[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 299
Thread images: 110
File: Przechwytywanie.png (272 KB, 519x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.png
272 KB, 519x583
Edycja robaków śmieciaków polaków
>>
>>53483006
glosowac na norge
https://poal.me/ma3eim
>>
Wassup
>>
Pamiętaj: wypełniając obrazkową captche uczysz googla jeździć samochodem
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9sMGgEi1gVM

Co ten Braun taki stary?
>>
File: 1451237939743.jpg (81 KB, 530x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451237939743.jpg
81 KB, 530x616
>>53483006
>Przechwytywanie
>>
File: 1358449292087.gif (1015 KB, 500x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358449292087.gif
1015 KB, 500x278
CZOPSTIK ANIME
>>
>>53483082
żydzi wyssali mu moce życiowe
>>
File: 1452455185428.jpg (141 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455185428.jpg
141 KB, 1920x1080
ANIME
>>
File: 1447741255024.jpg (22 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447741255024.jpg
22 KB, 680x383
>>53483110
EJBROŁS ANIBE
>>
>>53483082
>https://poal.me/ma3eim
smutny jest bo nie chodzisz do kosciolka, paprochu.
>>
File: 1443773931228.gif (1001 KB, 500x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443773931228.gif
1001 KB, 500x219
ANIME
>>
>>53483128

Sam kurwa teraz jak żyd jaki wygląda. Albo kebab przynajmniej.
>>
File: 1443737823285.png (683 KB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443737823285.png
683 KB, 3840x2160
>>53483146
>>53483174
ANIBE
>>
>nie edycja wykopu
>>
File: ban.jpg (65 KB, 800x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ban.jpg
65 KB, 800x426
no anonki jakie banany lubicie najbardziej?
nr 2 tu
>>
>>53483204
>Braun
>nie żyd

Before the 1800s most German Jews who lived in cities had already either a fixed surname, or a double name (examples for such double names: Amsel Abraham, Löw Baruch, Ascher Simon). On the country side, Jews were often recorded in German documents solely by their given name (examples: Abraham, David, Jakob, Seligmann). In older documents one may find references to “Jacob Jude”, “Isaac Jude”, “Abraham Jude”, Jude simply meaning “Jacob Jew”, “Isaac Jew”, “Abraham Jew”.

During the Emancipation, some government officials misunderstood the legislation, and demanded that even previously appropriate surnames should be changed. A number of such examples can be found in the Duchy of Baden: In the District Administration of Lörrach (Rötteln), even the “acceptable” surnames Bloch and Braunschweig were changed. There had been 14 families with the Bloch surname, and 7 by the surname of Braunschweig. None of them kept their old surname. The Braunschweigs changed their names to: Beck, Braun, Dornacher, Graf, and Keller. The Blochs adopted the following family names: Dietersheimer, Dornacher, Dreher, Geißmann/Geißmar, Kaufmann, Kirchheimer, Mock, and Weil.
>>
>>53483380
2 musztardowa rasa
Wpierdalanie żółtych bananów to jak żarcie gówna
>>
>>53483380
4/5 obiektywna musztardowa rasa
>>
>>53483440
Ale ja nic nie mówiłem o jedzeniu bananów.
>>
>>53483380
2 aplikowany o tyłu
>>
File: 1445805382159.png (119 KB, 657x913) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445805382159.png
119 KB, 657x913
>>53483483
Ale pana ZdumiewiającegoAteiste już żegnamy.
>>
Oprócz One Punch mana, studia ghibli i ghost in the shella istnieje jakies anime które nie jest chujowe?

I nie mowie tu nawet ironicznie- raz na tydzień daje szansę japończykom i ściągam parę odcinków czegoś na pałę. Jak na razie, oprócz wymienionych, tragedia.
Polećcie coś gdzie główny bohater nie musi po uratowaniu świata w mechu z wielkim mieczem musi iść spać o 19 bo ma sprawdzian z przyry.
>>
Pierdolę was wszystkich.
>>
>>53483640
TTGL
>>
>>53483640
planetes
>>
File: 1445805913879.gif (3 MB, 315x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445805913879.gif
3 MB, 315x300
Korwin to lewak i zdechł razem z resztą lewaków

Dobrze tak lewackiej kurwie

w końcu sejm bez lewicy zuchy
>>
>>53483006
rzedżpospolita nie wygrala? przecież chusaria NIGDY NIE PRZEGRYWA!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53483146
Sylwię bym wyruchał żbsz
>>
polacy pokazcie te wasze miasta kurwa cisne z was robaki
>>
>>53483713
>korwin skrytykował lewacki pis
>teraz wykopki nazywają korwina komuchem

It's like a pottery
>>
>>53483698
Masz zarezerwowane piwerko w grillbarze "Jaskinia" w zgorzelcu.
>>53483694
>„Kruszący Niebo Gurren Lagann” – japońskie shōnen anime w stylu mecha

sceptycznie, ale obczaję.
>>
File: Ratusz_Białystok.jpg (976 KB, 2494x1907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ratusz_Białystok.jpg
976 KB, 2494x1907
postujemy prawilne polskie miasta
>>
File: 1442259504532.jpg (31 KB, 433x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442259504532.jpg
31 KB, 433x419
>>53484054
>to
>"miasto"
>>
>>53483969
korwin i pis obaj lewaki
tylko zandberg jest prawicowym kandydatem
>>
>>53484095
>gówno ze szkła
>miasto
metropolie od miasta odróżniaj
>>
>>53484106
>zandberg
>nie miller

