[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 295
Thread images: 53
File: hitler ölme.jpg (23 KB, 489x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitler ölme.jpg
23 KB, 489x182
istanbuldan yaazabiliyormusunuz amk edışın
>>
>>53656427
>This pic is cropped but real
What is the story behind it?
>>
>>53656495
şehitler ölmez
>martys are not dead
some made up shit to consolatory sheeples
>>
"yaptında ne oldu, mal solcular" gibi garip yorumları okudukça "gri pis" espirinin ne kadar isabetli ve seviye olarak bu ülkenin gençliğine dahi tam denk düştüğüne şahit oldum. gerçekten diyecek söz, sefilliğinizi tanımlayacak kelime bulmak mümkün değil.

memlekette akademisyenleri odalarından alıyorlar. vatandaş "protesto etme bir şeyleri " "seni güldüren palyaçoları izle ve sus" "komünist bunlar zaten pis anarşikler" diyor. bu ne olm yepisyeni ülkeyi distopya romanına çevirdiniz amk.

biz yarra kömceyle yemişiz. uzun süredir bilinçli şekilde mağruz kaldığımız embesilleştirme politikası gerçekten etkili olmuş ve ilk meyvelerini ekşi sözlükte veriyor.
>>
hah şerefine sıçtığımın sağcıları yine başlamış solculara standart getirmeye.

yok cihangir solcusu, yok pkk sevicileri.

siktirin oradan.

bu ikisini demeden bir bok tartışamıyorsunuz kafanızı sikiyim sizin kafanızı.

cihangir, pkk falan laf.

çelik gibi bir devrimci gençlik örgütü tarafından yapılmıştır. kolektifler tarafından yapılmıştır.

"biz eğlenmek istiyorduk yaaa." diyenler gidip götlerini parmaklayarak eğlencelerine devam edebilirler.

bu ülkede devrimciler vardı, varlar, var olacaklar.

