[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 47
File: ggggg.gif (902 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ggggg.gif
902 KB, 250x250
hihi ik maak weer de draad editie

welkom:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, en minder bekende nederanoniempjes

niet welkom:
hun
>>
File: iq77 feest.jpg (390 KB, 1177x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iq77 feest.jpg
390 KB, 1177x888
>>
>>53516921
witte trots
>>
Ben niet meer verbannen jongens
https://www.youtube.com/watch?v=myxTPAVEpdU
>>
3de voor randstad
>>
>>53517017
waarom was je verbannen
>>
>>53517047
Iemand zat een draad te spemmen en ik maakte ook een paal waardoor de kkrmods dachten dat ik ook de spemmer was.
>>
File: 1411731725209.png (8 KB, 255x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411731725209.png
8 KB, 255x228
:^D
>>
>>53516921
autisme
>>
B-ben ik antwerpflikker?
>>
File: 1355739283325.jpg (237 KB, 1100x1380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355739283325.jpg
237 KB, 1100x1380
>>53517133
ja
>>
>>53516921
>boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet
amai zenne
>>
WIE IS EMILY NOU??????????
>>
>moet voor het eind van de week nog 37 keer seks hebben met emily
>als ik het niet haal word ik ontslagen
ik haat mijn baan
ik wil NOOT zijn
>>
>>53517017

jezus wat een armoe in die clip zeg
>>
>>53517521
Dat is Rotterdam zuid. Daar wil niemand heen.
>>
>>53517495
>ik wil NOOT zijn
ikdv
had ik nu maar niet de pech dat mijn broer jarenlang een noot geweest is en nu, hoewel werknemer, nog steeds een praktiserende noot is, dan zou ik me niet schuldig moeten voelen t.o.v. mijn familie
>>
>>53517495
ik ben een noot vind er geen flikker aan, spelletjes zijn niet meer leuk omdat ik er nu veel te veel tijd voor heb
>>
>>53517612
>spelletjes zijn de enige voordelen bij het noten7
ge doet het verkeerd, man
>>
>>53517649
wat kan ik nog meer doen dan verveel me de tyfus

>in4dat lezen
>>
>>53517665
Sport, tekenen, wandelen. Verzin het maar, zolang je maar niet op andere mensen vertrouwt om je bezig te houden.
>>
>>53517770
ik ben lui: het persoon

>wandelen
ben geen 50
>>
>>53517665

Koop een waterroeier, zo'n ding die die vent ook had in house of cards. Het is onironisch de meest luie manier om conditie op te bouwen. Je kan gewoon op je reet zitten en film kijken terwijl je wel al je spieren gebruikt. Je raakt er niet echt gescheurd van maar je gaat het wel zien. Apparaat was duur maar ik vind het nog steeds een goede investering.
>>
>>53517665
dat is natuurlijk aangeraden, alsook patricische films kijken, maar vooral u geen flikker aantrekken van welke kanker ook/
Ik leef al lang ook al in vlagen als praktiserende noot. Gisteren bijvoorbeeld ben ik pas tegen 6-7 's avonds uur mijn bed uitgekomen, had nog langer kunnen blijven liggen, maar ik geloof niet in pisflessen, maar ge kunt godverdomme neuk doen en laten wat ge wilt.
Gooi uw leven weg nu het nog kan, voor mij is het al te laat en heb te veel dat ik nog moet waarmaken

>>53517796
>het
>>
>>53517576
Een keer was ik naar Rotterdam Blaak met de trein om daar even naar de winkels te gaan,
dacht dat het een goed idee was om naar Rotterdam Zuid station te wandelen en vandaar te trein terug te nemen,
zie ik meteen de brug en alles.

Ik zou het niet aanraden aan iemand
>>
>>53517902
>koop een ding van 1000 euro zonder baan
zou d'r best een willen maar heb daar niet eens de ruimte voor

>>53517920
ik kan niet geen neuk geven oetz, niet zolang ik nog bij mijn ouders woon
>>
>>53517991
>niet zolang ik nog bij mijn ouders woon
Hoe oud bent u
>>
>>53518036
in de 20 niet pesten ik wil een baan zodat ik uit huis kan
>>
>>53517991
Je kan altijd een echte roeiboot kopen en lekker op eigen houtje de polder verkennen.
>>
>>53517991
koek, hoezo niet? ik heb juist nooit zoveel kunnen geen neuk geven dan wanneer ik nog thuis zat. Ge zit gewoon de hele dag in u kamer, ik lag zelfs steeds in mijn bed, onder het mom van wat voor werk wat dan ook, en al het eten komt letterlijk op u toe, voor de rest ligt er ook altijd eten in huis
ge moogt natuurlijk geen achterlijke randdebiel zijn, dan kunt ge de schijn niet ophouden
>>
>>53518066
Haha sloeber. Ik ben op mn 21ste uit huis gegaan, toen was ik er dolblij mee maar achteraf was ik liever bij mijn moeder gebleven tot mn 25ste ofzo, elke dag warme hap, alle boodschappen werden voor me gedaan, geen huur betalen, was werd voor me gedaan, ideaal
>>
>>53518140
omdat ze mij wakker maken en ik geen hoekige puber ben

