[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
no /mämmi/? now we mämmi
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 115
File: k-on-8.jpg (246 KB, 912x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k-on-8.jpg
246 KB, 912x684
no /mämmi/? now we mämmi
>>
Aki Kaurismaki. Why do you hate his movies?
>>
3st for norwegian hate
https://www.youtube.com/watch?v=6g5KfYD9vfk
>>
>>53363000
noice trips
>>
>>53363169
>69
heh
>>
File: 978x[1].jpg (71 KB, 978x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x[1].jpg
71 KB, 978x617
>>53363000
Could this norwegian girl pass as a local in your country?
>>
File: norway-muslims.jpg (84 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norway-muslims.jpg
84 KB, 640x360
>>53363359
>norwegian girl
norwegians arent white m8
>>
>>53363359
maybe on saturday morning if she behaves like other people having hangover
>>
>>53363359
Certainly; are you sure she is not Finnish
>>
>>53363359
>slanted eyes
probably not
>>
>>53363535
She is norwegian, although from Finnmark.
>>
>>53363947
>Finnmark
>Finn
>FINN
GIB CLAY, YOU DIRTY NORTHERN APE CLAY STEALING OILJEW, FUCK YOUR MOTHER.
>>
>>53364027
They are giving us the peak of Halti in a bit.
http://gizmodo.com/aww-norway-wants-to-gift-a-mountain-to-finland-1749172764
>>
>>53363359
I'm actually having a hard time believing that's a Norwegian and not an actual Finn
>>
>>53363359
Finland consisted of different tribes that are all quite far away from each other genetically, she has that distinctive Northern Ostrobothnia look, but mixed in with a dirty Saami bloodline a generation or two ago.
>>
>tfw born in the country with the most blonde hair in the world
>tfw still born with black hair even though family is 100.1% finnish
>>
File: porkkanamehu.png (83 KB, 248x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porkkanamehu.png
83 KB, 248x241
>>53364928
>mom is of Swedish ancestry, her grandparents were Swedish and moved into Finland early last century
>her natural hair colour is black and has green eyes
>otherwise she's pale
>I'm brown haired, grey eyed and pale as a fucking ghost

fug, I wanted to have black hair too
>>
File: 1450309685171.jpg (110 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450309685171.jpg
110 KB, 1280x720
theres a ping pong ball inside my beer can

What the fuck Irish people.
>>
>>53365178
Did you buy a can of porter or something? Bought one of those Irish Stouts, or whatever, recently and it had a ping pong ball inside of it.

[spoiler]Miks mämmis ei puhuta suomee, mitä vittua[/spoiler]
>>
>>53365297
No ku teki mieli puhuu Lontoota. Ja joo joku Murphys Irish stout tää on ja google kertoi että kyseessä on typpipallo.

[broiler]kanankoipi[/gotler]
>>
File: 1452101827155.jpg (107 KB, 357x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452101827155.jpg
107 KB, 357x495
Huomenta mussukat
>>
vittu mikä uni
olin unessa istumas kavereiden kaa ruoholla ja sit joku tyty tulee siihe mu vieree yhtäkkii ja menee polvillee ja sit katson sen naamaa ja sit katon alas ja sillä tytyllä on benis
>>
>>53365732
>Murphys Irish stout
Joo, samanlaisen ostin, ja join, itekin. Maistu suklaalta hiilihapoilla nestemäisessä muodossa. En tykkää suklaasta.
>>
>>53365947
>ja sillä tytyllä on benis
Joo, meilläpäin niitä kutsutaan miehiksi.
>>
File: 1442249629502.jpg (80 KB, 567x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442249629502.jpg
80 KB, 567x555
>>53365947
haluaisin lisätä tähän että mun saatanan runkkari kissani herätti mut enne ku ehdin tehd siin unes mitää jännää
>>
File: 1451757789818.jpg (12 KB, 617x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451757789818.jpg
12 KB, 617x461
>>53366109
Kissa pelasti sut ettei susta tullu HOMOA unessa.

Kiitos perustettu hetero soturi kissa
>>
Pls help me bros. I got a message from my dad but i dont understand anything of it please translate
>>
>>53366333
>Try WhatsApp with your phone. Download it today from this link
>>
>>53366383
Ayy lmao thanks! Thanks for tupla too.
>>
>>53366333
Can I fick your lampa?
Also check'd.
>>
File: 1452271749034.jpg (35 KB, 644x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452271749034.jpg
35 KB, 644x611
itkettää
>>
File: 1451499308096.jpg (32 KB, 338x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451499308096.jpg
32 KB, 338x480
>>53366605
Tee jotain kivaa, niin tulee parempi olo.
>>
File: IMG_20160105_091134.jpg (851 KB, 1440x2237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160105_091134.jpg
851 KB, 1440x2237
>>
>>53366648
intin vessassa ei voi kotiväen päivänä tehdä mitään hauskaa
ja poistuminen ei ole mahdollista koska sitten ihmiset näkisivät kun itken
>>
>>53366605
Miksi itkettää? Ootko joku nössö vai?
>>
File: 1445425424331.png (34 KB, 360x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445425424331.png
34 KB, 360x343
>>53366899
>intin vessassa
>>
Kunfutse sanoo: ummettunut mies ei anna paskaakaan.
>>
File: 1452271069105.jpg (358 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452271069105.jpg
358 KB, 1000x1000
>>53366899
Pääset kyllä helposti sieltä poiskin, jos ei pää kestä menoa.
>>
File: 1447107468440.jpg (130 KB, 833x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447107468440.jpg
130 KB, 833x696
>>53366964
vanhemmat lähtivät pois
>>53367006
ei saa kiusata
>>53367022
pää kestää vaikka 90% ajasta vituttaa
vanhemmat eivät tykkäis jos en käy inttiä
>>
>>53367188
>vanhemmat eivät tykkäis jos en käy inttiä
Entä sitten?
Varmaan hait johonkin opistoonkin vain siksi, että isäs halus.
>>
File: 1364104006688.png (17 KB, 684x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364104006688.png
17 KB, 684x597
>>53367299
>Varmaan hait johonkin opistoonkin vain siksi, että isäs halus.

