[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 319
Thread images: 40
File: škarda.jpg (71 KB, 450x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
škarda.jpg
71 KB, 450x300
>wage cuckovi
>žive na kontinentu
>rade cijelu godinu
>gledaju beton i balkanske ulice
>ne zarađuju na austrijskim obiteljima s 15 godišnjim kćerima
>snijeg, magla, hladno, smog
>>
>>53364199
Excuse me sir, did someone said """cuck"""?
>>
File: 1451745883536.jpg (79 KB, 1080x1323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451745883536.jpg
79 KB, 1080x1323
*prd*
>>
>>53364199
>15 godišnjim kćerima
dal' si jebo neku od njih :^) ?
>>
>>53364455
>naslina
>herpes
>žuti tabani
>boleštine
>debela ubrzo
>muh minority
>feministkinja ali djelomična i to samo za crnkinje
>muh programs
>smrdi
>ogromna stopala i šake
>konjska pička
>izgledaju kao muškarci (ova ne, iznimka, ali i ona će ubrzo)
znaš ih birat anone, znaš ih birat
>>
isus bog kako mi je brz kompjuter

>t. ubgrejdo komp star 8godian
>>
>>53365589
ssd?
>>
>>53365589
>komp star 5 godina
>vise ni ne igram igrice
>kad mi dodje da igram grafiku automatski podesi stepen-dva nize nego kad pre
Da li da mu kupim delove tipa graficku i ram, procesor (dbi procesor je sranje), ili da pravim novi?
>>
>>53365855
da

15sec da se boota
>>
>>53365891
samo pazi da ti matična nije usko grlo
ssd se isplati sada već (OS, najzahtjevnijie programe staviš na njega, ostalo na stari HDD)
ako ti novi procesori pašu u utore samo daj onda (ali moguće da im je cijena skočila ili da ćeš morat preko oglasnika ako ih nema u slobodnoj prodaji)
ram je uvijek jednostavna računica, samo dodaš još jednu pločicu iste vrste i to je to
grafička je potrebna nova
periferija to ostane ista (ne trebaš novi monitor vjerovatno, niti tipkovnicu ...)
>>
Probudio sam se
Zazelite mi dobro jutro
>>
Ok ok, bom sel pa letos za dva tedna na Hrvasko obalo. Se Hladno Pivo tezi zarad tega.
>>
>>53366246
To kontam, ram je najlakse, ubacim jos jedan isti od 4.
Graficka mi je radeon i stara, mislim da ne vredi staviti jos jednu takvu, mislim da se prebacim na nvidia.
Za ssd nisam siguran, mislim da uzmem jedan eksterni da u njega ubacim filmove i meme i sva ta sranja.
>>
>>53366530
Ok ok, ja ću ići ove godine, ali za dva tjedna na hrvatskoj obali. Hladno pivo argument o tome.
>>
>>53365891
I ja sam si mislio samo nadograditi 5 godina star PC, ali kad sam počeo izlistavati komponentne, ispalo mi je isto kao da kupujem novi...
>>
>>53364199
Joj moram nekako ilegalno da predjem da se scapim tih poslova.
>>
>>53366707
zakaj ilegalno?
i kako ćeš nabaviti nekretnine na moru?
nije neš skupo na otocima ali opet su to novci
>>
kak ste kaj?
>>
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-radical-party-chief-seselj-urges-support-for-donald-trump-01-04-2016

thoughts?
>>
>>53366913
a evo, malo odmaramo
>>
>>53366954
why is there ominous eye on top of pyramid on your dollar bill?And everywhere number 13 is present and David star. Its creepy and fucked up.
>>
>>53366954
both are jokes in their respective and surrounding countries
its like you asked me what i thought that nives celzijus backed justin bieber for president of canada
>>
>>53366954
Meme who's party got hijacked by the current prime minister supporting a meme who has no idea what he's doing.
Trump just wants to get support from Illinois.
I mean since a Serb became a governor of Illinois (and the first governor of Illinois to be impeached, keke), it's clear the Serbian diaspora votes are significant there.

>>53367023
Prvi put kad mi se digo a da se secam bilo je na neki njen spot, a onda na pamelu.
>>
File: 1276083444400.png (8 KB, 509x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1276083444400.png
8 KB, 509x619
>>53364455
>nikad ti neće sjest na facu
>>
>>53364199
Svi sukobi u svetu, sve promene granica, javno mnjenje i raspoloženje, ratovi i revolucije planiraju se u Vatikanu a izvršavaju preko Londona (Siti i Tavistok institut) i Vašingtona. Kada jedan Ukrajinac mrzi Ruse, ili Hrvat Srbe, on je zapravo programiran da ponavlja tačno one fraze koje su tamo smišljene, u Vatikanu, gde postoji posebna kancelarija za međunarodne odnose još od 18-tog veka, u kojoj se planiraju sukobi među narodima radi promene granica, posebno granica između katoličke i pravoslavne Evrope..…Od podele hrišćanske crkve na Istočnu i Zapadnu 1054. godine pa do danas, postoji u politici Vatikana kontinuitet, u smislu nastojanja da pod svoju dominaciju stavi sve hrišćanske crkve; menjali su se samo oblici borbe, strategija i taktika.Vatikan (Sveta Stolica, ili Rimokatolička crkva), je više od hiljadu godina, neposredno ili pomoću katoličkih država Evrope, podsticao i organizovao zločine genocida nad Srbima, njihovo prevođenje u hrvatsku naciju, a najistrajnije je brisao i uništavao srpsku kulturnu baštinu (a time i evropsku) – u svim srpskim zemljama. Prvi svetski rat koji pokreće rimokatolička monarhija napadom na Kraljevinu Srbiju, donosi strašne vojne i civilne žrtve (Srbija je desetkovana, gine trećina stanovništva i 60% muške populacije).Tokom Prvog svetskog rata u Austro-Ugarskoj je funkcionisalo 10 velikih koncentracionih logora za Srbe, uz još 290 manjih, pratećih logora i zatvora. Nemoguće je pobrojati sve povešane i poubijane pravoslavne Srbe u srpskim zemljama koje su danas u sastavu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Samo u koncetracionom logoru u Doboju stradalo je 12. 000 Srba… Šta reći o srbocidu u Drugom svetskom ratu? Prema američkim izvorima preko 1400 katoličkih sveštenika u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini je u toku Drugog svetskog rata lično klalo, mučilo, silovalo, ubijalo na razne načine i nasilno prevodilo u katolicizam Srbe
>>
>>53367588
kakve to veze ima s zarađivanjem od turizma na hrvatskim otocima?
>>
>>53367588
Okrece se kolo srece.Sve imperije su pale pa ce pasti i zapad a onda ce doci naplata racuna a sve zbog zakona univerzalnog balansa izmedju stvari.
>>
KURAC KURAC BREEEEEEEEEEEEE
>>
>>53367588
+1
>>
>>53367688
>zbog zakona univerzalnog balansa izmedju stvari
o čem ti pričaš jebote
>>
>>53367804
po Georgu Lucasu [ Napad Klonova (Epizoda Druga)] mora postojati ravnoteža u Sili
Tako govori Proročanstvo
>>
>>53367997
+1
>>
>>53368205
-1
???
0
balans /thread
>>
zašto srbi prave najbolju glazbu?

https://www.youtube.com/watch?v=TSTgxMK6_9E
>>
>>53364199
Enjoy your monday.
>>
>>53368281
zato sto AKO VOLIS KVA NEKA CELI SVET ZNA RECI ZI DJI BI ZI DJI BI
HAHA OSETI TO VNUGO MICO
>>
File: cao-seve.jpg (25 KB, 487x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cao-seve.jpg
25 KB, 487x366
>>53368281
srbi prave najbolju glazbu a hrvatice pornjavu
>>
>>53368482
>ne posta tinu i jozu
>nije gledao suzanu mančić

e moj bošnjak
>>
>>53368578
ti si jebeni debil ako mislis da postoji bolji pornic sa ovih prostora od severininog
>>
>>53368482
>kurvatice
>>
hahahahahaha OVO NISU ISTINA hHAHAHAHHAHAHAHAHHAH looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooold HARD hahahahahhahahahahahahahah
>>
>>53368664
haahahahahahahahaha servi rektani i upaljenih guzica
>>
File: dakle.jpg (25 KB, 580x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dakle.jpg
25 KB, 580x435
>>53368578
sto si guzobolan jebote
>>
>>53368664
o jeboti život kek
>>
>>
http://www.index.hr/vijesti/clanak/novi-detalji-masakra-u-spanskom-podivljali-vojni-zapovjednik-osim-noza-koristio-i-cekic/867257.aspx

