[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Hanrejupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 558
Thread images: 151
File: 1452713276770.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452713276770.png
54 KB, 942x1110
Död tråd, jävla hanrejer.
>>
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1356521018424.jpg (19 KB, 282x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356521018424.jpg
19 KB, 282x282
Har någon den här bilden i större format?
>>
Har någon den fuktiga blotTbilden? Alltså den riktigt fuktiga.
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon alla glada.
>>
>dkn mitt PS4 låter som en tornado bara vid huvudmenyn

Ska det verkligen vara så här? Den blir glödhet också. Det är väl straffet för att man köpte en konsol till antar jag.
>>
File: consoles.webm (3 MB, 920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
consoles.webm
3 MB, 920x1080
>>53558281
>konsolplebejer
>>
File: 1446860897154.png (46 KB, 174x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446860897154.png
46 KB, 174x238
>>53558266
God morgon, anon.
>>
File: 1452026300704.jpg (593 KB, 874x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026300704.jpg
593 KB, 874x695
>>53558209
Den här?
>>
>>53558317
Är det där Xben-tan, WiiU-tan och PS4-tan?
>>
>>53558344
Menade den röda/svarta bilden.
>>
why are you guy so autistics? a swede is an exchange student in my university and he can't even kiss women
>>
>>53558378
tror det, men inte i den ordningen
>>
>>53558466
Women are disgusting, try making him kiss you instead
>>
>>53558470
Det måste det väl vara? Kinect/Orwellögat som använder "dew" som i mountain dew. Längst till Höger med den assymetriska designen är PS4 som är "starkast" av konsollerna. Vad är tjejen i mitten annars?
>>
>>53558466
Swedes are superior to other races. We prefer watching women get fucked by animals and rather fuck boipucc ourselfs.
>>
>>53558568
Du har väl rätt, trodde xben var starkast och spelstationen mest futuristisk
>>

tr
>>
>>53557945
>tfw media har hjärntvättat unga svenska tjejer till att gilla kamelknullare
>>
>>53558912
iktf
>>
>>53558466
käften groda
>>
>>53558912
Mer som att hela svenska folket har blivit mediaknullat till att inte hata mörkermän. Det är farligt.
>>
>>53558466
hej
hej
hej frankrike
hej
hej
hej
andra världskriget
>>
>>53558942
Nej då. Mest kvinnorna med sina känsloargument. De flesta män vet innerst inne att detta går åt helvete. Kvinnorna tror på allvar att kriminella invandrare inte tillhör normen
>>
>>53558984
>Kvinnorna tror på allvar att kriminella invandrare inte tillhör normen

Det där är väl ändå statistiskt korrekt? Eller?
>>
>dkn man ser på en bra amatörfilm
>tjejen pratar
>det går inte att lista ut vilket språk hon talar
Allvarligt det är som att hon hittar på ett språk, jag brukar utge mig för att vara språkintresserad men det låter som en utomjording talar.
>>
>>53559058
Vilken film?
>>
>>53559084
svartad: totempålens återkomst
>>
>>53559038
Vi för ingen statistik på invandrare som begår brott eftersom vi inte ens registrerar etnicitet. Polisen får inte lov att begära signalement på hudfärg (^:

WE WUZ VIKINGZ
>>
>>53559115
>när antirasism-jagjaget går för långt
>>
>>53559084
8675DE3
1:19
Kan du förstå vad hon säger? Vilket språk?
>>
>>53559153
Det får man nog ta helt enkelt.
Nya
Spännande
Sverige
>>
>>53559115
Polisen utreder inte ens inbrott och mörkar aktivt invandrares brott så även om vi hade statistik på ras så hade det inget hela bilden.
>>
>>53559202
Trodde du menade en film-film, typ som en indie-film eller något. Fan vet jag kanske hon har sagge i munnen från förra omgången eller saliv.
>>
>>53559271
Jaha nä, skulle aldrig försöka diskutera film med sverigetråden. Porr går nog bra.
>>
Jag sitter och bajsar men jag tror jag har blitt förstoppad...
>>
>>53559354
Profva en sån där kaffeladdning i anus.
>>
>sätter på P4 Morgon till frukosten
>en massa tjafs om hur dåligt det är med blonda och blåögda dockor för barnen
>>
>>53559478
Finnes det barbiesett med et 20-talls syriske voldtektsmenn og en blond unge i midten i Sverige ennå?
>>
>>53559478
Att du ens lyssnar på sån där kommunistradio gör mig förbannad.

HELL SEGER!
>>
>>53559478
>>53559582
>>53559597
https://www.youtube.com/watch?v=UZbyU5xo-vI
>>
File: 1432070856376.png (27 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432070856376.png
27 KB, 499x499
>>53559610
>rasism är inte naturligt
>>
File: 1450752627350.jpg (82 KB, 468x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450752627350.jpg
82 KB, 468x248
>>53559478
DET ÄR ÖVER
>>
>>53559656
Du måste väl ändå vara imponerad vilket hästarbete vi har gjort för att motverka naturens eviga lagar. Skrämmande imponerande.
>>
>>53559682
"Vi". Det är den eviges verk.
>>
>>53559741
Vi deltar alla i hans eviga planer. Vi är född som trälar och lever som trälar och dör som trälar.
>>
ta det lugnt med stormbögsautismen nu
>>
>>53559767
Vi måste väcka barbariet inom oss som Anton "Moder Svea njöt när blodet flöt" Lundin Pettersson.
>>
>>53559834
HELL SEGER KAMRAT
HELL SEGER
>>
>>53559922
HELL SEGER KAMRAT
>>
File: 3I9KjMk.gif (1 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3I9KjMk.gif
1 MB, 320x180
>HELL SEGER KAMRAT
>HELL SEGER
>>
>>53559970
Berättigat.
>>
>>53559656
Då varför blir inte svarta barn förskräckta utav vita dockor? Och det finns ju en likadan video av vita barn som blev glada utav de svarta dockorna.
>>
>>53560005
okej mdongo
>>
Ni har 1 minut på er att förklara varför ni fortfarande inte köpt https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=117599&marketid=11
>>
>>53560295
Har inga pengar.
>>
>>53560295
Kan inte aktier och har inte pengar eller intresse till sånt.
>>
>>53560295
aktier är läskiga och jag förstår mig inte på dem
t. datavetare
>>
learning Norwegian

I will be able to understand Danes and Swedes right?
>>
>>53560510
Haha yeah
>>
>>53560510
They are similar yeah, but not 100% obviously.
>>
>>53560549
Han kommer inte ens lära sig norska. Hata anglofoner som försöker lära sig andra språk.
>>
>>53560510
You'll understand some Swedish, maybe. Danish, probably not, even native speakers run into trouble. If you have a talent for languages things might be different.
>>
>>53560462
>>53560354
>>53560306
ta ett smslån, det är värt

>haha aa

På en seriös notering tror jag de kommer landa på 3kr inom några månader alt. efter sommaren

De ökar snabbt och är redan uppe på hitta, blocket och flertalet mäklarsidor.

