[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden! :)
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 436
Thread images: 151
File: 1452600719511.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452600719511.jpg
14 KB, 480x360
Du har rätt, snutjävel.
>>
fan vad jag hatar rasister och böghatare
>>
>>53623296
Arne snälla sluta
>>
File: 1437475666519.jpg (348 KB, 1440x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437475666519.jpg
348 KB, 1440x2400
>>
File: 1452851874677.jpg (70 KB, 468x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452851874677.jpg
70 KB, 468x688
Daglig påminnelse
>>
File: 1434161545870.gif (3 MB, 340x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434161545870.gif
3 MB, 340x286
om 1-9 så ringer jag till andra ställen för jobb
om 0 så ringer jag till mitt gamla
>>
File: 1451525406005.jpg (62 KB, 922x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451525406005.jpg
62 KB, 922x591
>>53623185
>>53623234
Jag har varit ute hela dagen. Svetten blir iskristaller som hart när försänker mig i kryosömn
>>
>>53623426
jesus vilken jävla propagandablaska bamse är egentligen
>>
File: 1422594001742.png (17 KB, 180x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422594001742.png
17 KB, 180x200
Om fina siffror så kommer alla anons i tråden få ordning på sina liv och bli lyckliga.
>>
File: 1452442346346.jpg (1 MB, 1141x1141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442346346.jpg
1 MB, 1141x1141
DET VAR SLUT TROCADERO PÅ AFFÄREN
FAAAAAAAAAAAAAAAAAAN
>>
File: 1439657657994.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439657657994.jpg
7 KB, 153x179
>härdsten är nere
>har bokstavlingen inget att göra
>>
File: 1449920093574.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449920093574.png
85 KB, 294x258
>>53623551
Tur att man inte är anon nu då
>>
>>53623365
Jag är rasist.
>>
File: 00.jpg (552 KB, 1592x2250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
00.jpg
552 KB, 1592x2250
jag till vänster
>>
>>53623639
uppe igen nu
>>
File: 1434023744570.jpg (24 KB, 500x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434023744570.jpg
24 KB, 500x404
>>53623551
Jaja.
>>
File: 1447709069380.jpg (33 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447709069380.jpg
33 KB, 396x385
>>53623639
>dkn det kom upp igen
>>
File: 707.jpg (44 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
707.jpg
44 KB, 600x450
>>53623551
>>
>>53623426
>skriven av en kommunist
Vad väntade du dig egentligen?
>>
>>53623658
gör bröstreduktion och du skulle kunna vara söt
>>
File: 1407775669719.jpg (8 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407775669719.jpg
8 KB, 184x184
>låg med en tjej
>kan inte få någon av den kompiskretsen längre
tänk på vart ni stoppar den favä
>>
File: trump frog.png (158 KB, 489x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump frog.png
158 KB, 489x501
>>53623684
Vilken söt groda :3
>>
>>53623658
Tog mig ett tag att få syn på snorren.
>>
>>53623721
Om du inte hade liten qk och gjorde bort dig så förbättrade du bara dina chanser med tjejerna i hennes krets favä
>>
File: 1426555907834.jpg (7 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426555907834.jpg
7 KB, 250x241
>>53623461
>var ute och gick
>drog till med en bondsnytning
>det kommer lite snor på jackan
>det hann frysa fast innan jag hann torka bort det
>>
>dkn ingen atletpaj att duscha med
Alltså tänk er att ni duschar med en längre och 'starkare' kvinna, du tvålar in henne, ni myser etc men helt plöstligt så börjar hon massera din röv och pillra lite runt hålet och det är så jävla hett att du inte gör motstånd etc

brb måste fan runka
>>
File: 1426669492710.jpg (96 KB, 636x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426669492710.jpg
96 KB, 636x900
>dkn ingen rumpa fv
>>
>vaknade
>13:00
>bror ringer och sa at han lämnade en sak utanför min dörr
>öppnar dörren
>står en tjej i slutet av trappen, hon ser mig
>knäpptyst
>jag har inte varit utanför lägenheten sen nyår så har bara på mig kalsonger och strumpor
>säg något snabbt
>har inte talat på ungefär en vecka, visade sig att jag hade blivit hes
>'Ääää, uhaehm' kommer ut, i en sjuk ton
>ta tag i påsen och stäng dörren
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>53623721
Jvdk

>är på fest
>hånglar med en tjej
>blir apfull
>hånglar med en annan tjej
>de var bästa kompisar
>>
>>53623426
>bamses gnidande händer
>>
>>53623798
haha
>>
File: 1425684061647.jpg (59 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425684061647.jpg
59 KB, 600x600
>>53623684
>>53623773
>dkn ingen svensk Trump
>>
File: mm.jpg (11 KB, 320x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm.jpg
11 KB, 320x256
>>53623778
>allt tjejer vill ha är sex
hur känns det att vara oskuld
>>
>>53623791
>>
Ef maður ríður óléttri gellu getur maður þá snert barnið með typpinu?
>>
>>53623798
>öppnar dörren
>i kalsonger
>>
>>53623858
>bilden
Hahahahahahahahaha... Trump, din självgode jävel.
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53623810
Surt. Nåja, bara skit i dom.

>på fest förra helgen
>vi plockar fram och röker en gås
>börjar gnida oss mot varann
>jag råkar smeka min kusins rumpa utan att jag tänkte på det
Det värsta var att ingen reagerade, vi tog avsked med en kram som vanligt.
>>
File: ruff_news.jpg (65 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ruff_news.jpg
65 KB, 768x1024
>>53623869
Nej anon, de vill ha pengar och makt över mäktiga män också
>han tror att kvinnor är komplicerade
>>
File: d83.jpg (233 KB, 750x1087) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d83.jpg
233 KB, 750x1087
>>53623923
>>53623810
ångesten som kommer med nbögeri var inget jag förväntade mig favä
>>
>>53623900
>denna ostpizzamening
Har ringt SÄPO favä
>>
File: 1452188117519.png (301 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188117519.png
301 KB, 800x1000
https://twitter.com/Andrefrisk/status/687997711111598080
BANTZ
>>
File: 1435312894648.jpg (22 KB, 317x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435312894648.jpg
22 KB, 317x379
>dkn har varit sjuk i 5 dagar
>dkn har inte tränat på snart 1 vecka
>>
>>53624023
För att vara Frisk så har han sjuka tugg.
>>
>>53623923
Alltså det här med incest är så jävla överdrivet. Det är liksom ute ur vårt kollektiva medvetande då det varit en självklarhet så länge. Jag har inte knulat mina syskon precis men det har hänt att jag och snyggkusinen har myst lite. Visst undvik att avla massa missfoster men vem fan bryr sig om att två sysslingar eller kusiner gosar lite?
>>
File: tribute2.jpg (71 KB, 600x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tribute2.jpg
71 KB, 600x451
Vad hände med fröken FAS?
>>
File: image.gif (1 MB, 604x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
1 MB, 604x370
>>53624084
Åh du
>>
File: 1437296063696.jpg (32 KB, 600x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437296063696.jpg
32 KB, 600x309
>Alltså det här med incest är så jävla överdrivet. Det är liksom ute ur vårt kollektiva medvetande då det varit en självklarhet så länge. Jag har inte knulat mina syskon precis men det har hänt att jag och snyggkusinen har myst lite. Visst undvik att avla massa missfoster men vem fan bryr sig om att två sysslingar eller kusiner gosar lite?
>>
>>53624084
Ayy här får du ett (Du)
>>
File: 14154354354452.jpg (102 KB, 1280x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14154354354452.jpg
102 KB, 1280x770
>Utrikesminister Margot Wallström gick inte bara förbi kön när hon fick en lägenhet av Kommunal i Stockholms innerstad. Hon bor dessutom näst intill gratis. Varje månad kan hon kvittera ut 12.400 kronor från Regeringskansliet i ersättning för dubbelt boende – hyran för den fullt möblerade lägenheten är på 12.432 kronor.
>hon behöver bara betala 32kr i månaden
>>
>>53624257
Det som förvånar mig är att folk är förvånade att politiker och fackfolk fuskar.
>>
>>53624257
Adeln har sina rättigheter förstår du väl?
>>
>>53624307
Men sånt händer ju bara utomlands, inte i lilla Sverige!
>>
>>53624099
Har du knullat din kusin?
>>
File: image.jpg (31 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 306x306
>>53624257
>korruption existerar inte i Sverige
>>
File: 14505435343352.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14505435343352.jpg
45 KB, 728x728
>>53624338
>dkn dumma svennar tror seriöst att Sverige inte är korrupt
>>
File: stirner.gif (7 KB, 170x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stirner.gif
7 KB, 170x200
>inte vara en intellektuell neet
>behöva samhällets bekräftelse

