[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 300
Thread images: 71
File: B-n0yW1XAAE0Tn_.jpg (26 KB, 600x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B-n0yW1XAAE0Tn_.jpg
26 KB, 600x300
burning t*rko asses as a pastime activity edişın
http://steamcommunity.com/id/hepinizinanasinisikeyim/allcomments
>>
ded
>>
>ailen AKP+MHP karışımı
>gezi zamanı hardcore AKP shill'i ol
>protestoculara söv
>okuduğun lise şehrin en "berkecan" Anadolu lisesi olsun
>okulda herkes siyah tişört giydiğinde sen inadına beyaz tişörtle git her yerde sırıt

>şimdi 180 derece dön ve solcu ol
(Not: k*rtçü değilim)

belirsizhissettiriyoradamım.jpg
>>
>>53563629
siyaset yazmayın buraya amk kakam geliyo sonra
>>
https://www.youtube.com/watch?v=w8-UYlbg73o
düşme
>>
File: CAM00486.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CAM00486.jpg
1 MB, 3264x2448
Nah çekip ne kadar türk ve beyaz olduğunuzu gösterin
>>
>>53565547
maksimum 15 yaşındasın
elinin küçüklüğünden anladım
>>
>>53565547
>t*rk
>beyaz

>sen
>beyaz

>sen
>14 yaşında değil
>>
Rezalet tirad amk niye siz k*rdolar kendinize tirad açmıyorsunuz lan iki kişiylen hep circlejerk edersiniz :D
>>
Whats your opinion on Deniz Gezmis?
>>
>>53565990
kes lan t*rk piçi 2-3 tane polis karısı gebermiş ohhhh ohhh inşallah askerler de geberir geberiyorlarda her gün
>>53566083
he was a good guy he still makes rightards butthurt
R.I.P
>>
*kakasını yapıyor*
>>
>>53566302
Hehe siktir lan pis k*rdo siz yüzer yüzer geberiyorsunuz maşallah sultanımıza.
>>
File: 1452105195590.jpg (394 KB, 1024x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452105195590.jpg
394 KB, 1024x731
eskiden /b/ olsun /gif/ olsun takılırdım ne günlerdi çok özlüyorum
>>
>>53566564
eskiden ablan olsun anan olsun sikerdim ne günlerdi çok özlüyorum
>>
File: cuck 14.jpg (79 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck 14.jpg
79 KB, 720x960
>>53566532
kürtler hem kızınızı sikiyor hem de polisinizi askerininizi öldürüyor yok bu böyle bir cuckoldluk amk :DDDDD
>>
>>53566083
He was a thief and a terrorist in a commie camouflage.
>>
>>53566739
>>
her cuma bir ataya küfür sallıyorum amqs :DDdddd
>>
*kakasını yapıyor*
>>
>>53566502
pipini göstersene
>>
>>53567485
bunu benmi yazdım?
>>
>>53562775
noluyo burda ben tam anlamadim niye kufur ediyolar?
>>
>>53568227
Yok kanka bu sefer ben yazayım dedim göremedim seni
>>
ulan ikide bir IP'niz bloklandı diyor ananı sikeyim moot
>>
>>53568195
sana güvenemiyorum olmaz
>>
>>53569307
Neden ne yapabilirim ki en kötü? c:
>>
red pill me on kurds, turkbros
>>
File: 1450636575489.png (3 MB, 1200x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450636575489.png
3 MB, 1200x4000
>>53569865
>>
File: 1443129247277.png (123 KB, 547x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443129247277.png
123 KB, 547x599
>>53569865
sie hitit pici roleplay yapma
>>
>>53570115
spreek nederlands lul
>>
>>53570098
how will you solve the kurdish question lads?
>>
>>53570497
genocide they will say,but they only bragging on internet
t*rks are pussies on IRL get beaten everyday by kurds
>>
>>53570497
We do not have a Kurdish problem, we have a roleplayist problem

Our people roleplays as Turkic steppeniggers, we gotta find a solution for this
>>
>>53570777
We should roleplay as hittites instead. The first civilization in history.
>>
File: fosik kurtler.png (38 KB, 869x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fosik kurtler.png
38 KB, 869x355
>kurds
>not fascist
>>
>>53570497
er is geen koerdisch probleem, alleen een t*rks probleem.
>>
>>53570813
>roleplay
it does not count as roleplaying if we're actually hittites and greeks
>we
GARLIC
>>
File: abolad.gif (3 MB, 240x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
abolad.gif
3 MB, 240x238
>>53562775
>>
>>53566768
>kızınızı sikiyor

