[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Nattupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 344
Thread images: 83
File: Kebabpizza.jpg (52 KB, 547x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kebabpizza.jpg
52 KB, 547x410
>>
File: kebabpizza.jpg (451 KB, 1092x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kebabpizza.jpg
451 KB, 1092x819
>brevar 2/10 pizza
men du
>>
Lads, nu börjar vi äntligen närma oss det riktiga djupet i #DNgate.

Det är fan den där jävla ryssjäveln som ligger bakom.
>>
File: hehe mm.png (283 KB, 877x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hehe mm.png
283 KB, 877x620
>>53451581
>>
Väntar på avtryckta italienare
>>
>>53452013
>brevar en 1/10 pizza
>>
>>53452051
>nbög
killen är en av våra mest osäkra autister man1
>>
File: 1449715817408.gif (34 KB, 275x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449715817408.gif
34 KB, 275x466
klämde nyss i mig 500g kycklinglever gubbs
>>
>>53452101
>har ansiktsbok
>inte nbög
>>
>>53452128
>gif
>rör sig inte
KVÄÄÄÄÄÄÄ SLUTA MED DETTA
>>
File: milo meme.jpg (51 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo meme.jpg
51 KB, 600x600
https://youtu.be/Ax2iroxWQBA?t=634

mina sidor exploderar, tack anon som länkade tidigare
>>
File: 1440711998738.jpg (128 KB, 740x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440711998738.jpg
128 KB, 740x722
>Manskulting
>Försöker bli biff
Varje gång
>>
>>53452129
haha
mm
>>
>>53452166
>försöker
>>
>>53452128
jag gelé
>>
>orkade äntligen raka ansiktet
vem här /bebisrumpa/?
>>
>>53452013
vad är det på? ser gott ut vill testa
>>
File: ölcucken.jpg (157 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ölcucken.jpg
157 KB, 640x960
>>53452051
Här har du en bättre bild på vår alldeles egna ölcuck

>>53452148
Förlåt ;_;
>>
File: 01s16-pizza-202.jpg (112 KB, 825x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01s16-pizza-202.jpg
112 KB, 825x549
>>53451608
Jag med

>>53452061
>brevar 0/10 pizzor
>>
>>53452047
>drev
>nationell säkerhet
haha aa för att mörka om mångkulturen är ju så jävla bra
att avslöja korrupta jävla lögnare är fan inte att dreva
jävla hora
hora
hora
hora
>>
>dkn en kompis hatar kvinnor
>dkn han har ett dåligt förhållande med sin mor
det är fan kul att se dessa saker
>>
>>53452203
fan rakar du röven för din bög
>>
File: arm.jpg (77 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arm.jpg
77 KB, 612x612
>>53452047
>denna skadekontroll
>>
>>53452221
så obekväm att det gör ont
>>
>>53452211
>ser gott ut vill testa
riktigt gott favä

Tomatsås, ost, kebab, pommes, tomat, rödlök, isbergssallad och kebabsås
>>
>>53452203
>t. rödeorm
>>
File: 1452557007577.png (328 KB, 904x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452557007577.png
328 KB, 904x620
Orkar inte sätta på snubblet.
>t. SIDF
>>
>>53452284
>orkar skriva den bilden
>orkar inte sätta på snubblet
haha aa
>>
>>53452221
har han pyjamas på sig?
>>
File: 1451519652204.png (89 KB, 524x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451519652204.png
89 KB, 524x499
>>53452284
>>
>>53452329
>bokstavligen ha asperger
>>
File: nöjd nu eller.gif (3 MB, 583x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nöjd nu eller.gif
3 MB, 583x491
>>53452148
>>
Ser ni er själva som kristna eller som ateister?
>>
File: Fbanon.png (300 KB, 877x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fbanon.png
300 KB, 877x620
>>
>dkn bultande pungkula
kommer jag dö nu?
>>
>>53452383
nejdå, det är bara pungvred :^)
>>
>>53452372
kristen men inte troende då jag är konfirmerad och med i svenska kyrkan
>>
>>53452371
Mycket vackert. Tack senpai
>>
>>53452047
Är hon jude?
>>
>>53452376
Borde stå Herr Lennart "Mullet Kungen Fbanon" Lindholm
>>
File: 1450881025033.jpg (48 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450881025033.jpg
48 KB, 450x600
>>53452376
>nämner inget om martina
tappad
>>
>>53452408
jaha.. hur länge kommer jag ha ont? det har gjort svinont i typ 5 min, försökt massera, men hjälper inte.
>>
File: drugga.jpg (111 KB, 993x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drugga.jpg
111 KB, 993x816
>>53452371
Din jävla drogare
>>
>>53452047
>nationell säkerhet
>DN/MSM blir påkomna med att mörka nyheter
>det är #djävulen som ligger bakom detta

byt ut djävulen mot patriarkatet/juden/sd/ryssland


jag hatar dessa kollektivister och deras världsbild där totalitäritet regerar.
>>
File: 1450484935823.jpg (232 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450484935823.jpg
232 KB, 768x1024
*Blåser liv i tråden*

>Onanerade igår genom att hålla en vibrerande skalpmassagegrej mot mitt "frenulum"
>Insåg efteråt att det har skavt bort ett lager hud från frenulumet (?)
>Det svider när jag nuddar vid den och är obehagligt att bara dra tillbaka förhuden

Så kan det gå, det här är ju ett sätt att hindra sig själv från att onanera. Åtminstone tills det läker
>>
>>53452372
Ingetdera.
>>
>>53452383
vifif
>>
>>53452051
>>53452284
>>53452376
Gör en med Carlanderska.
>>
En utav mina grannar är nog fan alkis. Hör alltid hur han spyr mitt i natten efter han varit ute och supit.
>>
File: crle6Hxh.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crle6Hxh.jpg
18 KB, 400x400
>>53452047
>denna människan har nästan 20 000 följare på twitter

>denna bokstavligen foliehatt når ut till så många.

Det var alltså dessa dårar som som herr Wolodarski på DN menade växte på internet
>>
>>53452481
>dkn brukar använda en vibrerande xbox-kontroll mot frenulum
jävligt mysigt, hur fan lyckas du skada din penis
>>
>>53452047
Herrejävlar, DN är helt bortblåsta. De kämpar bokstavligen om sina liv.
>>
>>53452047
Nu fungerar inte de gamla klichéerna och flosklerna.
Det här kommer att vara deras nya synopsis när det gäller att mörka och bortförklara sig.