tippar
>>
File: 1433026391320.jpg (85 KB, 454x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433026391320.jpg
85 KB, 454x453
>köpte GTA V för istället pirata så jag skulle kunna spela pålinje
>upptäcker att det är helt baserat på att man har vänner och är social
>avinstallerar

Trodde favä att det skulle va som en öppen värld mmo där man kan bygga sitt eget liv.
>>
File: adolff hiettlort.jpg (74 KB, 337x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adolff hiettlort.jpg
74 KB, 337x450
>dkn vi står inför branten av ett nytt världskrig

>dkn vet att det kommer blossa upp rejält om 3-4 år

>dkn folk runtomkring en behöver någon som leder dem till lugnet igen

>dkn vet inte om man orkar ge allt ett nytt försök

Jag har ju lärt mig utav mina misstag, men jag vet inte om jag orkar.

Förtjänar de att överleva?

Om jag inte motar bort den evige så kommer de inte att överleva.

Borde jag?
>>
>>53624371
Har du också hoppat av?
>>
>>53624327
Jag har hört sjuka historier om Finland. Någon minister som satt i en idrottshall i den lilla staden hon bodde i och tittade på sina barn när de idrottade medans hon försökte få litet jobb gjort. Men det är nog bara lögn, tillsammans med den där kookomus-presidenten som skyfflade sin egna snö.
>>
File: image.png (265 KB, 334x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
265 KB, 334x393
>>53624371
>inte rannsaka sig själv
>>
File: 1451871741132.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451871741132.jpg
93 KB, 620x670
>>53624411

Nej, måste plugga för CSN och bostad

Medborgarlön när?
>>
>>53624402
Slutade läsa efter första meningen, Skjut dig själv """"Människa""""
>>
>>53624402
Klasse, ingen bryr sig om dig.
>>
>>53624385
Detta. Blev besviken som fan också. Ville ju bara lattja runt i Los Santos och panga randoms, inte göra uppdrag med polare som jag inte har.
>>
facebookPUNKTcom/events/1234245196590603/
>Baba Stiltz
Vem kommer? Är det gratis inträde, eller? Fattar inte.
>>
File: 13543561433.jpg (21 KB, 372x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13543561433.jpg
21 KB, 372x260
>>53624437
>Nej, måste plugga för CSN och bostad
>dkn har en hel termin kvar av rester som kommer bita mig i röven närsomhelst
>>
Ifall man behövde ta banklån och betala terminsavgifter för universitet. Hade man tagit sina poäng i tid då?
>>
>>53624023
Vad menade han med det här?
>>
File: 1452157915625.png (89 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157915625.png
89 KB, 399x382
>>53624107
>le FAS meme
>>
File: chloe laughing.jpg (37 KB, 210x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chloe laughing.jpg
37 KB, 210x202
>>53624402
>för fet
>>
>nuvarande kyla: Bister med risk för Bitande
Det är vinterstädning på gatorna
>>
File: 1445124675576.jpg (139 KB, 497x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445124675576.jpg
139 KB, 497x344
HUR

JAG HATAR

DENNA VÄRLD
>>
>>53624487
Kornél <3
>>
>>53624402
Personer som
>>53624443
>>53624448
är det ingen mening med att hjälpa, resten kommer behöva all hjälp de kan få
>>
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/14/ensamkommande-flyktingpojkar-sager-sig-ha-erbjudits-pengar-sex

Jag har ingen skrattbild som kan mäta sig med detta, finnar bokstavligen hanrejer.
>>
File: 1450106153355.png (62 KB, 412x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450106153355.png
62 KB, 412x351
>Så här har din skuld förändrats under 2015

>Skuld 2015-12-31: 67466 kr
>>
>>53624664
STÄNG NER DET, MÄNNEN VET
>>
File: 1773829548375.jpg (7 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1773829548375.jpg
7 KB, 300x168
>>53624618
Ett litet (du) kanske får det att kännas bättre.
>>
File: 1439693706194.jpg (40 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439693706194.jpg
40 KB, 480x360
>>53624715
>tmn jag skulle kunna betala av den skulden dirr
>>
> fläktproblem på knätoppen
Tur att det är väder ute så man bara kan sitta ute om den går varm favä
>>
File: 1425194351821.png (25 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425194351821.png
25 KB, 396x400
>drog en rejäl runk inatt, sprutade över mig själv
>somnade direkt med kuk i hand
>när jag vaknar ser jag att där är rentvättade kläder på bordet som inte var där igår
Hoppsan
>>
>>53624808
Rannsaka dig själv FÖ HE
>>
File: 327131763620.jpg (95 KB, 1600x1166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131763620.jpg
95 KB, 1600x1166
>>53624808
>anons mammas ansikte när hon kom in i hans rum
>>
File: 1440693919948.jpg (81 KB, 549x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440693919948.jpg
81 KB, 549x549
>>53624808
>>
>>53624808
Lade du täcker över dig själv i varje fall?
>>
File: you are the loser.jpg (20 KB, 357x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
you are the loser.jpg
20 KB, 357x446
>>
>>53624808
Sover du inte under täcke?
>>
File: 1441130377805.jpg (121 KB, 793x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441130377805.jpg
121 KB, 793x391
>>53624928
>>53624945
>runka under täcket
>>
>>53624371
omfamna ingenjörsjagjaget
>>
>>53624464
>Ville ju bara lattja runt i Los Santos och panga randoms
detta kan man ju göra dock

..