Benim tanıdığım herkez kürtleri maymunlardan çok değişik görmüyor yani çabuk inanmam hocam ve her 1 ölen asker ya polis yerine 10 tane k*rt ölüyor . Yani demek istediğim türkler senin halkının götünü sikiyor kaç yıldır'da öyle :D
>>
>>53570841
My familiy doesn't look anatolian. We have some obvious Turkic genes and a small amount of euro genes probably so it would be roleplaying for me.
>>
>>53570883
FUCK i posted the edited one and not the regular one
>>
>>53570969
Waarom praat je nie turks ?
>>
>>53571003
inglizce posta reply yaptim diye
>>
>>53570969
even the most turkic guy in turkey (among turks) has only 20% mongoloid dna
roleplaying as an inbred fake-mongol is embarassing
>>
>>53571050
>hoxham avşar koyleri, yörükler falan yalan
>hoxham 3 milyon oğuz selçukludan gelmedi
>hoxham valla rumuz :( aksini iddia ediyorsan roleplaysin

siktir salak
>>
>boktenli t*rko ol
>çorap kokan baban sırf savaştan sonra hiç amele kalmadığı için avrupaya amele olmaya gitsin
>60 sene boyunca bir kere bile medenileşme, aynı köydeki gibi çorap kokup oradaki insanları bezdir
>hollandada beyazlar tarafından haklı olarak dışlan
>7/24 burada otistik gibi bokpostala
Şu avrupada bok kadar değeri olmayan alamancılara you vermeyin
Bok >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> k*rt POWER GAP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*l*m*nc*l*r
>>
>>53570895
Benim tanıdığım herkes de t*rkleri maymunlardan çok değişik görmüyor n'olucak? :Dd
>>
>>53571130
Rezil yem
>>
>>53571192
cizre anon?
>>
>>53571130
100 kişiden en fazla 5-6 kişinin asyatik özelliği var ama o da az.
Sikerim sizin roleplayinizi. Herif illa yuvarlak gözlü anadoluluları tezek kokan türkmen yapacak
>>
burada mardinli yok demi?
>>
>>53571226
bide moğol demiş amk çocuğu. lan oğlum hazarın karşısına geçmek çok mu zor? sikeyim sizin dönme atalarınızı.
>>
File: 5Nut6Ub.png (60 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5Nut6Ub.png
60 KB, 1000x1000
MARDİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİNNNNNNNNNNN
bir gün gezecem seni memleket
>>
>>53571146
t. hayrettin barbarossa
>>
>>53571220
;)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=g_2ZDEpC6GM

bu legit bizans müziği mi yoksa ramazan ilahisini bizans müziği diye mi yutturmuşlar?
>>
>>53571366
bizans mardini ele geçiremimiştir
>>
>>53571366
legit
https://www.youtube.com/watch?v=Da9FeNoFIm0
>>
MARDİN ULANN
>>
>>53571380
haklısın heval biz t*rkolar moğolistan çöllerinde at sikerken büyük iskenderi zagros dağlarında mağlup etmiş şanlı milletiz
>>
>>53571416
Yoo asıl Şırnak
>>
File: 1452721309341.png (2 MB, 1608x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452721309341.png
2 MB, 1608x1200
>>53569865
>>
18 e basar basmaz mardine yerleşecem
>>
>>53571192
Tamam'da ama maymunlar seni kendilerinden aşağa olarak görüyorlar bide istediğini de ama k*rdolar ne başarabildilerki hocam şimdi bile sizin memleket orta doğunun en kırık dökük yerlerinden biri.
>>
>>53571453
yaaa kes türk piçi
anasını siktiğimin kendini moğol sanan anadolulu piç , git mumsöndü yap bacınla
>>
>>53571453
pol'a at sunu ates baslasin
>>
>>53571502
lan orospu çocuğu t*rk ataputunu siktiğim zaten her gün atıyonuz siqleyen yokki siz t*rk piçlerini,o attığınız tiradlarda kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz ax
>>
>>53571493
liselianon ben zaten türk değilim ki hiç türk olduğumu söylemedim de çünkü ben üstünyarış rum'um :)
>>
>>53571502
o salak bordda ne işin var salak almancı
>>
>>53571477
Kırıp dökmeseydin o zaman
>>
>>53571551
Lan komşuya laf yok git kendi ananı sik pis k*rdo
>>
>>53571493
>yaaa
sissy misin?
boipucci'ni postala
>>
Kirpiklerin ok mudur oy oy
Kalbime batıyor di yar Mardin güzeli
Gözlerin güneş midir oy oy
Beni de yakıyor di yar Mardin güzeli

