[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 315
Thread images: 90
File: 1202422168359.png (132 KB, 274x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1202422168359.png
132 KB, 274x238
>mtg tu sa takie debile co by na wojnie nie dezerterowali do niemiec
>mtg oni mysla ze ich battlefield nauczyl cos
>>
>>53513591

Ja na wygnaniu a i tak mam lepszy Ojczysty niz shillbot.
>>
File: 20160113_113219.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160113_113219.jpg
2 MB, 3264x2448
Widok z mojej klasy hehe
>>
File: sdalger.jpg (59 KB, 960x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdalger.jpg
59 KB, 960x685
>>53513591
>battlefield
>tug stalker i jestem nawet gotowy na nuklearną zagładę.

DAWAĆ TEN KONIEC ŚWIATA
>>
>>53513862
Gdzie ty mieszkasz malolat? Wilki was nie jedzą?
>>
W E
E
>>
>>53513942
Na gówno żeś gotowy
>>
>>53513862
Co to kurwa jest, niedokończona budowa w Minecraft'cie?
>>
>>53513997
bycie harcerzem starczy zuchu?
>>
>>53514168
Troche pomoże, ale nie za dużo
>>
i'm having a really tough time learning/speaking polish, i mean why are some sounds even there??
>>
>>53514595
Bo mogą i chuj ci do tego
>>
>>53514595
sounds?
>>
File: image.jpg (14 KB, 472x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 472x464
>tug w środku czarnej dziury znajduje się wszystko co było i będzie w tym samym czasie się w niej znajdować
>>
>>53514639
i dont know, just ones that i'm not used to, give me a tongue twister or something and i'll attempt to say it
>>
>>53513591
>butterfield
>nie insurgency, arma, red orchestra i project reality
>>
File: Why.jpg (23 KB, 288x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Why.jpg
23 KB, 288x499
>>53514595
>learning the poor man's russian
>>
>>53514611
Uprzejmy jak chuj obrzezany.

>>53514595
I suppose all Slavic languages come with this flavour if you're an Anglo.
>>
>>53514644
czy prawda też tam jest?
>>
pierwszy za Lisa

https://www.youtube.com/watch?v=tV8UcAXxitE
>>
>>53514713
zażółć gęślą jaźń
>>
>>53514713
Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa sucha.

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.

Stół z powyłamywanymi nogami.

Czy się czasem Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze?

Cecylia czyta cytaty z Tacyta.

Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa.

Idę nos trę, kra krę mija, tu lis ma norę, sarna tor mija.

Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a gdy morze nie pomoże to pomoże może Gdańsk.

Czarna krowa w kropki bordo żuła trawę kręcąc mordą.

Jola lojalna, lojalna Jola.

Jerzy nie wierzy, że na wieży jest sto jeży.

Zagadki Agatki to gratki dla tatki.

Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć.

Cesarz często czesał cesarzową.

Nie pieprz wieprza pieprzem Pietrze, bo bez pieprzu wieprz jest lepszy.

Trzy wszy w szwy się zaszywszy szły w szyku po trzy wszy.

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, Czcza szczypawka czka w Szczecinie, Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, Strząsa skrzydła z dżdżu, A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, Straszny wszczyna szum...

Ćma ćmę ćmi.

Wróbelek Walerek miał mały werbelek, werbelek Walerka miał mały felerek, felerek werbelka naprawił Walerek, Walerek wróbelek na werbelku swym grał.

Matka tka i tatka tka, a tkaczka czka i też tam tka.
>>
>>53515177
wyjątkowo mądry lisoposter
>>
https://www.youtube.com/watch?v=28OOrHijTTA
>>
>>53514644
Prawda też tam jest, Scully.
>>
>>53514949
prawda nas wyzwoli
anonsy, isc do sklepu po mrożoną pizze czy nie isc?
>>
>Europejska Unia Nadawców rozpatruje wykluczenie Polski z konkursu Eurowizji. Rozważania dotyczące uczestnictwa naszego kraju w Eurowizji są spowodowane kierunkiem zmian w polskich mediach publicznych. - Jeśli złamią statut EBU, to będziemy mieć z nimi problem - powiedział szef EBU, Jean-Paul Philippot w rozmowie z "Financial Times"
oj jaki kisnę. odsuną nas od odpustowego spotkania walenia konia przyjaciołom, na którym i tak obstawiamy tyły
>>
>>53515506
poproś mamełe, żeby się przeszła do sklepu po mrożoną pizze
>>
File: 1451415526485.jpg (142 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451415526485.jpg
142 KB, 1024x683
>>53515177
świetny post!
polecam inny anonom
>>
>>53515552
mamełe w pracy, ja za 1,5h też w pracy, więc ważna życiowa decyzja do podjęcia
>>
>>53515570
no to nie pozostaje ci nic innego jak zapierdalać do sklepu po mrożoną pizze
>>
>>53515570
idź, co będziesz głodny do pracy szedł
oslo
>mieszkanie z mamą
>>
>>53515448

