[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 309
Thread images: 78
Edycja śnieżnego niedzielnego poranka
temat: https://www.youtube.com/watch?v=3pnkmFXaAbI
Poprzedni spadł z rowerka nocą. Cóżeście uczynili?
>>
>najwięcej śniegu, bo nawet do 10 cm spadnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na Mazowszu i południowym Podlasiu jego warstwa może wynieść 5 cm. Temperatura w całym kraju będzie dodatnia, co dodatkowo utrudni warunki na drogach.
>>
ja nie postowałem bo wróciłem z roboty - pełne 48 frajdy z autem na autostradach belgijskich, niemieckich i pol - bez polskich
ale bump
>>
>>53362913
brzmi jak kupa zabawy
>>
>>53362996
było całkiem dobrze, traktujemy to jak wypad na ryby
>>
>>53363052
ciężarówka? pisałeś, że robota, więc tak zgaduję. no i z wypadów za granicę wiem, że najgorzej to przez polskę przejechać, potem z górki niezależnie ile przed tobą
>>
Witam
Zbieram (You) na biedne dzieci, każdy może pomóc


Dziiekuje
>>
>>53363174
nah, towarowa osobówka, ale już tyle razy objechana przeze mnie, że jak swoja
najlepsza kwestia - ja nie jadę przez polskę tylko łapię niemcy holandię i belgię i zazwyczaj jestem w stanie tak pojechać, że mamy jeszcze godzinę luzu nad morzem belgijskim
>>
kurwa jebany owsiak zlodziej okrada kwejka
>>
File: prostytucja.jpg (155 KB, 620x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prostytucja.jpg
155 KB, 620x964
>>53363230
zajebiście

zdumpuję ciekawostkę historyczną
>>
File: prostytucja2.jpg (175 KB, 620x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prostytucja2.jpg
175 KB, 620x966
>>53363299
>>
>>53363299
wykurwiście w chuj, ale mam tak dobry humor - wróciłem 40 minut temu - a nadal nie jestem zmęczony i planuję wieczór
>>
File: prostytucja_03.jpg (161 KB, 620x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prostytucja_03.jpg
161 KB, 620x966
>>53363327
>>
File: prostytucja_04.jpg (162 KB, 620x965) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prostytucja_04.jpg
162 KB, 620x965
>>53363372
ostatni
>>
>>53363390
>>53363372
>>53363327
>>53363299
chuj mnie to zbsz
>>
>>53363422
chuj mnie, że chuj cię to
nawet chuj mnie, że duble
>>
>>53363472
no wiesz co...
>>
ANIME
>>
File: 1442401739815.jpg (7 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442401739815.jpg
7 KB, 259x194
polska = chuj
>>
>>53363602
ANIBE
>>
File: 1451070227845.gif (1 MB, 1824x1952) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451070227845.gif
1 MB, 1824x1952
>>53363602
ANI BE
ANI KUKURYKU


>tug to ty wymysliłes tego mejmeja
>>
File: 1449735103201.png (101 KB, 210x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449735103201.png
101 KB, 210x195
>pisaki przełączyły się na maksymalną kontrolę obrażeń bo owsiak dalej w tvp, a duda dał narty na wośp

No gdzie ta krytyka na niezależnej.pl, że rząd i prezydent wspierają owsiaka? xD
>>
>>53363668
Twoja stara gnój
>>
>>53363532
poniosło mnie, przepraszam

>>53363747
chyba tylko kukuryku, bo anibe ja zapostowałem pierwszy
>>
>>53363754
>typowy wyborca pisu, panie i panowie.
>>
>>53363777
AMERYKANI MAJA 900 MILIONOW W POWER BALLU
MY ZA TO JACKPOT TRIPLE
>>
>>53363794
kogo cytujesz?
>>
>>53363794
>typowy
doszkól się z mejmejów 2016
>>
Dlaczego Max Kolonko ma taka głupią mordę? Czy nosi eyeliner?
>>
>>53363897
tusz do rzes
>>
>>53363897
alkoholizm
>>
>litwin dołącza do lobby
>"wilno nasze"
>od razu wychodzi
kek
>>
File: 1438676149420.jpg (108 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438676149420.jpg
108 KB, 800x800
>półpłynne jajko
>>
ej to taki zwyczaj ze jak jedzie auto z para slubna to jakies cyganie ich lapia albo ktos i wódke chca?
>>
>>53364217
tak, orszak wtedy wychodzi z samochodów napierdalać cyganów
>>
>>53364217
tradycyjny "wpierdol cyganom na szczęście"
>>
File: 1452103665338.png (327 KB, 481x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452103665338.png
327 KB, 481x509
>Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego
>Kategoria: Reportaż, dokument, publicystyka
>Starannie przygotowane 400 stron zweryfikowanych i rzetelnie zebranych faktów dotyczących historii jak najbardziej współczesnej. Historii niebywałej i niewyobrażalnej dla wielu z nas.
>Kompilacja bestsellerów z ostatnich 60 lat z pozmienianymi imionami
Prawicowi publicyści, panie i panowie
>>
File: 1391019966061.gif (1 MB, 468x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391019966061.gif
1 MB, 468x271
>>53364336
>>53364248
>>
>>53364452
Ale że sumliński wygrał rozprawę o zniesławienie przeciwko kolorowo to ty wiesz.
>>
>>53364911
Komorowi*
>>
kto gra w Undertale?
gra roku żbsz
>>
>>53364983
nie memuj w moim kierunku

