[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - För svenskar samt brödrafolk
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 500
Thread images: 131
File: image.jpg (630 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
630 KB, 1920x1080
Shhh. Det här är en morgonupplaga så alla sover fortfarande. (?)
>>
>>53460664
Grod morgon
>>
>gick upp 6 timmar för tidigt
va händer då grabbar?
>>
Grod morgon
Idag klipper jag och rakar mig
Sushi finns också på horisonten
>>
Väck mig upp inuti
>>
Sluta breva 2d kamrater.

HELL SEGER!
>>
>>53461820
Detta favä
>>
"Anon, v-vill du följa med mig på en promenad i skogen?"
>>
>>53461820
>>53461947
Gå och lägg er, stormbögar.
>>
>>53461974
Kan alla 2D-bögar och feminister dra
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XwxfBZ1wah4

average swedish male
>>
File: DSC_0140.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0140.jpg
3 MB, 3840x2160
God morgon!

Vad tycks om dagens kreation?
>>
>>53462123
Fint. Är det Haleys komet?
>>
>>53462104
>>
>>53462183
off season
>>
>>53462165
Jag såg mer en våg som sköljer över ett hjärta.

Men Haleys komet funkar också :)

Och tack, du får äran att bestämma vad det blir i eftermiddagskaffet!
>>
Älskar att Sverige nu granskas av internationell media. Känns som att det är dags att vi vaknar från detta asylrus och upptäcker hur jävla grisigt de senaste åren har varit.
>>
>>53462262
Hmm. Kan du försöka göra ett träd eller en blomma?
>>
Bara jag som är enormt trött och bara vill lägga mig ner i sanden?
>>
>svenska kvinnor
>>
>>53462318
En blomma går nog att ordna. Ska se vad jag kan göra.

>dkn försöker hitta en söt snubbelkod, men vet inte vad programmet heter ;_;
>>
>>53462353
Tripcode explorer?
>>
File: swede.jpg (100 KB, 406x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swede.jpg
100 KB, 406x488
Hej! hvordan er du alt i dag
>>
>>53462452
Hell seger
>>
File: Flygblad.jpg (350 KB, 1152x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Flygblad.jpg
350 KB, 1152x648
>dkn ingen stormfv
>>
>>53462880
Delar ut flygblad med bil... Höjden av lathet? Ska vi börja klibba från bilen också?
>>
>>53462380
Tack, letat ett tag nu, men vet inte vad jag ska leta efter ;_;
>>
>>53462937
Ja, hell seger.
>>
>>53463013
Med MOTOR och BILSTEREO tvingar vi juden på knäna.
>>
>>53462880
Kan ni berätta exakt vad "v" står för?
>>
>>53463118
volvo
>>
>>53463118
översatt blir det
>mcdonalds ingen stormfittvägg
>>
>>53463118
Förlåt. Missade f-et innan v-et
Men undrar fortfarande vad v-et betyder när folk sätter det efter slumpmässiga saker
>>
>>53463217
VAD BETYDER FAVÄ??? VAD BETYDER DET
>>
HeRaKr

https://www.youtube.com/watch?v=5TJu-pVLhxI

Hell Seger!
>>
>>53463217
Du kan inte försöka gissa? Det är inte så komplicerat.
>>
>>53463217
fv = flickvän
>>53463265
favä = för att vara ärlig
>>
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22072197.ab
>Lagidrotter ger unga en osund kvinnosyn
>"... I USA har man visat på att unga killar önskar en mer inklusiv manlighet där det inte är norm att ta avstånd från bögar och femininitet och många unga säger samma sak här i Sverige."
Vad tänker SvT om denna problematisering?
>>
>>53463814
Jag sade ju att jag visste vad fv stod för.
>>
>>53463865
Jag ser inte problemet
>>
>>53463902
Saken är väl den att författaren vill se att idrottsledare pratar mer om de sakerna.
>>
File: mods.png (108 KB, 694x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mods.png
108 KB, 694x180
>dkn bannad i 1 dag till
>dkn undersagabrevning är lika hatat som min lilla häst
Mobilbrevning en skit
>>
>>53463952
Om det inte är sönder, laga det inte
>>
dkn ingen fv
>>
dkn kanske pv ikväll
>>
>>53464001
Du förtjänar det, bög
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>53464037
>dkn cp-jobbig fv
>dkn vi ska ha barn
>dkn vill inte lämna henne pga jag inte vill att mitt barn ska enbart brås på henne
>>
>>53464128
Varför skaffa barn med henne ditt mähä
>>
>>53464037
>dkn man gjorde en tjej gravid och nu är vi ihop för hon vägrar ta abort (religiös) och jag måste ta ansvar för situationen
Det löser sig, hoppas jag.

Det positiva är att hon är jävligt förstående med hur autistisk jag är. Ger mig utrymme osv.
>>
>>53461974
nej. hoppas du blir våldtagen.
>>
>>53464001
>breva på /v/

Rannsaka dig själv, på allvar
>>
>>53464195
Detta. Herrejävlar vilken nivå av autism
>>
>>53464141
Känner också en kille som skaffar barn med en skitjobbig tjej. Fattar det inte själv riktigt. Så jävla illa är det fan inte så att man absolut måste vara ihop med en jobbig tjej för livet, det går faktiskt hitta någon ny.
>>
HAHAHAHAH sklule breva "nåt som känns" så bär jag läste upp brevet sa jag "nåt kom sänns" hahahaha ååh >kom >kjom
>>
>>53464257
hahaha
>>
File: 1396922889279.jpg (31 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396922889279.jpg
31 KB, 480x454
>uppe i 85 (you) på ett och samma brev som jag brevade i söndags
>dkn brevade det från jobbet så får inte ens några (you)
>>
>>53464141
Kåt
>>
>>53464376
Länka
>>
>>53464568

>>>/a/135921994
>>
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Revolution_of_1918%E2%80%9319

>alla namnen

Hmmm, och så undrar folk varför nazisterna ogillade judar.
>>
>>53464376
Det är roligt att gå på /v/ ibland, händer ganska oväntade saker där. Såg en tråd om en half life 3-läcka igår och den var på över 500 svar. Och ett slumpmässigt "fake and gay"-brev fick över 20 (you), lustigt nog.
>>
File: image_1.jpg (62 KB, 1062x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_1.jpg
62 KB, 1062x752
>dkn ingen KK
>>
http://www.foxnews.com/entertainment/2016/01/11/quentin-tarantino-under-fire-for-ghetto-comment-at-golden-globes/

C U C K
>>
>>53464772
Inget konstigt med det, det är rika intellektuella som leder revolutioner allt som oftast, och vad är judar? Jo, rika intellektuella.
>>
>>53464711
/a/utism
vilken bedrift
>>
>dkn weeaboos blir mobbade i Japan
>>
>>53464851
Kk är överskattat som fan

>drar över till henne
>käkar lite chips och ser nåt avsnitt av nån serie hon följer
>knul tills nån av oss inte orkar mer
>delar en cigg halvnakna på balkongen
Frågar om hon vill dela en pizza eller nåt
>nä hon behöver ensamtid för att hon är stressad på jobbet och ska lägga sig tidigt
>ser att hon lirar wow senare genom b.net