:DDD
>>
File: 1451255184781.jpg (51 KB, 604x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451255184781.jpg
51 KB, 604x550
>>53515520
no to są dopiero sankcje. jak my się po tym pozbieramy?
>>
Czy to ten słynny postkomunistyczny skansen?
>>
>>53515640
biedapedał tutej, pierwsza praca na dłużej i nie stać mnie (jeszcze) na samodzielne utrzymanie się
może gdybym miał gf, wtedy przynajmniej czynsz dzielony na 2 osoby i idzie jakos przeżyć
>>
>>53515683
ale zuchu, wyprowadzenie się do własnego mieszkania to jest mem wpajany nam przez amerykańskie seriale dla nastolatków. u nas się zaczyna od gównomieszkania studenckiego. ale ok - skoro to pierwsza stabilna praca, można zrozumieć
>ale mieszkając z mame oszczędzam na czynszu na przyszłość
ludzie, którzy tak mówią i tak te pieniądze przepierdalają, bo na bank nie odkładają ich na żadne konta oszczędnościowe
>>
File: e56.jpg (4 KB, 165x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e56.jpg
4 KB, 165x115
>>53515666
oprócz holland nie znam ani jednej osoby żbsz diable
>>
>>53515855
nie odkładam na dalsze mieszkanie, tylko na studia wlasnie, żeby od października wykurwić od rodziców i być 'na swoim', choćby i wynajmowanym z 3 innymi osobami, byle dalej od domu
a swoją drogą to kochana mama zrobiła pieczeń i zostawiła w piekarniku, więc tylko sobie odgrzeje i mam obiad
kocham cie mamo
>>
>>53515903
ja ciebie też, synku
>>
>>53515903
Ja spierdoliłem do woja.
Teraz mi smutno, bo widzę dopiero jak w chuj wielkie były moje koszty utrzymania. Rodzice wreszcie mają hajs na własne potrzeby/hobby.
>>
>>53515975
moja mama to dobra kobita, nie szitpostuje na /int/ podczas pracy
>>
>>53515991
>w chuj wielkie koszty utrzymania
normiki won
>>
File: 12540.jpg (109 KB, 960x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12540.jpg
109 KB, 960x474
> I nie przypadkiem PiS króluje właśnie na tych ziemiach.

Nie jest to jednak efekt zaborów – ile po prostu kulturowej, a może i genetycznej, bliskości. Mieszkając obok Rosjan i Ukraińców częściowo przejmuje się ich geny i sposób myślenia.
widzicie teraz kto jest pro rosyjski!!! lewactwo zaorane i wogule dziekuje pan kurwin
>>
>>53516083
bardzo słaby bejt żbsz

ale czego się spodziewać po zachodnich robakach
>>
>>53516126
Nie wiem czy zachodnich, ale to jest z blogu kurwina
>>
>>53516082
>utrzymywany przez 20+ lat przez rodziców
>normik
>>
>>53516339
No właśnie tak, to całkiem normalne w Polsce. Polecam pobudkę i rozluźnienie zwieraczy.
>>
>>53515855
>ale zuchu, wyprowadzenie się do własnego mieszkania to jest mem wpajany nam przez amerykańskie seriale dla nastolatków
/thread
chuje muje 18 lat swoj samochód swoje mieszkanie gdzie naprzeciwko mieszkaja agresywni meksykanie a pracuja jako kasjer gdzies na stacji benzynowej
chameryka kurwa
>>
>>53516452
Znalezienie pracy jest całkiem łatwe, a dużych zarobków nie trzeba do wspierania rodzinki. Utrzymywanie się tak długo nie jest normalne. To zwykłe pasożytnictwo.
>>
>>53516470
to. gorsze są już tylko polskie komedie romantyczne
>locha 20 lat
>sprzedaje w internetach aniołki z masy solnej
>100-metrowe dwupoziomowe mieszkanie w centrum warszawy
>>
>>53516552
Myślałem, że masz na myśli utrzymywanie przez rodziców i dokładanie trochę od siebie z roboty. Bo to też technicznie dalej utrzymywanie. A tak żyje sporo normików do 26 czy tam 30 roku życia.
>>
śmierć kiedy?
>>
Elyta batyloga here
Czy jest anon krejzi?
>>
>>53513862
jezu, jak ja nienawidzę takich miejsc w Polsce

wypizdówki, zadupia i pustkowia

ja pierdolę
>>
>>53516615
>ma dzianych starych którzy za wszystko jej płacą
prosze bardzo, wlasnie nadałem temu sens i logikę
>>
>>53516739
cierpienie to droga do oświecenia
>>
>>53516916
a smierć to jedyna wolnosc która jest prawdziwa
>>
>>53515448
koreanskie seriale swietne
>>
File: 1437734783183.jpg (138 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437734783183.jpg
138 KB, 499x499
>>53517039
tak
>>
>>53517039
a tylko prawda nas wyzwoli
>>
>>53516916
proszę wyjść z kosmosu
>>
File: bebe.png (39 KB, 914x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bebe.png
39 KB, 914x1091
>>53516739
>>53516916
>>53517039
>>53517322
po prostu bądźmy sobą
>>
>>53516739
A i teraz da się dla ciebie załatwić.
>>
File: 1439101447235.png (58 KB, 199x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439101447235.png
58 KB, 199x196
No siemano zuchy, własnie wstałem.
>>
>>53517791
kurwa, propsy. Ja od 7 napierdalam.
>>
File: 1363347972997.png (189 KB, 364x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363347972997.png
189 KB, 364x652
>>53517791
szalom
>>
>>53517896
propsy. budzik dzwonił o 8, wstałem o 10
>>
>Hanna Lis odchodzi z "Panoramy" w TVP2. Dotychczasowa prezenterka poinformowała o tym na Twitterze. "Dziekuję moim Przyjaciołom z Panoramy. Jestem dumna,że mogłam być częścią tego zespołu. To były fantastyczne 4 lata! Trzymajcie się ciepło" - napisała dziennikarka
ciekawe kiedy tomasz zacznie ćwierkać o zamachu na rodzinę
>>
>>53518001
>dupa którą ruchasz, z którą musiałeś wziąć ślub żeby nie było przypału
>rodzina
lewaki nie myślą w ten sposób
>>
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/debata-komisji-europejskiej-o-polsce-unia-zajela-sie-rzadami-pis,610210.html
>>
File: 1447978334494.png (13 KB, 409x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447978334494.png
13 KB, 409x476
>zatrudnij się w PO jako "hejter"
>dostawaj 1500 zł na miesiąc za zakładanie fałszywych kont i bumpowanie komentarzy antyPiS na wp i onecie

tyle wygrać zuchy
>>
File: a14.jpg (25 KB, 394x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a14.jpg
25 KB, 394x458
>>53518240
>tug

bump
>>
>>53518240
>>53518401
>346 euro
O ale bieda.
>>
>>53518184
czyli co? komisja europejska sobie może bez zgody Polski i Węgier wprowadzać co chce?
>>
>>53518438
no mogą np. wprowadzić batalion głębokiego zaniepokojenia
>>
>>53518184
>Niestety jedyna szansa dla wolności w Polsce to twarda postawa Unii Europejskiej
>>
File: skisłem.jpg (23 KB, 248x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skisłem.jpg
23 KB, 248x292
>Polaczki myślą, że ktokolwiek uczy się tak chujowego języka jak polski
Przestańcie się kompromitować i zakładać takie żałosne nitki pajace

