[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 307
Thread images: 44
File: ovoo.jpg (46 KB, 723x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ovoo.jpg
46 KB, 723x578
Byкoвap edicija
>>
File: 1445917783599.jpg (52 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445917783599.jpg
52 KB, 640x640
prvi za čokoladne anđele
>>
>>53660364
>unutarnjih
>unutrašnjih
te male razlike :^)
>>
http://bulevar.b92.net/srpska-posla.php?yyyy=2016&mm=01&dd=15&nav_id=1085540
>serbian amatuer stepmom / stepsister
hnng
>>
tri moreta
>>
>>53660871
serbo-bulgarian union when?
i give up pirot and dimitrovgrad :^)
>>
Pridruzite nam se na FB
>>
:))))
>>
>>53661248
>>53661286
hahah dobri su
samo zidovi bajo moj
>>
>>53661370

Hvala :))
>>
>>53661448
literalno nikada nije rekao to
>>
>>53660735
>unutarnjih
>unutrašnjih
>notranjih
>te male razlike :^)

le dialect continuum face
>>
>>53660735
>prvo mogu pročitati
>drugo ne mogu
te male razlike
>>
>>53661744

Literalno jeste. Ja bih jos dodao da su ljudi koji se tetoviraju retardirani u glavu.
>>
http://www.24sata.hr/svijet/ubila-je-novoroence-pa-ga-bacila-psima-da-ga-rastrgaju-456672

>srbija
>civilizirana
>>
>>53662112

http://www.jasenovac.org/whatwasjasenovac.php
>hrvati
>civilizovani
>>
>>53662635
Janezi su genocidalan narod. nikad ne zaboravi 1991te! Za džabe umoreni bre nevini bosanski mladići u slovenačkih šumah ot janezačkih secesijonista! I osim svega su ove kakvačke ubice ukrale milijune naških prihranaka uloženih u NLB! Janezi moralno na aparatima!

t. /ex-yu/
>>
>>53662824
*kukavačke
>>
>>53661744
>literalno

Mišliš bukvalno? Mada jeste lik to rekao, slušaj njegovo gostovanje kod Larry Kinga. Iskritikovao je Klintonovu administraciju i ovo koristi kao argument između ostalog.
>>
jel legalno ovo da se slusa u srbiji? pozz za cika vucica

https://www.youtube.com/watch?v=WD3lgI9QIV8
>>
>>53663440
Aukurac, kliknuo sam na link, sada idem da keširam som evra.

Jbt, nisam slušao NOFX godinama.
>>
>>53663504
ja na dnevnoj bazi makar jednu njihovu pjesmu
>>
>>53663605
Jebote, sada sam iskopao skate-punk folder pun NOFX, Misfitsa, Blink 182, Offspringa. Jebotebog koji fleševi.

>a nikad skejt nisam vozio
>>
>>53663691
ja sam svoje plejliste sve kopirao na spotify a i na sajtu ima mnogo dobrih listi
>>
>>53663758
Sada sam stavio "Conspiracy of one" i provešću dan lepo radeći i slušajući njih dok razmišljam koliko prezirem 13ogodišnjeg sebe.
>>
>when everyone is getting blow jobs,thats when we'll finally have world peace

https://www.youtube.com/watch?v=BE2uZoSsjXU
>>
>>53660448
t. djevac
>>
>>53662824
Janezi su jews of /ex-yu/.
>>
File: 22.jpg (62 KB, 640x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
22.jpg
62 KB, 640x467
Ako niste imali priliku da posvedočite jednom pedigriranom imbecilu danas, odgledajte ovog brata.

https://www.youtube.com/watch?v=yc40GsJvz4Y
https://www.youtube.com/watch?v=isN6d1ZDt_8
https://www.youtube.com/watch?v=p9FEuGd20Qc

"Kao što vidimo danas na nekim našim televizijama, serije sa vešticama. One kao koriste neke magije i onda devojčice kupuju ezoterične knige rade neke rituale i gube dušu i kasnije dolazi do recimo do tih masovnih samoubistava".

>"kompjuter je numerološki 666"

>powerslavac
>nacionalista
>numerolog
>astrolog
>pevač
>>
>>53664274
>"Televizija koja je u službi, novog svetskog poretka, će mene da napravi kretena zato što, znači, ne podnosim homoseksualce, primera radi.
>>
dijaspora>svi vi
>>
File: sara.webm (3 MB, 598x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sara.webm
3 MB, 598x467
kako da postanem dijaspora
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iqTDmb4RpNA
>beograđani
>>
>>53664660
Jebena centralizovana gamad.

Sve je to dojeno sirćetom.
>>
diz houz ejnt lojel
>>
>>53664660
>U Vukovaru cu da slavim
Sta je time hteo da kaze?
>>
>>53664913
da je guzobolan
>>
>>53664913
da je dijaspora, i da se vratio da triggeruje hrvate slavljenjem srBske nove godine bre
>>
>>53664963
Zašto se uopšte koji kurac pridržavanje julijanskom kalendaru zove "Srpska" nova godina? Ajde razumeo bi da je "nova godina po julijanskom kalendaru" ili "nova godina po pravoslavnom kalendaru", ali Srpska nova godina samo nema nikakvog smisla.
>>
>>53665058
>bre tamo de bre srbi bre žive bre to je bre srbija!
>bre grad u kojem je srbin živio je bre srpski bre vekovni grad bre
>bre sva prezimena koja završavaju na -ić znači da su bre srbi
>bre kalendar koji bre srbi koriste je naravno bre srpski kalendar

spot the pattern
>>
>>53665175
>dijaspora
>mišljenje

Neka hvala.
>>
>>53665058
>>53665175
srbi svi i svuda dbi bajo moj
>>
>>53665236
gss
>>
File: 48.jpg (63 KB, 584x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48.jpg
63 KB, 584x643
>PУCКИ ПPOPOК OTКPИBA: Aнтихpиcт нocи AJФOH и дoћи ћe кaдa…

"Зaштo јe пoјaвa cвeтcкoг пoлитичкoг лидepa кoји би биo oбјeкт peлигиoзнoг oбoжaвaњa билa нeмoгyћa нa cпoјy 19. и 20. вeкa? Зaтo штo јe Mapкcoв paдник биo нeштo дpyгo.