>ilmeeni kun en ole suorittanut mitään tutkintoa peruskoulun jälkeen
>intistäkin tuli C
>olen pettymysten sarja isälleni
>>
File: sakuhima.jpg (37 KB, 488x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sakuhima.jpg
37 KB, 488x286
>Isä haluaa minun menevän sivariin
>Mene inttiin
>>
File: 1452358922348.jpg (580 KB, 1000x1375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452358922348.jpg
580 KB, 1000x1375
>>53367188
Yritä jaksaa. Omista intti ajoista melkein kymmenen vuotta aikaa ja oli itselläkin välillä jaksamisen kanssa ongelmia. Eikä ollut mitään puhelintakaan sillon näplättävänä ajankuluksi.

Eikös nykyään tuonne saa tuoda oman kannettavankin?
>>
>>53367509
Isäs on homo.
>>
hello friends
>>
>>53367299
joo, oon vähän tyhmä
>>53367540
kannettavaa saa käyttää vain illalla n. kolme tuntia ja sitä saa säilyttää vain tupakaapissa. En luota tupakavereihin tarpeeks säilyttääkseni sitä siellä
>>
>>53367617

I'm not your friend, buddy.
>>
>>53365947
>4 vuotta intistä
>näe yhä inttiunia
>>
>>53368279
>melkein 15 vuotta ala-asteesta
>näe yhä unia 6. luokan ihastuksesta
>hän on niissä aina 12-vuotias keholtaan
>kiihotu

Pedofilia ja komeroituminen sopii yhteen varsin hyvin, ainakin kun yhteiskuntaa ajattelee.
>>
File: 1451686507293.png (1 MB, 683x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451686507293.png
1 MB, 683x679
>>53367617
Send grills
>>
What do you think about russian? I wish emigrate in Finland.
>>
>>53368279
>intti loppuu
>ala näkemään sotapainajaisia
>>
>>53368428
>manface
>fatty
>lesbian
pls
>>
>>53368552
Any finnish/karelian heritage?
>>
>>53368656
Only uralic (same culture) heritage.
>>
>>53368552
Praise Putin za rodina harasho davai cyka blyat
>>
>>53368747
Then welcome my friend. We really need all the help we can get to overcome these muslims.
>>
>>53368828
Пyтин хyйлo.
>>
>>53368880
Lol, i think that muslims afraid of cold winters.
>>
>>53368882
Lalalalalaa
>>
>>53367735
Saa sitä parin viikon päässä säilyttää ihan omassa kaapissa. Ne kaikki tyhmät säännöt "pätevät" ekat pari viikkoa ja sen jälkeen niitä ei enää valvo kukaan ja jos valvookin niin sanktiot on tasoa "alokas anonyymi, mitä vittua".
>>
File: 1397326565149.png (371 KB, 689x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397326565149.png
371 KB, 689x752
>>53367509
Oisko mitään lisätietoja miksi isäs haluaisi sinun menevän sivariin? Ymmärtäisin täysin jos isäs haluais että menet töihin ja skippaat intit ja sivarit vaikka cee papuruksilla, mutta että haluaa sinun menevän sivariin?

t. intistä puolessa välissä sivariin vaihtanut, isä vaan nauroi
>>
>>53368279
Oliko teillä paljonkin pippelityttöjä siellä intissä?
>>
>>53369276
Aukki on täynnä niitä.

>t.alik
>>
>>53365947
haha, jätkällä homofantasioita
>>
>>53369189
Isä ei itse oikein viihtynyt intissä. Hän movetti koko palveluksen ja vaihtoi sivariin kun tuli kutsu kertausharjoituksiin.
>>
File: 1449847904829.jpg (249 KB, 614x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449847904829.jpg
249 KB, 614x800
Miu :3
>>
Hyvää huomenta!
>>
File: 23523.jpg (15 KB, 180x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23523.jpg
15 KB, 180x278
>>53371714
Haista paska, Sven
>>
>>53368552

The general stereotypes about Russians in Finland, bad things:

-Drunks
-Bydlo
-Muh Karelia, muh Winter War
-Ryssä on ryssä vaikka voissa paistas=Russian is always a Russian even if you fry him/her in butter=Russians can't be trusted

Good things:

-Eastern trade
-Usually get employed and generally don't cause problems in the society
-Almost like Estonia tier immigrants (a good thing)
-Somewhat similar culture

All in all the modern view of Russians is quite neutral and most people don't see people only through stereotypes (even though it's easier to gather interest from people if your country is stereotypically a great place and vice versa). Russian actions in Crimea are a bad thing for you as they have raised Cold War mentality as well, Russians are also too keen on telling what we should and should not do which doesn't make us like you guys. But as said, Russian immigrants usually get employed and don't cause problems so they are usually seen as okay. Russian tourists are also quite important for our tourist industry.

https://www.youtube.com/watch?v=jkrRnrvJ-xk
https://www.youtube.com/watch?v=0CCuIf3758g
https://www.youtube.com/watch?v=rrhanS_rICs

Some videos about attitudes in Eastern Finland for you.
>>
>>53371832
Kuinka voit? my swedish brother
>>
Pierettää ihan vitusti ku join eilen niin paljon kaljaa nii juon lisää jos se loppuis!
>>
>>53372009
>Eastern Finland
>Imatra
Moi hese, mitäs sinne kuuluu? Joko olette tuominneet pakkaset rasistisiksi ja meinaatte rakentaa tyhjiön kehä-3:n alueelle, jotta ei tulisi sitä leimaa sinne "monikulttuurin" pyhättöön?
>>
>>53372212
Hyi vittu, mene pois! Insestiä ei täällä suvaita, senkin monarkian spermasuodatin.
>>
File: 1451606398788.png (180 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451606398788.png
180 KB, 350x350
>>53370910
Oispa oma kisutötö
>>
>>53372661

Mikä funktio tolla vihertekstauksella on? Implikoitko, että Imatra ei olis Itä-Suomea?

Stadiin kuuluu ihan hyvää, ei tartte rakentaa mitään tyhjiöitä kehän ympärille ku riittää jos lopetetaan ylimäärästen valtionosuuksien maksaminen. 95% Suomen kunnista jotka ei oo ~tunnin ajomatkan säteellä Stadista menee konkurssiin. Sen jälkeen ei Suomesta muuta löydykään kuin kehän sisäpuolinen maailma, Tampere, Turku, Oulu ja ehkä J-town+Imatra.
>>
File: medaka.jpg (537 KB, 2292x1860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
medaka.jpg
537 KB, 2292x1860
>>53372954
tulin vain muistuttamaan että suomen laki kieltää kissa tytyjen kehityksen
>>
File: 1427034051349.png (6 KB, 409x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427034051349.png
6 KB, 409x259
>>53373058
>Oulu vieläkin pystyssä
Vittu
>>
>finnpais are being cute and lewd again

:3c
>>
>>53373058
Mikä on kaakko?

