[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 310
Thread images: 74
File: 1450096245566.png (14 KB, 293x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450096245566.png
14 KB, 293x286
Edycja Polski A
>>
>>53635836
Pierwszy.
Widzę polska A ascendentowała na wyzszy poziom, a została tylko polska B, nie dziwie sie
>>
polak chuj je gnój
>>
File: typowy_norweg.jpg (253 KB, 625x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
typowy_norweg.jpg
253 KB, 625x400
>>53635836
trzeci za WIELKĄ NORGE
>>
File: 1434723856286.jpg (25 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434723856286.jpg
25 KB, 306x306
Melduje się
Jak zapowiada się łikend? Ja rozjebałem kolumny z kina domowego
>>
>>53636234
>łikend
caukiem spoko ale jutro idę do roboty
>>
>>53636234
kot mi się zesrał do wanny.
I nażygał w przedpokoju i w pokoju.

Aktualnie sączę browca.
>>
n-ty za BBB+
>>
zapomniałem o co chodzi że tu tak martwo, ale przecież piąteczek więc normiki na imprezkach

o jak jebię z normików typu Korab

oby zdechli
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
File: 1448009847104.jpg (137 KB, 467x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448009847104.jpg
137 KB, 467x700
kto wam wmówił że /fit/ to marnowanie czasu na pakerni podnosząc metal na patykach jak upośledzony koczkodan

oto prosty program dla dżentelmenów do ćwiczenia w domowym zaciszu
>>
>>53636459
We love you too slovakia :D
>>
>>53636459
true
http://www.ft.com/fastft/2016/01/15/poland-downgraded-by-sp-zloty-tumbles/
>>
>>53636501
chujowy/10
>>
>>53636234
Dragon's Dogma ściągnięte, więc zajebiście.
>>
>>53636744
z parowca?
>>
>>53636459
>Kurvatska
>>
>>53636501
>ćwiczenia
>gentlemeni
wybierz jedno.
>>
>>53636790
Ta, znajomy norweg sprezentował na święta.
>>
File: 1441382592495.png (217 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441382592495.png
217 KB, 680x680
>>53636406
>rating BBB+
>kurs euro 4,50
>ceny gierek na Steamie natychmiast w górę

RRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
http://prostozmostu.net/swiat/imigranci-chwala-sie-gwaltem-byla-dziewica-my-ja-zniszczylismy-w-siedmiu

Wchodzic tylko o mocnych nerwacgh/
>>
>>53637111
ale linkuj prosto do filmu, a nie jakichś gównoportali patriotycznych

https://www.youtube.com/watch?v=e_DSUqzZIRc
>>
>>53637089
>kurs euro 4,50
Przez chwile myślałem że to żart
co my zrobimy? Na Steamie nic nie kupimy, w Internecie nic nie kupimy kurwa nigdzie nie kupimy bo to jest za duża różnica między 4,20 a 4,50
>Dolar 4,10
Pozostało się modlić
>>
>>53637326
>>53637089
#dobrazmiana
>>
>>53637089
>>53637326
DZIĘKUJĘ PAN KACZKA
>>
File: 1448369430967.jpg (34 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448369430967.jpg
34 KB, 500x500
>bieda
>>
>>53637354
Lepiej jeszcze żyć 50 lat w stagnacji III RP i grzeczny wasalek, c'nie?
>>
>>53637326
>Pozostało się modlić
Ludzie zaczną czesciej chodzić do koscioła.
Dobry plan Panie kaczka.
>>
>nieposiadanie konta walutowego od czasu zadymy na ukrainie

jak mszeję
>>
https://www.youtube.com/watch?v=isFt_OuOONc

Mariusz mówi jak jest
>>
>>53637473
>stagnacji

hehe bieda ale na swoim c'nie seba?
marsza niepodległości ci matka do gara nie włoży
>>
>>53637354
>>53637404
* #jestemgorszegosortu
>>
>>53637473
ROSJA DUMNY KRAJ
MY JAK ROSIJA
>>
>>53637551
dobrze zmemione, towarzyszu
>>
>>53637542
W KOŃCU
>>
>>53637617
dalej nie jarzysz kucu

mam całkowicie wyjebane na naród, sram na patriotyczne samogwałty
skoro mieszkam w tym kraju to chcę żeby był dobrze rozwinięty i bogaty, niech sobie zwierzaki bawią się w dumę
ale kurwa niech będą z dumni z posiadania czegokolwiek, nie z biedowania po chlewach
>>
File: 1427850144620.gif (1 MB, 235x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427850144620.gif
1 MB, 235x240
>>53637542
>>
kto chciał maszynistów
>>
>>53637782
sorry, ale nie rozumiem robackiego
>>
>>53636234
Próba pracy nad dwoma laborkami na zajęciach, zaliczenie z MatLaba, kartkówka z fizyki i praca domowa najpóźniej do niedzieli wieczorem.
Egzaminy z matematyki nie wyglądają tak źle w porównaniu do tego.
W następnym weekendzie jest kartkówka z innego przedmiotu (w chuj materiału, możliwe, że niepoprawialne w sesji), kolokwium z maty(mam obecnie mam na to wyjebane z racji natłoku pracy, można zaliczyć na sesji) i termin oddania laborek.

