[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Japanska Flickor-upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 448
Thread images: 150
File: 1445002287248.jpg (102 KB, 700x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445002287248.jpg
102 KB, 700x1050
>>
2D is best
>>
Men dra åt helvete jävla tönt, ta ditt liv ditt patetiska fanskap
>>
Trådkrig...
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: Proletariet.png (48 KB, 321x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Proletariet.png
48 KB, 321x266
>3 trådar

Att anon ska vara inkapabel till de enklaste av uppgifter...
>>
>>53677042
>>53677042
>>53677042

Riktiga tråden
>>
File: 1445005069136.jpg (85 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445005069136.jpg
85 KB, 768x1024
>>53677088
>88
HELL SEGER
>>
>>53676950
>>
File: 1322784999001.jpg (65 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322784999001.jpg
65 KB, 645x773
>dkn ingen fv
>>
File: 1442438977436.png (762 KB, 786x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442438977436.png
762 KB, 786x576
Väljer denna favä
>>
>2 stormbögstrådar
hur fan
>>
File: 1368369407159.png (42 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368369407159.png
42 KB, 500x281
>>53677132
>>
File: 1403845934786.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403845934786.jpg
25 KB, 400x386
>>53677143
ayy
>>
File: 1443205192422.png (477 KB, 356x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443205192422.png
477 KB, 356x535
>>53677138
>>
>ska ut och normalböga ikväll
>har nya kläder
>har bolagspåsen klar
>är så jävla trött och otagg
>vet att HON kommer att vara där
>har tidigare knullat upp alla inviter hon givit mig

Sitta hemma och göra ingenting eller gå ut och normalböga och kanske snacka med en tjej som jag tycker är söt och som säkert vil knula?
>>
File: 1429551575705.jpg (52 KB, 816x812) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429551575705.jpg
52 KB, 816x812
VAD FAN SKA DET TA FÖR ATT FÅ EN FV? BEHÖVER INTE ENS VARA SNYGG BEHÖVER BARA KRAMA OCH PUSSA OCH LIGGA MED MIG
>>
Har knappt sett en enda svart person här i Budapest.
>>
>>53677187
åka till japan och knulla horor j/n
>>
>>53677197
Fan vet jag, orkar inte bestämma hur du ska leva ditt jävla liv.
>>
>>53677197

Övriga upplysningar: jag runkade igår kväll.
>>
På en skala 1-10, hur mycket borde jag skämmas för att jag lyssnar på mr cool, färska prinzen, dubbel trubbel, dvs och the keffat liv?
>>
>>53677197
GIVE HER THE CLAW IN THE PUSSY

RIGHT IN THE PUSSY

YOU FAG
>>
>>53677215
>BEHÖVER INTE ENS VARA SNYGG
så ta första bästa tjockis på badoo, fett desperat folk där
>>
File: fotjobb.webm (979 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fotjobb.webm
979 KB, 1280x720
>dkn ingen dominant 2d fv

VARFÖR
>>
File: 1452726222002.png (10 KB, 372x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452726222002.png
10 KB, 372x358
en(1) facking fv är du snäll
>>
>>53677227
Hur många vita personer har du träffat?
>>
File: 1445076157670.jpg (1004 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445076157670.jpg
1004 KB, 1000x1500
>>53677231
j
>>53677251
Mr Cool är ju bra?
>>
File: 1442012214039.png (39 KB, 232x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442012214039.png
39 KB, 232x322
>dkn kuken läcker lite efter runket
>>
>>53677251
Inte alls. Tjejer e som tjejer e.
>>
File: 1370013935600.png (243 KB, 983x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370013935600.png
243 KB, 983x813
>>53677231
Ganska säker på att prostituerade i Japan håller sig borta från gaijins och är bara med Japanska medelålders.

Men du kanske kan få ett ligg om du har finnblod i dig.
>>
>>53677308
Breva mer av den här slynan. Vill onanera.
>>
>>53677251
Jag älskar mr cool.
>>
>>53677227
Sverige är så spännande nu vettu
>>
10x160gram burgare som ska lågtempas nu

Vad ska ni äta idag? :3
>>
File: 1445006486344.jpg (75 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445006486344.jpg
75 KB, 768x1024
>>53677355
Nej
>>
Skaffa truckkort J/N?
>>
>>53677430
Kuken är ute så det är bäst att du levererar.
>>
File: 1445071118398.jpg (48 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445071118398.jpg
48 KB, 600x800
>>53677454
hehe mm
>>
>>53677308
Jag tycker att mr cools nya platta är riktigt bra, och alla hans battles, och alla hans gamla plattor (även cigg och gud osv), samt alla band han är med i.

>>53677338
>detta går ut till alla min fans om mina fans fanns
>jag är så jävla tuff att jag är ett ljud från ett tåg
>ni kan kalla oss brandsläckare för vi är fulla avskum
han är så jävla bra.

>>53677391
låset är bäst, ingen protest.

>dkn jag trodde att jag var den enda som lyssnade på mr cool, eftersom de enda som lyssnar på mr cool är 15 killar, som tycker det är ball att han rappar om brudar men skiter i att han är skillad.
>>
>>53677304
Typ alla här är vita förutom asiatiska turister.
>>
>>53677438
J
>>
>>53677429
>Vad ska ni äta idag? :3

Öl.
>>
Vad lyssnar ni på just nu?

Vad jag lyssnar på https://www.youtube.com/watch?v=R9R4zPTpS9w
>>
>>53677506
Hur är ungern annars då, klarar man sig med engelska?
>>
>>53677429
Jag lagade en massa pasta och ett halvkilo köttbullar att äta under dagen, sen ska jag nog ut och köpa en två chokladkakor att äta ikväll.

t. inte fet.
>>
>>53677522

Bjuds det inte på något att äta på festen eller?
>>
>>53677438
IQ > 105: N
IQ < 105: J
IQ = 105: Du väljer
>>
>>53677588

Jo, men jag deffar.
>>
>>53677518
Hur svårt att skaffa jobb ifall man har truckkort och arbetslivserfarrenhet i allmänhet?
>>
>>53677506
Haha ok Attila
>>
>>53677567
https://www.youtube.com/watch?v=gU_vt57u_5I
>>
>>53677603
Var går man för att göra ett riktigt iq test som inte är +- 25 iq typ?
>>
>>53677604
>deffa
>öl
>>
>>53677608
Inte så svårt, men tar sin tid. Bara inte ge upp.
>>
>>53677649