Ja onnea yrityksellenne. Toivotaan koko maan voimin että se onnistuisi.
Voitte syödä niitä citykaneja ja juoda somalien café espresso spermaa ravinnoksi. <3
>>
>>53373058
Ei vittu toi cityjuppien ylimielisyys on sairasta.
>>
File: 1451521447288.jpg (286 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451521447288.jpg
286 KB, 750x1000
Saisinpa seksiä animea
>>
Omituista paskaa nukkuessa.
Suunniteltiin ja toteutettiin pikkuveikan ja Kanye Westin kanssa Mike Tysonin murha,
ilmeisesti kostoksi kun se oli muka jonkun tappanut.
Lisäksi teippailin mainosjulisteita sinne tänne ja söin kebab. Kummallista vaihtelua.
>>
File: 1450733415948.png (1 MB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450733415948.png
1 MB, 1280x800
>>53373806
Se vois olla ihan jännä kokemus.
>>
Sanokaa nimeni.
>>
>>53373058
Helsinki on sen verran palveluiden ja toimistojen varassa, ettei se kestä omillaan jos ei jatkuvasti jostain muualta tule vitusti rahaa.
>>
>really want to learn Finnish
>fifteen cases
lel thanks
>>
>>53374318
Herra kusi.
>>
File: håhåhå.jpg (40 KB, 440x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
håhåhå.jpg
40 KB, 440x421
>>53374667
Jåå-å.
>>
>>53374667
It's easy for you bras, we have the regular brazanon who speaks perfect finland.
>>
>>53374849
>perfect
Far from it you shilling fug
>>
>>53374849
I believe that dude studies linguistics at uni.
>>
>>53374849
His finnish is majorly cringe inducing. Please don't try to learn a language from youtube videos and imageboards.
>>
>>53374946
>>53375265
Now you are just being mean. He speaks better Finnish than majority of immigrants in Finland after years of study.
>>
>>53375265
En tiiä onko meil monta muka niitä mutta se mikä postas esim edelliseen lankaan puhuu ihan helvetin ymmärrettävää suomea. Jos saat jotain myötähäpeää sellaisesta tekstistä meeppä tsekkailemaan vaikka pääkaupunkiimme kun suomen nekrut koittaa kirjottaa kieltämme. 99% kirjoittaa enemmän päin vittuja.
>>
>>53375376
siis kirjoittaa, ei puhu.
>>
File: 1442748536350.jpg (285 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442748536350.jpg
285 KB, 1280x960
>>53363000
>>
>>53375567
JUST
>>
>>53375567
ä-äiti?
>>
>>53375567
You just mad on my tribleds :D
>>
>>53374318
jag förstår inte detta mém
>>
>>53375343
>better Finnish than majority of immigrants in Finland after years of study
>>
>>53375343
Can't deny that.
>>53375376
Pointti on siinä, että kaveri yrittää matkia virheettömästi perusjonnen puhekieltä, mikä tekee siitä hetkittäin huokuvasta natiivin intuition puutteesta aika kiusallista. Tai no, lähinnä huvittavaa, myötähäpeää aiheuttaa se että tyyppi on kehuskellut suomen ymmärryksellään ja kuvittelee olevansa enemmän kärryillä kuin oikeasti on.
>>
>>53376074
>kaveri yrittää matkia virheettömästi perusjonnen puhekieltä, mikä tekee siitä hetkittäin huokuvasta natiivin intuition puutteesta aika kiusallista.


No enemmän kyl vituttaa jos joku postaa sellasta vitun kirjakielipaskaa kirjotusvirheillä, mitä kukaan ei oikeasti kirjottais. Jos edes koittaa opetella "perusjonnen puhekieltä" eli varmaan tsadia(?) niin on se ainakin imo parempi ku sellanen true autistinen kielioppikirjasta opittu skeida. Varsinkin kun siihen tulee just ne pakolliset väärin taivuttamiset yms...
>>
File: 1449442637793.jpg (55 KB, 587x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449442637793.jpg
55 KB, 587x487
miksi vitussa noita rynkkyjä ei pureta, siivota ja tarkisteta sisätiloissa
kohta kuoliot sormissa saatana
>>
>>53377039
Miten voit paskapostata jos olet ulkona lumisateessa purkamassa rynnäkkökivääriä?
>>
Suomi mainittu

https://www.youtube.com/watch?v=9RPMa3Qgx6k
>>
File: 1449444194787.png (278 KB, 495x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449444194787.png
278 KB, 495x526
>>53377168
tulin just takaisin tupaan
>>
>>53377039
No kun ei oo tarpeeks talvi sodan henkee vittu!
>>
File: 1433623901772.jpg (49 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433623901772.jpg
49 KB, 640x480
>>53377039
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011020938376_uu.shtml

Eikö olekkin kivaa tämä monikulttuuri. Tosi mukava huomata ettei mamut tee rikoksia ja ovat ihmisiksi ja kunnioittavat meidän kulttuuria <3
>>
File: 1421776522887.jpg (294 KB, 1200x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421776522887.jpg
294 KB, 1200x1714
Postataan söpöjä tytyjä
>>
>>53378439
aika homoa
>>
File: kek (2).jpg (35 KB, 428x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek (2).jpg
35 KB, 428x287
>>53378439
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
File: rip_lemmy.jpg (116 KB, 500x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rip_lemmy.jpg
116 KB, 500x643
:D
>>
>>53378275
Vois liittyä tommoseen jengiin. Sais vihdoinki pillua.
>>
>>53378275
Mun mielestä aika törkeää yleistämistä. Ihan kuin suomalaiset miehet ei lääppisi.
>>
>>53378275
Jotenkin olettaisi että laumana naisia metsästäviltä hyypiöiltä loppuisi automaattisesti oleskelulupa.
Mutta ilmeisesti tätä halutaan Helsinkiin vakituiseksi kulttuuritoiminnaksi. Joku mummo kaupunginvaltuustossa ideasta kosteana.
>>
File: 1450830134813.jpg (101 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450830134813.jpg
101 KB, 600x600
>tilaa näyttis joululahjaksi
>menee kuukausi, ei kuulu mitään
>kysy viestillä että mikä kestää
>10 minuttia ja puhelimeen kilahtaa "tilauksenne on lähetetty"
>ilmeeni kun ne kirjaimellisesti unohti että niillä on se paketti
>>
>>53379983
Vaadi hyvitystä
>>
>>53377039
Koska sodassa ollessa kaikilla on lämmin talo jossa purkaa ja puhdistaa ase, sekä runkata rauhassa. Kyllä se veli-venäläinen odottaa sen verran, kunhan vain muistaa ilmoittaa heille tästä asiasta.
>>
Oon pieni ja söpö.
>>
>>53381190
Oot ruma ja lihava.

