[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 320
Thread images: 76
File: 1436085093062.jpg (335 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436085093062.jpg
335 KB, 1920x1080
HEIL EUROPA
>>
REFUGGES WELCOME
>>
>>53574126
Drugi za IV rzeszę
>>
>>53574169
what ?
>>
File: 1452615477593.jpg (747 KB, 2626x2100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452615477593.jpg
747 KB, 2626x2100
MECZETY
E
C
Z
E
T
Y
>>
SZACUNEK DO ISLAMU TAK ZOSTAŁEM WYCHOWANY
>>
File: 1425674962284.gif (556 KB, 992x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425674962284.gif
556 KB, 992x405
>>53574169
ANIBE
>>
>>53574315

KTO Z NIEWIERNYM TRZYMA TEN NA ZAWSZE JEST PRZEGRANY
>>
>>53574276
ALLAHU ACKBAR
>>
File: hcat.jpg (20 KB, 500x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hcat.jpg
20 KB, 500x330
jak single to piję dalej. roll
>>
File: 1452583492535.jpg (212 KB, 799x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452583492535.jpg
212 KB, 799x633
>>53574126
>shit

LIVE FREEEEEE
>>
File: 1451047811728.webm (2 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451047811728.webm
2 MB, 960x540
>>53574482
to samo.
pojedyńcze nieparzyste piwo, parzyste wóda.
>>
>>53574612
kurwa co za gówno

prawicowe scierwiaki spamuja takim gownem i jeszcze ludzie w to wierza
>>
File: 1451400680492.jpg (55 KB, 390x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451400680492.jpg
55 KB, 390x634
>>53574615
ja też biwo żbsz.zdrowie
>>
http://www.pch24.pl/byly-sprawozdawca-europarlamentu-radzi--jak-skutecznie-zdyscyplinowac-polske-i-wegry,40582,i.html

>Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego, były portugalski deputowany Partii Zielonych Rui Tavares, który przygotował m.in. raport na temat praw podstawowych, norm i praktyk na Węgrzech w 2013 r., ostrzegł, że debata orientacyjna poświęcona praworządności w Polsce - bez równoczesnego omawiania sytuacji Budapesztu - jest bezcelowa. Tavares postuluje, by znieść art. 51 Karty Praw Podstawowych o tzw. pomocniczości, który „blokuje” Europejski Trybunał Sprawiedliwości i nie pozwala narzucać wszystkim państwom UE takich samych norm.
>>
Karanie za tzn. mowę nienawisci to dosłownie karcenie ludzi za to, że są idiotami.
Wg. UE nie powinno się obwiniać ludzi za to jacy się urodzili.
Co poszło nie tak?
>>
File: 1452361886926.jpg (101 KB, 519x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361886926.jpg
101 KB, 519x775
>>53574612
BIG stronk amerigan
>>
zuchy, jak się modnie ubierać?
>>
>>53575018
czerń zawsze w modzie
>>
>>53575018
>zobacz co jest teraz modne
>kup to
Chyba, że mylisz pojęcia "modnie" i "dobrze".
>>
>>53575053
polecisz jakieś sklepy internetowe?
>>
>>53575018
tylko dresy
>>
>>53575107
Przykro mi zuchu, ale ja się ubieram tragicznie.
>>
>>53575018
głownie chodzi o to aby kolorystyka się zgadzała i przestrzegać parę prostych zasad np jeżeli koszulka jest sięga ci za ramie lub poniżej pasa to jesteś plebsem
>>
>>53575107
http://www.redisbad.pl/
>>
>>53575142
to kurwa casual 100% i łatwiej się w nich brudasów napierdala
>>
>>53574750
to
>>
>>53574944
jak ktos publicznie wyzywa kogos od karaluchow i wzywa do przemocy itp to wg mnie powinna byc za to kara
>>
File: 4395.png (266 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4395.png
266 KB, 600x600
>>53575251
Co oni za pedalstwo promują jakies chude w rurkach co to ma być. Chcemy prawdziwym męzczyzn.
>>
File: 1451084778311.jpg (75 KB, 556x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451084778311.jpg
75 KB, 556x720
WSZYSCY ZA MNA

WSTYD MI ZE JESTEM POLAKIEM
>>
>>53575107
ale ciuszki to należy przymierzyć
>>
>>53575220
jak koszulka nie siega ci poniżej pasa to jest za krótka i ciotowato wygląda
>>
don't let the EU-facists discourage you, poland! stay strong!
>>
>>53575462
Do wojska by taki poszedł to by mu się od razu poustawiało w głowie.
>>
>>53575462
ale koles wygląda jak chluba Hitlera
>>
>>53575508
Jak ci koszulka sięga poniżej pasa to należy wsadzić w spodnie.
>>
>>53575510
You should worry about yourselves.
>>
>>53575510
Fuck off Hans U leftie, better save ur weeman from Ahmed befor is too late.
>>
>>53574126
Fuck Europe.
Reich or nothing.
No crippled "democratic" """union"""
>>
>>53575564
i do. but the more the other EU-members don't take in refugees the more the population goes "lol wat, why do we have to take in all the kebabs?"
>>
>>53575663
Politicans from your country are partially responsible for the fact that EU wants to squash us currently. We are now under "their special surveillance". If they win, you can forget about everything, and Poland will be done and gone.
>>
>>53575462
>>53575472
>>53574169