edit: bir de ayşe öğretmen, öğretmen değil diyenler var. hadi meb'de öğretmen değil diye öyle diyorsunuz da velev ki hiç öğretmen değil. ne fark eder? kadının dediği öğretmen olunca doğru hemşire olunca yanlış değil ki. kadın çocuklar ölmesin dedi. bu meslekten ideolojiden ondan bundan bağımsız olarak çok insani bir istek. ayrıca kadın açıklamalarında pkk sempatizanı ve destekçisi değilim dedi. millete pkk, bölücü demeden cümle kuramıyorsunuz geri zekalılar, akpnin kullanışlı aptalları.
>>
ölmeyeq
>>53657874
>>53658473
oç nereden yazıyon
>>
HASSIKTIR
>/v/'de postladım sorun çıkmadı
>/pol/'de postladım sorun çıkmadı
>/qa/'da postladım aynı sorun çıkmadı
>/int/'de postladım "ipniz suistimalden dolayı banlanmıştır,pass al goyim" mesaju aldım
TURKOLAR /int/'DE BAMLANDI CONFIRMED
>>
>>53659959
çen pass al amk
>>
Kamal Allah'ý yendi ama. Bilimsel veri. Çanakkalede Allah geliyor güreþ tutalým yenersen Gallipoli savaþýný alacaksýnýz diyor. Atatürk güreþe tutuþuyor. Güreþ o güreþ, bi Allah önce, bir Atam Allah'ýn arkasýnda kilide almýþ dayamýþ. Türk askeri izliyor, "ulan bu gerçek mi" diye. Bir Türkoðlutürk yiðit, Arap ay tanrýsýný nasýl serecek ya yere diye dumur oluyor herkes. Allah son anda powerlevelýný maxe vuruyor 9000 kainat gücünde "Kinjutsu Sipeþuru" adýnda Kuranda olmayan putlar gücü aþkýna bir kilite almaya çalýþýyor ama o anda Atatürk "Yüce Tengri, Ülgen ve Erlik adýnga, Türük ve Töre ve Turan adýna" diye haykýrýyor. Atatürk'ün o haykýrýþýyla Allah'ýn dikkati daðýlýyor, iki saniyelik tökezleme ve Atatürk fýrsatý affetmiyor. Bozkurt Kapanýna alarak allahý eski Türük þamanist dualarýyla tuþ ediyor. Allah'ýn iki omzu da Anafarta çimlerine deyince ayný anda 10 üzeri 10,000,000 üzeri 10xGogool kainat yokoluyor çünkü Allah'ý multiverse'te kimse sermedi o saliseye kadar. Allah bakýyor, Atatürk'te iþ var, ve diyor ki, "Bismillahirahmanikamal". Diz çöküyor ve Atatürk'e yalvarýyor, "Artýk senin adýna oruç tutam Kamal, yeter ki güreþme beni yendiðini kimseye anlatma" diyor. Ama Atatürk gururlu, "ölümlü olmaya razýyým, ama milletime yalan söylemem" diyor. Ve güneþ batarken conkbayýrýna doðru Atatürk Allah'ý güreþte seren tek varlýk olarak adýný altýn harflerle tüm evrenlerin tarihine yazdýrýyor.
>>
KOCAMAN SİKKİM VAR AMA SİKECEK KARI YOK
>>
>>53660392
anan var ya oglim
>>
>>53660417
ne terbiyesiz insansın. insan anneler hakkında konuşur mu? annen ve baban sana hiç teribiye öğrentmedi mi köpek?
>>
>>53656427
Istanbul'dan test
>>
*kakasını yapıyor*
*aslında osurukmuş*
*götünü silmeden tuvaletten çıkıyor*
>>
kim burada /maltepe/?
>>
Rüyamda ilkokul bullymi gördüm yine peşimi bırakmıyodu
>>
>>53661446
benim lisedeki bullyim bir kızdı. şimdi humilation+ayak+ter vs fetişim var amq
>>
ulan çinli tüccar pass aldırmak için mi yapıyo yoksa mq
>>
>>53661436
Geçen sene orada kalıyodum şimdi Kadıköy'e geçtim zamqi
>>
>>53661472
uLan derqen krdş;????
>>
sıkıcı
>>
>>53661800
sikici
>>
>>53656427
zubulu blu glu
>>
>>53661845
i wish i was you komshi
>>
yeni keşfettim.
https://www.youtube.com/watch?v=8hv6VsJmEJc
>>
nerdesiniz lan yoksa nişanlınızla taksimemi çıktınız haa?
>>
>>53662823
Hayir ama ananla :D
>>
>>53662838
efso
>>
>resim tahtası
>bir tane resim postalanmamış
ax phé
>>
>>53661845
Theodorapoulos Homosexuolos Papasdadapoulos
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mE4GwZn9Bog
üstadı dinlemekten kendimi alıkoyamıyorum YARDIM EDİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİN
>>
Merhaba beyler burda hateful 8 seyretmis var mi ?
>>
twitter.com/goldfacemaske
ilerde değerlenirmi lan :D
>>
>>53663055
>>>/inci/
>>
>>53663067
hayatımda hiç inciye kayıt olmadım.
>>
>>53663042
Sayilmaz hocam git seyret su filmi
>>
File: 0001-101.jpg (356 KB, 996x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0001-101.jpg
356 KB, 996x1500
tek istediğim 3/10luk şişman olmayan bakire+öpücüksüz türbanlı bir gf idi
>>
SİZ BUNU BÖYLE DİLEDİNİZ SABAŞMAYI İSTEDÜNÜZ BİZDE SİZE ÖYLESİNE VERDİK YİNE SİZLERÜ YENİ SERDÜG????????????
>>
>>53663150
Hocam o kiz 3/10 degil ama
>>
>>53663237
elimde 3/10luk şişman olmayan türbanlı resmi yok. görsel olsun diye attım
>>
>>53663290
http://fuatergencilkokulu.meb.k12.tr/tema/idari_personel/meryem-sinem-akbas_304874.html
>>
>>53663290
Hocam sen amerikanin neresinde oturuyorsun new york'mudur ?
>>
1. sınıfa giderken sınıfın orçosu vardı bi tane. Beyaz kasalı pc'lerden morgue666'ya felan girerdi daha o yaşta, biz de bakardık. Über bi hikaye anlatmıştı bana, şeytanlarla; ekmek arasına sıçmak ve işemekle ilgili. Sonra bu hikayeyi okul servisindekilerle paylaşayım dedim. Başladım, tam ekmek arası kısmına gelince servisçi abi delirdi "HÖÖÖYT NE DİYON ULAN ÇARPILIRSIN HEAAA". Sustum, eve gidene kadar bunu düşündüm. Malum o seneler evin televizyonunda dönem yegane program sır kapısıydı. Eve gelince sabaha kadar "tövbe allahım beni affet" çektim, gece terler içinde kaldım. O zamanlardan sonra içine kapanık bi çocuk olmaya başladım.
>>
>>53663354
*cringes*
>>
File: 1446136127646-0.jpg (278 KB, 594x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446136127646-0.jpg
278 KB, 594x480
>>
>>53663354
Ayy hocam sohbet edelim dedim sende mal cikmisin kusura bakma yine rahatsiz etmem
>>
KIZLAR BAKIYOR BU TARAFA
BENDE AYNEN ONLARA
HAYDİ FISTIKLAR GELİN YANIMA
GELİN YANIMA OYNAYALIM BİRAZ BİR ARADA
>>
Bubandan isteyeceğim seni Zarife. Boy boy kızçelerimiz olacak, ha büyle selvicene serpilecekler.
>>
ded tirad desu
>>
>>53664411
boktan tirad açmış amq. ayak koysaydı ilk fotoya şuan akıyodu
>>
>>53664411
Senin de sıran gelecek sütçünün yigeni!
>>
>>53664615
Hocam ben sana ne yaptim D:
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MQ8lMJGlIzk
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
ulan mecliste hdp diye bir partinin bulunabilmesi bu admaların terörist cenazesine katılması 1000 tane akademisyenin pkkyı desteklemesi hdp nin 6 milyon oy alması selehattinin apo posterleri önünde gösteri yapması figen yüksekdağın özerklik için çatışanlara selam olsun demesi falan götümü yakıyor be anon. Bunlar planın bir parçası mı. Öldür öldür bitmez bunlar bi kere hdp yi temizleyeceksin kafalarını kaldıramayacak hale gelmeleri lazım vallahi billahi üzülüyorum amına koyayım düşündükçe. 90lara geri gidip millete anlatsak böyle böyle olacak diye kimse sie amk milletim izin vermez der olanlara bak. Biz ne ara bu kadar gavat olduk. Twitter pkk lı kaynıyor. Yok mu bunun bir çözümü. 300-400 kişi ölmüş yetmez yılanın kafası olan siyasi kanadı keseceksin. PKK düşmanı olan ak partili ak partili olmayan pkklı. Nasıl bir bölünmüşlük var halkın kafasında. Amına koduğum ülkesinde akit başkanı ölüyor tsk bildiri yayınlıor. Darbe falan hayalleri kurardım onlarda boşa. Kuvayi milliye mi kuralım yani ne yapalım. Bu teröristlerin temizlenmesi için illa iç savaş mı çıkmalı. Bu ülkenin solcusu ne ara terörist oldu. ne olucak lan bu Türkiyenin hali. Amına koduğum barış süreci yapan tayoda götümü yakıyor. Ulan italya Apoyu salmadı diye ülkece italya düşmanı kesilen millettik ne hallere düşmüşüz. kürdistan postleri ile dolşaıyorlar bunlar linç edilmiyor.