>>53515904
>>
File: 1451764157596.png (43 KB, 564x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451764157596.png
43 KB, 564x419
>>53518184
w takim razie straciłem chęć do życia zuchy

ciekawe czy jakby PiS wziął tych trzech sędziów od PO to w UE by pozwolili panu Kaczce rządzić czy znaleźliby inną pierdołę
>>
>>53517896
a ja od 4...
>>
a o ile drożeją artykuły podstawowej potrzeby w tym roku? (szlugi i wóda)
>>
>>53513591
look from half
https://www.youtube.com/watch?v=1bt5gZM_h5M
>>
>>53518563
wam też 4chan wyjebuje Temporarily Offline?
>>
>>53518965
tak
>>
>>53518965
nie
>>
>>53518965
może
>>
>>53518965
może
>>
>>53519104
>>53519090
>>53519032
>>53519024
A jak pan Jezus powiedział?
>>
>>53518965
tak było
>>
>>53518965
nie
>>
>>53518965
reroll
>>
>>53519154
zresetuj komputer
>>
>>53519276
>>53519263
>>53519187
>>53519166
>>53519154
>>53519104
>>53519090
>>53519032
>>53519024
Ok już działa, dzięki za wzgląd, zuchy.
A wczoraj się captcha jebała. Wam też?
>>
>>53519320
tak
>>
>>53519320
nie
>>
>>53519320
może
>>
File: sheeeit.gif (32 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sheeeit.gif
32 KB, 250x250
>>53519408
>>
File: 1428855357845.jpg (69 KB, 799x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428855357845.jpg
69 KB, 799x794
http://natemat.pl/168019,zbiorowe-molestowanie-w-niemczech-to-najprawdopodobniej-arabska-zabawa-taharrush
>>
>>53519475
niemcy tak bardzo zkukowani
>>
Gdy polskie dziewczyny są szmatami i dziwka jest przy tobie bo jestes jej pierwszym robi ci wszytko lasl anal kurwa wszystko potem ci zdradza dla 27latka ktory jej trawe zalatwia teraz ale teraz cyganskie dziewczyny z wsi są takie wykorzystasz ja seksualnie wydymasz na hajsie etc. Poplacz zdradzi swojego obecnego z tobą ale go nie zostawi. Dostaje teraz groźby od tego cebulaka a mam dopiero 20 lat xD
>>
>>53519713
https://www.youtube.com/watch?v=BFcgE3BC4aA
>>
>>53519713
ty co zuchu?
>>
>>53519713
>27latka ktory jej trawe zalatwia
o kurwa, ale degeneracja
>>
>>53519320
nie wiem
>>
>>53518435
no jak na jakis shitpost w internetach to akurat duzo
>>
>>53518563
nie tyle co chujowy co zupelnie bezuzyteczny
>>
File: 1452449466422.png (235 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449466422.png
235 KB, 500x500
Na Cloverze gdy napiszę jakiś post to za drugim nie pokazuje mi się captcha, i trzeba zamknąć aplikacje. Jak to naprawić ?
>>
>>53519817
Bo kurwa ze wsi chciala spróbować i jak sie napalila to kurwa zdradziła potem powiedziała, że ma mniejszego niz ja potem sie dowiedzialem, że on koke nakurwia to mi wytlumaczylo czemu xD potem przyszła mnie odwiedzić najebalismy sie zaczęła mi laske robić potem sie rozebrala to sie ka wyruchalo.
>>
>>53519916
Nie bo profesjonalny shitposting jest o wiele cięższy niż myśli większość. Może nie fizycznie, ale za to psychicznie są problemy.
>>
File: 1444384154605.jpg (153 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444384154605.jpg
153 KB, 1440x810
Spoopy
>>
Is this considered quality music in Poland?
https://www.youtube.com/watch?v=vwCWwZetRaI
>>
>>53519999
Ano, jacy rodacy, taka użyteczność języka; w końcu to idzie w parze z kulturą narodu.

