[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 304
Thread images: 62
File: soon fuckers.jpg (107 KB, 523x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soon fuckers.jpg
107 KB, 523x600
yukardangelen beyaz jenosidi edisyonu
>>
File: 1441714193730.jpg (420 KB, 805x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441714193730.jpg
420 KB, 805x714
Do you really hate white people?
>>
File: 1451857291486.jpg (220 KB, 430x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451857291486.jpg
220 KB, 430x684
amk çingenlerine bakın. bu salakları adam sanmış erdogan zamanında

http://www.hurriyet.com.tr/ve-rusya-imhaya-basladi-40038480

>>53412108
nothing personal m8
>>
File: 1451986113327.webm (3 MB, 640x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451986113327.webm
3 MB, 640x352
>white ""people""
>>
güzel tirad
>>
>>53412064
D-do Turkey ppl eat Turkey o.O;
>>
File: dd.jpg (125 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dd.jpg
125 KB, 1200x1200
>>53412511
neden yaşamasına izin veriyorlar?
>>
>>53413817
YES
>>
>>53414313
th-thanks for that (you), cannibal-kun =^____^=
>>
>>53414020
ögrenmek icin
>>
Yeni uyandım anonlar bana sarılır mısınız?
>>
>>53414528
YARRAMA SARIL
>>
>>53414558
Yine mi sen mk :d
>>
>>53414609
yok aslında öbürü ben diildim ama denk gelince dayanamadım
NIHAHAHAHA :D
>>
File: anzu.jpg (89 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu.jpg
89 KB, 600x800
>>53412108
no but we hate 'white' people

just don't act like a wigger or a slav and its fine
>>
>>53414645
Hahahahahaha iyiymiş ;D
>>
>>53414528
gelde beni sik kocacığım
>>
>>53414718
Yoo asıl sen beni sik
>>
https://www.youtube.com/watch?v=nf32DdziWWs

https://www.youtube.com/watch?v=eB_5g33KCEE

sabah sabah dinleyin rebçü genşlüq
>>
>>53413817
Yes but we call them 'Hindi' as in Indians.
>>
>>53415216
So does everyone except English speakers

>In Armenian, it is called hndkahav or hntkahav (Հնդկահավ), literally meaning “Indian chicken”.
In Breton, it is called yar-Indez, "Indian chicken".
>In Catalan, it is called gall d’indi, literally meaning “Indian chicken”.
>In French, it is called (la) dinde, which comes from (poulet) d’Inde or "(chicken) from India".
>In Georgian, it is called ინდაური (indauri), from ინდოელი (indoeri) - India.
>In Hebrew, the turkey is called tarnegol hodu (תרנגול הודו), literally meaning "rooster of India".
>In Italian it is known as pollo d'India, with clear reference to India, although the most common name is tacchino, an onomatopoeia for the sound a turkey makes.
>In Maltese, it is called dundjan (pronounced doonDYAHN), another, maybe not so obvious, reference to India.
>In Polish and Ukrainian, it is indyk, a reference to India. Similarly it is indik (אינדיק) in Yiddish, also referring to India.
>In Russian, it is called indeyka (индeйкa), relating to India.
>In Turkish, the bird is called hindi which means “from & related to India,"
>The Dutch word is "kalkoen", derived from the city Calicut in India, likewise Danish, Estonian and Norwegian kalkun, Swedish kalkon, and Finnish kalkkuna, as well as in Papiamento kalakuna.
>In Indonesian, it is called kalkun and derived from Dutch word kalkoen.
>In Icelandic, it is kalkúnn.
>In Lithuanian, it is kalakutas.
>In Sinhala, it is called kalukuma, derived from Dutch word kalkoen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5IQ0l-zT3vs

https://www.youtube.com/watch?v=bIvU8AsVgUY

dinlerken hatırladım görün dedim
>>
>>53415917
orijinali arapça olan
>>
File: 1451169864109.jpg (75 KB, 950x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451169864109.jpg
75 KB, 950x633
would you trade constantinople for selanik?
>>
kötü tirad
>>
>>53417514
I'd trade Constantinople with anywhere else (besides the Middle East or Africa.)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
>>53417514
fugggg that's a hard question. I want to but I don't think Selanik is a match for Istanbul. Would you trade Selanik for İzmir?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oesyag1DK-A
>>
File: images.jpg (12 KB, 282x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
12 KB, 282x178
>>53415900
In arabic we call it dik roumi
which means turkish rooster

Also Did you know you can milk a turkey(?__?)

the udders hang off the beak. turkeys have the best milk. its sweeter and healthier than dairy. i love turkey yogart, butter, cheese, and ice cream.:d
>>
>>53419790
roumi>Roma/Byzantine

