[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
ex-yu
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 331
Thread images: 71
File: kek.jpg (23 KB, 448x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
23 KB, 448x314
Srbi su izgubili rat edicija.
Pruv mi rong.
>>
počinje
>>
počelo je
>>
>>53522128
zaustavljeno je
>>
File: Kosovo_Flag.jpg (25 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kosovo_Flag.jpg
25 KB, 600x400
ovo dbi
>>
gotovo je
>>
File: rugovaflag.jpg (20 KB, 522x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rugovaflag.jpg
20 KB, 522x392
>>53522153
ovo je zastava koju je predložio bivši presednik kosova ibrahim rugova
>>
>>53522213
>dardania
>>
>>53522256
>le dardania meme
>>
>>53522153
dbi:

kosovo je NATO baza
montenigger je NATO baza
croatia je NATO baza

Srbi su prisiljeni pušiti Putinu

croatia nabavlja 300 km balističke rakete
putina boli kurac za srbiju

beograd gori, orci beže u ukrajnu (vekovnu cpcku otadžbinu)

NATO carpet nuking orcs and ruskies

zora novog doba sviće
>>
File: giphy.gif (447 KB, 470x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
447 KB, 470x321
>>53522337
>croatia nabavlja 300 km balističke rakete

>croatia
>>
File: Dervan.png (35 KB, 682x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dervan.png
35 KB, 682x674
>>53522337
Možemo bežati samo u Nemačku na vekovno ognjište Lužičkih Srba da ih branimo od pomahnitalih hordi imigranata.
>>
File: moja mama i ja.jpg (74 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moja mama i ja.jpg
74 KB, 640x640
>>
>>53522453
koliku glavu zena ima nije normalno
>>
File: moja mama.jpg (66 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moja mama.jpg
66 KB, 640x640
>>53522453
>>
File: top.png (249 KB, 358x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top.png
249 KB, 358x358
Brale, sa tim raketama mogu gađati iz Knina vasceli Mordor.
>>
File: pampers_degeneral.jpg (742 KB, 750x1073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pampers_degeneral.jpg
742 KB, 750x1073
>ЗAHEMAPИ ЗACTABУ
>>
>>53522576
ovo trigera srbe
>>
>>53522661
https://www.youtube.com/watch?v=fYbI6kPk4qc
Da li su ovi muslimani preživeli? Da li neko može da potvrdi ovo?
>>
>>53522743
nemoj da moram postati sauce.
ne želiš to.
>>
>>53522576
a sta oni dobavljaju kao odgovor?
>>
>>53522887
mislim konkretno na ljude u autobusima..
ovo je valjda žepa a ne srebrnica
>>
>>53522920
?
>>
File: srebrenicapepe.jpg (292 KB, 640x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
srebrenicapepe.jpg
292 KB, 640x426
>>53522743
>>
>>53522743
>>53522941
>>53522968
Zna se kako su ti ljudi završili. Nemoj postavljati takva pitanja.
>>
>čistio pola metra snijega prije sat vremena

>sad kao da ga nisam ni čistio
>>
>>53523041
Svedska, kanada, njemacka i austrija.
>>
>>53523065
>21 stupanj u dalmaciji
>>
>>53523093
ja ne mogu spavat po noći od toga
>>
>>53523163
ni ja. jučer sam išao roniti... ko u jebenom ljetu
>>
File: srbi.jpg (382 KB, 1347x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
srbi.jpg
382 KB, 1347x900
Zašto se srbi ne srame ove fotke?
Jesu li retardirani ili?
>>
>>53523306
Zasto ste vi ustaski subhumani?Ja bi se ubio od sramote da mi venama tece krv silovatelja i koljaca dece.
>>
>>53523041
sta ti znas mamu ti jebem,ne znas gde si supalj ciganine
>>
>>53523306
Nije sramota iskaljivati bes i ili proveravati da li su stvarno mrtvi.

Trebalo je da vas istrebimo svom silom. Veljko Kadijević je ipak bio upravu.
>>
>>53522453
ima vilicu ko Pitbull a dobra ti je stara
>>
>>53523653
>vas
sinko, ubij se

mi smo vas sjebali u 3 (tri) dana.
>>
File: KanyeCipela4.jpg (42 KB, 625x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KanyeCipela4.jpg
42 KB, 625x376
>>53522089
dnevni podsjetnik da su O V O cipele godine i da si ih jazavci poput vas ne mogu priuštiti
>>
>>53524067
NIste vi bednici osetili ni promil ludila, zajebano je da ubiješ sopstvenog retardiranog malog brata. Ali trebalo je da vas pobijemo ko govna.
>>
>>53524243
Cigiću, ja sam osjetio rat.
osjetio sam jna šacovanja po mome gradu u dalmaciji.
i što je najbolje, doživio sam oluju kad smo vas šacovali u pičku materinu na traktorima.

tldr

fuck off četniče
>>
ova ima bolje brkove od mene...sramote me je

https://www.youtube.com/watch?v=XYIWkX8r47Y
>>
>>53524568
>mlk je hrvat ustvari formirao Crvene Beretke koje su vam se najebale keve one separatisticke hahaahha
>based Frenki
> <3 JNA
>>
File: yes93493597.jpg (32 KB, 960x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yes93493597.jpg
32 KB, 960x639
>srbi

https://www.youtube.com/watch?v=g661EYYtJt0
>>
>>53524568
https://www.youtube.com/watch?v=ZC_34zVNc9g

blaženi interweb
>>
>Za sve na internetu imam istu lozinku, da ne zaboravim slučajno...

Samo da se ne zameriš nekome, posle ćeš se češati i gde te ne svrbi. Bankovni račun i ostalo osetljivo, menjaj lozinku pod hitno. Nemoj misliti da pričam gluposti, znam šta pričam. Osuđujte koliko vam volja, ali je tako sigurno. Lozinka lako može da se uzme, ko je iole vešt da barata sa tim stvarima. Poz...
>>
>>53525091
https://www.youtube.com/watch?v=iLsOVm_ZTe8

mrtvi "nejač, starčad, orci..."

@6:35 kmečanje bradatih smrda počima bree..

blaženi interweb
>>
>>53525269
kaze lik koji koristi kde
>>
>>53525091
>>53525283
NEJAČ U OLUJI BREEE! NATO ALIJANSAAAA, BREEEE, VATIKANSKA ZAVERA!!!! USTAŠE BREEE! DECA I NEAJČ BEZ KISEONIKA BREEE!


BREEEE!!!!
[bradati mrtvi četnici]
>>
>>53524568
Nemaš ti pojma...
>>
>>53525382
pali bre traktorče bre.
>>
sta je vase misljenje o netflixu?
>>
>>53524881
https://www.youtube.com/watch?v=pDdsYdbVpu0
>>
>>53525517
sta je to? Jel programiranje u pitanju? Ako nije ne zanima me l33333333333t
>>
>>53525596
ovo
>>
jel vam smeta što ste ružni?
>>
>>53526054
nisam ruzan ali opet sam gubitnik
>>
>>53526054
to je subjektivno
>>
>>53526054
Ako nisi fizički kao stoka i brineš se za higijenu, već možeš proć.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KaOC9danxNo

5-6 ljudi se vrte 8 km na sat oko planeta dok ISIS odrubljuje glave zbog allllaha.

Vrijeme je da se iskoriste nukleane bombe i izbriše stoka.

