[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 460
Thread images: 129
File: 1425536584569.png (380 KB, 574x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425536584569.png
380 KB, 574x452
Mysupplagan
>>
File: 1435742155124.jpg (149 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435742155124.jpg
149 KB, 1600x1200
>>53405909
>dkn bilden såg mysigare ut i tumnageln än i helskärm
>>
File: hibiscus euphoria.jpg (122 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hibiscus euphoria.jpg
122 KB, 1024x576
Det är helt okej att supa på en måndag morgon
Om du är NEET
>>
File: 1452121584521.jpg (68 KB, 816x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452121584521.jpg
68 KB, 816x582
https://youtu.be/9ZS13ZZIef0?t=818
>>
>>53405995
t. alkis
>>
>>53406070
Jag är bara en jonte
>>
File: 1447968468820.jpg (233 KB, 1321x1061) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447968468820.jpg
233 KB, 1321x1061
>>53406070
Alkoholist=/=spritbrukare

Respektera folks adjektiv, tack på förhand
>>
>>53406008
w t f?
>>
>>53406156
När blir man alkis? Jag har en kompis som slutade dricka för tre år sedan.
>>
>>53406156
Dricker man på andra dagar än helgen har man alkoholproblem
>>
>>53406070
>>53406156
Detta, och fråga gärna om mina pronomen innan du tilltalar mig tack
>>
kan man vara vaken i fyra timmar till tro?
>>
File: 1431241250754.png (694 KB, 541x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431241250754.png
694 KB, 541x598
>>53406228
"Nej"
>>
File: 1451792080127.jpg (97 KB, 687x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451792080127.jpg
97 KB, 687x900
>>53406227
Låter som att det bara är du som har problem för att vara helt åt helvete favä med dig min man
>>
File: 1437038820191.png (891 KB, 663x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437038820191.png
891 KB, 663x725
>dkn hungrig men vill inte gå ut i köket och riskera att väcka föräldrarna med matlagningsljud
>>
>sverige er ikke lenger et demokrati, men en politistat
Når blir SD det storste partiet?
>>
>>53406467
Aldrig.
#Ingarasisteriminriksdag
#Intemintalman
>>
Hår i dajmen
Det är långt
Det är svart och det krullar sig
Det är ett signum för mig
Sår i dajmen
Det är rött
Det gör ont och det passar sig
Inte när man är gay
Jag är supergay
Med sår i dajmen!
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53406367
Mitt liv : brevet

>dkn man ska bli vuxen och flytta hemifrån i sommar
>>
>>53406467
Enligt Sentio och YouGov så har de varit det ganska länge nu.
>>
File: panik2.gif (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
panik2.gif
3 MB, 640x360
>>53406547
>dkn ska flytta hemifrån om 4 dagar
>>
>>53406621
Hoppas du styr en fet inflytningferre mann1
>>
>>53406467
http://status.st/
>>
>>53406601
Säg det med mig: statsminister Jimmie Åkesson
>>
>>53406621
Att bo ensam är f1 och of1 på samma gång
>>
>>53406547
>>53406621
Hur gör man sådant?
>>
>>53406227
Det är väl för fan mängden man dricker och ifall det är ett tvångsmässigt beteende som är alkoholism. Jävla spån.
>>
JAG VILL HA EN SÖT UMARU FV NUUUUUUUUUUUUUUUU
GE MIG 2D LÖFVEN FÖR FAN
DU LOVADE
>>
>>53406745
hitta en lägenhet att flytta till
>>
>>53406770
t. triggad alkoholist
>>
>>53406792
Hur gör man det och hur får man pengar till sådant?
>>
Kan man flytta ut själv om man bara studerar och inte arbetar? Min mor sa att det inte går, men hon försökte också dölja att det gick att plugga på distans.
>>
>>53406809
Antingen andrahand eller bostadskö
Jobba ihop tills du har tillräckligt :)
>>
>>53406809
Ha rika föräldrar med kontakter
>>
>>53406803
Verkligen inte. Jag dricker i snitt mindre än asocialstyrelsen rekommenderar för en normativ man.
>>
>>53406836
>>53406837
Snaran låter enklare favä.
>>
>>53406833
Är du en fara för dig själv? Varför skulle hon annars hålla kvar dig hemma?
>>
>>53406878
mjo, det gör den väl i de flesta fallen
>>
>>53406878
det är inte mening1 att liv1 ska vara 1kelt mann1
Eller det kanske det är, fan vet jag
>>
>>53406227
>man måste dricka på vissa kalenderdagar för att klara sig undan alkoholiststämpeln
DU VAD?

Jag ska supa järnet med en polare imorgon och jag är den sista person man skulle kunna kalla alkis.
>>
>>53406878
Det är nog bäst i ditt fall, häng dig redan nu så slipper vi såna bidragsparasiter som dig :)
>>
>>53406909
Hon ringde polisen en gång när jag var ute och utforskade med några kompisar och glömde att ha på mobilen.
>>
>>53406833
Hur har du tänkt att betala för lägenheten?
>>
>>53406944
utforskade? huh? Har du autism?
>>
>>53406993
Kan man inte ta lån? Jag har en kompis som bor själv och han studerar och är inte rik.
>>53407001
Vi utforskade några tunnlar som ledde under ett område och ett övergivet mentalsjukhus
>>
>>53406926
Hur mycket ska ni dricka? Vart ska ni gå?
>>
>>53406809
Dina föräldrar köper en lägenhet åt dig

;^)

>>53406742
Kommer bokstavligen vara 100% ensam dit jag flyttar. Tanken är skrämmande, förhoppningsvis så är inte allt unifolk grisvidriga nbögar
>>
>>53407029
Var det analtunnlar?
>>
>>53407029
Var det du som blev kallad på förhör för att ni plockat upp en kamera från 60-talet?
>>
>>53407099

>>53407102
Inte jag, när vi utforskar så tar vi ingenting. Vadårå?
>>
>>53407070
Det var jag med när jag först kom hit
>>
>>53407044
>Hur mycket ska ni dricka?
Ingen aning, men antagligen en hel del.

>Vart ska ni gå?
Sitta hemma.
>>
>>53407134
Mjo, men du är en spännande utlandsstudent från det inte så avlägsna feministparadiset Sverige
>>
>>53407131
Var någon anon som blev kallad till polisförhör för att han hittat någon kamera från 50-talet som polisen först lade ned fallet, sedan öppnade det igen. Helt jävla obegripligt av snuten. Men de informerar ju inte allmänheten om brott som sker så vadfan vet jag hur de tänker.
>>
>>53407029
Gäller ju att betala tillbaka det också, har du ingen fast inkomst så vill heller inte folk hyra ut till dig.
>>
>>53407070
>förhoppningsvis så är inte allt unifolk grisvidriga nbögar
har lite dåliga nyheter för dig familj
>>
>>53407165
Jag och Sverige är väl allt annat än spännande
>>
>>53407165
Tyskar är stora sweeaboos.
>>
>>53407209
Hade jag haft öl hade jag lätt suttit och tittat på när du spelat spel. Jag hade tom hållit käften.
>>
>>53406993
>>53407029

Bara ta lån lads, hem är ju det säkraste man kan investera i :^)
>>
>>53407276
Gyckla inte om sånt där. Jag kräks.
>>
>>53407248
Jag kommer nog inte kunna strömma förrän jag kommer tillbaka till Sverige igen
>>
>>53407336
It's le lugnt mannen.
>>
File: 1423098531205.png (87 KB, 684x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423098531205.png
87 KB, 684x576
Grod natt
>>
File: swecpi.jpg (37 KB, 600x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swecpi.jpg
37 KB, 600x321
>>53407322

Vadå det är inget gyckel, snabbt stick iväg direkt när banken öppnar och ta ett lån. Dumma goy det finns inget att se här.
>>
>>53407366
När tror du bostadsmarknaden kraschar då? All hets om att den kommer krascha gör väl att folk besinnar sig och inte belånar sig till extrema lån.... får jag väl hoppas.
>>
Sug min kuuhuuuk
>>
>>53407392
hehe mm
>>
>>53407392

Fast så är det ju inte, vansinnet fortsätter.