>spansko
>>
jel probao ko ovaj snapchat
>>
>>53368792
>bijelo
>loše
ajde nazad na svoju seosku pijanku dirat nikotinom zmazani stol s uzorkom mramora pa sjest u auto star 11 godina smrade bijedni
>>
>>53368664
HAHAHAHA

looooooooool
>>
>>53368857
Ne nisam 16 godisnja djevojcica
>>
>>53368857
a kaj ću slikat kada živim u Zagrebu, u ropčagi od kuće, nemam para, curu i ružan sam i imam nemirnu ruku?
>>
samo bjelkinje bajo moj
>>
>>53368857
ja sam probo servkinju

nije mogla odoljet ustaškom kurcu! dominejšn fetiš! hahahaha
>>
File: kroatisch.gif (72 KB, 536x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kroatisch.gif
72 KB, 536x445
>servski jezik
>ne kopija Hrvatskog

the LEL
>>
>>53368936
pitanje je jel želiš bit :))
>>
>>53369023
KEK

servski jezik je nastao tako da je Vuk s fesom na glavi kopirao Hrvatski od riječi do.. "reči" hahahahaha

>servska književnost
>

prazno (blank) nema nema nema je do 19. stolječa hahahahaha
>>
File: 1451502091368.jpg (36 KB, 550x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451502091368.jpg
36 KB, 550x414
>>53369023
OVO
V
O
>>
File: e402.png (17 KB, 120x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e402.png
17 KB, 120x120
>>53368968
hehehe :p
>>
zarađivat na otoku možeš samo ako imaš jebeno dobru vezu i sriće nikad dosta
jer dok se vi nadate, priko vašeg trupla je spremno skočit deset konobara/slastičara, a di su jebeni recepcioneri i "bobiji" to je komedija

njima su rodijaci i uža familija već sad sredili posal za 6. misec, ili im ga čuvaju...a ako njihovin dragima posa učini mučo stresan, potražit će novog među hordon "on retainer" SSS "turističara"
a i za posal koji rade, recepcioneri najviše stenju kako in je teško
>>
>>53369127

>>53369127

OVOVO

POVIJEST I POVIJESNE ČINJENICE BAJONI
>>
>>53369127
i riječnik i prva država, uvijek kasne po 300 godina za Hrvatima i HRvatskom lmaoo
>>
>oni nikad nisu bili s dalmatinkom
pff decki moji, ne znate vi kaj je zivot
>>
>>53369369
samo zagorke maci
Lipe, plave sitne zagorke
>>
File: fndcpf.jpg (118 KB, 425x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fndcpf.jpg
118 KB, 425x450
https://www.youtube.com/watch?v=7lKtEcOJ2fc

I dida i ćaća i ja
>>
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=01&dd=10&nav_category=11&nav_id=1083547

Pa da ovi Srbi imaju more, bilo bi najslanije na svijetu.
>>
>>53369193
ako si vlasnik nekretine i to misliš u smislu da će ti oteti mušterije ili nećeš doći do njih od konkurencije ja bih ti rekao da se može oglašavati prek neta nekoj posbenoj skupini i igrati na njih

naprimjer možeš zvati samo swingere pa imat orgije, možeš zvati samo protestante, možeš zvati samo pedere, itd..
umjesto da samo zoveš sve i tako razvodniš ponudu
ako malo više odvučeš priču na ciljanu skupinu tržišta bit će ti lakše protiv konkurencije jer ta skupina ima svoje potrebe i izabrati će tebe ako im gotovo sve potrebe zadovoljiš za razliku od onog drugog koji će samo zadovlojiti osnovni smještaj, lijepo more, sunce i mir

oglašavat se prek neta, ali ono, uložiti stotine sati ili 10k tisuća kuna u oglašavanje svake godine i nuditi sadržaj, ponudu koje te izdvaja od "imamo more, divno mjesto i krevet"
a kada nije sezona urediti svaki cm imanja, tražiti kako poboljšati poslovanje, tražiti način kako napraviti sezonu koja bi trajala cijele godine ako je to moguće, osmisliti novi sadržaj

kaj vi radite tokom zime na otocima?
>>
>>53369453
>glasne vristece seljacine
Ne hvala roki
>>
Jel postoje Hrvati koji ne mrze Srbe i ako da,u kojim regijama zive?
>>
>>53369613
Istra brijem
nisu vidjeli rata i tito je stalno išao tamo
komunjare žešće
>>
>>53369613
Da, izdajice postoje u svakoj državi. Istra, grad Zagreb, republika Sprska, Vojvodina.
>>
>>53369613
Istra, na faksu imam nekoliko njih od tam.. jedna je prava srpkinja, a drugi su srbofili i svi su komunjare
Rijeka i Zagreb su dosta liberalni gradovi
>>
>>53369650
>>53369707
Jesam li ja onda glup sto ne mrzim Hrvate posto vidim vi mrzite ono generalno al mi ne ide u glavu zasto. Tesko da sam vam ja i moja generacija ista skrivili a i tesko da ste vi nama.
Zna se ko su sranja pravili a to je daleko iza, jel moguce da ne mozemo ziveti u miru ko ljudi,jel istina da je zapad u pravo sto misle da je balkan subhuman?
>>
File: crni anđeo.jpg (53 KB, 640x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crni anđeo.jpg
53 KB, 640x485
>>53369790
>ozbiljno shvaćati exyu
>>
>>53369790
ma nemoj zamijenit ex-yu prcanje sa pravom mrznjom
>>
File: inge.jpg (181 KB, 1046x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inge.jpg
181 KB, 1046x777
>>53369790
Aj ne budi glup, ono gore je zajebancija.
>>
>>53369790
Jes ti na trenutak zaboravio da si na 4chanu?
>>
File: hrvatske zemlje.png (313 KB, 1024x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hrvatske zemlje.png
313 KB, 1024x925
>>53369613
>hrvati
>mrze serve
kek
ko da vi sluganji i robničke duše zaslužujete mržnju Hrvatina, mi vas samo volimo dominirat, nema tu ni m od mržnje, prije =U= od M zapravo! hahahahahah
>>
>još ja ne mogu govoriti hrvatski
Gdje je moja omča?
>>
>>53369790
to jedan, mozda dva lika shitpostaju jer im je dosadno.. ovak opcenito sumnjam da mladi ljudi mrze srbe, eventualno vas samo "ne vole" ili ih je briga
mrznja je ostala samo u ratnim starijim generacijama
>>
>>53369790
srbi su spalili mojoj mami kuću naprimjer, stari i ujak su mi bili u ratu 4 godine, zbombardirali selo do bakinog (srećom odbacili su to njihovo ofenzivu inače bi naebalo i bakino)...

rat se vodio na našem terenu, 30% je bilo okupirano neke 4 godine, neznam zašto se čudiš, pa nije baš da smo igrali stolni nogomet, cijl srba je bio zauzeti hrvatsku i bih, zar bi sada svi odjendom trbeali zajedno se grlit il neš?

ni ja ne mrzim srbe aktivno ali jebote neću ih ni volit nikad. možemo trgovat malo, izmjeniti pogled na cesti, ali nemojmo se zavaravati da smo si dobri ili nešto, iskreno ne želim imati nekog odnosa s vama izuzevš poslovnog
>>
>>53369987
joj glava gore hrvatski ti je dobro i više nego to a ti jesi super i lijep mladić
>>
>>53370040
Hoces da kazes da ja planiram da zauzmem Hrvatsku i da gomilam oruzje i dobrovoljce upravo sada?
>>
>>53370040
>bog prašta, ja ne
>>
>>53370089
al dobro, realno i kod vas je apsolutno ista stvar sto se tice nas
bas ce zanima danasnja atmosfera na vaterpolskoj utakmici
>>
>>53370065
H-hvala
>>
>>53369566
nisan na otoku ali mi je otok pljunit za daljinu, znan kako je ode na kopnu/obali dobit posa u """"uslužnom"""" sektoru za ta tri udarna miseca sezone, ti poslovi se kuvaju već sada, kroz prvi i drugi misec, pošto ova banana država zarađuje dobar dio svog bdpa na turizmu pa mora pripremit topovsko meso za sve turiste koji dođu, a i ova """""poduzeća"""" šta imaju ključ u bravi do petog mjeseca isto postaju nestrpljiva
ma čuj, radije će ti jajani zvat nekog "provjereno", tj. rodijaka ili nekog ko je prije dobija posa kod njih ili bolje konkurencije
ako nemaš iskustva, kopaj rupu, duboku, da te i zemlja i razočarenje pokrije

>>53369613
radia san u šibeniku, splitu, volontira san u jebenom drnišu, susreta srbe usrid zadra
ljudima je jedino smišno kad čuju "bre"-kanje
usrid narodnog trga u zadru se tri srbbina derala na jednog koji se zagubia, niko nije mrdnija okon kad su govorili "alo, de si bre, X, jao zagubimo ga bit će našo da jebe strankinje"
to vi šumadinci koristite razlog "srbofobije" jer ste previše siromašni doć ode, a ne zato šta vas iko mrzi

uđeš u splitski klub, imaš dvadeset tipova: dvojica ćelavih će te sumnjivo pitat "a odaklen si? nisi odavlen jel?" i pogledat krivo, doć će još četvorica i reć "alo momci, di je nasta problem, šta ste ga okružili?", i onda će ih još dva tri doć i reć "aj ostavi čovika na miru, doša je na godišnji"
>>
>>53370170
seks
>>
JOJ PA DA, PODSJETILI STE ME

DANAS DOMINIRAMO SERVE U VATERPOLU

I TO U IME HRVATA TESLE

AJMOOOOOOOOOOO

>servi
>sport
pffbhbhfbhhbfh

AU AU AU!!
h
ahahahaha
>>
>>53370194
Dudl dudl
>>
A i taj jebeni vaterpolo,koga boli kurac za taj sport,lozi se tu 5 zemalja u svetu na to i to je to.. bezvezan i retardiran ko rukomet i tenis.
>>
>>53370172
jao kaj bi dao da zivim dole negdi na moru

>tfw otiso u Senj vanka
>poceli me ispitivat od kud sam
>prebili me jer sam purger

SAMO DALMATINKE
>>
>13:22:40
>14:12:22
top kek jebeni nolajfer kladim se da će još 2 sata spamat
>>
File: 1451952728915.gif (832 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451952728915.gif
832 KB, 500x283
Kako da nađem gf ex-yu?
>>
U Dalmaciji su valjda jednake sanse da te prebe ak si purger i ak si srbin
>>
>>53370386
Ophodi se prema njima ko prema sljamu i djubretu inace ce biti "previse si dobar za mene anone"
>>
>>53370410
Ti si jos guzobolan zbog toga
>>
>obrijem jaja pod tusem
>izadjem iz tusa
>jos ima puno dugih dlaka
>krvave tocke posvuda
Kako jebeno brijete jaja?