Zgłaszam was na policję za promocje pedalstwa i zdradę kraju.
>>
>>53575835
nothing will happen. Do not worry
>>
>>53575472
Bagiety jusz jado
>>
File: goddamnit.jpg (9 KB, 216x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goddamnit.jpg
9 KB, 216x200
>>53575835
>If they win, you can forget about everything, and Poland will be done and gone.
well that wouldn't be the first time

joking aside, we got our own little "Rechtsruck" here
>>
File: 1452786788798.jpg (63 KB, 497x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452786788798.jpg
63 KB, 497x604
>tug brak dziewczyny
>>
>>53575963
Why do Germans have to ruin everything? How do you even live knowing that?
>>
>>53575472
DLACZEGO SZKALUJESZ NASZ KRAJ KURWO JEBANA
>>
>>53574612
Damn, that just redpilled me on Europe.
>>
>>53575963
What I try to say, we have different stakes. For you it's about immigrants. For us, it's about our future for the next 50 years.
>>
>>53576024
t. prokurator generalny
>>
>>53576024
Po to, żebys mu odpisał. On się żywi twoim gniewem.
>>
>>53576032
>redpilled me
>>>/pol/
>>
File: cantwakeup.jpg (21 KB, 600x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cantwakeup.jpg
21 KB, 600x330
>>53576019
>How do you even live knowing that?
i'm already dead on the inside.
>>
File: 1408996561621.png (651 KB, 561x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408996561621.png
651 KB, 561x800
Cute Polish boys :3
>>
>>53575941
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU
>>
PLATFORMA WAS TAK NIE WYJEBALA
>>
>>53576123
Ja z prawej
>>
>>53576151
Ja z lewej
>>
>>53576151
>>53576169
pokażcie stópki
>>
File: 421.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421.jpg
28 KB, 480x360
>>
>>53576141
NO JAK TO NIE, JAK TO PRZECIEŻ PLATFORMA NAS WYJEBAŁA
>>
AZ WAS KUKLE BEDA SWEDZIALY
>>
COŚ SIĘ COŚ SIĘ POPSUŁO
>>
File: 1452189444210.jpg (579 KB, 1360x1098) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452189444210.jpg
579 KB, 1360x1098
>>
hehe, smieszny memixon z wiczana :DDDDDDDDDDDDddDDDDDDDDDDDDDDDD:D:D;d:DD;d;dd;d;ddddd
>>
File: giphy16.gif (338 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy16.gif
338 KB, 480x270
:3
>>
>>53576685
Ty chory pojebie
>>
>>53576685
usuń to
>>
NIE NA KORWINA NIE NA STONOGĘ TYLKO NA JAKIEŚ KURWY PETRU ŻYDÓW W DUPĘ JEBANYCH KURWA NA KUKIZÓW POPIERDOLEŃCÓW GŁOSOWALI
>>
jakbyście wyjaśnili osobie z roku 1999 co to są memy
>>
>>53574612
>one of the great things about living in Europe is... We have no freedom of speech
>>
>>53576817
Słowa, zdania lub sytuacje o pewnym konkretnym przyjętym w danym gronie społecznym znaczeniu.
Pro tip: każde słowo to mem znany jedynie grupie ludzi znających dany język. Słowa same w sobie nie mają i nie mogą mieć znaczenia, są jedynie dźwiękami, to ludzie nadali im konkretne znaczenia. Słowa to memy. Memy to miłość. Memy to życie.
>>
File: 1452550644408.gif (149 KB, 500x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452550644408.gif
149 KB, 500x486
>>53575997
>tug zamiast wykwintnej kolacji przy świecach, mała rigga z pieczarkami i dębowe
>>
>>53576817
Dawkins napisał The Selfish Gene w 1976.
>>
File: 1448487220357.png (34 KB, 1316x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448487220357.png
34 KB, 1316x187
>>53576091
/pol/ pride 4chan wide
>>
>>53577030
mówię o dzisiejszym znaczeniu tego słowa
>>
czemu te pisiory Lisa nie wyjebia ?
>>
>>53577076
meta w chuj
>>
>>53577153
>wyjebywanie najlepszego dziennikarza na rynku
>>
>>53577153
przeciez juz go wyjebali
>>
>>53577152
Dzisiejsze znaczenie tego słowa jest identyczne, chyba, że uważasz, że memy to smieszne obrazki to wtedy wyjdź.
>>
>>53576685
itadakimasu czy for losers?
>>
właśnie przeglądam ten topik z moją dziewczyną i mamy z was beke z waszych memów
>>
File: 1412353226622.png (2 MB, 4162x3954) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412353226622.png
2 MB, 4162x3954
Anonku, zrób swój dream team.
>>
>>53577222
źródło?
>>53577203
no ale jest antypisowski jak cholera
>>
Warto, anony?
>>
>>53577491
jego twitter
znajdz se wpis
>>53577576
nie, fallout 3 w porownaniu do NV to strata czasu
>>
Na ich miejscu też nie zwalniałbym Lisa. Za dużo rozrywki dostarcza chłopak. Bez niego to nie byłoby to samo żbsz.
>>
File: n.jpg (134 KB, 583x729) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n.jpg
134 KB, 583x729
>>53577637
ale teraz 24/7 cwierka o tym jaki pis jest zly neetujac
tez fajne
>>
>>53577576
Jak chcesz grać, bo przelazłes czwórkę to nie.
Fabuła jest marniacka oporowo, a aspekt sandboxowy pewnie jest bardziej prymitywny niż w czwórce. Z grami Bethesdy jest trochę jak z Fifą, jak wyszła 2016 to nie grasz w 2010.
>>
>>53577452
Ja poproszę druidkę i zaraz się zabieramy do robienia nowego pokolenia bohaterów.
>>
S C H U L Z
C
H
U
L
Z

https://www.youtube.com/watch?v=1eLl9VpQZDE
>>
>>53577576
jak nie masz nic lepszego to spróbuj, ale najeb modów w opór
>>
>>53577452
NRFS i Krasnoludzki Mnich.
>>
>>53577683
https://youtu.be/SkPN_dfThm4?t=22
>>
I chuj, geta i tak nie dostanę.
>53577777
>>
>>53577703
>czwórka lepsza od trójki
Weź mnie nie cyngluj.
>>
What are your opinions on the new polish government? According the the "liberal" party in sweden you are third reich now days.
>>
>>53577814
Kurwa jesszcze zjebałem
>>53577777
>>
>>53577731
>>
File: FZAdRej.png (64 KB, 171x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FZAdRej.png
64 KB, 171x185
>>53577349
itadakimasu
>>
>>53577815
Nie grałem, ale już trójka była tak biedna, że czwórka to pewnie to samo tylko więcej. Może sprawdzę jak wyjdzie jakas pełna edycja.
>>
>>53577846
according to our "fascist" party in Poland YOU are third reich
>>
File: 1420433561039.png (258 KB, 912x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420433561039.png
258 KB, 912x720
>>53577944
>>
>>53577982
In what, at cucking ourself?
>>
File: elder_1.jpg (74 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elder_1.jpg
74 KB, 800x450
jest sens w tych czasach grać w TES: Arena albo Daggerfall?
>>
So i signed up to a Polish language course

