdzieś tam później znalazł nawet prace
>>
File: 1451916404368.gif (1018 KB, 499x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451916404368.gif
1018 KB, 499x374
>>53681876
trudno
zrobię sobie przerwę najwyżej
>>
File: 1451682097048.jpg (937 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451682097048.jpg
937 KB, 2048x1536
>>53681830

> tutaj nikt nawet ci nie odpowie
> bo tam tak
mhm
>>
>>53682043
bo niby nie? >>53664426
>>
>>
>>53682190
>>53682043
>>53681967
>>53681937
>>53681907
>>53681900

Anony znacie jakis fajny server minecrafta gdzie moge?
>>
>>
>>53682255
>gdzie moge?

Oj to chyba ciężko będzie znaleźć jakiś przy takich wymaganiach.
>>
>>53682255
>memcr*ft
>>
File: 1452798290561.png (57 KB, 445x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
57 KB, 445x410
>>53681277
<- Do przyszłego wykorzystania
>>
File: 1451610511981.jpg (2 MB, 2654x1768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451610511981.jpg
2 MB, 2654x1768
kto brudny arkoholik tu?
eh anony anony
https://youtu.be/AQ-iMPpELzA

>>53682333
tribs
>>
Anony,
Matka słucha techno
Stary słucha hip hopu po włosku.
A ja słucham vivaldiego.

O co kaman?
Czy to patologia?
>>
Dramat kurwa.
>>
>>53682255
moja 9 letnia siostra w to gra

ty podwiek czy pedofil?
>>
>>
>>53681331
>XP

Kek
>>
>>53682539
dostaję raka od tych kolorów a mijam sobieski jadąc kurwa do domu
>>
>>53682487
>Stary słucha hip hopu po włosku.

Twój stary to full blooded patrician. Nie możliwe, że taki pleb powstał z jego patrycjańskich plemników. Pewnie jesteś adoptowany.
>>
>>53682639
Mieszkałbym, od srodka nie widać.
>>
>>
>>53682842
Uwielbiam takie ogromne, masywne budynki, nie ważne jak brzydkie by były - mają w sobie coś z takiego klimatu sci-fi. Masz tego więcej?
>>
>>53681907
Wiesz, znalazlem taki niby-kurs web developmentu (docelowo front- i back-end) po angielsku jesli by cię urządzała forma:
1) dostajesz curriculum i w każdym punkcie odnosniki do darmowych źródeł, z których możesz czegos sie nauczyć
2) pod koniec poszczególnych punktów dostajesz do zrobienia projekt - nie wiem jak dalej, na start są raczej mikroskopijne
3) po drodze w materiałach masz zawarte ćwiczenia, nie jest tak, że w praktyce nowe rzeczy stosujesz tylko w projektach
4) najlepiej by było, żebys robił też cos własnego na boku

Wygoogluj sobie "the odin project", jest bardzo daleki od idealu, ale - za darmo, i na start jest przystępny, nawet bardzo bym powiedział.

Ogółem powinno dać ci to jakies pojecie o HTML, CSS, JavaScript, Ruby, SQL, frameworkach typu Rails (głównie), Backbone, i wielu innych rzeczach, do których sam jeszcze nie dotarłem.
>>
żbsz, to chciałbym mieć własne mieszkanie, nawet w najbrzydszym budynku w historii
>>
File: 13_big.jpg (41 KB, 600x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13_big.jpg
41 KB, 600x389
>>53682927
>>
>>53683035
>Nowy przeciwnik Godzilli
>>
>>53681891
No w takim stanie rzeczywiscie nawet sie nie mysli o takich rzeczach. Trzymaj się tam, anon, sam miewam takie epizody. Z czasem [spoiler]może[/spoiler] będzie lepiej.
>>
File: piwo 324.jpg (338 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piwo 324.jpg
338 KB, 1200x1600
no już wypiłem dwa. trzecie czeka
ktoś pisał czy dobre? tag. pijcie anonki.
pewnie jeszcze ze dwa zakupie. ale już czuję
/blog
>>
File: 111.jpg (307 KB, 850x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
111.jpg
307 KB, 850x566
>>
>>53683114
albo i nie

trace nadzieje
>>
Zuchy do czego ostatnio pałowaliście wiplera?
>>
File: 616024.jpg (476 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
616024.jpg
476 KB, 1600x1200
>>
>>53683167
>>53683035
>>53682842
>>53682639
>>53682539
>>53682291
>>53683260
masz do tego temat autysto

wypierdalajcie tam wszyscy razem z korabem
>>
File: 282_zdjecie1.jpg (660 KB, 1000x843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
282_zdjecie1.jpg
660 KB, 1000x843
anony, składamy się?
>>
>>53683250
do zupy na stołówce dla dzieci ze świetlicy
>tug wszystkie 30 dzieci ma teraz moje geny w sobie

t.kucharz (to satyra;)
>>
POLACY

JEDZĄ

GÓWNO
>>
>>53683362
stonoga juz po ciebie jedzie
https://www.youtube.com/watch?v=CY_ZfMUjTq8
>>
>>53683347
>TUG nigdy nie będziesz mieszkał z anonkami w takim pałacu
>>
>>53683411