>>53518146
ik blijf thuis totdat ik normaal iets kan huren zonder van loon naar loon te hoeven werken en niet persé ikea troep hoef te kopen, heb al een leuke spaarrekening maar het is nog niet genoeg
>>
Dubbels, ik blijf liggen
Enkele cijfer, ik ga eruit
>>
>>53518146
Neuk... Nu verlang ik terug naar die goede oude tijd :^(
>>
>>53517588
>nu, hoewel werknemer, nog steeds een praktiserende noot is
Hoe werkt dat? Werkt 'ie voor AMT voor een Indiasalaris of zo?
>>
File: 1448984689119.jpg (20 KB, 399x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448984689119.jpg
20 KB, 399x388
>>53518232
Gvd
>>
>>53518213
>ikea troep
Hey mijn Zweedse inboedel is met smaak en overtuiging samengesteld en in elkaar gezet en ik schaam me er niet voor
>>
>>53518247
praktiserend, meer als in de manier waarop ge leeft of nog altijd in het ritme zit alsof ware ge een noot, hoewel ge nu 1 of 2 dagen in de week werkt (in een lang niet zo slechte job, of toch een waar het salaris misschien niet enorm hoog is, maar waar er wel groeigelegenheid is en vooral het werk/de omgeving nauw aansluit bij de eigen interessegebieden en het bijgevolg eerder als plezier dan een taak gezien kan worden om het werk in kwestie uit te oefenen), wat u dus toestaat om in enige mate nog altijd een nootvierlieven flikker te zijn
>>
Jongens ik ben maandag letterlijk echt keihard in mijn kontje geneukt.
>>
>>53518232
even/liggen
enkel/eruit
>>
>>53518467
dat is best wel gay oetz
>>
منم بچه تهرانم, خوشبخت شدم.
>>
>>53518469
het is al 2 uur 's middags
>>
Jongens hoe redden we Europa?
>>
>>53518498
maar het was zo lekker :3
>>
Jongens ik heb maandag letterlijk iemand keihard in zijn kontje geneukt.
>>
>>53518518
door ons te bekeren naar de islam
>>
>>53518090
kankerkoud

>>53518146
Ik 26, nog steeds thuiswonend, bijna klaar met studeren. Iedereen gaat uit huis maar niemand heeft een baantje waarmee dat is te betalen. Iedereen moet wel rijke/gulle ouders hebben en/of zichzelf in de schulden werken. Ik heb geen rijke ouders en heb geen zin in schulden. Fuck de haters.
>>
>>53518518
Rechtse partijen verbieden.
>>
>>53518593
En discriminatie tegen minderheden zwaar bestraffen.
>>
>>53518593
>onze enige redding gaan verbieden
Neger bent u serieus
>>
>>53518632
Als ie een neger is, dan is ie waarschijnlijk serieus.
>>
>>53518632
racist
>>
http://www.express.co.uk/news/uk/633689/Calais-migrant-crisis-refugees-attack-British-school-coach-rocks-violence

Help de Britse schoolkinderen aub. Ik ben te druk bezig om het zelf te doen.
>>
KK KANKERLAND
>>
>>53518585
26 is wel extreem oud om nog thuis te wonen, op dat moment zou bij mij denk ik mijn zelfrespect al een flinke rol spelen, die teleurstellende blik van mijn ouders als ik elke dag om 13:30 zonder ambitie uit mijn bed kom rollen bijvoorbeeld, zoiets trek je niet jarenlang zonder van het balkon te springen
>>
>>53518814
nice hairline
>>
>>53518874
Ik heb geen zelfrespect. Van teleurstellende blikken vooralsnog geen sprake, ze weten dat ik geen miemstudie doe en zijn eerder blij dat ik mij niet in de schulden steek.
>>
>>53518544
oké hier wil ik alles over horen oetz geen flikker
>>
>>53518814
waarom hebben Nederlanders altijd zoveel gel in hun haar?
>>
>>53518972
Ze huilen elke avond om jou
>>
>>53519009
geen idee. ik heb geen gel oetz
>>
>>53518874
>elke dag om 13:30
Je begrijpt het niet. Een regelmatig ritme hebben is sowieso voor normaaltjes, of het nou overdag of 's nachts is. Het punt is dat je kan slapen en wakker zijn wanneer je wil en je toch geen verplichtingen hebt, dus wil je een dag 18 uur slapen? Dat kan. Wil je de hele nacht een spelletje spelen en ergens om half twaalf in de ochtend gaan slapen? Kan ook.

