[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 326
Thread images: 79
File: 1431293661123.jpg (447 KB, 965x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431293661123.jpg
447 KB, 965x767
edycja świń odpędzonych od koryta

https://www.youtube.com/watch?v=Rq4DrVATf5I
>>
ZDECYDOWANA ROZPRAWA Z SIŁAMI ZDRADY
>>
tylko memy memixy pozdrawiam kolegów z ursynowa
>>
DAWAĆ JUŻ TEN DZIEŃ SZNURA ile mam czekać
>>
File: 1396922889279.jpg (32 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396922889279.jpg
32 KB, 480x454
>>53430455
czy to ten słynny rosnący ogień
>>
File: screencap.png (2 MB, 1087x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
2 MB, 1087x815
no co tam, szKODniki
>>
>wykształcenie podstawowe
>>
boski Marian
>>
Gdzie słuchać dobrej publicystyki? Wiem co mnie spotka na Tok FM. Rozmowy w których nie sposób rozróżnić prowadzącego od gości bo wszyscy wspólnie pierdolą jak to kaczofaszym wprowadzają a jak to media i sądy były bezstronne i obiektywne za PO.

Nie chcę dostać raka.Czy jest alternatywa? Wiem że w Radiu Plus jest Ziemkiewicz ale dopiero w czwartek.
>>
File: 1437619726659.gif (84 KB, 147x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437619726659.gif
84 KB, 147x170
>>53430803
a taki mądry
>>
>>53430803
Ale poznaj jego życiorys zanim zaczniesz się śmiać, co?
>>
>>53430714
>tug maniek i andrzej seba postują do siebie w /polsce/
>>
>>53430873
>kulturysta
>UPR
>korwin
>narodowcy
no po chuju
>>
>>53430824
posluchaj obu stron i wyrob wlasna opinie
>>
Jaka polska piosenka ma najlepszy test? IMO ta na pewno znajduje się w czołówce - tak dobra, a tak niezrozumiana wśród tych którzy ją wykorzystują:

https://www.youtube.com/watch?v=-YGS9vhmFS0
>>
>>53430823

sympatyczny typ
obaliłbym z nim flaszkę (o ile by mi nie wpierdolił)
>>
>>53430714
czy ja tam dobre widzę zaklejoną białym papierem kamerke
>>
>>53430455
lol who would invite that crazy fuck?
>>
>>53431047
najpierw ojebalby ci flaszke a potem ryj
>>
>>53430983
Jego ojciec się rozchorował, musiał przerwać naukę w III liceum i prowadzić rodzinną firmę.
>>
File: 1336897468942.jpg (117 KB, 492x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336897468942.jpg
117 KB, 492x492
>>53431095
lol who invited this crazy fuck here?
>>
>>53431124
A potem już nie mógł wrócić?
>>
>>53430983
A-ale co jest złego w kulturystyce?
>>
co anony widzą w memkiewiczu?

dosłownie pilipiuk piszący publicystykę
>>
File: 1451999964440.jpg (309 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451999964440.jpg
309 KB, 500x706
ANIME
>>
File: 635628958205845869.jpg (94 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635628958205845869.jpg
94 KB, 1200x800
>>53431055
tylko lemingi nie zakrywają
>>
File: shot.jpg (49 KB, 535x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shot.jpg
49 KB, 535x305
>>53431095
folksdojcz wykryty
>>
anony kurwa mam dosyć
ile kurwa można postować zdjęcia suk
joemonster.org to praktycznie strona porno, wrzucają do galerii zdjecia tylko dlatego że "ooo fajna suka"


Kurwa mać jebane prymitywy
>>
>>53431163
Kulturystyka to najgorsze pedalstwo dla pedałów. Nawet geje się wstydzą być porównywani z kulturystami.
>>
>>53431124
a chuj mnie to
jest niewykształcony i jest kretynem (co udowodnił najpierw idąc do korwina a potem do narodowców)
antylewackie hasła każdy głupi może głosić
>>
>>53431046
https://www.youtube.com/watch?v=oVbZqH2vO6A
>>
>>53430824
Ej, ale czemu wy nie chcecie mieć prawdziwe bezstronnych mediów, tylko wolicie usprawiedliwiać, że kiedys też nie były bezstronne?
>>
>>53431251
Osiągnął więcej niż ty
>>
File: 1434122948624.png (28 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434122948624.png
28 KB, 200x200
>>53431055
top kek, Marian jest zredpillowany
>>
>>53431170
Zabawny, cyniczny, skłonny do krytyki także swojej opcji politycznej, propagator krakowskiej szkoły historycznej i typowo przedwojennego konserwatyzmu/nacjonalizmu któremu daleko od gromkopierdności PiS-u której niechęć jest chyba głównym motorem napędowym lemingów.
>>
>>53431251
>antylewackie hasła każdy głupi może głosić

I każdy każdy głupi je głosi - poezja
>>
>>53431249
Widzę że się znasz (a raczej znasz środowisko), to się nie będę kłócił.
>>
>>53431251
>>
>>53430455
thank you OP you made my day
czołem wielkiej polsce
>>
>>53431279
Ponieważ bezstronne media sa nieosiągalne
Jak nie będą pod kontrolą rządu, to opozycja im naobiecuje dotacje albo coś i będą odpierdalać to co teraz

