[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 313
Thread images: 75
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
Edycja prezesa
>>
pierwszy za Koreę
>>
File: 1452766493363.png (68 KB, 354x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452766493363.png
68 KB, 354x191
ANIME
>>
>>53671515
Kaczyński to ruski agent, który chce zniszczyć Polskę. Search your feelings, you know it to be true.
>>
>>53671609
ANIBE
>>
Ilu Polaków potrzeba, żeby wkręcić żarówkę?
>>
File: 1448309464828.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448309464828.png
19 KB, 500x500
>"na pole wychodzę NA POLE ZAZNACZAM POLEEE"

kurwy z ulicy o jak nie szanuję krakurwia
>>
>>53671621
t. Stefan Michnik
>>
>>53671515
>electing the puppets of this nutter as your PM and President
Why Poland?
>>
>>53671653
Wypierdalaj wymienić tę kurwa żarówkę chuju. Czy po polsku parówo nie rozumiesz?
>>
>>53671670
Nie obrażaj ich. Już mają wystarczająco ciężko mając pola zamiast podwórek. Wyobraź sobie te biedne dzieci, które muszą od małego zapierdalać na pole.
>>
>>53671711
>not respecting the best european politician ever
Tip top kek
>>
File: orin2hd.png (68 KB, 226x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orin2hd.png
68 KB, 226x247
>>53671642
ANIKUKURYKU
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53671711
>dat one butthurt slovakian leftist faggot
evry tiem
>>
File: 1450443278596.jpg (192 KB, 605x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450443278596.jpg
192 KB, 605x945
>>53671711
jedno je pravda - Slovakia bude pomrdana
>>
>>53671515
pewnie czytał lewackie posty w /polsce/
>>
>>53671670
ide na podwórko albo na dwór
>>
>>53671711

Poles are not very smart people. But you should probably be happy - Poland will probably fall soon and maybe you'll get some of our lands
>>
Warto kupić, anony?
>>
>>53671711
because poles are retarded
>>
File: 1452189444210.jpg (579 KB, 1360x1098) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452189444210.jpg
579 KB, 1360x1098
>>53671711
prepare for liberation
>>
>>53671854
Raczej prawaków broniących bezmyślnie jego partii.
>>
>>53671962
moja ulubiona książka 10/10
>>
>>53671933
I don't care about lands

I'm sad that our neighbours are suffering under authoritarian right-wing government
>>
>>53671963
>>53671933
t. duch Ozjasza Szechtera
>>
File: 1447078563121.png (573 KB, 728x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447078563121.png
573 KB, 728x740
JESTEM KURWA NIEPOKONANY
>>
prawacy to gowno chyba nikt nie ma tutaj watpliwosci
>>
File: 1441301306623.gif (1 MB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441301306623.gif
1 MB, 480x480
A N I B E
N
I
B
E

https://poal.me/1pbep0
https://poal.me/1pbep0
https://poal.me/1pbep0
>>
File: 1452798290561.png (5 KB, 424x66) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
5 KB, 424x66
>>53672088
Ja mam jedną wątpliwość - prawacy to taka twarda, ciężko przechodząca kupa czy bardziej rzadka sraka brudząca cały kibel?
>>
>>53672191
sraka, wiekszy z tym problem
>>
>>53672088
Wczoraj widziałem jak prawacy płakali, zeby się już ten swiat skończył bo jakas baba robi zdjęcia penisów zagranicą i zarabia na tym pieniądze.
Oj jak z tego gniję. Czy można być większym zjebem? Protip nie kurwa, nie można.
>>
>>53672088
>>53672191
>>53672224
>>53672242
dyskusje lewaków jak zwykle na '''''wysokim''''' poziomie
>>
PRAWACTWO = ROBACTWO
>>
>>53672088
>>53672277
dubsy potwierdzaja
>>
polski polski
>>
>>53671670
Ból anusa warszafki wykryty
Wyjdź na pole to trochę ochłoniesz
>>
Właśnie uprawiałem seks.
>>
>>53672356
Dupa boli?
>>
>>53672323
a niby jaki ma być polski, niemiecki?
>>
>>53672242
Bo pamiętaj prawacy to prawdziwi liberaliści, którzy chcą wolności osobistej każdego człowieka, tak żeby mógł robić co tylko chce, jeśli nikomu nie robi krzywdy.

;^)
>>
>>53671711
this is your future, my irrelevant friend
>>
>kr*kow
>>
>>53672383
I don't know.

>>53672405
But it's always bad weather in Krakow.
>>
>>53672191
jak dubsy to polska nie gówno
>>
>>53672405
>korab jest z warszawy
No kto by pomyślał. Wszyscy idioci się stamtąd biorą
>>
File: 1450181463872.gif (1 MB, 350x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450181463872.gif
1 MB, 350x270
>>53672242
>jedna baba robi zdjęcia fjutków gdzies tam na drugim końcu kontynentu
>Napisz post na 1000 słów o tym jak swiat się kończy i ludzkosc to smiecie i degeneruchy i jak to bys nie chciał umrzeć wraz z całą ludzkoscią, żeby to się skończyło
>rób tak codziennie
>Bądź prawakiem
>>
>>53672405
>k*rea
>>
krakow = gowno
>>
Wolne i Niepodległe Miasto Kraków kiedy?
>>
>>53672378
I to nieźle.
>>
>>53672492
Warszawa i Kraków to gówno żbsz
>>
jak dubsy to przyspieszone wybory
>>
>>53672385
You mean like being able to have an abortion after rape or not believing in God?