Det är Ryssland, grabbar. Det är den ryska björnen. (Tills de kappvänder.)
>>
>>53452457

>pungvred
= sjukhus

Om du bara har suttit konstigt eller klämt något så ge tusan att fingra på pungen.

t. råkade snärta till ena kulan i duschen. Klämde på den lite dagligen för att jag nojade, och då höll smärtan i sig. När jag bara gav fan i den försvann det direkt.
>>
>dkn kalla händer varje gång jag ska spela
r1 jobbigt favä
>>
File: delray.jpg (85 KB, 946x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
delray.jpg
85 KB, 946x960
>>53452529
Hade han verkligen behövt spy om han var alkoholist?
>>
Till anon som har ont i pungen. Ta ett djupt andetag och ring sjukvårdsupplysningen.
>>
>>53452602
Jag vet faktiskt inte riktigt, har gjort det ett par gånger förut och då har det inte skavts bort någon hud

Var riktigt skönt första gången jag gjorde det, men sedan har orgasmen blivit sämre och sämre varje gång. Så det här var nog sista gången
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YshUDa10JYY

Har ni någon kommentar?
>>
>>53452684
>inte ge han ett (du)
>>
>>53452711
aa, jag har ont i pungen.
>>
>>53452672
Ska gröntexta
>Tjockis kommer hem till svalen
>slänger igen porten som ett fyllesvin
>klampar i trappan
>kräks så det hörs genom väggarna
>alltid på natten
>Gör det för ofta för magtarmsjukdom
>måste vara alkoholrelaterat
>>
>>53452707
Om du kan, testa ha det på en låg hastighet och försök göra så att dina händer inte måste hålla i vibratorn. Sätt på någon sexuell ASMR och bara ligg där. Fungerar riktigt bra.
>>
>>53452745
Du gav inte heller mig ett du

smärtan börjar avta lite granna, men gör fortfarande satans ont. tror min säd är slut, har runkat 3 gånger senaste 5 timmarna.
>>
Hur många tjejer har gett er avsugningar?
>>
>dkn hitler hade rätt
går inte att se på dessa ariska sötpajer och säg att han hade fel.

>>53452711
jävla bögiga plebbvänsteråsikter och tumblraktivister.
>>
>>53452771
>Du gav inte heller mig ett du
se >>53452515
>>
File: 1452363455098.jpg (18 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452363455098.jpg
18 KB, 258x245
>>53452799
>stormbögarna är homofiler
>>
>>53452794
-1
>>
>>53452813
tack då.

nu kom smärtan tillbaka igen favä

om det inte är över inom 20 minuter drar jag till akuten.
>>
File: 4ac2676382de7479.jpg (270 KB, 1078x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4ac2676382de7479.jpg
270 KB, 1078x516
>>53452047
Repets dag närmar sig med STORMKLIV.
>>
>>53452855
Vilken pungkula är det? Försök beskriv smärtan. Har du någon knöl på någon av pungkulorna?
>>
>>53452829
haha ne
bara völkisch favä
>>
File: 1452559165901.jpg (161 KB, 600x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452559165901.jpg
161 KB, 600x527
>du kommer aldrig ha en lika stor svaghet som män
>>
>>53452855
hur ont gör det?
>>
>>53452878
enbart vänster. Det är kraftigt pulserande smärta, går lite i vågor men blir inte bättre.

känner ingen knöl, min pungsäck är ovanligt mjuk och varm dock.
>>
>>53452929

Berätta om denna svaghet.
>>
>>53452961
konstant 7/10, där 10/10 är en rejäl jävla pungsmäll.
>>
>pungvredscucken
>>
>>53452970
hur är sädesledaren? trasslad? svullen?
>>
>>53452981
>>53452998
>>
File: (19).jpg (45 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(19).jpg
45 KB, 409x409
>>53452047
>två veckor sedan
>diskussion med pappa och farbror
>säger att media mörkar en jävla mass om invandrarbrottslighet och att de aktivt arbetar mot SD
>de kallar mig foliehatt och paranoid
>man just nu
>>
>>53452970
Jag personligen tror inte det är pungvred. Pungvred gör ofantligt ont, men tycker du borde ringa 1177 och fråga
>>
File: 1414684955740.jpg (89 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414684955740.jpg
89 KB, 960x720
>>53452902
>dkn stiliga ariska nazister aldrig kommer att binda fast mig vid en påle och arkebusera mig
>>
>>53453018

Å andra sidan finns det svagheter hos dig med.
>>
>dkn brukade vara en av personerna som brukade dra i brandlarmet under provtider
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53453007
mobass inte
>>53453013
öm, känns inte svullen, men vet inte. brukar inte notera sådant i vanliga fall
>>53453037
>dkn bor i lägenhet och grannarna kommer vakna av att jag snackar om min pung
tror jag tar mig en sup och försöker sova istället
>>
>>53452794
1
>>
>>53453056
Inte lika stora
>>
File: safe_image1.jpg (86 KB, 705x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
safe_image1.jpg
86 KB, 705x369
Why are you not speaking Arabic?
>>
>>53452970
Tja, ring och fråga. Det tar nog lika lång tid som att breva här eftersom det är mitt i natten


Lossa lite på kalsongerna och sätt dig bredbent med pung1 skönt vilande så länge, kan ju vara att du klämt den

t. ådrig storpung
>>
>>53453082
>>dkn bor i lägenhet och grannarna kommer vakna av att jag snackar om min pung
hur lyhörd lägenhet har du inte? Gå in i en garderob, tvättstugan eller till bilen.

>tror jag tar mig en sup och försöker sova istället
akta så det inte blir som lunganon ;___;
>>
>amerikansk ex-kk från när hon pluggade här
>hon är orolig för Europa och särskilt Sverige och Tyskland pga flyktingkrisen
>säger hela tiden att hon inte vill att jag ska råka illa ut och kan komma till henne om det blir illa

Bör jag köpa biljett? När skiten väl händer och himlen faller så kommer vi inte släppas iväg hur som helst.
>>
File: sexslav.jpg (95 KB, 828x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sexslav.jpg
95 KB, 828x502
>Sitter på bussen mot Slussen. Alla säten fyllda. De flesta morgontrötta medborgare stirrar ut genom rutan. Eller ned i mobilen. Med

lurar i öronen. Precis som alla andra morgnar. En tjej i 30-årsåldern brister ut i gråt. Nu börjar folk skruva på sig. Drar ur ena

luren ur örat. Tittar mot tjejen som gråter. Jag och några andra i närheten undrar om vi kan hjälpa henne på något sätt. Tjejen allra

närmast håller om henne. Hon gråter alldeles hejdlöst. Alla runt omkring ser sorgset på varandra. Delar det vi upplever med våra

blickar och ansiktsuttryck.