Güllere bak güzelim oy oy
Bülbül kıskanıyor di yar Mardin güzeli
Güzel yüzüne değil oy oy
Kalbim çok seviyor di yar Mardin güzeli
>>
>>53571586
Öyle şeyler bazen oluyor anon ama iyi bir halk o kırık dökük hal'den güzel bir şey yapabilir git almanlara bak.
>>
>>53571597
ya kes ulan t*rk piçi,mardine gel de ananı sikeyim senin yumuşak
sen 5 yaşındaki kürdü bile dövmezsin
>>
File: 1452729795559.webm (1 MB, 460x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452729795559.webm
1 MB, 460x460
>>
[shakes a raid can]
>>
gün geçtikçe anadolu insanını gerçek özünü tanımakta ve türk olmadığı gerçeğini sindirmekte

Deus vult
>>
>>53571635
Almanları kimse asimile etmedi yalnız
>>
>>53571675
>implying we give a fuck
>>
>>53571561
isim yok xocam burda birisi link attigin da giriyom sadece got yangini icin

>>53571551
>yaniyom
>>
>>53571660
https://www.youtube.com/watch?v=SrsmQpMX5bg
>>
>Secular Kurds liberating racist fascist Turkey's school
http://www.hurriyet.com.tr/pkkli-teroristler-idilde-ogrenciler-bulundugu-sirada-8-okul-ve-1-yurda-saldirdi-40040442
>>
>>53571675
HAHAHHA GOOD ONE!!!! XDXD
>>
>>53569345
sana güvenebilmem için buraya resmini atman lazım
>>
>>53571788
hahah ulan ingilizce yazmış allahın eziği sanki yabancılar sizi sikliyorda hahahah amk t*rkü
>>
>>53571823
>türk olduğumu imbile
iyi deneme hewal ben rum'um :)
>>
>>53571763
who is he

i'm not the autistic turklet that posts here
>>
>>53571803
xoydaa
tiny ise sorun yapmam zamqi merak etme
>>
File: me.jpg (417 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me.jpg
417 KB, 960x1280
>>53571803
orta asyalı türko piçine benziyormuyum?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
>>53571638
Lan ben niye çocuk dövüyüm senin gibi kendi anası siken k*rdo barbarımıyım
>>
File: 1398469523698.jpg (27 KB, 350x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398469523698.jpg
27 KB, 350x335
>>53572079
>Lan ben niye çocuk dövüyüm senin gibi kendi anası siken k*rdo barbarımıyım
>>
>>53571997
ben umrumda bile olmadan resmimi paylaşıyorum sen yüzünü kapatmışsın yiyorsa atın obez annolar
>>
File: image.jpg (28 KB, 407x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 407x361
>>53572174
>>
>>53572070
https://www.youtube.com/watch?v=XbjEKGGbkog
>>
>>53571997
kamal?
>>
>>53572230
kekd :dD
>>
>>53571660
hahahahahahahahahaha
>>
hadi reel atınnnnn
>>
>>53572686
kimin fotolarını çaldın doğru söyle facebooktan kaydedilmiş hepsi. zaman damgası görmeden inanmam.
>>
File: eu4_226.png (1 MB, 1280x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eu4_226.png
1 MB, 1280x768
tengri biz menen
>>
>>53574268
t*ngri bacını siken
>>
File: eu4_210.png (2 MB, 1280x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eu4_210.png
2 MB, 1280x768
>>53574780

sie hitit pici
>>
File: 3374.jpg (55 KB, 682x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3374.jpg
55 KB, 682x477
>>53547076
kek
>>
>>53574975
t*engri biz domatesli omlet ehehe :d
>>
File: portugalbitc.jpg (74 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
portugalbitc.jpg
74 KB, 640x960
Why don't Turks vote en masse for MHP, the nationalist party? erdogan's party is islamist and corrupt, the kemalist party probably promotes leftist degeneracy and then you have the k*rd party

so turks, why won't you vote the MHP?
>>
>>53575114
MHP is a party which only edgy underages would vote for.

