[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 313
Thread images: 87
>stk ei tötö ödeä

editio
>>
>>53633317
Pointti oli se että maahanmuutosta ei ole (siis tästä että otetaan vitusti "pakolaisia" ja muita neekereitä) yhtään mitää hyötyä, vaan haittaa. Ja tätä menoa Suomi on tuhoon tuomittu.
>>
oli aikamoinen turn off kun kuuli että oona opiskelee haaga-heliassa
>>
>>53635788
>>
>>53636009
vittu mie valitten tämän!
>>
>>53636061
mäki
>>
>>53635863
Hauska op kuva koska muistuttaa paljolti mun siskoa
>>
>>53635863
How are you fine lads doing this evening?
>>
File: NLTtKkA.gif (1 MB, 300x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NLTtKkA.gif
1 MB, 300x226
>>53635863
>sideboob photoshopped away
>>
File: perselenkillä.jpg (764 KB, 1072x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perselenkillä.jpg
764 KB, 1072x1920
>>53636689
Her lat is in the way of that boob and her boobs aren't big.
>>
>>53636689
Or just small boobs.
>>
gib blonde Finnish qt
>>
File: 1452671647487.jpg (68 KB, 583x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452671647487.jpg
68 KB, 583x651
>>53635863
sicken pingla
>>
>>53636783
i am penis
>>
>>53635863
Some serious haba
>>
>>53639185
Nice hånd indeed
>>
File: HOLO.png (346 KB, 544x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HOLO.png
346 KB, 544x544
>>53639185
idk why but this post made me luagh :DDDDD
>>
>>53636783
tää pari vuotta ollut housumuoti muutti mut tissimiehestä persemieheks jtp.
>>
ketä kännissä
>>
>>53642193
pohdin täs et pitäiskö avata toinen punkkupullo mut ei taida olla tarpeeks tupakkia sellaseen touhuun jtp.
>>
>>53642295
eipä siihen mitään tupakkeja tarvi kjeh kjeh kunnon nielulihakset ja pullonavaaja vaan
>>
>>53635863
please finn bro
im trying no fapping for a year
>>
anime on paskaa
>>
>>53645613
Literally why
>>
>tfw no Finnish girl to train with you and go to survival trips in the woods

My GF only cares about dresses and nightlife pls trade
>>
File: large22222.gif (923 KB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large22222.gif
923 KB, 300x225
>>53645698
because i want a qt 3.1416
>>
File: 1404754092558.gif (84 KB, 403x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404754092558.gif
84 KB, 403x392
>>53645777
>My GF
Get out
>>
File: 7c6.png (11 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7c6.png
11 KB, 211x246
>>53645852
>6
>>
>>53645852
And how is not fapping supposed to help you with that
>>
>>53645852
If you think no-fap's gonna help I have bad news for you
>>
File: mastertrole.jpg (69 KB, 500x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mastertrole.jpg
69 KB, 500x380
>>53646110
>>53646141
>>
Miks meil on kaks mämmiä¿
>>
>>53647372
Kaksi mämmiä
Vitusti ämmiä
yo
>>
File: 1451665144329.png (245 KB, 652x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451665144329.png
245 KB, 652x636
eesti poika

https://www.youtube.com/watch?v=vLUD7o7vG2I
>>
>>53647663
https://www.youtube.com/watch?v=FM494xYJ104
Tässä vasta aito eesti mees
>>
paska lanka
>>
File: 1375894611743.gif (2 MB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375894611743.gif
2 MB, 300x225
>>53646110
>>53646141
according to based /pol/ no fapping makes me refill my testosterone, so i become and alpha male
>>
>>53648632
pitäs olla inttivapaat lanka vai?
>>
File: kkk.jpg (20 KB, 603x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkk.jpg
20 KB, 603x453
White Power!!

https://www.youtube.com/watch?v=U0YrG4pI004
>>
>>53650259
mongooli voimaa!1!
>>
File: strongfat finn girl.jpg (118 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
strongfat finn girl.jpg
118 KB, 1600x1200
>Can I squat you anon?
>>
File: 1452536764745.jpg (79 KB, 478x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452536764745.jpg
79 KB, 478x600
lomaa :3
>>
vittu et vihaan näitä suomalaisia aisuripostaajia joka langassa
>>
File: 1450959126891.gif (342 KB, 706x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450959126891.gif
342 KB, 706x706
Osomatsu-san on viime vuoden paras anime ja se tulee 99% todennäköisyydellä olemaan tämänkin vuoden paras.
>>
>>53655262
Tää
>>
File: 1452649091124.jpg (56 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452649091124.jpg
56 KB, 1280x720
Vittu mikä krapula ei mitään käsitystä taas mitä on tapahtunu. En ilmeisesti oo päässy kyl kotoa kauhean kauaksi mutta ulkokengät on keittiössä eli oon mä jotain tehny.

Kännykästäkään ei saa mitään irti, kolme viestiä kaverin kanssa vaihdettu "tuutko tänne" "katotaa" "ok".

äg plöö.
>>
>>53659447
Sellasta se on kun on elämänkoulu
>>
>>53659671
Niinpä, itsehän muistan selkeästi kuinka maistelimme eilen skottilaisia single maltteja ja keskusteltiin Marxin vaikutuksesta kapitalististen yhteiskunnan muutokseen.
Plebs go away.
>>
>>53659671
En ees oo mutta mua harmitti kauheesti asiat ja sit ostin pullon viinaa + lapparia ja siitä se ajatus sitten lähti.
>>
>>53659731
Ootko KTTO:n viskiklubin jäsen?
>>
>ei keskustellut Marxin vaikutuksesta kapitalististen yhteiskunnan muutokseen latinaksi

Plebeijit vittuun laudaltani
>>
Paska mämmi

Oispa mulla tyttö ystävä
>>
File: 1451279808119.jpg (234 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451279808119.jpg
234 KB, 700x700
>>53660626
Kyllä semmosen nyt saa jos vaan yrittää mut miten saisin Nico-yden?
>>
vittu postatkaa kovempaa homot
>>
kohta juodaan
>>
>>53661978
Kohta naidaan
>>
File: 1450566611039.png (118 KB, 435x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450566611039.png
118 KB, 435x623
Syön tässä karjalanpiirakoita ja kattelen Best of the Worstia. Kohta kouluhommiin.