När? Omöjligt att förutse exakt, beror på hur länge och hur mycket staten tänker lägga sig i innan de ger upp. Men att den kommer krascha är oundvikligt.
>>
>dkn vi har vår egen Köln fast för ett år sen och det var mörkat
Så jävla najs. Hur många procentenheter?
>>
>>53407489
>Men att den kommer krascha är oundvikligt
mm precis som samhällskollaps och inbördeskrig enligt dina konspiratoriska vänner

väx upp istället och lev livet
>>
>>53407489
Njae, frågan är ifall det blir en snabb krasch som typ 1929, 2007, eller ifall det blir en långsamt pysande ballong som japan 1990-2000.
>>
>>53407649
Hoppas att det sker snabbt och skoningslöst. Det svenska folket måste känna på motgångar efter motgångar för att härda oss.
>>
>>53407584

Nä men varför inte ta ett lån och köp ett hem? Eller två till och med? Vilka fantastiska vinster du kommer att göra, inte sant? Kom igen, låga räntor dessutom.

>>53407649

Beror ju på vad som sker i övrigt, våra statliga finanser ser knappast ljusa ut inför framtiden och riksbanken har i princip sagt att man har panik. Hur som haver kommer bubblan att spricka och jag personligen hade inte velat sitta med en bostad och ett lån när det sker.
>>
http://den-stora-konspirationen.blogspot
.se/
rapporterar från mitt liv
klockan är närmare 05.00 genom en bakåtsökning på Google kom jag in på en svensk konspirationsblogg
jag vet inte längre vad jag ska ta mig till
>>
>>53407813
du bör släppa den där "vad gör jag med mitt liv" attityden och ba chilla gal1 mann1
>>
>>53407844
jag håller den attityden [spoiler]ironiskt[/spoiler]
>>
>>53407735
Det är alltid en fråga om vad för slags bostad och vad för slags lån. Ett blancolån på ett par miljoner är ju typ ungefär som vara homer simpson och leka med uran i kärnkraftverket för att det ser ut som självlysande lera.

Att ha ett lån på en bostad man sparat stora delar till över tid (t.ex. 20-30% kontantinsats) och två goda inkomster samt möjlighet till sidoinkomster så kan man ta även ett jävligt segt ränteläge som är genomjudiskt. I grund och botten handlar bostadslån om att kunna parera för ett par procent, eller upp till 7-8% om man går full paranoid parrot. Sedan att man till varje pris behåller jobbet genom krisen, alternativt gjort en kalkyl på a-kassa för att betala lånen. Behåller man bara fastigheten när den är osäljbar så är det ok. Då kan man sälja senare när marknadsläget är vettigare.
>>
File: 1448466490807.jpg (59 KB, 492x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448466490807.jpg
59 KB, 492x419
Älskar ryckdrama favä
https://www.youtube.com/watch?v=_cZv9Xjq8wg
>>
>>53407884
Vilken äckligt nasal bögröst den "hen" har.
>>
>>53407871

Såklart, men sedan kollar man på den privata belåningen och inser att väldigt många inte skulle kunna göra det du skrev.

Blir jobbigt när man sitter där och har det halvknapert redan idag.
>>
>>53408099
Det är ju nice för staten att hålla folk fattiga vet du. Kan man inte lika lätt be staten att dra åt helvete.
>>
tänkte bryta en veckas nofap så är ledsna pandan nere
vafan gör man?
>>
>>53408204

När socialismen trivs som bäst.
>>
>>53408373
nhentai till den är uppe igen
>>
File: 1446860897154.png (46 KB, 174x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446860897154.png
46 KB, 174x238
Ska man kanske gå och lägga sig?
>>
>>53408556
Jag vaknade precis. Skjut mig
>>
Do you speak finnish? swede-senpai
>>
>>53408739
No, we're not taught it in school like the Finns are with Swedish. And it's not a Germanic language so it's not mutually intelligible.
>>
>>53408739
Some do. Like me.
>>
>>53405956
thanks
>>
>>53409597
poo in loo
>>
>>53409597
POO
IN
LOO
>>
>>53409597
loopoo
>>
>>53409597
P-P-POO IN THE LOO
P-P-POO IN THE LOO
UH HUH
>>
>>53409597
PAJEET
>>
>>53410023
>>53409739
>>53409643
>>53409623
>>53409621
it is alright, olaf

i am sure he is "so much bigger" than her bf

also gets me off seeing you shits perish
>>
>>53410063
pajeet my son
>>
Stackars indien favä, kan inte breva någonstans
>>
>>53410143
Vi måste ge dem asyl i våran tråd!
>>
>>53410063
SUPERPOWER BY 2020
>>
>>53410143
say that to my face you cuck you
>>
>>53410582
*heems you straight down the loo*
>>
File: jud.png (540 KB, 690x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jud.png
540 KB, 690x478
Oj gevalt!
>>
What the fuck is this: >>53410733

Is there huge shitstorm atm or what is going on?
>>
>>53410863
Yes, the unraveling of our vastly skewed media. They've always been absolutely insane desu but this rape cover-up seems to have brought a sudden light to the issue. At least to a larger amount of Swedes.

Hopefully. Probably not.

In the wake of Cologne of course.
>>
>>53410863
No, people will forget about it by tomorrow.
>>
Det är en semester i Kambodja
Det är tufft, grabben, men det är livet
Det är en semester i Kambodja
Glöm inte att packa en hustru
>>
Ska ha en studiecoach idag, efter att jag slutar vid 4 i skolan måste jag gå hem i kylan (tar 30min), plugga i 40 minuter för att förbereda mig inför ett 2 timmars studiepass, sen måste jag repetera det jag lär mig för att kommer ihåg sakerna till provet på onsdag, blir en heldag från kl

hur lär man sig plugga tidigare senpai?
>>
File: 20cm.jpg (64 KB, 642x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20cm.jpg
64 KB, 642x1136
Skulle ni en transpaj?
>>
>man fv tog mig på en musikal som handlar om ett bögtransvestitpar som driver en transvestitklubb på min födelsedag

t-tack
>>
File: GOLDEN GOD TOOLS.png (677 KB, 665x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GOLDEN GOD TOOLS.png
677 KB, 665x699
>Farsan står bredvid mig

>Alexis Texas hd anal pack has finished downloading
>>
>>53413052
>kolla på proffsporr
>när Teensexcouple finns
>>
>läser igenom hela tråden
>uppdaterar
>no new posts

:^(
>>
File: 1424109649749.jpg (106 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424109649749.jpg
106 KB, 640x640
G(r)oder morgon!
>>
File: image.jpg (53 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
53 KB, 600x600
>>53413689
>dkn alla antingen sover eller jobbar
>>
File: 1107.jpg (121 KB, 1230x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1107.jpg
121 KB, 1230x700
>>
File: 1452486387920.jpg (61 KB, 600x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452486387920.jpg
61 KB, 600x847
God morgon tråden!

>dkn ingen alice fv att vakna upp bredvid
>>
File: 1450654134013.jpg (205 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450654134013.jpg
205 KB, 1000x1000
vif
>>
File: ii.jpg (41 KB, 500x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ii.jpg
41 KB, 500x330
>dkn jag kommer aldrig att bli älskad
>>
File: 1419860764980.jpg (81 KB, 400x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419860764980.jpg
81 KB, 400x387
>>53413846
för HELVETE

F
>>
>>53413846
Lazarus är verkligen sorglig nu. Förlåt för skit svenska
>>
>>53413795
Ohaiou gosaimasu!

>>53413846
;_; blev helt paff när morsan berättade imorse, vifif ziggy ;_;7
>>
>>53413846
Bokstavligen vem?
>>
>53414035
0/10 du får inte ens en (du)
>>
>>53414142
Jag är helt seriös. Vem är det?
>>
>>53414152
marc bolan
>>
>>53414152
han som spelar föraren i drive
>>
>>53414165
>>53414179
Tack.
>>
>>53414201
>t. Mizaki

Du precis som alla andra vet att det är David Bowie, det här var ditt sämsta gyckel på länge
>>
File: 14254355752.jpg (22 KB, 305x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14254355752.jpg
22 KB, 305x267
Jag är genuint upprörd över Bowies död.

