[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Gränsvaktupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 396
Thread images: 151
>>
Kunde heema varenda en av er med mitt lillfinger.
>>
När insåg ni att Sverige är ett förlorat land?
>>
Fuktig trådstart. Jag röstar 11/10.
>>
File: lights out fam.webm (3 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lights out fam.webm
3 MB, 720x405
>>53593822

Heemar folk med stortån var dag.
>>
File: alice.jpg (50 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alice.jpg
50 KB, 612x344
>http://i.4cdn.org/wsg/1452810675550.webm

MIDSOMMARGRUPPVÅLDTÄKTERNA ÄR INTE DET ENDA URSVENSKA VI HAR, DET HAR DU RÄTT I
>>
File: 68345354.png (3 MB, 1824x1026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
68345354.png
3 MB, 1824x1026
>dkn äntligen 60
>>
>>53593838
För några år sen, men spiken i kistan var väl DÖ.
>>
File: 1397406485967.jpg (21 KB, 151x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397406485967.jpg
21 KB, 151x325
>YC
>>
File: 1442062980827.jpg (25 KB, 300x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442062980827.jpg
25 KB, 300x626
>dkn ingen pv
>>
>>53593822
heema det här favä *piskar ut qk*
>>
>>53593887
alice :3
>>
>>53593760
l m a o
>>
>>53593895
haha vad gör du på internet farfar
>>
>dkn ingen radikalvänsterfv
>>
File: 1452643714520.jpg (64 KB, 850x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452643714520.jpg
64 KB, 850x566
>>53593887
>När kvinnor ute blir nedrivna med sin slöja (väl ordat, feministhagga)

haha aa för det är ju verkligen lika illa, och hur ofta händer det ens?
>>
>qringlan brevar fula tjejer istället för rumpa
synd
>>
Tycker ni på allvar att Alice är snygg?
>>
File: girl tumblr.png (2 MB, 1024x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girl tumblr.png
2 MB, 1024x1387
>dkn ingen tumblrfv att göra om till vanlig anständig fv
>>
>>53593760
Jesus, mina sidor dödar mig just nu.
>>
>>53593994
Jag gör det, hon ser ut som och låter som en liten fågel som ramlat ur boet. Vill bara ta hand om henne.
>>
>>53593887
>slöjneddragning

bevisades vara fejk eller utfört av enstaka galning

>midsommarfirande

ja, det är tradition, det är inget kvinnoförtryck, mer ett GRODförtryck


Varför är alla feminazister så äckliga i sitt sätt att argumentera.
"varför gör ni inte dette" HÅLL DIG TILL SAKFRÅGAN INTE UNDRA PÅ ATT DU BLIR PERMABANNAD FRÅN BLIXTBAKÅT HELA TIDEN
>>
>>53593994
>utseendet är det enda som gör en kvinna attraktiv
tjatja jontee ska vi dra lan på lördag elle?
>>
File: FyraHuvud.jpg (1 KB, 40x60) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FyraHuvud.jpg
1 KB, 40x60
http://oddshot.tv/shot/playboy-201601142235420

>hon tror att det är ett skämt
>>
File: maxresdefault.jpg (89 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
89 KB, 1280x720
Jag komma till din vita fitta , homosexuella pojkar
>>
>>53594036
ta hand om mig istället :3
>>
File: 1448395486725.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39 KB, 230x250
>dkn stormen är det enda jag lever för
>>
File: 1446265682186.jpg (68 KB, 600x849) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446265682186.jpg
68 KB, 600x849
tvåde
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
>>53593988
>>
Har Torsdagskvällar blivit SVTs designerade multikulti-propagandakvällar?
>>
File: 1452196976793.webm (2 MB, 608x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196976793.webm
2 MB, 608x1080
>>53593933
Jag tror det är dags att du börjar breva någon annan flicka istället favä

>>53593994
Nej, hon ser ut som en gammal tant i ansiktet
>>
>>53594059
>länkar till en sida som länkar till ryck

städaren kommer snart
>>
File: 1449124378514.gif (509 KB, 500x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449124378514.gif
509 KB, 500x620
>>53593895
Flyttade du till Mys server?
>>
>>53594088
Sluta gnälla nu. Vi har alltid sett debatt på torsdagar
>>
>>53593555
Det är något med det där passiv-aggressiva leendet och helt uppspärrade ögonen som personer i hennes position har.

Det är som att någon parasit har infekterat en stor mängd människor och styr deras minspel som någon kollektiv marionettdocka.

>dkn missade trådbytet
>>
File: 1452396915886.jpg (56 KB, 700x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452396915886.jpg
56 KB, 700x465
>>53594094
När du börjar snubbla
>>
>>53594148
SvT=/=SVT
>>
>>53594154
Visst fan är det läskigt? Jag tycker det är frustrerande att se en människa i en sån situation.
>>
>>53594088
>svt
>mångkultur

du menar arab-kultur

när såg vi senast anime på svt?

maila SVT och fråga om de hatar japansk kultur eftersom de inte sänder någon animu
>>
File: 78324893432.png (298 KB, 1024x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78324893432.png
298 KB, 1024x629
>>53594135
J-ja.
>dkn My brevade självmordsbenägna tweets och har inte varit online på 4 dagar
>>
>>53594212
>när såg vi senast anime på svt?

Eh, de sände cosplaytävlingen från Närcon i somras.
>>
>>53594212
Brukade se på Sailor Moon och Pokémon på SVT favä.
>>
File: 1433198841709.png (21 KB, 420x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433198841709.png
21 KB, 420x300
>>53593933
>>53594035
N-ni med. :3
>>
>>53594212

SVT visar väl barnprogram varje dag?
>>
>>53594246
>de sände en massa pälsbögar
>>
File: 1451423661575.gif (1 MB, 371x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423661575.gif
1 MB, 371x209
>>53593887
Vad i helvete är det här
>>
>>53594212
Det har du rätt i. Varför visas aldrig några Hayao Miyazaki filmer på svenska tv-kanaler?
>>
>>53594244
;___;
>>
>>53593925
>dkn funderar på att köpa en aneros
>>
File: 1442966348422.png (97 KB, 323x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442966348422.png
97 KB, 323x332
>>53594266
>glömma snubblet
Nåja, spelar inte så stor roll.
>>
>>53594244
ERParN
>>
File: 1383933292137.jpg (3 MB, 2893x4092) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383933292137.jpg
3 MB, 2893x4092
>>53594212
miku rumpa
>>
Kollar ni 2D på engelska eller på japanska?
>>
File: 1382590833688.jpg (176 KB, 386x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382590833688.jpg
176 KB, 386x468
>>53593760
>>
>>53594318
Varför hoppar inte ni också över? Vill ni inte RPa med söta flickor och fujoshis?
>>
>>53594287
Om vi säger så här, allt som är bra håller svensk media sig undan.
>>
>>53594358
Tyska så klart?
>>
File: klartext.jpg (87 KB, 523x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klartext.jpg
87 KB, 523x592
nej fy fan boys, god natt med er
>>
>>53594349
>>
File: 1440383326022.jpg (1 MB, 8208x4432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440383326022.jpg
1 MB, 8208x4432
>>53594374
>>
File: HÖ__TE.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HÖ__TE.webm
3 MB, 1920x1080
>>53594183
>dkn hon du brevade har likadana ögon som mig

