[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 328
Thread images: 65
File: K.png (2 MB, 810x932) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
K.png
2 MB, 810x932
Edycja prawilnych dziewczyn
>>
>>53528716
https://www.youtube.com/watch?v=TRjQ3a65nMA
>>
pierwszy za śmierć eurokomuny
>>
>>53528716
pierwszy za głos Kalczyńskiej
>>
A mówiłem ze Orban tak zmanipulował tępa kaczkę ze sama się skompromitowała.
Posłał swojego Kaczora na Berlin, a teraz same Węgry nie chcą vetować interwencji eu w polityke polski
jebane robaki tak dać się wyruchać KISNĘ Z WAS KURWA AAAAAAAAAAA
>>
>Komisarz Elżbieta Bieńkowska głosowała za wszczęciem procedury przeciwko Polsce.
Po*nan lubi to.
>>
I'm going to Poland in a few months to train with your military for 6 months
How do I into Polish qts? Should I try and learn Polish?
>>
>>53528716
Tell the news Polan

(Germany/EU - Poland)
>>
>>53529193
fuck off occupant
>>
File: 1451081996631.jpg (13 KB, 276x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451081996631.jpg
13 KB, 276x254
>>53529125
Nie prowokuj obrazkiem
>>
>>53529245
not sure if its news but poland is commieblock and bydlo infested shithole that would be better under germany
>>
>>53529193
>Should I try and learn Polish?
No, seriously. They will suck you off just because you're from the US. No need to talk to them, just show them your dick, say something in English and you're good.
>>
>>53529125
Ale to nie ma sensu. Węgrom przydałby się nowy sojusznik. a uprawaniem hehe paczcie jakie realpolitiks my też możemy być edżi nic nie zyskują. Bo niby co takiego? Odwrócenie uwagi od Węgier? Jak już jest u nich po wszystkim i mogliby nas spokojnie popierać? Też mi bratanki.
>>
czy monk z szaolin popada w depresje?
>>
>>53528962
>jesteś chrześcijaninem więc twoim obowiązkiem jest jawne działanie na niekorzyść twojego kraju
To jest dokładnie to co robią Chrzescijanie.
>>
>>53529397
>Węgrom przydałby się nowy sojusznik
no, putin
>>
>>53529444
ale Putin jest sojusznikiem Niemiec
>>
>>53529444
I jakby nie mogli tego rozegrać na dwa fronty i mieć Polskę i Rosję jako sojuszników? Proszę Cię. mogliby z palcem w dupie, mamy wiele wspólnych interesów. Ale tego nie robią z jakiegoś powodu.
>>
>>53529412
azjaci nie mają uczuć
>>
Zuchy głosujcie na /asean/. Jebane balty nie mogą przejść:

https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
https://poal.me/zfqlqo
>>
File: 1.jpg (85 KB, 570x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
85 KB, 570x244
>POOLAND
>>
>>53529574
>mamy wiele wspólnych interesów
>węgry z nami tak
>węgry z putinem pewnie tak
>my z putinem raczej nie, nie przy tym rządzie
na mój gust za dyżo bolesnych kompromisów by to wymagało
>>
http://pikio.pl/nowy-pomysl-rzadu-akcyza-na-piwo-taka-sama-jak-na-wodke/

>Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów ma nowy pomysł na zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu wśród młodzieży. Według badań, piwo to alkohol po który młodzież sięga najchętniej i najczęściej. PARPA wyszła więc z inicjatywą ujednolicenia akcyzy na wszystkie alkohole. W efekcie podrożeją piwa, wina czy cydry, a cena mocniejszych alkoholi nie zmniejszy się.

>Choć piwo jest w Polsce zdecydowanie popularniejsze, w skutek podwyżki najbardziej podrożałoby wino. Według ekspertyzy przygotowanej na zlecenie PARPA, w przypadku wina akcyza wzrosłaby z obecnych 1,58 zł do aż 6,84 zł za litr. Przy piwie wzrost nie byłby tak duży. Akcyza zmieniłaby się z 0,48 zł do 1,43 zł w przypadku półlitrowej butelki czy puszki.

także tego
>>
File: 1442791272664.png (14 KB, 364x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442791272664.png
14 KB, 364x322
N O R G E
O
R
G
E
>>
>>53529679
lewaki same sobie fabrukują informacje

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1568678,Wegierski-komisarz-przeciwny-nakladaniu-specjalnej-procedury-na-Polske
>>
>>53529271
dzieki doktorze
>>
>Już niedługo ceny piwa i wina mogą poszybować w górę. Tego chce jedna z rządowych agencji, która propozycję podwyżki wysłała do Ministerstwa Zdrowia. Niebawem dokument ma trafić również na biurko ministra finansów. Jeśli rząd się do tego przychyli, to piwo byłoby droższe o ponad złotówkę, butelka wina nawet o kilka złotych. Branża browarnicza jest zaskoczona, że instytucja walcząca z nałogiem promuje pomysł branży spirytusowej.
>W efekcie nie tylko spadłaby liczba chorób poalkoholowych i koszt leczenia alkoholików, ale również - wzrosłaby produktywność gospodarki. Jak wynika ze "Sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu trzeźwości" za rok 2014 - polska gospodarka traci przez picie przynajmniej 30 miliardów złotych.

>Nie ma wątpliwości, że wysokość podatku i ostateczna cena wpływa na spożycie alkoholu. To wychodzi jak na dłoni, gdy spojrzymy na dotychczasowe podwyżki cen wódki w Polsce i na świecie. Akcyza szła w górę, liczba kupionych butelek w dół
ta, kurwa, świadczy o spadku sprzedaży, a nie spożycia. za komuny też ludzie na mety biegali i pili jakieś berbeluchy
>>
>>53529816
i bardzo dobrze jebany degeneracie, uczyć się a nie chlać
>>
File: 1435940580053.jpg (116 KB, 331x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435940580053.jpg
116 KB, 331x319
>>53529625
bo co bo /polska/ nie przeszla ?
>>
File: 1452029842435.png (137 KB, 296x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029842435.png
137 KB, 296x536
>>53529879
Spoko stary, uważaj żeby nie przedawkować.
>>
>>53529860
Czy NORGE to nowy TANAJNO?
>>
>>53529625
Dzięki, poszło na Balt
>>
>>53529816
dobra rzecz, w koncu bedzie mozna poznac czy ktos jest absolutnym degeneratem bo placze o muh akcyze alkoholu
jebac alkohol zbsz
>>
>>53529994
To. Dobrze tak pijakom.
Szkoda, że wódka nie skoczy w górę bo pewnie dalej będa mi się drzeć pod oknem po nocach.
>>
>tug dzięki twojemu ciężkiemu proksowaniu koriab może teraz tylko chujowo dziadkować naszą przegraną
czuje wyśmienicie
>>
>>53529992
juz i tak sie nie liczy bo /balt/ wygral
>>
>>53530077
przez was głupie chuje koriab teraz będzie spamował każde głosowanie
>>
>>53530077
>>tug dzięki twojemu ciężkiemu proksowaniu
dyskwalifikacja /norge/ : ^ )
>>
>>53529574
>Rosję jako sojuszników