>Efter tre-fyra minuter lyckas den gråtande tjejen samla sig och lyckas få ur sig orden; "jag har fått uppehållstillstånd, jag har

väntat i tre år och jag har två barn och nu släpper all oro". Hela bussen skiner upp! Allas glädjetårar sprutar och det tar inte många

hundradels sekunder för än alla jublar och applåderar. Folks tårar slutar inte rinna. Man hör snyftande och snorande över allt. Tjejen

gråter, skrattar och ler om vart annat. Alla vill krama henne. "Grattis", "vad kul", "vilken lättnad", "jag är för fet för ett fuck"

är meningar som hörs.

>Tjejen kramas tillbaka, ropar "tack, tack allihopa, jag älskar er, jag älskar Sverige, tack, den här dagen kommer jag alltid att

minnas". Vet du vad?, det kommer jag också att göra. Vi kliver av bussen i Slussen. Jag ser alla torka sina tårar och näsor. Sedan gå

vidare mot sina anslutande kommunikationer. Jag också. Men det jag tar med mig därifrån är en alldeles speciell känsla och upplevelse.

Den kommer jag alltid att minnas.
>>
>>53453135
När vi väl har vunnit så kommer varenda jävla ynkrygg som flydde att jagas ner likt de fega hundar de är. Ingen nåd för de som vänder ryggen åt sitt folk.
>>
>>53453082
>dkn bor i lägenhet och grannarna kommer vakna av att jag snackar om min pung
Är din lägenhet gjord av pappkartong eller?
>>
>>53453155
jag betygsätter formateringen av detta brev haha/aa
>>
>>53453114
den är jävligt lyhörd, jag hör när de pratar i normal samtalston, hör inte vad de säger, men hör något.

vem är lunganon?
>>53453172
ja favä
>>
>>53453105
why are you projecting your sexual fetishes on other more pure countries?
cucks like you really need help.
>>
>>53453155
>Sitter på bussen mot Slussen. Alla säten fyllda. De flesta morgontrötta medborgare stirrar ut genom rutan. Eller ned i mobilen. Med

lurar i öronen. Precis som alla andra morgnar. En tjej i 30-årsåldern brister ut i gråt. Nu börjar folk skruva på sig. Drar ur ena

luren ur örat. Tittar mot tjejen som gråter. Jag och några andra i närheten undrar om vi kan hjälpa henne på något sätt. Tjejen allra

närmast håller om henne. Hon gråter alldeles hejdlöst. Alla runt omkring ser sorgset på varandra. Delar det vi upplever med våra

blickar och ansiktsuttryck.

>Efter tre-fyra minuter lyckas den gråtande tjejen samla sig och lyckas få ur sig orden; "ALLAH AHKBAR". Hela bussen exploderar upp! Allas blod sprutar och det tar inte många

hundradels sekunder för än alla skriker och gråter. Folks blod slutar inte rinna. Man hör snyftande och snorande över allt.
>>
>dkn det är knektor som låtsas ha ont i pungen för (du)s

som krumakeri
>>
File: 04-rah4.jpg (143 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
04-rah4.jpg
143 KB, 1600x1200
>>53453155
>Hela detta brev

Skulle radera och sedan lämna tråden i skam ifall jag var du favä
>>
>>53453171
Du är en hobbynationalist
>>
>>53453201
Ta dig i kragen och ring människa. Du kanske får prata med en sötpaj :3 Om det nu är pungvred så är det inget att leka med.

>vem är lunganon?
en anon som fick lungkollaps i somras. Han åkte in försent och är nu död. vifif.
>>
File: 1452533382404.png (913 KB, 879x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452533382404.png
913 KB, 879x705
>det är ett "daniel friberg har tagit koks innan sändning och eggat upp sig tills han spricker av arrogans och """självförtroende""""-avsnitt
>>
0-4: 2d
5-9: onanera
fina siffror: onanera till 2d
>>
>>53453171
>Sverige blir våldtaget åt helvete
>det bokstavligen avslöjas att samtlig etablerad media och polis ljugit för att skydda våldtäktsturisterna
>ingen bryr sig, inga demonstrationer
>jo en demonstration, för fler invandrare
>folk säger att vi har ett problem med män inte flyktingar

Lycka till, typ 1% inser vad som krävs, 29% är invandringskritiska SD-hanrejer som tror allt kommer lösa sig för nu får SD mer stöd. Resterande 70% är hanrejer som inte kommer erkänna problem ens när de själva blir slaktade.
>>
File: 1449767263278.jpg (460 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449767263278.jpg
460 KB, 1280x720
>dkn dags att sova
Natti sötisar
>>
>hittade webbshop som gör lädervästar med tygpatches

Fotoaffära ihop en tuff MC-logga och beställa en väst för att skaffa pondus?

>"Linköping Death Cyklers 1488" på ryggen

ingen kommer mucka favä
>>
>>53453302
Du är hanrejen mann1.
>>
>>53453336
Varför ska jag dö för något meningslöst? Vi kan inte vinna. Bättre omgruppera där det finns folk som faktiskt är villiga att göra något.
>>
>>53453284
D-dör man av pungvred?
vif lunganon. tror dock knappt det är pungvred, börjar släppa något, är bara 4/10 när jag fick tipset att svalka pungen (från vc).

hon sa att jag skulle åka in ifall det inte hjälpte att låta pungen hänga fritt utan hinder och även låte det dra för att få in pungkulorna in i kroppen.
>>
Påminnelse om att denna artikel kommer publiceras i Ungerns näst största dagstidning imorgon.
https://www.righton.net/2016/01/11/coverup-and-whitewash-in-swedens-power-triangle/
>>
File: 1447541620003.gif (863 KB, 435x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447541620003.gif
863 KB, 435x360
Måste vi verkligen snacka politik mitt i natten?