Korab dostał quady; świat się kończy.
>>
File: 1443960166312.png (697 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443960166312.png
697 KB, 1280x720
>>53520127
Yes, very poplar and sophisticated.
>>
>>53520127
yes
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
File: 1429729402895.png (21 KB, 1972x1144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429729402895.png
21 KB, 1972x1144
>>53520127
>>53520254
>>
>>53520254
ok m8, now get out of my face, you hater
>>
>>53520337
>>53520338
>odpisywanie na tak słabe bejty
wykurwiać na wykop
>>
File: p_gun.png (94 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p_gun.png
94 KB, 396x385
>>53519713
dawaj namiar z*jebiemy go
>>
>>53519999
Żaden język nie jest bezużyteczny sam w sobie, zwłaszcza jak należy do pewnej kategorii języków których nie znasz, słowiańskich na przykład. Nauka języka to coś całkiem ciekawego, co zmienia trochę sposób myślenia i otwiera drzwi nowych możliwości. Wiedziałbyś to jak byś nie był niepełnoletnim chujem.
>>
>>53520389
to już nawet obrazka z haczykiem nie można wkleić? co z tą /polską/
>>
File: 1450008944238.jpg (345 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450008944238.jpg
345 KB, 960x1280
>>53520389
Chodzi Ci o to słynne polskie *forum obrazkowe?
>>
File: 744654269.jpg (56 KB, 471x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
744654269.jpg
56 KB, 471x460
co by anony zrobiły na miejscu pana Kaczki?
>>
>>53520611
Chuja nam zrobią, frajerzy.
>>
>>53520611
brał bym z dupy do buzi żbsz
>>
Sorry zuchy, ale po prostu nie da się nie lubić Biedronia.
>>
>>53520611
Accelerator
>>
>>53520611
>Trzy etapy procedury
>Pierwszym jest ocena KE, podczas której gromadzone i oceniane są wszystkie informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń. W kolejnym kroku, o ile sprawa nie zostanie załatwiona wcześniej, procedura przewiduje publikację przez KE "zalecenia w sprawie państwa prawnego". To wytyczne, by państwo członkowskie rozwiązało zidentyfikowane problemy w wyznaczonym terminie i poinformowało o tym Brukselę.
>W trzecim etapie KE monitoruje działania podjęte w odpowiedzi na jej zalecenia. Jeśli uzna, że nie są one wystarczające, może skorzystać z mechanizmu przewidzianego w art. 7 Traktatu o UE, czyli zwrócić się do Rady o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszania wartości UE przez kraj unijny.
posrałem się w gacie od samego czytania
>>
File: 1442303032396.gif (995 KB, 280x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442303032396.gif
995 KB, 280x201
>>53520784
>lubienie penisów sprawia, że jestes szczęsliwy
>nielubienie penisów sprawia, że jestes nieszczęsliwy
Antygejowska propaganda dosłownie idzie w parze z katolicką gloryfikacją cierpienia, a wy się dajecie nabrać, że to dla waszego dobra.
>>
>>53520415
Jeblem bo kurwa jestem taki beta, ze jak przychodzi do szkoly to on nie ogarnia, ze stoję przed nim
>>
File: 1452528317649.jpg (201 KB, 470x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452528317649.jpg
201 KB, 470x595
>>53520784
>tug głosowałem na niego i tym małym gestem pomogłem w walce homofobią

a prawaki dupa cicho
>>
>>53520903
>lubienie penisów sprawia, że jestes szczęsliwy
no dokładnie to
>Gay: Showing or characterized by cheerfulness and lighthearted excitement; merry.
>Given to social pleasures, especially at the expense of serious pursuits
>>
File: 1431124036719.jpg (11 KB, 261x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431124036719.jpg
11 KB, 261x208
>>53520784
>>
>>53520903
Geje, co udowadnia Pan Prezydent Robert Biedroń są dobrymi ludźmi. Heteroseksualisci czasami są dobrymi ludźmi, jesli nie są katolikami. Geje nie mogą być katolikami. Wniosek - katolicyzm to czynnik zła.
>>
"Polska to gówno"

Discuss.
>>
File: 1441773609443.jpg (250 KB, 652x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441773609443.jpg
250 KB, 652x717
>>53521158
>Discuss
>>
>>53521158
fajne proxy
>>
>>53521158
>Discus
throw
>>
Jem jedzenie.
>>
anonki polecają mbank?
>>
>>53521365
polecam
szybki i dobry
prawie wszystko online da się załatwić
>>
Siema kurwy
>>
>>53521425
Siema komuchu, co tam nowego?
>>
>>53521231
Smacznego
>>
>be on omegle
>give guy my kik
>he's polish and gay
>I send him my dick pic and notice his name
>I say his name is cool
"Ur cock is cool too"
WHY ARE YOU POLES SO GAY GAHHHH
>>
>oni trzymają pieniądze w banku

kiedy wy się nauczycie, robaki
>>
>>53521484
Kupiłem trzymetrowy kabel HDMI za 20 zł, bo na stary nadepnąłem i się wykrzywił. Czuje dobrze komuch.
>>
File: 1452351851576.png (84 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452351851576.png
84 KB, 219x245
>>53521365
>>53521392
>>
>>53521425
no siema cwelu. jak się spisuje ta gigapaczka w planetszajsie, co wyjebałeś na nią kosmiczne pieniądze?
>>
>>53521628
UPDATE: he sent me a dick pic and it's only 19cm
>>
>>53521783
UPDATE #3, he's jewish and cut
>>
>>53521881
>jewish and cut
dropped
>>
>liroy chce ustawy nakazującej zwiększenia polskiej muzyki w radiu do 50% czasu antenowego
ja pierdolę, jak nie sięgną po klasykę, to nie będzie po co radia włączać

>tug dodi dojebie do tego kwotę na polskie re*gge
>>
File: 1412250817537.jpg (67 KB, 352x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412250817537.jpg
67 KB, 352x450
>>53521778
>Ktokolwiek płacący za jakiekolwiek paczki w platetszajsie
>Nie polowanie na kody w /ps2g/ gdy bazowany Higby jeszcze tam pracował
>Nie rzucenie planetside'a zaraz po tym jak Higby odszedł
Jedyny człowiek który cokolwiek robił dla tej gry
>>
>>53521679
to
>nie inwestowanie w złoto
>nie zakopywanie w tajnych miejscach jak pirat

plebs
>>
>>
>>53522090
Czekalem az jebnie tym wózkiem w samochód.
Niedoczekałem sie
>>
>>53522090
I na chuj on tak kręci
>>
>>53522005
>ustawa przechodzi
>rozgłośnie zaczynają grać tylko AntyLiroya
>>
>>53521778
Chujowo, nikt jej nie chce. Ja nie żałuję, bom fan, ale w zeszłym roku było dużo lepiej. Ale się szykują grube zmiany
https://www.youtube.com/watch?v=fnGHeVOVkTk