.
om man har polare att göra det med
>>
>>
>>53625013
>han runkar inte täcket
>han har inte lapptopp på magen
blir ju varmt och mysigt kalla vinternätter
>>
Fy för tråden idag
>>
File: 1386537454062.jpg (826 KB, 1280x1707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386537454062.jpg
826 KB, 1280x1707
>när två asiatpajer står bakom en i kassan och fnissar

I-inte åt mig va?
>>
File: 1452856162712.jpg (207 KB, 649x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452856162712.jpg
207 KB, 649x800
>>53624513
Ang. Wallströms lägenhet och Israelskiten... har du sovit under en sten?
>>
>>53624761
Jag kan bli din personliga sexslav i några månader om du gör det.
>>
File: 1451713330265.jpg (66 KB, 500x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451713330265.jpg
66 KB, 500x505
>Ef maður ríður óléttri gellu getur maður þá snert barnið með typpinu?
>>
>>53625134
>dkn blir alltid svettig om fötterna när jag ligger med en knätopp i sängen

För kallt att ha dem utanför, för varmt under och strumpor är obekvämt
>>
>>53625155
>asiater
>"pajer"
Haha aa
>>
File: 1432154488622.gif (3 MB, 386x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432154488622.gif
3 MB, 386x232
>>53625155
Inte skulle väl någon vara så elak
>>
File: 1438438248206.png (246 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438438248206.png
246 KB, 500x375
>''skaru med på fotbollen''
>haha ae
>''vi hämtar dig''
>>
>>53624618
gr te
>>
Kvääääääää
Tågbögar lämna
>>
File: 1452820510058.png (610 KB, 629x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452820510058.png
610 KB, 629x722
>dkn 7.5p trilla in
Vinägerchips och pmax samt 2d ikväll som firande
>>
>>53625268
jonte sluta mumla när du ska säga nej för helvete. IN PÅ SKYPE
>>
>>53625155
Är ens asiater kåta? De verkar ju aldrig ha sex.
>>
>>53625303
>vinägerchips och pmax
Du behöver jesus i ditt liv mann1
>>
>>53625160
L U L E Å
>>
>>53625303
Det behövs mer hotaru
Hennes absolut galning-ögon är så jävla smaskiga
>>
>>53625303
>dkn min håla inte har vinägerchips
>>
>>53624142

Skulle knulat mina 3 systrar och samtliga kusiner om de varit villiga favä

>dkn bokstavligen hela min generation av familjen och släkten är sliddjur med runda, förföriska rövar och yppiga mjölkpåsar

qk1 diamanter varje högtidsdag och släktmiddag
>>
>clowndel remixar
HNNGH
https://www.youtube.com/watch?v=vrcw8YpKVv0
>>
>>53625404
Köp lättsaltade och ha på vinäger själv då
>>
>Inte spelat dota på månader
>ser massa items man aldrig ens använt
>alliance fortfarande skit
>dota 2
>>
File: 1452822146472.jpg (1 MB, 1960x2146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452822146472.jpg
1 MB, 1960x2146
>>53625339
Skulle dricka Dr P men det innehåller socker som förstör ens tänder, det dricks bara under tentor
>>53625386
Hotaru är topp slyna, Saya topp gifta sig med
>dkn skulle dock inte säga nej att förlova mig med Hotaru med en godisring
>>
>>53625157
>Wallströms lägenhet

Tydligen, det säger mig ingenting
>>
>>53625407
>brevet stinker autism
>>
Vem /hemlig 1,5 timmes kraftvilopaus/ här?
>>
>>53625494
För lat.
>>
>>53625504
Köp diet versionen då.
>>
>>53625496

Ge items :3
>>
>>53625496
>dkn inte spelat dota sen i oktober
>missat två uppdateringar
>går in i spelet oförberett
>blir rövdemolerad
>konstiga runor
>konstig bana
>konstig ny hjälte
>förlorar alla 3 matcher
>inge mer dota 2
Fan vilket rävspel.
>>
>>53625100
>
>>
File: 3215772_2048_1152.jpg (45 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3215772_2048_1152.jpg
45 KB, 612x344
>dkn inget svenskarnas parti
>>
File: utlöst.png (1 MB, 1440x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utlöst.png
1 MB, 1440x806
Vad säger hennes ansikte?
>>
File: 1378048404260.jpg (81 KB, 451x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378048404260.jpg
81 KB, 451x392
>>53624099
>HAN HAR KNULLAT SIN KUSIN
>>
>>53625714
Inte tillräckligt med qk från pappa i barndomen.
>>
>>53625714
Ser ut som att hon luktar på fisar dag som natt.
>>
>>53625701

Skitful partifärg.

>"folkfronten"
>"näää fan grabbar, folk tycker det låter för radikalt, vi ändrar"

f1 pinigt hela grejjen favä
>>
>>53625714
Hon tänker på SSK.
>>
>>53625714
>okej kom igen nu bryt inte bryt inte tala proper svenska
>>
File: 1385642249116.gif (1 MB, 360x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385642249116.gif
1 MB, 360x200
>>53625182
>>
>>53625714
gri vi chilenare
>>
>>53625714
En vit man står framför mig
>>
>>53625622
Hur mycket kan du tänka dig betala för skititems?
>>
>>53625801
rasist
>>
>>53625781
>låter för radikalt
Mann1 du vet inte vad du pratar om
>>
File: 1434825631677.jpg (91 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434825631677.jpg
91 KB, 640x640
A L L I A N C E
>>
>>53625714
Hon är faktiskt ganska söt favä
>>
>>53625813
Hon var väl arab?
>>
>>53624099
h-h1
>>
File: 1449921525158.webm (3 MB, 1000x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449921525158.webm
3 MB, 1000x562
>dkn hämtmat påväg hem just nu
Tigerräkor med ris, wokade grönsaker, jordnötssås och kokosmjölk :3
>>
Snubben frågar om vad man kan göra i Sthlm för 1k eur.
>>>/trv/1069836
>>
>>53625825

Noll (0) svenska riksdaler.
>>
>>53625856

haha "aa"

Så, vad var tanken bakom att först behålla sin hårdkokta brunskjorteestetik med "Folkfronten" för att sedan byta namn efter typ en vecka till SvP om inte för att bli mer "rumsrent"?
>>
File: dumdum.png (46 KB, 240x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dumdum.png
46 KB, 240x232
Inget stormbögeri
Sverige är ju totalt anti att klassa folk i olika raser, för att det tydligen inte stämmer, men när exakt räknas något som en ny ras då? "Race" används ju fortfarande i engelskan, så är förvirrad. Läste något om att det bara är att vi utvecklades på olika ställen, folkslagen hade ingen mixning med andra utifrån osv, men borde inte det betyda att det är olika raser?
+ att vita och asiater tydligen mixade med neandertalare, borde inte bara det ha en effekt som gör oss annorlunda?
>>
>>53625864
>förvånad
>>
>>53625909
Om du behöver mer kokosmjölk så slå en signal till mig, har massa ;)
>>
File: alice sötorescu.jpg (32 KB, 635x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alice sötorescu.jpg
32 KB, 635x424
>>53625895
>Hon är faktiskt ganska söt favä

Jag tänker också detta varje gång jag tittar på Alice
>>
>>53625909
Vad blire för dricka?
>>
>>53625909
>scampi

Usch, sluta.

#BojkottaScampin
>>
File: 134543544459.jpg (169 KB, 825x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134543544459.jpg
169 KB, 825x540
>dkn fuskade och föll för semmeljuden
>>
>>53625951
>vänta sig att logik håller i sådana frågor
>>
File: 1450186557779.png (276 KB, 424x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450186557779.png
276 KB, 424x412
>>53625958
Santa Maria? Snällt!