6-7kr är väl max för i år kanske, sen ska de expandera till grannländer och utöka sin bildbank och därmed har de inga utgifter förutom serverkostnad i stort sett.
>>
>>53560510
hehe mm
>>
>>53560693
>ta ett smslån, det är värt
Du är helt enkelt full av bra finanstips.
>>
>>53560510
Du burde å breve i norgetråden fåvæ.
Men svenska är ju liknande ifall du vill breva här.

>imb4 ett jävla löv
>>
>>53560688
will a Swede understand Norwegian and Danish better? or a Dane?
who is the easiest to understand?
>>
>>53560693
vad kan gå fel? hahaha
>>
>>53560737
Yeah I think so.
>>
>>53560510
You'll probably run into trouble understanding anything that isn't standard Eastern Norwegian, that's what the foreigners that already write really good Norwegian in our general tell us. Our dialects differ quite a lot compared to English for example.
>>
>>53560737
Swedish and norwegians have it easiest with eachother, danes speak in potatoes.
>>
>>53560584
Vad fan är fel med det som du snacker om? Vad är fel med nån som vill lära sig ett annat språk?
>>
>>53560709
Smslån var ett skämt, men de kommer öppna på 1.30-1.35 typ, det är en stor ökning under natten när börsen var stängd.

>>53560744
Inte mycket. Att du skuldsätter dig jättemycket och tillslut tar ditt liv kanske?
>>
>>53560767
I figured Norwegian would be the best entry point to Scandi language considering its connections to Denmark and Sweden

desu I don't know any other Germanic languages (other than English) and English isn't my first language
>>
File: 1438297397349.jpg (13 KB, 235x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438297397349.jpg
13 KB, 235x222
>>53560799
Okay, we don't want any semi-baguettes in Scandinavia.

Byebye, never come here.
>>
>>53560779
Det är vedervärdigt, har du ingen skam i kroppen? Ni exporterar er engelska in i våra barns huvuden så att det tär på modersmålet. Ni exporterar er kultur och fördärvar generationer av människor. Var man ska hålla sig på sin plats.
>>
>>53560737
I think Norwegians are better at understanding them both. Our language is nearly identical to Danish when written, and we've had more Swedish in our media than the other way around. It all depends on which part of the countries you're from though, Northeners can't understand Danish at all.
>>
>>53560826
Your king is a frog
>>
>>53560857
Du kommer inte bli populär här, gubben.
>>
>>53560799
>you live in canada
>english is not your first language

Are you a chink or a fucking québécois? You'd better hope you're not a québécois writing in this thread bud.
>>
>>53560799
I frankly think you'll have have a pretty rough time with the mutual intelligibility. Many natives need English so don't get you're hopes up. It'll be a long while until you can have discussions with Swedes and you might never understand the Danes.
>>
>>53560882
least I know more than one language
can read Latin too
>>
>>53560913
Yeah so can I, it uses the latin alphabet you dickhead.
>>
>>53560920
>
>>
>>53560295
Förlorade en massa pengar, tack din jävla jude.
>>
>>53560884

I'm Norwegian and I can barely understand Danish people at all, so I dont know how anyone can claim someone can learn Danish by learning Norwegian.
>>
>>53560693
>notering
>landa
>mäklarsidor
>bildbank
Förstod inte ett skit favä
>>
>>53560986
Everyone can learn danish if they make an effort, it's not that difficult. You just gotta tune yourself to their weird fucking wavelength.

VAD I HELVETE SNACKAR NI ENGELSKA FÖR I _SVERIGE_tråden
>>
>>53561009

SLUTT Å ROP HJEEEEEEEEELP IKKE SLÅ
>>
>>53561031
NU DU LILLEBROR
*SLITER AV SIG SKÄRPET*
>>
>>53560986
Första saken att göra för att lära dig danska:
Packa potatisen i munnen.
>>
>>53561031
*stoppar penis i rumpan*
>>
>>53561106
Ganska roligt att du börjar lära dig svenska jagjag faktiskt ;D
>>
>>53561054

*TREKKER SKIENE UT AV SLIRA*

*TIPPER NISSELUA*

DU TRODDE DET SKULLE VÆRE SÅ ENKELT

*TELEPORTERER BAK DEG*

IKKE NOE PERSONLIG, GUTT
>>
>>53560978
Vad köpte du på för kurs?

>>53560993
Du behöver bara trycka på köpknappen när den är låg favä, sen får du (gratis) pengar
>>
File: 1431079243598.jpg (8 KB, 284x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431079243598.jpg
8 KB, 284x178
>föreläsaren 30 min sen för han hittar inte till lektionssalen
>de ställer in lektionen för det finns inte tid att gå igenom ämnet
>majoren stryker vår eftermiddagsfys för att få tid med föreläsningen
>egen tid fram tills lunch
>hela plutonen går till markan och köper kaffe, wienerbröd och fickägg

Sveriges försvarsmakt mina damer och herrar
>>
>>53561269
Nästan som att det vore ett vuxendagis.
>>
File: Smug gubben vet.png (206 KB, 450x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smug gubben vet.png
206 KB, 450x500
>>53561269
>inte bara knalla in i lektionssalen och köra skiten ändå
>"Och så går du in i alla fall! Lektionen är ju slut nu"
>"Ja, jag vet"

Han blåste det favä. :^)
>>
File: 1445881473133.gif (503 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445881473133.gif
503 KB, 500x333
>>53561218
Väl brevat lillebror
>>
>>53561269
http://www.hd.se/lokalt/angelholm/2015/04/13/fick-agg-i-huvudet/
>>
>>53561269
Vad är ett fickägg för något?
>>
File: 1441895255432.jpg (57 KB, 450x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441895255432.jpg
57 KB, 450x422
>>53561287
Lite så. Fast med stora vapen, aggressionsproblem och gratis gym. Tack skattebetalare. :^)

>>53561410
Han var inte lika alfa som ICA-gubben. Inte ens den kärvaste jägare är det.

>>53561413
Rader detta
>>
>>53561269
>>53561657
Vem fan är du
>>
File: starkt ledarskap.jpg (64 KB, 230x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
starkt ledarskap.jpg
64 KB, 230x238
>>53561657
Anställa ICA-gubben hos Försvaret som alfatränare när?
>>
>>53561532
Precis som det låter. Ett ägg du har i fickan för en snabb proteinboost mellan måltider eller smygmat när du inte får äta. :^)
>>
File: 14272646214255.jpg (55 KB, 690x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14272646214255.jpg
55 KB, 690x490
h-hej anon... vad gör du?
>>
File: norgekriget 2016.jpg (87 KB, 901x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norgekriget 2016.jpg
87 KB, 901x398
https://twitter.com/jasnoen/status/687554556167884800

ELDEN
>>
>Experienced (:DD) female workers have had sexual relations with asylum seekers admits Pekka Annala, executive manager of the west Finland branch.

in memelanguage http://www.seiska.fi/Viihdeuutiset/Seksiskandaali-SPRssa-kokeneet-naistyontekijat-iskeneet-turvapaikanhakijoita/1092232
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011420958266_uu.shtml

Poor childeren come here to be safe, not to get abused by sexual predators. Barbaric!
Can you get this shit to Swedish news?
>>
>>53562111
:,)
>>
>>53562111
Finland
JA
>>
>>53562111
fina siffror :DD
>>
>>53561218
Det här är det mest norska brev jag sett.
>>
>>53560737
Norweigan is like a parody of swedish, we understand it but it's fucking redicilous.

