[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 282
Thread images: 50
File: likehoney.webm (1 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
likehoney.webm
1 MB, 854x480
maske edişın
>>
first for /kurdistan/
>>
File: 1452721309341.png (2 MB, 1608x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452721309341.png
2 MB, 1608x1200
2nd for /kuzen/
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
File: 1452797643013.png (2 MB, 1608x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452797643013.png
2 MB, 1608x1200
>>53591137
ax be k*rdo
>>
YASASIN KURDISTAN HALKIN EGEMENLIGI VE DIRENISI
>>
>>53591269
viper kürt mü?
>>
göbeğim davul gibi oldu. foto atammı
>>
>>53591428
hyr
>>53591504
ewt tbi ki
>>
>>53591589
nye hyr?
>>
>>53591675
sn krt dğlsn ki
>>
File: 20160114_235740.jpg (285 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160114_235740.jpg
285 KB, 1280x960
>>53591589
>>
>>53591741
timestamp nerde
>>
>>53591741

sil şunu leş gibi LEŞ
>>
>>53591771
ıı şeyde kaldı :DDd
>>
Kürtler neden bu kadar iğrenç ve gereksiz yaratıklar anlamıyorum. Her ırkın kendine özgü artıları eksileri vardır ama bu kürtlerin bir boka yaradıklarını görmedim hiç. Çirkinlik bunlarda, aşağıinsanlık bunlarda, ensest bunlarda. Avrupadakiler de özürlü parası alabileceklerinin bile farkında değiller, o kadar özürlüler yani.

Neyse konuyu dağıtmayalım, bu kürtler neden böyle?
>>
>>53591741
literally me
>>
>>53591708
hyr bn krdm fsk trk
>>
>>53591741
gobek deligini sikebilirmiyim?
>>
>>53591950
ndn blçka byrğı vr o zmn?????
sn yln sylysn
>>
File: image.jpg (115 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
115 KB, 600x800
>>53591921
:DDDD
>>
File: fugg.jpg (53 KB, 592x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fugg.jpg
53 KB, 592x357
>>53592299
((((((:
>>
File: image.jpg (32 KB, 407x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
32 KB, 407x362
>>53591741
>>
File: 1452644777052.jpg (71 KB, 335x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452644777052.jpg
71 KB, 335x599
>>53592299
>>
toru bitmiş.
>>
File: facepalm statue.jpg (19 KB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
facepalm statue.jpg
19 KB, 300x200
>>53591090
>That webm
>MFW everywhere I look, it really is as though non-niggers are trying to behave like niggers
>Not just happen to behave like them, literally trying to behave like them
Fuck it, the Jews have already won.
>>
>>53591944
Post it :3
>>
File: 1452356080265.jpg (66 KB, 575x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452356080265.jpg
66 KB, 575x523
>>53592559
WE ARE NOT BEATEN UNTIL WE GIVE UP DO YOU HEAR ME
>>
>>53592570
fat fuck here
>>
>>53592915
can i fuck your belly button?
>>
İZLEYİN KÖPEKLER SİZİ

https://www.youtube.com/watch?v=M60FUPVtq9k
>>
>>53593001
You dont have the cock for it buddy + I need to sweet a lot for lubrication.
>>
>>53592861
I disagree.
>>
>>53593532
You are as guilty as those degenerates if you yield my friend. Hold onto your ideals, don't let defeatism get to you. Like I said, the moment everyone agrees with you is the moment we all lose.
>>
>>53593077

zamanında şöyle güçlü ve milliyetçi bir din üretmemiş olmamız götümü yakıyor.
>>
*zort*
>>
>>53593824
But look at how pervasive all of their filth is. Anybody that even tries to question it is either silenced or shamed out of credibility. They're too powerful to stop.
>>
a9 tv nerede çok merak ediyorum, resmen hayatım bunu araştırmakla geçti. kürdistanbullu biri varsa şu kadının en son nereye geldiğini söyleyebilir mi

https://www.youtube.com/watch?v=7bH21w2R0hc

4.03'te başlıyor yolculuk
>>
ALLAX AXXBAR
>>
>>53594115
They don't really have any power apart from what the society gives them, and it can be taken away just as easily. For now they are kinda protected because they play the guilt card. When that loses it's effectiveness they will be as vulnerable as any other person and the retribution will come. Don't give up, the sun will rise to a better future.
>>
>>53594196
Rezalet bi şey mk yarısında kapattım
>>
File: ma$ke.webm (599 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ma$ke.webm
599 KB, 1280x720
>>
>>53594501

18:40'ı kaçırmana üzüldüm
>>
>>53594196
Barbaros Mahallesi, Sümbül Sokak, Deluxia Palace A Blok D: 404, Ataşehir, İstanbul, Türkiye

0 (216) 510 5694

demiş bir yerde.
>>
>>53594746

denize sıfır adamın evi, deniz yok dediği yerin etrafında,
>>
>>53594431
As much as what you said sounds like just wishful thinking; I hope you're right. I really, really do.
>>
>>53594746

ayrıca açık adresse neden gizliyorlar yolculuğu NE GARİP BİRŞEY BU
>>
>>53594350
allax yok kamal var
>>
>>53594937

YARRAK AXBAR
>>
>>53594986
vay kizilkafa pici vay
>>
>>53594859
>>53594903
Öfff sikerim bana ne amk :D zaten yorumlarda t*rkler beyaz değil tartışmasına giren bile olmuş ağzımdan köpükler fışkırıyor cringe seviyesinden dolayı
>>
profil zazanın haberiniz olsun.