Tüccar ne istiyor bu işin sonu neresi cidden üzülüyorum kürdolar dalga geçebilir hakkınız
>>
>>53665675
Orta Asya'ya geri dönebilirsin mesela. Kazakistan'da ayda 300 dolara mühendislik yaparsın.
>>
>>53665675
sie oç. faşist tc kürdistan'ı sömürmeyi bırakırsa ortadoğuya rönesans yaşatacak halktır kürtler.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
File: 1452882594270.jpg (42 KB, 497x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452882594270.jpg
42 KB, 497x536
bi rakı alabilirmiyim :DDd
>>
>>53666501
sie mq sallouniqos anon?
>>
>>53666616
ebet :d atagay.com boştaymış amk makarasına alsammı
>>
>>53666616
sie amq salonikis anon=ayak anon=kakasını yapıyor anon=anan xd anon=kamal
>>
>>53666893
burda ebet soylemesinden farkettim :d

>>53666626
>>
File: innek şaban.png (74 KB, 233x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
innek şaban.png
74 KB, 233x337
Eee, sen de amma abarttın be inek!
>>
>>53667058
ahahahahahaha
>>
File: Şüşgo dümdüm.png (110 KB, 400x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Şüşgo dümdüm.png
110 KB, 400x235
Hangi orospu çocuğu yaptı lan bunu!
>>
Şekeyleyim vay. Çikolata gibi şekeyley.
>>
>>53667058
şu anda hababam sınıfı izleyip de gülen kim varsa IQ'su 100 altındadır
>>
>>53667227
>>>/eksi/
>>
File: mhmhm.jpg (11 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mhmhm.jpg
11 KB, 480x360
Mmmhhm baldan tatlı.
>>
>>53667227
>>>/eksi/
>>
Biy gün ben de yiycem.
>>
File: öhöhö ömercik.jpg (16 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
öhöhö ömercik.jpg
16 KB, 480x360
Ühü ühü, helal olsun!
>>
>>53667237
>>53667290
>ula eşşoleşşek
>HASİKTİR :DDDDDDDDD ULAN HER SEFERİNDE Mİ GÜLÜNÜR YAV :DDDDDDDDD
>>
>>53667433
ahhaahahahaha gardaşım senin götün yanmış
>>
File: 21143[1].jpg (54 KB, 630x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21143[1].jpg
54 KB, 630x420
>>53667433
>>
>>53667534
ulan tam cuck bu adam ya
>>
Aslan Dedeciğimin Şerefine
>>
>>53667433
su var istiyorsan?
>>
Kıpçak kafayı yedi sonunda.
>>
File: image.jpg (16 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 320x240
Baba vurma uzaylı o!
>>
File: hab.jpg (16 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hab.jpg
16 KB, 320x240
Hababam da olsak Gençliğe Hitabe'yi ezbere biliriz!
>>
>>53668220
TAMAM POSTLAMA AMK KOMIK DEGIL
>>
ölmek istiyorum yada öldürmek
>>
File: image.jpg (117 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
117 KB, 960x640
Sana hırladım! Hepinize hırladım! Bütün dünyaya hırladım!
>>
>>53668544
Ya ölecektim ya öldürecektim diyorsun he moruk ;)
>>
Vi sitter här I venten och spelar lite DotA
pushar p smeker, med motstndet vi leker
Vi sitter här I venten och spelar lite DotA
springer runt creepar, och motstndet vi sleepar
>>
>>53668736
Lol daha iyi desu :DD
>>
>>53668775
hiç anlamıom mobalardan desu
>>
>>53668736

whats happening?
D-D-D-D-D-D Dota

DIDID DIIDI DIIDIDIID IDIDIDI DIDIID DIDIDI IDIDI DIDIDI IDIDI

>>53668775

ayak kokuyor : the game
>>
Beyler sizce 4chan'in temelide son 3 aydir falan bok'a gidmiyor mu ?
Ben normal'de /int/,/v/,/tv/ ve /his/'e giderim ve hepsi son aylardir daha kotu oldu. /v/ mgs 5 cikinca bok oldu, /tv/ star wars cikinca bok oldu, /his/ zaten kurulusundan bir hafta sonra bok oldu ve /int/'de alberto barbosa meme'den sonra bok oldu.
>>
>>53669025
ingilizcem yok sadece burdayım vallaxi bilemicem :DDddd
>>
>>53668923
>>53668927
Saka yaptim hocalarim ben zaten moba oynamam yeniden life is feudal oynamaya basladim birisinde varsa katilsin koy kurup gavur oldururuz beraber :D
>>
>>53669025

site popülerleştikçe kalite düşer.

