[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Bojkotta NetOnNet
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 522
Thread images: 151
>köp en produkt för 500kr
>frakten kostar 50kr med garanterad leveranstid inom 1-2 arbetsdagar
>tar 3 arbetsdagar för produkten att komma fram
>inte nöjd med produkten
>"vilken tur att Sverige har distansköpslagen" *går ner till postombudet för att breva tillbaka produkten och få pengarna tillbaka*
>kostar 215kr att skicka tillbaka produkten eftersom NetOnNet tvingar kunderna att stå för frakten vid retur

Bojkotta NetOnNet, jävla blufföretag.
>>
Först för kärlek
>>
Varför hatar vi netonnet helt plötsligt? De har väl gjort detta hur länge som helst?
>>
>folk som letar upp artiklar för att leka offer
>>
Autism tråd
>>
>bry sig om våldtäktsoffer man inte känner

shiggy
>>
File: 1444209907049.png (94 KB, 984x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444209907049.png
94 KB, 984x483
t. Zara Larsson
>>
>I haven't even gotten started on Hillary

Trump gör guds jobb. Och sedan Ken Jeong på samma show. Kanske borde kolla på Fallon lite oftare.
>>
File: image.jpg (12 KB, 288x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
12 KB, 288x175
>>53472397
>dela på ett gäng koreanska tjejer med SNSD
>bög
haha aa
>>
File: 135243565455.jpg (83 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135243565455.jpg
83 KB, 1280x720
>>53472437
>jag anser att det är helt irrelevant

Hur är det irrelevant när alla de polisen plockade bort var invandrare?

Man kommer ju inte riktiga kunna analysera problemet om man inte gör en analys på gärningsmännen.
>>
>>53472437
Vem fan bryr sig om vad hon säger? Varför sitter du som en jävla hök och väntar på att hon ska skriva något?
>>
File: 1432135384764.jpg (59 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432135384764.jpg
59 KB, 600x600
>>53472442
>dkn ingen svensk Trump
>>
File: 145436767782.jpg (42 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145436767782.jpg
42 KB, 600x600
>>53472442
>Kanske borde kolla på Fallon lite oftare.
Nej. Han är hemsk under intervjuerna, hans fejkade skratt förstör allt.

Det bästa med hans show är att The Roots är husbandet.
>>
>>53472471
BÖG
>>
>>53472491
För att hon får "svenska" tjejer att skriva sånt här
>>53472323
som tar sig in i svensk media och ges uppmärksamhet
>>
Först för Zara

>Ett ofredande är ett ofredande. En våldtäkt är en våldtäkt. Ett svin är ett svin, oavsett bakgrund. Personligen så tror jag att polisen bet sig själv i svansen. Att försöka dölja något sånthär slutar bara värre. Jag hävdar även att det är synd att polisen känner sig tvungna att göra detta, att etnicitet helt plötligt blir avgörande när det är någon som inte är blond och heter Erik. Män våldtar. Svenska män våldtar. Utomeuropeiska män våldtar. Hela grejen känns väldigt odemokratisk och dyster. Kort och gott, summan av kardemumman – Polisen gjorde fel. Fokuset borde såklart ligga på mäns beteende mot kvinnor i allmänhet.

>Hoppas alla tjejer där ute mår bra. Ta hand om er! Och om ni ser någon bli utsatt för ofredande, ge han en box på kuken.
>>
File: eng1_dn650[1].jpg (101 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eng1_dn650[1].jpg
101 KB, 650x366
>mahmoud är ute och knular svenska tjejer medans vi sitter på 4kanalen och runkar åt kinesiska teckningar

Sannerligen en mäster ras.
>>
>>53472556
Hell seger!
>>
>>53472505
>dkn bara vänster i Sverige

BARA

>>53472512

Sant hans skratt känns fejk och "standupen" i början är väl inget att hänga i granen heller, är nog gästerna och bandet som gör det favä.
>>
>>53472437

>googla om ni missat

jävla botnet lover
>>
http://www.openbaaronderwijszwolle.nl/Lists/OOZ_Nieuws/DispForm.aspx?ID=518&Source=/Paginas/nieuws.aspx

Breva saker som verkligen får er att gå "hmmmm...."
>>
>>53472556
ALLAN BALLAN
BRUNA FINGRAR I YOGABRALLAN
>>
>>
>>53472715
Den här bilden brevades i förra tråden.
Nu brevas den igen.
Jag förstår inte.
>>
>>53472754
Var inte alls samma var en liknande
>>
>>53472754
Första dagen i tråden?
>>
>>53472556
>den publiken

HAHHAHAHAHHAHAHAHAHAH

Gör glas av Stockholm när
>>
>>53472715
>kolla dessa snygga brudar XDD
>dkn ingen fv grabbar xD
>>
>>53472715
>dkn kommer aldrig få en fv som ens är nära så fin som dessa
>>
>>53472764
Fast jo
>>
File: hehe_aa.jpg (19 KB, 459x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hehe_aa.jpg
19 KB, 459x280
https://www.youtube.com/watch?v=-GBnxfTkICs
Kommentarsfältet är av toppkvalité :3
>>
File: 94f.png (121 KB, 680x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
94f.png
121 KB, 680x497
>dkn inets luft på burk kom idag

time to blow the computer
>>
>>53472804
>dkn publiken på en spelning är ett guppande hav av vita små bollar i huvudhöjd
>>
>>53472880
>han köpte BOKSTAVLIGEN luft
lmao mannen blås bara lmao
>>
File: 145423543506.gif (236 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145423543506.gif
236 KB, 500x500
>>53472875
>får vi inte bosätta oss i ert land så hatar vi er

Sådan mentalitet får det att låta som om Trump har rätt.
>>
File: kränkt..png (97 KB, 678x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kränkt..png
97 KB, 678x943
Hur känns det att hela den rationella världen skrattar åt era inlägg?
>>
>>53472860
>dkn käkade precis upp äggröran
Blev väldigt gott.
>>
File: jahopp.jpg (47 KB, 819x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jahopp.jpg
47 KB, 819x152
>>53472925
>Sådan mentalitet får det att låta som om Trump har rätt.
:^)
>>
>>53472875
>Trump säger muslimer är ej välkommna för de är inte fredliga
>muslimer hotar med död, våld, våldtäkt m.m
haha mm
>>
>>53472833
>hallå där sötpajshataranon, visa snoppen för oss eller är du en fegis? xD
>>
>>53472971
Bryr mig inte ett piss om det ni brevar konstant för att tycka synd om er själva så
>>
>dkn en kompis efterapar allting han ser
>dkn han slutar inte prata om hur bra Thooorin är
ta mitt liv
>>
>>53473002
Börja runka framför honom, se vad som händer.
>>
File: 1465465425.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465465425.jpg
31 KB, 456x320
>>53472971
>14 dec 2012
>Vem vet mest haft bögungar som säger allah akbar
>mer och mer skatter går direkt till att försörja invandrare

Amanda hade bokstavligen rätt.
>>
File: right.jpg (81 KB, 335x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
right.jpg
81 KB, 335x250
>>53472977
>>
>>53473040
Måste allting på detta jävla bräde leda till homosexuella situationer
>>
>dkn hörde några skitskinn spela högljudd hippop i arbetsförnedringen
>>
File: 1452468458009.png (267 KB, 800x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452468458009.png
267 KB, 800x820
>>53472984
>"Muslimer är snälla, sluta kritisera dem annars kommer de gå med i ISIS och döda oss alla"