A można jak najbardziej, jeszcze jak. Niech tylko ruscy przestaną nam zagrażać militarnie i zaczną z nami współpracować na zadach partnerstwa i wzajemnego szacunku. A nie czekaj to ruscy
>>
>>53530429
>Niech tylko ruscy przestaną nam zagrażać militarnie i zaczną z nami współpracować na zadach partnerstwa i wzajemnego szacunku
:>

ja nie wiem czemu więcej państw się nie buntuje przeciwko Rosji, narzekacie na UE i Niemcy ale to dużo lepsze niż ruskie ścierwa
>>
>>53529912
>piwa i wina

i prawidłowo, alkohole dla biedoty
>>
>dyskwalifikacja za proxy w pierwszej rundzie
znowu ci /int/ niemiłe?
>>
>>53530576
bo muh edgy męski i stanowczy putin
>>
File: 1425081320464.jpg (22 KB, 512x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425081320464.jpg
22 KB, 512x362
>"Podwyżka średniej ceny piwa o ok. 1 zł za 0,5 l byłaby najbardziej odczuwalna dla niepełnoletnich konsumentów, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na zdrowie publiczne" - czytamy w dokumencie Centrum im. Grabskiego. Jednocześnie ekonomista wskazuje, że nawet w przypadku znacznego podwyższenia akcyzy, wcale nie musi się odbić to na kieszeniach konsumentów. Dlaczego? Podwyżkę mogliby wziąć na swoje barki pośrednicy i sprzedawcy.
gówniak co przełaca żulowi, żeby mu piwo kupił nie znajdzie złotówki więcej
sprzedawca wspaniałomyślnie właduje się w dodatkowe koszty
skąd oni biorą takich ekspertów?

>>53530630
ale wiesz, że istnieje coś poza leśnym dzbanem i tatrą?
oj jak kisnę z plebejusza
>>
>>53530725
>>53530576
>aj waj rosja taka zła, bo pedałków prześladujo
>>
>>53530783
>każdy kto nie lubi p*tina to lewak
>>
>>53530783
a kto tu mówił o pedałach

przestań szitpostować, robaczku
>>
polska potrzebuje mniej zacofania a więcej homoseksualizmu
>>
>>53530861
>4chan
>przestań szitpostować
antyrosyjskie pedały, panie i panowie
>>
>>53530783
polska układająca się z rosją to jak spierdon układający się z największym patusem w szkole
zapierdala ci kieszonkowe i każe odrabiać jego lekcje w zamian za "ochronę" (czytaj: nie dam ci wpierdolu i inne patusy też nie dadzą ci wpierdolu, bo jesteś moją własnością)
>>
polska potrzebuje więcej prawdziwych mężczyzn z dziewczęcymi penisami
>>
>>53530783
>wciskanie pedałów w każdy możliwy temat
>>
>>53531002
>zapierdala ci kieszonkowe i każe odrabiać jego lekcje w zamian za "ochronę"
wypisz wymaluj UE
>>
>>53531055
ale ue to akurat nam kieszonkowe daje

inb4 memy kurwina
>>
>>53531055
nie
ue to jak mama dająca kieszonkowe i pomagająca odrabiać lekcje
ale któregoś dnia gówniak skończy szkołę i będzie musiał się usamodzielnić
>>
>>53531106
dajemy sie ruchac korporacjom przez eu, ale to raczej wina chujowej parti
>>
>>53531106
>daje
UE nam pożycza kieszonkowe a potem musimy oddawać 150% i jeszcze lodzika w toalecie.
>>
>>53531241
co polska dała unii?
>>
>>53531106
>>53531172
>taka jest wiedza polaków robaków o UE
WAS SIĘ POWINNO JEBAĆ
>>
>>53531315
usprawnioną kanalizację
>>
>W ogóle szykują jakiś plan krok po kroku, aby wdrożyć instrumenty dyscyplinujące. Z Węgrami im nie wyszło, bo się spóźnili, tego błędu nie chcą zrobić z Polskę.
w sumie śmieszne, nie wielu wie ze Krzyżacy byli pierwotnie zaproszeni do Węgier skąd zostali wyjebane bo Węgrzy wiedzieli ze hodują węza na własnej piersi
a te tępe polaki jak zawsze dały się nabrać no kurwa XDD
>>
>nowy filmik zjeba z dupy
>5 dni - 350 K obejrzeń
>czyli jakieś 2500 dolara zarobku
>za może 3 godziny pracy
>tak chujowe ze inteligentny człowiek nie wytrzyma 30 sekund be zakrindżowania się pod ziemię.

Co ja, kurwa, robię ze swoim życiem?
>>
>>53531449
każdy orze jak może
>>
>>53531322
morda prawackie scierwo UE to wspanialy projekt i najwieksza gospodarka swiata
>>
>>53531055
>on dalej porownuje UE do Rosji
jakbysmy byli Rosjanami pedale to by cie juz zamkneli za szkalowanie MATKI ROSJI
>>
>>53531449
I nawet nie musi zakładać spodni do pracy.
>>
>>53531738
tu chyba nie o Maxa Kolonkę chodzi
>>
najlepsi są tacy jak golonko, co przekonują że rosja to cywilizacja zachodnia/europejska XDD
>>
File: 1.jpg (28 KB, 310x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
28 KB, 310x310
>>53531792
>>
>>53531877
bo Kolonko to ruska agentura
>>
>>53530576
jedynie kuce w tym kraju narzekają na eu, nawet kaczafi nie jest za wyjsciem z uni, jedyny problem z unią to (zresztą jak zwykle w historii naszego kontynentu) jebana niemiecka żądza dominacji. Jeżeli dało by odniemczyć instytucje eu, przynajmniej na tyle by niemcy nie trzęsli całą wspólnotą tendencje separatystyczne poszczególnych krajów unii prawdopodobnie były by znacznie mniejsze
>>
>>53531960
i będzie mieć program w tv...
>>
>>53531990

pierdolisz? kolonko wypełni pustkę po lisie?
>>
>>53531979
no tak, bo wpychanie terrorystów, gwałcicieli i różnego rodzaju bydła to już nie problem

puknij się w łeb i przestań wędkować
>>
>>53531322
>le wszystko to żydowski spisek, żeby udupić polzgę xdddd xd d
>>
>>53532061
przestań przeżywać
>>
>>53532061
>muh imigranci to największy problem eu
ale wam /pol/ najebało do łba
>>
>>53531322
bo polaki robaki to bydło do jebania, oni myślą że unia to organizacja charytatywna rządzona przez przyjaciół z niemiec, którzy za friko dawają pieniądze, bo jak wiadomo zawsze bardzo lubili i dalej lubią polaków i tylko się nie mogą doczekać, aż pod ich okiem polska wyrośnie na konkurencję

>Głupia polska, głupie polaczki kurwa, was do Auschwitz tylko zaprowadzić kurwa, piecyki włączyć. Szkoda kurwa było na was cokolwiek wy głupie chuje wy.
>>
>>53532157
polaczki od setek lat nie ucza sie na bledach
zaprosili krzyzakow a pare setek lat pozniej sami sie do euro pchaja
powinismy zalozyc federacje v4 i oddac wladze w rece wegier
>>
A co jesli to wszystko wina żydów?
Przeciez to oni na tym najwiecej skorzystają...