Danish is a lot harder, even for us southeners. I've grown up with danish tv and my step-grandmother is danish and I still think that danish sounds like someone put a hot potato in their mouth while choking on porrige
>>
>>53562543
det går båda vägarna favä, vi låter som fjollor för dom.
>>
>>53562543
Vad ett språk låter som och huruvida man förstår det är ju två helt olika saker.
>>
>>53562149
>>53562324
>>53562498
Report this to aftonbladet, dn or some shit. It's easy for find them also because this is the most clicked news in most news sites in Finland.
>>
>>53561786
>hur ny osv
En träffhomofil av osedvanlig trevlighet och karaktär
>>
>>53562631
Jag sa ju att vi förstår det, men norska låter fortfarande störtlöjligt

Sen finns det ju grövre dialekter som man har svårare att förstå
>>
>>53562543
>implying swedes aren't the ones sounding redicilous
A-a
>>
>>53562710
Norskar låter söta, hurtiga och glada hela tiden. Hur låter svenska för er?
>>
>>53562710
Norrmän låter alltid så jävla glada, har nog aldrig träffat en arg norrman

Danskar låter alltid arga
>>
>>53562710
You sound like cute children doing 2D stuff all the time.
>>
>det är ett "Sweddit pratar om "hur våra grannspråk låter xDD"-avsnitt
Sluta med nbögsmémer.
>>
File: anzzu.jpg (266 KB, 976x971) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzzu.jpg
266 KB, 976x971
>dkn det invandrade inte 170 000 anzu till Sverige i år.

varför ens leva längre
>>
>>53562842
Rannsaka dig själv
>>
>>53562833
Keke
>>
File: 16.jpg (189 KB, 728x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.jpg
189 KB, 728x1067
>>53562882
>dkn ingen f.d. hemlös Anzu dotter att lära upp och ta hand om
>>
Ser ut att bli en fin dag! Vad ska ni göra?
>>
>dkn dejt på g och man inte vet om den ömmande läppen är munsår eller något annat skit
>>
>>53562767
Jeg synes dere også hores glade ut. Ne-eh, A-a, så visst inte.
>>
>>53563067
:3c
>>
>>53562882
Hade varit en marginell förbättring.
>>
>>53563026
Tänkte gå ut om en eller två timmar, sätta mig vid en bänk för 10-40minuter i kylan och dagdrömma iväg mig, sedan komma in igen och sova för min dygnsrytm är kaosartat efter allt NEETande eventuellt vaknar jag mitt på natten, ensam.

Du?
>>
File: 1448287040975.jpg (119 KB, 400x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448287040975.jpg
119 KB, 400x549
>>53562882
Helvete vad svenska tjejer skulle bli nazister snabbt då favä
>>
>dkn 1 av 2 tentor avklarade
Känns bättre än väntat favä.
>>
>>53563110
Du menar väl en marginell förbättring till ett homogent Sverige väl, inte den nuvarande situationen..
>>
File: 1451541267051.jpg (494 KB, 817x1251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451541267051.jpg
494 KB, 817x1251
>>53563174
Yoku Ganbattane Dakka-chan!
>>
>>53562111
>Annala
>>
>>53562882
Hun har jo kroppsfasongen til en rullestoljente :3
>>
>>53561842
Vad är komabyxor?
>>
File: 1442500317229.jpg (98 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442500317229.jpg
98 KB, 640x640
>>53563276
Detta

Gillar dem med mer kött på benen.
>>
>>53563209
13t till bögtråden favä.
>>
>>53563130
Ska ner på stan och köpa valla, klippa mig sedan möta upp en polare som är på besök från Göteborg. Efter det käka middag sedan gå ut antagligen.
>>
>>53563339
>bild på kvinna
>säga bra jobbat till Dakka
>bögigt
hehe mm
>>
>>53563178
Nej favä. 130tusen kvinnor hade inte heller varit så skoj.
>>
>>53563348
>köpa valla
En redig karl
>>
>>53563026
Fortsätta läsa It's Kind of a Funny Story, Nyheter Idag, men även försöka städa mitt rum lite (vilket jag inte gjort på ~4 månader, samt äta för mycket mat så att jag inte får för allvarlig nattångest.
>>
>>53563351
Såg inte att det var Spårare favä. Såg ut som någon 2Dknulpojke.
>>
>>53563209
>dkn ingen söt fv med massiv skidåkarrumpa att svettas med
>>
>>53563376
Ska testa tejpvalla desu, verkar rätt smart.
>>
>>53563450
Vad har du fö lagg man1
>>
File: centern.jpg (180 KB, 704x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
centern.jpg
180 KB, 704x537
Att ingen tänkt på detta tidigare, det är ju bara att informera invandrarbarnen om att man inte får sextrakassera svenska flickor.
>>
>>53561262
köpte för 1.35 i morse, sålde för 1.99
>>
>>53563477
Madshus Nanosonic nånting
>>
File: 1447665422085.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447665422085.jpg
25 KB, 400x386
>Pekka Annala
>>
>>53563545
Låter vettigt. Farsan har åkt vasan i sina madshus ett antal gånger. Har salomon själv favä.
>>
>>53563479
D. Raskrig
>>
oppai
eller
oshiri
>>
>>53563636
Fick skidor, pjäxor och stavar för 2700 när ordinarie pris för bara skidorna var 5000 så tror de duger. Jag är för dålig för att veta skillnaden desu.
>>
>>53563678
oppa gangnam style
>>
File: för fet.png (80 KB, 308x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
för fet.png
80 KB, 308x184
>"jag åker inte med vallningsfria skidor"
>>
>>53563678
Varför inte båda?
>>
>>53563479
https://www.youtube.com/watch?v=tlpdD7wIYaw

Ja, tyskarna har ju informerat dessa unga turkar, deras föräldrar och deras mor & farföräldrar och det har lett till denna mångkulturella utopin.
>>
File: 1446062758057.jpg (226 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446062758057.jpg
226 KB, 440x532
>>53563376
>han kör inte på rudolfvalla från sunes jul
>>
>>53563728
>"jag vet inte hur man sköter om sin utrustning så jag åker vallningsfritt precis som ahmed här"
>>
>väntar på lunch istället för att jobba
Fyfan familjen
>>
>dkn elleverantören bokstavligen stängde av strömmen här om dagen
Trodde bara det hände i Kalle Anka, ska det inte finnas något slags skydd mot det här i landet lagom?
>>
File: j4l5TL8.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j4l5TL8.png
2 MB, 1920x1080
>>53563678
Inget av dem, ashi favä
t. det absoluta territoriumet är bäst
>>
>>53563804
>han kör inte med HF-valla
>>
>>53563356
Hade varit jätteskoj