https://np.reddit.com/user/Dictato
>>
>>53595008

<3
>>
>>53595161
sil bunu
>>
>>53595161
Herkes biliyor zaten amk
>>
>>53594878
An I hope you will find the strength and join the righteuos when the day comes. Remember, despair brings destruction.
>>
İyi ki normal bi tirad açıldı bee şu k*rdo postlar'dan sadece ben bıkmamışım'dır.
>>
>>53595320
>righteous
Just letting you know now I'm not a Muslim.
>>
>>53595439
>he thinks we are muslims
there is no god but kamal
>>
>>53595321
kes lan bi dahaki tirad /kurd/ olacak
>>
>>53595523
I'm muslim probably the only one here :P
>>
>>53595439
I never thought you were. This is not about religion, I admit righteous may not be the appropriate word but you probably get the idea.
>>
>>53595662
proofs?
>>
>>53595662
muslo musun sen hemserim?
>>
>>53595161


aaaaa


XDDD
>>
Junji Ito çok iyi ama bazı hikayeleri çok "boş" sonlanmasa daha iyi olucak.
>>
>>53595715
Pipimi gösteriyim lan :D nasıl kanıtlanır ?

>>53595723
Evet anon hem allahı hem atatürkü severim
>>
File: 1450306932218.png (473 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450306932218.png
473 KB, 800x600
>>53595995
xoydaaa allax yok din yalan ama :Dd
>>
>>53595995
En yakın meydanda tekbir getir hocam
>>
>>53595995
>All*h
>Atat*rk
choose one
>>
>>53595995

>kamal siken bir gnostik olmamak
>>
File: image.jpg (30 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
30 KB, 384x384
>>53596048
>allax yok
>tengri var
Güzel mantık kardeşim. Aynen devam.
>>
>>53596062
Niye hocam öyle bence iyi bir balans oluyor
>>
>>53596148
All*h olmadığına göre Tengri vardır. Şah mat ateistler.
>>
File: image.jpg (33 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
33 KB, 384x384
>>53596227
Bırak xocam bu işleri. İkisi de aynı korkunun ürünleri.
>>
Can Atilla neden bu kadar üstünyarış?

https://www.youtube.com/watch?v=FHSoagSY79k

https://www.youtube.com/watch?v=6wJwenu4gMY
>>
File: img-4424.jpg (10 KB, 236x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img-4424.jpg
10 KB, 236x236
>>53596463
Güzel kafiye hojum, ama Tengri'nin sevgisi kadar güzel değil.
>>
>>53596732
>kafiye
ÖFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

CAHİLLER DIŞARI
>>
>>53596839
siktir git çamaşır makinesi falan izle amına kodumun otisti
>>
>>53596732
t*ngri biz...
zeytinyağlı patates!
ehehehe
hehehe
hehe
he :d
>>
>>53597114
:DD:D:
>>
>>53596148
arap ay tanrisina tapcak degilim ya
>>
File: 1448243599338.jpg (96 KB, 659x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448243599338.jpg
96 KB, 659x438
>alm*ncilar
>in MY thread
>>
you yok
>>
>>53596940

>ohk küçükken günde 2-3 saat çamaşır makinası izlediğimde
>ohk bu nedenle düzenli olarak doktora gittiğimde

kabalaşmasak
>>
you yok
>>
>>53597607
özür dilerim :'(
>>
>>53597662

:/
>>
File: image.jpg (41 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 384x384
>>53597424
>İslam imajı çox kötü xojum
>e göt korkusu da var xojum
>heh, o zaman kime tapayım barbarların göttanrısına tapayım :ddd
>>
>>53597648
hyr snn icn vr
>>
>>53597809
>m*hammedin götünü yalamax
>all*ha domalmax

ne rezil insanlarsınız
>>
>>53597825

D:
hyr
>>
>>53597926
Yenisin hocam sanırım. Bak şu tarafta kokteyl var sen geç ben geliyorum.
>>
>>53598057

siz ikiniz oturun, ben gazozlari alip hemen geliyorum
>>
>>53597990
pki
>>
>>53598057
dün gece annen de aynısın demişti :DDD
>>
EL İLAHIM TORU YOK KAFAYI YİYECEĞİM KANSER /TR/ DE AK-MI-YOR

FELLAX ANANI SİKEYİM
>>
>>53598372
ulan nankor herif, hic dusunmeden boyle salak salak seyler yazmayin, hic utanc hic ahlak yok mu sizde? ne yanlis gitti de siz boyle duygu ve empati yoksun canavarlar oldunuz? ulan ben resmen senin yerine utaniyom lan, simdi git bi anana bak. iyi bi anana bak, ne goruyon? soyleyim mi ne goruyon? ananin aminda koca donerci yarragimi goruyon :Dd
>>
>>53598690

ded
e
d
>>
TİRAD NEDEN AKMIYORR

>>53598690 BU HERİF HAKLI

AMINA KOYAYIM BÖYLE İŞİN

SİKEYİM SOKAYIM

BİZ NEDEN BÖYLE OLDUK
>>
>>53599267

seyden hocam...
>>
bu nakşibendi lideri neden bu kadar saygındı anlamış değilim. tayyar ve erbakan bile diz çöküyor resmen