Media pod nadzorem rządu są bardziej obiektywne niż to co teraz
>>
>>53431320
>maseczki higieniczne
>>
File: 1451911851440.png (9 KB, 224x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451911851440.png
9 KB, 224x199
>>53431206
ANIBE
>>
>Prawica - liczni i głupi
>Lewica - mądrzy i nieliczni
>>
>>53431055
>ThinkPad
ale że lenovo instaluje backdoory to ty wiedz
>>
>>53431368
Jebać bakterie
>>
>>53431396
ale ja też zakrywam
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53431390
>Lewica - mądrzy
>nieliczn
>>
File: youre waifu.png (50 KB, 1328x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
youre waifu.png
50 KB, 1328x552
>>53431384
ANIKUKURYKU
>>
>>53431279
Taki poziom goebbelsowskiej propagandy nie będzie już osiągalny. Paradoksalnie teraz są większe szanse na bezstronne media bo ciężko by było gorzej a też PiS nie ma tylu dziennikarzy, z resztą ci z Republiki nie chcą przechodzić. A nawet jeśli to i tak będzie równowaga bo reszta to i tak PO-wsko-Nowoczesny ściek.
>>
File: 1450375395916.jpg (185 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450375395916.jpg
185 KB, 2048x1536
http://www.piens.pl/kto-jest-kim-piekne-opracowanie-postaci-kod/

pol miał rację
>>
>>53431478
>i z Republiki nie chcą przechodzić
dziwisz się? siedzą w niszowej stacyjce, gdzie każdy widz się z nimi zgadza, bo inni nawet nie mają pojęcia o istnieniu tv republika. co sie mają wystawiać na pośmiewisko publiczne?
>>
Popieram KOD zuchy
>>
To kto przejdzie z Republiki?
>>
>>53430543
Skurwysynów to cioty i zjeby żbsz
>>
>>53431522
>muh żydzi
ja jebę
połowa polaków ma jakiestam pochodzenie żydowskie
>>
>>53431651
Ja tu mieszkam, ale niezameldowany. Niezameldowany to chyba nie pedał, co zuchy?
>>
>>53431602
Gociek i Ziemkiewicz mają niesamowitą chemię. O wiele lepiej się nich słucha niż tych wszystkich siermiężnych piewców jedynie słusznej partii no i ich stronniczość jest dużo lżejsza i z jajem. Mało profesjonalnie ale przynajmniej nie ma się ochoty zasnąć.
>>
>>53431623
dlaczego media tak forsują tego swetru, wyjaśni mi to ktoś?
>>
>>53431602
Jakoś nie boją się wystawiać na tłiterach, w czasopismach i jak czasem chodzili do publicznej jak Zmemkiewicz i Warzecha. I dobrze im szło.
>>
File: 1391661819874.jpg (415 KB, 600x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391661819874.jpg
415 KB, 600x623
>>53431697
może takie lewackie gnoje jak ty mają
>>
File: 1450623975996.gif (529 KB, 214x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450623975996.gif
529 KB, 214x362
>>53431478
>Tug gdy nie oglądasz telewizji od 10 lat i nawet nie wiesz o co chodzi
Polecam tak czynić.
>>
>>53431699
Gówno nie musi się w kiblu meldować aby być gównem.
>>
File: 1441294474225.webm (184 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441294474225.webm
184 KB, 960x540
>>53431623
masz tu (You) prowokatorze
>>
>>53431705
>Ziemkiewicz
>człowiek tak nieudolny, że nawet mu się nie udało zrobić z siebie mema

http://www.uziemkiewicza.pl/memy
>>
>>53431522
nie rozumiem
>>
>>53431478
>ci z Republiki nie chcą przechodzić
serio? nie wiedzą że wybory wygrane czy co?
>>
>>53431790
>Zmemkiewicz
>nie mem
>>
>>53431712
Bo nie ma drugiego polityka, który byłby tak charyzmatyczny, inteligentny i elokwentny jednocześnie.
>>
>>53431930

Aż tęsknię za czasami kampanii wyborczej i momentami jak masakrował korwinowców/kukizowców.
>>
File: 1448024924809.jpg (258 KB, 1075x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448024924809.jpg
258 KB, 1075x473
>>53431930
masz tu (You) prowokatorze i idź
>>
>>53431930
>byłby

raczej *wydawałby się* bo przecież to debil
>>
Petru Swetru.
Ale mu powiedziałem.
>>
>>53432195
Ale dojebał do pieca.
>>
File: bubblefrogu.png (485 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bubblefrogu.png
485 KB, 600x600
>>53431930
TO

Petru to taki tusk na sterydach. Kogoś takiego nam właśnie trzeba dla dobra Polski.
>>
czym się różni PiS od PO poza tym że PiS nie chce imigrantów
>>
File: 1452109811514.jpg (4 MB, 8000x8000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109811514.jpg
4 MB, 8000x8000
>>53432102
>główny ekonomista w BRE Banku i w PKO BP
>debil

Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
File: 137593505137.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
11 KB, 250x247
https://www.youtube.com/watch?v=L47J4I522og
>>
>>53432330
koriab ale wędkować to się naucz
>>
>>53432330
Niczym, a PiS tylko udaje, że ma coś przeciw imigrantom, bo to się dobrze sprzedaje.
>>
File: 1442748827020.jpg (36 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442748827020.jpg
36 KB, 250x250
>>53432391
Jesteśmy poważnymi ludźmi.
Ta manifestacja jest poważna.
>>
>>53432330
W PO byli ludzie, którzy nad dobro kraju przekładali własny interes. W PiS są ludzie, którzy mają własną wizję dobra kraju. Osobiscie wolałem już tych pierwszych.
>>
>>53431930
To
>>
Ale żal ten KOD i jakiś Petru śmieć.
>>
>>53431930
Kto tutaj /petru2019/?
>>
a ja nie lubię i kodu i pisu

możecie mi naskoczyć
>>
>kolęda
>ksiądz ma na szaliku papieża polaka
>próbuję się nie śmiać przez cały czas
O kurwa, to wasza wina.
>>
>>53432391
>ta ekspresja obu gości
>>
File: 大鬼.jpg (18 KB, 216x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
大鬼.jpg
18 KB, 216x188
>>53430455

Dear Polish friends:

What's the situation like in Poland right now? Are people supporting the government against the accusations? What's the atmosphere?
>>
File: Marian Gaweł.jpg (32 KB, 322x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Marian Gaweł.jpg
32 KB, 322x425
>>53432603

https://www.youtube.com/watch?v=ct2HkLYltws
>>
File: swiatsiekreci.jpg (25 KB, 556x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swiatsiekreci.jpg
25 KB, 556x370
Czy ktoś to ogląda?
>>
>>53432511
>W PO byli ludzie, którzy nad dobro kraju przekładali własny interes.
to chyba jak kurwa każdy
>>
>>53432391
sami młodzi ludzie, przyszłość narodu
>>
Wytłumaczcie mi jak to możliwe, że jak wyszła sprawa z frankowiczami, to cała /polska/ i wykop krzyczały, że to frajerzy, którzy sami są sobie winni, a gdy tylko PiS i korwin zrzucili winę na Petru, to nagle /polska/ i wykop uważają, że frankowcy to biedni poszkodowani ludzie, których oszukał Petru?
>>
>>53432574
ja. i /biedroń2020/
>>
>>53432684
Na demonstracje chodzą tylko stare babe i kibole. Kibole są za głupi, żeby isc na demonstracje KOD therefore stare baby.
>>
>>53432643
one half of the country elected racist fascists and the other one is crying
>>
>>53432734
nie wiem, zapytaj swoich kolegów z wykopu
>>
>>53432661
próbowałem ze dwa razy. gówno jakich mało, młynarska nadaje się najwyżej do prowadzenia koncertów w opolu
>>
>>53432734
a co ma petru do frankowiczów?
>>
>>53432643
>What's the situation like in Poland right now?

shit like always, m8
we are being fucked by the same people since 1945 just officially with different views and agenda
>>
>>53432734
>/polska/ i wykop
w obu tych "mediach" srednia wieku to pewnie jakies 16 lat więc nic dziwnego ze dają się manipulować byle idiotom jak korwin
>>
>>53432643
It's boring except that the losing party and the journalists who supported them are extra butthurt and cry on Germany's shoulder. It's hilarious. So actually now that I think about it. Everything's realy good.
>>
>>53432643
We're dying on the streets en masse. It's literally worse than german occupation during WW2
>>
>>53432812
przynajmniej pkb nam skoczył : ^ )
>>
File: 1442303032396.gif (995 KB, 280x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442303032396.gif
995 KB, 280x201
>odpisywanie proxy-kunowi
>>
>>53432892
nie wszyscy japonczycy tutaj to proxy
>>
>>53432780
No przecież was pytam
>>
>>53432892

TWÓJ STARY TO PROXY-KUN HY HY HY HY HY HY
>>
>>53432763
>>53432812

Sounds normal

>>53432849

Sounds good

>>53432885

Please invade Germany.
>>
File: 137593505126.jpg (19 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505126.jpg
19 KB, 396x385
na początku byłem sceptycznie nastawiony do pisu, ale jeśli stare komuchy i żydostwo mają taki potworny strach, to sprawy muszą iść w dobrym kierunku
>>
File: 1452254215804.png (62 KB, 828x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452254215804.png
62 KB, 828x626
>>53433013
>Please invade Germany

soon, senpai
>>
>>53433041
>stare komuchy
>mają potworny strach
>>
PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE NAJLEPSZE WYKSZTAŁCENIE

TYLKO NARÓD
>>
>>53433098
hop siup >>53432391
>>
>>53432797
kilka lat temu chodził po klubach nocnych, przysiadał się do stolików i udawał miłego gościa. jak rozmówcy wychodzili do łazienki, wrzucał im GHB do drinka, a potem wymuszał podpisanie kredytu walutowego
>>
>>53432734
>a gdy tylko PiS i korwin zrzucili winę na Petru, to nagle /polska/ i wykop uważają, że frankowcy to biedni poszkodowani ludzie, których oszukał Petru?
nie mówię za całą /polskę/ ale frankowiczów miałem akurat w dupie

szkaluję Petru za bycie post-Balcerowiczowym "liberałem" z pomysłami na OFE i podatki rodem z początków XX wieku
>>
Interwencja Bundeswehry w Polsce kiedy?
>>
>>53433149
nie, lepsze """""wyższe""""" z europeistyki albo zarządzania lub też studia gender
>>
>>53433274
>Bundeswehra
>zdolna do czegokolwiek
>>
>>53433270
>za bycie post-Balcerowiczowym

A co takiego złego zrobił Balcerowicz zuchu, hmm? Poza tym, że zapewnił Polsce najlepszy start ze wszystkich krajów post-komunistycznych?
>>
>>53432763
You are a fucking idiot.
>>
>>53433274
mają problem, bo jakby cała Budeswehra (czyli te 2-3 dywizje) weszłyby do Poznania to w Niemczech nie zostałby prawie nikt żeby bronić kobiet przez piaskowymi murzynami
>>
File: Bait.png (114 KB, 955x957) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bait.png
114 KB, 955x957
ITT:
>>
>>53433270
>szkaluję Petru za bycie post-Balcerowiczowym "liberałem" z pomysłami na OFE i podatki rodem z początków XX wieku
liberalizm nie zadziała w polsce
>>
>>53433356

KIM IL-SUNG DAEWONSU MAN-MANSE
김일성대원수 만만세
>>
>>53433327
Na suchy chleb nie łowimy
>>
File: trigger-04.jpg (15 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trigger-04.jpg
15 KB, 560x420
>>53433395
ocenzuruj to słowo na P
>>
File: Tired Sadfrog.png (111 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tired Sadfrog.png
111 KB, 306x306
>"ej anon a ty masz fejsa?"
>"Nie."
>"to weź załóż hhe"
>"Nie, facebook jest rządzone przez żyda który sprzedaje informacje prywatne korporacjom i aktywnie wspiera cenzury opinii."
>"TO TY NIE LUBISZ ŻYDÓW? ALE JA MAM KOLEGE Ż-"
>"Tylko zionistów."
>od teraz jestem "ten koles co nie lubi żydów"
Mam na co zasłużyłem, ale chce żeby ten mem się skończył, bo nikt nie wybiera gdzie się urodzi, ale wybór czy chcesz być machiavellianskim chujem co chce jak najgorzej dla wszystkich oprócz Izraela należy tylko do ciebie.
>>
>>53433149
Kowalski w praktyce ma wykształcenie takie same jak wszystkie robaki polskie które zdały maturę i nie poszły na studia.
>>
File: 1427074974820.jpg (145 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427074974820.jpg
145 KB, 1111x597
>>53433356
KEK
>>
>>53433350
Ale... ale przecież Lepper mówił, że Balcerowicz zły...
>>
>>53433356
fajny proxy : ^ )
>>
File: 1449211660279.jpg (97 KB, 600x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449211660279.jpg
97 KB, 600x793
>>53433188
>tug redaktorzy z TV Republika przechodzą do TVP
>tug teraz na Republice lecą głównie telezakupy Mango
>tug TVN jest teraz telewizją niepokornych