Galaktinen tasapaino on säilytettävä.
>>
>>53377039
Ootko joku nössykkä?
>>
File: oon söpö.gif (141 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oon söpö.gif
141 KB, 250x250
>>53381245
>>
File: RAAAHHH.gif (405 KB, 400x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RAAAHHH.gif
405 KB, 400x378
>>53381390
>>
>>53379137
liipaistuin
>>
>>53379137
>suomalaiset miehetkin raiskaa!!1
Mutta ei huvittelumielellä satapäisessä laumassa. Ja näitten raiskaavien suomalaismiesten seassa on naiset uskaltanut kulkea ihan hyvin, mutta ei enää.
>>
File: 1452247402472.png (362 KB, 573x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452247402472.png
362 KB, 573x692
Lanka kaipaa lisää söpöilyä
>>
>>53382177
Mitä jos vaikka painusit helvettiin ton homopaskas kanssa?
>>
File: brooklyn_scorcher.png (170 KB, 488x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brooklyn_scorcher.png
170 KB, 488x800
Ostin jotain tollasta jenkki IPAa kaupassa käydessäni, ihan hyvää. Vaihtasin bulkkikarhuni tähän jos ei maksais 3e/pullo.
>>
File: 26.jpg (214 KB, 1200x1694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
26.jpg
214 KB, 1200x1694
>>53382820
>>
File: 1450660828077.jpg (70 KB, 1016x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450660828077.jpg
70 KB, 1016x722
>>53382177
Söpöstelyä ei kieltämättä voi koskaan olla liikaa.

>>53383109
Itse join aamulla samanlaisen enkä liiemmin välittänyt. Kai nää on niitä makuasioita. Nyt karjalaa semmoset 12 tölkkiä ja yuru yuri S3!
>>
>>53383443
>karjala
Itel toi on vähän Fostersin kanssa samassa luokassa, eli siitä jää suuhun sellanen tuntuma et oot juonut kaljaa jossa on hiekkaa. Tuntuu et suussa on sellasia pieniä hiukkasia. Maksan ennemmin 16snt enemmän tölkistä Karhua.
>>
File: 1365738289897.png (368 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365738289897.png
368 KB, 640x480
ilmeeni kun heräsin tänään puol 6 päivällä
>>
File: 1350517206330.jpg (19 KB, 176x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350517206330.jpg
19 KB, 176x252
>>53382177
Omistan tuosta doujinista fyysisen kopion. 5/5.
>>
File: 1445579593916.jpg (42 KB, 419x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445579593916.jpg
42 KB, 419x632
Cute finn boys
>>
File: 62F.jpg (88 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
62F.jpg
88 KB, 850x850
Kuusi jaksoa Love Livea takana. Hyvä sarja. Pikku vilkaisu doujinien puolellekin lupailee hyvää.
>>
File: 131826028819.jpg (97 KB, 1024x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
131826028819.jpg
97 KB, 1024x574
Avasin just päivän 15. oluen, vielä onneks 7 jäljellä. Varmaan lievä alkoholisoituminen kyseessä kun join viime viikolla n. 90 annosta ja tätä on jatkunut yli vuoden nyt.

WoWis raidi 20min päästä ja tää kakkostiimi on suht paska täs killas. Vaihtaisin kiltaa jos joku muu kestäs mun autistiset kohtaukset ja antas mun raidaa samalla.
>>
>>53384668
Tää on kiva täällä mämmissä; Kun luulee että itsellä menee huonosti niin aina täältäl löytyy joku jolla menee vielä huonommin :D
>>
File: images.jpg (7 KB, 265x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
7 KB, 265x190
Huomenna taas oravanpyörään :D Babylon kutsuu :D Onneks ei sentään tarvi herätä jonku kaljun teini-ikäisen huutoon ja kuunnella koko päivä ku se käskee tekemään jotain ja sitten ollaan että "Kyllä, herra! Kyllä, herra!" ja kopistellaan kantapäitä. Miettikää kuinka vituttas :D
>>
File: 1450725605814.png (1 MB, 1600x1132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450725605814.png
1 MB, 1600x1132
>>53384488
Jos oikeasti tykkäät siitä ykköskaudesta niin sulla tulee kyllä olemaan hauskaa kakkoskauden kanssa. Itse yllätyin että sen ykkösen mitäänsanomattomuuden jälkeen edes katsoin kakkoskauden, mutta onneksi katsoin.
>>
>>53384668
Eiks wowi oo jo vähän 2005?
>>
>>53384488
>>53385230
Adelaide?
>>
>>53385286
Syöpä ei koskaan irroita otettaan. Oon lopettanu tän pelaamisen jo 3 kertaa.
>>
File: 1339674291557464.png (62 KB, 211x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339674291557464.png
62 KB, 211x199
>>53385105
>>
>>53385344
>Adelaide on Etelä-Australian osavaltion pääkaupunki. Kaupungin asukasmäärä oli 1 225 223 vuonna 2011.

Kuittaan.
>>
>>53385425
>jo 3 kertaa.
vitun heikko saldo
ootsä joku vitun pandapete? :D:D:D ölölö
>>
>>53385489
Vitun säälittävä kokoelma sulla.