You hate freedom and love to have some some strongman like Putin fuck the whole country up the ass. You want to make Russia 2.0 out of Poland

PiS is pandering to post-communist voters

Who's the Russian spy?
>>
jak dubsy to polski majdan wkrótce
>>
>>53672492
On jest z Poznania jeśli dobrze pamiętam.
>>
jak cyferki to śnieg jutro
>>
Jak single to /polska/ to gówno
>>
>>53672655
jeden chuj
>>
File: 1449327603260.jpg (24 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449327603260.jpg
24 KB, 500x500
dlaczego lewaki nie potrafią skutecznie zarzucać przynęty?
>>
>>53672655
To by wszystko wyjaśniało.
>>
Sweden will have a civil war in the next 20 years..

Sigismund III and the eternal poles won after all.
>>
>>53672687
POTWIERDZONE
>>
>>53672562
Jak Wisła wygra mistrzostwo.
>>
File: 1444055287233.jpg (20 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444055287233.jpg
20 KB, 300x300
>>53672711
>>
jak dubsy to prezes przyjdzie po was ebińskie heheszki udające lewaków i wypierdoli was z waszych piwnic na zbity pysk
>>
File: 1446585554805.jpg (54 KB, 445x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446585554805.jpg
54 KB, 445x427
>>53672731
>Sigismund III
A shit
>>53671515
Ktos mi powie czemu wszystkie przesiedlency aka Polacy z Poznania, Szczecina i Wroclawia wygladaja jak jebane mongoly?
>>
>Władze niemieckiego Bornheim zakazały mężczyznom ubiegającym sie o azyl w tym mieście wstępu na basen miejski po tym, jak kilka kobiet zgłosiło przypadki molestowania. Zakaz ma obowiązywać do czasu, aż imigranci "zrozumieją przekaz", że takie zachowanie jest niedopuszczalne. (http://www.tvn24.pl)
lewackie płacze o wolności wkrótce
>>
>>53672731
>Sigismund III

Literally and figuratively who?
>>
File: 137593505137.jpg (10 KB, 215x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
10 KB, 215x268
>>53672711
>>53672755
>lewactwo
>nie potrafi baitować
>nie potrafi dubsować
>>
>>53672611
Calm down mountain man, you're out of your element.
>>
>>53672711
Bo piszą prawdę zamiast łowić.
>>
>>53672800
A żeby tylko wyglądali. Oni zachowują się jak jebane mongoły.
>>
Dobra zuchy idę przebrnąć przez 8 hype fredów o nowym cloverfieldzie, które przegapiłem przez ostatnie dwa dni
>>
>>53672800
bo pochodzą z mongolskich wschodnich terenów, dlatego Patologia A jest taka dzika
>>
>>53672810
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_III_Vasa
Poles have no knowledge of your own history?
>>
>>53672879
t. volksdeutsch z Kresów

jeszcze possij niemiecką pałkę z kompleksu niższości, frajerze
>>
>>53672731
Throw the shitters into the Baltic.
>>
>>53672915
>https://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_III_Vasa

Who the fuck is this commie?
>>
>>53672875
Nawet nie wiedziałem, że cos z tym ruszyło żbsz.
Powiedz, że to nie będzie jebane found footage.
>>
>>53672875
fajny blog :*
>>
jak dubsy to polska gowno
>>
File: Patologia A.jpg (380 KB, 1940x1336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Patologia A.jpg
380 KB, 1940x1336
>>53672940
dla mnie przesiedleńcy to nawet nie są ludzie desu, Polska by była rajem na ziemi bez nich
>>
>>53672977
zygmunt III waza padalcu
>>
>>53672982
Dzięki zuchu, polecam zapisać się do newslettera ;-{*
>>
>>53672952
*Östersjön

>>53672977
Poles, not even once.
>>
>>53672999
jak ktoś chce dubsy a dostaje tripsy to wg reguł to się nie liczy
>>
>>53672999
nie udało się
>>
>>53672191
>>53672999

N O R G E
O
R
G
E
>>
>>53672915
Who the fuck cares about a fucking HACK.
>>53673022
O kurwa jak gnije z typeczkow
>>
File: 1442664125976.jpg (131 KB, 1100x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442664125976.jpg
131 KB, 1100x914
>>53672999
>>
>>53673043
>>53673043
twój stary jak ci wchodzil do wanny wykopku
>>
>>53672191
>>53672999

DOSŁOWNIE KRAJ GÓWNO.