Also terrible bait. :D
>>
bowie olmus lan
>>
>>53419984
plz gib GOKHAN KESER @))@
>>
>>53414485
neyi öğrenmek için?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=U16Xg_rQZkA
>>
>>53420249
... :D
>>
>>53420426
neresi komik yarağımın vezirgan başı
>>
>>53420555
>Neresi komik?
... :D
>>
>>53420249
ııı şeyi :D
>>
>>53420079
>>53420346
https://www.youtube.com/watch?v=YoDh_gHDvkk

efsaneler ölmez
>>
File: image.jpg (78 KB, 485x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
78 KB, 485x720
BU İKİLİLERİ KUDRETLİ NEMESIS ADINA ALIYORUM
>>
döner'ci
>>
File: 1451955260522.jpg (64 KB, 600x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451955260522.jpg
64 KB, 600x582
ne sikim tirad bu böyle, yetkili birisiyle görüşmek istiyorum!
>>
File: vlad.jpg (343 KB, 700x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vlad.jpg
343 KB, 700x863
>>
File: 56.jpg (51 KB, 620x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
56.jpg
51 KB, 620x344
İğrenç ve sefil hayatınızdan nefret etmenizi çok iyi anlıyorum, hayatta her zaman başka insanların yaptığı şeyleri imrenerek yaşıyacaksınız ve hiç bir zaman istediğiniz şey olamıyacaksınız bence bu sıkıcı ve boş beleş yaşamınıza en kısa sürede son verin ve dünyada boşu boşuna yer kaplamayın sonsuz karanlık'da kaybolun...
>>
>>53421437
MY IDOL!!!!!!!111 ;;)))))XDDDXXD

ENDED UP GETTING BEHEADED THOUGH ;'((((((((
>>
>>53421781
sikmissin maymunu :-D
>>
>>53421649
azami 17+-2 yaşında bi sığır olduğunu tahmin ediyorum. zayıf bir hayal gücü ve kıt bir hayat tecrübesiyle büyükkk ve derin anlamları olan bişi yazdığını sanmak
>>
>>53422052
>>kıt bir hayal gücü
gerçeklerden bahsettiğimi ve bunun senin götünü fena yaktığını çok güzel ifade etmişsin
>>azami 17 +2 yaşında sığır kıt bir hayat tecrübesi
burada benim küçük olduğumu ve senin benden büyük olup hayat tecrübenin olduğunu ifade etmişsin eminim /b/ de takıla takıla baya bir hayat tecrübesi etmişsindir.
>>derin anlamları olan bişi yazdığını sanmak
tamamen taşak geçmek anlamlı bir şey yazmıştım ve baitime aynı bir beyinsiz sazan balığı gibi atladın ve ciddi bir şekilde bana cevap verdin

TR HARBİDEN BİTMİŞ AMINIZA KOYİM SİZİN
>>
File: nihalayak.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nihalayak.webm
2 MB, 1280x720
nihalin terlemiş ayaklarını yalamak+koklamak+öpmek istiyorum
>>
https://www.youtube.com/watch?v=cMPaPZ7I4D4
>>
>>53422358
gerçeklerden bahsettiğini yazmışsın. ki bu büyük ihtimal senin içinde olduğun durumdur ve sen haset bir biçimde bunu kelimelere dökmüşsün.
açıkçası her boka bait yabdım demen, öylesine yazdımdım gibi malca açıklamaların sikimde diil.
he tr bitmiş sen kurtarıyodun. neyse amk mal bi bebecikle atışmak gereksiz aslında. he sensin, kralsın. yürü be
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XbjEKGGbkog
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iINiD8oRElI

çinde okuyorum xd
>>
>bölgemdeki insanların yarısı polonyalı
>sonunda bir polonyalı gf ayarladım
>kız 10/10, baktıkça kusur bulamıyorum
>polonyalı arkadaşım hala bekar

Islama çevirip Sultan Erdoğanı ziyaret edeceğim inşallah
>>
Psikolojik gerilim & gizem seven biri olarak izleyecek film kalmadı gibi hissediyorum beyler. Bunun yanında yüzük serisini hâlâ izlemedim ve sürekli gözüme çarpmakta, macera filmi sevmem ama izlesem mi sizce?
>>
>>53423756
ananın amını izle brüder
>>
>>53423544
MashAllah
>>
>>53423775
Link var mı hocam bulamadım
>>
File: Capture135.jpg (48 KB, 626x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture135.jpg
48 KB, 626x764
emermiydiniz?
>>
>>53414020
Sik beyinli ailesi "Her şeye rağmen ayaktayızzzzz!!!!" izlenimi vermek için.
>>
File: reddit.jpg (12 KB, 443x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reddit.jpg
12 KB, 443x332
>>53421008
>>
>>53412511
MİDEM BULANDI AMK ÖĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ
>>
her tiradda sıcan amınoğlu nerde lo
>>
cem küçük, yasin aktay, etyen mahçupyan, hilal kaplan, n. bengisu karaca, yiğit bulut, yalçın akdoğan, sadullah ergin, abdulkadir selvi, emre aköz, beşir atalay... bunlar, "bebek katili, terörist başı" denilen apo'ya övgüler dizerler, bir şey olmaz; kavli-fiili hiçbir şey yapmamış olan beyazıt öztürk'e soruşturma açılır.

sizler ey vicdansızlar, ciğerinizden yakalanacak, cinnet u cehennemi burada yaşayacaksınız!
>>
File: 100.gif (89 KB, 300x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
100.gif
89 KB, 300x100
>>53425009
>>
Hello, the past week I came here asking for music recommendation and I said I would give some feedback.
I'm addicted to Selda now, her voice is really relaxing but also powerful, her instrumental music isn't in any way inferior to big mainstream bands from the 70's and 80's
The same applies to Baris Manço
I also liked the other artists such as Erkin Koray but I'm in a hurry now so I'm not going to make a complete review, I need to enjoy my lunch break a bit
A special shout-out to the baglama - I think had never heard the sound of it, I have found one being sold here for about USD300 and because of selda I'm considering buying it HUEUHEHEU
I would want to have a lute/ud but they are way to expensive for me in the moment - about US600.