Man visste ju att det skulle komma men inte fan nu.
>>
>>53414266
:^)
>>
File: 143265554464.jpg (45 KB, 599x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143265554464.jpg
45 KB, 599x576
>>53404770
Knulla dig anon, jag vaknade.
>>
File: pepe2.jpg (115 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe2.jpg
115 KB, 640x640
https://www.youtube.com/watch?v=cYMCLz5PQVw
>>
File: 1444878919903.jpg (142 KB, 1008x1834) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444878919903.jpg
142 KB, 1008x1834
>>53414266
jag brevade vif favä
>>
File: Umaru blinkar.gif (1011 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru blinkar.gif
1011 KB, 500x500
>>53405909
Bästa trådstarten på länge, sov täta hammare
>>
>>53414379
L A V R E N

så söt favä
>>
>>53414289
Jösses amalia vad patetiskt, anon.
Du känner inte ens honom.
>>
>>53414437
Nej men jag gillar hans musik.

Den patetiska är du.

Varje jävla gång någon som är gillad av många dör så kommer alltid dessa jävla Jontes med sin idiotiska kommentar om "MEN DU KÄNDE INTE HONOM".

Jonte, skjut dig själv.
>>
>buhuhu någon jag inte brytt mig om på ett jävla tag dog så nu måste jag uttrycka min falska sympati
t. ni och alla andra nbögar på valfria sociala medier
Dränk er själva
>>
File: 8ab.jpg (84 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8ab.jpg
84 KB, 640x640
>Jösses amalia vad patetiskt, anon.
>Du känner inte ens honom.
>>
File: 5hENl3pB.jpg (144 KB, 1098x1098) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5hENl3pB.jpg
144 KB, 1098x1098
>>buhuhu någon jag inte brytt mig om på ett jävla tag dog så nu måste jag uttrycka min falska sympati
>t. ni och alla andra nbögar på valfria sociala medier
>Dränk er själva
>>
>>
>>53413790
Sveamössor med tofs var riktigt söta favä, önskar att fler tjejer hade sånna nuförtiden
>>
>>53414462
Det är nog snarare din genomsnittliga Jonte som sitter och bryr sig om att en artist som han aldrig har träffat har dött.
LMAO.
Nu blir jag nästan lite deprimerad över att det finns människor som är så ofantligt sorgliga och inte har någon som helst substans i sina liv så de måste gråta över att David Bowie har dött.
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>>53414463
>Han lyssnar inte på minst ett Bowie album varje månad
>>
File: maxresdefault.jpg (99 KB, 1404x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
99 KB, 1404x936
>>53414503
>>
>>53414337
viff. Jag skulle dygna för att fixa mitt schema men gick och lade mig vif 5 istället =)
>>
>>53414517
>Nu blir jag nästan lite deprimerad över att det finns människor som är så ofantligt sorgliga och inte har någon som helst substans i sina liv

t. sitter på 4kanalen 9:40 på en måndag
>>
File: fedora56.png (56 KB, 463x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora56.png
56 KB, 463x469
>>53414517
>Nu blir jag nästan lite deprimerad över att det finns människor som är så ofantligt sorgliga och inte har någon som helst substans i sina liv så de måste gråta över att David Bowie har dött.
>>
>>53414463
>någon som influerat mitt liv enormt som jag idoliserat sedan jag var pytteliten har dött

Man kan sörja folk man aldrig träffat din jävla turboautist
>>
File: 3.jpg (358 KB, 886x1632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
358 KB, 886x1632
>>53414530
>>
>>53414463
Det värsta jag har sett gällande det här var nog när Paul Walker dog. Folk delade bilder och skrev gråtinlägg som galna överallt, över någon taskig B-kändis som folk bara kände igen från The fast and the furious filmerna
>>
>Bowie har sticky på båda /mu/ och /tv/
>>
>>53414546
Jag är student, mannen.
>>
>>53414517
Du borde verkligen överväga självmord, tänk på vilken lättnad det hade blivit när den bördan du är försvinner från alla som tvingas träffa dig
>>
File: IMG_0240.jpg (184 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0240.jpg
184 KB, 1024x768
>dkn kranbilen har kört i diket utanför inslag två

DET är inställt tills bärgaren är på plats.
>>
>Kravet på att allmän värnplikt återinförs blir allt starkare.
>Nästan sju av tio svenskar vill att reformen blir av
>>
>>53414650
De vill ju att värnplikten ska bli slavarbete för migrationsverket.

Jag driver inte ens.
>>
>>53414605
>jag är student
Och där har vi det, en minderårig överkantig fedoratippande Jonte

Ingen är förvånad.
>>
>>53414638
>>
>I ett internt PM skriver polisen att de unga män det rör sig om främst är kommer från Afghanistan,
>Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna. Vi får ta på oss det här inom polisen, säger Peter Ågren till Dagens Nyheter.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22067442.ab

Varför är vänstern så otroligt oärlig?
SANNINGEN spelar SD i händerna, så vi måste mörka allt vi kan!
>>
>>53414663
Så är det det funkar här i världen, lille vännen. Man får offra sig lite för sitt land.
>>
>>53414708
Det är äckligt att se hur DN har lyckats lägga hela skulden på polisen och försöker själva slingra sig undan
>>
>>53414708
hur pass knuten är polisen till det rådande styret? liksom vem bestämmer hur de ska uppföra sig?
>>
Fan vad najs att David Bowie dog.
Slipper vid en bögen
>>
File: 1436543544436.webm (2 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436543544436.webm
2 MB, 854x480
>>53414708
och mörkningen spelar ju SD ännu mer i händerna.

Föriövrigt så är jag helt övertygat att polischefen helt seriöst trodde det där var det bästa och mest pk han kunde säga.

>h-haha grabbar, j-jag är ju snäll och god som er. K-knulla SD e-ellerhur?

>>53414733
Sen detta. Sliskiga jävlar.

Det tog dem typ 10 timmar att svara på #DNgate och nu vet vi varför. De planerade en samlad attack för att kasta polisen under bussen och smyga iväg själva.
>>
>>53414733
Hela skulden ligger på polisen. De kan gå ut och hålla en presskonferens och säga sanningen, som den norska polisen gjorde när de gick ut och sa att alla lösta våldtäkter i Oslo de senaste två åren hade begåtts av utom-europeiska invandrare.

Sverige är nog det absolut mest oärliga landet världen när det kommer till invandring.
>>
>>53414708
>gamla nyheter som brevats tusen gånger förut

Har du hört om terrorattentaten i Paris? Beväpnade män gick in på en satirtidningsredaktion och började skjuta folk
>>
>>53414741
Begå självmord
>>
>>53414789
>Förstasidan på AB
>Irrelevanta gamla nyheter
Bara sluta din vänstermupp, du är bara besviken att sanningen kommer fram.
>>
File: 139434544450.jpg (145 KB, 991x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139434544450.jpg
145 KB, 991x679
>dkn det på riktigt finns en hierarki bland social rättvisa

Antirasim > feminism

Feministerna förstärker detta.
>>
>>53414781
Jo, men att inte nämna något om att DN också har mörkat det är bara judefasoner
>>
>>53414811
Nej jag ärjätteglad över det här, bara det att detta är det enda som folk har pratat om i tråden sen igår morse
>>
>>53414789
Använder du internät utforskaren eller?
>>
>>53414740
En polischef behöver ju knappast skriftliga direktiv för att förstå att det inte gynnar honom att basunera ut att förövarna uteslutande är invandrare.
>>
File: 1396215626238.jpg (2 MB, 1512x3642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396215626238.jpg
2 MB, 1512x3642
Kojima på självmordsvakt ;_;
>>
>>53414964
Nej, vad grundar du det på?
>>
>>53415017
Detta är inte bra för någon.