#vänsterlogik
>>
>>53472988
>dkn missade ung kärlek och inte något marknadsvärde för en blond sötpaj som en arbetslös, hemmaboende 25 åring

Vad fan ska man leva för härnäst egentligen?
>>
Påminnelse om att nätverka och organisera er.
Påminnelse om att detta bara är början på ett år av musulmaner som löper amok i våra städer.
https://www.youtube.com/watch?v=jgjEVTr9r5U
>>
>>53473120
VR-porr
>>
File: 1452547924247.jpg (1 MB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452547924247.jpg
1 MB, 1300x867
>>53472988
>tvillingarna har klippt sig
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Den långa smala brunetten är nu objektivt bästa flickan
>>
>>53473002
Ja, han har ju inte fel
>>
File: 1452376290764.gif (1 MB, 361x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376290764.gif
1 MB, 361x395
>>53472977
>we are all the same
har någon som sagt detta någonsin tittat på mer än en människa i hela deras liv
>>
>>53473159
Hon längst till höger har bäst höfter dock
>>
>>53473142
Är inte ens nazze men skulle nog gärna vilja ha lite kontakter åt det hållet ifall man själv blir utsatt. Litar inte på att polisen kan skydda mig om förövaren är brun desu.
>>
>>53473228
>hon längst till höger
NYBÖG LÄMNA
KVÄÄÄ
>>
>>53473228
>>53473228
Hon är tjock
>>
File: 14xgfg4.jpg (99 KB, 469x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14xgfg4.jpg
99 KB, 469x600
Om alla är likadana hur kan då mångfald existera?
>>
>>53473159
Jag vill ha grisaknoe fv ;___;
>>
File: image.jpg (37 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
37 KB, 323x454
Hur fan kan man ha en fotfetisch?
>>
>>53473259
Hon är söt
>>53473254
Jag håller fan inte koll på alla tjejer som brevas i tråden, känner bara till Martina och henne skulle jag inte kunna peka ut i en folksamling
>>
>>53473253
https://www.youtube.com/watch?v=i96VS_z8y7g
>>
File: 1438821344825.gif (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438821344825.gif
1 MB, 480x270
>>53473002
>>
>>53473286
Hur kan man ha magfetisch?
Hur kan man ha negerfetisch?
Hur kan man ha blackedfetisch?

Folk tänder på olika saker min vän
>>
File: 1451159765205.jpg (73 KB, 800x1133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451159765205.jpg
73 KB, 800x1133
>>53473286
Med tanke på att jag inte är fotbög men ändå tycker att fötter kan bidra till helhetssexigheten i rätt sammanhang så låter det inte alltför konstigt
>>
Är det inte dags för George Soros att dö?
>>
File: 1437785831551.gif (839 KB, 450x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437785831551.gif
839 KB, 450x402
>dkn ska barnvakta en främmandes familjs barn i veckan
Fort, hur får man barn att tycka om en?
>>
Är GMU bra? Går det att komma in om man är vit straight man?
>>
File: image.png (12 KB, 707x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
12 KB, 707x228
>>53473338
Men vafan, fötter?
>>
File: ohnej.jpg (25 KB, 715x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ohnej.jpg
25 KB, 715x150
Hur fan kan man rösta på Trump?
>>
>>53473330
Du har visst ingen självinsikt va?
>>
>>53472715
Från vänster till höger:

döda
knulla (med påse på huvudet)
gifta sig och vara lycklig med hela livet
klä i prickiga kläder och donera till zoo som giraff
>>
>>53473366
Rymdödlor lever länge
>>
>>53473395
Fötter har ju någonting med hur nerver eller någonting är lagt i hjärnan. Typ fotnerver korsar de nerver som signalerar upphetsning.
>>
File: 1445225051542.png (217 KB, 463x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445225051542.png
217 KB, 463x599
>i flera år får vi höra dag ut och dag in om hur synd det är om kvinnorna och barnen
>år 2016 är det 70%+ män 18-35 som "flyr" till Europa
>>
>>53473422
Jag instämmer :3
>>
>>53473441
Låter som skitsnack
>>
File: 14254772396.png (555 KB, 757x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14254772396.png
555 KB, 757x720
>>53473406
Hur är den andra snubben inte sjukt rasistisk?

>svarta får inte tycka att man ska bygga en jävla vägg
>>
>>53473422
Hur kommer det sig att du vill döda en av tvillingarna och gifta dig med den andra?
>>
File: 1447426973026.jpg (33 KB, 343x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447426973026.jpg
33 KB, 343x320
>>53473411

Varför?
>>
File: svartad.png (1 MB, 832x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svartad.png
1 MB, 832x552
>dkn hon redan är i judarnas grepp
>>
File: 145246770457.jpg (56 KB, 580x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145246770457.jpg
56 KB, 580x516
>>53473406
Vem ska man annars rösta på?

>Shillary
Själlös hagga som enbart springer korporationernas intressen, har ljugit under ed och underblåser olagliga invandrare. Politisk monarki

>Bernie Sanders
Ingen seriös kandidat

>Jeb Bush
GUAC
BOWL
MERCHANT

Amerikansk politik är en circus, lika bra att rösta på en frisk fläkt
>>
>>53473479
Hon är mer sötpaj. Vet inte om det är kläderna eller hur hon ser ut på bilden men fick inte intrycket att de är tvillngar.
>>
File: 1421626312563.jpg (98 KB, 1276x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421626312563.jpg
98 KB, 1276x722
>>53473088
topp skratt varje gång jag hör det där argumentet
>>
>>53473553
Cruz? Rubio?
>>
Vad snusar ni?
>>
>>53473478
BYGG VÄGG
>>
File: 1396544433973.gif (3 MB, 200x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396544433973.gif
3 MB, 200x202
>>53473553
https://www.youtube.com/watch?v=DxfMUEf9otQ

>när reptiler försöker vara mänskliga
>>
>>53473583
Har du hört någon av dem snacka någon gång?
>>
>>53473585
samma, fast inte stark.
>>
>>53473366
Gå och lägg dig Magnus
>>
>>53473585
Inget, är inte wt
>>
>>53473585
>snusa

GRI VI favä
>>
Rödpillra mig snabbt angående George Soros
>>
Någon annan som inte kunde hantera känslorna när ni såg den här serien?

>Amerika kommer aldrig vara vitt igen
>du kommer aldrig tätt sammanknytas med din grupp och få vänner för livet
>du kommer aldrig glida fram på en pansarvagn med dina vänner en varm sensommardag någonstans i norra Frankrike
>du kommer aldrig återvända till din vanliga, medelstora, vita amerikanska stad som en hjälte
>du kommer behöva oroa dig över arbetslöshet, räkningar eller ingen fv för du kommer leva under efterkrigstiden som var den objektivt bästa tiden för vartenda land

Orkar inget mer
>>
>>53473585
General XR original oftast
>>
>El Chapo åker fast för att han gick med på att träffa en jävla vänsterjournalist

lmao
>>
>>53473553
R-rasist!
>>
>>53473642
>>53473721
bra där

>>53473684
>>53473696
ra er sj
>>
>>53473696
>Röka
>Vara en sillmjölke som inte använder sig av nikotin
>>
>>53473745
>nerd attack
>skriver som om han/hon vore 14
>le anime figur
>allas lika värde sluta vara rasist!!