How does one stop me from doing so :(
>>
>>53578184
come home soap man
>>
>>53578084
powiedziałbym że nie

w jakim celu?

są lepsze sandboxy

np. do morrowinda wracam często bo ma dla mnie wartość nostalgiczną, ale nie polecałbym go nikomu kto nie grał w 2002
>>
>>53578029
>>
>>53578084
Nie wiem. Ale z tych nowszysch to do Morrowind dalej mnie ciągnie przez niegenerycznosc swiata. Raczej nie nostalgia bo w Obliviona grałem tyle samo, a jak go ostatnio zainstalowałem to nie wytrzymałem 30h.
>>
>>53577846
totally centre, but the guys that lost the elections lost their jobs and money too, so they are shouting some weird stuff about destroying the democracy. Funny as hell, they should just shut the fuck up, because the new government was elected in a democratic way, right? Right.
>>
>>53578259
Always asked my dad to claim a Polish citizenship but he doesn't want to. ugh
>>
>>53578184
ded lang in 5 years
>>
>>53578437
You should listen to your dad, you snotty punk.
>>
>>53578047
in telling others what they can do, or what they can't do. Or what they can say and if they do differently they go to jail because of hate crime lol
>>
>>53578437
Don't come here. According to your press we are rabid anti-semites.
>>
File: good-goy.jpg (32 KB, 312x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
good-goy.jpg
32 KB, 312x342
>>53578473
>listening to a Jew
>ever
>>
>>53578470
>5 years
if we're lucky enough desu lad
>>
>>53578512
>rabid anti-semites
to prawda, zydzi nas nienawidza
>>
najlepszy dziennikarz
>>
>>53578554
thread theme

https://www.youtube.com/watch?v=2TcRikHz17I
>>
>>53578512
I'd rather have a minority of football neo-nazis than 7 million jews in the same country, I'm tired, not that I plan moving for real but having a european citizenship is much easier.
>>
File: topowy_dziennikarz.jpg (116 KB, 625x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topowy_dziennikarz.jpg
116 KB, 625x418
>>53578554
brawo
znakomity post
>>
>>53578356
to

Oblivion zestarzał się jak końskie truchło

Pewnie wina minecrafta i innych gierek z otwartym światem.
>>
>>53578618
>>53578618
>I'd rather have a minority of football neo-nazis than 7 million jews in the same country,

that's a falseflag, no one thinks that
>>
>>53578548
nienawidzą nas bo jestesmy bardziej żydowscy od nas i traktują nas jak konkurencję.
>>
>>53578618
Poles say the same thing about living in Poland.
>>
>>53578665
Oblivion byl chujowy od 2005 żbsz
>>
>>53578356
>>53578314
ok to instaluję morro
>>
>>53578618
You would basically move from Israel to Israel
>>
>>53578084
arena to było trochę drewno nawet w czasach gdy wychodziła, daggerfalla można spróbować. świat imo lepszy niż w morrowindzie, prawilne fantasy, bez żadnych latających robali, gameplay cieżko stwierdzić
>>
>>53578482
Yes, our government is shit tier. I think it's funny that swedish politicians complain about Poland as we are less democratic.
>>
File: 1449513543765.jpg (42 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449513543765.jpg
42 KB, 640x480
>>53578665
>otwarty świat
>kiedykolwiek dobre
>>
Chciałbym zamieszkać w jakiejs Kambodży, czy czyms takim żbsz.
>>
>>53578716
w oblivionie miasta mi się podobały żbsz
>>
>>53578437
>not wanting EU passport because it's "''''polish'''''
>>
>>53578716
w sumie...

mi się akurat podobał
>>
>>53578716
Pamiętam jak się jarałem lasami na screenach, zanim kupiłem Obliviona. Później wylazłem z tych kanałów a dookoła teren łysy jak głowa prawdziwego Polaka.
>>
>>53578796
zależy w co chcesz pograć zuchu

jak się gra w gierki Bethesdy to raczej dlatego że fabułę i gejmplej cenisz sobie niżej niż otwarty świat
>>
SAITAMA KILLS GAROU
XD
>>
piękne kurwa
aż mi męskie łzy poszły

https://www.youtube.com/watch?v=I3v8mfk6ZF4
>>
>>53578796
dobrze zmemione, robaczku
>>
>>53578973
>ten screen w 2005 nie wyglądał jak gówno
ech zuchy
>>
>>53578828
Eh, nawet polemizować mi się nie chce.