https://www.youtube.com/watch?v=NwPbntULS-g
>>
>>53599513
SUS DAHA FAZLA KONUŞMA YÜREĞİM KALDIRMIYOR
>>
>>53599630
Büyücü olduğu için olabilir
>>
File: image44.png (401 KB, 680x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image44.png
401 KB, 680x689
Toru Çan öldi mü?
Isız ajun kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.
>>
>>53599679
Zaza bozdu. Diğer kişiliği ele geçirdi onu. Kürdlüğü bırakıp t*rkçü oldu, çocuk-tier banter yapmaya başladı. Saçını kestirdi. Üretkenliği de azaldı. Eskiden paragraflar dolusu yazarken şimdilerde 2-3 cümleyi geçememeye başladı.
>>
>>53599724

bir şey İDDİA EDİYORSAN ANLATACAKSIN KAHPE SENİ
>>
>>53599772
KAHPE SENİN BABANDIR OROSPU ENİĞİ ADAM BÜYÜCÜ DİYOR İŞTE DAHA NE AÇIKLAMA BEKLİYORSUN
>>
File: 1452080588052.jpg (34 KB, 710x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452080588052.jpg
34 KB, 710x720
>>53599767

g-gercek hayata geri donmeye calisiyorum
>>
/k/ beni çok bozdu. İlk iş İstanbul'da bir poligon bulmam lazım önerisi olan?
>>
>>53599893

özür dilerim güzel insan
>>
>>53599956

polat cosplayi yapan bir anon görmek istemiyorum
>>
>arkadaşım sesini kısar mısın uyuyamıyoruz
>ses yarıdan azda

1000 lira kira veriyorum DUVARLAR HALA KAĞIT GİBİ
>>
>>53599994
Alakası yok hojum. Sadece ateşli silah kullanmak istiyorum ÇOK MU ŞEY İSTİYORUM HA ÇOK MU!?
>>
>>53600080

özür dilerim arslanım. sıkıntıdan ne yazacağımı bilemedim
>>
>>53599964
ama öyle deme
>>
>>53600061

>1k kira


iyi ucuzmus lan, ben iki mislini veriyorm
>>
>>53600136

kanadada normal, hatta az bile t bh

http://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Turkey&country2=Canada&city1=Izmir&city2=Toronto
>>
>>53600108
Ben de silah sahibi olabilmek istiyorum, haftasonları dağa çıkıp şekildeğiştiren vurmak istiyorum, kamyonetin kasasında 'yeehhhaa' diye bağırarak havaya ateş edip masum şehirlileri korkutmak istiyorum. Biz neden Amerika olamadık?
>>
>>53600220

meh desu


yakinda kisligi satip kndi yerimi almayi planliyorum
>>
hey /tr/.
Uzun süredir şu borda yazsam mı yazmasam mı diye kafa yoruyorum. Biraz hayatımla geleceğimle ilgili ufak tefek sorularım var. Var mıdır şitpost dışında birşey postalamak isteyen, muhabbet falan? Yoksa giderim sıkıntı yok.
>>
>>53600238

g-gece gece niye hislendiriyorsun beni anon

https://www.youtube.com/watch?v=NMNgbISmF4I
>>
>>53600318

20 dkya giderim ben, az erken geleydin
>>
>>53600238
e alsana hocam?
>>
>>53600318

hit me lan
>>
File: sad man.jpg (114 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad man.jpg
114 KB, 1252x1252
>>53600362
Ulan nasıl bir insanım. Image board sitesinde bile gecenin bu saatine kadar konuşsam mı konuşmasam mı karar veremiyorum.
>>
>>53600386
Hocam almak için inciğini cinciğini elliyorlar, ayrıca askeri seviyede silah için ne yapmak gerek hiçbir fikrim yok, tabancalar bayıyor bir süre sonra. Çok pahalı bir de anasını satayım.

>>53600323
Ben bu hisleri her gece yaşıyorum her gece.
>>
File: albumart_anathema.jpg (288 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
albumart_anathema.jpg
288 KB, 600x600
>>53600509

bende de aynı problem vardı ben konuşmayı bıraktım. arada isyan edip susuyorum birşey anlatasım gelmiyor artık, bokpostlardan değil aksine gece daha çekilir oluyor /tr/ de istemiyorum. şarkı atayıp kaçayım birazdan 6 saat sonra sınavım var

https://www.youtube.com/watch?v=pxLt-kIktGA
>>
File: 1400326004971.jpg (23 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400326004971.jpg
23 KB, 446x362
>>53600420
Bi arkadaş da Kanada'dan döndü. Stajda şu an ilginç.
Ya anoncum.. İşte insanlarla muhhabbetim iyicene kesiliyor benim. Sosyal ortamlarda bile tamamen soyutladım kendimi. Elimde de değil, ben niye böyleyim?
>>
>>53600650

>İşte insanlarla muhhabbetim iyicene kesiliyor benim. Sosyal ortamlarda bile tamamen soyutladım kendimi. Elimde de değil, ben niye böyleyim?

gitmeden önce kitap da tavsiye edeyim. iyi geceler.
>>
>>53600643
Anathema dinleme kardeşim. Biliyorum herifler çok güzel müzik yapıyor, konserlerine bile gittim ama yo dinleme sana tavsiyem. Adamın hayatını sikiyor şerefsizler hemen bu yoldan dön.
>>
File: image.jpg (57 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57 KB, 384x384
>>53600529
O da iyiymiş. Adamlar neden kamyonetin kasasında 'yeehhhaa' diye bağırarak havaya ateş edip masum şehirlileri korkutamadığını düşünürken ben geceleri hâlâ neden varolduğumu çözmeye çalışıyorum.
>>
>>53600643
>>53600702
Peki kolay gelsin anon başarılar.
>>
>>53600650
>Sosyal ortamlarda bile tamamen soyutladım kendimi. Elimde de değil, ben niye böyleyim?
>>
>>53600851
>ima ediyor ki gercek hayatta hepimiz maske takmiyoruz
biraz nihilist'im t.bh
>>
File: 1444979750358.jpg (37 KB, 500x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444979750358.jpg
37 KB, 500x329
>>53600750
>>53600643

2006dan beri Anathema dinleyen, 4 tane konserine giden Anathema pro anon rapor veriyor. Depresif yapımı bu gavat gruba borçlu olabilirim de hala dinliyorum hoşuma gidiyor.