Jävla dutuben.
>>
File: rs_634.jpg (98 KB, 648x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rs_634.jpg
98 KB, 648x741
komediguld
>>
File: äckligt.png (514 KB, 864x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
äckligt.png
514 KB, 864x480
>>53473745
För helvete fixa din jävla skärmdump om du ska breva, Herr Skillman
Pixlarna ser fan äckliga ut
>>
>>53473585
Det billigaste jag kan hitta
>>
>>53473720
Dra ner och slåss mot ISIS då om du så tvunget vill vara med i krig.
>>
>>53473777
>t. snusare
finns fan inget vidrigare än snus, rannsaka livet ur dig själv vidriga varelse
>>
File: 355968459683.jpg (107 KB, 1277x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
355968459683.jpg
107 KB, 1277x816
>>53473720
>västfronten

Kände ingenting favä, måste varit mysigt som fan där i jämförelse.
>>
File: söt_kommunist.jpg (31 KB, 450x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
söt_kommunist.jpg
31 KB, 450x411
>>53473745
Rätt söt ändå

>>53473805
Vill du lära mig? :3
>>
>>53473585
Kaliber
>>
>>53473820
Och vad är det oftast? smaksatta xr, kronan är de enda "bra" billiga.

>kaliber
den är gri vi på riktigt.
>>
>>53473585
Göteborgs favä
>>
Breva mer Mathilde :3
>>
>>53473823
Inte krig i sig som lockar utan att slåss för något som spelar roll. Vad tjänar jag på att slåss mot massa smutsiga getknullare i öknen?

>>53473872
Skulle vara fint med en liknande serie från tyskarnas perspektiv på östfronten men det lär väl aldrig hända.
>>
>>53473884
Granit favä
>>
Så vi slipper göra det här igen.
Okej? Okej.
>>
>>53473707
Har blivit lite av ansiktet för den organiserade judenheten som underblåser all västerländsk tradition och finansierar kulturmarxism som t.ex. FEMEN och dindu-protester/upplopp a la Ferguson.
>>
>dkn var bra på hemkunskap i mellanstadiet
>dkn fick ingen fitta alls
uuh, skolsystemet???
>>
>>53474017
Glöm inte Ukraina också
>>
När kommer din video om Köln/Stockholm-incidenterna, En arg blatte?
>>
File: 142432544416.jpg (59 KB, 522x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142432544416.jpg
59 KB, 522x583
>>53474009
>inte bara använda Greenshot
>>
File: hatar_trumpen.jpg (44 KB, 797x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hatar_trumpen.jpg
44 KB, 797x183
Tänk på alla läkare, ingenjörer USA kommer gå miste om. Jävla tokar asså!

>>53474009
>Så vi slipper göra det här igen.
>Okej? Okej.
Okej, tack för tipset :3
>>
>>53474089
De flesta muslimer som kommer till USA är ju dock välutbildade och moderniserade. Det är inte samma drägg som kommer hit för de har dels inte råd och dels inte de kvalifikationer som krävs.
>>
File: 1452465749111.png (567 KB, 1316x4432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452465749111.png
567 KB, 1316x4432
>>53473585

Vanligtvis Kaliber Orginal men just nu har jag bara Kaliber Vit.

Ha en informativ text från /his/ som gjorde hetafickorna arg och togs bort från sida 1 även fast VI VAR KUNGAR OCH SKIIIIIIIT fick vara uppe.
>>
>>53473954
Blir det fred i mellanöstern minskar väl flyktingströmmen.
Och att slåss för att stoppa en grupp människor som bränner folk levande tycker jag låter ganska meningsfullt.
>>
File: 1388779906.jpg (36 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388779906.jpg
36 KB, 512x384
>dkn måste maila om att registrera mig på vissa kurser

Jag hade nog föredragit att faktiskt gå och prata med studievägledaren i person. Att skriva email är fan hemskt.

Långt ifrån lika hemsk som att prata i telefon men ändå.
>>
>>53474054
https://www.youtube.com/watch?v=Mo-ddYhXAZc
>>
>politiksnack
Kan vi inte bara breva söta flickor
>>
>>53474124

Och sedan så finns det inte 40 bidrag att hämta för dem där borta heller. Noll incitament att ta sig till USA om man inte har något att erbjuda.
>>
>>53474009
>inte bara använda skärmklipparen
>>
File: 144367887553.jpg (47 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144367887553.jpg
47 KB, 604x453
>>53474160
Märkte precis att du inte är Dakka.
>>
>>53473720
Många av dem träffades typ som mest en gång varje år, eller vart tredje eller tioende eller något efter de avmobiliserats. De var fortfarande band of brothers. Men de umgicks inte direkt dagligen.
>>
>>53474131
Flyktingarna flyr inte krig utan de flyr fattigdom. Sen skiter jag faktiskt fullkomligt i dem så länge de inte släpps in i Europa.
>>
File: 327131724295.jpg (274 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131724295.jpg
274 KB, 1200x900
>>53474160
Varför inte bara slå två flugor i en smäll och breva söta politiker?
>>
>>53474089
Ja vad hemskt att de inte får några kebabtekniker till sitt land
Det är ju inte så att de också har ett massivt problem med arbetslöshet eller så. Eller att man säljer alla jobb till indier på H1B1-visum. Nej de skulle må SÅ MYCKET BÄTTRE OM DE BARA HADE LITE FLER KEBABTEKNIKER
>>
>>53474131

Knappt 30% är från Syrien, ekonomiska migranter kallas det.
>>
>>53474124

>intelligent
>muslim

välj 1
>>
>>53474129
Hur fan kan man bli arg på det där? Det är en åsikt och dessutom en ganska välgrundad sådan.
>>
>>53474182
Fast printscreen och sedan öppna msmåla, klistra in och sedan klippa den delen man vill ha för att sedan spara är ju mycket mer konvolut än att bara trycka på en knapp, markera det du vill spara, och spara direkt.
>>
En seriös fråga.

Någon som vill cykla genom Sverige med mig? Vi börjar i Kiruna (tar flyget dit) sedan cyklar neråt mot Smygehuk. 3-5 veckor räknar jag med.
>>
>>53474202
Är väl både och, men anledningen till att Europa tar in såna enorma mängder är ju på grund av kriget som pågår där nere just nu. Blir det fred där nere kommer vi ta emot färre.
Så, iväg och sprid fred nu.
>>
>dkn ingen värnplikt
>dkn även om de återinför den blir det inte jag som får gå och jag är för gammal för att det ska bli samma grej nu

Mitt hat mot sossarna vet inga gränser.
>>
>>53474341
Skulle vilja favä, men är inte NEET. Tyvärr.
>>
bara pojkar kan älska pojkar
fakta
>>
File: 1421250725785.jpg (112 KB, 754x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421250725785.jpg
112 KB, 754x1024
>>53474211

>>53474321

Det är fel att diskutera historia på /his/.
>>
>>53474341
Det är ju genomförbart. Men du måste avlägga mellan 70-100 km per dag nästan.
>>
>>53474323
>trycka på en knapp, markera det du vill spara, och spara direkt.

Ja, precis som skärmklipparen.
>>
>>53474382
4kanalen är rätt skit ändå, bortsett från ett par bräden. /k/ är bra. /int/ är ok, resten är nästan skit.
>>
>>53474353
Runt 28% är från Syrien. De andra är från nordafrikanska länder, samt Iraq. Och den största gruppen är afghaner. Att det är det syriska inbördeskriget som driver folk norrut är tjurskit.
>>
File: 1946RifleClub.jpg (71 KB, 800x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1946RifleClub.jpg
71 KB, 800x547
>du kommer aldrig växa upp på 40- eller 50-talet
>>
>>
>>53474382
Dala om jag ska läsa en text för att bli dalapillrad vilken ska jag läsa
>>
>>53473585
Göteborgs om jag har pengar, annars Granit Vit.
>>
>>53474465
fan gör svennebanan på /k/? jägare?
>>
>>53474445
>>
>>53474370
Jag är halvneet, jobbar som vikarie så kommer bara säga nej till jobb under den här tiden.