>>53453305
gonatt~
>>
>dkn du aldrig kommer att knulla Sodafaggots slampiga horflickvän framför hans ögon för att sedan tvinga honom att gå ned på knä och suga din kuk efter att du tömt din sats inuti henne
>>
>>53453435
vi snackar om pungar, det är ingen som snackar politik favä
>>
>>53453397
Käften hanrej. Tilltala aldrig en annan man utan tillåtelse igen din äckliga cuck.
>>
>>53453302
Gå med i SMR och dö i raskriget då.
>>
File: äggkopp.jpg (434 KB, 2447x2540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
äggkopp.jpg
434 KB, 2447x2540
>Jag går med min lilla son Boric
>Vill träffa min flickvän
>Ska supa mer än jag gjort i hela historien
>Hon och hennes två väninnor, hennes vän och jag
>Skakar hand med alla
>Ge mig en hand hennes vän (låt oss kalla honom saltsyra) som kraftlöst när bläckfisk
>Skaka handen bokstavligen mjukaste skinn jag berört
>Sitter ner och börjar dricka
>Alla normala börjar prata och dricka, medan saltsyra alla tillbaka och nynna i mobiltelefonen
>Jag ser på det lite bättre vädret
>En mycket kortare än mig gubbe dyker upp i ögonvrån
>Runt 50kg ful tunn
>En person som har fina kläder för att kompensera längd
>Plockade ögonbryn, svag käke
>Helt feminiserad
>Jag frågar honom om det finns någon flicka i hans liv
>Berättar för hans vänner att han aldrig haft sex och gick sen för att skratta
>Det är allt Betty, för fet för ett fuck
>Jag berättar för honom att inte bedyra och att han kommer säkerligen få något knull genom sekundära kvinnor
>Går vidare, alla skruvar sig runt och pratar
>Varje huvud vrids med tre omgångar elefanter
>Men alla är halv berusade och avslappnade
>Flickvän klämmer min hand som en kåt apa
>Barnen berättar dumheter
>Boric grimaserar ständigt och tittar på mig
>Bestämmer för skojs skull att beröra hans fot under bordet
>>
>>53453435
Vad har du emot politik?
>>
>>53453466
Skulle heema dig utan problem Jonte. Jag har däremot inte runkat till nog många Sabaton-filmer för att vilja dö för ett onödigt mål.

Är du i numerärt underläge och i en hopplös situation så retirerar du och omgrupperar. Militärkunskap 101.
>>
>>53453477
vad händer med igelkotten
>>
>>53453536
den kläcks
>>
>>53453415
>D-dör man av pungvred?
dina pungkulor kan dö om inte annat. Är du knektor som jagar (du)s?

Om smärtan inte går över på ett par minuter och återkommer ska man söka vård. Dock tror jag inte det är pungvred för det gör så ont att du bara vill ligga på marken och dö.
Dock kanske det inte kommit till det stadiet än, du bör ringa 1177.
>>
File: 1452194992001.png (45 KB, 429x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452194992001.png
45 KB, 429x410
>>53453503
>hela detta brev
Du har inte gjort ett skit för den nationella rörelsen och du är inte med i någon nationell organisation (ser det på hur du skriver). Ändå har mage att prata om detta ämne? Vem fan är du?
>>
>>53453536
det är ett ägg favä
>>
>>53453503
Är inte jontenazzarna söta ändå?
>>
>>53453565
Vem är du själv? Vilken organisation är du med i?
>>
>>53453562
Sluta mata han för helvete.
>>
File: images.jpg (16 KB, 376x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
16 KB, 376x391
>>
>>53453562
tror knektor är bannad, har inte sett några fedoror idag.

Och nej, jag är vekrligen inte knektor. han är ett vidrigt lågliv.

smärtan har gått över nästan helt. Det fungerade bra som fan att svalka pungen bara. Tack för att ni bryr er svt!
>>
>>53453565
Om du med den nationella rörelsen menar SMR/SvP så nej det har jag inte då jag inte håller med dem. Jag har varit aktiv i SD i många år men det har blivit uppenbart under det senaste året att det antingen är kontrollerad opposition eller så är ledningen pinsamt inkompetent. Karlsson och hans vänner har sabbat hela partiet.

Känner en hopplöshet just nu.
>>
>>53453536
han sprang för snabbt
>>
>>53453594
>t. SÄPO
>>
>>53453629
>nej, jag är vekrligen inte knektor. han är ett vidrigt lågliv.
>kalla sig själv låglivad

>smärtan har gått över nästan helt
som sagt smärtan kan komma och gå. Ring 1177 så är problemet löst.
>>
>>53453651
>skryter om att han är med i nationella organisationer
>vågar inte berätta vilka på ett anonymt bildbräde
>>
>>53453670
Men jag ringde ju dit om du läser mina brev

Jag är inte knektor favä. Hatar honom.
>inneföre hatar migsjälv
nej, jag är inte knektor.
>>
File: SVERIGE JA.jpg (147 KB, 1235x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SVERIGE JA.jpg
147 KB, 1235x655
>Nyheter Idag
>bokstavligen en fascist-tidning
>sprider lögner om sanninsskaparna Dagens Nyheter

Fyfan, typiskt identitetslösa kulturlösa svenskar

Vi behöver en armé av invandrare för att utrota svenskarna, vilka hänger på?
>>
>>53453678
läsförståelse 2/10
>>
>>53453728
>t. fegis
>>
>dkn jag fick A FUCKING LEAF att spela in detta
http://vocaroo.com/i/s0ocgXeDqkKU
>>
File: 1452473268647.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452473268647.jpg
19 KB, 306x306
>det är ett 'politik i nattråden'-avsnitt
>>
>>53453637
Du kan ju flytta om du vill, men snälla försök inte rationalisera det och intala dig själv att du har "gjort allt i din makt" men att det var alla andra det var fel på. För du vet mycket väl om att det inte är så det ligger till.
>>
>>53453717
Jag har en armé redo att våldta och tafsa på småflickor, vi ska använda deras egna döttrar till att knullar bort deras existens!
>>
>säger till en tjej jag känner att hon har bra barnbärande höfter
>dkn hon kallar mig för ett äckel och alla blir arga på mig
???
>>
>>53453458
leaaa din hoooora
>>
>>53453565
>brevar kroatskit
>kallar sig nationell
>>
>>53453764
lol wut
>>
Ärlig fråga..
Är det tryggt att lägga upp filer på OneDrive?
Kan Microsoft se mina filer?
Kan vem som helst "hacka" sig in och se mina filer?
>>
>>53452430
ja och det är kvinnan på den här bilden >>53453717 också
>>
>>53453824
Du var ful och autistisk. Hade Chad sagt det hade hon kysst honom.
:^)
>>
>>53453764
f1h1
>>
>>53453824
Hurpass väl känner du henne? Jag säger sånt hela tiden till folk men det handlar om timing favä.
>>
>>53453868
Du, jag har fan rört vid hennes arm en gång, jag tror inte att det är problemet.
>>
>>53453786
Det är inte politik.

Politik är att diskutera skatter, skolan, prioriteringar i samhället och ideologier. Vi står just nu inför en kris som mycket väl kan leda till inbördeskrig, anarki och död inom mindre än ett år.

