[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Kärleksupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 495
Thread images: 138
File: 1452600719511.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452600719511.jpg
14 KB, 480x360
Du har rätt, snut. Du har rätt, jag är en rutten jävel. Jag erkänner. Men vet du vad. Även fast jag har en massa hat inom mig så har jag några vänner som inte har hat i sig. Allt de känner är kärlek. Deras enda brott är att växa ut håret, röka lite gräs och bli höga, se på stjärnorna i natten, skriva poesi i sanden. Och vad gör du? Du slår in deras dörrar mannen. Dumma snut. Du slår in deras dörrar och slår in deras skallar. Du slänger dom bakom galler. Och vet du vad det roliga är? De förlåter dig.
>>
File: 1452772489653.png (1 MB, 1089x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452772489653.png
1 MB, 1089x615
r8 my home on the left
>>
File: 1422518837766.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422518837766.jpg
9 KB, 225x225
>>53569449
>de är rationella
>>
VIF Alan Rickman
>>
>>53569521
gypsy
>>
>dkn ingen misakapv
>>
>>53569493
Denna tar vi. Tack Anon.
>>
File: 1423476971722.png (81 KB, 207x140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971722.png
81 KB, 207x140
>Du har rätt, snut. Du har rätt, jag är en rutten jävel. Jag erkänner. Men vet du vad. Även fast jag har en massa hat inom mig så har jag några vänner som inte har hat i sig. Allt de känner är kärlek. Deras enda brott är att växa ut håret, röka lite gräs och bli höga, se på stjärnorna i natten, skriva poesi i sanden. Och vad gör du? Du slår in deras dörrar mannen. Dumma snut. Du slår in deras dörrar och slår in deras skallar. Du slänger dom bakom galler. Och vet du vad det roliga är? De förlåter dig.
>>
Börjar tro att den svenska genbasen behöver fan berikelse, kanske så kan man då avla ut hanrej/låg t genen.
>>
File: 1424034326393.png (62 KB, 298x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424034326393.png
62 KB, 298x370
>donerade blod idag
>de tog från båda armarna

Det är lugnt, jag ville ändå inte kunna böja armarna
>>
>>53569493
JAG HAR JOBBAT I SÄKERT 20 MINUTER MED
>>53569505
>>53569505
>>53569505
OCH SÅ KOMMER DU HÄR OCH FÖRSTÖR DET HÄR HÄNDER JU INTE DU FUSKAR DU BREVADE DIN TRÅD LÅNGT INNAN SIDA 10 OCH BILDGRÄNS OCH DITT BREV I ANDRA TRÅDEN ÄR PÅ BILDGRÄNS ÅÅÅÅÅÅH
>>
>>53569606
Eller så uppfostrar man bara män till att vara män.
>>
File: kantig ondska lel.jpg (146 KB, 831x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantig ondska lel.jpg
146 KB, 831x770
>>53569493
>*PANG PANG*
>Det gör inte jag.
>>
>>53569493
Tack, en bra tråd. Denna tar vi.
>>
Snape är död. Diskutera.
>>
File: 1452376139635.jpg (53 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376139635.jpg
53 KB, 500x375
>Eller så uppfostrar man bara män till att vara män.
>>
>>53569625
Skittråd du spenderade 20 minuter på favä, korsorda dig själv.
>>
>>53569625
skärp dig nu är du lika jävla autistisk som denna trådstartaren
>>
>>53569625
Fö he anon, denna tråd var ju bokstavligen bild 150.
Kan du inte ens räkna till Mewtwo?
>>
>>53569625
käften
>>
>>53569631
Skulle säkert funka med.

Har Varg rätt med att civilisation feminiserar?
>>
File: 1452381448342.jpg (62 KB, 450x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452381448342.jpg
62 KB, 450x532
>käften
>>
>>53569643
Snape förådde Voldemort, den jäveln
>>
>>53569643
Han var gammal.
>>
File: 1435327611062.jpg (101 KB, 698x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435327611062.jpg
101 KB, 698x576
>>53569673
Jag klickade på "post" på mitt "NY TRÅD"-brev precis när det stod 150 och så kom en trådjude och snodde det på 149
>>
File: katana.jpg (33 KB, 605x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
katana.jpg
33 KB, 605x276
>dkn man har en svart rock, hatt och katanas hemma
Undra om man ska göra lite jagjagverkstad här
>>
>>53569728
han på bilden hade garre kunnat heema dig favä
>>
>>53569643
Alla vi dör. Att födas är en dödsdom
>>
När fedorabrevaren dyker upp så försvinner snubblarna. Finns det något samband?
>>
haha
>>
File: 1423476971725.png (222 KB, 247x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971725.png
222 KB, 247x359
>Alla vi dör. Att födas är en dödsdom
>>
>>53569798
Ja, vem fan vill breva i en sönderspammad tråd?
>>
File: 1388603302213.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388603302213.gif
2 MB, 312x250
>Alla vi dör. Att födas är en dödsdom
>>
>>53569775
Gör det fám
>>
>>53569775
Gör en inhemsk fedorabild vi kan använda favä.
[spoiler]lite fakkat är det att du har katanas hemma ändå, rannsaka dina val[/spoiler]
>>
runkat klart nu, vad ska jag äta för hamburgare på max?
>>
OSKYLDIGA SVARTA MÄN

VITA MÄN HEDERSMÖRDAR OCKSÅ


jag förstår inte varför de hela tiden måste flytta fokus istället för att diskutera sakproblemet.
>>
File: 1423476971724.png (278 KB, 308x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971724.png
278 KB, 308x350
>När fedorabrevaren dyker upp så försvinner snubblarna. Finns det något samband?
>>
IM ON A PURSUIIIIT OF HAPPINESS

IM SO FIIIIIIINEEE YEAAAH I'LL BE GOOOOD
>>
>>53569799
>kugghjulet

för helvete
>>
Snälla, använd fedorabrevning rätt, det är inte roligt om du spammar det så fort en åsikt skrivs

Jävla nybögar
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>53569799
jag vill ha mer sjärtsmärta favä
Jag var typ 18 när jag köpte dem, skyller på dåligt omdöme
Sen är det ju inte helt fel att ha närstridsvapen hemma när DET kommer
>>
>>53569798
Knektor har damp. Ifall du bryr dig kan du rapportera varje brev.
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Kant.jpg
>>
>>53569890
Detta.
>>
>>53569775
Snälla gör en fedorabild. Det vore nästan lika fuktigt som dalas hanrejande vid musikhjälpen.
>>
När blev fedorabrev så här urvattnat igen?
>>
File: 1423476971726.png (479 KB, 405x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971726.png
479 KB, 405x465
>Knektor har damp. Ifall du bryr dig kan du rapportera varje brev.
>>
File: 13884241654123.jpg (142 KB, 618x952) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13884241654123.jpg
142 KB, 618x952
>>53569859
Är ju ingen nyhet precis att antirasism > allt annat på den sociala rättvisestegen.

Men som sagt, deras lösning är ju att skrika ALLA MÄN GÖR DET.

>Det är ju MITT jobb!

