[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 94
Thread images: 39
File: kaljantai.gif (960 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaljantai.gif
960 KB, 320x240
Viikonloppu kännissä -painos
>>
File: 437.jpg (95 KB, 312x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
437.jpg
95 KB, 312x412
Eka kpöpille :D
>>
>>53635788
Eka Vapaus-tytyille.
https://www.youtube.com/watch?v=vPRfP_TEQ-g
>>
File: 13104286540010.png (133 KB, 1162x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13104286540010.png
133 KB, 1162x850
Pitäskö mennä huoriin?
>>
File: mömmö.jpg (33 KB, 500x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mömmö.jpg
33 KB, 500x394
>>53635965
Mämmis mennään mummiin mömmöis :D
>>
>>53635398

can someone translate this one
>>
>>53636118
"i have quite a bit of these to be honest"
>>
>>53636118
>Iris closed. Your ass was left behind on another planet
>Jaffas are coming. In to my anus.
>>
>>53635788
Tsekattu
>>
>>53636164
funny, I meant the comic tho pham :^)
>>
>>53636118
"The iris closed. Your ass was left on the other planet."
"The jaffas are coming. In my anus."
>>
>>53636198
oh did you
>>
>>53636166
>>53636220
thanks. what are jaffas?
>>
File: jahva.jpg (14 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jahva.jpg
14 KB, 400x400
>>53636272
Those bad guys from the Stargåte series. Also pic related. Also they are oranges as well.
>>
24 vitun kaljaa alla ja ei silti tunnu hyvältä. Mitäpä tähän enää lisäämään.
>>
File: olutta.gif (2 MB, 354x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
olutta.gif
2 MB, 354x314
>>
>>53636272
https://www.youtube.com/watch?v=JwLuC0ZDOEc
>>
Ehdottakaapa mulle jotain musiikki genreä :^)
>>
>>53636340
Viinaa varmaan sit.
>>
>>53636382
happy hardcore
>>
>>53636382
Kpop
>>
>>53636382
lolicore
t: musiikki pro
>>
>>53636340
jos juot kaljan per tunti nii aika loivat on nousut

ps. oot kova jätkä
>>
File: 1451005177961.jpg (136 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451005177961.jpg
136 KB, 1280x720
lauri jälkeen vuosien soitti kysyäkseen
>>
>>53636339
so... I know the Jaffas from stargate, those black egyptian human things... are those what the comic is referencing?
>>
>>53636565
it's a double reference with those and this >>53636380
>>
File: spede.gif (3 MB, 381x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spede.gif
3 MB, 381x368
saatanan saatana :DDDDD
>>
Sanokaahan, pitäiskö minun vain ryypätä koko huominen aloittaen heti aamusta? Jotenkin vain tuntuisi siltä.
>>
File: Näyttökuva (6).png (2 MB, 3840x1085) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Näyttökuva (6).png
2 MB, 3840x1085
>>53636431
>>
>>53636624
ah, thanks. I'm not privy to the complexities of finnish and swedish humor
>>
>>53636660
Juu sit sammut päiväksi ja illalla uudestaan.
>>
>>53636382
Ehkäpä tällainen blues rock pumppu joka jostain syystä keskittyy juopotteluun?

https://www.youtube.com/watch?v=X9FyQNx8oyU
>>
File: 2.gif (2 MB, 352x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.gif
2 MB, 352x200
>>53636687
>swedish
>>
>>53636470
Loivaa kyllä noustiin ja paha mieli vaan tuli
>>
>>53636687
Yeah, us Swedes and Finns, we share the same humour and memes. In the end, Finns are pretty much like us :D We share a language an all that :D

t. Swedish Swedeman from Sweden
>>
>>53637321
eli sul on laskut vitun kallu

ite saan hettkellisen hyvän tuulen alkoholista vaan jos juon tyhjään vatsaan 6 kaljan tuntivauhdilla, muuten vaan vituttaa
>>
>>53637413
Voikohan etanolia piikittää niin ku kannabista?
>>
>>53637413
Oli laskut tai ei menee tää silti tunteisiin kun juon vittu 24 vitun tölkkiä kaljaa ja helpottaa oloa vaan kuuden tunnin ajaksi kunnolla ja nyt jo itkettää oma paskuus.