>mfw mutluyken huzursuz, mutsuzken huzurlu olduğumda
>>
>>53600900
sorması ayıp değildir inşallah. Kanadada iş ne? Değişim programı falan mı? Boğaziçi bi arkadaş da oradaydı ilk dönem.
>>
>>53600776
Neden varolduğunun çok basit bir açıklaması var ama bokpost diyip sallayacağın için yazmıyorum anon. Hayat öyle çok karmaşık birşey değil ona sahip olmadığı anlamlar yüklemye çalışma. Yaşarsın ve ölürsün, önemli olan nasıl yaşadığın. Hayattan zevk almaya bak. Alkol iç, ot kullan, mesela mdma de aradığın mutluluğu bulabilirsin ama dikkat et bağımlı olma. Melankoliyi hayatından çıkar. Müziklerin hareketli olsun, filmlerin komedi olsun. İnsanlar neden böyle diye takılma. Bu tarz ufak şeyler o kadar çok değiştiriyor ki hayatını sadece denemen lazım.
>>
>>53601010

okul'u mu kastediyon?


saglik yonetim okuyorum ben
>>
File: 5htctx.jpg (116 KB, 400x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5htctx.jpg
116 KB, 400x262
>>53601034

MDMA kullanmayın Türkiye'de. Dost aromalı Xürt MDMA'ları dışarıdaki saf MDMA gibi zararsız değil.
>>
>>53601107
Anon haklı belirtmeyi unutmuşum. Yurtdışından bir kaynak ayarlamak çok zor değil. Fakültede Amerikalı iki tane değişimci vardı mesela bizde. Amerika'dan Avrupa'dan ne bulurlarsa getirirlerdi en fazla verdiğim para 90 dolardı mesela centine kadar değdiğini söyleyebilirim.
>>
>>53601255

Anon kullandım ben de yurtdışından da overrated diye düşünüyorum, değmez. Gerçi subjektif görüşüm bu tabi de alkolden de hiçbir zaman zevk alamadım. Onun yerine otu yeğlerim. Üstteki postuna felsefi açıdan da katılmıyorum da bu konuda herkesin bakış açısı ve kaynakları -hem düşünce, hem de okuma açısından- farklı ondan ona birşey diyemem.

Uyuşturucu olarak buradakilere güvenmediğimden her ne kadar kullanmak istesem de LSD ve DMT'yi kullanmadım, salt hazdan ziyade biraz daha görsel ve düşünsel açıdan algısal haz daha çok hoşuma gidiyor. Kokain ve eroin denemediğimden de böyle düşünüyor olabilirim tabi, onları da ilerde denemeyi planlıyorum.

Neyse sizin muhabbeti derail ettim.
>>
>>53600650
>Elimde de değil, ben niye böyleyim?

Bizim gibi insanlar yanlis dogmus, beyin parcalarimiz yanlis yerlestirilmis. Eger tanri varsa bizi sapik ve seytani zevki icib yaratmistir. Doganin fabrika hatasiyiz biz. Bu gercekle yuzles, kabul et ve rahatla.

t. Sizofren anon
>>
yatmayin lan
>>
OULUM!!!! HAPİNİZİ SİKERAM HA!!!! BURNUNUZA Bİ VURURUM!!!!!!!!!!
>>
File: 1452101544873.png (209 KB, 719x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452101544873.png
209 KB, 719x713
>>53601592

lan gunah degilmi lan? el kadar zaza'ya el kalkarmi lan?
>>
File: 1424053323501.png (256 KB, 636x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424053323501.png
256 KB, 636x708
>>
>>53601676
Komik zamqi xd
>>
File: 1446061742383.jpg (30 KB, 533x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446061742383.jpg
30 KB, 533x480
>>53601708
Sen kimsin?
>>
>>53601509
neyse bu nesli aktarmaya pek niyetim yok nasıl olsa
>>53601572
saat 3:50, netekim benim uyku düzeni sikik. Bi iki saat daha refreshler yatarım herhalde
>>
>>53601748
Ben senim ya hirbo

>>53601751
Bi iki saat erken yat xocam iyi gelir
>>
File: 1424825442695.jpg (115 KB, 831x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424825442695.jpg
115 KB, 831x554
>>53601823
yalan soyleme
>>
>>53601823
>>53601856

lan bulusup birbirinizi niye sikmediniz hala?
>>
>>53601653
Zaza mı? More like crypto-armenian.
>>
Şöyle olamadık amk.

https://www.youtube.com/watch?v=N1HFN8nL2Jo
>>
>>53601893
Obez hitit picini mi sikicem sie :Dd

>>53601856
Sen bacin kiz kardes var mi lan?
>>
>>53601448
LSD'yi bir kere Olimpos kral yolunda denemiştim. Anlatılmaz bir tecrübeydi. Doğada aydınlanma yaşatıyor. Bu da yurtdışından gelmeydi. Bence yurtdışındakiler overrated değil. Zaten bilimsel olarak bakarsak değiller(mdma oranları doğruysa tabi). Ben kendim iki kere çıktım ve ikisinde de kullandıklarım buradakileri ağlatacak cinsten.