>införe stormbög
Verkligen inte. Titta bort från 2D:n ett tag och se vad som håller på att hända. New York Times och annan respekterad media skriver att skit håller på att träffa fläkten, det är inte längre stormbögars runkfantasier. Vi har importerat hundratusentals arga unga muslimska män som hatar oss och vårt samhälle. Unga män som mer och mer visar sig vara organiserade i sina brott.
>>
>börjar snacka med en tjej på kik
>det blev jättestelt, så jag låtsades somna eftersom klockan var 1 typ
>jag skickar "godmorgon, råkade somna till igår :P"
>hon läser
>hon väntar till kl 9 på kvällen med att svara "glömde att svara"
>SÅ JÄVLA UPPENBART
>>
>>53453911
Hur gammal är du?
>jag har rört vid hennes arm en gång
>>
>>53453305
Jag tycker den här bilden är rätt rolig trots att jag inte är särskilt bög.
>>
>>53453923
Okej och då måste vi diskutera det i tråden klockan 2 på natten?
>>
>>53453841
>när "främlingsfientliga" ronny tror han vet något om den nationella rörelsen
>>
>>53453865
Nej RödeOrm, det är ingen fara.
>>
>>53453904
Känt varandra i kanske 7-8 månader eller så, brukar prata i Skype rätt så ofta
>>53453953
19
>>
>>53453931
Svarade du?
>>
Spelade precis ett spel där man får reda på att huvudpersonen var Svensk efter typ 15 timmar. Vilken jävla vridning
>>
>>53453931
>>börjar snacka med en tjej på kik
>>det blev jättestelt, så jag låtsades somna eftersom klockan var 1 typ
>>jag skickar "snälla svara"
>>hon läser
>>hon väntar till kl 9 på kvällen med att svara "jag knullar Mdongo nu, du hade din chans, hanrej"
>>SÅ JÄVLA UPPENBART
>>
>>53453865
>Är det tryggt att lägga upp filer på [valfri uppladdningstjänst?
Nej.

>Kan Microsoft se mina filer?
Ja.

>Kan vem som helst "hacka" sig in och se mina filer?
Förmodligen.
>>
>>53453973
>t. kroatisk liten fittunge som satt och runkade när NATO förintade ett framgångsrikt vitt land
>>
>>53453964
Vi måste diskutera det dygnet runt hela veckan tills varenda svensk är vaken och beredd.
>>
>>53454001
Nationaliteter stavas med liten bokstav i svenskan.

Vilket spel förresten?
>>
>>53454001
Vilket?
>>
>>53454031
Alla i tråden som var mottagliga är redan vakna
>>
>>53453964
Ifall du inte gillar konversationen så byt ämne då. Svårare än så är det inte. Folk som klagar på vad som diskuteras är idioter.
>>
File: 1452533294692.jpg (25 KB, 360x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452533294692.jpg
25 KB, 360x480
>>53454013
ayy lmao
>>
>>53453997
Ja, vi hade en rätt mysig diskution om skolan ett tag, men jag är så jävla (omvänt?)autistisk att jag inte kan föra en diskussion skriftligt. kan bara prata irl, då är jag social. Telefon är jag också bokstavligen rövbörgare på.
>>
>>53454031
Håller med favä
>>
>>53454046
>>53454049
Kan egentligen inte nämna det för det är en enorm spoiler för hela storyn.

Men det var ett känt RPG till SNES, släpptes aldrig i Amerika.
>>
>>53454061
Jugoslavien hade varit ett starkt välmående land nu om det inte var för er
>>
>>53454095
Varför klagar du? Jag fattar fan inte ens vad problemet är. Bara träffa henne IVL och undvik att snapa henne hela tiden.
>>
Har knektor lärt sig använda proxy?
>>53454097
>>
File: 1450740542569.jpg (163 KB, 1080x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450740542569.jpg
163 KB, 1080x1350
https://www.youtube.com/watch?v=0dL04vr3Dl0

vilka donkar känner ni ikväll då
>>
>>53454118
Kan du inte göra stora bokstäver i ett vanligt brev som skriver ut namnet på spelet så att man inte blir automatiskt spoilad om man råkar se det?
>>
>>53454148
Hur ny är du?
>>
>>53454118
Jag kommer aldrig spela det. Lägg upp det i spoilertags.
>>
>>53454122
RÖV
SPRÄNGD
>>
>>53454167
kom hit igår och själv?
>>
>>53454144
jag är för (omvänt?) autistisk att jag inte vet hur jag ska "bjuda ut" henne
>>
File: mona lisa 2015.jpg (222 KB, 771x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mona lisa 2015.jpg
222 KB, 771x966
>>53454160
>donken i fv
>>
>>53454160
Bra video.
>donken för ikväll är rätt glad
>>
>donken vet inte hur lång carlanderska är i passet
>>
>>53454162
Tror Ej Riktigt Riktigt Att Ni Inser Gaias Metoder

>>53454175
Finns inga på /int/
>>
>>53454241
>jvdk
>>
>>53454205
Hur och var har du träffat den här personen?
>>
Till alla er som är överdrivet deppiga angående situationen just nu. Det kommer bli jävligt mycket värre innan det blir bättre, men det är ju för fan tjusningen i det hela. Vi ÄR förändringen och pendeln slår om nu. Organisera er om ni känner er maktlösa.
>>
>>53454257
vågar inte säga favä, säg bara hur jag ska skriva för att inte verka autistisk eller för alfa"jag vill knulla dig inom en kvart efter vi ses".
>>
>>53454250
>terranigma

det kom ut för 21 år sen
>>
>>53454299
Tror du det verkligen, anon? Kommer vi kunna få bort stormsnorrarna från tråden?
>>
>>53454328
Försvinn Muhammed.
>>
ASR (ANTI STORM RÖRELSEN)
vad tycks om namnet? ska börja slipa på en hemsida favu
>>
File: 1438632138769.gif (646 KB, 512x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438632138769.gif
646 KB, 512x481
denna jävla kanalen alltså
https://www.youtube.com/watch?v=_acMkLLBKJc
>>
>>53454160
Kollar du på 2d?

Det visste jag inte favä.
>>
>>53454326
Vadå vågar inte säga? Jag tänker varken doxxa eller hånga dig mer än i kanske ett brev. Känner du den här personen IVL eller inte? Fnöske?

Oavsett, enda tipset jag har är att ifall ni primärt pratar över nätet att bara träffas så snabbt som möjligt. Konstiga förväntningar byggs bara upp på nätet. Träffa folk, bryt ned förväntans murar och gör något chill som att dricka kaffe och snacka skit.

Det är helt jävligt otroligt hur folk kan vara så jävla dåliga på att inse att kvinnor är lika jävla sämst som män. De må se bra ut, men i patetiskt många fall är det allt de har.
>>
>>53454327
Folk lär ju spela det förr eller senare.