W końcu nikt nie nazwie mnie konformistą na czteryczanie. Przecież nie wspieram już reżimu. Może Tadlę wezmą do TVNu i tą drugą blondynę. Wtedy faktycznie wszystkie fajne dupy będą robiły tylko w TVN i nie będę musiał oglądać innych stacji dla jednej czy dwóch prezenterek.
>>
>>53433459
Czy to ten słynny anon-żydofob?
>>
>>53433356
#REKT
>>
>>53433350
chyba kpisz zuchu

odebrał Polsce cały potencjał przemysłowy i gospodarczy wyprzedając za bezcen państwowy majątek (i nazywając to chamsko prywatyzacją i kapitalizmem) i zamykając w cholerę fabryki samochodów, huty, kopalnie i inne biznesy "nierentowne", które definitywnie skazały kraj na import towarów i ropy z zagranicy aż po kres czasu
>>
>>53433459
>nielubienie żydów

spłoniesz w piekle zuchu
>>
>>53433459
boś chujowo dobrał słowa
>to weź załóż hehe
>nie, nie zgadzam się z ich polityką, szczególnie naruszaniem prywatności i praw autorskich
>>
>>53433509
Tak, witam, ciągle gdy widze obrazek Hitlera to płacze, bo wiem że go zawiodłem.
>>
>>53433346
bardziej zdolna niż polska armia
>>
File: 1442218788898.gif (3 MB, 386x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442218788898.gif
3 MB, 386x232
>>53433459
> aktywnie wspiera cenzury opinii
> na pejsbuku przez tydzień wiszą wydarzenia o igrzyskach smierci imigrantów
> aktywnie wspiera cenzury opinii
>>
File: Untitled.png (46 KB, 1334x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
46 KB, 1334x380
pamiątka dla potomnych
>>
>>53433523
To pokaż który kraj post-komunistyczny zrobił swoje przemiany lepiej
>>
>>53433459
>odpowiadanie ludziom w taki sposób
>>
gdy mi pała staje
wale pod hentaje
>>
>>53433570
>tydzień
#wow #whoa
>>
>>53433459
Chuja może sprzedać jak nie będziesz rozdawał tych informacji jak 500 zeta cyganom. Co ty kurwa, numer karty kredytowej podajesz na facebooku czy jak?
>>
File: 1449449889409.jpg (515 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449449889409.jpg
515 KB, 2048x1365
USA USA 2bh
>>
>>53433617
Nie powinno ani jednego dnia żbsz.
>>
>>53433581
i co w tym takiego niezwykłego jakis cebulak założył proxy no i co
>>
>>53433543
powiesz to normikom, a oni dalej nic

no normalnie jak do ściany, zero autorefleksji
>>
>>53433570
>na pejsbuku przez tydzień wiszą wydarzenia o igrzyskach smierci imigrantów
...Zanim są usuwane przez moderacje a użytkownicy banowani za rasizm.
>>
>>53433523
>zamykając w cholerę fabryki samochodów, huty, kopalnie i inne biznesy "nierentowne"

I bardzo dobrze zrobił. Te komunistyczne molochy nigdy nie były rentowne i pożerały pieniądze.
>>
>>53433626

May warriors of Mexico and Africa cuck your nation eternally. Unless Frozen sequel is great.
>>
>>53433523
inaczej się zrobić nie da, albo prywatyzacja, albo 'ratujesz' przemysł z pomocą oligarchów

i nie wam jak ty ale ja wolę pierwszą opcję
>>
>>53433443
p*awie
>>
>>53433671
to

ale nie, najlepiej trzymać bezużyteczne zakłady
tylko dla pracy za pieniądze z kosmosu
>>
File: 1450658622704.gif (1 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450658622704.gif
1 MB, 400x225
>>53433680
>Unless Frozen sequel is great.

It won't
>>
>>53433667
No i dobrze, takie tresci są niezgodne z prawem.
Co w tym dziwnego?
>>
>>53433583
Słowenia, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Czechy i w umiarkowanym zakresie Rumunia, Bułgaria i Estonia

w tej kolejności
>>
>>53433041
to
Jeszcze bazowany Putin nas chwali, za P* to byłoby niemożliwe.
>>
>>53433664
no i trudno. trzymasz się swojego zdania i tyle
https://www.youtube.com/watch?v=t7tA3NNKF0Q
>>
File: laughing whores.png (490 KB, 449x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing whores.png
490 KB, 449x401
>>53433749
>Słowenia, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Czechy i w umiarkowanym zakresie Rumunia, Bułgaria i Estonia
>>
>>53433621
>Chuja może sprzedać
Dobry goju, korporacje interesuję na co patrzysz, z kim rozmawiasz, o czym, i po co.
Może ty nie kupisz najnowszego ajSrona 666, ale inny normik kupi, bo pół roku temu mówił jak fajny jest aple i że wydałby nawet 5 kafli na zjebany telefon bo ma logo ugryzionego jabłka.
>>
>>53433523
>odebrał Polsce cały potencjał przemysłowy i gospodarczy wyprzedając za bezcen państwowy majątek (i nazywając to chamsko prywatyzacją i kapitalizmem) i zamykając w cholerę fabryki samochodów, huty, kopalnie i inne biznesy "nierentowne", które definitywnie skazały kraj na import towarów i ropy z zagranicy aż po kres czasu
A co miał kurwa zrobić? I ty myślisz że co że te wszystkie zakłady były coś kurwa warte? Jak one miały konkurować z Zachodem? Prawda że były zakłady sprzedawane ze śmieszne ceny (złotówka) ale kupujący automatycznie byli też zobligowani do zainwestowania milionów w modernizację.