Bilden har lite rätt, det är inte värt det att leka någon vit riddare för att rädda dessa töser om de inte ens vill det i första början.
>>
>>53569921
Bara för du inte vet som menas med kant, knektor.
>>
File: maxresdefault.jpg (54 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
54 KB, 1280x720
>Jävla nybögar
>>
>>53569857
Kan du runka av mig?
>>
File: 1423477093248.jpg (59 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423477093248.jpg
59 KB, 512x512
>Bara för du inte vet som menas med kant, knektor.
>>
>>53569799
>Tack Sd för att det är ni som fått såna här vidrika åsikter att verka rumsrena
>Upp till kamp bröder och systrar ! Kamp för Kärlek och Medmänsklighet! Kärlek och revolt!
kringade lite faktist
>>
File: kreuk.jpg (45 KB, 722x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kreuk.jpg
45 KB, 722x732
>>53569403
F1H1
>>
>>53569775
Varför har du en katana?
>>
File: 1452426581631.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426581631.jpg
63 KB, 1280x720
>dkn kliar mellan anus och pung

jävla
skönt
>>
>>53569813
>>53569914
Filtrera hans snubbel och filnamn bara
>>
>>53570124
vif
>>
>dkn ingen fv med enorma tuttar
>>
>>53570063
>du av alla
>falla för mizakis gyckel
>>
Någon mer här som brukar trycka upp saker i röven?
Själv använder jag en ficklampa.
Rätt skönt favä och det är lätt att kamouflera och ha ståendes brevid sängen.
Gäller bara tvätta den om det blir alldeles för bajsigt
>>
varför får inte hitlerälskaren och antisemiten Ehsan Fadakar sparken från aftonhoran?
>>
>>53570277
Skulle vara rasistisk favä
>>
File: magnussöderman.jpg (41 KB, 460x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magnussöderman.jpg
41 KB, 460x314
Han går som en barbar
Han ser ut som en barbar
Med en kropp som en barbar
och han kysser som en barbar ska
>>
>>53570124
Vill du ha hjälp med anuset?
>>
jävla svenne tråd....
>>
>>53570379
t. Pekka

kan föreställa mig ditt mongol tryne
>>
File: Soluppgång.jpg (3 MB, 2738x1825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Soluppgång.jpg
3 MB, 2738x1825
Breva bild och anon gissar staden.
Jag börjar.
>>
>dkn dagens ungdom sitter och pillar sig i röven medan deras land invanderas
>>
>>53570407
gävle
>>
>>53570434
hahah jävlar vilkem mindfuck :o
>>
>>53570423
jorå brb ska ba ta på mig "försvara mitt land"-byxorna sen är vi igång ;D ^^ xD
>>
>>53570434
>vad i helv..jahaa..
>>
anon var brukar du sitta i D-huset? finns ingen plats där ju
>>
>>53570423
dom behöver nog inte pilla sig själva
>>
>>53570434
Skall man pröva anmäla och se om städaren får sin hjärna knullad och faktiskt bannar?
>>
>>53570482
Är du 2d brevaren?
>>
>>53570517
Nej är han jag frågar om.
>>
>>53570449
N
>>
>>53570434
HAHAH SKITE RHAN PÅ HUNGEN ELELR? XDD
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
File: my edge is pure.jpg (456 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my edge is pure.jpg
456 KB, 1561x3015
Nu kan ni sluta fedorabreva, det är ett gammalt jagjag.
>>
File: 1414949563015.png (873 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414949563015.png
873 KB, 1280x720
>>53570482
Där alla fikar?
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>Swedish Police Allegedly Kept Silent On Migrant Sex Mobs, Media Knew For Six Months, Govt For Two Years

http://www.breitbart.com/london/2016/01/12/swedish-police-confess-they-kept-quite-about-migrant-sex-mobs-media-knew-for-six-months-council-for-two-years/
>>
>>53570594
NÄR SKALL VI FIKA, JAG VILL MASSERA DIN RÖV MEDANS VI FIKAR, KVÄÄÄÄ.
>>
File: image.png (61 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
61 KB, 640x1136
Ja, ja jag ser er
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53570594
?? precis vid ingången?
>>
File: 1451551915402.png (1 MB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451551915402.png
1 MB, 1000x1500
>>53570605
ja
>>
File: 129954344651.png (66 KB, 190x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
129954344651.png
66 KB, 190x182
>>53570605
Gamla dammiga nyheter som ingen bryr sig om längre.

Gå vidare. Inget kommer hända. Elden kommer aldrig stiga. Kvinnorna kommer inte börja bry sig.
>>
När Jag Var 14 År Gillade Jag Också Att Skriva Så Här Men Det Verkar Som Att Högervridna Amerikanska Journalister Fortfarande Föredrar Att Skriva Med Stor Versal I Varje Ord
>>
File: gudmundson.jpg (74 KB, 491x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gudmundson.jpg
74 KB, 491x320
>>53570665
elden stiger
>>
>>53570593
7/euforisk

Sparar ändå.
>>
>>53570434
vad kollar jag på?
>>
>>53570646
FÖR FAAAAAAAAAN NÄR SKA DU SLUTA UPP MED DET HÄR!?!??!?
>>
>>53570665
t. Peter "Hahn_Rey" Wolololodarski
>>
>>53570652
Typ, annars korridor eller datasal
>>53570641
Hehe mm
>>
>>53570434
Är han en hanrej? Ungen kan ju inte vara vit
>>
>>53570727
>Hehe mm
V-varför vill du inte ;___;
>>
>>53570734
han e uppenbarligen inte vit, kolla hur mycket kroppshår
>>
>>53570717
Aldri.

Kanskje i sommer, for jeg får besok av en sotpai da.

Men skal fortsette etter det.
>>
File: 1376689815523.jpg (97 KB, 1532x1204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376689815523.jpg
97 KB, 1532x1204
>>53570703
>Jag kan bara beklaga att jag inte är bättre på att kolla min mejl

Per, det hade sett så mycket bättre ut om du inte berättade att du hade mail om det där i din brevkorg. För just nu ser det ut som:
>j-jag g-glömde t-tyvärr kolla in det andra kontot, a-annars hade jag skrivit om det
>>
File: slags2.jpg (49 KB, 536x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags2.jpg
49 KB, 536x811
>>53570751
Är ingen slyna
>>
>>53570102
Nybög snälla, jag har två
>>
>>53570782
Men jag ä-älskar dig anon ;___;
>>
>An old Soviet joke was that “there is no information in Izvestia, there is no truth in Pravda,” Izvestia meaning information and Pravda meaning truth. Thus, the Russian populace regarded the major publications with a great deal of cynicism. The papers were, however, information transmission belts, so people would try to decipher what was going on by reading them. Soviet papers were written in such a way that the beginnings of articles would have a list of what was going well, and then would transition with a “however” to the real news. So, many people would read from the “however” in the hopes to get at the real story.


passar detta in på några av de skadekontroller som DN gjort?
>>
>>53570673
>Stor versal
>>
>>53570407
är ju fullt omöjligt. Norrköping?
>>
>>53570782
min kusin till vänster
>>
>>53570593
man ser inte att det är du, dålig bild
>>
>>53570840
fast j det gör man
>>
File: 1452297059911.png (276 KB, 444x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297059911.png
276 KB, 444x602
>>53570811
O-ok
>>
>>53570819
>Norrköping
Svar ja
>>
File: Hanneinsidan.jpg (46 KB, 858x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hanneinsidan.jpg
46 KB, 858x429
Den här Hanne Kjöller är judinna antar jag?
>>
>>53570874
;__;
>>
GJORDE FEL TOG BORT SKA FÖRSÖKA IGEN
>>
>>53570856
OY VEY SHUT IT DOWN

dumma jack werner
>>
>>53570879
>Svar ja
var kanske inte så svårt ändå
>>
>>53570605
Vaddå ska polisen ta mestdelen av detta skit eller
Alla utlänningar bara gobbledygook äter upp Wolodarskys oxskit
>>
>>53570238
Jag är inget gyckel, vem är mizaki
>>
File: Rikskansler Dakka.jpg (1 MB, 2092x3719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rikskansler Dakka.jpg
1 MB, 2092x3719
>>53570840
Då har du inte sett tillräckligt många bilder på mig

Här, ha en till så lär du dig bättre nästa gång.
>>
>>53570765
uh
>>
File: 1444932123484.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444932123484.webm
3 MB, 1280x720
>>53570925
Förhoppningsvis så blir resultatet av det här att media har målat upp sig i ett hörn nu, att de nu måste rapportera om det är flyktingar och begår brotten.

För annars kan de ju inte kasta skit på polisen för att de inte gör det.