Runka är fan bättre man är inte byggd för att ha sex med folk över en längre period utan att känna nåt för dom. Det är liksom biologi.
>>
Soran Ismail och Magnus Betnér har gjort en standupgrej (en skam för Sverige) som ligger uppe att se på dplay, men går bara att se på dplay om man är i Sverige, någon som vet någon annanstans där den går att se?
>>
>>53465069
uppgradera din haxx0r
>>
File: 14654758833.jpg (71 KB, 614x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14654758833.jpg
71 KB, 614x513
>>53465069
>en skam för Sverige

Vilket passande jävla namn.
>>
>>53465157
Blir ju aids om man ska streama skiten via proxy, och verkar inte ligga uppe på någon torrentsida för att
>Svensk underhållning
>>
File: bara kn.jpg (84 KB, 1073x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara kn.jpg
84 KB, 1073x806
>byggjobbare slängde nyss upp dörren på vid gavel när jag sov i dattastolen i bara kalsonger
>>
File: 1444447531083.png (24 KB, 222x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444447531083.png
24 KB, 222x305
Grod morgon
Proffstips för frukost: äggröran blir bättre om man steker det i en liten kastrull istället för stekpanna
>>
>>53465267
https://www.youtube.com/watch?v=PUP7U5vTMM0

Gör såhär, det är guld.
>>
>>53465231
jag hoppas du gav honom minen på bilden då
>>
>>53465267
Kom hit för att breva denna >>53465292

Blir helt sjukt najs, aldrig ätit så fluffiga ägg
>>
>>53465231
Du slår inte mig, de hade ett klipp på nationell tv från dreamhack där jag sov vid datorn. Jag fick utgöra exemplet på en typisk nörd.
>>
File: 1419428808969.png (47 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419428808969.png
47 KB, 1200x900
>>53463521
Sjukt bra!
>>
>>53465387
Jag vann en dragqueentävling på dreamhack en gång på scenen i d-hallen

>dkn jag låtsades djup-halsa en klubba

Skjut mig jag minns inte ens vart jag fick peruken ifrån
>>
>>53465387
länka
>>
>>53465596
Hett favä, låt mig knulla dig i röven anon. Vi kommer behöva smörjmedel dock, jag är ganska fet höhö.
>>
>>53465555
Lukrativa siffror favä
>>
Ska åka till ICA nu och köpa godis för tentan imorgon. Tips på godis som jag ska köpa?
>>
>>53465681
Vad för tenta?
>>
>>53462880
>>
>>53465681
Jag gillar mars personligen, ger mycket energi. Även typ fanta exotic är trevligt, plus en mineralvatten så man inte blir alltför knullad i käften. Annars går ju typ chokladmjölk en sån där man kan köpa i affären som är färdig. Då är man ju hårdkärna på riktigt.

Choklad i allmänhet är bra till tenta, du vill undvika sådant som smular eller skräpar ner bara.

Jag brukade alltid köpa en trisslott efter tenta som en liten ceremoni för att se om jag hade tur. Det var aldrig så. En gång vann jag 75kr men det är ju rätt b ändå. Blev cola och chips.
>>
>>53462880
>ingen reklam
>delar ändå ut reklam
Respektlöst och grisigt gjort favä
>>
File: kinapuffar.jpg (60 KB, 683x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kinapuffar.jpg
60 KB, 683x430
>>53465681
bild relaterad
>>
>>53465555
siffrorna säger allt.
Vilken broder!
>>
>>53465796
samhällsinformation favä
>>
File: 1427651944881.png (179 KB, 500x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427651944881.png
179 KB, 500x358
>>53465069
>kollar lite
>Magnus står och försvarar tiggarna
>>
hur löser vi kurdfrågan?
>>
>>53465752
>mars och fanta exotic
Tjena Ronny
>>
>>53465833
>propaganda från en liten rörelse ute i den politiska periferin
>samhällsinformation
nu var du allt lustig
>>
>>53465848
De har lidit länge nog, de borde få sitt egna land.

Faktum är att Turkiet fuckar upp gränserna i mellanöstern rätt ordentligt.
>möh empire
>>
Påminnelse om att denna artikeln publiceras i Ungerns näst största dagstidning idag.
https://www.righton.net/2016/01/11/coverup-and-whitewash-in-swedens-power-triangle/
>>
>>53465926
Hur kommer det sig att just Ungern av alla länder är så baserat?
>>
>>53465950
Centraleuropa är rätt baserade överlag. Polen har ny högerregering och kastar ut vänsteraktivisterna ur statlig tv och Slovakien förbjuder muslimsk invandring.
>>
>>53465950
För de har varit cuckade av sovjet så länge att de inte orkar ha tid för att vara politiskt korrekta.
>>
:3
>>
>>53465850
Ursäkta mig?
>>
>>53465848
VI behöver inte lösa nånting
låt dem sköta sin skit själva
>>
>>53465926
ojoj vilken trevlig uppdatering hos mathilde, tror aldrig min penis varit hårdare
>>
>>53465926
länka ungerska artikeln
>>
>>53466106
Du vad?
>>
File: chr.jpg (118 KB, 666x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chr.jpg
118 KB, 666x341
>>53465926
#RAPEFUGEES

>man
>>
>>53466011
polensituationen måste vara en nagel i ögat på vänstern. du har landet vars historia bokstavligen skriker >BARA och som har fått ordentliga omgångar både från väst och öst de senaste 100 åren. ett land som i vänsterns värld torde vara sådär inställsamt väna och blygsamma som sverige

istället går de full machtübernahme och nonchalerar flyktingfrågan, det är hysteriskt roligt. hur lång tid innan nato eller pseudo-nato går in i polen för att leverera frihet och demokrati?
>>
>>53466151
Har den inte
>>
>>53465926
denna?

http://magyarhirlap.hu/cikk/44814/A_sved_rendorseg_es_a_sajto_egyutt_hallgatta_el_a_migransok_buntetteit
>>
>>53465848
Det angår inte oss, vi bör endast se till att inga svenskar hamnar i kläm när ökenkonflikter likt förbannat ska utspela sig i norden.
>>
>>53466182
Tror inte det går att leverera frihet och demokrati, alldeles för många stater som går emot EU.
>>53466203
Ingen aning, mycket möjligt, får dock huvudvärk av att försöka tyda skiten. Hur som helst sa Daniel Friberg (bakom Right On) i Motgift igår att den skulle publiceras i Ungerns näst största dagstidning.
>>
File: elias2.png (153 KB, 336x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elias2.png
153 KB, 336x375
http://www.friatider.se/knulla-i-bangkok-h-r-r-polischefens-radiohit

> Vem fan vill ha en svensk tjej? En discofitta utan hjärna? lyder en rad i texten till "Knulla i Bangkok".