Ot benim de favorim diyebilirim. Şu son dönem hem kalite hem miktar açısından boka sarmış olsa da sağlam kaynağımız sağolsun bizi yüzüstü bırakmadı.

Onun dışında, felsefi açıdan şöyle bir savunma yapabilirim, yazdıklarım benim tecrübelerimdi. Eskiden ağır melankolik bir hayatım vardı. Doğal olarak düşüncelerim de hep yıkıcıydı. Hiçbirşey yapasım gelmiyordu sanırım depresyon belirtileri. Ot beni biraz değiştirdi. İlk içişim lisede 2 tane sigara verdiğimiz bi balıkçının ikramıydı. Nasıl güldüğümü anlatamam. Üniversiteye başladığımda yeni bir ortama girince biraz farkına vardım. İlk yıllarım bok gibiydi mesela bölümümün de katkısıyla ilk sene iki dönemden toplam 6 ders bıraktım. İkinci sene sadece ikisini verebildim bu sırada ikinci seneden de derslerim kaldı. Bir boka yaramadığıma inandım hep. Sonra bu böyle olmaz dedim ve inan bir anda bu kararı verdim, bütün zevklerimi revize ettim yukarıdaki postta yazdığım gibi. 3. senemde 6 dersin kalan 4 ünü verdim ama 1.8 e takıldığımdan bu 4. senemde yani bu senem, hala 2. sınıf dersleri alıyorum. En düşük notum CC. Dediğim gibi bu tamamen benim tecrübem ama o verdiğim karar çok şey değiştirdi hayatımda. Daha hareketli ve daha mutlu birisi oldum.
>>
>>53602046

>Onun dışında, felsefi açıdan şöyle bir savunma yapabilirim, yazdıklarım benim tecrübelerimdi. Eskiden ağır melankolik bir hayatım vardı. Doğal olarak düşüncelerim de hep yıkıcıydı. Hiçbirşey yapasım gelmiyordu sanırım depresyon belirtileri. Ot beni biraz değiştirdi. İlk içişim lisede 2 tane sigara verdiğimiz bi balıkçının ikramıydı. Nasıl güldüğümü anlatamam. Üniversiteye başladığımda yeni bir ortama girince biraz farkına vardım. İlk yıllarım bok gibiydi mesela bölümümün de katkısıyla ilk sene iki dönemden toplam 6 ders bıraktım. İkinci sene sadece ikisini verebildim bu sırada ikinci seneden de derslerim kaldı. Bir boka yaramadığıma inandım hep. Sonra bu böyle olmaz dedim ve inan bir anda bu kararı verdim, bütün zevklerimi revize ettim yukarıdaki postta yazdığım gibi. 3. senemde 6 dersin kalan 4 ünü verdim ama 1.8 e takıldığımdan bu 4. senemde yani bu senem, hala 2. sınıf dersleri alıyorum. En düşük notum CC. Dediğim gibi bu tamamen benim tecrübem ama o verdiğim karar çok şey değiştirdi hayatımda. Daha hareketli ve daha mutlu birisi oldum.

Sevindim adına anon. Benim bakış açım bu varoluş konularında değişik kaynaklar okuduğum ve takıntılı olarak araştırma yaptığım için farklı. Belki de seninki doğrudur, bilemem ama zannetmiyorum ama mutluysan zaten bozmanın anlamı yok.

>LSD'yi bir kere Olimpos kral yolunda denemiştim. Anlatılmaz bir tecrübeydi. Doğada aydınlanma yaşatıyor.

Kıskandım, bir gün mutlaka deneyeceğim. Neyse ben de yatayım, iyi geceler.
>>
>>53602177
İyi geceler anon, umarım sen de senin için en iyi olan yolu bulursun.
>>
File: 1422086320295.jpg (339 KB, 814x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422086320295.jpg
339 KB, 814x718
>>53602019
ablam va abim evlendi gitti kodumu normieleri
>>
>>53602707
Vay normie picleri vay

Gun gelecek tum normie kellelerini alicagiz, dunyaya hukumdar olacagiz.
>>
>>53603005

sonra sikilecek kari kalacak mi? birbirimizi mi sikecez?
>>
File: 1425022270797.gif (965 KB, 430x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425022270797.gif
965 KB, 430x242
>>53603005
alhamdulillah
>>
>>53603047
Sikmek, sevismek, alkol icip tanimadigin bir orospuyla geceyi gecirmek, normie isleri. Biz bu materyalist, dejenere ve primitif durtulerden ustunuz. Bizim ulkumuz bir homo novus ulkusudur, gelismis ve entelektuel, kendi insani yanilabilir dogamizi yenip geri de birakarak. Bizim gozlerimiz fuhuslukta da degil, goklerdedir, onca gizli yildizlar gezegenler fetih icin bizi bekliyor. Bizim destanimiz bu. Iste bu yuzden normielige karsiyiz, bu yuzde normielik ve normieler yok edilmelidir! Cunku insanligin gerici yobazlaridir!
>>
>>53603255
SİHTİR GİDH AMIK BEN SİĞİŞMEK İSTİYOOM
>>
File: iPOS6.gif (498 KB, 500x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iPOS6.gif
498 KB, 500x225
>>53603255
>>
>>53603351
Egiticegiz seni de kardesim, dogru yolu goruceksin, evrenin gercek yuzunu goreceksin. Tum normie iceren dusunceleri, din olsun materyalizm olsun konformizm olsun, de yok edicegiz. Insan tarihinden bu kanserin tum izlerini silecegiz ve yeni bir ustun insan irki yaratacagiz. Istiklal goklerdedir kardesim
>>
File: VQSucsH.png (228 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VQSucsH.png
228 KB, 858x725
>>53603527
LAN NİÇE DE PRE VİZIRTTI BİZİM GİBİ. NE OLDU SONUNDA? HERHANDİ DEDİKLERİNE YÖNELİK İKİ ADIM ATMADI. TEK BAŞINA ÖLDÜ KONUŞTUDA KONUŞTU Bİ ZIKKIM DA YAPMADI. ÜRÜYENLER BÖCEK GİBİ ÜREYİP YAŞIYO KANDIRMAYALIM BU ÜST İNSAN ZIVANALARIYLA. ÜST İNSAN DEDİKLERİ KÖPEK GİBİ ÜREYENLER ASIL
>>
>>53603805
Egiticegiz kardesim,...iyi geceler
>>
>>53603875
iyi hade yarına bi daha kollarım buraları iyi geceler.
>>
>>53599630
kıbrıs şivesiyle konuşanı nasıl ciddiye alıyorlar anlamıyorum
>>
Türk memelerinden hangisi iyidi