Men Wolodarskis judemagi är stark.
>>
>tmn en goy var dum nära mig
>>
>dkn blattepajen man snackat med är med i en hiphop video, bara snabbt men ändå

Vad göra?
>>
File: 1449561575099.png (43 KB, 312x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449561575099.png
43 KB, 312x390
>>53570977
BARA
>>
File: 1439655575766.png (11 KB, 649x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439655575766.png
11 KB, 649x500
>>53570593
Du är hjälten tråden förtjänar
>>
>>53570989
>>53571026
seriöst vem fan är wolos farbror? vem och vilka har groomat honom för chefsredaktörsjobbet på dn? det vore något för journalisterna att gräva i, han känns så jävla skev
>>
File: bevittna mig.jpg (71 KB, 600x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bevittna mig.jpg
71 KB, 600x656
>>53571049
Vem är du för nysnubblare dårå?
>>
>>53571030
https://www.youtube.com/watch?v=3B9ZV-ebUNA

denna?
>>
>>53571121
>seriöst vem fan är wolos farbror?

ingen vet riktigt, men kom ihåg att pol har alltid rätt
>>
File: 1354364577792.jpg (47 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354364577792.jpg
47 KB, 720x540
>dkn jag ALLTID blir dålig i magen under tentor
>>
>>53570989
Om inte altmedia i sin mer eller mindre helhet attackerar DNs red snabbt så kommer detta att rinna ut... färskingar
>>
>>53571153
Nä denna, 2 sekunder omkring 2.54, 2.55

https://www.youtube.com/watch?v=X1GgicNmDPs
>>
>>53570977
Ser ut som en illa klädd bondskurk favä.
>>
File: ostrava.png (87 KB, 480x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ostrava.png
87 KB, 480x575
>dkn inget DeS eller BB till pc
>>
File: INTEChang Frick.jpg (66 KB, 648x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
INTEChang Frick.jpg
66 KB, 648x433
I förra avsnittet av #DNgate:
>Har polisen mörkat som DN säger?
Officiellt ja för att ej främja 'rasister', inofficiellt nej genom läckta uppgifter. DN har alltså bitvis rätt här, och polisen har fel som hävdar att de inte försökt mörka något, vilket de i princip har genom att aktivt beordra censur ang. etnicitet, och hävda att 'We are Sthlm' gick "lugnt till".

>Har DN mörkat, som Chang/NI säger?
DN har suttit på läckta uppgifter utan att publicera. Att välja att inte publicera en nyhet, även om DN var de enda som kände till den, för att den inte stödjer deras agenda, är dock inte i närheten av att "mörka" - i såfall skulle all media "mörka" allt de inte skriver. DN har däremot mörkat att man vetat om det hela, och fått det att verka som att DN skulle publicerat om de visste, och att polisens officiella publiceringar kom som en chock.

>Bedriver Chang/NI rysk propaganda, som en SvD-skribent (utan stöd av Arpi) säger?
Nej, denna anklagelse är bisarr. Changs NI, liksom de flesta svenska medier, säljer nyheter till annan media, t.ex. RT (vilket bl.a. TT också gör). Detta är Changs "samarbete" med RT. Chang är dock ej rysk infiltratör, utan bara en smått SD-vinklad 'libertariansk' alt-media-chefredaktör.

>Har Chang/NI vinklat ett drev mot Kjöller specifikt?
Ja. Kjöller har som sagt ej "mörkat", DN har bara valt att ej publicera läckta uppgifter. Det är oklart vem som fattade det beslutet - Kjöller fortsatte ju gräva, så det är troligt att Bonniers (judiske) vän och DNs chefred. Wolodarski, vars kommunistiska föräldrar flydde Polen efter att deras stöd för sionism ansågs inkompatibelt med anti-nationalismen, eller DNs red.-chef Opitz fattade beslutet, inte Kjöller.

>Har gammelmedias ny-vänster, med DN, SVT, UNT, Expo och en SvD-skribent startat ett drev mot alt-media?
Ja. I blind oförståelse om Streisand-effekten.

>Slutsats?
Alla ljuger.
>>
Здpaвcтвyйтe, пидopы))))) Я шпиoн из Poccии. :-) Baм пoнpaвилacь мoя пoдвoднaя лoдкa?
>>
File: Hanne Kjöller.jpg (31 KB, 250x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hanne Kjöller.jpg
31 KB, 250x323
>>53571199
Dagens avsnitt av #DNgate:
Opitz och Kjöller har nu bemött DNgate officiellt. Man gör en klassisk DN och spelar på Svenskens behov av att passa in - en strategi DN bemästrar, men som sällan gett önskad effekt. I detta fall är anti-DN-lägret psyksjuka "konspirationsteoretiker", något som DN kan spinna pga. att NI konsekvent felaktigt brukar termen "mörka" (ist. för "valt att inte publicera"). DN erkänner nu att man visste om händelsen, men menar att de enda som anser att källorna är trovärdiga är altmedia. Och berättelsen hade kunnat sluta här med halv seger för DN (som bara behövt erkänna att 'okej då vi kanske visste lite iaf'), om det inte vore för vårt brödrafolk norrbaggarna; I Norska mass/gammelmedias största fack/journalistförbund finns en mediegranskande tidskrift: Journalisten. Journalisten - som inte är altmedia - har granskat DNs källor och kommit fram till att jo, de är trovärdiga. Vidare noteras att DN publicerade polisrapporter långt innan någon jurist lämnat ut dessa officiellt - ett tecken på att en av DNs källor begick tjänstefel för att läcka, men nu ej vågar framträda pga. risk för juridiska åtgärder. Hanif Bali (M) kvittrar att hade DN behandlat Carema-skandalen som We are Sthlm-skandalen hade de valt att inte publicera för att Carema inte skrev på sin hemsida att de vägde blöjor.

Vänstervridna SVT stöttar DN, och bjuder in vänsterradikala Expo, samt vänsterliberala UNT och DN för att cirkelrunka om hur alt-media skapar konspirationsteorier. Otippat är att från SvD stöttas DN av en reporter som menar att NI är Ryska infiltratörer. Arpi själv går dock emot DN. Så gammelmedias nyvänster, d.v.s. SVT, DN, UNT, Expo, en SvD:are, m.fl. kartellar i princip mot alt-media, som i sin tur får oväntat stöd från Norsk massmedia. Dramat ebbar ut i förtid p.g.a. altmedians missbruk av ordet "mörka". Och så, antiklimatiskt nog, slutar förmodligen DN-gate - för den här gången.
>>
>>53571207
haha aa
>>
>>53571199
>>53571224
Begå oironiskt självmord eller gå tillbaka till flashback. Palla med dig.
>>
STORA
>>
>>53571199
>>53571224
fl li
>>
hej mina svenska bröder, ska vi gå ut i grupp och tafsa på småflickor som vi ofta gör i vår kultur? säpo välkomna också då ni tillhör oss svenska pojkar.
>>
>>53571262
>den där stora feta neger tjockisen får knula men inte anon
>>
>>53571224
>örka". Och så, antiklimatiskt nog, slutar förmodligen DN-gate - för den här gången.

Haha du är bra :^D
>>
>>53571178
>ctrl-alt-deleta skitsnacket från mitt bredband

va
>>
>>53571329
Hastigheterna i orten är fan ett skämt.

Ner med alla bredbandsbolagen!
>>
File: 1409668126323.gif (259 KB, 240x127) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409668126323.gif
259 KB, 240x127
>>53571199
>>53571224
Orkade inte vänta på att återuppliva
>>53569505
bara för att trådstartarjuden snyltade min trådstart så brevar allt här ist.

>>53571252
Hela igår och förrgår brevades tråden sönder om #DNgate, tänkte jag kunde göra en sammanfattning.

>>53571272
Betydligt kortare än alla artiklar du måste läsa annars för att veta vad som hänt...

>>53571327
T-tack... Jag gör sånt här när jag tar ADHD-piller och vägrar arbeta ändå...
>>
>>53571262
NEGROIDA
>>
File: zara15år.jpg (382 KB, 800x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara15år.jpg
382 KB, 800x500
>>53571262
Men fyfan vad hon är äcklig, typisk modern tjej

>hora
>vulgär, högljudd och kaxig
>kolbrännare
>feminist, antirasist och vänsteraktivist
>amerikaniserad
>nedsupen, nedknarkad och allmänt nedgången

Hur fan kan man lyckas förstöra en tjej som var så söt som ung?
>>
>>53571178
>>53571030
hon är ju skitsnygg anon! grattis...wow.