Mitäs /mämmi/ tekee tänään?
>>
>>53635863

Is this the female ideal in Finland?

What is Valio?
>>
>>53662938
a company that makes dairy products
>>
File: sami.jpg (321 KB, 794x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sami.jpg
321 KB, 794x718
>>53662783
Ite tekis mieli syödä mutta kun ei ole mitään krapulamättöä. Naapuri vittu poraa sienää ja koskee päähän jo muutenkin ai jumalauta.

>>53662938
Maybe if you are lesbian.

https://en.wikipedia.org/wiki/Valio
>>
oon ala ikänen
>>
http://www.hs.fi/kotimaa/a1452841426406
>Kokoomus haluaa vain halpatyövoimaa
Noh kaikkihan sen jo tiesivät, mutta nyt ne meni myöntämään sen.
>>
>>53663425
>http://www.hs.fi/kotimaa/a1452841426406
Eivätpä oo nykysetkään töissä
>>
>>53663425
Mä en vaan tajua mihin sitä halpaa työvoimaa tarvitaan kun nytkin on puoli miljoonaa työttömänä. Ei niitä neekereitä yhtään sen halvemmalla voi laittaa töihin.
>>
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016011620968289_ul.shtml

Vitun ählämit
>>
>>53663682
Ne suunnitteleekin lakimuutosta, 20 000 neekeriä halvalla töihin niin 10 000 suomalaista saa potkut ja matalapalkka-alojen palkat laskee
>>
>>53663682
Olisi näppärintä jos saataisiin valtion tilastot siitä, miten moni on jo työmarkkinatuella kun ei ole töitä näkynyt vuosiin, tai moniko on 50+v.
Villi veikkaus, että näitä ei enää lasketa työvoimaan.
>>
File: 1393665875851.jpg (165 KB, 1114x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393665875851.jpg
165 KB, 1114x659
>>53635863
>stk ei tötöä jonka kanssa käydä salilla
>>
>>53663792
Ei jaksa edes suuttua enää, saksalaiset aiheutti ite ongelmansa
>>
>>53663682
Tulkinneet väestötilastoja ja tulleet johtopäätökseen että vähemmän työvoimaa tulevaisuudessa joten sitä on laivattava afrikasta. Ongelma vain on että kyseessä on aivan helvetin yksinkertaistettu tulkinta joka ei ota huomioon esimerkiksi sitä että tekninen kehitys ja automatisointi tulee korvaamaan lähes kaiken matalan koulutustason työn muutamassa vuosikymmenessä, siis juuri sellaisen työn joihinka nämä maahantunkeutujat kykenisivät. Ja kun meillä on edelleen ne omatkin juntit jotka jäämässä työttömiksi ja sosiaalisen tuen varaan.
>>
>>53664308
On se ikävää kun muutama tuhat ulisijaa kusee kymmenien miljoonien elämän.
Jos olisi Ahtisaaren sijaan Rehn saatu presidentiksi, niin oltaisiin kiduttu saman asian parissa jo 20 vuotta sitten.
>>
>>53663792
Sama meno ollu Ruotsissa jo vuosikymmenet, mutta kukaan ei kehtaa kieltää koska rasismi. Monia kirjastoja yms. tiloja on myös suljettu Ruotsissa ISIS-rekryämisen, ahdistelun ja yleisen mellakoinnin vuoksi.
>>
>>53664308
Ja meidän ongelmat siinä samassa
>>
Pitäs Alkossa käydä mutta ei kyllä yhtään huvita
>>
>>53664738
Mene vaan, kyllä se kannattaa.
>>
>>53664738
itellä 2 lavaa olutta
>>
File: peppe.png (30 KB, 657x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peppe.png
30 KB, 657x527
Näin eilen illalla koiran juoksevan tuolla pihalla vapaana ja nyt pelottaa että se on jäätynyt tonne
>>
File: 1452382839366.png (682 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452382839366.png
682 KB, 800x1000
awoo~
>>
File: awooo~.jpg (32 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awooo~.jpg
32 KB, 540x720
>>53665582
2hu (kaks-huu) on mämmikulttuuria.
>>
>>53665681
Näinhän se on
>>
File: 1451587222027.jpg (63 KB, 498x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451587222027.jpg
63 KB, 498x564
Hyvää yötä mämmi.
>>
Elämä on aika siistii
>>
File: jäätölö.jpg (10 KB, 288x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jäätölö.jpg
10 KB, 288x286
>>
Pitäisköhän hakea kämppä täyteen halpishuonekaluja tori.fi;stä.
Säilyis lämpö ja näyttäisi asutummalta. Ja toiset pääsis romuistaan eroon. Mattoja seinälle niin ikkunasta kurkkijat olettaa venäläiseksi.
>>
>>53667078
Eikö seinävaatteita käytetä muualla Suomessa kuin idässä?
>>
>>53667159
Saattaahan nuo. Oli mummollakin ja koko suku jostain päin Pohjanmaata enimmäkseen.
Mutta parikymppisenä tuntuis melko itäiseltä puuhalta.
>>
>>53667159
Omassa suvussa on käytetty täällä satakunnassa, johtuen varmana just karjalaistaustasta
>>
>>53665582
>>53665983
Kuin sillä on noin venähtänyt naama?
>>
>>53667159
isovanhemmat oli Pohjanmaalta, ja heillä kyllä oli ryijy seinällä.
>>
kohta alkaa armoton ryyppääminen!
>>
>>53670970
about puolentunnin päästä kun kaverit tulee kylään
>>
File: 1452956649536.jpg (206 KB, 1425x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452956649536.jpg
206 KB, 1425x806
locate the finns
>>
>>53672419
i bet this series will end in 6-1 :-----D
>>
maanantaina tulee huoltomies korjaamaan netin
>>
File: 1452260128311.jpg (439 KB, 630x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452260128311.jpg
439 KB, 630x770
>>53669808
Onko parempi?
>>
>>53672419
i have no idea. the right one? who else?
>>
>>53672419
En tajuu. Keiden tässä kuvassa pitäis olla suomalaisia?
>>
>>53672906
Joo
>>
>>53672419
ei oo tarpeeks tyyliä ollakseen cshomoja