Jos sam primjetio da imam jebene dlake i po samom kurcu, dakle cijevi odozdola, sve do vrha
>>
>>53370313
i da je neki najgluplji sport na svijetu naci ce se medusobno prcanje
sjecam se komentara sa onog pederluka eurovizije.. cak se i na tom naslo neko nacionalisticko natjecanje
>>
>>53370438
Ma malko samo jer mi i dalje neverovatno kakvo je vreme doslo hahaha Moram da se ponasam kao nesto sto nisam da bih imao gf
>>
>>53370450
kupi si zensku britvicu posto si picka, navodno su mnogo lakse za kozu
>>
>>53370450
lasersko skidanje batice
>>
>>53370340
>senj
>dalmacija
>dalmatinke

>negdi
>dole
>dao
ne kužin ovaj jezik bogati isusa
>>
>>53370450
Jel brijes i vaginu pederu?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Ghj8oRCRhBY

>oni nemaju dalmatinku za curu niti ce ju ikada imati
>>
>>53370450
ja brijem normalnim MAH 3 ziletom kojim brijem i lice
Nikad se u zivotu nisam posekao ni gore ni dole i ne razumem kao neko moze da se posece sa ovim danasnjim pederskim ziletima koji su specijalno dizajnirani da nema sanse da ti zasece u meso
>>
>>53370450
Škare.

Obavi posao.
>>
>>53370548
Za purgere je Dalmacija sve juzno od Rijeke
>>
>>53370089
tu idemo u sferu jedinka naspram grupe
ovisi kako se postaviš
ako ne kreneš sa "vekovne", "dedovina" i slična sranja, nego pričeš normalno i s činjenicama onda možemo pričati

ako se deklariraš i ističeš pripadnost nekoj skupini a ta skupina je radila sranja neznam zašto se čudiš ako te gledam mrko zbog toga
dođu i birc pun delija i veli da si grobar i to svakome trljaj ulice, možda te neće izlemat ili napast ali nećeš osvojiti neke simpatije

naprimjer, ne volim ni muslimane iako imam dobre susjede koji su muslimani i imao sam kolegu iz srednju koji je bio ok dečko. ali i dalje ne volim muslimane nti islam jer je to idiotna nazadna ideologija za kukavice, ljude koji ne razmišljaju kritički i glupe/naivne

razlika:
"Dobar dan, ja sam matematičar!" (veći dio mojih interesa, ideja, ponašanja i želja se vrti oko matematike)
"Dobar dan ja sam Srbin!" (veći dio mojih interesa, ideja, ponašanja i želja se vrti oko srba)

i od kuda da ja znam da nećeš skupjati oružje za napad kada jedino što znam o tebi je da si srbin? bi li ti ciganu dao da ti čuva bicikl? nisu sve predrasude znak primitivizma nego preživljavanja i pojednostavljanja, naravno sve u svojim granicama (ako je netko dobar na razgovoru za posao, ima kvalifikacije i preporuke morao bih biti retardiran da ga ne zaposlim jer je Bosanac, ma da je samo za nijansu bolji opet bih ga zaposlio jer je bolji)
>>
>>53370554
svako ljeto ih barem 4 riješim
>>
>>53370613
A pazi ovog autistu
Smiri se roki
>>
>>53370609
purgeri su glupi ka kurac, ništa novo
zato i nas izvoze u Zagreb da vodimo državu
>>
jebem vam majku srpsku

mi smo lideri regiona bree

ma vi ste kurac bre
>>
Kako se posuđuju knjige u knjižnici?
Imam iskaznicu i sta dođem tamo pokazem iskaznicu i sam nađem knjigu ili njima kađem sta ocu?
Malo me sram dbi
>>
>>53370688
ovo

purgeri razmišljaju o torbicama i gej patikama dok im hercegovci i slavonci vode zagreb
>>
>>53370563
> specijalno dizajnirani da nema sanse da ti zasece u meso
Kako ne jebote dolje ki je sve naborano i mekano kao zguzvana vreca na kisi
>>
TOP TIER
>Dalmatinke
>Okolica Zagreba (Gorica, Zagorje)

MEH TIER
>Purgerke
>Slavonke
>Kvarner

SHIT TIER
>Istra
>Medimurje
>Lika
>>
>>53370172
ja sam dao prijedloge za osobu koja ima svoju uslužnu radnju ili nekretninu
ako si radnik, onda zanemari sve što sam rekao

i u splitu samo ne smiješ reći da si iz zagreba... frenda mi istjerali van iz birca i gađali bocama, a lik dobričina...
>>
>>53370613
>"Dobar dan, ja sam matematičar!" (veći dio mojih interesa, ideja, ponašanja i želja se vrti oko matematike)
"Dobar dan ja sam Srbin!" (veći dio mojih interesa, ideja, ponašanja i želja se vrti oko srba)


Ovo je losa analogija ,matematicar i nacionalna pripadnost ne moze da se uporedjuje .
I plus ispade da ako kazem da sam srbin da to odma znaci da su mi interesi oko srbije i nacionalizma. Koji kurac jebote,kazem da sam Srbin jer sam Srbin a ne zato sto mrzim sve ostale i slusam samo srpsku muziku i nikako americku... lol koja analogija
>>
>>53370040
>cijl srba je bio zauzeti hrvatsku i bih

HAHAHA
>>
>>53370748
>lika
>shit tier
Manlet detektiran
>>
>>53370340
>senj
>prebili jer je purger
>>
>>53370757
alo bre pali odavde biće gepekovanja xexe pozdrav za ekipu iz minhena
>>
>>53370707
Koji kurac kako nisi knjige posudjivao, koliko godina ti imas?
>>
>>53370748
TOP TIER
>Dalmatinke
>Hercegovke*
>Okolica Zagreba (Gorica, Zagorje)

MEH TIER
>Purgerke
>Slavonke
>Kvarner

SHIT TIER
>Istra
>Medimurje
>Lika
>>
>>53369790
nis ti izgleda sredo nikad (c)rvate

bez generalizacije su ljudi ko svaki drugi, ima ih svakakih.

sa generalizacijom: top cec od nacije, ko muslimani sto su svjesni da su gamad tako su i hrvati svjesni dasu nuzno zlo, da ih ni njihovi handleri ne podnose no li ih samo koriste

bio bi i ti obesno pasce da ti je zivot takav
postojis samo da nekome posluzis kad mu zatreba
>>
>>53370753
Implicira da splicane stalno ne napadaju u zagrebu
Mozes svugdje naletjeti na kretene
>>
>>53370840
Dobre metaprojekcije
>>
>>53370830
20
Posuđivao sam al ono lektiru kazem sta ocu on mi da i odem
I to u ovdje u kvartu u maloj knjižnici
Hocu neke meme knjige sa lita poceti citati
>>
File: dalmacija.jpg (271 KB, 1965x1286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dalmacija.jpg
271 KB, 1965x1286
>>
>>53370753
to su neki imbecili, pošteni dalmatinac nikad ne bi istira drugog hrvata vani
takvi kurvini sinovi su vrlo vjerojatno hercegovci/bosanci sa krizon identiteta pa se prsaju o svoj regionalni dalmatinski identitet
znan osobno par "vridnih" hajdukovaca/torcidaša, i svi imaju prezimena poturica

jednostavno je tako, kad se danas ode govori bosanskon novoikavicon, onda svako može proća ka dalmatinac, jer misle da smo mi "bile patike, lagana piva, zlatne krunice i grdović i heroin" - the ljudi
pička in materina, sve su uništili, a još tiraju vlastiti narod odavde
>>
zašto su se srbi usrali od onih starih balističkih raketa koje ćemo dobit?

lider regiona mora biti čvrst i neustrašiv
>>
>>53370953
zato sto svi znaju ko je s druge strane lanca
>>
>>53370987
tko?
>>
ajmo svi tu AHAHAHLOL