Neka neko ovo posta na /pol/ jer mi se ne da.
>>
File: srbi.jpg (42 KB, 500x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
srbi.jpg
42 KB, 500x389
>>53526238
nećeš pičko
>>
>>53526498
Sta oni rade koji kurac u svemiru? Alah je reko da budemo svi dole i da ludujemo oko crne kocke. Nema sta vise u zivotu da se trazi. Sta ces vise?
>>
File: 1363623989524.jpg (32 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363623989524.jpg
32 KB, 375x500
>hrvati unistise ex-yu
>danas prave ex-yu po internetu
>>
>>53526983
ubij se žoharu
>>
>>53527086
vidi ovog cigana.
podmaži traktor pa se onda javi.
Uniobrvoje Zetorijevojeviću.
>>
>>53527086
Kako bi ti zalipija jednu trisekinu po toj oračkoj faci booog te jebo.

onako, ŠLJJJAP! [zubi lete put majčice smrdije]
>>
>>53527086
kolinon ufacu pa selfi
>>
>>53527353
2-3 selfija
3-4 kolina ufacu pa selfi
0-0 selfi
>>
File: kX7VjnM.jpg (200 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kX7VjnM.jpg
200 KB, 600x400
orci u kurci
>>
Sitposteri pederi ex-yu ste sjebali!!!
>>
Ljudi,izracunajte koliko bi Srba danas bilo na ovim prostorima da nije hrvata i onoga sto su nam ucinili..Koliko je nerodjenih nekih Tesla,Milankovica,,Matavulja,Desnica,onih koje sada svojatju,a cije su kuce palili,koje su proterivali..Kao sto su zapaliliTeslinu kucu u Smiljanu 91 god..Koja bi to ekonomska snaga nacije bila,kojim bi bogatstvom raspolagali.To se nikako i nikada nije smelo gurati pod tepih,jer bi nam danas bilo bolje i vise bi nas cenili.Gde bi sada sve ziveli,kolika bi snaga nase nacije bila.A mi pustamo da nam iznova rade to sto rade..Sve smelije..Cini im se svaki put sa vise prava
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vP_dShiXlS4
https://www.youtube.com/watch?v=vP_dShiXlS4
https://www.youtube.com/watch?v=vP_dShiXlS4
https://www.youtube.com/watch?v=vP_dShiXlS4
https://www.youtube.com/watch?v=vP_dShiXlS4
>>
>>53530827
Vi ste oduvijek kurac.
>.Koja bi to ekonomska snaga nacije bila,kojim bi bogatstvom raspolagali.
nešto više nego danas, dakle i dalje kurac
>>
>>53530827
>Koja bi to ekonomska snaga nacije bila,kojim bi bogatstvom raspolagali.

https://www.youtube.com/watch?v=g661EYYtJt0
>>
ja posrko modem a klija kolinda. ako ormar pjeva kuda zmija?!
za dom drugovi
>>
oće ovi debili više ministrstva složit?
ajde više mamu vam jebem

al bit će ništa od ovog svega
neka nebitna reforme nečega i jedna bitna ali tu će izvesti dopola i reklamirati ju na sva zvona

kao što je sanader sa hitro.hr

ako želite spasiti RH odite u susjedni stan i ubijte sve starije od 60
>>
zasto je kras mlijecna cokolada goli kurac u usporedbi s milkom
>>
>>53530827
meleoni i meleoni nejači
>>
nedostaje mi...
>>
>>53530827
za svakog takvog imas lagano 100k izroda
bolje je ne riskirat
>>
kako mogu dobiti medicinsku kartu za legalno travu
>>
>>53531986
>Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko rekao je kako je Orešković nedostupan jer je na sastancima s nekim drugim ljudima na nekoj drugoj lokaciji.

očito je da je tebe više briga nego ti """"premijera"""" kojem se ne dolazi na pravljenje vlade
>>
>>53534682
jarane sto to ljudima na 4chanu pricas idi napravi stranku i promjene,ili idi ocito na kafu
>>
>>53534397
raspitaj se kod lerdija svog
>>
>>53535064
pa i on pita
>>
Zašto niste Bogumili?
https://www.youtube.com/watch?v=L4k7FAAPi5s
>>
File: ripumir.png (171 KB, 486x1542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ripumir.png
171 KB, 486x1542
Jel vam falim ex-yu?
>>
>>53535306
https://www.youtube.com/watch?v=xx3ohV5N5BA&spfreload=10
>>
File: 1392371807564.jpg (28 KB, 625x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392371807564.jpg
28 KB, 625x400
>>53535306
>Zašto niste Bogumili?

zato što je Isus Srbin, pravo ime mu je Manojlo

https://www.youtube.com/watch?v=g661EYYtJt0


>ook nisi Srbin
>>
>>53535306
>Bogumili
„I ko rekne babunsku reč, ako je vlastelin, da plati sto perpera, akoli je sebar da plati dvanaest perpera i da se bije štapovima.“

– Dušanov zakonik, član 85.

Samo pravoslavlje bajo moj.
>>
>>53535801
"Isus je bio crnogorac: imao 33 godine a zivio sa roditeljima,nije se zenio, nije radio nista a majka ga drzala ka boga."
epski komentar dbi faм
>>
File: 116.gif (10 KB, 646x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
116.gif
10 KB, 646x817
>>53536078
jos 5 godina to cu biti ja
>>
File: pepe neet prophet.jpg (174 KB, 1437x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe neet prophet.jpg
174 KB, 1437x908
>>53536245
>>
>>53536346
Income tax i keked
>>
dnevni podsjetnik da vas Isus voli
>>
File: IMG_4075.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4075.jpg
2 MB, 3264x2448
Dodjem posle 2nedelje na 4chan
Upalim int
Odem na exyu
>isti autisti
>90% vas su bukvalno ili doslovno retardirani klinci
>Hrvati su generalno jadni na nekom totalno jadnom nivou da je mene blam vasih postova
>guzobol zbog Srba na sve strane
>Po koji autista odvali nesto zanimljivo
>Bosanac koji je neutralan, ok je da kazem.
Sve u svemu tesko sranje je ovde majke mi. Dosao kuci da popijem pivo i da spavam, ustajem rano, idem na put, moram da vozim kao lud.
Reko da opustim malo glavu ovde mada ne ide, tolika kolicina autisticnog sranja da cu da pustim neki dokumentarac.

P I T A NJ E:
Kako vi ludaci ne odjebete ovo ponekada? Ne mogu da verujem da dan i noc provodite ovde jbte, ne svi ajde ali znam da je vecina u NEET fazonu i samo 4chan, KAKO?

voli vas taxi paprika, ZIVELI!
>>
File: 1439989329996.jpg (765 KB, 2000x1473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439989329996.jpg
765 KB, 2000x1473
>>53536486
>>
>>53536585
>štovati raspadajuće truplo

kekerino, bosanac
>>
>>53536546
meni npr. nije jasno zašto bi netko došao na anonimnu stranicu i hvalio se 20 godina starim autima i raznoraznim mobitelima, satovima, pa to ne rade klinci su srednjoj školi

>>Hrvati su generalno jadni na nekom totalno jadnom nivou da je mene blam vasih postova
>>guzobol zbog Srba na sve strane
ne znam koliko ti nizak mora biti IQ da ne primjetiš da jedan te isti hrvat samefaguje svoje postove i piše jedno te isto već mjesecima

još smiješnije je kako ne vidiš srbina koji posta non stop o hrvatima, daje im djetinjaste nazive i spama thredove sa ćiriličnim tablama koje "nas trigeruju", brendoni, parovi, pa čak i dječja pornografija


na kraju dana ljudi dolaze ovdje da pišu pizdarije, dosadno im je, pecaju jedni druge i da se smiju
ti dođeš ovdje sav iskompleksiran jer te nitko ne primjećuje u stvarnom životu, pa se tu moraš hvalit klincima sa stvarima koje posjeduje 95% ljudi
>>
File: 1436558687947.png (75 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436558687947.png
75 KB, 499x499
>>53537182
>>
>>53537276
>meni npr. nije jasno zašto bi netko došao na anonimnu stranicu i hvalio se 20 godina starim autima i raznoraznim mobitelima, satovima, pa to ne rade klinci su srednjoj školi

To se zove "biti malograđanin".