Balcerowicz uruchomił nam kapitalizm co oznaczało że tak, że sprzedał kraj dlatego że Zachód miał kapitał a my nie. Tak działa kapitalizm. Wadą jest fakt że niekoniecznie to dobre dla suwerenności kraju.
>>
>>53433726
God Bless America.
>>
>>53433808
Nie on.
Estonia na 100% zrobiła to lepiej.
>>
>>53433395
>on mysli ze w dzisiejszych czasach wojny beda toczyc sie w okopach
Niemcy juz rozjebaly polske bez wystrzelenia ani jednej kulki. Cala zachod zainfekowal nasz rynek takimi korporacjami ktore nie dosc ze prawie za darmo tutaj operuja to jeszcze sraja na jakiekolwiek polskie skutecznie uzalezniajac nas ekonomicznie. Takiego pasozyta nam sprzedali i jeszcze maja czelnosc mowic ze nas "dofinansowywuja" podczas gdy jestesmy ruchani w dupe. A takie lemingi z zachodu w to wierza i mysla ze maja racje.
>>
>>53433726

No it must be good, it's the only reason keeping me alive...
>>
>>53433749
>Słowenia, Czechy, Słowacja, Estonia
mieli mniej zjebanych komunistów, bogatsze w '89

>reszta
biedniejsza od Polski

#wow
>>
File: 1.jpg (106 KB, 817x979) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
106 KB, 817x979
>>53433726
>implying
>>
>>53433749
>Bułgaria
zuchu, co? toż tam wszystko mafia trzyma od samej przemiany, a emerytura wystarczy na tydzień życia. średnia pensja na trzy tygodnie
>>
>>53433818
A googla używasz? No, to wypierdalaj. Myślisz że niby czemu dzisiaj na każdej stronie wita cię komunikat o ciasteczkach?
>>
>>53433671
>>53433685
jakby ludzie tacy jak Balcerowicz byli prawdziwymi ekonomistami to wiedzieliby że zamykając hutę wpływasz na wzrost ceny stali, zamknięciem kopalni na wzrost ceny energii itd.

nie wystarczy tylko sobie wpisać do excela wzoru na próg rentowności i zamykać wszystkiego jak leci - kurwa zuchy

pytanie tylko czy Balcerowicz naprawdę działał na szkodę kraju z pełną świadomością, czy jest tylko zwykłym idiotą

>>53433685
prywatyzacja to nie jest to co zrobił balcerowicz

Balcerowicz podzielił i wyprzedał za bezcen majątek publiczny (co starczyło na 20+ lat funkcjonowania państwa bez długu), a fabryki zamknął
>>
Ehh, anony, chyba znormikowalem sie ostatnio. Nawet nie chce mi sie wchodzic na czany i ostatnio zaczolem sluchac gownopopu. Pomocy, zuchy.
>>
żbsz komunizm to najlepszy ustrój
>>
>>53433818
Czym jest ghostery i no-script?
Jak się ma trochę oleju w głowie to można sobie używać facebooka bez obaw o profilowanie.
>>
File: 1443762332078.png (537 KB, 1376x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443762332078.png
537 KB, 1376x2048
>>53433442
A-ale dlaczego?
>>
File: 1451650655462.jpg (469 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451650655462.jpg
469 KB, 640x480
ehh anony co zrobić jak mi się ciągle w głowie kręci

regularnie jem piję dużo wody ruszam się i nie mam depresji więcej niż wy wszyscy
>>
>>53433997
>zamykając hutę wpływasz na wzrost ceny stali, zamknięciem kopalni na wzrost ceny energii itd.

No kurwa weźcie mnie trzymajcie. Kogo wy kurwa wpuszczacie zuchy do tej /polski/
>>
>>53434030
spierdalaj
>>
>>53434088
przestań ćpać
>>
>>53433997
ale o to chodzi anonie
demoludy miały absurdalne ilosci przemysłu ciężkiego, który nie był potrzebny do niczego nikomu
>>
>>53434065
Ale po co?
Facebook nie ma NIC co by mnie interesowało, po co mam wchodzić na strone pełną filmików którzy normiki widzą tylko bo ich kolega normik widział, bo ich inny kolega normik, ale troche cwańszy ukradł z youtube i z uploadował ma fejsra, albo inną mentalną regurgitacją normików którzy nic nie widzą, ale i tak mówią o temacie którym nie mają żadnego pojęcia.
Nie interesują mnie też żadne ciekawostki o jebanych celebrytach czy gałce nogowej.
>>
>>53433997
>jakby ludzie tacy jak Balcerowicz byli prawdziwymi ekonomistami to wiedzieliby że zamykając hutę wpływasz na wzrost ceny stali, zamknięciem kopalni na wzrost ceny energii itd.

O jebany. Otwórzmy po 100 fabryk wszystkie w Polsce. Chuj, że nie opłaca - pieniądze na utrzymanie się wydrukuje czy coś tam.
>>
>>53434088
za mało ćpasz po prostu, synek
>>
File: 1156353229.jpg (120 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1156353229.jpg
120 KB, 1024x768
EH ANONY ANONY
>>
ITT: naziole i neoliberałowie
co za naród
>>
>>53433671
To. Do tej pory pamiętam taką popularną opowiastkę, o tym jak ruscy przywozili do Polski stal, żeby Polacy budowali statki, żeby Ruscy mieli na czym przywozić do Polski stal.
>>
>>53434119
magister ekonomii tutaj