Ja się zawiodłem na Oblivionie, nie grałem w żadną gre bethesdy od tego czasu
>>
>>53578828

no fajne były
tyle, że w chuj małe
>>
>>53579083
cały Oblivion był koszmarnie mały

Cyrodill największa prowincja cesarstwa, a region był tak malutki, że aż nierealny

Nawet świat Morrowinda wydawał się większy (m.in. dzięki braku widoku po horyzont)
>>
File: 14211504715353.jpg (159 KB, 422x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14211504715353.jpg
159 KB, 422x600
>wejdź na nitkę
>może z 5-6 postów z anime

zawiodłem się

jak was zostawiłem przed wyjściem do roboty to prawilnie postowaliście płaskie klateczki
>>
>>53579312
Morrowind ogólnie było większe co jest szczególnie zabawne, bo akcja odbywa się jedynie na wyspie wewnątrz prowincji, która sama w sobie jest mniejsza od Cyrodill.
>>
>>53575916
>>53575950
>>53576024
Właśnie przez takie posty
WSTYD MI, ŻE JESTEM POLAKIEM
>>
Zuchy, czy tylko mnie tak wkurwia ten gimbopatriotyzm wszechobecny w Internecie? Czasem, aż muszę na jakiś czas przestać odwiedzać niektóre strony, bo rzygać mi się chce od tego circlejerku.

Większość z tych ludzi wydaje się tak oderwana od rzeczywistości, że aż zaczynam się zastanawiać, czy oni w ogóle mają w życiu jakieś kontakty z innymi istotami ludzkimi poza Internetem i czy wiedzą jak wygląda normalne życie. Aż nie mogę sobie wyobrazić jak tacy "internetowi patrioci" zachowują się w pracy czy spotkaniach ze znajomymi. Też pierdolom 24/7 o "lewakach", muzułmanach, banderowcach i "komunistach"?
>>
chce ktos zobaczyc rezultat co odpisala nauczycielka jak jej wyslalem kutasa na maila?
>>
>>53579614
no pokaż
>>
>>53579532
>Sutch
podobno to miasto miało być w Oblivionie ale nie wystarczyło im budżetu
>>
>>53579614
nie
>>
>>53579614
zapodawaj, bo na razie suchary lecą
>>
>>53579610
t. resortowy bachor
>>
>>53579482
Bo tu przez połowę czasu nie ma co nawet lurkować. Potem mangozjebom się nudzi i idą i druga połowa dnia jest prawilna.
>>
>>53579610
O ile nie lubię Marka Kondrata, to powiedział on coś prawdziwego o tym.

>Patriotyzm nam się leje z lewa i z prawa. Ojczyzną, Polską - wycieramy sobie buty w tę i z powrotem.
>>
to do kogo moge sie po tego golfa zglosic
>>
szwed wrócił

wołamy go POLSKA-LITWA TO BYŁA KURRRRRWAAAA NIERELEWANTNA
>>
File: wakemeup.png (221 KB, 728x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wakemeup.png
221 KB, 728x489
>zaraz jebnę
>>
>>53579610
To jest trochę jak z ludźmi wierzącymi w Illuminati. Zazwyczaj taki agent się nie przyzna publicznie np. na imprezie , chyba, że trafi na drugiego takiego pojeba to wtedy mają orgazm za orgazmem i temat na całą noc przegadaną w kuchni.
>>
>>53579532
Właściwie co jest w kontynentalnej części Morrowind? Pamiętam, że w Skyrimie było coś takiego, że Czerwona Góra w końcu wybuchła i Vvardenfell jest trochę niezamieszkiwalne, przez co wszystkie Mroczne Elfy (najlepsza rasa btw) musiały co prędzej wypierdalać, a zdradzieccy jaszczuroludzie zachowali się iście po radziecku i zaatakowali od tyłu. Został tylko gówniany Solstheim.
>>
>>53579680
>>53579667
>>53579636
nie moge linknac zalacznik za duzy
>>
File: 1449881854970.png (56 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449881854970.png
56 KB, 630x664
>>53579868
>>
>>53579868
petru to taki tusk na sterydach XDDDDDDDDD
>>
>>53579868
A co ty myslałes? Że Polacy są głupi?
>>
File: 1451922432369.jpg (36 KB, 481x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451922432369.jpg
36 KB, 481x383
>>53579868
gdyby mozna bylo glosowac przez internet kurwin by mial wiecej %
>>
>>53579868
>PSL 2%
>Razem 1%

coś im kurwa nie wierzę
>>
>>53579897
>mroczne elfy najlepsza rasa

jak poznać raka, odcinek pierwszy
>>
>>53578029
to ty jack?
>>
File: muhmods.jpg (158 KB, 664x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muhmods.jpg
158 KB, 664x847
>>53577754
to
F3 bez modów jest niegrywalny.
>>
>>53579868
>sondaże
>i to jeszcze kurwa TVN-u
>>
>>53579962
Gdyby dzieci mogły głosować Korwin miałby większość konstytucyjną.
>>
File: 1448118183237.jpg (36 KB, 600x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448118183237.jpg
36 KB, 600x401
>>53580011
cyngluje mnie ten pierdolony obrazeczek, anonku

usuń to
>>
>>53579610
ale tak jest w prawie każdym społeczeństwie, ze jest jakiś circlejerk.
na zachodza się jarają lewicą, a jak jakaś osoba która stanowi mniejszość powie "hehe fajna ta polska biała i wogule kraków nice city good women XD" to całemu polskiemu internetu gacie robią sie mokre i napędza to cala maszynę usprawiedliwiająca nasza egzystencje (Anglik/Niemiec/Hiszpan powiedział ze jest u dobrze wiec na pewno tak jest).

Jeśli chodzi o polski nacjonalizm to ja jedynie mam problem z tym jebanym egocentryzmem i MUH MĘCZENNICTWO BO BYLIŚMY HONOROWI, czy ci ludzie nie zdają se sprawy jak to głupio wygląda? Ja już nawet wolałbym żeby te robaki świętowały jakaś unie lubelską albo Grunwald niż MUH WARSAW UPRISING WE NEVER GAV UP BUT LOST KAPITAL AND MOST OF POPULATION SO WHO CARES XD
>>
File: 1446302262729.jpg (180 KB, 550x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446302262729.jpg
180 KB, 550x367
>>53579868
czyli co? po tym całym cyrku i nakręcaniu ludzi nawet w TVNie PiS nadal prowadzi?