Well, I just want to thank you and say that I appreciated your help
Bye

I'm probably going to repost that later so please don't get bothered
>>
>>53425128
*kakasını yapıyor*
>>
>>53425967
Herkezin önünde olmaz lan burası new delhi'mi :D
>>
>>53427541
*ağzına osuruyor*
>>
File: frodo_selda.jpg (33 KB, 555x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frodo_selda.jpg
33 KB, 555x288
>>53425739
You're welcome huebro, glad you liked it

https://www.youtube.com/watch?v=0FgwrHeH1i4
>>
File: 1452447279121.png (180 KB, 504x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452447279121.png
180 KB, 504x497
http://pastebin.com/URuYcskN
>>
File: 1443973243680.jpg (187 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443973243680.jpg
187 KB, 720x960
>>53427788
>http://pastebin.com/URuYcskN
>>
File: 1443985466128.jpg (164 KB, 960x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443985466128.jpg
164 KB, 960x883
>>53427993
>>
File: 1444565434963.png (629 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444565434963.png
629 KB, 720x540
>>53428041
>>
>>53427788
>http://pastebin.com/URuYcskN
boş binayı tarıyolar amk resmen rezolet ax be t*rkom
>>
File: ta.jpg (74 KB, 611x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ta.jpg
74 KB, 611x800
>>53428085
>>
Ben sultan tayip'i anlayamadım beyler önce kürtlere karşı gavatlık yapıyor şimdi'de analarını ağlatıyor.
Adam resmen popilist'lik mi yapıyor ya da başka bir şey mi yapıyor ?
>>
File: peh.jpg (44 KB, 615x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peh.jpg
44 KB, 615x450
>>53428130
>>
>>53427788
>>53427788
>>53427993
Sizin gibi sabilerin takılması için internette bi dolu ne biliyim forum, sayfa, grup var. Böyle kurtlar vadisi yorumlayıp Sedat Peker'e Abdullah Çatlı'ya falan 31 çekiyorlar. Oralara siktirip gitseniz mi artık diyorum?
>>
File: p.jpg (81 KB, 967x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p.jpg
81 KB, 967x636
>>53428285
>>53428207
reis ona karsi gelen herkese sikiyo, bu yuzden seviyoruz biz uzun adami
>>
Ceddin deden is one of my favorite marsh.
>>
File: joh.jpg (37 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joh.jpg
37 KB, 720x720
>>53428313
yanmissin sanirim xewal?
>>
>>53428386
kes lan atat*rkü sikerim haa
>>
File: 543.jpg (645 KB, 2336x2604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
543.jpg
645 KB, 2336x2604
zuhal topal sabah yediği sucuklu yumurtayı akşamında ağzınıza sıçsa yutar mısınız?
>>
File: johh5.jpg (67 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
johh5.jpg
67 KB, 720x960
>>53428405
ax be xewal tece senin k*rt kardeslerini sikiyo olduruyo sen burda bokpostluyon ax be
>>
>>53428368
>implying plevne marsi isn't better

Listen to this ivan :D

https://www.youtube.com/watch?v=LdO2wD8I-BI
>>
File: johjoh1.jpg (31 KB, 507x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
johjoh1.jpg
31 KB, 507x453
>>53428482
>>
>>53428482
Komsu sizin orda cok k*rt var mi ?
Herkez avrupa kurt dolu diyor ama bizim burda hic gormedim.
>>
>>53428464
ıyy iğren ç
>>
File: gerillasiken.jpg (127 KB, 960x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gerillasiken.jpg
127 KB, 960x626
>>53428578
var xocam, cogu bildigin hdp destekliyen bok tenli comar tipleri. kucuk bi kisim da alevi/humanist takilan hdp destekliyen bok tenli orospu cocuklari.

kotu bisey yaptiklarin da 'turk' oluyolar, iyi bisey yaptiklarin da 'k*rt' oluyolar.
>>
File: johjohjoh.jpg (73 KB, 599x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
johjohjoh.jpg
73 KB, 599x750
>>53428672
>>
>>53428672
Ayy bende bunlar meme diye dusunuyordum .
>>
>>53428386
Evet yandım, her bokun olduğu bir yerde yaşadığın halde bilgisayarına asker resimleri doldurup sabah akşam evden çıkmayıp burada bok postalamana yandım.

Gözünde büyüttüğü şey de bi bok olsa. "Nükleerimiz var hacum, özel kuvvetlerimiz ananızı ziker hacım" diye kafa siken pakistandefenceforce'dan da betersin.

Amına koyim ben olsam şimdiye bu coğrafyayla temelli bağımı koparmıştım, gram umrumda olmazdı, adam hâlâ "hehehehe nasıl yanıyo k*rtler hehehehe efso hehehe XDXDD"
>>
File: 1411738675884.gif (35 KB, 665x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411738675884.gif
35 KB, 665x892
>>53428490
>>
>>53417514
if you take population of istanbul, and we take people of selanik.... FUCK YES
>>
>>53428313
>>53428785

>d*hring
Çitos kokuttun hajum
>>
>>53428765
yok, cogu zaman bir 'turk' suc islediginde, aslinda hewalin teki oluyo.