t. grałem w Undertale
>>
>>53364983
gram tylko w indyki
>>
>>53364983
>Rise of the Tomb Raider edycja PC, Remaki Resi 0 i FFIX na PC, tyle dobrych gier wychodzi w pierwszych miesiącach 2016
>on gra w Undermeme
>>
File: sms1.jpg (209 KB, 505x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sms1.jpg
209 KB, 505x720
Przypominam zuchom, że WOŚP można też wesprzeć smsowo jakbyście mieli za dużo pieniędzy (lub pieniążków) na telefonie:

http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj/wyslij_sms
>>
File: 1445976678724.png (405 KB, 1354x1113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445976678724.png
405 KB, 1354x1113
>>53364983
zajebista gierka, po skończeniu przez tydzień się zbierałem
>>
>>53364911
tego nie neguję. ale nie można napisać reportażu/dokumentu przez sklejenie fragmentów chandlera, larssona i paru innych autorów, bo wychodzi fabularny plagiat
>>
>>53365489
Owsik wypierdalaj
>>
sumliński jest zwykłym szaraczkiem, który ma parę dobrych wtyków gdzie trzeba, a te jego książki to festiwal robienia z siebie jakiegoś ósmego cudu świata i króla dziennikarzy śledczych, który nie boi się niczego

sram na niego, bo dałem się nabrać na kupienie tej mimksiążki
chyba zrobię żeleńskiego v2 na dniach
>>
>>53366036
kek, wklej mu foty na profil fejsowy albo coś w tym guście
>>
File: 1452109916359.jpg (469 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109916359.jpg
469 KB, 1920x1080
>>53366017
wp,pip
>>
>PR: Islamista, który próbował zaatakować posterunek w Paryżu mieszkał w ośrodku dla uchodźców w Niemczech
>>
File: SC.jpg (26 KB, 625x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SC.jpg
26 KB, 625x416
>>53366036
dokładnie, anonku

Cenckiewicz o wiele lepszy
>>
>>53365820
>stylistyczne wstawki
>fabularny plagiat

pojebało
>>
File: maxresdefault.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
61 KB, 1280x720
>"Die Welt": Uchodźcy z Syrii i Iraku molestowali 15-letnią Niemkę na dworcu w D-dorfie. Policja zatuszowała sprawę

http://www.welt.de/politik/deutschland/article150809612/15-Jaehrige-von-Syrer-und-Iraker-sexuell-belaestigt.html
>>
>>53366306
aż trochę szkoda patrzeć na to co się z n*emcami dzieje
>>
>>53366036
Zrób to anon, dawno nie było dobrej inby w /Polsce/
>>
>>53366306
>>53366363
w ogóle szkoda patrzeć co się z z*chodem dzieje. bodaj pół roku temu walnęła sprawa w brytanii, jak to ciapaci gwałcili dzieci przez kilkanaście lat, a policja się bała oskarżeń o rasizm
>>
>>53366306
WOJNA RASOWA TERAZ
>>
>>53366435
jeszcze kawy nie skończyłem a ty już wojnę rasowa chcesz robić
>>
>>53366435
>napisał mieszkaniec kraju, który w 99,9% składa się z przedstawicieli jednej rasy i jednej nacji.
>>
>>53366458
WOJNA RASOWA PO KAWIE
>>
File: 1436159317312.png (483 KB, 497x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436159317312.png
483 KB, 497x732
>>53366486
>żeby walczyć w wojnie rasowej trzeba zostać em*grancką kurwą
jak żyć, panie naczelniku
>>
Raz sierpem, raz młotem Jurkową hołotę.
>>
>>53366535
niestety wojna rasowa to nie nasza sprawa, możemy co najwyżej bronić naszych organicznych granic na Renie
>>
File: Izu Ugonoh.jpg (50 KB, 625x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Izu Ugonoh.jpg
50 KB, 625x444
>>53366435
>WOJNA RASOWA TERAZ