t. bilici
>>
>>53669038
Ama hocam burda bile gorunuyor yani once tiradlar kolayca 300 post'u buluiyordu simdi o kadar post almak icin 2-3 gun lazim oluyor.
Basitcesi bence 4chan oluyor.
>>
File: image.jpg (36 KB, 334x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
36 KB, 334x441
xd
>>
>>53669025
coktandir boka gidiyo 4chan, eski /b/'yi ozluyom dog, artik tek buraya giriyom.
>>
>>53669199
Aşağılık genlere sahip bir k*rt olmasaydın, öyle bir durumla karşılaşmazdın.
>>
>>53669484
Peki hocum sensin, kralsın
>>
>>53669263


kim /oldfag/?

2001 ben
>>
>>53669735
2001'de sen taşağımdaki spermdin lan
>>
>>53669841
Efso
>>
>>53669841
sikmişin kamalim
>>
>>53669841
sikmissin obez picini tebrikler xocam
>>
File: 1422781505395.png (48 KB, 350x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422781505395.png
48 KB, 350x339
>>53669841
b-baba?
>>
bana k*rt gotu yakmak icin link, copy pasta, ne varsa verin(ingilizce olsun)
>>
File: 1452900665115.png (364 KB, 709x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900665115.png
364 KB, 709x738
:DDDDDDD
>>
>>53670429
yarrak versem?
>>
>>53670429
http://www.liveleak.com/view?i=1ba_1451749760
http://pastebin.com/Spy2ECY7
http://www.stopfgmkurdistan.org/
http://www.ibtimes.com/kurdish-majority-turkey-within-one-generation-705466
>>
File: cuckmany.jpg (263 KB, 1415x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuckmany.jpg
263 KB, 1415x436
>>53670453

:DDD
>>
File: 1452719607604.png (1 MB, 1608x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452719607604.png
1 MB, 1608x1200
>>53670429
>>
>>53670701

bunun updateli versiyonu vardı şunların fotosuyla beraber.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ulas_family
>>
>>53670453
efso :dd

>>53670627
>>53670701
eyv, daha varsa postlayin, k*rt destekliyen gavur gotu yakmak istiyom
>>
File: xürt xürtüyor.png (2 MB, 1608x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xürt xürtüyor.png
2 MB, 1608x1200
>>53670778
>>53670701

bu
>>
>>53670429
>>
>>53670627
Bok pasta. AKP'li olmayan hangi Kürt İslamcı?
>>
File: 1446397882173.jpg (23 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446397882173.jpg
23 KB, 600x600
>>53670429
asd
>>
>>53670955
bu nasıl olmuştu yav :DD
>>
>>53670968
amed'in hdp'ye oy veren averaj k*rdunu kaliforniya'nin en liberal universitesinde okumus entel bir insan saniyon sen herhalde?
>>
File: metropoll anketi.jpg (43 KB, 764x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
metropoll anketi.jpg
43 KB, 764x599
>>53670968

kek be arslanım

http://www.taraf.com.tr/akplilerin-yarisi-komplo-teorilerine-inaniyor/
>>
File: asd (6).png (290 KB, 872x1348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd (6).png
290 KB, 872x1348
>>53670429

<
>>
>>53671054
>yaşım tutmadıların %80i laik

bu devrin liselileri ne sikiş döndürüyordur ak :DD
>>
File: turkey hdi.jpg (58 KB, 600x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turkey hdi.jpg
58 KB, 600x286
>>53670429

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye'de_iller_baz%C4%B1nda_ki%C5%9Fi_ba%C5%9F%C4%B1na_d%C3%BC%C5%9Fen_y%C4%B1ll%C4%B1k_milli_gelir
>>
>>53671036
Amedin HDP'ye oy veren averaj kürdü değil mesele. Sonuçta ideolojiyi eleştiriyorsun.
Yabancılar bok kokan bi t*rkonun ağzından çıkan "xocum hepsi islamcı şeriatçı geri kalmış" suçlamasını yemez söyliyim. Ben olsam o kısmı pastadan çıkarırdım.
>>
>>53670429

https://www.youtube.com/watch?v=_nkGYavIM6E

context: he is telling they lost 2k militants alone by airstrikes since the end of caesefire at summer, and turkish government are fascists because of they killed those people.

https://www.youtube.com/watch?v=uFOi58Tn32w

some corpses after a clash

https://www.youtube.com/watch?v=R0BbT4V77r4

corpse of 12 dead

https://www.youtube.com/watch?v=cZlXItsetVU

pkk spokesman is crying on pkk's tv because they are getting analraped at street clashes. 0:53

https://www.youtube.com/watch?v=co31Z8anKUw

otokar cobra at work

https://www.youtube.com/watch?v=VAABbqg0bI0

10 terrorists getting btfo, also their radio is being listening by pöh

https://www.youtube.com/watch?v=MxDDs5EftSA

more corpses

https://www.youtube.com/watch?v=3yNa3kZHP4c

ct wins

https://www.youtube.com/watch?v=Act7rP7Lcc4
(70 meters)

https://www.youtube.com/watch?v=yW7FWoFbFRM

complation.