>>53625982
Mor köpte hem en jontecola också, men tror det blir vatten eller mjölk till detta.
>>
>>53625975

Vill förnedra det zigenska borgarbrackaludret sexuellt favä
>>
>>53625951
>Sverige är ju totalt anti att klassa folk i olika raser, för att det tydligen inte stämmer
Men det stämmer, mann1. Sedan att folk har helt snea idéer om vad ras innebär är en helt annan sak.
>>
0-2 chips och dip
3-6 ostkrokar
7-9 inget
0 och fina siffror = knark
>>
>>53625492
Den pajasdelen är för oanständig favä
>>
File: alice.jpg (50 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alice.jpg
50 KB, 612x344
>>53626059
MIDSOMMARFÖRNEDRING ÄR INTE DET ENDA URSVENSKA VI HAR, DET HAR DU RÄTT I, POL POT
>>
File: 1450580570735.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450580570735.jpg
122 KB, 640x640
>>53626039
Varför?
>>
>>53626059
Vad har hon gjort dig?
>>
>>53626039
Vad är det för fel på scampi?
>>
>>53626134

Scampin är en otrolig miljöförstörare.
>>
>>53626134
>dkn ingen gladkattfv
>>
ping dakka

http://www.dagensjuridik.se/2016/01/inte-sexuellt-ofredande-att-erbjuda-gruppsex-pa-fest-djupt-oenig-hovratt-friar
>>
>>53626144

>marknadsliberal
>drar offerkortet 9000 gånger per debatt

Inte för att hon är värst eller så, känner >>53626059 inför i stort sett alla sliddjur favä
>>
File: 138436577753.gif (967 KB, 245x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138436577753.gif
967 KB, 245x250
>dkn köpte värmeljus för det är så kallt i lägenheten
>dkn kommer säkert elda upp hela skiten nu

Kan jag få ett F?
>>
>>53626274
>dkn man köpte värmeljus för att spela rollspel
>>
>>53626069
Det jag tycker är skumt är att alla andra djur klassifieras, men när det gäller människor så verkar det som att det inte är okej? Känns bara konstigt
>>
File: 1451667302395.png (258 KB, 540x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451667302395.png
258 KB, 540x467
>>53626196
M-men tigerräkor

>>53626197
Bli snygg, nbög, semijonte och bo i Växjö så har du en chans
>>
File: 1452781403177.png (43 KB, 312x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452781403177.png
43 KB, 312x390
>dkn myser och tittar TVD
>dkn ingen pv
>>
>>53626274
E

Alltså låt de stå där de inte kan tända något, typ på en tallrik eller liknande
>>
>>53626350
Hej hej, skall vi mysas?
>>
>>53625407
bre bi famygdala
>>
>>53626312
Grejjen är ju att du inte har lika stora skillander bland människor som, tex, mellan en shcäfer och en Chihuahua. Bland människor så är det mer som skillanden mellan en golden retriever och en labrador.
>>
>>53626326
>Bli snygg, nbög, semijonte och bo i Växjö
0 av 4 möjliga, helvete.
>>
>>53626234
Tala om för mig varför det är dåligt att vara för en fri marknad? Att ha vissa program för att hjälpa folk som har det svårt kan man finansiera med sådan politik.

Hon är ju en utav de liberala zigenarjudarna som drar minst offerkort i debatten. Snarare är hon den som skriker allra högst för att folk ska ta sitt jävla ansvar och rannsaka sig.
>>
Vad finns det för vettigt ställe att käka på i Stockholm centralstation?
>>
>>53626422
Vet inte, akta dig för invandrarna och homofilerna.
>>
File: 1452867343059.png (23 KB, 608x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452867343059.png
23 KB, 608x646
Tillbak[A]?

>>53626350
homo

[spoiler]Jag tittar också på det[/spoiler]

>>53626399
F
>>
>>53626353
Har ju såklart små ljuslyktor i glas. Nojjar ändå.
>>
File: utter horror.jpg (91 KB, 1278x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utter horror.jpg
91 KB, 1278x720
>när man hör stockholmska
>>
>>53626312
För att folk några år sedan använde människoklassifiering för att kolonisera, folkmord och annat inte så bra saker mot andra folkslag.
>>
File: lkopik098908.jpg (12 KB, 307x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lkopik098908.jpg
12 KB, 307x356
>dkn semlor och drakens dogmatik
>>
>>53626398
Absolut, men att skillnaderna inte är lika stora betyder ju inte att man inte borde klassifiera det alls. Antar att vi gör det iallafall delvis, genom att kalla folk svart, arab osv
Jag vet inte, det känns lite som att hela rasdebatten mest ses som fel pga övermänniska-skiten
>>
>>53626350
>TVD
?
>>
File: 1443952198559.png (56 KB, 261x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443952198559.png
56 KB, 261x255
>>53626469
[A] tillbaka
EE baka
>>
File: 1451835891728.png (646 KB, 800x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451835891728.png
646 KB, 800x900
>>53625608
Finns inte här desu senpaitachi
>>
>>53626485
Jag kan meddela dig att ifall vita britter massmördar zulukaffrer i sydafrika så skiter jag bokstavligen i det. Jävla niggers förtjänar det.
>>
>>53626234
>drar offerkortet 9000 gånger per debatt

offerkort?

>känner >>53626059 inför i stort sett alla sliddjur favä

okej mdongo, åk hem med dig
>>
>>53626478
Jag F:ar det mod du inte har längre
>>
>>53626480
http://vocaroo.com/i/s17YJaCIETyD
>>
Vilka är sthlms no-go zones?
>>
>>53626547
>han dukker opp i samme draft som s4
>>
>>53626623
Ingen.
>>
>>53626623
Allt runtomkring saluhallen på östermalm
>>
>>53626525

Mm, genom etnicitet primärt... vilket egentligen är samma sak, etniciteter är specifika grupper medan ras är en samling av etniciteter som har likartade, gemensamma drag (europeer, afrikaner, östasiater osv)
>>
>>53626623
Rinkeby, kista, hallonbergen m fl
>>
File: 1423995056695.jpg (11 KB, 200x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423995056695.jpg
11 KB, 200x210
>>53626480
>invandrarsvenska
>>
>>53626480
>när man hör ren svenska
fdåd
>>
>>53625931
De, till skillnad från Motståndsrörelsen, insåg att man inte kommer någonstans med forcerade 30-tals jagjag. Först och främst måste du ha ett namn man kan lägga på minnet och relatera till. Otroligt mycket lättare att göra sig ett namn med Svenskarnas Parti än Nationalsocialistisk Front eller Folkfronten. En så fruktansvärt liten minoritet av svenska folket visste ens att SvP fanns, än mindre hade gjort det om de fortfarande hade kallat sig för "Folkfronten". Du tror att alla människor är intresserade av politik bara för du är det? Många vet inte ens vilka partier som finns i riksdagen. Det mest pinsamma är inte att Folkfronten bytte namn till SvP, det mest pinsamma var att Motståndsrörelsen startade en parlamentarisk gren så de kan kamma hem 0,00007% av rösterna nästa val. Undra hur många procent SMR, NMR, Motståndsrörelsen och Nordfront kommer få vardera av svennebanan som vill rösta radikalt.
>>
>>53626623
stockholm med omnejd
>>
File: 1452136409411.jpg (58 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136409411.jpg
58 KB, 384x384
>>53626613
>faktiskt överdriva sin röst så mycket för (Du)'s
>>
>>53626623
Rinkeby,Tensta,Hjulsta,Husby,Kista,Vällingby,Duvbo,Hallonbergen,Jakobsberg.
>>
>>53626664
Och Lidingö
>>
>>53626623
Jag besökte Akalla och det vill jag inte göra igen. Fyfan vad äckligt och fick blickar hela tiden och ett blattegäng som skrek på oss.