Król Jarosław jest chyba niezatapialny
>>
File: B.jpg (21 KB, 342x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B.jpg
21 KB, 342x409
>>53580042
Czemu?
>>
File: 1452109258768.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109258768.png
439 KB, 482x590
>>53580042
>cyngluje mnie ten pierdolony obrazeczek
>>
>>53580065
ototototototototo anone

ten pierdolony kult "honoru" i chrystusa narodów daje mi nowotwory
>>
>>53577576
Nie, NV lepsze.

Fallout 2 >fallout NV > fallout 1> fallout 4 > fallout 3
>>
>>53580065
wracaj na wykopki, robaku
>>
>>53580107
KURWA
U
R
W
A
WYPIERDALAJA REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53580065
A czy jest jakies społeczeństwo, które nie jest popierdolone?
>>
File: 1450452891227.jpg (276 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450452891227.jpg
276 KB, 768x1024
>>53579868
>tug robisz sondaż wyborczy w banku
>>
>>53580169
Chiny.
>>
>>53580107
przeciez ja mam nudy tej laski to paulina zieba
>>
>>53577846
shit on different levels
>>
>>53580147
Fallout > Fallout NV > Fallout 2 > Fallout 3 > Fallout 4 > Tactics
>>
>>53580147
Chciałbym, żeby ktoś mnie zabił żbsz, bo jestem jebanym tchórzem i boję się sam to zrobić. Ale chyba śmierć przez utopienie nie jest przyjemna. Wolałbym szybkiej i niespodziewanej śmierci.
>>
>>53580226
nie wierzymy na słowo
>>
>>53580226
prove
>>
File: 1452744336918.jpg (69 KB, 500x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452744336918.jpg
69 KB, 500x810
>>53580283
>>
>>53578618
you were good as diaspora
contrary to what debil people think most of you were poor as Poles and make decent poets, writers, qts etc
>>
>>53579891
Właśnie takiego skurwysyna spotkałem na imprezie sylwestrowej. W sumie nikt go nie znał, bo chłopaczek jakiejś tam dziewczyny. Na początku normalnie do wszystkich cześć-cześć i tak dalej, ale po wypiciu dosłownie dwóch drinków był w stanie podejść do grupy osób i zacząć wywód o tym, jak to świat jest zdegenerowany, jak powinniśmy wrócić do monarchii, a wszystkich nie pasujących do schematu posłać do gazu.
Miał przy tym na oko 160cm wzrostu i był wegetarianinem, co dodatkowo konfundowało jego słuchaczy.
>>
File: 1442274664492.jpg (44 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442274664492.jpg
44 KB, 768x1024
>>53580147
>>53580274
>>
File: 1452099064182.jpg (1 MB, 2050x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452099064182.jpg
1 MB, 2050x750
>fallouty powyżej 2
>>
>>53580155
ale to właśnie wykop promuje kult mesjasza narodów i honorowego zbawcy
HEHE A PAMIETACIE WOLYN NO TE RUSKI I WOGULE
>>
>>53580353
było mu wyjebać to by się ogarnął
>>
>>53580226
Ej
Ex mojego kolegi tak się nazywała
Dawaj dowody bo nie uwierzę
>>
>>53579974
A co, pewnie grasz Nordem? Wstyd by mi się było z tak chujowym gustem w internecie pokazać.
>>
File: failout3copy1.jpg (22 KB, 271x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
failout3copy1.jpg
22 KB, 271x400
>w ogóle granie w gierki od bethesdy
>>
File: 1452726967804.jpg (23 KB, 611x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452726967804.jpg
23 KB, 611x633
>polityczka

najbardziej rozpierdala mnie jak w dowolnym temacie na /pol/ cokolwiek się w Polsce stanie i zaraz muszą zachodnie odpowiedniki naszych piwnicznych wojowników pierdolić jacy to my jesteśmy bazowani i aryjscy

niedojebom staje wtedy na sztorc i przeżywają z rozrzewnieniem wspaniałą polską historię, wklejają grafiki, dają linki, jakby to kurwa ktokolwiek oglądał bądź czytał

co kurwa kosztuje zachodnich poklepać polaczka po łbie? no nic, to i klepią w najlepsze, a robaki jak zwykle zero godności i od razu w piesku czekają na pochwały

z fotela spadam z kolei gdy taki piwniczanin-senpai z zachodu daje wielce światłe porady "co powinniście zrobić żeby było dobrze", no kurwo już lecę z tym do Szydłowej, usłyszy to na pewno wprowadzi po niedzieli
>>
File: 1423681214007.jpg (63 KB, 425x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423681214007.jpg
63 KB, 425x960
>>fallouty powyżej 2
>>
>>53579610
jak dla mnie mogliby sobie darować tych refugees już od 14 dni się jarają tym gwałtem na fejsbie
>>
>>53580155
Przecież Wypog to największe zbiorowisko 15to letnich patriotów w necie
>>53580065
>hehe fajna ta polska biała i wogule kraków nice city good women XD
Heh zawsze jak jest jakiś wywiad z aktorem czy muzykiem to musi być pytanie o Polske. A jak nie powie "10/10 bretty gud" to jest bool dupy na cały internet
>>53580405
Przecież 1 i 2 nie były wcale jakoś trudne
>>
>>53580405
>tug ja poza 1 i 2 lubilem jeszcze tactics
wiem ze wykastrowali elementy rpg ale walka i ogromna ilosc broni byla fajna
>>
To w co teraz gracie?
>>
File: 1445637029154.jpg (27 KB, 376x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445637029154.jpg
27 KB, 376x304
>>53580482
>>53580465
>>53580405
>fallouty
>>
File: 1447972617718.png (78 KB, 249x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447972617718.png
78 KB, 249x250
>>53580450
typie stąpasz po kruchym lodzie

ja grywam wyłącznie Imperialnymi ewentualnie robię sobie jaszczurkę do walenia pod nią konia
>>
>>53579868
co to jest to czwarte jakis pornos?
>>
>>53580429
Trzeba było mu wyjebać ORAZ wyjebać jego dziewczynę w celu określenia hierarchii w stadzie.
>>
>>53580481
na polu sa tacy mysliciele ktorzy mysla ze powinnismy sie zkumplowac z rosja bo ma tyle nam do zaoferowania putin i wogule
>>
>>53574126
>Tadlę wywalili z TVP