Allt blir så klart nu.
>>
>>53466182
>hur lång tid innan nato eller pseudo-nato går in i polen för att leverera frihet och demokrati

Aldrig. Rysslands största dröm skulle vara att Polen skulle ta distans från USA. Nato skulle aldrig spela i händerna åt Ryssarna på sådant sätt.
>>
>>53466336
Banga Kuk i Bangkok?
>>
File: 1451707314562.jpg (317 KB, 933x1025) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451707314562.jpg
317 KB, 933x1025
Jag vill ha en oanständig flicka
>>
File: 3215772_2048_1152.jpg (45 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3215772_2048_1152.jpg
45 KB, 612x344
>dkn inget svp
>>
>>53466492
>dkn ingen småtuttad tsundere fv
>>
>>53466550
Jvdk, Saya en söt
>>
File: 1439834457216.jpg (20 KB, 361x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439834457216.jpg
20 KB, 361x328
>dkn något bra händer ens kompisar
>man grattar dem och verkar vara glad för deras skull
>inombords känner man endast avundsjuka och hat
Är man en dålig människa även om ingen märker hur elak man egentligen är?
>>
File: 1437189188664.png (408 KB, 414x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437189188664.png
408 KB, 414x429
>man badhus som vill separera män och kvinnor åt och folk som fortfarande tror att det är svenskar som är skyldiga till dessa brott

http://na.se/asikt/ledarkronika/evelynschreiber/1.3433409-snuskgubbar-finns-det-overallt
>>
>>53466662
>jvdk så hårt
>>
>>53466662
jo händer ganska ofta, men inte hos vänner jag respekterar
>>
File: 1449389863787.jpg (405 KB, 1083x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449389863787.jpg
405 KB, 1083x634
>>53466662
Kanske det vore dags att åstadkomma något själv, eller hur?

t.ex. växa och sluta vara en manskulting
>>
File: 1452278399406.png (1 MB, 2173x1330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452278399406.png
1 MB, 2173x1330
Ge mig en Saya
>>
>>53466772
mm strax bror, jag ska bara pumpa klart henne först
>>
>>53466662
Jag är glad över att jag inte är sån här. Jag bryr mig mest inte, även om visst, jag skulle också gärna vilja ha det bra.
>>
>>53466662
https://www.youtube.com/watch?v=atXEsrzQ4uI
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53466669
>Evelyn Schreiber
oyy gevalt
>>
>tentan gick bra
>ny stickad tröja
vem /bra dag/ här?
>>
File: 1445702313362.gif (1015 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445702313362.gif
1015 KB, 200x200
>>53466892
>>
File: 1422291274248.jpg (67 KB, 400x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422291274248.jpg
67 KB, 400x280
>dkn öppnar upp pandan för att bara slösurfa lite till porr men hittar en massa heta saker
>>
>>53466935
KTH?
>>
>>53466974
Liu
>>
File: 1452444834090.png (712 KB, 874x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444834090.png
712 KB, 874x512
>>53466935
Rätt bra morgon här faktiskt
>>
>>53466969
rannsaka dig själv
>>
>>53467007
>bilden
kek
>>
DETTA ÄR
EN DÖD TRÅD
>>
File: 1423017387744.png (602 KB, 963x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423017387744.png
602 KB, 963x720
>>53467015
>>
>>53467193
Så går det när man är bajsnödig och tvingar bort alla intressanta brevare.
>>
>>53467253
detta favä
Det här är tråden ni önskade
>>
>>53466969
Jag brukar gå runt på jav-sidor och leta snusk som passar min smak.
>>
>>53467253
skönare såhär än med cirkelrunkandet
>>
>beställa mat från matsmart förra veckan
>skickas nu
Jävla skojare.
>>
>>53467341
>hellre en död tråd än att folk inte brevar vad jag vill
häng dig familj
>>
>dkn man vaknade med ansiktet några cm från en tjejs ansikte
>hennes fylliga bröst lätt vilandes mot mig
>benen omslingrade mina och min K stenhård

Då var oskulden borta. Det värsta är att hon objektivt är snygg, typ en 7/10 med galet bra kropp. Vi var fulla men ingen aning varför hon ville ligga med mig.
>>
>>53466935
>ny_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________stickad tröja
>>
File: 1446509535222.jpg (9 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446509535222.jpg
9 KB, 250x250
>>53467437
>Det värsta
>>
>>53466669
>Nej, en unken kvinnosyn är endast förenlig med främmande kulturer och islam, hälsar trollen och klappar sig själva och varandra på axeln.
Precis så det låter här i sverigetråden favä. Speciellt biten med "klappa varandra på axeln". Är ju en enda kramlåda här där alla runkar av varandra och snyftande säger "vi är minsann de riktiga offren här, vi vita män".
>>
>>53467461
En ny, stickad tröja antog jag att hen menade
>>
>>53467437
När lämnar du sverigetråden för evigt? Nu direkt eller efter du samlat (you)?
>>
>>53467502
Tror inte ens att han gör det av egen vilja längre, det är som ett begär eller något neurotiskt.
>>
>>53467492
>dkn jag känner mig dum nu
>>
>>53467461
>en stickad tröja kan inte vara ny
>>
>>53467415
När det är 300+ brev/h så har jag det hellre såhär än snubblare som bara svarar varandra och brevar skit
>>
>>53467461
visste inte att de hade internet på dagcentret
>>
>dkn hon gått men hennes lukt finns kvar på kudden
>>
>>53467577
mann1 jag har wifi i min bil det finns internet överallt, har redan erkänt att jag känner mig dum
>>
Ny radio nordfront uppe.
https://www.youtube.com/watch?v=Pd4y-SlV4Do
>>
File: image.png (172 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
172 KB, 640x1136
>vänsterpartister
>>
Är inte nystickade tröjor väldigt stickiga?
>>
>>53463521
https://www.youtube.com/watch?v=5TJu-pVLhxI&feature=youtu.be&t=552
>>
kan nån skjutsa till gymmet
>>
>>53467666
>1 maj-demo
>>
>>53467728
Var bor du?
>>
>>53467728
Visst hoppa upp på min rygg bara
>>
>>53467679
du stick va
>>
>>53467750
sverige
>>
>>53467728
ROSENGÅRD
>>
File: 1449764994850.jpg (184 KB, 680x962) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449764994850.jpg
184 KB, 680x962
>>53467666
asså det här kan ju inte vara på riktigt, måste ju vara nån form av vänsterpropaganda för att få nassarna att se efterblivna ut

>stormbögar undrar varför ingen tar dom på allvar
>>
>>53467822
>stormbögar undrar varför ingen tar dom på allvar
Nej?
>>
>>53467822
Vad är det som är så efterblivet din jävla neger?
>>
File: cuck.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck.jpg
22 KB, 480x360
>>53467831
>0,07%
>>
drakens dogm mörk uppkommen
>>
>>53467676
>hehe nu ska jag breva mina kontroversiella åsikter i sverigetråden, där kommer alla såklart klappa mig i ryggen och säga att jag har rätt i mina kantiga åsikter!
>>
>>53467854
>0,07%
Många som röstar på SD är egentligen SvP.

Ta det lungt Ahmed. Din tid kommer.
>>
hur välutbildad måste jag vara för att få flytta till schweiz?
>>
>>53467903
Minst 2 OBE.
>>
>>53465681
ta en fet jävla sportbar
>>
File: 1414097976018.gif (1 MB, 400x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414097976018.gif
1 MB, 400x248
>>53467890
>Många som röstar på SD är egentligen SvP.
>>
>>53467890
haha aa SMR hade egentligen fått över 50% av rösterna om valet inte vart riggat, eller hur?

och kom inte med era jävla halmgubbar nu jag driver bara med er
>>
>>53467666
Reflekerar kring Emils uttal om och förhållande till andra människors beröm till hans egna insatser i kampen.