Een goede NOOT heeft op de lange termijn helemaal geen ritme.
>>
>>53518874
niks mis mee als je noh op de uni zit oetz. als je dat als mbo'er doet moet je zelfmoord plegen oetz
>>
>>53518993
Nou de eerste paar keren dat we kontseks hadden gingen we niet zo hard omdat ik daar nog niet zo goed tegen kon maar nu is mijn kont eraan gewend en kan mijn vriendje bijna zo hard gaan als hij wil en voelt het voor mij ook super lekker :3
>dvw we tegelijk klaarkwamen en hij opeens super diep ging
>>
>>53519016
m-maar waarom? ik doe toch mijn b-best :(
>>
>>53519009
Ik gebruik gel omdat dat het enige is wat mij goed staat denk ik.
>>
>>53519113
KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG KANKER VIES GA WEG
>>
>>53519169
>VIES
ik had mijn kont van tevoren schoongemaakt en er was geen bruine vlek te bekennen.
>>
>>53519160
Ja maar niet teveel hoop ik. Op >>53518814 doen ze er echt een hele pot in ofzo, dat ziet er niet uit.
>>
>>53518874
i thought that common in europe, then where after-college kid in dutch goes? suddenly get new house/apartment? are dutch city small?
>>
>>53519113
oh wacht maar hoezo kwam jij daardoor klaar? was jij aan het rukken of zo?
>>
Klasgenoot had gelijk.
Wat een stelletje achtergestelde downies hier, ga eens naar buiten.

>>
>>53519113
>tegelijk klaarkwamen
Een prostaat orgasme?
>>
>>53519211
*phew*

>>53519374
NORMAALLLTJJEEE
>>
>>53519374
>buiten
rot lekker op
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53519403
>phew
>>
>>53519361
Ja maar door de prostaat stimulatie voelt het toch anders en een stuk lekkerder dan normaal jossen.
>>53519375
Ik denk het, ik voelde opeens iets heel groot en gevoelig worden in mijn kont en ik voelde hoe alles eruit stroomde :3
>>
>>53519415
>rot lekker op

Krijg kanker. genees je autisme.
>>
>>53519374
Ga trouwens iedere dag naar buiten DUS HOU JE KANKKKERRR KOP DICHTTTTT
>>
>>53519374
Geen tijd, moet leren voor kankertentamens.
>>
>>53519452
> Ga trouwens iedere dag naar buiten DUS HOU JE KANKKKERRR KOP DICHTTTTT

Nee.
>>
>>53519442
Hoekmeester :-D
>>
>>53519458

succes.
>>
>>53519427
uh hoe de kanker zeg je dat dan? heb het van mijn vriendin
>>
>>53519452
minderjarige MBO'er aub
>>
>>53519500
>>53519477
controleer ze
>>
>>53519536

Kerel. Je zit op 4chan.
Praat niet over niveau, alsjeblieft.
Je uitkering helpt je niks hier.
>>
File: hammyisthatso.jpg (126 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyisthatso.jpg
126 KB, 1280x720
Is het een lening als je het nooit hoeft af te betalen?
>>
>>53519556
Boze MBO'er gedetecteerd
>>
>>53519518
poeh of poeh poeh
>>
>>53519558
Nee, dat is gewoon gratis geld.
>>
>>53519590

Correct.
>>
>>53518508
なんだよこのくそ砂語だ?
>>
>>53519536
>impliceren dat mbo 4 slecht is
>impliceren dat je dom kan zijn en applicatieontwikkeling doen
>>53519601
Dankje :3
>>
>>53519663

Gewoon pure kanker. Krijg je ervan als je sociaal verstrooide kinderen een anoniem medium geeft.
>>
>>53519700
We zijn allemaal sociaal verstrooide kinderen hier Anon. :3
>>
>>53519663
>>impliceren dat mbo 4 slecht is
ja
>>
>>53519663
>applicatieontwikkeling
je bedoelt codeer aapje
>>
>>53519717

Ik niet. Kom hier alleen om te schijtpalen.

Dat gaat zo makkelijk bij anons 卐
>>
>kijk mij eens voor het eerst op 4kan zitten met mijn hoekige swastika
Haha deze clown heeft echt geen flauw idee dat hier meer nazis zijn dan niet-nazis
Het is letterlijk hoekiger om geen nazi te zijn, dan val je meer op
>>
>>53519756
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53519756Jij reageert er lekker op.
>>
>>53518874
Je heb niet altijd keuze om het huis uit te gaan, op sommige plaatsen is het 10 jaar+ wachtijd voor een huis. En als je een teleurstelling bent voor je ouders hadden ze je maar beter op moeten voeden.
>>
File: hammersgrin.jpg (15 KB, 391x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersgrin.jpg
15 KB, 391x308
>>53519604
Cool.

>>53519663
Applicatieontwikkeling is gewoon een beetje css programmeren, java updaten, servers in elkaar zetten. Iedereen die gmail en excell kan gebruiken kan ook applicaties maken. Het lijkt alleen maar ingewikkeld omdat het met internet te maken heeft.
>>
>>53519663
>applicatieontwikkeling
ben je toevallig ook een Curry neger?
>>
File: 1366337536521.gif (1 MB, 170x128) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366337536521.gif
1 MB, 170x128
>>53519663
>mbo 4
>>
>>53519753
>Ik niet
Bewijsplicht ligt bij jou. :3

>>53519756
Kalmeer je tieten hij is maar een beetje aan het schijtpalen, 99% van de Nederdraad is schijtpalen.
>>
>>53519740
hoeft geen aapje te zijn, 't's meer van wij willen meegaan met grote amerikaanse bedrijven want hun verdienen veel geld, jij kan koderen? we zijn tot veel bereid om jou aan te nemen
>>
>>53519733
niet als je mijn verleden kent oetz
>>
>>53519809

