[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 222
Thread images: 28
File: mljet.jpg (317 KB, 1800x1196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mljet.jpg
317 KB, 1800x1196
Prijateljsko izdanje :)
>>
>>53442399
This general is mad gay, shut the hell up. You know who makes these kinds of threads? Fags
>>
tako jebemu mater

po raz pierwszy w Polsce
>>
SRBI SU GENOCIDAN NAROD
>>
>>53442488
You would know one

...
oh BTW - get shot
>>
>>53442399
Dubsi za Mljet
Mljet za dubse
>>
ocenite me
>>
>prijateljsko izdanje
>posta mora na OP
odi u picku materinu vise
sage
>>
File: Srbijanac2.jpg (657 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srbijanac2.jpg
657 KB, 4320x3240
ja sam vuk...

JA JESAM VUK

HAHAHAHAHAHAHA
>>
>>53442518
dobro za tebe pošto si nekrofil
gubi se nazad na Kozari Bok ciganijo
i prestani kurit frku da te nebi stigla
>>
CROATS ARE NON EXISTANT NATION BASED ON PURE HATRED AGAINST ONE NATION, WHICH HAPPENED TO BE THE NATION WHERE THEY CAME FROM, A SERBIAN NATION.
>>
>>53442636
hahaha

servi BTFO
>>
>>53442636
.i.
>>
poljaci su izjebani hahahah iđemo dalje

>>53442674
kozari bronx do tokija ehee
>>
File: Ustaška Drina.jpg (23 KB, 571x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ustaška Drina.jpg
23 KB, 571x646
>>53442676
>kme kme kme
>the kme
hahahahaha

hahahah, servi još plaču od UstaškoHrvatskog dominiranja zadnjih 100+ godina njihovog """"naroda"""" hahahaha

lool
>>
>>>/pol/60691693
>>
>>53442399
e

tu smo

>>53442830
>>53442796
>>53442808
>>53442809
>>53442821
>>
>>53442781
top kek

nismo ih trebali tako jako!!!..

a dobro aj, bilo je "FUN"hahahaha

>servi
>ratovanje

the lel, the TOP LEL
>>
>Ovaj debil pokušava napraviti od Hrvata Australce
Mi nismo takvi
Mi ipak nismo toliki autisti
Mi smo reaktivni a ne proaktivni
>>
>>53442867
cigo
cig
cig
cigo
>>
>>53442636
HAHAHAHA

SERVES LADIES AND GENTLEMAN

AHAHAHA
>>
osjetim da netko prijavljuje postove

hmmmmmm hm hmmm
>>
>ladno lik lurkuje i nikad ne postuje da neseremo po njemu

znas ko si, javi se
>>
>>53442993
ja, mamu ti narkomani silovali ispod zmazanih stepenica
>>
>>53442993
smrdi na.. bol u stražnjici! hhhhh
>>
@53443097

L
O
L

>>53443186
gss
>>
Ehej, đeste ba raja?
Što se ne vratite na PanSlavic thread?
Smišljamo zastavu, baš je kawai.
>>
>>53442676
brm
>>
>>53443314
Jebi se
Ovaj debil radi sranja protiv poljaka
OJAČAJ OVO KLUPKO!
>>
>>53443262
kolektivni poljski guzobol! G$$
>>
Zasto hejtujete poljake?
>>
>>53443423
>kme kmeee hejtat će me druge države sa 4chana kmeeeeeeee
lmao doslovno si serve
>>
>>53443423
>OJAČAJ OVO KLUPKO
Kek
Brda su mi gotivni hrvatski bukvalni prevodi engleskih reči/izraza.
Kako da učinim isto?
>>
>>53443491
To je onaj koji stalno sere servi
Sada se kači sa svima
I stalno restarta ruter pa izbjegava ban
>>
>>53443423
ne prica >>53443314
o tome

nego
>>>/pol/60703751
>>
File: cigo.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cigo.jpg
9 KB, 480x360
>>53443499
Nema veze, ato si ti cig, cig, cigooooooooo