Plus they're quite Islamic too.
>>
>>53575114
ucuz roleplay
>>53575237
belçikalı underage you almak için roleplay yapıyor
>>
File: 1452782306788.png (286 KB, 467x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452782306788.png
286 KB, 467x527
>>53575114
oh yeah you are definetly a white belgian not some turanist underage okay i believe you :D
>>
>>53575287
Roleplay veya değil cevabını alsın istedim
>>
>>53575114
because MHP is more islamic than turkic
they would consider arabs as brothers than christian-gagauz turks for example
>>
*çişini yapıyor*
>>
DUDE
https://www.youtube.com/channel/UCXPCzC8zPt-ZnyrxJIRYiJw
>>
File: image.jpg (46 KB, 690x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
46 KB, 690x463
>>53575114
>voting for meme parties
>>
>>53575575
DUDE
he is underage attention whore of /tr/
he is now roleplaying as a foreigner to get (You)'s
do not give him (You)'s if you see any belgian flag on /tr/
>>
>>53575114
they are Islamists too
>>
>>53575633
I know, it was obvious because he put the asterisk in "Kurd".
>>
>>53575741
yeah bruv,just don't give him attention
peace bruv 420
>>
>>53575575

Merhaba Serj abi

Nasilsin?
>>
beyler benim aklıma bir şey geldi;
Buraya bir alamancı postaladığında aynı latinler gibi "CHI" deyip siktir etsek mi?
>>
File: 1442437102924.jpg (165 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442437102924.jpg
165 KB, 900x675
>>53576069
Dönerci memesi gayet etkileyiciydi
Ne dersiniz dönerci memesini diriltelimmi anonlar?
>>
>>53576069
CHA
>>53575947
CHI
>>
>>53576158
CHI ne lo?
>>
>>53575947
Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
I am ok, my Aryan friend. How are you? What's your opinion on what happenned in Diyarbakir?
>>
>>53576198
/lat/'da tirada bir çiçano(amerikadaka yaşayan meksikalı)girince CHI deyip kovuyorlar
biz de /tr/'a uygulamayı düşünüyoruz
CHI
>>
>>53576198
CHI
CA
NO

A
LA
MAN
CI

olsun.
>>
>>53576290
ya da
ALA
MAN
CI
>>
>>53576315
pki
>>
dönerci varya işte daha ne amk. milletin şeyini niye kopyalıyonuz
>>
>>53575633
lmao im a white belgian
I am underage though, that is true
>>
>>53576368
ALA
>>
>>53576397
MAN
>>
>>53576230
>What's your opinion on what happenned in Diyarbakir?


death to the sunni kurds!!!! :^)
>>
>>53576432
ALA
>>
>>53576415
CI
>>53576448
MAN
>>
>>53576480
CI
>>
>>53576448
>>53576480
>>53576519


sicti cafer bez getir
civik olmus tez getir
>>
kürtlerin amına koyim 14/88.
>>
>>53576432
Aren't PKK irreligious though? I heard most Kurds are quite secular too.
>>
File: qaqa.png (63 KB, 646x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qaqa.png
63 KB, 646x496
>>53575114
ben degilim amk yarim saattir siciyodum toilet de :Dd
>>
>>53576543
KÜRD
>>
>>53576575
>I heard most Kurds are quite secular too.
proofs?
>>
>>53576575

nah
in all seriousness, most k*rds are shafi, and shafi jurisprudence is completely bonkers


only the yarsan kurds in iran are cool
and zaza are not kurds so I'm not counting them; but the sunni zaza in the south are unfortunate cases
>>
>>53576585
ALA
>>
MAN
>>
>>53576575
To me the only wrong thing about k*rds and PKK is k*rdish nationalism.

t. not a nationalist
>>
>>53576676
They seem to care more about their own family, clan and tribe than religion.

>>53576677
At least they aren't r*fidis
>>
>tfw getting bullied off off /tr/
I JUST ASKED SOME QUESTIONS YOU FUCKING COCKROACHES
>>
>>53576677
hiç bacını siktin mi
>>
>>53576795
ALA
>>
>>53576808

Ananın falloş amı varken bacıma dokunmam
>>
>>53576795
CHI
>>
>>53576793

>not being a rafidi
>>
>>53576874
lel zugmussun :Dd

>>53576795
they think it's me trying to roleplay but i was taking a shit the whole time ;_;
>>
>>53576795
Turks on /int/ is cancer tier breh, wish they could fuck off to their toruchan.
>>
File: 1442854979006.jpg (19 KB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442854979006.jpg
19 KB, 280x280
o ben degilim
>>
>>53576921
ALA
>>
>>53576952
screenshot al benim gibi o zaman, cunku 'k*rd' kelimesi kullanmasi garip.
>>
File: Capture.jpg (98 KB, 1269x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.jpg
98 KB, 1269x655
>>53577027
>>
>>53577096
>>53577027
ALA
>>
File: image.jpg (221 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
221 KB, 1200x800
>>53576920
>
Audhubillah
>>
paki here
how you turkbros holding up? is shit hitting the fan after the recent bombings?
>>
>>53577205
CHI
>>
*sets raid cockroach baits in the thread*
>>
kamaldan baska kamal yoktur
>>
>>53577389
kek
>>
CHI yazacaktım ilgi için böyle şeyler yazdığını anlayıp yazmadım
>>
>>53577447
Zaten tutmadı xocam meme fazla forcelamaya gerek yok
>>
>>53576677
>yarsan kurds
Oh, so Ahl-e Haqq? Another Ali-deifying heretical cult? If Ali (may Allah ennoble his face) was alive he would slaughter them all.