Men om det är en no-go zone vet jag inte, kanske bara är ovana vid svenskar där.
>>
bygga en jävla mur till södra sverige och låta all blattar stanna där j n
>>
>>53626234
>>drar offerkortet 9000 gånger per debatt

>säger anon med sitt vithetsprivilegium

jag kan säga att du drar med offerkortet, eftersom jag inte är en vit kvinna, det ser du väl?

http://i.4cdn.org/wsg/1452876428629.webm
>>
>>53626671
Aah, okej det underlättade lite
Så enda grejen i princip är att vissa kallar det etnicitet och stormbögar kallar det raser?

t. rövburgare
>>
>>53626582
Vafan har det med det jag skrev att göra, svarade ju bara anon om tabun med rasforskning.
>>
>>53626691
Åj skit, de vet.
>>
FÖDD
INNANFÖR
TULLARNA
>>
File: 1452206019184.png (187 KB, 345x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452206019184.png
187 KB, 345x301
http://www.breitbart.com/big-government/2016/01/15/climate-alarmists-invent-new-excuse-the-satellites-are-lying/

KAN

INTE

HITTADETTA
>>
File: 1449180532590.gif (101 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449180532590.gif
101 KB, 500x364
>>53626716
Åh, så observant du är
>>
File: 1452780610237.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452780610237.jpg
434 KB, 1561x3015
>Jag kan meddela dig att ifall vita britter massmördar zulukaffrer i sydafrika så skiter jag bokstavligen i det. Jävla niggers förtjänar det.
>>
File: 1442844887775.gif (938 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442844887775.gif
938 KB, 500x281
>>53626726
Lidingö är bäst ju.
>>
File: city.jpg (98 KB, 390x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
city.jpg
98 KB, 390x390
>>53626748

>tom riksbögen himlar med ögonen åt häxans jagjagsargument
>>
>>53626777
VILKA SIFFROR BEKRÄFTAR HELL SEGER I NÅDENS ÅR 2016
>>
>>53626857
>lidingökeken
>>
>>53624257
Men hon är ju sosse så därför är det okej
>>
>>53626837
Fan vad jag älskar dakka för den bilden.
>>
File: 1452842711106.jpg (556 KB, 1280x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452842711106.jpg
556 KB, 1280x1046
>>53626820
hehe mm
>>
>>53626857
Är du han 24/26-årsanon?
>>
>>53626936
>blond japan
>blond
>>
>dkn man inser att folk i majoriteten av världen är sociala utan att bli fulla och det ses ned på att vara full

Hur fan ska man klara sig?
>>
File: 1452001906031.png (279 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452001906031.png
279 KB, 500x500
>>53626981
Vad antyder du?
>>
>>53626997
Smygsupa favä.
>>
File: 1433371597844.jpg (14 KB, 246x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433371597844.jpg
14 KB, 246x216
>>53626748
Hahaha, vad underbart när hans egen skitsnack drabbar honom själv.
>>
File: CYSdPENWYAAd0kK.jpg (100 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYSdPENWYAAd0kK.jpg
100 KB, 600x600
:^)
>>
>>53627016
Är inte de syskon?
>>
Det är lite konstigt att man måste få personnummer från skatterverket och inte direkt från migrationsverket på samma tiden man får uppehållstillstånd.

Måndag, kompisar. Måndag.
>>
>>53626744
Ja så ni äckliga hanrejer i norr kan fortsätta att rösta rödgrönt och på FI xDDD
>>
>>53627035
>sylvester
Kek
>>
>>53627035
>dkn ingen Orban ledare

Svetsaren avgå reeee
>>
Ping stockholmsbögar

Annika Strandhäll har en villa på värmdö. Hon har även en övernattningslägenhet i stockholm. Behöver man lägenhet i centrala stan om man bor på värmdö? Jag bor ju inte i stockholm men jag blir mycket skeptisk.
>>
>>53627072
>muh 30% SD på vissa ställen!
Tro mig, det är ingen förlust att kapa av södra Sverige.
>>
File: 1452170999583.jpg (71 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452170999583.jpg
71 KB, 880x880
>>53627068
Ja? Något fel eller?
>>53627035
keke
>dkn ingen Orban
>>
Vilka ska ut ikväll i Stockholm?
>>
File: ren autism.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ren autism.png
3 MB, 1920x1080
Vad fan glider kameramannen runt på? Ser helt efterblivet ut.
>>
>>53627072
Inge i Norrland röstar ju grönt eller rosa bara sossar för hela slanten.
>>
File: milo meme.jpg (51 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo meme.jpg
51 KB, 600x600
Milo sade precis "Can't stump the trump" på Sky News

När jagjags blir verklighet.
>>
>>53627120
Lite äckligt att vara så intim med sin syster favä
>>
File: 1449678488371.png (901 KB, 2400x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449678488371.png
901 KB, 2400x3000
>>53627114
>kapa bort den näst bästa delen av Sverige
hehe mm
t. bor inte i södra sverige
>>
>>53626748
>mein kampf är inte mot dig
>jag har klart för mig vilken mein kampf är emot

vafan, varför har vi så många paranoida människor i media som ser fienden överallt istället för att diskutera på ett civilt sätt.
>>
Vad kan man hitta på för kul saker i Stockholm?
>>53627124
Jag vill.
>>
Vad gör ni i kväll då?
>dkn ensamdricker
https://www.youtube.com/watch?v=Zx0zyzRtTJ0
>>
File: 1449758777547.jpg (122 KB, 1276x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449758777547.jpg
122 KB, 1276x718
>>53627166
De gifter sig och knullar din nybög, stick till reddit
>>
File: 1441703614171.jpg (281 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441703614171.jpg
281 KB, 3000x1688
>>53627144
en swagboard
>>
File: 1451921962903.webm (1023 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451921962903.webm
1023 KB, 640x640
>>53627144

En enklare version av batmobile.
>>
>>53627224
kom till Sthlm Pekka >>53627211
>>53627124
>>
>>53627224
Tjockar mig.
Har kul med mig själv.
Ser på något roligt eller spelar något roligt.
>>
File: 1417702463524.jpg (55 KB, 500x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417702463524.jpg
55 KB, 500x501
https://www.youtube.com/watch?v=crQ4llWDl0Q
>>
File: 1449774300981.png (152 KB, 600x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449774300981.png
152 KB, 600x528
>>53627235
fyfan
>>
>>53627190
Skåne, Småland, Västra Götaland (undantaget skjuteborg), Värmland och Dalarna är baserade. Även Östergötland, Västmanland och Halland är okej. Egentligen är allt bra förutom Malmö, Göteborg, Uppsala och Stockholm.
>>
File: 1441066523198.jpg (100 KB, 564x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441066523198.jpg
100 KB, 564x375
Varför dejtar inte du en singelmamma, anon?
>>
>>53627224
https://www.youtube.com/watch?v=eMnGEalDUk4

