[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 310
Thread images: 55
File: 14165134704341.png (211 KB, 1178x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14165134704341.png
211 KB, 1178x1024
nova yugoslavia edition
>>
ženski kurac = najbolji kurac
>>
ne pamtim zadnji puta kada su makedonci radili novi ex-yu
>>
>>53429420
>Hrvati
>muslimani
>"Slovenci"

ne

>Bugari

mozda
>>
File: a.png (8 KB, 1116x71) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.png
8 KB, 1116x71
4u
>>
opet kristallnacht u Njemackoj

ajmo Jovo nanovo treca runda
>>
jebem ti dred kad ga makedonac napravi
>>
>>53429604
>>
Nemci su najvece picketine,nema njima nikakvog mrdanja,ima da cute i primaju ko svedjani
>>
>>53429464
Fukin peder
>>
>>53429729
can i suck ur dick pls
>>
File: 5106.jpg (87 KB, 620x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5106.jpg
87 KB, 620x372
>nikad vas nijedna cura neće gledat kao ova Davida Bowiea
>>
>>53429810
trebao si vidjet svoju staru sinoć
>>
>>53429523
>bugari
>možda
oni nas mrze više nego mi njih, ne veruj tatarima ništa.
>>
>>53429935
menes
>>
>mrznja
koji ste vi edgy devci pa to nema nigde
MA TOP CEC BRE PEDERI MAMU VAM JEBEM ZIVOT VAM PROLAZI PRED OCIMA DOK KENJATE NA 4CHINU A VASI VRSNJACI VAS PRESISALI ODAVNO AHAHAH
>>
>>53429420
SRBI SU GENOCIDAN NAROD
>>
File: topCECbre.png (26 KB, 771x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topCECbre.png
26 KB, 771x686
>>53429996
ovo
ma TOP CEC bajo moj
CEC BRE
>>
>>53430061
HRVATSKA DA
>>
>>53430061
U Evropi postoji samo jedan jedini narod koga je čitava Evropa javno proklela i od koga čitav Stari kontinent beži 'kao đavo od krsta', to su Hrvati. Evropa je još u prvoj polovini 17.-og stoleća skovala krilaticu-prokletnicu koja glasi: 'Sačuvaj nas Bože kuge, gladi i Hrvata!' Ovaj sramni beleg za čitavu jednu naciju isplivao je na evropsku površinu za vreme Tridesetogodišnjeg rata 1618.-1648... Evropsko zgražavanje, a posebno nemačko, na Hrvate i njihova nedela ostao je i u dokumentovano-pisanoj formi kao gore spomenuti natpis (krilatica-prokletnica) na katedrali u istočnonemačkog gradu Magdeburga koji je za vreme Tridesetogodišnjeg rata bio prvi evropski grad koji je osetio na svojoj koži i ulicama sadističko biće Hrvata koje će doći do punog izražaja u Jasenovcu i ostalim stratištima duljem Lipe Njine za vreme Drugog svetskog rata.
>crvati
>>
Nema posla
>>
evo i pedofila ode thread u kurac
>>
>>53430161
mi sad Aston Martin

http://uk.mobile.reuters.com/article/businessNews/idUKKCN0UP16820160111
>>
Ovo je ex-yu
>>
>>53430192
A evo i tebe
>>
File: xpytqo1_500.jpg (67 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xpytqo1_500.jpg
67 KB, 500x375
>>53430209
Ovo Je ex-yu
>>
>>53430209
>NOT FAT, JUST BULKING
>>
>>53430078
AHHAH JEBI KEVU DEVCIMA BAJO

CEKAJ MALO,PA ONI SU DEVCI A HTELI BI NEKE RATOVE I MRZNJU DA VODE HAHAH KAKAV CEC JEBOTE KAKVI JADNICI OVO NEMA NIGDE TOP JEBENI CEC
NEK SLIKA NEKO OVAJ KRINDZ MARATON
>>
>>53430266
Jebo sam ti mater
>>
uvjeren sam da je fredi jedina svinja ovdje, a da su svi ostali zgoljavci

jesam li u pravu?
>>
>>53430266
dokumentovano i smjesteno u arhivu
>>
>>53430319
ahhahaha gledaj ovog pedera sto ga boli guza

