[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 317
Thread images: 67
onze nieuwe koningin editie

welkom:
nederlanders, belgen (behalve krulbroodjes) en andere nederlandstaligen

niet welkom:
krulbroodjes, fietsendieven en musical/opera liefhebbers
>>
eerste voor
0255
2
5
5
>>
File: 0255.jpg (8 KB, 70x37) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0255.jpg
8 KB, 70x37
en ik ga ervoor zorgen dat deze draad niet dood gaat voor de ochtend
>>
File: 1450911391964.webm (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450911391964.webm
1 MB, 1280x720
schattige anime
>>
File: 1448275387736.jpg (18 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448275387736.jpg
18 KB, 720x405
Zowel 3D
>>
File: 1439937341469.jpg (446 KB, 587x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439937341469.jpg
446 KB, 587x800
>>53404753
als 2D is schattig
>>
rip zyzz
>>
File: hello.gif (979 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hello.gif
979 KB, 400x200
>>53404753
>>53404789
iemand die van echte vrouwen en geanimeerde vrouwen houdt
dat zie je ook niet vaak op 4kan


en welterusten /nederdraad/ oetz
>>
File: 1452008308484.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008308484.gif
6 KB, 50x50
>>
File: 1452474817229.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474817229.gif
50 KB, 250x250
>>53405012
>>
Ik heb een voetfetisj
>>
>>53405221
wat is er nou zo aantrekkelijk voeten
ik snap het gewoon niet
>>
File: image.jpg (57 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57 KB, 535x577
>>53405263

Ik weet het ook niet
>>
File: voeten.jpg (36 KB, 585x755) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voeten.jpg
36 KB, 585x755
>>53405396
vind je dit geil?
>>
>>53405516
Ik kwam emmers
>>
>>53405516

Bah, nee. Ik vind het alleen aantrekkelijk (niet per se geil) als voeten een beetje nonchalant in het plaatje staan.

Als ze het middelpunt zijn vind ik het niets, en zolen doen me al helemaal niets.
>>
File: voeten.jpg (58 KB, 472x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voeten.jpg
58 KB, 472x846
>>53405568
:^)
>>53405588
nu snap ik al helemaal niks van jullie voetfetisj mensen oetz
>>
File: 214.jpg (45 KB, 341x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
214.jpg
45 KB, 341x500
>>53404330
>onze nieuwe koningin editie
nee kanker op

zelfs maxima is blanker
>>
>>53405697
Homo.
>>
File: image.jpg (15 KB, 235x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
15 KB, 235x236
>>53406102

>schelden met ziektes
>>
>>53406102
ga weg met je negerinnen propaganda
>>
Welterusten :3
>>
>>53406969
HOU
JE BEK NOU EENSSSSSS
>>
>ging slapen om 23.15 en nu wakker
wie vroege vogel?
>>
File: Geert.jpg (902 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Geert.jpg
902 KB, 1920x1080
>>53409034
Heil!
>>
>>53409324
how's it going favourite ally
>>
>>53409448
Good, sorry didn't mean to quote.

How's Geert doing by the way? I heard he would win there were elections.
>>
He's the biggest party according to a recent poll. Gonna be prime minister Geert if he keeps this up.
>>
File: BnJ-SI.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BnJ-SI.gif
2 MB, 320x240
groetjes
>>
>>53405012
Lief :3
>>
>>53409034
ik was >>53404888

net wakker [verklapper]en meteen op 4kan gaan kijken[/verklappen]
>>
Jij slaapt ook niet lang vriend
>>
>>53411429
ik ga zo weer naar bed oetz
>>
;-;7 David Bowie
>>
Net nu ik blij was dat mijn slaapritme weer op orde was, kom ik tot de vaststelling dat ik niet meer dan 4 uur/nacht kan slapen (en dat met de hulp van een slaappil genaamd zolpidem) . Ik word hier zo depressief van. Ik kan nooit winnen. Ik zal nog een emotionele breekbeneden meemaken en in de psychiatrie belanden. Zo een rationeel en helder iemand als ik.
>>
>>53412760
slapen wanneer je moe bent is mijn devies
>>
>>53412881
jus bee urself
Alst zo makkelijk was, zou ik het al lang gedaan hebben. Ik ben een student en hier in België hebben we redelijk veel speelruimte qua examens (per definitie twee examenkansen), aanwezigheden in colleges, enz. Das het probleem niet.
Ik zou graag eens melatonine proberen, maar hier in België verkopen ze da gewoon niet (alleen op voorschrift). Mijn dokter zei dat melatonine alleen werkt voor bejaarden.
>>
>>53413071

je hebt veel slaaptrucjes zoals ademoefeningen, geen tv of computer een half uur voor je gaat slapen, en vast slaapritueel, in het donker zitten voor natuurlijke melatonine productie, in de kou zitten (warmte maakt het moeilijker), etc
>>
>Je hebt € 750,00 gewonnen!