Spökligt favä, trodde jag var unik
>>
>>53594358
Den enda animun jag kollat på engelska över japanska är Golden Boy
>>
File: 1452397198741.jpg (127 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452397198741.jpg
127 KB, 640x640
>>53594425
Breva ögon
>>
>>53594297
Om du ska köpa en aneros hoppas jag du vet vad du gör, annars kan du likväl köpa en vanlig dildo.
Om du har en guds tålamod kan anerosen nå sin fulla potential
http://wiki.malegspot.com/index.php?title=The_Super-O
http://www.youporn.com/watch/8332168/aneros-full-body-orgasm/
Jag har själv inte lyckats efter månader av träning, men har varit nära ett antal gånger.
>>
>>53594418
Det är inte törst om flickor bokstavligen flockas till dig och itne tvärt om.

MMOhallick#lifvet

>>53594425
Du har redan brevat att hon har samma ögon som du har för flera år sedan.

t. minne som en elefant
>>
File: öga.jpg (36 KB, 646x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
öga.jpg
36 KB, 646x517
>>53594425
>>53594475

Sa någon ögon?
>>
>>53594435
Cromartie High School är något jag kan rekommendera på engelska

http://www.dailymotion.com/video/x2qamgp
>>
God natt kära vänner.
>>
File: 1373676955317.gif (36 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373676955317.gif
36 KB, 720x720
>dkn funderar på vad för spel som kommer ut i år kommer bli skoj att strömma
Kommer strömma undertale ett tag till, kanske någon vecka. Men efter det vet jag inte vad jag ska spela, eller vilka spel i framtiden
>>
File: 1447772335963.jpg (187 KB, 809x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447772335963.jpg
187 KB, 809x1044
>>53594475
Har ingen kamera som kan ta vettiga makrobilder favä

>>53594505
Alltså vafan, det här är inte okej
>>
>>53594544
Är det inte svettigt att strömma?
>>
>>53594544
Firewatch, släpps i februari
>>
>>53594544
eks-komm två favae
>>
>>53594567
>Alltså vafan, det här är inte okej

Du skulle se min Smögenmapp.
>>
File: svett.jpg (38 KB, 600x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svett.jpg
38 KB, 600x568
>>53594630
Lägg av
>>
>>53594544
varför måste det vara ett spel som kommer ut iår?
>>
File: 1450725730011.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450725730011.gif
2 MB, 320x240
>>53594567
Kommer också ihåg det favä, tiden då du brevade henne

>dkn ingen bra kamera
>>
>>53594630
Kartlägger du bara snubblare eller är man inte ens trygg som obskyr anon?
>>
File: 81734971.jpg (154 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
81734971.jpg
154 KB, 600x338
>>53594544
Yakuza Zero
>>
>>53594567
En värld är mycket lik en annan
>>
File: 1452349629038.jpg (32 KB, 274x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452349629038.jpg
32 KB, 274x438
>man vi har bokstavliga cuckar i tråden
>>
>>53594708
Alla blir kartlagda.
>>
Vill ha en söt fv favä
>>
File: 1447202794524.jpg (584 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447202794524.jpg
584 KB, 1280x1920
>>53594701
Jag minns det nu, insåg inte att det var samma flicka

#pin

>>53594748
>dkn Narcissus är död

En cuck mindre, men jag saknar honom ändå
>>
>>53594666
Jag bara gycklar med dig smögis.

>>53594708
Har en mapp på alla kända anons och sådana som brevar flera bilder jag känner igen. :^)
>>
>>53594594
Lite, pulsen går i högvarv innan man börjar nu när man vet att folk sitter och väntar på att det ska börja.
som att gå ut på scen framför 100 människor varje gång, men så fort man startar strömmen så släpper allt och man blir helt extatisk
Älskar att strömma <3

>>53594603
Gött! Kollar upp det!

>>53594616
Aldrig spelat eggs-göm favö

>>53594696
Folk vill se nysläppta spel, som ny strömmare är det ganska dumt att spela gamla/opopulära spel

>>53594734
Tack senpai, kollar upp det med
>>
File: 1434802219397.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434802219397.jpg
9 KB, 480x360
VÄRLDEN RASAR SNABBARE, SLAGEN AV PANIK
KAPITALET ÄR PÅ KORSTÅG, DET GÅR ÖVER LIK
INDIVIDENS STORA SPELPLAN, DU FÅR VÄLJA TILLS DU DÖR
OM DU SPELAR MED, DET HAR DU INGET FÖR
>>
File: 1452728045861.jpg (194 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452728045861.jpg
194 KB, 499x499
https://www.youtube.com/watch?v=uokVJqLC2Fo

Schiff x Molyneux
>>
File: scared.gif (191 KB, 500x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
scared.gif
191 KB, 500x275
>>53594754
>>
File: 1450107877964.jpg (22 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450107877964.jpg
22 KB, 258x195
>du påminns nu om att det finns ett bräde på kanalen dedikerat för min lilla ponny

vad är det för fel på dessa personer?
>>
>>53594785
>dkn har bara tråkiga bruna ögon

vif mig. Cuckad av någon i min egna släkt någonstans i ledet.
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53594802
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53594809
>54 min

lägg av
>>
>>53594830
hur är det värre än alla animes och skit?
>>
>>53594830
>/lgtb/
>/soc/
>/vp/
>/hm/
>/s4s/

äckligt favä
>>
File: 1452400637175.jpg (55 KB, 602x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452400637175.jpg
55 KB, 602x614
>>53594785
Breva mer av henne, minns inte hennes namn.

Hon gjorde väl typ bara en plåtning eller något?

>>53594830
psykstörda desu wa
>>
File: 1452353034232.jpg (189 KB, 1163x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452353034232.jpg
189 KB, 1163x1024
>>53594787
Jag brukade kartlägga alla Mdongos bilder och spara dem i en mapp, men hårddisken som den låg på totaldog

>dkn råkade dessutom radera en mapp med alla OG SvT ögonblick från 2012-2013
>>
File: 1335716024237.jpg (72 KB, 692x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335716024237.jpg
72 KB, 692x470
>dkn pv
>>
>>53594893

Relativt kort i jämförelse, vad är problemet?
>>
>>53594912
>hästbögar
>>
>>53594912
>animes
>>
>>53594947
bög
>>
>>53594933
söt flicka, men inte den sötaste
>>
>>53594947
bög
>>
>>53594797
>Gött! Kollar upp det!
Härligt, det verkar bli riktigt bra favä