Det är fan inte bra för invandrarvurmare att skydda dåliga invandrare.
>>
>>53414710
Offra sig själv för att offra sitt land snarare lol
>>
HahaH VeM FaN bryR siG LAMO
>>
>>53414462
>hela ditt folk håller på att utrotas och du bryr sig inte
>nån amerikan dör och du går m-men jag gillade hans musik
>>
>>53415164
david bowie var polynesier, jonte

>baka
>>
>>53415164
Fast David Bowie var dock inte ens mänsklig.
>>
>>53415164
Om man är invandrarkritisk så kan jag inte förstå att man röstar på ett annat parti än SD.
I min värld finns där inga andra politiska frågor längre, jag orkar inte mer men likväl så fortsätter det bara.

Vi gräver vår egen grav, och de hånar oss när vi försöker stoppa det. Alla dessa svenska män och kvinnor (Mest kvinnor) som totalt avskyr mig för att jag skrev att jag röstade SD på facebook. Varför vill de ha det såhär? Vill folk att deras barn ska bli antastade av Afghaner när de går på spelningar? Vill folk att vi ska leva i ett samhälle där svaret på hög arbetslöshet bostadsbrist är att importera fler människor som vi måste spendera en massa pengar på-
Hur kan folk rösta på partier som ger bättre mat till asylsökande än till våra gamla som jobbat och slitit för detta land i hela sina liv.

Jag är uppgiven och jag vet inte vad jag ska göra.

Hjälp
>>
>>53415256
>SD
>NMR
>hjälpa
Nej det är försent för politik.
>>
File: happy.jpg (7 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happy.jpg
7 KB, 320x180
>>53415164
>>hela ditt folk håller på att utrotas och du bryr sig inte

Men jag är ju inte svensk
>>
>>53415133
Dey bow bow var ju typ från månen
>>
>>53415284
Jag vet inte längre. Är dessa människor värda att rädda ens?

När jag läste om vad som hände i Tyskland var jag så jävla arg till en början, men sen så insåg jag att jag inte kände någon empati alls för dessa kvinnor.

Låt oss vara ärliga, de hade alla röstat får att flyktingarna skulle komma, de hade alla hånat och kallat oss för rasister, och nu fick de ligga i sängen de bäddat.

Jag har blivit ett empatilöst monster, och jag känner att jag har befogenhet för min förändring.
>>
File: 1452499219524.jpg (32 KB, 561x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452499219524.jpg
32 KB, 561x327
den här mannen kommer överleva dig och alla du håller kära

hur känns det?
>>
>>53415345
En förälder räddar sitt barn även om barnet är dumt nog att inte förstå att den är i fara.
>>
File: 1452028208230.jpg (54 KB, 550x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028208230.jpg
54 KB, 550x382
>dkn ringde instituitionen och blir nästan helt garanterat antagen till nästa datalogikurs
COMPUTER SCIENCE MEME HÄR KOMMER JAG
>>
File: 4tZqiMa.jpg (58 KB, 960x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4tZqiMa.jpg
58 KB, 960x510
Söker fortfarande efter resten av denna bildserie. /r/ suger.
>>
File: 1452376290764.gif (1 MB, 361x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376290764.gif
1 MB, 361x395
>>53415256
sverige var dödsdömt för länge sen, hela den här situationen är inte någon asteroid som kom ur ingenting
>>
File: 1388603302213.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388603302213.gif
2 MB, 312x250
>jag har blivit ett empatilöst monster
>>
>>53415376
Vi brukade gå ut och lägga missbildade barn i skogen åt vargarna förr i tiden.

Jag tror att svenska folket nu är ett missbildat barn, ett barn som bjuder in vargarna till ett skrovmål.
>>
>>53415405
Jag är inte glad över det. Jag blir bara trött och ledsen över min egen jävla nonchalans.
>>
>>53415400
Hela västvärlden och de vita folken dog 1945. Det här är bara dödsryckningarna. I förlorade ödeskampen och får nu betala priset.
>>
Jag borde inte vara myndig.
>>
File: 1452367436771.png (9 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452367436771.png
9 KB, 426x364
>>53415489
>1945
lol nej långt långt tidigare
hela denna härvan är bara ett symptom för en djupare patologi
>>
File: 1447199243462.jpg (81 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447199243462.jpg
81 KB, 400x388
Jag tror vi alla kan komma överens om att Europa nu officiellt är helt förstört och vi bevittnar just nu hur de vita folkens sista blad i världshistorien blir skrivet, den västerländska civilisationens sista dagar.

Det kommer inte bli någon "repets dag" eller något "raskrig". Folket är apatiska, de är rädda och obeväpnade och ska vi vara helt ärliga så är de lata, dumma och hjärntvättade.

Du har i absolut bästa fall kanske 5 år kvar där du kan njuta av livet, vara någorlunda säker och leva under en viss stabilitet. Vi är den sista generationen.

Det är över. Det är så här vite mannen dör.
>>
>>53415520
>dkn ingen het förmyndare att ta hand om en
>>
>>53415550
Franska revolutionen var startskottet för vårt fall. Efter det har allt bara gått utför.
>>
>>53415587
Franska revolutionen var en mycket större händelse än det som pågår just nu, något sånt händer inte heller bara av sig självt...
>>
File: 1452010379557.png (37 KB, 299x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452010379557.png
37 KB, 299x450
>Kommer in i tråden under en tid som alla borde vara på jobbet/i skolan

>Stormisarna sitter och fjantar sig

Precis lika patetiska som vanligt alltså
>>
https://youtu.be/htgr3pvBr-I
>>
>>53415635
Breven om mörkningen och Sveriges förfall är knappast stormigt mann1, det är vad de flesta vita män tycker i dagsläget
>>
>>53415554
https://www.youtube.com/watch?v=TisxfLCAz8E
>>
>>53415668
Du spenderar för mycket tid på /pol/ herr stormis
>>
>>53415319
Amen broder
>>
>>53415668
>det är vad de flesta vita män tycker i dagsläget
l m a o
>>
>>53415680
haha aa
>>
>>53415632
Det var tack vare den som Rothschildfamiljen kunde ta makten över England och revolutionen i sig iscensattes och leddes av frimurare. Franska revolutionen och dess konsekvenser var den eviges med förödande attack mot västerlandet sedan digerdöden.
>>
File: 1451528506745.jpg (219 KB, 832x1176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528506745.jpg
219 KB, 832x1176
>>53415682
Breva Kristen Kreuk snälla
>>
>>53415698
>illuminati
>judar
"nej"
>>
>>53415748
>faktiskt förneka att det finns judiska kopplingar till kabalen
>>
Men vad tycker Zara om att massor med afghanska "pojkar" tafsar runt medan hon sjunger?
>>
>>53415554
Det är dock okej, anon. De vita har uppnått mycket, men ingenting varar för evigt. Lär dig acceptera detta faktum. Människan om tusen år kommer se betydligt annorlunda ut än idag. Världen är i konstant förändring.
>>
>>53415748
Läs på om Nathan Mayer Rothschild och Slaget om Waterloo.
>>
File: 1451528695469.png (625 KB, 793x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528695469.png
625 KB, 793x1110
>>53415801
Hon blev säkert lite våt av det favä
>>
>>53415796
>kabalen
lol
helt misdiagnostiserat
>>
>>53415801
Hon tycker att vita är värst.
>>
>>53415801
typ
>lit af, död åt vithetsnormen
>>
>>53415801
Hon är nog glad för både deras och tjejernas skull.
>>
>>53415677
>Om Köln: Inflytelserika ungrare kallar invandrare för ”smuts” som måste ”rensas ut”

>Vidare menar Bogár att Köln bara är början och att den globala eliten som ligger bakom massinvandringen vill skapa inbördeskrig i Europa som ska leda till ett tredje världskrig. Han säger även att det var samma krafter som startade de första två världskrigen.

https://www.nordfront.se/om-koln-inflytelserika-ungrare-kallar-invandrare-for-smuts-som-maste-rensas-ut.smr
>>
https://twitter.com/CeciliaKarstrom

Skulle ni en småstormig milf som inte har någon kontroll på sin 15-åriga dotter?