Al i dalje je to bolje nego biti truli raspali neetara jebem vam mamicu
>>
>>>/b/663142079

zašto?
>>
>>53538570
šta je bilo
>>
File: IMG_4076.png (441 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4076.png
441 KB, 640x1136
>>53537276
>meni npr. nije jasno zašto bi netko došao na anonimnu stranicu i hvalio se 20 godina starim autima i raznoraznim mobitelima, satovima, pa to ne rade klinci su srednjoj školi
To se zove biti budala koja ne zna sta drugo da radi. A vas guzobol ne moze da se izmeri time. jel da?
Uostalom vecina ih nije bila moja, mada ipak ih vozim, jos kada sam ostavio sliku ribe kako joj se vide sise....ahahaahaa poludeli ste. Kako da ti objasnim to, da si rekao da je to dobar model auta ili da si me pitao koliko trosi ubio bi svaku poentu mog shitpostovanja kao i moju zelju da to radim ali cim ostavim nesto shitstorm od NEETara krene i jebiga, prosto se navucem da radim to, bude zabavno, kao da zajebavas decu iz obdanista.
>ti dođeš ovdje sav iskompleksiran jer te nitko ne primjećuje u stvarnom životu, pa se tu moraš hvalit klincima sa stvarima koje posjeduje 95% ljudi
Nisi mogao vise da pogresis.
Em sto imam posao da sam okruzen ljudim, em sto imam koliko god hoces kontakata i sprdnje sa drugarima, lepo zaradjujem, imam i devojku itd.....tacnije imam sve ono sto ti nemas a zeleo bi da imas! mene nemoj da lazes, sebe slobodno. Za te konstatacije o kompleksima i ostalome nemoj vise molim te, kontam da si bio prvi koji je udarao reply na svako moje sranje, blago sam te trigerovao jer si video po nesto zanimljivo sto bi realno i sam hteo i onda sada serendas sa nekom filozofijom.

>>53537506
>To se zove "biti malograđanin".
Upravo tako, ali kada neko to radi zbog zezanja onda je to nesto drugo. Veruj mi tesko da ces naci "veceg gradjanina" od mene u stvarnom zivotu. Mada umem i da budem teska budala kada se prekinem od droge i alkohola, jbga i ja sam od krvi i mesa sta ces.
>Al i dalje je to bolje nego biti truli raspali neetara
Iskreno se nadam da ste mladi jako pa da je zivot pred vama, nekada me i boli kada citam ovo trezan i str8 majke mi (ne zezam se i ne preterujem), pokusam da zamislim te zivote i tu asocijalnu patnju koja se zadovoljava 24/7 ovim sranjem.
>>
>>53538689
čovjek gura mrtvog štakora u šupak
što je nagore bio je YLYL thread, onak idem vidjet kaj ima da malo lolam i naletim na to
al
zašto
>>
>>53538791
>ići na /b/

ostani tamo
>>
>>53539001
ovo desu
>>
>>53539001
neću
>>
>>53539042
možda davno prije
sad je neviđeni rak
>>
>>53539042
ti si jebeni tutorial kako biti novopeder
>>
zašto su srbi stalno guzobolni ?
>>
>>53539380
pojebali im se hemoroidi na zadnjoj traktorijadi
>>
http://www.klix.ba/vijesti/regija/reforma-skolstva-u-hrvatskoj-ukida-se-opci-uspjeh-na-kraju-godine-ocjene-nebitne/160113108
doslovno šta
>>
>>53539526
poprilično sam siguran da to vrijedi samo za niže razrede, a tamo stvarno i jesu nebitne zato što svako valjda prolazi sa odličnim do 4. razreda
>>
>>53539526
europa roki
>>
>>53539639
koliko sam skužio kad sam slušao tog lika danas hoće maknut prosjek kao mjerilo studenta, tipa ak imaš matematiku 5 i hrvatski 3 tebi je prosjek 4 al to ne govori ništa o tebi u čem si dobar, lik je doslovno rekao želimo maknut ideju da svi mogu biti dobri u svemu, tipa ono američki svi ste pobjednici svi imate 5
više će se gledati pojedinačni predmeti a ne prosjek samo da se vidi kakav je učenik zapravo a ne prosjek
>>
Marina Lovrić Merzel ili Josipa Rimac
>>
>>53539380
i ti bi bio guzobolan da si izgubio 5 ratova i pun kurac teritorija koje je nacionalna svijest smatrala neizostavnim dijelom srpske zemlje
>>
File: 1418189431554.jpg (119 KB, 360x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418189431554.jpg
119 KB, 360x284
>>53539181
ne seri bogati
>>
>>53539380
Zato što su nas izdali.
https://www.youtube.com/watch?v=HxYKAaQe2iQ
>>
le mamac bačen
>>
File: thats bait.gif (3 MB, 300x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thats bait.gif
3 MB, 300x252
>>53539995
haj Titeti se vrati na 9gag
>>
>>53539893
jebote na jedini način na koji bi mogao biti još stereotipičniji novopeder je da počneš spamat troll face


teško krindžam upravo
>>
File: waterboy.png (113 KB, 187x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waterboy.png
113 KB, 187x205
>>53540295
>teško krindžam upravo
evo bogami sad i ja
>>
>>53540393
JEBI NE VADI HAHAHAHAH

""OLDFAGOVI"" NA APARATIMA
>>
File: 1452594437002.jpg (768 KB, 1431x2003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452594437002.jpg
768 KB, 1431x2003
>>53522089
Nekidan sam skinuo ovu sliku iz jedne teme ovdje, mislim da je bilo na /int/...
Svako jutro se dignem na posao, stavio sam je kao pozadinu, tako da prvo što ujutro vidim nakon što čujem alarm je njeno lice. Zbog nje sam dovršio dodatni kilometar ovaj tjedan bez problema, skoro istim intenzitetom trčanja. Jednostavno kad vidim ovu sliku, duša mi zaplače. Jučer sam se toliko zabuljio u sliku na zaslonu da sam zaboravio što sam trebao napraviti na mobitelu (trebao sam zakazati sastanak sa strankom koji sam skoro zaboravio). Kad sam na mašini, zoomiram usne i oči pa samo gledam svaku crtu photoshopiranog lica, ne mogu, jače je od mene. kad zakopim oči prije spavanja, borim se ne zamišljati da leži na krevetu do mene i diše mi u lice kada neki povjetarac prođe. Jedna je od mnogobrojnih etnika sa Kavkaza

Ima li većeg debila od mene?
>>
ja sam crna zvijezda
>>
>>53541687
>Ima li većeg debila od mene?

ne
>>
>>53527286
OVO
V
O
>>
>>53525091
ne znam ni što da odgovorim na ovakav orkizam.
napalmom to treba počistiti, napalmom.
>>
File: esa.jpg (927 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
esa.jpg
927 KB, 2000x2000
https://www.youtube.com/watch?v=gOqblSqx_VI

CEMU SVE???
>>
File: PM63 14.jpg (675 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PM63 14.jpg
675 KB, 1632x1224
/k/ommando here, I bought a PM.63 parts kit build that was used in the Yugoslav wars a few days back. I was wondering if anyone could read the really nasty inscription in the stock, and if so could anyone tell me what it is/what it means?
>>
CPEЋHA CPПCКA HOBA ГOДИHA!
>>
srecna nova godina
>>
>>53544243
fuck off tripfag
>>
>>53544874
>>53544918
Srecna i vama zemljaci !
>>
File: PM63 10.jpg (1 MB, 1632x1162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PM63 10.jpg
1 MB, 1632x1162
>>53545124
I think you're just angry because I own a Croatian military firearm and you don't :^
>>
eeeeeeeeeeeeeevo je 2016
>>
>>53544243
Sorry lad I can't read it because you can't see shit on it
>>
Test
>>
>ook vatromet bije konstantno od 23:58, vec 10 minuta ne prestaje
>ook uznemiravaju me dok drkam
>>
Test
>>
>>53544243
ovo
>>53545259

nevidi se niki kurac pajdo
>>
Pozdrav di ste momci
>>
File: c'mon.png (916 KB, 713x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c'mon.png
916 KB, 713x847
https://www.youtube.com/watch?v=jwuG_QNvYlc
cpeцнa нoвa гoдинa!
>>
File: PM63 13.jpg (917 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PM63 13.jpg
917 KB, 1632x1224
>>53545259
>>53545312
Yeah, I thought that would be a problem but I tried anyway. I really don't want to scrape out the buildup of dirt because that would leave just raw wood and it would become susceptible to the elements (living in Florida that raw wood would become a water sponge in a week.)