Miller to przyszłość polskiej prawicy
>>
>>53484151
http://sjp.pl/metropolia

I jak już macie postować jakies tradycyjne miasta to kurwa cos normalnego jak Kyoto, Paryż, Rzym a nie te wasze wsi.
>>
File: ZtoTheC.jpg (550 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZtoTheC.jpg
550 KB, 1200x800
Chuja wiecie o skylinie
>>
>>53484095
miasto
>ładne
>przestronne
>z historią
>z dusza i charakterem
>można przysiąść i się odprężyć

gówno z metalu i szkła dla korpocucków i lemingów
>ściśnięte obozy pracy na sto pięter
>zatrute powietrze
>zero historii
>zero charakteru
>menele, śmieci, smród
>>
File: 1445180204532.jpg (189 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445180204532.jpg
189 KB, 1462x1462
>Kyoto
>>
>>53484239
moskwa
>>
File: miasto.jpg (57 KB, 640x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miasto.jpg
57 KB, 640x475
>>53483969
ja pierdole, taki Holender na 4chanie może wstawić fajne zdjęcie swojego miasta, Belg też, nawet Czech, a Polak?
>>
Żywiec
>>
tug gdy literalnie siedzą tutaj podwieki i gadają p*lityczce
>>
>>53484293
>>z historią
Ty sobie chyba kurwa dziecko żartujesz że te twoje prowincjonalne miasteczko ma jakąkolwiek historię. Nawet jak tam jakąś ma to zawsze jest to historia pozbawiona jakiekolwiek znaczenia, każdy ma w dupie ten twój Bydgoszcz czy inne gówno, zapytaj obcokrajowca o Bydgoszcz, odpowie ci "literally what?".

>Seul
>brak historii
O kurwa kisnę gówniaki douczcie się a może później się wypowiadajcie. Seul był założony jak w Polsce było jeszcze więcej żubrów niż ludzi. Rok 18 p.n.e.
>>
>>53484397
>a Polak?

A polak je gówno, chuju
>>
File: lodz.jpg (75 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lodz.jpg
75 KB, 800x600
elo
>>
>>53483640
Perfect Blue i ogólnie filmy Kona jako entry level baje polecam i pozdrawiam serdecznie.
>>
>>53484539
nikt nawet nie pierdnął o twoim seulu zjebie
>>
File: maxresdefault.jpg (276 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
276 KB, 1280x853
Nysa
>>
>>53484285
Jeden z naszych 7 czy , chuj wie, 8 (?) kosciołów.

Po drugiej stronie ulicy jest lidl, więc w niedziele koło 12 jest tam więcej ładnie ubranych emerytów niż na pogrzebie kaczyńskiego.
>>
File: 1446985401084.jpg (222 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446985401084.jpg
222 KB, 900x675
>>53484539
spierdalaj wychwalać swój kraj sprośnych marzeć gdzie indziej
ktoś to kurwa miał czelność uważać że z korabem są lepsze nitki? jajebe
>>
>>53484728
Chuj mnie to obchodzi, emigrancka kurwo. Idź sobie hehe pożartować o Kaczorze ze swoimi resortowymi bachorkami.
>>
>>53484728
Taki ładny budynek, a nie ma żadnej przydatnej funkcji.
>>
File: 1445808187339.jpg (63 KB, 656x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445808187339.jpg
63 KB, 656x640
>>53484791
*marzeń
dorzucam hitlera jako rekompensatę literówki
>>
File: z55646d5619540.jpg (879 KB, 1800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z55646d5619540.jpg
879 KB, 1800x1200
Wieliczka
>>
>>53484791
>>53484825
Czemu z taką agresją?
Wyjechali na zachód bo tam lepsze perspektywy.
Ludzie takie perspektywy nam PO zostawiło, PiS przez następnych 8 lat tego nie zdąży nadgonić. Sam myslalem o wyjezdzie ale jak zobaczyłem ze wygral PiS to pomyslalem ze dam im jeszcze rok.
>>
>>53484828
No nie wiem czy taki ładny.
>>
>>53484492
Ja to mówiłem miesiące temu drogi przyjacielu, ale wtedy szkalowali mnie, Gebele jebane.
>>
>>53485026
soras, że zapytam, ale nowociota jestem. co oznacza słowo proxy fag? wiem, że fag jest obraźliwe, ale na co tutaj "proxy"?
>>
>>53484825
Ale ja mam jeszcze sporo ciekawych faktów o zgorzelcu na podorędziu.

Wiedziałem np., że w zgorzelcu, miastu 30 tys. ludzi jest 25 pizzerii?A mimo to nie możesz zamówić nic po 21.
>>
Tomasz Lis - 19 tweetów w 16 minut. A wy tak potraficie, danony?
>>
File: 1447281414746.jpg (28 KB, 311x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447281414746.jpg
28 KB, 311x278
>>53485026
Proszę mnie nie mieszać z anonami gorszego sortu, ja nie szkaluję emigrantów tylko koraba


ale tych to w sumie też mógłbym
>>
>>53485374
>Tomasz Lis
Fajny polityk, ale dziennikarz kiepski
>>
>>53485374
autyzm godny pochwały
>>
koriab uznał wyższosc comfy miast Macierzy i siedzi cicho
i tak ma kurwa być
>>
>>53485520
Lisa czy anona?
>>
>>53485554
twój
>>
>>53485554
anona nie znam
>>
>>53484825
200 mb necik kosztuje u nas 80 zł.