>Gefeliciteerd! Veel plezier met je prijs!

wat nu?
>>
>>53413525
hoeren nuken
>>
>>53413525
Welke loterij?
>>
>>53412740
Riv in stukjes meneer Bowie ;__;
>>
>>53413785
die van gisteren
>>
bob de bouwie
>>
>>53413909
Die heb ik hier niet gezien, is er een geheime club waar dat word gedeelt ofzo?
>>
>>53405221
Ik ook, mijn vriendje heeft hele lekkere voeten :3
>>
>>53413961
De staatsloterij is de 10e van elke maand oetz
>>
Werkt dat passlot ding echt? Moet ik gewoon blijven proberen tot ik een werkende vind?
>>
Jeej de draad heeft de nacht overleeft
>>
Geen dank.
>>
Ik krijg net dit berichtje:

>Gelukkige verjaardag stefanie en het beste morgen oma annie

Wat antwoord ik?
>>
Laat maar ik heb een werkende passlot gevonden hihi.
>>
>>53413071
Probeer het eens online te kopen in Nederland
Ik gebruik het ook en het werkt prima
>>
>>53414873
Vergas de joden, rassenoorlog nu.
>>
>>53414873
Dank je wel oma! :)
>>
>>53414873
dank oma :) tot morgen!! xx

groetjes Mohammed
>>
school houdt net enquête of mijn opleiding twee talig moet worden. focking geweldig maat. weeewww. lol kreeg bloedneus in de klas /neder/ is het kanker?
>>
>>53415567

ik dacht dat zo goed als alle opleidingen als half of volledig in het Engels waren? Al mijn vakken in Groningen waren Engelstalig
>>
>>53415690
oké maar ik zit nog op mbo.
>>
>>53415766
*het mbo niveau 4
>>
>>53415766
>minderjarig
>EN mbo
Eindig uzelf
>>
>>53415851
ik ben niet minderjarig... en mbo 4 is toch niet zo erg?
>>
>>53415997
Wat studeer je dan?
>>
hi
>>
>>53404330
is it your gf op?
>>
>>53416151
Hoi.
>>
Waarom moest Bowie dood gaan? Het is niet eerlijk.
>>
File: miems.png (3 MB, 679x1689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miems.png
3 MB, 679x1689
>>53415567
>>53415766
>>53415800
>>53415997
OC
>>
>>53416172
soon boland, soon
>>
>>53416320
Had ie maar niet zoveel moeten snuiven hè.
>>
Is er één Emily-liefhebber die levenloos veel paalt of zijn er meerdere van die flikkers?
>>
>>53416212
Hoe gaan dit met jou?
>>
>>53416387
Meerdere oetz, het zijn er ongeveer 4
>>
>>53414873
>We proberen je al de hele nacht te bereiken. Helaas dat je het zo te weten moet komen maar Stefanie is gisteravond overleden. Bel me ajb zo snel mogelijk.
>>
>>53416463
>goochel vertaler
Alsjeblieft stop ermee.
>>
http://www.nu.nl/buitenland/4195576/buitenlanders-belaagd-in-keulen.html

Het vuur rijst
>>
>>53416463
Goed, is het leven nog een beetje spannend in Amerika?
>>
>>53416601
Als 2016 zoals 2015 wordt dan gaan we helemaal opnieuw de 1930 toer op.
>>
File: sffjklr.jpg (79 KB, 1000x647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sffjklr.jpg
79 KB, 1000x647
>niet de ware koningin erkennen
>>
>>53416141
applicatie ontwikkeling dus programmeren etc
>>
File: kankerrr.png (13 KB, 990x130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kankerrr.png
13 KB, 990x130
>>53416701
Wat haat ik dit gezeik.
>>
>>53416718
>applicatieontwikkeling*
btw ik ook oetz
>>
File: nujij.png (85 KB, 515x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nujij.png
85 KB, 515x693
>>53416703
letterlijk wie
>>53416733
gelukkig is nuJIJ wel goed :^)
>>
>>53416615
>President Barack Obama van Amerika het in die Withuis, omring deur die familielede van slagoffers van vuurwapengeweld, sy beoogde strenger vuurwapenwetgewing verduidelik.