>>53522032
>to uczucie gdy postowałem w /ps2g/ jeszcze za Higbiego
>dostałem camo w dolary i najrzadszy nóż w PS2 od samego Matta
Kurwa jedyny koles z zespołu produkcji jakiejkolwiek gry który tak blisko był z ludem ;_; Niech wróci
>>
>>53522140
Ja dostałem paczkę na drugą rocznicę od niego.
A na twitterze to wciąż nie wiadomo co on robi, wygląda że po stanach jeździ.
>>
>>53522140
Gralem w tą grę dwa dni z jakichs 17 godzin.
Doszedlem wtedy do wniosku ze to pay2win i odinstalowalem.
Zainstalowalem wtedy unturned.
>>
>tug płacą ci za gównopostowanie
>>
File: 1405025404944.gif (830 KB, 385x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405025404944.gif
830 KB, 385x338
>>53522140
szkoda że PS2 martwy taki
>>
File: 1410907612819.jpg (50 KB, 490x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410907612819.jpg
50 KB, 490x365
>>53522228
>Pay2win
>Jakiekolwiek upgrade'y do postaci są dostępne tylko za growy hajs którego nie da się za realny hajs kupować
>Zwykłe bronie Vanu są wystarczająco OP że każdy debil będzie z nimi dobry
>NC też ma w porządku bronie
>Jedynie TR jest dymane na wszystkie fronty
>>
>>53522005
bo gówniany zagraniczny pop jest w jakimkolwiek stopniu lepszy od polskiego, c'nie murzynie
>>
File: 1436132617972.webm (3 MB, 960x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436132617972.webm
3 MB, 960x600
>>53522228
>Doszedlem wtedy do wniosku ze to pay2win
Nigdy nie rozumiem tych oskarżeń, przecież płacenie w tej grze nie daje ci żadnej przewagi, broń endgame'ową zdobywasz po ok. tygodniu grania bez żadnych premek, a nierzadko domyslna jest lepsza niż finalna (Orion, Viper)

>>53522207
Najs, ziomeczku, nieźle
Ja chcę, by Higby wrócił, choćby na /ps2g/

>>53522278
No nie taki martwy znowu, nadal można wybierać sobie bitwy, ale nie jest to to, czego bym oczekiwał po takiej grze
>>
File: 1451582133858.jpg (345 KB, 739x735) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582133858.jpg
345 KB, 739x735
>>53522291
>TR jest dymane na wszystkie fronty
TR to frakcja beks, która na Millerze [EU] ma największą przewagę populacji ze wszystkich. Mają graczy ze skillem jak żyleta, ale chyba nie dociera do nich, że to mmofps a nie fps i trzeba trochę więcej niż skilla by wygrywać
>>
Give me my car-radio back!
>>
>>53522032
żbsz, to pograłem z tydzień i zapomniałem o tej grze. poza rozmachem starć nie było w niej nic super, a i to trzeba było dobrze trafić
>>
File: 2014-07-25_00008.jpg (484 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-07-25_00008.jpg
484 KB, 1920x1080
>>53522318
>Ja chcę, by Higby wrócił, choćby na /ps2g/
Dlatego followuje go na twitterze
Czekam aż dowiem się do jakiej firmy się wjebał, i do generala jej wbijam czekać aż on zacznie tam postować, a jestem pewien że on to zrobi.
Kurwa przez to wszystko chcę znowu zagrać w planetside, a jutro muszę poprawić 2 kolosy, a do tego sprawozdanie na piątek.
Ehh.
>tug typowy dzień na Cobalcie
>>
File: 1452300290340.jpg (43 KB, 535x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452300290340.jpg
43 KB, 535x765
>>53522254
>tug jesteś gównoposterem dla zabawy
>tug jakbyś zapisał się do Związku Gównoposterów i został zawodowym gównoposterem to rozjebałbyś system
Eh
>>
ło jezuniu sram i boli ratujcie
>>
>>53522448
Nope, it working fine in my car.
Next time hans you should buy something with USB and CD.
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>>53522522
Przynajmniej cyferki masz
>>
File: whenyouseeit.png (777 KB, 772x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whenyouseeit.png
777 KB, 772x641
>2016
>Poland is expelled from EU
>Form Alliance with Erdogan and Putin

Plumbers, tell me. Is this a realistic scenario?
>>
>>53522448
pleb radio desu, how is your sister...?
>>
>>53522522
hemoroidy zbsz
>>
>>53522558
ŻÓŁTY
>>
>>53522566
>Erdogan and Putin
Jakoś nie sądzę, panie klocku.
>>
>>53522005
>>53522306
Gówniany pop wszędzie taki sam. Trzeba dobre radio znaleźć i tyle
>>
File: 02.jpg (548 KB, 1080x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
02.jpg
548 KB, 1080x667
>>53516916
Dobra g*erka, polecam.
>>
>>53522566
Btw our chief or media boycott eurovision for beeing "paraolimpic" show, there man with beard who wearing a dress winning show, and this is culture agression.

Jacek Kurski, nowy prezes TVP, „nie jest wielkim fanem kierunku w jakim zmierza Eurowizja”. W artykule przypomniano, że zwycięstwo Conchity Wurst, określił jako przykład „kulturowej agresji”. – To niesmaczne, gdy facet zakłada sukienkę i przykleja sobie brodę. Tego nie da się oglądać – mówił.
>>
>>53522629
A już myślałem że wyleczyłem ból dupy. Nie pamiętam żebym ostatnio jadł coś ostrego, więc możliwe.
>>
>>53522756
sprawdzę dzięki
>>
>>53522774
z hemoroidami to byś nie usiadł nawet na mięciutkiej kanapie. pewnie najadłeś się jakiegoś śmiecia i boli przy wychodzeniu
>>
>>53522756
chujowa, nie polecam
>>
>>53522931
Może się dopiero zaczynają, nie psuj.
>>
>>53522931
po alkoholu krew z odbytu
>>
>>53522931
Same smiecie wpierdalam zbsz
>>
>>53522501
>granie na Cobalcie
>ping 400+
>>
>>53522963
Sam jesteś chujowy.
>>
>>53523051
Ale Cobalt jest europejski, jakoś więcej niż 120 nigdy nie miałem.
>>
>>53523073
nieprawda
>>
File: 1452635369490.jpg (58 KB, 343x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452635369490.jpg
58 KB, 343x353
https://twitter.com/AnnaKalczynska/status/687263595047043074