it's not happening rojhad, you are trying to take clay for 40 years and you couldn't get 1 cm of clay. kurds are gypsies with ak47 with no history, nation or pride. they are jews without brain. your kind is getting analfucked meanwhile as they are listening to this song:

https://www.youtube.com/watch?v=m7-Zrv6P5iI
>>
File: ö for öcalan.jpg (56 KB, 377x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ö for öcalan.jpg
56 KB, 377x480
>>53670429
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-F7LveZmL00
>>
>>53671265
xocam bunlar cok guzel ama ben daha cok istatistikli/bilgili pasta istiyom, k*rtlerin/pkk'nin gercek yuzunu gosteren.

>>53671167
>>53671054
bunlar gibi
>>
File: 1448653641759.jpg (107 KB, 960x923) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448653641759.jpg
107 KB, 960x923
ax bee
>>
>>53671356
Kolombiya değil mi o amk
>>
>>53671466
aynen
>>
>>53660372
ax

Kamal Allah'ı yendiği anı hatırlıyor gözleri uzağa bakıyor. Bilimsel veri.

Bir gün Çanakkalede Allah geliyor "güreş tutalım yenersen Gallipoli savaşını alacaksınız" diyor. Atatürk güreşe tutuşuyor. Güreş o güreş, bi Allah önce, bir Atam Allah'ın arkasında kilide almış dayamış. Türk askeri izliyor, "ulan bu gerçek mi" diye. Bir Türkoğlutürk yiğit, Arap ay tanrısını nasıl serecek ya yere diye dumur oluyor herkes. Allah son anda powerlevelını maxe vuruyor 9000 kainat gücünde "Kinjutsu Sipeşuru" adında Kuranda olmayan putlar gücü aşkına bir kilite almaya çalışıyor ama o anda Atatürk "Yüce Tengri, Ülgen ve Erlik adınga, Türük ve Töre ve Turan adına" diye haykırıyor. Atatürk'ün o haykırışıyla Allah'ın dikkati dağılıyor, iki saniyelik tökezleme ve Atatürk fırsatı affetmiyor. Bozkurt Kapanına alarak allahı eski Türük şamanis dualarıyla tuş ediyor. Allah'ın iki omzu da Anafarta çimlerine deyince aynı anda 10 üzeri 10,000,000 üzeri 10xGoogol kainat yokoluyor çünkü Allah'ı multiverse'te kimse sermedi o saliseye kadar. Allah bakıyor, Atatürk'te iş var, ve diyor ki, "Bismillahirahmanikamal". Diz çöküyor ve Atatürk'e yalvarıyor, "Artık senin adına oruç tutam Kamal, yeter ki güreşme beni yendiğini kimseye anlatma" diyor. Ama Atatürk gurulu, "ölümlü olmaya razıyım, ama milletime yalan söylemem" diyor. Ve güneş batarken conkbayırına doğru Atatürk Allah'ı güreşte seren tek varlık olarak adını altın harflerle tüm evrenlerin tarihine yazdırıyor.
>>
>>53672115
>Bismillahirahmanikamal

kekd
>>
File: tr.jpg (30 KB, 313x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tr.jpg
30 KB, 313x344
>>53672200
>>
>>53671466
https://en.wikipedia.org/wiki/FARC
>>
>>53673459
thanks bruh
>>
https://www.youtube.com/watch?v=poVToCHuqck
>>
>>53673459
asala what do you think of this great cultural practice of our kurdish brothers?

https://www.youtube.com/watch?v=IXk6wVd18sQ
>>
fbooktan video nasıl indiriliyo beyler help
>>
>>53674780
5/5 breddy masculine
>>
Lel, why do Turan autists get so triggered when someone discusses Turkish connection to other Turkic speakers?
>>
>>53675834
Maybe its just you, with your constant cringey shit.
>>
>>53676000
Maybe it's just them getting triggered at irrelevant shit? I think yes, that's the case.
>>
>>53676100
Nope, pretty sure its what i said.
>>
>>53676100
>act like a retard
>get rekt
>hurr durr i was just baiting le epik troll xDd
>>
File: turkish-cockroach.jpg (76 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turkish-cockroach.jpg
76 KB, 500x667
I think turks are the prime candidate for the next case of ethnic cleansing in human history
>>
>i care about ethnicities because my internet friends care too.

ebin
>>
>>53676180
Literally nothing is true in your post.
>>
Neyse sen vermeyin su itoglu ite zugdurup gider
>>
OROSPUUUU
ÇOCUĞUUU
YILDIRIIIM
DEMİRÖREEEN
>>
File: image.jpg (64 KB, 720x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
64 KB, 720x757
>>53676491
>>
Yoo asıl sana sen vermiycez
>>
>>53676269
proofs?
>>
>>53676833
löl sikmişsin dönerciyi abi :DD
>>
>>53677089
eyvallah kardeshim ;)

>>53677023
I never said I was baiting or trolling, for starters.
>>
Lol Turks are so retarded
Cant wait to see Turkey fall apart like Syria its gonna be sooo sweet
>>
>>53677590
yep
then hopefully we will form kurdistan and kill turksmells
>>
HAYKOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
seni başkan yaptırmayacağız
>>
>>53678305
sil bunu
>>
>>53671054
Oha mhp'liler laiklik mi istemiş? Ama onlar tam bir it sürüsü?
>>
Beyler taze yarrak geldi yer misiniz beyler?
>>
>>53678851
hyr
>>
>>53678747
mhp islamci/dinci parti degil, dindar parti
>>
>>53680346
..........hmm
>>
File: 8944646466446.png (126 KB, 1690x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8944646466446.png
126 KB, 1690x1036
Hello my friends
I have questions about you language and more specific the mutual intelligibility between the Turkic languages.