Ik geniet hiervan.
>>
>>53519771
stedeling*
>>
>>53519700
>hij is niet sociaal verstrooid
haha homo
>>
>>53519756
denk je echt dat hij nieuw is en niet gewoon een anoniempje is die ook in de OP wilt
>>
>>53519830
Heb je misschien toch een schroefje los, zoals ons!
>>
>>53519870

Nee dankje ;O
>>
>>53519873

Torx.
>>
>>53519796
>java
neger aub

dit zijn mijn vakken: c#, web(php en html en css, later ook java), embedded systems, industriële automatisering
>>
>>53519929
Favoriete schroefkop
Jij hebt duidelijk smaak.
>>
>dvw geen dildoflikker vriendje
>>
File: 1452297166410.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297166410.webm
3 MB, 1280x720
Ik vind deze webm toch zo leuk.
>>
>>53519947

Heb gevoel dat mijn smaak ontnomen wordt hier. even terug naar de les.

Straks groeit mijn maagdelijkheid weer terug
>>
>>53519827
>muh verleden
Ga lekker met 77 IQ in een hoekje zitten oetz
>>
>>53519801
nee????
>>53519808
ga je moeder neuken aub
>>
>>53519663
Programmeren is kankermakkelijk als je het een beetje doorhebt oetz.
>>
>>53519827
>mijn verleden
>>
>>53519942
>C#
>later ook java
maar waarom
>>
>>53520001
ik heb meer dan 77 wat de kanker denk jij?
>>
Dradeijkse herinnering
>>
4kan?
Ik zeg lekker 4chan
>>
>>53520044
>ik heb meer dan 77
>>
>>53520001
Man als je 77IQ zou hebben ben je letterlijk dommer dan de Afrikanen onder de Sahara.

Koko de gorilla heeft een IQ van tussen de 75 en 90. Technisch telt dat beest meer als mens dan een grote portie van Afrikanen.
>>
>>53520051
elaboreer
>>
>>53520051
>ik zal nooit een MEer zijn die haar uit een kraakpand drijft en in een steegje zonder getuigen verkracht
>>
>>53519942
>embedded systems
Vertel meer. Ik ga dat als minor doen in mijn opleiding.
>>
>>53520159
homo

>>53520103
Goedgelovige homo
>>
>>53520175

Is saai. Werk je met arduino's en binair rekenen etc
>>
>>53520103
Racist
>>
>>53520159
>haar
>>
>>53520044
>meer dan 77
>>
>77 IQ

heeft iemand hier enkele van de afbeeldingen met >77 IQ die ik indertijd gemaakt had? Had er veel, maar alles verwijderd en archief wil niet, en weet dat er toch enkele waren opgeslagen en circuleerden
>>
>>53520151
Het is Jesse
>>
卐 卐

Post eens wat leuks. Jullie zijn zo saai.
>>
>>53520273
>muh miems
>>
>>53520044
letterlijk wat
>>
>>53520017
>>53520175

ik heb dat aangepaste css gedaan
>>
>>53520044
>ik heb meer dan 77
>>
>>53520314
css is wel een van de moeilijkste talen oetz
>>
>>53520103
Heb je een bron voor die gorilla?
>>
>>53520368

Ik ben klaar met deze draad.
This thread is aids
>>
>>53520308
>>53520407
Homo
>>
>>53520310
>muh Onverschillige Verhevene
>>
>>53520426

Autist.
>>
>>53520202
>arduino's
aub mijn opleiding is serieuzer dan dat. We gaan ook leren hoe je andere microcontrollers moet programmeren die je ook daadwerkelijk in een eindproduct zet. Een Arduino gebruik je toch niet in alles wat een microcontroller nodig heeft?
>>
File: 1357406909635.gif (2 MB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357406909635.gif
2 MB, 300x300
>>53519663
MBO
B
O
>>
>>53520462

>aub mijn opleiding is serieuzer dan dat.

*zucht*
>>
File: 1452522264210.gif (2 MB, 384x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452522264210.gif
2 MB, 384x216
>>53520434
>>53520310
>muh
>muh
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
I'll be gone for some time lads.

Great to see you all for some time again.

Keep on damming, bridging, dancing with clogs, taking control back from Spain, pretending to be a country (Hey Luxemburg m8!), all that.

Love, peace and low non-desired immigrant rate for you all
>>
File: 1451365949417.jpg (182 KB, 750x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451365949417.jpg
182 KB, 750x600
>geen homo zijn
>in tweeduizendenzestien
>>
File: 1451928210509.jpg (87 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451928210509.jpg
87 KB, 640x640
>>53520513
>zucht
>>
>>53520017
>>53520029
>>53520036
>>53520081
ik ga verder werken aan school doeeiiiiiiiiiiiii :3