https://www.youtube.com/watch?v=bwvh2NWJ_v0
>>
>>53532157
ale wiedz, że większość polityków ue nie tkwi w takiej mentalnej ugandzie jak ty
>>
File: UWAGA.jpg (171 KB, 610x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UWAGA.jpg
171 KB, 610x469
>>53532157
>>
>>53532252
>wypomina błędy polakom
>oddać władzę w ręce węgier
wiesz co, to już wolę szwabów
>>
czy zuchy wybrały już waifu tego freda?
>>
>>53532157
>unia = niemcy
takich debili nie ma
>>
>>53532021
wywalą lisa?
>>
>człowiek wierzący w starożytnych kosmitów miałby dostać swój program w tvp
niezłe memy
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gWaQ4pc6-XA
>>
>>53532593
Echelon pls
>>
>>53532430
a kurski go jeszcze nie wyjebał? w sumie to nie oglądam tv i mam wyjebane w wiadomosci jedyne informacje jakie ostatnio mam biorę z memów i ze starawych gazet na siłowni
>>
>>53532593
minister środowiska wierzy w chemtrailsy
>>
File: 1446421188367.jpg (170 KB, 610x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446421188367.jpg
170 KB, 610x469
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/michal-rachon-szefem-publicystyki-tvp-info

>kanie, sumlińskie, rachonie będą wam odbierały smak życia
>>
>>53533066
Autyzm jest już trendy.
>>
>>53532748
ja tez nie wiem żbsz
>>
>>53533066
a prezydent wierzy w Boga
>>
>>53532314
nie zauwazylem ze to zapostowales
mam nadzieje że się nie obrazisz :(
>>
to jest ta wlasnie kurwa polska przez taka kurwe polske przez was kurwa chuje nic sie w tym kraju nie zmieni bo jestescie chuj warci i trzeba was jebac ruchac i na was zarabiac bo jestescie banda narodowych kurwow i nieudacznikow rozumiecie to a tak tylko to sie w tej kurwie polsce nadaje powiedziec wam w ryj wreszcie wy glupie chuje ze jestescie prymitywami ze kurwa wasze pierdolone karty kredytowe to jest wasz majestat wasza godnosc robota kurwa w koroporacji i karta z debetem to wy kurwa polacy chuj z wami nie warto bylo kurwa nie warto bylo zrobic nic co wy sie aa szkoda kurwa gadac szkoda szczepic ryja naprawde niech was sluchajcie ci ktorzy sie glupie kurwy niech was szlak trafi chuj warci jestescie antypolakami jestecie dobranoc
>>
>2016
>UE jeszcze istnieje
kiedy to wszystko się skończy?
>>
>2016
>świat jeszcze istnieje
kiedy to wszystko się skończy?
>>
>>53532593
>ugh i egh ociosali 300 tonowy blok dlutami z gowna a potem przeniesli je pietnascie kilometrow w andach
>potem, uzywajac dłuteł z gówna, zaprojektowali bloki w kształcielitery "H" i ociosali je tak ,że nawet po 15 tysiącach lat można się zaciąć,i ułożyli je tak że nadaja puma pumku wyjatkowa odpornosc na trzesienia

Nie mówie że kosmici, ale kosmici.
>>
>>53533197
na pewno się nie skończy póki polaki będą żyły, jeszcze będą za UE umierać zobaczysz
>>
>>53533241
Jak ty skończysz.
>>
>>53533197
myślisz że Bruksela odda władzę bez walki?

liczą że wpuszczeni uchodźcy pozabijają się z prawakami i będzie pokUj przez duże U
>>
>>53532593
Scully wypierdalaj
>>
Wynik wyborczy KWW Watykan to jest jakaś porażka, ja myślę że to polskie, kurwa głupie społeczeństwo, te kurwa banda imbecyli która głosowała na tych kurwów karakanów z wykopu to jest jakieś kurwa nieporozumienie. Jeśli tyle dla was znaczy... jeśli tyle dla was znaczy, ludzie takie zaangażowanie społeczne, jak moje gdzie postawiłem moją rodzinę, moje życie prywatne, kremówki, małe dzieci, wszystko inne i dla was tylko znaczyło to pierdolone 21 czy 37 tysięcy głosów, to was powinno się jebać kurwa, tak się powinno was jebać, jak tylko was może jebać wykop. Karaczan was tak nie wyruchał, jak wyrucha was wykop, kurwa. Aż wasz kukle kurwa będą swędziały z bólu. To jest dramat kurwa. To jest dramat, że w tym antyludzkim państwie, w tym państwie w którym media kurwa nie były w stanie powiedzieć, że Jana Pawła zaszkalowano, że ten człowiek ma 118 wyroków uniewinniających, że te sądowe KURWY! powtarzam sądowe KURWY! sądowe KURWY tego człowieka oskarżały bezpodstawnie i po latach uniewinniały, że to nie jest czymś wartym tego, by tego człowieka wprowadzić do parlamentu. Będzie was wykop ruchał w dupę, będzie was wykop kurwa dymał tak, jak was karaczan nie dymał. Ta kurwa, ten mały karakan, jebany Białek śmieć, zniszczy was. Rolewskie, Prządlaki, Terki, gamebity freetoplaye będą wam kurwa odbierały smak życia wy kurwa idioci. Narodowi, polscy idioci. Ja mam to w piździe kurwa, bo mnie stać na wszystko. Będę żył kurwa tak! Wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony z Polski i będę się z was kurwa polskie frajery śmiał, żeście takie głupie są, tacy kurwa debile, którzy te kurewstwo wykopowe wybrali. Nie na Watykan, nie na Wojtyłę, tylko na jakieś kurwy Zalgo, Żydów w dupę jebanych kurwa, na Białków popierdoleńców głosowali. To właśnie jest ta kurwa Polska.
>>
>>53533345
Nie może być pokojó bez bulu i cierpieńa.
>>
Przez taką kurwę Polskę, przez was kurwa chuje nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warci i trzeba was jebać, ruchać i na was zarabiać, bo jesteście bandą narodowych kurwów, nieudaczników. Rozumiecie to? A wam kochani, którzyście głosowali na mnie, którzyście wspomagali mnie, dziękuję. Bo to garstka Polaków, garstka Polaków, dzisiaj to jest 21 tysięcy osób, może 37. (Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączę na amen) Tak, tak, tylko to się kurwa w tej kurwie Polsce nadaje. Powiedzieć wam w ryj wreszcie, wy głupie chuje, że jesteście prymitywami, że kurwa wasze pierdolone karty kredytowe to jest wasz majestat, wasza godność. Robota kurwa w korporacji i karta z debetem, to wy kurwa Polacy, chuj z wami. Nie warto było kurwa, nie warto było zrobić nic... co by się... a szkoda kurwa gadać, szkoda strzępić ryja naprawdę. Niech was... Słuchajcie. Ci, którzyście głupie kurwy głosowały na wykop niech was szlag trafi, chuj warci jesteście, anty-polakami jesteście. Dobranoc. Co jest kurwa pedale? Co chciałeś powiedzieć? No. Dobra, na razie, wypierdalam. Kurwa, szkoda było 9 spraw o pedofilię, szkoła było kurwa ujawniać afery kremówkowe. Głupia polska, głupie polaczki kurwa, was do Auschwitz tylko zaprowadzić kurwa, piecyki włączyć. Szkoda kurwa było na was cokolwiek wy głupie chuje wy.
>>
>>53533197
>>
N O R G E █▬█ █ ▀█▀
O █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
R █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
G █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
E G R O N █▬█ █ ▀█▀
█ █ █ █ O █▬█ █ ▀█▀
█ █ █ █ R █▬█ █ ▀█▀
█ █ █ █ G █▬█ █ ▀█▀
N O R G E █▬█ █ ▀█▀
O █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
R █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
G █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
E G R O N █▬█ █ ▀█▀
>>
█▬█ █ ▀█▀
N O R G E █▬█ █ ▀█▀
O █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
R █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
G █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
E G R O N █▬█ █ ▀█▀
█ █ █ █ O █▬█ █ ▀█▀
█ █ █ █ R █▬█ █ ▀█▀
█ █ █ █ G █▬█ █ ▀█▀
N O R G E █▬█ █ ▀█▀
O █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
R █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
G █ █ █ █ █▬█ █ ▀█▀
E G R O N █▬█ █ ▀█▀
█▬█ █ ▀█▀
>>
File: 1447525997260.jpg (33 KB, 493x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447525997260.jpg
33 KB, 493x386
>>53533513
>Powiedzieć wam w ryj wreszcie, wy głupie chuje, że jesteście prymitywami,
>>
>>53533345
>uchodźcy pozabijają się z prawakami i będzie pokUj przez duże U
Moja mama gdy taki był cel, w końcu prawdziwi ateistyczni masoni nienawidzą i Muslimów i Chrzescijan.
>>
File: 1444051075614.jpg (220 KB, 448x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444051075614.jpg
220 KB, 448x455
https://youtu.be/sogqMIkX2bM
>>
Czemu w europie widać ludzi w burkach, a w krajach arabskich nie ma ludzi ubranych tak?
https://www.youtube.com/watch?v=tihMVlNb76A
>>
File: norwegian-flag[1].jpg (738 KB, 1000x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norwegian-flag[1].jpg
738 KB, 1000x667
TYLKO NORGE WY ROBALE JEBANE