>>53359671
>>53359671
>>53359671

REJD!!! WUUU MAMA VIDI MEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53370707
uđi u knjižnicu, uzmi knjigu/e koju želiš - ovisi koliki ti je limit, dragi. odeš za pult, a ako ne znaš di je pult, traži ženu koja izgleda ka da joj je pun kurac života, daj joj knjige, iskaznicu, neka ona otuče neke šifre, da ti knjiga sa uguženin smješkon i to je to
>>
Cek ispade da su ovi na primorju najveci hejteri,primitivci i ksenofobi..a i narkomani izgleda??
>>
>>53371139
yup
>>
>>53370987
amerika je produljila naš lanac tek kad je vidila da su rusi krenuli produljivat vaš
te kanturine od raketa smo dobbili samo zbog toga šta je vučić iša u "prestolnicu" ilitiga moskvu, da se guzi putinu za "vojno-ekonomske" solucije i "obezbeđenje"

seri minimum, jovane, ili se "vaspitaj" malo o "spoljašnjim" odvijanjima
>>
>>53370913
Ako imas iskaznicu
Odes u knjiznicu

Nadjes i uzmes knjigu
Dodjes na pult s knjigom
Das teti knjigu i iskaznicu, kazes da podizes

Alternativno
Odes u knjiznicu
Pitas tetu na pultu jel imaju tu i tu knjigu
Ona ti odgovori i donese (ili kaze gdje stoji) ako imaju
>>
>>53371139
>on sluša purgerske laži

eh moj milojice
>>
>>53371064
najs! predobro!!!

ajmo svi!! hahaha yes!
>>
hahaha joj kolko smo tragicni svi ahaha pusimo kurac istoku i zapadu koji samo gledaju kako da iskoriste subhumane a mi pored toga se medjusobno hejtujemo ahhaha pa vala i ja bih srao po balkanu kad vidis kolko je to glupa skupina ljudi
>>
>>53371203
Pa sta cu, tesko da cu skoro otici na hrvatsko primorje da vidim licno hah a kolko vidim vi terate i svoje a kamoli nas :3
>>
>>53371258
pa mi i jesmo za ismijavanje i sprdnju, to je stara stvar
>>
File: 1452156964587.png (160 KB, 800x2270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452156964587.png
160 KB, 800x2270
>>53371258
uvijek bilo i bit ce
>>
>>53371191
>izdajnicki gen ne prepoznaje razliku izmedju bratske nacije i gospodara

nista cudno
>>
File: wallhaven-2166.jpg (316 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallhaven-2166.jpg
316 KB, 1920x1080
>>53371247
HAHAHHAAHAHAHAAHHA

PREDOBRO


HAHAHAAHAHA


Skoči s krova i sleti na glavu, majmune.
>>
>>53371258
aj stavi trip mater ti jebem siptarsku
>>
>>53371258
I plus smo ista svi govna i isti mentalitet samo sa razlicitim zastavama i izmanipulisanom istorijom hahahah MA TOP CEC BRE koja govna,daako nas sroka neka nuklearka
>>
>>53371376
pusti ga, napokon je odjebao na balk
>>
>>53371394
stavi trip Seqiri
>>
>>53371293
Istra i kvarner su sigurni, a i jako lijepi. Smatraju da su ih ustase prodali talijanima, a da su ih komunisti oslobodili.. tak da ces tesko tam naic na nacionalni hejt
>>
>>53371064
>>53371247
OVO JE PREDOBRO HAHAHAHA

znači urlanje
>>
>>53371385
>>53371428
koji guzobol
>>
>>53371385
>>53371428
Ja se bre ne drkam brate,pa jebote samo needukovani slepac ne bi video istinu, sto da se bezveze pretvaramo,jedan je zivot, daj bar bez kompleksa da se prozivi
>>
>>53371489
bosanac misli da je veći srbin od tebe i ti mu se opravdavaš gsss steraj ga u kurac roki
>>
I'd like to marry Austrian man!! When I was working in Austria I met so many amazing guys that I am starting to think something is wrong with Croatian men. I can't find any normal guy in Croatia.

Are men in Austria different? More friendly or what?

Anyway. I'll come again and I hope I find my Austrian guy who will teach me perfect deutsch! =)
>>
>>53370757
>I plus ispade da ako kazem da sam srbin da to odma znaci da su mi interesi oko srbije i nacionalizma
ja sam ti rekao o predstavljanju okolini, ne nužno prvom predstavljanju ili prvom rukovanju.
ako samo sereš srbi ovo ono, kosovo, moj odnos s tobom će biti najmanji moguć
ili ako sereš tu i tamo kako je slobo bio dobar, mladić, karađić ih "nije tako jako bijo" nevin i slično onda opet imamo problem
ali ako pričam s tobom ako pojedincem o stvarima a ti sve na sprskom ti ćeš biti samo osoba koja priča na srpskom, vjerovatno srbin

i pričao sam sa srbima na neutralnom terenu ali oni su bili razumni i ja sam bio razuman jer smo svi bili pripadnci te jedne skupine razmišljanja i to nam je bilo važnije od tko je srbin a tko hrvat

ovisi na što staviš težište svog indetiteta,
ali ako si 90% matematičar i 10% četnik mene će onih 10% jebat u glavu i ne želim imati puno posla s tobom
ako si 90% četnik i 10% matematičar onda te ne volim i ne bih ti pomogao ako te vidim da si pao na ledu
ako si 45% matematičar 15% navijač Zvezde 10% programer 20% monarhist 5% gamer 5% metalac onda bi imali zanimljiv razogovor o monarhijama i za koji kurac ih podržavaš

da ti to još približim - radije bi se družio sa srbinom kapitalistom, inžinjerom i korisnikom znanstvene metode nego sa hrvatom socijalistom koji radi u ljudskim resursima, ali ako ste isti po krarakteru i zaslugama izabrat ću hrvata zbog manje komplikacija u budućnosti (kad se napijemo)
>>
>>53370929
Kakav im je stav prema ne-Zagrebačkim sjevernjacima?
Osobno nisam nikad imao sranja u Dalmaciji, al opet, nisam bio u Splitu ili nekoj takvoj poziciji ko lik iz one anegdote.
>>
>>53371548
pa i jesam kad je on hrvat
ima taj
izdajnicki
gen
>>
stop leaking faggots in muh /balk/

jebem vam mater onu autisticnu bre!
>>
>>53371340
ne mrzin srbe, ali mi bogami nisu bratska nacija, pobili su mi pola familije 90ih, a drugih pola poslali u frankfurt

siti se da je dragi lider putin bia u "poseti" tamo krajem 2014. i šta se govorilo po "patrijotskim" srbskin novinama o vojnom obezbeđenju, "vojno-tehnološkoj "saradnji", "gasovodne" priče, vojne parade (kako mi plešemo amerikancima, tako vi rusima) i vučićeve jake riči o "nezaboravljenim sovjetskim poginulima za oslobođenje srbije"

razlika između nas i srbijanaca je ta šta se ne kurvamo siromasima, nego bogatašima
>>
>>53371192
>>53371081
Hvala anoni <3
>>
>>53371592
AJVAR SLOVENCIMA !!!!
>>
Jel danas ono vaterpolsko kurcomjerenje?
>>
>>53371592
ti bi trebo isto bit u ex-yu
>>
>>53371599
jebo ti mater svoju momenat kad Rusi budu imali pretenzije protiv Srbije, Rusija postaje nerpijateljska zemlja
>>
>>53371599
hej
barem sad imas rodbinu u frankfurtu
Ja tako imam u Americi i Kanadi gdje cu ic nakon faksa
Hvala Srbi <3
>>
>>53371582
volimo slavonce, smišan nan je jezik svakako, ka i vama naš, ali slavonci su nam #2 čovik u državi

i dosta dalmatinaca ne zna fine nijanse slavonije, ili moslavine, bilogore, ali znamo razlikovat međimurca od slavonca...nemojte nan to uzet za zlo
>>
>>53371611
ubi se pičko štreberska
ako te ikad vidim kod nsb-a razbit ću tebe i tvoje smrdljive knjige
>>
>>53371583
Kakav "izdajnicki gen"? Pun mi je kurac vise vas iz Bosne sto ste veci Srbi od mene ovde koji zivim u cistom srpskom gradu bez ijedne dzamije i katolicke crkve 200km okolo otkako su Turci zadnji odavde pobegli.

I plus da dodam nisam ja protiv Srba ista pricao nego protiv svih nas ovde i celoga Balkana.
Mozda da popusis dzoint ili bavi se fizikom,vidices onda koliko je sve nebitno.
>>
>>53371582
ja nikad kao slavonac nisam imao problema, još su mi čak i slali vino na račun kuće i u restoranima sam jeo za nižu cijenu, baš su ljubazni dalmoši
>>
>>53371698
jako puno slavonaca navija za Hajduk, to me zacudilo
>>
>>53370929
haha ja se jednom na poslu svađao sa likom koji je tvrdio uporno da je spličanin a priča kao bosanac
ja mislio da me jebe u mozak ali se nisam dao
navodno je bio na studiju u splitu (to sam od drugih izvukao)

sada kužim
>>
>>53371683
never change /b/
>>
>>53371713
>veci Srbi od mene
pa normalno kaci crv
>>
>>53371727
Lol znao sam neku klinku iz Osijeka koja se palila na Dalmoše, navijala za Hajduk, mrzila Dinamo i Zagreb iz dna duše.
Bila je malo priglupa i to ne govorim samo radi te beskrajne ljubavi prema svemu Dalmatinskom.