>Vad göra?
haffa henne innan jag gör det din bög
>>
File: 1452467411181.jpg (16 KB, 401x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452467411181.jpg
16 KB, 401x381
>Opinion live 22.00 SVT1

>Veckans viktigaste samhällsfrågor debatteras och fördjupas. Del 1 av 19. Veckans program handlar bland annat om händelserna i Köln, Stockholm och Kalmar. Varför begås sexbrott på öppen gata? Programledare: Olle Palmlöf.
>>
File: 143440544339.jpg (76 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143440544339.jpg
76 KB, 600x600
>>53571377
Hur ser vi till att Zara börjar med tyngre droger?

Jag ska personligen maila några DJ Screw-mixtapes till henne och säga att absolut inget fel kan hända om man dricker lean.
>>
>>53571377
>söt
>
>
>
>>
>>53571434

Kan inte väta på att få höra hur alla vita män skuldbeläggs.
>>
>>53571178
kek alla dessa videor som ska vara hyllningar till "orten"

det ser ju fan ut som helvetet på jorden, ändlösa commieblocks där horder av vuxna karlar klär sig som om de vore 14 och driver omkring på gatorna
>>
File: 1540543487.jpg (58 KB, 351x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1540543487.jpg
58 KB, 351x390
>>53571434
>Varför begås sexbrott på öppen gata?

Vi dödade familjerna och hedern.
>>
File: Carl?.jpg (36 KB, 300x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Carl?.jpg
36 KB, 300x446
>>53571122
Bara en gammal träffhomofil som börjat snubbla på senare dar. Efter många timmars jakt nedkämpade vi ett rådjur på YC's midvinterblot. Offret helgades åt tundrans och aurorans andar och fram trädde min snubbelkod i blodet på altaret.
>>
>>53571377
kolla bara på det nyllet, man ser att det var kört redan från början
>>
>>53571377
haha aa jonte tjejjer ska stå vid spisen och ha fettan klar när man vill ha sej ett skjut xD
>>
>>53571434
men de tillåter bara utsedda experter snacka va?
>>
>>53571377
>t. hanrej
>>
>dkn ingen fv att skeda med om natten som omedvetet lägger bröliga fisar i hennes sömn som man drar in djupt i lungorna efter man krypit under täcket och placerat näsan vid hennes fisfärgade rosa trosor, för att sedan bli hög på metangasen och somna åter
>>
>>53571377
Detta är varför jag har inget emot IS. Islam är så jävla mycket bättre än det degenererade skitsamhället vi har i väst.
>>
>>53571303
Ja, jag tycker att vi kan ta med ett par bombbälten också ifall någon känner för att spränga sig i en folkmassa efter att ha utropat att Gud är stor, såsom vi ofta gör i vår svenska kultur.
>>
>>53571549
Men du, han skrev ju aldrig det.

och vad har du emot kvinnor som har hand om hemmet?
Anser du att det inte är viktigt?
Är det inte upp till dem om de vill göra det?
>>
le socialist utopia faec
>>
>>53571434
>någon ivar arpi-krake får sitta och klä skott för bild relaterad-armadan i fyrtiofem minuter

så, nu kan ni ägna er åt nåt annat ikv
>>
File: zarassyster.jpg (24 KB, 599x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zarassyster.jpg
24 KB, 599x399
>>53571394
Jag är från Norrland och pluggar ingenjör, hon är från "orten" och en arbetar i affär. Ser inte hur det ska fungera eller varför hon ens gillar mig.

>>53571531
Zaras syster är rätt söt iaf
>>
>>53571524
Tack, det förklarar allt. Breva bra brev nurå så man slipper filtrera dig.
>>
>>53571573
>utsedda experter
ho ho ho, det har då aldrig stoppat dårarna från att kika fram
>>
>>53571629
Är hon muslim?
>>
>>53571616
delete this
>>
>>53571617
ryser åt den kvinnan
>>
File: 1450963266354.jpg (314 KB, 1120x1284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450963266354.jpg
314 KB, 1120x1284
>>53571617
>den där kärringen

Jävlar vilken magisk dryghet. Sen så är lite poängen med debatt att höja blodtrycket.
>>
File: 1417726133999.png (181 KB, 329x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417726133999.png
181 KB, 329x339
>>53569775
>katana
>inte en sabel
>>
>>53571604
>Är det inte upp till dem om de vill göra det?
jo, precis
>>
>>53571658
Mm antar det men bosnier så bryr sig inte.
>>
File: judar.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
judar.webm
2 MB, 1280x720
>>53571616
le stupid goyim faec
>>
>>53571629
>varför hon ens gillar mig

Hon ser att det finns pengar i din framtid och tänker agera parasit.
>>
>du kommer aldrig vara skinhead på 90-talet

https://www.youtube.com/watch?v=lrY6tINkC2A

HÅLL MIG
>>
>>53571573
om jag förstått det rätt ja, seluah alsaati vs. alice teodorescu om det jag såg på fb stämmer

>>53571617 har satt huvudet på spiken

köp chips bli hajp
>>
>>53571693
Ja.

Man behöver inte vara en vulgär, högljudd, kaxig, feministiskt, antirasistisk och vänsteraktivist om man inte vill enbart ta hand om hemmet.

Alla Zaras verkar ändå bara finnas inom media eller inom kommunen som bittra soctanter...
>>
>>53571679
Skulle jag haft en sabel hemma hade jag ju haft FV

favä
>>
>>53571153

Kan vara bland det pinsammaste jag bevittnat favä.
>>
>>53571629
Vad, ska du klippa dig en annan ingenjör från Norrland eller hur menar du
>>
>>53571650
Ska bli. Mest varit aktiv i morgontrådarna det senaste. Lite väl mycket fedora och sånt under rusningstrafiken. Hellre en långsam tråd om jag slipper alla carcinogena poster.
>>
>>53571160
jvdk
>>
Officiell ranking på de politiska åsikter som tjejer finner sexigast generellt:

Sverigedemokrater
Högermoderater
Resten
Stormbögar
Vänstern
Liberaler

Bevisa mig fel
>>
>>53571819
jävla svenne, gå och spisa gyllene tider i din cuckbod
>>
>>53571819
Men du tittar ju på dina egna brev hela tiden
>>
>>53571764
>dkn första tjejen man träffar i fjollträsk är en guldgräverska

BARA

>>53571845
Nä men hur ofta är norrländska ingenjörer tillsammans med drägg från orten? Hatar blattar i allmänhet också.
>>
File: systern.png (767 KB, 778x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
systern.png
767 KB, 778x592
>>53571629
Vad gick fel med den här familjen?
>>
>>53571879
Att döma av resultatet så granskar han dem förmodligen inte så noga.
>>
>>53571922
Breva deras far och låt oss undersöka.
>>
>>53571861
inte så svårt med tanke på att typ 45% av unga män är sverigedemokrater
>>
>>53571861
ta ett (you)
>>
Rödpillra mig om elkänslighet.
Debattsidan på min lokala gratisblaska uppmanar folk att inte håna och ignorera de problem som elkänsliga människor måste brottas med.

Rödpillra mig om elsanering.
>>
File: jack mannen.png (159 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jack mannen.png
159 KB, 232x345
>>53570645
t. Jack barbosa
>>
>>53571994
ja det är bara hjärnspöken
>>
File: (19).jpg (45 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(19).jpg
45 KB, 409x409
>>53571953
Måste vara en riktig jävla hanrej

>man min pappa gjort klart att min syster inte är välkommen tillbaka om hon ens rör en svartskalle
>>
>>53572011
Ska sätta en lapp och be postisen snällt om att lämna gratistidningar i soporna där det hör hemma.
>>
>>53572020
>man din pappa har därmed gjort oss blattar "förbjuden frukt" och det kommer bli mycket hetare när hon väl ligger med en
tror din pappa är medveten om det och en cuck
>>
>>53571922
H1
>>
File: 1450717722181.jpg (77 KB, 667x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450717722181.jpg
77 KB, 667x640
>>53571768
>dkn kommer aldrig vara GG Allin på 90-talet

http://www.youtube.com/watch?v=ftaDUmfsIDA
>>
>>53571918
Blattetjejer byter gärna upp sig. Kan de attrahera en svensk pojkvän så brukar de föredra det framför sin egen sort. Det finns en anlending till varför blattekillar måste våldta för att få ligga.
>>
>>53571922
>dkn kan inte skilja på svartskallar

Han där kan vara allt från arab till blandneger favä.
>>
>>53571664
>>53571668
>anon, debattprogrammet blev inställt. jag kan vara din -- vad hette det? -- kattflicka ikväll... mjauuu~
>>
>>53572052
Fungerar inte riktigt så eftersom alla muslimska tjejer inte är ute och horar sig, eller hur?