Co roku razem z niemcami organizujemy "Jakuby"- taki "sredniowieczno-renesansowy" event. Ludzie obu krajów popierdalają sobie po obu państwach żrąc podpłomyki i ziemniaki z żaru popijając jakies lokalne browarki.
>>
http://m.vod.gazetapolska.pl/12026-orkiestra-wychodzi-gdy-dyrygent-chwali-islam

Królowa Holandii Beatrix zaszczyciła swoją obecnością koncert w Amsterdamie. Dyrygent, który okazał się być muzułmaninem, na początku koncertu postanowił dać królowej wykład na temat “piękna” islamu i nawoływał do nawrócenia się widowni na islam. Orkiestra zaprotestowała i ostentacyjnie zeszła ze sceny.


CO JEST KURWA?
>>
>>53485718
Holandia ma królową?
>>
File: asdfhahsdf.png (892 B, 218x33) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdfhahsdf.png
892 B, 218x33
>>53485718
Szacunek dla orkiestry.

Also, powiem wam że chiński moot fajną opcję dodał z tą edycją listy desek na dole
>>
>>53485894
właśnie to było najciekawsze z tego newsa
>>
File: 1380027684478.jpg (187 KB, 459x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380027684478.jpg
187 KB, 459x694
KEK
>>
File: 130170314329.jpg (16 KB, 402x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
130170314329.jpg
16 KB, 402x300
Dlaczego jeszcze nie spierdoliliście do Anglii? Co kurwa nie stać was? Rodzice się wynieśli 12 lat temu, teraz jestem w wojsku i zarabiam chyba co najmniej 5 razy tyle niż wy a na dodatek pełna emeryturka po 22 latach służby. Potem wrócę do Polski z Angielska emerytura I wykupie wam domy. Lepiej ja niż Niemcy no nie?
>>
>>53485984
Bo jestem spierdoliną która sobie nie poradzi na własną rękę, i najpewniej zaraz po studiach skończę z tym gównem.
>>
>prowadź /architecture/ przez jakis czas
>fajne, jakosciowe fredy z pewną iloscią dyskusji
>koriab wbija z /urban/
>hehehe zrobimy /urban/ + /architecture/ bo stare budynki głupie xd
>tematy zmieniają się w spamowanie skylinami azjatyckich metropolii

żesz kurwa
>>
>>53485984
>Dlaczego jeszcze nie spierdoliliście do Anglii?
Nie chce mi się przechodzić na islam.
>>
>>53486170
Grecja? Serio?
>>
>>53486059
przecież możesz postować wszystko i nie pierdol bo połowę threadów robię z tradycjonalną architekturą
>>
>>53485977
lubię niskie i szczupłe kobiety powyżej osiemnastego roku życia

niestety 190 cm wzrostu tutaj więc co chwilę muszę się tłumaczyć że nie jestem pedofilem
>>
>>53485984
A zgode od ministra na służbę w obcym wojsku dostałeś? Bo inaczej to przestępstwo do 5 lat w ciupie.
>>
>>53486341
rak to jest to co zrobiłes
zajebałes wszystko szkłem i betonem
zabij się
>>
>>53486338
>On uwierzył w propagandę że Grecja jest biedna
najbogatszy kraj w Europie od V wieku pne
>>
>>53486434
sam jestes rak mozesz postowac co chcesz
>>
File: 1452432045499.jpg (76 KB, 855x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452432045499.jpg
76 KB, 855x1024
>>53486359
czy to już czas na loli i płaskie klateczki?
>>
>>53486479
miałes się zabić
>>
>>53486512
A czy kiedykolwiek nie jest?
>>
>>53486408
Nie, nie musiałem. Czytałem prawo i jak się ma podwójne obywatelstwo nie trzeba zgody
>>
>>53486525
sam sie zabij
>muh thread o architekturze ale architektura z epoki ktora mi sie nie podoba juz jest zakazana

zastanow sie co ty odpierdalasz
>>
>>53486648
nigdy nic takiego nie napisałem ćwoku
>>
>>53486599
>podwójne obywatelstwo

Nawet umiesz być nawet porządnym diasporzakiem-robakiem.
>>
>>53486714
wiec jaki ty masz problem z /urban/ + /architecture/ ?
>>
>>53486449
Potwierdzam, niektórzy to jak by żyli w latach komuny, tylko propagandę łykają.
>>
>>53486794
jest chujowy i zaspamowany jednym i tym samym
>>
>>53486848
>jest zaspamowany jednym i tym samym
>nie postuje tam bo jest zaspamowany jednym i tym samym
>jest zaspamowany jednym i tym samym
to chyba błędne koło

zresztą gówno prawda mam ci pokazywać thready z archiwum? ludzie postuja też tradycjonalne miasta i architekturę, były też thready gdzie ludzie postowali jakąs tam infrastrukturę czy cos
>>
Co tu tak ponuro zuchy?
>>
File: 1384704400968.jpg (94 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384704400968.jpg
94 KB, 768x1024
>>53486770
>diasporzakiem-robakiem.
Sory, nie przebywałem za bardzo z samo nienawidzącymi się Polaczkami więc nie wiem co to znaczy, wytłumaczysz?
>>
Kurwa
>>
>>53487142
bo wtorek
>>
>>53483146