TOP CEC
>>
File: bukvalno ja.jpg (506 KB, 1456x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bukvalno ja.jpg
506 KB, 1456x2592
>>53430255
ovo je ex-yu
>>
File: 1452466150468.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452466150468.png
271 KB, 393x383
>>53430481
>>
>>53430481
Ovako zamišljam svakog Bošnjaka na /ex-yu/.
>>
File: novigod.jpg (162 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
novigod.jpg
162 KB, 1920x1080
>>53430481
surovo
>>
File: jalijevo.jpg (92 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jalijevo.jpg
92 KB, 960x720
Ovo je ex-yu
>>
želi li mi netko biti cura?
>>
>>53430829
Budi zagonetni deckoooo bicu tvoja curaaaaaaa
>>
File: 1451875725854.jpg (69 KB, 500x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451875725854.jpg
69 KB, 500x415
Koji je naziv za vutru kod vas? Za đoju, kod nas see još kaže i đoka
>>
>>53430892
djikan
>>
>>53430892
vutra
funja
fuma
marija
vuja
>>
File: Olib.jpg (329 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Olib.jpg
329 KB, 1200x800
mali podsjetnik kojim vam govorim kako postoji svijet izvan vaše sobe i wc-a
>>
File: 1452524157441.jpg (71 KB, 300x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452524157441.jpg
71 KB, 300x215
podsjetnik da smo svi samo plemena
>>
>>53431204
preeeskupo
>>
>>53431204
mali podsjetnik da nemam para :((
>>
File: 14351932866171.png (91 KB, 1024x1326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14351932866171.png
91 KB, 1024x1326
>>53431482
>mlk ovo postane stvarna alternativa Euzbeglije
>>
makedonce u lonce
>>
File: 13.png (27 KB, 220x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.png
27 KB, 220x373
>>53431482
opet tu neki kukasti krstovi ...
>>
>>53431566
>Euzbeglije
?
>>
>>53431711
A to ti je ono.
>>
File: buffgrill.jpg (100 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
buffgrill.jpg
100 KB, 640x640
O
>>
File: qt.jpg (81 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt.jpg
81 KB, 640x640
VOOOOOOOOOOOO
>>
>>53432194
kako bi me odrala od batina
>>
Ne znam da li zbog toga sto nisam toliko u kontaktu sa nasim jezikom ali neke mi se rijeci toliko isticu i djeluju tako nezgrapno da se osjecam i neugodno da ih uopste koristim, kao recimo krastaca urgh
>>
>>53432194
>žena
>napucana
>loši kvadovi
ja sam imao bolje kvadricepse, kao ona što ima ruke
ali ono, jebeno bolje
pa njima bi bar to trebalo ić jer imaju dosta androgenih receptora na butinama
>>
>>53431710
ni za drazu ni za tita
>>
>>53432425
nije flexala noge krekretenu
>>
>>53432416
>nasim jezikom
Nisam znao da znas turski
>>
>>53432600
BUSI AHAHAHAHA BUSI AHAHAHAHA BUSI AHAHAHAHA BUSI AHAHAHAHA
>>
>>53432569
opet bolji i u relaxu
>>
>>53432719
nemoj da ti zanemarim zastavu
>>
>>53431500
>>53431515
cigani, bitno je da niste orci.
freeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
>>53430892
>glavić
>>
>>53432776
jesi kurac manletu
>>
NIGERI
>>
upravo sam cuo tvrdnju da su perverzni ljudi inteligentiji

onda sam ja albert ajnstajn
>>
>>53430541
aj postaj žabu još jednom, da ti prikendačim jednu posrid zubi, majmune negrčki.
>>
>>53433045
nisi ti perverzan sine
>>
File: xw9.png (77 KB, 1024x901) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xw9.png
77 KB, 1024x901
>>53433070
>>
>dvajes pakia iskoci iz voza u slavonskom brodu
>ustase ih pohapse

al ovo smrdi
ladno opet svabe vozovima sprovode uplasene ljude u svoju zemlju
>>
>>53433045
>prisiljen da posta pod bosanskom zastavom
kek

pseudo ork
>>
>20 njemaca se sada sjetilo ganjat neke pakistance
>nijh će uhitit
>njemačka će vratiti nekih 37% provjera koje je imala prije
>ostalo sve po starom
nije mi nešto krivo
samo neka ne idu tamo gdje ja želim (nije važno gdje ja želim)
>>
>>53433045
ako je to istina onda smo svi iz zagreba
>>
>>53433120
>proljev guzobolan kad god vidi ovaj trip
>>
>>53433045

vau, kak si ti kul
>>
>>53433166
E nikad te ne pitah,sto zanemarujes zastavu? Jel bi voleo da je neka druga ili ne verujes uopste u zastave i nacije?
>>
>>53433106
vau, on i smrdi
>>
>>53433166
>prisiljen da posta pod bosanskom zastavom

jel' boli?
>>
>>53433119
kada će veći mega-chimpout na razini charlie hebdo ili "napada u parizu" ali u njemačkoj?