N O R G E
O
R
G
E
>>
>>53533954
bo eurogejczyków trzeba jebać, ruchać, bo są chuja warci
>>
>>53533954
Laickie sniade książęta będą robić Dubaj ze wszystkich krajów Arabskich i zrobili to czego europejczycy nie potrafili. Wyjebali z nich prawackie bydło.
>>
>>53534049
Roald Amundsen gwałcił małe dzieci
>>
TYLKO

N O R G E
O
R
G
E

WY POLSKIE ŚMIECIE
>>
>>53534131
t. eurokomisarz
>>
>>53533908
brakuje mi go żbsz

całemu PiSowi go brakuje
>>
>>53534051
>>53534051
>>53534051
>>53534051
>>
>>53534159
t. POLSKI KARAKAN
>>
File: YIANaLY.jpg (69 KB, 599x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YIANaLY.jpg
69 KB, 599x306
coście kurwa zrobili teraz nam odbioro demokracje
>>
File: 3.gif (19 KB, 199x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.gif
19 KB, 199x276
>koriab dostał przez ciebie ataku autyzmu
wieczór zrobiony
>>
File: 744654269.jpg (56 KB, 471x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
744654269.jpg
56 KB, 471x460
>>53534187
przygotowani na jebanie w dupę od unijnych komisarzy?
>>
File: brawo_polska.png (4 KB, 202x47) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brawo_polska.png
4 KB, 202x47
brawo polska
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>Ryszard Petru na Śląsku: Tu powinny być "małe Niemcy"
>Lider Nowoczesnej przekonywał, że autostrada A4 powinna stać się „autostradą przemysłu". - W tym miejscu mogą być takie "małe Niemcy" Europy Środkowo-Wschodniej, bo naprawdę stać nas na to, umiemy to robić

premier polski za 4 lata
>Was się powinno x
>>
>>53534470
petru wie jak zrobić dobrze śląskim zwierzakom
>>
>>53534577
pewnie jeszcze przywiózł czypsy
>>
>>53534577
a ty na niego będziesz głosował karakanie jebany
>>
File: A.jpg (22 KB, 299x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A.jpg
22 KB, 299x411
>>53534470
Wpadłem własnie na genialny pomysł, aby podzielić to legendarne zdjęcie na dwie połówki. Dzięki temu będzie mogło pojawiać się częsciej.. Nie musicie dziękować.
>>
YYYYYYYYYYYYYYYYY KUUUUUUUUUUURWAAAAAAAAAAA

POOOOOOOOOOLAAAAAAAAAACYYYYY ROOOOOOOOOOBAAAAAAACYYYYYY KUUUUUUURWAAAAAAAAA
>>
>>53534548
>Be realistic, though. Nederdraad can't join /deutsch/, /fr/ can't join /hisp+luso/, and /ita/...might be an exception. /polska/ can fit easily into /v4/ because /v4/ already has a shitton of Polish posters. It's Poland, Hungary, Slovakia, and the Czech Republic, right? Sure, things will change, but it's all for the greater good.
>>
File: B.jpg (21 KB, 342x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B.jpg
21 KB, 342x409
>>53534664
>>
>>53534728
raczej /v4/ może się zmieścić w /polsce/
>>
File: 1445703784248.jpg (63 KB, 625x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445703784248.jpg
63 KB, 625x440
Czy Duda będzie jebał komisarzy UE?
>>
>>53534664
>>53534781
>Polska A i B
>>
>>53534713
t. Martin Schulz
>>
>>53534789
desu myslalem ze /polska/ jest duzo szybsza niz /v4/ ale jednak nie

/polska/ w nocy strasznie zdycha, inne generaly tak nie maja
>>
>>53534470
>autostrada A4

LEL Autostrada kończy się jakieś 30 kilometrów za zgorzelcem. Dalej jest "droga szykiego ruchu" bo rozkradli hajs na budowe.
>>
>>53534985
>Dalej jest "droga szykiego ruchu" bo rozkradli hajs na budowe.
oj tam, oj tam, nic się nie stało, teraz ważne jest, że te kurwie karakany z pisu odbierajo nam demokracje
>>
File: 2e6027e5ce91a7.jpg (51 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2e6027e5ce91a7.jpg
51 KB, 479x720
Ehh, anoni. Chociaż jednego milfa to mogli zostawić.
>>
>>53535036
reported
>>
File: 1441291780355.jpg (40 KB, 552x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441291780355.jpg
40 KB, 552x372
>>53535102
>cygański ryj
>>
>>53534470
>autostrada przemysłu
TIRY NA TORY
>>
>>53534952
BO /POLSKA/ TO GÓWNO
>>
>>53535179
>>
widzę, że jak mnie nie ma to karaczan pełną gębą.
>>
>>53535739
>sugerowanie, że przynajmniej połowa tutaj nie lurkuje jakiegoś polskiego chana
>>
>>53529125
niezły bait żtp