>>53371683
Dbi da mi je bilo na ponudi otići u SAD ili Kanadu ili ostati u RH, ostao bih u RH.
>>
>>53371293
hrvati trpe turiste
kontinentalci ih vole čak
ja znam ljudima pola sata objašnjavati stvari o zg, hrv na cesti bez da me traže
išao bih voditi ljude po mjestima besplatno i pokazivati im povijest i sadašnjost
>>
>>53371727
imaš u slavoniji puno mjesta gdje govore čakavštinu
>>
>>53371800
ma bio sam vec u Americi i da, gadi mi se njihov nacin zivota
al kaj, malo poberem para i iskustva, karam lake amerikanke i vratim se ovdje pun ko brod, otvorim neku kafanu..
>>
>>53371683
ali niko se ne voli u familiji, nisu nan se javili sto godina

iman neke u stuttgartu, tako da se stalno bojin za rodicu...stuttgartobul....

>>53371669
a "momenat" kad amerika bude imala pretenzije prema hrvatskoj, ona postaje neprijateljska zemlja, ili ti imaš neki uvid, spasoje, vrhunski geostrateški

amerikanci nemaju u hrvatskoj svoje baze ka i u njemačkoj, poljskoj, nemamo njihove raketne štitove, njihove nuklearne podmornice, bedemima ograđene ambasade, niti su nan zauzeli otoke, a imamo jeben položaj, nego su uzeli obranu radit u albaniji, niti imamo američke savjetnike za vladu i slično
jedino nan nekad pošalu stari tenk ili helikoptere, ili pošalju nekog starog isprtka koji je u američkoj politici prošla sezona

nismo mi njima toliko bitni, pa ti hipotetiziraj koliko oćeš o "NATO okupaciji", jeba ti patrijarh amfilohije sve do desetog kolina lipog
>>
>>53371323
au su bili ok
nastranu malo jebanja sa jezikom, ali mi smo dobili ono što smo htjeli iz svega toga
oni su gurali svoji mi svoje, ali mi smo izborili i sabor i nešto autonomije i dobili dodatnu zaštitu
au nije skroz negativna stvar, nemojmo se zavaravati jugolažima i ndh lažima kojima su htjei samo ujedinit nas u nove države
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7R5A0pg4oN8

hahaha kolko njih boli kurac
>>
>>53371893
Ajd, sretno ti bilo.
Al jebala te kafana, toga ima na pretek. U mojoj vukojebini od ispod 1000 stanovnika imaš doslovno 10 birtija.
Ne znam kolko ti se isplati osim ak misliš otvorit negdje gdje ti je jedina kafana u krugu 5km.

>>53371811
Ja sam isto tak po Zagrebu znao vodit ljude okolo i pričat s njima. Možeš kul ljude upoznati tako.
>>
zapamtite ex-yuovci

postoji serve koji posta pod hrvatskom zastavicom

on je dakle.. serve

sa hrvatskmo zastavicom

može manipulirat vaše lude glave i od guzobola mnoge ludosti pisat!!

*kašaljkašalj* points @ >>53371599

hahahahahahaha
>>
>>53371925
>"momenat" kad amerika bude imala pretenzije prema hrvatskoj, ona postaje neprijateljska zemlja

huskaju Hrvate protiv Srba vec 100 i nesto godina i ameri i svabe i ko god stigne, koriste vas za topovsko meso

razlika izmedju Srbije i Hrvatske je sto

Rusija ZBOG Srbije ulazi u ratove, a Hrvatska ZBOG Amerike ulazi u ratove.
>>
>>53372014
Hvala, kak je tebi u Italiji?
Ma znam, to sam ovak reko
>>
auuu kako sam se sad razočaro auuu
>>
>>53371811
ode ne vole turiste jer misle da su putujući novčanici, i to me razočarava svaku sezonu, a i nije da to rade svjesno, nego nekako krpaju neznanje o ovoj lipoj regiji tom "netrepeljivošću"
a koliko se jebenih stvari za dalmaiju može reć, pola gradova je kontinuirano naseljeno od neolitika, možemo prodat spiku samo takvu, a ne samo starin kamenjen nego i književnošću, pa sve ranohrvatsko je nastalo ode, humanizam, hrvatska renesansa...jebiga

>>53371738
ne znan ti reć kako pripoznat te van splita, ode se valja sve pripoznat ali ne zamaran se time, samo kad on uzme da identitet i "naoruža" se njime u borbi protiv "purgera" ili drugih """"neprijatelja"""" iz iste države
to su ujebani bosančerosi, isfrustrirana kopilad kojima se dido ode doselia 40ih iz špičkovca u hercegovini ili 90ih iz elhamdullilahgrada u centralnoj bosni

>>53371727
koji krinđ, care, hajduk je spa, ali nekanavijaju ako ih čini sritnima
>>
>>53372084
>Rusija ZBOG Srbije ulazi u ratove

phahahaahah

hahahaahahahaha

heheheheehehuuhuhuheuheuheehuhehe

LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
>>53372131
OK mi je zasad, al ću bolje utiske imat kroz idućih pola godine. Trebao bih se preselit u drugi stan sad do ožujka, nadam se.
Renta je relativno mala, plaća je dobra, cijene svega su iste il manje neg kod nas.
I toplije je, jebeno je toplije, hvala kurcu. Nema ni s od snijega.
>>
>>53372227
sta vas uce o prvom svjetskom u njemackoj?
>>
>>53371715
znaju da ste sirotinja izgranatirana

>>53372084
raspad USSR je bio USA u interesu, zato je reagan utjecao na ciejnu nafte i sjebao USSR i cijeli pakt
Juga je tebala ostati cijela, ali para je nestalo pa se raspala, na nesreću engleza i francuza čija je ona bila dika

usa nije utjecala na sukobe u kojima su hrvati ali je 99' na kosovu (Blair je isto bio utjecajan ovdje , vele da je to bio "njegov" rat i ideja)
srbi vole 91' stavljati amerima na pleća a počeli su sranja sami

navedi jedan rat koji smo ratovali zbog usa
>>
Cemu sve kad cemo umreti? Prilicno je sjebano kad se naviknes na to i onda ti svejedno i za pare i za gf i za sve. Radis cisto da prezivis da ne nerviram roditelje bezveze sa samoubistvom.
>>
>>53372323
čuj ovog glupana što je zabrijo da zna povijest ahahahahahahah
>>
>>53372323
>para je nestalo pa se raspala
>>53372323
>srbi vole 91' stavljati amerima na pleća a počeli su sranja sami

Ti shvatas naravno da je je Jugoslavija bila prijetnja Njemackoj jos u 60im, te da je unistenje pocelo jos tad?
>>
>>53372365
idi drogiraj se
>>
>>53372365
ovo...:/
>>
>>53372291
prvi svjetski je jedna najveća gomila malovjerovanih događaja koji su se nekako dogodili
a sve zahvlajujući tome što su 2 njemačka Kaisera umrla u jednoj godini za redom i došao na vlast debil 3. po redu koji je htio ratovat i sjebao saveze sa svima oko sebe
>>
>>53372395
Je, Juga je vila jebena velesila koje su se svi bojali i zato su nas svi bre zavadili jer smo slabiji kad smo razdvojeni.
>>
>>53372084
u 19. stoljeću su srbi ušli u rat zbog rusije, a uče vas da je rusija ušla u rat protiv vas, ma top cec brale, jedino zbog koga je rusija tad ušla u rat je zbog sebe i rumunja, svi ostali su bili kolaterala, pa vidi kako su bugare prijebali sa san stefanom, i prestali sa vašin zahtjevima za južnon srbijon i kosovon čin su dobili garanciju rumunjske neovisnosti, sa NIJEMCEM na prijestolju
ma top cec brale, top jebeni cec

prvi svjetski rat, tu su stali na vašu stranu, pa vidi kako van je bilo

drugi svjetski rat neću ni komentirat

a 90ih se pričalo o ruskim kozacima koji sam šta nisu prešli dunav i eto ih da poraze ustašku zmijurinu

niko ne huška hrvate protiv srba, to ste sami napravili svojim """""uslovima""""" u habsburškoj monarhiji, vašim političkim sabotažama hrvata u dalmaciji pogotovo, a bili ste jebena manjina(a svi se rado sićaju srpsko-hrvatske stranke, jao teka je med i mliko, braća ko nas bre zavadi), sve dirigirano od "ljudova" poput kara-džića, bana (integriranog katolika sa hrvatskim prezimenon koji je uspija bubnit da je dalmacija srpska, iako nisu bili ni 12% manjine u kninskoj pripizdini i nekin okolnin selima) nisi ni svjestan kolika su srbi bili prijetnja integriranju hrvatskog teritorija, teritorija koji je uvik pripada hrvatskom kraljevstvu

ako nisi i ne znaš ništa o tome, utvrdi malo znanje o kosovu, ilitiga "nismo mi bre, albanci se kotili i uzeli nam naše šta smo vekovima branili"

e uzmi to, transplatiraj na srpsko hrvatske odnose, samo umisto "albanci", stavi "srbi" i na kraju priče stavi "nisu uspili"

dosta više rasprave, pun mi te kurac sa tom kurvanjskom ideološkom pozicijon čistoče, a

svi žive u blatu, jedino srbi tvrde da su čisti
>>
>>53372472
daj majmune začepi, blage veze nemaš
>>
>>53372472

šta je najsmješnije tada se činilo da bi francuzi i britanci mogli zaratit, koju godinu prije toga skoro jesu, ruse su doslovce računali kao neprijatelje zbog nekih zajebancija u centralnoj aziji, a njemci su neko vrjeme razvijali prilično dobre odnose sa rusijom na sveopču dobrobit
>>
>>53372543
>u rat za vas*

a za balkanski rat su van ostavili jebene austrijance, top cec, najmanje autoritativnu naciju u cijeloj eurpi carstava, da van diktiraju šta srbi smiju uzet, a šta ne, a.k.a "kako smo izgubili drač"
>>
File: morpheus.jpg (84 KB, 960x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
morpheus.jpg
84 KB, 960x544
https://www.youtube.com/watch?v=SKnF1HEUwuo

Ako ovo niste odgledali onda nemate prava da pricate o bilo kojim ratovima. Sve sto se desilo je vece od nas i nasih bednih malih razmirica.