Min syster är ändå förlovad med en svensk och hon vet att jag skär halsen av henne om hon rasblandar.
>>
>>53571861
Sanna rankningen:

Kristdemokrat
>>KRAFTGAP<<
Resten
>>KRAFTGAP<<
Stormbögar
>>
Inget fel på hederskultur egentligen

J/N?
>>
>>53572146
häng dig själv
>>
>>53572146
J

Alla vet ju att svenskar inte har någon heder
>>
>>53572099
>Fungerar inte riktigt så eftersom alla muslimska tjejer inte är ute och horar sig

Men jo.
>>
>>53572122
hehe ok misaka
>>
>>53572146
Beror såklart vad denna heder är för något
men blatte heder är skit
>>
>>53572081
Därav samlingsnamnet "turk" för allt från juggar till greker, till faktiska turkar, till araber, till blandnegrer.
>>
>>53572011
Så varför får kommuner bidrag för att elsanera bostäder?
>>
>>53572241
det är vad muh känslor-kulturen leder till
>>
>>53572099
>eftersom alla muslimska tjejer inte är ute och horar sig
Du vad, kompis? Blattetjejer är de värsta hororna av alla.
>>
File: 1452773001882.jpg (180 KB, 700x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452773001882.jpg
180 KB, 700x441
när la tyskland i högsta cuckväxeln? vi ligger ju i lä nåt så inåt helvete
>>
>>53572278
Varför bor jag här?
>>
>>53572099
Hon kommer garanterat ligga med blattar bara för att jävlas med din farsa.
>>
File: CUCK V2.png (365 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CUCK V2.png
365 KB, 500x500
>>53572293
>>
>>53572307
Alla måste väl bo någonstans
>>
>>53572312
>det här hanrejtänket

tragiskt
>>
>>53570593
https://www.youtube.com/watch?v=Mb5MjWZ7kxk

horst wessel lied/10
>>
>>53572336
Du har en poäng.
>>
>>53572293
>hugg handen av honom ifall han rör vid en vit kvinna

HELL SEGER
>>
går och lägger mig ses i natt/morgon tråden
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5ro5hzXzOog

kebabborttagning i grodriket - live & dangerous
>>
När de ofrånkomliga filmerna om raskriget i Europa kommer, vilken låt tror ni kommer vara ikonisk för den tiden? Min gissning.

https://www.youtube.com/watch?v=jVO8sUrs-Pw
>>
>>53570812
Bättre paraleller mellan DDR och Sverige favä.
>>
File: 1440814363371.jpg (30 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440814363371.jpg
30 KB, 316x202
>reckful får inte prata om någon annan strömmare eller drama på ryck
>riskerar att bli permabannad om han gör det
>>
File: 1387442399369.gif (66 KB, 1277x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387442399369.gif
66 KB, 1277x758
>dkn min psykolog kommer aldrig att bli min mamma
>>
File: dundermiss.png (120 KB, 329x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dundermiss.png
120 KB, 329x254
>>53572422
Kommer de vandra hit nu?

Hoppas kylan tar dem alla.
>>
>>53572483
>gif
>rör sig inte
KVÄÄÄÄÄÄ SLUTA MED DETTA
>>
File: Fattigmannen.jpg (539 KB, 754x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fattigmannen.jpg
539 KB, 754x939
Jag har hört på radion idag
Att vi har solsken över hela vår stad
Det låter väldigt underligt
För jag har bara regn hos mig
>>
File: 1443648405486.png (33 KB, 588x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443648405486.png
33 KB, 588x538
Hur kommer man ihåg att tänka innan man säger saker? Hela dagen förstörd för att man inte kan sluta babbla.
>>
File: 1439784538308.jpg (63 KB, 640x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439784538308.jpg
63 KB, 640x920
(kan inte vakna upp)
>>
>>53572559
Sluta vara en egoistisk autist kanske?
>>
File: image.jpg (53 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
53 KB, 600x600
>>53572542
>brev med en massa text
>det står egentligen ingenting
>>
>>53572466
>de ryck

Vilken jävla skitsida det har blivit.
>>
>>53572653
>titta på när andra spelar dattaspel och får nöje från deras >intressanta> personlighet
Hoppas ni slipper göra det snart, det är fanimej patetiskt.
>>
>>53572358
Kvinnotänk=/=hanrejtänk
>>
File: 1437062335639.jpg (15 KB, 231x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437062335639.jpg
15 KB, 231x244
>>53572695
>>
>>53572695

Kollar på turneringar, exempelvis stjärnstege just nu men annars är det mest ljudet jag fokuserar på.
>>
>>53572753
>dkn jag skrev mitt brev medan jag kikade på en ström
Förstår du inte att jag talar till mig själv?
>>
>>53572695
topp underhållning
den enda jag prenumererat till och donerat max kanske $500 till är sodapoppin
>>
>>53572816
xD
>>
>kompis sniffar, tar djupa andetag och gör allmänt konstiga ljud på skype konstant
Är detta en fettogrej?
>>
>>53572852
Kan vara så, du får tänka på att det krävs mer att röra en tjockare kroppshydda och man är oftast inte vältränad. Sen så jobbar slemhinnorna hårdare och förmodligen med hans dåliga diet så har han konstiga pH-värden.
>>
>>53572852
luktar på syrrans/morsans trosor
>>
>>53572852
ja
t. fd fetto och haft fetto v
>>
File: 1410981430822.jpg (43 KB, 521x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410981430822.jpg
43 KB, 521x620
>>53569799
Känner jag dig, anon? Har haft honom som lärare.
>>
Var ska man gå för inspiration... Burger King?
>>
>>53572974
MAX för fan, det ska vara ursvenskt.
>>
>dkn det kommer en dag då Sverige är stormbögigt och de som är vänster måste knyta handen i fickan

Kan redan föreställa mig att jag återvänder hem till min familj i min SS-uniform och självbelåtet snackar skit om underlägsna raser medan de sitter där arga.
>>
Är det kantigt att skriva testamente?
>>
>>53572974
inspiration för vad?
>>
>manliga strömmare får inte tindra, snacka om andra strömmare eller någonting, strömma spelet med en liten cam eller bli bannad
>kvinnliga strömmare får sitta i underkläder, visa rumpa och bröst, sitta i fullcam 75% av strömmen samt ha stor cam och "spela"
>>
>>53572940
vilken årskull är du vännen
_vi_ känner dig garanterat
>>
File: 1332544334541.jpg (436 KB, 500x753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332544334541.jpg
436 KB, 500x753
>>53573026
>dkn de kommer se tillbaka på tiden när Sverige var en humanitär stormakt och önska sig tillbaka
>>
>>53572695
fast folk-som-filmar-sig-själva-när-de-spelar-datta-fenomenet har ju (via omvägar) gett oss guldkorn som detta

https://www.youtube.com/watch?v=P3jGnbnonOM
>>
drog precis ut en tånageln ur min stortå, f1 skönt
>>
>två tentor avklarade med förmodade femmor i resultat
>tredje och sista imorgon
>terminsstart på måndag
Ingen vila för de ogudaktiga.
>>
>>53573034
Inspiration om hur jag ska gå vidare
>>
>>53573124
Bra gjort anon, du springer som en tok på det där ekorrhjulet.
>>
>dkn lillbrorsan gått med i unga feminister

Hur fan avhanrejar jag honom? Han har alltid varit en fjolla och misstänker att han är bög.
>>
>>53573144
B-bara 2,5 år kvar nu. Fortfarande skönare än att fortsätta på gången favä.
>>
>>53573185
Stoppa kuken i hans röv medan du skriker "SVP MODERKNULLARE"
>>
>>53573185
bre bi på honom
>>
>>53573185
se till att han blir svartad så lär han bli rasist sen
>>
>>53573141
går vidare med vad?
>>
>>53573204
>gången
Fabrik*
>>
>>53573086
jag gillade han på bilden bättre när han gjorde dokumentärer
>>
>>53573185
Varför vill du förstöra för honom? Arg för att din brorsa är mer lyckad än dig? :^)
>>
>>53573236
Allmänt gå vidare i fortsättningen.
>>
>>53573269
Vad för fortsättning?
>>
>>53573236
Är olika platser bra för en väldigt specifik inspiration eller kek

>>53573250
Vad gör han nu?
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>dkn majoriteten vill ha värnplikten tillbaka
>>
>>53573318
>dkn det är för att hjälpa flyktingar
>>
>>53573285
Fortsättningen av mitt liv, från och med nu
>>
>>53573267
Vill att han ska växa upp till en bra, vettig man.