>>53535878
to widać, słychać i czuć. zwłaszcza smrut
>>
File: 58a017e4.jpg (81 KB, 600x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58a017e4.jpg
81 KB, 600x383
http://wpolityce.pl/polityka/278045-w-szantazowaniu-polski-kontrola-komisji-europejskiej-chodzi-o-setki-miliardow-zlotych-i-ksztalt-ue
>>
>>53535996
>bycie niemiecką jaskinią gwałtu to coś złego
>>
>>53535996
to całe monitorowanie ma polegać na tym, że będą więcej gadać z obecnym rządem.
najwczesniej dopiero w marcu mieliby jakies wnioski wydać, ale i tak nie mogą żadnych decyzji wydawać. tyle szumu o gówno, jajebe

pomijam już fakt, że prawdziwe rozmowy się dopiero zaczną next week
>>
Anony mam pytanie
Czemu kobiety mówią bez ładu i składu, skaczą z tematu na temat i nigdy nie dochodzą do sedna?
>>
Ludzie już zapomnieli "the deeply concerned" mem.
Unia będzie wyrażać głębokie zaniepokojenie za zaniepokojeniem.
>>
>>53536269
Bo kobiety to kurwy
ps. to prawda
>>
>>53535294
tylko

N O R G E
O
R
G
E
>>
>>53536269
bo sa glupie
>>
>>53536286
Myślałem że to mem ONZ, a nie UE
W sumie jeden chuj, oba są zbędne
>>
>>53536345
UE zachowuje się dokładnie tak samo.
Zwołują narady, po czym mówią, że są głeboko zaniepokojeni. Ciekawe tylko, co zamierzają dokładnie robić. Widzę natomiast po tym fredzie, że wciąż jest tutaj dużo lemingów.
Nie będzie łatwo oczywiscie, ale wiele zależy od tego co się w najbliższych miesiącach będzie działo.
>>
Anony, mam pytanie.
Czemu gameplay w Mass Effeccie musi być taki chujowy?
>>
File: HKrkAL.gif (2 MB, 320x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HKrkAL.gif
2 MB, 320x204
>Wojciech Czuchnowski, znany dziennikarz gazety Adama Michnika, namawia żołnierzy Wojska Polskiego do wypowiedzenia posłuszeństwa obecnym władzom państwowym Rzeczpospolitej. Na swoim blogu napisał m.in.: "Sprzeciw wobec rozkazów wydawanych przez Macierewicza i jego ludzi jest obowiązkiem przyzwoitego Polaka i żołnierza". Moim zdaniem mamy do czynienia z jawnym podżeganiem do popełnienia przestępstwa.
>Na blogu Wojciecha Czuchnowskiego możemy przeczytać m.in.:
>"Chciałbym dołączyć do tych, którzy namawiają żołnierzy do nieposłuszeństwa. (...) Uważam, że Antoni Macierewicz nie jest godny pełnić funkcji ministra obrony narodowej. Postawienie go na tym stanowisku to policzek dla armii i dla Polski. Sprzeciw wobec rozkazów wydawanych przez Macierewicza i jego ludzi jest obowiązkiem przyzwoitego Polaka i żołnierza. Namawiam do tego".
>>
>>53536460
Eh, w sumie mam to w dupie, jak się wszystko zjebie, sznur i do lasu.
A jak nie, to jak najdłużej na studiach a potem sznur i do lasu.
W sumie głowa mnie boli, a muszę się na kolosa jutro nauczyć.
Ehh.

>>53536512
>Bioware
>Robienie dobrych gier
Twój wybór jest ograniczony do jednej opcji
>>
File: 1417985523873.webm (3 MB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417985523873.webm
3 MB, 1080x1920
smiecie

DO GAZU Z WAMI
>>
>>53536460
>Widzę natomiast po tym fredzie, że wciąż jest tutaj dużo lemingów.

Ty to bierzesz na poważnie? Przecież to są heheszki z karachujka i z wykopków udające lemingi.
>>
>>53536566
>sznur i do lasu.
o to się nie musisz martwić. KODy się wyłamują. Rzepliński kręci lody z Dudą, Petru się kompromituje, a media się oczyszczają. Najgorszy był grudzień. Teraz stopniowo będzie się uspokajać.
>>
File: 1452639583965.png (24 KB, 500x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452639583965.png
24 KB, 500x560
>>53536513
/pol/ miał znowu rację
>>
>>53536595
>udających
Ja myslę, że oni naprawdę mają srakę zamiast mózgu.
>>
File: 1450508632675.jpg (8 KB, 130x148) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450508632675.jpg
8 KB, 130x148
>>53536574
ok
ale ty idziesz z nami
>>
>>53536679
To nic. Jerzy Stuhr namawiał do rzucania cegłą i przelewania krwi. Teraz dopiero widać, jakie mamy robactwo u nas.
>>
File: Jean-Claude-Juncker.jpg (392 KB, 2200x1320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jean-Claude-Juncker.jpg
392 KB, 2200x1320
>>53536574
dosłowny cytat przemówienia Junckera do Polaków
>>
File: mapa_big.jpg (1 MB, 2319x1276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mapa_big.jpg
1 MB, 2319x1276
>>53536631
Może i tak, ale w sumie to nie mam po co żyć.
Całe życie spierdonowałem, i dalej będę spierdonować do samego końca.
>tug nie dożyje wielkiej rzeczpospolitej
>>
>>53536768
Ottingera, nie Junckera
>>
>>53536768
szanuję go
>>
>>53536808
>Może i tak, ale w sumie to nie mam po co żyć
a to przepraszam, nie przeszkadzam. aczkolwiek szkoda. są gorsze rzeczy niż bycie spierdoliną.
np. ten oto>>53536879
>>
>>53536513
>obrazek
Zawsze mnie rozpierdalało, jak lewica może się smiać z tego co prawica mówi i robi, a prawica moze się tylko smiać z tego jak kto wygląda i jak kaszle.
>>
>>53536808
>świat bez japonii
>>
>>53536269
>mówią bez ładu i składu

a to każdemu debilowi tak się wydaje, jak czegoś nie ogarnia
>>
>tug pograłbyś w jakąś strategię, albo chociaż eroge ale nie możesz bo musisz publikować
ech zuchy bycie doktorantem to jak bycie spierdoliną tyle że z jakimś celem w życiu
>>
File: 1448455882577.jpg (137 KB, 781x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448455882577.jpg
137 KB, 781x710
>>53536906
No w sumie masz rację, wolę być spierdonem niż koriabem
>>53536943
No mapa nie jest idealna, zostawiłbym japonię, gorszą koreę wyjebał, i odtworzył Rodezję pod zarządem Polskim.

Also łeb napierdala jak pojebany, 4 apapy i 2 ibupromy a ten dalej swoje.

Kurwa dlaczego nie mogłem się urodzić jako mongoł i sobie popierdalać na koniu z łukiem.
>>
http://pikio.pl/skandal-pedofilski-w-chorze-brata-papieza/

>Niemieckim Kościołem katolickim wstrząsnął skandal pedofilski, w który zamieszany jest brat emerytowanego papieża, Benedykta XVI. W jednym z kościelnych chórów, na przestrzeni lat molestowanych było ponad 231 młodych chłopców.

>W chórze bawarskich chłopców przy katedrze w Regensburger na przestrzeni lat dochodziło do molestowań seksualnych, gwałtów i demoralizacji młodych chłopców przez katolickich duchownych. Tylko w latach 1953-1992 ofiarami zwyrodnialców stało się 231 chłopców.
>>
A oto cała procedura
>Proces ten składa się z trzech etapów.

>Pierwszym jest ocena KE, podczas której gromadzone i oceniane są wszystkie informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń.