>>53428785
>şimdiye bu coğrafyayla temelli bağımı koparmıştım

kolay bisey saniyon sen herhalde oz kimligini tamamen yok etmek?
>>
>>53428785
Hocam gercekten gotun yanmis belki biraz bilgisayar'dan kalksan iyi olur.
>>
>>53428785
>YANIYOOOOOM

333
>>
>>53428313
>back to ekşi.jpg
>>
GÖTÜM YANIYOOOOOOOOOOOOOO HAÇAN KOMŞİLER Bİ SU DÖKİN YAV İNSANLIK ÖLDİ,Mİ
>>
File: 1451510926636.jpg (51 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451510926636.jpg
51 KB, 600x600
>>
Aldığım (You) sayısı gösteriyo asıl kimin yandığını, teşekkürler.

>>53429046
>kolay bisey saniyon sen herhalde oz kimligini tamamen yok etmek?

Öz kimliğini yok et demedim, o zaten mümkün değil. Ama ben olsaydım beni etkilemeyeceği için çoktan apolitik olmuştum. Oturma/çalışma iznini kaptıktan sonra Türkiye'de kim kimi sikiyor koy götüne rahvan gitsin. (Gerçi hâlihazırda apolitiğim de.)
>>
File: yandım anam.jpg (107 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yandım anam.jpg
107 KB, 612x612
>>53428490
what a shit version

this one is 100x better https://www.youtube.com/watch?v=9Bm2vucEs10
>>
>>53429393
comaristan'in politigi beni pek siklemiyo zaten, sadece asker resimleri hosuma gidiyor o kadar :D. kucuklugumden beri genel de asker resimleri, filmleri vs. hep hosuma gitmistir, e simdi tabi turko askerleri postluyom.

ha su yonden belkit turkistan poltigi benim icin relevant olabilir, belkit diplomayi aldiktan sonra kukuracistan'a donebilirim. avrupa sanki biraz civitiyo, isler kotuye gidebilir hic belli olmaz. kontinjen planim olsun diye dusunuyom.
>>
kitabini sikerim
>>
>>53429452
Hocam postladigin kizlar guzel'de ama muzik hakkinda shit taste'in var kusura bakma.
>>
>>53429393
>Oturma/çalışma iznini kaptıktan sonra Türkiye'de kim kimi s
bu senin apolitik değil bencil ve egosu şişik biri olduğunu gösterir. + avrupada bi elim yağda, bi elim balda olacak kafası. güzel güzel
>>53429590
herifler zaten bahane arıyo mülteciler, üşüd vs derken pegüda iyice coşmaya başladı dümü bide bu üüü esprisi var üüü yündünüz
>>
Quickly my men I need a quick recap of Ataturk's education policies and Erdogan's opinion on it.
>>
>>53429932
>+ avrupada bi elim yağda, bi elim balda olacak kafası. güzel güzel

Ne alaka?
"Öfff xayat çok zor götümü çox sikiyolar herkes ırkçı az İnternet'e gireyim de t*rkiyeyi savunayım" mı olucak sanki?
Zorluk çıkarsa katlanmaya çalışılır. Bunun politikayla ilgilenmemekle ne ilgisi var?
>>
Also i need to know about Şakir Fakılı's opinion on Erdoğan.
>>
Bu sacma kücük kavgalar cok sikici.
10 saat yapin, beyininize güzel programlama.
Sonra kendini dünya niye okadar satasici oldugunu sor.

Hadi beyler, biraz dogur düzgün yemek, biraz oksijen, azcik antraman...
>>
>>53429932
kek, yok oyle degil. daha cok ekonomik ve genel toplumsal acidan burasi biraz kotuye gidebilir. ama avrupa da artik hayatta bi ikinci nazilesme olmaz.

tabi comaristan da kotuye gidebilir, ama umarim reis turkiye'nin ekonomisini filan ayakta tutabilir, multecileri geri gonderme vs vs.
>>
>>53430251
Peki xocam yazmayı bırakıp şınav çekmeye başlıyorum hemen
>>
File: confused_nigga.jpg (19 KB, 505x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
confused_nigga.jpg
19 KB, 505x431
>>53430291
>ama avrupa da artik hayatta bi ikinci nazilesme olmaz
:(
>>
File: image.jpg (113 KB, 907x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
113 KB, 907x960
Kim /evrimağacı/ burda?
>>
>>53430360
Aslanim benim.
>>
>>53430374
olmaz xocam /pol/'a bakma sen.
>>
>>53430532
+1
>>
>>53429998
>>53430134
>>>/r/Turkey
>>
>>53430569
buranın ekonomisi çöker bide savaş çıkarsa seyret asıl büyük mülteci dalgasını. bu olursa evrobaya en fazla 10 bilemedin 20 sene veriyorum. rosiya ve cinin tutumu süreyi kısaltıp uzatabilir
https://www.youtube.com/watch?v=cGrh7F9TMzQ
>>
>>53430810
>buranın ekonomisi çöker bide savaş çıkarsa seyre

buyuk bir varsayim o ama.