>du kommer aldrig ha ett harem av flykting-sötpajer som behöver din hjälp för överlevnad

Är du bög elr?
>>
>>53563866
Var glad för Amanda som får det så fast med killar då
>>
>dkn ingen brun stormpaj
>>
>>53563636
>spenderar nästan all sin tid med att breva pornografiska bilder av underåriga tecknade flickor på 4kanal
>vettig fadersfigur
Tror det när jag ser det desu
>>
>längdskidor

Rannsaka er själva va fan håller ni på med? Bokstavligen det tråkigaste som finns
>>
>>53563933
detta favä
>>
>>53563913
Vem är aristen?
>>
>>53563933
Detta, ni kan göra något roligare som att t.ex se färg torka eller se gräs växa
>>
File: lewd.webm (27 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lewd.webm
27 KB, 480x270
>>
>dkn man alltid kommer vara smutsig en skåning och aldrig kommer få uppleva en mysig skidtur genom skogarna eller en skridskotur på en glasklar sjö

Känner mig inte ens svensk ojsvä (om jag ska va ärlig)
>>
>>53563933
Längdskidor är det vitaste som finns. För varje stavtag bidrar du till den vita rasens framgång.
>>
File: lewd2.gif (840 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lewd2.gif
840 KB, 480x270
>>
>>53563913
Konstigt att se det namnet på en tjej när man vet att den brukar vara ett pojknamn favä
>>
>>53563927
>anon
>kunna bedöma om andras fadersfigurer är vettiga eller inte
Tror d när jag cr d
>>
File: 1267233821398.jpg (15 KB, 183x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1267233821398.jpg
15 KB, 183x207
>>53564061
Det är det vitt skräpigaste som finns, ja

>folk som tittar på skidsport på tv
>>
>>53564041
Gillar ojsvä favä.
>>
>>53564083
aldrig träffat eller sett en enda annan person än henne med det namnet faktiskt
>>
>>53563933
Ahmed jag förstår att du skäms över din hudfärg och oförmåga att åka Vasaloppet men det är det som gör mig svensk och dig blatte
>>
>>53564118
Nämn något vitare, Ahmed.
>>
>>53564067
Bröstet.
>>
>>53564067
>århundradets mest tvingade exposition
>krafter som kräver att hon tafsar på sig själv för fläkttjänst
>kass dialog

Varför tittar folk på den skiten nu igen?
>>
File: vad sa du.jpg (150 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad sa du.jpg
150 KB, 1440x810
>>53564118
>inte trav
hehe mm
>>53564164
För det är lewd kyoani, baka senpai desu wa
>>
>>53564164
KjåAnni har STORA budgetsiffror favä
Den är bättre än majoriteten skit bara av den anledningen
>>
Vad heter egentligen de där dukarna man kan ha som prydnad som täcker för kökshanddukarna?

Ofta med något ursvenskt broderat motiv, t.ex "kaffetåren den bästa är" med massa pigor i folkdräkter.
>>
>>53564182
>>53564196
Begå självmord
>>
>>53564150
>>53564151
>man är blatte för att man inte gillar att skjuta sig framåt på ett par plankor

Att t.ex knyta skorna eller kunna använda en toalett är vitare, nämn något tråkigare än skidsport
>>
>>53564237
Det här måste vara den mest obskyra och random fråga jag sett i tråden på länge fám. Bra jobbat.
>>
File: lewd4.webm (2 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lewd4.webm
2 MB, 960x540
>>53564256
Nej kring kong, phantom world är bra
>>
>>53564196
>Den är bättre än majoriteten skit bara av den anledningen

Om den skiten är det bästa säsongen har att erbjuda så kan vi lika gärna lägga ner 2D för att det finns inget av värde kvar.
>>
>>53564259
Porr med vit kvinna och vit man.
>>
>>53564259
Jeg er enig i at å se på ski er kjedelig, men å stå kan jeg ikke forstå at noen misliker. Gitt at de faktisk behersker det da.
>>
>>53564284
Kanske som hentai

>>53564295
>den AA:n
herrejesus
>>
File: 1436045177932.png (206 KB, 310x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436045177932.png
206 KB, 310x293
>>53563913
Ari, ljuset i mitt liv, elden i mina länder. Min synd, min själ. A-ri-bell: tungans tipp tar en tripp på tre steg nedåt gommen för att slå, vid tre, mot tänderna. A. Ri. Bell.
>>
>>53564259
Ridsport i alla dess former, till att börja med.
Långdistanslöpning är ju för övrigt som skidor fast utan vacker natur och med 2000% extra babbe.
>>
>>53564323
Jo det är riktigt illa, men det är taget med Hak1 knätopp så vad kan man vänta sig?
>>
>>53564323
Skaffa smak :3c
>>
>>53564345
>ridsport

Är ju som levande motorcyklar, vackra djur dessutom. Topp manligt.

Öängdskidor är bokstavligen ett gäng autister som åker långsamt rakt fram på ett par brädor, myrornas krig är mer spännande

Har finare natur utanför fönstret
>>
File: 1445625317039.gif (2 MB, 619x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445625317039.gif
2 MB, 619x350
>>53564067
Trodde det var fino först favä
>>
>>53564457
Ja, de är båda från riktigt kassa serier så lätt att blanda ihop.
>>
Jag har ALDRIG sett 2D. Vad gör detta mig till?
>>
>>53564295
Boku dake ga Inai Machi är bästa säsongen har att erbjuda.
>>
>>53564486
Har inte ens sett serien fino är med i, såg wizards fanservicekompilation

Sen så gillar du keion så din smak borträknas automatiskt
>>
>dkn 6 timmar till bästa flickan
>>
>>53564500
En nbög.
>>
>>53564500
Normal
>>
File: Rikka.gif (589 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rikka.gif
589 KB, 500x250
>>53564519
>Sen så gillar du keion

Jävlar, gör jag? Det var som fan, med tanke på att jag aldrig sett det.
>>
>>53564500
frisk
>>
>>53564500
Hur? du ser väl 2d just nu här i tråden?
>>
>>53564565
Ursäkta, hade för mig att du brevat massa keion bilder
>>
>>53564500
Såg du inte Sailor Moon eller Pokemon när du var liten eller?
>>
>>53564279
Men vet du vad jag menar?

Om din mormor inte hade/har en sån var/är hon ingen riktig mormor
>>
Och att tänka sig att en anon sa till mig idag att animeautister inte existerar i sverigetråden.
>>
>>53564583
Tycker inte att det räknas.