oks tää jotain dotapaskaa?
>>
>>53672914
no ainaki matumba
>>
File: speed.png (30 KB, 300x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
speed.png
30 KB, 300x135
RÄÄÄÄÄ
>>
File: 57665r4.jpg (76 KB, 480x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
57665r4.jpg
76 KB, 480x624
>>53672914
Matu ja Jesse?

Vittu mikä krapula vieläkin ei jumalauta mä en juo enää ikinä paitsi nyt muutaman tasottavan
>>
>>53672926
No hyvä.
>>
>>53673298
Itellä menee tunteisiin kun 100/10 netti ja tunnin välein lagaa aina hetkellisesti ihan vitusti, kaverit sanoo et warppaan ceeässässä metrin chunkkeina mutta itse en huomaa mitään eikä kaveriden äänetkään puuroudu tessussa (omani kuulemma täysin).

Tiiä taas mitä tälle pitäis tehdä, kuukausi sitten alkoi esiintymään.
>>
>>53673298
Ite "paransin" yhteyden 50mb:stä 100mb

totuudessa nopeus tippu ~35mb/s keskitasosta ~25mb:hen

ehkä toi wifi kusee mutta kuitenniin kiitos tästä elisa
>>
>>53673449
Joo, itel toi sama, 100/10 kans. Maanantaina tulee huoltomies.
>>
>>53672910
right and middle
>>
>>53673534
Jos muistat niin raportoi tänne mikä sulla oli vikana et vois vähä ite arvailla kun en keksi yhtään mitään.

Mikä suunta ja ketä palveluntarjoaja? Itel Itä-Suomi ja DNA
>>
File: jerax.jpg (16 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jerax.jpg
16 KB, 300x300
>>53673698
what a serial killer
glad i don't play dota
>>
File: jerax.png (397 KB, 903x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jerax.png
397 KB, 903x548
>>53673846

Näyttää ihan järkevältä jtp
>>
File: speed1.png (32 KB, 300x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
speed1.png
32 KB, 300x135
>>53673784
DNA, pääkaupunkiseutu. Soitin sinne äske ku tää vika vaa on pahentunu nyt tässä lähiaikoina nii ne sano "joo huonot signaalit tjsp ei johu susta" et ne lähettää huoltomiehen tänne. Nyt on taas 50 megaa, välillä se toimii normaalisti 100 megaa ja välil alle 1 megan joka saa sellaset raivarit välillä aikaan et huhhuh.

Sunki kannattas soittaa sinne.
>>
Jerax on jumala
>>
File: 1451422131259.png (101 KB, 327x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451422131259.png
101 KB, 327x333
>>53636783
En osaa edes kuvitella kuinka hyvältä tuntuisi painautua tuohon tytyyn takaapäin.

VITTU HALUAN TYTTÖYSTÄVÄN
>>
File: panic.jpg (6 KB, 200x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
panic.jpg
6 KB, 200x291
>>53674387
>netti antaa vaan 1 megan
>et voi kattoa liquid vs alliance
>>
otin just ummetuslääkkeet et voin tehä koht löysät animet pyttyyn haha lälläslää
>>
>>53674702
hyvä juttu hei

>>53674387
https://www.youtube.com/watch?v=_AK6qU3konQ&
Matu anto sit haastattelun...
>>
kuka täällä /autisti/?
>>
>>53662938
Valio=elite
>>
>>53674846
Toi söi sit omaa paskaansa
>>
hyvä lanka
>>
onks tääl satakunnaspäi ketää tötöö, jolle kelpais 4kannun autisti hikky?
>>
>>53674920

Se et syöt mitään asunnossa jossa käyt kakalla tarkottaa että syöt omaa paskaas. Myös pierusta noin 2% on paskaa
>>
>>53635863
gotta love finland because of ads like op pic
>>
>>53675009
https://www.youtube.com/watch?v=OcbaE0wzctY
>>
finnish gf please
>>
voi vittu te ootte tyhmiä jotka otatte ton le mongol memen niin tosissanne että; näin eräässä langassa kun joku suomalainen kerto miten täällä suomessa on "mongols"-niminen moottoripyöräkerho

vitun idiootti se on kaliforniassa perustettu ja kansainvälinen moottoripyöräkerho just niin ku esim hells angels