>Hy het ‘n beroep op Amerikaners gedoen om in die komende verkiesing kandidate te steun wat meer sal doen om vuurwapengeweld te bekamp. Verskeie Republikeinse kandidate het reeds onderneem om pres.Obama se strenger vuurwapenwetgewing om te keer indien hulle verkies word.
>>
>>53416763
kanker sorry. ik let nu op de les dus sorry voor kanker spelling enzo
>>
>>53416733
Neem uBlock die heeft een pakketje die adblocker-zeikberichten filters
>>
>>53416800
>2016
>mensen laten commentariëren
Je laat nu de gebruiker denken, dat is fout.
>>
File: tOdgODf.png (80 KB, 655x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tOdgODf.png
80 KB, 655x726
>>53416851
Ik zie het probleem hiervan niet in oetz
>>
>>53416800
IJGEN VOLK EERST
>>
>>53416818
>Afrikaans
alstublieft nee, wij zijn geen racisten
>>
>>53416897
Gebaseerde Aad
>>
>>53416940
Ik snap hem niet.
>>
>>53416818
Nederlanders zijn altijd een beetje Afrikaans geweest met hun grote mond altijd.
>>
File: iuhiuyg76f.png (55 KB, 647x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iuhiuyg76f.png
55 KB, 647x363
AFSGIETEN DIE VLUGTELINGEN
>>
>>53416993
>>
>>53416800
Ik heb ook nog steeds iedere dag honger.
>>
File: BH65HuN.png (125 KB, 473x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BH65HuN.png
125 KB, 473x591
>>53417055
:^)
>>
hoe heet dat webspelletje waar je een balletje ben die tegen een andere bal aantrapt met meerdere mensen dat we altijd speelden vroeger
je moest trappen met spatie en het was 2d, help jongens hoe heet het
>>
>>53416993
>reddit/nujijinactie
pleeg sudoku
>>
>>53417087
agario??
haxball??
>>
File: koek.jpg (119 KB, 661x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koek.jpg
119 KB, 661x746
>>53417082
>>
>wees nu
>moet eindpresentatie houden van stage
>man zou 10:00 komen
>bel om 11:20 waar die nou blijft
>"oh shit, oeps. Ik kom er zo aan in 30 minuten."
RIIIIEEEEEEEEEEE
>>
>>53417110
roodhet is niet zo erg als je wegblijft van de grootste/politieke subroodhets oetz
>>
>>53417112
haxball. danku
>>
>>53417130
waarom belde je hem niet om ietsjes over 10 uur
>>
>>53417117
ik had hem geen 71 gegeven eerder 61
>>
>>53417153
omdat hij al een beetje een rare is.
dus had wel verwacht dat hij het zou vergeten of gewoon te laat komen.

maar nu kan ik lekker schijtpalen in de eetkamer
>>
>>53417161
ik vind het toch echt 71 uit zien hoor
>>
>>53417161
Je blijft precies wat jonger van al dat Jodenbloed te drinken.
>>
>>53417205
>precies
Gebruik dat woord eens correct, rot belg.
>>
>>53417240
Gij vindt da precies wel een probleem misschien?
>>
>>53417240
Hang niet zo het pietje precies uit.
>>
waarom bestaat er geen belgendraad
of verlangen jullie stiekem allemaal nog naar jullie hoorndrager jaren als deel van nederland
>>
>>53417264
JE MOT JE KANKER BEK HOUDEN JA IK PRAAT WANNEER IK WIL JIJ VIEZE IDIOOT JIJ BENT ZEKER EEN VAN DIE BUITENLANDERS
>>
>>53417291
koek, dan moeten de belgen met de walen in een draad zitten
>>
>>53417291
die is er wel geweest, maar die was te saai
>>
>>53417291
>hoorndrager jaren als deel van nederland
Hoe is het hoorndrager als ze letterlijk hetzelfde zijn als ons?
Ze kunnen net zo goed deel worden van ons.
>>
>>53417291
>hoorndrager jaren
Zo komen ze nooit vrijwillig bij ons terug, hè.
>>
>>53417291
>>53417314
>>53417335
>>53417359
>>53417428
>Nederlanders weer over superieure Vlamingen aan het praten
hoorndragers
>>
>>53417499
>dvw ge nooit ne Vlaam zult zijn
>>
>>53417428
>>53417359
>vlaanderen terug willen
Nee, we hebben al genoeg bullshit provincies als Limburg en Friesland.
Alleen Holland en de randstad is het waardevolle gebied van Nederland.
>>
>>53417558
>bullshit
Opkankeren, vuile randstedeling.
>>
>>53417499
>met krulbroodjes en terroristen in een land wonen terwijl de krulbroodjes langzaam je land overnemen

nee dankje
>>
>>53417558
>bullshit
Eruit Engelse hoorndrager.