Bästa låten som thåström och ebba grön gjorde. Imperiet en skit.
>>
File: 14243244495.jpg (465 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14243244495.jpg
465 KB, 853x1280
>>53627035
>too late
>>
>>53627224
>>53627267
>>53627211
Kan nån ge mig alkohol?
>>
>>53627281
Förstår inte herr dödsjugge.
>>
>>53627303
Jag klipper hellre av min mdongoklassade kuk med en slö sax.
>>
Planera ni nån stor bögfest i stockholm eller hur?
>>
File: 1450810069369.jpg (500 KB, 1400x1201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450810069369.jpg
500 KB, 1400x1201
>>53627293
Södermanland är en skit favä
t. bor i sörmland
>>
>>53627325
Hon säger heil hitler efter att hon skålar.
>>
>>53627321
Jag har 2.8or.
>>
Vad hade hänt om vi vann vid Poltava? Hade vi erövrat Ryssland?
>>
>>53627309
>Bästa låten
Det är ju flyktsoda.
>>
>>53627388
Det funkar inte.
>>
>>53627411
haha aa
>>
>>53627383
Jaha det är tyska, såg bara på texten till videon och slog av öronen.
>>
>dkn inte skitbra tysk eller brittisk WW2 pilot och bara räda skiten ur en stad
>>
File: 1449730904749.jpg (266 KB, 800x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449730904749.jpg
266 KB, 800x1100
>>53627284
>faktiskt vara bög
>>
File: 1440163566966.jpg (13 KB, 216x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440163566966.jpg
13 KB, 216x197
>2015+1
>raskriget har inte börjat än
>>
File: CW3EZIdWcAE1Y00.jpg (19 KB, 541x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CW3EZIdWcAE1Y00.jpg
19 KB, 541x395
>>
File: 1380432443305.jpg (26 KB, 338x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380432443305.jpg
26 KB, 338x338
>>53627487
>tro att ett splittrat folk ska bara börja raskriga sådär
>>
>>53627411
Vi hade skonat världen från två världskrig.
>>
File: 1450000573852.png (1012 KB, 1200x1696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450000573852.png
1012 KB, 1200x1696
>>53627510
>dkn ingen Putin-senpai
>>
>>53627564
Karl gjorde bokstavligen inget fel.
>>
File: Putin8.jpg (1 MB, 3000x2104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Putin8.jpg
1 MB, 3000x2104
>>53627510

P U T I N
>>
>dkn 184 riksdaler på kontot
Hjälp.
>>
>>53627628
Suger du kuk?
>>
>>53627628
Har du nån lön?
>>
File: Screenshot_5.png (2 MB, 1148x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_5.png
2 MB, 1148x659
>>53627625
>>
>>53627642
Kan jag inte bara få pengar för inget?
>>
>>53627708
Inte av mig då, jag kan langa en röding om du suger av mig 2 gånger i sträck.
>>
>>53627628
Du har mer än mig. Var glad.
>>
>>53627628
Räcker till en flaska vodka ju, vad är problemet?
>>
>>53627303
Jag är inte en cuck
>>
File: CVIPrmnWwAAECNf.png (154 KB, 600x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CVIPrmnWwAAECNf.png
154 KB, 600x378
K = Kvinna
M = Man
>>
File: 1452856245174.jpg (60 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452856245174.jpg
60 KB, 1280x720
>>53627628
>dkn 20k på sparkontot och går på abux
>>
>>53627743
Du låter som en äcklig weimarjude.
>>
>>53627683
Jobbar nästan inget så har toklåg lön, lever mest på den.
>>
File: 1409175489043.png (273 KB, 600x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409175489043.png
273 KB, 600x583
>>53627697
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
så nära den magiska 6an..
>>
File: 1434810250766.png (323 KB, 500x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434810250766.png
323 KB, 500x507
Är S4Head en gud?
>>
>>53627818
själv låter du som en äcklig såsse
>>
>>53627814
Berätta din hemlis, hur får jag också abux. Jag bjuder på fika om jag får abux ;__;
>>
>>53627783
Denna undersökning en skit då den ger SD 18% när de är närmare 30% än 20%.

Men man kan undra varför SD är så extremt mycket populärare hos män än hos kvinnor?
>>
File: 1452628417382.jpg (7 KB, 269x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452628417382.jpg
7 KB, 269x200
>min farsa säger att han vill betala 200 spänn till någon för att installera fönster10 på en tom dator
>>
File: 1450581776371.jpg (84 KB, 460x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450581776371.jpg
84 KB, 460x585
>>53627814
Det är inte fint att prata pengar, såsse
>>
File: 1452140901134.png (268 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452140901134.png
268 KB, 1280x720
>>53627783
Hur få man SDpaj?
>>
>>53627818
Gör jag? Men om alla skall ha gratis pengar vem skall suga min kuk då?
>>
hittade en random låt med mitt namn. kek

vad är det för språk?

https://www.youtube.com/watch?v=FICj0DrAfHA
>>
>>53627827
Ah, jag vet hur det känner.

Var bor du? Och när får du din lön?
>>
>>53627846
Vad snackar ni om för match och var kan jag se den?

t. inte följt dota på länge
>>
File: 1452528075635.jpg (319 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452528075635.jpg
319 KB, 960x1280
>>53627853
Du har autism och åker in på en undersökning där du får göra massa tester och skit samt att de ringer dina föräldrar för att fråga hur man var som barn osv. Sedan är det bara att bli stämplad som undermänniska och lyfta bidrag, man får inte ens ta körkort utan läkarintyg
>>
>>53627917
Den 25 den här månaden. Bor norröver.
>>
>>53627628
Bor du själv? Var bor du? Kanske kan åka och handla med dig :3
>>
File: 2012.jpg (150 KB, 1037x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2012.jpg
150 KB, 1037x764
>>53627783
>resten av partierna är K>M