przestań spamować ten syf, cwelu
>>
>>53487142
Ciemno wszędzie

głucho wszędzie

ja pierdolę
>>
>>53487142
środek tygodnia, w środy późnym wieczorem jest jeszcze gorzej
>>
File: 1451692598911.jpg (34 KB, 382x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451692598911.jpg
34 KB, 382x400
>>53487142
wykopki, koraby i diasporaki robaki
>>
>>53487195
Myślałem, że rozmawiam z człowiekiem obytym, nie ważne panie Normanie Normikson.
>>
File: 1436003812117.jpg (50 KB, 380x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436003812117.jpg
50 KB, 380x380
>>53487142
bo życie to gówno.
>>
File: 1.jpg (336 KB, 715x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
336 KB, 715x620
pisiaki BTFO
>>
>>53487195
>garnitur kuty na miarę
jebany syn płatnerza
>>
>>53487245
"nie"
>>
File: 1428962612046.jpg (31 KB, 313x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428962612046.jpg
31 KB, 313x286
>>53487685
>lewactwo autentycznie myśli, że to jest interesujące/prawdziwe/zabawne
>>
File: 1447252828614.png (599 KB, 1028x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447252828614.png
599 KB, 1028x675
>>53487852
>zostań #zrektowany
>n-nie, to kłamstwo
>ty le-lewaku
>>
File: 1450475098983.jpg (57 KB, 300x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450475098983.jpg
57 KB, 300x360
>>53487852
>ktokolwiek autentycznie myśli, że to jest interesujące/prawdziwe/zabawne
>>
>>
https://twitter.com/adamfeder_
I kolejny poleciał
>>
File: 1451081996631.jpg (13 KB, 276x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451081996631.jpg
13 KB, 276x254
>>53488068
Słuchaj no
>>
File: 1447441090995.jpg (172 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447441090995.jpg
172 KB, 800x800
>>53488172
>pan kaczka nie zamyka tych skurwysynów w obozach """"reedukacji""""
czuję się lekko zawiedziony
>>
>>53488172
Nie wiem kim on był, ale zgaduje ze byla to typowa sytuacja
>ktos zarabia ogromne pieniadze
>jest wywalony z telewizji
>nadal jest bogaty
>HEHE ALE MU PIS POKAZAL XD #jebaclewakuw
>>
File: 1452630377584.jpg (198 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452630377584.jpg
198 KB, 768x1024
>>53487737
>>
>>53488515
nikim
pewnie kogos kiedyś wkurwił i trafił na listę zemsty pisu
>>
File: ZEMSTA PŁATNERZA.png (677 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZEMSTA PŁATNERZA.png
677 KB, 960x720
>>53488532
W sumie, czy to nie on na tym obrazku po lewej?
Jebać że z pejsbuka, pijany byłem.
>>
>>53488532
>>53487195
a nowocioty wykopkowe w ogóle wiedzą, że to zdjęcie jest z litwy?
>>
>>53488643
Kiedy mieliście wycieczkę szkolną na litwę zuchu?
>>
>>53488621
krul albanii?
>>
Hi
Just came here to say that I respect Poland's non
-cuckholdry
>>
>>53488643
No przecież mówimy, że z Polski, anonku.
>>
>>53486059

>/urban/
>>53488751
>>
>>53488736
>implying muslims would ever come to such poor shithole
>>
File: 1368105460446.jpg (76 KB, 687x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368105460446.jpg
76 KB, 687x1000
>>53488532
>>
>>53488808
Still better than having cities filled with sandniggers desu
>>
File: polska takbir.jpg (79 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polska takbir.jpg
79 KB, 640x427
>>53488987

We have them filled with Poles instead.
>>
>>53488707
Jakby do ciebie Albańczyk podszedł, to byś się chyba zesrał chłopaku.

https://www.youtube.com/watch?v=ZFAFfBsJ3b8
>>
>>53483006
głosować wykopki
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
>>
>>53489240
Ić w huj.
>>
>>53489189
A Ty cały dzień tutaj czy wieczorek z /int/em?
>>
eh anony
>>
I voted for you, guys :3

dubs :Dd
>>
>>53490295
this is how you get dubs dummy
>>
File: Tomasz Lis.jpg (21 KB, 400x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tomasz Lis.jpg
21 KB, 400x364
>>
>>53489189
>Wykorzystywanie broni palnej jako instrumentów muzycznych
Gdyby robili tak w Stanach to by nie było strzelanin w szkołach.
>>
>>53490759
wypierdalaj na twitera tomek
>>
>>53490295
based as fuck

may the Wilno be with you
>>
co wy macie do ludzi nienawidzacych polski nic dziwnego ze kazdy stad spierdala
sam tez to chyba zrobie
>>
>>53491218
nie będziemy tęsknić :*
>>
>>53490144
Ja tylko na gościnne występy.
>>
>>53490773
Może i tak, ale murzyny dalej by się wzajemnie zabijały.
>posłuchaj mojego dissa, prosto z glocka

Yearrrrrme?
https://www.youtube.com/watch?v=SvO73fHiY1g
>>
>>53491218
Ale to nie jest tak, że się nienawidzi Polski, bo Polska to tylko kawałek ziemi jak każdy inny. W dodatku możne nawet fajniejszy od niektórych bo całkiem ładny. Nienawidzi się Polaków.
>>
Zuchy, jaka jest najlepsza szkocka, którą sprzedają w Polszy?
>>
>>53491902
Najlepsza czyli jaka? Jak pijesz raz na ruski rok to nawet nie będziesz wiedział czemu taka droga żbsz.
>>
>>53492002
>Najlepsza czyli jaka?
Jakosć jest subjektywna w wielu rzeczach zuszku, ja pytam jakie według zuchów są najlepsze.
>>
głosować już prawie nadrobiliśmy