Vittu.
>>
File: 1451360605515.jpg (74 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451360605515.jpg
74 KB, 400x400
>>53637392
>>
Hej! Är det sant att ni är bögar i den här tråden?
Hoppas inte det då ni skulle begå en synd och vara allmänt äckliga.

mvh Sverige
>>
>>53637560
Juuh eli vissiin se alkoholikaan oo mikään ihmelääke joka poistaa vitutuksen ja keittää kahvit.
Ratkase ne saatanan ongelmat ni ehkä auttaiski
>>
File: 1429397008331.jpg (247 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429397008331.jpg
247 KB, 1200x1200
>>53637560
Kannattaisko tehdä paskuudelle jotain eikä vetää kaljaa.
>>
File: 134590271957.png (93 KB, 331x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134590271957.png
93 KB, 331x429
>>53637643
Shut the fuck up and bend down you sissy
>>
>>53637643
No nyt vissii sit on yks ku tuli joku ruottalainenki tänne.
>>
File: 1451054812097.png (310 KB, 580x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451054812097.png
310 KB, 580x282
>>53637560
Ilmeeni kun en voi enää vetää kaljaa ilman vitunmoisia masiksia. Kai mä oon sit absolutisti nyt.
>>
File: 34643.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34643.jpg
9 KB, 225x225
>>53637643
The ones posting anime are the gay ones :D BESIDES YOU XDDDDDDDDD :D:D:D:DD:D:D::DD FUGING SERVERED :D
>>
>>53637793
>>53637817

Niin ku piikittää ganjaa esim jtp?
>>
>>53637643
Jag är bög
>>
>>53636382
future funk
>>53636637
evening george
>>
File: kiipeils.webm (2 MB, 852x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiipeils.webm
2 MB, 852x480
Aivan mieletön kissahätä

Postatkaa kissoja
>>
File: 1452260128311.jpg (439 KB, 630x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452260128311.jpg
439 KB, 630x770
>>53637817
awoo~
>>
File: 1424601090611.png (217 KB, 497x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424601090611.png
217 KB, 497x480
Ei ehdi enää kauppaan ja tekee mieli sipsua.
>>
File: testicles.jpg (130 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
testicles.jpg
130 KB, 1024x683
>>53638178
>>
>>53638254
:DDDDD
>>
>>53638274
Get out from here, Sven. Shouldn't you be getting ready to go outside to get culturally enriched in a dark alley or IKEA be getting? :D
>>
Suomalaisten kyl pitäs white guilttaa niitä eikä ottaa helvetti kuunnella sitä ku muut yrittää saada suomalaiset tuntemaan häpeää valkoisuudesta. Ei siitä ole helvetti vissiin ku vähän yli 50 vuotta ku ruotsalaisissa uutislehdissä vielä viitattiin suomalaisiin mongoleina ku suomalaisia pidettiin aasialaisina tai jonain ja 1900-luvun alussa suomalaisia ei päästetty jenkkeihin koska suomalaiset aasialaisia asfsaDASFASF.
>>
>>53638433
Hienot numerot
>>
Miksi täällä ei voi olla kuin Unkarissa?
>>
>>53638397
bit rude
>>
>>53638799
Koska Unkari on rasismi
>>
File: kebabfag.jpg (300 KB, 1018x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kebabfag.jpg
300 KB, 1018x568
Onko kebab muslimien ravintoa, joiden voimalla ne voivat tehdä terrori-iskuja uskontonsa nimessä?
>>
File: 1446400568977.png (10 KB, 861x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446400568977.png
10 KB, 861x434
>>53638433
Vitun hyvin sanottu, vaikka itse sanonki :D
>>
File: IMG_0037.jpg (307 KB, 1276x1532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0037.jpg
307 KB, 1276x1532
illan teema musiikki:
https://www.youtube.com/watch?v=gVv1Su8oqvc
>>
>>53639122
Ihan kiva, ite kuuntelin D. Bowien (se joka kuoli jtp) Diamond Dogs albumi, tää on aika jees
>>
>>53637793
>>53637817
>>53637876
Elkää viittikö ;_; Sammuin tuoliin ja heräsin just lukee teidän ilkeilyjä.
>>
>stk ku gines takana ja pääsee vasta huomenna joskus 18:00 runkkuvelveille koska virka-apu
>>
File: 23523.jpg (15 KB, 180x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23523.jpg
15 KB, 180x278
>>53640646
>intti
>>
>>53640300
Paska jätkä, et vetänyt tarpeeksi ja herännyt aamulla raittiina ja virkistyneenä.
>>
>>53640910
anteeksi anteeksi ;_;
>>
File: shinbou.jpg (792 KB, 660x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinbou.jpg
792 KB, 660x900
>>53640646
siellä sammakkokuvia intistä postail :)