en ja ik heb me
>>
>reageren op naamflikkers

>>53520524
>niet inzien dat dat het gene is waarop ik doelde
>>
>>53520541
Wew heated banter man.
Bye.
>>
>>53520583
>werken op het MBO
wie houd je voor de gek?
>>
>>53520583
>werken aan """"""school""""""
>>
File: hammysmug.jpg (381 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysmug.jpg
381 KB, 1920x1080
Ik vind dat loonslaven mij eigenlijk ook moeten gaan bedienen. Gratis geld is wel aardig en zo maar ze moeten ook boodschappen voor me doen en zo.
Ik ga dat PGB toch maar ergens voor gebruiken denk ik.
>>
File: 1452639857539.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452639857539.png
85 KB, 294x258
>>53520444
>>53520513
Homo
>>
>>53520513
>*zucht*
ewa waz met jou? niet zo biggie doen ah mattie
>>
>>53520314
leuk hoe ziet het er nu uit
>>
>>53520541
bye, we'll miss you :3
>>
Nieuwe draad aub. Kanker niveau is hoog.
kanker niveau : [IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ]
>>
>>53520743
Maak er zelf dan een
>>
File: 1452535487201.gif (459 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452535487201.gif
459 KB, 250x250
>>53520743
Inderdaad en hij piekt is wanneer jij paalt.
>>
>>53520721
groen
>>
>>53520743
Dat kankerniveau is nog te laag oetz
>>
>>53520762
we zitten nog lang niet op de bumplimiet
>>
>>53520762
Goed plan, anon kan dan zijn eigen draad maken waar we niet in gaan palen.
>>
>>53520773

Piekte jouw Nederlandsch maar.
>>
>>53520812
homo
>>
>>53520671
Zou je misschien meer moeite willen doen in je schijtpalen? Ze zijn verre van amuserend.

Bij voorbaat dank.

t. Cursist Schijtpalerij
>>
>>53520872
>Cursist Schijtpalerij
Wat een rare manier om homo te schrijven
>>
>>53520783
met een witte streep door het midden hoop ik :^%)
>>
File: bollenpakkengast.png (596 KB, 638x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bollenpakkengast.png
596 KB, 638x661
>>
>>53520939
kankerbelgen
>>
>>53520931
voor jouw wel
>>
https://www.adamyourself.com/nl-nl/adam/Paquito/af2060/

stem aub
>>
>>53521049
>jouw
>>
File: rozedildo.jpg (113 KB, 1023x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rozedildo.jpg
113 KB, 1023x682
>>53520939
Dus dit is ook goedgekeurd?
>>
>>53520939
Ik heb zoiets thuis liggen, hoe kan ik haar helpen?
>>
>>53516921
>welkom: Marginaalst
Merci oetz :3.

'k Ben net wakker, had de dag ervoor LSD gepakt met een maat, na 2 uur in de gedachtenlus van Marie gezeten te hebben zijn we uiteindelijk naar het frietkot geraakt, 't was daar vrij raar en 'k had bijna bier gepikt maar toen kwam die kerel terug. Daarna zijn we terug thuisgeraakt en toen het bijna was uitgewerkt zijn we velo's gaan pikken met de nieuwe betonschaar. We waren net zonder lichten door 't stad aan 't rijden en ineens kwam er nen combi af, ik had die betonschaar maar onder nen auto gesjot maar die combi reed gewoon door. Nu liggen er een stuk of 2 velo's extra in 't water.

/blogpaal
>>
File: aas.jpg (95 KB, 574x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aas.jpg
95 KB, 574x338
>>53520743
>>
>>53516921
>minder bekende nederanoniempjes
Dan voelen we ons ook echt welkom he
>>
>>53521192
Maak je niet druk 9 van de 10 Nederlandse palers zijn hier toch enorme flikkers.
>>
>>53521157
>9300
>nog steeds een even grote bloghoer als voorheen
>>
File: umarulaughing.gif (853 KB, 322x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarulaughing.gif
853 KB, 322x176
>>53521077
>inloggen met gezichtsboek
>>
>>53521157
>neemt LSD
>gaat naar het frietkot na maar 2 uur
slap spul of zijt ge nen absolute gek 9300?
>>
File: hammyhmmm.gif (868 KB, 540x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyhmmm.gif
868 KB, 540x350
>>53521157
>dvw ik ongeveer net zoveel van begrijp als van Duits
>>
>>53521251
Is dat net zoiets als Hyves? :^)
>>
>>53521297
Een beetje zoals Netlog
>>
>>53521022
>038
>België

ZWOLLE
W
O
L
L
E

>>53521120
Stuur er een paar naar postbus 20010, 2500 EA Den Haag.
>>53521274
Mijnen maat was er niet echt goe van, bij mij ging het nog redelijk goe maar 't was toch niet al te gemakkelijk. Was zo'n 180µg.
>>53521296
Jawohl.
>>
File: hammytears.gif (184 KB, 533x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammytears.gif
184 KB, 533x300
Waarom weet hamstermeisje niet genoeg van internet om haar router te resetten? Zoveel moet een otaku toch wel van computers af weten?