https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
>>
Zesrałem się
>>
File: 1391921991144.png (169 KB, 506x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391921991144.png
169 KB, 506x556
>>53492445
głos na Norwegów oddany :^)
>>
>>53492102
Dla mnie się trochę poziom zlewa po pewnym pułapie cenowym. Tzn. nie ma aż tak wielkiej różnicy pomiędzy flachą za 70zł, a flaszką za 170. Ale jest pomiędzy taką za 30+, a taką za 70. Oczywiscie jesli mówimy o podobnych blendach etc.
Ostnio mi bardzo podszedł Grants zielony, leżakowany w beczkach po sherry. Zdecydowanie czuć, że to cos innego.
Tani i całkiem spoko jest Old Smuggler. W dodatku znajduje się w pieniężnej butelce, przez co wygląda na alkohol 3 razy droższy.
Johhnie Walker jest każdy ok powyżej czerwonego, ale jakos specjalnie go nie hejtuję bo dla mnie dobre whisky to takie, które mogę pić z samą wodą albo lodem. Ot chamskie podniebienie.
>>
>>53483006
>tug 23 lata
>tug brak gf
>tug nigdy nie dowiesz sie jak to jest byc z dziewczyna
>tug innym nie sprawia to problemu, co raz maja nowa dziewczyne
>tug cale zycie jestes niesmialy

eh
>>
>>53492718
>whiskacze poniżej 300

kek. jak się szanujesz to już pij siwuchę
>>
zuchy potrzebuję komfortu
tomki koty kobiety cokolwiek
tylko dajcie komfoort
>>
>>53492985
>płacenie za placebo
>>
File: 1444413339142.gif (826 KB, 449x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444413339142.gif
826 KB, 449x318
>>53492985
>whiskacze poniżej 1500
>>
File: 1.jpg (475 KB, 705x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
475 KB, 705x662
Zawsze jak człowiek myśli, że prawacy przekroczyli już wszelkie granice absurdu, oni potrafią uwodnić jak bardzo się myli.
>>
File: asda.jpg (27 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asda.jpg
27 KB, 250x250
>>53493080
>whiskacze poniżej dziesięciu tysięcy dolarów
czasami się brzydzę, że dzielę internet z takimi biedakami, ale mama mi często przypomina, że ludzi biednych też należy szanować
>>
>>53493534
Internet powinien kosztować 10000000,99zł misięcznie żbsz.
>>
>>53492718
Nigdy nie czaiłem jarania się łychą. Nie spotkałem się jeszcze osobiście ze "smacznym" mocnym alkoholem, zawsze wykręca mi ryj. Nie ważne czy czerwony łolkier cz Lavagulin ( przyznam, że mam mocny, własny aromat, ale alko i tak to dla mnie zabija).
>>
File: 1452571490596.jpg (130 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452571490596.jpg
130 KB, 750x750
Co tam zuszki?
>>
>>53493594
Po co 0,99zł?
>>
>>53493871
tak mówią prawidła marketingu
>>
File: 1438442558063.gif (1 MB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438442558063.gif
1 MB, 280x280
https://www.youtube.com/watch?v=KI6fXe69pIA
>>
>>53493764
Kwestia gustu.
Ja osobiscie piję z zimną wodą. Na lodzie tylko rzeczywiscie porządne, kiedy staram sie ogarnąć czym się tak ludzie podniecają, albo kiedy strzelam jednego i chcę go pomęczyć.
>>
>>53493764
spróbuj nalewek, najlepiej jakichś słodkich domowych
jak ci to nie aktywuje smaku do alkoholu, to już chyba nic ci nie pomoże
>>
gratulacje dla sąsiadów przez ścianę z okazji narodzin gówniaka
>>
>>53494623
>on się cieszy z tego
>>
>>53494689
najpierw człowiek wiertarka napierdalał pokój dla dziecka, teraz mam darcie ryja o losowych porach. można dzwonić po pały, żeby uciszyli?
>>
>>53485984
Wole Chrzescijanskie panstwa
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vV6Uadtb5Pg
>>
>>53494783
nie, bo guwniaki (a raczej ci co go sprowadzili na ten łez padół) mają przywileje.
ich zabaweczka jest świętością.
>>
>>53495146
Dokładnie wiadomo kto to sponsoruje.
A emerytki przychodzą zeby znajome spotkać i pogadac.
>>
jakiej przeglądarki internetowej używacie?

ja windows xp
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=4D2PhoA13Tg
>>
>>53495931
Też xp
>>
File: 1(1).png (74 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1(1).png
74 KB, 1219x900
/rzeczpospolita polska/ odpada w 1 rundzie, przegrywając z /Norgetråden/. Wynik 199:149 dla Norge.
>>
>>53496088
to wszystko przez jebanego koriaba
>>
>>53496153
a raczej karachujow
>>
>>53496153
Ewww, a myślałem że to przez to że większość polskich anonów jest debilami, ale pewnie się nie znam
>>
File: 1434981721510.jpg (45 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434981721510.jpg
45 KB, 400x388
>>53496088
AHAHAHAHAHA W PIERWSZEJ RUNDZIE