No kurwa, to nie może być przypadek
>>
>>53683411
dubsy nie kłamią
>>
>>53683347
Lewa wieża moja
>>
>>53682790
> hip hopu po włosku
>full blooded patrician
Co to ma wspólnego?
>>
File: 9sRrAgS.jpg (108 KB, 451x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9sRrAgS.jpg
108 KB, 451x394
>>53683411
dub prawdę powie. ile razy, jeszcze wy niewierne kurwy musicie to zobacczyć?
>>
File: 1452798290561.png (63 KB, 444x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
63 KB, 444x557
>>53683411
Dodane zuchu
>>
File: 14194_l.jpg (262 KB, 818x992) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14194_l.jpg
262 KB, 818x992
>holandia
>>
File: 1452628792959.png (14 KB, 326x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452628792959.png
14 KB, 326x272
>>53683555
>>53683411
>>
>>53682487
>on ma dom, w którym nie leci disco polo, poezja śpiewana albo inny dżem
kurwa szczęściarz
>>
>>53683555
AAAA KURWA NAWET BÓG NAM MÓWI ŻE POLSKA TO GÓWNO
>>
>>53683555
Gorszy sort polaków je gówno
>>
>>53683555
O GURWA
>>
>>53683555
imponujące

pragnę dodać, że polska to gówno
>>
POLSKA TO GÓWNO
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>>53683555
>triple
Co tu się dzieje
>>53683601
>rodzinka prawie nigdy nie puszcza muzyki
>jak już to Queen
W sumie i tak w moim bunkrze chuja słychać, i siedzę ciągle.
>>
>>
>>53683555
Ci co oglądają Anime też jedza gówno i to nawet więcej, zostało to udowodnione przez amerykańskich naukowców.
A ślązacy jedzą wyngiel i popijają miałem.
>>
>>53683557
łobrzydliwe
>>
Kochajcie się i lubcie się.
>>
>>53683681
skasuj to
>>
murzyni jedzą ludzi

a ludzie jedzą rzydów
>>
>>53683601
Ale ten jebany hip hop którego stary nawet nie rozumie bo jest po włosku mnie rozpierdala.
No i to że muszą słuchać na raz tego hip hopu i techno.
>>
SPRAWDŹCIE JE

ROBAKI
>>
>>53683463
może to jej urok, może to skrypty
>>
>>53683720
>>53683829
Nie nadajesz sie tutaj jestes normikiem.

wyjdz
>>
File: işgal-sarayı.jpg (104 KB, 777x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
işgal-sarayı.jpg
104 KB, 777x960
>>
>>53683897
sam jestes skryptem smieciu
>>
File: 1452798290561.png (97 KB, 951x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
97 KB, 951x557
>>53683555
>>
>>53683946
skąd wiedziałeś?
test turinga do wyjebania
>>
>tug to następny prezydent

chyba neda się nie lubić tego pana.
ma mój głos, tak jak w poprzednich wyborach.
>>
>>53684034
Mój też. Potrzebujemy szczęsliwych ludzi na wysokich stanowiskach. Szczęscie spływa w dół.
>>
File: big_fish_20121124.jpg (30 KB, 550x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
big_fish_20121124.jpg
30 KB, 550x365
>>
POLSKA

PIĘKNY KRAJ

WSPANIALI LUDZIE
>>
>>53684151
>>53683938
>>53664426
>>
CIESZĘ SIĘ, ŻE MIESZKAM W POLSCE.
>>
>>53684186
Nawet nie próbuj wykopku. Polska = gówno i nic tego nie zmieni.
>>
obczajcie ten sztos ziomeczki
also KOCHAM POLSKE
https://www.youtube.com/watch?v=SpKwJxoM1ng
>>
File: 22.jpg (412 KB, 1024x735) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
22.jpg
412 KB, 1024x735
>>
>>53684322
to sie zaczyna smieszne robic
>>
w którym momencie w historii Europy religia z prywatnego przedsięwzięcia duchowego wyznawców przerodziła się w formę upaństwowionej organizacji społeczeństwa
>>
>>53684322