>>53564665
Nej
>>
>>53564677
min mormor är död sedan länge
>>
>>53564725
Du har harju problem om du gnäller över det favä.
>>
>>53564342
Underskattad stolp
>>
>>53564725
Och du trodde på honom?
>>
File: 1452648743978.png (650 KB, 534x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452648743978.png
650 KB, 534x910
>>53564725
Puss
>>
File: 1397290994612.jpg (227 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397290994612.jpg
227 KB, 960x540
>>53564725
>de anon
>>
File: suth.png (1 MB, 1024x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suth.png
1 MB, 1024x750
>2D
>>
File: 1322331292513.jpg (105 KB, 667x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322331292513.jpg
105 KB, 667x1070
>>53564826
>3D
>>
Undrar ni ibland om zun har kollat på 2hå doujins?
>>
>>53564725
Vidhåller fortfarande att animediskussioner tar upp en väldigt liten del av tråden. Sen är det ju ändå fyrkanten vi talar om så vad väntar du dig egentligen?
>>
File: Umaru badar.gif (769 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru badar.gif
769 KB, 500x281
>>53564725
Han lurades :3
>>
>>53564873
Fyrkanalen*

Telefonfan
>>
>>53564851
sexualisera inte Sakuya
hon är en perfekt hembiträde
>>
>>53564857
Vem?
>>
File: 1437779587965.jpg (343 KB, 537x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437779587965.jpg
343 KB, 537x758
>>53564917
Ok
>>
>>53564918
https://www.youtube.com/watch?v=vVBdhADeAAE
>TOHO PROJECTO
>>
File: 1452474325162.png (919 KB, 535x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474325162.png
919 KB, 535x653
>>53564873
>animediskussioner tar upp en väldigt liten del av tråden.
>>
>>53564961
Lol såg det programmet på tv igår, är zun en av programledaren?
>>
>>53564164
>dkn du kommer aldrig ha en liten fe som du kan använda som kukstrumpa
>>
>>53564961
>a monster known as a gensokyo roams around the world of this game
Avknäppt
>>
File: 1438241981029.png (490 KB, 600x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438241981029.png
490 KB, 600x850
>>53564987
Stormbögeriet och politik tar ju upp 50%
>>
>>53564987
Har du inte sett de andra generalerna eller?
>>
File: 4502233.jpg (1 MB, 2000x1335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4502233.jpg
1 MB, 2000x1335
>dkn inte ekonomiskt oberoende
>dkn inget skärgårdsslott att ägna sig åt udda hobbies i
>>
>>53565016
nej han är skaparen av Tåhå
>>
>>53565061
Jag ser, tack för insikten :3
>>
Varför talar ingen om terroristdådet i Jakarta?
>>
>>53565049
>dkn jag inte är Leif GW
Varför ens leva?
>>
>>53565084
>skithydar dödar skithydar

och vem bryr sig?
>>
>>53565084
för lite döda favä
>>
>>53565118
Jävla Jonte jag är så trött på dig.
>>
>>53565049
>östkusten
Nej tack
>>
is it true is it true

what they say

about you
>>
>>53565136
Yes I have an 8" penis
>>
Man borde inte få breva i SvT om man inte kan lösa en Rubiks Kub på mindre än 90 sekunder, J/N?
>>
File: slags.jpg (192 KB, 707x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags.jpg
192 KB, 707x748
>>53565136
Yes
>>
>>53565153
N
>>
>>53565130
Bryr du dig om djungeldvärgar på andra sidan jordklotet?
>>
>>53565136
Is it true all agentinians are black?
>>
>>53565136
ITS HARDER TO LIVE WITH THE TRUTH ABOUT YOU THAN THE LIES ABOUT MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: pure_waifu.png (93 KB, 519x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pure_waifu.png
93 KB, 519x315
>>53565153
>90 sekunder
Långsamt favä
>>
>>53565153
Man borde inte få breva i SvT om man är en hanrej J/N?

Om J så behöver du såklart inte svara på detta brev och bara dra direkt.
>>
>>53565153
Jag har aldrig prövat så N.
>>
>>53565153
har en kub, men jag har inte pillat den på åratal
>>
>>53565049
>östcucksten
fdåd
>>
File: hm.png (13 KB, 266x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hm.png
13 KB, 266x220
Vilka 2D ska man se denna säsong?
>>
>>53565195
Jag klarar det på 30-40 sekunder en vanlig dag, ville vara lite generös med tiden.

>>53565220
Det är rätt avslappnande desü.
>>
File: judar.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
judar.webm
2 MB, 1280x720
>dkn börjar bli fördomsfull mot judar
>dkn aldrig sett en jude IVL
>>
File: 1448493847232.png (2 MB, 1203x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448493847232.png
2 MB, 1203x1200
hell seger blattejävlar
>>
>>53565241
helvete

alla fedora-jpgs i världen hade inte gjort det här brevet rättvisa
>>
>>53565118
>dkn var i jakarta för två år sedan

Vågar man ens åka utomlands längre favä?
>>
File: 1423476971731.png (260 KB, 300x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971731.png
260 KB, 300x352
>alla fedora-jpgs i världen hade inte gjort det här brevet rättvisa
>>
>>53565291
tredje världskriget kan ju börja vilken dag som hellst, bäst du köper en liten stuga ute i skogen och börjar lagra mat och vatten.
>>
>>53565240
Allt
>>
>>53565259
vilken jäkla stor fedora han bär på
>>
>Osama bin Laden var 1.98

Hur får detta dig att känna?
>>
File: 1423476673854.jpg (86 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476673854.jpg
86 KB, 640x480
>tredje världskriget kan ju börja vilken dag som hellst, bäst du köper en liten stuga ute i skogen och börjar lagra mat och vatten.
>>
>>53565240
Kolla äldre serier du har kvar på listan favä.
>>
>>53565357
Sju centimeter kortare än bin Laden-känslan.
>>
>>53565337
Har en sommarstuga i skogen och pappa är en sån där paranoid överlevnadsnöt så han har en bunker i sin källare fylld med konserver och egen brunn lel
>>
>>53565375
>inte fatta sarkasmen i det brevet

Knektor din efterblivna jävel
>>
>>53565357
>bin laden var en manskulting
Förklarar hans ilska mot väst
>>
>>53565387
>dkn ingen bakstock

Enda jag kan tänka mig som jag inte sett är typ LoGH och GitS
>>
>>53565447
wow :/ säger man så till folk?
>>
File: Reinhard.jpg (47 KB, 449x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Reinhard.jpg
47 KB, 449x305
>>53565461
Se de dirr
>>
>>53565484
Men orkar man verkligen ge sig in i någonting som är bokstavligen ljusår långt bara sådär?
>>
File: 1295589321796.png (1 MB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1295589321796.png
1 MB, 1280x800
>>53565461
>inte sett LoGH
Bara att sätta igång.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uFW2bmReOq0