KRAJ ZROBIONY Z GÓWNA, ZAMIESZKANY PRZEZ GÓWNO.
>>
File: 1424971738335.gif (217 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424971738335.gif
217 KB, 640x400
ktos inny tu tez nie mial bierzmowania?
>>
File: 1.jpg (17 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
17 KB, 480x360
>>53672999
>>53673155
>>
>>53673155
>ZAMIESZKANY PRZEZ GÓWNO.
To wyjedz na zmywak. Bedzie mniej gowna.
>>53673176
Ja. Sram na katolscierwo i niepolska religie.
>>
>>53673155
>tripsy to dubsy

witam nowociotę
>>
Co pijecie dzisiaj rzaby?
>>
File: 1444543129149.jpg (6 KB, 234x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444543129149.jpg
6 KB, 234x283
>>53673155
>>53672999
>>
>>53673176
Ja nie miałem. I nigdy nie będę miał.
>>
POLSKA = GOWNO

POWTARZAJACE SIE NUMERKI POTWIERDZAJA
>>
>>53673176
Ja miałem. Dostałem PS2, niczego nie żałuję.
>>
zmiencie /rzeczpospolita polska/ na /gówno/
>>
File: 12.jpg (127 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
127 KB, 900x900
>>53672999

>>53673155
>>
dobra, anony

zróbcie mi dobrą listę zakupów
>>
>>53673276
To po co siedzisz w /polsce/ i gadasz po polsku?
>>
>>53672999
tripsy, nie liczy się
>>
>>53673176
Nie miałem, mam wyjebane
>>
File: 1440416740778.png (226 KB, 4500x4334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440416740778.png
226 KB, 4500x4334
>In some continental European languages, Polish for instance, the word "marmolada" refers to all gelled fruit conserves, and those derived from citrus fruits merit no special word of their own. Due to British influence, however, only citrus products may be sold as "marmalade" in the European Union (with certain exceptions[clarification needed]), which has led to considerable complaints from those countries.[
>>
>>53673333
>>
>>53673339
Dla jednego anona czy więcej? Dla siebie biorę to co się nie psuje za bardzo - NEET MODE ON
>>
File: 137593505437.jpg (43 KB, 584x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505437.jpg
43 KB, 584x649
>>53673022
daily reminder, że te głupie skurwysyny głosowały na PZPR w pierwszych częściowo wolnych wyborach w '89, a póżniej w '93 przez nich komuchy przejęły władzę w 3RP
>>
>>53673264
>>
>>53673058
>>53673070
>>53673349

>>>/w/ykop
>>
>>53673339
ryz, mleko, jajka, kielbasa, bulki, chleb, ser zolty, platki owsiane.
>>
File: 1441789415096.png (482 KB, 595x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441789415096.png
482 KB, 595x627
>>53673339
>Lucky stary niebieskie
>>
>>53673383
>Citation needed
>>
File: skislem.jpg (37 KB, 573x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skislem.jpg
37 KB, 573x356
>>53672823
>lewaki
>prawda
>>
>>53673348
morda gówniaku
>>
>>53673383
thank you for teaching me the difference between confiture and marmelade senpai
>>
>>53673349
>>53673223
>>53673070
>>53673058
sam sie nie liczysz gowniaku dubsy potwierdzaja
>>
File: Untitled.png (42 KB, 812x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
42 KB, 812x573
wytłumaczy ktoś o co chodzi z tą paniką związaną z osłabieniem złotego?
>>
>>53673383
>he doesn't know about dżem, konfitura and powidła
>>
>>53673445
Gówno mordeczko
>>
>>53673522
>>>/w/ykop
>>
>>53673445
to samo powiedziala twoja matka jak pierwszy raz zobaczylo jakie scierwo udalo jej sie urodzic
>>
>>53673432
>Nie Cudzensy™, najtańsze i najsmaczniejsze papierosy na rynku
Prycham
>>
>>53673522
bo smieciowy pis
>>
>>53673498
>>
>>53673570
>>53673555
>>53673498
>>53673445
Jak na przerwie w gimnazjum...
>>
jak dubsy to kryzys w tym roku
>>
File: 4-Lemon-Curd.jpg (129 KB, 850x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4-Lemon-Curd.jpg
129 KB, 850x608
>>53673450
https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit_preserves#Variations

Btw lemon curd is GOAT
>>53673529
>Dżem is a Polish blues rock band
>>
>>53673529
>tug własnoręcznie zrobione powidła z własnoręcznie podpierdolonych mirabelek
>>
>>53673399
>>53673498

widać że nie gracie w golfa
>>
>>53673635
to powinienes sie poczuc jak w domu
>>
File: ESYf2JN.jpg (96 KB, 944x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ESYf2JN.jpg
96 KB, 944x712
>>53673635
>>
File: 1452730279101.png (78 KB, 848x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452730279101.png
78 KB, 848x1200
>UE da Rosji 10mln € na remont dróg, którymi "uchodźcy" udają się do Skandynawii

a czy i ty już wiesz, że dla UE celem nr 1 jest zniszczenie białej rasy?
>>
>>53673658
zamknij ryja twoja stara cie wysrala
>>
File: 1452798290561.png (51 KB, 445x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
51 KB, 445x323
Dosłownie, nie w przenośni, KRAJ ZROBIONY Z GÓWNA. You just can't make this SHIT up
>>
>>53673651
https://www.youtube.com/watch?v=M7WTl17akGc
https://www.youtube.com/watch?v=tSqsHeWx9Nc
>>
>>53673176
Ja.