t. Itellä oli ensin A-paperit, sitten E, sitten C ja sitten B ja sitten taas A.
>>
>>53385644
Maanpetturi hiljaa.
>>
>>53385556
Alotin kyl pelaa 2006. Nykyisel mainil 377d /played.
>>
>>53385644
Vittu mikä jojo, itel oli munaa nakata setit tiskii ilman turhaa vinkumista :D
vituttas muaki rampata siel toimistossa hikkyje kans ja käyä kuuntelee vähä sotajumalia jokatoine vuosi.
>>
>>53385644
mitä vittua

mitä oot onnistunut tekemään
>>
File: 1452123362333.png (168 KB, 325x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452123362333.png
168 KB, 325x285
homottaa
vittu kun intissä ei voi runkata
>>
>>53385750
kai olit ees ravenilla DKDK kulta-aikoina enne jonnereaver yms migratee?
muute ei heru rispektii
>>
>>53385762
Mistä ramppaamisesta sä puhut? Paperitöitä tuossa oli lähinnä. Eniten vitutti kun halusi inttiin C-papereiden jälkeen kun piti värkätä ihan helvetisti ja eivät suostuneet millään antamaan A-papereita vasta ku palveluksen aikana ku ulisin tarpeeksi.
>>
>>53385841
En oo koskaan pelannu Ravencrestillä. Alotin pelaa Stormscalel ja migrasin reaverille 2008.
>>
File: 1411149159534.jpg (16 KB, 193x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411149159534.jpg
16 KB, 193x240
>>53385864
>jäbä ramppas viel intis ton runkkaukse lisäks
>>
File: Shitpost.png (100 KB, 1671x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shitpost.png
100 KB, 1671x679
>>
>>53385831
Itse runkkasin joka ilta
>>
>>53385939
no joo on neki iha ok.
emt millane se jonnereaver on nykyää
>>
>>53385943
Oli hauskaa. Sai töitäki pariksi vuodeksi.
>>
>>53385943
kaverilla varmaan joku vakava autistmi tai persoonallisuushäiriö
>>
>>53386006
Alliancen puoli on ihan vitun kuollut. EL hajos jonkin aikaa sit ja ne meni kai Darksorrowille. Pelkästään 1 mythic kilta alliancel kai. Horde on elossa ihan hyvin.
>>
>>53386062
Itel oli kuulemma psykoosi, sain diagnoosin siltä vitun sotajumala pastorilta :D
terkkari näytti kyl vaa peukkua
>>
Hello wher are the cude binnish boys ad? ;DDD
>>
>>53386084
Siis mitä vittua, Ravenilla on about 0 hordee ja miljoona allua.
Reaverilla taas miljoona hordee?
Ihan hienosti blizzu hoiti free migratet jne...
>>
>>53378439
ei taid ol typyjä noi
>>
Any tips on the ancient art of throat singing?
>>
>>53386327
you gotta suck lots of cocks to get the right voice
>>
>>53386327
You must first loosen your throat by sucking big black dongs
>>
File: Bin the Ebin.png (17 KB, 440x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bin the Ebin.png
17 KB, 440x254
>>
>>53385953
>>53386490
Epic bants
>>
>>53386646
I hoped you'd like them
>>
Kai joku muukin nyt on humalassa?
>>
File: 45745687.jpg (29 KB, 400x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45745687.jpg
29 KB, 400x267
>>53387902
Oon humalassa ILOSTA :D koska huomenna on maanantai ja pääsee TÖIHIN :D

Mä tykkään tehdä töitä :D Töissä :D Työpaikalla :D
>>
>>53388316
Ite täs mietin että mitä vittua teen, SELVINPÄIN NÄIN SUNNUNTAI ILTANA ILMAN MASSIA KU HERÄSIN about klo 17.00 :DDDDDDD
>>
File: tyä_miäs.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tyä_miäs.jpg
68 KB, 900x900
>>53388316
Kuva liittyy?
>>
>>53388316
Onko se töitten teko noin epämiellyttävää vai onko tää jotain satiiria saatana
>>
Vittu kannatti lähtee tänne inttiin olen ollut 7 päivää putkeen kipeä. Kaikki vitun home oireet koko tuvalla ja helpottaa aina, kun pääsee pihalle tai pois kyseisestä yksiköstä. SAATANA!!!!!
>>
Tilasin just 100e edestä sähkötupakan osia.
Jos kukaan nyymi sähköröökiä harrastaa niin kannnattaa alkaa hamstrata. Joskus maaliskuussa astuu voimaan uusi tupakkalaki joka kieltää sähkötupakan ja nikotiininesteiden tilaamisen ulkomailta. Samalla tulee nesteisiin älyttömät tupakkaverot.

Itellä on 500e edestä niksanesteitä pakastimessa, vois melkein tilata 500e lisää ja myydä sit 200-400% voitolla kieltolainjälkeen.
>>
>>53389721
Mikä komppania ja prikaati? Kajaanissa on ainakin vitusti sisäilman ongelmia.
>>
>>53389721
Ole hiljaa senkin cis-scum! Sinulla ei voi olal ongelmia koska penis ja patriarkia!11!11
>>
>>53390265
Pioneeri ja Kajaani. Vinkki miten pääsen vittuun? Mun tavoite olla seuraava Bullmentula menee vituiks jos saan asthman.
>>
>>53389721
Eiku hommaa vaa jumalten kääröä eli c-papereita.
>>
>>53389949
Saisko jotain lähteitä jos pyytäisi kauniisti?
>>
>>53390477
Ai kieltolaki?
http://www.e-savuke.com/vb/terveys-lakiasiat-uutisointi-matkustus/16327-tupakkalaki-uudistuu-lausuntokierros-28-9-asti.html
>>
>>53390398
Älä oo tollanen pikkuhomo.
>>
File: 1452075908739.gif (3 MB, 627x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452075908739.gif
3 MB, 627x617
Tykkään muuten pojista
>>
>>53390398
sano että haluut pois
>>
>>53389721
Ei se ole hometta vaan varusmiesten sylkeä
t. 2JK vääbels
>>
>>53391345
No niin, ilmankos helpottaa heti kun ei ole tuvassa.
>>
Ei vittu hajotkaa inttiinne teinit :D
T. C-invalidi.
>>
>>53391473
Aika inva.
>>
vihertekstitän kun en nyt oo semmosessa kunnossa että jaksaisin kirjottaa
>kävin kutsunnoissa, valitsin sivarin
>hoidin amiskan alta pois ja muutin omaan kämppään
>tammikuu 2012 tais olla millon piti lähtee lapinjärvelle, oli liput ja kaikki
>en menny, kukaan ei minua tullu hakemaan
>menetin kämppäni, lapinjärveltä/aluekeskuksesta oli tullu kirje postin toimistoon jota en ikinä hakenut

ja nyt on 2016, poliisit useamman kerran tarkistanu henkkarit ja onko hakuja päällä, ei mitään

pääsinkö pälkähästä?
>>
>>53392073
Ei vittu jätkähä o rikollinen.
Siis gangsteri, toi on semmosta striittishittii josta katuräppii väännetään.
>>
>>53392073
Nettivinkkasin
>>
>>53389721

Hajoo paskaas, hähää.

t. tj ~-200
>>
>>53390398
Intistä pääsee pois ottamalla sivarin. C-papereita oli ainakin meillä ihan _vitun_ vaikea saada sen jälkeen kun sut oli sinne laitokseen kerran tuotu. Yks tupalainen oli lähes koko ekan kuukauden veksissä/vp/kotihoidossa enne ku sai C-paperit. Kaverilla oli kuulosta 4 (ei siis suunnillee kuullu mitä joku puhu 5 metrin päässä) eikä näin ollen saanut ees kertaakaan ampua rynkyllä vaa tyylii nojas kantoo kaikkina p-kauden ampumapäivinä peltorit päässä, sen lisäks sillä oli ilmeisesti semi paha lihasreuma mikä sitten esti suurimman osan ryynäämisestä ja muusta ja tän lisäks tais olla vielä muutakin häikkää.