NA NORGETRADEN

NAWET NIE NA /ITA/ CZY NEDERDRAADEN COS NORMALNEGO

HAHAHA POLACY GÓWNO
>>
>>53496088
obudź mnie jak znowu bedzie /brint/ vs /balt/
>>
>>53496088
czuje dobrze
nie będzie /polska/ zasrywana tym gównem, bo kto daje jebanie o bitwy innych generałów
>>
File: finals(1).png (127 KB, 1582x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finals(1).png
127 KB, 1582x900
>>53496088
w tamtym roku zaszlismy tak daleko a teraz takie gowno

polacy robacy smiecie
>>
File: 1442792435353.png (597 KB, 645x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442792435353.png
597 KB, 645x512
>>53496540
HAHAHAH TAKA ŁADNA WALKA W TAMTYM ROKU (OPRÓCZ FINAŁU KTÓRY BYŁ CHUJOWY BO KORAB TO ŚMIEĆ)

/polska/:/asean/ 217:158
/polska:/ita/ 286:285
/polska/:NEDERDRAAD 360:266

A TERAZ W PIERWSZEJ RUNDZIE HAHAH BRAWO POLSKA
>>
>>53495931
win7 do gierek
>>
>>53495931
Ja Linuxa, bo mam system od Safari
>>
dobranoc zuchy
>>
File: 1445146306585.jpg (886 KB, 1300x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445146306585.jpg
886 KB, 1300x1000
>>53497402
Dobranoc.
>>
>>53496685
Kurwa, jakbym wiedział wczoraj to bym napisał jakiego automatyzera w selenium albo ranorexie i by klikał cały dzień. No ale jak to mówią chuj.
>>
File: 2010-05-28-283653.png (230 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2010-05-28-283653.png
230 KB, 1500x1500
>>53497402
>>53497561
Dobranoc.
>>
ZAMKNIJ RYJ KURWA
>>
dupa
>>
File: the-janitor.jpg (41 KB, 419x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the-janitor.jpg
41 KB, 419x610
dziękuję pan miotła
>>
File: 1445223773022.png (308 KB, 460x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445223773022.png
308 KB, 460x600
Polacy są niższe niż odchodów psa (=´∇`=)
>>
czemu /polska/ w nocy tak zawsze zdycha?
>>
>>53499963
bo do pracy robacy
>>
>>53500030
>bycie normikiem
>na 4chanie
>>
File: 1355812011135.jpg (132 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355812011135.jpg
132 KB, 472x472
>>53499954
Rude.
>>
File: 234234.jpg (42 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
234234.jpg
42 KB, 409x409
>>53499963
muszą rano wstawać do szkoły
>>
>>53500101
>zdziwiłbyś się
>>
>>53500237
dobry greentext KURWO
>>
File: 1448164114766.jpg (23 KB, 419x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448164114766.jpg
23 KB, 419x249
>>53500399
a chuj ci w plecy
>>
File: 1430577664409.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430577664409.png
108 KB, 400x381
>x
>y
>>
>>53501194
>z
>>
podbijam
>>
CAŁA POLSKA Z WAS SIE SMIEJE

DEMOKRACJI WY ZLODZIEJE
>>
jebaaać
>>
>>53506654

CAŁA POLSKA, CO SIĘ DZIEJE
>>
skad sie tu wziely te pojecia zuch i zbsz? kto je wprowadzil
>>
>>53508117
Komorowski.
>>
File: 1448986680810.png (60 KB, 420x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448986680810.png
60 KB, 420x248
siemka zuchy
>>
File: 1451605159502.jpg (9 KB, 236x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451605159502.jpg
9 KB, 236x233
>>53509189
Witam anonka.
>>
File: 1449418329168.jpg (89 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449418329168.jpg
89 KB, 400x400
>>53509333
jakie ładne tripsy z samego rana dla tego pana
>>
File: Untitled.png (251 KB, 749x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
251 KB, 749x352
TYLE KURWA W ZYCIU WYGRAC SKURWYSNYNY
>>
już wstałem zuchy
>>
File: 1440443410764.jpg (58 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440443410764.jpg
58 KB, 400x388
Ale przejebalismy wczoraj z Norwegią.

Jebane smiecie z Polski glosujace na Norwegie. Za krzty honoru.
>>
>>53510298
>przejebali[spoiler][/spoiler]my
>my
>identyfikowanie się z losowymi postaciami na ekranie monitora czy telewizora


pleb tier
>>
File: 1439752182604.jpg (11 KB, 407x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439752182604.jpg
11 KB, 407x378
>>53510380
WYJDŹ ŁOBUZIE

REEEEEEEEEE
>>
>>53510380
>[spoiler][/spoiler]

reeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
File: 1402904236824.jpg (127 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402904236824.jpg
127 KB, 1024x768
>żaby z samego rana
pora na mrożenie kuhwy
>>
>>53494783
Ta, przynajmniej niemowlęta nie mają sensu co się wokół ich dzieje, ja tu mam dzieciaka co ma z 5-6 lat i nadal płacze non stop, a bo to nie dali mu cukierka, a bo nie chce iść spać. A rodzice tylko mu w dupę włażą, jebane zwierzęta jak oni wychowują te dzieci.
>>
File: 1439314532806.png (119 KB, 635x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439314532806.png
119 KB, 635x493
>>53510472
>anime z samego rana
>>
>>53510298
miałem bana.
spierdalaj z tymi wyrzutami
mam wyjebane w twje złote kalesony larwo
>>
What the fuck is with these protests?
Can a Pole explain?
>>
>>53510539
>anime kiedykolwiek
>żaby kiedykolwiek
>>
File: 1452196858122.jpg (136 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196858122.jpg
136 KB, 800x800
>>53510640
żaby są spoko
>>
File: 1441663606351.png (98 KB, 828x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441663606351.png
98 KB, 828x828
>>53510640
>>
>>53510604
i would post a pic explaining that but it's over 500kb and I don't want to use your monthly transfer
>>
File: 1451082002313.gif (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451082002313.gif
1 MB, 640x360
>>53510640
>>
File: 1452374774328.png (75 KB, 230x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452374774328.png
75 KB, 230x230
>>53510640
>nie szanowanie kultury wietnamu
>nie szanowanie dank memów