>>53434157
no z tym że teraz nie mamy praktycznie żadnego przemysłu ciężkiego

jeden
>muh KGHM
to trochę za mało żbsz

na polskiej giełdzie są praktycznie same banki i zakłady ubezpieczeń

gdzie te fabryki samochodów ja się pytam?
>>
>>53434241
panie owsik kiedy będe mógł przyjść znowu po rikitikinarkotyki
>>
>>53434189
>po co mam wchodzić na strone pełną filmików którzy normiki widzą tylko bo ich kolega normik widział, bo ich inny kolega normik, ale troche cwańszy ukradł z youtube i z uploadował ma fejsra, albo inną mentalną regurgitacją normików którzy nic nie widzą, ale i tak mówią o temacie którym nie mają żadnego pojęcia
czyli mówisz, że tam pełno memów i gównopostowania?
>>
>>53434310
ale ja jestem dumnym komunistą
>>
dobrze jest wypić dwa piwka pod wieczór
>>
>>53434310
anarcho-genderyzm tu
>>
akurat pejsbuk jest bardzo fajny, jeżeli wiesz co lajkować
no i nie wstydzisz się samego siebie przed ludźmi
(ale można tak ustawić, że nie da się ciebie wyszukać, ani wejsc na profil przez link nawet)
>>
>>53434189
Po nic. Tak tylko wspomniałem.
Używam chyba tylko dlatego, że pozwala w jednym miejscu mieć wszystkie newsy o rzeczach, które mnie interesuja. Sprawdza się doskonale. Nawet sobie specjalnie zajebałem fejkowe imie i na zwisko, żeby mi nikt znajomy nie truł dupy.
>>
>>53434369
*dwa winka 0,5l
>>
File: 1448607984681.jpg (74 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448607984681.jpg
74 KB, 1024x576
>>53434030
Hentaie. Mi zawsze pomagają
>>
>>53434223
jak zamkniesz wszystkie fabryki efekt będzie równie skrajnie negatywny jak przy otwarciu miliarda zuchu

stosunek ceny do ilości ma kształt hiperboli
>>
>>53434302

o kurwa
konkretnie
>>
>>53434369
>dwa

szanuję tych którzy umieją się zatrzymać na takiej liczbie. jak już zacznę to muszę paść
>>
>>53434316
no ale po co ci przemysł ciężki, jak są chiny?
>>
>>53434369
zawsze jest dobrze wypić piwka
>>
>>53433855
>>53433909

>having faith in Disney.

After what they did to Pixar you people still trust them ?

They are already on track to destroy Star Wars too.
>>
>>53434377
to. wyłączasz wyświetlanie kretynów, dopasowujesz ustawienia prywatności i jest nieźle
>>
>>53433749
Słowenia startowała z $8699 per capita w 1990, my z $1547. Ale Słowenia to zły przykład akurat.

Słowacja z $2217, Węgry z $3186, Litwa $2816, Czechy $3365, Łotwa $2788, Estonia $3365, Bułgaria $2377, Rumunia $1650.

Tak więc startowaliśmy najgorzej a niektórzy(jak Czechy) mieli 2x lepiej. Obecnie ciągle Słowenia, Słowacja, Czechy, Litwa i Estonia są przed nami. Węgry, Łotwę, Rumunię , Bułgarię wyprzedziliśmy.

W najgorszym razie jesteśmy średniakami.
>>
>>53434337
takim że Stalin did nothing wrong?
>>
>>53434438
mam tak samo niestety
>>
>>53433660
I don't know what the fuck are you saying, but I worked in Poland for six years and the things you said before are just a pure nonsense.
>>
>>53434441
no bo właśnie w chinach jebnęło zuchu

produkcja spadnie a ceny towarów wzrosną

a jakby Polska miała swoje kilka fabryk negatywny efekt dałoby się jakoś zneutralizować
>>
>>53434572
>Korean working in Poland.
>>
>>53434561
Stalin złoty człowiek, jeszcze nam glinę dał.
>>
>>53434531
>merytoryczny post od koriaba
chyba tripa zapomniał zrzucić
>>
>>53434474
even marvel movies are better than new Star Wars
>>
>>53434531
>używanie mema PKB per capita do dyskusji

spójrz sobie lepiej na medianę średnich wynagodzeń - może być w przeliczeniu na dolary
>>
File: muh dick.jpg (109 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muh dick.jpg
109 KB, 1280x720
>>53434474
>not trusting based Disney

Have you even seen this?

https://www.youtube.com/watch?v=t1YhUQvHDu4
>>
>>53434580
no chyba że tak

ale wciąż uważam, że znajdą się miejsca, gdzie ludzie będą pracować za mniej niż polacy i będzie się to opłacać
>>
>>53434572
Korea pls take this koreaboo away and shoot him.
Just, throw him over the north border.
>>
>>53434621
>What is Samsung
>>
>>53434661
mówimy o gospodarce, nie dobrobycie
>>
>>53434322
Na szą jest gównopostowanie ale przynajmniej pół-inteligentnych spierdonów którzy znają się na rzeczach.
>>
>>53434624

WYZWOLIŁ LUDY WIELKI STALIN I W NASZYCH RĘKACH JEST NASZ LOS

https://www.youtube.com/watch?v=4KQTD_HlySA
>>
File: 1327778755039.gif (430 KB, 650x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327778755039.gif
430 KB, 650x717
>>53434566
eh pijaństwo. ostatnio ograniczam. najebka co dwa dni, czasami uda się 3... no ilościowo zawsze tyle aby uzyskać alkoholową nirwanę.
>>
>>53434725

did you oppress and trash the local Poles like Koreans generally do here? xD
>>
>>53434836
ja co 10 tak srednio
ale przestawiam się z wódki na piwo, łatwiej kontrolować
>>
>>53433853
ehh a ja chciałem jedynie żeby Polska była niepodległa
może jak wywala nas z EU to ten proces liberacji będzie przyspieszony
>>
>>53434921
>2016
>niepodległosc
>>
>>53434661
Ty sobie chyba kpisz z tym wynagrodzeniem...