dubs - za osam do deset godina
tribs - za dvije do tri godine
quads - uskoro
>>
>>53433166
boli a?

muchos bolitos.

https://www.youtube.com/watch?v=IvWV0ANJqMs

pobresitoooo
>>
>>53433337
.i.
>>
>>53433337
>gibberish
tractor party
>>
>>53433166
lol, prisiljen da posta ko bosanac
>>
>>53433166
aj sto je guzubolan al sto sejmfeguje
>>
>>53433166
đes ba, jebo maaajku
>>
>>53433166
>bosna i hercegovina
>svi je zovu bosna
ma top CEC
hercegovci = cucked
>>
>>53433166
>ovaj trip
nije trip ako ne koristiš password, nemoj me triggerovat novopederu
>>
>>53433603
>ma top CEC
ma top BRM bajo moj!
>>
>>53433603
ne seri da se zove bosna i hercegovina? nisam to znao jbt, sta je koji kurac hercegovina?
>>
File: 520693312.jpg (44 KB, 552x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
520693312.jpg
44 KB, 552x377
>>53433539
>>53433392
>>53433301
>proljev se jede iznutra
>>
>>53433603
Hercegovina zvuci lepo dbi.
>>
prdnuo sam
>>
File: ćik pauza.jpg (48 KB, 640x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ćik pauza.jpg
48 KB, 640x461
>>53433675
kako ćete uskoro na traktorčeta, mamu vam genocidnu jebem
>>
>>53433228
jednostavno zato sto sam u zadnje vreme u ćorsokaku
>>
>>53433735
hahahahah jedu lubenicu ko nigeri
>>
>>53433675
>zanemari zastavu
>no can do

kek
>>
>>53433735
>sprske obrve
>traktorče

gdje sada žive ovi svi? su dobili neke socijalne stanove ili?
>>
>>53433770
>jednostavno zato sto sam u zadnje vreme u ćorsokaku
nemoj da kecaš bre
>>
>>53433770
Nisi mi odgovorio na pitanje.
>>
>>53433846
mogli su jednostavno preć granicu u BiH, potrali su 80-90% hrvata iz RS.
>>
>>53433846
hiljade i hiljade dinara su dobili.
to su cpcki nacionalni heroji i pobednici traktorijade '95.


newfag
>>
najjace mi je kako ovaj guzobolni crvat misli da moze spamom i sejmfegovanjem da odagna svoj guzobol i istinu da je cuck onaj najgori i nolifer
TOPCEC MATORI
>>
>>53433925
Pa zar to nisu i uradili? Oko 50k Srba iz RSK sada živi u RS, BiH.
>>
>>53433949
imam tovara.
mogu mu izdrkati kurac
oš malo proteeejinnaaa?
>>
>>53433949
>>53433949
>>53433949

ladno je sve i jedna Hrvacka zastavca u ovom threadu jedan lik
>>
>>53434008
Istina. Ako nemas izbjeglicko naselje u svom mjestu, nisi u RS.
>>
>>53433892
ako nisi upucen u politicku sitaciju u BIH onda jebiga

ovo je nametnuta zastava od strane medjunarodne zajednice da bi se zaustavio rat. Nasa zastava pic related
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mtsKWIpblUI

objasni ovo proljev
>>
>>53434008
ne znam.
>>
>>53433949
>i istinu da
su srbske junačine uzjahale traktore i pobegle pred hrvatskom vojskom:
https://www.youtube.com/watch?v=ZC_34zVNc9g

povijest se zna šonjo.
pičke ste, pikice ste, kukavice ste.
>>
>>53434103
Pa naravno da sam jebeno upucen ali nisam prorok da znam u kom si ti fazonu.
>>
File: 2016.jpg (112 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016.jpg
112 KB, 1280x853
odo jebat
>>
>>53434222
sačekaj mene
>>
>>53434238
tebe već jebe zastava hehe

pozz
>>
>>53434103
1. to je srpska zastava, ovo nije bilo srbija ni prije ni tokom jugoslavije
2. ova zastava je postavljena 1998, znači nakon što je rat bio gotov
>>
>>53434222
jel dadne u coko moko ili samo u vaginos
>>
>>53434273
>ovo nije bilo srbija
zavisi skoje strane fronta zivis
>>
File: ante.jpg (77 KB, 620x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ante.jpg
77 KB, 620x620
Orčići, pogledajte istini u oči.
Izgubili ste rat, genocidan ste narod, smrdite.

Hrvati su vas zgazili i porazili vojno.