>Glasklara minnen från då 15-åringen kom hem & berättade om hur "äckliga orten-killarna var" på #wearestockholm... #dngate #hyckleriet
>>
>>53415747
Ge mig någon minut, ligger i sängen fortfarande
>>
>>53415801
Den gemensamma nämnaren för förtrycket mot kvinnor stavas "män" inte "icke-vita". Du kanske är så självgod att du tycker att vita killar inte kan göra fel, men så ser inte verkligheten ut.
>>
>>53415801
Det var vita tjejer som övergreppen skedde på, de förtjänar det. Även om de inte är lika illa som männen så är de fortfarande vita och därför avskum
>>
>>53415874
Ful.
>>
>>53415873
ja favä

>dkn ingen milf fv
>>
>>53407564
Hände ju i kalmar samtidigt som köln och en del andra tyska städer
>>
>>53415993
Och ni svenska ""män"" gör ingenting.
>>
>>53415915
Nej detta är fult, Hitomi Tanak

Ayy lmao
>>
File: Pnx6EDC.jpg (137 KB, 1170x923) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pnx6EDC.jpg
137 KB, 1170x923
>>53415882
är väl vita män som är förtrycka nu för tiden
>>
>>53416074
haha "aa"
>>
>>53416056
Snarare att svenska kvinnor gör inget.

Varför ska vi vitknekta för...
>>
>>53416074
Kvinnor har varit förtryckta av män sedan tidernas begynnelse.
>>
>>53415993
Och i Finland

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/finland/12088332/Unprecedented-sex-harassment-in-Helsinki-at-New-Year-Finnish-police-report.html
>>
>>53416113
>>>/r9k/
>>
>>53416067
wtf?
>>
Hittade fläskfilé längst ner i frysen från 2009.

Tillaga J/N?
>>
>>53416184
F
>>
>>53416067
vafan
>>
File: 1452488566034.jpg (374 KB, 907x647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452488566034.jpg
374 KB, 907x647
>dkn ingen trump
>>
>>53416311
jvdk
>dkn får gåshud av den här videon

https://www.youtube.com/watch?v=LmWOOrwDUug
>>
File: 1452188359430.jpg (47 KB, 680x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188359430.jpg
47 KB, 680x551
>>53416067
GE MIG KRISTIN KREUK KRING KONG
>>
>dkn inget amerikanskt universitetssystem där skolan du läser på spelar mer roll än vad du läser
>dkn du aldrig kommer slippa allt jävla drägg som läser genus, sociolog osv

Vill inte behöva beblanda mig med lägre stående människor, varför tvingar de oss till det? Jävla socialistland.
>>
>>53416382
hai hai
>>
>>53416118
lel
>>
File: 1450793712727.jpg (253 KB, 622x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450793712727.jpg
253 KB, 622x536
>>53416426
Tack :3c
>>53416385
Plugga på teknisk/någonstans där du slipper se dem
t. pluggar SU och ser aldrig skitfolk för att matematik är i en karantän utanför riktiga campus
>>
Om följande hade hamnat i gaskammaren, hur kan man argumentera att Sverige inte varit ett bättre land efteråt?

>invandrare
>bögar
>mentalsjuka
>kommunister
>liberaler
>feminister
>>
File: 1451423035416.png (117 KB, 683x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423035416.png
117 KB, 683x470
>>53416541
hehe mm mörda alla som inte tycker som en själv, då blir allt bra
>>
>>53416541
>liberaler
du vad?
>>
>>53416541
Det hade funnits ungefär två hundra tusen personer kvar i landet?
>>
>>53416541
Jag vill inte leva i ett land som dödar folk som har "fel" åsikt, abdi
>>
File: '.jpg (5 KB, 145x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
'.jpg
5 KB, 145x216
>>53416510
Pluggar redan tekniskt men du kommer inte ifrån dem när du pluggar i en studentstad

>man jag sitter och pluggar reglerteknik och min granne filar på hennes försenade rapport om mens i samhället och vi är lika värda i statens ögon
>>
>>53416510
är det här smögen
>>
>>53416510
Hmm du är inte Divi, vem är du?
>>
>>53416576
>>53416596
Vad är felet med det? Glömde lägga till mansbarn som ser på 2D också.

>>53416582
De som är aktiva i typ centerpartiet, L, muf, lolbertarianer osv

>>53416587
Nä majoriteten av människor är inte politiskt aktiva.
>>
File: haskelltan.png (514 KB, 810x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haskelltan.png
514 KB, 810x698
>>53416626
Men jo kring kong det är divi baka
>plugga matematik
>SU
hehe mm inte jag, måste jag börja shilla för Haskell eller för att visa att det är jag
>>
>>53416606
>jag är bättre än andra människor pga det jag valt att plugga
Kom tillbaka när du faktiskt uppnått något med ditt patetiska lilla liv.
>>
>>53416697
autism
>>
>>53416697
Ska inte du plugga datalogi och pluggar du inte på KTH nu?

baka desu senpai
>>
File: 1439754244718.jpg (48 KB, 590x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439754244718.jpg
48 KB, 590x572
>>53416719
ANON SPRÄNGD ÅT HELVETE
>>
>>53416719
Här kommer jantelagen.

Därför jag önskar jag levde i USA. Där är man objektivt bättre om man kommit in på någon av de finare universiteten. I Sverige finns överhuvudtaget inte samma sak då intagningspoängen kan variera från det allra högsta till nästan det allra lägsta. Jag vill kunna tillhöra en elitistisk grupp utan att ens behöva vara nära sämre människor för annat än när de ger mig min mat, kör min bil och annat slavarbete. Är det så konstigt?

>dkn du aldrig kommer trampa runt på universitetsområdet i Stanford med andra intellektuella
>>
>>53416648
vad sägs om att du gasar dig själv först av allt?
>>
File: 1451552269125.jpg (1 MB, 1500x1064) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451552269125.jpg
1 MB, 1500x1064
>>53416737
Är ju bara institutionen som ligger på KTH samt läser ju ändå lite matte
>dkn har en biologikurs denna termin som breddningskurs
DAGS FÖR BIOLOGIPAJFV
>>
>>53416780
Skillnad på att vara utsatt för jante mot att vara ett uppblåst rövhål favä familj
>>
File: 1390026466675.gif (2 MB, 300x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390026466675.gif
2 MB, 300x162
>>53416780
>Jag vill kunna tillhöra en elitistisk grupp utan att ens behöva vara nära sämre människor

SICKET JÄVLA MOBBOFFER
>>
>>53416798
Blev det ingen ökenfröken mattefv?
>>
File: 1451543709729.jpg (94 KB, 790x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451543709729.jpg
94 KB, 790x790
>>53416780
>Stanford
>intellektuella
I vilken värld senpaitachi
>>
>>53416780
och såssesverige gjorde så att du hamnade på 4chan istället. förbaskat!
>>
>>53416816
>>53416835
Min attityd är helt normal och naturlig över hela världen. Bara i Sverige där alla som är lyckade ska ses ned på till förmån för alkoholister, arbetslösa, muslimer och bögar.