Mvg. Limburger
>>
>>53417558
>Vlaanderen
>provincie
>bullshit

Wat is er toch mis met randstedelingen?
>>
>>53417632
Teveel bruine moslim lul in hun strot.
>>
>>53417632
Mensen zouden Vlaanderen bij Nederland willen, dan zou het een provincie worden.
>>
>>53417672
Dan zou dat wel een veels te grote provincie worden hè kankermongool.
>>
>>53417719
Boeit me geen kanker. Mijn punt is dat Holland geen nieuwe gebieden nodig heeft als waardeloze aanhangsels.
>>
>>53417719
Kunnen we toch gewoon alle Vlaamse provincies als aparte provincies toevoegen?
>>
>>53417770
Er zijn een hoop waardevolle steden in Vlaanderen zoals Antwerpen, Leuven, Brussel en Gent.
Wat jij wil is een onafhankelijke randstad.
>>
>>53417770
> Holland geen nieuwe gebieden nodig heeft
Praktisch heel Nederland is nooit Holland geweest (muv de marionetstaat van Frankrijk) en zal ook nooit Holland worden.
>waardeloze aanhangsels
Ah, nog zo'n randstedeling. Jij heet zeker Mohammed?
>>53417779
Dat is toch de bedoeling lijkt me?
Misschien als een autonome "Republiek"?
"Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Vlaanderen" klinkt best wel stoer oetz. Of de "Verenigde Provinciën".
>>
>>53417770
>niet Vlaanderen willen annexeren
>niet -de- slag om Brussel willen meemaken waarin Nederland finaal victorie zal grijpen
>niet uiteindelijk ook Wallonië en Luxemburg willen annexeren om die vervolgens Nederlands te maken en het glorieuze Verenigd Koninkrijk te herstellen
>niet de Christenlijke Molukkers willen bevrijden van het Indonesisch juk van Islamofascisme en een nieuwe kolonie instellen in de Grote Oceaan
>niet een nieuwe Oranje Vrijstaat willen stichten waarin de Afrikaners vredig kunnen settelen
>niet Suriname willen heroveren om vervolgens haar talloze grondstoffen volledig te kunen benutten en het land bevrijden van corruptie

OPPER NEUKENDE KOEK

WITTE MAN STA OP
>>
>>53416703
SOFIE>DEZE LETTERLIJK WIE
>>
File: rijk der franken.png (289 KB, 1024x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rijk der franken.png
289 KB, 1024x724
>>53417978
Ga verder terug in de tijd dan.
Herinnering: WIJ WAREN KAREL DE GROTE EN SCHIJT
>>
>>53418036
Wie?
Letterlijk, allemaal wies.
>>
>wanneer een boer je mohammed noemt omdat je z'n provincie nutteloos noemt
lachende hoeren.jpg
>>
>>53418108
dat komt omdat je een nieuwflikker bent goorlap
>>
>>53418109
Dus van jou zou Holland gewoon onafhankelijkheid moeten verklaren?
>>
>>53417978
Dat zou prachtig zijn.
>>
>>53418109
Er is letterlijk niets mis met boer zijn, het is lekker leven op een boerderij hoor.
>>
>>53418153
ik woon in de bollenstreek neger aub
>>
Ga iets nuttigs doen flikkers!
>>
>>53418182
071 hier
>>
>>53418199
LEIE
E
I
E
>>
File: barryo.gif (463 KB, 450x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barryo.gif
463 KB, 450x185
>3500 EUR terug van belgische belastingen
>5000 EUR terug van zweedse
MGW, verhuizen heeft zo zijn voordelen

Financiele protip van de dag... verhuis altijd middenin het jaar als migreert!
>>
>>53418199
Wie /Mors/ hier?
>>
File: 1429019291647.png (77 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429019291647.png
77 KB, 225x225
>>53418395
>verhuizen naar zweden
>>
>>53418183
Ik ga wel jossen
>>
File: 1449774911624.webm (676 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449774911624.webm
676 KB, 640x480
>>53418395
>dvw een hele maand voltijds gewerkt voor 1300 netto omdat het enkel vakantiegeld en eindejaarspremie van mijn vorige werkgever verrekend werden
>>
>>53418395
Kloppen de miems over Zweden?
>>
>>53418284
Kattukker hier
>>
>>53418395