Ale jak sobie chcesz:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage

Średnią wynagrodzeń z demoludów wyższą mają tylko Słowenia, Czechy, Estonia, Chorwacja i ledwo ledwo Słowacja.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_median_wage

Medianę średnich wynagrodzeń wyższą mają tylko Estonia i Słowenia.
>>
>>53434725
post proof you are Korean

and why do you even browse /polska/
>>
>>53433853
xD
>>
>>53434906
no widzisz ja odwrotnie bo mniej odwadnia i mniej trzeba wypić. a i tak nie kontroluję więc jeden chuj.
>>
File: pill-316747960720.jpg (86 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pill-316747960720.jpg
86 KB, 640x480
To co, zamawiacie?

http://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/135490,holandia-zalegalizuje-pigulki-ostatniej-woli
>>
File: 1410170059_301767.jpg (127 KB, 882x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410170059_301767.jpg
127 KB, 882x1000
karibu mój ukochany tripfagu dzisiaj dowiedziałem się że koreańczycy przez telefon nie mówią "aha" tylko EUNG a jak odkładają słuchawkę to nie mówią do wiedzenia tylko też EUNG
>>
>>53434966
Tsssi... Nie burz im twierdzy. Tutaj trzeba pisać, że Polska jest w ruinie, a Polacy umierają z głodu i tylko PiS może nas ocalić
>>
>>53435042
wolę być odwodniony ale pamiętać co się działo żbsz
>>
File: 1451924825266.jpg (35 KB, 444x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451924825266.jpg
35 KB, 444x444
>>53435064
trzeba będzie uważać, aby ktoś do piwa gdzieś w knajpie nie dorzucił.
>>
>>53434302
Spierdalaj, teraz jestem głodny, a na pizzę muszę czekać do piątku. Pozostają mi tylko kanapki.

Hm, a może przekroję bułkę, położę szynki i sera i wsadzę do piekarnika... kurwa ale ślinka mi cieknie.
>>
>>53435064
koriabowi kupie jedną
>>
Co to za skrót /mena/? Domyślam się, że coś z Egiptem bo to chyba ich general?
>>
>>
File: 1452157876791.jpg (23 KB, 232x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157876791.jpg
23 KB, 232x197
>>53434836
>humor paskudny, mam ochotę się najebać
>późny wieczór, sklepy pozamykane i głupio jest mi kupować flaszkę, bo mam 23 lata i nadal mnie o dowód pytają
>piwa nie cierpię, bo po 1 puszce mam wypchany żołądek i więcej nie mogę
>przez resztę tygodnia też mam kiepski humor ale nie na tyle, żeby zacząć pić
>>
>>53435398
mili europejscy nowi aborygeni
>>
>>53435398
*menda
>>
>>53435441

uwaga nakurwiam
>>
>>53435441
rolkuję
>>
>>53435441
53
>>
>>53435441
eh czemu nie
>>
>>53435495
O kurwa ale fart zuchu.
Żelatynowy jestem.
>>
>>53435441
a chuj tam
>>
>>53435441
nakurwiam
>>
File: 1436493622110.jpg (9 KB, 267x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436493622110.jpg
9 KB, 267x181
>>53435517
>urodzić się arabem
ale może bym chociaż poruchał trochę
>>
>>53435398
Middle East + North Africa
>>
>>53435534
>japonia
ujdzie
>>
>>53430455
Ta morda, ten akcent, ten Ruski w przebraniu.
>>
>>53435441
Polskę poproszę
>>
File: 456564.gif (44 KB, 155x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
456564.gif
44 KB, 155x300
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Adam-Bodnar-ustawa-PiS-pozwoli-na-prawie-nieograniczona-inwigilacje-internetu,wid,18095315,wiadomosc.html

NOWA WOLNA POLSKA PANIE i PANOWIE
>>53435441
>>
>yoko ono umrze za twojego życia
>>
File: jerzy-owsiak-R1.jpg (53 KB, 310x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jerzy-owsiak-R1.jpg
53 KB, 310x466
>O ty kurwo suko hejterze i tak mi pomagasz ssij

Lubie goscia. WOSP to jak Purge tylko ze Polacy odrywaja sie od szarego zamknietego w sobie zycia zeby otworzyc serce na final.
>>
>>53435657
>emigranckie śc*erwo
>>
File: 1431534346072.jpg (93 KB, 400x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431534346072.jpg
93 KB, 400x622
>>53435658
zgadza się desu, max 10 lat
>>
>>53435441
kręcę
>>
>>53435657
>emigracja do kraju długów
Mądry to nie jestes.
>>
>>53435713
Marian uspokój się.
>>
>>53435657
płać długi kurwo
>>
File: 1447102121377.png (136 KB, 667x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447102121377.png
136 KB, 667x828
>>53435441
yolo, also pytajcie wojtyły
>>
>>53435743
>on nie wie, że w krajach długów robi się najlepsze biznesy
>>
>>53434921
Pisałem już o tym ale:

>Polska
>38.5 mln ludności, PKB $0.5 biliona, średnie wojsko, brak broni nuklearnej, brak zdolności do produkcji broni nuklearnej, brak kluczowych zasobów, geograficznie kraj niemożliwy do obrony
>na zachodzie największa strefa ekonomiczna świata, której Polska już jest częścią
>a nawet nie mówiąc o UE - na zachodzie Niemcy, 81 mln mieszkańców(ponad 2x więcej), PKB $3.8 biliona(ponad 7x więcej), najsilniejsze ekonomicznie państwo Europy, zdolność do produkcji broni nuklearnej, globalny eksporter
>na wschodzie Rosja, 144 mln mieszkańców, PKB 2.5x większe, największy arsenał nuklearny świata, druga najlepsza armia świata, największe terytorium na świecie, ogromna ilość wszelkich surowców
Teraz wytłumacz jak chcesz walczyć o tą niepodległość. Gdyby nie powstała Ukraina, gdyby nie powstała Białoruś i mielibyśmy chociaż te 60 mln mieszkańców i większe terytorium to można by było próbować. Teraz jedyne co możemy zrobić to rozważać to którego hegemona wasalem być najlepiej(takiego który zapewni nam chociaż tą polityczną niepodległość i jak najlepsze warunki ekonomiczne) albo ewentualnie organizować jakiś regionalny blok złożony z państw jeszcze słabszych niż my co ma nam dać w założeniu większe pole manewru.
>>
>>53435666
>Adam-Bodnar
jebane lewackie kłamiące ścierwo potwierdzone szatan