>W kolejnym kroku, o ile sprawa nie zostanie załatwiona wcześniej, procedura przewiduje publikację przez KE "zalecenia w sprawie państwa prawnego". To wytyczne, by państwo członkowskie rozwiązało zidentyfikowane problemy w wyznaczonym terminie i poinformowało o tym Brukselę.

>W trzecim etapie KE monitoruje działania podjęte w odpowiedzi na jej zalecenia. Jeśli uzna, że nie są one wystarczające, może skorzystać z mechanizmu przewidzianego w art. 7 Traktatu o UE, czyli zwrócić się do Rady o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszania wartości UE przez kraj unijny.

I oto cały szum. Koń by się usmiał.

>>53537019
>No w sumie masz rację, wolę być spierdonem niż koriabem
no raczej
>>
File: 1444048215618.png (325 KB, 382x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444048215618.png
325 KB, 382x417
>>53536920
>szechterowiec dosłownie namawia do zdrady stanu
>a-ale p-prawica sie smieje jak ktos kaszle
czy to ten słynny tok rozumowania lewaka
>>
>>53536808
>świat bez anime

>>>/trash/
>>
>>53536513
przypomniałeś mi tym obrazkiem historyjkę

>bądź strasznie chory
>jedź autobusem do lekarza
>nagle wydzielina w płucach i uwalniasz demona prawie jak michnik
>jakieś gimbusy z pędzlami na głowach zaczynają smieszkowac, że hehe uwolnił demona xdxd pewnie lewak

pewnie któryś z nich już o tym pisał w /polsce/
>>
>anime
>>
File: 1447184738963.jpg (329 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447184738963.jpg
329 KB, 1280x720
>>53537248
>anibe
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8oj3oI_Mr50

dlaczego to tak cyngluje le waków?
>>
Endlösung der Polenfrage WANN ?
>>
>>53537097
Ale w tym nie ma niczego smiesznego, a my mówimy o rzeczach zabawnych.
To tak jak szczytem dowcipu prezentowanego na prawackich stronach smieszkujących z lewicy są obrazki o tresci HE HE HE LEWAKI DO PIACHU.
>>
>>53528742
>obie wyszły za Szwedów, nie moglem tego przeżyć
Polska TAK

A tak w ogóle to ten typ ma ADHD? Bo nie da się tego słuchać, dosłownie Reddit: Przemowa
>>
>>53537392
t. eurokomisarz Bieńkowska
>>
>>53537371
mnie tam śmieszy, że michnik kichnie i już cała prawica ma mokro w majtkach z podniety
>>
File: 1424999632935.jpg (99 KB, 1024x1450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424999632935.jpg
99 KB, 1024x1450
>>53537364
>anikukuryku
>>
>>53537428
t. polak zgnilak
>>
>>53537440
ja lubie memy a wściekłe le waki od razu mnie atakują i wyzywają od prawaków
https://www.youtube.com/watch?v=7WPFtDhJLQg
>>
>>53537403
poczucie humoru rosnie proporcjonalnie z intelektem.
>>
File: 1417636018589.jpg (192 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417636018589.jpg
192 KB, 1200x800
>>53537428
co do mnie kurwo powiedziales?
>>
>>53537557
t. meme sapiens
>>
>>53537669
Staje się bardziej wyrafinowane, a nie rośnie
Byle debil będzie się śmiać z każdego kurwa rzuconego, a ktoś inteligentny będzie potrafił docenić prawdziwy humor.

>>53537760
Wypierdalaj, miałeś tripa zmieniać na 2016 kłamliwa kurwo.
>>
File: 1452592194451.jpg (321 KB, 1068x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452592194451.jpg
321 KB, 1068x1600
>>53537808
zmienilem na tydzien chyba

ale tamten nie mial koreanskich znaczkow to po chuj mi taki ?
>>
>>53537760
- Martin Schulz w rozmowie z polskimi delegatami
>>
File: rdpip.png (214 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rdpip.png
214 KB, 482x590
>>53537890
>nawet słowa nie dotrzyma
Koriab, panie i panowie
>>
będzie nadzór nad niemcami?
>>
>>53537896
i powinien tak powiedziec nie mam nic przeciwko polacy to bydlo i sie powinno ich adekwatnie traktowac - jak bydlo
a nie udawac ze kurwa rownosc jakas
>polacy
>prawa czlowieka
>polak
>czlowiek
ja pierdole
>>
>>53538104
byłbyś wspaniałym eurokomisarzem imo, zastanawiałeś się nad karierą w Brukseli?
>>
>>53538104
>Uważanie że bycie w cudzym gównie jest lepsze niż w swoim
>>
>>53538198
nie, musze wyjechac do Niemiec, zdobyc obywatelstwo, zmienic nazwisko na niemieckie i zmyc ten brud ze mnie
>>
>>53538198
Przecież wiadomo że korab to tusk używający proxy.
>>
>>53538100
Oby
>>
Dobra, a tak na serio, opinie na temat skyline Warszawy?
>>
>>53538586
marszcz pingwina
>>
>>53538586
tyle lat, ciągle ten sam temat
>>
File: 1446917140904.jpg (11 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446917140904.jpg
11 KB, 225x225
>>53538586
korab spierdalaj
>>
>>53538586
co cię kurwa obchodzi stolica robactwa? interesuj się berlinem.
>>
>WYDARZENIA POLSATU: "Donald Tusk miał prosić na spotkaniu z socjalistami w Parlamencie Europejskim, by powstrzymali Jarosława Kaczyńskiego"
>>
>>53538723
Tuszcz daje rade
>>
>>53536513
lewackie gówno moze se postowac co chce, wojsko od zawsze jest bardziej konserwatywne i prawicowe
>>
File: 4mwzzf.jpg (172 KB, 625x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4mwzzf.jpg
172 KB, 625x375
>>53538723
>>
>>53538826
to
tam czasami lubią się trochę w dupska pobzikać w koszarach, ale można im to wybaczyć
>>
>>53538826
Jakos mnie to nie dziwi, mądrzy ludzie nie idą do wojska.
>>
>>53538826
>lewackie gówno moze se postowac co chce
no według PO, KODów i Petru nie może, bo nie ma demokracji, nie ma wolnosci słowa w mediach
>>
>>53538973
mądrzy ludzie idą na gender studies żbsz
>>
>>53539111
i pracują później jako blogerzy
>>
>>53539209
dobrze że nie coach
>>
>>53538721
berlin jest chujowy