A дaнac глoбaлнoм плeбcy ни Mapкc ни тaмo нeки филoзoфи ca cвoјим acтpoнoмијaмa вишe ниcy пoтpeбни. Дoвoљaн им јe aјфoн мoдeл 666-C и кaцигa зa виpтyeлнy peaлнocт".

>филoзoфи ca cвoјим acтpoнoмијaмa

http://srbin.info/2015/12/10/ruski-prorok-otkriva-antihrist-nosi-ajfon-i-doci-ce-kada/
>>
>>53665058
mislim da je ovaj naziv ostao zbog toga što su jedino srbi slavili ovu novu godinu za vreme bivše jugoslavije
>>
>>53665380
>srbin.info
fukken dropped
>>
di su hrvati
nisu valjda pobjegli zbog cirilicne table
>>
>>53665424
Ako ne uživaš čitajući srbin.info onda ti je život znatno osiromašen. Srbin.info ti he "Zona Sumraka" v.2
>>
>>53665438
ćirilično slovo triggerira hrvate
љ > lj
њ > nj
џ > dž
>>
>>53665508
p-prestani
>>
>>53665438
Barem ih ne spamuje
>>
>>53665477
http://srbin.info/2016/01/16/nismo-najbolji-ali-smo-najdeblji-srbi-najvisi-i-najdeblji-na-svetu/
ha
>>
>>53665508

>ćirilica će se prije prestati koristiti u Srbiji nego u Hrvatskoj

hvala Josipoviću
>>
>>53665619
gle ovu lopinu iz kradezea
>>
pricao nam je krekre sinoc na chatu da ce da razmisli da li da pise ovde, rekao je da su ga pojedinci tesko uvredili na licnoj osnovi
>>
>>53665651

Šta ti imaš protiv lopova? Konjščinska je lijepa ulica, ima manje cigana od Međimurja.
>>
>>53665508
Znaju hrvati ćirilicu, realno svako od njih može da izvali azbuku za tipa pola sata.

U Zadru sam video grafit na ćirilici u fazonu: "Nije ona ta" ili tako nešto. Pisanim slovima u crvenom spreju.

A drugarica mi rekla da i neki hrvatski hipsteri furaju ćirilicu jer su hurr disidenti.
>>
>>53665619
to je zato što mi u školi učimo kako da pišemo pomoću oba pisma.. i onda kada na primer, dijaspora ode iz i ponovo dođe u srbiju uglavnom zaboravi na ćirilicu jer većina zapadnog sveta koristi latinicu..
evo i ja sad na ovom image boardu koristim latinicu
to je pismo konformizma :^)
>>
File: 1447363862470.jpg (32 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447363862470.jpg
32 KB, 500x375
>>53665438
Zato ima ove dosadne dijaspore
>>
>>53665747

>U Zadru sam video grafit na ćirilici

jedini istiniti dio posta, Zadar beži grad
>>
>>53665775
Brate, nemoj mi reći da ne možeš da čitaš ćirilicu. Bukvalno ti mogu iskucati ključ tu na ovom singapurskom sajtu i moćićeš da čitaš bukvalno sve što je ikada napisano na ćirilici.
>>
samo peder ne bi
http://imgur.com/a/SKR7F
>>
>>53665827
>lik u ženskoj odeći
>/fit/
>"samo peder ne bi"

Koja kriza identiteta boktejebo.
>>
>>53665823

nisam ti ja brat frende, zaboli me kurac za ćirililicu, dok ne počnete izdavat doujine na ćirilici
>>
>>53665960
Nisam ti ja frend druže, ostane onda odsečen od našeg literarnog blaga.
>>
>>53665827
>anime
>>
http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=black&id=868584

narkogorac izjasni se
>>
Pozdrav za onu narkomančinu

http://imgur.com/a/C9rWK
>>
>PREBACI NA 5:53

koja dominacija jebote

https://www.youtube.com/watch?v=gThtXtCySYw
>>
>>53665748
Kad kucam uvek kucam na latinici (osim kad saljem neki zvanicni mejl npr. tad iskljucivo cirilica), a kad pisem uvek pisem na cirilici, nikad nisam mogao da svarim pisanu latinicu.
>>
>>53666145
zakaj vaše novine pišu na latinici ?
>>
>>53666145
Ja pišem na latinici jedino ako je formular koij popunjavam na latinici. Ali kada nešto pišem slobodno, onda skoro uvek pišem ćirlicu jer sam navikao
>>
>>53666185
Kako koje.
>>
Od svih Hrvata najgori su Srbi!

https://www.youtube.com/watch?v=cIkv6PmmsEA
>>
>>53661286
Bill Clinton did nothing wrong.
>>
sta ste to prozivali krekrea pa je poludeo na vas
>>
>>53666185
skontao sam da uglavnom tabloidi koriste latinicu.. valjda da što više ljudi iz regiona pročita kakve gluposti oni pišu :DD
>>
>>53666190
Ja em sam navikao, em mi lepsi rukopis kad pisem cirilicom.
>>53666185
Znj novine pisu latinicom, one se najvise prodaju i treba da mogu da ih citaju i Ma*ari i Hrvati itd.
Novine tipa Politika su na cirilici, to su one sto ih citaju dede
>>
>>53666255
Just take a little bit off the hedges in the backyard there Jose.
>>
>>53666190

ja sam poslednja generacija koja je ucila latinicu u drugom razredu osnovne iz sfrj udzbenika
>>
PRAVDA ZA KREKREA!

stvarno ste picke, sto ga jebete za rodbinu
>>
>>53666277
>povredili su mi osećanja preko interneta
>>
>imepederi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=N4tR2Q96h_4

zamisli kako su jebali mater onom kaj je predlozio da ne zapale auto poslije pljacke hahaha
>>
Bila mi mačka kod veterinara na sterilizaciji i sada mi je vratili i sva je iskrivljena od ketamina i prestravljena i mjauče u bolovima.