Kolla på Suits. Där anställer de bara folk som gått på Harvard. Elitismen är ett faktum och alla älskar den. Det livet vill jag leva.
>>
>>53416910
>Kolla på Suits.
K E K
E
K
>>
File: 1449562576331.gif (9 KB, 343x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449562576331.gif
9 KB, 343x316
>dkn måste gå upp 11 för det är tenta idag


vem /uppe i ottan/ här?


tror arbetarna utanför med flit borrar olika melodier med sina kraftverktyg
>>
File: 1410376101911.gif (1 MB, 290x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410376101911.gif
1 MB, 290x260
>>53416910
>Min attityd är helt normal och naturlig över hela världen
>>
File: 1452426581631.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426581631.jpg
63 KB, 1280x720
>>53416836
Fanns ju en gudalik ökenfröken i förra datalogikursen men är ju bara 2 st flickor som har sökt nästa kurs ;__; 4evigt ensam desu
>>
File: 1412664280911.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412664280911.webm
2 MB, 1280x720
>>53416910
>Min attityd är helt normal
>>
>>53416902
Ja? Jag utmanas inte överhuvudtaget här och befinner mig i en existentiell kris på gränsen till depression av att behöva omge mig med alla dessa intellektuellt infantila gorillor. Vad kan jag göra med min fritid? Gå ut och dricka mig överberusad med någon jävla lärarstudent eller eller genusdoktorand? Folk som knappt tog sig igenom gymnasiet men släpps in på en respekterad institution för att vi inte har vett att separera på människor av klass?
>>
>hinner inte äta frukost innan tentan
>godisautomaten tar bara kontanter
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53416976
>dkn ingen kaffefv
>>
File: mlady.jpg (589 KB, 591x1772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady.jpg
589 KB, 591x1772
>>53416991
>intellektuellt infantila gorillor
Herre Gud vad jag kringerar
>>
>>53416991
>det är så här vänstern tror att högerfolk tänker
haha aa
bild och bildtext relaterad favä
>>
>>53417015
bara mynt också?


har aldrig sett en enda sedelautomat för godis i sverige favä

men så är jag inte direkt berest
>>
>>53416991
ÄLSKAR
VARJE
SKRATT
>>
>>53416991
Om du vore så jävla smart så skulle du kunna ta dig härifrån på noll tid.
>>
>– De flesta hade annan bakgrund än etnisk svensk. Men det var unga svenska killar också, säger hon.

>det var unga svenska killar

Svenska män är gri vi favä
>>
>>53417160
jävla vita män
de borde fan gasas
>>
File: sadsvenskpepe.jpg (98 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadsvenskpepe.jpg
98 KB, 550x550
>>53416991
Att ta bort värnplikten var ett misstag
>>
>>53417160
Vi män är i allmänhet rätt jävla hemska, faktiskt. Tycker det är för jävligt. Men det är väl mänskligheten. Vi är jävligt uppfuckade helt enkelt.
>>
File: 142437754347531.png (415 KB, 538x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142437754347531.png
415 KB, 538x679
>skriver lite ironiskt till migrationsverket på twitter där jag frågar hur man söker bidrag för att få gratis vinterskor
>de svarar 4 dagar senare med att länka det här:
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-vuxen-och-har-sokt-asyl/Ekonomiskt-stod.html

Alltså, jag kan knappt tro att detta hände.
>>
File: 1393240246501.gif (2 MB, 320x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393240246501.gif
2 MB, 320x282
>>53417189
>Vi män är i allmänhet rätt jävla hemska
bög
>>
>>53417138
Självfallet.

Jag ansöker redan om att få fortsätta bedriva mina studier utomlands, möjligtvis i Frankrike. Man når aldrig samma råa elitism som i England eller USA, tyvärr, men skillnaden på utbildningssystemen är för stora för att en sådan transition ska vara fördelaktig, särskilt med tanke på hur enbart ett förlorat år kan vara skillnaden mellan medelmåttighet och framgång i dessa länder.

Nej jag är nog dömd till ett liv i socialismens klor om jag nu inte lyckas förflytta mig till ett amerikanskt företag efter något år i arbetslivet men då har jag ändå gått miste om de där vackra åren på ett intellektuellt högstående lärosäte där man tillåts växa utan störande moment.
>>
>>53417189
"ok!"
>>
>>53417209
Jag sitter själv och onanerar till rätt hemska grejer dagligen. Då tänker jag, att även om jag är snäll på ytan så har jag rätt hemska saker inombords. Vilket påverkar mentaliteten på något djupt sätt. Jag är ingen psykolog.
>>
>>53416910
gå handels i stockholm
>>
>>53417225
Något säger mig att du skulle få det rätt svårt i en omgivning helt fri från socialism
drägg
>>
>>53417225
När jag läser ditt brev önskar jag nästan att gammelkommunisterna hade tagit över och arkebuserat varenda jävla uppkäftig borgarunge. Fy fan vad vidriga ni är.
>>
File: 134184181.gif (3 MB, 341x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134184181.gif
3 MB, 341x256
>>53417282
>>53417225
Du kan sluta breva nu
>>
>>53417333
Nu generaliserar du lite väl här.
Han representerar inte borgare i allmänhet, ser du inte att han betar dig?
>>
File: image.jpg (29 KB, 525x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
29 KB, 525x521
>dkn bara ett ärende kvar idag
>>
File: 1436162817036.jpg (62 KB, 660x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436162817036.jpg
62 KB, 660x507
>Jag vill kunna tillhöra en elitistisk grupp utan att ens behöva vara nära sämre människor för annat än när de ger mig min mat, kör min bil och annat slavarbete. Är det så konstigt?

>Min attityd är helt normal och naturlig över hela världen.

>Kolla på Suits. Det livet vill jag leva.

>Jag utmanas inte överhuvudtaget här och befinner mig i en existentiell kris på gränsen till depression av att behöva omge mig med alla dessa intellektuellt infantila gorillor.

>Nej jag är nog dömd till ett liv i socialismens klor

>då har jag ändå gått miste om de där vackra åren på ett intellektuellt högstående lärosäte där man tillåts växa utan störande moment.
>>
>>53416991
(you)
>>
>>53417282
>>53417288
Har inte handelshögskolan i stockholm elitism?
>>
>>53417225
Du kanske borde sätta dig ner och funderar på att du kanske inte är så smart som du tror.
https://en.wikipedia.org/wiki/Illusory_superiority
>>
>>53417288
Handels är väl snarare en plats för överklassens barn att fraternisera och låtsas att de utbildar sig till något när det egentligen bara handlar om att få ett vackert diplom så det ser bättre ut när man tar över familjebolaget? Tolka mig inte fel, jag har all respekt för dessa men för en simpel man från lägre medelklassen är det nog ingen väg att gå ty jag känner ett behov av att söka mig mot det intellektuella hållet över det finansiellt högstående hållet, även fast de såklart båda är sofistikerade vägar att gå och allt som oftast beblandas.

Faktum kvarstår att handels inte är svårt att komma in på och, för att uttrycka mig artigt, simpla personer fortfarande studerar där även fast de blivit besparade de värsta som genuspedagoger, elektrostudenter och sociologer.

>>53417297
>>53417333
Det är en naturlig reaktion att ta till ilska och hat när man känner sig hotad, det rör mig icke i ryggen vad ett par babianer anser om mig eller ej.
>>
File: Rivers.png (225 KB, 366x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rivers.png
225 KB, 366x334
https://www.youtube.com/watch?v=KzxKQ_34j-c

>han kallas för Köksal Baba
>>
>>53417551
>hela detta brev
>>>/reddit/
>>
>>53417551
>Faktum kvarstår att handels inte är svårt att komma in på
Kan du förklara? Lägsta antangingpoäng från HP var 1,95
>>
>>53417160
>ETNISK
>SVENSK
HURRA
VI
FINNS
>>
>>53417624
>Lägsta meritkrav för betyg utan komplettering: 19.8

Knappast svårt.
>>
>>53417680
Bara när vi kan beskyllas för något, dumsnut!
>>
File: gråtande groda.jpg (53 KB, 440x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gråtande groda.jpg
53 KB, 440x487
>skulle spela ett spratt på kurskamraten genom att skriva ut en låtsasräkning från Svartad
>har ingen skrivare i studentlägenheten så skrev ut den på campus
>det låg kuvert inne i skrivarrummet och insåg att jag borde ta sprattet till nästa nivå
>lägger in kuvertet i skrivaren, lägger in en stor Svartad.com-logotyp i Fotobutik i dattasalen och skriver ut
>glömmer bort det och går till skrivarrummet 10 minuter senare
>det är lång kö utanför och något fel på skrivaren
>"något har fastnat inuti"


d-det går inte att spåra till mig va?
>>
>>53417700
Är inte det mer eller mindre A i alla ämnen?
>>
>>53417764
>A

Tillbaka till /b/ skitunge.
>>
http://blogs.spectator.co.uk/2016/01/why-are-feminists-refusing-to-discuss-the-cologne-sex-attacks/
>>
>>53417776
haha aa
Häng med i tiden, din fossil
>>
File: 1452444718171.jpg (251 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444718171.jpg
251 KB, 1920x1080
https://www.youtube.com/watch?v=88eecoYuah8
>>
>>53417762
hur sitter du och kommer på sånt här
>>
>>53417798
ÖHHHH....BRRRP

DUH JONTE

FICK A PÅ MATTEN SÅ SKA SKOLKA FRÅN PLUGGET IMORRN

ÖH
CS?
>>
>kvinnor
>>
>>53417837
väl mémat Holger, kul att se att du åtminstone förstår dig på dem
>>
>>53417879
Min generation som skapade jagjag din äckliga lilla fitta. Kom till Malmö och jag slår dig.
>>
>>53417905
Nja, ser helst att du inte bryter höftbenet när du reser dig upp
>>
>>53417341
Inte samma person.