>W rzeczywistości w nowych przepisach nie zmieni się nic oprócz określenia maksymalnej długości stosowania podsłuchu (wcześniej nie było limitu, teraz 18 miesięcy), a także sposobu postępowania z materiałami jeżeli okaże się, że zawierają jedną z tajemnic objętą zakazami dowodowymi z KPK.
>>
>>53435441
roll
>>
>>53435815
>kalifat Francji

ja bym się nie bał bo Polacy są pod parasolem papajskim
>>
>>53435834
>koriab mówi z sensem
świat się kończy
>>
>>53435815
Czy w ciągu najbliższego miesiąca znajdę pracę?
>>
>>53435892
kurwa za każdym razem to samo
>>
>>53435901
jeszcze nigdy nic sensownego nie napisał, a więc nie kłam
>>
>>53435828
chyba z gangiem Albanii
>>
>>53435558
:-DDDDDDD
>>
a koreańczycy nie jedzą samemu tylko zawsze się z kimś dzielą jak idą do restauracji to najczęściej podaje się jeden półmisek duży i najstarsza osoba karmi młodsze
>>
>>53435815
Czy znajde swoje miejsce w Historii Najswietrzej Rzeczypospolitej
>>
File: 1450534437854.jpg (52 KB, 480x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450534437854.jpg
52 KB, 480x334
>>53435815
czy andrzej duda czyni cuda?
>>
>>53435948
Jakby nie było, Popek najprawdopodobniej zarabia o wiele więcej niż ty.
>>
>>53435962
aha
>>
>>53435962
a polacy to tylko piją
>>
File: ixECPqgQ.jpg (233 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ixECPqgQ.jpg
233 KB, 1500x1500
dobry wieczór, danonki
>>
>>53436181
chociaż w czymś jesteśmy naprawdę dobrzy
>>
>>53436208
kto to?
>>
File: CX95ObQVAAAwCws.jpg (71 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CX95ObQVAAAwCws.jpg
71 KB, 600x600
>>53436208
wypierdalaj
>>
>>53436264

Donald von Tusk, niemiecki biznesmen i syn pułkownika SS
>>
>>53436208
SZNUR CZEKA
>>
>>53436264
nazistowski zbrodniarz
>>
>>53436264
Król Europy
>>
>>53430455
MARIAN: SKURWYSYNY FOLKSDOJCZE JEBANE SKURWYSYŃSTWO
>>
File: 1436741701399.png (197 KB, 458x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436741701399.png
197 KB, 458x419
>>53436386
>kamerdyner merkelowej
>większy wpływ na UE miał jako premier PL
>król
>>
kto to kurwa ten David Bowie pierwsze słyszę
>>
>>53436495
taki hipis
>>
>>53436485
>polaczek jak zwykle zazdrości sukcesu
>>
>>53436495
słynny polski szambonurek
>>
>>53436466
popieram
>>
>>53436547
>>53436571
a na serio?
>>
>>53436649
a taki tam pedał
>>
>>53436649
czy to ten słynny anon z piwnicy?
>>
opinie na temat warszawskiego skyline?
>>
>>53436740
nędzny

t. warszawiak
>>
>>53436649
no na serio
wikipedi nie masz?
>>
>>53436740
gówno
>>
>>53436740
potrzeba 2 pacyfikacji warszawy
>>
>>53436740
to w Warszawie?
brzydkie ale chuj
>>
>>53436740
>kamienne dildo bo hehe waszyngton hehe
>>
>>53436740
w******a najgorsza stolica Polski
>>
>>53436848
>>53436848
>>53436848
>>
>>53436740
Kazachstan tier
>>
>>53436859
lol jaki ekspert od stolic
>>
>>53435901
*wydaje się że mówi z sensem

poprawione'd

Korab tylko szkaluje Polskę
>>
>>53436917
nie obrażaj Kazachstanu
>>
>>53436740

dwa "wieżowce" na krzyż i jakies osrane bloki?
weź typie nie postuj więcej tego gówna
>>
>>53436859
>oprócz Jarosława całym pisem rządzą krakowiacy
>sugerowanie, że ich sekretnym planem nie jest przywrócenie stolicy do Krakowa
>Jarosław jako antykomunista też zrozumie tę decyzję
to się wydarzy już wkrótce
>>
>>
>>53436264
agent Oskar licznik głosów

ten sam który przewoził do Niemiec pieniądze Solidarności za PRL za co dostał od bezpieki i Stasi nagrodę w postaci możliwości bycia premierem Polski

https://www.youtube.com/watch?v=kBwg66eA6-8

tylko UE i Merkel chronią mu jako tako dupę jeszcze
>>
>>53437115
a dlaczego nie ma Kaczyńskiego?
nikt go nie lubił czy co?
>>
File: 1450958827951.jpg (47 KB, 900x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450958827951.jpg
47 KB, 900x598
>>53437307
bo żelaznego Jarosława nie dało się, nie da się i nigdy nie bedzie się dało skorumpować
>>
>>53435834
Niemcy są w trakcie popełniania samobójstwa narodowego a ruscy żrą się między sobą.

Więc bardzo łatwo.
>>
>>53434302
>kotlecik z sosem
Herezja
>>
>>53437115
co te wideo ma niby reprezentowac?
>>
>>53435834
Rosja umiera. Nie ma już żadnej ideologi która by ich pchała naprzód a teraz są kompletnie odizolowani od świata europejskiego. Nie maja żadnych reformatorów a za to mają szaloną korupcje. Tak umierają mocarstwa. Nie od miecza, tylko same się pod własnym ciężarem ugniają.
>>
>>53433274
Jak najszybciej
>>
File: 1452285155621.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452285155621.png
439 KB, 482x590
>>53434740
>ale przynajmniej pół-inteligentnych spierdonów którzy znają się na rzeczach.

Pewnie na /pol/ też wchodzisz nieironicznie?
Thread replies: 326
Thread images: 79
Thread DB ID: 427833[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.