Iznabadaću nekoga jer ne mi se ne sviđa ovaj osećaj.

>moji mamarni kompleksi
>>
>>53666475
Ako obratiš pažnju na komentare ovi Srbi iz RS su stvarno debilni. Bukvalno shilluju za Milorada Dodika i MUP RS-a samo zato što su Srbi...
Pa i govno bi pojeli da je "srBsko".
>>
>>53666569
>Pa i govno bi pojeli da je "srBsko".

Ovo
>>
>>53666569
jbg, toliko su ih ubacili u tu semu da ih treba biti strah od muslimana iz Sarajeva da prihvataju bilo koju retoriku koja ih kao brani od toga. Msm, nije to ni cudno, bio je rat tamo, lako je nama iz Srbije da kenjamo. Poenta je dok ovi upiru prstom u Sarajevo drugom ruko maknjavju sve od tog naroda.
>>
>>53666647
hoću da kažem da ih je toliko lako isprovocirati da ne smeš da kažeš da država u kojoj žive se zove BiH ili da su oni takođe Bosanci i Hercegovci.. mnogo ih triggeruje.
>>
>>53666647
Imaju isti mentalitet kao i dijaspora dbi.
>>
Čisto da izvalim ko je dobio get:

>>53666666
>>
File: 1440881755267.png (447 KB, 1170x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440881755267.png
447 KB, 1170x420
>>53666306
>>
>>53666720
>Djes bosanac, sta ima?
>nisam ja bosanac ja sam srbenda
>ma znam, al si iz bosne, mi to tako iz milo..
>jedi govna vre, ja sam srbin nisam neki tamo sarajevski muslimna, ja zivim u REPUBLICI SRPSKOJ
>e, ajd, iskuliraj me bracela, idemo na burek sa sirom
>BUREK JE SAMO SA MESOOOOOOOOOOM!!!!!!!! Poludi, transformise se u medjeda, ubija sve oko sebe
>>
File: peace parrot.jpg (47 KB, 498x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peace parrot.jpg
47 KB, 498x510
>>53667010
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kcpR2KV84Yg

srpski cringe master
jebeni feget
>>
File: 1451540370496.png (246 KB, 1136x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451540370496.png
246 KB, 1136x717
>>53662635
>burazeri

Tvoji burazeri u u Nemačkoj.
>>
>>53667100
>Yasserstain
fukken dropped
>>
Da li ima neki normalni Jutuber sa naših prostora?
>>
>>53667100
e ovakvi pederi hoce nezavisnos vojvodine
>>
samo speed i vinjak sinovi
>>
>>53667305
Nemam pojma. Ja samo povremeno gledam h3h3 ali on ne spada u tu kategoriju.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6CSrk9NCsT4
>>
>>53667334
Mislim da ovakve pedere ne zanima nikakva nezavisnot i politika. Ovo su ti klasični fegeti koji će sve uraditi za 'views'.
>>
>>53667305
nigzo zinguz je odlican ako ima 13 godina
>>
>>53667368

anal joj je vera
>>
>>53667368
Imam osećaj da gomila pedofila redovno prati ove devojke...
>>
>>53667428
ma ne---
>>
>>53667428
ja sam se sad sabskrajbovo
>>
>>53667428
imam osecaj da je ovaj: >>53667449 jedan od njih
>>
>>53667485
meni 19 njoj 16 u wot
>>
>>53667428

jok, nekad su žene išle na sijelo i čalabrlale o kuvanju pite, sad kad imaš internet skupljaju se i pričaju o šminci

pogledaj komentare, sve curice koje bi trebale tražit recept za dobru zeljanicu, a ne za šminjkanje
>>
>>53667428
Al ta jana je mala drolja
Bio je onaj neki video koji anon posto gdje ide sa cetkicom po usnama ko da je kurac
>>
>>53667559
jebiga, drugačija vremena anone..
nekada je stanovništvo srbije bilo 90% seljačko a sada samo imamo takav mentalitet, niko neće da bude poljoprivrednik :^)
>>
>Nabroj stvari po čemu si stereotip svoje nacionalnosti

>Nabroj stvar po čemu jako odstupaš od stereotipa svoje nacionalnosti
>>
>>53667368
https://www.youtube.com/watch?v=2uwl-MLiRjI
>>
>>53667752
Mehanizacija, napredak.
Prokleti traktori... jelda anone? :)
>>
>>53667822

treba joj jedan nose job i bit će taman za acu lukasa
>>
da li moja nejebica opravdava moju zelju da jebem rumunkinju?
>>
>>53667822
>159,924 views
>>
>>53667881
Ne
>>
>>53667881
Zavisi da li je rumunka rasna ili grob.
>>
>>53667840
>traktori
[triggering intensifies]
>>
>>53667822
https://www.instagram.com/janadacovic/

Nju prati 46k ljudi. Tvoje selo nema toliko ljudi koliko ona ima pratioca.
>>
>>53667792
>stereotip:
radim sve u zadnji tren
pio sam od svoje 13
varao na testovima... ali svakom
nikad nisam kupio softver
nisam putovao europom niti svijetom (pare)
brzo upadam u euforiju, još brže ispadam iz nje
jako prijateljski nastrojen prema turistima