WOJNA DOMOWA W TVN
>>
File: haniabania.gif (1 MB, 500x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haniabania.gif
1 MB, 500x277
>>53522090
bardzo dobry film żbsz
>>
Board of herring feminist whores

without capcha

you know what to do

2 ch . hk
/ fem
>>
>>53523269
EJ KURWA. To ta jego współprowadząca Dziń Dybry TVN, NOWA WAIFU.
>>
File: screencap.png (20 KB, 584x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
20 KB, 584x135
>>53523330
N O W A W A I F U
>>
>>53523384
co to znaczy to ostatnie?jestem po studiach a nie znam takich slow
>>
>>53523330
tego cebulaka nawet współpracownicy nie szanują
>>
>>53523269
ja pierdolę, nikt kuźniara nie szanuje
a co do kalczyńskiej - lubię jej głos i szaleństwo w oczach
>>
File: JESUS KRIST.jpg (77 KB, 887x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JESUS KRIST.jpg
77 KB, 887x1097
>>53523422
Ot najlepszy przykład że cebulą nie robi cię bogactwo czy bieda, ale cebulą zostaje się na zawsze, nie ważne jakiego rozmiaru masz portfel.
>>
>>53513591
Stworzyłem threada dla naszych tematów.

Pogromcy cesarzy, sułtanów i carów. Zdobywcy Moskwy, Kijowa i Pragi. Obrońcy Wiednia i Londynu. Jednym słowem Polacy. Podnieśmy wysoko głowy i przypomnijmy sobie o naszej chwale w czasach /rzeczpospolitej polskiej/.
>>
>>53523559
W sensie temat dla threadów.
Temat/opis przewodni.
>>
File: Untitled.jpg (74 KB, 1021x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
74 KB, 1021x329
>>53523269
>>53523330
cebular ją chce teraz zbanować na tt XDDDDDDD palant do kwadratu
>>
>>53523559
>Zdobywcy Moskwy, Kijowa i Pragi, Wiednia i Londynu. Jednym słowem Polacy.
Masz, naprawiłem.
>>
File: 1452182492507.png (7 KB, 377x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452182492507.png
7 KB, 377x330
>>53523297
.hk is still alive?
>>
>>53523297
>4chan
>your private army
>>
>>53523384
>prawica
>>
>>53523605
cebular jutro: wściekli pisowscy hejterzy z TVN zaatakowali mnie na twiterze
>>
File: 1328681188916.jpg (84 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328681188916.jpg
84 KB, 600x600
anony wytłumaczcie o co chodzi z tym mimem o gorszym sorcie polaków?
>>
File: 1448533706781.jpg (143 KB, 789x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448533706781.jpg
143 KB, 789x689
>>53523816
O ciebie.
>>
>>53523816
Ktos powiedział "gorszy sort polaków", lewica podłapała bo są kukami.
>>
File: 2f612.jpg (223 KB, 289x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2f612.jpg
223 KB, 289x600
why can't you just get along?
>>
File: 635749831703977632.jpg (97 KB, 1200x796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635749831703977632.jpg
97 KB, 1200x796
NAJWIĘCEJ WITAMINY

MAJĄ PRAWILNE DZIEWCZYNY

I TO JEST PRAWDA

TO JEST FAKT
>>
>>53523816
Chodzi o Ciebie, gestapowcu.
>>
>>53523913
Because we need to build a wall
>>
>>53523913
Make no mistake Poland of America, we can have ruskie friends, but their gubmints are shit.
Only Putin is half-tolerable and that's because he doesn't fuck around or bend over for anyone.
>>
>>53523916
>koń
>>
>>53523966
Szydło: polski rząd nie będzie uprawiał polityki zagranicznej na kolanach.
Demokracja w Polsce ma się dobrze; świadczą o tym m.in. protesty przeciwko rządowi i realizowanym zmianom (http://www.tvn24.pl)
>>
anony szanujo nowego prawicowego milfa?

https://www.instagram.com/annakalczynskam/
>>
>>53523913
ej Seba, pa

jakiś brudas idzie
>>
>>53523816
na jakims PiSowskim marszu Kaczor nazwał tak dziennikarzy, którzy manipulują i kłamią na temat PiSu. Swetru podłapał i wziął to jako swoje hasło wyborcze
>>
Legia Warszawa nosi spodnie tył na przód
>>
>>53524074
Pan Kaczka musi uważać, bo jeszcze stworzy program dla Nowoczesnej w ten sposób
>>
>>53523689
so what is wrong ?
>>
File: 1364915265144.gif (511 KB, 500x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364915265144.gif
511 KB, 500x427
>>53523851
nie zrobią ANIME znowu wielkim?!
>>
>>53524158
Całkiem błyskotliwie
>>
File: 1450560332742.png (86 KB, 401x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450560332742.png
86 KB, 401x367
>>53523269
pluralizm w TVN, pan Kaczka czyni cuda
>>
JUŻ MI ROBIĆ MEMY Z KALCZYŃSKĄ
>>
http://swiat.newsweek.pl/komisja-europejska-wszczyna-procedure-kontroli-praworzadnosci-w-polsce,artykuly,377229,1.html