t. warszawski lewak
>>
>>53673732
>32
ajj prawie by byl nastepny material do obrazka polska = gowno
>>
>>53673794
po prostu powiedz, że ścierwo
>>
>>53673831
albo ze warszawiak
wiecej nie trzeba
>>
>Jestem gównem i jestem z tego dumny

wyborcy pisu panie i panowie
>>
>>53673264
3 takie badboye na rozgrzewke
>>
>oni nie wiedzą, że dubsy to podzbiór tripsów

skąd się biorą tacy głupcy
>>
File: piwerko.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piwerko.jpg
1 MB, 2048x1536
>>53673398
Doceniam gust
>>
>>53673176
>>53673272
>>53673381
ale jesteście prawakami czy lewakami?
>>
Бoжe, Цapя хpaни!
>>
File: piwo 324.jpg (338 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piwo 324.jpg
338 KB, 1200x1600
>>53673264
nie ma co się nawadniać słabym piwem
>>
>>53673907
Prawak. Ale na kosciol to sram, bo gowno nisczylo Polske i wspieralo Nazistow.
>>
>>53673907
No jak nie mieli bierzmowania to chyba wiadomo, że lewactwo jebane.
>>
>>53673741
Boring
>>
jak to szło z tymi chazarskimi przechrztami i przesiedlencami z ukrainy?
>>
>>53673949
https://www.youtube.com/watch?v=eO08Q88lKJ4
>>
>>53673939
i gdzie jest teraz ten Цap?
>>
>>53673949
O kurwa. Ale w smaku jest dobre?
>>
>>53673939
Bieda: The Kraj
>>
>>53673957
Wypierdalaj lewaku.
>>
jak dubsy to kaczynski to ruski agent
>>
>>53674034
Lewakiem to byla twoja stara jak cie robila, wykopku.
>>
>>53674016
smak dla koneserów. nawet kopyr poleca
>>
>>53674012
polski smieciu jedyny słowiański kraj który ma jakiekolwiek znaczenie to Rosja

gdyby nie Matka Rosja to p*lski by nie było nikt by nawet nie wiedział co to
>>
>>53673977
>hurr jak nie jesteś katolikiem to nie możesz być prawakiem
>>
>>53674046
jak dubsy to lis jest poważnym dziennikarzem
>>
File: image.png (654 KB, 645x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
654 KB, 645x483
>>53673831
>>53673851
>prawica
>>
>>53674016
nie gorsze niż okocim czy dębowe
>>
>>53674100
dubsy potwierdzaja

Cъ нaми Бoгъ!
>>
>>53674100
Rosja bez Cara to nie Rosja
>>
>>53674142
A w mojej dziurze nie mają, muszę się gdzieś wybrać gdzie można kupić chyba. No i huj z bycia neetem :(
>>
File: image.png (98 KB, 763x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
98 KB, 763x768
>>53673907
>>53673977
>>
>>53674112
Lawak myslący, że jest prawicowcem wykryty. Jakies problemy z samoakceptacją ? Jeszcze możesz się ochrzcić, nie jest za późno na nawrócenie. Darwin zrobił to przed samą smiercią.
>>
>>53674112
no tak jest
>>
>>53674142
to żbsz i tylko 2,9zł. za tę cenę najlepsze w swoim segmencie.
>>
File: maxresdefault[1].jpg (43 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault[1].jpg
43 KB, 1280x720
>>53674180
>implikowanie ze Putin to nie to samo co car
>>
>>53674180
To nie musiało się tak skończyć.
>>
File: 1452889851697.gif (2 MB, 1920x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452889851697.gif
2 MB, 1920x1070
>>53674248
Chyba w TWOIM segmencie.
>>
>>53674289
taki z niego car ze nawet ukrainy nie moze podbic ani gruzji
nieudacznik z tego putina, tracic starozytne dziedzictwo rusi kijowskiej
>>
To jest kurwa całe znaczenie waszego nędznego "kraju".

Pod MIKROSKOPEM was szukać jebane robale.

p*laki gówniaki ale ja z was gniję
>>
File: 1452677247861.jpg (41 KB, 788x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452677247861.jpg
41 KB, 788x685
>>53674318
panie i panowie, smakosz
>>
>>53674220
Ale ja już się ochrzciłem.
>>
>>53674371
cesarska rosja to taki wypizdow ze nawet polskie robackie ziemie stanowily jedna trzecia czesc ich rocznych dochodow
>>
>>53674318
A ja pijam najtańsze - wali spirytusem, morda nazajutrz śmierdzi ale i tak już się przyzwyczaiłem.
>>
>>53674428
t. robak
>>
>>53674371
możesz powiększyć bo nie widzę Robalski
>>
>>53674469
t. bojarska panszczyzna bez personalnych wlasnosci
>>
Zaczęły się ferie że taki shitpost dziś, czy co?
>>
>>53674531
gimbaczan pewnie leży
>>
jak dubsy to zmieniamy nazwe generalu na

/rzeczpospolita robalska/
>>
>>53674570
reroll dla RZECZPOSPOLITEJ ROBALSKIEJ
>>
>>53674570
jak dubsy to wracasz do swojej nory robaku i nie wypełzasz z niej przez kolejne 5 lat
>>
>>53674371

przecież sam jestes polakiem pajacu
pisząc posty tegy typu tylko się osmieszasz, ale twój malutki móżdżek chyba nie jest w stanie tego sobie uswiadomic
poziom intelektualny przedszkola dosłownie
>>
>>53674622
T. ROBAAAAAAAAAAAAAAAAAL
>>
>>53674622
>>
Anony, czujki mnie swędzą.
>>
File: 1440632323887.jpg (47 KB, 570x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440632323887.jpg
47 KB, 570x487
>>53674622
czary mary nie do wiary
>>
paljaki rabaki
>>
>>53674646
>przecież sam jestes polakiem pajacu
nie wiem jak ty ale ja gownem podludzkim nie jestem pluje na ciebie
>>
File: chekkim.jpg (103 KB, 460x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chekkim.jpg
103 KB, 460x288
>>53674622
trafiony zatopiony