Här kan det urskiljas:
I den ena sidan av det hela så har människor som är på en särskild väg behov av att bejaka och bekräfta dem som ligger före på vägen (har gjort mer för ensaken) så att detta i led skapa ett positivt mål att uppnå får sig själv. Detta ska främjas av mottagarparten så att den som ger beröm får tillbaka en positiv bekräftelsen och därigenom motiverar den som uppskattar till att ge mer till denna gemensamma ensaken.

Den andra sidan av det hela, och är precis vad Emil uttrycket, är att berömgivandet är ett svepskäl för att själv slippa uppoffra sig ytterligare och då endast förbli förnöjsam i sin support. Personen förblir stagnerad och uttvecklar inte sitt engagemang. Detta ska inte uppmuntras och är mer utspelat från svaghet än styrka och kapacitet till att ta sig an mer av det som behövs.

Nyanser är olika i Berömmande. I detta fall kan det antingen vara för att – se en ädel handling hos någon annan, bejaka och bekräfta den för att sedan sträva efter liknande ädel handling. Eller. Att man utifrån en egen svaghet uppmärksamma att andra gör mer bara för att legitimisera sin egen förmåga att inte kunna klara av liknande insats/er.

Så om jag förstår Emil rätt så tar han gärna till sig beröm om personen ifråga även kan visa kapacitet på nått ännu vassar samt att det hela vi håller på med här är inte en skådeplats för inbördes beundran utan om livsavgörande insatser för vårt släktes överlevnad.
>>
>starta strid.net
>"hallå du behöver starta om för en uppdatering"
VARFÖR INTE BARA UPPDATERA INNAN DEN STARTAS
>>
File: 1444557485977.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444557485977.gif
1 MB, 200x200
>>53467890
>Många som röstar på SD är egentligen SvP.
>>
>>53467938
Inte han men det är ju sant, först och främst var det en extremt liten del av Sveriges befolkning visste om att SvP ens fanns och för det andra är det en relativt stor del av dom som röstar på SD som tror att dom röstar på dödsnazister.
Vem har inte hört om Jimmies hemliga plan som varannan SD:are tror på? Att Jimmie ska kasta ut alla blattar så fort dom får makten?
>>
File: 1400931063952.png (151 KB, 643x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400931063952.png
151 KB, 643x354
>>53468044
>Vem har inte hört om Jimmies hemliga plan som varannan SD:are tror på? Att Jimmie ska kasta ut alla blattar så fort dom får makten?
går ju fan inte att hitta på detta
>>
>>53468044
ingen tror detta
>>
File: dkn ingen fv.jpg (137 KB, 726x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkn ingen fv.jpg
137 KB, 726x599
>du kommer aldrig lära en skräpig brud mycket om kärlek
>>
File: 1452458808048.jpg (198 KB, 847x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458808048.jpg
198 KB, 847x592
>>53468108
Väldigt många tror detta helt oironiskt. Även folk i tråden.
>>
>>53468108
Det är ett faktum att många NS röstar på SD eftersom att de tror att det ger mer resultat än att rösta på ett parti som inte kommer in i riksdagen.
>>
>>53468144
>klistermärkessamlarna tror på allvar att folk röstar sd för att de vill gasa alla med annan hudfärg
>>
File: 1452458965042.jpg (121 KB, 729x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458965042.jpg
121 KB, 729x406
>>
>>53468126
hmmm?
>>
File: 1452458851407.jpg (82 KB, 542x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458851407.jpg
82 KB, 542x441
>>53468184
Har du varit på en svensk arbetsplats nån gång i ditt liv? Ronny och Conny som röstar SD säger grövre saker om invandrarna än vad Klas Lund gör.
>>
File: 1450021434830.png (83 KB, 201x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450021434830.png
83 KB, 201x176
>>53468126
>(oftast hehe)
>och om vi klarat ett halvår så klarar vi några månader till
>några månader till

det låter ju inte helt bra favä
>>
Herr Lindholm på Blixtbakåt är FBanon va?

t. nybög
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53465052
Han menade Kristin Kreuk

baka~
>>
File: 1452458764328.jpg (109 KB, 740x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458764328.jpg
109 KB, 740x494
>>
Norge kommer väl aldrig bli SVARTAT..e-eller hur?
>>
>>53468246
>på bilden har vi kommit till en annan planet
>något är problematiskt
??????
>>
File: 1452458616590.png (1 MB, 1079x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458616590.png
1 MB, 1079x674
>>
https://www.instagram.com/p/986SkADr3f/
>>
>>53468245
Skulle gärna se den här bilden på hennes ansikte nersprutad
>>
Kommer SMR och SD få totalt över 50% i nästa val?
>>
File: ankaret.jpg (12 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ankaret.jpg
12 KB, 480x360
Du har rätt, snut. Du har rätt, jag är en rutten jävel. Jag erkänner. Men vet du vad. Även fast jag har en massa hat inom mig så har jag några vänner som inte har hat i sig. Allt de känner är kärlek. Deras enda brott är att växa ut håret, röka lite gräs och bli höga, se på stjärnorna i natten, skriva poesi i sanden. Och vad gör du? Du slår in deras dörrar mannen. Dumma snut. Du slår in deras dörrar och slår in deras skallar. Du slänger dom bakom galler. Och vet du vad det roliga är? De förlåter dig.
>>
>dkn ingen Triss-frufru
känns riktigt dåligt mann1
>>
>>53468260
>längsta tjejens kropp
hnnnnnggg
>>
File: 1434451539040.jpg (111 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434451539040.jpg
111 KB, 500x500
>>53468280
>brevar en länk till en 8 veckor gammal bild med tråkigt innehåll
>>
>>53468126
vad är en felle
>>
>>53468280
Vad är det för något?
>>
>>53468280
vad menade han med detta?
>>
>>53468241
vad får dig att tro det?
>>
Ebba på tv nu vad är detta ska hon gå full
HE
RE
KR
>>
>>53468241
haha aa
>>
>>53468296
Skulle SD kunna bilda koalition med NMR?
>>
>>53468366
kanal? program? Allt det viktiga finns inte i ditt brev dumjävel.
>>
File: 1452438977763.jpg (138 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438977763.jpg
138 KB, 1440x810
>>53468245
Kreuk är gudarnas gåva till mänskligheten
>>
>>53468366
aldrig fattat HeReKr
>>
>>53468397
>politik på annan kanal en svt
Verkar som du var dumjäveln
>>
File: 1442291230774.jpg (204 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442291230774.jpg
204 KB, 800x450
>dkn ingen någonsin kommer prata om dig på det här sättet

https://www.youtube.com/watch?v=WRs1xyjCEsw
>>
>>53468423
>antyder att martina inte är det
>>
>>53465231
jvdk

>ligger i sängen
>byggarn slår upp dörren och börjar mecka med fönstret i mörkret utan att säga nåt
>leker med mobilen tills han drar
>>
>>53460664
Fly me to the moon, and let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
>>
>>53468458
har du autism?
>>
>>53465387
länka favä
>>
>>53468220

>takläggare som sommarjobb i gymnasiet
>50~nåt grader när man står och eldar på ett svart asfaltstak
>svart kille drar till med att vi är för bleka för den afrikanska värmen
>chefen säger att han gärna också hade vart neger om det hjälpt mot värmen
>alla skrattar
>>
>>53468453
Ge inte upp innan du försökt, anon.
>>
>>53468496
Nä. Detta var på morgonen, vad fan skulle jag göra?