>muh JNA

kek

le landlocked sergaya, kupanje u mokraći u isčekivanju hrvatskih balističkih raketa.

http://www.alo.rs/cela-srbija-u-dometu-hrvatskih-raketa/12962


da sam smrdin, ubio bi se
>>
>>53434352
Opet srpski kmetovi dizu umisljaju drzavu
>>
>>53434273
>to je srpska zastava, ovo nije bilo srbija ni prije ni tokom jugoslavije
u sustini jeste srbija, ili barem neka verzija srpske drzave. Prva srpska drzava je nastala upravo na ovim prostorima. Ako pogledas kroz istoriju ovde su uvijek zivili srbi bez obzira kako se drzava zvala
>>
>>53434399
vidi >>53433949
>>
>>53434399
www.telegraf.rs/vesti/1683105-srbi-se-kupaju-u-mokraci-u-bazenima-evo-koje-bolesti-zbog-toga-mogu-da-dobiju
>>
poco je bolesnik

ajmo polahko, prijavljivanje

bas da vidim ocel i svi ostali postovi sa Hrvatskom zastavicom nestat kad popusi ban
>>
>>53434448
>Prva srpska drzava je nastala upravo na
temeljima Ćele Kule
>>
>>53434448
sabotiraš vlastitu državu u ime tuđe
>>
>>53434448
Turci su vas doveli na te prostore kratko i jasno, nemas sta izmisljati sta se zna
>>
>>53434448

nemoj slucajno da odgovors na ovaj jadan pokusaj provokacije >>53434583
>>
>>53434448
cigane genocidni, ne mogu zanemariti zastavu... a ne možeš ni ti... kek
>>
File: You ATM.png (29 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
You ATM.png
29 KB, 640x400
Gdje su memi?
>>
sve ja
>>
File: serveimage.jpg (41 KB, 400x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.jpg
41 KB, 400x283
>orci
>>
File: ja4.jpg (87 KB, 432x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja4.jpg
87 KB, 432x600
>>53434737
evo me
>>
>>53434746
pojeo govno
>>
I ja bi bio bijesan da sam turski izjebana prica americkih robova na balkanu. Jebiga srbijanci rascistite sa sobom te komplekse vec jednom
>>
>>53434866
molim?
>>
>>53434448
Ubij se cigane genocidni.
>>
kolke su sanse da je lik tolko autistican da koristi i austrijski proksi i alter ego?

>>53434878
>>
>>53434448
Kako bi ti opizdio jednu šamarčinu da ti zube izbijem majmune srpski
>>
>>53434935
ovo je 4chan...verovatno #1 mesto za sastajanje najgorih pacenika sto je ljudska vrsta iskenjala
>>
>>53434448
(you)
>>
File: 1452244402203.png (154 KB, 916x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452244402203.png
154 KB, 916x675
>/ex-yu/ meems

Ja bi trebao vratiti u /V4/.
>>
>>53434448
Zanemario bi ti obitelj
no
>>
>>53434583
ovo vise ne moze biti moja drzava u ovakvom formatu. Znajuci vas bosnjake i stavove koje sad imate vi bi ovu drzavu napravili 100% anti-srpskom. Ne znam kako ocekujes da ucestvujemo u takvoj drzavi
>>
počelo je
>>
>>53435037
jebem ti tetku mutavu
>>
>>53435012

>>53434977
>>53434977
>>53434977
>>53434977
bumpaj mi tred roki
>>
>>53435012
Real Magyar?
>>
File: 1451688322317.jpg (32 KB, 249x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451688322317.jpg
32 KB, 249x249
what's going on here?
>>
>>53435037
sinko, ne seri.
tvoja budućnost je na traktoru, zato ga upoznaj dobro.
>>
File: imonje.jpg (99 KB, 625x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imonje.jpg
99 KB, 625x350
Ja sam Ivica Todorić a ovo je moje imoonje
>>
>pogledao jedan video o paukovima
>cijeli YT 'recommended' tab mi je pun paukova sad

:{
>>
>>53435032
>>53434979
>>53434885
>>53434650
hahah idi u kurac, lijeci taj guzobol vise
>>
>>53435072
uhuhu sve i svasta
>>
>>53435129
BRM
>>
File: 1451828587454.png (23 KB, 600x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451828587454.png
23 KB, 600x850
>>53435066
Eltaláltad, macedón :DD
>>
>>53435125
kaže se paucima muslimančino prokleta
>>
Ne plačite što je gotovo, radujte se jer se dogodilo