>oglum bak git
>ucan adam

Baska varmi beyler
>>
>>53606070
şey hocam şey.....

annenin memeleri en iyisi :DDDDDDDDD
>>
ded
>>
File: 20160115_093639.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160115_093639.jpg
2 MB, 3264x1836
Orijinal İstanbullu olarak kaç kişiyizdir acaba? Evimizi Historium'a satınca biz de Anadolu yakasına yerleşmek zorunda kaldık. Şimdi gerçek İstanbulluların olduğu yerlerde araplar geziyor. Suriçine gidip Orijinal İstanbullu görememek götümü yakıyor. REEEEEEEEEE göçmenler, köylüler, mülteciler lütfen geri dönün geldiğiniz yere. Kimlik kontrolü yapacağım ulan postlayın pic relatedları.
>>
>>53599630
ingiliz ajanı.
>>
>>53602046
İlk cevap verdiğin anonum. Okul durumu benim de benzer, 1. sınıftan ilk dönem 3, ikinci dönem 5 tane ders bıraktım. Bu ikinci senem onları vermeye çalışıyorum. Bu dönem 1.8'in üstüne çıksam iyiydi ama çıkamıycam galiba, büyük ihtimal 1 sene çoktan gitti.
Sen diğer iki sene üst dönemden ders alabildin mi yoksa sürekli 1'i mi vermeye uğraştın?

Her neyse hocam benim gibi insanların olduğunu bilmek güzel.

Uyuşturucu işlerini de bilemem evden zor çıkan biriyim zaten.
>>
>>53610229
Ulan kimlikte İstanbul yazması İstanbullu mu yapıyor seni. Kimlikten memleket kontrolü yapıyor adam REEEEEEEEEEEE
>>
torusuz hayat sıkıcı
>>
>>53591090
Sido für Arme/Türken.
>>
>>53598741
Kek masallah guzel bi guldum
>>
Bump
https://www.youtube.com/watch?v=H7k6S_9XSps
>>
OFF AMK BIKTIM BU ÜLKEDEN VE KEZBAN KIZLARINDAN
http://steamcommunity.com/id/sosyalizm22
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SkJnQQrS1yY
https://www.youtube.com/watch?v=g1EJ74iJaDQ

Bir aralar ülkemizden güzel memeler çıkıyordu artın onlar da yok.
>>
>>53617001
Hocam sadece turkiye degil finlanda bile ne zamandir adam gibi bir meme cikarmadi.
>>
File: 1400887320952.png (13 KB, 360x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400887320952.png
13 KB, 360x315
>>53616738
https://twitter.com/1925Suzan/status/552092394511167488

>Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi! Dersim-Ovacık
>>
>>53617087
>Berkin ölüyöööooooo xD
>>
>>53617087
>>53617627
>Bu ülkede faşizmin zindanlarında ser verip sır vermeyen yiğit bir insanı katlettiler. Düşman en çokta ondan korktu!
*cringes*
>>
http://www.youtube.com/watch?v=PU5eGhOoWXo
>>
>>53617087
>>53616738
ehehe pek de komikmis zamqiler :d
>>
(You) yok beyler. T*rkler arttığına göre /neder/'e gidebilir artık.
>>
neder'de de postluyo ama xocam bilginiz olsun
>>
k*rtsüz ve gavatsız bi üniye gitmek istiyorum.
Sizce Gazi Üniversitesi uygunmudur?
pic related(ALFA!)
>>
>>53619005
Ortalama üstü vakıf üniversitelerine git en rahatı. Hangi devlet üniversitesine gidersen git k*rt vardır. Belki Trakya'daki bazı üniverstelerde yoktur tam emin değilim.
>>
çişimi yaptım
>>
*osuruyor*
*aslında bokmuş*
*yanlışlıkla altına sıçıyor*
>>
>>53619005
K*rgızistan-T*rkiye Manas Üniversitesi var hocam. Bence oraya doğru yol al, bir daha da geri gelme.
>>
biz rumuz sığırına yazmayın ak. geçen biri daha vardı sahih rumun biri geldi anasının amına soktu bunu bidaha giremedi.
>>
Cehape k*rtçü akademisyenlere destek bildirisi yayınlamış.
AMK ülke savaş halinde, pekeke her yere tonlarca bomba döşemiş bunlar GAVATLIK peşinde YETEEEEERRRRRRRRR
>>
>>53619294
guldum
>>
File: hqdefault.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
10 KB, 480x360
>>53619501
kes amk k*rdü xD
>>
>>53612557
Anon görürsün belki diye yazıyorum, 3. sınıftan ders alamadım daha. Her okulda aynı mı bilmiyorum ama bizde 1.8 i geçemeyince 3. sınıftan ders alamıyorsun 1 ve 2 yi bitirmen lazım. 2. sınıf derslerim nispeten daha kolaydı sanırım 8 ders verdim bu dönem de dahil olmak üzere 2. sınıftan. 4 tane de muafiyet sınavıyla verdim (türk dili 1,2 ve inkılap 1,2 seçmeli zorunlu dersler o da ne demekse artık). Arkadaşlarım bölümün yüzde yüz ingilizce olmasından yakınıyor bense ingilizcem çok iyi olmasına rağmen tembelliğimden kaldım hep.