>odudaranje od stereotipa
kapitalist
libertarijanac
ne mrzim bankare, poslodavce
ne želim državni posao
>>
>>53667933
dosta dobra ali primjeti se taj ciganski gen kad se malo zagledas
>>
>>53667962
Živim u malom gradu ali da, u pravu si. Opština u kojoj živim jedva ima 30k ljudi :DD
>>
>>53668015
>jako prijateljski nastrojen prema turistima
da li ovaj stereotip važi za sve hrvate ili samo prema određenim turistima?
>>
ja kad prdnem ja tad smrdnem
>>
>>53668034
Umotaj bobana i umoči. Šta te boli kurac.
>>
>>53668034
Svi smo mi pomalo cigani, anone.
https://www.youtube.com/watch?v=UirvWQ2KNZw
>>
provjerite ih
>>
>>53668228
ne znam sta ce mi stari reci...ipak je rumunka
>>53668231
gringo bogotac
>ti mu reci duuuusooom moiaa
>>
>>53662093
>>53663145
kada je izaslo na internetu namerno sam dao sve od sebe da nadjem taj intervju, nema ga u video formatu ali sam nasao prepis, i pominjao je samo kosovo kako je bombardovanje unistilo tu zemlju, srbi i srbija se nigde ne pominju idioti, ne verujte sve sto procitate sa patrijotskih foruma
>>
File: 15.jpg (33 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15.jpg
33 KB, 480x480
>>53667792
>stereotip:

1. Treniram boks jer me ćale tera
2. Pišem ćirilicom na fejsu
3. Nosim makserice
4. 23 godina i samo radim muljatorske poslove
5. Plaši me sve što ne razumem
6. Mrzim cigane
7. Hoću ustavnu monarhiju

>odudaranje od stereotipa

1. Jebe mi se za crkvu
2. Bio sam u vezi sa albankama/hrvaticama/mađaricama
3. Pederi mi ne smetaju
4. Ne pijem, ne pušim
5. Ne slušam turbo kurve
>>
>>53668632
>2. Bio sam u vezi sa albankama/hrvaticama/mađaricama
>albankama
pa jebote gde ti živiš? i reci mi kako ste se slagali
>>
>>53668698
U Vojvodini. Sa svima dobro. Sa hrvaticom/albankom sam bio u vezi dobre 2/3 godine.

>tfw izgubio sam nevinost u srednjoj sa hrvaticom

Sa mađaricom sam bio malo manje od godinu dana. Jedva smo se sporazumevali jer nije pričala srpski najbolje. Nikad se nismo svađali, sve je bilo kul. Nula cimanja.

Hrvatici je ćale hrvat a keva polu hrvatica/polu slovenka, doseili su se tu u toku rata i poprilično je iskrivljena zbog toga. Ima daddy issues i jebe se kao zmaj. Slomio sam srce o nju da zvoni.

Albanka je bila "the" ljubav. Njeni su ateisti jer su vojna lica (od dede i babe) iz doba partije. Ona je klasika levo NS studentarija progresivna riba pičke materine. I dalje smo kul.
>>
>>53668015
>kapitalist
>libertarijanac
[tipping intensifies]
>>
File: KFlAOmE.jpg (24 KB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KFlAOmE.jpg
24 KB, 333x333
>>53668870
a ti si vojvođanin kao i i ja
i mi smo skoro svi liberalni
*tips fedora*
>>
>>53669044
Zavisi, rule of thumb je da ako si iz vojvodine i ako znaš engleski onda si verovatno levo. Ako si iz vojvodine i ne kapiraš engleski onda si verovatno desno.

Iz NS-a si?
>>
>>53667792
>Nabroj stvari po čemu si stereotip svoje nacionalnosti
klao bi šiptare
kupam se 1 nedeljno
>Nabroj stvar po čemu jako odstupaš od stereotipa svoje nacionalnosti
umem da čitam
imam sve zube
>>
>>53668632
>>53667792

Nije ti bre ovo lični blog degenu.
Idi plači po tambleru i ostalim degenskim sajtovima.
>>
>>53669129

>imam sve zube
>Srbi čuvaju svoje mliječne zube u tegli pored kreveta
>>
>>53669117
Ne iz Inđije sam, ali studiram u Novom Sadu. Znam engleski perfektno ali ne bi rekao da sam neki levičar. Čak nisam ni upoznao nekog ko se izjašnjava kao Hrvat u Vojvodini, samo Mađare. A moj grad navodno ima oko 1000 Hrvata lol.
>>
>>53669164
>>>/b/
>>
File: 1.png (16 KB, 669x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
16 KB, 669x627
>ook no gf
>>
>>53667792
>ne kupam se redovno
>volim rakiju i sarmu
>govorim "bre"
>bučan sam

>nisam ksenofobičan
>ne volim četnike
>nemam problema sa hrvatima, bosancima, mađarima i drugim susedima
>ne čajke naravno
>>
File: sad pepe.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad pepe.jpg
18 KB, 400x400
>>53669309
nikada nisam imao taj osećaj
toliko sam se izolovao od devojaka da se čak i nečujem sa drugaricama iz srednje škole više
>>
>>53669434
nemoj ga okidat, sad će postat ree žabu
>>
>>53668105
Rekao bih da su ovi s mora malo hladniji prema turistima i da im ide gužva na kurac i vide ih kao hodajuće novčanike, a kada rade u hotelima, restoranima - svi su nadrkani jer su hrvati i žele doma. Ali svi hrvati će pomoći strancu, turistu i , ako imaju vremena zvati ga da se napiju s njima i učiti ga "Kurac", "Pička materina" i slično. I hrvati su znatiželjni - npr ako mu veliš da si turist otvorit ćeš lavinu pitanja i kurčenja kako i oni znaju baš o "tvom mjestu blizu XY i kako je tamo bila neko trgovačko mjesto ili utvrda".
Ali ako turisti idu sa vodičem onda se ne mješaju jer ne žele smetati.