>dkn ingen rooney fv
>dkn ingen carey fv
>dkn ingen alicia fv

AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH
>>
>>53565499
LoGH är riktigt bra så ja det gör man
>>
>>53565499
Finns ju äldre serier som är skitfuktiga.
>>
>>53565553
Har Samuel L Jackson cancer?
>>
Inser ni i hur låg takt svenska kvinnor skaffar nya barn? Framför allt då hälften av desa barn inte ens är vita, utan med rasfrämlingar och det blir bara värre. Det svenska folket är kört.
>>
File: 1447787170608.jpg (79 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170608.jpg
79 KB, 339x600
>dkn sitter längst bak i klassrum1 och struntbrevar
>>
>>
>>53565522
>>53565559
http://www.nyaa.se/?page=view&tid=608492

ok nu kör vi
>>
>>53565652
>jv nästan dk

>har martinabilder på skoldatorn
haha aa
>>
>>53565721
>han har inte alla sina bilder på släppbox tillgängligt från alla enheter
Varför?
>>
>>53565721
är väl inget konstigt med att ha martinor på skoldattan?
>>
>>
File: 1447787170605.jpg (86 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170605.jpg
86 KB, 339x600
>>53565922
>älgfix
>>
>>53565922
är det älgen?
>>
>>53565721
>skoldatorn

>ha en dedikerad skoldator

är du 12?

har 4kanal på alla mina datorer favä, inklusive knätoppar
>>
Ännu en vit kvinna cuckar sin vita pojkvän och blir SVARTAD tills negern dödar henne.
http://edition.cnn.com/2016/01/13/europe/italy-american-woman-ashley-olsen-dead/

Tankar?
>>
>>53565721
>han har inte skoldatorn fylld med 2d porr spel som ligger i mappar rakt på skrivbordet
vad gör han?
>>
>>53565849
Det är helt sanslöst krypigt
>>
>>53565821
>>53566077
>>53565984
Lägger ni allt i tappalåda?
>>
File: iYZM3QR.gif (3 MB, 420x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iYZM3QR.gif
3 MB, 420x300
>>53566057
coolt när rasblandare dör
>>
Dags för fika, ses tråden!
>>
File: Iona.jpg (28 KB, 599x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Iona.jpg
28 KB, 599x720
>>53566088
Tror du någon som sparar bilder 100+ på en 14-åring från instagram vet var gränsen för vad som är acceptabelt går?
>>
>>53565922
no homo men skulle suga hennes qk om hon hade en haha
>>
Alla som kommer till NDT borde ha fedora. Helt ärligt.
>>
File: 1447787170603.jpg (34 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170603.jpg
34 KB, 339x600
>>53566159
slår vad om att hon njuter av uppmärksamheten
>>
>>53566120
Det värsta är ju dock att jagjagsen blir sanna. Hur tänker vita kvinnor när de redan har en pjkvän och väljer att vara otrogen med en färsk "flykting" från Senegal som sedan har ihjäl henne...
>>
>>53566179
haha aa

t. knektor
>>
>>53566057
h1
>>
>>53566170
haha nää vad du är tokig anon vad säger du egentligen
>>
File: Kuroko.jpg (281 KB, 856x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kuroko.jpg
281 KB, 856x720
>>53566188
Om du sover lättare av att tro det så kör i vind.
>>
>>53566188
Hon har ju stängt sin blogg och gjort sin insta privat ;_;

ping badboll
Har hon accepterat din följning?
>>
>>53566188
No shit Sherlock, klart hon njuter av uppmärksamheten, hon är en tjej
>>
File: 1428042334929.jpg (57 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428042334929.jpg
57 KB, 640x480
>>53566179
>>
File: 1423476971730.png (144 KB, 163x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971730.png
144 KB, 163x360
>>53566179
Hade lätt dykt upp på NDT iklädd fedora men har fullt upp på nationaldagen... :-(
>>
Kan ni sluta snacka om annat än massvåldtäkten av vita kvinnor? Det är ett viktigt samtalsämne.
>>
Grabbar är det sant att en babbe dödade en litauisk-pojke för att han mobbade andra?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MbU4fPYRvcY

Varför känner jag igen detta?
Är något liknande med i något spel/2D?

t. aldrig tittat på handägg i mitt liv
>>
>>53566312
nej
>>
>>53566312
Prata om det på något ställe där folk faktiskt ser det i så fall.
>>
File: GUNDES SON.jpg (74 KB, 491x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GUNDES SON.jpg
74 KB, 491x320
>>53566312
ELDEN SLUTAR ALDRIG ATT STIGA
>>
>https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=117599&marketid=11 kommer sjunka, det är en dålig investering.

haha aa
>>
>>53566362
låter som en av Bill Contis Rocky-relaterade låtar
>>
File: image.jpg (67 KB, 737x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
67 KB, 737x398
Köpa ett par undulater.
J/N?
>>
>det är 60 samtal före dig
>5 minuter senare
>det är 74 samtal före dig
Sverige är inget rättssäkert land.
>>
>>53566438
J
>>
>>53566371
"Oj. Jag såg inte mejlet :(("

Keke
>>
>>53566442
flyktingar som gick före i kön säkert
>>
>>53566371
Inte fastout heller
>>
>>53566454
Det var ju på hans privata mail, och gudmundson HATAR sina vänner som skriver till honom där :^)
>>
fan -20 här i Värmland nu. Tror ni flyktingarna kommer frysa ihjäl?
>>
>>53566501
Förhoppningsvis
>>
>>53566501
haha aa
hell seger :p
>>
>>53562111
>Pekka Annala
>>
>>53566501
tiggarna sitter fortfarande kvar här
>>
Går Sverige att rädda?
>>
>>53566530
Nej

t.stormbög
>>
>>53566530
Tyvärr icke.
Greppa en skål popcorn och se det brinna.
>>
>>53566362
typisk hype DAGS FÖR STRID KRIGARE WAOW musik
känner säkert igen det från Rocky,gladiator och typ Hans Zimmer.
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53566530

JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
File: 1445010704774.jpg (23 KB, 408x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445010704774.jpg
23 KB, 408x295
>>53566501
>värmland
>kallt
Vem är ansvarig för den här skiten?
>>
File: 1452451016855.jpg (321 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451016855.jpg
321 KB, 1280x720
>>53566057
kek rätt åt henne
>>
>>53566530
Ja. Alla andra som säger annorlunda falskflaggar för att vi ska ge upp kampen.

Hell seger.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53566629
det heter nog Värmland av samma anledning att Grönland heter Grönland. Ingen ville bo här för (inte nu heller för den delen) så de nämnde nog stället Värmland för att locka hit folk
>>
>2016
>Kan fortfarande inte bara ladda ner all kurslitteratur till juristprogrammet

Det enda internet är bra till förutom porr och nu måste jag leta i bibliotek runt landet eller spendera 4000kr för toapapper
>>
ping till grabbar som inte kommer så fort.