>>53674570
wypierdalaj, już
>>
File: karaluchy.png (268 KB, 2718x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karaluchy.png
268 KB, 2718x960
>polacy
>>
>>53674646
Ja osobiscie należę do narodu wybranego.
>>
Robaki i robaki, kr*kow taki piekny
>>
File: Marian Gaweł.jpg (32 KB, 322x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Marian Gaweł.jpg
32 KB, 322x425
>>53674807

raczej wysranego
>>
zauważcie, że to tylko lewaki pokroju koriaba i innych szkalują Polskę
>>
>>53674901
twoja stara cie wysrala
>>
File: 1452026876726.jpg (18 KB, 364x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026876726.jpg
18 KB, 364x350
kto /łysienie/ tutaj? Wyglądam jak typowy Seba bo nie chce mieć placka w okół głowy jak jaks mnich.
>>
File: krakuw.jpg (87 KB, 718x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krakuw.jpg
87 KB, 718x1024
opinie na temat kr*kowskiego skyline?
>>
>>53674918
ja nie szkaluje mowie prawde polska to chujowy kraj z chujowymi ludzmi

WE WUZ MARTYRS AND SHIEET
>>
>>53674918
To nie szkalowanie tylko narzekanie. Pierdoło prawacka.
>>
>>53674960
Polska A czy B?
>>
>>53674978
era industrialna trochę za późno
>>
pisze się caria przez ia

a car w mianowniku ma znak miękki - car'
>>
>>53674978
pamietam jeszcze kilka dni temu ktos belkotal ze "ABLOBLOBLOBLOBO w kr*kowie nie ma smogu x-DDDD :DDD "
>>
>>53674960
Mój 50letni ojciec ma mniejsze zakola ode mnie.
>>
>>53674980
t. autysta który stąd nie wyjedzie wiec sra w internecie
>>
normalna europejska stolica
>>
>>53675013
To ma znaczenie?
>>
>>53675122
stolica brudu i polackiego bolu dupy
>>
>>53674960
>w okół

zasługujesz kurwo
>>
sram wam do ryjów, robaki
>>
koriab sobie nową taktykę wymyślił widzę
mało skuteczna dotychczas żbsz
>>
>>53675188
ZIG
>>
>>53675165
jeśli A to winne są temu mongolskie przesiedleńcze geny
>>
>>53675165
jeśli B to pewnie z niedożywienia
>>
>oni nieironicznie popierają pis
dlaczego
>>
File: kóltóra.jpg (32 KB, 400x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kóltóra.jpg
32 KB, 400x247
Czemu polactwo to taka hołota?
>>
File: 1430577664409.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430577664409.png
108 KB, 400x381
znowu jakiś 11 letni karaczanek odkrył testovirona
>>
>>53675326
bo stalin był polakiem
>>
>>53675426
co ty pierdolisz starocioto z domku na drzewie

>oo wasze memy takie stare ZAZNACZAM STARE
>>
>PO spokojnie buduje państwo
>wszystko się rozwija, gospodarka powoli idzie do przodu
>prawacka hołota ma ekstremalny ból dupy
>PiS u władzy
>2 miesiące i mamy obniżony rating a złotówkę chuj strzela
>BÓG HONOR OJCZYZNA
>>
>>53675284
bo czas na dobrą zmianę
>>
>>53675426
ja odkryłem w ostatnie wakacje, jestem oldfagiem
>>
File: zawodowy żyd.png (138 KB, 1813x1032) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zawodowy żyd.png
138 KB, 1813x1032
>ż*dzi
>>
>>53671984
>>53671854
raczej frajerów spuszczających się nad p*lityczką
>>
>>53675547
>dobra
no zajebista w chuj za 4 lata z tego kraju nie bedzie co zbierac
>>
>>53675529
Co ty pierdolish anonku? A PO jak chciało stado brudasów u nas zalokować co wtedy robiłeś? Lepsza słaba złotówka i 500 na dziecko niż 0 na dziecko i pełno allahu akbaru na ulicach.
>taki bait dałeś się złowić
>obchodzi mnie to w ogóle
>>
>>53675753
przecież pis i tak przyjmie tych twoich muslimów, więc co ty pierdolisz dziecko
>>
>>53675753
dzień dobry nowacioto
>>
>>53675667
wszyscy kurwa kazdy doslownie kraj pluje na polske jak moze