Man träffar också Sven Hedin i Gobi-öknen. Vet inte riktigt vem det är dock.
>>
>>53454299
Det finns ingen organisation för folk som mig.
>>
File: anzu.jpg (158 KB, 662x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu.jpg
158 KB, 662x833
>dkn snart är det vår och vårkänslorna blossar upp

Jag avskyr att vara en biologisk varelse

>dkn ingen 2d anzu fv
>>
>>53454328
Jag är inte stormbög. Du borde däremot väldigt seriöst fundera på hur länge du kan bo kvar i landet om du är invandrare eller vänster. Jag skojar inte ens. Elden stiger och det kommer sluta i jävligt mycket våld.
>>
>>53453931

Okej? Rätt vanligt att glömma att svara.

t. glömmer att svara på chattappar rätt ofta
>>
>>53454443
Varför inte? Ni behöver ju inte ens gå med i en organisation. Bara hitta likasinnade och nätverka lite.
>>
>>53454410
fnöske
>dricka kaffe och snacka skit
det är planen, men hur säger jag detta?

t. har aldrig fnöskat tidigare
>>
Godnatt grabbar vi ses imorgon.
>>
>>53454477
haha aa, repets dag och cargobyxor
kommer blir dödad av agent 0.07% eller hur
>>
>>53453093

Varför inte lika stora?
>>
>>53454412
Sven Hedin var en gammal svensk upptäcksresande. J Ä V L I G T känd i japan. Han höll föredrag i kejserliga japan om rasbiologi och sina upptäckter.
>>
>>53454160
>dkn fortfarande ingen oni fv
>dkn XIV går ganska bra
>dkn polaren åkte tillbaka till skolan
>dkn vodka
6/10, kunde varit värre

>>53454409
Jag hjärntvättar alla i YC. Än så länge går allt enligt planerna och jag beräknar att 2dare kommer ha full kontroll över cirkeln innan sommaren är över
>>
>>53454477
> om du är icke-integrerbar invandrare eller extremvänster.

fixad

t. svartanon
>>
File: untitled.png (138 KB, 205x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
untitled.png
138 KB, 205x306
>>53454409
Lösa rykten och förtal

>>53454443
bit[punkt]ly/1W1AWnS
Bara att ansöka om medlemskap
>>
>>53454470
>bokstavligen mitt i vintern
>snart vår
Vad gör han
>>
>>53454487
Det är för fan vad jag gör på kanalen
>>
>>53454498
Du skriver "Jag får typ damp av min telefon med att sitta och skriva hela tiden fram och tillbaka. Vad säger du om att vi laddar ur förväntningarna och bara träffas över en kaffe?".
>>
>>53454544
>>53454532
Anohana är ju rätt nbögs2d favä. Vad kommer härnäst?
>>
>>53454545
>han är inte autistisk
>han upplever inte tidsrymden i snabbare takt än normies

jag borde skratta, men jag är alldeles för euforisk just nu, jag behöver leta rätt på min fedora, endast en god hatt kan hålla inne mina galanta utlägg
>>
>>53454487
Jag har inga problem med att vara social eller läsa situationer. Jag tror jag tom skulle klara mig under repets dag favä.
>>
>>53454555
>breva anonymt med andra anonyma
>nätverka
ok anon, vifif dig
>>
wat
>>
>>53454523
Förklarar varför han var med kändes lite otippat.

Det fanns också en rödhårig Dansk som beklagar massakern i Stockholm, och Norge är en rätt lång dungeon med en massa vilddjur. Letade efter svampar vid Finlands sjöar en kortis.
>>
>>53454532
>dkn YC blir mer och mer mångkulturell
Varför var vi stormbögar nu igen?
>>
>>53454565
jag tycker det låter smått autistiskt, men ska nog säga det imorrn eller i övermorgon.

"Börjar bli less på att skriva på telefonen hela tiden, kan vi inte bara ses på en kaffe eller nåt?"
funkar det tro?
>>
>>53454518
Verkligen inte. Stormbögarna är mest bara en liten sekt utan konsekvens. Det jag pratar om är den enorma självradikaliseringen bland vanligt folk. När bägaren runnit över för vanligt folk kommer verkligen ingen pardon att visas alls. Du borde läsa på om hur pogromer och annat gick till i det medeltida europa. Vanligt folk, svenne svensk, Torsten Tysk och Franz Fransk gick man ur huse och bara ryckte ut varenda jävla jdue de hittade, slängde dem i gropar och hällde lampolja på dem och tände på. Ifall du tror att jag skojar, bara googla pogromer.
>>
>>53454621
>storkholm

keke
>>
File: 1447513831376.jpg (428 KB, 1200x1734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447513831376.jpg
428 KB, 1200x1734
>>53454532
>dkn

>>53454589
Har faktiskt inte kollat på den än, men jag älskar låten

>>53454565
>inleda med att skriva att du får "typ damp"
Jävlar, anon kommer slakta fitta som aldrig förr
>>
>>53454638
Omformulera det sista, det låter smått patetiskt favä. Låter som ett desperat försök. Fråga rakare.
>>
>>53454692
vad tycker du om >>53454638 senpai?
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53454589
Man får ta det ett steg i taget och gradvis öka vedbodigheten, annars skrämmer man bort nbögarna

>>53454629
Stormbögeri var ganska överskattat favä
>>
>>53454692
>Har faktiskt inte kollat på den än

Du borde kanske undvika det om du inte vill känna känslor. ;_;
>>
>>53454544
Det där ser ut som virus.
>>53454534
Integrerade invandrare som skött sig och faktiskt gör rätt för sig och vars enda brott är att de har svart hud kommer vara de bittraste oskyldiga som ryker i pogromen som är på gång.
>>
>>53454742
>stormbögeri var ganska överskattat favä
>ganska
minst sagt
>>53454724
några förslag?
>>
God natt favä. Sov gott.
>>
File: 1447372610734.jpg (32 KB, 312x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447372610734.jpg
32 KB, 312x422
>>53454662
>han jämför världens mest feminiserade folk i världshistorien med medeltida pogromer
>>
Är det normalt att ha ont i kuken efter att ha knullat?

Frågar åt mig själv.
>>
>>53454638
Då får du väl tycka det då. Jag bara skrev vadfan som helst jag tänkte på. Poängen är att du ska inte bry dig så jävla mycket om vad hon tycker om olika ord, kör hårt bara. Träffa henne. Känns hur det känns. Kanske träffa henne mer. Bara kör och träffas.
>>53454692
Du vill inte veta vad jag brukade skriva till mitt ex. Hon brukade skratta ihjäl sig åt humorn som var på min bekostnad.
>>
File: 615@70.jpg (22 KB, 615x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
615@70.jpg
22 KB, 615x345
>>53454742
>Stormbögeri var ganska överskattat favä
Ja, lika blåpillrat som Tredje Rik1.
>>
>>53454773
Jag är absolut ingen expert men fråga kanske "vill ses på ta en kaffe imorn/dag?" typ
Just "kan vi inte bara ses på en kaffe eller nåt?" låter veligt och ickemaskulint
>>
>>53454737
Som certifierad nbög kan jag säga att jag inte har någon aning