Hyviin nakkeihin on kuitenkin mahdollista päästä, näitä ovat mm:

- http://erityistehtavat.puolustusvoimat.fi/ kaikki mitä tuolta löytyy
- vippikuski (en tiedä onko Kajaanissa) eli puolen vuoden b-kuski
- erilaiset lähetit yms...
- soittokunnat
- kirjuri
- varusmiestoimikunnan kaikki hommat, joissa siirryt pois yksikkösi leirivahvuudesta
- liikuntahallien yms... päivystäjät


ok-tier juttuja

- kuskit pioneereissa varmaan aika lepiä
- EOD on ihan lepiä pioneereissa


Käytännössä kaikki sellaiset tehtävät, mihin valitaan vähän varusmiehiä ja jotka ovat erikoiskomennusjuttuja ja joissa toimintaa johtaa joku kapteenia/majuria korkeampi sotilashenkilö, ovat aina vitun jees. Näitä hyviä nakkeja taitaa harmi kyllä olla parhaiten tarjolla Santahaminassa palveleville.
>>
>>53392770
>- kirjuri
Yritin aikoinani, koska tuntui edes vähän mielenkiintoiselta tehtävältä.
Se on kompanian lähes toiseksi tärkein tehtävä ja hommia riittää aikas paljon ja ne ottaa siihen vain OIKEASTI päteviä ihmisiä jos joutuvat valikoimaan.

En päässyt.
>>
>>53392073
Jos oisit oulussa nii passaisin
>>
File: ai oot homo.png (76 KB, 505x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ai oot homo.png
76 KB, 505x492
>>53391098
>>
>>53392991

Mikäs se tärkein tehtävä on? Kuski?
>>
>>53394282
Kompanian komentaja. Se henkilö, joka huutaa sinulle koska perseilet.
>>
Viiden tunnin kuluttua ois herätys töihin

Taidan ottaa vähän jallua
>>
>>53395156
Meil samit, paitsi kuuden tunnin kuluttua
>>
>>53395156
>>53395198
Mulla ei ole samoja, mutta olen hengessä mukana.
>>
>>53395156
>>53395198
Mulla sama, tosin ei oo töitä. Saako teiltä töitä?
>>
>>53395592
Ei
>>
>>53395613
Perkele
>>
Heräsin just ja vielä viikko lomaa.
>>
>>53395156
>>53395198
>>53395463
>>53395592
Ei oo töitä, oon työtön.
Ens viikolla tosin ois soskuaika.
>>
File: bender5.jpg (55 KB, 450x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bender5.jpg
55 KB, 450x334
Tajusin täs äsken, että jos kykenen käsittämään ajankulun ja ymmärtämään oman humalatilani viimeisen juoman/kaljan kohdalla, niin en tule menettämään muistiani. Samalla tuli mieleen mietteitä aikamatkustuksesta, mutta en osaa laittaa niitä sanoiksi.
>>
File: 1452296547693.png (300 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452296547693.png
300 KB, 500x500
Pitäis olla nukkumassa, mutta ei nukuta.
>>
Huomenna kouluun :(
>>
>>53397735
Miltäs ysiluokka on toistaiseksi maistunut?
>>
Oon peekoottanu runescapessa nyt 2 tuntia ja mulla ei oo ollut kuukausiin näin hauskaa.

Uskomaton peli kun viihdytti mua kun olin 14 ja viihdyttää mua kun olen 24.
>>
File: kantele.jpg (153 KB, 530x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantele.jpg
153 KB, 530x333
Hyvää iltaa

Would you guys kindly recommend me some music with the kantele? I think it sounds pretty and is very versatile. I like folk and/or classical music.

Some of my favorite examples are

https://www.youtube.com/watch?v=PJ8nsttjUQ8

https://soundcloud.com/kardemimmit/01-tuonen-tytto-maiden-of-death

I'd love to find a download for all of kardemimmit's stuff but unfortunately they're hardly known.
>>
>>53398281
Yliopisto tuntuu ihan ysiluokalta
>>
>>53398628
Holy balls this kardemimmit stuff is good. Thanks.
>>
File: caravan.jpg (47 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
caravan.jpg
47 KB, 960x720
>>53398980
Tiedäks mikä vitutti tällaista autistia eniten? Se kun mutsi aina sano et "seuraaval tasol ollaan sit tosissaan", se alko esikoulussa jo.

>ala-asteella ollaan sit ihan oikeessa koulussa ja sua ei sit kiusata
>yläasteella ei saa perseillä samalla tavalla ja ne sun kiusaajat menee toiseen kouluun
>lukiossa ollaan halko perseessä jokaisella oppitunnilla

En sit koskaan suorittanut lukiota ja oon nykyään alkoholisoitunut.
>>
>>53399214
yeah, they're excellent, very talented musicians. Their youtube page has some live videos that are well performed.

https://www.youtube.com/user/Kardemimmit/videos
>>
>>53399216
Ei helevetti meillä tismalleen samat, tosin lukion läpi vielä kahlasin. "Sitten X pitää jo opiskella tosissaan". Uskohan siinä menee kun kirjottaa EEMMC ja et kyllä opiskellut tosissas koskaan.

Sit fast forward 5 vuotta ja dokaat kiljua yksiössä ja itket. Missähän kohti tämä meni näin vitusti pieleen.
>>
>>53375567
Vittu somalit on kuvottavia
>>
>>53398628
https://www.youtube.com/watch?v=uvBJai4i-8E
>>
BENIS

:D
>>
>>53399732
this is good, but it seems quite violin and flute heavy, with the kantele hardly being represented.