neyse, ileride ne olcagini tahmin etmek kolay degil. z*za gibi kanadaya filan mi gtisek aceba?
>>
>>53430810
yarin ne yigeceni bilmiyor, ülkenin ekonomisini gelcek 20 yil icin planliyor
>>
>>53431062
>>buranın ekonomisi çöker bide savaş çıkarsa seyre

t*yyip fanboy detected
>>
>>53431231
yoo yarin ne yiyecegimi biliyorum, ananin ami :Ddd
>>
>>53431318
qeq
>>
>>53431318
yoo benim yarrağımı yiyeceksin
>>
>>53431062
orda napcan sanki. taşşak çatlatan ayaz, yola fırlayan geyik, ayı vs vs.
ww3 çıkarsa kaçış yok hocu oraya gitsen orduya alıp cepheye gönderirler şanlı çınar yaprağı için çarpışır şehit olursun kheheheh
>>
>>53431400
ananın amını yapıcam
>>
>>53431379
yooo ananin yarragini yiyecem.
>>
>>53431428
şu an anan yanındaysa suratına bak değilse hayal et.
anana "ananın amını yapıcam" demişim ne hissettin.
AZ Bİ EMPATİ YAP LAN HAYVANDAN FARKIN OLSUN OÇ
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7lt4p2Btvd4

bu tarz videolar postlayin cok tatmin edici bir duygu veriyo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=av5_tEpZwNI

aboww
>>
>>53431598
Bel boyun kütletme var seversen
http://www.youtube.com/watch?v=hV-wGiAn9nE
>>
https://www.youtube.com/user/mekeon

lan kamal ne tur pedofil videolari begeniyon oyle oç

>>53431728
yok bu beni pek tatmin ediyo
>>
>>53431927
dübüryiyen senmisin zamqo
>>
>>53432114
kek ben degilim o, obez hitit picidir o herhalde.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YgdgqZ_2X20

gerilim türünde bi başyapıt
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CSvFpBOe8eY

yaaa bu cocuklar ne guzel şarkı yapıyor yavvvv ehehehehe
>>
>>53432942
Hocam bunlar erm*ni degiller mi ?
Armenian genocide'i unutmayin falan diyorlarmis :D
>>
File: 57414952.jpg (38 KB, 366x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
57414952.jpg
38 KB, 366x594
>>53433067
evet diyorlar hoxam ama ne yapalım çok güzel şarkı yapıyorlar şimdi
>>
>>53433141
Biliyorum hocam BYOB gayet guzel.
>>
*geğiriyor*
>>
>>53433141
DÜRKLER KÖPEKLER GİREMEZ :dddd
>>
Beyler bildiginizden hic turk folk metal gruplari var mi ? Korpiklaani'len kaldim burda :D
>>
>>53433624
ananın amı var
>>
>>53433624
yaşru sayılır mı hocam
https://www.youtube.com/watch?v=M5t4GDHGvAU
>>
>>53428785
>yanıyom
sie gavad zorla mı tutuyorlar seni burada
>>
>>53433684
Sagol hocam bi bunlari dinleyim
>>
>>53434108
fuck turks
fick turk
türkü sikem
>>
>>53433624
>folk metal
Metal dinlemeyeli çok oldu malum tupek dinleyen ergenler ve shoegaze'ci berkecanların "le 14 yaş meme"i yüzünden ama T*rkiye'de Yaşru dışında düzgün grup yok diye biliyorum.

Ama şunlara da bak:
https://www.youtube.com/watch?v=evoG7eKH4j4
https://www.youtube.com/watch?v=pkm1djybGbM
>>
>>53434121
bu

https://www.youtube.com/watch?v=9OusRCP6LoI
>>
File: 1450528637883.png (22 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450528637883.png
22 KB, 500x500
>>53434279
>yorumlar
>>
File: 1452202748286.png (1 MB, 1472x1840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452202748286.png
1 MB, 1472x1840
salla
>>
>>53434489
> dilimizi konuşma lan soysuz it.millet ekmeğinin peşinde sizin gibi fistan giyip molotof atma peşindemi?

hehe adam hakli vallah bunu derken hep turkce konusuyorlar
>>
>>53433916
https://www.youtube.com/watch?v=YfYXn_qpGsY&list=LLhtGAQI22W0v5TSktCHiYsQ&index=32

hoxam bu süper bir dinle
>>
>>53434592
roll
>>
File: 1451926326513.jpg (40 KB, 491x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451926326513.jpg
40 KB, 491x694
>>53433624
>>53433916
https://www.youtube.com/watch?v=tQZfupO1aGo
https://www.youtube.com/watch?v=3e1JyWgVfnI
https://www.youtube.com/watch?v=s52GMuJE4vI
https://www.youtube.com/watch?v=pRoFiasmH5g
https://www.youtube.com/watch?v=aEv_aEwVvak
https://www.youtube.com/watch?v=DKsY9C5Hm-g
bu mongul gruplarına da bi bak hocam beğenirsin
>>
>>53434592
MYAH için sallıyorum
>>
Sagol beyler daha cok atin hepsini dinleyim

>>53434642
Hocam bu ne
>>
File: 5522.png (433 KB, 1082x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5522.png
433 KB, 1082x548
hoxam bu ne bunu açıklayın bana
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IORK0ip_jq8