Tror inte han är så lycklig, hur fan kan man vara lycklig när man är en sådan parodi på allt en man ska vara?
>>
>>53573346
Studera? jobb? bli fetto?
>>
>>53573342
Hjälpa dem tillbaka kanske.

HELL SEGER
>>
>>53573075
95, heter du jonte?
>>
File: 1120.jpg (18 KB, 356x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1120.jpg
18 KB, 356x376
>dkn nudlar och 2d
>>
File: nikka.png (17 KB, 294x613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nikka.png
17 KB, 294x613
OOGA BOOGA WHERE DA SWEDISH WOMEN AT!?
>>
>>53573439
Vad för nudlar och 2d?
>>
>>53573351
Då har du inte varit en bra förebild nog för honom, du får väl hoppas att det är en fas.
>>
File: 1420413818931.jpg (226 KB, 921x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420413818931.jpg
226 KB, 921x744
>>53573075
>>53573424
>vi

Hur många lulebor befinner sig i tråden?
>>
>>53570879
>Cuckköping
>>
Är det sant att pojkar som växer upp i Stockholm lärs upp i skolan och av föräldrarna till att prata om sina känslor, gråta, vara mjuka osv?
>>
>>53573311
han håller i nån amerikans prat-visning, väldigt låg kvalite
>>
>>53573424
ett antal favä
>>
>>53573586
j
>>
>>53573442
http://journalisten.no/2016/01/overgrep-mot-unge-jenter-taust-i-dagens-nyheter

NORGE JA!

räddar oss
>>
>>53573529
Rätt många favä.

t. ex-lulebo
>>
>>53573587
Å fy
>>
>>53573461
dessa kokta i kycklingfond
>införe grisvidrigt

>2d
Dagashi Kashi
>>
>>53573424
lite för liten ändå
du måste ha börjat när _vi_ gick sista

>>53573529
ett gäng
>>
>>53573657
Hoppas du kör med kyckling också.
>>
File: luleå.jpg (36 KB, 530x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
luleå.jpg
36 KB, 530x187
>>53573529
lel vad?
>>
>>53573721
HELL SEGER
>>
File: 1452690721907.png (206 KB, 310x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452690721907.png
206 KB, 310x293
>>53573721
>>
File: 45234.jpg (33 KB, 437x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45234.jpg
33 KB, 437x289
>>53573656
Han har två personligheter

riktigt löjlig som poängterar det nuvarande året
och
jätteallvarlig frågvis person
>>
>dkn det är bara 21 grader inne
>dkn elementen är på högsta värmen
:/
>>
File: dead dong.png (657 KB, 618x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dead dong.png
657 KB, 618x619
>94
>95
>96
>97
>>
File: Namnlös.png (35 KB, 548x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
35 KB, 548x156
>>53573721
>>
Finns det någon plats i Sverige som är bra, kanske med lite jobb och bostäder och lite vettigt folk?

>>53573764
Så dom har äntligen träffats och mergat till en person alltså... det var bara en tidsfråga
>>
>>53573790
>Dkn fönstret är öppet och det är iskallt utanför täcket

Varför myser du inte i den friska vinterluften anon?
>>
>>53573721
Luleå är ju en av de mest baserade städerna i Sverige. Även fast cuckholmarna vallfärdar dit en gång om året för att ha en jävla bögparad.
>>
>>53573795
>91
>92
>93
>94
>95
>96
>97
>98

fdåd
>>
File: 1443808267234.gif (447 KB, 270x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443808267234.gif
447 KB, 270x200
21 grader inomhus är den bästa värmen favä
>>
>>53573912
Tänk om jag gillar 0-10 grder inomhus?
>>
>>53572940
Första gången jag såg det där trodde jag det var gyckel. Är han så hanrejad i hjärnan?
>>
>>53573795
97 herreras
>>
File: 1438241981029.png (490 KB, 600x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438241981029.png
490 KB, 600x850
>>53573846
>Finns det någon plats i Sverige som är bra, kanske med lite jobb och bostäder och lite vettigt folk?
Hehe mm
>>
>>53573882
Luleå är betydligt progressivare och bögigare än Stockholm favä.
>>
File: dc.jpg (17 KB, 250x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dc.jpg
17 KB, 250x260
>>53573945
>97
>>
>skatteverket
>skuld: 147 kr
>från något "belopp -100" som jag tydligen fått in

Hur kollar man upp var detta kommer ifrån?

t. ingen inkomst, skattar ingenting
>>
>>53573026

Det kommer bli som i Finland vännen. Efter inbördeskrigen och bägge krigen höll alla käft och pratade om vädret eller bastade och drack kossu.
>>
>>53573912
kan inte säga att en viss grad är bättre än andra grader
>>
File: dp.png (16 KB, 515x87) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dp.png
16 KB, 515x87
Det där måste väll vara ett porrskådis namn
>>
File: 1444232871333s.jpg (5 KB, 250x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444232871333s.jpg
5 KB, 250x175
Efter att han läst den där händelsen om Ashley Olsen och hur en vit pojkvän blir cuckad ev en senagelesneger så blir jag på allvar deprimerad. Nu inser jag att alla memes är sanna och att vita kvinnor verkligen föredrar svart kuk och att även om man har en vit flickvän så kommer de vara otrogna med Mdongo när man inte ser.

Funderar på att ta livet av mig.
>>
Skapar stress depression?
>>
>>53573983
Låter som fel på deras system, ta kontakt med dem.
>>
File: 1433494321527.jpg (102 KB, 700x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433494321527.jpg
102 KB, 700x600
>>53573790
Jag tror fan det är runt 16-17 här. Mina händer är iskalla. Får nog köpa värmeljus imorgon.
>>
File: 1451652207251.png (28 KB, 350x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451652207251.png
28 KB, 350x420
>folk födda efter 91 bläddrar tråden just nu
>>
>>53573963
Välj: bostäder eller jobb
>>
>>53573119
Vad är kontexten till denna manskulting och hans fuktiga ilska?
>>
>>53574009
Varför bryr du dig? Varför är du inte glad över att få en tjej åtminstone?
>>53574015
Ja.
>>
>>53573699
så chansen är stor att jag har stött på _er_ under mitt första år. lite coolt ändå favä
>>
>>53574034
>folk födda innan 91 bläddrar fortfarande tråden just nu
>>
>>53574015
Ja. Eller de är sammanlänkade. Som jag ser på saken skiljer jag inte på stress och ångest. Stress är låggradig ångest.
>>
Såg en skylt där det stog 4YOU på den. skrattade lätt favä
>>
>>53574009
>alla
>>
>>53574034
>dkn född 89
Skall begå självmord snart.
>>
>>53574034
tros fan, vi måste ju bytas ut :^)
>>
>>53574064
Haha aa
>>
>>53574060
Vill inte ha en tjej som varken har haft sex med en neger eller tänder på negrer. Äcklar mig så enormt mycket.
>>
>>53574034
>folk som inte ens har minnen ifrån millenieskiftet brevar I DENNA TRÅD JUST NU
>>
File: 1432131339621.jpg (141 KB, 730x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432131339621.jpg
141 KB, 730x714
>>53573983
hade samma sak så jag ringde och frågade, de sa att det var relaterat till mina fonder eller något. Ring själv och fråga annars är det bara att betala juden och le.
>>
>>53574053
Hm.