Mam nadzieję, że tego nie robicie zuchy
>>
>>53366529
lhaim
>>
>>53366679
>orzeł bez korony

smród
>>
>>53366679
ale tylko czarno-biała rasa na brązową
>>
poka ptoka
>>
File: 1439396644824.png (11 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439396644824.png
11 KB, 400x400
>>53366795
prosze
>>
>>53366795
chuja ci mogę pokazać bęcwale
>>
File: 124865164.jpg (39 KB, 414x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124865164.jpg
39 KB, 414x233
>>53366795
>>
>>53366846
Też może być
>>
>>53366817
>>53366889
dzieki misie
>>53366909
to
>>
>wrzucasz na WOŚP
>Petru zamyka ryj na dwa tygodnie
co robisz?
>>
File: Puffin-2-199x276.jpg (11 KB, 199x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Puffin-2-199x276.jpg
11 KB, 199x276
>>53367050
nie ma za co, pysiaczku
>>
>>53367200
Ciężki wybór, bo z jednej strony Petru to mój ulubiony polityk w tej chwili, ale z drugiej strony chcę wesprzeć WOŚP jak najbardziej mogę.

Chyba poświęciłbym Petru dla większej idei zuchu.
>>
>iq 180
>20cm knaga
>światowej klasy ekonomista

dałbym mu się wyruchać jak frankowicze
>>
>>53367200
tylko jak zamkniesz ryja na zawsze
>>
>>53367725
>Rysiek Petru nigdy nie złoży ci niespodziewanej wizyty podczas zimnej styczniowej nocy

Po co w ogóle żyć zuchy ;_;
>>
File: 1442773032285.jpg (955 KB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442773032285.jpg
955 KB, 3264x2448
szalom anonki
>>
>>53368040
czemu ta pani ma dupę na plecach
>>
>>53368163
Przesuwoodbytnica
Groźna choroba, wciąż nie ma lekarstwa
Umierają na nią tysiące osób rocznie
>>
>>53368163
ruchanie pleców to mój fetysz żbsz
>>
>>53367725
>>53367840
jebać petru, niech ubierze swetru
>>
File: 1442792674042.jpg (1 MB, 2844x2265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442792674042.jpg
1 MB, 2844x2265
>>53366507
WYPITA
>>
>>53368163
tak się dzieje u ludzi, o których mówi się, że wyżej srają niż dupę mają. ot, wykształca się druga dupa
>>
>>53368376
>jebać petru

Chciałbym zuchu, chciałbym ;_;
>>
>>53368505
nic nie stoi ci na przeszkodzie
>>
uczę sie polskiego, ale nie rozumiem co piszesz ;_;
>>
>>53368537
Ale, że co mam tak po prostu podejść i wyznać moje uczucia. A jeśli senpai Petru mnie odrzuci?
>>
>>53368621
Petru nigdy nie dowie się co czujesz, jesli mu tego nie powiesz. Przestań się tutaj mazgaić i idź zrobić własciwą rzecz
>>
>>53368546
Just zażółć gęślą jaźń f︂︂a︂m
>>
>>53368621
Jak coś to powiedz, że weźmiesz kredyt we frankach.
>>
File: 1444862574273.jpg (57 KB, 524x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444862574273.jpg
57 KB, 524x797
Pierdzę.
>>
File: 1310560518561.jpg (19 KB, 341x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310560518561.jpg
19 KB, 341x487
>>53368546
>uczę sie polskiego
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uwBGx5z5yac
>>
>>53368546
dobri dzéń
>>
>tug niesiol nigdy nie naszcza ci na twarz
>>
>>53369000
>Niesioł nigdy nie zrobi ci szczawiu
>>
File: 1452197293813.jpg (125 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452197293813.jpg
125 KB, 482x590
>>53369000
Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
>>53369000
>>53369037
https://www.youtube.com/watch?v=qL9nDVmID2Y
>>
File: 1389230652753.png (338 KB, 1237x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389230652753.png
338 KB, 1237x867
>>53368546
wafel just renounce all spooks

you're the creative nothing that cannot be named and all things are your possessions, you merely attain power over them
>>
>>53369000
>tug 000