Kısacası 2. senemde alttan derslerimin yanında alabildiğim 2. sınıf derslerini vermeye çalıştım. Yeni yeni toparlıyorum 1 sene uzadı ama okulum o garanti.

Onun dışında, anon dışarı çıkmaktan çekinme. Üşenme asla başkaları sana hadi gel şuraya gidelim demese bile sen söyle. Bir süre sonra alışıyorsun zaten. Benim dediklerimi yaparsan faydası olur diye düşünüyorum ama daha önce de belirttiğim gibi bunlar benim kendi tecrübelerim. Psikolojik olarak bakarsan hayatında ne kadar çok hüzün olursa o kadar üzülürsün. Zaten hiçbirimiz rahat bir hayat yaşamıyoruz mesela neden daha fazla melankolik şarkı dinleyerek moralimizi bozalım dimi?
>>
>>53616738
Dream™ 15 saat önce
Sus Putinle konusuyorum Suka blyat dedim Csgoda Kick atıcaklarmıs bana

epüg mizah
>>
>>53619599
hihihi :D
>>
>>53619781
KANSER
>>
nihalin ayağından bir fırt almak için bin lira verirdim
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xcDazi8f6l8
>>
>>53619781
>>
>>53613710
Sığır, Nüfusa kayıtlı olduğun yer neresi? hepiniz 60'larda İstanbul'a göç eden ailelerin çocuklarısınız. Fatih, Üsküdar, Galata, Beyoğlu, Beşiktaş vs. Eski yerleşim birimlerine kayıtlı olmayıp da İstanbul yazıyorsa zaten follofoş bir köylünün genlerine sahipsiniz. 7 tane dedemi sayabiliyorum ben yukarıya doğru. Nesillerdir İskenderpaşa Camii'nin etrafında oturuyordu sülalem. Şimdi Erenköy'e taşındık.
>>
>>53621938
sure?
>>
>>53621938
rumluk var mı kardeş
>>
>>53622111
sure?
>>
>>53622111
Bilmiyorum, biz de hiçbir zaman Türklük konuşulmuyor. Osmanlı yukarı Osmanlı aşağı. 7 Atam da tatyos, dimitri falan yok yani.
>>
>>53622246
7 atanı sikeyim ben oç
>>
>>53622268
sure
>>
>>53622268
2000 yıllık bir şehrin kültürüyle yoğurulmuş bir aileden gelme adama senin gibi köy göçebesi mi küfür ediyor?
>>
>istanbullu bi gavatın istanbullu olmakla övünmesi
Haha
Ulan yaraq küreq şehir, fırsatını bulan kaçıyor, gelmiş adam bununla övünüyor. Modayla Beşiktaş olmasa zaten kimse üzülmez yok olsa.
>>
>>53622532
sure
>>
>>53622532
Gelmeseydiniz böyle olmazdı. O ulu hakan nasıl da kıçına tekme vuruyordu siz çomarların. Keşke hepinizi geri gönderseler. Bozkırdan gelip Boğaz'ı seyretmeyi haketmiyorsunuz.
>>
>>53622596
Ustam 2 et dürüm yanına da şişe Uludağ gazoz. Bibere lüzum yok.
>>
>>53622711
>istanbulda yaşadığımı ima ediyor
lğl. İstanbuldan daha kötü olan tek şehir -kürdistanı saymıyorum tabii ki- Ankara.
>>
>>53622777
>Ankara
>Potansiyel üstün yarış şehri değil

deniz ürünlerinin oyununa gelme oğlan. seküler milliyetçilik ankaradan yükselecek buyrun izleyelim
>>
>>53622745
What's a good birthday gift for a Turk?
>>
>>53622777
trips
>>
>>53619094
>>53619005

Üniye gidene kadar Edirne'de yaşamış biri olarak söylemem gerekir ki Trakya'da da iyi alevleniyor s*l tayfa.

Gazi gibi bir üni de fazla çomarlıktan dolayı bayabilir sağın da solun da ne kadar bokunun çıkabildiğine ilk gözden şahit oldum.

Vakıf falan filan anca keser seni ya o tür salak tipleri takmadan da üni gitmeni öneririm. İlla fırlarlar bir yerden ne kadar uğraşsan da.
>>
>>53622895
EU citizenship
>>
>>53622890
ankarada hiç bulunmadın sanırım? ankaradan yükselecek üç şey var:
1) Çomarlık
2) Üniversite devrimciliği
3) Beta uprising
>>
>>53623012
He has the German citizenship, like his parents and grandparents.