>RANDST-
rot op
>>
>>53521354
De laatste keer dat ik er gepakt had zou ik toch pas na 4-5 uur fatsoenlijk iets hebben kunnen bestellen, denk ik. kweet wel niet meer hoe veel dat was
>>
>impliceren dat ik het over dat 038 wijf had

>dvw bij een lsdtrip van 1-2 jaar geleden mijn moet zich door mij bijna neergestoken had
>dvw nooit in mijn leven zo kankergoed gejost als toen

ik heb het gevoel dat gij maar iets heel flauw meegemaakt hebt
>nog kunnen rijden
>>
>nog maar 28 keer Emily neuken
Ik heb goed werk verricht oetz. Toch haat ik deze baan.
>>
>>53521531
De ene keer dat ik probeerde te jossen met lsd voelde ik helemaal niks gek genoeg.
>>
File: 1444736421895.jpg (83 KB, 488x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444736421895.jpg
83 KB, 488x694
Pauze is voorbij jongens. Ik ga weer aan het "werk".

>>53521566
>Toch haat ik deze baan.
Je weet niet hoe jarloes ik ben op je baan kerel. Ik heb niks te doen behalve de hele dag freecell te spelen en gezichtenboek te herladen.
>>
Iedereen, noteer deze dqg.
Vandaag stop ik met drinken.
>>
>>53521597
Ge moet ook pas juist voor ge gaat slapen jossen Henk
>>
File: 1432244088867.jpg (60 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432244088867.jpg
60 KB, 640x640
>>53520608
>>53520729
Doei m8s
>>
>>53518467
geil
>>
>>53521686
had ik me na nieuwjaar ook voorgenomen vriend, een week later was ik al weer aan het drinken, sindsdien neem ik me gewoon voor om wat te matigen, heeft anders op zich toch geen zin

>>53521708
dit
>>
>>53521531
We zijn te voet naar 't frietkot geweest en bijna verloren gelopen, per velo zou 't niet gegaan zijn. Ik weet nog dat mijnen maat gewoon "nen frit" zei en frieten kreeg. Voor mij mocht het gerust meer geweest zijn dan 180µg, maar dan zou 'k nie naar 't frietkot geraakt zijn denk ik.
>>53521501
Bij ons begon het na zo'n uur te werken, en na 2 uur was het hoogtepunt bereikt, daan hebben we 2 uur over Marie bezig gezeten en toen hebben we besloten naar 't frietkot te gaan.

>doe al die moeite voor frieten
>uiteindelijk hebben we geen honger
>>
File: image.jpg (101 KB, 710x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
101 KB, 710x609
>hij nuttigt genotsmiddelen
>>
>>53521811
waardeloze reis
>>
>>53521777
Ik ben het gewoon beu.
Ik begin echt alcoholicus te worden.
>>
>>53521955
Ik was daadwerkelijk alcoholicus. Nu ben ik 13 dagen nuchter oetz

Je kan het !
>>
>>53521811
bij mij begon het eerder en duurde het langer. Het zal san wel meer gewoost zijn. Houdt ge het onder uw tong of wat doet ge?
Frieten smaken ook kut onder lsd, naar vettig zout karton. Ge eet beter iets zoet
>>
File: IMG_20160113_004551.jpg (447 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160113_004551.jpg
447 KB, 2048x1536
>>53521857
Saaie piet oetz.
>>53521866
Achteraf gezien was de reis naar 't frietkot wel plezant. We kwamen een BMW met felle plaatverlichting tegen, zijn plaat was 1-LSD-256 als ik mij niet vergis, ik begon te lachen en mijnen maat dacht dat het totaal onmogelijk was. Toen hij nen foto probeerde te trekken keken die gasten van die BMW nogal.

>dvw ge nen foto trekt denkende dat ge die schone dingen ook achteraf op de foto gaat zien
Teleurstellend oetz.
>>
paal tieten
>>
>>53521999
Ik hoop het.
Gisteren heb ik een fles wijn en 2 glazen rum opgezopen.
Alleen voor de computer.
>>
>>53522029
Onder de tong voor een half uurke, nadien het papierke inslikken. Hoeveel had gij gepakt misschien? Volgende keer gaan we elk zo'n 250µg pakken.
>>
>>53522123
Valt nog mee joh. Was op mn ergst aan een liter jenever per dag. Stop nu het nog kan oetz dan is de afkik ook niet zo erg
>>
>>53522124
>Onder de tong voor een half uurke,
Ja, dat deed ik ook.
>Hoeveel had gij gepakt misschien?
Het is al 2 jaar geleden ondertussen. Ik weet enkel nog dat het "Shiva's" waren
>>
>>53522029
toen wij na een paar uur de stad introkken, nog niet op de top, maar al vrij hard, dronk ik zowat alles wat ik tegenkwam
ergens hadden mensen van die oranje oasis laten staan om te mixen (vrijdag), die oasis was godverdomme goddelijk
bier was ook wel te smaken, scheen ik me te herinneren, maar ben niet meer zeker, zelfs niet zeker of we dat gedronken hadden, al zaten we wel op een van de drukste terrassen van de oude markt, wat op zich al vrij geschift was
>>
File: 1452696067827.png (706 KB, 960x954) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452696067827.png
706 KB, 960x954
wie /selfie stok/ hier
>>
>>53522273
>een van de drukste terrassen van de oude markt
Belge?
>>
>>53522224
Kwamen die van 't straat of van het donkere net? Die van 't straat zijn vaak NBOMe's of wreed zwakke papierkes. En die frieten waren inderdaad echt veel te zout maar de vetvlekken op het papier waren wel echt nog tof om naar te kijken.
>>53522322
>selfie stok
Zelfjestok.
>>
he OP, draadmaakslet en zoetermeeranon zijn dezelfde persoon
>>
>>53522150
Het begin is het moeilijkste. Ik heb al eens 6 maanden droog gestaan en hoe langer, hoe eenvoudiger het is om nee te zeggen.