Kolla denna videon https://www.youtube.com/watch?v=cXWlgP5hZzc
2läskigt4mig
>>
File: 1452406573358.png (782 KB, 857x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452406573358.png
782 KB, 857x746
>>53594990
Det har du rätt i
>>
jag älskar sverige (inte bög)
>>
>>53594912
>hata miku

detta är varför hon och alla andra tjejer inte visar trosorna för dig
>>
File: 1404339024263.png (256 KB, 429x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404339024263.png
256 KB, 429x333
>>53594947
>>
https://www.youtube.com/watch?v=HF3pv6WsJrs
Om ni behöver rensa lite känslor såhär efter debatt
>>
File: 1434421496448.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434421496448.png
198 KB, 550x535
>>>/mlp/26092286

>>>/mlp/26067148

>>>/mlp/26095917
>>
>>53595057
https://www.youtube.com/watch?v=s-XFvaNHGiY
aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
>>
>>53595057

HELL

https://www.youtube.com/watch?v=XDPyhB6S0f4
>>
File: girl tumblr1.png (335 KB, 2766x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girl tumblr1.png
335 KB, 2766x982
Hur får man som fyrkanalre en tumblrfv?
>>
File: 1451497569491.jpg (63 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451497569491.jpg
63 KB, 680x383
>>53594990
Hon har papper på motsatsen
>>
File: nazistpaj.gif (1 MB, 245x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nazistpaj.gif
1 MB, 245x231
>>53594984
>>53594997
>>53595055
>vara rak
>>
Jag vill knulla Sodapoppins äckliga horflickvän medan han kollar på, komma inuti hennes fitta och sedan tvinga honom att suga min kuk

>dkn det med största sannolikhet finns en svart tjur som redan har det här jobbet
>>
>>53594936
>hårddisken som den låg på totaldog

jvdk

Funderar på att bygga en NAS favä. Vill datahamstra och arkivera utan att behöva oroa mig för trasiga diskar.
>>
>>53594830
Skulle säga att Katawa Shoujou-generalen är nästan läskigare favä
>>
>>53595057
https://www.youtube.com/watch?v=GgA5Gq_4ZMU&
>>
>>53595088
>>53595101
https://www.youtube.com/watch?v=NpnBeMOce2g
>>
>>53594787
Har du det sorterat i separata mappar eller är allt i en och samma?
>>
File: 1432544681.gif (1023 KB, 450x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432544681.gif
1023 KB, 450x683
>>53595087
>>
>>53595124
ser ut som chloe sevigny favä
>>
>>53595116
>4/5
Ser inte ut som att alla håller med
>>
>>53593887
Fy fan vad jag hatar feminister som den där..
Spydde precis över tangentbordet..

Det är en rasistisk agenda. Men snälla håll käften och sluta vara statligt subventionerad att spy ut dina sjuka jävla vanföreställningar i tv..

Det står seriöst några förvirrade feminister och säger att vi inte kan prata om vissa saker då det är rasistiskt, samtidigt som landet blir invaderat av multikulti människor som ger blekaste fan i vad som är tillåtet att tala om och som är raka motsatsen till feminister.

Kan vi inte bara dela upp landet i två delar. Feminister och ensamkommande äldre gubbar ihop och rasister på andra halvan. Får väl feministerna sprida sin feminism till de spännande fräscha nytillkomna vinstmaskinerna.
>>
>>53595124
mitch strömma
>>
>>53595116
detta är solklara bevis över att den stora 2d mörkningen sker i Sverige

Vart var detta i svensk media? Vem som är bäst flicka är en fråga om sveriges rikes säkerhet!
>>
>>53595020
>frufu
>sköldpaddsv
>slynor som blir kidnappade
10/10 skulle spela

Gå in här
http://iqtest.dk/main.swf
Gör testet
Breva resultat

https://www.youtube.com/watch?v=PCsZ1Z4b6Qs
>dkn högre IQ än Trump
>>
File: 1452034473455.jpg (29 KB, 500x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034473455.jpg
29 KB, 500x379
>>53595087
Jag hade bokstavligen glömt att ponnybögar existerar, var du verkligen tvungen?
>>
File: sodacuck.jpg (612 KB, 2480x3508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sodacuck.jpg
612 KB, 2480x3508
>>53595124

Han hade nog gillat det, hon har ju knullat runt rätt friskt.
>>
>>53595214
kek maxar den och är med i mensa
>>
>>53595124
skön kvinnosyn fäm
>>
>>53594927
varför är [s4s] och /hm/ på den listan
>>
Föreställ dig att det är din flickvän som dras ner i denna arabmassa. Vad gör du? Ha i åtanke att det är alldeles för många personer att heema sig igenom.

https://www.youtube.com/watch?v=gMGQAbEA23Q
>>
Helvete vad den här låten är raskrigig.

https://www.youtube.com/watch?v=FOZIREhAxag
>>
>>53595124
>dkn omvänd hanrejfetisch där jag vill vara den som hanrejar
>all porr och noveller är från antingen kvinnan eller hanrejens perspektiv och involverar oftast en neger så kan inte självinsertera

Det här är smärta
>>
File: 289364ea0f.png (3 KB, 79x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
289364ea0f.png
3 KB, 79x262
>>53595165
Vem tar du mig för egentligen?

Det är inte 100% men jag tror inte många andra i tråden har en lika utförlig arkiveringsautism.
>>
>>53595196
>Det står seriöst några förvirrade feminister och säger att vi inte kan prata om vissa saker då det är rasistiskt, samtidigt som landet blir invaderat av multikulti människor som ger blekaste fan i vad som är tillåtet att tala om och som är raka motsatsen till feminister.


det är faktiskt en strategi för gudrun skyrmans parti att ta in så många våldsaraber som möjligt för att sedan slå sig själva på sina feministiska bröst och säga: VAD VAR DET VI SA, VI LEVER VISST I EN VÅLDTÄKTSKULTUR, RÖSTA PÅ OSS

vad de inte räknar med är att svenskarna har generellt ett iq på över 30.
>>
>>53595267
För att de är cancer
>>
File: 1452733534551.jpg (9 KB, 476x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452733534551.jpg
9 KB, 476x289
>>53595260
>>
>>53595279
Hon är deras nu helt ärligt. Skulle kunna hitta en ciggsoptunna som är renare.
>>
>>53595302
lmao breva en sällsynt fbanon
>>
>>53595302
Breva full namnlista
>>
File: 1392382120440.jpg (425 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392382120440.jpg
425 KB, 1600x900
>>53594408
>>
File: 5MAY.jpg (20 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5MAY.jpg
20 KB, 300x300
>>53595302
>>
>>53595302
GE MEJ HÖSTACKMAPPEN

JAG BEHÖVER DEN
>>
>>53595260
Väldigt problematiskt
>>
>>53595302
Rannsaka dig själv.
>>
>>53595302
>EhwaR i gemener
Fixa innan min autism ballar ur.
>>
Det värsta med allt det här är de som försvarar mångkulturen med kebabargument och att vi behöver invandrare etc, sen tar de exempel som att över 20% av alla läkare är invandrare osv. Vadfan har det med detta att göra?! Vi behöver väl knappast outbildade män i tusental från icke krigsdrabbade länder med medeltida kvinnosyn?