Gdyby nie leniuchowałbym przez ostatnie trzy tygodnie, to może bym wyrobił, ale myślałem, że jest to łatwiejsze niż w rzeczywistości.
>>
>>53637782
Przyra już odrobiona?
>>
>>53637986
ritalin i jedziesz
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53637986
>studenciaki robaki
AHAAHAAHAHAHAHA
>>
>tug zgarniasz hajs w dolarach

Awww yisss, 4,10
>>
File: 173084894.jpg (167 KB, 594x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
173084894.jpg
167 KB, 594x396
>>53637986
>inżynierowie
>>
File: 1450738499054.gif (36 KB, 200x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450738499054.gif
36 KB, 200x146
>>53637986
współczujemy anon
>>
>>53638053
>>53638497
Rzecz w tym, że nie wiem jak się zabrać za laborki, niby instrukcja jest, ale nie potrafię tego zrozumieć i odechciewa mi się nad tym zagłębiać.
Pierwszą laborkę robiłem z jednym gościem, ale on wziął kartę pracy(ktoś musiał), wyparował i nie zjawił się na kolejnych zajęciach. nie odpowiadał i nie odczytywał wiadomości na fejsbuku, więc nawet nie wiem, co się stało.
...
Przyjmują do wojska?
>>
File: 1442492088044.png (160 KB, 318x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442492088044.png
160 KB, 318x365
>kurwica
>>
>>53638540
szewców też potrzeba
>>
File: 1450560332742.png (86 KB, 401x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450560332742.png
86 KB, 401x367
>tug nigdy więcej jebanych egzaminów
>tug nigdy więcej jebanych projektów
>tug nigdy więcej jebanych kolokwiów
>tug nigdy więcej jebanych labek
>tug nigdy więcej jebanych prac dyplomowych
teraz uważam, że trzeba jebać studentów, podnosić poziom i zwiększać ilość materiału
>>
>>53638540
kibel sam się nie wypoleruje
>>
>>53638540
https://www.youtube.com/watch?v=veRL6PFX03g
>>
>>53638650
>dorośli ludzie
>bycie egazminowanym

co ma więcej godności: student czy zwierze? powiedziałbym zwierze.
>>
>>53637986
>1 rok
>>
>>53638892
Dzikie zwierzę ma w ogóle więcej godności niż człowiek bo z natury sra gdzie mu się tylko zechce, śpi gdzie mu się tylko zechce i ogólnie robi co mu się co tylko zechce.
>>
>>53639037
i gnije w klatce, aby ludzie mogli się nacieszyć widokiem zwierzaka
>>
File: 1452888958755.jpg (66 KB, 661x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452888958755.jpg
66 KB, 661x656
>>53638572
>lewica
>>
>>53638892
a rozmowa o pracę to nie "egzamin"?
>>
>>53639068
Chodziło mi o prawdziwie dzikie, niezłapane.
>>
>>53639113
ale anonie, strzelectwo to patriotyczna kaligrafia
>>
File: 1396922889279.jpg (17 KB, 382x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396922889279.jpg
17 KB, 382x396
>>53639282
szanuję anona
>>
>>
>tug fap-sesja dziś, cała noc pornoli

Robi czasem ktoś tak?
>>
>>53638990
Taaak, pierwszy rok, kurwa ich mać.
Najpierw robią jako takie luzy, a potem napierdolą zadań i nie ma zmiłuj.
Wiem, ja też zjebałem, ale w liceum przynajmniej wiedziałem co zrobić, by to naprawiać moje błędy.
>>
>>53639346
>>
>>53639260
pierwsza. później gdy już masz referencje, to rozmowa to jest bardziej ustalenie warunków*

*sprawdzić czy nie chujowy zawód
>>
>>53639364
tylko po n*rkotykach
>>
Kurwa, anony ale jaja.
Oglądałem Fury na satelicie bo znalazłem lecąc po kanałach (kurdsat, kurdyjska stacja HD) a tu po nim puścili Czas Honoru z zaskoczenia, i to jeszcze z kurdyjskim dubbingiem xD
trochę mnie to podmiażdżyło psychicznie
>>
>>53639521
Jakby nie było tematyka walki z zaborca
>>
>>53639521
kurd polak dwa bratanki
>>
>>53639521
xD
>>
>>53639521
bazowani Kurdowie

thread theme
https://www.youtube.com/watch?v=hccuH8JRD8A
>>
>>53639565
>Polacy oglądają tureckie seriale
>Kurdowie oglądają polskie

ehh, dziwny jest ten swiat
>>
Jakie są wasze ulubione kategorie filmów dla dorosłych?

>duże tylki
>latina
>creampie
>>
>>53639698
* stare głupie Grażyny które pójdą pod gilotynę dzięki prezesowi
>>
>>53639717

interracial lesbian
>>
>>53639717
shemale

nie musicie dziękować, służby
>>
zuchy wytłumaczcie mi bo nie rozumiem

>Polski rząd podejmuje działania ratujące krajową gospodarkę z całkowitej zapaści
>UE wpuszcza murzynów
>kurs euro rośnie

no kurwa jak? jakim cudem?