>>53443538
Činiš to upravo sada
Hvala
>>
>>53443545
pa kolko IP-eva ima on jebote hahah zar nije do sad istrosio , kakav car
>>
>>60703751
>>60703751
>>60703751
e ajmo rejdat ovo hahaha!!!
AJMO IH ZAJEBAVAT LOOOOOL

hahahaha MAMA VIDI MEEE hehehe mama triggered
>>
>>53442867

O
V
O

>>53441690
>>53441690

>>53441690
>>53441690
>>
>>53443755
eventualno ce mu ponestat
>>
>>53443613
A je l' imamo neku temu ili samo sranjepostujemo?
>>
>>53443545
oprosti ali to smo ja i moj prijatelj s kojim se dogovaram preko steama.
>>
trebo sam u svirače
>>
File: normiji.jpg (385 KB, 647x970) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
normiji.jpg
385 KB, 647x970
>>
>>53444102
>posta malu špoljaricu

ubi se čobane lofmao

>>53443810
>>53443810
ovo
>>53443810
>>53443810
>>
>>>/pol/60704040
tu smo
hhhhhhhhh
>>
Nek mi netko objasni porjeklo ja sam ja jesam meme.
>>
>ook nećeš nikad jebat a ideš prema 30oj
>>
>>53444405
porijeklo: hrvatska

KAO I SVE NA EX-YU PROSTORIMA
hahahahahahaa

>servi
>postojeći
>>
KEK!
Koliko je do jaja gledati englesku konstrukciju recenice sa srp.......khm, sa hrvatskim prevodom.

>ook nećeš nikad jebat a ideš prema 30oj


>servi
>postojeći

umirem
>>
sta smo docekali...
>>
>>53444578
>ciganini
>nema život
>restarta ruter jer je to jedina nadmoć koju je u životu okusio osim ono jednom kada je prestrašio nekog malog klinca u školi

Kad si jebo zadnji put?
Iskreno nam veli
>>
>>53444405
isti onaj srbin šta spama svaki dan crvati i one magazine koje "reklamira", sve da bi proizveo guzobol?
>>
>>53444707
jućer.., heh!

prekjućer!!!!
lolololololololol

>guzobol
>>
>>53444768
>laže a anoniman je
jadno dbi
koliko nisko možeš past?
jel bar ljudi pričaju sa tobom? u stvarnom svijetu, mislim?
>>
>>53444707
kaj sereš ti, profesor je vjerojatno jedini ovdje da je em jebo em da zarađuje velke pare
>>
>>53444883
>ciganini
Odsviraj nam jednu tužnu za jadnička nejebička
>>
>>53444883
hmmm ovo dbi roki moj
>>
>>53444883
slazen sa s purgerom
>>
>>53444870
>>53444955

e.. e ti!

bojim se da si... errrr.. da si guzobolan!!

haha

>>53444883
>jebo
sadašnje vrijeme molim haha
>>
dosadno mi je
>>
>>53445044
dubsi za cigu da ponese doma
nije bakar ali će poslužit
>>
>>53445146
a ja smrdim....................
>>
>>53445182
:(
>>
>freddy
>profesor
>bosanski posteri
formula za uništenje ex-yua
>>
File: 1377462567436.jpg (236 KB, 834x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377462567436.jpg
236 KB, 834x461
>mlk idem kod psihijatra sutra

jel bio neko, mu pomoglo ista? totalno sam posran i ne znam kaj cu pricat nakon 20 god. patnje, nadam se da ce mi dat neke tablete bar.
>>
>ljudski

ma top cec bre
>>
>>53445278
neš jebat....

LEL
>>
Ustaše, dajte neki vic?
>>
kad god vidim ovog jazavca >>53442058 pokrepam od smiha hahhahahaha
>>
File: Papa-Ivan-Pavao-II.jpg (195 KB, 816x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Papa-Ivan-Pavao-II.jpg
195 KB, 816x773
>>53445312
>ljudski
>>
>>53445278
ja sam bio u srednjoj zbog tučnjava
zajebavao se s psihijatricom
pa me otjeralo psihijatru
na kraju pričao o nogometu s psihijatrom 2 puta tjedno po 2 sata jedno pola godine
bilo ok jer sam dogovorio to usred nasatave
>>
>>53445394
idu židov, cigan, i serve u jasenovac
>>
>>53445394
Bio sam u Zagrebu na konferenciji i trebalo je da drzim govor, kada sam zavrsio govor ,poceo je aplauz i u publici svi !!!ustaše!!!
>>
>>53445520
to je smiješno ali nije vic nego anegdota
daj ponovo
>>
File: 1381249953821.gif (457 KB, 250x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381249953821.gif
457 KB, 250x208
>>53445564
ma nezzz al evo smiješnog gifa zato haha
>>
>>53445493
ne planiram se zajebavati bas jer ce me kostat minimalno 200kn/h
>>
File: 1446257497856.jpg (20 KB, 280x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446257497856.jpg
20 KB, 280x297
>>53445456
>Papa Ivan
>>
>>53445634
>plaća umnog židova
primi se ti posla ili tableta
ta jebena srednja klasa, stoka
>>
dize mi se kurac bez ikakvog razloga
ne razumijem
>>
>>53445394
nije bas vic vec vise anegdota.