Såg den facebooksidan från Gotland och blev faktiskt djup oroad över vad som skrevs. En nämnde att om folk bara var med på svenskundervisningen så skulle man minsann se vilka fina människor de är. Klart som fan många är fina människor, men då skulle denna människa vara med på krogen eller på gatan sent på helgerna där dessa MENA-män florerar fritt, så kan vi se hur fina människor de är minsann.

En gammal kärring nämnde att hon bott i Tensta osv och verkade totalt immun mot vad som håller på att hända i samhället. De försöker få det till att det inte är ett kulturellt problem.

Majoriteten av MENA-folket måste ut om vi överhuvudtaget ska klara av detta. Afghanska män har ingenting här att göra just nu. Kvinnor och barn nere i Syrien måste äta döda katter för att överleva. Hur i helvete prioriteras invandringen egentligen?!

Kvinnor kan knappt gå ut ensamma DAGTID på många håll i Sverige idag. Är det så här vi vill ha det?!

Nu måste det bli uppror snart?!
>>
File: 1446603735800.jpg (201 KB, 1181x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446603735800.jpg
201 KB, 1181x1091
>dkn inte född i Nårrrrrrland
https://www.youtube.com/watch?v=c4gte6IM78M
>>
>>53594947
ge mig
>>
>>53595492
>dkn född i Norrland
>dkn bor i Skåne

Helt okej ändå
>>
Sverige är kört och sharia lagar kommer inom ett par år, vänta ska ni se. Svennen har inte stake nog att stoppa detta längre.

HEJA SVERIGE HEJA!


Har inte folk förstått att det är GROV kulturkrock att alla kommer till Sverige? det går inte att integrera folk till ett svenskt samhälle när det enda som kan och vet är hur man underminerar kvinnor och hur man sliskar sig.. tyvärr men seriöst, så är det.
>>
>>53595484

Mann1, ge staten mer pengar för att kunna utbilda folk i hur man beter sig som man i Sverige bara.
>>
>>53595484
haha aa
>>
>>53595279
Skulle vända 360 grader och gå därifrån, inte som att jag är intresserad av att ha kvar henne som fv efter att hon har blivit sönderknullad av Machmud och hans vänner lmao
>>
>>53595484
>>53595561
Det finns ju till och med dem som förnekar att det har med kultur att göra och påstår att den gemensamma nämnaren är män?! Sen försöker de svartmåla svenska män?! Wtf?! Dessa har tappat all trovärdighet, ärlighet och ära!

Jag fattar inte hur ni som bor i Sverige tolererar det. De gånger jag varit på besök senaste tiden har jag varit tvungen att säga ifrån på skarpen fler gånger än vad halva Sveriges män gjort tillsammans känns det som. På badhus, nattklubbar och på gatan.

De har gått in med skor på badhusens duschar, tafsar på tjejer på krogen och sexuellt ofredar dem på gatorna. Jag har sett många jävla ynkryggar bara stå och gapa dessutom, och dessa jon är inte värda ett skit i mina ögon. Hur i helvete ska dessa kunna integreras och lära sig om ingen utbildar den i den svenska samhällskodexen?! Olyckligt nog har jag fått kliva in och göra det i ren ilska, men jag tolererar inte att se skiten.

Jag har varit nära slagsmål vid något tillfälle, men det har gått bra. Ryter man rejält så lugnar de faktiskt ner sig. Det är iaf vad jag har upplevt. Det har uteslutande rört sig om MENA-män i grupp med väldigt dålig svenska.

Skärp till er. Jävla mesar!
>>
>>53595587
>360 grader
>>
File: 1452029383871.png (128 KB, 865x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029383871.png
128 KB, 865x966
>>53595484
>tro att hanrejfolk utan vapen gör uppror
lel
>>
>>53595302
se
>>53595385
>>
>>53595484
>>53595561
>>53595605
>>>/flashback/
>>
>>53595385
Detta
>>
File: 13543689416.gif (979 KB, 500x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13543689416.gif
979 KB, 500x461
>>53595605
>>53595484
>Sverige
>inte redan dödsdömd

Flytta bara favä. När "folket" vaknar så kommer det redan vara för sent.
>>
File: eloise.jpg (100 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eloise.jpg
100 KB, 768x1024
>dkn ingen Eloise fv
>>
>dkn lyckades fixa en trasig kontroll
>dkn kan äntligen köra Mörka Själar
jävla fittspel
>>
File: 1392101316188.jpg (377 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392101316188.jpg
377 KB, 1366x768
>>53595302
>haha, jag gör ett par mappar med trådprofilers namn och låtsas som det är något i dem
>>
File: 812391.jpg (7 KB, 231x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
812391.jpg
7 KB, 231x218
>>53595688
>dfn deler 1630 km med grense med et kalifat
>>
Det roligaste med dessa arabiska massvåldtäkterna är att för en kort stund får varenda feministiska kulturmarxistiska sliddjur känna att stormbögarna hade rätt HELA TIDEN, om inte på en intellektuell nivå i alla fall på en visceral nivå.
>>
>>53595692

Alltid smart, bra och stilig.
>>
De flesta verkar under rätt förutsättningar växa upp till att förakta kvinnor och delta i att förtrycka dem. Titta på stora delar av världen. Och detsamma gällde i Sverige förut.

Men jag har aldrig kallat en kvinna hora, aldrig tafsat, aldrig snackat grabbigt med kompisarna om tjejer, aldrig behandlat en kvinnlig meningsmotståndare annorlunda än en kvinnlig, aldrig ursäktat en våldtäkt. Skulle aldrig njuta av att en meningsmotståndare blev våldtagen även om jag tyckte att hon var det värsta kräket jag skådat. Jag tycker en kvinna är exakt lika mycket värd som andra, även om hon är porrskådis etc. Jag ser inte ner på en tjej som spelat in en "Gangbang 1000". Visst kan jag ha varit hotfull mot tex nån kvinnlig skribent här på forumet, men jag har aldrig försökt trycka ner någon för att hon är kvinna. Behandlar alla lika. Har aldrig hatat en tjej som dissat mig, stalkat henne. Om en tjej säger att hon inte vill ha mig längre så avlägsnar jag mig bara.

Till råga på allt har jag det dessutom svårt med kvinnor och har alltid haft! Jag har dessutom mått riktigt dåligt över detta men har aldrig börjat hata kvinnor vilket väldigt många i min situation gör. Detta test har inte många genomgått och de som inte gjort det har inte kvalitetssäkrats ordentligt.

Det enda som irriterar mig är att man pratar om "män" som ett problem trots att jag absolut inget har att göra med mäns våld mot kvinnor.

Jag borde inte heller ha så dålig testosteronproduktion vilket skulle kunna förklara en feminisering av mig.