Do you know of any that is primarily (or exclusively) using the kantele? With or without vocals.
>>
>>53399918
:SDDSADASASASASASASASASASASASASAS

GOOD MEMEING m8 :D
>>
File: how 2 spurdo irl.webm (685 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
how 2 spurdo irl.webm
685 KB, 1280x720
>>53400069
EBIN
B
I
N
>>
>>53399956
I don't listen to folk music so I don't really know much about it. I did a quick search but there isn't that much on youtube that I could find. Also it's 2am so people who know better than me are probably sleeping
https://www.youtube.com/watch?v=vvxun84kTLI
https://www.youtube.com/watch?v=fpztaMNZHHU
https://www.youtube.com/watch?v=q8DoxU-ZyHY&index=16&list=PLUSRfoOcUe4aO5AeOT6zi3GIMWE0z9GcU
https://www.youtube.com/watch?v=bATpNHHBwYI&list=PL6Iq6tSY4lpm8X5t110oZey2AW_P0DuJB
>>
File: 1449731454940.png (976 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449731454940.png
976 KB, 1280x720
Kalja on hyvää ja sitä on riittävästi.
>>
File: 1452026931379.jpg (102 KB, 640x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026931379.jpg
102 KB, 640x800
It seems that many Finns recognize the superiority of 2D women. Good job.
>>
File: 1394730143959.jpg (65 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394730143959.jpg
65 KB, 400x400
>>53401703
Toiseks parasta mämmin jälkeen.
>>
>>53400690
Thanks, this is some good stuff. Much appreciated.
>>
>>53401703
Tits are too big.
>>
File: 1419337324101.jpg (113 KB, 735x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419337324101.jpg
113 KB, 735x542
>>53402655
Nonsense.
>>
File: 1327259497799919.jpg (18 KB, 278x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327259497799919.jpg
18 KB, 278x278
Aika kuollutta. Aika on kuollut.
>>
File: 1395596021043.png (346 KB, 505x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395596021043.png
346 KB, 505x896
Herätys mämmi. Aika animelle.
>>
File: ebbelwoi.jpg (17 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebbelwoi.jpg
17 KB, 480x360
:DDDDDDDDDDDDDD
>>
File: kana_peek.jpg (54 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kana_peek.jpg
54 KB, 480x270
Aamuja, /mämmi/. Syökää, juokaa, naikaa.
>>
File: 1399745408254.jpg (39 KB, 374x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399745408254.jpg
39 KB, 374x347
Millekköhän sitä tänään runkkais?
>>
>>53410547
Veljesten välinen insesti.
>>
File: 1406921522262.jpg (4 KB, 124x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406921522262.jpg
4 KB, 124x125
>>53410762
Aika homoa.
>>
kohta pitää mennä kauluun. apua!!!!!!!
>>
File: 1451897382242.jpg (37 KB, 297x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451897382242.jpg
37 KB, 297x409
>>53411185
Älä mene.
>>
File: 1399392270300.jpg (48 KB, 478x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399392270300.jpg
48 KB, 478x483
Miten voi olla jatkuvasti näin aikaansaamaton olo
>>
File: 1401000183744.png (37 KB, 184x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401000183744.png
37 KB, 184x562
>>53411408
Koska elämällä ei oo merkitystä.
>>
>>53411432
Entistä paremmalla omatunnolla voi sitten vaan käyttää aikansa tekemällä kivoja asioita joista tykkää :(
>>
File: 54362523.jpg (178 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54362523.jpg
178 KB, 1920x1080
>>53411586
Oispa kivoja asioita mistä tykkäis.
>>
vittu ku tätä paskaa vaa tulee, koska anime on paskaa

lälläslää
>>
File: nicodevil.png (391 KB, 432x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nicodevil.png
391 KB, 432x575
>>53412126
Lälläspöö!
>>
>>53412126
>vittu ku tätä paskaa vaa tulee
Söisit enemmän kuitupitosta ravintoa sipsujen ja karamellien sijasta nii suoli toimii paremmin
>>
File: 1452022586706.jpg (168 KB, 1300x1235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452022586706.jpg
168 KB, 1300x1235
>>53412126
>>
File: kuumotusmies.png (56 KB, 404x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuumotusmies.png
56 KB, 404x402
Voi saatana tänään eka koulupäivä
>>
>>53412320
alaikäban
>>
>>53412320
Elä jänskää, ei se hyvin mee kuitenkaa.
>>
File: kadetti rantala.jpg (24 KB, 251x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kadetti rantala.jpg
24 KB, 251x360
>>53412348
Juu elikkä siis se olis toi yliopisto, vitun jonne

>>53412356
No kuumottaa ihan helvetisti, koska lievä sosiaalinen ahdistus
>>
>>53412470
Nii mut iha turhaa ku vituiks se menee kuitenki!

No ei, piä hauskaa.
>>
Postaan enkun tunnilta koulun läppärillä.
>>
Voihan vittu. David Bowie on kuollut.
https://youtu.be/v--IqqusnNQ
>>
>>53412747
ketä?
>>
>>53412747
Oon varmaan liian nuori kun ei herätä minkäänlasiai tunteita.

t. -89
>>
>>53412747
Vittu ootko tosissasi? Ei saatanan saatana.
Mies joka myi maailman, lepää rauhassa.
>>
>>53412747
Ohoh, Bowiekin oli jo 69-v. Wanhaksi menee nämä isommat persoonat musiikin puolella.
>>
File: 1449364519361.jpg (216 KB, 471x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449364519361.jpg
216 KB, 471x750
Näin unta että oltiin Nicon kanssa uimahallissa ja uitiin kilpaa.
>>
File: 8089.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8089.gif
2 MB, 500x281
>>53413941
Minkä näkösenä se siinä unessa oli, siis oliko se anime tyylinen piirros hahmo unessakin?
>>
File: 1450647244469.png (201 KB, 604x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450647244469.png
201 KB, 604x387
>>53414055
Oli kai. En ole ihan varma. Unet on aina vähän hassuja muutenkin. Musta tuntuu että kaikki oli piirroshahmoja siinä unessa, itseäni en nähnyt niin en tiedä. Tai sitten ei ollut mutta muistan että se oli silti Nico kun sillä luki uikkarissa 25.