naime, moji starci vec dvadeset godina na more idu u isto mjesto u srednjoj Dalmaciji - malo selo, znaju sve domace tamo itd.

nakon rata otisli moji tamo, sretnu 5-6 ovih lokalnih čiča kako, što bi dalmosi rekli ćakulaju. stadose da popricaju malo sa njima i govori stari: "sto je fino ove godine, nema muha", kad odgovara ovaj jedan Ante: "ee, nema vise srba nema ni muha"
>>
>>53445536
Tebra, zvao te Minimax.
Kaže hoće svoje sveže fore nazad, valjda mu ponestalo dole u paklu.
>>
>>53445666
ohai poop boy! hhhh
>>
>>53445745
HAHAHAHAHA JEBEM TI
>>
>>53445666
>666
uuuu dudldudl!! nice!!

can you post those pope pics here?

im on mobile and cant save them if not this thread please
>>
>>53445666
>666
papa ivan pavao potvrđen za antikrista
nikad ne bih rekao dbi
>>
>>53445723
Slabo...

Imam ja jedan.
Vozi se Mladić taksijem po Beogradu i zapriča se sa taksistom.
Taksista neki dobar čovek, opušten.
Na kraju razgovora pita ga Ratko "Kako se zoveš?"
Kaže taksista "Omer"
"Omer? A, reci mi, Omere prijatelju, odakle si ti?"
"Iz Srebrenice"
"Iz Srebrenice? Nemoguće..."
>>
>>53445916
hahaha ovo je dobro
>>
File: 1445115967511.jpg (67 KB, 494x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445115967511.jpg
67 KB, 494x681
samo high test hnnnnnnnng
>>
jebate ovi (poo)[lol]ljaci se upecaju ka ribice na sviže jutro u mome mistu doli kadi splita!hhhhh
>>
sad me ulovilo malo, jebote kakav ja to život imam?
sve je bevzeze, užas jebote
želim otići od svega, ne mogu biti više ovdje, ubija me ovo zemlja, ovaj život , ovaj grad
>>
>>53446153
evo ti pjesma da se smiris
https://www.youtube.com/watch?v=wOwblaKmyVw
>>
>>53445916
samo prenosim sta je covjek rekao. nisam ja ovo izmislio jbt. ako cemo vec o slabom to ti je slabo bez obzira sto ti ga >>53445944 dudla.

ovdje se ljudi zajebavaju s vicevima tipa: kad kupujes zemlju u srebrenici, gazda te pita hoces s kostima ili bez kostiju - daj nesto bolje jbt
>>
>>53446153
ko da bi ti drugdje bilo bolje
samo bi bio još jadniji u tuđoj zemlji
>>
e di je onaj majli poster sad me sjetilo.... UPIČKI!!
ne ozb haha
>>
>>53446247
Jbg, ovo je prvi koji mi je pao na pamet.
Znao sam ih ranije brda, ali sam u medjuvremenu poceo da se lozim na Jugoslaviju i zaboravio sam na bantz.
>>
ljudi ja mislim da bi se mi trebali pojebat, jedan grupni seks da izvedemo
>>
>>53446492
aj
>>
>>53446492
To su nasi stari radili.
>Tfk (Tvoja faca kada) Hrvatice su programirane da se loze na Srbe, kao sto su Srpkinje programirane da se loze na Hrvate.
>mfk ja sam oba :^)
>>
>>53446284
nije mi to sve u glavi nego ta jebena nemoć, želim raditi a odjebavaju me samo tako, od 30 zamolbi možda 1 me pozove na interview i onda se svaki put ponadam
tako je i sa ženskima, a pokušao sam sve od pristojno, preko veselog do toga da ih kao ovce tretiram
sve što pokušam ne uspijem, i kad pokušam ponovo opet sve isto
jednostavno nisam dobar za nikog i za ništa, ali jebem ti život tko mi onda ugradi ovu jebenu ambiciju
izludit ću
>>
>>53446619
Koje si godiste?
>>
>>53446612
da si tek vidio srpkinje u splitu ove godine poslje ultre

auuuu

baaaaaajo moj e, to su prave cure
>>
>>53446690
90'
>>
>>53446619
okupi jadnike poput tebe oko sebe i počnite krast i dilat drogu
kasnije ćete imat pare, a s parama i cure
>>
>>53446713
uh jebote da nisi malo prestar za 4chana?
>>
File: 1371713274210.png (66 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371713274210.png
66 KB, 625x626
>>53446800
>>
>>53446527
>>53446612
napravimo meet-up i deri do zore
nema seksa dok ne udare jaja od jaja
>>
>>53446839
lel, moze se protumaciti kao ebin b8, ali sam bio ozbiljan
>>
>>53446794
i past isprve