Tror ni inte att man kan vara så? Varför skuldbelägga män som kollektiv?
>>
>>53595737
Detta
>>
File: 1449687245211.gif (181 KB, 284x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449687245211.gif
181 KB, 284x284
>>53595737
Varför har du blivit så stormig på sista tiden, hanrejdemokraten?
>>
>>53595810
>han vet inte
>>
>>53595833
hans syrra blev AFGHANAD
>>
>>53595285
Synd att det är deras enda bra låt.
>>
>>53595245
>dkn fick 136 eller 138 när jag sist gjorde den
Är jag korkad nu?
>>
>>53595787
>aldrig snackat grabbigt med kompisarna om tjejer
Det är för att du inte har några kompisar jävla bög
>>
File: 14272646214255.jpg (55 KB, 690x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14272646214255.jpg
55 KB, 690x490
h-hej anon... vad gör du?
>>
JAG ÄR TÅLMODIG POJK

JAG VÄNTAR VÄNTAR VÄNTAR VÄÄNT
>>
File: 1448301748242.png (53 KB, 1052x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448301748242.png
53 KB, 1052x746
>>53595787
lel hanrej
>>53595863
kek på riktigt?
>>53595881
Ja, du har kollat för lite på 2D, när ska du bli fysikautist på uni?
t. xpert
>>
>>53595692
>dkn det här sexbandet aldrig kommer att läcka

KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
Varför hatar alla afghaner?
>>
>>53595810
Jag är bara mig själv favhu

>>53595863
>>53595937
Nej.
>>
>>53595911
>>
>>53595833
>>53595863
Vänta va

Utveckla
>>
>>53595979
M E D E L Å L D E R S
>>
Finns det någon uppdaterad statistik på var folk i Sverige är födda?
>>
>>53595937
>dkn enda 2D jag kollar på är sånt som inte inehåller söta små flickor
>dkn om jag lyckas med ström (vilket jag hoppas som fan på) så kommer jag inte bli fysiker/astronaut
Vet inte vad jag ska tycka favä, men jag älskar verkligen att strömma
>>
File: 1447452453167.png (650 KB, 696x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447452453167.png
650 KB, 696x757
>>53595971
Så varför är du fortfarande med i hanrejdemokraterna?
>>
>>53596007
>>
File: 5266499846.png (12 KB, 114x1060) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5266499846.png
12 KB, 114x1060
>>53595628
>>53595385
Det här är alla bilder från snubblare och namnbögar jag har sorterat än så länge. Har två mappar av tusen+ osorterade bilder som jag långsamt går igenom plus på min andra dator.

Mappen med minst bilder har typ tio stycken.

>dkn man började sortera igen så fort man brevade om det
>>
>>53596019
50% sverige
50% din mammas fitta
>>
>>53595985
Mig veterligen så har inget hänt min syster. Så det finns inget att utveckla.
>>
>>53596032
>vilja strömma som liv
Avsluta ditt liva tack
>>
>dkn miku kommer aldrig vara 3d hur mycket hon än försöker
>>
>>53595969
framgång föder svartsjuka
>>
>>53596036
För han är hanrej. Varför brevar du halvgamla bilder med nytt filnamn? Är du nybög eller?
>>
File: 1449128484433.png (142 KB, 312x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449128484433.png
142 KB, 312x268
>>53595979
varför är han så blank
>>
if badboll were here things would be different lads
>>
>>53596045
>lida av allvarlig autism
>>
File: 1397344480342.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397344480342.jpg
1 MB, 2448x3264
>>53595737
Om det ändå vore så väl favä.
>>
>>53596091
Det är topp skoj och även om jag inte skulle bli stormrik på det så skulle jag nog ändå kunna lyckas leva bekvämt favö
>>
>>53596100
what is it with japanese people and chromatic abberation lately
>>
>>53596127
aa, mer bajsbrevning
>>
>>53596138
>vara noggrann

>hurr autism
>>
>>53595041
Jag älskar finland (inte bög) :3
>>
>>53596036
För att han tror på deras politik
>>
File: 1352435544.jpg (77 KB, 640x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352435544.jpg
77 KB, 640x787
>>53596045
Har du aldrig stannat upp och bara undrat vad fan du håller på med?
>>
>>53595939
>dkn man inte är en av de killarna som Hafu drar hem och knular varje helg
>>
>>53596160
2d is evolving into 3d
>>
File: 1451965525495.jpg (167 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451965525495.jpg
167 KB, 880x880
>dkn ingen Fbanon i tråden att mobba

Hade varit guld värt att se honom sitta i tråden och skriva hela uppsatser med syftet att försvara okontrollerat flyktingmottagande i relation till våldtäktsgängen samt hur det anknyter till norrsken, hunnernas invasion av Europa samt Filippiniernas postkoloniala syn på tobak

Antar att jag skulle kunna gå in på tillbakablixt då han med största säkerhet skrivit något om det, men vet inte om jag orkar
>>
>>53596045
bunkeranon är den enda vi har.
>>
File: cool.png (163 KB, 450x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cool.png
163 KB, 450x357
>>53596045
>dkn inte på listan
>>
>>53596224
>Senaste aktivitet: 2015-12-31 01:30
antagligen inte senpai
>>
Asså...e ni ett gäng rasister eller?
>>
>>53596045
snälla breva någonting från muminmamman, saknar henne
>>
>>53596045
Snälla ladda upp nånstans
>>
File: BSfQq.jpg (647 KB, 2856x4096) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BSfQq.jpg
647 KB, 2856x4096
>>53596154
Fortfarande, snälla avsluta ditt liv
>>
>>53596206
Jo, och då ångrade jag att jag inte sparade bilderna med originalfilnamn.

>>53596233
Nybörjare.

>>53596251
Det är antagligen för att jag inte sorterat bilderna än eller så är du en anon/namnbög som jag har i en annan mapp.
>>
>>53596218
Hon är ju dock tillsammans med coachen för Flytandes LeL-lag

Kanske cuckar honom vad vet jag, men hon känns inte som den sortens person
>>
>>53596045

När laddar du upp dessa?

>dkn arkivet är vifi
>>
File: 1447820685807.png (357 KB, 540x780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447820685807.png
357 KB, 540x780
https://www.youtube.com/watch?v=FBvX5dNdMK8
>2:46
>"NO, HE'S EVERYTHING I HAVE"
fan asså. dkn ingen bäste v.
>>
>>53596308
Du först senpai
>>
>>53596045
Se >>53596283
Vill ha tillbaka alla mina gamla bilder.
>>
File: Aiko4.png (371 KB, 580x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko4.png
371 KB, 580x447
>>53596154
Jag spyr
>>
File: törst.jpg (22 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
törst.jpg
22 KB, 300x450
>>53596271
>>
File: 1403625517972.png (273 KB, 518x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403625517972.png
273 KB, 518x700
>>53596154
avlid fy fan dagens ungar
>>
>>53596045
L A D D A U P P
>>
File: 1444919034313.jpg (130 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444919034313.jpg
130 KB, 1366x768
>>53596347
Nej, jag siktar på att få ett produktivt jobb och inte ett slöseri av kolatomer
>>
File: 1452734794452.jpg (66 KB, 540x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452734794452.jpg
66 KB, 540x472
>>53596261
Fan, jag hoppas inte han har tagit livet av sig
>>
>Schenker misslyckas igen

oj vilken överraskning
>>
>>53596330

Kanske inte nu när hon har pv, men man har ju hört och läst om henne tidigare så det skulle inte förvåna mig om hon är otrogen.
>>
>>53596423
>SSD
>>
>>53596369
Hallå, håller inte du också på med ström?