Mieli 2 fajne dupy na całą stację. Zatrzymali przynajmniej tę blondynę?
>>
>>53580515
>musi być pytanie o Polske

punkty bonusowe jak powie "good food", no dosłownie mógłby gęby nie otwierać i wyszłoby na to samo
>>
>>53580545
pokexgame zbsz 90dni dacca
>>
>>53580545
rzym kompletna wojna
>>
>>53580353
>Miał przy tym na oko 160cm wzrostu
Heh, teoria o tym, że ludzie < 180cm to edgy fedory znów potwierdzona
>>
File: hitler-and-islam.png (303 KB, 627x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitler-and-islam.png
303 KB, 627x400
>>53580515
>Przecież 1 i 2 nie były wcale jakoś trudne
ale miały świetną historię, mnóstwo humoru i za każdym razem kiedy zaczynałeś grę mogłeś ją rozegrać inaczej bo miał na to olbrzymi wpływ twój skillset
>>53580517
>bedem szczelał
>w CZY DE
jakbym kurwa chciał fpsa to bym sobie kurwa call of duty kupił.
i fallout to nigdy nie była strzelanka kurwy
>>53580547
CIA?
>>
>>53580573
tak, cuckhold
>>53580649
>tug 179cm
eh, bylem tak blisko
>>
File: 1449843176466.jpg (21 KB, 211x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449843176466.jpg
21 KB, 211x239
>>53580564
A to przepraszam Zucha bardzo, Imperialni to szanowana rasa skradających się łuczników.
>>
>>53580689
rano masz 180 cweluchu - edgy fedora potwierdzona
>>
>>53580545
The Curious Expedition, ProjectZomboid i NEO Scavenger. nie chce mi się grać w coś bardziej wymagającego żbsz
>>
>>53580680
>mnóstwo humoru
w falloucie 2 wiekszość humoru sie sprowadzała do chujowych referencji do amerykanskiej pop kultury
>>
>>53580545
W najlepszego Fallouta
>>
>>53580226
Nie każ nam tyle czekać anonie
>>
>>53580755
>referencji

no to będziemy się bili
>>
File: 1.jpg (15 KB, 640x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
15 KB, 640x352
>>53580573
Xvideos.com
>>
>>53580755
chujowa to była twoja stara wczoraj w nocy.

druga sprawa, że przynajmniej ten humor był. fallouty po 2 to pusta wydmuszka obliczona na zajeżdżenie popularnego tytułu
>>53580769
czyli Tacticsa?
>>
File: 1441388063593.jpg (68 KB, 811x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441388063593.jpg
68 KB, 811x541
>tug żaden z dotychczasowych rządów nie miał żadnego wpływu na życie moje ani mojej rodziny
>>
>>53580283
moje marzenie i cel życiowy to być przypadkowo zaduszonym przez qtipaja w takcie erotycznej zabawy
>>
wypierdolił się na lodzie? co za łamaga, jak tacy ludzie mają budować nowoczesną, silną polske
>>
>>53580689
>tug 179cm
Nie no centymetr to jeszcze w granicach tolerancji
Ale kurwa jak ktoś ma 170 albo mniej to na pewno będzie dziwny (i pewnie dokokszony xD)
>>53580755
to 2bh. Fallout 2 był w sumie taką zbieraniną memów (kurtka z mad maxa, pistolet z blade runnera itd.)
>>
>>53580898
>tak ci się tylko wydaje
>>
>>53580798
Jak logo ruchu kukiza.
Przypadek?
>>
>>53580956
>(kurtka z mad maxa, pistolet z blade runnera itd.)
to wszystko było już w jedynce dziecko
>>
>>53580999
>Przypadek?

Tak
>>
File: 1442479464610.png (147 KB, 400x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442479464610.png
147 KB, 400x343
>>53580956
>mniej niż 170 i niedokokszony

nie chce mi się nawet koksić bo wyjdę na karzełka usiłującego zrekompensować sobie bycie karzełkiem
>>
>>53581021
Nie sądze.
>>
>>53580948
Bo to Popietrułka jest, nie facet
>>
>>53580545
Właśnie skończyłem Red Dead Redemption. A teraz to za bardzo nie wiem. Może Mass Effecta zassać?
>>
>David Bowie umiera na raka w wieku 69 lat
>Alan Rickman umiera na raka w wieku 69 lat
>Donald Trump ma 69 lat
Czyżby miało się stać?
>>
>>53581079
Czeka cię tylko złość i rozczarowanie.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2_DBSEHnGNM

SZYMON WRACA DO TELEWIZORA
>>
>>53580545
W Symulator Sprawozdania na studiach 2016
>>53581111
>quady
O kurwa
>>
File: najlepszy fallout.jpg (158 KB, 1255x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
najlepszy fallout.jpg
158 KB, 1255x533
>>53580873
>czyli Tacticsa?
ayy
>>
File: 1414147872654.gif (2 MB, 396x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414147872654.gif
2 MB, 396x304
>>53581111
>>53580999
sprawdzone
>>
>>53581079
>Mass Effect
kupiłem kiedyś do xboxa.
nie chciało mi się przechodzić
była obniżka na dlcki
kupiłem wszystkie do wszystkich części
dalej nie grałem
w końcu usiadłem
wziąłem urlop po łikendzie jak skończyłem pierwszą część
zajebiste w chuj
cieszę się że cały hype/antyhype mnie ominął.
>>
>>53581111
ale hillary clinton też ma 69 lat
>>
>>53580353
>Miał przy tym na oko 160cm wzrostu i był wegetarianinem
>wegetarianinem
W tym momencie przestałem Ci wierzyć.
>>
A ja kupiłem sobie nowiutkie Do Rzeczy :3
>>
>>53581047
to tylko memy, zuchu. po prostu bądź sobą!
>>
>>53581186
>że niby new vegas
o jak rżnę z dziecinnego zjeba.
a babraj się w piaskownicy
>>
>>53581168
>W Symulator Sprawozdania na studiach 2016