Btw their founder's name for some reason is the Armenian form of Isaac. I've read somehwere that they may have partially Armenian origin.
>>
>>53577530
tmm, dönerci memesini geri getirelim o zaman
>>
>>53577205
>paki here
proofs?
feels good to know if isis bombs somewhere it would be on the european side of istanbul so i dont give a fuck
>>
>/tr/'nin waifusu cucklanıyor.
>>
>>53577586
http://strawpoll.me/6534908
>>
File: kerematam.jpg (84 KB, 300x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kerematam.jpg
84 KB, 300x500
bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz?
>>
>>53577877
gayet feyizli bir abimize benziyor
>>
>>53577938
toruchanın admini fellax
ayrıca toru ded
>>
10 tane ayyaş m16lı atatürk vs iman güçlü 1 allah. kim alır?
>>
>>53578459
Bu versusu kim alır bilmemde benim yarrağı annen alır o kesin.
>>
>>53578459
anan
>>
>>53563629
>liseli
opinion discarded
>>
>>53578459
5 sarhoş kamal=1 kamal
3 sarhoş m16'lı kamal=1 kamal
1 iman güçlü allax=2 allax
1 kamal çanakkalede allaxı yendiği için bu versusta kamallar yener diyorum
>>
>>53578459
hojam kamal all*hı güreşte bir güzel yenmişti hatırlarsan. sayı üstünlüğünün de getirdiği avontajla kamal alır diyorum banko.
>>
Hay amq Toru kapanıyor diye şimdi bütün orospu çoçuğu özürlüler buraya dolacak.
>>
offf pis bir k*rt kokusu sarmış buraları arada bir yıkanın be amına koduklarım ne iğrenç yaratıklarsınız siz yav
>>
Beyler The Revenant filminin çalışan linkini bulabilecek var mı? Kaldırılmış galiba her yerden.
>>
>>53578873

neden kapaniyor?
>>
>>53578899
özürlünün biri fellaxı ifşa atcekmiş fellaxda kendini ifşa etmiş artık ifşa olduğu içinde toruyu kapıyor

>https://toruchan.org/b/res/472746.html#472746
burda anlatıyor
>>
>>53578873
tuccar er ya da gec hep yener
>>
>>53578980

RIP

iste siz t*rkler bu nedenle hep iyi seyleri hak etmiyorsunuz
>>
belçikalıya you yok
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MJucB1sf4mE
;_;
>>
>>53579644
siktir git kanser
>>
>>53579216
>toru
>iyi bir şey

Son dönem kanser ve çomar doldu
>>
>>53580443
ax oqlan roleplay yapıyorlar bu kadar mı kıt beyinlisin?
ayrıca yeni hicret yeri burası
>>
>>53580537
>roleplay yapıyodum hajum :dd
>şaka vallax hajum
>>
File: 1444576555022.png (1 MB, 1014x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444576555022.png
1 MB, 1014x677
>>53580443
>reisi sevmemex

gamalistler egitelemez
>>
>>53580622
t. Gurbette sol partilere oyunu veren ikiyüzlü çomar.
>>
>>53579644

kendimi suriyeli göçmen gibi hissediyorum
>>
>>53578873

>toru'nun en kanser halinin bile /tr/den iyi olmadığını ildiri

ox be oglan çocuğu
>>
YENİ GELEN MÜLTECİ KARDEŞLER
belçikalıya you yok
>>
>>53580993
hemen de yeme atlamayin amk uff harbiden egitilemezsiniz
>>
OH BE TORU BİTİYOR
DARISI /TR/NİN BAŞINA
>>
File: worlds-oldest-man.jpg (91 KB, 748x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
worlds-oldest-man.jpg
91 KB, 748x421
>1 sene önce kanserden kaçıp daha az kanser toruya git
>toru kapansın
>geri gel
>her tirad göt helakını ortalığa saçan kimlik bunalımındaki cahil zaza kanseri ve kanser almancılar hala burada.