Hur blir man bättre på att inte komma fort?
>>
>>53566358
Nej. Litauen sa till sin kompis att spela in när han lappade till babben för att babbens kompis skickade penisbilder till litauens tjejkompis. Detta skedde vid lucia och filmen spreds på skolan. Detta sårade babbens heder och han tog med sig en kniv till skolan nu efter uppehållet och högg honom i hjärtat. Moder svea njöt när blodet flöt.
>>
File: 1451832146172.gif (2 MB, 456x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832146172.gif
2 MB, 456x336
>>53566530
Nej, följ med mig till Kanada ist.
>>
File: 1423476976688.png (270 KB, 337x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976688.png
270 KB, 337x372
>Går Sverige att rädda?
>>
>>53566683
Värmland är döpt efter sjön Värmeln.
>>
File: 1452459167394.jpg (61 KB, 601x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452459167394.jpg
61 KB, 601x960
>>53566733
När du runkar så kantar du i någon timme nbög
>>
>>53566758
Jag vill ha mer slampiga 2d
>>
>>53566733
Ha sex med riktigt fula tjejer.
>>
>>53566733
>han runkar inte och njuter i flera timmar
hur kan du leva med dig själv?
ligga i sängen med laptoppen på magen och kanta är det bästa som finns i mitt liv favä
(snälla döda mig)
>>
File: image.jpg (121 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
121 KB, 640x640
>Olika arter av agapornis kan para sig med varandra och producera hybrider. Dessa kan vara svagare än de "renartiga" fåglarna och man bör antingen hålla fåglar av samma art eller samma kön tillsammans för att undvika möjliga hybrider.
>>
File: 1452029517743.jpg (59 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029517743.jpg
59 KB, 240x240
http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/grov-valdtakt-upp-i-ratten-9788015.aspx
BAHAHAHHAHA HUR TÄNKER 3D SLYNOR EGENTLIGEN
>>
>>53566758
>>53566778
detta favä, mer oanständigt 2d
>>
File: 1449310018128.jpg (841 KB, 1047x1330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449310018128.jpg
841 KB, 1047x1330
>>53566812
>>53566778
>>
File: 4124151.jpg (494 KB, 1200x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4124151.jpg
494 KB, 1200x1728
>>53566812
>>
File: 1449571800765.jpg (140 KB, 2002x1124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449571800765.jpg
140 KB, 2002x1124
>>53566118
jag har min Umarumapp på taplåda så att jag kan skitbreva vart jag än är favä
>>
>>53566803
Ahh Naturen - Där kvinnor är tusen gånger bättre än män, fullständigt annorlunda organismer samspelar i frid för gemensam överlevnad och saker som etik och rasism är meningslösa.
>>
>>53566854
>umaru
>skitbrev

välj en
>>
File: Umaru blinkar.gif (1011 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru blinkar.gif
1011 KB, 500x500
>>53566935
>>
>>53566438
vif din sömn
>>
File: 1423476971727.png (162 KB, 343x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971727.png
162 KB, 343x270
>Ahh Naturen - Där kvinnor är tusen gånger bättre än män, fullständigt annorlunda organismer samspelar i frid för gemensam överlevnad och saker som etik och rasism är meningslösa.
>>
>>53567006
hade undulater när jag var liten och dom brukade vara tysta efter man la en filt över buren

t. inte samma anon
>>
File: mjau.jpg (740 KB, 850x1197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mjau.jpg
740 KB, 850x1197
>dkn ingen hungrig kattflicka att ge din mjölk till
>>
>>53567056
detta är sant, fåglar sover om det blir mörkt och inte lever om.
>>
File: 1452202136662.jpg (58 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452202136662.jpg
58 KB, 960x960
do nk en
>>
>>53566758
Vet ej om jag pallar med att runka i över en timme...
>>53566789
Tänk om jag är så fet och ful att jag inte kan få dem?
>>53566799
Förstår inte hur du klarar detta, känns som en plåga mer än en njutning.
>>
File: 1435073336428.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435073336428.webm
3 MB, 1280x720
>>53567057
>dkn
>>
>>53567057
>dkn man inte är en kattpojke så man kan sova hela dagarna
>>
>>53567117
o-oanständigt
>>
>>53567056
>>53567075
Kommer ihåg en kompis som hade 2 st som aldrig höll käften när vi teamspeakade. Filt eller inte. Han hade någon jävla pirat fantasi med fågeln på axeln, men när han släppte ut dom så sket de bara överallt och höll sig undan. Bättre med katt istället favä.
>>
Vad ska jag heta på stajlplejs?
>>
>>53567212
top jävla lel har dom öppnat lunarstorm igen

hade aldrig stajlplejs var nog för liten för det
>>
>>53566530
Nej. Vi störtar staten och bygger ett nytt land, Stormland.
>>
File: 1450619268730.png (763 KB, 787x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450619268730.png
763 KB, 787x830
>dkn objekt orienterad programmeringskursen verkar vara superseriös
Fitta, alla kurser man har läst innan är ju barnlek i jämförelse
>>
>>53567265
Varför inte Götaland? :^) Huvudstan får vara Göteborg efter det rensats upp rejält. Stockholm ska fan brännas ner till grunden.
>>
>>53567270
Breva, kanske kan jag hjälpa dig.
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
>>53567320
https://www.kth.se/social/course/DD1332/
Det är denna kurs, bara kolla labbarna ;_;
>>
>>53567265
>stormland
>>
>>53567240
Ja, jag hade aldrig heller stajlplejs men jag det var nog i början av lunarstorm jag gick med.
Det var så mycket bättre då, det finns inget som fyller den rollen nu på internet.
Nu är ju bara det stora problemet att ajg är skitdålig på att komma på namn.
>>
>>53567347
>kth

anon, det är bara att börja prata jämställdhet och hbtq frågor så får du högsta betyg.
>>
File: 1449335272325.png (199 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449335272325.png
199 KB, 800x600
YOU MAKE ME FEEL LIKE I DID YOU WRONG

GOING PLACES WHERE YOU DONT BELONG

EVER SINCE I LEFT THE CITY (You)
>>
File: 20030721135315.jpg (142 KB, 1024x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20030721135315.jpg
142 KB, 1024x608
>lunarstorm

>han hade inte nazistorm

>han *kjamades* inte med göebbels
>>
>>53567410
kringerar bara så jävla hårt på tanken att bygga ett "krypin" igen för att jag tänker tillbaka till när man var sådär 12-13 och satt på lunarstorm och autsade hela tiden

tror jag har nån gammal IDE-disk eller en cd-skiva liggandes med sparade html-koder för krypin nånstans hos mina föräldrar lel
>>
>>53567515

Ever Since I left from China, you, you, you
You and me, we just don't get along
You make me feel like I memed so wrong
Modding streams where you don't belong
Ever since I left from China, you
You got exactly what you asked for
Stuck my tiny egg roll in your mouth whore
Acting like you’ve never eaten Ming before
>>
>dkn inget nazistiskt Evropa
>>
File: 1451903726285.png (108 KB, 290x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451903726285.png
108 KB, 290x290
>>53567507
Jag lovar att aldrig jagjaga och låtsas se ner på ingejörer igen om jag klarar denna programmeringskurs ;__;
>>
>>53567347
Okej första labben är inte så svår men labb2 är rätt svår.
Labb3 är inte svår men inte hellre lätt, kommer kräva mycket tid.
Labb4 är lätt men kräver mycket tid.