His birthday is very soon and I have nothing.
>>
>>53622895
Baklava
>>
>>53622895
>>53623282

does he drink alcohol? buy him whiskey.
>>
>>53623342
They live near a turkstore where you can buy it.
>>
>>53623455
https://www.reddit.com/r/watchpkkdeaths

print the good quality pictures from here and make him a collage. he will like it+since you made effort to make it on your own he will appreciate the effort
>>
>>53623452
Not anymore. He's from Western Turkey.
>>
>>53623516
He isn't against Kurds unlike his parents.
>>
>>53623632
>He isn't against Kurds

no but he is probably against PKK
>>
>>53623732
Yes, but he wants to give them their own land.
>>
Umarım AKP bütün kürt sevicileri ve solcu gavatları temizler.
>>
>>53623912
ortaasyanıza donun orospu çocukları
>>
>>53623866
oh so he's a cuck, sad tbhl
>>
>>53624045
He is racist and he wants to make everyone to a muslim.
>>
>>53623912
Temizlenmesi gerekenleri sıralıyorum:
1-Kürtler
2-Çomarlar/İslamcılar
3.1-Gavatlar
3.2-Ülkücüler/Mongolcular

...Geriye bir tek ben kalıyorum sanırım.
>>
>>53624165
1,2,3 katılıyorum ama insanın ülkesini sevmesinde bir sorun yok sanırım
>>
>>53624208
Türkçülüğün neden mantıksız olduğu konusuna tekrar girmiycem, anlata anlata ben de sıkıldım artık ama kastettiğim ülkeyi sevmemek gerektiği değil.
>>
>>53624165
şaka maka 200 yıllık selçuklu 1200 yıllık romadan daha çok eser bırakmıştır anadoluya. ellerine sağlık.
>>
anonlar baya obez oldum lan 150 kg olmuşum. nabıcam şimdi 200emi vurduruyum yoksa anamammı vurduruyum
>>
>>53624406
Nerede yaşıyorsun anon?
>>
>>53624567
ank*ara
>>
>>53624165
1.Dinciler
2.SJW, kafa siken azınlık milliyetçisi solcular
3.Nazi özentisi Türkçüler
>>
>>53624676
hiler did nothing wrong desu
>>
>>53624705
Kesinlikle gerçek nasyonel-sosyalizm ile sorunum yok ki eğer o zamandakiler şimdi yaşasa kendini böyle gösteren dejenere piçleri kesin yok etmişti.
>>
>>53624799
kes lan dümbük
>>
>>53624624
Nabıcaz mk seni biz? Yürüyüş yap diyoruz onu da yapmıyorsun. CringeAlamancı gelip yarım saat burada antrenman koçluğu yapıyo ona da kulak asmıyosun. Ne yapıyorsun bütün gün evde?
>>
File: Anatolian Prince.jpg (152 KB, 660x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anatolian Prince.jpg
152 KB, 660x960
Age of Bronze okuyun, İlyada severler.
Aynı zamanda az da olsa Antik Anadolu'dan ve Hititlerden de bahsediyor
>>
>>53624920
oyun oynuyom. 31. uyku .yemek
>>
>>53626299
Okul yok mu?
Ailen ne diyor?
>>
>>53626725
üni var ama gitmiyom
her dönem annem git okuluna vs diyor 2 gün sonra rahat bırakıyor.
>>
>>53626927

vatanına hayırlı, düzgün yararlı bir birey olsanız çok mu sanki? yazık bak ülkenin gençliğine
>>
>>53627043
sikeyim vatanı. sokayım ülkeye. oç atat*rk
>>
>>53627071
adresini ver doner bicagimla geliyom serefsiz

bi dakika kacma izni veririm, hem antreman yapmis olursan kacarken :dd
>>
>>53627176
lel :D gelirken dönerde getir amq acıktım gine
>>
>>53626927
Sınavlar felan ne oluyor?
>>
>>53627328
hazırlıkdayım daha amq ilk sene gitmekten vazgeçtim :D bu sene derslere girmek için son senemdi bundan sonra anca dışardan kursa gidip sınavı vermem gerek.
>>
>>53627226
200 kilo olmus daha doner diyo amq :d
>>
>>53627622
sie amq orçu henüz 150yim :Ddd
>>
>>53627377
Kuyumcudan siyanür isteyebilir misin peki?
>>
>>53627713
ananı sikerim
>>
>>53627731
Ne oldu hocam niye siktin şimdi beni ayaküstü?
>>
>>53627865
kes lan yarrak
>>
param var ama mutlu değilim anonlar. parayla nasıl mutlu olabilirim?
>>
>>53628755
gel götümü sik kocacığım
>>
>>53628838
sie amq ciddi bişi sorduk
>>
File: Arkadaşım-Eşek.jpg (47 KB, 554x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arkadaşım-Eşek.jpg
47 KB, 554x367
https://www.youtube.com/watch?v=ol3rPV7e-_E
>>
Güzellik
Sevgi
Arkadaşlık
Gavatlık
>>
File: 1451011579449.jpg (61 KB, 630x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451011579449.jpg
61 KB, 630x443
hahahahahaahahahaha
>>
ahahahahahahahaha
>>
>>53591090
>>53591090

yeni memeler, yeni tirad
>>
yarrak
>>
>>53629478
>>53629478

devam
>>
>>53629551
reportlayın
>>
selam beyler xdd
>>
>>53631251
lel :D
>>
amina koyim bi tirad'da durun orospu cocuklari
Thread replies: 282
Thread images: 50
Thread DB ID: 440398[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.