Waarom ben je naar supercuck-land gegaan? Zie je niet in dat die belastingvoordelen snel genoeg teniet worden gedaan door de uitgaven van de Zweedse overheid? Belasting gaat daar de komende jaren nogal wat omhoog vanwege het volk dat ze recent hebben geïmporteerd. Komt nog eens bij dat het waarschijnlijk de eerste islamitische staat in Europa wordt.
>>
>>53418748
heb je cocaïne voor me
>>
>>53418872
ik verkoop niet en heb het ook niet
>>
>>53418872
Psst, bij mij moet je zijn.
>>
File: Europe 2100.jpg (213 KB, 750x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Europe 2100.jpg
213 KB, 750x574
>>53416993
>Einde van beschaving.
>Denken dat vluchtelingen ooit zelf de moderne maatschappij in stand kunnen houden.
Je haalt ze uit de zandbak en door ze hier te halen denken ze zeker ook dat het intelligente witte mensen worden die het zelfde kunnen presteren. Je kan een aap uit de jungle halen maar de jungle niet uit de aap.

https://www.youtube.com/watch?v=PCtY1o48yuA
>>
File: 1452253734399.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452253734399.webm
3 MB, 1280x720
>>53419057
>Je kan een aap uit de jungle halen maar de jungle niet uit de aap.
robin aub
>>
>>53419057
>mvg 77IQ-anon.
>>
>>53404330
Why is she so perfect and why won't she ever be my wife :(
>>
>>53419193
>perfect
More like a solid 6.5 but perfect, no way mate.
>>
>>53419488
What are you talking about? She is absolutely perfect! I can't find a single flaw.
>>
>>53419574
>Short hair.
>Black hair.
>Round short face.
6.5 or 7 at best.
>>
>>53419574
low test af, kraut
>>
Maar waarom?
>>
File: supercuck.png (142 KB, 622x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
supercuck.png
142 KB, 622x606
>>53418855
Kan nog wel wat bij
>>
>>53419621
>>53419629
You guys must be gay...
>>
>>53417142
haha
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53419714
I'm pedo, so I can objectively judge how good looking either men and women are.
>>
>>53419714
this desu
>>
>>53419652
Straks wordt hun valhelm nog nat.
>>
>>53419652
>Volgens de organisatie vinden niet alle artiesten dat leuk en loopt de apparatuur gevaar.

Kan je niet lezen ofzo?
>>
>>53419714
Dude I would fuck her silly but that doesn't change the fact that she's not perfect but a 6.5
>>
wie heeft dat filmpje waar die neger de nederdraad uitlegt.
>>
>>53419831
>6.5
homo
>>
File: 1450019352759.jpg (7 KB, 300x57) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450019352759.jpg
7 KB, 300x57
>>53419897
>zegt de bèta die 6,5 wijven aanbidt en perfect noemt
>>
>>53420000
jammer dat homos zulke cijfers krijgen
>>
>>53420159
dit oetz
>>
>>53419828
Maar dat zijn flutredenen, de artiesten moeten zich niet aanstellen en de apparatuur zetten ze maar even aan de kant.
>>
Net letterlijk de grootste drol ooit uitgepeopt jongens. Volgens mij ben ik een kilo lichter nu.
>>
>>53418395
http://nieuws.tpo.nl/2016/01/11/massa-aanranding-door-asielzoekers-in-zweden-door-media-in-doofpot-gestopt/

Bereid je poepert maar vast voor.
>>
>>53420430
Oké, man.
>>
David Bo- Wie?
>>
>>53420665
RIEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: image.jpg (308 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
308 KB, 1000x1500
>>53419714
dont listen to those faggots hans, she's a 10/10 :3
>>
>>53421659
MEER OETZ
>>
>>53421701
MINDER MINDER MINDER OETZ
>>
File: 1380784054582.jpg (78 KB, 623x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380784054582.jpg
78 KB, 623x720
>weer aan het spijbelen
>>
> Gisteren

Flikker met zijn prutmuziek

> Vandaag

Oh hij is de beste artiest ooit, het is zo jammer dat ie dood is
>>
>>53421659
>>53421701
Avatarflikkeren is niet toegestaan, als je zo doorgaat moet ik Hiroshima inlichten.
>>
File: image.png (493 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
493 KB, 500x500
>>53421701
>>
>>53421701
>>53421738

Wat is er zo grappig?
>>
>>53421745
Nu al?
Het jaar is pas net begonnen?
>>
>>53421766
>Avatarflikkeren is niet toegestaan, als je zo doorgaat moet ik Hiroshima inlichten.