Mensa brukar erbjuda dem ett par gånger per år på valfritt universitet.
>>
>>53677567
https://www.youtube.com/watch?v=7MWhYVQPZHY
>>
>>53677438
180kr/h starting.
>>
File: 1390806885.jpg (2 MB, 1200x1935) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390806885.jpg
2 MB, 1200x1935
OI OI, NORDICK WANKERS

IS THIS THE THREAD WHERE WE POST EAST ASIAN BITCHES WE'D LIKE TO FUCK ?
>>
>>53677655

Deffa innebär bara att du äter ett kaloriunderskott. Du kan äta precis vad du vill när du deffar, så länge du håller dig under ditt dagliga kaloriförbruk.
>>
>>53677749
Yes, are you also a national socialist?
>>
File: 1445064259550.jpg (326 KB, 1600x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445064259550.jpg
326 KB, 1600x2400
>>53677749
Ja
>>
>>53677749
FONT
>>
>>53677717
Kan man få norskfv eller finns det nog med andra pajer? Gissar på att vi ses som undermänniskor i norge.
>>
File: erytuy.jpg (82 KB, 800x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
erytuy.jpg
82 KB, 800x925
>>53677792
No

>>53677808
Fuck off gay boy
>>
File: 1433499272160.jpg (983 KB, 1280x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433499272160.jpg
983 KB, 1280x852
VÅRA GRABBAR!
>>
>>53677857
Wait I don't understand, how can you also have the asian fetish if you aren't natsoc like us?
>>
>>53677577
Man klarar väl sig i alla turistorterna med engelska. Folk här är inte så duktiga på engelska men de flesta kan grunderna antar jag.
>>
File: 1442766882739.jpg (131 KB, 580x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442766882739.jpg
131 KB, 580x773
>>
>>53677893

AWNL
>>
>dkn ingen robotfv som blir antastad av robotakler
>>
File: 1442694445450.jpg (55 KB, 505x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442694445450.jpg
55 KB, 505x329
>>53677893
Rasism vi måste kvotera in rasifierade och kvinnor favä
>>
>>53677945
NEVA EVA EVA
>>
alliansen
l
l
i
a
n
s


mvh. jonte
>>
>>53678022
>när Hanif brevar
>>
File: 1443951964707.png (265 KB, 599x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443951964707.png
265 KB, 599x500
>>53677893
>dyka upp i samma turnering som s4
>>
>>53677992

Antyder du att det inte är problematiskt att e-sporten domineras av vita och hetero cis-män?
>>
Vad skulle ni sakna om ni lämnade Sverige?
>>
>>53677822
>Gissar på att vi ses som undermänniskor i norge.

Inte som undermänniskor men som PARTYSVENSKER. Norrbaggarna är ju alla nationalister så de gillar att skämta lite med svenskarna (särskilt under vinter-OS) men det är ju ingen direkt segregation.

Sen tror jag att norska flickor kan vara lite lättare än svenskorna.
>>
File: 14093405934.jpg (71 KB, 990x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14093405934.jpg
71 KB, 990x224
>>53678150
>>
do you 24/7 post about hating your country?
That's a very argie thing to do.

Also, it seems I can't speak swedish yet, but i do understand quite a bit
>>
>>
File: 1447969754306.png (104 KB, 288x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447969754306.png
104 KB, 288x277
>>53678083
hade inte vågat favä
>>
>>53678150
Kranvattnet
>>
>>53678058
fel allians favä
>>
>>53678150
kebab
>>
>>53678209
>Böök
hehe
>>
>>53678225
småkekade favä
>>
File: 1386793506598.jpg (19 KB, 223x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386793506598.jpg
19 KB, 223x263
VÄRLDENS

BÄSTA

SPELFÖRDELARE
>>
>>53678150
Falukorv. Kommer starta ett falukorvsimportföretag ifall jag flyttar
>>
>>53678234
Detta.
>>
>>53677893
>>53677945
sluta svara på dina egna brev snsd
>>
>>53678225
>>
>>53678150
Min fru och våran tjur.
>>
File: Kamina_sunglasses.jpg (155 KB, 700x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kamina_sunglasses.jpg
155 KB, 700x397
BREVA BRA ANIME MUSIK

https://www.youtube.com/watch?v=G2AxpaH56WY
>>
>>53678329
Kvinnor är alltid så jävla roade när de äter.
>>
>>53678150
Det jag saknar i Sverige är att det är mycket bättre priser och bättre utbud på saker där då det är mer av ett konsumtionsland än Norge. Nästan alla matbutiker här är små som kiosker och allting är svindyrt.
>>
>>53678339
https://www.youtube.com/watch?v=z2lNTdAiyWw
>>
>>53678234
>>53678299
>dricka kranvatten
>inte samla sitt eget regnvatten och dricka det

Njut av erat östrogen.
>>
File: 1421197996057.jpg (35 KB, 423x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421197996057.jpg
35 KB, 423x515
Jag har aldrig haft en fv och kommer aldrig ha en heller.
Finns det fler som på riktigt inte är normalbögar här?
>>
>dkn oxfilé, champinjoner, grön paprika och bearnaisesås på pizza
>>
File: 1452851893053.jpg (183 KB, 1116x780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452851893053.jpg
183 KB, 1116x780
>>53678328
haha aa
>>
>>53678421
>grön paprika
finns inget äckligare
>>
>>53678414
du har ju fina ögon iaf
>>
>>53678339
Ljudband eller öppningar?

https://www.youtube.com/watch?v=ifJJqJv1pfo
>>
>>53678414
Olle?
>>
File: 43859345.png (26 KB, 851x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43859345.png
26 KB, 851x214
Varför frågar Google mig det här?
>>
Jag har inte rört vid en kvinna på över 10 år så det känns som att vara oskuld igen
>>
>>53678490
du kanske är en "krigsdrabbad flykting"
>>
File: 1418777002987.jpg (49 KB, 494x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418777002987.jpg
49 KB, 494x433
>>53678447
>gillar inte grön paprika
Haha okej petiga Jonas 9 år
>>
File: google.png (143 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
google.png
143 KB, 500x281
>nya fågeln dog

varför gud

varför
>>
>>53678516
>10 år
>oskuld igen
Är det till att vara gammal?
>>
>>53678490
De gör en journal på ens åsikter så de vet vilka de ska skicka till koncentrationsläger när vänstern helt tagit över.
>>
File: Hatoko.webm (154 KB, 446x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hatoko.webm
154 KB, 446x480
Säg rent hypotetiskt att ni hade planer med en annan Sverigepolare.
Sedan, rent hypotetiskt får ni ett sms av en polare (vi låtsas som ni har några, okej?) som undrar om ni har några planer för kvällen.
Anledningen, rent hypotetiskt, är att hans fv fyller år och undrar om ni vill hänga med ut och ta ett par öl, vilket inte låter som en dum idé.