cały świat oszalał czy ja jestem niespełna rozumu?
>>
>>53639717
publiczna kompromitacja
>>
>>53639676

sprawdzałem i to jest stacja tych kurdów z Iraku, typiarzy od Peszmergi

>tug oglądają to pomiędzy walkami z ISIS
>>
>>53639899
>niespełna
>rodzaj żeński

Jak wolisz Andrzej
>>
>>53639521
>>53639913
Nic tak nie motywuje jak polskie bohaterstwo.
>>
>za 3 dni powrót do uk
trzymajcie mnie kurwa
>>
>>53639794
szanujemy twój gust, zuchu, martwi nas jedynie, że tak mało wychodzisz z domu.
>>
>>53640050
Pozdrów Ahmeda ode mnie.
>>
>>53638892
>t. gimbus co wie gówno o życiu a tym bardziej pracy
>>
fucking faggots
>>
>>53635836
A wy chuje jak zwykle Polskę i Polaków dzielicie.
Wstyd mi za was.
Jest tylko jedna Polska
>>
File: pepe.jpg (5 KB, 249x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
5 KB, 249x252
>>53640166

your parents?
yeah, fuck them
>>
File: 1452891699978.png (198 KB, 520x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452891699978.png
198 KB, 520x388
>>53639899
>on myśli, że finansjera podejmuje racjonalne decyzje oparte na logicznych argumentach
>>
>>53639899
Tak jak mówiłem wczoraj.
illuminati.
>>
File: teknoman.jpg (113 KB, 1024x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teknoman.jpg
113 KB, 1024x819
>>53635836
Słyszałem że lubicie anime.

https://www.youtube.com/watch?v=w0QF9lHgq24

Oto najlepsze anime na swiecie.
Udowodnijcie mi że nie mam racji
>>
>>53640050
takbir
>>
>>53639899
kurs euro to kolejna niemiecka sztuczka
>>
>>53639899
zydzi z izreaela sekretnie nas chronia przed tymi europejskimi
kurs szekla i zlotowki jest na rowni, dokladne 1:1
>>
>>53637089
>>53637326
To będziemy kupowac nasze, polskie.
>>
>>53639899
>Polski rząd podejmuje działania ratujące krajową gospodarkę z całkowitej zapaści

o kurwa jest ciekawe jakież to działania
>>
>>53640395
>>53640392
Też mi się tak zdaje.
Bo w stosunku do dolara pln sie umocnił.
Widać niemcy z euro kombinują jak tu polaczków udupić.
>>
>>53640321
ale ze tu sie anime nie postuje to ty wiedz
jest wrecz zabronione
>>
>>53640084
>napierdalaj kod całą licbazę
>odpuść sobie na studiach, bo inny kierunek
>trzeba poszukać pracę, ohshit.jpg
>od kilku lat płacą ci gruby hajs za skilla na poziomie licealisty

skłamałbym, gdybym powiedział że rozumiem jak działa życie
>>
>>53640341
chuju
>>
>>53639899
>>Polski rząd podejmuje działania ratujące krajową gospodarkę z całkowitej zapaści
[potrzebne źródło]
>>
>>53640495
fajny blog, gdzie mogę zasubskrybować?
>>
>>53640486
zaraz jak to mozliwe ze pln i dolar sie umocnil a euro nie?
Jestem chujowy z ekonomi wiec z gory potwierdzam ze sie na tym nie znam
>>
File: 1452639583965.png (24 KB, 500x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452639583965.png
24 KB, 500x560
>>53640791
>jak to mozliwe
>>
>tug żydzi na 4chanie to większy boogeyman niż szatan dla katolików
>>
File: 1448373346367.jpg (109 KB, 901x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448373346367.jpg
109 KB, 901x883
>tug od dziś zarabiasz poniżej 500 euro na miesiąc w przeliczeniu na meme walutę

czyli co - albo niemcy nas będą ruchać w dupę albo będziemy biedakami?
>>
File: Pwm-Michnik-Adam.jpg (165 KB, 473x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pwm-Michnik-Adam.jpg
165 KB, 473x630
>>53640989
t.
>>
>>53641133
żydokomuchoszatan
>>
>>53640989

weź pod uwagę, że większosć postów na forczanie nie należy brać na poważnie
>>
>>53641337
dokładnie, na przykład ten >>53641337
>>
>>53641337
niestety mem z żydami ciągnie się za długo, żeby niektórzy go nie brali na poważnie
>>
>>53641121
Dobry goj, rozumie jak jest.
>>
File: 1439235032945.jpg (2 MB, 2560x2489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439235032945.jpg
2 MB, 2560x2489
przynajmniej nie urodziłem się w biednej chińskiej metropolii gdzie mógłbym zostać zadeptany zupełnym przypadkiem i nawet mojej chińskiej matce by jebało

c-cnie anoni? nie ma na co narzekać
>>
Touch me
How can it be
Believe me
The sun always shines on TV
Hold me
Close to your heart
Touch me
And give all your love to me
To me
>>
>>53641500
Ty, to masz szczęście,
że w tym momencie,
żyć Ci przyszło, w kraju nad Wisłą…
>>
>>53641554
kurdistan will be free dont worry
>>
File: 1452559109424.jpg (11 KB, 200x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452559109424.jpg
11 KB, 200x194
>>53641500
mam wszystkie rzaby z obrazka
>>
>>53641554
>>
http://www.tvp.info/23611351/fitch-nie-zmienil-ratingu-polski-wycena-a-zostala-utrzymana
>>
>>53641554
no
>>
>>53640791
Bo dolary drukują nasi sojusznicy z ameryki i mają wyjebane na utratę wpływów niemiec w polsce.