>>53596408
Tror majoriteten är vettigare och siktar på bättre saker

>>53596421
>och inte ett slöseri av kolatomer
Vi får se senpai, vi får se
>>
File: Framtid197.jpg (424 KB, 618x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Framtid197.jpg
424 KB, 618x864
Påminnelse om att stormbögarna har haft rätt hela tiden.
>>
>dkn ibland när jag står upp känns det som ena benet är kortare än det andra
>>
>>53596345
Det här måste väl vara olagligt? Vem fan utsätter någon för det och kallar det 'prank'?
>>
File: godbless.jpg (5 KB, 100x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godbless.jpg
5 KB, 100x100
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3389&artikel=3508948
>>
>>53596345
>länkar till absolut avskum
>>
>>53596359
>>53596336
>>53596283

Är lite paranoid över doxning favä. Kan vara så att någon personlig bild hamnat fel eller något. Kan inte visa mitt anonregister innan jag städar upp det/tar bort vissa anonmappar heller.
>>
>>53596345
verkar legit
>>
File: Rapeful.jpg (80 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rapeful.jpg
80 KB, 768x1024
>>53596445
>dkn du kommer aldrig att tafsa på Hafu i en hiss när ni båda dyngraka och sedan bli våldtäktsanklagad i efterhand
>>
File: Draw a face.png (5 KB, 342x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Draw a face.png
5 KB, 342x281
>>53596482
Jo men jag skulle aldrig vilja livnära mig på det
>>
File: idflove6.jpg (77 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idflove6.jpg
77 KB, 640x480
>Shalom anon! Så glad att du flyttade till Israel för att bo med mig!
>>
File: Framtid297.jpg (541 KB, 620x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Framtid297.jpg
541 KB, 620x864
>>53596498
>>
>>53596498
>dåtidens stormbögar
>dåliga på photoshop men gillade flaggan

>nutidens stormbögar
>bra på photoshop men hatar flaggan
>>
>>53596345

skaffa dig en hjärna

https://www.youtube.com/watch?v=EjtiX4Gv6m4
>>
File: 143568421616.jpg (9 KB, 392x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143568421616.jpg
9 KB, 392x385
>>53596541
>anonregistret
>>
File: 1418714005580.jpg (162 KB, 1688x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418714005580.jpg
162 KB, 1688x518
>>53596541
>anonregister
>>
File: Framtid398.jpg (321 KB, 612x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Framtid398.jpg
321 KB, 612x864
>>53596569
>>
File: 1452641515107.jpg (644 KB, 1809x2207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452641515107.jpg
644 KB, 1809x2207
PING anonen som brevade bild relaterad!

Jag efterlyser den ocensurerade bilden :3c
>>
>>53596577
Inte han men Sverige har faktiskt en ganska ful flagga
>>
File: hafu (2).jpg (113 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hafu (2).jpg
113 KB, 1024x768
>>53596551

En hundring på att de knulade under WoW-tiden och Reckful försökte en gång till.
>>
>>53596563
Du intalar dig själv det, men sanningen är ju att du aldrig skulle kunna livnära dig på det eftersom ingen är intresserad av din ström (samma sak med Dödskallebältesanon)
>>
>>53596541
Gå igenom det snabbt och ladda upp. Eller lova att ladda upp när du har sorterat klart allt snälla.
>>
>>53596271
Hon brevade inte särskilt många personliga bilder.

>>53596627
Anon brevade den censurerad. Finns inga andra.
>>
>>53596660
H A H A A A
A
H
A
A
A
>>
>>53596638
Kunde ha varit värre, det kunde ha varit ett löv
>>
>>53596693
Men du
>>
>>53596563
Jag älskar att strömma och skulle göra det hela tiden som en hobby. Om man får flera tittare så kan man tillslut börja tjäna pengar på det, och tillslut eventuellt göra det till sitt jobb.
Varför skulle man strömma utan att få massor av tittare? Per automatik så tjänar man pengar på att ha många tittare och därav kan man ha det som yrke. Varför annars skulle man strömma om ingen kollar? Det är chatten som gör det så roligt
>>
>>53596541
Är anonregistret större eller mindre än snubblarmappen?
>>
File: 1451743540650.jpg (159 KB, 1023x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451743540650.jpg
159 KB, 1023x675
>Det finns folk i tråden JUST NU som tror sig vara moraliskt/socialt överlägsna andra

>>>>Fast att de hänger på 4kanalen klockan 00:38 på en fredag
>>
>>53596677
>Anon brevade den censurerad. Finns inga andra.

Ja men han måste väl fortfarande ha den snuskiga bilden på sin datta/mobil så han kan ladda upp den på imgur
>>
File: salt_03_2.jpg (34 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
salt_03_2.jpg
34 KB, 400x400
>>
>>53596541
Ladda bara upp snubbelmapparna då tills det andra är klart?
>>
>>53596498
>>53596577
https://a.pomf.cat/amyngh.webm
>>
File: 145154374526.jpg (151 KB, 635x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145154374526.jpg
151 KB, 635x698
>dkn man aldrig kommer heema Månanon
>>
File: 1362498576473.png (360 KB, 800x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362498576473.png
360 KB, 800x585
>>53596660
>dkn fördubblat mina följare inom spannet på en vecka
>dkn uppe i över 10 tittare nu
Kan än inte dra slutsatser, vi får se vad jag ligger om en månad. Största testet blir under sommaren
>>
>>53596270
Ja
>>
>>
>>>>53596814
jvdk familia mia
>>
>>53596045
>dkn med på listan
H-hur länge har du sparat? Exakt vad finns i mapparna? Snälla svara
t. anonym snubblare
>>
>>53596832
Förhoppningsvis så har du bytt bana eller begått självmord till sommaren
>>
>>53596566
nja du har fortfarande in svarat på om jag får behålla förhuden
>>
>>53596802
varför bränner ni flaggan?
>>
>>53596924
>frågar utan sitt snubbel
du är inte värd ditt snubbel om du inte använder det
>>
>>53596840
kthxbye då drar jag
>>
>>53596984
De fick flipp på någon neger som spammade nasheeds oironiskt
>>
>>53596946
>denna kant
Synd att du har detta hat i dig anon, kan du verkligen inte ta del av andras lycka utan att sprida din egna misär?
>>
>>53596984
>varför är stormbögar efterblivna
Jadu anon
>>
File: svphot_0.jpg (76 KB, 992x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svphot_0.jpg
76 KB, 992x558
>du kommer aldrig våldsamt knuffa undan journalister med en ung stefan jacobsson
>>
>>53596946
Varför beter du dig som en fitta mot honom?