Anyway, thanks for trying.
>>
>>53545478
dokaži da si andrija
>>
>>53538570
In addition to the general love of plush toys, some plushophiles find their fascination with plushies extends to sexuality. In this sense, plushophilia could be seen as a paraphilia. Depending on the individual, sexual stimulation and plush toys may arise from purely sensual enjoyment, may act as an aid for fantasy gratification and physical or mental stimulation alone or with another person, or may have an animistic and spiritual component. For example, some plushophiles who make use of their toys in intimate ways do so with a partner, while others only experience such feelings toward a plush animal that they view as more than an inanimate object. A common practice among sexual plushophiles is to modify a plush toy in order to make it sexually accessible or to minimize damage to it from such use. However, not all plushophiles who relate to their toys in this way modify them, and not all actually make direct contact with their plushies for intimate stimulation; either from a desire to preserve the toy or a matter of taste.
>>
>>53545566
i tried turning it to grayscale and expanding the contrast, but i still can't see shit. i'll try something else
>>
treba protivniku stati na put, ne pomagati mu, ne davati mu savjete i vrijeme, prešutiti kada griješi
ako protivnik ne mrzi tebe kao pojedinca ali mrzi tvoju vrstu, ti opet trebaš mrziti i njega i njegovu vrstu
protivnicima podilaze, tebe gaze, uspjeh je loš ako je tvoj ili od tvoje vrste, dobar ako je od njihove
nemojte imati milosti prema protivniku, jer vaša propast je njegov cilj
nemojte prodati sebe, svoju budućnost i budućnost svega za malo nagrade sada
>>
>>53538570
>>53545678
http://plushielove.freeforums.org/what-do-you-do-with-your-plushies-t105.html
>>
>>53545795
mudros
>>
>>53545859
kaj briješ kiro
>>
>>53522089

http://www.jasenovac.org/whatwasjasenovac.php

Hrvati su genocidna nacija.
>>
>>53546202
al si dosadan pickat materna kome to ponavljas?
pamti pa vrati, sta smaras ovdje satim?
>>
>>53546281

A ti sto pises ovde u genocidnom usrashkom dredu?
>>
File: topCECbre.png (26 KB, 771x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topCECbre.png
26 KB, 771x686
>crvati
>servi
>>
File: PM63 15.jpg (665 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PM63 15.jpg
665 KB, 1632x1224
>>53545699
Alright. If you want, I can take another photo but because I don't have good lighting indoors it won't be as good and it probably won't be useful.
>>
>>53546439
>>53546439

pravoslavci pozvani, sektasi raus
>>
>>53546335
zato sto je moj krepo 404
>>
>>53546424
I can see Violleta written there
>>
srećna nova braći srbijancima i onima koji se tako osjećaju <33
>>
>>53546523

odmah cim pocnu ovi gadovi crvatski da seru i kmece odmah novi thread dalje od tih gamadi. sejdz uzgred
>>
>>53546570
Yeah I see Violetta and Gabi(?) on the grips? I assume they're probably just the names of girls, but I just can't make out the stock.
>>
>>53546467
Samo Perun bajo moj
>>
>>53522089

http://youtu.be/1uQ9KW83bKw
>>
>>53546424
i'm using matlab to play with the images, and there's a lot of stuff you can do with it, but i can't guarantee that you won't end up wasting your time m8
i can try though
>>
>>53546619
Take a better picture, closer, with more light.
>>
File: PM63 9.jpg (1 MB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PM63 9.jpg
1 MB, 1632x1224
>>53546704
Alright.

>>53546705
I'll take it tomorrow morning with outside lighting and post it in the next thread.
>>
"Glavna razlika između borbe s protivnikom i borbe s neprijateljem je da se protiv neprijatelja bori i nepoštenim sredstvima"

Ne postoje nepoštena sredstva kada druga strana pijavica, parazit i smrad
Gazi
>>
ZA DOM U BOJ ZA DOM U BOJ
ZA DOMOVINU MRIJETI KOLIKA SLAST
PROT DUŠMANINU MORA ON MORA PAST
>>
File: 1452534985108.jpg (477 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452534985108.jpg
477 KB, 1680x1050
Bejt uvek isti, ali nekako sve jadniji i jadnij kad pogledaš.

Ovo je sada Glorious Slavic Federation nit
>>
>>53546937
Domovina je prepuna smrada i neprijatelja.
Paraziti su premoćni, paraziti su većina.
Zašto se želiš žrtvovati za parazita?
>>
File: vigillia.png (726 KB, 980x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vigillia.png
726 KB, 980x698
>>53546619
looks more like vigillia to me
at this point, i'm only playing with the contrast
i might try something more for getting the edges of the letters, but i'm having a hard time finding predefined tools. but i have a couple of ideas
>>
>>53547128
Dok se hrvatska zastava vijori jos nismo propali
Dusmani ce pasti samo je pitanje vremena
Suditi ce im narod kojeg su prodali
>>
>>53544243
shitter, your own fault for not getting a vastly superior m70.
>>
>daje povjerenje birokratskom židovu
>daje povjerenje političko-filozofsko-diplomatskom židovu u nadi za mrvicu bolji životni standard i zaštitu od famoznog novčanog židova tamo negdje iz svijeta i dobija samo patnju
>daje vrijeme, novac, svoju budućnost i budućnost čovječanstva, pozornost vaginalnom židovu u nadi 23-minutno zadovoljstvo
>daje povjerenje narodnom židovu iako ga je zajebao svaki put
>>
Did this guy actually give a shit about Serbian people or did he just want more power for himself?
>>
>>53547037
slusaj ovo

>Nobody thinks about you at all, oh clown of the Balkans. As in, none of us even care you exist anymore. You might as well be Zimbabwe or North Korea - beyond our scope of interest. i'm sorry you're still stuck in the past, but keep it up. It's kinda funny.

>Serbia is just buttblasted because the US is supplying us with weapons and they have no friends.
>>
>>53547464
The only M70s that are in the United States are built like dogshit because Zastava imports through Century Arms International. They routinely come out of Century's factory with canted front sights, improperly installed parts, and some parts of the gun just downright broken.

OH yeah, they also no longer come with the grenade launcher sight or the grenade launcher muzzle brake.
>>
>>53548066
who cares about grenade sights? they just block thje gas block so that you can fire semiauto only.
>>
>>53548120
I do because the only reason I would buy an M70 over any other AK would be to launch inert grenades. Also
>United States
>Implying we can get full auto
;~;
>>
>>53548187
mate, do you even quality

https://www.youtube.com/watch?v=ZU3LQ2m8t8Y
>>
>>53547785
He fucked up big time by removing autonomous status from Kosovo. I mean it even doesn't makes any sense since Albanians were the majority on Kosovo since 15th century... we should have just split up Kosovo before OR maybe properly integrate Shiptars there into Yugoslavia and give them their own little federal unit. Then we would never have problems and actually limit them to one area. This way they actually managed to spread to Sanjak and Preshevo valley.
>>
>>53548187
I bet you have a vp9
>>
https://www.youtube.com/watch?v=g661EYYtJt0

>ORCI
>ZAVERA
>>
File: Azov 4.jpg (812 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Azov 4.jpg
812 KB, 1632x1224
>>53548336
Nope. I don't have any handguns but I've thought about buying one. I do have an AR though.
>>
>>53544243
Take another picture with a slightly less reflective background and rotate the picture by 180 degrees and hopefully i'll be able to see the letters better. At this point, I can't even tell whether it's cyrilic or latin
>>
kad smo već kod oružja, kolko inače kotira cijev od zastave m53, ako je to igdje uopće moguće nabavit?
>>
>>53548187
no full auto? i'm pretty sure fps russia uses full auto guns.
>>
>>53549082
Yeah I will tomorrow.