>#jasenovacumomsrcu
>>
>>53435133
çfare po thua shoku im verior?
>>
File: 1419319998718.webm (184 KB, 636x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419319998718.webm
184 KB, 636x239
>>53435164
You learning some lingo?
>>
>>53435171
kaže se kako god ja kažem jebem ti mater
>>
>>53435207
da da sljadoljed
>>
File: vindija_imoonje.jpg (195 KB, 800x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vindija_imoonje.jpg
195 KB, 800x535
Ja sam Dragutin Drk a ovo je moje imoonje
>>
>>53435177
proxy
>>
File: oszintecig.jpg (22 KB, 475x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oszintecig.jpg
22 KB, 475x356
>>53435250
Kinda. Few of my ancestors were Croats according to my grandmother. And I have Croatian friends too, so I know a dew things but that's not too much. But knowing more never makes trouble.
>>
File: koklovec.jpg (75 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koklovec.jpg
75 KB, 640x427
Ja sam general Čermak a ovo je moje imoonje

nebum više...
>>
File: download (1).jpg (12 KB, 278x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download (1).jpg
12 KB, 278x181
>>53435421
>>
Parti djevojke ne budu povređene
Ne osjećam ništa, kada ću naučiti
Ja ga gurnuti dole, gurnite ga
Ja sam jedan "dobar provod poziva"
Telefona vjetar 'gore, oni zvone' moj zvono
Osjećam ljubav, osjetite ljubav
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pW97NetMCzA

ayy
>>
Koje susjedne zemlje najviše volite (najmanje mrzite)?

>mađarska dbi
>>
Population of Bosnia and Herzegovina according to ethnic group 1948–1996 Ethnic
group

>census 1948
>Bosniaks :: 788,403 - 30.7
>Serbs :: 1,136,116 - 44.3
>Croats :: 614,123 - 23.9

>1948
>sedam godina nakon sto su Njemci i njihove sluge ubili ~ pola miliona Srba iz Bosne
>dakle skoro dva miliona Srba bi bilo oko 1945
>ni milion muslimana
>Bosna i Hercegovina nije srpska zemlja
>>
>>53435544
pali bre traktorče, cigane
>>
>>53435421
Interdasting.
>>
File: Rita-Ora-pristina.jpg (36 KB, 475x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rita-Ora-pristina.jpg
36 KB, 475x323
>>53435587
ajmo
https://www.youtube.com/watch?v=oIcQGjiuKrA
>>
>>53435611
Razpet sem med Hrvaško in Italijo ppp (po pravici povedano).
>>
>>53435611
Hrvatska
>>
>>53435611
1. Mađarska, Slovenija
2. FBiH
3. Crna Gora
.
.
.
.
90000. RS
.
.
.
.
999999999999. Srbija
>>
>>53435675
idi bre na traktor bre pijani četniče.
znaš gde ti je mesto bre
>>
>>53435675
>le zanemavi zastavu bve
ZETOR
>>
>>53435675
>ЗAHEMAPИ ЗACTABУ
kek
>>
>>53435782
>>53435833
>>53435946

samo prijavljujte
>>
Krivo mi je što moja domovina ne diejli granicu sa ____

>Austrijom dbi
>>
>>53435611
svi u regionu su ok osim siptara
bosnjacima i hrvatima je malo ispran mozak al su u sustini dobri ljudi
>>
eventualno ce izaci citav range IPeva koje njegov ISP koristi
>>
>>53435975
BRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!
>>
>>53435984
t. isprani mozak
>>
>>53435983
Japanom
>>
prijavi ovo guzobolniče kek

>za džabe waaaat
>>
>>53435975
On bi nekog prijavljivooooo...

mater ti jebem genocidašku.
>>
>>53435983
Škoda se mi zdi, da Slovenija ne meji na Češko. Zoprno se je voziti tistih 400km do glorijozne Prage.
>>
>>53436031
ignorisi ga, njemu je to od rodjenja. Bice da su ga Srbi silovali u ratu
>>
>>53436148
dijsporo ahahahahahahahah
>>
>>53436148
shitpostoje zasluzuje ban, nakon mjesec dva nece imati ne-banovan IP koji moze dobiti
>>
>>53436202
addendum: usere thread pa rastjera druge anone koji bi mozda i doprinjeli diskusiji il nesto slicno autisticno
>>
>>53436148
>zanemari zastavu
koji guzobol dijasporo joj joj
>>
File: 1435107567459.jpg (11 KB, 350x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435107567459.jpg
11 KB, 350x233
>>53436200
>dijsporo
>ook proljevu pocele da drhte ruke od guzobola pa ne moze da pravilno kuca po tastaturi
>>
>>53436250
umireš od bolova
i to za džabe gss
>>
ovaj sejmfeg sa ananasom na zastavici nema preko 16 godina brat bratu
>>
EVO ZORE EVO DANA