imperium kontratakuje
>>
File: 635749831703977632.jpg (157 KB, 1200x796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635749831703977632.jpg
157 KB, 1200x796
>>53524569
NIE CHCE MI SIĘ KURWA
>>
>>53524569
czy to ten sławny wpis za 1,5zł?
bump
>>
File: bubblefrogu.png (485 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bubblefrogu.png
485 KB, 600x600
>>53524090
legia to stara kurwa
>>
File: 1442730357365.png (586 KB, 647x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442730357365.png
586 KB, 647x614
>>53524328
ANIME nigdy nie było tak wielkie jak teraz żbsz.
>>
File: 1447723026176.jpg (12 KB, 470x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447723026176.jpg
12 KB, 470x271
>>53525082
>mów, że anime nigdy nie było tak wielkie jak teraz
>postuj przy tym obrazek z anime, które zaniża poziom drastycznie
>>
>>53521158
Dobry belg masz tu majonez w nagrodę
>>
>>53524843
legia jebana jest
>>
>szczypta
>łyżka
>łyżeczka
>garść
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: poeta.jpg (108 KB, 385x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poeta.jpg
108 KB, 385x540
>>53525734
Dzis nie przebieram w obelgach, więc nic nie piszę o Belgach.
>>
File: 2014-10-07_00002.jpg (147 KB, 1554x874) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-10-07_00002.jpg
147 KB, 1554x874
Czy tylko mi się wydaje czy ten koleś przypomina Tomasza Lisa?
>>
bede sie smial jak kacze eu wyrucha
kolejna ich wielka kadencja ktora bedzie jeszcze krocej trwac niz ostatnia
>>
>>53526194
tak
>>
>>53526194
>>53526219
>Panie doktorze, wszędzie widzę Tomasza Lisa
>>
>>53526011
Ale proszę iść stąd z tymi imperialistycznymi, amerykańskimi jednostkami miary.
>>
>>53526194
tak

>>53526011
gotowanie ciężki biznes
>>
>>53526241
>O KURWA OD KIEDY PAN MA DOKTORAT PSYCHOLOGII PANIE LIS
>>
>dalsze czyszczenie tvp się dzieje
dobra, rozumiem wywalanie tych, co mają swoje programy publicystyczne i prowadzą tendencyjnie każdy wywiad, ale po co wyrzucać ludzi, którzy dosłownie tylko czytają wiadomości z promptera
>>
>>53526432
Chyba z psychiatrii panie prawak. Rente już ma?
>>
>tug hemoroidy
>tug srac sie chce ale nic nie leci
>tug dupa piecze
>>
>>53526457
bo wszędzie widzą Tomasza Lisa
>>
>>53526203
czytałeś, na czym polega to postępowanie? Chuja mogą nam zrobić
a jednocześnie zdobędą na tym poparcie, bo "unia nas prześladuje"
>>
File: CYl7Q7IWsAAv7kR.png (252 KB, 599x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYl7Q7IWsAAv7kR.png
252 KB, 599x363
>>
>>53526457
Dosłownie przesiąkli kłamstwem od czytania kłamstw.
>>
>>53526457
Kto tym razem poleciał?
>>
>>53526511
pij dużo wody, zuchu
>>
File: kopacz.png (265 KB, 673x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kopacz.png
265 KB, 673x767
>>
>>53526541
TYLKO KURWA JEBANA ZGODA SKURWYSYNY
>>
>>53526588
zjebałeś
nie ma daty
>>
>>53526194
TOMASZ LIS WALCZY Z PRAWICOWYMI TROLLAMI [ZOBACZ MEMY]
>>
>>53523913

Because they killed our prime minister in Katyń in 2010
>>
>>53526588
>>53526541
tzw. mądrość etapu
>>
>>53523404
Nikt tego nie wie zuchu, ale każdy domyśla się, że to coś dobrego, bo ładnie brzmi. Zdradzę ci tajemnicę - nawet jeśli wymyślisz jakieś nowe słowo to jeśli tylko będzie brzmiało wyraźnie dobrze/źle to możesz śmiało używać tego słowa - to jest wielka tajemnica języka polskiego - tylko nie zdradzaj jej zbyt wielu osobom.
>>
>Nigel Farage’a o słowach Schultza: „skandaliczne”. „Dlaczego nie pamięta o zwolnieniach z telewizji gdy rządził Tusk?”
>W rozmowie z „Do Rzeczy” Nigel Farage mówi o tym kto rządzi w Unii Europejskiej. Pokazuje także dlaczego Polska jest krytykowana przez polityków Europejskich oraz o największym błędzie Unii Europejskiej, który może dużo kosztować wspólnotę.

anony szanujo nige?
>>
File: Przechwytywanie.png (15 KB, 502x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.png
15 KB, 502x396
ZUCHY KONTROLA POBIERANIA - WSZYSCY W TEJ CHWILI POKAZAĆ CO ŚCIĄGACIE BO WPIERDOL
>>
File: 1435958523380.png (611 KB, 780x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435958523380.png
611 KB, 780x720
>>53526588
>>
>>53526939
nie pierdol, tylko dawaj mi ten wywiad

w najnowszym Do Rzeczy jest?
>>
>>53526570
Kulczycki, Maślak (TVP Info), Feder (reporter Wiadomości), Dobrosz-Oracz (Polityka przy kawie), Kruszniewska (dział zagranicy dla Wiadomości),
>>
>>53526939
>dosłownie Niemiec udający Anglika, który śni po nocach o wygnaniu Polaków z UK na Sybir
>szacunek

Wybierz jedno zuchu
>>
>>53526958
całkiem szanuję. sporo dobrych odcinków typowo wojennych
>>
>>53526987
tak, nr 02/2016
>>
File: the fire rises.jpg (17 KB, 200x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the fire rises.jpg
17 KB, 200x298
>>53526457
Rewolucja to nie proszony obiad albo pisanie wypracowania ani też nie malowanie obrazu albo haftowanie; nie może być tak wyrafinowana, tak spokojna i delikatna, tak umiarkowana, miła, kulturalna, powściągliwa i wielkoduszna. Rewolucja to powstanie, akt przemocy, w wyniku którego jedna klasa obala drugą.
>>
>>53526939
Nigel to nasz człowiek i wie co czuje Polska.
>>
>>53526958
>b*jki
>>
>>53527084
ale tylko tych gorszego sortu zuchu
>>
>>53527126
>nie b*jki