şu kızın hareketlere bakın amına koduğum orospu balinası ya senin ananı avradını sülaleni ballayıp sikiyim türkiye'de bir karşılık bulamayıp amerika'da charlie'ye mi vermeye gittin
>>
>>53435106
yandim
>>
>>53435106
Hocam Amerika butun siskolari alsa kotu mu olur :D
>>
>>53435106
üff amk bir kova sıçar bu ha
>>
anonlar paypalda 300 lira kalmış ne alam
>>
>>53435389
hocam alsın alsında nasıl kolay mı bu işler oturma izni almak falan böyle yandım açıkcası
>>
>>53435606
eksigin varmi?
>>
>>53435779
yok fazlam var 70 kilo civarı
>>
>>53435606
Dragon dildo
>>
>>53435606
dubs ise teleskop al
>>
>>53435777
Evlenince oluyormus burda'da araplar hollandali kadinlarlan evlenip oturum aliyorlar.
>>
>>53435790
annemle kalıyom :DDd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VrEZf3HlLxI

videoda ex boyfriend diyor amına koyim bu videoda kızın annesinden kızı istiyor
>>
>>53434653
Vallah su mogollari beyenmeye basladim :D
>>
File: 52.jpg (52 KB, 499x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52.jpg
52 KB, 499x545
>>53435877
hoxam yapma kalbim var düşünemiyorum inşallah böyle kıxlar değildir
>>
File: üffbe.png (1 MB, 1220x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
üffbe.png
1 MB, 1220x801
ÜNLÜ BİRİNİN AYAĞINI YALAMAK İSTİYORUM LAN YETER ARTIK YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>53435921
eyvallah cringe oldum ve yandim
>>
>>53436002
Hayir be daha cok senin attigin video'daki gibiler :D burda adam bulamayinca yurt disindan getiriyorlar.
>>
https://video.xx.fbcdn.net/hvideo-xfa1/v/t42.1790-2/12561686_624013467737395_1210134668_n.mp4?efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0u00253D&rl=300&vabr=144&oh=508c45d796c654a9c959a20c6ac9a4f4&oe=569428DD

hazır olun anonlar leş sayımı başladı
>>
File: excersize-mat.jpg (26 KB, 450x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
excersize-mat.jpg
26 KB, 450x406
>>53435788
Meybe, sebze... ama payapal diye olmas...

Spor ayakabasi gerekebilir,
yada böyle bir hali.
>>
>>53435921
sünnet olmusmu bu
>>
>>53436193
>race traitor'larin musluman olmasini dusunmek

Hocam bu balina bir kac yil sonra turklugunu'de inkar eder :D
>>
>>53436265
vay amk orçsuu vay sünnetsiz yarrak yiyecek
>>
Lan David Bowie olmus lan :(
>>
>>53436337
david bowie senin ananı sikdi
>>
>>53436337
Burda habere cikmisdi zaza sizin oralarda gostermezler mi ?
>>
>>53436337
ne şarkısını biliyosun amk alevisi
ölünce hepiniz hayranı mı oldunuz adamın bu nedir yaw
>>
>>53436426

dun gayet erkan yattim, hic hebr felan da okumadin t.bh

az once haberlerde gordum

uzuldum t.bh
>>
>>53436559
sie amq k*rdü siktir burdan istenmiyorsun
>>
>>53435921
>she says ok i'm giving
*cringes*
>>
File: 066.png (94 KB, 938x823) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
066.png
94 KB, 938x823
>>53436165
>meybe

:DDD
>>
>>53436601
Hayda anon zaza'yi rahat birak adam durust'dur .
>>
>https://www.59saniye.com/sekuler-turkiyeden-kalma-super-fm-reklami/
yandım 2bh
>>
>>53436652
kek
>>
Jimmy Pop'un baba bana Mersedes al sarkisini atayim;
https://www.youtube.com/watch?v=a7Vi1zusI3s
>>
>>53436519

zaman zaman dinlemisimdir, sarkilarindan cok tip'i hosuma gidiyor

ziggy stardust ile space oddity 10/10 hocam
>>
>>53436895
orda mersedesler kaç para
>>
>>53436895
dayı almanyadan gelirken bana borusia dortmunt forması alsana okulda hava atayım :DDDD
>>
>>53437112
tfw no alamancı dayı/hala
>>
>>53437057
meme yapıyodum zamqi
>>53437182
bu
>>
*kakasını tutamıyor*
*sıçıyor*
>>
>>53437555
Lan hocam ayip oluyor burasi Mumbai mi ?
>>
>>53437695
Lan mı?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=z0DmDEeXzlU

>>53437695
Bombayi patlatdin.
>>
>>53437758
https://www.youtube.com/watch?v=_sSfXgy6PU4

hehe
>>
>>53437758
bir bu adriana birde inna tam cuck amk. t*rklere yarancaz diye yapmcakları şey yok
>>
>>53437847
xoydaaaa
>>
ded
>>
>>53414675
What the fuck are 'white' people? If you can tell your Grey Wolves scum and other people to leave Europe, we can get along. It sucks that the US has your country as an ally.
>>
>>53438659
is espresso a MAN?
>>
>>53438659
I'm sorry but we don't like caucasians here in this thread if you are a semite its ok else you should go .

>>53438772
What more hocam :D
>>
anonlar şarkı yapıp ünlü olmam lazım nasıl şarkı yapılır fl studiomu indiriym
>>
Who's that guy in the flag ?

from a massive kurd rally in paris few days ago
>>
>>53438946
hes atagay aka the saLLouniQi bastard
>>
File: 654.png (1 MB, 1440x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
654.png
1 MB, 1440x900
>>
>>53438896
Ne tur sarki hocam dj'lik diyorsan bilmem ama bizim burda her can sikilmis dj'lik yapiyor.