Zachodnia Europa najwiecej ale tez Amerykanei nasi "sojusznicy"
>>
>>53671515
ANONY NIEMIECKA CENZURA NA KUR CHANIE JEST
>>
>>53675753
>dosłownie zapomoga dla brudu żeby się rozmnażali

gardzę
>>
File: 1452061172271.jpg (53 KB, 600x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452061172271.jpg
53 KB, 600x451
>>53675749
>on ni chce patrzyć jak świat płonie
>>
>>53675753
ile tych brudasów chcieli przyjac? no ile?
>pełno allahu akbaru na ulicach.
w zyciu bys ani 1 z tych uchodzcow nie zobaczyl padalcu
>Lepsza słaba złotówka i 500
PiS nie ma kurwa zadnego pojecia co odpierdala te twoje 500 zl jesli bedzie to bedzie tylko na papierze bo przez ich popierdolona polityke gospodarcza a raczej jej brak stracimy wiecej
>>
>>53672800
>Polacy z Poznania, Szczecina i Wroclawia wygladaja jak jebane mongoly?
czyli "bialorusini" i ukraincy
>>
przypominam że plan 500 zeta to dodatkowy urząd na każdą gminę i dodatkowe wałki u krewnych i znajomych dostawców towarów "polskich"

będzie was ruchał pis jak was platforma nie ruchała
>>
>>53675839
to ta nowa fala szatniarzy nowociot usuwa takie tematy bo "This board is for the discussion of foreign culture and language. Please be respectful."
>>
>>53675962
to prawda

rozstrzelać ich wszystkich
>>
>>53675902
Polska miała iść za PO ścieżką z okruszków usypanych przez Tuska i Merkel ale jak się okazłąo, że jednak w Polsce partia konserwatywna ma większość to teraz macie ból dupy. I do czego by ostatecznie doszło? Do tego gówna z kolonii i w ogóle Niemczech obleganych przez brudasów? tego chcesz?
>>
JESTEM KURWA ALBATROSEM WIEC CO
https://www.youtube.com/watch?v=Bznxx12Ptl0&list=PLmZDiBI4SsYOTJVkpTDw_3wia001CKScv&index=75#start=0:00;end=2:28;cycles=-1;autoreplay=true
>>
>>53675805
a-ale to przecież wina tuska, bo się nie dało odkręcić
https://www.youtube.com/watch?v=wjD-ENC_lRU
>>
File: 1452893587536.png (758 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452893587536.png
758 KB, 900x900
>>53675902
>TUG Korab jak zwykle rozsądniejszy niż plugawy anon.
>>
File: 1434723856286.jpg (25 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434723856286.jpg
25 KB, 306x306
>>53675667
Ja pierdole, zaluje ze moi dziadkowie ukrywali te jebane kurwy.
>>
>>53676107
a czemu ty caly czas pierdolisz tylko o imigrantach?

tylko to prawaki potrafia? albo imigranci albo jakies pedaly bo kurwa mnie to obchodzi

mnie obchodzi jakie bede mial perspektywy w tym kraju a nie jakies ideologiczne pranie mozgu

i sie nie zesrajcie z tymi niemcami, ty sie kurwo polaczku o niemca nie boj niemiec sobie poradzi lepiej niz ty
>>
ile w koncu tych jebanych imigrantow przyjmie polska?
>>
>>53675667
jestem pewien, ze posty, na ktore zyd odpowiadal, byly grzeczne i merytoryczne...
>>
>>53676376
no itak te jebane brudasy spierdola do niemiec
>>
>>53676376
7k
>>
File: 1444846722929.jpg (2 MB, 2240x1604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444846722929.jpg
2 MB, 2240x1604
>>53676296
>Moja mama gdy czytam zdroworozsądkowe posty Pana Koriaba
>>
>>53676434
z tego co widzialem, to ktos mu tlumaczyl ze bez polski zydzi by nie istnieli i ze to polacy ratowali zydow podczas wojny
>>
>>53671515
Z czego jarosław się jak hihrał ?
>>
>>53676434
Zaolzie nasze
>>
>>53675667
>zostań ewidentnie rozjebany przez żydka
>zrób skriny tylko jego postów i płacz
bk
>>
>>53676446
a to kurwa rzeczywiscie nas zaleja
>>
>>53676296
>mnie obchodzi jakie bede mial perspektywy w tym kraju a nie jakies ideologiczne pranie mozgu

A jakie perspektywy miałeś za czasów PO?

>i sie nie zesrajcie z tymi niemcami, ty sie kurwo polaczku o niemca nie boj niemiec sobie poradzi lepiej niz ty

No nie patrzcie co się dzieje dosłownie za naszą granicą w państwie najstabilniejszym gospodarczo w regionie bo tam jest bebe i to zaprzecza mojej tezie, że brudasy so OK.

No kurwa anonie, proszę.
>>
>>53676376
* terrorystów i gwałcicieli
>>
>>53676505
zapostuj swój nos i wtedy mów o rozjebaniu
>>
>zrób dzis raport
>deadline dopiero 20 stycznia
>czuj dobrze anon
:)
>>
>>53676534
>A jakie perspektywy miałeś za czasów PO?
Ja pierdolę, kurwa co się nie napisze to HURR ZA PO TEŻ BYŁO CHUJOWO.
To niech będzie chujowo do końca swiata bo za PO też było chujowo.
Dosłownie Polska.
>>
>>53676610
To po chuj właściwie w ogóle się odzywasz? Za Po ci było źle za PIS ci jest źle no to prawdopodobnie masz syndrom stałego bólu dupy i ja nie musze chyba słuchać tych kurwa syndromów twoich na chanie.
>>
>>53676610
też kochasz nowy koronny argument pisiorków?
>za PO też tak było
>PO robiło to samo
>PO, PO, PO
no kurwa gniję, mieli wszystko zmieniać i naprawiać, a nagle okazuje się, że to takie PO tylko szanujące papieża
>>
>>53676575
prawidlowo anonku
>>
>>53675667
uważam że w dobrym guście jest mieć własnego żyda, np krawca lub księgowego. ja tam tych swoich chwalę.
>>
>>53676706
Za Razem będzie lepiej. Poczekaj pare lat.
>>
>>53676446
>>53676376
7000
0
0
0
jebanych imigrantów co beda zyc lepiej niz nie jeden co srednio zarabia
>>
>>53676713
>też kochasz nowy koronny argument pisiorków?
Przypomnij mi proszę główny argument PO w trakcie wyborów XD