Kunde antingen ligga kvar eller ställa mig upp halvnaken med ståfräs. Tog typ 3 minuter för honom iaf.
>>
>>53468534
>inte bli lynchad

tro inte på denna gröntext favu
>>
File: speccy2.jpg (102 KB, 675x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
speccy2.jpg
102 KB, 675x533
Varför kan inte jag spela upp UHD utan att filmen laggar och CPU-användningen skjuter upp till 100%? Är min dator verkligen så dålig?
>>
>>53468564
Kunde väl sagt hej i alla fall?
>>
Vad har fbanon för utbildning?
>>
>>53468597
Det var en polack som knappt kunde svenska, sen så sa han inget själv eller ens tittade på mig.
>>
>>53468587
Ja, så nu låt mig få köpa av din dator för drygt 4k ;)
>>
>>53467961
fl;li
>>
>>53468587
>Är min dator verkligen så dålig?
Din dator är absolut inte dålig. Tycker inte det borde vara några problem.
>>
>>53468623
blixtbakåts hemskolade autiststormbögar har lärt honom.
>>
File: 1447176345440.jpg (68 KB, 841x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447176345440.jpg
68 KB, 841x417
Påminnelse om att Jan Helin idag är programdirektör på SVT
https://www.youtube.com/watch?v=P7SmD7-42M0
>>
>>53468652
Fattar inte vad grejen är. Kan det hjälpa om jag överklockar min CPU? Har aldrig pallat göra det tidigare.
>>
>>53468674
Tappar hon sexlusten pga sin make? Vill hon smaka stor svart ist?
>>
>>53468587
Vad spelar du upp med?
>>
>>53468679
>Kan det hjälpa om jag överklockar min CPU
Man ska vara försiktig med att överklocka, i värsta fall kan du förstöra din CPU och du måste köpa en ny.

Länge sedan du installerade om datorn? Kan vara att det ligger mycket skit igång som inte använts. Kolla bland annat på program som startar när du startar dattan
>>
>>53468720
CCCP (MPC med Lav filters typ)
>>
>>53468534
>prao
>lastar pellets
>"så här gjorde de gamla negrerna" om att stå i kedja och lasta vidare till varandra
>>
File: 1447572225163.png (26 KB, 677x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447572225163.png
26 KB, 677x772
>>53467474
>vita män
Ingen identifierar sig som detta. Det är ännu en jävla amerikanisering. Vi är svenskar och Sverige är vårt hemland sen innan civilisationens begynnelse. Klart som fan vi måste få säga ifrån när främmande människor kommer hit och förstör.
>>
File: niklas.jpg (96 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
niklas.jpg
96 KB, 449x600
>>53468674
betygsätt originalinnehåll
>>
>>53468760
Detta fan

Svart å vit är kolonialjagjag
>>
>>53468577
jag jobbar på en tågverkstad idag, min bästa polare på jobbet är brasse och han bantsar som fan med Gösta som är 62 och alla har askul med det

>>53468758
>dkn exakt samma sak hände när jag jobbade på lager en gång
kek
>>
>>53468674
Vilken jävla hanrej
>>
>>53468792
>inte bara 'att förlora sin sexlust'
>>
>>53468792
2/5
>>
>>53468842
kändes för uppenbart
>>
>>53468738
23 Februari 2015...
>>
File: 1444129752685.gif (10 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444129752685.gif
10 KB, 600x450
>>53468534
>>53468758
Saknar fan att vara enkel knegare. Människorna är mycket mer raka och ärliga än ormarna som huserar på universiteten.
>>
File: israel-KD.jpg (153 KB, 954x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
israel-KD.jpg
153 KB, 954x450
Ebba vill införa hårdare lagstiftning om landsförräderi

HELL SEGER
>>
my sister was an erasmus student in stockholm last semester. she's a literal 10/10 girl and 20 years old. she came home with a pink iPhone 6s, two designer bags and a lots of new clothes. she claimed that she worked part time at a hair saloon and that all she did was cleaning the floors a few hours each week.

does her story make sense, or has she been whoring herself out?

if you're are an unskilled worker here, you have to work full time for like three months just to buy an iphone. i know this is poor shit hole compared to sweden, but still.
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
https://www.motgift PUNKT nu/2016/01/12/overgrepp-mot-barn-blir-lag-i-sverige/
>>
>>53467851
>le onda judar

men du
>>
File: 1452423232161.png (932 KB, 600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452423232161.png
932 KB, 600x1000
>dkn ingen svartalv fv
>>
>>53468962
she's been whoring herself out
>>
>>53468975
>dkn ingen anon som rollspelar som svartalv fv för en.
>>
>>53468962
Some beta orbiters probably paid for her stuff
>>
>>53468962
Can erasmus students apply for a student loan? If so, then it is possible to afford all that
>>
>>53468962
No way she could afford that on part-time work. Keep an eye on your sister Polen.
>>
>>53468962
Did she have to pay for housing and food?

If yes, she probably have not been whoring herself out since you can make enough that way.

If no, she is probably a whore or got a sugar daddy.
>>
File: 1450619268730.png (763 KB, 787x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450619268730.png
763 KB, 787x830
https://www.youtube.com/watch?v=nfu7lN8k-tA
>dkn man inte är en söt flicka

>>53469098
Kring hur gick det på tentan?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jnIGdb-sT-s

det här är roligare än det bör vara
>>
>>53469123
Det gick väl över förväntningarna, ett C eller B blir det väl :3
>>
>>53469178
Vad för tenta?
>>
>>53469178
>inte A
kohai jag trodde bättre om dig
>>
File: makise3.jpg (617 KB, 1039x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
makise3.jpg
617 KB, 1039x1200
>>53469178
>inte alltid sikta på A
Har du ens mongolsk blod i dig? Kreuk skulle bli ledsen
>>
>>53469213
>>53469239
Har ni ens A i något?
>>
>>53468962
polan please, there is no such thing as a girl who deserves to be called a whore. making some poor life choices in a desperate situation doesn't change that.
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
>>53469200
Fysik 1 på tekniskt basår

>>53469213
>>53469239
Det enda jag gjorde var att kika på formelsamlingen efter en månads uppehåll, och det är inte höga betygskrav att komma in på linjerna inom KTH:s egna inhusintagning så jag tar det så lugnt jag kan
>>
>>53469300
>Fysik 1 på tekniskt basår
KTH?
>>
>>53469277
skrev A på envarretenta igår
>>
File: 1449773549596.png (346 KB, 666x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449773549596.png
346 KB, 666x832
>>53469277
Ja?
>>
>>53469322
haha aa
>>
File: 1451241964279.jpg (188 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451241964279.jpg
188 KB, 1280x720
>>53469300
Va inte för slapp, lätt att det bli en vana desu wa
>>
>>53469331
I vad?
>>
>>53469300
underskatta inte det familj, går flera basårscuckar på mitt program och de har pratat om folk som inte kom in på programmen de ville för de hade för låga betyg
>>
>>53469321
Si mi mujer

>>53469362
>>53469369
Jag tar det så lugnt jag kan till den mån att jag kommer in på min linje*