Jag rekommenderar du börjar nu omgående med labb2 och sedan labb3 därefter labb4 och sist labb1.
>>
>>53567623
https://github.com/nicksenap
Här inga jagjag
>>
File: SnapeSeverus.jpg (162 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SnapeSeverus.jpg
162 KB, 1024x768
DUMBLEDORE DÖDADE SNAPE

Ni hörde det först här
>>
File: makise8.png (761 KB, 750x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
makise8.png
761 KB, 750x900
>>53567706
Bara att sätta sig och lära sig Java då, att byta till Datalogi var ett misstag ;_;
>>53567747
Tack :3c
>>
>>53567764
han e lukas farsa
>>
>>53567764
Varför i helvete skulle en lärare på Hogwarts döda rektorn, du är fan dum i huvudet.
>>
>dkn varit bajsnödig i 2 dagar men varje gång jag går på toa och klämmer så kommer inget ut

är jag mord?
>>
>>53567808
Makisse.
>>
>>53567764
>>53567817
>>53567825
bra brev sweddit
>>
>>53567825
Du förstår snart

sverigemedia är som vanligt sniglar jämfört med mig
>>
>hittade massa kringerande skit jag sparat på en av pappas diskar 2004 när jag köpte ny dator

fy fan va jag kringerar
>>
>>53567829
Sätt fötterna på en pall, sitt och ta det lugnt. Tryck inte för länge eller hårt då kan tarmen ploppa ut.
>>
rumpa
>>
>>53567846
är det en arg stormsnorre som väsnas?
>>
hai

I came to pick up my hagelslag
>>
>>53552020
Anon din jävel.

ansiktsbok/groups/207125839302364/

Vad ska man göra med den här länken?
>>
>>53567825
Han sa att rektorn dödar läraren dumfan
>>
>>53567968
>Vad ska man göra med den här länken?


Kan vi alla andra inte bara ställa oss och skratta åt den här anon?
>>
>>53567808
Ja anon, det är det. Du borde ta något enklare, så du får mer tid för att koda det du vill. Varför tog du ingen datavetenskapsutbildning hos DSV?
>>
File: 1x.png (37 KB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1x.png
37 KB, 280x280
>>53567968
ryck upp dig vet jag med att kolla lite på ryck vet jag
>>
File: 1449321863799.gif (737 KB, 200x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449321863799.gif
737 KB, 200x250
>>53567968
>svara på ett 17 timmar gammalt brev
>>
Gunvald dör i nya beck-filmen.
>>
File: 1449753812544.png (200 KB, 356x915) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449753812544.png
200 KB, 356x915
Shukufuku börjar bra desu
>>53568034
För att jag pluggade matematik innan och tyckte Datalogi 1-kursen var skoj, visste inte att de skulle vrida upp svårighetsgraden såhär snabbt
>>
>Dkn halvasiatisk men ser hel asiatisk ut
>Dkn de enda exotiska kukarna svenska tjejer vill ha är kebabkukar

Kommer jag någonsin få en flickvän eller har mina föräldrar gjort ett misstag
>>
>>53567764
VIFIF ;__________;
>>
File: 1423476971720.png (236 KB, 397x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971720.png
236 KB, 397x395
>Gunvald dör i nya beck-filmen.
>>
>>53568075
Sämsta filmdöden någonsin
>>
>>53568064
>han läser inte igenom gamla trådar som han missat

Klart han ska svara på ett brev om det är något han undrar över
>>
>>53568102
nej inga män förutom araber och afrikaner får FV
det är ju 2016
>>
>>53568102
Läser du r/asianmasculinity? Hört att dom är bra på fall som dig.
>>
>>53568075
kek hur?
>>
>>53568095
Aha, men om du tycker det är skoj med koda så ta någon utbildning hos DSV, ok? Jag föll för ingenjörsjagjaget, det är tufft och jag ångrar det. Så nu när jag har hjälpt dig lite, kan jag få leka med din röv :3c?
>>
>>53568102
>dkn bara en fjärdedel slavisk men helslavisk ut
>>
>>53568168
Blir skjuten
>>
>>53568102
Anon om du blir en fälla så gifter jag med dig direkt!
>>
File: 1423486245012.jpg (54 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245012.jpg
54 KB, 600x450
>de enda exotiska kukarna svenska tjejer vill ha är kebabkukar
>>
File: 1412631405354.gif (2 MB, 400x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412631405354.gif
2 MB, 400x359
>>PAX FÖR ATT GÖRA NÄSTA TRÅD JAG HAR EN BRA TRÅDSTART<<
>>
File: 1450814274751.jpg (9 KB, 476x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450814274751.jpg
9 KB, 476x289
>>53568144
>han läser inte igenom gamla trådar som han missat

Ja? Gör någon seriöst detta? Max så läser jag igenom tråden jag innehar mig i din autistiska jäkel.
>>
>>53568251
Ja? Annars riskerar man att missa en massa jagjag eller andra nyheter
>>
>>53568208
Ingen fälla men hyfsat androgyn
>>
Varför fan är den lätta tentan svår och den svåra tentan lätt? Häng er jävla bögar.
>>
>>53568246
haha mm
>>
File: 144442408281.png (89 KB, 417x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144442408281.png
89 KB, 417x234
Finns det något alls vita gener inte förlorar mot i fenotyp? Globalism kommer oironiskt utrota oss om några sekel fyfan
>>
>>53568251
>läsa igenom gamla trådar i jakt efter nya heta memes

ja, jag ser dig jack din ålder avslöjar dig
>>
File: 1452021994380.jpg (117 KB, 632x913) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452021994380.jpg
117 KB, 632x913
>>53568246
Snape är död upplagan kan du kalla den,
>>
File: 1449658472608.jpg (152 KB, 1031x882) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449658472608.jpg
152 KB, 1031x882
>>53568170
Men kodar man roliga saker på utbildningarna i DSV då? Verkar ju mest vara kodapa-utbildningar, och jag kom D-huset så kan vi fika och böga om du är söt
>>
>>53568287
>>53568102
Sött, br bi
>>
>>53568275
så om du t.ex är borta från tråden en dag så spenderar du flera timmar med att läsa ikapp alla trådarna?

brukar läsa ikapp nattråden på morgonen i sängen på mobilen men aldrig att jag hade orkat läsa ikapp trådar som är i full gång med snubblare
>>
File: 2861075_1200_675.jpg (29 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2861075_1200_675.jpg
29 KB, 612x344
Dumma goyim
>>
File: 1442342113581.png (379 KB, 414x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442342113581.png
379 KB, 414x549
>>53568275
>Annars riskerar man att missa en massa jagjag eller andra nyheter

Anon, jag..
>>
File: 1421371849778.jpg (20 KB, 354x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421371849778.jpg
20 KB, 354x459
>>53568310
>om några sekel
>>