>>53454752
du ser ut som virus lmao

>>53454789
Dröm f1 söta drömmar min neger från en annan Greger
>>
>>53454742
Mata dem med fuktig vedbodsvåg också.

https://www.youtube.com/watch?v=cUuN8pablQ4
>>
>>53454822
På med snubblet Björnis och in på Skajp
>>
>>53454790
Innan du skrev det där så tänkte jag nog att alla människor ändå har det där primala, urbarbariet i sig. Men du kanske har rätt tänker jag nu. Kanske kommer Svenskarna låta sig förslavas och leva på knä. Min erfarenhet av livet och vita svenskar säger att det nog främst är områden med mycket miljöcucks som kommer bli slaktade. Men andra områden i Sverige kommer klara sig bättre, alternativt slakta först.
>>
>>53454833
Knulade upp mitt brev ganska hårt där
Vill du ta en kaffe imorn/x-dag?* skulle jag skriva
orkar inte skriva mer, ska gå och lägga dig, men du fattar vad jag menar. God natt tråden
>>
>>53454833
>>53454818
>>53454836
kanske nojjar för mycket?

hon är faktiskt väldigt söt. Och jag är ful.
>>
>>53454904
Kommer sö po som klär sig i flickkläder bli avrättade?
>>
>>53454852
Jag har redan en spellista med 7kt mycket 2d som jag fått från NS2D och en annan stormbögsvän. Bra låt dock~
>>
>>53454796
I någon timme ifall ni knullat som djur javisst. Svidande smärtor från urinröret är typiskt dags att gå och testa sig-tier.
>>
>>53454915
Jag förstod exakt vad du menade, godnatt anon! :3
>>
>>53454922
Jag ser ut som en 5/10 utan skägg pga fetma. 7/10 med skägg. Hitta det där som ger dig dina 2 poäng. Kan vara kläder, kan vara skön humor och oräddhet, kan vara vad som helst. Men du är den som vet.
>>
https://youtu.be/nH05BCECCd8

>donken när elden stiger och Sverige går åt helvete
>>
>>53455009
är en klo 2 poäng plus eller minus?

frågar åt en vän såklart
>>
>dkn kloanon kommer aldrig vara ens lillebror man tar hand om och ser efter in till döden
Känns känslor
>>
File: fettot.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
22 KB, 480x360
>>53455009


JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53455073
Enda sättet du kan dejta med en klo är nog att redan från början vara jävligt öppen om att du har en klo och aldrig dölja det. Ge inte folk chansen att få en chock första gången de träffar dig. Det är ett första intryck du vill kontrollera bättre än sådär. Jag hatar t.ex. att få en chock.
>>
>>53455168
>dkn jag misstänkte att du faktiskt var min storebror för en sekund där

>dkn ingen storebror som tar hand om mig och ser efter in till döden
>>
>>53454945
>2d som jag fått från NS2D och en annan stormbögsvän.
Är alla stormbögar 2D-are nu?
>>
>>53454965
>knullat som djur

Egentligen så har väl djur generellt sett väldigt korta samlag. Antar att det uttrycket kommer mer från att hundar t.ex. inte utövar särskilt mycket finess och återhållsamhet under samlaget.
>>
File: svullo.jpg (20 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svullo.jpg
20 KB, 300x300
>>53455199
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT OMSLAG
>>
File: 1442372706102.png (971 KB, 597x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442372706102.png
971 KB, 597x596
>tråden är skit

jag ut
>>
>>53455216
döljer aldrig klon, som ni kanske märker.

Frågan är bara hur man tar upp detta på fnöske/kik/annan chatt?

"Hej, jag heter anon och jag har bara en hand!"
"Förresten, jag har bara en hand, kaffe imorrn?"
>>
>>53455233
Godnatt klois
>>
>>53455313
Skriv det i din presentation och anledningen till varför du har en klo. Det var medfött va? Skriv att du har massa roliga partytrick med klon.
>>
File: 1561786-lois.jpg (49 KB, 685x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1561786-lois.jpg
49 KB, 685x1024
>>53455320
föredrar att inte bli kallad klois favä, kan bara tänka på bild relaterad
>>
>>53455261
Majoriteten av de jag känner. En av dem har en 2d-flicka på armen
>>
>>53455368
>inte ha sparad snapchat bild "talk to the claw"
>>
>>53455313
Därför chattdejting är kasst favä. Ytligt som tusan och statiskt. Ingen naturlig miljö.
>t. aldrig använt fnöske
>>53455369
Rättvist nog
>>
>>53455374
STORA
ALIENERADE
VITA
MÄN

hur fan blev 2d en sådan outsidergrej
misstänker att det är just för att det innehåller sakerna publiken saknat i sitt liv
>>
>>53455368
>skriv det i din presentation
känns bara otroligt fånigt, men kanske det man ska göra det för att minska chock och öka mängden djuriska sexgalningar som vill ha klo i fittan?

>>53455408
>antyder att du har det

>>53455420
Känner faktiskt detsamma, men träffar inte direkt mycket nytt folk i min vardag tyvärr.

Tack anon :^)
>>
nbögade fram till nu utan att ha skrivit i tråden sedan igår natt.

hej
>>
>>53455553
Det sjuka är att du nog skulle vara högvaluta på BDSM-sidor.
>>
File: 1452479578452.jpg (64 KB, 600x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452479578452.jpg
64 KB, 600x789
Nattinatti
>>
>>53455637
Är det något man ska sträva efter eller?
>>53455738
g'natt!
>>
Behöver lite healing-2d efter clannad, några förslag?
>>
File: 1400123576237.png (487 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400123576237.png
487 KB, 900x900
>>53455578
uuuuuutttttttttt kvväääääääääääääää
>>
File: non non biyori.jpg (156 KB, 422x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
non non biyori.jpg
156 KB, 422x600
>>53455849
Non Non Biyori favä
>>
>>53455849
Barakamon.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LePaNDiie-w
medeltida death metal favä
>>
>>53455312
>>53455911
hatar att era namn är så lika
>>
>>53455911
Har redan sett men kan vara värt att återse favä
>>
>>53455943
Fast det är de ju inte?

>>53455945
Då rekommenderar jag >>53455928, den är också topp mys
>>
>>53455928
Okej, tack anon
>>
>>53455974
om man har dyslexi, jo.