Går på och förbereder mig inför alla föreläsningar och övningar
>>
File: 1451538658687.png (352 KB, 411x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451538658687.png
352 KB, 411x488
>>53469365
Någon introkurs till abstrakt algebra/kombinatronik, en flervarrekurs, en envarrekurs, introkurs till datalogi på 15p sen vet jag inte
>>
>>53469404
>Si mi mujer
ta en kaffe nästa gång?
>>
>dkn man såg kringlan på kth en gång
>>
>>53469422
Fan, trodde du skulle ha många A men det är bara få A där...rätt besviken favä.
>>
File: 1452449657822.png (853 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449657822.png
853 KB, 1280x720
>>53469428
HAN ÄR MIN
>>53469442
jvdk
t, sett han 3 ggr
>>
>>53469466
>HAN ÄR MIN
jag läser samma kurs som han senpai så tror det är kört för dig
>>
File: 618Smallville0952.jpg (91 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
618Smallville0952.jpg
91 KB, 1280x720
>>53469428
>>53469442
>>53469466
kryp
>>
hell seger blattejävlar
>>
File: 1449748864878.jpg (289 KB, 756x1051) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449748864878.jpg
289 KB, 756x1051
>>53469461
Bara för man siktar på A betyder att man inte får det
t. skillnaden på A och B är 3 poäng
>>
>>53469489
>kryp
>vilja ta en kaffe
>blir kallad kryp
men du
>>
>>53469501
Fortfarande besviken.
>>
>>53469501
Att få A är ju ofta lättare än att få B dock
>>
Vill någon annan kolla hur UHD/4K körs från er dator? Berätta gärna era specs också.
https://mega.nz/#!4JgmFSAC!KRXFAvdFzShY0L0mptt7r7IrHLmh1UzIxM4KlXfVie4

Lovar att det inte är något virus. Det är en 50 sek långt sampleklipp.
>>
File: 7d2c58316.png (412 KB, 800x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7d2c58316.png
412 KB, 800x622
>dkn folk skryter om A och B när man endast får C eller D som bäst och som värst bara E.
Ni är elaka, ni hatar mig säkert ;___;
>>
File: 1451903726285.png (108 KB, 290x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451903726285.png
108 KB, 290x290
>>53469489
>dkn kommer aldrig se kringlan för man är i nördhusen ;_;
>>53469591
Nej anon-chan, jag gillar dig :3c
>>
File: 1452381448342.jpg (62 KB, 450x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452381448342.jpg
62 KB, 450x532
>hell seger blattejävlar
>>
>>53469581
Fungerar fint.

t.intel hd3000 i5 laptop
>>
vem /alba nova/ här
>>
>>53469531
Men ni/du vet allt om mig men jag vet inget om er

Det måste du förstå anon
>>
>>53469627
hatar när jag måste vandra dit favä
>>
File: 1449746741014.jpg (29 KB, 700x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449746741014.jpg
29 KB, 700x525
>>53469627
>på allvar vara fysiknörd
Men du
>>
>>53469637
jo jag förstår favä, ska jag vara ärlig så var anledning att jag kände igen dig din rumpa (gick bakom)
>>
>>53469617
Jävlar vad snabbt du måste laddat ner den.

Men hur fan kan det vara möjligt att din dator spelar upp den normalt och inte min? Blir tokig.
>>
>>53469637
>Men ni/du vet allt om mig
fast inte riktigt, breva nytagen bild :3
>>
File: 1438919288784.gif (43 KB, 320x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438919288784.gif
43 KB, 320x331
>>53469591
>dkn ingen trög pv som man mobbar till tårar för att sedan trösta med en massa mys och kyssar
Du vet inte hur mycket jag skulle ha älskat dig.
>>
File: 1452370355190.jpg (230 KB, 1430x1430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452370355190.jpg
230 KB, 1430x1430
>>53469653
>biokemi
>cellanatomi
>mikrobiologi
>genteknik
>rening och analys av biomolekyler
>grundläggande fysik 1
>detta gör mig till en fysiknörd
men du
>>
>du kommer aldrig tjänstgöra i det av SD nybildade einsatzgruppen efter de tagit makten, hitta en ökenfröken som gömmer sig under golvet och ta henne till din fånge samtidigt som du smugglar ut er ur riket och ni gifter er i USA
>>
File: 1436270971740.jpg (197 KB, 1023x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436270971740.jpg
197 KB, 1023x677
>dkn ingen trög pv som man mobbar till tårar för att sedan trösta med en massa mys och kyssar
>Du vet inte hur mycket jag skulle ha älskat dig.
>>
>>53469581
>Lovar att det inte är något virus
haha aa
>>
>>53469604
D-du med.
>>53469691
Men anon jag tror inte du skulle älska mig, jag är en stor dum idiot som vill försöka komma så lång det går med mitt liv. Jag är ingen söt idiot, utan manlig en...
>>
File: 1439582358879.jpg (57 KB, 466x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439582358879.jpg
57 KB, 466x411
>>53469714
dk

jvd
>>
>>53469664
>det går att känna igen folk baserat på deras rumpor

>>53469685
Naaaaeee
>>
>>53469786
>Naaaaeee
hur många är det som läser tekniskt basår fysik?
>>
File: 1448877170951.png (87 KB, 447x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448877170951.png
87 KB, 447x387
>dkn massa plugg men sitter i tråden och prokrastinerar
>>
>>53469736
>Jag är ingen söt idiot, utan manlig en
Gift dig med mig tack
>>
>dkn inget bra överlevnadsspel att spela
:/
>>
>>53469847
Är du jag? Skall vi mysas?
>>
>>53469806
250 vid start, 150 nu kanske?

Det fylls på med basterminare sen till vårterminen.
>>
>>53469853
visst, om du står för bröllopet
>>
>>53469860
Vart bor du då? Är du en söt tjej? jag håller inte på med bögerier
>>
>>53469881
har så många redan hoppat av? vad fan gör ni där egentligen
>>
>>53469581
Spelar upp med någon tappad ruta per sekund

senaste git bygget av mpv, Macbook Retina 2015 (2kärning i5a på 2.7GHz).
Tänk på att spela den från din SSD då det kan vara läshastigheten som cappar för dig
>>
>>53469894
Örebro, är transa om det är okej för dig.
>>
>>53469881
>150 nu kanske?
så när ni har lektion och föreläsningar är det 150 personer där? Samma vid tenta? Trodde det var max 50 favä
>>
>>53469853
Tack anon, men jag tror jag lever ensam istället. Osäkert om du är en söt tjej som är super smart eller inte.
>>
>>53469699
Har du några tips till en matte/datanörd som ska ta en introkurs i biokemi ;_;
>>
>>53469913
2 långt

men det hade vart ok
>>
>>53469952
Hur super man smart?
>>
>HAN ÄR MIN
Trodde du var rak och inte bög favä.
>>
>>53469899
Vissa pallar inte trycket, många är ju estetare och samhällscuckar som jag. Några var väl inte lika intresserade som de trodde de var.