Frågan är ju då, dissar man Sverigepolaren, eller vågar man ta med typ, knula2d, och ha honom träffa dina ivl-polare?

Alltså, rent hypotetiskt om något sådant skulle få för sig att hända?
>>
>>53678608
>du med ansvar för att hålla fåglar vid liv
Snälla sluta.
>>
>>
>>53678451
Det var nån tråd på /r9k/ för länge sen där man skulle visa sina ögon och jag såg så ledsen ut så att nån satte dem på den bilden.
>>
File: 1449307546519.jpg (37 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449307546519.jpg
37 KB, 1280x720
>>53678608
Vad för fågel?
>>
>>53678651
Ta aldrig, aldrig, aldrig med dig sverigepolare ut med dina riktiga polare.
>>
>>53678414
Är du utan fv frivilligt eller ej?
Är det ofrivilligt och du egentligen suktar efter en så är du ju inget annat än en misslyckad nbög, vilket är något helt annat än en icke-nbög.
>>
File: 94238239428.jpg (65 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
94238239428.jpg
65 KB, 1080x1080
Ny video från den Gyllene.

https://www.youtube.com/watch?v=-Di0CTYOiOk
>>
File: 1452858222883.jpg (32 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452858222883.jpg
32 KB, 480x454
>>53677030
O-oanständigt
>>
>>53678608
jag sörjer med dig :(
>>
>>53678625
Inte så gammal,kan nog ha 50 år kvar att leva med lite tur
>>
>>53678740
Är det någon här som gillar han? Tycker han är fånig som bara den.
>>
>>53678651
bara ta med han ut, gör han något dumt säger du att han har autismot och att du tog med han för att vara snäll mot honom
>>
Åbro
W'lak rul op
W'lak tænd op

Schlap af en movie
Er du dum et drama
Shufi dit, Shufi Dat
Alle vil være Tony Montana
>>
File: 1445261054226.png (119 KB, 711x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445261054226.png
119 KB, 711x273
>dkn gulfebern har börjat avta
vita flickor här kommer jag
>>
>>53678783
jag favä
>>
File: 1353706056369.jpg (20 KB, 280x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353706056369.jpg
20 KB, 280x253
>>53678651
>eller vågar man ta med typ, knula2d, och ha honom träffa dina ivl-polare?

Beror på, hur mycket eroge har dina ivl-polare spelat?

Om de har en bra kraftnivå så är det nog lugnt.
>>
>>53677030
Östasiatiska kvinnor tillhör västasiatiska män
>>
>>53678651
Har man planerat en träff tycker jag inte man ska strunta i det. Säg till din nbögpolare att du har andra planer
>>
Funderar på att köpa en ny gamingskärm med 144Hz till min flickväns son, tips på en som är bra?
>>
>>53678414
Äh vem fan vill ha en modern grisvidrig svensk fv ändå? Åk till Östeuropa och skaffa dig en vettig kvinna alternativ delta i kampen för att fixa svenska tjejer.
>>
>>53678658
>Snälla sluta.
jag tänker göra det
jävla helvete

det var inte ens mitt fel
had hade nått sort panic attack och bara föll ner på marken och hade nån sorts problem, asså han kunde inte stå på fotterna eller använda en av hans vingar
>>
>>53678961
Ögat kan inte se mer än 6 bilder per sekund.
>>
>>53678993
Det är därför jag inte ens har växter i min lägenhet. Det enda som lever i min lägenhet är silverfisk och dammråttor.
>>
>>53678950
Alla asiater hatar ju varandra dock.
>>
>>53678975
>skaffa en icke-germansk fv

Nä, jag är emot rasblandning
>>
>dkn bra spel aldrig får mycket pengar

tur skaparen av detta spel gör spelen klara till slut, även om det tar år
>>
>>53679104
så knulla inga apor så är det väl lungt, finns inga mänskliga raser
>>
>>53678414
Här

Jag är FÖ FE FÖ ET FU helt enkelt
>>
>>53679104
Du är mest troligt redan rätt "rasblandad" med finnar och ryssar min vän.

Alla vita människor tillhör samma ras, slaver och germaner är språkgrupper och inte etniska grupper. Vi har samma ursprung i de ryska bergen.
>>
>>53678473
hmm?
>>
>>53679122
Is the game good?

got more?
>>
File: 1403845934785.gif (104 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403845934785.gif
104 KB, 400x400
>>53679235
>Alla vita människor tillhör samma ras, slaver och germaner är språkgrupper och inte etniska grupper. Vi har samma ursprung i de ryska bergen.
>>
File: 20160115_161908.jpg (827 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160115_161908.jpg
827 KB, 2048x1152
>jagjagjeans

tvivlar aldrig på jagjagmagi
>>
>>53679122
ren autism
>>
>>53679276
Är du blatte?
>>
>Alla vita människor tillhör samma ras, slaver och germaner är språkgrupper och inte etniska grupper. Vi har samma ursprung i de ryska bergen.
>>
File: 1446067878882.png (258 KB, 549x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446067878882.png
258 KB, 549x560
>>53679297
Nej
>>
File: 1447298220204.jpg (28 KB, 540x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447298220204.jpg
28 KB, 540x527
>Alla vita människor tillhör samma ras, slaver och germaner är språkgrupper och inte etniska grupper. Vi har samma ursprung i de ryska bergen
>>
>>53679261
>Is the game good? if you like girls being raped by large and small monsters, then yes

it's hella hard though, so use cheat engine to progress
>>
>>53679235
>t. vladimir
>>
>>53679235
Du menar att vita genier som bild relaterad är besläktad med svartmuskiga ficktjyvar från Östeuropa, kindpussare från Sydeuropa eller rödhåriga rundskallar från Irland?
>>
File: tiger.png (868 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tiger.png
868 KB, 500x750
>bara 50 grader

gå upp snabbare
>>
>>53679413
Yea I do, but im too dumb for cheat engine, where did you download it?
>>
>>53679465
Inte för att vara han som är han men alla stora finska herrar har svenskt blod i sina ådror.
>>
>>53678651
fy helvete vad arg jag blivit om jag bestämt träff med en skön snubbe så sa han "aa förresten vi ska träffa mina nbögspolare"

nej fyfan så gör man inte
>>
File: 5176988.jpg (74 KB, 580x729) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5176988.jpg
74 KB, 580x729
>>53677903
Why would I need to be a National Socialist in order for me to feel the need to fuck Asian women?