Inser såklart att inte alla är så fuckade som jag. Men jag har hört så mycket om skit andra män gjort. Har en vän i frankrike som berättat en massa äckliga grejer som killar gjort mot henne, fy fan. Och det är liksom vardagliga grejer ändå. Saker killar slänger ur sig utan att tänka eller dylikt. Eller att de tar henne på röven på bussen. Inget stort, eller? Men det förstör ju väldigt mycket. Underminerar en person på djupet.

Sen all skit på 4chan. Typ killar på /r9k/ som tycker de "förtjänar" en fv och alla kvinnor är äckliga horor som gladeligen knullar alla chads men inte dom osv. Det är sjukt äckligt sätt att tänka.

Finns såklart mer extrema exempel som alla massvåldtäkter/sexslaveri i syrien osv. Svårt att jämföra med mer oskyldiga dagliga yttringar kanske, men ändå del av samma mönster. Det känns som alltihopa bottnar i att män världen över i alla tider känt att "kvinnor är annorlunda från oss" och detta leder till att man nedvärderar dom och ser det som okej att bete sig som svin mot dom. Precis på samma sätt som att man ser t ex svarta som annorlunda och därför ser man dom som mindre värda/kapabla osv. Ofta undermedvetet, förstås.
>>
>>53417986
Människor är vidriga.
Grattis på 12-årsdagen
>>
>Vänsterns Sverige
http://i.4cdn.org/int/1452505781403.webm
>>
File: 1452444834090.png (712 KB, 874x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444834090.png
712 KB, 874x512
>>53418077
Alla förutom nationellas Sverige
Vad sägs det i klippet förresten?
>>
File: 1447231896552.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447231896552.jpg
11 KB, 258x195
>>53418077
>Egypten
>>
>>53417986
>Eller att de tar henne på röven på bussen. Inget stort, eller? Men det förstör ju väldigt mycket. Underminerar en person på djupet.
förstår bokstavligen inte d1a
>>
>>53417986
Hoppas nån klipper rostbiffen av dig jävla hora.
>>
File: 1446456348883.png (168 KB, 748x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446456348883.png
168 KB, 748x756
>blir hätskt på ansiktsboken om att vi behöver medborgargarden
>många syftar till finland och deras "odins söner" och motståndsrörelsen
>man jag smyger in att allt SMR åstadkommer är att sätta upp klibbor

begriper de själva vilka hanrejer de är?
>>
>>53417986
Pratar du om människor med "fel" umgänge?
>>
>>53418077
>>53418139
https://youtu.be/qjFs9CPGhts
>>
File: c04.jpg (122 KB, 396x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c04.jpg
122 KB, 396x595
>dkn stödtröjan för elam kommer aldrig dimpa ner i brevinkastet
>>
>>53418208
Finska delen av Motståndsrörelsen har patrullerat gatorna länge och faktiskt stoppat brottslighet.
>>
>>53418208
Det var ju efter att SMR gick bersärk på svartskallarna som Husbyupploppen avtog. Polisen gjorde inte ett skit mot svartingarna men de var däremot jävligt snabba med att stoppa SMR efter att de såg hur effektiva de var. Grilla korv med bilbrännare är tydligen viktigare än att hålla ordningen.
>>
>>53418268
Elam är Gyllene Grynings avdelning på Cypern va?
>>
>>53418268
Breva var man kan köpa det.
>>
Vilken stor artist dör härnäst?
>>
>>53418422
Hopas det är någon neger, typ Kanye west
>>
>>53418442
Detta.
>>
>>53418195
Det är ju att folk behandlar dig som du är en köttbit de kan klämma på och säga vad de vill till. Är man redan osäker på sig själv så kan det ställa till det ganska mycket.

Att bli avhumaniserad är något som fräter en människa på djupet.
>>
>>53418366
Ja typ, systerparti kan man väl säga
>>53418412
Mejla Stefan Jacobsson, lyssna på första delen på Motgifts uppesittarkväll och årsavslutning när Stefan ringer in så får du veta detaljerna.
>>
File: 2013-05-25.png (2 MB, 480x6343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2013-05-25.png
2 MB, 480x6343
>>53418208
http://www.expressen.se/nyheter/nu-fruktar-polisen-medborgargarden/
https://www.nordfront.se/medborgargardet-ta-er-till-stockholm-och-var-bereddas.smr
https://www.nordfront.se/medborgargarde-nu-bekraftat.smr
https://www.nordfront.se/medborgargardet-har-haft-en-lugnande-effekt.smr
>>
File: oulukatupartio3.jpg (17 KB, 500x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oulukatupartio3.jpg
17 KB, 500x286
>>53418208
>>53418526
https://www.nordfront.se/gatupatruller-i-finland.smr
https://www.youtube.com/watch?v=eTyX5Ox0qws
>>
Dessa hala jävla äckel till journalister, plötsligt är det jävligt aktuellt att ta upp mediacensur.
>>
>>53418589
>förvänta sig något annat av judemedia
>>
Nu när David Bowie är död

var han bög? Han såg ut som att vara det i sina musikvideos (mycket make-up etc)
>>
>>53418589
Dom känner väl att vindarna vänder och försöker undvika att hängas upp i lyktstolpar :^)
>>
>>53418698
Ingen omvändelse under galgen kommer accepteras.
>>
>>53418673
Det gör jag inte, påpekar bara att något som dom ständigt gör, och de flesta kommer komma undan denna gång också.
>>
File: 1452449657822.png (853 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449657822.png
853 KB, 1280x720
>>53418422
>dkn det är Roger Waters
KUKAR VAD JAG HATAR VÄRLDEN OM HAN DÖR
>>
>>53418681
>Nu när David Bowie är död
Du vad
>>
>>53418681
Han var väl bisexuell
>>
>>53418681
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Bowie#Relationships_and_sexuality

verkar som han inte var helt säker
>>
>>53418589
Vi kan inte låta goyim fortsätta sprida sin hatfakta!
>>
File: david-bowie.jpg (49 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
david-bowie.jpg
49 KB, 1000x750
>>53418781
Han dog i cancer i går anon
>>
File: 1452459613247.jpg (60 KB, 471x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452459613247.jpg
60 KB, 471x501
https://www.youtube.com/watch?v=WyKrgvanShI
>>
>>53418817
Vila i vif
David Böjvie
The Sovereign
https://www.youtube.com/watch?v=WMacfEGWCo0
>>
Vem annan har haft strömavbrott pga snön?
>>
>>53418962
Snön har töat bort mann1, vi afrika nu
>>
>>53418962
en propp gick och jag kopplades ur mitt jontespel
>>
>>53418962
Låter mysigt
>>
>>53418336
lel, SMR gjorde ingenting då.
>>
File: 1452500301213.jpg (24 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452500301213.jpg
24 KB, 300x300
https://www.youtube.com/watch?v=m6hKvAeO4Kc
>>
>>53418962
Nja, inte riktigt. Men internet var uppknullat över stora delar av stan igår pga snöoväder
>>
grabbar, jag går upp och köper jontedricka nu och när jag kommer tillbaka vill jag inte se skitbrev
>>
>>
File: wot.jpg (11 KB, 325x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wot.jpg
11 KB, 325x325
>>53419179
Köp en Pmax till mig.
>>
>>53418962
>snö
snön är död
vi slaskhelvete nu
>dkn man aldrig kommer att vara äckligt rik så man kan bli en eremit och fly från bögholm
>>
:^)
>>
File: 1452134638285.jpg (89 KB, 438x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452134638285.jpg
89 KB, 438x503
https://www.youtube.com/watch?v=SBTKL71W9Wc
DEPP BOIZ
>>
Jag tänker sluta med porr nu, ska ni ha något?
>>
File: 1451915682905.png (173 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451915682905.png
173 KB, 900x900
>>53419317
>man kvinnornas jobb blir att laga mat och knulla invällarna
>>
>>53419338
SVARTAD.IL tack
>>
>>53419317
Bara avsluta allt.
>>
>>53419317
Vad skulle ni göra om ni blev shanghajade till en flyktingförläggning eller liknande?
>>
>>53419323
https://www.youtube.com/watch?v=xc43d-9wf7c
>>
>>53419400
Jag vill åka till Shanghai
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xTcqNvy4xDE