>>53469921
Det finns 5 klasser, så till en början var det 50st vid varje lektion. Vid slutet hade vi typ 20-25 lel
>>
File: 1452544977126.gif (855 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452544977126.gif
855 KB, 320x240
>>53470000
snygga siffror
>>
>>53470010
>Det finns 5 klasser
det var värre. Ska gå igenom klasslistan någon dag :^)
>>
File: finnar i skogen.jpg (201 KB, 780x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finnar i skogen.jpg
201 KB, 780x585
>dkn inte finne
>>
>>53470033
på med snubblet knektor
>>
>>53469913
Är du söt? Manlig eller kvinnlig transa?

t. bor i Örebro
>>
>>53469991
>skrev fel
>anon mobbar
S-sluta!
>>
File: 1438839993751.gif (241 KB, 219x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438839993751.gif
241 KB, 219x300
>>53469952
>super_____________smart
EN SÖT
Bry inte ditt söta lilla huvud om mitt kön du, det löser sig nog ska du se.
>>
>>53470048
Är 1/4 finne räknas det?

t.haparanda
>>
>>53469957
komponera någon sorts frågespel till aminosyrorna/elektrontransportskedjan/citronsyracykeln/glykolysen och sånt där och sitt och repetera skiten tills den sitter som sten, dvs om ni måste kunna dem utantill
>>
eldbomba den lokala flyktingförläggningen?
(detta brev är inte för säpo)
>>
>>53470048
Jävlar vilken stor svart.
>>
>>53470121
varför?
>>
>>53469300
>tekniskt basår
Hur gammal och hur gamla är dina kursare?
>>
>>53469847
>dkn jvdk
>>
>>53470121
filma
>>
File: 1451527584013.jpg (109 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451527584013.jpg
109 KB, 1024x1024
>>53470108
>Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig om grunderna i biokemi. Kursen tar upp de grundläggande biologiska molekylerna, proteiner, nukleinsyror och kolhydrater och deras kemiska samspel i den levande cellen. Kursen behandlar grundläggande kemiska principer (termodynamik, kemisk bindning samt kinetik) som är nödvändiga för att förstå de reaktioner som sker i cellen. Elementär metabolism och överföring av genetisk information tas också upp.
V-verkar inte vara så hårdkärna som du t-tror
>>
Hur svårt är det att få tillstånd till att spela in föreläsningar med ljud på KTH? Finns en snubbe i min klass som filmar men han har typ aspergers eller nånting sånt. Dessutom, vad bör en ljudinspelare med ordentlig ljudkvalitet och lagringsutrymme kosta? Någon som gjort något sånt här förut?
>>
>>53470231
Jösses. Säg bara att du har autism så får du väl banda allt du vill. Visa dem bara det här brevet om de mot all förmodan inte skulle tro på dig
>>
>>53470045
S-snälla nej

>>53470183
20, medelåldern ligger väl ett snäpp högre, 21-22.
>>
>>53470067
varför mobbas, jag vet att jag skriver ibland(ofta) fel ;_;
>>
>>53470260
hur är det autistiskt
>>
File: 1450888346656.png (7 KB, 498x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450888346656.png
7 KB, 498x450
>dkn ingen fv
>dkn oskuld
>>
>>53470231
>få tillstånd

du vad

när jag pluggade så spelade alla in allt
>>
>>53470291
Samma här, men jag vet varför jag har ingen fv.
Jag är dum och ointressant som en person.
>>
File: nip kyl.jpg (54 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nip kyl.jpg
54 KB, 540x960
>tråden är fylld med nbögar

ree
>>
>>53469904
>Tänk på att spela den från din SSD då det kan vara läshastigheten som cappar för dig
Gör ingen skillnad favä. :(
>>
>>53470231
På Sahlgrenska är det bara att fråga föreläsaren innan hen börjar om det är ok. Det är okej för dom flesta.
>>
>>53470268
>S-snälla nej
varför inte? 20% chans ju :3
>>
File: 1452424516876.png (2 MB, 1280x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452424516876.png
2 MB, 1280x1337
>>53470268
Vet du något bra fikaställe vid KTH senpaitachi desu wa
>>
>>53470362
BÖG
>>
Seriöst. Vi måste börja göra motstånd mot nbögarna i tråden. Vi oskulder och neets måste värna vår rätt till ett säkert utrymme fritt från samhällets alla normer
>>
File: 1452426581631.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426581631.jpg
63 KB, 1280x720
>>53470342
>inte vara vän med Qringlan på Ansiktsboken
hehe
>>
>Ett ofredande är ett ofredande. En våldtäkt är en våldtäkt. Ett svin är ett svin, oavsett bakgrund. Personligen så tror jag att polisen bet sig själv i svansen. Att försöka dölja något sånthär slutar bara värre. Jag hävdar även att det är synd att polisen känner sig tvungna att göra detta, att etnicitet helt plötligt blir avgörande när det är någon som inte är blond och heter Erik. Män våldtar. Svenska män våldtar. Utomeuropeiska män våldtar. Hela grejen känns väldigt odemokratisk och dyster. Kort och gott, summan av kardemumman – Polisen gjorde fel. Fokuset borde såklart ligga på mäns beteende mot kvinnor i allmänhet.

>Hoppas alla tjejer där ute mår bra. Ta hand om er! Och om ni ser någon bli utsatt för ofredande, ge han en box på kuken.

Älskar Zara favä. Min frufru
>>
Hur patetisk måste man vara för att krypa på kringlan av alla personer?
>>
>>53470392
>vara vän med någon man inte känner på ansiktsboken

aldrig vart på T favä
>>
Vem av er

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22075350.ab
>>
>>53470435
Om jag går samma kurs som honom är det väl inte att krypa?
>>
>>53470392
BÖG
>>
>>53470430
topp kek
>>
File: Decantering.jpg (488 KB, 802x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Decantering.jpg
488 KB, 802x1168
>>53470436
Inte jag heller :3c
>>
Hur tänker bredbandsbolagen när de vill sälja upp till 1 gbit till privatpersoner? Liksom vem behöver mer än 100 mbit förutom de som kör servrar? Det ironiska är ju att brebdbandsbolagen ändå inte tillåter serverbruk för privatpersoner.
>>
Måste man gå på T innan man kan anses vara en riktig Sverigetrådenär?
>>
File: 1443243930301.jpg (22 KB, 251x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443243930301.jpg
22 KB, 251x231
>>53470314
>Jag är dum och ointressant som en person
Det är du iallafall inte ensam om.
>>
>>53470439
Varför la Aftonbladet upp en """artikel""" som ser ut att vara kopierad direkt från N24?
>>
>>53470481
>brebdbandsbolagen ändå inte tillåter serverbruk för privatpersoner
du vad
>>
>>53470462
BÖG
>>
>>53470504
Ärsch, livet går framåt. Även om jag inte kommer bli älskad eller uppskattad så kan man alltid försöka göra livet gott för sig, eller hur?
>>
>>53470564
haha aa
>>
>>53470392
Haha mm M

>>53470342
Du skulle väl ha märkt om jag var i din klass redan favä?
>>
Ge mig minst ett (Du) snälla
>>
>>53470599
Varför så elak?
>>
>dkn ingen brun 2d alv-fv med saftiga lår och död blick som inte bryr sig om en och som låter en knula henne för att hon är för instabil för ett riktigt förhållande
;______________________________________________________________;
>>
>>53470506
Varför inte?