And no I'm not a leftie either
>>
File: nani.jpg (215 KB, 840x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nani.jpg
215 KB, 840x1080
>>53678339
https://www.youtube.com/watch?v=IiefOJ1Li8c
>>
>>53678651
Du dissar polarna såklart vad är det för fråga ens.
>>
File: Lalli1.jpg (113 KB, 866x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lalli1.jpg
113 KB, 866x559
>>53679562
Inte Lalli. Lalli var en urfinsk barbar. En riktig vit krigare som försvarade det som var sitt.
>>
>>53678651
Din kompis fvs födelsedagsfirande är lite på gränsen för vad som kan klassas som en skyldighet att närvara vid. Om det är en nära kompis så tycker jag att du har en ursäkt för att dumpa din sverigepolare för kvällen.
>>
>>53678339
>>53678465
https://www.youtube.com/watch?v=UkdbbMMjpT8

https://www.youtube.com/watch?v=kua_iJ4bAmo
>>
>>53679560
http://eluku99.blog93.fc2.com/

just click the mega link or the other one
>>
File: 1451006706304.png (98 KB, 314x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451006706304.png
98 KB, 314x335
>>53678414

jvdk
>>
>>53679735
voted for v4
>>
Jag är en prostituerad man som jobbar pro bono. MItt klientel är 20-30. AMA.
>>
>>53679948
VAD BETYDER FAVÄ? VAD BETYDER DET???!!
>>
File: 1447452380008.png (292 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447452380008.png
292 KB, 409x409
>>53678414
>dkn haft fv
Kan jag så kan ni
>>
File: bono_by_getty_.jpg (1 MB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bono_by_getty_.jpg
1 MB, 3000x2000
>>53679948
>pro bono
?
>>
>>53679948
When does the narwhal bacon? (du kan svara på svenska)
>>
>>53680025
>dkn lika dålig skäggväxt som bono
F-ff-f--f-f-f-ff-faaan.
>>
>>53679992
vet inte favoä
>>
File: katt dör.webm (1 MB, 406x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
katt dör.webm
1 MB, 406x720
>>53678414

*räcker upp handen*
>>
>>53679992
Favä är en böna. På italienska ä det slang för penis.
>>
>>53680025
pro bono
för bono
bono är hans pimp
>>
>>53680070
vad fan är detta för mongomening, har du inte gått ut grundskolan?
>>
>>53678490
De såg att du hade en svensk IP-adress så antar dem väl att du är en sand-i-fittan-kommunist
>>
>>53679738
>>53678339
>breva Elfen Lied med MIN flagga

Få inte folk att missförstå nu.

https://www.youtube.com/watch?v=XXIgBD9HD84
https://www.youtube.com/watch?v=-OpQVGICr1c
>>
File: 1452870983084.jpg (6 KB, 102x138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452870983084.jpg
6 KB, 102x138
>>53680121
>reddit
>gått ur grundskolan
>>
>>53680070
The narwhal bacons at midnight.
>>
>>53680070
Jag snor bara random skit från nätet och postar det i tråden för att få (you)'s. Låt mig vara.
>>
>>53679729
En av mina närmaste vänner, och skulle nog nästan räkna henne som en vän också.
>>
>>53680224
Haha vänzonad.
>>
>>53680179
>din flagga

haha aa
>>
File: 1328623696169.png (499 KB, 546x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328623696169.png
499 KB, 546x663
>>53680095
>bilden

Skräms inte för fan.
>>
>>53679802
Thanks bro, got it running imma try and play it now.
>>
File: mad.png (83 KB, 314x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mad.png
83 KB, 314x335
>>53679863
Du aktiverade just mitt fälla-kort.
>>
>>53678651

Ta med honom till dina ivls såklart.

>>53678711

Varför inte?
>>
>>53680252
Hur?

Jag känner henne för att de är tillsammans, de har bara varit tillsammans så länge att vi hunnit bli vänner med tiden.
>>
>>53680268
d-dog katten?
>>
File: rad.png (82 KB, 314x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rad.png
82 KB, 314x335
>>
>>53679620
Are you alt-right?
>>
>>53680341
katter kan inte dö av fall

t. kattvetare
>>
>>53680269
enjoy the fat ogre rape
>>
File: sad.png (83 KB, 314x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad.png
83 KB, 314x335
>>
>>53680320
Måste kika i min kekhandbok för det scenariot, vänta några minuter.
>>
>>53680341
Den föll ner på asfalten från tio meter upp.

Vad tror du?
>>
>>53680391
Det beror nog på hur högt fallet är

t. ekonom
>>
File: lad.png (82 KB, 314x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lad.png
82 KB, 314x335
>>
File: 1452873737870.png (62 KB, 412x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452873737870.png
62 KB, 412x351
>>53680438
Kolla inte hela ;_;
>>
>>53680455
Nej, den når terminal velocity vid runt 3-4 våningar
>>
File: chad again.png (83 KB, 314x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chad again.png
83 KB, 314x335
>>
>>53680455
t. vet inte vad terminal velocity innebär
>>
File: daijoubu.jpg (306 KB, 1916x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
daijoubu.jpg
306 KB, 1916x1080
>dkn man känner denna känsla varje dag
Sverige snälla sluta
>>
>>53680341
katter kan överleva från flygplan
>>
>>53680495
>>53680529
Om det är en riktigt fet katt lär den nog inte klara ett fritt fall ner på asfalt

t. genusvetare
>>
>>53680400
Yea .... I read on 8 - chan and apaprently youre not supposed to beat him in that version of the game yet?
>>
>>53680586
En katt med en sandsäck knuten till sig klarar nog inte heller av det

t. kan inte argumentera utan att förlita sig på extremfall

kom igen mann1
>>
>>53680701
>argumentcucken
>>
>oironiskt ligga under mot Karlskrona
>>
>>53680743
faen kvinnfolk ser ut som autister når de spiser
>>
File: 1449817497933.jpg (391 KB, 687x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449817497933.jpg
391 KB, 687x1000
>>53677048
>>
>>53680743
>det kommer aldrig vara din sperma i skålen
>>
File: 1449748864878.jpg (289 KB, 756x1051) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449748864878.jpg
289 KB, 756x1051
>>53680788
>>
File: i+came+(8).jpg (59 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i+came+(8).jpg
59 KB, 640x480
>>53680809
>dkn kom nyss
>>
>>53680883
från reddit?
>>
>>53680873
>dkn ingen fv att rodna med
>>
>>53680911
nej xhamster. hade iof på svp i bakgrunden
>>
File: 1452608368924.jpg (638 KB, 1541x5406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452608368924.jpg
638 KB, 1541x5406
>>53680809
You rang?
>>
File: 1452904927157.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452904927157.jpg
122 KB, 640x640
>>53680960
>hade iof på svp i bakgrunden
Nybög ut
>>
File: 1449775783036.jpg (72 KB, 517x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775783036.jpg
72 KB, 517x750
>>53680942
>>
>>53680976
Jävligt baserat ändå, tänk om nån Anon här hade fått alla på träffen att äta hans sperma