>>53446800
ma gazi me dok sam na dnu
>>
uh jebote da niste vi malo prestari za 4chana?
>>
>>53446702
Kidaju, a? Znam.
Ja dolazim u februaru u Split da nadjem waifu.
Jbg, slab sam na zemljakinje.

>>53446713
Tebra, ako ne ucis kodiranje (minimum za Javu), smatraj se nepismenim i vecnim tehnoloskim viskom.
Also,
>90
>ne juris '95-97
Sta si ti, neki peder?!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=J_MuBLuNswo
>>
>>53447024
>Tebra, ako ne ucis kodiranje (minimum za Javu)
evo baš sam gledam jebeni python, idem kao napravit neki projekt pa stavit na github pa da se vidi kako znam nešto
zar sam i to promašio?
>>
>>53447024
em kidaju em su ko cure dobre baš
da sam bio pametan mogo sam jebat jednu i to sam ziher

da tako i ja, jbga sretno bajo možda ti se posreći
>>
Cek cek cek jel to vidim neke pokusaje plebova da pricaju o programiranju??
>java
>python
ahhahaha *grabs popcorn*
>>
>>53447134
Ne, dobar si. Ja jos uvek nisam krenuo na pitona, ali planiram za koji mesec.
A sto se ostalog tice, ne placi, samo gadjaj klinke i sve je kul.
ILI
Dodji u Bg i samo kreni da pricas. Ribe otkidaju na Dalmatinski naglasak.
Ne zajebavam se, isprobao sam.
>>
sad ste me zainteresirali. koje ste vi godiste ovdje. bls no ebin meme replies
>>
>>53447276
98.
>>
ček ček ček jel ja to vidim neke zauvijek djevice da pričaju o kompjuterima?

hahahaha ček
*ufatim domačice"
aj aj aj
hahahaha
>>
>>53447276
91' ovde
>>
>>53447145
>em kidaju em su ko cure dobre baš
Zavisi na koju naletis, ima ih (naravno) svakakvih.

Ja sam vec rezervisao 2 klinke koje me kao cekaju. Mada, bitno je samo da udjem u spiku s pocetka, posle je mnogo lakse.
>>
>>53447276
88
moram prestat dolazit kek
sramota jebote
>>
da barem zaspim i nikad se više ne probudim
>>
>>53447240
>Cek cek cek jel to vidim neke pokusaje plebova da pricaju o programiranju??
>>java
>>python
>ahhahaha *grabs popcorn*

Bukvalno degenerik

Also, ako stvarno mislis da si master race sto si naucio kodiranje pre ostatka covecanstva, imaj na umu da crncuge u americkim zatvorima uce kodiranje as we speak.
Ne lozi se sinak.
>>
>>53447276
91
>>
>>53447276
>90
Poslednja generacija Jugoslovena reporting in.
>>
>>53447370
budeš se utopio ako si blzu ZG, prolom oblaka a snijeg se još topi
bit će sranja.. ako si malo izvan ZG
>>
>>53447338
>Ja sam vec rezervisao 2 klinke koje me kao cekaju

reeeeeeeee, pa kako? di te cekaju, u splitu?
>>
>>53447467
Da.
Jebiga, imao sam unfair advantage.
Regata Sv. Duje.
>>
>>53447240
>kodiranje
>sinak
ahhahahah bukvalno dobro je sto sam uzeo kokice
>>
>>53447459
pantovčak sorry
>>
>>53447276
95
>>
File: dra.jpg (96 KB, 659x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dra.jpg
96 KB, 659x438
>>53447306
>>53447366
>>53447407
>>53447455
picrel