Rekao bih da meni nije toliko važno od kuda je turist.
Nekako osjećam obvezu predstaviti svoj grad, kvart u dobrom svjetlu ali i uz iskrenu kritiku lošijh dijelova
Ako kažeš da si iz Srbije ili Bosne neću te samoinicijativno voditi po gradu. Korejca, Mađara, Slavonca ili Argentinca hoću.
Dakle postoje razlike. Bilo bi mi neugodno hodati sa Srbinom po Tkalči da ljudi ne pomisle da sam ja Srbin, izgleda ružno kad napišem ali evo iskreno ti velim.
Razgovarao sam ja sa Srbima IRL ali nikada bez kočnice ili sa tim entuzijazmom
>>
>>53669215
Pa brate u Vojvodini niko ne ide na sav glas i proglašava se da je: Srbin, Hrvat, Bosanac, Bunjevac itd. jedino ako ste bliski onda ti ispriča svoje korene ili nešto, ovako masu boli kurac jer su svi skoro iz mešanih brakova.
>>
>>53669164
Obavesti Vučića.
>>
>>53669565
ali ozb, hrvati kao da su mit u vojvodini
bukvalno svi za koje znam da slave katolički božić su bili mađari ustvari lolz
možda jednostavno nisam upoznao dovojlno ljudi idk
i još nešto.. da li su bunjevci hrvati? to mi nikad nije bilo jasno
>>
>>53669498
>Ali svi hrvati će pomoći strancu, turistu i , ako imaju vremena zvati ga da se napiju s njima i učiti ga "Kurac", "Pička materina" i slično
znači isto kao i ovde.. obavezno naučimo strance kako da psuju :D
>>
>>53669638
Ma znaš garant samo su dovoljno bistri da ne skreću nepotrebnu pažnju na sebe. Subotica je multi-nacionalna tako da tamo imaš i mise i pičke materine za katolički božić na "hrvatskom" i mađarskom.

Bunjevci su bunjevci. Oni su katolici i poreklom su sa obale reke Bune. Nisu hrvati, mada se neki pripajaju iz koristi. Oni su zaseban narod, ali nemaju svoju de facto zemlju. Ima ih najviše na samom severu i valjda nešto malo u Mađarskoj.
>>
>>53665747
stari hrvati znaju ćirilicu, nemam je pojma jer je nikada nisam učio u školi. zato znam uberkorisnu glagoljicu pasmater
>>
http://www.021.rs/story/2/126522/Za-javno-vreanje-politiara-kazna-via-od-hiljadu-evra.html
Bankrotiraćemo.
>>
>>53669217
8=========B~~~~~~~

>>53669474
>>53669498
>>53669610
>>53669638
Jepte se pičkice...
>>
>>53669874
top kek. Mada možeš naučiti ćirilicu za tipa 2 dana bez problema. Ja naučio jednu ribu iz Splita.
>>
>>53669894
A za javno odsecanje glave političarima?
>>
>>53669984
Večnu slavu.
>>
>>53669984
Samo Vučić bajo moj.
http://rs.n1info.com/a126485/Vesti/Ljube-Vucicevu-sliku-u-Nisu.html
Obezglaviti onoga ko mu se protivi.
>>
>>53670061
Znaš ako ikad budem na par metara od Vučića ubiću ga kao zeca.
>>
ptice mi napale pušionicu, moro sam praćkom branit kobasice

život je dobar
>>
>>53669894
Iznenadilo me kada su mi rekli da gospodin Vučić nije totalna pederčina.
Gospodine Šešelj - milsim da ste vi Hrvat zbog prezimena.
Čuo sam glasine kako je cijenjeni gospodin Nikolić imao ručak u Prištinskoj septičkoj jami. Nisam siguran je li to istina.
...
tako ih sad jebite
>>
>>53670209
>Slavonac ili Zagorac ili Prigorac ili Podravec ili Bilogorac
>>
>>53670306

Grad Zagreb hehe
>>
JAOJ LJUDI
UPRAVO SU DOŠLI
Otvorio sam im vrata. Nisam zna šta se sprema... aktivisti SNS javno shilluju za Vučića.
Znači lik me pita prvo da li izlazim na izbore a onda odmah pita "da li podržavaš Vučića i da li ti se sviđa njegov rad"?
MA JEBEM VAM MATER STOKO NEOBRAZOVANA
>>
ne mogu više exyu...
>>
>>53670460
Šta je bilo anone? ://
>>
>>53670337
NE PRIČAJ SA NJIM NABODI GA, NABODI GA...
>>
>>53670337
>it begins

Pustiću pse na njih.
>>
SVAKA ČAST VUČIĆU ZA SAMO 6 MESECI JE SVOJIM PREDANIM RADOM
>>
>bolest najmilija

https://en.wikipedia.org/wiki/Serbophilia
>>
SVAKA ČAST VUČIĆU KOJI JE ZA SAMO 6 MESECI SVOJIM PREDANIM RADOM
>>
>>53670581

Serbophiles:

Johann Wolfgang von Goethe — famous German writer, poet, scientist, artist and politician.[1]
Jacob Grimm — German philologist, jurist and mythologist.
>Milorad Dodik — President of Republic of Srpska
Terry Gene Bollea — American professional wrestler, actor, television personality, entrepreneur and rock bassist
Richard Gere — American actor and activist.
Archibald Reiss — Swiss publicist, chemist, forensic scientist, a professor at the University of Lausanne.[2]
Dave Gahan — Lead singer of Depeche Mode
Rebecca West — English author, journalist, literary critic and travel writer.[citation needed]
Max Cavalera — Brazilian musician, vocalist and guitarist of bands Sepultura, Nailbomb, Soulfly and Cavalera Conspiracy[3]
>Steven Seagal — famous American actor, film producer, screenwriter, film director, martial artist
>Robert De Niro — American actor and producer who has starred in over 90 films
Flora Sandes — British volunteer in World War I.
Boris Becker — German former world No. 1 professional tennis player.
Sean Connery — American actor and producer.
Chris Webber — Former NBA basketball player with the Sacramento Kings.
Donald Trump — candidate for President of the United States in the 2016 presidential election.
>Vladimir Putin — President of Russia
Peter Handke — Austrian novelist and playwright.
Vincent Price — American actor.
Charles Cather — American journalist and travel writer.
Christian Bale — Welsh-American actor.
Essad Pasha Toptani — Ottoman politician.[4]
Henry Bax-Ironside — British diplomat.[5]
Roland Bryce — British diplomat.[6]

umirem
>>
>>53670524
>>53670532
Znači bilo ih je troje. Neka baba sa naočarima i neki ružni lik (trećeg lika nisam dobro video bio je sa desne strane.
Gledaju u mene sa čuđenjem kada sam rekao da sam neodlučan.
"a-ok.. možda se predomisliš" sa velikim kezom
znači ne verujem koji su ovo botovi na aparatima...
Fuj, ogadili su mi se likovi.
>>
>>53670775
Serbófilos reconocidos

Tom Hanks - actor estadounidense.
Johann Wolfgang von Goethe - escritor, poeta, científico, artista y político alemán.1
Jacob Grimm - filólogo alemán, jurista y mitologista.
Archibald Reiss - publicista, químico, científico forense de nacionalidad suiza, es profesor en la Universidad de Lausana.2
Rebecca West - Actriz, periodista, crítica literaria y viajera cronista.[cita requerida]
Max Cavalera - Músico brasileño, vocalista y guitarrista de bandas como Sepultura, Nailbomb, Soulfly y de Cavalera Conspiracy3
Flora Sandes - Voluntario británico en la primer guerra mundial.
Chris Webber - Ex-jugador de baloncesto de la NBA en el equipo de los Sacramento Kings.
Robert De Niro - Actor y director estadounidense.
Johnny Depp - Actor estadounidense.
Peter Handke - Novelista y dramaturgo austríaco.
J. R. R. Tolkien - Autor de la trilogía de El Hobbit y El Señor de los Anillos.
Orson Welles - Actor, director, escritor y productor estadounidense.
Vincent Price - Actor estadounidense.
Charles Cather - Periodista y cronista de viajes estadounidense.

nesrbi na aparatima
>>
>>53670836
>svi ostali koje su sreli su rekli da podržavaju jer im je bilo neugodno
>>
>>53670775
>Steva Sigal
>>
>>53670836
>želi posao
>učlani se u stranku da zaradi dinar ili dva
>prisiljen da prodaje bulju door to door

SNS: not even once
>>
>>53670919
>Stipe Galeb
>>
lokalni odbor sns u nekoj zabiti
>>
>>53670981

Ščjepan*
>>
>>53670978
Barem je na zraku malo
>>
File: 35.jpg (15 KB, 193x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
35.jpg
15 KB, 193x231
>>53670981
TOP KEK
>>
>>53671014
>putin, bogorodica i vučić
sveto trojstvo?
>>
>>53671014
Mislim da je ova, uz onu staru rifljaču sa dinarima u grudnjaku sa mikrofoneom , savršena slika Srbije
Ima... ima sve
>>
>>53671049
>ta slika

oplakah braćo mila
>>
File: 36.jpg (10 KB, 223x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
36.jpg
10 KB, 223x200
>>53671014
Želim im težak život i gubavu decu.
>>
>>53671144
Misliš na Vendi? :D
https://www.youtube.com/watch?v=U4mh0vdGSgs
>>
vendi kraljica dbi
https://www.youtube.com/watch?v=Y91uJYKK9w0
>>
>>53671415
>homoseksualizam

ni ja
>>
>>53671415
prekrasno
Šteta zbog jebenih tetovaža
>>
>>53671532
može ako izgledaš kao ona
>>
>>53671678
>ona
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jWB2d3knE5s

hnnng
>>
>>53672157
>thank you mr skeltal

jebo bi dbi
>>
YUGOSLAAAAAAAAAAVIAAAAAAAAAAAA
https://www.youtube.com/watch?v=eWxyuteDvRw
>>
>>53672266
ovo dbi
>>
>>53672073

Jugoslavia mlavi u Riziku. Šta ste vi uradili za otadžbinu danas?
>>
my dick is erect and i dont know why
>>
can you suggest me music like:

early Zabranjeno pusenje
Bjelo dugme
Dubioza kolekitv (but less fedora possibly)

hvala puno
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eNAF_bs-NDE

30kg max
>>
>>53672699
https://www.youtube.com/watch?v=fOg7mj1_-sk
If you liked Dubioza, you might like S.A.R.S.
>>
File: 383599497.jpg (250 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
383599497.jpg
250 KB, 600x600
>ook nisam video gf 4 dana
>>
>>53672782
as yes I know this, it's not bad

but other songs I've heard don't seem on the same level of this one
is SARS perceived as music for normies in serbia? I'm curious


this is cool
https://www.youtube.com/watch?v=imemixdaClk
>>
fuj šta slušaju ovi šabani
ubite se bre
>>
>>53672868
>ook kad nisam vidio gf 22 godine
>>
>>53672951
>is SARS perceived as music for normies in serbia?