kaçayım tekrardan.
>>
File: pzstalingrad.png (1012 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pzstalingrad.png
1012 KB, 1366x768
en son taarruzumu oylayın. auf wiedersehen....
>>
ox be yerlestim bile
>>
File: 1452716565946.jpg (63 KB, 683x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452716565946.jpg
63 KB, 683x596
anzu'nun gerçek adını biliyorum
>>
>>53581561
adı ne? Q
>>
File: 1452721309341.png (2 MB, 1608x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452721309341.png
2 MB, 1608x1200
x*rt dolmuş bura yine mq
>>
>>53581616
Her tiradda biri söylüyor zaten, gnostik bilgi edindim hacum havalarına girme.
>>
>>53581609
iki paket olsun sogansiz usta
>>
File: 1450820629273.jpg (41 KB, 811x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450820629273.jpg
41 KB, 811x442
>>53581695
k*rd hate başlasın o zaman
>>
>>53581663
panzer campaigns: stalingrad '42
>>
belçikalıyta you yok
>>
>>53581852

pc formatlı xardeşim daha dosyaları atmadım
>>
*çorap kokusu yayılır*
kim çağırdı lan torucuları? daha şimdiden çorap kokutmaya başladılar
>>
File: 1438521346958.jpg (8 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438521346958.jpg
8 KB, 225x225
YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
File: 1452348772095.jpg (30 KB, 480x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452348772095.jpg
30 KB, 480x392
>>
/ka/rdeşlerim
>>
File: 1451256665767.jpg (13 KB, 320x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451256665767.jpg
13 KB, 320x237
>>
File: 1434123410624.jpg (90 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434123410624.jpg
90 KB, 480x640
Bugün kürt öldüren IŞID için ne yaptınız beyler?
>>
>>53582175

/tr/yi kurtaracak tek tayfa toru tayfasıdır.

t. pro
>>
File: even betetr.png (50 KB, 633x985) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
even betetr.png
50 KB, 633x985
>>53582381
>ohk asla allah için cihad yaparken k*rt gebertemeyeceksin
>>
File: hittite king.jpg (384 KB, 1288x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hittite king.jpg
384 KB, 1288x900
Bizanslı kardeşlerimizle turancı götü yakıyoruz
Anadolu yeniden ele geçiriliyor ey hatti halkı, sevinin
>>
>>53582381

abovvv zamaninda guzel OC yapiyordum t.bh
>>
>>53584026
oc'lerini paylaşsana
>>
>>53584026
oç falan ayıp oluyor zaza
>>
>>53584322

lan ciddi sekilde USB'im sizlere omur oldi error 45 ile 10 verdi


en son "kurana attirdim OC'sini attim"


>>53584388
p-pardon Abi

saygilarimla
>>
File: 1385417015011.jpg (20 KB, 600x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385417015011.jpg
20 KB, 600x300
>>
>>53584554
>554

ax
>>
>>53584478
>USB
>cloud storage nedir
>>
>>53583996
>hitit
>bizanslı
>kardeş

siktirgit burdan pontik piçi ajan diye mi gönderdiler seni burayı helenler
>>
File: 13080623029.jpg (49 KB, 430x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13080623029.jpg
49 KB, 430x320
>>53585042
>>
File: image.jpg (220 KB, 1000x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
220 KB, 1000x1012
Emer miydiniz?
>>
>>53585064
Türklerin düşmanı her halk bizim dostumuzdur
>>
>>53585185
HAYIR
>>
>>53585185
lilinin bokunu bile yerim

>>53585229
siktir git yeni ibne
>>
>>53585231
Neden hocam?
>>
>>53585284
ve ilaveten bizanslılar genetik ve kültürel olarak hititlerden çok uzak değil lel
>>
bu aikidocu arkadaşın terlemiş göbek deliğinde dilinizi gezdirir miydiniz?
>>
>>53585376
o aikidocu arkadaş senin ananı siqdi
>>
>>53585313
siktirip gider misin yeni ibne orospu çoçuğu biz bu hitit memesini bütün anadolu istilacılarına tepki olarak yarattık sen gidip yunanlara cuck olasın diye değil.
ermenileri öldürdük, yunanları sürdük geriye türkolar ve kürdolar kaldı.onlarıda halletikten sonra hitit güneşi yeniden anadoludan doğacak inşteshup.
>>
>>53585185
terlemis kolktuk altini+got deligini emerdim+o ictigi suyu agzindan yalar yutardim
>>
>>53585185

lan ayak tirnaklari boyali diye bi tek ben mi tiksiniyorum?
>>
>>53581561
Gott mit uns kamerad
>>
>>53581937
>dosya adını 'kaçak elektrik' koymamak