>>53474427
Ja man får nog räkna med 5-10 mil/dag. Är du sugen?
>>
File: 1413395398121.jpg (120 KB, 1024x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413395398121.jpg
120 KB, 1024x743
>>
>>53474149
jvdk
>>
File: 14054324336.jpg (231 KB, 869x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14054324336.jpg
231 KB, 869x943
>>53474341
Jag hade så lätt varit med om jag hade haft pengar.

Nu måste jag söka jobb som en galning + koncentrera mig på studierna.
>>
File: 1445418608769.jpg (342 KB, 1468x861) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445418608769.jpg
342 KB, 1468x861
>>53474495

>Dala om jag ska läsa en text för att bli dalapillrad vilken ska jag läsa

Läs alla texter.

Meditera på detta.
>>
File: stpeach.jpg (357 KB, 1693x2950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stpeach.jpg
357 KB, 1693x2950
>Den här rumpan och flickan den tillhör är en ryckhora

Varför har ingen sagt något?
>>
>>53474479
Die Endlösung der Moslemfrage när?
>>
>>53474467
Ja, jag sa ju att kriget är anledningen till att Europa tar emot så många, inte att det är huvudorsaken till att folk söker sig till Europa.
>>
>>53474564
vad heter hon då? länka ryck
>>
>>53474564

Får bara hat mot mig när jag brevar om sådant.
>>
>>53474564
För att hon ser ut som vilken camhora som helst. Använd din tid på bättre sätt och kolla inte på någon som låtsas spela spel
>>
>>53474549
>Jag hade så lätt varit med om jag hade haft pengar.
Om du har en cykel så kommer det inte kosta så mycket. Ett par cykelväskor, flyg till kiruna sedan mat under resans gång. Jag tänkte väl att man gör det i juli/augusti.
>>
>>53474643
>Om du har en cykel så kommer det inte kosta så mycke

Vilket jag inte har.
>>
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2954644-goteborgsbageri-satt-i-blockad-av-facket
>>
File: iGAOeH3.jpg (622 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iGAOeH3.jpg
622 KB, 1280x1920
>>53474594
Läs filnamnet

>>53474604
Jag uppskattar dina bajsbrev, SNSD :3

>>53474619
Kollar bokstavligen aldrig på ryckhoror, men för den rumpan kan jag göra ett undantag
>>
File: 1452601819913.jpg (96 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452601819913.jpg
96 KB, 449x600
>dkn bara 550 kalorier kvar på hela dagen
>>
>>53474690
>Kollar bokstavligen aldrig på ryckhoror, men för den rumpan kan jag göra ett undantag
Överväg självmord
>>
File: stönar tillbaks.png (47 KB, 461x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stönar tillbaks.png
47 KB, 461x179
>>53474521
>>
>>53474703
Hur lyckas du med det?
Fälla?
>>
>>53474520
Gråtrunkar till frihet.
>>
>>53474529
Nej inte jättesugen. Det krävs en smula mer än cykel och jävlaranamma.
>>
File: 14326777653.jpg (43 KB, 384x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14326777653.jpg
43 KB, 384x367
>>53474682
>2015+1
>fack

Fackverksamhet bör bara dö ut och vara i graven tills de faktiskt behövs igen.
>>
File: 1438550725749.png (53 KB, 500x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438550725749.png
53 KB, 500x249
>>53474740
>>
>>53472971
>det är svårt att vara vit man
Vad säger hon om att självmord bland vita män ökar dramatiskt mycket?
>>
>>53474703
>dkn bara ätit en nudelsoppa idag
Nu jävlar ska jag bli smal
>>
File: aOCt9do.jpg (921 KB, 3438x5152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aOCt9do.jpg
921 KB, 3438x5152
>>53474738
Ibland måste kuken ha sitt helt enkelt, du behöver inte vara elak
>>
>>53474703
Gick ner från 76 till 68 kg på ett par månader genom att bara byta min middag mot grönsaker och vatten. Finns ingen anledning att vara tjock, f1o.
>>
>>53474786
>antyder att det finns sån statistisk
lmao
>>
>>53474782
Det sjuka i det här fallet är att ägaren har tecknat kollektivavtal och alla arbetare är fackanslutna. Skillnaden är 1 kr/h för de som jobbar där.
>>
>>53474671
>Vilket jag inte har.
Räkna med ett par extra tusenlappar då. Nästan sommar kanske :3

>>53474777
>Det krävs en smula mer än cykel och jävlaranamma
fast det tror jag inte. När man väl börjat sin resa, vad ska man då göra? Ringa morsan och be henne komma? Nej är bara att fortsätta sin färd genom landet och njuta
>>
>>53474760
Käkade en äggröra på 900 kalorier i förmiddags och tryckte precis i mig grekisk yoghurt med bär och honung för 500 kalorier. Nivån är för att gå ner 1 kg i veckan.
>>
>>53474869
Så du vill bli en fälla? Breva bild!
>>
>>53474840
>matlagningsprylar
>mycket mer mat än annars
>Hur tvätta kläder?
>tält

Massor med skit som behöver lösas och som kostar pengar. Man behöver mer än en jävla cykel din förbannade drömmare.
>>
>>53474682
Några nationella som är sugna på att gå dit?
>>
>>53474785
>>
>>53474907
Jag är inte nationell. Men livs i det här fallet förtjänar stryk favä. Arbetsgivaren har redan tecknat kollektivavtal för helvete.
>>
>>53474907
>göteborgsnationalistkucken

har du redan satt upp alla fina klibbor, stormbög? hoppas de blir nedrivna och att AFA slår ned dig när du väl vågar dig ur mammas källare för att klistra upp dem
>>
>>53474894
Förstår inte vad du syftar på och jag tror inte du gör det heller om jag skall vara helt uppriktig.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53474940
vifif dina ögon
>>
>>53474976
Hej Norge-anon! Vad gör du? :3
>>
>>53474904
Ja såklart man behöver mer än en cykel, men antingen kan man se problemen eller lösningarna.

Därför man ska ha cykelväskor för all packning. Där ibland spritkök, tält, kläder osv

>mycket mer mat än annars
Ja visst, bra att ha något att äta medans man cyklar så man håller energin uppe.