A druk euro i kursy kontrolowane sa przez luksemburg (który jest kontrolowany przez niemców), a niemców już boli że tracą wpływy w polsce i ich piąta kolumna pomimo ładowania hajsu w KODy, gówno ugra.
>>
[blog]całkiem dobry ten jolly roger z kraftwerku[/blog]
>>
>>53641695
>http://www.tvp.info/23611351/fitch-nie-zmienil-ratingu-polski-wycena-a-zostala-utrzymana

*chwilowo
>>
>Agencja ratingowa Standard&Poors to prywatna firma mediowa, a jej analizy i rankingi mają wagę tekstów dziennikarskich, a nie prawdy objawionej.
>To nie próba zdyskredytowania S&P, ale słowa kluczowych pracowników tej agencji. „Jesteśmy dziennikarzami finansowymi, nie ponosimy odpowiedzialności za nasze opinie” – tłumaczyła się w 2005 r. Rita M. Bolger, główny prawnik Standard & Poor's, największej na świecie agencji oceniającej wiarygodność przed amerykańskim Kongresem. Powołała się na pierwszą poprawkę do amerykańskiej Konstytucji gwarantującej wolność słowa. Taka linia obrony pozwoliła S&P uniknąć miliardowych odszkodowań dla inwestorów, którzy stracili kierując się opinią tej agencji na temat Enronu. Fakty dowodzą, że opinie „dziennikarzy ratingowych” nie mają często nic wspólnego z ekonomią, a z polityką.
>W najnowszym numerze „Gazety Finansowej” ujawniliśmy, że od ponad dwóch miesięcy trwa atak na złotówkę, której kurs jest broniony przez polskie instytucje finansowe. S&P wzięło właśnie w nim udział. Obniżkę polskiej wiarygodności S&P tłumaczy „demontażem instytucji państwowych i osłabieniem ich niezależności”. Konia z rzędem temu kto powie, co ma sprawa Trybunału Konstytucyjnego i zmiany telewizji PO-PSL-SLD w telewizję PiS z sytuacją gospodarczą Polski. Agencje ratingowe to nie są niezależni audytorzy, a międzynarodowe firmy działające na rzecz swoich akcjonariuszy, z których zapewne duża część gra dziś na zniżkę kursu złotego.
>>
>>53641751
mnie obchodzi tylko to że zapłacę więcej za gierki i części do kompa

i wkurwia mnie to niemiłosiernie
>>
File: 1429760975191.png (3 KB, 401x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429760975191.png
3 KB, 401x400
>pradziadek biedak robak zajebany przez nazistów a nawet nie był partyzantem
>dziadek biedak robak tak rozkułaczony że zostało mu ziemi tyle co kot napłakał a do komuny nie chciał
>ojciec biedak robak sprzedał ziemię przeniósł się do gównobloku i nawet w związkach nie jest
>>
>>53639372
To przygotuj się na 2 rok :^)
Będzie tylko gorzej
>>
>>53641808
kurwa dlaczego ruscy z tak słabą walutą mają cztery razy tańsze gry (nawet na Steamie) a tylko polaki są tak ruchane w dupę?

kuuuuuuurwwwwwwaaaaaa
>>
>>53642037
bo dostają klucze przypisanego do swojego getta rosja-ukraina-kazachstan i nie da się ich sprzedać
>>
>>53642037
bo polaki sa naiwne i do unii sie wepchaly
>>
>>53642037
bo Zachód to ruska agentura
>>
>>53642037
kojarzy mi sie z ta przemowa putina gdzie zapewnial ze inflacja to dobra rzecz bo obywatele beda wiecej zarabiac
>>
>>53642080
kto kupuje gierki żeby je sprzedać?

jestem samolubem i chcę kupić żeby grać

rrrrrrrreeeeeeeeeeeeeee
>>
trixie hier, ama
>>
>>53642250
ile słodzisz?
>>
>>53642412
nie słodzę
>>
File: mi.jpg (53 KB, 670x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mi.jpg
53 KB, 670x375
Czemu Michał Rachoń to taki słaby mem? Myślałem, że to twarz Republiki, a tu dupa. Ledwie uciułał 16 tys. folołersów na tłiterze.
>>
>>53642553
dosłownie kto
>>
File: 1443693699837.jpg (410 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443693699837.jpg
410 KB, 600x600
https://www.youtube.com/watch?v=TIfAkOBMf5A
A E R O B I C S
>>
>>53642590
>witamy na /fit/
>>
>>53642553

pierwszy raz w życiu spotykam się z tym nazwiskiem
>>
>>53642590
zastanawia mnie zawsze, czy już wtedy takie filmy były skrajnie żenujące, czy tak się nam poczucie żenady zmieniło przez kilkadziesiąt lat
>>
>>53642590
Moje pierwsze skojarzenie
https://www.youtube.com/watch?v=4k-Dd71CqnM
>>
File: 1450973233010.jpg (854 KB, 960x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450973233010.jpg
854 KB, 960x726
https://www.youtube.com/watch?v=RtFn8Mi4GNo

>>53642645
>/fit/
>robiący cardio
doucz się z memologii stosowanej, anon

>>53642698
Ja tam nie widzę w tym niczego żenującego, a i muzyczka mi się podoba.

>>53642877
>skojarzenie bazy śmiesznego filmiku ze śmiesznym filmikiem
No nieźle anon, może powinieneś zostać detektywem.
>>
>>53643014
Mów mi rutkowski
Pan rutkowski
>>
File: 137593505137.jpg (19 KB, 285x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
19 KB, 285x200
>Minister rozwoju Gerd Müller mówi, że dopiero przybyło ok. 10% uchodźców. 8-10 milionów jest w drodze.
ale że wkrótce i tak wojna będzie to wy wiedzcie
>>
>>53643098
Z niemcem dzisiaj sie na 4chanie kłóciłem i znalazłem dane w necie że jest już u nich 2,5 mln rapefugeesów, a 8-10 mln jest wlasnie w drodze.
Także ten minister ma racje, pewnie to ten sam niemiec z którym się kłóciłem xd
>>
File: 1443694401827.jpg (2 MB, 1229x922) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443694401827.jpg
2 MB, 1229x922
https://www.youtube.com/watch?v=cUbCp2WgkYw
>>
>>53643331
jak sie nazywa ten styl graficzny wlasciwie
>>
Dobra anonki, ile lat zostało do wojny? Obstawiam 5
>>
>>53643617
nie będzie żadnej wojny
>>
File: 1441106435878.jpg (579 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441106435878.jpg
579 KB, 800x600
>>53643540
E S T E T Y K A
https://www.youtube.com/watch?v=t1TcDHrkQYg
>>
>>53643617
2-3 maks.
>>
>>53643617
2-3
>>
>>53643683
I znowu przez Niemców. Ja pierdolę, ile jeszcze razy. Ich trzeba w jakichś klatkach zamknąć normalnie.
>>
Also co do euro to gnije, bo węgry miały identyczną sytuację 3 lata temu.
Pszypadek?