>Spędzony czas: 50 h
>Opinia : Nie poletzam
>>
>>53581203
George Bush i Bill Clinton też - czy to jakiś spisek iluminati? Czy to są wysłannicy obcych, którzy wylądowali tu 69 lat temu?
>>
>>53581242
ty kurwo z ulicy kupowałem ich cały pierwszy rok głównie dla pojedynków ziomkiewicz - łysiak

teraz jak czasem kupię to sram z bólu jakie to nędzne ps. pojedynków ziomkiewicz - łysiak też już nie ma dali zjebaną katarynę
>>
>>53581127
>>53581202
To co ja mam robić w końcu? ;_;
>>
>>53581111
A korwin ma już...
>>
>>53581273
To nie New Vegas ananaszku to F3
>>
>>53581273
Przecież gierki to zabawa dla dzieci

also
>sugerowanie, że nie błacisz grubych dolarów/torrentujesz grubych gb żeby przez chwile nie poczuć się znowu jak nastolatek
>>
>>53581330
210 bo to robot z przyszłości wysłany, alby zniszczyć libertarianizm w polszy
>>
>>53581389
Ja płacę żeby przez chwilę być przystojnym mężczyzną, który z łatwoscią pokonuje wszystkie przeciwnosci losu.
>>
>>53581351
to jeszcze gorzej.
new vegas przynajmniej się stara.
trójka to pedalstwo i chuj.
>>53581313
pierdol opinię typa co pewnie całą swoją wiedzę czerpie z gównopostów innych frustratów.
pograj a jak ci się nie spodoba to to olej
>>
pograłbym w mass effecta głównie dla waifu i fajnego strzelania

nie chce mi się grać w jedynkę bo była obiektywnie wolna jak pizda (te puste lokacje i spedalone windy)

jakis bank sejwów z jedynki to jest?
>>
File: assburger color.jpg (14 KB, 245x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
assburger color.jpg
14 KB, 245x279
Gierki gierkami, pochwalcie się lepiej ile lasek ostatnio zaliczyliscie
Ja od tygodnia nie ruchalem i trochę chujowo mi z tym
>>
>>53581501
wczoraj ruchałem chłopaka swojej żony
>>
>>53581313
Generalnie 3 jest dość słabe, co prowokuje gorycz biorąc pod uwagę to, że jest zwieńczeniem serii. Przeżywa się tylko w jednym z zakończeń na 4, moim zdaniem najgorszym. Jest tylko dwóch nowych towarzyszy, większość starych ma marginalną rolę. Pilot wahadłowca to pedał. Gameplay mi nie przeszkadzał, ale to bardziej kwestia gustu. Nie możesz być takim poważnie złym skurwysynem.

Jednakże w porównaniu z Dragon Age: Inquisition to ME3 jest GOAT, 10/10 i tak dalej.
>>
>>53581481
>trójka to pedalstwo i chuj.
bez modów to można się z tym zgodzić
>>
>>53581501
Ale seks to mem
>>
>>53580545
Darkest Dungeon (zbyt łatwe żbsz), Punch Club przeszedłem (strasznie chujowy zgrzytfest, nie polecam), Hearthstone (RNGfest, ledwie kilka zestawów kart wymagających pomyślunku, kolejny zgrzytfest, nie polecam).
>>53581501
0
>>
>>53581389
>Przecież gierki to zabawa dla dzieci
obecnie jest to kolejne medium kultury jak prasa, literatura, teatr, czy telewizja.

a wracając do tematu fallout 3 cierpi na przypadłość wszystkich gierek bethesdy. jest zwyczajnie gówniany
>inb4 zainstaluj mody
nie. gówno mnie obchodzi fanbaza i to co ona robi z produktem.
mam wyjebane w mody a kupując produkt oczekuje że jest on skończony przez producenta
>>
>>53581483
jest, ale nie pamietam nazwy
jak zapostujesz ladna waifu to moge poszukac :^)
>>
>>53581501
Ciri ze Stanlejem empirycznie odkryli że seksu nie ma
>>
>>53581501
>1
jestem żonaty
>>53581558
>bez modów to można się z tym zgodzić
hahahahhaha
dawanie jebania o gierki które polegają na moderach, bo finalny produkt to tak na prawdę gówno

HAHHAHAHAHHAHAHAHHAHA
>>
>>53580545
Dorf Fort, czekam na Dragon's Dogma i XCOM'a 2
>>
>>53581554
>Generalnie 3 jest dość słabe
wcale nie.
>CYTADELA najlepsze dlc

co jest nie tak z DA;Inkwizycją?
Mam DA:O+A
dwójkę olałem z oczywistych względów
>>
>>53581610
>nie. gówno mnie obchodzi fanbaza i to co ona robi z produktem.
>mam wyjebane w mody a kupując produkt oczekuje że jest on skończony przez producenta
ee to taka chujowa logika jakbys mial dwa zestawy lego i nie chcial ich mieszac aby stworzyc cos ciekawego
70% popularnosci gier bethesdy jest z modow
>>
>>
>>53581660
To wgl zostało napisane czy nie?
>>
Jak dubsy to UE federacją w ciągu 10 lat.
>>
>>53581727
>70% popularnosci gier bethesdy jest z modow
i to jest właśnie ich problem
i mój problem z nimi.
analogia z lego jest zupełnie nietrafiona
>>
>>53581610
>obecnie jest to kolejne medium kultury jak prasa, literatura, teatr, czy telewizja

Kiedy ludzie zrozumieją, że nie da się na siłę tworzyć wysokiej kultury? W porządku, g*erki dołączyły do kultury masowej, ale próbowanie na siłę wcisnąć, że
>hurr, gry to sztuka jak cokolwiek innego
to zwykłe pierdolenie piwniczników których boli to, że nikt ich nie bierze poważnie.