Zeg dat maar tegen serena flikker
>>
>>53421765
Ik vind hem alsnog een flikker met prutmuziek oetz
>dvw nu overal z'n prutmuziek hoor en mensen die zijn van rip ;_;7 ook al zijn ze geen fans
>>
>>53421766
Eerste bericht ging over haar dus ik kon gewoon een plaatje erbij voegen, tweede bericht vroeg iemand om meer oetz dus paalde nog een plaatje dus zolang mijn plaatje relevant is aan mijn bericht kan ik gewoon Emily foto's palen oetz
>>
>>53421780

Je krijgt een hekel aan school als je op het [verklapper]ROC[[/verklikker] zit.
>>
>>53421952
ikdv
>>
Ananas in de mixer met sinaasappelsap of yoghurt?
>>
>>53422429
met de sinaasappelsap
ananas hoort niet bij yoghurt
>>
File: famnaam.png (603 KB, 510x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
famnaam.png
603 KB, 510x673
wie /woonplaatsnaam meesterras/ hier?
>>
>>53421952
Ik moet helaas toegeven dat ik ook vergelijkbare ervaring heb met ROC.
>>
>>53422477
herkomstnamen = woonplaatsnamen toch?
>>
>>53422477
>dvw beroepsnaam
>dvw ik geen beroep kan bedenken bij m'n achternaam
>>
>>53422477
>dvw afstammingsnaam

Hebben Zeeland en Amsterdamvele beroepsnamen omwille van de maritieme mercantiele gedachte?
>>
>>53422477
>dvw eigenschapsnaam
letterlijk de slechtste achternaamsoort en het staat niet eens op de kaart
>>
File: uitleg.png (562 KB, 512x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uitleg.png
562 KB, 512x619
>>53422548
herkomst = vieze buitenlander
>>
>>53422670
>eigenschapsnaam

>Henk Lelijksmoel
>Piet Idioot
>Erikjan Cringe
???
>>
>dvw geen vriendin die gare shoplogs maakt

https://www.youtube.com/watch?v=px-s8PEzGgI
>>
>>53422747
>Lelijksmoel
Ja zoiets maar dan niet beledigend.
>>
>>53419057
Beetje hypocriete uitspraak aangezien je zelf ook niets toevoegt aan de maatschappij oetz


Moeten we jou ook afschieten?
>>
>>53422830
Maar ik hoor hier te zijn, en kies er voor om niks bij te dragen als boete voor jullie. Dat is een hele andere situatie.
>>
>>53422890
>Dat is een hele andere situatie.
Ik zie het verscheel niet, lijkt voor mij als precies dezelfde situatie.
>>
>>53422938
>verscheel
oeps verschil* natuurlijk
>>
File: 1445483360710.jpg (465 KB, 786x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445483360710.jpg
465 KB, 786x700
Ik wil naar huis
>>
>>53422759
Schattig meisje hoor
>>
File: mamaya.jpg (52 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mamaya.jpg
52 KB, 1280x720
>>53423026
Ik wil een 2D vriendin.
>>
File: IMG_0070.png (76 KB, 466x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0070.png
76 KB, 466x600
>>53423026
Ga gewoon, fok de polisie.
>>
>>53422890
>le boete miem
Het komt erop neer dat jij én de vluchtelingen allebei parasiteren op de Nederlandse samenleving, dus er is letterlijk geen verschil oetz

>>53423026
probeer je nou nog steeds een avatarflikker te worden
>>
>>53423184
>probeer
nee, ik avatarflikker vooral op andere borden, hier paal ik amper met mijn avatar.
>>
File: 1449673089977.jpg (72 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449673089977.jpg
72 KB, 500x500
>>53423184
>probeer je nou nog steeds een avatarflikker te worden
Maar awoe is gemeenschappelijk eigendom
>>
Daily reminder that while you fantasize about holding Emily's hand, she's getting pounded by her Chad DJ boyfriend.
>>
>>53423269
Waar koop ik zo'n koele hoed?
>>
File: IMG_0075.jpg (70 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0075.jpg
70 KB, 500x706
>>53423335
Van haar kop af stelen.
>>
vrienlijke herrinering dat
>>53423026
avatarflikkeren is (bericht gaat niet over het plaatje of andersom)
>>53421659
en dit niet!
>>
>>53423184
Ik hoor hier te zijn maar zij zijn uitgenodigt, mijn parasieten gedrag is een keuze terwijl zij er niet horen te zijn dus die optie om een parasiet te worden zou er niet moeten zijn. Als jullie er zo tegen zijn moeten jullie eens stoppen met die linkse immigranten knuffel partijen stemmen.
>>
>>53423401
Maar dat is algemene informatie
>>
File: 1439324923474.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439324923474.jpg
2 MB, 1920x1080
>>53423379
M-maar ze is niet echt!
>>
>>53423401
Het kan niemand wat schelen, Emilyhomo.
Neem je domme wijfoegepaal ergens anders heen.
>>
NOORD BRABANT
O
O
R
D