Opinie na temat skyline Frankfurtu?
>>
File: co te.jpg (25 KB, 643x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
co te.jpg
25 KB, 643x385
>>
File: smug chomik.png (31 KB, 269x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug chomik.png
31 KB, 269x199
Ale wy wszyscy jestescie kurwa uposledzeni.
>>
File: pyongyang-skyline.jpg (267 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pyongyang-skyline.jpg
267 KB, 1280x853
opinie na temat skyline pjongjangu?
>>
>>53539650
10/10
>>
>>53539597
tylko kurwa zgoda i nasze wolne media
>>
>>53539597
zatrzymywany pedofil broni się przed odebraniem laptopa z loli
>>
File: ta.jpg (216 KB, 1600x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ta.jpg
216 KB, 1600x910
>>53539650
1 fajny budynek(niedokonczony) i tyle
>>
File: 1447517459406.jpg (44 KB, 578x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447517459406.jpg
44 KB, 578x391
>>53538586
>>
>>53539736
>loli
>pedofil
Zuszku pedofili tępić ale 2dgówno to nie pedo.
>>
File: 1066_452e_900.jpg (81 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1066_452e_900.jpg
81 KB, 900x675
opinie na temat wrocławskiego skyline?
>>
>>53539908
>co pan panie władzo, przecież ona jest tylko narysowana )))
>>
File: niamey.jpg (46 KB, 275x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
niamey.jpg
46 KB, 275x292
opinie na temat niamejskiego skyline?
>>
>>53539976
nie wiem z czyich pieniędzy to powstało, ale szanuję dziadziusia
>>
>>53539976
Ładny widok z góry
>>53539992
>>53539908
Niby 2d ale można kurwa fapać do gołej 6 latki nie mając tego na sumieniu
>>
>>53539976
benis :DDDDD
>>
>>53540085
Jak można*
>>
czy to prawda że 90% Polaków to patole? Wszyscy Polacy którzy tu są ciągle ćpają keta i amfe... wymiotuje już tymi cebulami.
>>
>>53540164
Na pewno nie 90%
Tu żyją też normalni uczciwi ludzie
>>
>>53540164
Nie, ale 90% Polaków w UK i Holandii to patole.
>>
>miałem w podstawówce w klasie kolegę debila, który marzył tylko o jednym: zostać twórcą kreskówek
>tug gdy znaleźliśmy w jego pokoju góry kartek z przechujowo narysowanymi krokodylami
>Co to jest Mati?
>-Krokomony.
>Co kurwa?
>-Krokomony, moja bajka.
Okazało się, że Mati przerobił wszystkie Pokemony I i II edycji na krokodyle. Jak może się domyślacie, nie został twórcą kreskówek.
>>
>>53540164
No własnie w tym widz, że patole wyjechały za granicę
>>
>>53540458
Fajnie, navy seals pastę też przetłumaczysz?
>>
>>53540164
czysta prawda
>>
File: krokomon.png (8 KB, 417x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krokomon.png
8 KB, 417x319
>>53540506
>nie wienie, że to oryginał
>>
>>53540511
kiedy wykurwiasz z polski?
>>
File: 1422924614266.jpg (151 KB, 870x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422924614266.jpg
151 KB, 870x960
>moja mama gdy owsik rozjebał matkę kurkę jak dzieciaka
>>
File: 96OS9Xj.jpg (107 KB, 572x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
96OS9Xj.jpg
107 KB, 572x471
>>53540557
>oryginał z kwejka
>>
>>53540630
a co się stało?
>>
>>53540458
pewnie teraz lata dla jakiejś agencji reklamowej
>>
>>53540829
chyba o narkotyki chodzi bo ten owsik słynie z narkotyzowania dzieci
>>
>>53540928
I z uranu
>>
The fact that a province was torn from the German Reich and that other German territories were given to the Polish State was explained on the grounds of national necessity. Later, plebiscites everywhere showed that no one wished to become a part of the Polish State - that Polish State which arose out of the blood of countless German regiments. It then expanded at the expense of old settlement areas and above all at the expense of intelligence and economic possibility.

One thing has been clearly proved in the last twenty years; the Poles who had not founded that culture also were not able to maintain it. It has been shown again that only he who is himself culturally creative can permanently maintain real cultural performance.

Thirty years would have been sufficient to reduce again to barbarism those territories which the Germans, painstakingly and with industry and thrift, had saved from barbarism. Everywhere traces of this retrogression and decay were visible.

Poland itself was a 'nationalities State.' That very thing had been created here which had been held against the old Austrian State. At the same time Poland was never a democracy. One very thin anemic upper class here ruled not only foreign nationalities but also its so-called own people.

It was a State built on force and governed by the truncheons of the police and the military. The fate of Germans in this State was horrible. There is a difference whether people of lower cultural value has the misfortune to be governed by a culturally significant people or whether a people of high cultural significance has forced upon it the tragic fate of being oppressed by an inferior.

In this inferior people all its inferiority complexes will be compensated upon a higher culture-bearing people. This people will be horribly and barbarically mistreated and Germans have been evidence of this fate for twenty years.
>>
>>53541062
czy to te słynne przemówienie Tuska z dzisiaj?
>>
>>53541062
Chyba kpisz sądząc że to ktoś przeczyta.
>>
>>53541062
nie obchodzi mnie czy polskie państwo uciskało kiedykolwiek niemieckich mieszkańców i niespecjalnie mnie to zajmuje, nawet jeżeli by uciskało

wkurwia mnie niesamowicie natomiast to, że uległo, zamiast dopierdolić całą mocą i swoim majestatem póki była pora

honor to obrzydliwa rzecz i tylko głupcy i dzieci mogą bezkrytycznie podchodzić do czegoś tak obrzydliwego
>>
>>53539976
duży ten komin fabryczny
>>
>>53541062
Adi w swoich poglądach był mniej stabilny niż 18 letni kuc czytający na przemian o marksizmie i wolnym rynku.
Gdybyśmy się sprzymierzyli z Rzesza to od razu by się znalazł jakiś zaginiony dokument twierdzący ze Polacy to tak naprawdę zaginione plemie alano-gernmao-sarmatów które dostaje honorowy przydomek rasy wyższej.
>>
>>53541488
Chuja by to zmieniło na dobrą sprawę, bo dostalibysmy wpierdol razem z Rzeszą.
Chyba, że implikujesz wygraną Osi, ale to też chuja warte rozważania bo w takim wypadku wojna toczyłaby się dalej póki cały swiat nie byłby Niemcami.
>>
dobra, anansy skojarzyło mnie z dwiema dupami na tinderze dawajcie swoje najlepsze nawijki na podryw bo autyzm mocno
>>
>>
>>53541770
Mam na myśli to, ze gdybyśmy do nich dołączyli to już magicznie nie bylibyśmy podludźmi tylko sprzymierzeńcami.
Myślisz że udało by mi się zabezpieczyć jakikolwiek sojusz gdyby publicznie nazywali tak np Japonię, Bułgarię lub Finlandię?
>>
>>53541488
>Gdybyśmy się sprzymierzyli z Rzesza to od razu by się znalazł jakiś zaginiony dokument twierdzący ze Polacy to tak naprawdę zaginione plemie alano-gernmao-sarmatów które dostaje honorowy przydomek rasy wyższej.
Na jakich kurwa warunkach byśmy się sprzymierzyli z Rzeszą niby? Lebensraum było idee fixe polityki Hitlera. Te początkowe "przyjazne stosunki"(i to nie tylko z Polską) to tylko po to żeby w ogóle III Rzeszę mogli zacząć budować.
>>
>>53541966
>o której dzisiaj kończysz
>głupio żę tak w piątek
>nie poszłabyś ze mną na piwo
>>
>>53542180
Ten uczuć, gdy nie tylko ja to zapamiętałem.
Prawie mem.
>>
>>53541966
Ruchasz się czy trzeba z Tobą chodzić?
>>
File: 2pqAbU.jpg (116 KB, 605x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2pqAbU.jpg
116 KB, 605x351
>>
>>53542352
#gorszysort nawet nie polaków ale ludzi generalnie
>>
>>53542352
Ja widziałem jak JK rozmawiał ze zmarłym bratem i wcale nie insynuował zaburzeń psychicznych.
Kłamstwo ma krótkie nogi.
>>
>>53542129
Na takich ze oddalibyśmy Gdańsk. Nie będę debatował czy to byłby dobry wybór czy tez nie, ale idealnym scenariuszem byłoby jednak gdyby komuniści pozdychali a Niemcy dostały wpierdol np od Ameryki.
Śmieszne ze Hitler nazwał nas niedemokratycznym państwem a tak niedawno podziwiał Piłsudskiego za unifikacje narodu i obronę przed komunistami. Nawet był na jego pogrzebie, ot taki dżentelmen.
>>
>>53542283
>>53542180