EVO JURE I BOBANA
>>
>>53436366
e

zamemari zaatavu pahahahaha
>>
File: Horvát-Magyar.jpg (66 KB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Horvát-Magyar.jpg
66 KB, 400x320
>>53435528
Lijep
Hrvatsko-Mađarski križarski rat, kada?
>>
dobro pa nije on kriv kaj se rodio u bosni, bitno da se on osjeća kao srbin
jel bi isto tako osuđivali transrodne osobe? e pa onda...
>>
>>53436366
aj to al sto koristi proksi >>53436374

samo prijavljujte eventualno ce ostat bez IPeva pa ce i drugi Hrvati pocet postati bez da ih ovaj sramoti
>>
File: 1435107569.jpg (6 KB, 272x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435107569.jpg
6 KB, 272x186
>>53436429
>ook proljev ce veceras sanjat ZANEMARI ZASTAVU
hahaha ja sam znao da te rektujem al ovo je sad prevrsilo svaku mjeru
>>
>>53436593
boli te guz od juce a?
>13:6
>>
>>53436548
ček, ček.. ti si onaj glupan koji je radio skriptu kako bi spriječio samefaganje? looooool
>>
>>53436692
nista sem proksija,lol kakav si retard mali ciganski ne znas nista smrdo
>>
>>53436588
Jel to tvoja podbosanskomzastavom faca ili se pas posrao?
>>
File: 1393712482679.jpg (95 KB, 660x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393712482679.jpg
95 KB, 660x495
>mlk glupavi bošnjak prijavljuje svaki hrvatski post
>za džabe
>>
>>53436806
lako te je prepoznat sva sreca pa ne pogrijesim kad prijavljujem
>>
>>53436866
>le diaspora faec
hahahahahah
>>
>>53436545
ovo dbi
pomozimo bosancima s krizom identiteta

1 you = 1 molitva
>>
>>53435037
>drzava u ovakvom formatu

a koji bi ti format htio? pa podjela na entitete je format koji ste htjeli vi i samo vi.
>>
>>53436888
Ucuti cigane,ciganima nije dozvoljeno da se kurce ovde
>>
http://strawpoll.me/6511646
>>
>>53435611
Mкд
>>
File: 1416985137911.webm (569 KB, 400x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416985137911.webm
569 KB, 400x299
>>53437085
>>
ljudi niste svesni da nema bolje pičke od šiptarske
>>
>>53437033
a gde je opcija "Cigan"?
>>
>biti dijaspora u jebenoj bosni

U-R-L-A-N-J-E
>>
>>53437221
>HIPSTERI
>>
File: shia1.jpg (168 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shia1.jpg
168 KB, 1920x1080
dok ste se vi tu svađali, ja sam uspio pobijedit u naročito zahtjevnoj partiji dote.

pa vi malo razmislite o svom životu
>>
>>53437343
GJ!
Ali LoL je bolji pozz
>>
File: volim_mrzim.png (83 KB, 1538x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
volim_mrzim.png
83 KB, 1538x1244
>>
>>53437681
kak si neutralan prema Sloveniji? kaj si retardiran
>>
>>53437783
Ne mogu zaboraviti Sv Geru
Ne mogu zaboraviti jebanje u glavu s Savudrijom
Ne mogu zaboraviti sprječavanej ulaska u EU (makar je ipak pravosuđe naš bilo glavni kamen spoticanja)
Ne mogu zaboraviti njihove provokacije i krađu ribe
Ne mogu zaboraviti njihove prepreke ulasku u EU i NATO
>>
File: 1452540138636.png (108 KB, 1538x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540138636.png
108 KB, 1538x1244
>>53437681
valjal ova?
>>
File: 1259138863699.jpg (47 KB, 319x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1259138863699.jpg
47 KB, 319x243
>>53437949
>>
>>53438010
srebadiju treba odtraktorati iz bosne.
prisiljen si da postaš pod bosanskom zastavom
ubij se
>>
;D
>>
>>53438187
šta ti imaš protiv Bosne, Banja Luka je lijep grad?
broj džamija u Banja Luci < broj džamija u Zagrebu
>>
>>53438292
meni je bitno da je naše more serbless
>>
>>53438371
hahaha kaze cigan koga teraju sa mora "njegovi" ako nije dalmatinac hahhah
>>
>>53438371
Split je pun džamija dbi
>>
>>53438010
>>53437681
svi vole Monaco
>>
>>53438469
nemam problema sa svim nesmrdima na obali.
vi orci se nastavite kupati u mokraći.