Så jävla ayy lmao.
>>
>>53627943
Det blir gaskammaren för dig efter raskriget hell seger
>>
>>53627943
Låter bra men tror inte mina föräldrar kommer hjälpa till med det där...de hatar mig...
>>
File: 1452861942928.png (693 KB, 1316x1983) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452861942928.png
693 KB, 1316x1983
>>53627890
hehe mm kom D-huset så bjussar jag på fika ;)
>>
>>53627628
>dkn -2460 kr på kontot

blir mycket kuk att suga
>>
>>53627849
Använder man begreppet weimarjude är man inte ett dugg vänster min vän.
>>53627897
Jag hoppas inte du är så ful och äcklig som du låter :/
>>
>>53627917
>>53627956
Det är inte mat som är problemet, har 5-6 kilo älg i frysen och kring 3 kg kyckling samt en ekonomipåse med ris och sånt. Jag vill konsumera i allmänhet.
>>
File: 1450634683580.png (688 KB, 611x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450634683580.png
688 KB, 611x792
>>53627991
>träffa någon som upprepade gånger hotat med att glasa mig
>>
När jag satt på bussen hem efter gymmet så var jag ganska snuvig, som jag tror att ganska många är vid den här tiden på året.
Hur som helst så satt det en arab ganska nära mig, som uppenbarligen störde sig väldigt mycket på det så han kastade en servett på mig och sa "Ta den, du är bara jobbig".
Är jag en idiot eller borde inte folk vara vana vid snuviga människor under vintern och inte bli så irriterade?
>>
>>53628001
>Jag hoppas inte du är så ful och äcklig som du låter :/
Är rätt snygg enligt tjejer, dock vet inte vad jag tänder på...om det fanns fler folk som var villiga att vara undergivna skulle jag ha inga problem med att betala för dem saker och ting i igentjänst mot sex och sånt.
>>
>>53628015
Då lever du inte i nöd som flera i tråden faktiskt gör. Njut av att du har mat på bordet.
>>
>>53628055
Slog du ner honom?
>>
File: 1452030309644.jpg (58 KB, 591x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452030309644.jpg
58 KB, 591x672
>>53628054
Men vi har ju setts 3 ggr utan att jag har glasat dig, jag är duktig på att kontrollera mina impulser
>>
>>53628069
Var väldigt nära på att säga till honom att knulla en get.
>>
>>53627991
Bjud mig på middag så bjuder jag dig på min kuk, okej?
>>
https://twitter.com/MuradoRT/status/680346808216846336
>dkn syrien är mer kristet och västerländskt än sverige
>>
>>53628015
Vänta... Vad är problemet då? Du vill har mer olika mat än bara älgen o sånt?
>>
>>53628054
Är han stark?
>>
>>53628109
Men du gjorde ingenting, jävla cuckholmare.
>>
>>53628123
Ja för fan, och en oculus. Bara självaste köpet är ju roligt i sig.
>>
>>53628055
>snuvcucken
>>
HUR KAN ETT HOMO VARA SÅ BASERAT

http://news.sky.com/watch-live
>>
Dags för gröntext

>super som ett svin med ett gäng advokatpajer
>de är inte politiskt korrekta men man får inte hålla på som en stormbög
>frågar dem på pin kiv vad de hade röstat på i USAs presidentval
>Rand sade någon
>Shillary sade en annan
>"Jag skulle rösta på trump för han är den enda som kommer vara seriös med att bomba skiten ur äckliga terroristregimer"
>gapskratt från mig över mitt egna skämt
>tystnaden breder ut sig
>>
>>53628156
Jag var 2 minuter ifrån min hållplats, orkade inte tjafsa.
>>
http://www.svt.se/sport/vintersport/om-norge-inte-fanns/
Mina sidor
>>
>>53628185

https://www.youtube.com/watch?v=cuikG1p7kiM&

RÄTT LÄNK


TI
>>
>>53628171
Jaaaaaaa, Jag ger precis noll "flying fucks".

Jag tänkte att du kanske behövade mat eller nåt seriöst.
>>
>>53628191
kk """bry"""
>>
>>53628261
Ja nä, inte går det någon egentlig nöd på mig. Fan jag ville inte göra någon upprörd.
>>
>>53628153
Jag är starkast och bredast i tråden
>>
File: 1451850754724.jpg (11 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451850754724.jpg
11 KB, 228x221
fan ta alla snorungar som väcker en mitt i natten

bild relaterad
>>
>>53628333
Breda höften? Fyfan, är du en tjej eller?
>>
>>53627124
Ge mig din Skype om det blir fEst :P:
>>
File: salty.png (373 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
salty.png
373 KB, 500x500
>>53628272
>>
http://www.friatider.se/tioarig-flicka-ranades-i-malmo
SÄKRARE
ÄN
NÅGONSIN
>>
>>53628385
>ge alla 10-åringar dyra smarttelefoner
Det är goa tider att vara småskalig tjyv.
>>
File: MagnusCuckmér.jpg (40 KB, 980x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MagnusCuckmér.jpg
40 KB, 980x552
>>53628385
STORA!
>>
>dkn pratar svenska på det riktigt livet
>låter som idiot

Varför är denna så svårt!?
>>
>>53628385
Gasa alla våldsbrottslingar när?
>>
File: 1443993338412.jpg (167 KB, 489x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443993338412.jpg
167 KB, 489x640
>>53628444
Du skriver som en idiot också favä
>>
*dåligt bete i ett desperat försök att få (You)*
>>
>>53628444
>Varför är denna så svårt!?
Muhammed varför åker du inte tillbaka?
>>
>>53628444
Rannsaka dig själv. Ifall du är cancucken så bortse från diverse svordomar om att du är blatte.
>>
>>53628444
Spela in på vocaroo.
>>
File: hot mot EU.jpg (161 KB, 709x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hot mot EU.jpg
161 KB, 709x526
>>
File: mdongo.jpg (84 KB, 888x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mdongo.jpg
84 KB, 888x1224
>>53628418
SVARTA
>>
>>53628444
Spela in på vocaroo
>>
File: photo[1].png (20 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo[1].png
20 KB, 900x900
>>53628539
KUKAR
>>
>>53628488
Jag vet :(

Jag använder för mycket engelska grammatik.

>>53628492
Pga jag är än gift med en svenska. Varför skulle jag åker till Kanada.

>>53628526
>>53628554

Gjorde den tidigare på /cum/. Ta den.
http://vocaroo.com/i/s00SFAdfdbFG

>>53628501
>Ifall du är cancucken
Jag är.
>>
>>53628444
Har exakt samma problem. Är så ovan vid att prata med folk IVL eftersom jag inte har några vänner, och jag använder nästan bara engelska annars. Kan typ inte prata svenska längre.
>>
File: 1452029113279.jpg (39 KB, 374x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029113279.jpg
39 KB, 374x510
>>53628598
Du låter som en finne :3333cc
>>
>>53628598
>Gjorde den tidigare på /cum/. Ta den.
Spela in en ny.
>>
>>53628534
>att inte importera negativitet är negativt

Okej xD
>>
File: 1447238279103.jpg (83 KB, 750x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447238279103.jpg
83 KB, 750x536
>sötsugen men har inget sött
>>
>>53628539
>negrer existerar
detta gör mig lika ledsen varje gång
>>
>>53628607
Rofl.

Jag ofta glömma hur att stava ord i engelska, och ibland inte kan kommer ihåg vad heter saker.

Jag pratar precis noll språk nu -_-

>>53628647
Vad.

>>53628652
>Spela in en ny.
Min svärmor sitter i samma rum. Jag vill inte låta galen
>>
File: svartad 2d.png (225 KB, 771x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svartad 2d.png
225 KB, 771x759
>dkn för lite 2d hanrejsporr
>>
>>53628534
Ja, flyktingarna kanske gör revolt mot EU
>>
File: 1410776576104.png (8 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410776576104.png
8 KB, 1000x1000
>>53628673
>har massa sött som antagligen borde ätas upp men inte sötsugen
>dkn aldrig sötsugen
>>
File: 1447072597120.jpg (137 KB, 781x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447072597120.jpg
137 KB, 781x710
>>53628719
You sound like a finnish person when you speak swedish
>>
>>53628225
kek, breva i norgetrådem
>>
>>53628719
>Min svärmor sitter i samma rum. Jag vill inte låta galen
Snark, du är så förbannat tråkig. Du kan inte ens underhålla mig med dina hjärnspöken. Hade det verkligen varit så mycket att begära?
>>
>>53628719
breva bild på svärmor
>>
>>53628647
>>53628768
Låter ju som en käring.
Ska ni ha stryk allihopa eller?
>>
>>53628598
Både kanske är faktiskt rätt. Ena är rätt i ena delen av landet och andra är rätt i en helt annan del. Det är dialektalt. Håll dig till den som är närmast i landet där du bor dock.