Mijn (zielig) record was een fles roze vodka, een vol glas vodka en een glas whiskey.
Best wel triest eigenlijk.
>>
>>53522381
>Kwamen die van 't straat of van het donkere net
Van een dealer die ik goed ken z'n grotere dealer.
>>
>>53522347
ja
daar vrij lang in een va de stoelen gelegen, voornamelijk gewoon naar boven gekeken in de onderkant van zo'n parasol, met op de achtergrond stemmen, geroep, muziek van de belge en andere café's. Dat in die parasol kijken was wel geweldig, precies zo'n visualisator van die oude ramen media spelers
>>
File: hurken hq.jpg (157 KB, 601x1011) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hurken hq.jpg
157 KB, 601x1011
net klaar met hurken, ging goed.

einde blog
>>
>>53520273
Deze?
>>
>>53522494
Tapijten en houten dingen zijn ongelofelijk tof om naar te kijken, het tapijt veranderde van grijs naar groen naar rood als ik er lang genoeg naar keek.
>>
>>53522430
>fles roze vodka, een vol glas vodka en een glas whiskey.

bah, dat is niet eens lekker. pure sterke drank is echt vies, ik snap niet hoe je het binnen krijgt
>>
File: hahahaa.jpg (86 KB, 349x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hahahaa.jpg
86 KB, 349x642
>>53520743
>>
Allahoe akbar nederland zal islamitisch worden!
>>
>>53522543
wat is dit
een afbeelding voor mieren? xD
>>
>>53522638
Inshallah, broeder.
>>
>>53522543
hmm dat was de voorbode, toen ik er nog geen had gefotowinkeld
herken wel enkele van mijn meest geliefkoosde plaatjes, riv
>>
File: miems.png (3 MB, 679x1689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miems.png
3 MB, 679x1689
>>53522619
>>53520743
>>
>>53522702
Zit op telefoon. Als jullie lief doen kijk ik vanavond of ik ze nog in het groot heb .
>>
>>53522638
yogales oetz
>>
>>53522760
verdorie was deze afbeelding al helemaal vergeten.
>>53522798
>53522798
dankje :winkkiss:
>>
>>53522638
>worden
>>
paal jullie neder mapje
>>
>>53522838
MAAK MIEMS

IN OUD NEDERLANDS

http://bayeux.datensalat.net/

http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB
>>
Waarom staat hekel aan moslimsgast niet in de op
>>
>>53522897
vrij zielig eerlijk gezegd
>>
File: Naamloos.jpg (3 MB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
3 MB, 4320x3240
>>53522638
Marokkaan hier.
Die ongelovige honden doen het allemaal verkeerd.
Je arm moet de grond niet raken tijdens het knielen.
>>
>>53521420
*huilt*

wacht hoe heet dat hamstermeisje? ik ken her misschien lel
>>
Wie /Deventer/ hier?
>>
>>53522999
Robin Vos.
>>
>>53522996
de wijven doen het met de jongens, en ze hebben nieteens hoofddoeken op

en volgens mij zijn ze ook 5° in de verkeerde kant naar Mekka
>>
File: tja.png (14 KB, 362x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tja.png
14 KB, 362x481
>>53522989
hmm waarom?
heb het meeste goed georganiseerd
>>
>>53523066
Dat ook, ja.
Al met al een schandelijke vertoning.
>>
>>53522999
Controleer dit alstublieft
>>
>>53522638
wat de kankekeerrr gebeurt hieerrr
>>
bzt even een bruine stropdas punniken
>>
>>53523119
was in Zwolle, een uitje naar de moskee ofzo.
zeker een plan van die cuck leraressen
>>
>>53523109
ik ga wel even vragen
>>53523052
wacht is dat een meisje :000000000 laat dan maar
>>
>zeuven ipv zeven zeggen
ronduit walgelijk
>>
>>53523162
maar
maar
maaaaaaaaaaaar
waarrrrrroooooommdf;af
>>
File: maflodder_tering.jpg (43 KB, 638x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maflodder_tering.jpg
43 KB, 638x480
>>53522999
potverdriedubbeltjes
>>
WIJ PATRIOTS