To which extent do you understand Azerbaijani? I heard it's almost the same language... Is that true?

What about other Turkic languages (Uzbek, Uyghur, Tatar, Kazakh, Kyrgyz, ...)?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9vAmKdgrLf8
>>
File: image.jpg (105 KB, 604x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
105 KB, 604x482
>>53680654
>>
>>53680654
>To which extent do you understand Azerbaijani? I heard it's almost the same language... Is that true?
Its kinda like how Vlaams/Dutch is. And the others being like German to a Dutch speaker.

I think.
>>
>>53680654
All Oğuz Turks can understand each other easily(Azerbaijani-Turkish-Turkmen-Gagauz)
KırımTatar also very close to Oğuz group but VolgaTatar is very distant.Kazak is also really hard to understand.

Özbek and Kırgız somehow closer to Oğuz more than Kazak but still distant.

Uygur is interestingly very easy to understand.
>>
Hey what's the actual difference between Turks and Kurds? You look pretty much the same so what's all the fuss about? :DDDDDddDd
>>
>>53681176
Belgian here. Had a Kurd in my class a few years ago and he looked really distinct from Turkish people.
>>
>>53681280
'Belgian here'

Sure thing buddy :Dd
>>
>>53681027
zijt gij die turkse limburger die in de nederdraad post?
>>
>>53681280
'Belgian here'

Sure thing buddy :Dd
>>
>>53681280
'Belgian here'

Sure thing buddy :Dd
>>
>>53681280
'Belgian here'

Sure thing buddy :Dd
>>
>>53681348
Klopt.
>>
>>53681411
Waarom zijn Turken eigenlijk zo nationalistisch? Jullie zijn ongelooflijk op dat vlak.

Jullie zijn beter dan Noord-Afrikanen en Arabieren in het algemeen, maar nog steeds nie ideaal over het algemeen. Wordt Turkije ooit een deftig land of is het Anatolisch IQ te laag om da te bereiken?
>>
>>53681280
'Belgian here'

Sure thing buddy :Dd
>>
redpill me on koksal baba
>>
>>53681604
he is baba
>>
red pill me on Ataturk
>>
>>53681660
he hates alamancıs
>>
>>53681504
Anatolische hitieten zijn ondermensen, die limburger is ook zo ene.
>>
LİMBURGER NE MQ
>>
>>53681504
>Waarom zijn Turken eigenlijk zo nationalistisch? Jullie zijn ongelooflijk op dat vlak.
Het is nog niet zo lang geleden dat we een onafhankelijkheidsoorlog hebben gehad. Opvoeding is nationalistisch. Een Turk hier leert bijvoorbeeld eerst Turks en dan pas Nederlands. Het zijn veelal overblijfselen van kemalisme. We hebben onze totalitaire verleden nog niet kunnen achterlaten. Ge kunt er veel over zeveren om eerlijk te zijn. Er zijn ook reactionaire voorbeelden.

Ik persoonlijk ben een trotste hittite en zie ik mij ook eerst als een Hittite.

>Jullie zijn beter dan Noord-Afrikanen en Arabieren in het algemeen
*wrijft handen* bedankt de wever

>maar nog steeds nie ideaal over het algemeen.
Tja, moslims zijn moslims :dD

>Wordt Turkije ooit een deftig land of is het Anatolisch IQ te laag om da te bereiken?
Eens de Koerdische genocide gedaan is zal alles goed komen broeder.
>>
>>53681742
2 belgische turken in één draad
jullie zijn met veel te veel in belgië REEEEEEE

trouwens, zijn de meeste Turkse emigranten in Duitsland, NL en België niet van Anataloië?
>>
smug turkic pepe var mı ?
>>
Allah Google translateden razı olsun Belçika piçlerinin vatan hayini olduklarını anladım.
>>
>>53682004
>trouwens, zijn de meeste Turkse emigranten in Duitsland, NL en België niet van Anataloië?

Klopt, mijn familie komt ook uit Anatolisch gebied maar ze zijn daar gevestigd rond het begin van de 20e eeuw omdat ze werden verjaagd uit de balkan lel :D
>>
File: 1449170111118.png (2 MB, 2504x3353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449170111118.png
2 MB, 2504x3353
>>53682004
>jullie zijn met veel te veel in belgië REEEEEEE
Waar wij 300 jaar geleden mislukt zijn aan de poorten van Vienna door die klote Polen, zullen we deze keer niet verliezen. Eens onze broeder vluchtelingen hier zijn en ons vele malen reproduceren zal Eruopa eindelijk ons zijn. Er is geen rede om tegen dit te vechten.