>>53596832
Lycka till senpai
>>
File: DSzA0D6[1].png (803 KB, 1080x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSzA0D6[1].png
803 KB, 1080x789
>>
>>53596861
>brevar den modifierade bilden och inte den äkta
>>
>>53596984
De är coola vikingar som inte behöver något Sverige
>>
File: tårta.jpg (319 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tårta.jpg
319 KB, 1600x1200
Blev sugen på tårta favä.
>>
Vad hette den 2d serien där en kille ges ansvar för en nöjespark som hade magiska invånare? Den sändes för ungefär två år sedan tror jag
>>
>>53597001
Hur länge har du varit här? ärlig fråga.
>>
>>53597034
Vilken video är det ifrån?
>>
>>53597056
Ser blött ut.
>>
>>53597060
>amaburi
>2 år
>>
>>53597060
naruto
>>
>>53596749
Den är längre men den har inte lika många bilder i sig eftersom jag inte kan vara säker på deras identitet hela tiden. Sen finns det garanterat personer i tråden som ligger bakom flera anonmappar/namn. Borde gruppera de mapparna också nu när jag tänker på det.

>>53596924
De flesta bilder som snubblare brevar/brevat. BIlder på snubblare. Vissa brevurklipp från/om snubblare. Vocaroos från snubblare.

Sedan sent 2012 typ.
>>
File: 1445076157670.jpg (1004 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445076157670.jpg
1004 KB, 1000x1500
>>53597038
För han behöver hård kärlek för han verkar inte ha någon far som sätter bra gränser åt honom
>>53597027
Är din mamma ensamstående? Snälla svara
t. vetenskaplig undersökning
>>
File: 1356216996173.jpg (104 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356216996173.jpg
104 KB, 500x333
>>53597038
>Varför beter du dig som en fitta mot honom?
Folk är som de är anon, jag berörs inte, han skadar bara sig själv genom att skriva sånt

>lycka till senpai
Tack! Ha en uggla på huset!
>>
>>53597060
Amagi Brilliant Park
>>
>>53597039
qft
>>
>>53597128
sitter du och tar skärmbilder på allas brev?
>>
File: gustav_serverar.jpg (100 KB, 560x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gustav_serverar.jpg
100 KB, 560x374
>>53597042
ok du genomsåg mig
>>
>>53597097
Försökt googla men hittar inte, har bara bilden
;_;
>>
>>53597128
Snälla ladda upp det som redan är sorterat.
>>
>>53597163
>2d vedbodbög

>Pratar om att ha en fader

top kek
>>
>>53597163
>För han behöver hård kärlek för han verkar inte ha någon far som sätter bra gränser åt honom
Om du ändå visste anon, om du ändå visste
>>
>>53597078
fick reda på att det fanns en svensk tråd på 4chan nyss. läste igenom och ser att ni bara är ett gäng rassar och kvinnohatare så herrå
>>
>>53597056
Påminner om Trypophobia favä
>>
>>53597241
HELL SEGER
>>
>>53597197
o-okej ;__;
>>
>>53597279
å vafan ska det betyda?
>>
File: ensamhetrullar.png (32 KB, 841x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ensamhetrullar.png
32 KB, 841x152
>>53597192
Nej, nej. Så autistisk är jag inte. Och mina mappar är inte lika utförliga som ni tror. De flesta bilder jag sparat ligger nog fortfarande osorterade.

>>53597208
Tror faktiskt inte jag kommer göra det. Kanske om snubblare vill ha sin egen mapp någon gång annars känns det lite taskigt. Får sortera klart innan också.
>>
>>53597241
Dette må da være agn.
>>
File: ZZZZZ-111.jpg (41 KB, 220x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZZZZZ-111.jpg
41 KB, 220x222
>>
>>53596814
äckligaste snubben i tråden vet inte ens hur han hittade hit från reddit
alla hans apologister borde också bara dra
ni tycker bara om han för att han är lika misslyckad som er
>>
File: 1445361719754.png (20 KB, 417x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445361719754.png
20 KB, 417x500
>>53597241
Ok herrå
>>
File: jag.jpg (280 KB, 1388x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag.jpg
280 KB, 1388x1836
Hej svenskar!

Kolla på mig, jag är gjord av guld!
>>
>>53597281
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/valdsromantik-i-svenskarnas-parti
Det ska finnas klipp, jag har sett det, men hittar inte
>>
>>53597321
>Tror faktiskt inte jag kommer göra det.
Obror
>>
>>53597321
breva unik bunkeranon
>>
>>53597381
åh nej jag har inget annat väl att han böja mig för mina servila instinkter och bli din vasall
det var inte så att jag hade planer för världsrelevans ändå
>>
>>53597321
>dkn kommer aldrig få tillbaka alla förlorade bilder
>>
>>53597321
>annars känns det lite taskigt.
Detta. Tycker inte du ska ge bort saker som folk vill ha bortglömt. Som sagt, snubblare kan få sina egna mappar begärda, men ladda inte upp allt.
>>
>>53597241
Okej Ahmed
>>
File: 1452428317878.jpg (61 KB, 599x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452428317878.jpg
61 KB, 599x600
>>53597241
>dkn rasse och kvinnohatare
>>
File: pelarn.jpg (57 KB, 460x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pelarn.jpg
57 KB, 460x526
>>53597394
Har nog inga unika som ni inte redan har, säpo.
>>
File: 1445076527417.jpg (35 KB, 500x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445076527417.jpg
35 KB, 500x669
>>53597381
https://www.youtube.com/watch?v=5mMiy417aIc
>>
>dkn betalar för netflix
>dkn inte använt det på 3 månader
:/
>>
>>53597445
Säger la sig självt om du brevar 2d?
>>
>>53597440
VIF i frid. Jag vet hur mycket det svider.
>>
>>53597472
De drar ju inte när du inte använde det dock.
>>
>>53597445
Pekka snälla
>>
>>53597473
Brukar inte breva 2d förutom den, eftersom den är så fin
>>
File: IMG_6264.jpg (709 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6264.jpg
709 KB, 1024x768
>>53597256
>Trypofobisk mat

Provat etiopiskt?
>>
>>53597527
Verkligen? Fan vad najs.
>>
File: the oc.jpg (189 KB, 470x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the oc.jpg
189 KB, 470x700
>>53597472
De släppte precis OC.