När jag loopat vocaroon ett par gånger så tycker jag ändå att du har vad som krävs för att kunna lära dig uttalet. Ifall du är seriös med att lära dig uttalet, plocka fram en lång bok med krångliga uttryck och börja läsa högt inför din make. Be han rätta dig som om han hade aspergers.
>>
>>53628225
varför.jpg
>>
>>53628598
ditt andra kanske låter bättre än ditt första favä
>>
>>53628225
>om syrien inte fanns

wow, vilka rasistiska fördomar dom kör med, får 1940 talsvibbar, och vindarna blåser i grumliga vatten som det fiskas i
>>
>>53628768
Nej det gör hon inte för helvete. Man hör tydligt att hon har en svag engelska i bakgrunden av sitt uttal.
>>
>>53628227
två människor med diametralt motsatta åsikter kivas i tio minuter, ändå kan de bete sig som folk när tiden är ute

file under: saker som aldrig skulle kunna ske i sverige
>>
File: milo trump.jpg (48 KB, 1024x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo trump.jpg
48 KB, 1024x579
"Can't Stump the Trump" - Milo
>>
>>53628740

Tack doktorn
>>
>>53628885
bägge är rätt. beror på i vilken landsända man bor.
>>
>>53628333
> och bredast i tråden

>antyder att du behöver en lyft-anordning för att ta dig ur din säng

det finns bara ett fetto här och han är... vadå?
>>
>[A] är tbx
okej loda
>>
File: trump.jpg (96 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump.jpg
96 KB, 2048x1152
>>53628966
Tar han efter Sammyboy?
>>
>>53628975
Ja det är klart, men med hennes brytning annars låter andra bättre i m o
>>
>>53628768
Jag förståde dig, men... Varför skulle jag låter som en finne? Vafan? Hur händer det?!

Min modersmål är engelska... Och jag lär mig göteborgska. Hur blir det en finnsk aksent?!

>>53628819
Nej.

>>53628808
>Hade det verkligen varit så mycket att begära?
Vanliga, nej, men precis nu skulle jag känner omysig.

>>53628860
>Både kanske är faktiskt rätt. Ena är rätt i ena delen av landet och andra är rätt i en helt annan del. Det är dialektalt. Håll dig till den som är närmast i landet där du bor dock.
Jag vet.

The context was me saying that the småland pronunciation is cute as fuck.

Också, min hustru rätter mig ofta men vi pratar inte nog svenska tillsammans. Vi pratar alltid engelska eftersom att det är så svårt att kommunicera tillsamans i svenska.

>>53628885
Göteborgare/Värmlanningare hittade.
>>
File: akke blommor.jpg (108 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akke blommor.jpg
108 KB, 1024x1024
A L L I A N S E N Ä R T I L L B A K A
>>
File: 1450606865405.jpg (70 KB, 737x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450606865405.jpg
70 KB, 737x664
>spela i samma turnering som [A]
>>
File: 1446573210067.jpg (25 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446573210067.jpg
25 KB, 500x375
>>53629013

>första meningen i brevet
>>
>>53628991
Det är som magi
>>
Du blir stenrik och behöver aldrig jobba något mer men du får aldrig mer ha sex eller känna någon kärlek

ELLER

Så blir du utfattig men har sex med en ny (eller gammal) 10/10 varje kväll

Vad väljer du?
>>
POJKEN SOM BLITT GALEN SA
IGÅR VAR JAG ETT BARN
>>
>>53629008
>Vanliga, nej, men precis nu skulle jag känner omysig.
Som sagt, är djupt besviken över att du inte ens försöker förvränga din röst eller ta dig tid att göra något roligt av det här. Istället fortsätter du att låtsas som att det är genuint som en enfaldig jävla nolla. Fan orkar inte med tråden ikväll.
>>
File: 1446893519454.gif (154 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446893519454.gif
154 KB, 360x360
>>53629013
>dkn inte snygg, nbög och jonte som tjänar pengar på att resa globen och spela spel
>>
File: 1441712731443.gif (172 KB, 500x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441712731443.gif
172 KB, 500x506
>>53629086
Får jag fortfarande ha en dator om jag är fattig?
>>
>>53629086
Dum jävla fråga då den enda anledningen män jobbar till och börja med är för att få doppa qk.
>>
>>53629086
Nummer två, vill knulla med 10/10 shemales varje kväll.
>>
>>53629086
1, kan köpa senaste VRtekniken med fullkroppsstimuli
>>
>>53629128
Ja, men du får inte använda den till något roligt, för din fv får spel då
>>
>>53629086
Det sistnämnda och så kommer jag tvinga tjejen att betala min hyra för att hon suktar efter min kuk så mycket.
>>
>>53629008
Ni är alltså två kvinnor som är gifta med varandra. Så sött. Akta er för invandrare som kommer kasta saker efter er ifall ni håller hand in public.

Läs en bok högt inför henne. Be henne rätta dig. Är inte din maka delaktig kommer det ta aslång tid för dig att lära dig. Du måste läsa ur boken en gång om dagen i 20-30 minuter för att vara ärlig.
>>
>>53629172
Tyvärr räknas självtillfredställelse som sex
>>
>>53629086
Kan bruden som jag knular ha pengar?
>>
>dkn det lär dröja många år innan VR är bra på riktigt
>>
>>53629222
nähä du kan inte ändra reglerna nu
>>
Hej, jag har precis köpt en hemsida och har 15GB diskutrymme

breva förslag på vad jag kan ladda upp
>>
>>53629086
Ifall jag är utfattig? Kommer jag svälta? Eller dö i cuckcancer i röven eller något sådant?

Jag hade nog valt 10/10 favä.
>>
>>53629261
Shemale porr favä.
>>
>>53629261
Din mammas feta röv i verklig upplösning. Exakt en fil alltså.
>>
>>53629261
Sällsynta grodor
>>
File: 1445431491523.jpg (39 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445431491523.jpg
39 KB, 480x480
>>53629261
Mitt ansikte.
>>
>>53629261
Barnporr
#YOLO
>>
File: image.jpg (41 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 640x480
>>53629209
>Blanda svenska och engelska talesätt
>>
>>53629261
gör en "blattekarta" som listar alla no go-zones och tiggarläger
>>
>>53629261

20% av min penis
>>
>>53629307
Knula pålisen
>>
File: image.jpg (96 KB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96 KB, 360x270
>>53629323
>file size too large
>>
>>53629333
Idka älskog med ordningsmakten
>>
>>53629295

Dom är inte kopieringsskyddade va? För jag ser många hemsidor och butiker som använder grodor kommersiellt
>>
>>53629086
Nummer 1, är detta ens en fråga?
>>