Men godnatt tråden! ska upp kl 6,45
>>
File: 1486067899688.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1486067899688.jpg
25 KB, 400x386
>>53456027
>ska upp kl 6,45
t. nbög
>>
>>53455938
Rätt bra ändå.
>>
>dkn orkar inte spela klart något spel
:/
>>
File: 1452543461426.jpg (133 KB, 960x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452543461426.jpg
133 KB, 960x601
>>53456069
https://www.youtube.com/watch?v=VBJzj5geC_I
det är en jävla drog asså
började för ett år sedan med att lyssna lite semi-ironiskt
nu har det övergått i ren och skär autism
>>
>>53456193
>dkn låg exekutiv funktion
jvdk har typ 10 spel jag spelat men inte spelat färdigt, har inte ens något emot spelen i sig
>>
>>53455938
>Arany Zóltan
>dödsmetall
"Nej", men hon gör bra grejer. :3
>>
>>53456235
Bara breva i tråden. Jag älskar det.
>>
File: 1433440642197.jpg (544 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433440642197.jpg
544 KB, 2448x3264
>>53456298
tänkte på låtens mer """morbida""" tema som brukar vara vanligt i dödsmetall favä

>>53456398
https://www.youtube.com/watch?v=8iKOi34JCTk
>>
>>53456510
>tänkte på låtens mer """morbida""" tema som brukar vara vanligt i dödsmetall favä
Medeltida musik är överlag ganska morbid.
>>
http://www.liveleak.com/view?i=3a2_1452443227
hehe oj då
>>
Är det bök att förtära sin egna manssaft?
>>
>>53456822
Ja.
>>
>>53456822
Nej favä. Onani är ju inte bögigt.
>>
>>53456822
>Knappnytt 7, delen med frågestunden
>är jag äng?
osv
>>
>>53456822
f1h1
Får jag smaka?
>>
File: 1449599597135.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449599597135.gif
2 MB, 500x281
>>53456822
Protein är protein
>>
>>53456914
o-om du vill
>>
>>53456822
Slickar bort ifall jag får lite på fingrarna. Är det vanligt?
>>
File: WKIwBvK.jpg (84 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WKIwBvK.jpg
84 KB, 640x1136
Vem mer /raskrig/ här?
>>
>>53456995
V-vänta jag vet inte var jag lade strumpbyxorna och kjolen. Det vore lite bögigt annars ju.
>>
Ä-är det okej att ge upp plugget till en tenta om det mer eller mindre är garanterat att man inte kommer kunna tillräckligt för att klara den i tid?
>>
File: 1447969723408.jpg (80 KB, 312x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447969723408.jpg
80 KB, 312x445
>>53457333
Det är väl därför omtentor finns, ditt mähä. Jag tänker inte säga att det är okej, men jag har gjort så
>>
>>53457333
Har du tenta i Göteborg idag?
>>
>>53457388
Känner bara att det är kört och eftersom det är 3 timmar till tentan att jag lika gärna kan spara mig mödan och ge upp, och satsa på omtentan så klart :^)
>>
>>53457437
bara gör det
jag gör det hela tiden och min skolgång går jätte_bra llr nått
>>
>de vänstern

https://www.reddit.com/r/DebateAnarchism/comments/40e5wt/is_dgr_really_transphobic_yes_or_no/
>>
File: Vikinggroda.png (90 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vikinggroda.png
90 KB, 400x400
>dkn vodka och rysk hip-hop
>halv fem en tisdagsmorgon
Livet leker, grabbar.
>>
>>53457574
>rysk hip-hop
cявa?
>>
File: full führer.png (49 KB, 280x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
full führer.png
49 KB, 280x320
>>53457594
Nej, någon slags timmeslång mix med massa låtar. Calle länkade, topp bror.

https://www.youtube.com/watch?v=EAhLVTDr5Nk
>>
>>53457625
https://www.youtube.com/watch?v=lz7taVkUF0Q
>>
>>53457638
Pluton Svea är skräp, favä. :^)
>>
>>53457638
https://www.youtube.com/watch?v=eULeWt6bb8U
>>
>>53457032
>dkn ingen sö po v som ser ut som en flicka men tänker som en pojke
>>
>>53457671
>Pepe som söt storm2D-grod(...).png

inte särskilt söt favä
>>
File: 1419816442851.png (79 KB, 589x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419816442851.png
79 KB, 589x409
>>53457968
Det är skämtet. Den kommer från en av anons stormflickor.
>>
Carl, varför har du vänt på dygnet?
>>
File: 1448158127860.jpg (19 KB, 341x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448158127860.jpg
19 KB, 341x248
>>53458356
autism och ångest
>>
>>53458379
Var du på komvux igår?
>>
File: namnlös.png (174 KB, 387x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
namnlös.png
174 KB, 387x386
>>53458409
Nej, jag sket i den kursen. Har ett annat möte imorgon kväll
>>
>dkn 24 och fortfarande i komvux
Fick A i engelska 7, men också den enda kursen jag läste förra terminen... bara ~1200 poäng kvar
>>
>>53458488
Du klarar det anon.
>>
>>53458488
värt att få gjort favä
>>
vad betyder "gxf" och liknande inom schack?
>>
>>53458488
>dkn har 2 kurser som ska vara klara till den 15:e
>dkn har 4-5 uppgifter att göra
ta mitt liv, distans en skit
>>
File: 1448106634961.jpg (5 KB, 261x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448106634961.jpg
5 KB, 261x150
>>53457531
>They don't have a compelling reason if they proceed from the faulty premise that trans women are not women.
>>
Någon i Göteborg som vet om Patologin är multiple choice idag?
>>
>>53458762
vafan är patalogin
>>
File: 140424111032.jpg (140 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140424111032.jpg
140 KB, 960x960
>dkn ingen tränare
>>
>>53458895
Det var ingen stor bula på den svarta herren. Är små svarta verkligen acceptabelt på basketplanen?
>>
>>53458714
Om du har några psykiska problem/hinder kan du få skippa somliga steg i utbildningen utan att det påverkar ditt slutbetyg. (skollagen 20 kap. 38 §)
>>
File: 1455187037380.jpg (33 KB, 349x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455187037380.jpg
33 KB, 349x356
>dkn man stannar hemma och runkar istället för att gå på tenta
Vart gick allt så rätt?
>>
>>53458981
varför är du så intresserad om mannens genitalier anon
>>
File: 14481059806388.jpg (24 KB, 401x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14481059806388.jpg
24 KB, 401x372
>>53459359
>>
File: 1452526248096.png (686 KB, 473x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452526248096.png
686 KB, 473x704
>>53459359
vad ska mamsen säga
>>
File: 1441744724596.png (11 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441744724596.png
11 KB, 500x500
>>53459445
>bättre lycka på omtentan gubbenubben
>>
File: 1409185923779.jpg (13 KB, 272x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409185923779.jpg
13 KB, 272x252
>>53459359
Rannsaka dig själv
>>
What do you guys think of what I bought from the store today
>>
File: OK.png (170 KB, 443x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OK.png
170 KB, 443x450
>>53460035
Thread replies: 344
Thread images: 83
Thread DB ID: 428154[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.