>>53549456
FPS Russia has a manager who has an FFL (federal firearms license, basically it means he owns a gun shop.) Because of this, they can make "post-sample" select fire weapons. in 1986 Reagan (cuntface) shut down the machine gun registry (after the 1920s all machine guns had to be registered with the government). So, machine guns aren't banned, but you can't make any new ones. However, if you have a FFL, you can get around the machine gun registry by saying that your gun is a sample for people to use, but you can't sell those guns to anyone who isn't a FFL.

Basically FPS Russia has a buddy who owns a gun shop so he 'rents' those guns from him. He doesn't own anything select fire because he doesn't own an FFL. If I wanted to buy a select fire weapon, the cheapest one I could get would be a Reising M50 for around $4,500, but if I wanted a select fire AR it'd be around $17,000 or more, and if I wanted a select fire AK it would be closer to $100,000.

That being said, my AK has a Y-stamp and a 3 slot fire selector, so if I wanted to live on the wrong side of the law I could easily use a drill press to cut a small hole through the lower and then put the original trigger group in place and make it select fire, but I would never do that, right?
>>
>>53549626
can't believe all these weapons people have are actually semi-auto lol. thanks for explanation.
>>
>>53549774
Yeah, but to be fair it doesn't make much of a difference between having a select fire gun is a toy. With the price of ammo these days (23 cents per round for AK ammo, 33 cents per round for AR ammo) it's not cheap or practical to fire on full auto.

That being said, remember that these guns are all semi auto next time you hear about "assault weapons" and all that shit on the news pertaining to America. They might be AKs or ARs, but they're neutered. They're not any more dangerous than any other semi automatic hunting rifle regardless of what CNN or MSNBC says.
>>
/k/ on suicide watch
>>
>>53549866
>murricans go hunting with semi-automatics

Christ almighty.
>>
>>53550103
I live in Florida where we have a really bad hog infestation. When the Europeans came over they brought pigs with them hoping to create a population without realizing the massive problems that they can cause, and because of that today they run rampant and destroy millions of dollars of crops a year (and that's not including the damage they do to people and wild species of plants and animals). Now, they can get pretty fucking massive and they're always found in groups, so hunting them with a bolt action is a pretty dumb idea. I wouldn't trust anything less than an AR or AK to put a hog down reliably, especially when they charge at you.

Other than hogs and other dangerous invasive species like that, very few people hunt with semi-autos. The only reason to do it is to prove a point (lots of 'liberals' like to say that shooting a deer with an AR will destroy all the meat because they're fucking retarded).

>>53550041
There will always be more cheap slavshit available.
>>
>>53548327
>15th
You mean since 1945.
But they were a substantial part of the population since the 17th century
>>
dajte neki dobar sajt kao bangbros ili brazers a da radi besplatno
>>
dajte mi nesto da drkam kurac
>>
File: Srebrenica2007.jpg (276 KB, 640x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srebrenica2007.jpg
276 KB, 640x426
>>53551893
>>
>>53551985
daj neku pornjavu na ovo izdrkam za minut
>>
Dani i godine prolaze a ja na istom mjestu ostajem
Jaooo zivote kurvo smrdljiva
>>
>>53552189
Godine prolaze kao sati a ja postim na salati
Jaooo zivote posalji mi par granati
Da se raznesem sam u sobi kad budu kasni sati
>>
>>53552437
moj susjed se ubio tako da se legao na ručnu granatu

kažu da ga je bilo po cijelom tavanu
>>
>>53552756
jel bilo i komadica govana iz debelog creva ?
>>
Lazanski izdominirao onako alfa srpski 3 debilna nekakva vojna analiticara na hrt-u i izdominirao je toliko da je voditelj poceo da guzobolno kmeci "waaaaaaa agresija 92 waaaaaaaa"
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uPlng0HC2rs
>>
>>53554096
koji jugokoumunisti JEBEM IM MAJKU DA IM JEBEM ZAR JE ZA OVAKVE PIČKE MOJ OTAC DAVAO SVOJ KRV PUJ
>>
>>53554268
OVO
>>
>>53554096

Nikad dok ne dobijemo natrag svoje domove i svoju zemlju i svoje more, posle toga kad izmire racune mozda mozemo pricati o pomirenju.
>>
diram mastrubiram

heh
>>
>>53560055
>diram
>>
dobro jutro gejovi
>>
>pokušavam se sjetiti žena koje su važne za čovječanstvo i koje su doprinjele puno napretku
>marie curie
>sjetim se posta neke ženske koju sam pitao isto a one meni rekla da su žene (uvijek to odgovore) više doprinjele nego svi iz moje zemlje
>Mohorovičić, Penkala, von Rammer (Vukić), Kiepach , Belušić, Uzelac, Faust Vrančić, Bošković

Jesu li žene na razini cigana, crnaca?
>>
Proverite moj OC
>>
>>53562861
razgovarao sam sa nekim curama baš o tome i sve i jedna su počele pričati o pjevačicama, Oprah, JK Rowling, glumicama, Kleopatri i Ivani Orleanskoj
žene su crnci, zato i žele da dođu jer se indetificiraju s njima
>>
>>53562942
>kleopatra
grčko-egipatska kraljica, rodila se na poziciji, pokušala zadržati vlast tako da da svoju podršku i pičke Marku Antoniju u Rimskom građanskom ratu, druga strana pobijedi, knjižnica izgori
>ivana orleanska
shizofreničarka koja je nabrijala nemotivirane Francuske vojnike protiv drugih Francuskih vojnika i Engleza,
što su one točno doprinjele čovječanstvu?
>>
>>53562942
nigerska posla
>>
Jutarnji podsetnik da su hrvati genocidan narod.
>>
>>53563288
>srbi umješanu u svaki jebeni rat na bakanu
>svi drugi su krivi
to vaše židovstvo mora prestat više
>>53562861
da
>>
>>53563350

Nismo mi krivi sto se drugi mesaju u nasa posla.
>>
Da li se to pojavio Akademik na vratima genocidne hrvatske edicije ex-yua?
>>
>>53563350

>sve su srbi započeli
>ne ne, mi, šiptari, i muslimani smo jadni i nevini i nikada nismo u istoriji nikoga napali

U ekskluzivnom intervjuu za dnevni list "Vesti", koji je namijenjen srpskoj dijaspori u Njemačkoj, Josip Boljkovac, prvi ministar policije u Tuđmanovoj vladi rekao je kako je Hrvatska 1991. planski napala Srbe u Hrvatskoj i namjerno izazvala rat. Boljkovac tvrdi i da su se Tuđman i Milošević tijekom cijelog rata dogovarali i donosili odluke zajedno.

"Glavaš me za vrijeme svjedočenja optužio da sam ga proganjao zbog rušenja mosta na rijeci Dravi u Osijeku. On je rekao da je most srušio da bi se grad zaštitio od tenkova JNA, a ja sam rekao da je JNA u tom trenutku bila regularna vojska jedne međunarodno priznate države, a Hrvatska, koja tada još nije bila priznata, dio Jugoslavije", rekao je Boljkovac i dodao kako su njegova svjedočenja na suđenju Glavašu bila cenzurirana.