Bara att kolla genom.
>>
>>53597454
Möjligheten finns att vi missat någon.
>>
>>53597555
Jag kan ibland gå månader utan att titta och då drar de inte. Tror du måste se minst 2-3 grejer per månad för att de ska dra.
>>
File: 1447861657962.png (1 MB, 1019x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447861657962.png
1 MB, 1019x881
>>53597544
>>
File: 1452728559348.jpg (967 KB, 1200x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452728559348.jpg
967 KB, 1200x1399
>dkn man inte är svinrik så man kan bo flott
>>
>>53597585
Varför ska jag göra erat jobb då? Bunkeranon är reko förresten.

t. expert
>>
File: 1435127837087.jpg (25 KB, 311x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435127837087.jpg
25 KB, 311x311
>>53597321
ge mig bild 2 ur min mapp takk
>>
>>53597666
Bevisa att du är du då.
>>
>>53596045
breva något från narcissus
>>
File: 1449817320545.png (313 KB, 1490x1214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449817320545.png
313 KB, 1490x1214
>>53597381
Jag är av sten
>>
File: 1443281418131.jpg (145 KB, 720x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443281418131.jpg
145 KB, 720x603
>>53597698
hmm
>>
>>53597637
Bunkeranon är faktiskt jävligt reko. Jag gav han några tips i hur man inte ska gasa sig själv med kinesisk SF6.
>>
File: 1430140415622.jpg (58 KB, 404x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430140415622.jpg
58 KB, 404x355
>>53597702


>>53597794
Det där räcker inte.
>>
File: 1452620385955.jpg (91 KB, 750x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620385955.jpg
91 KB, 750x960
Går och lägger mig nu, god natt grabbar.
>>
https://youtu.be/DrWX86JCe8E

breva vad ni lyssnar på
>>
>>53597849
>bilden
skrattar lika mycket varje gång
>>
>>53597444
är tjej men aja whatever

>>53597445
bara för att du inte får nåra tjejer
>>
>>53596045
Breva puss2
>>
>>53597922
Säker? Den är rätt rolig iofs.
>>
>>53597862
https://www.youtube.com/watch?v=DK_0jXPuIr0
>>
>>53597952
folk vet väl redan hur jag ser ut men gör som du vill
>>
>>53597922
den brevas ju till och från, ingen unik direkt
>>
>>53597908
Du är en blattebrud med andra ord? Finns massor av betahanar här som törstar efter blatteluder som dig.
>>
>>53597967
Qringlan, n-nej.
>>
File: 1452449657822.png (853 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449657822.png
853 KB, 1280x720
>dkn har wannabemigrän i hela högra sidan av huvudet
Detta är hur jag dör, natti
>>
>>53597862
https://youtu.be/tVqPx5mUj0g

>>53597983
Det vet väl jag med att jag gör
>>
>>53597967
Du måste lyssna på det där ironiskt.
>>
>>53597908
Adolf Hitler gjorde INGET fel.
>>
>>53597993
>ge dåligt bete (you)s
men du
>>
File: 1431557428535.png (138 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431557428535.png
138 KB, 768x1024
>>53597849
hmm
du kan få en SÄLLSYNT osläppt kungenbild
>>
>>53597979
Höll på att breva din halloweenbild i spegeln eftersom den låg tvåa i mappen men kom på att du kanske menade den med orangerandig t-shirt.

Har inte pusswebmen/gifflen sorterad i mappen verkar det som
>>
File: dakka.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dakka.jpg
434 KB, 1561x3015
>>53598007
>>53598033
>Biebers nya platta är inte bra pop
>>
File: 1453454313.jpg (91 KB, 654x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453454313.jpg
91 KB, 654x539
>>53597862
https://www.youtube.com/watch?v=uTM9x-fEMwo

Godnatt!
>>
>>53598080
Menar den som jag själv har namngett puss2 där jag har svart tröja och gröna shorts
>>
File: 1450706798951.png (1 MB, 1186x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450706798951.png
1 MB, 1186x726
>>53597908
När kommer du bli gruppvåldtagen, denna sommaren eller nästa?
>>
>>53598099
>bra pop
Oxymoron favä
>>
File: 1398996378446.jpg (2 MB, 2592x1936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398996378446.jpg
2 MB, 2592x1936
>>53598077
Bild #2.
>>
File: 1395435576.gif (1023 KB, 500x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395435576.gif
1023 KB, 500x361
>>53598143
>ett jävla dödskallebälte
>>
File: 1452799784226.jpg (82 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799784226.jpg
82 KB, 640x640
>>53597666
>>
>>53598140
>dkn har inte sparat bilderna med originalfilnamn

Ångrar mig djupt. Ska sluta arkivbreva nu och kolla på film i alla fall.
>>
File: 1324481204278.png (78 KB, 493x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324481204278.png
78 KB, 493x381
>>53598143
>Dödskallebältescucken

Du är en sådan jävla klyscha favä
>>
File: 1452400581615.jpg (67 KB, 400x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452400581615.jpg
67 KB, 400x280
>>53598143
>ett
>jävla
>dödskallebälte
>>
File: Penguin.jpg (390 KB, 750x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Penguin.jpg
390 KB, 750x1125
>>53598238
Somna inte
>>
File: 1452252011698.jpg (172 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452252011698.jpg
172 KB, 1600x900
>>53598204
ALLA
VILL
BLI
SVARTADE
GÅR
INTE
HITTA
>>
File: 1356731006374.gif (1 MB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356731006374.gif
1 MB, 500x290
>>53598183
>gif som buggar

>>53598251
>de anon

>>53598273
>kommer från dvärgen
>>
Älskar mammor sina söner oavsett?

Min mamma kan skrika och gråta över att jag är sverigedemokrat och kalla mig hemsk men nästa vecka så ringer hon varje dag och pratar och är gullig. Jag är 21.
>>
>>53598099
Är det kygo som gjort musiken eller?
>>
>>53598143
Du har sämst smak i tråden
le flintskalliga musiker som snott hela sitt schtick från meshugga är inte än bättre smakindikator än bieber

det är väl musik för kantiga 13åringar som behöver metall för att bygga sin identitet för att det annars totalt saknar en personlighet
fyfan för dig
>>
>>53598292
>Detta "tugg"

Bara lämna tråden, du är bokstavligen 14 år gammal mentalt
>>
>>53598143
>en viss genre kan omöjligt ha bra musik

Skulle ge dig en fedora men bildgräns och så.
>>
>>53598294
Min morsa med och jag är litet äldre.
>>
>>53598292
ETT

JÄVLA

DÖDSKALLEBÄLTE
>>
>>53598294
Jag tror det blir väldigt svårt för en mamma att ogilla sin son favä.
>>
>>53598294
jag tror min mor hatar mig innerst inne, kanske. Hon vill mig allt väl men jag fortsätter att förstöra om och om igen.
>>
>>53598306
>som snott hela sitt schtick från meshugga
lel han säger det rakt av i sitt album när han gör låtar precis så som meshugga, försök hårdare senpai

>meshugga
>bra
Välj en

>>53598351
Breva bra pop då kohai
>>
>>53598298
Ingen aning favä, skulle lika gärna kunna vara det
>>
>>53598294
Tror inte det om jag skall vara helt ärlig. Min mamma är nog rätt less på mig överlag och känner inte att vi kommer överens sedan en längre tid tillbaka.
>>
Jag gör en ny tråd
>>
>>53598457
>>53598457
>>53598457
>>
>>53597993
ja men jag vil inte dejta rasister

>>53598037
rolig du e. känner du dig tuff eller?

>>53598142
större chans att jag blir mördad av rasister
>>
>>53598475
ayo bby posta din kik
>>
>>53598547
hah! glöm
Thread replies: 396
Thread images: 151
Thread DB ID: 440438[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.