>>53447294
za tebe sumnjam da si stavio 98' cisto da bi neko poletio da napise underage, pa onda shvati da 98 godiste je sad 18+. ako se varam, onda si ti ok
>>
>>53447565
Bolje se seti nekog vica sa ustašama i četnicima
>>
zašto više nema crnkinja u OPu
>>
>>53447276
'91
>>
>>53447805
ovo i mene zanima
>>
>>53447855
>>53447407
>>53447306
to je ta generacija zlatna!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DyXPdz8WWr0

Maльчик-гeй :3
>>
>>53447972
poljaci devastirani L M A O
>>
>>53448011
stvarno jesu butthurt
>>
File: 136510609652.png (201 KB, 500x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136510609652.png
201 KB, 500x321
здopoвo бpaтки, этo /pyc/ тpeд?
>>
CHORWACI TO KURWY JEBANE
>>
>>53442399
edicija bolja nego ona druga
>>
>>53448011
>devastirani
hrvoje, molim te
>>
Croatia is not a real country tbqh familia
>>
jel ovaj guzobolni poljak tek sad skužio da krivi konac spamma il? vrh vrh vrh
hahahahahah
>>
https://www.youtube.com/watch?v=AjDn18K8WNU

Haтaшкa :3
>>
Kek
Why are whores so cheap in Wroclaw Polan?
>>
>>53448566
bump for this
>>
>>53448566
>>53448594
you ever heard about expensive ukrainians? were outsourcing
>>
File: 1417039016897.jpg (17 KB, 480x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417039016897.jpg
17 KB, 480x449
>>53448484
>>
>>53448566

Serbian ones must be half the price, turk boy
>>
>>53448566
because they are from croatia bro
>>
JEBI NE VADI
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
File: papież brawo.gif (172 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papież brawo.gif
172 KB, 320x240
>be yugo
>be so subhuman you are literally more irrelevant and worthless than shithole like poland

congratulations, your lame ancestors who got buttraped by Turks, Gypsies and Albanians for centuries must be proud
>>
/polska - ex-yu/ merger kad?
>>
e moji Sloveni nikad od vas ljudi bit neće
>>
http://www.sibenik.in/sibenik/kako-su-sibencani-1990-probijali-barikade-u-kninu-da-bi-dosli-na-bowiea-u-zagreb/53713.html

ja bio
>>
poland is poor lol
>>
>>53448841
hvala HRu za nikole tesle

a ne, cakaj malo...
>>
>>53448961

>>53448360
>>
>>53448991

t. beta shitskin country that is even poorer and weaker than Pooland
>>
>>53448991
kuna novac evrope kad?
>>
>>53448991
>>53446107
>>
>>53448961
>prisiljen da posta pod bosanskom zastavom
top cuck
>>
>>53448779
>Serbian ones must be half the price, turk boy
>>53448805
>>53448870

Why all this butthurt?
I was actually curious.
>be me
>be in Wroclaw Arena for the NY (2011/12)
>Group of Polish girls walks up to me and my bros
>Two of them are 'mirin, desperate for some dick
>My friends and I ask how much
>LOLWUT?! We're not whores!
>mfw they're literally whores.
>We take them to our hostel
>Proceed to fuck them for the rest of the night
>A friend of mine leaves 20 E for a cab
>They take the money and leave, perfectly happy
Next time, I'm gonna ask them to pay me.
>>
polands is both small and weak... baka
>>
>>53449199
they must have had desert fever and crave some arab cock
>>
W co ostatnio gracie, zuszki?
>>
File: pustynny papież.jpg (36 KB, 481x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pustynny papież.jpg
36 KB, 481x383
>ex-yu

are you Christian Turco-Albanians or something?
>>
>>53449199
enyone can say exactly the same about any country and ask provocative way about it
>>
kiedy w końcu jebniemy atomówkę na bałkany?
>>
File: 1417039016898.jpg (87 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417039016898.jpg
87 KB, 480x360
>>53449361
>pustynny papiez
>>
>>53448991
haha
>>
>>53449427

myslę, że prędzej czy później Turcja sama ich wykończy
to są słabe i żałosne gówniane państewka jeszcze gorsze niż my
>>
>>53449298
>they must have had desert fever and crave some arab cock

Kek, you're so pathetic, your women would rather fuck dirty turks than you.