Wg. S&P powód obniżenia ratingu jest czysto polityczny

"Od ostatnich wyborów w polsce, nowy rząd podjął kilka decyzji które wpłyneły na obniżenie niepodległości i efektywności kluczowych instytucji w polsce

>Since winning the election in October 2015, Poland’s new government has initiated
various legislative measures that we consider weaken the independence and
effectiveness of key institutions, as reflected in our institutional assessment.

>We have therefore lowered our long-term foreign currency sovereign credit rating
on Poland to 'BBB+' from 'A-' and our long- and short-term term local currency

sovereign credit ratings to 'A-/A-2' from 'A/A-1'.
>The negative outlook reflects our view that there is at least a one-in-three
likelihood that we could lower the ratings within the next 24 months if monetary
policy credibility is undermined or if public finances deteriorate beyond our current expectations.


Także ten, podziękujcie kodowcom-hitlerowcom za robienie drugiego majdanu i liskom-urwiskom za nagłaśnianie utraty demokracji w niemieckich mediach XDDD

Niemiej, jednak nie wygląda to na koniec. Euro się podwyższyło(niemiecka waluta) ale dolar nieznacznie spadł w tym samym czasie.

Pszypadek?

https://www.youtube.com/watch?v=o7_7COXa1yQ
>>
>>53643683
>>53643720
a sracie? wojny nie biorą się znikąd, nikt nie wkurwi społeczeństwa w dwa lata na tyle, żeby się z tego wojna zrobiła

ps. zapisuję, do zobaczenia w dwa lata zjeby :^)
>>
Przespałem cały dzień i chuj...
Poszedłem do kibla, zeobiłem sobie żarcie i w ogóle. Gf mi pokazuje co ciekawsze artykuły z dnia. No i było tam o tym jak S&P obniżyło rating polski i złotówka leci w dół.
Pokazała mi też komentarze z wypoku na ten temat... To jest niezła komedia...
Naskoczyli na jakiegoś dzieciaka, który stwierdził, "że nie należy wierzyć agencjom ratingowym". Oczywiście " elyta polskiego ynternetu" gówno wie na ten temat i jest to nader oczywiste.
Każdy dokument, film fabularny, czy książka traktująca o ostatnim kryzysie finansowym (2008) mówi dokładnie dlaczego nie należy tych opinii (agencji ratingowych) w ogóle słuchać i jak bardzo mijały się z prawdą.
Z pamięci:
>Inside job (dokumentalny)
>The Big Short (fabularny+książka)

Ehhh te jebane wykopki. Gardzę strasznie
>>
File: dudażyd.jpg (196 KB, 742x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dudażyd.jpg
196 KB, 742x452
>>
>>53643801
żebyś się jeszcze nie zdziwił
>>
>>53643617
24
do 2039
>>
File: Never Opened.jpg (109 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Never Opened.jpg
109 KB, 800x533
https://www.youtube.com/watch?v=Ki-fATpXa00
>>
>>53643872
to już bardziej

>2-3 lata
no opanujcie folię
>>
>>53643897
VAPOR ŁEJV
>>
>>53643801
>8-10 mln uchodźców przychodzi do Niemiec
>Niemcy już nie wiedzą co robić i chcą narzucić na inne kraje Unii Europejskiej przyjmowanie części z nich
>nikt ich nie chce
>UE skłócona w końcu się rozpada
A potem nie wiem, ale jest szansa na wojne :^)
Może Rosja zaatakuje albo coś
Proces się już zaczał
>>
>>53643799
>tug zapominasz zdjąć name jak już piszesz niegównoposta
Znam to uczucie żbsz
>>
>>53643927
podejrzewam, że jak sankcje się utrzymają, to rosja może nie mieć pieniędzy na wojnę.
>>
>>53643927
W podręcznikach będą mówić o dwóch takich co rozjebali unię.
JESTĘ CZESCIĄ HISTORII
I JA TAM BYŁEM MIÓD I MLEKO PIŁEM
>>
>>53643975
korab?
>>
>>53644016
Tymczasem w podręcznikach z 2030 moga państwo znaleźć tą fotografię.
>>
File: 1448833008191.jpg (109 KB, 612x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448833008191.jpg
109 KB, 612x947
>>53644032
Nie, ale raz mi się zdarzyło, że zapomniałem zdjąć tripa jak postowałem Dude
>>
Węgry i Polska skręciły w prawo, kto będzie następny?
>>
>>53644016
>kaczyński i orban
>nie prężące muskuły popierdółki
przypominam, że pis w tym tygodniu osrał dupcię przed nie mającym żadnego znaczenia posiedzeniem ke

taki jest wygląd tzw. niezależnych polityków, co to się żadnej unii nie boją
>>
File: 1451708308454.png (87 KB, 528x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451708308454.png
87 KB, 528x495
>>53644075
>podręcznikach z 2030
wtedy to już dawno podręczniki będą haram
>>
>>53643975
chooj tam, jebać polszę.
>>
>>53644134
To zależy kto wygra wojnę żbsz :^)
>>
>>53644117
szanuję twoje gównoposty żbsz
>>
>>53644119
oby niemcy właśnie żbsz
>>
File: 1443695921157.jpg (699 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443695921157.jpg
699 KB, 800x600
>>53643897
https://www.youtube.com/watch?v=kbQN0JnzWkA