>Hur tvätta kläder?
Tvätta i en sjö och fråga folk man möter.
>>
>>53474976
Jag tror de har gett upp favä
>>
SNÄLLA breva en bra ström någon. Hittar ingen bra som är live nu och tvingas se på Amaz
>>
>>53474953
>denna projicering
>>
File: 23143253.jpg (91 KB, 538x808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23143253.jpg
91 KB, 538x808
söta strumpor
>>
>>53475054
JONTE!
>>
>>53474953
>nationalsocialister och AFA är like jävla korkade
>kan inte bägge bara en hjälte
>>
>>53475078
Vad heter hans tröm?
>>
>>53474564
>>53474690
>>53474800
Inte för att jag gillar henne men tydligen knäböjer hon 70kg 6x5
>>
>>53475034
Det jag ville påpeka är att du får det att verka så enkelt. Det är inte enkelt. Lura inte ut autister som aldrig rört sig och får astma av att ställa sig upp och leta efter en runksocka.
>>
Vad tycks om Voes nya jagtelefonskal?
>>
>>53474995
och el räkning!
>>
File: snaus.jpg (63 KB, 585x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snaus.jpg
63 KB, 585x480
>>53473585
bästa favä
>>
>>53475146
TVÅPACK!! REPRESANT! xd
>>
>>53475146
>keep thug life
>>
>>53475111
L M A O
>>
>>53474038
underskattat brev
>>
>>53475146
BRUNA
FINGRAR
>>
>dkn ingen fikakompis när man ska vara i Stockholm imorgon
>>
>>53475146
lmao episka jagjag rofl
>>
>>53475224
Vart skall vi mötas?
>>
>dkn Starbucks öppnar nära mig om 3 dagar
f1 hajpad
>>
>>53475137
Försöker inte lura någon. Om någon från tråden väljer att följa med så antar jag att den förstår att man ska cykla runta 190 mil och 5-10 mil/dag.
>>
>>53474907
Bor i närheten. När hade du tänkt dig?
>>
File: 1422469733359.jpg (2 MB, 1754x2480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422469733359.jpg
2 MB, 1754x2480
>Norrland
>relevant
>>
>>53475242
G-gärna KTH
>>
hur mycket knäböjer ni, g-rabbar?
>>
Min fru vill åka på familjesemester med mig och hennes barn till Gambia. Vad göra?
>>
>>53475075
på en söt kille :3
>>
>>53475268
Vadfan gör du ifall de inte orkar då? Eller ifall det är någon gnällig autist som gnäller om sina fötter.
>>
>>53475251
S K E N E
>>
File: image2nr2-900x1200.jpg (238 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image2nr2-900x1200.jpg
238 KB, 900x1200
>dkn Ola-Conny har fått röra vid Voe
>>
>>53475124
wowh.... hela 70kg.... wooooowh
>>
>>53475026
Jeg skal til med å lage middag fåvæ, der da?
>spaghetti <3
>>
>>53474976
>>53475026
>dkn Norge-anon inte svarar på mina brev
Var tog du vägen, Norge-anon? ;_______;
>>
>>53475124
Hur mycket knäböjer du?
>>
File: 1448211540981.png (188 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448211540981.png
188 KB, 327x316
http://nyheteridag.se/expressen-profil-att-lita-pa-dagens-nyheter-handlar-om-nationell-sakerhet/

>Att lita på Dagens Nyheter och att tidningen rapporterar korrekt “handlar om nationell säkerhet”, det hävdar Expressen-profilen Isobel Hadley-Kamptz på Twitter

>Enligt Hadley-Kamptz är det ytterst Ryssland och den ryske presidenten Vladimir Putin som ligger bakom kritikstormen mot DN efter att Nyheter Idag i lördags avslöjat att tidningen låtit bli att skriva om sexuella övergrepp mot unga tjejer under festivalen “We are Sthlm” i somras.

>När hon via Twitter får frågan på vilket sätt Putin ligger bakom svarar hon; “det vet jag inte, men det är allmänt känt att Ryssland arbetar aktivt med destabilisering genom desinformation”.

KAN
INTE
HITTA

DETTA
>>
>>53475297
Valhalla?
>>
File: 1452512341354.png (139 KB, 393x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452512341354.png
139 KB, 393x212
>>53475224
>>53475242
>faktiskt tycka om socialt umgänge med främlingar och inte bli obekväm och mentalt utmattad av det
>>
>>53475309
110 innan knäinfektionen, nu vete fan
>>
>>53475291
>density
Är du efterbliven eller?
>>
>>53475364
>>53475366
ansiktspalm
>>
>>53475318
Bli cuckad
>>
>>53475309
70 kg 5x5

Jag vet inte varför jag är så svag. Mina andra lyft 5 reps är 80 kg marklyft, 50 kg bänk och 35 kg överhuvudpress.
>>
>>53475146
Basslyna/10
>>
>>53475353
Nu blir jag faktiskt nyfiken på vem fan hon är.
>>
>>53475353
Baserad
>>
>>53475364
>Jeg skal til med å lage middag fåvæ, der da?
Ska nog också börja laga mat snart. Rekommenderar du något annat än spaghetti? :3

>>53475406
M-men sluta. Vi brevade samtidigt ;__;
>>
>>53475399
Varför skulle jag vara det? Påstår bara att Norrland är irrelevant
>>
>>53475342
Får vi väl vila en dag eller cykla mindre den dagen. Försöka peppa att fortsätta, men är det så att han vill åka hem så får vi väl skiljas åt i närmaste stad.
>>
>>53475429
det är väl en bra början
>>
>>53475394
Vet inte, jag har inget för mig under dagen, kommer bara söka jobb och exjobb, så varför inte möta en främlig samt ha kaffepaus eller något.
>>
>>53475455
>Varför skulle jag vara det?
Alltså ja.
>>
>>53475291
Varför finns det inga sjöar på den här kartan?
>>
>>53475386
J-jag vet inte vad du menar
t. Endast typ varit i D-huset
>>53475394
Det blir jag men det är bra att träffa andra ibland för att öva att vara social
>>
>>53475376
lel jag bevittnade detta #SUPERLIVE och det var hysteriskt

Hanif Bali sågade henne så jävla hårt att hon kommer hosta sågspån i månader
>>
>>53474129
Se>>53473884
>>
>>53475480
>början

j-ja precis
>>
>>53475455
Men du
>>
>>53475429
är du sö po eller tjej?
>>
>>53475309
>dkn kan inte knäböja ordentligt
>>
>>53475531
hur mycket väger du?
>>
>dkn någon SD-man ringde
>dkn han frågade om jag ville gå med i SDU-Ungsvenskarna eftersom att jag var med i gamla SDU
ska man gå med eller inte?
>>
>>53475406
Haha.:P

>>53475454
Jeg anbefaler faktisk kyllinggryte i carrisaus! NAM NAM.
>>
>>53475561
Stort fett jävla N. Var kvar i gamla istället.
>>
>>53475546
Varken eller. Det värsta är att jag ser helt normalbyggd ut och har lagt på mig bra med muskler sedan jag började träna. Är bara sjukt svag.

>>53475557
74 kg, 1.82 lång.
>>
>>53475512
D-huset ligger där, dvs valhalla campuset.
Okej, men svänger förbi där runt kl 11.
>>
>>53475561
De gamla har bättre klibbor.
>>
>>53475561
mm strax
>>
How do I destroy the Swedish economy. I want it all to burn.

What do I boycott?
>>
>>53475481
>>53475512
Vad föreställer ni er att samtala om förutom internet jagjag när ni väl sitter där obekvämt, ansikte mot ansikte?
>>
>>53475368
85kg 5x5, innan jag grovstuka foten
>>
>>53475376
>Enligt Hadley-Kamptz är det ytterst Ryssland och den ryske presidenten Vladimir Putin som ligger bakom kritikstormen mot DN

Vafan har hon rökt egentligen?