>>53449402
>enyone can say exactly the same about any country and ask provocative way about it

Wut?
I was genuinely curious you butthurt faggot.
>>
>>53449666
shut up you genocidal subhuman scum
>>
>>53449734
this lol
>>
JEBEM TI RESPONSIVE GOVNA POGANA JEBALI VAS TELEFONI
>>
lloll
>>
>>53449666
im jut trying to explain you are idiot
but i see there is no point cuz u wont udersteand anyways xD
>>
haha
>>
>>53449764
nemoj tako majku mu
danas svaki novi dizajn mora biti mobile-first
>>
>>53449817
>being Polish
>able to explain something
pick one

Also, I thought Polish butthurt was a meme, but turns out, you guys are literally SJW-tier of pathetic.
Shame, we could have been bros.
>>
>>53449997
što je niže to mi se više diže
nema seksa dok ne udare jaja od jaja
>>
File: c51.png (73 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c51.png
73 KB, 400x200
>>53449997
>dbi porodico
>moje strane
>>
>>53449900
Ma nek se jebu, bukvalno ne mogu da verujem da sam primoran na ovo sranje ovaj put. Te ovaj device te onaj, te portrait te landscape , bezi jebote i to sve zbog smradova normija. Jebeno sta treba, da pravim 20 media querija
>>
>>53450153
i moje isto
>>
>>53450158
brate koristi CSS framework, ko ce to sve rucno kodirat jesi normalan http://getbootstrap.com

imas 3 klase, col-sm-xx za mobilne, col-md-xx za tablete, col-lg-xx za velke ekrane i deri
>>
marš u pičku materinu pederu neotesani
>>
da ti jebem mater krvavu mutavu neotesanu
>>
>>53450249
ma jes kurac ko da ne koristim bootstrap ali ne moze tek tako, komplikovan je sajt, nije sve cetvrtasto pa da se samo tu uklapa lepo, boze sacuvaj
>>
https://www.instagram.com/serbiangirlsaregorgeous/

Sve izgledaju kao cigani i/ili kao trandze
>>
Di je onaj koji je isao se sastat s onom kurvom na crnomercu? Jel jebo?
>>
>>53450003

call me whenn you get kosovo back xD
>>
>>53451125
don't let these few beta virgins troll you dude
>>
File: 1409922187715.png (88 KB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409922187715.png
88 KB, 5000x5000
moram vas pohvalit ex-yu i.. i reći da vas volim!

kada vidim /balk/, ovog poljaka i zapravo bilo koje druge generale, ja vidim da je ex-yu te ex-yu posteri možda najzanimljiviji, najljepši i naj.. naj sve!

volim vas ex-yu, nevr čejnđ!
>>
>>53451125
why did you support Kosovo independence?
>>
>>53451170
i taman to napišeš kada iznad tebe jednaki-tier srbijanac piše ko najveći jazavac

heh
>>
>>53451191
for serbs butthurt
>>
>>53451076
ayyy lmao, nek javi valjal ista i cijenu
>>
https://www.youtube.com/watch?v=h0_APwdKQ6

nikad necete biti serbian
>>
koji je ovo kurac, sta poljaci rade ovdje??
>>
>>53451165
they cant but i like to argue for fun xD
>>
>>53451338
>koji je ovo kurac, sta poljaci rade ovdje
srają ci do mordy a co?
>>
exyu thread pripada sverigedradu, poljacima i hilu latinu
>>
a mogli bi ga si svi izdrkat međusobno
>>
>>53452795
sa povezima na ocima?
>>
Moj prijatelj iz srednje postao zvezda granda u medjuvremenu i odem na fb da vidim kakav je sad, gledam ima zenske fanove, ima slike sa njima, poruke cuda kurci palci...od autiste do jebaca za samo par pojavljivanja na televiziji
>>
>>53453028


takodje mi se mama navukla na fb i po ceo dan mi salje linkove sa alternativnih stranica o stetnosti koka kole, slatkisa, alkohola, cigareta i svega ostalog
>>
>>53453028
>>53453104
/blog
>>
>>53453175

svejedno je kvalitetnije nego 99 posto vasih govana
>>
benis
>>
Malo kasnonoćne zabave ;)

https://www.youtube.com/watch?v=X9vTBudeads
>>
File: 21460000.jpg (600 KB, 1646x2342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21460000.jpg
600 KB, 1646x2342
S 300
>>
>>53454873
Ko se posrao Karađorđu na glavu?
>>
>>5344262
LOL WUT / 10

hahahahaha serviiiii
>>
File: akon.jpg (60 KB, 625x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akon.jpg
60 KB, 625x417
>>53454873

soon
>>
https://www.youtube.com/watch?v=w-rv2BQa2OU

ovo su pravi frajeri slusali pocetkom devedesetih
Thread replies: 222
Thread images: 28
Thread DB ID: 402873[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.