çok üzdün beni
>>
>>53586188
Tengri biz menen.
>>
>>53581937
kürtlectrified.
>>
>>53586362
Usta iki yarım kaç tutar cebimde sadece 5 lira var da
>>
>>53585531
>yeni ibne
bre gerizekalı orospu çocuğu hitit memesini 2015 şubatından beri yaygınlaştıran benim adi toru piçi
>>
>>53586675
altyaş orospu çocukları hititliği memeleştirmiş
dayak yoluyla adam edilmelidirler
>>
Bugünkü pkk saldırısıyla ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Daha birkaç gün önce Beyaz'ın programına bağlanan ve öğretmen olduğunu iddia eden (çünkü öğretmenlik kutsal meslektir ya), şu an bildiğimize göre resim öğretmenliğinden mezun olmuş ama öğretmenlik yapmayan bayan Beyaz'ı arayıp "çocuklar ölüyor, siz doğuda neler oluyor biliyor musunuz" dediğinde (ki bu söz tek başına masum bir sözdür ona itirazım yok) bazı malum gazeteler önce Beyaz'ı koruyup "kahrolsun linç basını" derken, Beyaz çıkıp özür diledikten sonra aynı linç basınlığını kendileri yapmıştı.
Şimdi ise terör örgütü bizzat kendisi 2'si bebek olmak üzere 6 sivili katletti. Sizde bu kendi kendisini "hümanist" ve "barış güvercini" ilan eden gazeteler, ya da bu öğretmen olmayan öğretmeni koruyan mizah dergileri, pkkya tepki gösterecek mi? Mesela çıkıp "kim olursa olsun insan hayatı önemlidir" diyecek mi? Tabi ki hayır. Peki neler diyecekler. Tahmin yürütelim:
* "TeCe çocukları öldürürken iyi miydi?"
ya da
* "Bunu TeCe kendi kendisine yaptı. pekeke yapmış olamaz. Zaten Jin Jiyan azadi haber ajansı da bunu doğruladı."
Ve bunun haricinde twitter'da bu olayı kutayanlar. İki gün önceye kadar sahada olduğugibi sanalda da bebeklerin arkasına saklananların bebekler öldüğünde bu olayla dalga geçen tweetler yazmaları.
>>
Herkes bu başlığa Turk waifusunu yani Turkfusunu postlar mı?

>Bubikoglu masterrace.
>>
>>53587014
anan masterrace :D
>>
File: asd.png (9 KB, 437x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd.png
9 KB, 437x382
compass atın bakayım
>>
>>53587146
siktir git buradan komünist oropsu çocuğu
>>
File: image.jpg (39 KB, 437x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
39 KB, 437x382
>>53587146
Tekrar çözmeye üşeniyorum ama işaretlediğim yerde veya işaretlediğim yerin 1-2 birim sağındaydı yanlış hatırlamıyor isem.
>>
>>53587262

>açlıktan götünü silecek parası yok dolayısıyla da anasının göt deliği kapkara olmuş
>kapitalizm hacım az da sikileyim

ax
>>
>>53587545

az daha*
>>
>>53586675
hitit memesinin yaratıcısı benim mq
>>
>>53587545
>kapitalizmden nemalanmadığımı imbile etmek

bölümüm biter bitmez şirket sahibiyim senin gibi aç kalıp üç beş fukarayla toplanıp halay çekmem. hadi şimdi işçi kal ve siktir git pis fakir.
>>
File: zihin.png (151 KB, 318x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zihin.png
151 KB, 318x311
>>53587816

>akk'si bitmesin diye mouseunu embed'ın üzerine getirip kara kara düşündükten sonra "bu video boş, kotamı azaltmayayım boş boşuna" diye mırıldanmayan şüşgo ve fakir bir çomar olmadığını mert ildiri
>>
guzel asmr videolari atin
>>
>>53587930
>söyleyecek başka birşeyim kalmadı en iyisi daha fazla fakir diyeyim

öff kokuttun burayı doğalgaz faturasından çekinip ayda bir duş alırsan böyle olur tabi.
>>
File: pcgraph.jpg (84 KB, 1021x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pcgraph.jpg
84 KB, 1021x410
>>53587146
Daha libertarian çıkarım sanıyordum aslında.
>>
File: 1017783531.jpg (42 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1017783531.jpg
42 KB, 600x400
>>53588247