Tänk om det har hänt men Anon vågade aldrig berätta om det
>>
File: IMG_1589.jpg (844 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1589.jpg
844 KB, 1280x960
Ni kommer väl kolla på P3-Guldgalan ikväll klockan 21 på SVT1?
>>
>>53681102
Undrar vad folk hade gjort med den anon? Dock tror jag att ett par av snubbelbögarna varit ett par år på 4chan och vet att man aldrig accepterar något som inte är köpt och förseglat korrekt.
>>
>>53681130
Måste man kolla på den fula slynan då?
Nej tack.
>>
File: Namnlös.png (56 KB, 662x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
56 KB, 662x718
Du och (jag) kommer aldrig få fv.

Nbögar ombedes ej svara.
>>
>>53681130
Varför då?
>>
>>53681191
Begå ditt liv.
>>
File: vs.png (488 KB, 688x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vs.png
488 KB, 688x343
Who do you support?

>>53677863

https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
>>
>>53681191
Fick i alla fall ligga igår så klagar inte~
>>
>>53681130
Gudinna favä
>>
>>53681191
Det är ok dala. Jag älskar dig ändå.
>>
>>53679863
>>53681191
du brevade det för mindre än en halvtimme sedan. sluta jaga (du)s
>>
File: 1433516559118.jpg (49 KB, 816x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433516559118.jpg
49 KB, 816x704
>>53681191
>>
>>53681130

fin pushup
>>
>>53681315
Vad försöker du antyda?
>>
>>53681130
Hvem er denne spermdemonen?
>>
Hon var rätt bra för att vara 10 år
https://www.youtube.com/watch?v=u0mfbKGFxXM
>>
>>53681360

att hon saknar bröst
>>
>>53681374
Vart gick allt så snett? ;_;
>>
>>53681374
>dkn den där ungen växte upp till att bli en turboslyna som hånar det svenska folket
>>
>>53680627
> I read on 8 - chan and apaprently youre not supposed to beat him in that version of the game yet?

you read old info, the game is pretty long right now, you can beat the ogre
>>
>>53681374
>dkn man inte hade Sara som en lillasyster och kunde lära hon hur man spårade djur i skogen eller vara där när hon fäller sin första tjädertupp
>>
>>53681425
baserat
>>
>>53681130
>>53681362
>>53681374
>>
>>53681533
https://www.youtube.com/watch?v=FJLgxPrgs-E
som denna.

>dkn ingen jagarpaj
;__________;
>>
Hur rik är Zara?
>>
>>53681425
vad håller hon bokstavligen på med?!
>>
>>53681622
:3 vilken fin tjej
Nästan så man får upp hoppet.
>>
>>53681362
zara larsson
>>
File: 14523543336.gif (236 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14523543336.gif
236 KB, 500x500
https://www.youtube.com/watch?v=yRS76uF2N98

Omöjligt att inte hata henne favä, hur fan snackar flickan?
>>
>>53681712
Stockholmska?
>>
File: 1377867106386.jpg (75 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377867106386.jpg
75 KB, 640x480
>>53681703
>>
Man ser vilken skillnad det blir på flickor som växt upp på landsbygden jämfört med degenererat cuckholmsliv
>>
>>53681703
Hvorfor tilber Sveatråden en gal feminist?
>>
>>53681816
Och ändå vallfärdar kvinnor till storstäderna.

>>53681828
Dyrkar? Vi avskyr henne.
>>
>>53681861
>Vi avskyr henne

Hej nybög
>>
File: 62.jpg (37 KB, 563x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
62.jpg
37 KB, 563x598
>>53681622
>dkn ingen sötpajfv
>>
>>53681861
>Dyrkar? Vi avskyr henne.

Virker ikke sånn :^)
>>
>>53681910
Okej, det här brevet skvallrar om din ålder.
>>
>>53680095
>*räcker upp handen*
hahahahahhahaha hahhahahahaha

hahahahahahaa

AA
>>
File: baka.webm (3 MB, 650x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baka.webm
3 MB, 650x364
>>
>>53681921
Det är ett komplicerat förhållande
>>
>>53681921
>han vill inte hatknulla zara
>>
>>53682011
Ho er heit som faen, men det at ho er en anti-hvit feminist gjör penisen min slapp fåvæ.
>>
>>53682011

SMÅ
>>
>>53677215

>BEHÖVER BARA KRAMA OCH PUSSA OCH LIGGA MED MIG

De gör detta ungefär de första två åren, sen blir det sämre och sämre, efter 10 år ska du ha en jävla tur om du får doppa chipset i dippen mer än fyra gånger per år.
>>
>>53682073
Jag var på väg att skriva samma sak. Sticker hellre min penis i en avfallskvarn.
>>
File: trump.jpg (94 KB, 1200x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump.jpg
94 KB, 1200x659
https://www.youtube.com/watch?v=1FJ6WYtLgbo

T R U M P
>>
File: img_3926.jpg (667 KB, 2350x1567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_3926.jpg
667 KB, 2350x1567
>>
>>53682091
>oironiskt vara en hanrej
>>
File: 1439568629185.jpg (154 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439568629185.jpg
154 KB, 1080x1080
>>53681861
>Dyrkar? Vi avskyr henne.