>>53438946
He is generally called apo you can see him as an kurdish sauron
>>
>>53439033
one-hit wonderlik birşey. en az bir milyon izlenme almam lazım gerisi kolay
>>
>>53438946
abdullah öcalan our glorious leader+only white man in middle east
>>
>>53438946
>>
File: BOZKURT AUUUU.webm (409 KB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BOZKURT AUUUU.webm
409 KB, 202x360
>>
>>53439189
adriana limanın spordan sonra terlemiş külodu+çoraplarını koklarmıydınız
>>
>>53439216
Hayir ama sansim olsa her deligini sikerdim desu
>>
>>53439138
barbarians
>>
>>53439371
niye koklamıyosun lan yarrak kafa
>>
>>53439216
çerçeveletip odama asardım
her gün önünde andımızı söylerdim
>>
File: 1451264323090.png (2 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451264323090.png
2 MB, 2048x1536
>>53439216
hayır orospu çocuğu hayır
>>53439189
tüm ülkelerin milliyetçileri dış görünüşüne önem veren genel olarak sağlıklı ve spor yapan insanlarken azınlık haklarını savunalım gavat olalım diğer ülkeler gelsin bizi siksin diyenler neden tipsiz boyunsakallı obez otistikler oluyor(amerika hariç) /tr/? fikirlerinizi alabilir miyim
>>
>>53439473
terlemiş koltuk altına ekmek banıp yermiydin peki
>>
File: image.jpg (27 KB, 500x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
27 KB, 500x242
>tfw not born a turkroach

feelsgoodman
>>
>>53439519
ekmek banmazdım ama direk yalardım
>>
>>53439641
bende
>>
>>53439670
de ayrı zamqi
daha sor
>>
>>53439700
su içtiği şişeden içermiydin
>>
>>53439750
senin içtiğin şişeden de içerdim o pek sorun değil
>>
>>53439804
ıyy iyrenç D:D ben senin şişenden içmezzdim desu
>>
>>53439839
içmezsen içme yaraq sanki seninle suyumu paylaşıcam :DDD
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0Z4LeIn4VWo

>>53439488
öylemi hic bilemiyorum
>>
>>53430810
>rusya ve çinin gelecek 20 yılda ayakta kalacağına inanıyor.
rusyanın ekonomisi çöküşte, çinin ekonomiside çöküşe başlıyor.
maximum 15 sene veriyorum ikiside dağılıp gidicekler.

birisi bunun ekran alıntısı alsın
>>
>>53434592
>tarantinonun altına sıçması yok
downvoted
>>
>>53439921
*cringes*
o dans ne lan :D:d
>>
>>53435106
>>53435921
aslanım charlie şişko olmuş amk karısı yedirmiş tabi cocuğa krinç oldum
>>
akp'ye sçmlrde oy vrn
>>
kakamı yapıyom
>>
File: gta 2.png (1 MB, 1044x1302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gta 2.png
1 MB, 1044x1302
>bunun yapıldığı gün tiradda olmax
iyi hissettiriyor adamım
>>
post the hottest Turkish girl you know
>>
>>53440225
>>
https://www.youtube.com/watch?v=QdqBW_qqRoQ
>>
ANONLAR ÜNLÜ OLMAM LAZIM EN KISA YOLDAN NASIL ÜNLÜ OLURUM
>>
>>53440079
hyr
>>
>>53440278
asina sicim you faggot
>>
>>53440306
ipne ol
>>
>>53440306
göt kıllarını tıraşlayarak "rte <3" yaz sonra salatalık sok götüne fotoğrafını çek twitter'a koy
>>
>>53440333
ndn?
>>
>>53440589
götümümü ünlü yapacam amk :D yüzümün gözükeceği bişey olmalı ekşide sayfam açılmalı
>>
>>53440695
ANANI ÖLDÜR AYLARCA SİK CESEDİ BOZULANA KADAR SONRA PARAMPARÇA ET ÇÖPE AT AAAA YETER ULAN
>>
>>53440815
bu
>>
>>53440695
Eksi ne oluyor ya bir yildir /tr/'deyim ama tek duydugum back to eksi oluyor.
>>
File: confederate.gif (16 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
confederate.gif
16 KB, 645x773
https://www.youtube.com/watch?v=dKMTu1GDi_w
>ohk yankeelere karşı savaşamayacaksın
>ohk geleneklerini korumak için kendinden çok daha güçlü kuzeye karşı gelmeyeceksin
>ohk hoşuna gitmeyen birisi ülkenin başına geçtiğinde ayrılmaya çalışmayacaksın.
>ohk ölümünden yüzyıllar sonra bile romantize edilip anılmayacaksın
>ohk ölümünden 150 yıl sonra bile zenci götü yakmaya devam etmeyeceksin
:(
>>
>>53440670
blmm
>>
>>53440872
ekşi sözlük
türxo cuck sjw'lerin takıldığı yer
>>
File: image.jpg (107 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
107 KB, 960x640
STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE STIPPLE <33333
>>
6 yildan uzun suredir japonya'da yasiyorum. bugune kadar hep japonya hakkinda olumlu entryler girdim. zaten yazdiklarimin disinda daha milyonlarca olumlu ozelligi var japonyanin ve japonlarin.

genel olarak bilinenin disinda japonya burada yasayan insanlarin (turklerin) anlattiklari ile de biliniyor. yani size japonya'yi anlatan bir insanin size anlattiklari aslinda kendi tecrubeleridir.