Postujcie parofalowe obrazki z polskim akcentem bo mnie sie już skończyły
>>
>>53644207
nie liczyłbym na Niemcy, nigdy przenigdy
>>
>>53644243
ale mam nadzieję że chociaż Merkel jej wyborcy wyruchają
>>
>>53644207
>>53644243
z tego co mi kilka niemców mówiło na /pol/ merkel to podobno była prawicowa opcja przy ostatnich wyborach.


Także ten XDDD
>>
>>53641639
poka
>>
File: l.php.jpg (28 KB, 400x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.php.jpg
28 KB, 400x266
>>53644184
Jest nas wielu, bo nasze imię to Legion.
Przypominam, że passy do tego tripa wyciekły kiedyś.
>>
>>53644233
Jeszcze ten i to koniec.
Trzeba zrobić więcej.
>>
>>53644315
https://www.youtube.com/watch?v=xVDur6QA2OM
>>
>>53644315
>zobacz ten obrazek kiedyś po wygranej PiS w wyborach
>filename to "tymczasem w terminalu głównym ministerstwa cyfryzacji"
>prychaj sążniście
>zapisz obrazek pod tą samą nazwą
Za mało estetycznego jarosława jest. Trzeba wykop zagonić do roboty
>>
>>53644315
>frugo
>nie butelki po lechu
>>
>>53641989
>To przygotuj się na 2 rok
Najpierw muszę zdać pierwszy semestr.
>>
>>53644453
frugo jest bardziej vapor
>>
>>53644513
Co studiujesz, zuchu?
>>
>>53644744
twoją dziewczynę :^)
>>
>>53644744
socjologię
>>
>>53644744
Mechatronikę, zaocznie.
>>
File: WHY.jpg (38 KB, 287x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WHY.jpg
38 KB, 287x499
>>53644823
>tug okazuje się, że w końcu znalazłeś dziewczynę, ale musisz ją od razu rzucić, bo jakiś anon ci ją obrabia na boku

>>53644835
>zaocznie
Obrazek relatywowany
>>
File: 65454561.jpg (130 KB, 500x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
65454561.jpg
130 KB, 500x359
>tug świeża paczka zatyczek do uszu ze składu budowlanego
>>
>>53644925
>>zaocznie
>Obrazek relatywowany

1. Trochę za daleko, żeby codziennie jeździć na zajęcia, rodzice byli pesymistycznie nastawieniu do akademika
2(główny powód). Liczyłem(i jeszcze mam szansę, co ja co), że znajdę robotę, więc nie będę miał pustego CV.
>>
>>53645065
>rodzice byli pesymistycznie nastawieniu do akademika
a mógłbyś w większych szczegółach? jakie było twoje nastawienie?
>>
File: DOUBT.jpg (51 KB, 159x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DOUBT.jpg
51 KB, 159x235
>>53645065
>znajdę pracę
Dobre sobie
>>
>>53645098
Właściwie, to miałem w planie wynajmować pokój na weekend, a potem wracać do domu i do roboty.
Rodzice argumentowali, że jednak lepiej jeździć te ponad pół godziny w jedną stronę, by móc spać w domu i że wiele nie zaoszczędzę.
To był jednak dobry wybór, wątpię, żebym miał dostęp do komputera w akademiku (laptopa nie mam), a trzeba czasami coś zrobić.
>>
>>53645277
>ponad pół godziny
ja mieszkam i studiuje w tym samym miescie i jade 50 minut w jedną strone
pół godziny to nic
>>
>>53645365
50 minut to nic

dzieci w Afryce muszą chodzić do wodopoju godzinę
>>
>>53645402
godzina to nic

astronaucie zajmuje trzy dni żeby doleciec na księżyc
>>
>>53645498
na księżycu jest tylko bieda i brak perspektyw, po co ktoś by tam leciał
>>
>>53645626
nie ma jeszcze imigrantów
>>
>>53645365
Kiepsko.
No, ja muszę iść spać, matlab na mnie czeka.
>>
>>53645626
ładne kratery mają
>>
>>53645277
>ponad pół godziny
Ja miałem do uczelni jakieś 50 minut.
A potem zrobiłem prawo jazdy i teraz mam 15 minut :^)
No ale parafrazując słowa moich poprzedników, pół godziny to chuj.
>>
>studenciki z bieda dziur i ich robackie problemy