Haha, nej.
>>
>>53682213

>antyder att du vet ett skit om detta
>>
>>53682191

Var hittar jag den där tårtan någonstans?
>>
File: 238489234.jpg (70 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
238489234.jpg
70 KB, 600x600
>>53682011
Allting i Sverige är så tsundere.
>>
>>53682237
Jaja jonte, det räcker nu.
>>
>>53681191
Jag kan bli din SÖ POv
>>
>>53682091
>De gör detta ungefär de första två åren, sen blir det sämre och sämre

Denne man vet vad han pratar om.

t. haft två långtids förhållanden
>>
>>53682272
bara att ställa dig och baka
>>
File: 1452554548916.gif (3 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452554548916.gif
3 MB, 400x225
>>53682238
>vara i ett sexlöst förhållande
>inte hanrej
>>
>>53682073
k bry. stick favä
>>
>>53682285

>kommer från borgarbrackabakgrund
>är rikemanshora
>"JAG ÄR SÅ JÄVLA FÖRTRYCKT AV ARBETARKLASSMÄN FÖR DE 'TVINGAS' INTE GÅ MED NYCKLARNA I HANDEN PÅ VÄG HEM FRÅN LYXKROGAR!!!"
Svensk feminism 2016
>>
>>53682331
Hur långa?
>>
>>53682338

Men jag ska ju göra tarte tatin på päron och ingefära idag, trodde du redan hade bakat en sådan tårta som står redo.
>>
File: 1439409429147.jpg (52 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439409429147.jpg
52 KB, 640x640
>>53682292
>han skulle inte knulla Zara

Du har en sexuell avart favä
>>
>>53682441
Det kallas att vara vuxen och ha kontroll över sina hormoner. Kallas även att ha vissa principer.
>>
>>53682285
>the word is now part of the otaku moe phenomenon
>>
>>53682429
inte jag som brevade bilden senpai det finns alltid en morgondag
>>
>>53682418
3 och 5 år
>>
>>53681965
>sitter och knäpper/kikar/wechatar med flera tjejer dagligen

tyst bara
>>
>>53682386

Det blir så efter lång tid, mann1, mest för att det knappast är tänkt att vi ska leva med samma partner hela livet (in före kristuskucken). Första åren är trevliga dock, så fortfarande värt det.

>han tror han vet ett skit för att hans fv som han varit "ihop" med i 6 månader fortfarande vill knula varje dag

Det vill de all, i ett par år som jag sa, jag snackar 10 år eller mer framåt.
>>
File: 1330522703250.jpg (19 KB, 187x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1330522703250.jpg
19 KB, 187x295
>>53682191
Chokladfingrar är fan hur gott som helst.
>>
>>53682475
Vafan säger du?
>>
>>53682485

N-nehe ;_;
>>
>>53682536
Vi pratar om dig nbög, vad jag gör är irrelevant
>>
>>53682491
Orkar du gröntexta? Sedan är det väl välkänt att alla par har kriser 1 år,3,5,7 sedan är de ihop livet ut.
>>
File: 1452087764390.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452087764390.jpg
1 MB, 2048x1536
>Det kallas att vara vuxen och ha kontroll över sina hormoner. Kallas även att ha vissa principer.
>>
>>53682570
Negerfingrar heter det väl?
>>
>>53682611

Mm och vad gör jag? Står och gör efterrätt och chattar inte med en endaste tjej.
>>
>>53682642

S M Å
V
A
R
T
A
>>
>>53682630
>jocke törstar
Varför är jag ens förvånad över den här hanrejen
>>
File: 1442945953356.jpg (18 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442945953356.jpg
18 KB, 240x240
>Det kallas att vara vuxen och ha kontroll över sina hormoner. Kallas även att ha vissa principer.
>>
>>53682642
Kalla-dem-vad-du-vill-fingrar.
>>
File: swtor.jpg (128 KB, 937x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swtor.jpg
128 KB, 937x572
gör jag ett misstag?
>>
>>53682691
Det är skönt att det går att pricka folk.
>>
File: 1452620912213.jpg (33 KB, 427x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620912213.jpg
33 KB, 427x391
>>53682541
Man lämnar dom när man inte har sex längre bara hanrejer som stannar kvar
>>
>>53682685
Du har haft fv är det jag menar

nbög
>>
Om ni inte har egen fv beror det bara på att ni inte egnetligen VILL ha en.
>>
File: stormtrooper1.jpg (41 KB, 578x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormtrooper1.jpg
41 KB, 578x250
>>
>>53682748
Man kan ju alltid fråga "vad är problemet?" Får man inte något svar som är mer godtagbart än något kvinnligt god dag yxskaft så drar man ju.
>>
>>53682752
och du har haft pv
>>
>>53682782
Samma med utbildning, vänner och jobb då.
Det enda jag har är ångesten.
>>
>>53682752

Visst, men knappast jag som var orsaken till det, jag bara åkte med vågen.

Du å andra sidan var rätt aktiv på tinder denna sommar om jag minns rätt.
>>
>>53682782
Det är egentligen sant då jag tror att alla i tråden skulle kunna ha fv om de sänker sina standarder tillräckligt.
>>
>>53682748

a jag att man -inte- gör det eller? Nej. Jag påpekade bara att problemen inte är "lösta" får att man "får fv". Vill man ha faktisk fysisk kärlek så är det ett oavbrutet jagande hela livet. I alla fall tills man är typ 50-60 och qk1 slutar funka och man inte bryr sig längre, men även då kan man ju köra vidare med viagra osv.

Ironiskt nog så börjar ju fruntrimmren törsta mer ju äldre de blir, är de 40+ vill de alltid knula, ungefär som män i 20-årsåldern.
>>
>>53682621
>Orkar du gröntexta

nej favä
>>
>HON har blivit HAN
>>
>>53682920
satan vad sugen på pepsi jag blev
>>
>>53682820


>>53682857
Varför ljög du nyss i tråden då om att du aldrig haft fv nbög
>>
>>53682621
>alla par har kriser 1 år,3,5,7 sedan är de ihop livet ut
mina föräldrar var tillsammans i åtminstone 25 år innan det tog slut
>>
>>53682782

Detta, bokstavligen omöjligt att inte iaf få ligga som minst.