Stavite ga na watch later ili bookmarkujte,jednostavno odslusajte ovo bar jednom u zivotu i po mogucstvu sto pre.
>>
>>53372395
>Jugoslavija bila prijetnja Njemackoj
na kojem planetu?
Juga nije bila u varšavskom Paktu, ruski tenkovi bi išli preko mađarske pa skretali na sjevero zapad, i išli ravno u austriju pa do nizine kod rijeke po i presjekli sj italiju i tamošnje baze

nestalo je para jer su ameri, fra i uk prestali davati kredite pa je bankrotirala 83', jer je reagan promijenio taktiku s borbe pomoću utjecaja po zemljama na čisto ekonmsko-industrijsku nadmoć i uspio (SSSR se uzadao u cijenu nafte i propao, previše jaja u jednoj košari)
>>
>>53372582
Otto je htio da Njemačka potpiše pakt s Rusijom, al car ga je odjebao. Rusi su silno htjeli jakog saveznika i kad ih je Njemačka odjebala jer je Kaiser bio jebeno retardiran, odma su brže bolje poslali Francuskoj koja je prihvatila. I tak su dobili neprijatelja na dvije strane jer je car bio idiot i jer nitko nije slušao Bismarka kako su trebali.
>>
>>53372562
onda nas ti prosvijetli pametno moje
>>
>>53372444
idem sad malo u egzistencijalnu krizu zbog vas

https://youtu.be/UDVtMYqUAyw
>>
File: esa.jpg (927 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
esa.jpg
927 KB, 2000x2000
>>53372808
Nikad nisam ni izasao iz nje.
CEMU SVE
E
M
U

S
V
E
>>
>>53372698
kako ne bi znali da se prvi svjetski rat odigra jer su rusi bili dužni francusko-njemačkon konzorciju ogromnu lovu za infrastrukturne ratove....jedna propala, feudalna i nepismena carevina koja je izgubila rat protiv japanaca, da su bugari ušli u rat zato šta im francuzi nisu odobrili povoljniju isplatu kredita, kojeg su garancijom bugarskog ulaska u rat protiv srbije osigurali nijemci, po još gorim uvjetima, da su turci ušli da im nijemci odobre ogroman kredit i savjetnike za sakupljanje poreza kao i infrastrukturne projekte u planu, da su britanci ušli u rat jer su, eto, britanci, koji žele kolač kontinentalne europe, a francuzi zbog kolonijalnih pretenzija

jedino je srbija došla u ratno stanje zbog "pravih" razloga (narušavanje suvereniteta), top cec brale, ovo se ne da izmislit
>>
>>53372711
>ovo djecije poimanje geopolitike
>ovo ignorisanje osnovne ekonomije

sto se uopste trudim vi ste preglupi da shvatite zasto je raseljavanje ekonomska smrt
>>
>>53372698
ugh, prvi svjetski je uništio rotschilde do kraja (sada su savjetnici financijski u francuskim alpama i švici ali tvrtka im je manja od erste banke u rh naprimjer)
dali su kredite austirjancima za infrastrukturu a ovi otišli ratovat i boli njih kurac
>>
>>53372866
>>53372808
mislim da je bit svega radit nesto sto volis i da se zbog tog isplati zivjet.. ako je vec pitanje vremena da cemo nestat.. odes na neku pustolovinu kad te vec boli kurac za sve, jebes kurve, putujes bez kinte
>>
>>53372395
>jugoslavija je bila prijetnja njemačkoj
>jugoslavija je ikad značila u svitu, ma europi, van 50ih i početkom šezdesetih kada je prestalo robovanje """""radnim akcijama"""" i trebalo je počet radit pravu ekonomiju, u kojoj se ljude plaća i postoji neki održivi monetarni sustav
sve van toga je bila spirala prema doli, hahahahaha ne znan koji je kurac ovom bosančoidu

jesmo li in bili prijetnja jer smo poslali stotine tisuća radnika u njemačku koji su nas uzdržavali, engleskin rječnikom: remittance-based economy sustavon

ma top brale, ma ovog bosanca vidit na ulici piša mi se od smija
>>
>>53373033
LOL
koji su ti servi jazavci
crtaju ovakve gluposti da podupru svoju pretenzije
a svi znamo što se zapravo događalo
stvarno su serves
>>
>>53372908
juga je imala 30 milijuna stanovnika
koliko ih je otišlo van?

i ti veliš da je to uništilo jugu a ne mutavi socijalistički način vođenja ekonomije koji se kotrljao sporo sve dok su dobivali novce samo da ne odu rusima pa se raspao kada su pare presušile
>>
Odoh na rucak ali pre nego sto odem zapamtite:
Nema rata dok ne digne ruku brat na brata.
>slavs
>>
>>53373075
>>53373116
>Jugoslavija je bila neizdrziva i ekonomski neuspjesna
>zivjela na dugovima

lel kolko god puta to ponovis nece postat istina
>>
NOVI
>>53359671
>>53359671
>>53359671
>>53359671
>>
>>53373208
>221 post

mrs
>>
Odoh na rucak ali pre nego sto odem zapamtite:
Nema seksa dok ne udare jaja od jaja.
>>
File: cijene_nafte.gif (18 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cijene_nafte.gif
18 KB, 800x600
>>53373156
shvaćaš li sada što ti govorim sa varšavskim paktom i reaganom?
sada ameri rade istu stvar samo što je rusija otvorenija i stabilnija nego tada
>>
>>53372866
Jednom slikom si opisao većinu mojih noćnih razmišljanja.

https://youtu.be/RxabLA7UQ9k


diri-ri-diri-ri-diri-ri dun dunnn ;__;
>>
vrijeme je za trodnevnu pauzu

pozz
>>
>>53373156
a tu smo, ahahahahahaha, Homo projugos serbiensis, čak mi je prirodniji srbin musliman od takvih ka ti, ko onda priča o "izdajničkin genima"

da nije bilo hrvata i slovenaca, ne bi se tito okrenia od staljina, zapamti
sve valjano u jugoslavenskoj ekonomiji, šta se tiče hvaljene "socijal-privatizacije" su osmislili hrvatski i slovenski ekonomisti
juga je rasla do 1974., nakon toga je bilo ~1% plus minus oscilacije, ačin je došla naftna kriza krajen 70ih, ekonomija je otišla u bananu, i od toga do rata...ma šta ću govorit više. ma znan da su jugoekonomisti i državni velmože pisali i prodavanje sirovina za čehoslovačke bojlere/aparaturu pod "neto izvoz" ali ahahahaha ne možeš

a o vojnoj sili da i ne govorin
pa, maci, bia je i irak vojna sila sa 800 tisuća vojnika, pet tisuća tenkova, tri tisuće artiljerije i 800-900 borbenih zrakoplova pa su ih ameri rišili JEDNIN ekonomskin sankcijama

ahahahahahahahahahaha
>>
>>53373464
kolko god puta ponovis nece postat istina
>>
>>53370040
>>53371599

ja nemogu mrzit srbe

ok, meni i mojima se niš nije bitno desilo u tom ratu, malo smo trčali u skloništa i to je to

ali nije u tome stvar, pola moje ekipa je stari bili u ratu, zam hrpu ljudi koji su najebali na razne načine, izgubili familije, prolazili strašna sranja, svjestan sam šta je bilo i šta su nam radili, stara mi je desničar pa znam i cjelu priču o sranjima za vrjeme juge i bla bla bla

nemogu mrzit srbe jer sam svjestan da je sve to šta su radili radili zato jer su ljudi

a nemogu mrzit ljude jer su mi dragi, jebiga, ljudi su mi najdraže životinje, jest da smo govna ali, štačeš, bar smo svi govna

a najdraži ljudi su mi balkanci, jer sam ja balkanac, i ne smatram da bi trebali bit drukčiji, prije da bi se trebali prestat kačit međusobno, nego ič zajedno kačit snekim drugim, po mogučnošču slabijim od nas

jer, ljudi smo
>>
>>53373299
>Ameri oborili cijene nafte
>Sovjeti savez je propao zbog toga

ne vidim kakva logika moze ovo da podrzi
>>
>njihova zemlja ne moze bez vize u Rusiju
pa kakva ste vi to zemlja
>>
>>53373464
istina, ali dbi jugoslavija je bila to što jest je Hrvat vlado nad ostalim slabijim narodima
kad je umro sve je ošlo u k