nije more za vas.
>>
>>53438469
>Split
>more

>>53438499
>Split je pun đanera* dbi
ispravio sam

>>53438371
>>53438187
a ti ne provociraj bezveze
>>
>>53438499
cigane, zanemari more jer ga nikad nećeš imati
>>
>>53438684
daj proljev majku mu reci nam iz kojeg si grada, znamo da je primorije
>>
>>53438734
>primorje

ubij se žoharu genocidni
>>
>>53438795
lol,guzobolan cigan, ovo nije bilo do sad na ex-yu
>>
File: volim.png (82 KB, 1538x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
volim.png
82 KB, 1538x1244
>>53437681
>>
>>53438824
>homeland

aj nek ostane tako, mater ti jebem genocidnu
>>
>>53438882
ciganima zabranjen pristup na 4chan
>>
>>53429935

;_;
>>
>>53438882
xaxaxa EU shill

lizni mi picku
>>
>>53438919
>>53438950

http://www.telegraf.rs/vesti/1680895-alarmantno-srbi-se-kupaju-u-mokraci-200-000-litara-urina-pomokre-kupaci-za-vikend-u-adu-ciganliju-i-u-bazene
>>
sto vise puta mora resetovat ruter to je ljuci
>>
>>53438824
Why the dislike?
>>
BOSNA BOSANCIMA
>>
>>53439141
ciganima
>>
File: cro.jpg (540 KB, 1675x927) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cro.jpg
540 KB, 1675x927
kakav je osjećaj pripadati le landlocked klubu?
i kakav je osjećaj biti na dometu M270 MLRS?
i kakav je osjećaj očekivati NATO bombe?
i kakav je osjećaj izgubiti kosovo
i kakav je osjećaj neimati srao krajnu?
i kakav je osjećaj pušiti ruski kurac?
>>
hrvatski kompleksi su neizlecivi
>>
File: orci.jpg (60 KB, 500x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orci.jpg
60 KB, 500x389
>>53439491
Jedino za što ste sposobni je zabiti se u šumu i peći ovnove i lokati rakijetinu.
>>
>>53439295
http://www.telegraf.rs/vesti/861969-srpska-izlazi-na-more-po-dejtonu-rs-na-jadranu-preko-prevlake

budi fini inace ce bit belaja :DDD
>>
>>53439523

>neizlecivi hrvatski kompleksi
>>
>>53439533
>prisiljen da posta pod bosanskom zastavom
lel
>>
Erm, jedan mali vecernji podsetnik da je ideolog hrvatske "nacionalne" zlocinacke ideologije zapravo jedan guzobolni srbin licanin koji nije bio sposoban ni za sta i koji je nakon sto su ga odbili na SVIM poslovima resio postati hrvat da leci komplekse.
>>
>>53439533
>orci
>more

ma idi more!
>>
>>53438824
>>53437681

>mrze švedsku

sto posto poslije širite meme o le uređenoj državi u kojoj je sve besplatno i di posao dobivaš đabe.
>>
>>53439240
we poorbro
>>
>>53439648
ma to mene ne zanima. bitno je da ste uzjašili traktore i da nema više balvana i pijanih orka po cestama. ko vam jebe mater.

umrite u mordoru
>>
http://dubrovacki.hr/clanak/81041/dacic-hrvatska-kupuje-rakete-za-gadanje-srbije

stiči čevas naša raketa iu smrdijiiii
>>
>>53439741

kompleksi su neizlecivi, nikada necete biti NACIJA kao sto je srpska, samo jedna losa kopija
>>
>>53439865
300 km
Jebote iz Knina mogu šacovati Beograd bre1
>>
uf, sanjao sam da sam na najmodernijem ruskom oruznom sistemu i da sam pritisnuo plavo dugme i kroacija vise ne bi, amin
>>
>>53439929

Dace Bog anone, dace Bog
>>
>>53439902
samo ti menjaj ulje u traktorčetu bre. nikad ne znaš kad će da šacuje nato, povampireni vatikan i ustaše.