NO KURWA
>>
>>53681259
myslalem anon że to mapa
>>
File: 53739635_p1.jpg (585 KB, 919x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53739635_p1.jpg
585 KB, 919x1300
>bądź zajebany kolokwiami, projektami i wszelkim tego typu biedastudenckim gównem w efekcie czego nie postuj w /polsce/ dużo
>zalęga się największy rak jaki kiedykolwiek zagościł w skromnych /polskich/ progach
Kurwa na moment was zostawić
>>
>>53684378
392
>>
File: crazyhot.2.jpg (193 KB, 958x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crazyhot.2.jpg
193 KB, 958x718
>>
>>53684444
tylko płaskie żbsz
>>
File: 1452798290561.png (116 KB, 951x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
116 KB, 951x557
>>53684322
Czy możemy uznać wreszcie tę teorię za wpełni potwierdzoną?
>>
>>53684378
wtedy gdy powstało pierwsze państwo w Europie (greckie polis?).
>>
File: 1111.png (226 KB, 540x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1111.png
226 KB, 540x501
>>53684444
>4 (cztery) cyfry
>>
File: 54500852_p15.jpg (1 MB, 1157x1641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54500852_p15.jpg
1 MB, 1157x1641
>>53684444
Cyferki potwierdzają
>>
>>53684531
tak
>>
ECH POLSKIE GÓWNO
>>
>>53684645
niemieckie mniej śmierdzi?
>>
>>53684444
>>53684591
Ale łódki to jednak macie nieciekawe.
>>
File: 7667171.3.jpg (121 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7667171.3.jpg
121 KB, 500x706
Cała prawda o Polsce.
>>
File: DSC01002.jpg (115 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC01002.jpg
115 KB, 600x800
>>
File: 40192417.jpg (590 KB, 744x1052) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40192417.jpg
590 KB, 744x1052
>>53684700
Do mnie to było pedale kurwa śmieciu wyjebać ci?
>>
jak duble to polska piękny i żyzny kraj
>>
>>53684739
dubsów zapomniałes
>>
>>53684444
propsuje, szczerze to po masterze to myślę że studentom to powinni bardziej dopierdalać. Upodlić do takiego poziomu żebyście kurwa nie wiedzieli gdzie jest góra a gdzie dół. A na każdą wzmiankę o uniwersytecie rzygali z pogardą.
>>
>>53684778
>kolejna chujowa łódka
No nie wiem, ty mi powiedz.
>>
ANOOO-NKIII
>>
fred martwy.
>>
File: 1424807869416.jpg (156 KB, 816x1078) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424807869416.jpg
156 KB, 816x1078
>>53684781
>żyzny
aktywowałeś moją kartę pułapkę
>>
>>53684739
tymon dosłownie jebał 15 letnią dziewczynkę.
szanuję. mój idol.
>>
>>53684868
bump
>>
File: 52986486_p17.png (774 KB, 750x1028) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52986486_p17.png
774 KB, 750x1028
>>53684847
>dzielenie łódek na gorsze i lepsze
Wszystkie łódki potrzebują miłości
>>
>>53684881
miałem taką nadzieję
>>
File: SriAyyapan1.jpg (139 KB, 1000x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SriAyyapan1.jpg
139 KB, 1000x752
>>
File: 43240943.jpg (10 KB, 522x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43240943.jpg
10 KB, 522x289
ten numer to kłopoty
>>
>>53684916
kurwa zdech
>>
>>53684988
>>53685000
co tu sie kurwa dzieje
>>
File: 1450623318283.jpg (90 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450623318283.jpg
90 KB, 540x720
>>53684988
>>
>>53685040
>>53685040
>>53685040
>>
>>53684861
co powiesz o croydon? będe jutro
>>
>>53684927
Miałem cichą nadzieję, że kolejny będzie klon #1562416 z PTSD, a ty mi tu dla odmiany z porządniejszą łódką wyjeżdżasz. Zawiodłem się, czuję się pokonany, w sumie to może i masz rację, etc.
>>
>>53685000
tiiii łuuuuuuuuuu du du du tererererer aaaaaaa
ładne cyferki
>>
>>53685262
do dzisiaj to słyszę w snach.
czy to ta sławna starość?
giełda piratów w gdyni koło hali
zabij mnie kurwa xDXXXXDDD
Thread replies: 315
Thread images: 114
Thread DB ID: 448668[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.