Ois kyllä tosi siistiä kun muistas omia unia paremmin, menee monesti viikkoja väliä ilman että muistaa muuta kuin jos näkee jotain kuumottavaa tai tippuu kalliolta ja herää siihen.
>>
File: Koala.jpg (763 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Koala.jpg
763 KB, 1024x768
POSTAAN KOULUSTA :D:D::D:D:D:D
>>
haistakaa paska koko valtiovalta
>>
Postaan töistä xD :DDD

Tappakaa mut
>>
>>53414982
ette osaa muuta ku verottaa
>>
Biologian tunnil , , ,
>>
>>53415676
Minkälaista yläasteella on nykyään
>>
Pitäs käydä kaupassa mutta en halua.
>>
>>53416088
Postaan kassajonosta.
>>
>>53416393
Voitko tuua mulle nuudeleita sit vaikka lihasuikalaeita, voimariiniä ja kurkun? Kiitti hei
>>
>>53416445
Aika paskat setit sulla.
>>
File: 1414414088687.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414414088687.jpg
35 KB, 535x577
>>53412747
Ei saatana, juuri viikonloppuna päätin että kuuntelisin Bowien tuontantoa. Teinpä vielä google haun ja yllätyin positiivisesti kun huomasin hänen olevan vielä elävienkirjoissa.
Rip in peace(s)
>>
File: 000-7.jpg (129 KB, 869x1249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
000-7.jpg
129 KB, 869x1249
Postaan koulusta
>>
>>53416936
Mitä/missä opiskelet?
>>
File: 1447885290579.png (123 KB, 644x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447885290579.png
123 KB, 644x635
>>53373190

Mutta sallii suhteen oikean kissan kanssa.
>>
File: 1449957226190.jpg (586 KB, 830x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449957226190.jpg
586 KB, 830x1200
>>53417236
Mut eihän se nyt ole millään tasolla sama asia!!

>>53416538
Jäbä tykkäs siitä ennenku se kuoli. Aika hipsterii hei
>>
>>53373190
Onko asia todella näin?
>>
File: FuBBUQE.jpg (165 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FuBBUQE.jpg
165 KB, 640x480
>>53385831

Kyllä voi.

Vessa on vapaa.
>>
File: 1451605305493.gif (3 MB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451605305493.gif
3 MB, 500x500
Huomenta
>>
File: 1446148942846.png (76 KB, 360x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446148942846.png
76 KB, 360x489
>>53390398

Tekno vai pinkka?

T: Supersotajumala
>>
>>53417382
Et sä missään sivistysmaassa saa muunnella ihmisen perimää. Ei siellä varmaan erikseen ole kohtaa missä kissatytöt kielletään mutta kuuluu kiellon piiriin.
>>
Mämmi on parhaimmillaan kyllä näin arkipäivän päivällä. Ei normoja pilaamassa menoa. Runsaasti söpöä animea.
>>
File: ivyajd0k.jpg (131 KB, 984x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ivyajd0k.jpg
131 KB, 984x648
Niin laajalla kirjolla tulee postattua ettei ikinä arvaa onko bännit syystä vai dublalangaksi muuttuneessa asiallisesti jauhamisesta.

Samapa tuo, yhteys poikki, selain tyhjäksi ja takaisin.
>>
>>53416950
Suomen rasistisimman kaupungin lukiossa t: viimeinen vuosi
>>
>>53417595
>bönde
>kaupunki
Valitse yksi
>>
>>53417532
Mutta jos alottaa muuntelun kissan perimästä niin ei pitäs tulla ongelmia. Sillon tulis varmaan myös aidompi kissatyttö eikä vaan neljäkorvanen ihmismuunnos
>>
File: 1450337856953.jpg (47 KB, 306x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450337856953.jpg
47 KB, 306x632
>>53417570
Ai tämmöstä?
>>
>>53417595
Joensuu on kyllä mahtava paikka
>>
File: 1451962414561.gif (589 KB, 270x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451962414561.gif
589 KB, 270x310
>>53417647
Ei oo mitään varmaa infoa, mutta uskon että et sä sais laillisesti koittaa ihmisen geenistöä sotkea sinne. Tai jos on niin melkoinen porsaanreikähän meillä tässä avautuu. Vai pitäisikö sanoa...

kissanluukku :3
>>
File: 1450621762008.jpg (57 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450621762008.jpg
57 KB, 200x200
>>53417647

Alkaa kyllä pahasti kuulostaa joltain Ö-luokan juustoisen kauhuleffan aloitukselta.
>>
>>53412776
Tämä. En edes tiennyt koko äijää, eikä aikasemmin postattu biisi iske kyllä yhtään.

t. -92
>>
Ajattelin kattoo Gunbusterin
>>
File: 1392586809275.jpg (45 KB, 402x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392586809275.jpg
45 KB, 402x402
>>53418050
Hyvää settiä
>>
>>53412747
;___;

http://m.youtube.com/watch?v=HSH--SJKVQQ
>>
>>53412747
Onko se joku anime
>>
File: 1362918161825.png (261 KB, 654x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362918161825.png
261 KB, 654x473
onko kellään sitä kuvaa missä akun kolmas silmä aukeaa tai jotain sellasta paskaa

taisin nähdä täällä sen jossain vaiheessa
>>
File: 1452033111486.jpg (174 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452033111486.jpg
174 KB, 640x640
>>53418718
Ai pyllyreikä..?
>>
>>53418050
>>53418050
Itse en ole vieläkään katsonut die busteria
>>
File: 7867878643.jpg (154 KB, 800x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7867878643.jpg
154 KB, 800x599
>>53418718
En tiedä mitä haet veliseni, mutta ota tämä mieltä nostattava Naku Ankka.
>>
File: lopullinen totuus.png (1 MB, 696x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lopullinen totuus.png
1 MB, 696x749
>>53418718
Ai tämä
>>
File: 1451235682188.jpg (77 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451235682188.jpg
77 KB, 1024x768
>>53418718

Mulla on ollu niitä ihan helvetisti vanhalla kovolla. Harmi että se on jo päättänyt päivänsä.

Kuinka vitun kauan noista ekoista avaruuskulttuurithreadeistakin on jo aikaa. Hyi.
>>
>>53418992
Aika lähellä, mut siinä vaan kolme paneelia. Kolmelta aamuyöltä muunnos jos muistan oikein.
>>
>>53419047
>>
File: 677372721727.jpg (53 KB, 289x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
677372721727.jpg
53 KB, 289x275
>>53419058
Eikä se ole vieläkään täällä... se avaruuskulttuuri siis.
>>
>>53378439
Ei kerta homoa tee
>>
File: 80969769 (10).jpg (64 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
80969769 (10).jpg
64 KB, 480x720
Olen addiktoitunut teehen, onko tämä paha?
>>
>>53419696
Tämä hyvä :3
Thread replies: 314
Thread images: 115
Thread DB ID: 412989[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.