WIJ F35 NU

NEDERLAND ACHTERUITGEBLAZEN

http://www.knack.be/nieuws/belgie/vandeput-overweegt-aankoop-patriot-raketten-voor-588-miljoen-euro/article-normal-645153.html
>>
>>53523252
ik ben ook naar een synagoge en moskee geweest.
gewoon onderdeel van godsdienst/levensbeschouwing wat ik op school kreeg.
80% christenen dingen 20% rest.
gewoon om je wereldbeeld te verbreden
>>
>>53523329
ik zal jou wereldbeeld eens verbreden
>>
>>53523329
maaarr waarrroomm diiititttt4
>>
Welke pornosites bezoeken jullie altijd?
ik 3movs.com en porntrex.com af en toe palimas.com
omdat ik van goede kwaliteit hou snapje :peace: check je later
>>
>>53523452
4chan.org/int/neder
>>
>>53523452
vooral e621.net oetz
>>
Hello dutchbros, what would be the best way of sayng "water and heating prices are included [in the total price]" in Dutch?
>>
>>53523555
Ik neuk je de moeder
>>
>>53523555
"verwijder krulbroodje"
>>
>>53523555
>walen
>>
>>53523555
demande ça en français et peut-être que je te reponds
>>
>>53523555
"water en je moeder zijn bij de totaalprijs inbegrepen"
>>
>>53523555
"Vloeibaar en hitte inbegrepen in de (totale) waarde."
>>
>>53523162
Ik moest toen ook naar de moskee toen ik op de middelbare in Zwolle zat. Heb gespijbeld oetz
>>
>>53523555
>>53523630
This is pretty accurate.
>>
>>53523555
Water en verwarming geld zijn geïncludeerd (in het gecompleteerde prijs)
>>
>>53523452
gewoon pornonaaf, ik hoef niet zozeer penissen in 1080p te zien
>>
>>53523618
>>53523630
>>53523688

Thanks
>>
>>53523728
>>53523630
Mijne miempaal had er perfect uitgekomen in goochel vertalen en zou toch compleet fout zijn.
Waarom?
>>
>>53523728
>>53523748
>>
>>53522897
stap het op
>>
File: Knipsel.jpg (14 KB, 272x77) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
14 KB, 272x77
>>53524006
amai
>>
>>53524077
maar dit is niet je 4kan map
>>
>>53524087
ja man
>>
>>53524126
ik zou een echte nas moeten kopen
>>
File: Knipsel.jpg (14 KB, 260x119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
14 KB, 260x119
allemaal 4kin
>>
File: file.png (42 KB, 609x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
42 KB, 609x471
>niet gewoon alles hebben
>>
>>53524276
>al mijn cara palen zitten veilig opgeslagen op een anon zijn rekenaar
>>
AE2EDEC
>>
>>53524276
maar waarom
>>
>>53524339
domme kut
>>
>>53524339
>"AE2EDEC"
Wat bedoelde hij hiermee?
>>
>>53524434
>hij kent het verhaal niet

Dat maakt het pas geil.
>>
>>53524509
nieuwflikker
>>
>>53524276
daar zit vast wel wat kinderporno tussen, 4kin kennende.
ik heb de politie alvast ingelicht.
>>
>>53524509
Hoe nieuw?
>>
>>53524509
Zonder moeder.
>>
>>53524509
je moeder
>>
Rachel Bruno, aka "Nasty Rachel," (now 25 yo) is the granddaughter of State Senate Majority Leader Joseph Bruno. She was reported missing back at the end of July, 2006 when she'd failed to show up for work at a day care center. She was found wandering Times Square on August 2nd, approximately a week later, and was returned to her parents custody. It was later reported that she was supposedly kidnapped by some greasy fuck she met on MySpace and a great deal of attention was given to her "kidnapping".

All this would have remained just another meaningless blurb in the news had footage of her "activities" with one of her captors not popped up on the interbutts. Rachel was essentially a neglected, anorexic, and troubled young white girl with political connections who was pimped out/coerced into sexual relations by John "Jazzo" Savage - the 30 yo captor/drug dealer/pimp she met through MySpace.

Her "captor" was Caucasian and not surprisingly the media gave a great amount of attention to her story during, and following, that entire week. Somehow details have remained sketchy on what, if anything at all, John Savage was charged with following her return (other than the outstanding charges he had from previous crimes).
>>
>>53524666
ik was al van plan om satanistisch te worden
>>
>>53524382
heb 't maar gepakt toen archive.moe het vrijgaf, was leuk om mee te spelen

het is ook niet echt alles zie ik nou, op archive.org staat nog veel meer
>>
>>53524666
john savage is da nie uit brave nieuwe wereld
>>
File: media_xll_1353923.jpg (15 KB, 510x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xll_1353923.jpg
15 KB, 510x288
renate > emily oetz
>>
JAN AKKERMAN
A
N

A
K
K
E
R
M
A
N
>>
>>53525120
>>53525120
>>53525120

kankernieuwe editie
>>
>>53523452
eporner(punt)kom
Dit is de beste site om gratis in HD te jossen.

>aanbod: meer dan voldoende
>kwaliteit: alle video's die zijn geüpload vanaf ongeveer twee jaar terug zijn in HD
>reclame: met AdBlok werken de pagina's prima
>lengte van video's: bijna alle video's zijn de volledige lengte
>>
>>53524006
>stap het op

stap het omhoog
>>
>nog zeven presentaties
>nog vierendertig tentamens
school
vind ik echt een hel
>>
>>53523452
Scanlover.com en andere javsites. Pornowieb hier.
Thread replies: 314
Thread images: 47
Thread DB ID: 403277[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.