>>53581483
Masz, czuję się dzisiaj hojny

http://www.masseffectsaves.com/
>>
>>53581725
dragon ejdz 1 byl spoko
2 chujowa
a 3 to taki single player z questami jak do gier MMORPG i jest przesiąknięty tumblrem i feminizmem
>>
Jak dubsy to UE rozpadnie się w ciągu 10 lat.
>>
>>53581610
Mody srody generalnie.
Mody graficzne to piniądz, ale bez dobrej gry, którą usprawniają nie utrzymają przecież przy kompie na dłużej niż dzień, aż wszstkiego nie zobaczysz i nie pierdolniesz w kąt.
Jak mod zmienia cała fabułę i chujowy swiat to już nie jest mod tylko zupełnie nowa gra jak np. Nehrim.
Oblivion z milionem modów, modeli postaci itp. to dalej ta sama gówniana historia, w której nie ma niczego intrygującego i która stanowi wyłącznie pretekst do łażenia w kółko.
>>
>>53581755
no tak zostało

PDF - speedyshare[kropka]com/gmt3V/stanlejciri.pdf
RAWTXT - pastebin[kropka]com/tgjv1rrH
>>
Jak dubsy to UE zostanie jak teraz.
>>
>>
>>53581610
>jak teatr

**PRZECHYLA KAPELUTEK**

z literaturą mogę się zgodzić, bo większość książek w księgarniach da się wygenerować skryptem Perla
>>
>>53581673
>ten ból dupy o bethesde
>>
>>53581869
Bóg zapłać
>>
Jak dubsy to kurwa nie wiem Muzułmanie podbiją UE
>>
>>53581835
najlepsze mody to i tak na seks
robienie waifu i ruchanie sie z kobietami ktore maja feme penisy
>>
jak duble to chuj wam w dupe
>>
>>53581958
Jak single to EU spada z rowerka jutro
>>
Jak dubsy to UE to IV Rzesza
>>
>>53581976
Takie rzeczy masz w TK17 za darmo i lepiej.
>>
>>53581984
>>53581958
>>53581881
>>53581824
>>53582030

Czyli status quo. Liczyłem na jakiś habbening 2bh
>>
Jak dubsy to polska to gówno
>>
jak duble petru nasz autorytet
>>53581882
ja rozumiem ze lepiej zapobiegac niz leczyc ale to juz przesada
>>
Jak dubsy to Schulz i Juncker przeprowadzają eksterminację polaków.
>>
>>53582073
>>53582073
>>53582073
jowy
>>
>>53581812
>Kiedy ludzie zrozumieją, że nie da się na siłę tworzyć wysokiej kultury? W porządku, g*erki dołączyły do kultury masowej, ale próbowanie na siłę wcisnąć, że
>>hurr, gry to sztuka jak cokolwiek innego
>to zwykłe pierdolenie piwniczników których boli to, że nikt ich nie bierze poważnie.
tutaj raczej wychodzi negowanie na siłę. nie twierdzę że to kultura wysoka, ale jest już biznesem, w którym siedzi więcej pieniędzy niż w filmach.
więc to takich ludzi boli sraka o to że mario jest bardziej rozpoznawalny niż Raskolnikow
>>53581818
>a 3 to taki single player z questami jak do gier MMORPG i jest przesiąknięty tumblrem i feminizmem
to mi smutno trochę
>>53581835
dokładnie. a taki fallout 3 to tylko oblivion z gnatami.
>>
>Mad Max: Fury Road” najlepszym filmem roku według Quentina Tarantino!


No , kurwa, gówno pozna gówno.
>>
>>53582066
Wyrocznia przemowila
>>
>>53582038
ale czuje sie bardziej przywiazany roleplejujac dziewczynke :szukajaca towarzystwa :^)
>>
>>53581902
>bycie fanbojem bethesdy
>>53581891
anon... kiedy ostatnio i na czym byłeś w teatrze?
>>
File: 1452264197731.jpg (41 KB, 604x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452264197731.jpg
41 KB, 604x376
>>53582066
o ty robaczku
>>
>>53582224
>>53582224
>>53582224
>>
>>53582202
>kurwa
>nie gurwa :DD
>kocie oczy
0/10
>>
>>53582194
>jak lubisz F3 to jesteś fanboyem bethesdy
to tak nie działa anonku
>>
>>53582251
>polityka

Wypierdalaj na wykop
>>
>>53581725
>Brzydkie modele postaci
>Chujowe animacje twarzy
>Poniżej-przeciętna fabuła
>Mało interesujących postaci
>Qunari z hardych ekstremistów gdzie każdy ma sztywno określoną rolę stali się jakąś zupełnie zjebaną kreacją (patrz: Żelazny Byk, jego transosoba)
>gameplay w stylu koreańskich MMO, tzn. latasz po mapie, zbierasz ziółka/skóry/inne gówno, będąc przy tym dowódcą Inkwizycji

Jedyne dwie rzeczy które mi się podobały to walki ze smokami i odświerzony model Morrigan. 3/10, dobrze że grałem na pożyczonym od kolegi koncie Origin.
>>
>>53580353
>był wegetarianinem

A to kurwa degenerat. Kaźdy przecież wie że się liczy Mięso, Masa, Biała Rasa
>>
>>
File: jHpg6zqT_400x400.png (42 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jHpg6zqT_400x400.png
42 KB, 400x400
Do Polish girls date American men?
Thread replies: 320
Thread images: 76
Thread DB ID: 431961[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.