tapa ittes joka postasit ton
>>
File: 1412674772530.jpg (38 KB, 398x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412674772530.jpg
38 KB, 398x284
Jos Matu vaikka löisi niitä [L]iittouman ydinsankareita sen sijaan että hakkaa sitä Cheniä samalla kun Fata tapattaa itteään niin pelejä voitais voittaa.
Saatana
>>
File: 1452761391390.jpg (8 KB, 265x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452761391390.jpg
8 KB, 265x265
>>53675333
Vinosilmä spotattu
>>
>>53664322
Automatiikka on jo tappanut perusteollisuuden eikä suurempia menetyksiä ole vielä näkyvissä.
>mut mut itsepalvelukaupat
Edelleen halvempi maksaa parille opiskelijalle ja keski-ikäiselle naiselle että istuvat kassan takana ja täyttelevät hyllyjä kuin.
Sitten on hommia kuten raksahommat joita ei voida automatisoida todennäköisesti koskaan.
Teknokraatit vois painua vittuun kiitos.
>>
File: 1414435652818.jpg (49 KB, 552x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414435652818.jpg
49 KB, 552x496
>>53675333
>suomalaiset
>ei mongoleja
>>
>>53675457
>>53675476
tappakaa ittenne vinosilmä poronnussijat
>>
>>53675298
>ruma
>läski
>kaljuuntuva
>perspurilainen
>bussiaikautulujen/asumiskustannusten takia suu vielä vanhempien luona
>>
>>53664322

Jokin siivous ja hyllytys tuppaa kuitenkin olemaan sellaista, ettei sitä koskaan pysty täysin automatisoimaan joten aina tulee olemaan jonkinlainen halvan työvoiman tarve.
Se on sitten kyseenalaista ratkaistaanko se laivaamaalla neekereitä vai kehittämällä kantaväestön insentiivejä muuttaa pois puolikuolleista kylistä ja tehdä matalapalkkatyötä kun tukiakin voi nostaa.
>>
>>53675243
https://www.youtube.com/watch?v=1bq9Zvw0yAU
And yet this ad was deemed too sexist and oppressive to women
>>
>>53675673
Hieno ilme oli.
>>
File: seppo2.jpg (227 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seppo2.jpg
227 KB, 1200x1600
>ilmeeni kun väännän ummetusanimeita
>>
>>53675656
Hommaat sossukämpän ja rupeet rotaksi? Mikä siinä on niin vaikeeta?
>>
>>53675734
>Strong independent and sexy woman who doesn't need no man is too much for ugly fat feminazis
>>
>>53675810
sauna viina isäm maa perkele ja velvoitteet
>>
>>53675903
Häh?
>>
>>53675980
no siis et mutku ;__;
>>
>>53676002
Mitä sä selität? Haluutko sit asua vanhempies luona jokskuks 30v ja sit ne löytää sut komerosta kaulasta roikkumassa kuolleena joskus?

Se on vitun helppoa meet sossuun, ne hommaa sulle kämpän, maksaa sun vuokran, vakuutuksen, lääkkeet yms. jos on ja antaa ~500e/kk elämiseen.
>>
Hyi vittu muna osu huoltiksen vessanpöntön sisäreunaan, onko aids taattu?
>>
what are some tips on learning finnish? the pronunciation is very difficult for me, is there a phrase i can keep saying to help my pronunciation with words?
>>
>>53676270
leikkaa pipis saksil pois nii ei käy mitää
>>
>>53676119
Sossurotat on iljettävää saastaa. Suomalainen perintöni ja konservatiivnen kasvatukseni ei sallisi sellaista.
>>
>>53676374
Mustan kissan paksut posket
>>
>>53676374
You just need to learn the alphabet. Everything is pronounced as written. It's a very logical language.
>>
>>53676416
NO MEE SIT VAIKKA TÖIHIN tai kouluun mut muuta pois sieltä porukoiltas vittu. Ootko vähän tyhmä?
>>
File: 1384049741982.jpg (48 KB, 570x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384049741982.jpg
48 KB, 570x377
>>53676488
>It's a very logical language
>16 cases
>>
Ei vittu, subin kuponkit tuli.
Osta 2 maksa 1
30cm 15cm hinnalla
Ynnä muita
Huomenna lähen kyllä lounastamaan subiin
Mahtaa palkkaorjia vituttaa kun nautin ammattilaisen leipäartistin käsintekemää lounasleipää, sossun piikkiin tottakai.
>>
>>53676666
Mitkä vitun subin kupongit? Missä hesen kupongit??!?
>>
>>53676666
Kivat numeraalit. Ite just vedin Lordi nimisen pitsan. Oli hyvää.
>>
>>53676742
Hesen kupongit on kans jees, kaks kerroshampparia yhen hinnalla namnam.
>>
>>53676557
>almost no irregularities
>>
>>53676557
Yeah, because 50 prepositions is makes way more sense.

Finnish is very logical language, problem is how much it differs from others.
>>
Conihomot missä
>>
>>53677265
Panen söpöä kossitytyä.
Tuun sit iltabileisiin iskee kolmannen panon.
>>
>>53677265
Toivottavasti conissa.
>>
>>53677265
>>53677361
>>53677368
Oho, unohin koko roskan : DDDD

Enpä ois varmaan viittiny mennäkään.
>>
>>53677361
Niinii. Tottakai.
>>
File: 1411995059109.gif (2 MB, 429x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411995059109.gif
2 MB, 429x338
>>53675333
Mää otan sen tosissani, jotenka haista paska :D
>>
>>53677444
Pitääkö ottaa kuva?
>>
YOU WA SHOCK
>>
>>53677632
No ota.
>>
>>53676392