>>>/wykop/
>>
>>53526939
dobry banter zawsze szanuję
>>
>>53527147
Dla Anglików/Niemców/zachodnich europejczyków wszyscy Polacy są gorszego sortu. Taka niestety prawda zuchu.
>>
>>53527036
Federa mi nie szkoda
>>
do jakiego kraju najlepiej wyjechać, zuchy? pozwiedzałbym trochę i przy okazji popracował
>>
>>53527106
dziękuję, anonku
>>
>>53527364
Słyszałem, że Norwegia jest dobra
>>
>>53527364
do niemcuw lub szwecji
lubie ten orientalny klimat
>>
File: 1.gif (1 MB, 360x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.gif
1 MB, 360x202
>zwolnić najlepszą reporterkę

s︂︂m︂h t︂b︂︂h f︂︂a︂m
>>
File: 1443585922315.jpg (118 KB, 598x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443585922315.jpg
118 KB, 598x774
>tug Poznań
>tug wracasz z roboty i sąsiedzi z dołu cieszą się jak pojebani
>mfw pewnie Kaczyński zdech
>wejdź na gazetkę.pl
>muh PROCEDURA NAPRAWCZA
>muh PIERWSZY PRZYPADEK W HISTORII
>muh WSTYD NA CAŁĄ JEWROPĘ

ech zuchy

przyjdzie co do czego to pójdę na dół i zaciukam ich siekierą i się kurwa skończy KODowanie
>>
File: dobrosz_oracz_rs.jpg (74 KB, 835x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dobrosz_oracz_rs.jpg
74 KB, 835x460
>>53527700
najlepszy trap żbsz
>>
>>53527742
typowy wyborca pisu, proszę państwa
>>
>>53527742
Poszedłbym z Tobą anonku, ale za bardzo nienawidzę Poznania. Ale trzymam kciuki. Pamiętaj, najpierw trzeba wszystko spalić i zaorać, a potem posypać solą żeby nic nie wyrosło na tej rakotwórczej ziemi. Powodzenia i ku chwale ojczyzny.
>>
>>53527700
Brauned
>>
>>53527700
>najlepszą reporterkę
rozejść się, najlepsza reporterka w historii reporterowania
https://www.youtube.com/watch?v=DqH0HDr-u0A

ładne podwójne duble, swoją drogą
>>
File: Wolniewicz.jpg (2 MB, 1067x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wolniewicz.jpg
2 MB, 1067x982
kekłem
>>
>>53527775
Kończyłbym na tym czole, żbsz
>>
N O R G E
O
R
G
E
>>
>>53527818
w P*znaniu nie głosuje się na PiS bo to nie niemieckie
>>
>>53528187
*bo niemcy nie pozwolili
>>
File: 1443048531722.jpg (27 KB, 293x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443048531722.jpg
27 KB, 293x302
>MTG Polacy sobie sami tak dopierdolili, że aż im musi UE ratować dupska i jeszcze się przed tą pomocą bronią rencoma i nogyma
>normalnie jak pies złapany we wnyki, który chce ugryźć lesniczego
>>
P E T R U
E
T
R
U R T E P
█ █ █ █ E
█ █ █ █ T
█ █ █ █ R
█ █ █ █ U
>>
File: 1442846557176.jpg (584 KB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442846557176.jpg
584 KB, 3840x2160
>>53528183
W PIERWSZEJ RUNDZIE
>>
>>53528346
>a-ale norge to rozjebiemy, c'nie MA TI
>>
>>53528345
█▬█ █ ▀█▀
█▬█ █ ▀█▀
█▬█ █ ▀█▀
>>
>>53528183
polaki śmieciaki cebulaki biedaki
>>
File: 1366357323741.jpg (7 KB, 303x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366357323741.jpg
7 KB, 303x276
>>53528345
>Ryszard Petru, przepytywany we wrześniu ubiegłym roku przez Monikę Olejnik na antenie Radia Zet w sprawie kryzysu migracyjnego, powiedział, iż "Polska ma moralny obowiązek przyjąć uchodźców, którzy nie mogą funkcjonować w swoich krajach. Polska, jako kraj europejski, ma obowiązek to zrobić". Pytany o to, jak mamy to zrobić, odpowiedział: "Możemy się uczyć od Niemców."

wyborca cucktru, panie i panowie
>>
>>53528345
Kto tutaj /petru2019/?
>>
>>53528531
tylko /biedroń2020/ żbsz
>>
>>53528514
>Polska brała udziałw inwazji Iraku
>Upadek Iraku doprowadził do powstania ISIS
>Co ty Seba, jaki moralny obowiązek
>>
>>53528601
>to jest wina Polski, że ciapate zwierzęta zaczęły się same mordować po wyswobodzeniu zamiast normalnie współpracować ze sobą jak ludzie
jedynym błędem Polski było założenie, że kozojebcy to normalni ludzie
>>
>>53528716
>>53528716
>>53528716
>>
N O R G E
O █ █ █ G
R █ █ █ R
G █ █ █ O
E G R O N
>>
>>53528738
Przed czasem

Prawilna edycja:
>>53528675
>>53528675
>>53528675
>>
>>53528601
Moralny obowiązek wynika chociażby z faktu, że się pretenduje do miana kraju wyznającego Chrzescijańskie wartosci lub laickiego, który szczyci się wyższoscią moralną nad resztą swiata. To jest tak, że jak jestes skończonym dupkiem nikt nie będzie od ciebie oczekiwał, że masz się zachowywać jak dobry człowiek, ale jak całe życie udajesz dobrego człowieka to wystarczy raz zachować się jak dupek, żeby przestać być dobrym człowiekiem.
>>
>>53528831
>jesteś chrześcijaninem więc twoim obowiązkiem jest jawne działanie na niekorzyść twojego kraju oraz sprowadzanie terrorystów i gwałcicieli
kolejny lewacki dureń
>>
>>53528962
Po prostu przyznaj się, że jestes kupą gówna.
>>
>>53529061
Po prostu przyznaj się, że jesteś idiotą.
>>
>>53529102
Wolę być idiotą niż ludzkim scierwem, udającym, że rozumie własną religię :^{)
Thread replies: 315
Thread images: 90
Thread DB ID: 429110[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.