B
R
A
B
A
N
T
>>
>>53423401
En het is allebei kanker.
>>
>>53423401
Beide zijn avatarflikkeren jij paalt ook alleen emily voor emily.
>>
>>53423639
0 4 0
4
0
>>
https://www.youtube.com/watch?v=1HnhAiyGZT0

koek
>>
>>53423706
>Ijzel
>niet IJzel
kanker leer Nederlands debiele uploader.
>>
>>53423747
eizel
>>
>>53423436
Ik had moeite om dit te lezen oetz
Tevens begrijp ik niet wat je wil zeggen
>>
>>53423649
>>53423647
>>53423595
:^)
>>
>>53423776
Het is weer een van 77IQ zijn hersenspinsels, zoals gewoonlijk.
>>
>>53423776
hij bedoelt dat we hem niet kunnen uitzetten
>>
File: meid.webm (190 KB, 406x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meid.webm
190 KB, 406x720
>>53423844
koek
>>
>>53424377
godverdomme kan je niet even waarschuwen
>>
File: get.webm (169 KB, 302x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
get.webm
169 KB, 302x362
>>53423844
>>53424377
amai
>>
File: km.png (142 KB, 415x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
km.png
142 KB, 415x367
>>53424377
die kijk ik niet nog een keer
>>
>achternaam is Naaktgeboren
d-dank u overoveroveroveroveroverovergrootvader

>>53422890
>kies er voor om niks bij te dragen als boete voor jullie.
negroidewetenschapsmanzegthowehebbenhiereenlinkejongen.pdf
>>
>>53424377
Ik voel me hier niet ongemakkelijk bij.
>>
>>53424466
ik klik niet meer op jouw filmpjes bartje
>>
>>53424466
>4466
best wel oké krijg
>>
>net inkomsten verklaring gezien
> ik kost de belastingbetaler nog meer dan ik dacht
>ik wist het niet want ik let niet op mijn inkomen want ik heb toch (veel meer dan) genoeg
hihihi dat zal ze leren
>>
File: 1451725701304.png (365 KB, 960x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451725701304.png
365 KB, 960x800
>>53424799
kanker is op robin
>>
File: DSC_0006.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0006.jpg
3 MB, 3840x2160
Beoordeel mijn twee nieuwe vlaggen
>>
>>53424902
Zou ze verbranden/10
>>
>>53424902
Ga je Indonesië heroveren?
>>
>>53424863
>is
Rieeeeeee
>>
>>53424902
Orange Vrijstaat is meh, VoC is wel vet.
>>
File: 1452297166410.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297166410.webm
3 MB, 1280x720
>>53424863
Wat een rotplaatje
>>
>>53424902

Zonder twijfel van lage kwaliteit
>>
File: 1442630206205.jpg (56 KB, 382x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442630206205.jpg
56 KB, 382x358
>mgw een gefilterde struikel tegen mij praat
>>
File: umaru.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umaru.gif
2 MB, 500x281
>dvw vanavond lekker weer leuke dames ontmoeten
>>
>>53425166

Met zulke kankerdomme vlaggen is het wel te begrijpen dat je filtert.

Vuile kankerracist
>>
>>53424902
mooi man, waar koop je die dingen?
Nog een beetje goede kwaliteit?
>>
>>53425209
Geen geweldige kwaliteit, erg dik stevig materiaal, maar het is meer dan goed genoeg om aan de muur te prikken. Het is iig niet van dat zachte zijde dat ik bij vlaggen gewend ben.
Wereldvlaggen.nl overigens, onder historische vlaggen
>>
>>53424902
>vlaggen ophangen zonder ze te strijken
getrekkerd
>>
>>53404330
>dvw nog geen Tulpa
>>
>>53425370
>onder historische vlaggen
Gelukkig maar ook, zulk racisme.
>>
>>53424902
welk formaat is dit?
>>
File: axobzwe8o_840w_v1.jpg (22 KB, 486x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
axobzwe8o_840w_v1.jpg
22 KB, 486x486
>>53424902
>geen orange blanc bleu

degeneraat
>>
>>53425720
100x70, die zijn al prijzig genoeg
>>
>>53425832
>le stoere nationadisme xD
>>
>>53424902
>niet eens prinsenvlag
landverrader
>>
File: Naamloos.jpg (49 KB, 941x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
49 KB, 941x545
>>53425891
Dit.