Liian kova meni viskarsit rikki mitä nyt
>>
>>53677632
Jos nyt nii hirveesti tarttee todistaa.
>>
File: 1443420344811.jpg (53 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443420344811.jpg
53 KB, 604x604
Ei tunnu hyvältä olla nestefanihomo
>>
>>53677984
Ottiko turpaan?
>>
>>53676544
jooh
>>
File: 1452634143116.jpg (50 KB, 711x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452634143116.jpg
50 KB, 711x765
>>53678035
Nii että tukka pöllys
>>
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1452926878263.html
Jaa nyt tämä Suomessakin.
>>
>>53678175
tekeekö ne tätä tahallaan vai onko ne vaan niin tyhmiä tai oppimattomia?
>>
>>53678175
Hyvä että tuli ainakin koko köörille porttikielto.
>>
>>53678284

Varmaan sekä että.
>>
File: 1385859609552.png (40 KB, 309x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385859609552.png
40 KB, 309x433
>>53678175

Tänään Haukiputaan uimahalli, huomenna koko Suomi.
>>
File: 1396960295353.png (73 KB, 701x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396960295353.png
73 KB, 701x644
>>53678175

Ainakin rankovat, eivätkä vain ymmärytä.

>Kalevan mukaan turvapaikanhakijat ovat järkyttyneet Oulun kaupungin tiukasta linjanvedosta. Lisäksi he ovat olleet häpeissään siitä, että yksi uimahallissa törttöillyt henkilö on mustannut teollaan kaikkien asumisyksikön asukkaiden maineen.

Sitä kutsutaan ryhmärangaistukseksi. Se on kiinteä osa suomalaista kulttuuria ja sen tavoitteena on että ryhmä pitää jäsenensä kurissa rangaistuksen jälkeisellä ryhmän sisäisellä asianomaisten lisäkurituksella.

Parempi totutella.
>>
>>53677265
Pelisalissa autisteleimassa
>>
File: kGSWBbC.gif (785 KB, 245x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kGSWBbC.gif
785 KB, 245x150
>>53678592
>Ainakin
>>
>>53677632
Timestampin kanssa kiitos
>>
File: 1426720035524.jpg (64 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426720035524.jpg
64 KB, 1280x720
>>53678035

Kaatu aikalailla noihin Liquidin ahneisiin supportteihin, ekassa pelissä vedetään IO:a ja ebolaa ja sitten kattellaan sitä weaveria offlanella, tokassa vähän paremmin, mutta ebola + oracle + lycan ei hirveesti tee mitään agro trio vastaan.
Sitten oli niitä paskasti pelattuja tiimitappeluita ja bulgarialainen joka ei saa mitään aikaseksi eniten pelatulla herollaan.
>>
File: 1444933805409.jpg (127 KB, 646x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444933805409.jpg
127 KB, 646x950
>>53678660
>>
>>53678777

löl
>>
File: kauppine.png (234 KB, 369x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kauppine.png
234 KB, 369x500
>>53678777

huutista
>>
>>53678777
who is this

t. question man
>>
>>53678876

an epic meem
>>
File: 1450545878151.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450545878151.jpg
22 KB, 480x360
>>53678777
onko tää se niin kutsuttu soumalainen meemi production. oy
>>
>>53677632
Mikään vähempi ei riitä todisteeks että mämmihomo olis pillun päälle joskus päässyt.
>>
Taidanpa tilata pizzan.

Mites siinä loppujen lopuksi kävikään, kuuluuko ananas pitsuun?
>>
File: 1452960189104-a.jpg (28 KB, 180x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452960189104-a.jpg
28 KB, 180x334
Desuconissa olo on periaattessa vaan tätä
>>
>>53679092

Ei sen enempää kuin banaani, omena tai päärynäkään.
>>
>>53679092
kyllä, jos laitat ihan vähän
>>
File: 1450117098230.jpg (108 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450117098230.jpg
108 KB, 1024x576
>>53679092
>>
>>53679136
>>53679141
>>53679156
>>53679092

Miksi 4chan inhoaa ananasta pizzassa?
>>
>>53679238
Inhoan ananasta muutenkin.
>>
>>53679238
anonyymi nro 141 täällä, pidän ananaksesta pizzan päällä mutta kompromissina sanoin että vähän
>>
>>53678175
Kas, ählämit harrastaa samaa perseilyä missäpäin maapalloa tahansa.
Hyvä että perinteisen nöyristelyn ja hyssyttelyn sijaan tehtiin ongelman ratkomisen eteen jotain. Vitutti suunnattomasti se Hennalan sattumus jossa poliisit pakeni paikalta hiekkaneekereitä kaasuttaen ja pamputtaen. Nuo kun tulee paikoista missä viidakon lait jyllää ja "vahvimmat" näyttää heikommille miten asiat hoidetaan. Perkele Suomen poliisin ei pitäisi missään tapauksessa nöyrtyä noille jos ne yrittää ylivoimalla kumota poliisin auktoriteettiä, juuri niinkun tekivät Lahdessa.
>>
>>53679238
Jos ananas ei kuulu pistaan, miksi se on aina valikoimassa?
>>
>>53679310

Itse tykkään ananaksesta pizzan lisäksi tortilloissa. Aina kun joskus oli koulussa niitä niin pystyi ottamaan ananasta ja jäi tavaksi.
>>
File: 1452947305881.png (78 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947305881.png
78 KB, 1219x900
VOTE LUSO:

https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
>>
>>53679585

En ole koskaan nähnyt /carib/ia aikaisemmin
>>
>>53678876
A work guy.
>>
>>53679585
Voted /v4/
>>
File: crab pasta.gif (2 MB, 390x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crab pasta.gif
2 MB, 390x219
>>53676898
Millä perhanan perunalla sä ton kuvan otit?
>>
>>53649384
your testosterone peaks at the seventh day and afterwards drops drastically. ideally you'd fap once a week.
>>
>>53679092
Noni, pizza tuli.
Tilasin pannupizzan jossa on pekonia, kanaa, lihapullia, punasipulia ja vitusti juustoa.
>>
File: 1448281760944.jpg (39 KB, 424x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448281760944.jpg
39 KB, 424x600
>>53681045
>>
File: 1451054149574.gif (952 KB, 500x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451054149574.gif
952 KB, 500x425
>>53681045
Kuulostaa aika hyvältä.