hajoo paskaas vitun homo
>>
>>53636382

Oisko toi
>vaporwave
:DDDDDDDDDDDDDD

https://www.youtube.com/watch?v=cU8HrO7XuiE
>>
File: pulu.jpg (303 KB, 1020x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pulu.jpg
303 KB, 1020x570
>>53640983
Noh, seuraavalla kerralla tiedät sitten paremmin.
>>
millo corecraft tulee
>>
>>53636382
kaikki noi edellämainitut on vitun hyviä mut sit viel cloud rap aka loud crap
>>
File: 1451006273714.jpg (255 KB, 1200x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451006273714.jpg
255 KB, 1200x1500
miettikää, tässäkin oli vuos 69:

https://www.youtube.com/watch?v=D67kmFzSh_o

ja nyt on vuos 2016
>>
File: 1399395325164.jpg (50 KB, 768x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399395325164.jpg
50 KB, 768x720
Olen ihan vitun humalassa.
>>
>>53641867

Guy's got like 50/50 vision.
OH! and, uh.. PERKELE, PERKELe!!
>>
File: feels.jpg (63 KB, 408x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels.jpg
63 KB, 408x605
Tuntuu pahalta mies.
>>
File: 1370596827316.jpg (28 KB, 650x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370596827316.jpg
28 KB, 650x487
>>53643300
>vaimuni ei tule koskaan olemaan todellinen
>>
File: 1451077141448.jpg (149 KB, 767x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451077141448.jpg
149 KB, 767x890
nikko nikko nii
nikko nikko nii

haikee memphis

https://www.youtube.com/watch?v=cDd46nCHNOU
>>
File: 1397326565149.png (371 KB, 689x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397326565149.png
371 KB, 689x752
>>53643732
Vittu oletko sinä minä? Vähän ahdistaa näin lavallisen jälkeen kun joku kirjoittaa viestejä joita minä voisin kirjoittaa.
>>
File: lava.jpg (79 KB, 500x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lava.jpg
79 KB, 500x382
>>53643813
>>
File: pareto.png (100 KB, 1181x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pareto.png
100 KB, 1181x896
Mä olen kujalla
>>
>>53642827
David Bowien kuolema aiheuttaa sisälläni vahvan melankolian tunteen. Esiteinistä asti tykännyt hänen musiikistaan ja tuntuu oudolta miettiä, että nyt hän on poissa tältä planeetalta. Hieno mies.
>>
File: 1451252574073.jpg (77 KB, 553x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451252574073.jpg
77 KB, 553x555
>>53644005
Telekylterit nukkumaan.
>>
File: reelman.png (484 KB, 876x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reelman.png
484 KB, 876x585
>>53644628

Se on julkistaloutta, ei ne kylterit lue mitään mistä ei saa sadantonnin tuntipalkkaa heti pulpetista noustua ja bugatteja aamupalaksi.
>>
>>53644799
Shuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur. Whaevä duud!
Vastaus on derivoida, ottaa tsiljardi velkaa ja vetää lapaseen niin että kipinät lentää.
>>
Nostelen paremman langan
>>
File: 235876323.jpg (43 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
235876323.jpg
43 KB, 400x400
nikko nikko nii
>>
Miks meil on kaks mämmiä?
>>
>>53647351
Joku homo oli minuutin myöhässä
>>
Meen nukkumaan
>>
File: 1429439591869.jpg (59 KB, 482x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429439591869.jpg
59 KB, 482x499
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/bjorn-wahlroos-ei-usko-euroon---joustava-tyovoima--korjaisi-valuvian/3349676

Tää on hauskaa että ainoastaan nuo ekonomistikansanedustajat suostuu sanomaan ääneen että euro on menossa samaan roskikseen bretton woodsin ja vahvan markan politiikan kanssa, mutta ne jotka oikeasti päättää jostain on näitä joiden niska alkaa otsasta. Millon vittu viimeks täällä on ollu valtiovarainministeriä joka on lukenut kansantaloutta edes yhtä kurssia?
>>
Morjens. Olen todella humalassa, mutta päätin että haluan jakaa teille biisin joka huvitti ja vitutti samaan aikaan selvinpäin mutta pelkästään huvitti humalassa

https://www.youtube.com/watch?v=Hyh2JgGYfGY
Thread replies: 94
Thread images: 39
Thread DB ID: 448116[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.