wiecie co jest chujowe ze ja potrafię z ludźmi rozmawiać ale tak raczej twarzą w twarz, pisanie z laskami przez internet bardzo mnie stresuje
>>
>>53541966
Hej może lubisz hinzgie bajgi? Ja bardzo, wychowała mnie ulica bejbe :3
>>
>>53539976
BIG
>>
>>53542532
Ja tak miałem z moim najlepszym kumplem. W realu, wiadomo, cud miód i w ogóle, a przez tekst tak jakoś inaczej.
>>
>>53542703
POLISH
>>
>>53542532
>ja potrafię z ludźmi rozmawiać

naucz mnie, jaki jest twój sekret, srebrnousty diable
>>
>>53542733
DUBS
>>
>>53542733
KIEŁBASA
>>
>>53542526
>Na takich ze oddalibyśmy Gdańsk.
to

DANZIG IST DEUTSCH
>>
>>53541966
twój ojciec był złodziejem. dalej nie pamiętam
>>
Widzieliście zuchy, że 1 Nowy izraelski szekel to dokładnie 1 Nowy polski złoty. Przelicznik w tym momencie to 1:1. Co to oznacza?
>>
File: 1447466851590.jpg (35 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447466851590.jpg
35 KB, 1280x720
>>53543001
nawet nie pytaj
>>
>>53543001
że polacy to kryptożydzi?
>>
>>53543001
łatwiejsza integracja michników
>>
>>53543056
Asymetria twarzy zazwyczaj swiadczy o uszkodzeniu mózgu, szkoda chłopa trochę.
>>
>>53543134
>uszkodzeniu mózgu

https://www.youtube.com/watch?v=9sMGgEi1gVM
>>
Ej zuchy, dzisiaj pierwszy raz w życiu, po 22 latach popłynęły mi łzy wzruszenia

ama
>>
>>53543177
No mówię, że szkoda bo wydaje się inteligentnym typem, tylko ma trochę swój swiat.
>>
>>53543277
Jakie anime?
>>
>>53543277
nie ma czegoś takiego jak łzy wzruszenia, kryptuchu
>>
>>53543277
po obejrzeniu tego? https://www.youtube.com/watch?v=GXG24SdaLeY
>>
>>53543368
No i poszedł, tylko zmienił zdanie w ostatniej chwili.
>>
>>53543338
Family guy
Ps to prawda
>>
>>53543368
Tęsknię za Tuskiem. Kiedy on wreszcie wróci ocalić ten kraj? Tusku czemuż nas opuścił ;_;
>>
>>53543504
już wkrótce razem z eurowaffen ss będzie bronił u nas wolności anonie
>>
https://www.youtube.com/watch?v=sogqMIkX2bM
>i wystąpi brat przeciwko bratu
>>
>>53543504
Oj tak. Pamiętam jak podpisał ACTA/SOPA/PIPA. Szkoda, że Polskie bydło się sprzeciwiło temu.
>>
>>53528716
>>53528980
>>
>>53543945
Pytanie więc, dlaczego media nigdy nie były apolityczne?
>>
>>53544141
>>53544141
>>53544141

NOWY
>>
>>53543945
*
>>
>>53544233
nowy
>>
>>53544137
Bo w p*lityczce jest największa kasa. Poza tym nie wiem czy zauważyłes, ale przeciętny Polak nie chce oglądać pluralizmu, tylko rzeczy, z którymi się zgadza. Stąd podział mediów na takie i owakie.
>>
>>53544137
bo tvp jako spółka finansowana z budżetu nie może być czysto apolityczna

>>53544227
tego też miałem na myśli
>>
>>53544227
>>53544324
fajny artykuł tak w ogóle

http://www.fakt.pl/politycy/bracia-jaroslaw-i-jacek-kurscy-rzadza-mediami-w-polsce,artykuly,603132.html
>>
>>53544321
co fakt to fakt. przy czym mi bardziej zależy na efektywnosci. mnie tam media jebią. niepokoi mnie tylko ferment, bo ewidentnie dziennikarze chcą zrobić majdan w Polsce.
>>
>>53544412
na onecie też dzisiaj albo wczoraj był artykuł, jak to ten od tvp miał na ścianie szable i patriotyczne obrazy, a ten od gw siedział z dziewczynami i kitrał piwo za regałem. zupełnie różne osobowości, nie utrzymują ze sobą kontaktu
>>
>>53544504
A było właśnie odwrotnie. To ten z GW miał na ścianie szable i patriotyczne szable, a ten z TVP siedział z dziewczynami. I ten z GW to miał nawet zarzuty czynnej napaści na milicjanta. Zabawne jak życie się czasem toczy.
>>
>>53544764
patriotyczne obrazy *
>>
>>53544764
dzięki za sprostowanie, faktycznie mi się pojebało
>>
>>53544764
Nikt kto pisze w GW nie może być patriotą. Co najwyżej idiotą.
>>
>>53544931
Zastanawiam się jak człowiek może się tak zmienić, skundlić. Co go tak zmieniło.
>>
>>53545155
Życie? Przy czym nie lubię żadnego Kurskiego
>>
>>53545191
To nie jest odpowiedź. Tak można odpowiedzieć na wszystko. to nic nie oznacza. Szczegóły, a nie 'życie'.
>>
>>53545191
Bolek pls
>>
>>53545396
Bo nie ma odpowiedzi. Jeden zostaje kapucynem, a drugi kapucyna trzepie
>>
>>53545396
ale fakt faktem, chuj wie co kogo potrafi złamać. jeden nie zda egzaminu na studiach i rozwalone życie, drugi przejdzie przez wojnę, wróci i założy szczęśliwą rodzinę
>>
>>53546315
>>53546315
>>53546315
>>
>>53546344
jeszcze tego drugiego zrób, za mało polski w katalogu
>>
>>53542769

zwykle jest tak że jak już zaczniesz z kims rozmawiać i po wymianie kilku zdań trafisz na cos co twojego rozmówce choć trochę interesuje, drążysz temat zadając pytania w odpowiedniej chwili, a jak potrafisz okazać że to co twój rozmówca mówi cię interesuję to wygrałes bo 90% populacji jest zachwycona tym że ktos chcę porozmawiać z nimi o nich bądź o ich zainteresowaniach to naprawdę bardzo proste, tego typu taktyka ma 100% skutecznosci przy papierosie albo podczas picia piwa
>>
>>53546625
podczas picia piwa?
>>
chuj
Thread replies: 328
Thread images: 65
Thread DB ID: 429288[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.