Och inte som att man behöver "desinformation" för att destabilisera Sverige, räcker att tala om för folk vad som faktiskt händer lel
>>
>>53475561
>någon SD-man
Det var Mathias Wåg, mann1
>>
>>53475649
cuck porn
>>
>>53475649
IKEA xDDDD
>>
>dkn ens efternamn innehåller bokstaven "ö" så att allt blir knulat vid köp av domän

jävla amerikaner
>>
>>53475652
Jag föreställer mig inget, då jag vet inte om denna person gycklar med mig. Men annars varför skall man prata om jagjag? När man kan prata om hur det går med livet, samt studier och dylikt?
>>
File: 1422529193514.jpg (83 KB, 755x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422529193514.jpg
83 KB, 755x768
>>53475683
jvdk

t. har "Å" i namn1
>>
>>53473954

Unsere Mütter, unsere Väter
>>
>>53475661
Fria Tider är ju dock ägt av Ryssland men vet inte om de hade något med det att göra.
>>
>>53475683
jvdk, i alla fall första känslan
>>
>>53475649
Oil, gas and salmon.
>>
>>53475568
>Jeg anbefaler faktisk kyllinggryte i carrisaus! NAM NAM.
Låter gott favä. När blir det fjälltur? :3
>>
File: 1447062660657.jpg (609 KB, 1860x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447062660657.jpg
609 KB, 1860x862
>>53475726
>fria tider är ju dock ägt av ryssland
Vad menar du? Är det ett statligt ryskt företag?
>>
>>53475743
Skal på fjelltur neste helg, tror jeg.
>>
File: 1452187547016.jpg (463 KB, 1000x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187547016.jpg
463 KB, 1000x1300
>>53475632
Jag kommer dit vid 13:30 typ
>>53475652
Jag venne
>>
>>53475712
Varför vill du prata med en främling om hur det går med livet?

t. rumpburgarspektrumanon
>>
>>53475780
ta T-bild
>>
>>53475770
Nej men de är starka ryssvänner. Jag tycker inte det är ett problem, jag får bara ta nyheter om försvaret och ryssland/syrier med en nypa salt från dem. I övrigt brukar de ofta ha rätt i det mesta.
>>
>>53475779
Mys :3
>>
File: 1421436777531.png (415 KB, 538x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421436777531.png
415 KB, 538x679
>>53475376
Det absolut roligaste i hela soppan är ju att det hela började med att DN försade sig i en för övrigt väldigt bra krönika att de visste om något som ingen hade hört talas om.

>bara droppa från ingenstans att en liknande Kölning hade hänt i Stockholm i somras
>>
>>53473720
>du kommer aldrig få PTSD och erektil dysfunktion
:(
>>
FADER VÅR
SOM ÄR I HIMMELEN
HELGAT VARDE DITT NAMN
TILLKOMME DITT RIKE SKE DIN VILJA
>>
File: 1414949563015.png (873 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414949563015.png
873 KB, 1280x720
>>53475803
>T-bild
Vad är det?
>>
>>53475809
>nej men de är starka ryssvänner
Du sa precis att de var "ägda av Ryssland", du ljög alltså?
>>
ALLA NI SVENSKA MÄN ÄR LIKA SKYLDIGA SOM DE MÄN SOM KOMMER FRÅN LÄNDER DÄR KVINNOR MÅSTE BÄRA BURKA OCH DÄR DERAS RÖSTER BARA RÄKNAS SOM HÄLFTEN AV EN MANS I DOMSTOLAR

T. Alla svenska tjejer
>>
>>53474362
Men var det inte moderaterna som förde igenom det?
>>
>>53475649

Bonnier
Sony BMG
NetOnNet
Ebay
>>
File: 1450509535882.jpg (36 KB, 371x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450509535882.jpg
36 KB, 371x396
>>53475530
>>
>>53475894
träffbild! :3 se till att krama om varandra ordentligt
>>
>>53475819
Bli med. :D
>>
Vilket tangentbord för under 400 bör jag skaffa?
>>
>>53475961
>se till att krama om varandra ordentligt
>t. böganon
>>
Hur brukar ni reagera om ni möter folk som är djupt religiösa?
>>
>>53475726

är inte Widar Nord från Estland?
>>
>>53475803
>T-bild
>2 personer
>>
File: 1417380314255.jpg (26 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417380314255.jpg
26 KB, 500x281
>>53475999
>>
Kommer ni ihåg gladkatt?
>>
>>53475994
Det billigaste mekaniska med blåa eller bruna cherry MX brytare du kan hitta

>>53475999
Brukar inte "reagera" alls favä
>>
>>53475780
>13:30
Ajdå, kl 1300 måste jag vara vid kista, har intervju.
>>53475802
Hur blir du vän med någon om du inte bemöter dem som främling först?
>>
>>53475915
Moderaterna är sossar
>>
>>53475906
Jag lade mig i er diskussion. Det ovan var mitt första inlägg. Sorry senpaitachi men du borde svara till shillen istället.
>>
Rekommendera en shounen anime som inte är shounen i och med att jag typ har sett all shounen anime. Ja, ni vet, något nytt
>>53475999
Förvirrat
>>
>>53476046
bättre än inget

jag vill se hur anon och anon ser ut
>>
>>53475961
Jag vill inte krama någon, det ser löjligt, då jag är en manskulting.
>>
Berätta om någon gång då ni ångrade hur ni agerade i en situation.
>>
>>53475632
>>53475780
>>53476086
som när /brit/ försöker ha träff
>>
>>53475964
>Bli våldtagen och mördad bland Norges vackra landskap
Låter inte helt fel favä :3
>>
>>53476108
sluta titta på anime din jävla sperg
>>
File: 1310428654002.png (568 KB, 501x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310428654002.png
568 KB, 501x542
>>53476086
>Hur blir du vän med någon om du inte bemöter dem som främling först?

Har inga vänner.
>>
jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank jaxerDank
>>
>>53475999
Jag brukar bara be om att få respekt för att jag inte tror och att jag respekterar deras tro. Jag kan tycka att viss kyrkomusik och körsång är vacker. Blir ofta ett rätt respektfullt möte.

Men menar du muslimer så undviker jag dem bara som pesten. Vill seriöst inte ha något med en djupt troende muslim att göra.

>på en community skickade en muslim meddelanden om att denne ville bli kompis
>haha aa
>>
>>53476163
haha nää
>>
File: 1452193502392.gif (140 KB, 275x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452193502392.gif
140 KB, 275x317
>>53476148
Kringlan bangade också ;__;
>>
>>53476170
Ledsen, jag har inga vänner hellre men jag hoppas på att få en eller två. Det är därför jag är inte så orolig över att möta någon ute. Du möter ju folk ständigt ute.
>>
Varför kan inte vi som är utan vänner gänga ihop oss och bli vänner med varandra?
>>
>>53475999

Kristna, judar, ateister och alla andra fredliga religioner har jag inte problem med

Det är en helt annan sak med muslimer. Då jävlar börjar jag tugga fragda
>>
>>53476260
>Du möter ju folk ständigt ute.
h-hehe... aa
>>
>>53476299
Det är ju vad IRC-cirkelrunkarna handlar om
>>
>>53476299
Jakobsberg?
>>
>>53476330
Vill du mötas? Om du kan komma ut så kan vi käka lunch eller något.
>>
>>53476170
>>53476260
Ni råkar inte vara stormbögar? :^)
>>
>>53476346
Nej men usch, det är ju en hiskelig plats.
>>
>>53476299
bor troligtvis inte nära varandra
>>
>>53476360
Gräsmyr faktiskt. Det är väl en bit.
>>
Är Kate Winslets make en cuck?