sprawdzam
>>
>>53369000
oj anon, wiesz że zrobiłby to gdyby tylko mógł
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>>53369099
przyganiał kocioł garnkowi
>>
File: DSC_0001.jpg (37 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0001.jpg
37 KB, 500x281
To umówimy się w końcu na ten Przystanek Woodstock? Chce tam jechać ale boje się sam, najlepiej w grupie. Będzie fajnie.
>>
File: Salami.jpg (536 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Salami.jpg
536 KB, 1920x1200
Anony szanujo salami?
>>
>>53369248
zgól brodę hipisie
>>
File: 1451604811652.jpg (738 KB, 1222x1212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451604811652.jpg
738 KB, 1222x1212
>>53369200
>>53369099
co to za magia
>>
>>53369200
>00
ok, po prostu ty naszczaj mi na twarz zamiast niesiola
>>
File: 72512.jpg (60 KB, 535x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
72512.jpg
60 KB, 535x800
>>53369200
perfekcyjnie
>>
>>53369248
ty dorycka spierdolino idź walczyć z pontonami
>>
>>53369311
11
czosiedzieje
>>
>>53369335
Grupa Wyszehradzka
>>
>>53369272
zdecydowanie, na pizze najlepsze
>>
File: 1447595336866.png (2 MB, 996x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447595336866.png
2 MB, 996x2400
>>53369311
No witam
>>53369335
Bóg cyferek nas znowu odwiedza wyraźnie.
>>
File: 1449838856225.png (214 KB, 373x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449838856225.png
214 KB, 373x316
>duble
>>
>>53369248
ja jadę. rzuć mi swoje info tutaj ziomeczku: info@nop.org.pl

zapalimy blanta hehe
>>
>>53369387
trochę za krótko
>>
File: 1442418962613.jpg (32 KB, 500x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442418962613.jpg
32 KB, 500x422
jest-li amano musztardową formą rozrywki, czy ktoś śmie handlować?
>>
>>53369466
prawdziwi patrioci palą trawkę every day