Na pitanje novinara tko je zapravo započeo rat, Boljkovac iznenađujuće odgovara: "Prvi su napadnuti Srbi. Napadnuta je Jugoslavija, a ne Hrvatska!. Šušak, Glavaš i Vice Vukojević napali su Borovo Selo kako bi isprovocirali rat".
>>
>>53562931

Evo još jedan
>>
>Za prvi april sam prevarila prijatelja da sam dugo zaljubljena u njega. On mi je vratio kako je dugo čekao da to kažem da je zaljubljen u mene 2 godine. Nikad se nisam osjećala tako loše kao kad sam mu govorila da je april lili.

Sta bi anon uradio kurvi?
>>
>kmečanje rano ujutro

srbijanskom guzobolu stvarno nema kraja
>>
>>53563468
>ne ne, mi, šiptari, i muslimani smo jadni i nevini i nikada nismo u istoriji nikoga napali
di sam ja to rekao smrdine?
>Josip Boljkovac
vjerovati na riječ najokorjelijem komunjari i ubojici 21 ljudi
jedna izjava suprotna mora biti istina
zavjera
>>
>>53563666
>666
budi vražiji
sjebi joj boju na autu, pa pričekaj 3 mjeseca pa ponovo, pa pričekaj 6 mjeseci pa ponovo
kapuljača na glavu, po noći, samo ključem prođi
>>
>>53563468
Boljkovac je psihopat, di si njega našo kao vjerodostojnog
>>
>>53563760
ja sam vise mislio o nekoj nasilnoj vaginalnoj penetraciji na svakih 3 mjeseca...dok se kurva ne ubije sve joj jebem
>>
File: đamije lete.jpg (25 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
đamije lete.jpg
25 KB, 400x600
229 post za Bosanske rakete uperene prema Srbiji
>>
>>53522089
Zašto govoriš srpskim jezikom onda.
>>
>ŠESTORICA pripadnika Specijalne policije MUP-a Republike Srpske uhićeni su sinoć zbog pljačke blindiranog vozila zaštitarske kompanije "Sector Security", koja je izvršena 22. rujna 2015. godine na autocesti Banja Luka- Gradiška, piše Klix.ba.

>U pucnjavi, u kojoj su korištene automatske puške i raketni bacač "zolja", ranjen je radnik “ Sector Securityja ” Đurađ Bajić.

Jebote.
>>
>>53564275
geto lajf bajo moj
>>
>>53564275
>Jebote.

Nema jebote.
>>
naso sam smora
fb/andreas.pavelic

na licu mu se vidi kolko je guzobolan
>>
Policija Republike Srpske istražuje moguću umiješanost šestorice pripadnika Specijalne policije MUP-a Srpske u pljačku blindiranog vozila kompanije "Sektor sekjuritija" koja se dogodila 22. septembra prošle godine na auto-putu Banjaluka-Gradiška, nedaleko od mjesta Cerovljani, potvrđeno je RTRS-u.

mater im jebem bezobraznu onu gamadsku
>>
>>53564885
sve ih treba pobti i hrvate i muslimane jednostavno su prebezobrazni da im se dozvoli zivot
>>
>riječ je o novcu iz "Unikredit banke" koji je trebalo da bude transportovan u centralu u Zagrebu

tek cemo da doznamo sta se desava
>>
>>53564948

Srbi nam opet prijete, ovaj put ćemo se braniti nasred Banja Luke s tenkovima

Aleluja i živio Ante Pavelić
>>
>>53564948
>>53564920
>>53564885
>>53564275
Braniti jevrejsku instituciju kakva je unikredit banka, i stajati na stranu iste a ne na stranu Robina Huda.

Pojedi govno marvo.
>>
>>53565022
licno cu da se zalazem da se pocini pravi genocid :^)

da ne ostane niko da place i jauce
>>
>>53565032
nauc citat gamad muslimansko-njemacka govori kako je milicija RS opljackala sector

a vamo sta se desava ustvari se vrsi istraga o mogucnosti da su neki od oficira bili umjesani
>>
File: stronk2.png (189 KB, 319x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stronk2.png
189 KB, 319x409
Brate, samo se vi sprdajte, ja kada sam bio klinac, svaka druga kuća je gorela. Kao klinac sam izbegavao salve granata. Celo gazdinstvo izbušeno rupama od gelera. Pola komšiluka nema očeve. I dalje tripujem da ne stanem na mine.

Jo, ne. Čekaj, ja sam rođen sa druge strane i bukvalno ništa od toga se nije desilo tu i imao sam odlično detinjstvo.

>whew
>>
>>53565081
Te uniforme može da nabavi moja baba.

Ako pokušavaju da isforsiraju priču kako milicija namerno pljačka banke onda su se zajebali...
>>
>banovali me 'trajno' zbog cp
>trajno
>edgy sam
>>
>>53565180
>t. imbecil 1990. godište koji lepi plakate i šiluje za SNS dok mu partijski degeni jebu mamu, sestru i devojku za sendviče
>>
>>53565081
To su bili oni inspektori, Stijak, Marko (ne znam prezime) i jos neki glavonja, u BL uglavnom.
Tukli djecu klosare sto duvaju, da drukaju pa reketirali dilere.
Onda ih neki narkoman dopas namjestio i sad su u zatvoru. Skenjalo ih prije izbora.
>>
>>53565371
ne ne radi se o tome, lel znam licno jednog od njih

a to su bili u narkoticima valjda pa su zapljenjene dokaze uzimali i prodavali
>>
>>53565355
Ahaha, tip top lel, opusti se bratić, kasno sam stigao u thread I hoću i ja malo da trujem pre no što se uključim u (koji god) razgovor da teče.
>>
http://www.coolinarika.com/recept/bosanska-pljeskavica/

>bosanska pljeskavica
>zapravo je hrvatska pljeskavica
>>
>>53565460
>tip top lel

>kasno sam stigao u thread I hoću i ja malo da trujem pre no što se uključim u (koji god) razgovor da teče.

>Ahaha

Ajde uzmi malo prouči ono uputstvo za šilovanje, pa se vrati.
>>
Ja sam započeo rat.
>>
>>53565605

Ja sam ga završio
>>
>>53565569
Čekaj, čekaj, čekaj. Nije bosanska od jagnjetine, hrvatska od piletine, a srpska od svinjetine?

>>53565596
Puši ga ustima buraz.

>stay
>salty
Pick two.
>>
Koliko godina ima anon?
>>
>>53565660

Adnane pošalji malo milke čokolade fine
>>
>>53565660
tlines
>>
>>53565639
>Puši ga ustima buraz.
>>stay
>>salty
>Pick two.

Bedo jadna... Poserem ti se u big mek i popišam u šećernu ofarbanu vodicu.
>>
>>53565689

Milka je nemačka čokolada, ne švajcarska.
Takođe je ružna.
>>
diram masturbiram
>>
File: kosovo autumn.png (210 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kosovo autumn.png
210 KB, 500x375
>>53565733
>Poserem ti se u big mek i popišam u šećernu ofarbanu vodicu.

Ti si garant jedan od onih kraljeva koji nemaju keša za dvolitarku kole pa brane siromaštvo time što prodaju priču tipa: "Ma neću unositi u sebe to kapitalističko smeće bre, naša Frutela je hiljadu puta zdravija!".

Nije sramota biti siromaština buraz. Sramota je biti glup ko kurac na kineskom sajtu za crtane filmove.

>>53565660
>>
>>53522089
Nismoooooooooooooo, mi smo se samo takticki povukli i zakljucili da pametniji popusta.

Zajebavam ja jednog mog drugara izbeglicu za oluju, kaze on, nisu oni bezali, oni su se trkali. Reko ja njemu: "a sto se ne vratite? " kaze sad se takmice ko moze da ostane duze ovde, treba im nesto teze, neki veci izazov, kek
>>
>neironicno postati na ex-yu
Ž E Ž E U J E M
>>
File: hajduk1703.jpg (654 KB, 1625x2256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hajduk1703.jpg
654 KB, 1625x2256
>>53565935
Ja sam ustvari onaj anon što je maja prošle godine postao milioner.