https://youtu.be/aS4OjocfPE4?t=2m58s
>>
>>53476376
jag är stormbög och vill gärna ha någon att gå ut och sätta upp klibbor med favä
>>
>>53476367
Bor 60mil söder om stockholm. Men skulle banga oavsett.
>>53476376
Beror på vem du frågar.
>>
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
>>
>>53476376
Jag tror stormbögar skulle hata mig favä.
>>
>>53476437
Man kan väl anta att hon och Leonardo har gökat någon gång, så det blir ju lite skumt.
>>
File: Jotunheimen.png (148 KB, 566x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jotunheimen.png
148 KB, 566x480
>>53476153
Jeg kan gravlegge deg i jotunheimen hvis du foretrekker det.
>>
File: 1426665926612.jpg (389 KB, 1284x980) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426665926612.jpg
389 KB, 1284x980
>kollar igenom polarens plånbok
>hittar en kondom
>bäst före: 2010
>>
>>53476476
Varför? Du skall göra inget annat än käka lunch, prata vardagligt och vara glad.
>>
Varför bor vi inte i ett litet skitland som Belgien? Då kunde vi ju ha träffar varje vecka och dricka bärs då man aldrig är en timmes restid ifrån varandra.
>>
>>53476529
Åh, herre
>>
>>53476529
>rota i någons plånbok
obror
>>
File: 1428072284525.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428072284525.jpg
27 KB, 353x459
>>53476529
lel
>>
>DKN INGEN FIKAKOMPIS IMORGON
>>
>>53476529
golare har inga polare
>>
File: 1448562203975.jpg (34 KB, 466x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448562203975.jpg
34 KB, 466x349
>>53476532
>dkn jag bara kvalificerar för 1/3 kriterier
>>
>>53476442
wt favä

>>53476650
jvdk
>>
>>53476650
är du en anon eller snubblare som är anon?
>>
>>53476650
Men fråga ut Kringlan på en deito
>>
>>53476650
Kom bara tidigare så hinner vi, men du vill ju inte...
>>
File: glad fisk.png (60 KB, 419x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glad fisk.png
60 KB, 419x248
>>53476525
Fina berg favä
Glittertind är topp mys
>>
>>53476650
Försökte läsa mangan till den där men helvete vad jag har vuxit ifrån det. Det var bara massa tråkigt skit om godis, spel och kukretning. Tacka vet jag en bra bok.
>>
>>53476551
>Kalifatet av Belgien
>Inte Schweiz

Hade varit kul att cucka alla de franktalande schweizarna i tråden till engelska/knacklig tyska
>>
>>53476728
Det var väl bara ett exempel, tycker etniska belgianer är toktrevliga. Schweiz är väl självklart också önskvärt.
>>
>>53476706
MEN KRINGLAN BANGADE FÖR JAG HADE "DÅLIG ATTITYD"
>>53476701
Anon dess~
>>53476713
Jag orkar inte ta 11 tåget för att fika sedan vänta i 2 timmar för att gå till registreringen
>>
Bra att jag slumpmässigt laddade ner alla avsnitt 1 den här säsongen, annars skulle jag missat den här
Glömde bort vad mangon hette trots att jag maratonläste den bara någon vecka sen. Är nog därför också, då jag bara kört på i ett kör och inte följt uppdateringar osv och lärt mig namnet ordentligt.

Ska bli en trevlig åktur hoppas jag.
>>
>dkn inget mördarmysterium att vara del av
>dkn inget slott att hitta letrådar i
;_;
>>
>>53476787
>etniska belgianer


tror du på rymdödlor också anon?
>>
File: isol.png (152 KB, 898x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isol.png
152 KB, 898x193
Vad tror ni man gör?
>>
File: inte kul.jpg (70 KB, 534x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inte kul.jpg
70 KB, 534x515
>>53476727
>Oironiskt vara en DK-Bangare
Sno välfärdspengar av någon annan stat okej
>>
>>53476835
>Jag orkar inte ta 11 tåget för att fika sedan vänta i 2 timmar för att gå till registreringen

>MEN KRINGLAN BANGADE FÖR JAG HADE "DÅLIG ATTITYD"

Du har ju det, vadå orkar inte. Var inte en obror.
>>
>>53476835
>Anon dess~
talar du osanning nu?
>>
>>53476722
Du skal bli husket, min svenske venn! Sammen med iskjempene skal du nå sove!
>>
File: 1451773897323.gif (2 MB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451773897323.gif
2 MB, 480x360
>>53476650
Jag kan fika med dig om du bjuder
>>
>>53476855
h-hoppas d-dom ger en sex
>>
>>53476884
Smäd inte mig du, jag försökte verkligen. Tror du inte jag vill hitta gnistan igen? Hade väldigt roligt med manga förut.
>>
File: enöga.png (473 KB, 940x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
enöga.png
473 KB, 940x871
>>53476897
Inte förrän jötnarna sover allihop de också, harald
>>
>>53476855
Sex? Gruppsex?
>dkn inga söta anon som vill ge deras rumpa till mig
>>
Ge ritförslag familjen
>>
File: hotaru.jpg (51 KB, 560x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
51 KB, 560x315
>>53476886
Så du vill att jag ska tåget som går typ kl 9 för att fika med anon istället för att ta kl 12 tåg
>>
>>53476962
Vad har du för smak favä
Jag läser ganska mycket nu mera
>>53476982
Rita en sjunkande båt
Jag vill att båtbögar ska avlägsna sig
>>
>>53476787
>etniska belgianer

Så holländare och fransoser? Belgien är ett ickeland som inte borde finnas
>>
>>53476938
Mm. ska prova.
>>
>>53476994
Jaja anon, strunt i det. Gör som du vill, om du skall fika någon annan gång och är runt kth berätta...
>>
File: 1449583220227.jpg (198 KB, 703x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449583220227.jpg
198 KB, 703x1000
>>53476887
N-nej, jag är anon
>>
>>53476982