Waarom heb je deze vlag niet gekocht?
>>
IK WIL EEN TULPA GODVERDOMME
>>
File: 1365809329742.jpg (70 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365809329742.jpg
70 KB, 800x600
>>53425952
>kom broeder laat ons strijden tegen de degeneratie
>>
>>53426026
Neem gewoon een fysieke waifu, dat is een stuk makkelijker.
>>
>>53425952
Volgens mij zijn ze het woord vluchtelingen vergeten
>>
>>53425832
>>53425923
>implicerend dat ik die niet al lang heb hangen
Mijn moeder begon te huilen toen ze 'm zag en denkt nu dat ik nsb ben
>>
http://www.dumpert.nl/mediabase/6710570/28dabbd5/ontevreden_kai_sloopt_hotelkamer.html
>>
>>53426130
paal vlaggenkollektie
>>
>>53426130
Ik ga die ook kopen denk ik. Is die wel een beetje kwaliteit?
>>
>>53425891
'tzal toch iets eens anders zijn dan "refugees welcome"
koekoud
>>53426130
Best kut dat het imago van die vlag door de nazi's verneukt is. Rood wit blauw zuigt.
>>
>>53426148
Dat heeft hij goed en daadkrachtig aangepakt, kunnen veel nog wat van leren. Er van uitgaant dat hij benadeeld werd teminste.
>>
>>53426148
top koek
>>
Racistisch of niet, extreem rechts heeft altijd de beste vlaggen
>>
>>53426130
Het is ook heel dom om zo'n vlag te kopen en verder is de vlag verschrikkelijk overgewaardeerd.
>>
File: 1 vlag van de nsb.jpg (27 KB, 1000x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 vlag van de nsb.jpg
27 KB, 1000x650
>>53426387
Ja man echt zo stoer zijn die vlaggen, altijd PRACHTIG ontworpen ook.
>>
>>53426148
> Droeftoeter

Topkoek, wat voor een klote woorden heeft Nederland wel niet
>>
>http://www.nu.nl/binnenland/4195805/bron-drinkwater-deel-randstad-vervuild-met-bestrijdingsmiddel.html
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53426148
>normaaltjes
>>
File: hmmph.jpg (82 KB, 1366x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmmph.jpg
82 KB, 1366x1156
>12:15
>heffers
http://www.youtube.com/watch?v=cnt6u2cB5hc&t=12m12s
>>
>>53426590
Oh nee, straks ga ik dood. :(
>>
File: feelsgood.png (45 KB, 195x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelsgood.png
45 KB, 195x179
>>53420665
>in stockholm
Het zal ze leren
>>
>>53426746
Echt pussy gewichten voor gasten die full gas zijn.
>>
>>53426901
Domme kikkerpaler.
>>
Wat is erger? Kikkers of hamsters?
>>
>>53427042
Geen idee maar flikkers zoals jij toppen alles.
>>
>>53427042
Dat vind ik moeilijk te zeggen.
>>
>>53427095
Waarom zo zoutig?
>>
File: image.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 600x600
>>53427182

>zoutig
>>
>>53427182
Ik ben eigenlijk nogal onzeker over mijzelf oetz.
>>
File: DSC_0392.jpg (1 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0392.jpg
1 MB, 3840x2160
>>53426176
Ik ben niet thuis maar heb nog wel deze foto van een kant
>>
File: fugoff.jpg (87 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fugoff.jpg
87 KB, 396x385
>>53426980
Vuile hoerenlopende kankermongool
>>
Vinden jullie kroeshaar ook zo kankerlelijk?
>>
File: durianrider2.jpg (38 KB, 427x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
durianrider2.jpg
38 KB, 427x640
Durianrider sloopt Scooby, hij gelooft ook niet echt dat hij natty is.

https://www.youtube.com/watch?v=huD5iufoSWE
>>
>>53427242
Awww. Ik vergeef het je hoor.

Je moet je helemaal niets van anderen aantrekken. Het enigste wat uitmaakt is hoe je over jezelf denkt.
>>
>>53427343
Het is vooral de zwarte huid eronder wat ik lelijk vind oetz
>>
>>53427310
>vlag van het Duitse Keizerrijk

topkoek
>>
>>53427346
2 minuten onzin en zoveel dom gelul ertussen, deze video is niet om aan te horen en zien.
>>
>>53427343
Ja, net als negers die daarom zo graag een mooie blonde vrouw willen met normaal haar.
>>
Wie is de ergste avatarflikker?
>>
>>53427922
(Jij)
>>
>>53427922
Elke avatarflikker is kanker
>>
NIEUWE EDITIE
>>53428035
>>
>>53426345
>Er van uitgaant
Hoe kan je het zo verkankeren zeg
>>
>>53405221
>Ik heb een voetfetisj
Literally a meme language
>>
>>53422477
ik woon in plaatsnaam gebied, maar mijn achternaam is een god
>>
>>53424466
mooi gedaan, maar ik kan niet op je webm klikken
Thread replies: 317
Thread images: 67
Thread DB ID: 421039[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.