Eh spór PO-PiS jest komiczny, dobrze że tona memów z tego wychodzi
>>
jak wejsc na karachan bo chuj mnie ta polityka tu, wole papieza
>>
>>53676879
TO JEDŹ DO WATYKANU XDD
>>
obok mnie mieszka taki dziadek, który jak się nudzi to czasem ze mną gada, typ się intresuje historią i polityką a ostatnio czyta ciągle o tym co się dzieje w Polsce. No i on twierdzi ze dzieje się u nas to samo co w 3 Rzeszy przed IIWW. Może to tylko takie jego gadanie, a z drugiej on pamięta tamte czasy, bo był wtedy już na swiecię (jego ojca Niemcy aresztowali, ale dał nogę).
>>
>>53676879
spytaj na vi """"chanie""""
>>
>>53676499

Bierzcie, bierzcie, nikt nie bedzie oplakiwal... pelno tu lewakow zreszta, a jedyny przemysl narodowy to huta ktora dawno miala juz zbankrutowac i kilka bankrutujacych kopaln wegla kamiennego.
>>
>>53676777
Ale dlaczego wszyscy muszą wiecznie wyskakiwać z tym PO? Własnie o tym mówimy. Jakas jebana obsesja.
Połowa Polaków nawet na nikogo nie zagłosowała, ale każdy debil jeden z drugim zawsze musi z miejsca zakładać, że każdy kto nie jest za jego partią to wyborca PiS albo PO.
>>
>>53676879
>jak wejsc na karachan bo chuj mnie ta polityka tu, wole papieza

Tędy droga zuchu:
>>>/w/ykop
>>
>>53676534
>A jakie perspektywy miałeś za czasów PO?
porozmawiaj może z kimkolwiek kto prowadzi jakis biznes czy inwestuje a pozniej sie wypowiadaj

gospodarka lubi jak jest relatywny spokoj a nie kurwa zmienia sie partia przez pierwsze 2 miesiace same cyrki na calym swiecie juz nas palcami wytykaja(prawicowa propaganda oczywiscie wyjezdza z jakimis MIEDZYNARODOWYMI ZYDOWSKIMI SPISKAMI PRZECIWKO POLSCE), KE wszczyna postępowanie wobec Polski, obnizaja nam ratingi, zlotowka leci na leb na szyje w dol

pomyslec co bedzie dalej z tymi pojebusami u wladzy

pis nie ma zadnej polityki gospodarczej oprocz jakichs socjalnych obiecanek na ktore nie maja nawet pieniedzy

>>53676534
>No nie patrzcie co się dzieje dosłownie za naszą granicą w państwie najstabilniejszym gospodarczo w regionie bo tam jest bebe i to zaprzecza mojej tezie, że brudasy so OK.
sobie patrz co sie tam dzieje ale to nie znaczy ze PO popiera co sie tam dzieje, to nie znaczy ze PO doprowadziloby do tego

przypominam kretynie ze Kopacz podpisala o przyjeciu 7 tys(a nie np 100 tys) imigrantow ktorych bys w zyciu nie zauwazyl a Merkel chyba odjebalo
>>
>>53676967
Ja jestem za PiS i na nich glosowalem w prezydenckich i parlamentarnych.
>>
>>53676997
>gospodarka lubi jak jest relatywny spokoj a nie kurwa zmienia sie partia przez pierwsze 2 miesiace same cyrki

TO TO
>>
>>53676766
prychlem kurwa

to nie niemcy, nawet jakbysmy chcieli to sie tak nie da
>>
>>53676967
Ale PiS to ty szanuj, glosowalem na nich.
>>
>>53676766
Mnie nigdy nikt nie zapytał czy chcę imigrantów. Demokracja kurwa wasza mać. Wszystkie decyzje podejmuje Unia która słucha tylko Niemiec UK i Francji które już dawno dają się walić w dupę brudasom.
>>
>>53676997
Do czego to doszło - nastały czasy, gdy zgadzam z się z Koriabem.
>>
>>53676997
>obnizaja nam ratingi
ah przepraszam *rating bo tylko S&P nam obniżyło a jak wiadomo S&P to żydomasoneria spiskująca przeciwko Polsce więc nie ma się czym przejmować
>>
>>53676997
koriab = wartościowy poster
>>
>>53677140
>>53677151
>>53677120
>>53677075
>>53677073
>>53677066
>>53677061
>>53676997