Ale wypierdalać kurwa ścierwa na te swoje wypizdowia i budować tę jebaną Polskę, a nie kurwy do miast ciągniecie, jak te muchy do gówna i jeszcze na nie narzekacie.
Kurwy śmiecie
>>
File: a_duda_pap625.jpg (44 KB, 625x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a_duda_pap625.jpg
44 KB, 625x400
>>53637089
>kupowanie gierek
>przez zamorski serwis
o kurwa co za jebany mały dzieciak smieć karaluch marnuje polskie pieniądze wyprowadza za granicę na takie gówno kurwa.
>>
Based Polska
t.
Inflanty (pls annex)
>>
>>53645626
>on nie wie, że ciemna strona księżyca została sterraformowana przez żydków i sobie tam żyją w luksusach bawiąc się w królów świata
>>
>>53645767
To żbsz.
>>
>>53645804
More like send help senpai
>>
>>53645804
OK
>>
>>53645808
to
jak myślicie, dlaczego nagle misje na księżyc """ustały"""""?
>>
>>53645905
ayyyyy lmaaaooo
>>
>>53645767
spokojnie anonku, nadejdzie czas kiedy ich wszystkich rozstrzelamy, a wypizdówki zrównamy z ziemią i zbudujemy na nowo
>>
>>53645845
>>53645856
We wanted Intermarium but Lithuania ruined it.
>>
File: 010.jpg (640 KB, 1068x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
010.jpg
640 KB, 1068x1600
Stać kuhwa, policja!
>>
>>53645981
Fuck them
>>
File: HOW.jpg (2 KB, 74x126) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HOW.jpg
2 KB, 74x126
>>53645997
>997
KUHWA SZATAN
>>
>>53645997

https://www.youtube.com/watch?v=klEP0mAPD0o
>>
>>53645981
Lithuania ruins everything

we would love to annex you, we have nothing against Estonians
>>
>>53645997
>997
PIERDOLONY
>>
>>53645942
STRZELAĆ KURWA DO TYCH JEBANYCH GÓWIEN
REEEEEEEEEEEE
adekwatnarzaba.jpeg
>>
Opinie na temat skyline Warszawy?
>>
>>53645981
btw, what happened to that guy snatched at the border by ruskies?
>>
>>53646075
chuj, dupa i kamieni kupa
>>
>>53646075
Zjebany przez napływowe robackie śmieci.
I chuj ci w dupe
Umrzyj kurwo wreszcie
>>
>nigdy nie wyszepczesz w ucho koriaba "opinie na temat skyline mojego kutasa?"
życie to cierpienie
>>
Czemu Duda jest taki fotogeniczny zuchy?
>>
>>53646075
bardzo ładny, podoba mi się, solidne 5/10
>>
>>53646158
geny krakowskiej rasy panów
>>
File: 1452673299981.jpg (132 KB, 710x821) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452673299981.jpg
132 KB, 710x821
>>53646158
Zastanów się chwilkę no.
Podpowiedź: sarmackie geny miały na to wpływ
>>
>>53646212
ale on nie jest zbyt ładny
po prostu ma taki charakterystyczny, prawie karykaturalny ryj
>>
File: 1432497855771.jpg (16 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432497855771.jpg
16 KB, 300x400
>>53646337
Kolejną podpowiedź rzucam
>>
>>53646126
He got released, there was a trade for a Russian spy we captured.

Also, Poles are based, fugging sucks couldn't build Intermarium back in the day
>>
File: undertale.jpg (275 KB, 1536x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
undertale.jpg
275 KB, 1536x1152
zuchy przeszedłem
>>
>>53646337
to. taki trochę peter blandfrod z wyższych sfer
>>
Gniję

http://www.pb.pl/4416890,67148,fitch-potwierdzil-rating-polski-na-poziomie-a

Jedna agencja obniża rating i euro leci na łeb na szyję a druga nie XDDD
>>
File: 1445693465030.gif (2 MB, 275x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445693465030.gif
2 MB, 275x400
>>53646456
Ważny test przed tobą. Najlepsza dziewczyna twoim zdaniem to...?
>>
File: 1452893330111.png (535 KB, 1280x1709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452893330111.png
535 KB, 1280x1709
>>53646498
>zadaj pytanie retoryczne
??
>>
>>53646479
Jeden rabin powie tak, a inny rabin powie nie
>>
Ej a może by tak puścić senpaię po internecie, że niemieccy turyści nie są w polsce bezpieczni?
W sensie, że niby ktoś planuje ataki na wszystkich mówiących po niemiecku?
Eskalujmy to gówno
>>
>>53646456
gówno, nie ?
>>
>>53646582
rzucę memem
10/10, it's shiet
>>
>>53646559
spokojnie szatanie, nie chcemy kursu euro na poziomie 10 zł
>>
File: 1445714146289.png (486 KB, 1280x1734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445714146289.png
486 KB, 1280x1734
>>53646531
Mam chęć napisać, że trolled motzno i tak naprawdę najlepsza to pic rel, ale zwyczajnie nie byłoby to prawdą i mam opory, więc zamiast tego gratuluję dobrego gustu anonku :^)
>>
>>53646498
>>53646531
jest dobry swf z nią.
>>
>>53646531
coś mi mówi, że to było pytanie erotyczne
>>
File: 1445644599327.jpg (475 KB, 952x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445644599327.jpg
475 KB, 952x889
>>53646661
Znam tego swfa żbsz, ale mnie tam akurat nie przypadł do gustu zbytnio
>>
>>53646674
dysleksja, całe liceum miałem przez nią zmarnowane
>>
>>53646661
[potrzebne źródło]
>>
>>53646695
dobry jest, nie pierdol.
>>
>>53646731
ale anon, to jest degeneracja.
>>
File: 1452449629126.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449629126.png
3 MB, 1920x1080
>>53646654
Prawdę mówiąc, to nie ma w tej grze postaci, którą da się nielubić. Undyne jest świetna pod względem charakteru i motyw muzyczny też ma świetny, ale Muffet bardziej mnie urzeka designem, jak i jej motyw też mi się bardziej podobał.
>>
>>53646637
Ale wystarczyłoby raptem pare zdj3ć jakichś chujowych świstków po szwabsku na kilku słupach "Odezwa do Niemców w Polsce", czy coś.
Nie umiem w szwabski, bo już sam bym zaczął to robić
>>
File: 1445692446837.png (713 KB, 1280x1575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445692446837.png
713 KB, 1280x1575
>>53646771
Nie przeczę. Ale mi po prostu kreska nie podchodzi.
>>
>>53646637
Spokojnie tego nie będzie ponieważ Mr.Market
na to nie pozwoli
>>
File: 1452428929409.jpg (237 KB, 668x935) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452428929409.jpg
237 KB, 668x935
Imho Ukraine and Lithuania are Polish clay. Also Latvia etc, the Belarussian collectivized farmers.
>>
File: 1452450765787.jpg (55 KB, 500x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452450765787.jpg
55 KB, 500x754
>>53646884
lubie Cie
>>
>>53646456
Ta gra to zło przeszdełem ją z 8 razy
>>
>>53647033
*przeszedłem
>>
>>53646932
:3
>>
>>53643617
4-6
>>
>>53647141
post qt Estonian girls
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=fr3pDLrZT-4
>>
>nigdy nie dadzą ci pajęczej potworoloszki
życie jest cierpieniem
>>
File: IMG_0852.jpg (1 MB, 2352x1568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0852.jpg
1 MB, 2352x1568
>>53647175
Sorry i'm too drunk m8o
>>
>>53647260
ŻYZNE
>>
Anony szanują Jacka Kowalskiego?