Its for plebs really. Dubioza Kolektiv is for stoner degenerate retards at best

>motaj smotaj x50 =/= pesma
>>
>>53673018
biće bolje ;_;
>>
>>53673030
is there music for non degenerate non vacuous normies?

like Laibach
>>
djevci odjebite s mog exyu-a
>>
>>53673096
>b-b-but im a supreme gentleman

šalu na stranu, bacit cu se kroz prozor
>>
>>53673178
There is "better" music from this region, but its mostly sub-par from the perspective of the international music scene.
>>
>>53673199
>bacit cu se kroz prozor

do a flip fgt
>>
>>53673243
fuck international jewish music scene
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ziOtv-Amoqk
>ook nikada nećeš biti član JUL-a
>>
>>53673287
ako to ucinim, hoces li biti istinski sretan ?
>>
>30 postera

al ste ga usrali bog te jebo
nekad nas je bilo preko 80
>>
File: 54.jpg (29 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54.jpg
29 KB, 400x386
>>53673609
Nisam poznavao sreću od detinjstva. Tvoja smrt mi neće ništa promeniti.

>jedino moja će
>>
>>53673178
maybe 80's?

Serbian band Kerber
https://www.youtube.com/watch?v=fksAHsB5okg

Croatian bands
Haustor
https://www.youtube.com/watch?v=ipYGL3jFXfQ

Darko Rundek (from Haustor)
https://www.youtube.com/watch?v=PhGdAPibZOo

Azra
http://www.dailymotion.com/video/x1864ws_1-azra-a-sta-da-radim
https://www.youtube.com/watch?v=E0gLk-yvWME

Parni Valjak
https://www.youtube.com/watch?v=AnX__UiNQQg
https://www.youtube.com/watch?v=YrJvkquw7CM

Aerodrom
https://www.youtube.com/watch?v=wQruxjlJSNs
https://www.youtube.com/watch?v=AJkmCnfn-G8

Jura Stublic & Film
https://www.youtube.com/watch?v=FdaEh4MNRsE

Just search from 80's music form YU... bunch of stuff
>>
File: 1429726700193.jpg (100 KB, 500x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429726700193.jpg
100 KB, 500x622
>>53673670
znam kako ti je . Više mi ništa ne čini sretnim, niti nove spoznaje i stvari kada znam da je to sve privremeno. Svemu će doći kraj, zašto se uopće truditi ?

>Tvoja smrt mi nista neće promeniti
žao mi je sto sam te razočarao ;_;
>>
dve najbolja benda u istoriji sveta:
1. crvena jabuka
2. gorgoroth
>>
>>53674015
now I listen, thanks very much
>>
>>53674074
Nisi me razočarao. Moraš se nadati nečemu da bi se mogao razočarati. Nisam se nadao od srednje škole. Jedino što me nagoni da ustajem iz kreveta jeste privremena sreća masturbacije i hrane.
>>
File: come.jpg (16 KB, 355x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
come.jpg
16 KB, 355x200
Oи мeјтoви зoштo cитe ги мpзимe бyгapитe?
>>
uvek me rastuži kada vidim nekog dedu kako plače...
>>
>>53674015

>Glasač SDP-a u 20ima: Glazbeni Ukus
>>
>>53674292
тo јe caмo бaнтep :^)
>>
File: emil cioran.jpg (213 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emil cioran.jpg
213 KB, 1366x768
>>53674074
>>53674170
Pozdrav pičke, pozdravlja vas Emil Sioran.
>>
ko hoche da se obedinimo pa da opet osvajamo sve sto moze u sportu?
>>
>>53674308
hahaha
>>
File: sad_frog.jpg (18 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad_frog.jpg
18 KB, 316x202
>>53674170
heh onda mi je drago, mozda po prvi put u zadnjih par mjeseci

>mastrubacija i hrana
i to je nesto
>>
>>53674392
тo јe caмo џaнкep
вaт
>>
File: just slav feels.jpg (43 KB, 501x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just slav feels.jpg
43 KB, 501x609
>>53674456
>panslavizam
>>
>>53674308
Zapravo sam zagriženi kapitalist i slušam nešto drugo

Dao sam mu ono što je tražio, neću mu dati valjda klape, zagorske popevke ili nedajbože cajke
>>
File: dg12.png (211 KB, 540x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dg12.png
211 KB, 540x299
>>53674519
>Dao sam mu ono što je tražio

On je zapravo hteo Death Grips, samo nije svestan toga.

>I'M FEELIN' IT
>>
>>53674456
može jugoslavija, ali da je vrhovni patrijarh bozanić, glavni grad zagreb, car vučić, a premijer kolinda
>>
>>53673580
>ook nikad neces biti clan redit srbije
>>
>>53674410
"Kratak pregled raspadanja" odlicna knjiga. toplo preporučam
>>
>>53660448
dobar post
>>
>>53674611
>car vučić

Izuzev ovog, sve ostalo mi je ok. Mada hteo bi da glavni grad bude Vukovar, realno.
>>
>>53674651
Fak me ded. Upravo sam pročitao "Zli Demijurg" a pre toga "Silogizmi gorčine", posle toga ću da probam da nabavim "Suze i sveci" pa "Pad u vreme".

Moj penis je trenutno tvrd.
>>
>>53674685
zajebavam se

jedino gore od toga da mi rumunj/bugar/peder/mason/reptil kradu posao je da to radi srbin

ugostiteljstvo nam je jedino ostalo kao valjana djelatnost, jer se lako po kafićima u dalmaciji okrene 900-1000 eura mjesečno. reci ne srbijanskim ugostiteljima, zaposli hrvatskog čovjeka
>>
>>53674293
jadni deda tužno gleda
živi teško
pa mu se neda :(((((
>>
planovi za veceras?
>>
>>53674797
Pa ako ti je ambicija da živiš ceo život raditi u kafiću za sitan novac, onda da, slažem se sa tobom :^)
>>
>>53674887
pitaj staru hehe
>>
dnevni podsetnik da si najbukvalnije primitivna provincijalska čamuga i najniža rasa ona seljačka ako ne živiš u beogradu
>>
>>53674948
nemam staru.
>>
Najbolje rešenje za Jugoslaviju a možda bi i ostalo tako da nije došlo do rata.
Jedna država, više banovina.
Dravska banovina (Ljubljana)
Savska banovina (Zagreb)
Vrbaska banovina (Banja Luka)
Primorska banovina (Split)
Drinska banovina (Sarajevo)
Zetska banovina (Cetinje)
Dunavska banovina (Novi Sad)
Moravska banovina (Niš)
Vardarska banovina (Skopje)
>>
>>53674797
>serve :-----DDDDDDDD
>>
File: t.png (422 KB, 665x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t.png
422 KB, 665x662
>>53674892
a što ćeš ti onda DOKTORE
>>
>>53675062
Isto što i sada, grafički dizajn za strane klijente.