Vad är ett bra sätt att tjäna pengar via internet då?
>>
>>53574015
Ja, minns inte exakt hur det funkar men det har något med att man blir resistent mot något ämne som gör en lycklig. Det går över om man vilar en längre tid.
>>
>>53574092
Haha haha hahahaha lol jagjag i-v-l har jag rätt???? Stor grabb llllolllllllllll
>>
>>53574129
>Vill inte ha en tjej som varken har haft sex med en neger eller tänder på negrer. Äcklar mig så enormt mycket.
Du är verklighetsfråntagen ser jag, hoppas du kommer ner till jorden snart.
>>
>>53574146
Är du tjej så räcker det med webkamera.
>>
>>53574009
vem e ashley olsen och vad har hon gjort
>>
>>53574193
På vilket sätt? Förnekar du att vita tjejer tänder på negrer?
>>
>>53573940
han värper väl ett anti-sd ägg om dagen
snubben spelade bokstavligt talat häng gud på första religionslektionen bland annat
inte särsklit förvånanande att han är fedoravänster

>>53574064
om var el eller vafan de nu döpte om det till är det nog garanterat
>>
>>53574146
Kod, översätta texter, göra mini-guides är ett också. Om du är rätt kreativ och villig så kan du fixa pengar genom spel.
>>
File: 1368133166787.jpg (18 KB, 320x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368133166787.jpg
18 KB, 320x233
>>53573882
>Luleå är ju en av de mest baserade städerna i Sverige
>>
>>53574220
Någon amerikansk slyna som blev dödad av Mdongo hon vänstrade med nere i Italien.
>>
>>53574220
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3397826/American-murdered-Florence-took-kinky-sex-game-strangled-autopsy-finds-police-arrest-drug-dealer-seen-outside-apartment.html

Läser du inte /pol/?
>>
>>53574257
hur vet man att det är mdongo
>>
>>53574224
Du bråkar om en dum sak som du har inte något med att göra, vad en person tycker eller inte är inte ditt problem. Om du är tillräcklig intressant så kommer ingen lämna dig.
>>
>>53573978
haha nej
>>
>>53573940
Ja, det är han. Har haft religion med honom. Det var full fedora igenom passen. Han är helt klart trevlig, men han är också en jävla kommunist, lektionerna blev klart roligare eftersom att både han och resten av klassen visste att jag var raka motsatsen från honom politiskt.

Hans lektioner var inge vidare dock, när man väl såg igenom hans "unika" lärosätt som han vunnit pris för.
>>
>>53574238
Tack för tipsen. Vad är mini-guides?
Att fixa genom spel menar du att sälja karaktärer i mmos eller så?
>>
>>53574271
>>53574264
Seriöst. Den här jävla ayy lmaoen?
>>
>>53574133
>Folk som inte hörde skottet i sarajevo brevar i DENNA TRÅD JUST NU
>>
>>53574264
varför skulle jag göra det
>>
>>53574336
>She met her alleged killer at the Montecarla club, notorious for sex and drugs, and left together at 5.30am, when they went to her apartment.

Vadå. Har man sex i klubben? Är det en designerad klubb för sex?

t. inte nbög så fattar inte sånt här
>>
>>53574455
Nä de gick hem till henne, knullade och sen dödade han henne.
>>
>>53574227
Han är fedoratier blockmongo med andra ord. Fan vad jobbigt det måste vara för honom att visa litet respekt inför andra religioner.
>>
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/polisen-om-ungdomsgangen-som-omringade-tjejerna

ska man seriöst behöva "lära" invandrare att man inte får tafsa på tjejer?
spyr
>>
>>53574336
fatta hur plaskblöt i trosan hon måste ha varit
>>
>>53574330
Miniguides är typ som tutorials eller "lifehacks", du fixar en blogg liksom och skriver massa bajs. Glöm inte ha google ads och sånt på. Med spel menar jag att du skapar spel och säljer dem, typ mobil spel eller indie spel(binding of isaac)
>>
>>53574496
Feministerna tycker ju det är värt det.
>>
File: flagga.jpg (99 KB, 632x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flagga.jpg
99 KB, 632x453
>>53573836
>tattarkäringen längst till vänster
>>
>>53574034
hej farfar
>>
File: boromir.jpg (37 KB, 512x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boromir.jpg
37 KB, 512x412
>>53574310
Hur vinner man pris på att spela häng gud under religionsundervisningen? Snälla svara.
>>
File: 1654666699.png (1 MB, 1200x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1654666699.png
1 MB, 1200x673
>>53574496
>svenska killar från förorter
>svenska
>>
>>53574336
Vita tjejer i tråden: Svar ärligt. Är ni attraherade av den här mannen? Skulle ni ha frivilligt sex med honom?
>>
>>53574528
>"sverigefinska"
>88% av flaggan är finsk
hehe mm
>>
>>53574528
det finns ganska rika tattarfamiljer i luleåområdet
det har tjänat endel pengar på hästar och skit så inte bara rån och tiggeri
>>
>>53574577
>Vita tjejer i tråden
hej :3
>>
>>53574577
Ja, han ser ju mystiskt ut samt exotisk. Grejen handlar om tabu,.
>>
>>53574577
Han ser helt okej ut favä
Lite stort huvud men annars så
>>
>>53574496
>Historia av nazism i SD
>Kommer alltid vara nazistparti som måste bort

>Människor från våldtäktskultur
>Går att integrera med lite kurser

Vänstern är intressant
>>
>>53574622
detta, det är lite som att knulla en hund, stor och smutsig som fan men framför allt så jävla förbjudet

tjejer som tänder på svarta killar är egentligen rasister, de ser det lite som att bli knullad av ett monster

jämför med att vilja knulla en monsterflicka
>>
>>53574561
Är kantig, "rolig" och vänster
det var inget dåligt pris han vann heller
>>
>>53574306
haha jo, ett äckligt jävla vänsternäste.
>>
>>53574522
Att dra upp ett tiotal bloggar och lite adsense kan man väl göra på ett nafs... det är ingen dålig idé det här, Anon. Tack.
>>
>>53574683
Luleå är jävligt bordsvinsvänster
tar inte in särskilt mycket negers men gråter ändå om solidaritet och skit
bara massa borgare som inte gillar att vara borgare

ganska ok med mig
>>
>>53574537
Hej min sons könsfrukt
>>
>>53574741
Inga problem, förvänta dig inte mycket cash till en början, om inte du gör/skriver något sensationelt.
>>
File: 1358552507898.jpg (38 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358552507898.jpg
38 KB, 300x300
>vänstern
>vill bli av med kvinnohat, sexualbrott osvosv
>är för okontrollerad massinvandring där 75% av de som kommer är unga män från länder vars syn på kvinnor inte ens existerar
>>
STOCKHOLM

ETT
>>
Föräldrar 2015

>En förskola i Malmö har anmälts till Skolinspektionen för att den visat en Alfons Åbergfilm som gett mardrömmar.

>Förskolan visade i december filmen ”Alfons och odjuret”. Natten efteråt vaknade ett av de barn som sett den, en pojke, av otäcka mardrömmar och kunde sedan inte sova, skriver pojkens föräldrar i en anmälan till Skolinspektionen.
>>
>>53574577
Ja, varför inte?
>>
File: 1444649538781.gif (61 KB, 300x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649538781.gif
61 KB, 300x351
>>53574787
TVÅ?
>>
Vilket område är det skitigaste i Luleå?