mesela buraya calismak icin kacak yollardan gelen turklerden dinlerseniz cok farkli bir dunya, benim gibi ogrencilerden dinlerseniz apayri bir dunyadir. o nedenle genelde yorum yapmadan gercekleri yazmaya calistim yillarca. bir iki kere kendi gorusumu yazdigimda karsi cikanlar oldu.
mesela japon kizlarinin dunyanin en basit ayarlanabilir kizlar oldugunu yazmistim, japonya'da yasayan ve tum ugraslarina ragmen kiz arkadas edinemeyen turkler karsi cikmisti. o nedenle bu entryi yazarken sadece gercekleri yazicagim. japonya'nin mukemmel olmayan hatta sizi rahatsiz edebilecek ozelliklerini yaziyorum.japonya'da kirsal alanlarda siklikla olan bir seydir kizlara bakip 31 cekmek. artik o kadar siradanlasmistirki sikayet etmek akillarina bile gelmez. tek amaclari hizlica sag salim uzaklasmaktir.
>>
>>53440930
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>53440929
Bi forum gibi bir yer mi yani ?
Sadece sjw dolu ben de turkiyede sjw'leri doverler diye dusunuyordum.
>>
>>53441035
https://eksisozluk.com/
incele biraz hocam
>>
>>53441035
urban dic'in daha entel ve daha öznel yazılar bulunduran popülist olanı
>>
>>53441008
Sen waifu'ma nasıl AAAA'larsın oç?
>>
>>53440930
kaymak?
>>
>>53441105
adresini buldum xocam bu serefsizi gidip dovelim dersini ogrensin milletin asmr waifularina laf atmasin
>>
>>53441205
abi yapma abi
>>
>>53441205
Sinirlendim zaten titriyorum şu an basıcam evini babasını bağlayıp anasını sikicem
>>
>>53441094
>cumhuriyet'in ilanından beri, milliyetçilik ve toprağın bölünmez bütünlüğü gibi saçmalıklar adı altında biz türkler tarafından her türlü zulüm ve şiddetle bastırılmış kürt halkına gelen milliyetçilik sırasıdır.

Haydaa bak su pis vatan hainine ben yeterince gordum hocam ben burda dururum.
>>
File: 1451312422170.jpg (64 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451312422170.jpg
64 KB, 720x960
https://www.youtube.com/watch?v=p7PgO7TuAc0
https://www.youtube.com/watch?v=yEN5rGR7gtM
pic related qt'nin sosunu bulun bana :(
>>
>>53441298
şu an ona 31 çekiyom haberin olsun
>>
>>53441300
>vatan haini
sie amk türkosu
>>53441205
bundan sonra tiradları /kurd/ diye açalım hewal
>>
>>53441320
>turancı otist olmak
oğlum jav-fags bir siz iki.
>>
>>53441139
Sen waifu'mun kaymağını nasıl istersin oç?

>>53441385
Kanıt?
>>
>>53441456
behenmessen tiklama,
bence sakat olan sensin
>>
>>53441497
cum script'ten yapacaktım da üşendim amk :DDDDD
çekmiycem qnq söz ama sos ver
>>
>>53441385
lan orospu cocugu biraz saygi du milletin waifusuna hey allaxim

>>53441451
bence de xewal, t*rkolar siktirip gider ne guzel :D
>>
>>53441580
ikisi de ben bu arada
>>
waifumu reyleyin
>>
File: 1451250812956.png (40 KB, 899x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451250812956.png
40 KB, 899x547
>>53441620
proofs?
>>
0-7: ""sakalını"" kes
8-9: kesme
dubleler: bıyığı kes, müselman sakalıyla dolaş
>>
>>53441551
>diaspora bana cevap veriyor.
yüz verme ayıya gelir sıçar halıya
>>
>>53441659
kaç yıllık devrim yoldaşın sana yalan mı söyleyecek
>>53441669
salla
>>53441678
kek
>>
bunlardan kaç tanesini hatırladınız/yaptınız favoriniz hangisi?
18
favorim swords and sandals2
>>
File: Untitled.png (24 KB, 317x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
24 KB, 317x468
hello /tr/
>>
>>53441625
göğsünde benis dövmesi var xocam uzak dur bence
>>
>>53441819
Bes tane hocam
>>
>>53441851
hello mini turk
>>
>>53412064
Turkish language looks like me slamming my keyboard in anger. I love it.
>>
>>53441851
Hey there grand vizier how are things in rumelia ?
>>
File: 1418060900343.jpg (21 KB, 500x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418060900343.jpg
21 KB, 500x344
>>53441974
>gobble gobble
gobble gobble gobble gobble gobble
>>
>>53441978
bretty shite tbqh
>>
>>53441769
haklisin xewal gucumuzu isgalci trkolara karsi kullanmamiz lazim
>>
>>53441974
>germany, german
>france, french
>england, english
>spain, spanish
>russia, russian
>china, chinese
>america, english
how does feel being eternal cuck ?
>>
>>53442158
>how does feel being eternal cuck ?

ax be t*rko ilk biraz ingilizce ogren ustun yaris batililarla konusmadan once
>>
ışide katılacak anondan haber var mı
>>
>he doesn't understand that the broken english is part of the banter.
ayrıca
sana (you) yok mal adam
>>
>>53441678
The rule of disfiguration: discrediting the opposition by crude smears and parodies.

>>53442089
The rule of transfusion: manipulating the consensus values of the target audience for one's own ends.
The rule of orchestration: endlessly repeating the same messages in different variations and combinations.
>>
>>53442075
fugg :D get the bosnians and serbs and fuck up the austrians then
Thread replies: 304
Thread images: 62
Thread DB ID: 427567[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.