A ti si marva bez muda, srca i mozga.
>>
zozzleujem na vaš guzobol
>>
>>53566226
Znači garant si jedan od onih gorštaka koji su u srednjoj jeli đevreke i pizde materine jer se nema, a trovali kako postite i znali na pamet julijanski kalendar kako bi mogli da oma bacite izgovor a kući ga šiljiš na sestru.

>A ti si marva bez muda, srca i mozga.

Uf, uvredih me.
>>
File: IMG_4041.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4041.jpg
1 MB, 2448x3264
exyu ozbiljno vas pitam, da vam se ukaze prilika da odete "preko" i da uradite neke legalne stvari, cisto verbalna komunikacija a na kraju ce se zavrsiti kao nelegalne da li bi ste uradili. Ok glupo sam napisao ovo, ne ulecete u banku sa jebenim kalasnjikovim i slicne gluposti, samo u odelu kao gospodin nesto uzimate i kasnije ostatak ekipe preuzima. Uigrana prica totalno, niko nije pao 6 godina a svi se ubijaju od para. 4 dana u inostranstvu i zaradi se oko 2500evra. Pri tome je uzbudljivo i zajebancije 24 sata dok ste tamo, kafane, bordeli, kurve, koka i sve ostalo je placeno. U slucaju padanja imas tim advokata koji te cupa, nisam glup momak da kapiram ako padnes sjebao si se i to je to. Ali imas siguran prolaz u svemu na nekom nivou od 96%....
Pri svemu tome ja volim adrenalin, pricam jezike i gotivim sve to.
Zivot mi je smor ako ne rizikujem dbi.
Da li bi ste uradili to u nekoj ekipi, odabrani ljudi, generalno iskusni i stariji, nisu dripci neki.
Uostalom uspesnim kriminalon se i ne bave dripci koji su fazonu "BRATE BRATA BRACALA, SA JE BILO SA GLEDAS" to vec svi znamo.
Jel bi ste uradili to, znam da ljudi koji su dugo u prici bukvalno kenjaju pare i pisaju po zivotu.
Pic nekako related, vozio 214 i uhvatili me presretaci
>>
>>53566328
objasni mi >zozzul
pls. nisam nesto aktivan u poslednje vreme.
>>
>>53566366
Nevjerujem ti nista taksisto lazove
>>
>>53566366
A brate, realno znaš da nije dobra ideja, ali već si odlučio da ćeš da uradiš, tako da šta te boli kurac.

Zajebi pilićarski život, radi šta možeš/moraš. Kurve i koks se neće platiti sami, realno.
>>
>>53566377
engleska verzija našeg "gss"
>>
>>53566341
>Uf, uvredih me.

>Znači garant si jedan od onih gorštaka koji su u srednjoj jeli đevreke i pizde materine jer se nema, a trovali kako postite i znali na pamet julijanski kalendar kako bi mogli da oma bacite izgovor a kući ga šiljiš na sestru.

Fotografiši svoj doručak, ili ručak ili koji kurac treba da jedeš.
I znaj bedniče maloumni da samo najgora govna prodaju veru za večeru. O kojoj samo ti pričaš.
>>
File: IMG_4080.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4080.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53566470
Sisaj ga debilu koliko sam samo ajde da kazemo dokaza ostavio. Par flasica ove vode je kao tvoja dnevnica tamo u Croatiji.
http://www.amazon.com/Acqua-Panna-Spring-Water-16-9-Fluid/dp/B001SB04XS/ref=pd_sim_325_1/187-1317073-5812514?ie=UTF8&dpID=41WPOPlw1cL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0JCY435DG59HCK6Z37JJ
Na amazonu je jos i jeftina.
>>53566491
Pa znam jebiga ali cisto zelim tudja misljenja...kao ceo zivot sam debil i jebiga, sto ne bih pokrenuo jos nesto ionako imam vise srece od pameti.
>Kurve i koks se neće platiti sami, realno.
Upravo, ne sedi mi se kuci.
Gotivno je kuckati ponekada ali smori i to.
>>
počelo cringanje, stigla exyu mafija hahahahah
>>
>>53566846
>>53566366
Glup si.
>>
>>53566948
alo bre govnaru
pazi kako se razgovaras nemoj da ti majka zaplace
>>
>krimos
>odelo
>kokain
>picke
>inostranstvo
>int ex-yu
>>
>>53567061
najcrnji ste mi vi koji mislite da samo sirotinja i neetovi dolaze na eggsju

ja ladno znam lika iz Njemacke sa /g/ za kojeg znam da obrne nekoliko desetaka hiljada eura suvog profita mjesecno
>>
>>53523306
covjek u slici se samo odmice od troje ljudi koji su pali na cesti sta je tu lose sad
>>
>>53567108
dobro roki jel vidiš ti njegove postove

urlanje na kvadrat, došo tu da se folira pred djevcima i neetarama looom
>>
>>53567142
ajde ostavi taj ajfon i obracaj paznju na casu nebil nacinijo nesto ocebe

javi se opet kad napunis 18
>>
>>53566651
>I znaj bedniče maloumni da samo najgora govna prodaju veru za večeru

TAKOE USRBUJ BRAĆALA. Najedi se ti Srbo moj magle dok ti popovi voze BMW i tripuj veru i powerslavlje.
>>
>>53567220
Powerslavlje

dobar naziv dbi
>>
>>53567196
serem ti se u pljeskavicu smrade bosanski
>>
>>53567108
Joj ne neki jazavac programira igre i igracke i misli da je faca
Dzabe njemu pare
>>
>>53567241
Powerslavlje/Srboslavlje, zna se tačno koje je to izdanje osobe (mlad, glup i besan).
>>
File: rattle4.jpg (24 KB, 535x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rattle4.jpg
24 KB, 535x397
>>53567272
>>
File: 1434655524887.jpg (15 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434655524887.jpg
15 KB, 300x400
KARADZICU
>>
>>53567345
preseli se u rvacku
>>
>ŠESTORICA pripadnika Specijalne policije MUP-a Republike Srpske uhićeni su sinoć zbog pljačke blindiranog vozila zaštitarske kompanije "Sector Security", koja je izvršena 22. rujna 2015. godine na autocesti Banja Luka- Gradiška, piše Klix.ba.

>Banjalučka Alternativna televizija jutros je objavila, pozivajući se na neslužbene izvore, da su uhićeni pripadnici Jedinice specijalne policije. Jedan je navodno "pao" na poligrafu dok su dvojica odbili poligrafsko ispitivanje.


>> "pao" na poligrafu
zar se poligraf uzima kao dokaz na sudu? sjećam se da ga nisu nikad uzimali kao dokaz jer ga se lako može prevariti
>>
imal ko onu sliku kako su u poljskoj ona mjesta sa nazivima Horvatov Korvacija i slicno?
>>
File: IMG_4081.jpg (3 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4081.jpg
3 MB, 3264x2448
>>53567061
>bio nerd do 14te, drzavna takmicenja iz matematike, fiike itd...
>poludeo u pubertetu
>Mnogo droge i loseg drustva, navijac
>uboden nozem i ja ubo
>Promenis se kao licnost
>izbacen iz skole nekoliko puta
>Vojska, krivicni dosijei, oslobodjen svega, tldr imucni roditelji
>do 19te obozavao kompove i igrice
>bio u top3 u Q3 areni u Srbiji, isto i u UnrealTournametnu
>kompovi i to je deo mene jednostavno, iako me brzo poceo da boli kurac za to
>btw bio vrhunski sportista
>u dusi sam jako dobrocudan i dobronameran, mrava ne bih zgazio
>kontam da posle mnogo skidanja sa teskih droga i svega covek ogluvi na sve i postane budala.
>postao budala, ne tolika po druge vec po sebe
>neostavaren u ljubavi iako sam imao sexa dosta, sada imam sjajnu devojku
>fakticki emotivno osakacen
>kao i svi normalni ljudi nekada vreme provodim sam
>znam 4chin ceo zivot
>igram online poker
>mnogo drugova je u online kriminalu nekom
>jednostavno sam online lik
>normalno da mi je bolje ovde nego na fejsu i slicnim idiotskim sranjima
>odrastao sam malo i prelezao te klinacke bolesti
>da ne glumim mangupa samostalnog iako trenutno jesam to....moj zivot potpuno mogu da zahvalim roditeljima zato sto sam bio budala
>i dalje se osecam kao debil jer mislim da bih se mnogo osecao da sam iskoristio u fullu sve svoje kapacitete na pametnije stvari.
>jbga, voleo sam droge, kurve i alkohol i ta sranja
>osecam se praznim

>Moja ispovest i zivot in the nutshell
I ne komentarsite glupe bookmarke kao debili, to je staro gooodinama i ko zna da li je to iko ikada pogledao.
>>
>>53567380
Uf, brate ni njihovi tetovaža krunice/cajke/brze naočare mi nisu ništa bolji.