Röstar på Råneå eller Porsön.
>>
File: CUYFayIWcAAlzr3.jpg (104 KB, 1023x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CUYFayIWcAAlzr3.jpg
104 KB, 1023x767
http://www.breitbart.com/tech/2016/01/14/the-gonzo-awards-the-worst-of-esports-in-2015-pt-1/

>When it became clear that the prize money being paid was about as likely as finding a Swede who hasn’t typed the word “cuckold” into a porn search engine

Elakt favä, #inteallasvenskar
>>
>>53574776
Kodar du någonting själv?
>>
>>53574841
TRE
>>
>>53574787
BÖGREGISTER
>>
>>53571994
Granskning Sverige gjorde en intervju med en forskare för att reda ut det där. Det var rätt läskigt, även om symptomen må vara psykosomatiska så finns det rejäla skäl att undvika elektromagnetisk strålning.
>>
>>53574856
Nästan inget längre, jag förlorade all intresse när plugget gick skit.
>>
>>53574059
när han var grabb knulade han en minderårig tjej (med samtycke), på nåt sätt blev de påkomna och han hamnade i pedoregistret

pga detta blev han utfryst i skolan och samhället i stort så han isolerade sig på sitt rum och gick full NEET, spelade wow hela dagarna och kissade i flaskor

efter åratal av NEET:ande blev han inbjuden till en onlinekamrats stream som en kul grej och snart började han att experimentera med strömmande själv, som ett försiktigt litet fönster ut i världen

eftersom han bokstavligen växt upp på internet tack vare NEET:andet har han en asjobbig meme/lolcat-personlighet (bara spana in vilken annan video som helst) vilket ledde till succé och snart var han ett namn att räkna med bland youtubes gamerkanaler

allt fröjdefullt måste ju som bekant dock ta slut, och en vacker dag började någon gräva i hans förflutna och hittade bland annat hans mugshot och allt om det mörka knulet som sabbat hans liv. detta spreds och folk spammade "rapist" och "pedo" i kommentarsfälten. därav hans meltdownvideo

moralen? tänk två gånger innan du stoppar pitten i nåt
>>
>>53574854
GUKKOLD
>>
>>53574792
vi har redan förlorat
>>
>>53574792
>det är skolans fel att barnet vaknar

FÖR I HELVETE

EGET ANSVAR.
>>
>>53574683
>han vet inte vad gråsossar är
>han vet inte om att M är ett mer hanrejigt parti än S
>han vet inte att SD är dubbelt så stora i Luleå som i cuckholm

haha
>>
>>53574850
om råneå räknas är det garanterat där
har inte jättemycket emot våldswhitetrash som bord där dock
hellre det än estetkukar eller naturnbögar

hertsön och örnäset har jag köpt mest knark så om det är en måttstock är det väl ganska grisiga områden
>>
>>53574034
Carl är född 88 så du kan var lugn. HELL SEGER DRÄP EN NEGER
>>
File: ddr.jpg (117 KB, 800x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ddr.jpg
117 KB, 800x500
>>53574792
https://www.youtube.com/watch?v=eMnGEalDUk4
>>
>>53575014
>dkn bor på örnäset

tack anon
>>
Ibland blir man förvånad av hur rödpillrad ens omvärld är. Min tjej kommenterade sexualiseringen av svarta (både kvinnor och män) som extremt rasistisk, då rashat är bokstavligen inte ens lika illa som cuckvänsterns objektifiering. Stor svart kuk är en myt, svarta män kommer in i målbrottet snabbare och har högre testosteronvärden än medel. Samma gäller för svarta kvinnor, som ser ut som 18 när de är 14.
>>
>>53574769
Hur känns det att ha passerat bäst-före datumet?
>>
När kungen dör kommer prins philip utcucka honom?
>>
>>53575085
>ingen i kungafamiljen har gift sig med en STOR SVART

hade bra odds på madde men så väljer hon en rånarbaron istället. smdh fäm
>>
>>53574781
Glöm inte att de gillar också statlig befruktning av ensamstående kvinnor.
>någon breva den där fuktiga bilden på hur ensamstående kvinnor är kriminella fabriker
>>
File: Luleå.jpg (4 MB, 4752x3168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Luleå.jpg
4 MB, 4752x3168
>>53574764
>norrlands vänsterpartister är inte multikultihbtqvänster, de är den riktiga arbetarvänliga vänstern
haha aa
>>
File: 1452205092746.jpg (69 KB, 647x778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205092746.jpg
69 KB, 647x778
>man Obama i sitt tal sade att han var stolt över den starka ekonomi USA haft under hans tid
>>
File: 327131763602.jpg (22 KB, 200x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131763602.jpg
22 KB, 200x383
>>53575085
>prins philip
Bokstavligen vem bryr sig? Den verkliga frågan är om Victoria kommer följa sin fars fotspår och cucka Daniel med en massa söta kaffepojkar.
>>
>"Jag vägrar att samarbeta med några som försöker hindra mig ifrån att bli svartad"

-Muf:s andra vice ordförande Bodil Sidén
>>
>>53575147
Dollarn kostar ju rekordmycket :^)
>>
>>53575146
detta favä

alla städer/samhällen norr om gävle ser ju fan ut som sovjet ändå
>>
File: 13876588884.jpg (127 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13876588884.jpg
127 KB, 504x470
>dkn man aldrig kommer få gå ut inför 60000 svenskar på Friends Arena för att sen heema någon brasse och bli världsmästare

Bara perma-heema mig nu
>>
>>53575146
om du läser igen skrev jag att det är multikultihbtqvänstern mannen
>>
>>53575146
alltså som lulebo har jag alltid undrat hur folk orkar göra sånt här.

jag hade inte tagit mitt arsle ut dit för 5 öre, Luleå är redan cuckat, vad har dom att bevisa med deras skyltar?

finns för fan inga rasister här
>>
>>53575072
Som att ligga före dig i gocart
>>
File: arg kenny väst.jpg (62 KB, 625x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arg kenny väst.jpg
62 KB, 625x352
>we have bounced back
>>
>>53575146
>alla olika
>alla lika

>förbjud rasister


men vänta nu, var inte alla olika och att man gillar olika? varför förbjuda de man inte gillar?


hur kan det slå till så fel i skallen på dessa stackars barn av mental?
>>
Om det nu finns ett underskott på kvinnor, borde inte staten subvemtionera för ensamstående män att skaffa en utländsk tjej. Typ reseavdrag till Ukraina eller Japan.
>>
>>53574577
Män som han snittar 20 vita kvinnor per år. Är dom snyggare knullar dom många fler.
>>
>>53575272
Klonade kattflickor är enda som hjälper favä.
>>
>>53575146
Finns det en officiell rasist-flagga? Tänk att få ställa sig i mitten bland dom med en banner som säger rasist och filma det hela. :^)
>>
>>53575233
>mp:s huvudkontor
>pingstkyrkan
>antirasistisk demonstration på gatan

har vi hittat det absoluta helvetet på jorden?
>>
File: 1448307260948.jpg (72 KB, 585x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448307260948.jpg
72 KB, 585x623
Brukar ni kolla om på vissa 2d serier?
>>
>>53575060
Sluta sprida myter. Svarta har lägre testosteron än både vita och hispanics.
>>
http://www.bloomberg.com/live/stream

http://www.bloomberg.com/live/stream

http://www.bloomberg.com/live/stream
>>
>>53575361
Nej, skulle dock vilja göra det med en anon samtidigt mysa.
>>
>>53575233
Du tror bara det för att du är en privilegierad vit (usch!) heterosexuell (fy!) cis (blä!) man (*kräks*). I själva verket så är alla sådana rasister och borde avrättas. Kryper man till korset och visar tillräckligt tydligt att man skäms så kanske det räcker med kastrering och straffskatt.
>>
>>53575324
OM du var tvungen att välja, skulle du före dra en kattflicka som:

1) Överkropp som en söt flicka, men underkropp som en katt
eller
2) Underkropp som en söt flicka men överkropp som en katt
>>
>>53575361
Nej, vi i svergetråden är för upptagna med att lösa rasfrågor.
>>
>>53575417
jag kan inte vara rasist i Sverige

t. utlänning
>>
>Q&A
>inga frågor
>>
>>53575422
1 naturligtvis.
>>
File: l_50.jpg (66 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l_50.jpg
66 KB, 640x640
>>53575205
>"Sverigedemokratern