t. hyvän ruan tunnistaja pro
>>
hei nörtit, mitä hyötyy IP banneist on ku modeemin resettaamal saa uuden IP:n?
>>
File: autism.jpg (265 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autism.jpg
265 KB, 1600x1200
hello do you have emilia pics here
>>
>>53681610
No
>>
>>53681558
Noh ite oon niin kova moralfag etten varmaan kehtais resettaa.
>>
>>53681678
ok thanks
>>
>>53681558
Ei kaikki saa
>>
>>53681045
Aika hyvä
>>
>>53679127
anteeks, mut oisko soossia tol kuval
>>
>>53676557
Kuusi palaa
>>
File: 1452003317994.png (74 KB, 412x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452003317994.png
74 KB, 412x351
Kun lähditte opiskelemaan amkiin/yliopistoon, kauanko teillä meni, että saitte kavereita? Sellaisia siis, joiden kanssa vietitte aikaa muutenkin kuin koulussa? Itsellä eka viikko ohi ja kerennyt tutustua tässä vain muutamaan tyyppiin. Kuumottaa iha helvetisti, että jään ilman kavereita.
>>
Hyvällä tuurilla tästä vuosikymmenestä jää semmoinen paskanmaku naisvaikuttajista ettei niitä sitten näy pitkään aikaan missään.

Valitettavasti asiaa on estämässä lisäksi äärilahko jossa naiset hakataan hiljaisiksi kotieläimiksi, mutta jostain syystä se oli kaikista kaivatuin asia naisasialiikkeen suunnalla, joten omapa on projektinsa.
>>
>>53683017
Kolmas vuosi eikä ole kavereita vieläkään
>>
>>53683017
Tutustu tyyppien muutamiin tyyppeihin ja sitten niiden tyyppien muutamiin tyyppeihin.
>>
>>53683017
Sain kaverit jo ala/yläasteella enkä ole sen jälkeen ystävystynyt kenenkään kanssa.
>>
File: 180px-Kuumottaaaa.jpg (12 KB, 180x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
180px-Kuumottaaaa.jpg
12 KB, 180x209
>>53683096
Tätä juuri kuumottelen. Yliopistomaailmassa tuntuu olevan todella helppoa jäädä yksin.

>>53683149
Miten pääsen tutustumaan tyyppien muutamiin tyyppeihin?
>>
>>53683017
Ei siinä kauaa mennyt. Osallistut vaan tapahtumiin.
>>
>>53683316
Eikö tyyppien tyypit yleensä ilmesty jos olet omien tyyppies tyypinnässä tyyppimässä?
>>
File: rare_pepe.png (899 KB, 797x957) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rare_pepe.png
899 KB, 797x957
>>53683277
>EI koskaan kavereita koulun ulkopuolella eikä ala-asteen jälkeen koulussakaan
>>
>>53683371
En ole päässyt kunnolla tyyppimään edes omien tyyppien kanssa
>>
>>53683344
>mene yliopisto
>osallistu kaikki tapahtumat
>ystäväsaldo: 0
Kiitos asperger
>>
>>53683344
Tuleeko niitä kavereita sitten kun juopotellaan yhdessä jossain opisjekijatapahtumassa vai?
>>
>>53683017

Ekalla viikolla. Jos et saa kavereita heti ja olet autisti niin pelisi on menetetty.
>>
>>53683451
Juu pitää kunnolla tyypittää ne omat tyypit, tai laajentaa omaa tyyppikantaa kunnes sattuman varainen tyypityskin on tyypillistä juhlaa.
>>
>>53683526

Tulee, toimikunnista, biletiimeistä yms... saa myös kavereita. Et sä niitä luennolla istumalla saa.
>>
>>53682988
Kuussa palaa!
>>
>>53683467
Voihan kikki. Itse viihdyn vallan mainiosti ja ihmiset jopa soittelee perään jos en johonkin ilmesty. Ei ollut ennen tapana.
>>53683526
Esimerkiksi, ja sitten porukalla on tapana järjestellä kaikkea muutakin virallisten tapahtumien ulkopuolella. Huomenna ollaan menossa ainejärjestön kanssa pulkkamäkeen.
>>
>>53683622
>leikkii valkoisella juutalaisella
>>
File: 1450894535868.png (524 KB, 1520x876) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450894535868.png
524 KB, 1520x876
Mun kahvi maistuu ihan pahvilta.
>>
>>53683055
Se on kyllä kummallista miten feministit vouhottaa valkoisen miehen paskuutta mutta sitten sivuutetaan täysin kaikki sen oikeasti ja päivittäin naisia alistavan kulttuurin edustajien tekoset aivan huomiotta.
>>
>>53683527
Tämä
>>
>>53683622
Onko se sitten ihan normaalia,ettei ekan viikon jälkeen vielä tunne porukkaa niin hyvin?
>>
>>53683419
Ei tässä oo mitään väärää mun mielestä jos panostaa laatuun määrän sijaan. Itellä tää tiivis kaveriporukka on hankittu joskus 20 vuotta sitten hiekkalaatikolla ja luotan henkeni niiden käsiin koska vaan.
>>
>>53683899
Riippuu varmaan opiskelupaikasta ja siitä muusta väestä. En itse ihan ekalla viikolla vielä tuntenut ihmisiä juurikaan. Siitä vaan osallistumaan kaikkiin alkuaikojen ryhmäytymispelleilyihin, teette vaikka kurssilaisten kanssa yhteisen whatsappin tai jotain ja siitä se jatkuu aika helposti.
>>
>>53683899
Ei oo et voi enää ikinä saada kavereita sait semmosen kirjanpito merkinnän "nyymi ei saa koskaan kavereita".