jak Jefferson hehe
>>
>>53369466
Ja nie chce tam jechać by palić trawę, kolaborancie.
>>
>Szef polskiej dyplomacji, Witold Waszczykowski, wezwał do swojego gabinetu ambasadora Niemiec, Rolfa Nikela. Do spotkania ma dojść jutro. Decyzja Waszczykowskiego ma związek z ostatnimi krytycznymi wypowiedziami niemieckich polityków nt. polskiego rządu.
HALO
B
A
Z
A
>>
>>53369610
tylko się kąpać w błocie? i tak już jesteś brudasem
>>
File: image.jpg (55 KB, 357x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
55 KB, 357x450
co jest kurwa
>>
>>53369272
SKUPCIE SIĘ NA TYM SALAMI HURRRRR
>>
File: 1450360482083.jpg (53 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450360482083.jpg
53 KB, 600x400
>>53369625
>pan Nikel wbija do MSZ zesrany z wódką w teczce na przeprosiny
>cycata sekretarka pokazuje mu chujowe krzesło w kącie korytarza
>"pan minister zaraz pana przyjmie"
>z gabinetu Waszczykowskiego wychodzi ambasador Andriejew z taką pizdą na oku
>Waszczyk wygląda zza framugi, widzi Nikela
>"zapraszam"
>>
>>53369625
Wczoraj Ziobro zjechał niemców, jutro Waszczykowski zjebie niemców.
Dobre czasy.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SPk6o6RNN8c
lisienko sie przyznal
>>
File: 1451425036504.png (5 KB, 666x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451425036504.png
5 KB, 666x666
>>53369610
>tug byłeś już tam z 13razy i ci się znudziło
>>
>>53369720
Nadszedł czas zbawienia Polski, mój drogi anonku.
>>
>>53369625
Zobaczycie, że nas niedługo Niemcy wypierdolą z Unii - bo jaki interes będą mieli w finansowaniu kraju, który ma ich w dupie i próbuje się ich całkowicie pozbyć z własnego rynku. Za dwa lata Polacy będą jeździć szukać pracy na Ukraine - zróbcie screena tego postu.
>>
File: Pwm-Michnik-Adam.jpg (165 KB, 473x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pwm-Michnik-Adam.jpg
165 KB, 473x630
>>53369802
A Komoruski przegra tylko jak rozjedzie ciężarną zakonnicę na pasach?
>>
>>53369784
NIe myslałem, że tego dożyję.
>>
>>53369802
jak tak dalej pójdzie, to w unii zostana same niemcy i francja
>>
>>53369802
Powodzenia, 80% kapitału Polskiego jest w rękach Niemiec. Jak nas wypierdolą, to takie podatki dostaną, że sami się wypierdolą z Unii
>>
>>53369659
Jak tam pojadę to będę miał VIP siedzibę, nie jak ty plebejska świnio.
>>
>>53363897
albo po co mu te stare videa
>>
>>53369802
>Za dwa lata Polacy będą jeździć szukać pracy na Ukraine - zróbcie screena tego postu
przestałem czytać tu
>>
File: 1438633882556.png (225 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438633882556.png
225 KB, 400x400
>>53369918
zatrzymają cię na granicy wpierw i sprawdzą co wieziesz w dupie, serdeńko
>>
Αλβανιkά τσιγγάνων
>>
File: AKIRA.jpg (484 KB, 1000x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AKIRA.jpg
484 KB, 1000x451
Postujcie pioseneczki zuchy. To mi się ostatnio znów wkręciło jak usłyszałem podczas jakiejś reklamy:
https://www.youtube.com/watch?v=PsO6ZnUZI0g
>>
>>53369918
dwa lata temu, zamienili burdel na pokoje pod wynajem. dziwki sprzątały. ludzi zawsze od zajebania więc pewnie mieli komplet.
>>
>>53369974
bo foliarskie rzeczy najlepiej przekazywać na betamaxach. inne nośniki są śledzone
>>
>>53369993
https://www.youtube.com/watch?v=qx8hrhBZJ98
>>
File: 1452351851576.png (84 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452351851576.png
84 KB, 219x245
>>53369890
>>
>>53369993
https://www.youtube.com/watch?v=l3yAx2uCoHs
>>
>>53369890
to dlatego niemcy sa od nas trzy razy bogatsi zanim robaki wogle weszly do EU tak?
zabij sie, znajda alternatywe w ciagu paru dni
>>
>>53370080
>to dlatego niemcy sa od nas trzy razy bogatsi
kek. tyle wiesz, ile zjesz
Ja w przeciwieństwie do ciebie pracuję. Mało tego, pracowałem dla niemieckiego overlorda. Wiem co mówię.
>>
>>53369993
https://www.youtube.com/watch?v=8terDD1cW3Q
>>
>>53370080
>nagła potrzeba zainwestowania w obcy rynek żeby wrócić do zysku który mieli w Polsce
Zostaną przeruchani na stojąco
>>
>>53369993
>anime
>>
>>53370123
raz, dwa, trzy
>>
>>53370153
MALCZIKI
>>
>>53369984
To im powiem, że gówno wiozę.
>>53369998
Nie ma problemu, mam prywatnego kampera.
>>
>>53370123
zachodnie Niemcy wpakowały biliony w mniejsza wschodnia post komunalną cześć i nadal jest wypizdowem z którego każdy chce spierdolić
Teraz se wyobraź jak zacofana jest polska. My nie mieliśmy marshall plana
>>
File: 1449319716174.jpg (38 KB, 619x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449319716174.jpg
38 KB, 619x480
>>53370185
>powiem

sami sprawdzą, w gumowych rękawiczkach
>>
File: IPhr4O0.jpg (156 KB, 1000x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IPhr4O0.jpg
156 KB, 1000x728
>>53366795
Masz
>>
I hear Poles say Kurwa a lot
What is Kurwa?
What is significance of Kurwa in Polish culture?
What is recommended daily intake of Kurwa for healthy adult individual?
>>
>>53370126
Może zostaną, może nie, ale Niemcy na pewno po czasie wyjdą na swoje, a polaki-cebulaki bez ojro z unii umrą śmiercią naturalną. Wrócimy z rozwojem do lat 90.
>>
nie odpisywac zydakowi
>>
File: 1423424610333.png (24 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423424610333.png
24 KB, 1000x1000
>>53370231
>>
>>53370231
KURWAAA ŻYD
>>
>>53370185
>kamper
szanuję

jeszcze dużo czasu zostało, w tym roku chyba w połowie lipca przez te dni młodzieży w krakowie. jak nie umrę do tego czasu to dam znać.
>>
>>53370186
>My nie mieliśmy marshall plana
Nie mielismy też kolonii na swiecie i murzynów, którzy by na nich robili i nie mamy też muzułmanów. Kij ma dwa końce

Niemiec mówi, że kapitał nie ma narodowsci, po czym broni swojej gospodarki i niemieckiego kapitału zaciekle.