a i hitler će uskoro da varskrsne bre. nato alijensko ustašoidna vatikanska alijansa će da ga opet životi bre.
>>
kak me feelsi jebu
kak da više curu nađem?
>>
File: 1420504037359.jpg (44 KB, 893x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420504037359.jpg
44 KB, 893x960
>mlk hrvatska nece postojati za vreme tvog zivota
>>
>>53440182
haha budi vuk
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4RdftnURWBs

uh kako dobar ritam
>>
>>53438824
:3
>>
>>53440182

Prilično je jednostavno, samo je upitno koliko je smisleno i poželjno.
>>
>>53440290
http://www.dailymotion.com/video/x36d0fc

nejač u zlatnim tepsijama bez kiseonika breeeee
>>
>>53440171
>>
File: 1452541512128.png (119 KB, 1538x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452541512128.png
119 KB, 1538x1244
ovo bi tribalo bit oriđiđi mišljenje template hrvata

skandinavija - nisu nan ništa naža napravili, dapače, rano su se zalagali za nas, pogotovo danci (sa nijemcima su prvi stali uz bok hrvatima)
rusija - triba nan nešto činit tržišnu "polugu" zapadnoj europi, a pogotovo njemačkoj
poljaci i česi - mogući dobri ekonomski partneri slavenskog bloka
crnogorci - dobri ljudi
makedonci - dobri ljudi stisnuti među bugarima, albozergovima, srbima i grcima, tako da in je hrvatska izgledniji tržišni odabir
bugari - hrvatska-bugarska ka poluga grčka-srbija, to bi tribali njegovat za ravnotežu na balkanu
irci - klasa ljudi

sve ostalo analizirat kako dođe, jedino su zeleni zaslužili malo više pažnje zbog povijesti i koristi
>>
>>53440507
>love kosovo
ti si retardiran
većina hrvata jedino kaj zna o albancima je da rade dobre bureke i imaju hrvatsku pekarsku industriju u šaci
i to što živciraju srbe pa su nam onak dobri
nitko ne voli albance posebno tu, koji ti je
čak i veliki rvati ih ne vole
>>
>>53440606
nije to kosovo jebo te ćaća.
>>
>>53440634
a jebote
retardiran sam
nema veze
tko će raspoznat sve te balkanske državice više jebote
>>
>>53440606
>kosovo
>>
>>53440453
ovo triba gledat na loop, bog te jebo
>>
>>53440606
albanci su dobri. kote se ki zečevi i jebu orke.
>>
>>53440507
ovo je najbolja mapa. boli me kurac za sve i volim albance jer kosovo nije smrdija.
>>
>>53440606
dobar

>>53440901
ne tribaju nan albanci, možda malo albanki, ali dalje od nas
>>
https://youtu.be/VNqNnUJVcVs

Kolko mogu hejta i (Ti)-eva dobiti jer sam linkao ovo?
>>
ja sam vuk...

JA JESAM VUK

HAHAHAHAHAHAHA
>>
File: 1452540538482.png (186 KB, 1538x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540538482.png
186 KB, 1538x1244
>>
Tko /vegeta/ ovdje????
>>
>>53441112
ma ti si bre ork a ne vuk
>>
>>53441126
naravno da voliš slovence kad ste im ukrali ajvar
>>
>>53441112
Molim te posalji tvoju sliku.Moram da se uverim u verodostojnost tvoje tvrdnje.
>>
>>53441126
>živjeti u zemlji kojoj je albanija zapad
>>
File: Srbijanac2.jpg (657 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srbijanac2.jpg
657 KB, 4320x3240
>>53441192
AUUUUUUUUUUUUUUUU
>>
>>53439533
NEMOJ SRAT
>>
>>53441126
cyкa eбaннaя
>>
>>53441271
srića pa je gedžo u šporkon moru u veneciji
venecija je puna cigana i orka boooog te jebo
>>
>>53441301
malo morgen
>>
>>53441271
https://www.youtube.com/watch?v=Mfqkk-tQ044
>>
>>53441126
CЪPЦE, ДУШA ЗA MAКEДOHИЯ
CЪPЦE, ДУШA ЗA MAКEДOHИЯ
CЪPЦE, ДУШA ЗA MAКEДOHИЯ
>>
>>53441240
republjik kosova bigger probljem
>>
>>53441126
objasni
>>
http://www.alo.rs/cela-srbija-u-dometu-hrvatskih-raketa/12962

Rakete po Beogradu uskoro!
Svi srbi na traktore u Ukrajnu!
>>
>>53441631
triba te rakete okrenit prema sloveniji
>>
NOVI

>>53441690

>>53441690

>>53441690
>>
>>53441631
nije mi jasno zakaj se oni javljaju, koga boli kurac za srbiju
dobili neke rakte i ovi odmah nas će te, ne nećemo trošiti dobre rakete na na vas, boli nas kurac za vas
>>
>>53441713
ne

nek neko napravi novi, ovaj nije dobar sere po Poljacima
>>
>>53442086
opusti se djevice
>>
NOVI!

>>53442399
>>53442399
>>53442399
>>
>>53442429
e to
Thread replies: 310
Thread images: 55
Thread DB ID: 427822[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.