https://www.youtube.com/watch?v=-fj-vKIxGfs
>>
>>53647442
w chuj
https://www.youtube.com/watch?v=A_fMZS2HS0Y&list=PLvf8sZX2NTQibFuARkV0RCtrfxCVg1tIj&index=1
>>
File: 1452469135479.jpg (37 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452469135479.jpg
37 KB, 500x667
>>53647340
I know that means put benis in pussy :DDd
>>
>>53647260
>>53647141
>>53646453
>>53645981
>>53645804

ahh Eesti <3
when Intermarium is estabslished you shall rule it together with us and Hungarians
>>
lubicie seks analny zuchy?
>>
>>53647577
Ojciec mi mówił, że Kaczmarski puszczał czasem Kowalskiego w Radiu Wolna Europa.
>>
File: 1452876177260.jpg (12 KB, 307x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452876177260.jpg
12 KB, 307x356
>>53647648
Best day of my lyf
>>
https://youtu.be/isFt_OuOONc
>maxiu
>>
>>53647719

no udzielali się razem czasami
>>
>>53647719
A co miał nie puszczać, swoje chłopy jeden z drugim.
Tutaj sam o tym mówi
https://www.youtube.com/watch?v=iiB-MnCxmJg
>>
>>53647719
Kaczmarski > Kowalski

bez dyskusji
>>
>>53647928
Od strony twórczości własnej na pewno.

Kowalski swoimi tłumaczeniami średniowiecznej poezji francuskiej okraszonymi komentarzem historycznym bardzo ożywił dla mnie tamtą epokę - to już nie współczesny autor próbujący wczuć się w człowieka średniowiecza, a porządny przekład autentycznych pieśni z tamtych czasów.

Szczególnie mocny na przykład Paszkwil na Conona de Bethune:
https://www.youtube.com/watch?v=x9dHyXsAWe8

Widać, że Kowalski na się na tym (zresztą to jego działka - http://www.arthist.amu.edu.pl/employee/show/id/12) i czyta się go bardzo przyjemnie.
>>
JEBAĆ POLSKĘ I POLAKÓW
>>
siedze na szołapie i jakas kurwa na łóżku psa tresuje żeby łape podawał

co za czas by być żywym
>>
>>53650872
Lepiej psa tresować jak pizdę wystawiać.

Ja psa nauczyłem siadać i podawać łapę w dwie parówki
>>
What do you think about Gorals? Is it true that they are the Texans of Poland?
>>
>tug 2 zupki chinskie z rana
>>
>>53656494
biedo zupki, czy takie droższe?
>>
>>53656579
biedo
>>
jakie to uczucie stulejki w ćipce?
>>
pupa>twarz>stópki>cycki żbsz rodz
>>
>>53656850
czuje dobżen brah
>>
penis > jądra > nogi > dłonie > pupa > obojczyki > stopy
>>
>>53657633
o ty pedale jebany
>>
>>53657674
o ty autysto jebany
>>
https://youtu.be/M16AG-eoGTE
>>
szalom
>>
>>
Intermarium musi się wydarzyć.
>>
>>53661142
no nawet bym zjadł
>>
>>53661336
pod stół karaczanie
>>
>>53661371
Nie chce ci miejsca zabierać :x
>>
>>53661439
ahahaha długo myślałeś nad tym co? jeszcze dopierdol mordę papyża
>>
>>53655293

They are retarded mountain Jews
>>
File: kot66.jpg (85 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kot66.jpg
85 KB, 800x533
>tug wędzony halibut z rana
>tug nadmorski żyd
>>
File: 1448888870635.jpg (327 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448888870635.jpg
327 KB, 1024x768
>>53661887
>tug dziczyzna z ognia z rana
>tug leśny żyd
>>
>>53662035

>>53662035

>>53662035
>>
>>53645767
Mnie tylko czasem denerwuje jak przyjeżdżają na studia,. a potem tylko mówią jaki Kraków chujowy. Ja tak mogę mówić, bo całe życie tu mieszkałem, to patriotyczne.
Thread replies: 310
Thread images: 74
Thread DB ID: 444620[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.