>>53682112
>>
>>53682432
Tengri senden razı olsun
>>
File: 1427296829679.png (70 KB, 251x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427296829679.png
70 KB, 251x258
>>53682112
smug degil ama eh
>>
File: 1452967902377.jpg (450 KB, 1455x1092) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452967902377.jpg
450 KB, 1455x1092
bunu smug pepe yapin
>>
File: dönerkebab.jpg (116 KB, 700x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dönerkebab.jpg
116 KB, 700x520
>>53682883
>>
AAAAA EVDE SES DUYUYORUM

AAAA


YA SAH-I MERDAN
YA SIR-I YEZDAN

AAAAA
>>
File: bijiu.jpg (57 KB, 913x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bijiu.jpg
57 KB, 913x411
>>
>>53681280
I can detect wether a Kurd is from Turkey or not and honestly have more troubles with distinguising Turks from Turks with Kurdish ancestry sometimes.

Well, then there's people like that.
>>53683325
>>
fuck lan sanirim havalandirma sistemi'ne fare girmis lan


>>53683413

i'm not kurd, and i dont even look like a k*rd
i prolly look more t*rk then anybody here
>>
So that Turkish guy sent me a couple of songs by a group called "Huun-Huur-Tu" after asking me whether I'd like to hear what Turkic music sounds like. I loved the way they sounded, actually, they were quite inspiring. He also has been sending me pictures of some flags with wolves on them and some geographical locations -Central Asia if I recall correctly- in order to inform me about "Turkish" culture. (?)

I didn't know much about Turks until I've met him, though, I still have doubts about him and his views. When I look at the map, Turkey seems to be located way too far away from Central Asia and -judging by his pictures- his facial features (swarthy skin, thick(er) beard etcetera) doesn't remind me of Huun-Huur-Tu members at all. I am pretty confused but I hesitate to ask him the reason either...
>>
File: image.jpg (60 KB, 390x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
60 KB, 390x498
>>53683413
Is the woman from Turkey?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3e1JyWgVfnI

ehehheheheh bu mugol cocuklari da cok guzel muzik yapiyomus yav :ddddd
>>
>>53683375
hewal neden böyle resimler paylaşıyosun
>>53684149
hyr
>>
>>53684149
What are those guys pants?
>>
>>53684261
Ur right, she's a Yezidi from Armenia

>>53684360
Idk tbհ famalam
>>
>>53684577
>>
>>53684637
You are my greatest ally
>>
>>53684751
Y-you too
>>
File: trks.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trks.webm
2 MB, 1280x720
>the turkish nation
>>
File: 1400887320944.png (292 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400887320944.png
292 KB, 330x319
>>53684821
>>
File: altaic.jpg (758 KB, 2330x1739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
altaic.jpg
758 KB, 2330x1739
ONE TRUE RACE
>>
iyiki kamal zamanında ölmüşte avrupalılar gibi cuck olmamışız
>>
>>53684821
ahhahahaha

turkcroaches
>>
>>53685464
bu prokisiyi nerden buldun liseli
>>
>>53685500
ne liselisi ibine, IP'im bamlandı, şu hayvan postlayan ibneylen aynı bölgeden oturuyom
>>
>>53685559
kardeş arşivin çok kabarık mı? bebeye sıçanı postlayan sen misin
>>
>>53685559
screenshot atsana ban ekranin merak ettim
>>
>>53685464
>sağıma soluma baktığımda tam bağımsız, medeniyeti özünü bulmuş bir t*rk milleti görüyorum
>>
>>53684243
bunu yaklaşık 1 ay önce ben atmıştım buraya
ne zaman dinlesem çin'i işgal edesim gelir :')
>>
>>53685634
değilim amk malı değilim
>>53685693
Ban yok,ban ekranı boş çıkıyor
>>
Beyler konu açılmışken soruyum. ukraynaya giden varmı aranızda, iki am göt görüyüm diyorum, vize falan yok ya.
>>
>>53686292
çok güzel bi yer kardeş herkes am içinde yüzüyo :DDDD
>>
File: 1448121380261.jpg (7 KB, 164x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448121380261.jpg
7 KB, 164x245
>>53683375
>Türkün gücü hala gördünüz mü hevallar?
>>
/tr/: Bok kokuyor
tahta.ch: Bok kokuyor
Yiğitchan: Bok kokuyor

2 senedir buralardayım ama artık yeter gibime geldi. Bu tarz siteleri browse'lamaya nasıl son veririm? Fikir verin anonlar.
>>
>>53686292

https://www.youtube.com/watch?v=ysEv9uj1yh0
>>
File: 1452853278697.png (4 MB, 1620x2260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452853278697.png
4 MB, 1620x2260
alin kafirler biraz okuyun
>>
>>53686835
>allaxcilar in my thread

xoydaa

>>53686700
>yourehereforever.jpg
>>
>>53686835
100 sayfadan uzun hiçbirşeyi Türkçe dışında okumam.
>>
>>53686890