Det enda du egentligen behöver göra om du inte är en snygg charmör är att duscha någorlunda regelbundet så du inte luktar pungsvett på 10 meters avstånd.
>>
Alla snubblare är nbögar

Bevisa mig fel.
>>
>>53682980

Och din far var ganranterat konstant sexuellt frustrerad i 20 av dessa 25 år.
>>
File: 1439408941215.jpg (194 KB, 569x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439408941215.jpg
194 KB, 569x629
>>53682854

Var i tråden skrev jag "Jag har aldrig haft en fv."? :^)
>>
File: 1450726424104.png (622 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450726424104.png
622 KB, 1024x1024
>>53682971
>faktiskt bråka om vem som är mest nbög
Ni båda är ärkenbögar
>>
>>53683032
Alla snubblare simulerar nbögliv, eller i varje fall ungefär 95%. Det skulle inte förvåna mig om hälften av det som skrivs i tråden av deras nbögseskapader är ens sanningsenliga.
>>
>>53682980
Är väl relativt vanligt att separera när medelålderskrisen kommer och folk tänker ''ska resten av mitt liv vara såhär?''
>>
>>53683032
Vad hände med björne? ;_; Höstack knullade björne och så fick björne aids.
>>
>>53683109
Visst fan blir man manad att gänga sig när man har det att se fram till?
>>
File: 1446570754895.png (722 KB, 742x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446570754895.png
722 KB, 742x384
'Nej, nej. Bögar är precis som alla andra. Är du homofob eller?'
>8.5% bipolära (gentemot 1.2% hos raka)
>18.3% (versus 6.0%) 'simple phobia'
>14.6% (versus 5.5%) 'social phobia'
>7.3% (versus 1.7%) 'panic disorder'
>29.3% (versus 10.9%) 'major depression'
>6.1% (versus 0.7%) 'OCD'
>13.4% (versus 8.4%) 'alcoholism'
>4.9% (versus 1.8% 'drug addiction'
>37.8% (versus 14.4%) 'TVÅ eller FLERA diagnoser'
>>
>>53683150
Varför postar du aldrig det under bögtimmen? Det är ju då du borde posta det för max you's.
>>
>>53683066
det tror jag nog inte, fick 5 barn under den tiden

>>53683109
tyvärr var det nog att farsan blev beroende av alkohol som gjorde att det tog slut
>>
>>53683032
>Sno min bild med mitt filnamn
>>
>>53683032
Jag är ett bevis, oavsett vad ni tror

>>53683085
här
>>53681272

>>53683101
Sluta trigga mig
>>
File: 58934055403.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58934055403.jpg
68 KB, 900x900
Vad i helvete varför spelar en snubbe med fullt huvud hår Caesar I Rome. Så JÄVLA förnedrande för oss tunnhåriga
>>
File: TGDGD4GDFG5.jpg (226 KB, 979x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TGDGD4GDFG5.jpg
226 KB, 979x733
>>53683280
I B I Z A
F V
Bara acceptera det
>>
>>
>>53683249
>"""sno"""" bilder
>>
File: 1386178246813.jpg (20 KB, 231x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386178246813.jpg
20 KB, 231x301
>>53683359
>>
>>53683359
bildaffär?
>>
File: caesar svart.jpg (80 KB, 375x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
caesar svart.jpg
80 KB, 375x600
>>53683294

Det är seriöst håret du blir arg över? Din vidriga jävla nazistrasist.

Caesar var faktiskt svart, tro det eller ej men du har blivit lurad. Den vita mannen äger skolorna och lurar i er får sådana dumheter, VAKNA UPP!!!
>>
>>53683405
Du har löst det här mysteriet, Sherlock. Bra gjort.
>>
File: 1437472845488.jpg (39 KB, 872x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437472845488.jpg
39 KB, 872x480
>>53683294
>antyder att tunnhåriga inte förtjänar att förnedras så att de tar livet av sig och samhället blir av med deras underlägsna gener
>>
File: 128378477719.gif (932 KB, 245x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128378477719.gif
932 KB, 245x150
>>53683359
Jag har aldrig tänkt på det på det sättet.
>>
>>53681828
>Hvorfor tilber Sveatråden en gal feminist?
Fast om vi hade fått bestämma så hade hon suttit tillsammans med Sjöstedt i helikoptern
>>
>>53683350

D E T T A

Antal gånger jag har varit på Ibiza av fest & knullskäl: 0

Kring: 1

GG WP
>>
File: 98439393.jpg (76 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
98439393.jpg
76 KB, 500x750
>>53683359
>>
>>53679735
hur hamna sverigetråden där
>>
>>53681362
Zara "lol jag har nyss upptäckt vad politik är lol" Larsson
>>
File: image.jpg (33 KB, 306x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
33 KB, 306x255
>>53683487
>>
>>53683487
fen hen
>>
>>53683495
När är denna omgång slut?
>>
>>53683487

>gick med på att suga qk1
>"jag blev våldtagen för vi hade inget kontrakt på hur många cm av den jag skulle suga"

kvinnor är fan dumma i huvudet
>>
>>53683487
Synd om tjejen men f1 h1 ändå
>>
>>53683603
Det är därför man har en liten kuk, garanterat ingen som kvävs på den här stygga lemmen.
>>
File: 48723478234.jpg (80 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48723478234.jpg
80 KB, 500x750
>>53683487
>>
>>53683603
Vissa krösusar och kändisar har ett samlagskontrakt liggandes i nattduksbordet

Ert är det enda sättet att bara säker
>>
>>53683634

>Synd om tjejen

Nej, det är det inte, se >>53683603
>>
>>53683687
...
cuck?
>>
>>53683693
*det enda sättet att vara säker

Fryser fingrarna av mig
>>
>har gigantisk finne
>potentiell fest ikväll
Ska jag ta chansen och försöka klämma den och gå på festen eller ska jag stanna hemma och låta skiten läka själv så jag slipper j'vla ärr hela nästa vecka?
>>
File: 1437637784670.jpg (46 KB, 437x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437637784670.jpg
46 KB, 437x501
>startar civ 5
>10 timmar senare är kl 20
Vad hände?
>>
>>53683654
Tala för dig själv. Har man en bautakuk så får man aldrig ett bra blåsjobb för brudjävlarna kan fan inte få in hela skiten i munnen. Lagom jävla roligt att ha en såpass stor kuk att bara slyniga fetishbrudar gillar att ta den hårt.
>>
>>53683703
Kan jag få någon källa på ditt påstående?
>>
>>53683774
mann1, när jag spelar spel så spelar jag inte mer än 3 timmar max, och det händer sällan.
>>
>>53683762
oj det här var inte ab sorry ;p
>>
>>53683420
t. alberto barbosa
>>
File: 1447028274939.png (65 KB, 506x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447028274939.png
65 KB, 506x608
>>53683780
>dkn ingen bautaqk
Jag skulle inte få ligg ändå, men det känns som om den skulle vara rolig att dra i. Tung liksom.
>>
>>53680017
>Kan jag så kan ni
Jag är inte lika snygg/bra socialt som du.
>>
>>53683762
Fest

http://youtu.be/WccfbPQNMbg
>>
File: ledsen groda.jpg (87 KB, 736x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ledsen groda.jpg
87 KB, 736x748
>>53683774
>startar civ 5
>2010 var 14 år sedan
>>
>>53683841
>antyder att nbögar får finnar
>>
>>53683831

Jag anger källa när källa anses krävas för att en man ska vara "skyldig" till våldtäkt.