En bild av mig som kejsare över jorden.
>>
>>53476964
Jag har något minne av att jag sett bilder på dig där du varit ute och fotvandrat. Har du några tips? Bra ställen att göra det på?
>>
File: halvsöte.jpg (119 KB, 650x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
halvsöte.jpg
119 KB, 650x727
>>53477052
Åk till uppsala och fika istället f@vä
>>
File: 1452615747290.jpg (39 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452615747290.jpg
39 KB, 1280x720
Thulsa doom kräver slynor
>>
File: image_2.jpg (150 KB, 506x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_2.jpg
150 KB, 506x725
>>53477052
Visst men jag pendlar så är där typ 2 dagar i veckan
>>
>>53476962
Prova wakusei no samidare. Visserligen inte bröderna karamazov, men det är i alla fall inte dumt moe shit
>>
>>53476982
Rita detta väldigt snyggt
>>
>>53476855
Med hemmasittare menar de pensionärer och funktionshindrade, inte truNEETs som vi.
>>
>>53477109
Fika med vem?
>>53477139
Aha, synd så aldrig då.
>>
>>53474907
>>53475285
Man1 svara mig
>>
>dkn ingen fikakompis att träffa och knulla i röven
vad är ens meningen
>>
>>53477180
>dkn de hellre sexar pensionärer och handikappade framför oss neets
>>
>>53477228
jvdk
>>
>>53477182
Med mig och Dakka
>>
>>53477228
>>dkn ingen fikakompis att träffa och knulla i röven
>knulla i röven
;____;
>>
File: BzCX9TgIIAEa6Wj.jpg (19 KB, 420x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BzCX9TgIIAEa6Wj.jpg
19 KB, 420x312
Wallström är på ett transparant sätt en agent av det som länge planerats men numera implementeras one world order!!!!! En person som Wallström har tidigt rekryteras in i dessa klubbar likaså Mona muslim är ju gäster på bl.a. Bilderbergmötena som förespråkar en ny integrerad världsordning med öppna gränser men med ett nytt kontrollsamhälle!!! One world order innebär öppna samhällen i en global värld, vidare vill man skrota de gamla religionerna och skapa en ny global världsreligion typ chrisslam!!! One world order vänder numera Israel ryggen eftersom dess funktion som styrmedel i mellan östern har gått ut!!!! Processen med implementering av owo kommer att ta ca 30 år, maximal befolkning på 1 miljard ska uppnås genom krig, vacciner, gmo mat allt i linje med agenda 21.... Soros är bara frontfigur och en del av finansieringen av projektet, bakom kulisserna har du nästan hela globala eliten!!! Det intressanta är att allt detta sker i enlighet med Bibeln!! Frågan är om det är andliga krafter bakom eller om man på allvar implementerar The satanic bible!!!!!!!!!!!!
>>
Finns det religiösa i tråden? :3
>>
>>53477228
>>53477251
Äckligt, skulle aldrig vilja fika med någon då.
>>53477246
Vet inte, när anons som ovan skriver sånt skit vill jag inte längre fika med någon...
>>
File: 1452355065530.jpg (547 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452355065530.jpg
547 KB, 1280x720
>>53477182
Jag är där nästan garanterat på måndagar iaf ;__;
>>
>>53477180
Men om man har en aspergerdiagnos, då kanske man kan få sex på kommunhuset.
>>
>>53477298
Vad för religion?
>>
>>53477318
Vi är inte homo, inget rumpknull på våra fikan
>>
File: DSC_0457.jpg (3 MB, 2592x3872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0457.jpg
3 MB, 2592x3872
>>53477107
Mycket fina ställen i på våra breddgrader.
Akta dig för att åka söderut bara, alperna är väl okej men ändå i sydligaste laget; trädgränsen sjunker och på lägre berg ser man ingenting.

Är du nybörjare så är Jämtlandstriangeln (Storulvån-Blåhammaren-Sylarna) ett väldigt fint och bra ställe att börja på. Även Bydalen/Höglekardalen är fint, se bild. Grövelsjön om du vill vara lite längre söderut.
>>
Lagade precis två tänder, fråga mig vad som helst
>>
>>53477029
>Vad har du för smak favä
>Jag läser ganska mycket nu mera
Några som jag gillade läsa innan jag började dra mig undan från manga är:
Good Night PunPun
Lucifer and the Biscuit Hammer
Genshiken
Gantz
Homunculus

Jag har väl ingen egentlig smak eller typ jag dras till, tyckte den där mästerrunkar-serien onimaster eller vad den hette var bra.
>>
>>53477402
Kristendom
>>
>>53477345
Aja, breva bara i förväg då, kollar förbi tråden då och då.
>>53477405
Säkert?
>>
>>53477147
Jo har läst den, den är mycket bra.
>>
>>53477435
Varför var de trasiga?
>>
File: 1435763449278.png (446 KB, 349x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435763449278.png
446 KB, 349x523
>>53477405
>Vi är inte homo
>>
>>53477438
Samtliga serier som jag känner igen och inte dragits till favä, vet inte hur mycket jag kan hjälpa dig.

Den nya isekai/tensei-klyschan har producerat en hel del bra grejer dock, du kan leta där om du tycker om fantasisaker
>>
>>53474907
>>53475285
>över en timme utan svar
mycket snack men lite verkstad bland de nationella idag
>>
>>53474564
>>53474690
>>53474800
helvete min kuk
>>
File: 1449281161333.jpg (228 KB, 983x971) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449281161333.jpg
228 KB, 983x971
>>53477298
Jag tror på allfadern, skaparen bortom vårt universum och inte någon fånig demiurge
>>
File: 1434804405387.jpg (98 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434804405387.jpg
98 KB, 504x470
>sitter i kasernens uppehållsrum och ser på tv med 8-10 andra
>ett program om kungskrabbor på Discovery
>de migrerar längs med Rysslands nordkust till Skandinavien och ödelägger allt i sin väg
>blir avtryckt som bara den och skriker
>JÄVLA INVANDRARKRABBOR LÄMNA SKANDINAVIEN
>alla tittar konstigt på mig
>stämplad som fascistrasist

Åkturen tar aldrig slut
>>
File: cc.png (457 KB, 459x647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cc.png
457 KB, 459x647
>>53477399
Min psykolog och sockärring erbjuder "stödpersoner" och "lånsyskon" konstant. Vem fan skulle det hjälpa tror dom?

>sex på kommunhuset
Mmmm sitta bland babbar och alkolister, sjukt najs för självkänslan.
>>
File: DSC_0190.jpg (4 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0190.jpg
4 MB, 3872x2592
>>53477413
Fler bilder från bydalen
>>
File: 1442178143331.jpg (4 KB, 125x124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442178143331.jpg
4 KB, 125x124
>>53477570
>>
>>53477485
För att jag är inte glad i att använda tandtråd och tycker om sötsaker
>>
>>53477520
Jaha se där, tackar för förslaget. Det är väl populära serier som jag lätt drog till minne.
Har en viss förkärlek till guro också men vet inte om det finns några guldkorn där just nu.
>>
>>53477653
Ojdå. Gjorde det ont?
>>
File: 1450134214245.jpg (20 KB, 460x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450134214245.jpg
20 KB, 460x259
>>53477570
>>
Jag vill doppa min kuk i en kvinna.
>>
File: sovande hund.jpg (3 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sovande hund.jpg
3 MB, 3872x2592
>>53477609
>hundvalpar i fjällen
jag hade nästan glömt
nu fick jag diabetes
>>
>>53477721
det är väl bara att gå på zara larsson-konsert?
>>
>>53477721
fungerar en kvinnlig pojke? :3c
>>
>>53476855
"nbögar sabbar allt" kan vara den mest ofelbara devis som någonsin uppkommit
>>
>>53477747
:3
>>
>>53476982
får det vara oanständigt?
>>
File: 1452207572542.jpg (878 KB, 696x1383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452207572542.jpg
878 KB, 696x1383
>>53477591
>dkn min psykolog är rödhårig bystig milf och jag fantiserar om att knulla henne dagligen

Sjukt ohälsosamt förhållande, men om jag säger något så kommer hon styra om mig till en annan psykolog, och jag vill fortsätta träffa henne
>>
Jag vill ha en pv som knular min ru
>>
File: 66565.jpg (150 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
66565.jpg
150 KB, 1080x720
>Du får klämma mig på armarna om du kan köra 100kg marklyft
>>
>>53477721
ta min favä, börjar tröttna
>>
>>53477413
>dubbla skjortor

jag vet att du inte direkt är ute efter att vinna årets bäst klädda på elle-galan men vad i helvete
>>
File: BARA6.jpg (118 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA6.jpg
118 KB, 1080x1080
>går till läskdelen
>typ 40 hyllor med allt från fransk lemonad till importerad amerikansk läsk
>varenda hylla med pmax är gapande tom
>>
>>53477570
hahahahaha, ofta folk i kronans kläder inte har sådana åsikter allihop
>>
>>53477804
Vila i frid min ryggrad.
>>
File: 1402435445687.jpg (72 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402435445687.jpg
72 KB, 709x765
>>53477785
>Kan inte öppna mig inför män
>Kan inte vara helt ärlig inför kvinnor

MITT LIVVVVVVVVVVVV
>>
>>53477770
kan