wyjdź
>>
>>53510661
>>53510672
>>53510702
>>
File: ebin.png (1 MB, 1660x1009) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebin.png
1 MB, 1660x1009
>>53510661
ile masz zuchu?
>>
>>53510681
>implying I'm not already over my cap
>>
File: 1440698877714.jpg (38 KB, 377x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440698877714.jpg
38 KB, 377x377
>>53510640
:))))))
>>
>>53510732
>pepe z rara dla na normików
zabij się żbsz
>>
>>53510732
mniej
>>
File: 1440541278497.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440541278497.jpg
18 KB, 499x499
>>53510756
skisłem XD
pierdolone capatche chuj mnie jakies jebane patio
>>
>>53483006
Wtf? Fucking norge cucks beat Poland? How did you allow that?
Beat them next time you see them IRL lads.
>>
co tu taki wysyp normików z rana?
>>
File: iksde.png (12 KB, 222x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iksde.png
12 KB, 222x237
>>53510732
>>53510756
>>53510774
>>53510779
>>
File: 1451911851440.png (9 KB, 224x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451911851440.png
9 KB, 224x199
>>53510472
>>
>>53510756
Pepe to najlepsze mimi.
>>
>>53510790
>z rana
>11:11
>>
File: 1451604421919.jpg (7 KB, 240x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451604421919.jpg
7 KB, 240x232
>>53510794
>straciłem folder
>>
>>53510790
czy to ten sławny elitarny NEET? XDDDDDDDDD
>>
>anonki polecają one punch mana
>obejrzyj one punch mana
>koleś dosłownie zabija potworki jednym ciosem
>nic więcej się nie dzieje
czemu anime jest tak chujowe?
>>
File: 1452477859285.jpg (98 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452477859285.jpg
98 KB, 640x640
muszę iść do pracy
a wcześniej podjechać po graty do samochodu.
dlaczego nikt za mnie tego nie zrobi?
>>
>>53510782
w-why would I want to beat them
Norwegians are absolutely qt

>>53510832
nie, ale pepe to normikowy memej
>>
>>53510861
>oglądanie anime
>nawet raz
i już wiesz gdzie leży twój błąd
>>
>>53510885
wszystkie memy są normikowe
>>
>>53510885
Do you want to be a success? Then beat Norcucks.
>>
>>53510910
>w dzisiejszych czasach już wszystko jest normikowe.
chyba że kręcą cię loli albo klacze...
>>
File: 1.jpg (132 KB, 710x821) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
132 KB, 710x821
Na przełomie 2014/15 r. sztab wyborczy Dudy, wówczas PIS-owskiego kandydata w wyborach prezydenckich, zatrudnił ponad 800 hejterów do szerzenia w Internecie proPISowskiej propagandy.
Stawka wynosiła od 1,5 zł (za umieszczanie w sieci „gotowca” dostarczanego przez sztab PIS-u) do nawet 3,5 zł za wpis autorski.
Po zwycięstwie Dudy przekonanie wśród PIS-owców o skuteczności takiego PR wzrosło niepomiernie.
W czerwcu zatrudniono kolejnych niemal 2000 hejterów.
Ich stawki pozostały na niezmienionym poziomie, ale za szczególną aktywność zaczęto niektórych wynagradzać w dodatkowy sposób.
Wszyscy byli wynagradzani z funduszu wyborczego PIS-u, czyli de facto z naszych pieniędzy. Bowiem, jak powszechnie wiadomo, składki członkowskie PIS-u (w 2014 r. ok. 470 tysięcy PLN) w 100% idą na sfinansowanie ochrony Kaczyńskiego.
Do dziś współpraca kontynuowana jest z niemal 800 osobami. Stawki nieco spadły, dziś jest to od 1 zł („gotowiec”) do 3-4 zł za wpis samodzielny i zamieszczany tylko 1 raz w sieci. I najciekawsze - od 2 tygodni PIS-owcy hejterzy nie są już finansowani ze środków wyborczych lub partyjnych, tylko bezpośrednio z podatków, zostali bowiem zakwalifikowani jako współpracownicy i specjaliści ds. PR rządu PIS-u i kancelarii Dudy.
Jeśli kogoś dziwiła to mnogość różnych wpisów proPISowskich i antyPOwskich lub wymierzonych w Nowoczesną i Petru, pomimo zawłaszczania przez PIS Państwa i łamania konstytucji, to chyba powinna go przestać dziwić.
Niemal dzień w dzień 200, 300 lub 400 osób siada do komputerów i puszcza w świat co im tylko proPISowska wyobraźnia podsunie.
A jak im się kończy inwencja sięgają do broszury, w której na 8 stronach są gotowe „komentarze”, dostarczone przez PR-owców Kaczyńskiego.
Do niedawna "wrogami nr 1" byli Kopacz, Sikorski, Schetyna lub Niesiołowski.
Dziś niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o histeryczne, nienawistne ataki stał się Petru.
>>
>>53510907
może za głębokie dla Ciebie? ale wcale się nie dziwie, bo
anime to intelektualna rozrywka dla ludzi z IQ120+
>>
>>53510913
i prefer to beat ruskies
>>
>>53511124
I prefer to beat German on the helmet. XDDDD
>>
>>53511147
husaria strong xDDDDD
>>
File: 1360362630480.jpg (201 KB, 863x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360362630480.jpg
201 KB, 863x1334
znacie jakąś dobrą aplikacje na a*droida do creep szotów?
>>
>>53511124
Why so rude, brat?
>>
File: move.gif (562 KB, 226x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
move.gif
562 KB, 226x251
>>53511067
>patrzcie jaki ze mnie patrycjusz
>oglądam mocno sfeminizowane ruchome, kolorowe obrazki z azji
>jestem taki zajebisty
a 120 iq to w najlepszym wypadku, macie wszyscy razem po podsumowaniu
>>
File: 123123.png (20 KB, 498x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123123.png
20 KB, 498x414
zuchy jak bardzo chujowe moje speccy sa?
>>
>>53499954
>anime