>2:30
>skylten blinkar i bakgrunden

oansvarigt att vara på aktivt spår favä
>>
Margot säger att det i hennes vision ska vara "nån sorts frivillighet i det" och att man inte ska behöva en psykiatrisk diagnos för att slippa hjälpa till med flyktingmottagande :D
http://www.svd.se/papper-margot-wallstrom-pa-folk-och-forsvar/i/tv
>>
File: 1452463601331.webm (3 MB, 640x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452463601331.webm
3 MB, 640x798
Få ligga med så många pajjer du vill varje dag eller 1000kr varje dag?
>>
>>53419569
1000kr

Att få ligga med alla pajer skulle seriöst förstöra mig.
>>
File: 1451710879414.png (574 KB, 612x858) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451710879414.png
574 KB, 612x858
>>53419569
Och varför är det Margot som lallar om detta, det är väl försvarsministerns område. Känns som de försöker öka hennes popularitet desu senpaitachi
>>
File: 1393960926480.gif (1 MB, 300x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393960926480.gif
1 MB, 300x191
>>53419632
Vad i helvete är det där för "dans"?
>>
>>53419680
en "jagärskitsnyggochvit" dans.
>>
>>53419632
Får mer än 1000kr om dagen redan så hade valt sötpajerna
>>
File: taHarrush.jpg (181 KB, 1109x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
taHarrush.jpg
181 KB, 1109x457
>>
>>53419674
Detta favä. Men ärligt talat så tror jag inte det är så många svenskar som i dagsläget är så sugna på att hjälpa flyktingar, så det borde inte vinna henne några pluspoäng
>>
>>53419674
>tvinga folk att jobba med babbar
>öka popularitet
tveksamt va
>>
File: 1447330718583.png (44 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447330718583.png
44 KB, 1024x576
>>53419632
>aldrig behöva arbeta igen
>oändligt med ligg
satan vilket svårt val egentligen
>>
File: 1452499629483.jpg (174 KB, 1287x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452499629483.jpg
174 KB, 1287x860
>>53419731
>folkmord
>dåligt
haha aa
>>
>>53419731
önskar jag var babbe så kunde jag få våldta och knulla så många pajer jag ville

>dkn känner två 8-9/10 svenskor som är ensamstående med icke-vita barn
>>
>>53419794
haha aa
Bara betanördar som är kontrollerade av fittan skulle skulle ens överväga pajvalet
>>
File: 1451947819606.gif (2 MB, 461x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451947819606.gif
2 MB, 461x288
>>53419765
Meh var bara ett förslag att det kan användas till det, majoriteten av svenskar är väldigt positiva till lumpen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2rE3xZ6tBi8

Framtiden ni valde.
>>
>>53419632
Pajerna
>>
>>53419731
F R E D E N S R E L I G I O N
>>
File: 1452358566355.png (602 KB, 500x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452358566355.png
602 KB, 500x628
>>53419833
om man skulle kunna ligga med vem som helst så skulle det ju vara en själv som kontrollerade fittan
>>
File: 1452514049869.jpg (33 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452514049869.jpg
33 KB, 480x454
>>53419846
Bokstavligen inbördeskrig
>>
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-vagade-ingen-tala-oppet-om-flyktingkrisen/
>>
>>53419833
Fast om man får så mkt pengar så blir det ju svårt att motivera sig att jobba o göra saker.

Så på det sättet är det skönare att ha oändligt urval av heta kvinnor att knula när man så vill.
>>
>>53419846
Vad i... Är det verkligen Tyskland?
>>
>>53419731
ALLA
MÄNS
FEL

VITA MÄN ÄR ÄNNU VÄRRE
>>
File: 1452505138527.png (632 KB, 1259x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452505138527.png
632 KB, 1259x662
>>53419846
>d-det kommer inte bli nåt raskrig sluta leva i fantasin xD
Vad säger ni nu era jävla avskum? Det har redan börjat

Kriget är ett faktum
>>
>>53420123
>bara en sida som faktiskt slåss
>krig
men du
>>
>>53420208
Vitt folkmord då
>>
>>53420215
på tiden favä, vita apor är inte ens människor utan bara någon slags sjuka mutanter med hybris
>>
>kaosfirande
>raskrig

Detta är vardag i invandrargetton
>>
>>53420007
tror inte jag röstar SD nästa val favä, verkar som detta verkar lösa ut sig helt okej tillslut

får se hur det ligger till om 2 år
>>
>>53420266
>berlin
>köln
>kalmar
>helsingfors
>invnadrargetton
>>
>>53420248
Äntligen någon annan som fattar.

Vita kan inte utplånas fort nog, så att mänskligheten kan utvecklas vidare.
>>
>>53420294
Ja.

Verkligen.
>>
>>53420294
>europa
>inte ett enda stort invandrarghetto
>>
>>53420287
Det värsta är att många SDare faktiskt tänker som du. Det här folket förtjänar att dö ut.
En ras som inte kämpa för sin existens kommer heller inte överleva.
>>
File: 1423255677464.jpg (46 KB, 604x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423255677464.jpg
46 KB, 604x377
>>53420287
>verkar som detta verkar lösa ut sig helt okej tillslut
>>
>>53419846
>https://www.youtube.com/watch?v=2rE3xZ6tBi8
ser topp festligt ut
>>
>>53420336
>>53420336
5% invandrare dödar inte en ras, och om det gör det har den varit död sen länge
>>
>>
>>53420393
vad menade han med detta?
>>
>>53419731
Hur många kvinnor blev våldtagna?
>>
File: 2.jpg (164 KB, 1125x1038) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
164 KB, 1125x1038
Breva Muskelpajer
>>
File: :p.jpg (81 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
:p.jpg
81 KB, 720x960
>>53420382
>5%
omg hej tidsresenär! :3
>>
>>53420007
>den dåligt fungerande integrationen
Jag trodde det hade bevisats i internationella jämförelser att detta endast var en myt och sverige faktiskt hade en bra integration?

Tänker bara på de bosniska ungarna i min gymnasieklass som allihopa har jobb och familj numera. Var även någon enstaka irakier och iranier. Irakiern är någon sorts business management-nisse i sthlm numera. Detta är väl bra integration, eller?
>>
Hur kan jag lärä mera o bättre svenska?
Jag förstår okej, men jag kan inte prata so bra.
>>
>>53420474
Prova se svenska filmer kanske?
>>
File: 1451411757248.png (150 KB, 418x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451411757248.png
150 KB, 418x707
>>53420382
>5%
haha aa
ärligt
nu trollar du väl?
>>
>Alkoholiserad pappa
>Vaknar av att brorsan skäller ut honom efter noter för att han supit så han inte kan gå för egen hand redan innan klockan ens blivit 10:00.
>Spendera dagen att leta efter pilsnergömmor och hälla ut dem.
>Måste hålla kolla på honom hela dagen och reparatörer kommer att komma hit.
God jävla skitdag Sverigetråden. Hur har ni det?
>>
>>53420580
Sätt honom på något hem.
>>
>>53420418
brevade fel bild
>>
>>53420580
>och hälla ut dem.
Jävla idiot. Spara det och drick själv istället.
>>