>hem zihinci hem de yanıyor

ox
>>
>>53588326
>imbileler

istediğine inan sikimde değil. iki gram aklın olsaydı komünizmin ne kadar saçma bir şey olduğunun farkına varıp kendi yolunu çizmeye çalışırdın. boşver ama böylesi daha iyi benim gibiler için aç bırakacak insanlar olacak ki çok yiyebilelim.
>>
>>53588549

iki gram aklın olsaydı grafiğimin komünizm olduğunu düşünmezdin :^)
>>
File: 1434731733713.png (161 KB, 800x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434731733713.png
161 KB, 800x791
>>53587146
>>
>>53588648
>hasar kontrol
>>
>>53588847

>cahil bir zihinciyim ve yanıyorum lütfen götdeliğimi hafifçe ovalayın
>>
>>53588941
>cahil bir gomünistim ve yanıyorum lütfen üstüme biraz para atın
>>
>>53589054

>politik pusulayı bile okuyamıyorum rezil oldum umarım sıvarım
>>
>>53589174
>ilk hasar kontrolüm işe yaramadı demek ki daha fazla hasar kontrol yapmalıyım
>>
>>53589277

>alev aldım ve sıvayamıyorum
>>
>>53589487
>hurr yanıyor durrr
>>
File: assdas.jpg (40 KB, 345x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
assdas.jpg
40 KB, 345x343
>>53589630

>yanmıyorum
>>
>>53589891
>hurrr
>>
>>53589891
yanıyorsun kardeşim
>>
>>53587816
>bölümüm biter bitmez şirket sahibiyim

Kanıt?
Komik olan da böyle "muh ideology" faglerin yurt dışına çıktığında paşa paşa solculara basması.
>>
>>53590057
azınlık hakları için anon
>>
>>53590045
>>53590001

>erhaan yat oğlum artık it oğlu it saat gaç oldu
>>
>>53590519
ahahaahahaahha
>>
>>53590519
KEK
>>
>>53590057
>Kanıt?

babamın şirketini burada ifşa edecek değilim kimseyi de inandırma gibi bir derdim yok zaten istanbul'da sağlam ortaklıklara sahip 32 yıllık bir şirket.

>Komik olan da böyle "muh ideology" faglerin yurt dışına çıktığında paşa paşa solculara basması.

bunu yapanların çoğu çomar diye tabir ettiğimiz insanlar zaten. şunu bilin, bu insanlar tamamiyle pragmatiktir. burada işlerine yarayan sağ iken orada işlerine yarayan serbest piyasa vs değil, aksine devlet yardımları ve koparabildikleri kadar para. doğal olarak gidip sola basıyorlar.
>>
File: cuckmany.jpg (263 KB, 1415x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuckmany.jpg
263 KB, 1415x436
oc yabdum :DD reyle
>>
File: 1450527246272.png (100 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450527246272.png
100 KB, 250x241
>>53590519
>>53590720
>>
File: img.png (35 KB, 487x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img.png
35 KB, 487x175
>>53590519
>çaresiz bir gomünist olmak
>>
>>53590840

>arada 1 dkdan az olduğunu farkedip zaten farklı 2 kişi olduğunuzun ortada olmadığını imbile

ax be yanıklı yeniibnem
>>
>>53590987
>şuna yeniibne diyeyim belki halay başı olurum

açlıktan ağzın kokuyor konuşma daha fazla.
>>
>>53591141

>zihnim beni bambaşka diyarlara götürüyor
>>
>>53591262
>beş kuruş parası olmayan fakirin tekiyim gomünizm gelsin devlet ağzıma ekmek atsın ki aç kalmayayım
>>
File: 170060148.jpg (97 KB, 507x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
170060148.jpg
97 KB, 507x338
>>53591513

>32 yıllık köklü bir firma
>>
>>53591597
>konuyu değiştireyim her taraftan sikilmek istiyorum
>>
File: 1451507746937.jpg (46 KB, 320x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451507746937.jpg
46 KB, 320x500
>>53591718

>zihinci olduğumu söyleme zaten yanıyorum daha fazla yanmak istemiyorum sanal arkadaşlarıma cool gözükmek istiyorum
>>
Hollandalı çevre mühendisi VS belçikalı hukukçu

kim alır voteleyin
>>
>>53591826
>birşeyi yeterince tekrar edince gerçekleşeceğine inananlardanım

biraz da 'para' yazmayı dene.
>>
File: image.png (467 KB, 599x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
467 KB, 599x587
KÜRDİSTAN KURULACAK
Thread replies: 300
Thread images: 71
Thread DB ID: 431194[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.