Pociesza mnie mysl, że kiedys niemcy znowu się rozpadną, tylko tym razem na więcej państewek.
>>
>>53370231
"Kurwa" is synonymous with "Pole". When you see a Pole you can call him Kurwa.
>>
>>53370208
To w takim razie chyba często wyjeżdżasz czekając na powrót.
>>
>>53370300
>>53370333
co wy najlepszego zrobiliscie?
>>
>>53370308
>Pociesza mnie mysl, że kiedys niemcy znowu się rozpadną, tylko tym razem na więcej państewek.
to akurat wyszłoby im na dobre, bo byłaby np taka Bawaria która by muzułmanów nie wpuszczała
właśnie po rozpadzie dzielnicowym Niemcy zaczęły się tak bogacić i rozwijać bo decentralizacja robi swoje
>>
File: 1450554770109.png (32 KB, 470x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450554770109.png
32 KB, 470x316
>>53370231
As-Salāmu `alaykum
>>
>>53370255
ale największe finansowanie nie skończyło się razem z zeszłym rokiem?
>>
>>53370373
Bodajże u nich podział byłby następujący
Północ
Południowy Wschód
Południowy Zachód

Ludzie nie mają bladego pojęcia, jak bardzo skłóconym narodem są Niemcy
>>
>>53370373
Mogliby być nawet szwajcarią razy trzy, ale straciliby na znaczeniu.
>>
>>53370231
It is the single most versatile and importer polisy Word. IT fits in aby sentencje, and has more mennica that English word 'set'. IT basically means a whore, is used as 'fuck', but witam different prefixes and suffixes the meaning change. Foreiggners have very hard time trying to grasp itp. You have to be born info kurwa, get molded by it.
>>
>>53370307
Mi chodziło o to, że mam takiego typa co lubi kampić, no to używam go do różnych spraw. Wyśle go ze 3 miesiące przed festiwalem i wynajmie cały ten burdel. A te dziwki tylko sprzątają?
>>
>>53370403
>Polska z budżetu na lata 2014-2020 ma otrzymać, wedle wstępnych informacji, 78 miliardów euro w ramach Funduszu Spójności (w skrócie EFS – fundusz służący on do wyrównywania szans między "biedniejszymi" i "bogatszymi" państwami UE, Polska jest od lat jednym z jego największych beneficjentów) oraz 28 miliardów euro w ramach polityki rolnej, łącznie: 106 miliardów euro.

Dostaniemy ~1/9 budżetu unijnego (959 miliardów euro). Tylko to było wynegocjowane za Tuska - nie wiem czy teraz Niemcy z czymś nie wyskoczą i dostaniemy figę z makiem,
>>
>>53370516
A teraz podaj informacje ile w tych latach do tego budżetu wplacimy we wszystkich daniach ;^)
>>
>>53370516

Joł, ale PiS przypierdoli tym Niemcom, Seba. Co ty lewak jesteś, że tak bronisz tej unii?
>>
>>53370510
>dziwki tylko sprzątają?

chuj wi. możliwe, że spełnić można swoją fantazje z wulgarnymi sprzątaczkami w roli głównej. ponoć można za darmo na tym festiwalu zaruchać (ponoć)
>>
>>53370516
>dostaniemy figę z makiem,
o jejku. bardzo straszne.

>>53370592
Wyborca PO, panie i panowie
>>
>>53370566
>Składka Polski do budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020 wyniesie ok. 30 mld euro - poinformował wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Piotr Serafin.
>>
gdzie można się obrzezać we wrocławiu?
mam dość tego napleta.
>>
>>53370624
>o jejku. bardzo straszne

No już widzę jakby ten kraj wyglądał bez pomocy i ich kontroli w administracji ofiarowanymi pieniędzmi cwaniaku.
>>
>>53370501
przez jaką abominację translatora przepchnąłeś ten tekst?
>>
>>53370716
Lepiej?

Nie ma NIC za darmo
>>
>>53370761
poprawka, za darmo można dostać w ryj
>>
File: DSC_0002.jpg (21 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0002.jpg
21 KB, 320x320
>>53370621
>ponoć można za darmo na tym festiwalu zaruchać (ponoć)
Jak na każdym chyba.