Käyppä nyt niissä opiskelijatapahtumissa ja katotaan kahen viikon päästä uudestaan.
>>
File: jumissa.jpg (60 KB, 490x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jumissa.jpg
60 KB, 490x750
>saavun huoneeseen
>huomaan että pikkuveli on tipahtanut sängyn ja lipaston väliin
>pikkuveli on jumissa sängyn ja lipaston välissä
<kutittelen avutonta pikkuveljeä jalkapohjista
>>
File: heatenings.jpg (48 KB, 500x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heatenings.jpg
48 KB, 500x369
>>53684053
Juu on whatsapp-ryhmät ja kaikki.

>>53684105
No kävisin, jos niitä nyt olisi tulossa. Mitä jos porukka menee sinne ilman minua?
>>
File: 1452033111486.jpg (174 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452033111486.jpg
174 KB, 640x640
>>53684578
Missä opiskelet jos teillä ei ole ekoilla viikoilla kymmeniä yhteisiä bileitä? Muistelen että kun itse olen parikin korkeakoulua koeajanut niin ensimmäisellä kahdella viikolla ei muuta ehtinyt tehdäkkään kun käydä ryyppäjäisissä.
>>
File: gay.jpg (441 KB, 1155x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gay.jpg
441 KB, 1155x800
>>53684433

Ootko homo häh
>>
Mitäs vittua, kylläpäs lehdissä on nytten paljon juttua miehistä ja miesten syrjinnästä. Iltasanomissa oli se pitkä ja isojuttu, Yle aamu-tvssä oli siitä ja jopa hesarin blogissa joku näpäytti rosa-meriläistä sen kommenteista.

Ihme mielensäpahoittajien maa tämä kyllä...
>>
>>53684892
Joku varmaan huomas että tasa-arvo ei tarkoittanutkaan naisten jalustalle nostamista tai jotain emt
>>
>>53684792
No ensi viikoksi oli järjestetty jotain, mutta eipä niitä nyt ihan kymmenittäin tässä ole tulossa. Tässä kuussa taisi olla kaksi tai kolme.
>>
>>53685014
Niin kaksi tai kolme oman porukan varmaan. Sittenhän te meettekin jo kaikkiin niihin muihin.

Kyllä sieltä kavereita saa jos ei oo ihan täys burger ja et juo liikaa ja törttöile.
>>
>>53684892
Selvästi salajuoni. Värittämällä miehistä kuvaa syrjittynä sukupuolena on helpompaa puolustella pakolaisten raiskauksia
>>
>>53684892
pahoititko mielesi näistä keskusteluista vai mikä oli pointtisi
>>
>>53685342
Enemmänkin >>53685228 tämä. Että mikä tässä nyt on se salajuoni. Eihän nämä miesten ongelmat ole mitään uusia, ja nytten monessa paikkaa alkaa näkymään näistä. Syksyllä jopa huomattiin että koulussa (ja koulu systeemi) syrjii poikia enemmän mitä tyttöjä.

Joku salajuoni tässä on! Kohta ne alkaa käyttämään minun miehisyyttäni aseenaan.
JE SUIS ÄIJÄ!
>>
File: 1452603051683.jpg (133 KB, 695x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452603051683.jpg
133 KB, 695x998
kyrrpä passka
>>
>>53686740
Ovatko ne sinun intohimonkohteesi?
>>
File: 1410646512764.jpg (40 KB, 466x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410646512764.jpg
40 KB, 466x700
>>53686811
bibbel kusi
>>
>>53686908
Ruma huo
ra
>>
File: 1418506445901.jpg (43 KB, 499x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418506445901.jpg
43 KB, 499x720
gagga giggel
>>
File: 1451813792742.jpg (2 MB, 2272x3170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451813792742.jpg
2 MB, 2272x3170
>>53686908
>>53687085
Ootko joku homo kun postaat 3d
>>
>>53687138

Ollakseni erihomo ja vielläpä rehellinen sellainen. Niin samaampa tapaan nuo ylemmät kuvat kuin omasikin piirtyvät ruudulleni sangen kaksiuloitteisina.
>>
>>53678175
Päivittäinen yksittäistapaus!
>>
File: 1439071580492.jpg (99 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439071580492.jpg
99 KB, 640x480
mulggu
>>
Mitä tehdä kun on ollut niin kauan syömättä että olo on liian huono syödäkseen?
>>
>>53687932
Kannattaa varmaan silti syödä.
>>
>>53687932

Jaa. Kai juomalla jotain "ruokaisaa" kuten mustikkakeittoa tms. Pitäisi ainakin mennä helpommin alas.
>>
>>53688022

Joo jogurttoa ajattelin jos auttais mut ei oo enää ja liian huono olo kaupassakäyntiin. Kaipa se on näännyttävä.
>>
Kysykää nyymiltä joka hieroo tytyden päätä joka kärsii migreenistä ja selaan samalla lautaa
>>
>>53688137

Jos olet näin päättänyt päiväsi päättää.