Radim 3-4 sata dnevno i drkam kurac na 4chanu ostatak vremena. Sada ću da se podučim programiranju da mogu da radim kompletno sajtove i boleće me kurac.

Inače, hvala za žabu, nemam tu.
>>
>>53675005
pogledaj iscrtkanu liniju
Banovina Hrvatska
based Maček
>>
File: 1452960309394.png (839 KB, 2000x1868) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452960309394.png
839 KB, 2000x1868
>>53675005
ovako
>>
>>53675371
Ne nego ovako ko što je i bila zadnjih par godina
>>
odjebite na /his/ s tim sranjima djevci nedojebani
>>
>>53675491
ovo
v
o
>>
i bolje vam je
>>
>>53671014
>>53671144
>>53671352
>onu staru rifljaču sa dinarima u grudnjaku sa mikrofoneom

evo je
>>
>>53676605
>rifljaču

Svi bi se izređali na njoj ko da je red za penziju.
>>
>>53676695
ovo dbi (da budem iskrena)
>>
>>53676772
>iskrena
>a
>žena
paraziti čovječanstva van
>>
File: 1433283278900.jpg (9 KB, 399x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433283278900.jpg
9 KB, 399x388
>>53677144
duplići potrvrđuju

>>53676772 KURVO GUBI SE VAN
>>
>daily reminder da mrzite debele ljude

https://www.youtube.com/watch?v=RPAkBN9O9j8
>>
>>53676605
jebote zasto mi se ovoliko dize na ove dronfulje one najgore
>>
>>53677433
tak ti se i starom dizalo pa si ti nastao
>>
>>53677433
Zato što se samo na ovakom ološu možeš propisno istresti i da ti ne bude ni najmanje krivo.
>>
>>53677317
>ljude
debel je ali nisam siguran da je više čovjek...
>>
>>53677317
ne kužim kak ne skuže na 80-100 kg da pretjeruju i da je vrijeme za promjenu
>>
>>53677548
Istina.
>>
>>53677602
>ook kad imaš 30-50 kila previše i počneš se gegat i stavljat puder na debela bedra jer žulja ali se odlučiš opalit još 3 reda kremšnita
>>
>>53677738
>stavljat puder na debela bedra
stavljam ga i ja, al nisam svinja ko ti
>>
>>53677738
>30-50 kila previše

Realno, ako si muško, ne bi trebao imati više od 100-110 kila. To je maksimum. Idealno je 84-90.
>>
>>53677823
ja sam se zajebavao na račun debelih, svinjice moja napudrana
>>
>>53677929
i-i ja isto hehe
>>
https://www.youtube.com/watch?v=h0_APwdKQ68
>srpski jutub
>>
>>53678040
di je nixa mamu vam jebem
>>
>>53678081
nixa jedini valja
ovog tu majmuna bih odvalio majku mu jebem srpsku
>>
>>53678081
https://www.youtube.com/watch?v=OHsQ_RoU1vo
>>
File: Srbijanac2.jpg (657 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srbijanac2.jpg
657 KB, 4320x3240
ja sam vuk...

JA JESAM VUK

HAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>53678081
https://www.youtube.com/watch?v=GES_pMz1fEk
evo ga recitira pjesmice
>>
>>53678205
ajme jazavca
>>
Koji ste vi?


ja na 25% :(
(kada će topli dani da mogu past na 15%... ili da odmah krenem u gym?)
>>
>>53678344
10%
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7ODqCBYFwwc
>>
>>53678344
>12% (valjda) na 84kg

U teretanama nemaš disciplinu koja ti treba da skidaš kile ako nikada nisi trenirao. Idi u neki boks/kikboks klub i samo se uključi u rutinu. Biće ti zanimljivo i skinućeš kile pre no što skontaš a nećeš morati (previše) da menjaš ishranu.
>>
>>53678404
niza zignu
>>
>>53678344
20%
težina: 85kg
visina: 192cm
ali nemam razvijene mišiće dbi, morao bi ići u teretanu
>>
>>53678344
fredi ako si ti na 25% ja sam na 0%
>>
>>53678344
8%
197cm
113kg
>>
U kaj se pretvorio ovaj ex-yu isus ti mater ko hrpa baba kokodačete. Dno dna
>>
>>53678872
Zovi policiju.
>>
>isus ti mater
evo nam i fedore
>>
Glup si.
>>
Glup si.
>>
idiot iznad
>>
File: 1452715199440.jpg (70 KB, 1043x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452715199440.jpg
70 KB, 1043x463
dosadno mi je
>>
>dosadno mi je
boli nas kurac pederčino raskupusana
>>
File: 1452448736742.png (511 KB, 920x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452448736742.png
511 KB, 920x720
pozaliti ces zbog te recenice
>>
bojim se

not
>>
File: b5YlqGM.gif (785 KB, 400x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b5YlqGM.gif
785 KB, 400x224
ajde ti natrag na reddit kretenu
>>
ajd

ne
>>
>>53677317
>350 kg
>ne može da ustane a da ne slomi nogu
>"How did I get like this?"

Sve to u sapun.
>>
>>53679939
>>53679939
Thread replies: 307
Thread images: 44
Thread DB ID: 447242[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.