W jednym co bylem, dopiero co dotarłem, siadłem trochę i przechodziły 2 panienki obok, jedna dała łapę i coś tam powiedziała, ale nie zrozumiałem bo w innym języku. Gówno było kasą.
>>
>>53370761
>Lepiej

Szczerze wątpię, ale możesz w to wierzyć jeśli chcesz. Polska i Polacy nie różnią się tak bardzo od innych Słowian / innych krajów postkomunistycznych i by najpewniej skończyły jak one, gdyby nie zachodnia Europa.
>>
>*STOPKLATKA*
>https://www.youtube.com/watch?v=zRfmFdaBdyk [Embed]
>ŁOŁ, ŁOŁ,ŁOŁ! Riplej, riplej. Widzicie tą brzydką gębę? Tak, to ja. Nie, nie Bolek. Ten po środku, od bigosu i szogunów. Pewnie zastanawiacie się jak znalazłem się w takiej sytuacji. Żeby to wszystko zrozumieć, musimy się cofnąć dwadzieścia parę lat wstecz.
>>
>>53370803
Niezbyt
Zabiorą telefon i/lub portfel
>>
>>53370876
Po prostu mam lepszą pamięć i tyle.
Jedyne dobrego co unia zrobiła to to, że teraz przynajmniej ludzie wiedzą gdzie leży Polska
>>
LISA > Undertale
>>
>>53370516
takie buty. głównie kojarzyłem, że wszyscy mieli szał macicy, żeby zdążyć do końca roku z realizacją projektów, bo się kasa kończy
>>
>>53370889
>>>/tv/
>>
>>53369088
i do not understand
>>
>>53370926
>gówniane gierki
>>
>>53370926
>LISA
zareklamuj bo nie znam
>>
File: 1447972991847.jpg (46 KB, 542x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447972991847.jpg
46 KB, 542x535
>>53370997
search into your heart

you know it to be plausible
>>
>>53370926
>t. anon dla którego undertale jest za trudne i jest za głupi by zrozumieć fabułę
>>
>>53371016
gierka zrobiona przez jednego typeczka w RPGMakerze, tyle że jest drużynowym jRPG o postapokaliptycznym świecie gdzie w wyniku dziwnej choroby zginęły wszystkie kobiety

a także najpotężniejszy symulator feelsów po tej stronie rzeki Kongo, rubaszny humor i muzyka nie z tej ziemi
>>
kompletnie nie rozumiem tej fascynacji Undertale.
Pamiętam jak jeszcze nikt nie znał tej gierki. W życiu nie spodziewałem się, że stanie się takim memem.
>>
File: 1452135568576.jpg (359 KB, 1024x1345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452135568576.jpg
359 KB, 1024x1345
>lewactwo
>>
>Szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz porównał na łamach dzisiejszego wydania "Frankfurter Allgemeine Zeitung" politykę polskiego rządu do działań podejmowanych przez prezydenta Rosji Władimira Putina
Schultz chyba się stara o zaproszenie do Waszczykowskiego na spuszczenie wpierdolu
>>
>>53371093
walka i fabuła dają radę?
>>
>>53371114
bo to chujowy mem dla chujowych ludzi
>>
File: 1.png (1 MB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
1 MB, 1366x768
Widziały zuchy zwiastun nowego dodatku do CK2?

https://www.paradoxplaza.com/crusader-kings-2-conclave
>>
>>53371167
walka to poezja, i wymagająca i zwyczajnie przyjemna

a fabuła stoi na bardzo wysokim poziomie, moim zdaniem dużo wyższym i poważniejszym niż Undertale
>>
>>53371158
Czy zdziwi cię jak powiem, że Schulz jest człowiekiem wybranym?
>>
>>53371244
ani trochę
>>
>>53371244
Jeśli tak jest to Polska ma przejebane. GG bolan.
>>
File: 1451333968823.jpg (160 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451333968823.jpg
160 KB, 1024x768
>>53371244
ayyyy the goyim know!
>>
>>53371324
E tam, nic nowego.
>>
>>53371187
>DLC, "HD" Remake'i starszych gier i format epizodyczny
Jaki będzie następny gierkowy mem?
>>
>>53371365
Zuchu ty chyba nie widziałeś nigdy major-dlc z CK2 - każdy dosłownie zmienia całą rozgrywkę.
>>
>>53371346
chrupkowy żyd najlepszy ocet zeszłego kwartału
>>
chrzszcz krzsrczic szrshrozknij lokskciecw wyiedzczszcz
>>
>>53371459
Nie no, wiem to (chociaż niektórzy twierdzą, że niektóre dodatki łamią grę) ale to nie zmienia faktu, że koszt 150€ za "całą" grę to lekka przesada.
>>
>>53370231
Whore
>>
File: 14506140513109.jpg (34 KB, 620x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14506140513109.jpg
34 KB, 620x620
>>53371567
Na wzgórzu pod Pszczyną, nad rzeczką przebrzydłą
Mieszkało w zamczysku wrzeszczące straszydło.
Od brzasku do zmierzchu od zmierzchu do brzasku,
Wieżyczki zamczyska trzeszczały od wrzasku.
Przez chaszcze i gąszcze przez grząski moczydła,
Szedł wrzask przeraźliwy strasznego Straszydła.
Aż wreszcie pod Pszczynę przybyła poczwara
I rzekła robaczku: przebrała się miara!
Wszak każde zwierzątko od żuczka do myszy,