>servi #triggered
>>
>>53373610
>>53371599
>>53370040
samefag
>>
>>53373560
ma mađari su nas doslovno prešišali u životnon standardu u deset godina, od pola 70ih do polovice 80ih
>statistike o performansama jugoslavenske ekonomije su laži
>samo šta je moj deda govoria da se dobro živilo i "da je život bia bolji (fala bogu kad je on bia mlad) jer mu je brat od žene bia u partiji pa se uvik imalo, to se ceni
ovog bosanca DOSLOVNO ne možeš izmislit, koji dickensov lik ahahahaha
>>
>>53373633
zasto ne mrzi britanija tolku
>>
>>53373730

opče nisam
>>
sis-yuu shinoda
>>
File: snap.png (6 KB, 590x122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snap.png
6 KB, 590x122
>>53373730
>>
>>53373750
>Madjarska je uspjesnija
>dakle Jugoslavija nije bila uspjesna

dobar strawman doduse

>statistike o performansama ekonomije
daj
>>
>>53368710
Cura je odvratna fuj stari.
Iz varazdina dode tu kod nas uzme kilu za pusit i rjesava tam komad 150kn kad ju ne jebu.
>>
>>53373765
britanci su čobani
umislili da su neki kurac
>>
>>53373845
based
>>
>>53373866
isto i irska :(
>>
>>53373616
oslanjali su cijelu ekonomiju na izvoz nafte kao i danas rusija

reagan je stbilizirao dolar, a to je sjebalo napuhanu cijenu nafte (napuhana nakon rata između irana i iraka i yom kippur rata itd.) i sssr potonula i na kraju, u 1990, žicala Njemačke banke kredit od 12milijardi doalra a dobili predložak od 3 milijarde i doviđenja varšavski pakt
>>
>>53373850
šta ću ti ja stavljat linkove ode kad ćeš mi bacit kontru "a la serbica", tj. reć da su plaćeni nato/vatikanski članci i kritizirat domenu s koje san posta u narednih sat vrimena

uzmi, upiši na tražilicu "yugoslav economy", sve poslin wikipedije valja, pogotovo ".edu" rezultati
uživaj, sinko
>>
>>53373850
budem ja umjesto ovog,neće zamjerit nadam se
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UpSLxGXAM98

"Koji je svijet tvoj dom?
Ucini zadovoljstvo radoznalom srcu mom"
>>
>>53374160
>>53374107
>>53374107
vidiš da mu je vrh posta implikacija, pusti ga, glup je ka kurac, a da mu je i juga priživila, danas bi nam top uvrida bila "sorosoid!!!!" ili nešto drugo "masonsko" jer bi bili grčka vol.2, ma bogati bili bi grčka prije grčke
jugoslavija je jednostavno izgradila raton razorenu ekonomija na kreditu, i na tome je nastavila gradit (šta je na kraju stvorilo uvjet = nema rasta bez daljnjeg zaduživanja), a kad su počeli odgađat vraćanje istog, vidilo se di situacija ide

svit je kreira, vođom chicago škole, liberalno tržište, i onaj ko se nije moga suočit sa zahtjevima ovog tržišta je propa, a la jugoslavija
>>
>>53374182
šta si ti prije par dana otkria majke pa nas sad stalno teroriziraš ode?
>>
>>53374582
kad već pričaš tovarski onda piši ća, a ne šta
>>
>>53374160
kako bi izgledalo bez kosova?
>>
>>53374107
>cijena nafte pada, vjestacki il prirodno
>zapad posluje sa gubitkom jer posluje otvoreno s velikim djelom svjeta u petrodolaru
>Rusija posluje s manjim gubitkom jer posluje u rublju
>oboje velikim djelom zavise od kineskog trzista

da su stvarno manipulacijom cijene nafte razvalili SSR, i SAD bi se raspao u najmanju ruku, jer SAD puno vise zavisi od nafte nego Rusija

em sto imaju manje rezerve, em sto imaju vise kupaca
>>
>>53374582
da
>>
>>53374772
>>53374772
mada doduse SAD ima i tehnoloski, prehrambeni sektor, dok Rusija proizvodi ... plin i naoruzanje
>>
>>53374182
Bas sam neki dan slusao majke, bare je legenda

Rodjen u blatu najbolja pjesma
>>
>Oni ne žive u Zagrebu
Seljaci REEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kO90ywHneUg

OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOO
O
OO
O
OOOOOVOVO
>>
Drka mi se momci

Besposlena nedjelja je smrt za moj nofap

Pls motivirajte me da ostanem cist
>>
>>53374772
jesi li ti ikad čuja za pojam "diverse market" i "market complexity"?
amerikanci mogu bolje podnit pad cijene naftnih derivata jer se njihov portfolio ne sastoji samo od kopanja minerala i čačkanja guzice, ka i rusiji (šta niko ne želi, jer svsaki pošten čovik želi multipolarni svit, a ne "amerika jaše")

pa nije ti ovo naftna kriza '73 pa rusi jedini nakon bliskog istoka proizvode naftu, tu je i kanada, sjeverna afrika
u tim desetljećima amerika nije ni kontrolirala bliski istok ka šta radi sad, a 80ih su skresali uvoz nafte sa bliskog istoka drastično, da se ne ponove krize 70ih (energetska kriza usrid iransko-iračkog rata i ta kriza '73)

nisi ništa naučia iz sankcija rusiji nedavno?

>>53374675
ne znan di ti živiš, ali "ća" je ode izumrlo odavno, jedino ga neki uguznici-elitisti koriste jer misle da je porijeklo iz Utora gornjih ili dugopolja jednako splitskon plemstvu iz 15. stoljeća
>>
File: tesla hrvatina.jpg (61 KB, 640x903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tesla hrvatina.jpg
61 KB, 640x903
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬
DANAS SILUJEMO SERVE U VATERPOLU
U IME HRVATA NIKOLE TESLE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬

http://m.24sata.hr/sport/pavic-pecnuo-izbornika-srbije-imate-hrvata-teslu-na-majici-455607
>>
>>53375051
Stvarno respekt coveku,dobar muzicar i covek,prilicno based
>>
File: 1927.jpg (256 KB, 1242x1223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1927.jpg
256 KB, 1242x1223
>>53375135
ostani jak rokica
>>
>>53374160
cek jel vi ocete reci da je komunizam bio neuspjesan il Jugoslavija?

komunizam nikad nije uspjesan nit idje tvrdim da jeste. Ja pricam o Jugoslaviji, ne o komunizmu

jebena nerjesiva captcha
>>
>>53375195
bare je klao serve 90ih........

>we wuz klani and shet
the lel
>>
>>53375326
jugoslavija je bila ekonomsko sranje, i ekonomska tempirana bomba
>>
File: image7500.jpg (400 KB, 1280x1813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image7500.jpg
400 KB, 1280x1813
Jugoslavija je bila dno.
>>
>>53375389
vidim da si pojeo ban
>>
>>53375456
Da, zato je nadzivila citav istocni blok...
>>
>>53375565
ali... nije.
>>
>>53375529
jao samo ne ban
jao kad se ustat moram
jaooo

>serve
>>
File: Yugoslavia.gif (230 KB, 650x918) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yugoslavia.gif
230 KB, 650x918
>>53375565
>nadživila je istočni blok
da, i čovjek koji je ostao bez ruku i nogu, osakaćen je preživio, pod koju cijenu i kako dalje?
>>
Vi još tu seruckate vidim
Eeeeeee ex-yu moj
>>
>>53375671
ali jeste. Tri izdaje, tri napada od bivsih republika, rat sa NATO paktom, i ipak opstala sve do 2006te.

jebem ti ovu mutavu captchu treba mi dvadeset minuta da napravim post
>>
File: mmm.jpg (111 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmm.jpg
111 KB, 640x640
>>53375135
izdriz roki
>>
>>53375874
>jadna jugoslavija ostala bez vjecnog Hrvata i vjecnog muslimana
>osakacena

uhuhuh
>>
>>53375948
il 2007e?
>>
biste li jebali svoju mamu da izgleda kao severina?
>>
Cecam uvijek na ove bosance
Al najjaci su ovi kao """"srbi"""" neki
Samo nastavite momci
Kada vidim bosanske zastavice u dredu znam da ce biti smijeha
>>
>>53376215
Ne bi ni severinu jebo prelosa je picka
Stvarno neznam otkud ta ideja da je ona dobra
>>
>>53375948
promijenii ste zastavu, ustav, uređenje, itd a tebi je to ista jugoslavija
ime je ostalo

i koje jebene izdaje? SR Hrvatska i SR Slovenija su izašle skladno s ustavom SRFJ, narodi su za sebe i jasno su dali do znanja da odlaze i prije

a kasnije i SR BIH i SR Makedonija na isti način
>>
https://www.reddit.com/user/hashtagyoloswaggang/submitted/

hnnngnghgggggggg
>>
>>53375948
>2006te


aha. ti to tako brojiš. ajd nek ti bude.
>>
http://www.index.hr/vijesti/clanak/tragedija-u-srbiji-djecak-slupao-ocev-auto-pa-se-ubio-njegovom-lovackom-puskom/867307.aspx

zamisli taj strah od starog da ćeš se prije ubit nego da te on našamara...bolest
>>
>>53376767
>sjebe prvu investiciju
>krivo mu je pa sjebe i drugu

dobar neki sin
>>
>>53364199
hteo bih ovom prilikom zahvaliti anonima iz susedne hrvatske i slovenije na uspešnom derailovanju još jednog konca na /int/. konac po konac, svaki konac će biti egzju.
>>>>53375494
>>
koji kurac
zašto
umirem