Ista je to sorta debila.
>>
>>53567465
jeri zima u podrumu narkomancino propala
>>
>>53567418

ima
>>
File: ba.gif (355 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ba.gif
355 B, 16x11
viđ me štasam gloop
>>
>>53567465
A što samo ne nađeš nešto legit da šljakaš pa da ti keva ne roni suze jer joj sin talasa? I da li stvarno hoćeš da rizikuješ da ti "sjajna devojka" bleji sama u belom svetu dok ti guliš "dobru šemu"?

I orangutana bi mogao naučiti da radi programiranje, ladno možeš imati dostojan život.

>Mnogo droge i loseg drustva, navijac
Znači povodljiv, manje više.
>>
>>53567465
koji ti je to sajt otvoren u vise tabova
>>
File: waz.png (207 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waz.png
207 KB, 500x500
>>53567465
>Bukmarkovani Eros Ramazzotti i Šako Polumenta

>mfw
>>
>>53567942
šako je legenda kaj sereš ti
>>
>>53566984
Sisaj ga pederu.
>>
ovo je sad dijaspora tred
>>
>>53568042
>kaj sereš ti

Šrafove.
>>
File: archangel-raguel.jpg (274 KB, 711x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
archangel-raguel.jpg
274 KB, 711x800
>>53567220
Umri bre ljusko bez duha, govno komunjarsko.
>>
>>53567750
Hvala anone, u pravu si ali jebiga, kada ti zivot krene niz wc solju malo je zajebano biti delfin i izkociti iz toga.
U principu nikada mi nije nista falilo samo dramim jer nije onako kako bih hteo.
POVODLJIV je moje ime ali bukvalno. I zivim za danas, bukvalno sam sebe iznenadjujem kako to radim al ajde.
>kako da radim legit kada na pokeru uzmem oko 400evra mesecno? I to minimalno igram
>sjebem to za 5 dana
>treba jos....
>jebiga
Idem da se vidim sa njom sada a neveratno me mrzi da izlazim iz kuce. Samo na 10minuta i opet ce da me gnjavi sto smrdim na alkohol.
>Pijem belo vino i kiselu, spricer
>smorio sam se do jaja.
POsto krece novi thread poslacu vam srce u novom sa njom <3 dolazim brzo
>>
>>53568132
>>53568132
>>53568132
>>53568132
>>
File: slavthread.jpg (61 KB, 640x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slavthread.jpg
61 KB, 640x353
>>53568077
Nipošto!
>>
>>53567465
>bio u top3 u Q3 areni u Srbiji

Ako ne lažeš onda te znam debilu...
>>
>>53568180
moguce realno
>>53567787
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=213685430&scopeId=C&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&zipcode=&features=NAVIGATION_SYSTEM&isSearchRequest=true&climatisation=&categories=Cabrio&adLimitation=&minFirstRegistrationDate=2003-01-01&maxFirstRegistrationDate=2005-12-31&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=7%2C8%2C9%2C75%2C10%2C76%2C11%2C12%2C13%2C88%2C14%2C77%2C15%2C103%2C56%2C78%2C72&makeModelVariant1.modelGroupId=21&pageNumber=5
Ovo gledam da uzmem za leto/prolece
>>
File: Chigurh.jpg (19 KB, 304x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chigurh.jpg
19 KB, 304x365
>>53568124
>ljusko bez duha

Radije bi bio "ljuska bez duha" nego da finansiram matore fegete da trpaju iskrivljene ćomane koji se skidaju sa dopa po manastirima.
>>
>>53568229
>kupuje autuo za leto proloece
>ja konto mozda ove godine kupit nove patike
>>
>>53568342
>da finansiram matore fegete da trpaju iskrivljene ćomane koji se skidaju sa dopa po manastirima.

Glupi degenu ti to radiš ne ja.

Na svaki dinar koji ja dam crkvi, ti daš hiljadu mnogo gorim i raspalijim matorim degenericima.
>>
>>53568229
Glup si.

>>53568342
Glup si.
>>
>>53568229
Šćekiću ne seri više
>>
File: 22.jpg (62 KB, 640x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
22.jpg
62 KB, 640x467
>>53568476

Ključna razlika je ta da ti to radiš svesno.
>>
>>53568476
>2013+3
>svaki dinar koji ja dam crkvi
>>
>>53568510
Tvojoj mami sam dobar, doduse.
>>
File: hackedghost.gif (3 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hackedghost.gif
3 MB, 640x480
>>53568577
Ti si sad svestan da si nesvesno ceo svoj život finansirao degenerike koji te truju i prave te glupljim da bi još bolje pasovao u njihovu ciljnu grupu i kao u spirali davao im još više para da budeš još gluplji...

Kolika marva treba da budeš.

Isprdku mali, pisiću šita.

Nauči šta je rekurzija, možda se oslobodiš.
>>
File: 1452684140634.jpg (446 KB, 1191x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452684140634.jpg
446 KB, 1191x670
>>53568614
>trenutna je godina

Umri od raka čmara.

>>53568653
Ako smeš da odigraš neki kvejk, ajde, ako ne onda ćuti i pokri se ušima.
>>
>>53568727
>Ti si sad svestan da si nesvesno ceo svoj život finansirao degenerike

Na skali od jedan do apsolutno-mi-puca-kurac, mislim da sam negde oko zviždi-mi-kita.

Te tvoje sado-mazo-masonske conspiracy teorije lepo nabi sebi u bulju brate. Ti daješ novac prodavcima zmijskog ulja da bi imali sve što ti nikada nećeš imati i onda da čine zlodela kojih se ti kao "gnušaš" a u suštini sudeluješ u njima jer im omogućavaš da to rade.

Mada kontam da te fura ideja da uzjašeš tako neke raspale narkomane pa ti je cela ideja totalno full.

>>53568825
>ja branim SRBSTVO preko interneta: the post
>>
Ja sam ovde samo da shitpostujem i lupam neistine
>>
>>53568923
Glup si.
>>
>>53569056
>glup tipa kurac dijalektika
>"g-glup si"

Klasika.
>>
>>53569159
Glup si.
>>
>>53569220
Glup si.
>>
File: 1452044000042.png (94 KB, 1224x868) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452044000042.png
94 KB, 1224x868
>>53569253
https://en.wikipedia.org/wiki/Recursion
>>
>>53569368
A pa što ne reče sa si /pol/tard?

>daje novac crkvi
>red pill

I am laffin

>inb4: "g-glup si"
>>
sto nema crvata?
>>
>>53569455
Glup si.
>>
>>53568142
>>53568142
>>53568142
>>53568142
>>53568142
>>53568142
tu smo slijepci
>>
>>53569524
Pazi da ne iščašiš i preostale tri moždane ćelije smišljajući tako jaku repliku.
Thread replies: 331
Thread images: 71
Thread DB ID: 429224[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.