lmaoing at your life
>>
File: pozdrawiam.png (17 KB, 476x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pozdrawiam.png
17 KB, 476x364
>>53511370
gownokomputer reportuje w
>>
>>53511370
>mam więcej ramu w laptopie
>mam dysk ssd
>ale karte grafiki 64mb
cóóż...
staroć, ale zapewne działa nieźle/10
>wypierdoliłbym winde
żbsz
>>
File: 1111.png (226 KB, 540x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1111.png
226 KB, 540x501
>>53511329
>dawanie jebania kto co ogląda
>>
>>53511412
win10 spoko zbsz, duzo wylaczylem i zminilem w rejestrze
szybciej niz win7 64 pro chodzi na tym kompie
>>
>>53511311
Nie, planuję każdego creepszota na bazie estetyki i ogólnych motywów kolekcji. Nie możesz o tak po prostu robić cale życie takie same, to amatorstwo.
>>
"Opinia Ojca Świętego o Polakach jest miażdżąca. Bardziej zwierzęta niż ludzie, całkiem tępi, bez wyrazu. Obok nich warstwa rządząca będąca przynajmniej produktem mieszaniny klas niższych z aryjską rasą panów. Brud Polaków jest wprost niewyobrażalny. Również ich zdolność dokonywania ocen jest równa zeru"

~Stanisław Dziwisz, "U boku Jana Pawła II" 2007
>>
>>53511460
>ale szpiegowanie
>>
File: 1448311798492.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448311798492.png
19 KB, 500x500
>>53511434
>oglądanie chińskiego ścierwa
>>53511460
ale to nadal windows
>>
>>53511476
chuje muje zbsz
>>
File: kkko.png (325 KB, 382x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkko.png
325 KB, 382x417
>>53511482
rok linuksa kiedy?
>>
File: 1360361964915.jpg (114 KB, 789x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360361964915.jpg
114 KB, 789x592
>>53511471
w sensie taka, dzięki której nie widać na ekranie że robię zdjęcie. chcę zająć się jakimś nowym twórczym hobby w obecnym roku.
>>
File: 123456789087654321.png (660 KB, 1106x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123456789087654321.png
660 KB, 1106x1012
>>53511523
>rok linuksa kiedy?
odkąd pierwszy android trafił na telefony

>mtg żyjemy w erze linuksa
>>
>>53511482
>postowanie na mongolskim forum dla fanów chińskich bajek

>>>/wykop/
>>
File: 1386455140696.png (324 KB, 1054x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386455140696.png
324 KB, 1054x748
>>53511626
>>postowanie na mongolskim forum dla fanów chińskich bajek
>upieranie się że to forum wyłącznie dla tajwańskich rpstytutek
>zapomina o deskach służących do kiełznania takich jak on.
a przede wszystkim
>on wie którędy na wykop...

łiby do gazu
>>
>kreatyna
https://www.youtube.com/watch?v=fFuAI9tRV7Y
>>
File: 1379881378370.jpg (113 KB, 500x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379881378370.jpg
113 KB, 500x632
>>53511625
rzeczywiście. rewolucja przyszła jednak z innej strony niż się spodziewaliśmy, ale czy to coś zmienia
>>
>>53511871
Igła w dupe a nie kreatyna.
>>
>>53511662
aplikacja na szatniarza już złożona?
>za darmo
>>
http://strawpoll.me/6524279
http://strawpoll.me/6524279
http://strawpoll.me/6524279

fyi im horney
>>
File: Goodluck.jpg (13 KB, 520x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Goodluck.jpg
13 KB, 520x240
>>53511984
good luck
>>
>>53511873
nadal jesteś bezmózgą kurwą która pałuje się do chińskiego gówna
>>53511964
gnij
>>
>>53511662
>deskach służących do kiełznania
oj jak prychłem
>>
File: 1429678681328.png (40 KB, 1309x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429678681328.png
40 KB, 1309x645
Co tam zuchy?
>>
>>53512972
już pan dobrze wie, panie oficerze
>>
>>53513591
>>53513591
>>53513591
>>
>>53513784
>schizofrenik dalej to postuje
jakoś mnie to nie dziwi żbsz
>>
>>53513784
przed limitem żbsz
>>
>>53514055
i to grubo
>>
>>53496540
this is what you do in your free time? Or being a moron is your whole life?
>>
thanks to the dudes :^D

now i gotta go buy some dingas

ugh literally tha worst
>>
File: 1442187331658.jpg (221 KB, 746x762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442187331658.jpg
221 KB, 746x762
>>53510298
Z NORWEGIĄ KURWA
Thread replies: 299
Thread images: 110
Thread DB ID: 430420[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.