Uteslutningsmetoden till att börja med, av uppenbara anledningar så är oralsex en jävligt ovanlig akt under våldtäkter. Mer troligt i detta sammanhang är att hon har gått med på att ligga med någon och denna någon har gjort saker som hon i efterhand inte känner sig ok med (annat exempel, qk i röven utan att först bli tillfrågad). Olustigt och elakt? Ja. Våldtäkt? Nej.
>>
>>53682553
Du låter lite för ung för att få vara här favä
>>
>>53683920
brukar spela andrew på fester ibland favä
>>
Mina stadium i livet:
0-12: odefinierat
13-18: jonthe
19 - idag: normalbög
Hur har er personliga utveckling sett ut?
>>
>>53683868
Nej det är segt som fan att onanera med också. Måste dra så jävligt upp och ned. Det enda den är bra för är att ta kort på när den är hård.
>>
>>53683868
Kul med paket och när man ser hur tjejer kollar, sen tycker jag ärligt det är kul att runka med stor kuk för man kan dra längst med hela längden en stund innan man når toppen/botten av skaftet
Annars är den ganska onödig

t. oskuld
>>
>>53683780
>>53683868

>dkn mikrokuk när slak
>dkn 19cm när hård

Man får skämmas i bastun och brudar kan inte ta den till roten i alla ställningar, samt avsugning varar max 5 min pga ont i käken. Det sämsta av båda världar
>>
Bokstavligen

>>53683350
Och?

>>53683481
Och?

Betyder inget
>>
>>53678975
Jag hade inte kunnat få nån där heller.
>>
>>53684084
sluta breva bilder som inte hör till brevet.
>>
>>53684017
0-12 fjant
13-18 Fjantigare
19- idag fjantigare än någonsin
>>
>>53684084
bra brev smögen
>>
>>53683834
Lätt att säga. Men då knycker Elizabeth det stora fyrhuset och Ramses dubbelknycker både pyramiderna och det stora biblioteket, sen blir du dubbelmackad av Alexander och Djingis och sen måste man börja om - igen.
>>
>>53683977
Så du har ingen aning alltså? Okej tack.
>>
File: mfw4.jpg (239 KB, 449x1197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw4.jpg
239 KB, 449x1197
>>53683834
>casual
>>
>inte så mycket som pussat en flicka på bokstavligen 10 år
>ett klamydiabrev dyker upp

Men för helvete.
>>
File: image.jpg (31 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 306x306
>det är ett "tyck synd om mig för jag orkar inte gå utanför dörren"-avsnitt
>>
>>53684191
>t. "manliga" feministkucken
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53684152
Fast de tillhör brevet din jä ho

Ungefär den minen skulle jag ha om jag sa det IVL
>>
>>53683955
jvdk man1
>>
>>53684017
0-12 misshandlat barn med alkoholister som föräldrar
13-16 nörd som flyttade ett dussintal gånger
17-19 (nu) schizofren NEET
>>
File: 1443898098973.jpg (516 KB, 1024x1021) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443898098973.jpg
516 KB, 1024x1021
Brev bruder.
>>
>>53684241
nej den hör inte till brevet. så sluta upp med det.
>>
>>53684017
>0-12: odefinierat
13-16: wownörd,
16-19 deprimerad halvneet var ska man gå var ska man vara
19 - idag: ickeneet och pluggar men har omfamnat neet livsstilen, mår bra.
>>
>>53684254
>berforfarandeinteomdet.jpg
>>
File: 1447080875918.jpg (51 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447080875918.jpg
51 KB, 396x385
>>53684021
>>53684036
>>53684071
>alla utom jag har megaqk
>>
>>53684289
t.Mahmoud
>>
>>53684201
Detta

JÄRNMAN
SVÅRASTE SVÅRIGHETSGRADEN
18-TIMMARSPASS
INGEN TOALETT ELLER KYLSKÅP
SISTA DESTINATIONEN
>>
>>53684071
Jag har både en som man kan visa upp och en som är präktig när den är styv. Jag hade seriöst tagit en storlek mindre. Precis som du säger är den bara jobbig att ha ifall bruden inte har fetish på att gå sönder när man knullar henne.
>>
>>53684017
0-13: vanlig unge
14-19: jonte
19-20~21: neet/någon deltidsskit
21-23: arbetande utan umgänge men ganska nöjd med min livssituation
>>
>>53684253
Surt. Har du några planer för framtiden?
>>
>>53684318
Jeg har ikke megaqk kompis. Jeg har gjennomsnittet i Norge tror jeg. 13 cm elns.
>>
File: 1418135767868.jpg (227 KB, 1200x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418135767868.jpg
227 KB, 1200x820
https://www.youtube.com/watch?v=_a2mi6VifIY
>>
File: 32981893812398.jpg (226 KB, 828x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32981893812398.jpg
226 KB, 828x1000
>>53684254
>>
File: 1400031547216.jpg (13 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400031547216.jpg
13 KB, 320x320
>>53684318
>dkn mikrokuk
pf till salu, pf till salu
>>
>>53684364

Mm, hade gärna haft några cm mindre (typ 16-17 ist, låter mer sansat). Men som sagt också gärna en som var lite större slak. Det är helt bisarrt faktiskt, volymökningen måste fan vara en 3-400% för mig för att gå från typ 4 till 19cm, fattar inte hur det är möjligt.
>>
File: 001.jpg (258 KB, 1200x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
001.jpg
258 KB, 1200x1695
>>53684254
Hur många dimensioner ska du ha fäm?
>>
>>53684254
>>
File: ezgif-3963509989.gif (103 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ezgif-3963509989.gif
103 KB, 400x400
>>53684397
>Jeg har gjennomsnittet i Norge tror jeg. 13 cm elns.
>>
File: Kristin Kreuk.jpg (645 KB, 936x1404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kristin Kreuk.jpg
645 KB, 936x1404
>>53684276
>jag bestämmer vad som brevaren menade med bilden
lilla anon, sitt ner
>>
Vad lyssnar ni på, homofiler?
https://www.youtube.com/watch?v=l-ITv4OBV9c
>>
File: 1421730208292.jpg (195 KB, 2500x1665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421730208292.jpg
195 KB, 2500x1665
>>53684400
>>
>>53684382
Är du svensk som jobbar i norge?
>>
File: 1444939988571.gif (461 KB, 350x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444939988571.gif
461 KB, 350x217
>>53684254
>>
>>53684422

Om du är rakad och klär dig i kvinnokläder är jag intresserad
>>