Det är 2016 nu och konsumenterna vill konsumera snabbt utan att behöva plöja igenom väggar utav text.
>>
>>53470604
>Du skulle väl ha märkt om jag var i din klass redan favä?
inte säkert, du kanske har ändrat utseende sedan senaste bilden favä
>>
>>53470564
Javisst. Så länge jag inte är till besvär för någon annan och kan ta hand om föräldrarna när de behöver det så är jag nöjd.
>>
File: 1449771087386.png (470 KB, 452x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449771087386.png
470 KB, 452x639
>>53470636
jvdk
>>53470656
>inte känna igen kring kongs mongolska ansikte på 10 km avstånd
>>
File: 1422396914661.png (153 KB, 392x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422396914661.png
153 KB, 392x380
Vem här återupptäcker Skyrim?
>>
File: porträtt2.jpg (37 KB, 381x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt2.jpg
37 KB, 381x313
>>53470362
Inget riktigt mysig tyvärr, bara nymoderna och då kan man lika gärna fika på THS Cafe om man ska plugga samtidigt

>>53470656
Nä inte riktigt favä
>>
>>53470716
Stick nybög
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Stick nybög
>>
>>53470740
>Nä inte riktigt favä
då går vi nog inte i samma favä. men ska vi ta en kaffe någon dag? :3
>>
File: 1451527977187.png (2 MB, 1191x1684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451527977187.png
2 MB, 1191x1684
>nymoderna
sill1.jpg
Tråkigt, aja hoppas THS har bra lattemamma téer då
>>
>>53470629
ge mig ett
>>
>>53470796
>Tråkigt, aja hoppas THS har bra lattemamma téer då
BÖG
>>
>>53469300
>tekniskt basår
Vad behöver man för att uppnå behörighet till basår?

t. Hoppade av gymnasiet
>>
File: 1441273515641.png (28 KB, 544x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441273515641.png
28 KB, 544x640
Funderar på att tatuera mig favä. Var tycker ni jag ska sätta den?
>>
>>53470811
>>
>>53470833
rakt i arslet

Error: You seem to have mistyped the CAPTCHA. Please try again.
>>
>>53470788
Vet ju inte vem du är

>>53470829
https://www.kth.se/utbildning/teknisk-basutbildning/tekniskt-basar-60-hp/utbildningsbeskrivning-1.705
>>
>>53470716
Jag desu fast förbereder opponering så kan inte spela just idag.
Vad spelar du? En stealth assassin?
>>
File: 1447712501977.jpg (264 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447712501977.jpg
264 KB, 500x667
>Du välkomnar väl flyktingar, anon?
>>
>>53470922
smygig bågskytt favä

vet att det är jävligt grundläggande men men
>>
File: 1436325777454.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436325777454.jpg
14 KB, 307x454
>>53470430
Bra.

Ut med all statistik nu.
>>
>>53470931
håll käften hora innan jag dränker dig
>>
>>53470981
Tror bestämt någon vaknade på fel sida idag.
>>
>>53470931
välkomnar flyktingar med öppen ugn
>>
>>53470973
conuring archer är bäst favä
>>
File: 188585.jpg (45 KB, 300x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
188585.jpg
45 KB, 300x303
>>53470931
>>
>>53470915
>Vet ju inte vem du är
spelar det för roll?
>>
>>53470973
>smygig bågskytt favä
Jag kör som magiker på expert. Rätt kul även om man börjar bli lite väl OP nu. Borde begränsat mina skolor
>>
>>53470976
brevar yung lean här?
>>
>You seem to have mistyped the CAPTCHA
>det är gatuskyltar OCH det blir en grön bock
DRA ÅT HELVETE JÄVLA FITTMOOK, HUR FAN KAN MAN FÖRSTÖRA NÅGONTING SÅ JÄVLA HÅRT DET ÄR FAN OTROLIGT
>>
>>53471037
j
>>
File: 1449772482501.jpg (258 KB, 1200x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449772482501.jpg
258 KB, 1200x1000
>>53471033
>faktiskt riskera att bli rånbögmördad
hehe mm
>>
>>53471077
>dkn ingen svartalv fv
>>
>dkn glömde helt bort Umineko
>dkn såg om det
>dkn kom ihåg varför jag försökte glömma det
att sluta någonting på en klipphängare bör straffas med döden
>>
File: 1427491960567.jpg (152 KB, 680x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427491960567.jpg
152 KB, 680x568
Error: You seem to have mistyped the CAPTCHA. Please try again.

4chan Pass users can bypass this CAPTCHA. [Learn More]
>>
File: image.gif (51 KB, 520x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
51 KB, 520x390
>>53471077
>ligga och darra i sitt rum hela livet
>>
>>53471077
Snälla mer bruna alver med saftiga lår
>>
>>53471111
>han körde inte vn
plejb
>>
File: 1367341748810.jpg (81 KB, 359x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367341748810.jpg
81 KB, 359x391
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22069739.ab

>symphony
>>
Är det bara ok att hata och vilja våldta kvinnor om man är vit?
>>
>>53471186
>de millenials
>>
>>53471216
haha va?
>>
File: skärmklipp.png (100 KB, 1170x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skärmklipp.png
100 KB, 1170x535
>dkn f.d. ökänd stormbög i gymnssiet och nyligen fått tillgång till min gamla Google drive mapp
Vågar jag läsa mina verk? Vågar jag trotsa ödet?
>>
>>53471216
Nej, har någon sagt det, eller?
>>
File: 1359100877203s.jpg (8 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359100877203s.jpg
8 KB, 211x246
>>53471216
>>
>>53471216
Så länge man är en kysslös NEET som bor i mammas källare och faktiskt aldrig skulle våga röra en kvinna, ja.
>>
File: 1451636829055.png (440 KB, 645x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451636829055.png
440 KB, 645x1260
>>53470915
>https://www.kth.se/utbildning/teknisk-basutbildning/tekniskt-basar-60-hp/utbildningsbeskrivning-1.705
>Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har läst Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt.
>grundläggande behörighet
Där sprack det. Har ej betyg i svenskan och engelskan som behövs för grundläggande behörighet.

Orkar inte skriva in mig på komvux heller
>>
ha
ha
aa
Riktigt kul hur alla jävla maskiner alltid är "trasiga" på donken. Vill de bokstavligen inte ha pengar eller vad är deras jävla problem?
>>
>>53471320
Det var en burger-king driveby
>>
>>53471320
lat personal

de brukar stänga av milkshake/glass/smoothie-köret om kvällarna (ibland hela nätter om det är 24/7-donkar) och skylla på att de "rengörs" (vilket tar omkring fem minuter enligt en bekant som jobbat där) eller är trasiga. riktigt skitbeteende
>>
File: svek-2.jpg (51 KB, 451x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svek-2.jpg
51 KB, 451x557
>>
File: 15435677889.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15435677889.jpg
93 KB, 620x670
https://youtu.be/0V5ckcTSYu8?t=547

>dkn det inte är 2015 längre
>>
Om man vet att man inte klarar en tenta, behöver man ens gå dit?

Jag har inte ens läst alla kapitel eller pluggat något, 0 chans att jag klarar den. Känns som slöseri med tid.
>>
>>53471481
Nej det är bara att skita it
>>
File: image.jpg (68 KB, 773x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
68 KB, 773x536
>NetOnNet-cucken
>>