UMIREM

https://www.youtube.com/watch?v=OOECyf3_zTg
>>
Pun mi je kurac ovih Slovenaca i Srba. I da ovi naši političari ne stave sebi iz guzice u glavu da moramo preuzeti inicijativu, poboljšati našu ekonomiju, iskoristiti našu nepovoljnu diplomatsku situaciju da postanemo država vrijedna poštovanja, i da naši susjedi razmisle dvaput prije nego nam pristupe, i da po mogućnosti ih ubije dovoljno zavisti da ih asimiliramo, jer uspješni asimiliraju (osim ako su Nijemci). Dugoročna sigurnost i inkluzivna stabilnost bi automatski došle, i da barem dovedemo narod na 5 milijuna stanovnika

Razviti se ne protiv njih, nego zbog njih
>>
>>53377094
vas najveci problem su Bosanci dbi
>>
>>53376974
ZTS (za tred spremni) braćo
ZTS
>>
DAJTE NEKU DOBRU PORNJAVU A DA NIJE SEVERINA
>>
DAJTE NEKU DOBRU PORNJAVU A DA NIJE SEVERINA
>>
File: Federacija.png (176 KB, 698x826) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Federacija.png
176 KB, 698x826
>>53377162
Kad ćeš se vratiti kući, Jovane? Misliš da te Beograd voli? Da vas Srbi u Srbiji vole i priželjkuju? Grdno se varaš. Vrijeme je da republikosrbistanci zapadno od Vrbasa napokon shvate gdje leži budućnost

To su se ekavci. Nitko ne voli ekavci. Samo ijekavica, roki
>>
ako je netko na balk klupku a iz dalmacije, istre ili zagorja i međimurja je onda je debil

slavonci, ercegovci, ličani, banijici i kamenjarci trk na balk klupko

ne morate se ni vratiti...
>>
>>53377094
>našu nepovoljnu diplomatsku situaciju
>i da naši susjedi razmisle dvaput prije nego nam pristupe

o čemu ti pričaš jebote
>>
>>53377397
Elaboriraj.
Zatvorio sam tred kad je slovenac počeo kmečati o zlim hrvatima i stvarima o kojima doslovno nitko nije čuo osim slovenaca koji traže razlog za kmečanje da bi netko obratio pozornost na njih.
>>
>>53377486
>Elaboriraj.
on je iz dalmacije, istre ili zagorja i međimurja
>>
>>53377429
slovenci su jebali hrvatsku pri ulasku u eu
slovenci su sisokristili predsijedanje eu da bi nas jebali u glavu zbog morske granice
jednom je HR ratna mornarica slala ratni brod kako bi otjereala slovence u krivolovu (a STALNO su narušavali integritet granice na moru)
ne žele vratiti sv geru (vojna baza na žumberku)
itd, itd
>>
>>53377486
Aludira na to da smo mi Balkanci, a sve sjeverno od Save ne-Balkanci

>>53377429
Nemamo kvalitetne odnose sa susjedima, niti im trebamo težiti u ovako nemoćnoj situaciji

>i da naši susjedi razmisle dvaput prije nego nam pristupe
U bilo kojoj ekonomskoj ili diplomatskoj misiji u Hrvatskoj. Što tu nije jasno?
>>
>>53377486
ma samo kurim frku
i ide mi malo na kurac što hrvati idu na jebeni balk a samo je lika i slavonija balkan...
>>
>>53377638
znači
>da naši susjedi razmisle dvaput prije nego nam pristupe u bilo kojoj ekonomskoj ili diplomatskoj misiji
iz nekog razloga. ok,kakogod.
>>
>>53377372
Srbija je nasa kolko je i njihova, samo zivimo u razlicitim dijelovima. Dok nas ima ovde svaka kuća je Srbija

mada u pravu si ijekavicu, ipak je ijekavica superiorna
>>
>>53377759
Da. Što si mislio, da bih ovaku bananu državu naoružao i krenuo ratovati? Nismo jebena Ruanda
Mislio sam na težnje ekonomske opstojnosti
>>
>>53377638
>a sve sjeverno od Save ne-Balkanci
dalmacija i istra nisu sjeverno od save
>>
>>53377638
jedino sređivanjem gospodarstva i ekonomije možeš napraviti nešto
jer na taj način dobiješ bolje mjesto za stolom i imaš više utjecaja (a i para za naoružanje)
naravno da bi trebali imati puno "spletkarniju" diplomaciju ali jebiga sad kad nemamo
>>
>>53377638
nisam nacionalista ali vi ustaše mi idete na kurac. naravno da nisu svi hrvati ustaše.
>>
>>53377875
nije ovo ck2, kakva diplomatski utjecaj. jak si kolko ti je ekonomija jaka
>>
nema većeg krindža nego kad se srbi i hrvati raspravljaju na engleskom kako bi se drugima dokazali
>>
Treba da izvrsimo regionalizaciju i federalizaciju nasih republika. Svako neka zivi na svome. I onda napravimo od toga konfederaciju da se branimo od spoljasnih uticaja Amerike, Rusije i drugih. Postanemo Confederate States of Yugoslavia.
>>
>>53378020
aha. jel sad negdje? linkaj ako jest
>>
>>53377871
Jesi glup, krvi mi Isusove, ili su vas u Bosni kazetne bombe toliko sjebali da vam nedostaje pola mozga

>>53377875
To ti i govorim, roki. Učvršćivanje regionalne politike, ekonomski i diplomatski. "Jaka ekonomija" u smislu da je svima dobro, ali nama bolje, a ne neki trilijuni i svjetska važnost. Cilj bi nam trebao biti ekonomski primat nad susjedima prvo i osnovno, nakon toga kako bude išlo. I od strateškog interesa nam je učiniti Bosnu i Crnu Goru ekonomski ovisne o nama
>>
>>53378080
balk tred
>>
>>53378129
ali dalmacija i istra nisu sjeverno od save
>>
>>53377661
Pazi ovog neobrazovanog
>>
>>53377920
mislim da lik govori od diplomaciji i ekonomiji ne o zveckanju oružjem, pogle >>53377851

ako misliš ovo sa sjeveno od save to je mišljenje nekog iz sjeverne hrvatske, pošto sam ja iz zg ja znam da nije sve balkan južno od save nego južno od željezničke pruge u zagrebu (par km od save sjeverno)

ali šalu na stranu, dalmacija, istra, zagorje i međimurje nije balkan i to je ono što sam ja htio reći a čini se da neki imaju probleme skužit što ja govorim makar sam bio jasan>>53377397

>>53378007
pa spomenuo sam ga na prvom mjestu i istaknuo više puta
ovo s diplomacijom pali ako vas ekonomski dijele nijanse, ako si blizu ekonomski svom protivniku
>jedino sređivanjem gospodarstva i ekonomije možeš napraviti nešto
zašto ignoriraš taj dio?
>>
>>53377661
cijela hrvatska ima balkan mentalitet
>>
>>53377920
>čovjek uviđa da je zapadni Balkan diplomatski kupus
>čovjek želi jaku i dostojanstvenu ekonomiju
>ustaša
Srbija bit će puna četnika onda. Bogami dođe li ovaj SJW na Balkan i "shaming" kultura, SRbi će oplest po svemu sa "srbofobija!", "NDH", "ustašluk!", a "affirmative action" bi se sastojao od kvota za srpske studente kao što sada imamo kvote za Srbe u politici
>>
NOVI
>>53378253
>>53378253


>>53378080
>>53369972
>>
>>53378225
PA što i da smo Balkan, tko ga jebe. Možemo biti i ekvatorijalna Afrika, samo da imamo kvalitetnu ekonomiju i svoju državu
>>
>>53378239
ima i rumunjska a i ukrajina

ali kada sam bio u jednoj balkanskoj državi bez mora se nisam mogao načuditi svemu kako se ljudi ponašaju u poslovnom okruženju, na cesti, kakve su im reklame, itditd
pitao sam se "jebote koji je ovo sve kurac, di sam ja to došao?"

postoje i stupnjevi balkanizma, neki imaju više neki manje
>>
>>53378328
slažem se zapravo
Thread replies: 319
Thread images: 40
Thread DB ID: 389116[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.