>batini islam
>*ll*xcilar


xoydaaa


>>53686939
sende haklisin t.bh
>>
IVE BEEN A 1
SINCE THE DAY ONE
YOU NIGGAZ BOO BOO
>>
>>53687055
*white guilt intensifies*
>>
>>53686835
selling orientalism: the list
>>
bir gün suriyelilere katliam uygulamamız gerekecek /tr/ bunun farkında mı??
>>
devletlümüz
>>
>>53688083
suriyeliler senin ananı siksin
>>
>>53686939
Buralardaysan zaten ingilizce biliyorsundur, orjinali herzaman daha iyidir. Ama kitap okumuyorsan normalde o ayrı.
>>
>>53688083
bu charlotte kim guzel kiz mi?
>>
>>53688230
charlotte senin ananı siksin
>>
>>53688258
lel sügmüjjsün horçom
>>
File: 1154 - hTRyV42.jpg (82 KB, 580x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1154 - hTRyV42.jpg
82 KB, 580x563
>>53688258
:(
>>
tükürem bu tirada hemide balgamlı tükürük
>>
kalite tirad
>ohk bu yorum icin img'im kayip


axxx
>>
>>53688566
sarkazmmı yaptın zamqo?
>>
>>53688735
hayir ananin amini yapti
>>
Moralim bozuk bir you verin bakayım
>>
hojum mevlanaya türk diyonuzda kaynak bulamadım. yani kendisine türküm dediği şiirinin linkini verebilcek var mı
>>
>>53688735

e-evet


img olmayinca anlasilmiyo iste :/
>>53688772
a-ayip degilmi?
>>
you vermeyin

>>53688842
dogru soyluyon xocam kendimi bi an kaybettim ozur dilerim
>>
>>53688840
la mevlana afghan sonra anadolu'ya geliyo

siir icin bi kitaba bakmam gerek hele
>>
>>53688839
*sarılır*
>>
>>53688925
Mevlana Şems ile sikişmiş midir zaza ne düşünüyosun bu konuda?
>>
>2016
>hala Belçikalı kanserleri barındırmak

/tr/ daha güzel bir geleceği seçmek elinde
>>
>>53689114
büyük büyük nineni sikmiştir hocam
>>
>>53689059
hmm, hemde nefes nefese
>ohk QT trap yok ki siir ezberletip, okutup, sonra divan'da sikesin

axxxx


>inb4 ibne
>inb4 mughal/safavid/ottoman sultanlari ayni seyi yapmadi
>>
>>53689201
yanlış oldu mq al >>53689059
:DDDDDDDd
>>
yuppi dizide şikiş şokuş sahnesi var
>>
File: image.jpg (27 KB, 547x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
27 KB, 547x314
Merhaba beyler bu bana green card çıkarttırmak isteyen kadın

0-4 Cevab ver
5-9 Sil
>>
>>53689398
adını niye gizledin salak orospu çocuğu?
>>
>>53689495
Adımdan utanıyorum hocam unisex çünkü sonra gülersiniz
>>
>>53689632
kes lan Deniz
>>
>>53689632
kesin kürtsün adın da kürt amk
>>
*something something*
>>
>>53689702
Evet nerden bildin cizre anon olduğumu :dddd
>>
anonlar türkiyede nasıl ünlü olabilirim
>>
>>53690103
Anana Hannibal Lecter'vari bir son yaşat. Sergile onu, brutal bir sanat icra et üzerinde.
>>
0-4 kıza mesaj at
5-9 otsbire devam
>>
0-4 kilo vercem
5-9 şüşgoluğa devam
dubs ben atatürküm
trips ben allahım
>>
>>53690331
Evde soba/mangal türevi bi şeyler var mı anon?
>>
>>53690299
4chan tarafından gavatlanmak nasıl bir duygu
>>
>>53690508
dubs yazmayı unutmuşum amk :DDD
>>
>>53690476
ıyy o ne lan fakirmi sandın beni :D
>>
Yepyeni Türk chani var.
>>
>>53690790
kanser sie go kimsenin umrunda deil
>>
>>53690764
Madem fakir değilsin diyetisyene gitsene orço. Bezdirdin beni burada.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=RGtWJM2eYVQ
cringe zamanı geldi sizi yağlı otistik orospular
>>
>>53691666
>yağlı otistik orospu
n-nerden biliyosun
>>
>>53691666
Soldakini az daha zorlasan fuck t*rks I don't wanna do this shit anymore diyecek ehehehe
>>
>>53689398

nerden buldun karıyı? interpals?
>>
Kamaldan baska kamal yoktur.
>>
>>53692275
ananin ami var ya
>>
Meet-up yapalim mi
>>
>>53692559
Inb4
>anan
>>
>>53692180
Interpals'tan iş çıkmaz anon, t*rkolar hem çok fazla hem de default olarak çoğu kız engelliyor t*rkoları.

Buna pek bilinmeyen bi chatroom sitesinde denk gelmiştim. Kişilik testinde onunla aynı sonuçları aldığımı söyleyince (1%'lik kesim çıkmıştı) merak etmişti beni.
>>
>>53692559
nerde
>>
>>53692337
haha cok komik XddddDDDD
>>
>>53692709
Fark etmez
>>
>>53692779
Molenbeek?
>>
>>53692819
kek
>>
>>53692819
Biletimi odersen olur
>>
https://www.youtube.com/watch?v=hwhL3KEaRxk
>>
0-7: city of god
8-9: fargo
duble: kitap
>>
>>53693854
şuna yazmayın
>>
https://www.youtube.com/watch?v=t7hL0LrmBj8
>>
Napıyonuz lan otistikler
Thread replies: 295
Thread images: 53
Thread DB ID: 446672[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.