Tai sitten kilautat jollekullle joka voi auttaa.
>>
>>53688201
Kuinka kaunis on tytyde ja kuinka komea olet sinä?
>>
>>53688201
Kuinka usein on jäänyt seksit väliin "migreenin" takia?
>>
>>53688259

Tytyde on omasta mielestäni todella kaunis pitkä tyttö, itse 190cm hyvässä kunnossa oleva miehen alku joka saa kehuja ulkonäöstään.
>>
>>53688205

Ei ole ketään. Tämä on kohtaloni.
>>
>>53688201

Postaa kuva hierotusta päästä hierovan käden kera, ja voidaan katsoa onko mitään kysyttävää.
>>
>>53688137
Juo maitoo
>>
>>53688494

ribs in pieces

Mutta kannatta sitten vain koettaa kerätä voimansa ja metsästää se eväs jostain, jos haluaa taistella viellä tulevaisuudessakin.
>>
>>53688340

Ei jää migreenin takia melkein ikinä, enemmän sen takia koska kiki on iso ja seksi alkaa sattua tytyä jo kerran jälkeen, vaikka kumpikin haluaisi lisää.
>>
>>53688504
>>
File: 1450062195397.jpg (862 KB, 753x1063) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450062195397.jpg
862 KB, 753x1063
>>53688431
>>53688635
Siis itellä on 28cm kyrpä ja olen noin 205cm pitkä ja minua on verrattu ulkonäöltäni mm. siihen coldplayn laulajaan. Tyttöystävälläni on massiiviset rinnat, vyötärö kuin barbilla ja täysin posliini pillu. Joko myös sanoin hänen olevan seitsämäntoista eikä hän vanhene koskaan koska ikiaikaiser druidit langettivat sellaisen taian hänen päälleen. Sen lisäksi selailen päivittäin neloskanavan inttiä ja postaan tänne animea.
>>
File: 1342622057365198.jpg (36 KB, 517x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342622057365198.jpg
36 KB, 517x640
>>53688837
>>
>>53688837
>Posliini pillu
Olenko minä ainoa niin old school että pitää täysin posliinia rumana, kyllä niitä karvoja on pakko olla.
>>
>>53688836

Noh, oikeastaan eipä ole kysyttäviä.

Ota ja nauti.
>>
>>53689015
Samaa mieltä desu
>>
>>53688836
hikkyn oma letti ja käsi siinä, ps. läski ranne
>>
>>53689293

>Luut törröttää ranteesta
>Läski

Luuranko toi on
>>
File: 1452020992506.jpg (29 KB, 283x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452020992506.jpg
29 KB, 283x357
>>53688836
>Ei edes blondi
Ei jatkoon. Eihän teidän lapsista tule edes pellavapäitä.
>>
>>53689404
Itse olen luuranko ja ranne on siitä huolimatta tasapaksu eikä mitään luita törrötä
t. eri
>>
>>53689492
Itse olen sami ja luu törröttää, taitaapi olla joku geeni minkä tuonkin asennon määrää.
>>
>>53689456
Kumpikaan omista vanhemmista ei ole blondi ja olin silti lapsena pellavapää. Iän myötä sitten tummui
>>
>>53689456

Itse olin blondi noin 8v saakka, tytydellä sama. Enkä pidä blondeista.

>>53689293

Ihan luuranko olen, 190/85kg
>>
>>53689686
mikä mä sit oon?

t. 189/70
>>
>>53690412

En nyt ole aivan luuranko, mutta kova ruumiinkuvan häiriö
>>
>>53690412
Luuranko vissiin sääki
t. 174/70
>>
File: 1451307863204.jpg (41 KB, 710x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451307863204.jpg
41 KB, 710x571
Vieläkin krapula voi helvetti sanos Laitelan Ipe.
>>
>>53690540
Tässä viimenen (You) niin voit lopettaa huoraamisen
>>
>>53690541
miltä tuntuu olla manlet? kai oot edes hyvän näkönen?
>>
>>53690742
Ei tunnu missään ku en naista varmaan tule saamaan. Ulkonäöstä en tiiä, omasta mielestä oon ihan keskiverto mutta tuossa vähän aikaa sitte parit naapurit jotka on juoppoja eläkeläisiä kysy että miksei noin komealla pojalla ole kaveria. Tiiä sitte mitä tuosta pitäs ajatella
>>
>>53690926
Ne pilaili sun kustannuksella
>>
>>53690540
hieno leuka
>>
File: 1425772630634.png (3 KB, 185x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425772630634.png
3 KB, 185x186
>>53690993
Aijaa
>>
>>53690540
"normaaleissa" rasvoissa oisit vielä jotain reilu 75 et ei nyt niin paha.
t. olin joskus 65/190
>>
File: 1441428707376.png (459 KB, 592x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441428707376.png
459 KB, 592x480
>>53690926
Naapurin mummo kommentoi minunkin ulkonäköä kun lenkiltä tulen ja sattuu rappukäytävässä vastaan. Ei siinä sit oikeen tiedä että miten tuon ottais. Onkos tämä sitä kuuluisaa seksismiä?
>>
>>53690926
>>53691179
Ihan sama kuin oma äiti kehuisi, vanhusten höpinöillä ei ole mitään merkitystä.
>>
>>53691179
Se haluu deetä :D
>>
Jatkoa >>>53691257
>>
>>53691021

Kiitän.
>>
File: 1375869018270.png (191 KB, 1248x1284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375869018270.png
191 KB, 1248x1284
>>53690926
>joulu
>käy mummon luona kylässä
>12v serkku on käynyt vähän aikaa sitten tyty-ydensä kanssa
>nyymi sinun nuoremmat serkutkin on jo sinua edellä t. mummo
>>
>>53691385
ootko serkku-nyymi ja jos et nii mis se on?
>>
>>53692913
En
>>
>>53692913
Toivottavasti tappanu itsensä.
>>
Toi uus tuleva wowi expa on erittäin huono.
>>
>>53691096
onko 57/189 paha?
tämän hetkinen tilanne :/
>>
>>53696271
kiitos hra luuranko
Thread replies: 313
Thread images: 87
Thread DB ID: 444685[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.