Coś się polepszy jak Polska wyjdzie z UE?
>>
>>53676997
Koriab ostatnią ostoją rozumu w /polsce/ - jak do tego doszło?
>>
>tug korab ma rację
>>
File: 1449881854970.png (56 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449881854970.png
56 KB, 630x664
>>53676997
możesz przestać być najlepszym posterem? pispizdom dupy pękną zaraz
>>
>>53677202
napływ wykopków
>>
>>53677198
Nie wiem czy coś się polepszy, ale dużo się z pewnością pogorszy patrząc na mnogość znaków/naklejek "zrealizowane za pieniądze z UE"
>>
>>53676997
Koleżko, rating obniżyła dosłownie 1 agencja, ta sama która w 2007 zostawiła rating Goldman Sachs i lehmann Brothers w spokoju. Wiec proszę uprzejmie nie pierdolic farmazonow.
>KE wszczyna postępowanie
I co zrobią? Nie dostaną wymaganej 100 zgody w Unii, więc to sztuczne robienie afery i robienie burzy w szklance wody.

Co do polityki gospodarczej pisu, a raczej jej braku- pełna zgoda. Obawiam się kolejnych wyższych podatków
>>
szanuję koriab, nawet gdy się z nim nie zgadzam

t. wyborca pisu
>>
>>53677075
Ale zapytano cię czy chcesz, żeby Polska weszła do Unii, która ma takie pomysły od zawsze.
7tys ludzi to tak marginalna liczba, że równie dobrze możesz płakać, że nikt nie zrobił referendum w sprawie odnowienia chodnika.
>>
>>53676997
KORIAB /POLSKĘ/ ZBAW
O
R
I
A
B
>>
>>53677202
nie ostatnią
po prostu reszta rozsądnych anonów nie ma już siły się szarpać z gimbami z /pol/, bo jak grochem o ścianę i szkoda na to czasu w ogóle
>>
>>53677351
>>53677351
>>53677351
jowy
>>
>>53677307
No dobra ale oni się mnożą z roku na rok.
Wiesz co moze sie stac za parę lat przy ich płodnosci?
2016- 7tys.
2017- 14tys.
2018- 28tys.
2019- 56tys.
2020 - 112tys.
>>
>>53677366
RAK
A
K
>>
>>53677404
Nawet mi się nie chce o tym gadać. Gomen.
>>
>>53677404
bo jak wiadomo muslim rozmnaża się przez podział
wyborca pisu, panie i panowie
>>
>>53676997
>sobie patrz co sie tam dzieje ale to nie znaczy ze PO popiera co sie tam dzieje, to nie znaczy ze PO doprowadziloby do tego

Nie teraz to mnie zgubiłeś anonku - to jesteś za PO czy masz wyjebane na politykę w końcu? Czy tylko z nimi symapatyzujesz i w razie wojny trzeba by Cię aresztować, przesłuchać i zależnie od wyników rozstrzelać?

>porozmawiaj może z kimkolwiek kto prowadzi jakis biznes czy inwestuje a pozniej sie wypowiadaj

To znaczy, że ty masz jakiś biznes tak? Bo ja się pytałem o twoje perspektywy za czasów PO a nie ogólnie o gospodarkę - albo odpowiadasz na moje pytania albo pierdolisz jakieś filozoficzne głupoty - zdecyduj się

>przypominam kretynie ze Kopacz podpisala o przyjeciu 7 tys(a nie np 100 tys) imigrantow ktorych bys w zyciu nie zauwazyl a Merkel chyba odjebalo

Jak na razie to jeszcze tych brudasów tu nie ma a ja o nich słysze cały czas. Możliwe, że bym ich zauważył i pewnie usłyszał jak by się okazało, że po ich allachu akbaru ktoś podpalił im drzwi w mieszkaniu albo coś takiego.

Reszta tego co piszesz ma jakiś sens, gratuluje. Oprócz tego, że kurwa nie ma w ogóle podparcia w FAKTACH - podaj żródła anonku.
>>
>>53675529
>>wszystko się rozwija, gospodarka powoli idzie do przodu
srała a nie rozwijała
ukradli biliony z prywatnych funduszy emerytalnych i zamiast zrobic cokolwiek z tego co obiecali żeby łatwiej rozwijać firmy to podnieśli vat, przejmowali media i każda władze gdzie tylko kurwa mogli, gorzej niz pis
a to ze sie rozwijaliśmy z 1 czy 2% to jebana kpina bo powinno byc conajmniej 5 z takim potencjałem gospodarczym jaki ma polska, jeszcze lepiej gdyby nie była ruchana przez chujowe limity z EU
ale po chuj ja to pisze, pewnie te same lemingi jak ty teraz na nowoczesną glosują nie zauwazajac ze to kolejne scierwo które się maskaraduje jako liberałowie ekonomiczni
>>
File: 21161616.jpg (48 KB, 600x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21161616.jpg
48 KB, 600x373
Is he making Poland great again?
>>
>>53677785
O to to - jak się za kilkanaście lat okaże, że ZUS trzeba zlikwidować a ludzie zostaną bez emerytur to dopiero będzie dochodzenie dlaczego taka chryja się nagle zrobiła - a wtedy Tuski bedzie już długo na malediwach się wylegiwał i w dupie będzie miał miliony starych polaków na utrzymaniu państwa - bo przecież emerytur nie będzie a OFE okradziono.
>>
>>53677974
wrong pic senpai
>>
>>53678102
That's not General Hammond.
Thread replies: 313
Thread images: 75
Thread DB ID: 448142[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.