w mieszkanku swym szuka spokoju i ciszy-

więc porzuć swój zwyczaj, żyć zacznij inaczej
I przestań już wrzeszczeć i szeptać racz raczej!
I odtąd pod Pszczyną, nad rzeczką Przebrzydłą,
Szeptało w zamczysku wrzeszczące straszydło.

A morał stąd taki:
Mów szeptem koniecznie,
bo wrzeszczeć w zamczysku jest bardzo niegrzecznie.
>>
co mają anony na obiadek?
>>
>>53372012
ciepłe placki
>>
>>53371792
>>53371567
http://vocaroo.com/i/s1cKWlmusqMq
your turn swede
>>
>>53372012
nic jak codzień
>>
File: 1445899711265.jpg (52 KB, 333x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445899711265.jpg
52 KB, 333x345
>>53372129
>>
File: Conzpiracy.jpg (84 KB, 640x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Conzpiracy.jpg
84 KB, 640x466
>>53371244
>on wierzy w nadprzyrodzoną moc ludu starej wiary
anonku a tabletki już dzisiaj brałeś?
>>
File: U288AThk5Gzox.jpg (57 KB, 582x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U288AThk5Gzox.jpg
57 KB, 582x183
szykujcie dupe
>>
>>53372235
ja tam w nic nie wierzę, po prostu stwierdzam fakty. nie oceniam, nie krytykuję

widzę natomiast ból dupy
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Mx0xCI1jaUM
>>
>>53372256
ło kurwa
>>
>>53372256
on to ironicznie napisał, prawda?
>>
>>53372012
zupę z chińskiej knajpy
>>
>>53372012
Pizzę z biedry
>>
>>53372235
t. Stefan Michnik
>>
File: 1452189444210.jpg (579 KB, 1360x1098) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452189444210.jpg
579 KB, 1360x1098
>>53372256
RAPEFUGEES NO PASARAN
>>
>>53372012
kurczaka w takiej zajebistej panierce z ziemniakami z masełkiem
>>
>>53372012
kurczak w przyprawach, puree ziemniaczane z koperkiem, papryka, ogórek kiszony, sos, kompot ze sliwek. Livin' the dream
>>
>>53372256
pewnie nitrogliceryna z tabletek na serce
>>
File: 1447866101582.jpg (74 KB, 599x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447866101582.jpg
74 KB, 599x403
>>53372012
Ziemniaki z jajkiem sadzonym.

7/10
>>
Czy tylko ja tak mam ze dzień przed egzaminem nie mogę się uczyć bo nic nie wchodzi już do głowy? ;_; Uczyłem się przez semestr, wszyscy znajomi teraz kują na ostatni moment a ja gram W Wolfensteina...
>>
>>53372577
bo jest taka zasada, że dzień przed zostawiasz sobie na odpoczynek, aby w głowie się ułożyło. nie słyszał? także prawidłowo
>>
>>53372627
niby prawda, wyciszylem chata grupowego żeby nie patrzeć na panujący tam chaos teraz.
>>
Anuncjo, kiedy straciliscie satysfakcję z życia?
>>
>>53372796
Wczoraj po obiedzie jak robiłem spaghetti i wyszło obrzydliwe.
>>
>>53373039
zjadłeś czy wyrzuciłeś?
>>
File: badman frag.png (8 KB, 450x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badman frag.png
8 KB, 450x401
>>53361989
>tug tu nigdy snieg nie pada
>>
>>53372796
nie pamiętam żebym miał
>>
>prawica
>>
>>53373215
>lewica
>>
>>53372796
tak gdzies przedwczoraj o 3 rano
>>
>>53373249
>anarchia
>>
>>53373146
zjadłem połowę bo kupienie składników kosztowało mnie prawie 10 euro... jeszcze mam to w lodówce.
>>
>>53372796
5 lat temu
W sumie nie wiem po co kontynuuję
>>
>>53372012
sniadanie, misiu
>>
>>53373274
daj komuś kogo nie lubisz
>>
>>53373328
obok mieszka starszy pan z rozrusznikiem serca, głupio by było gdyby wykitował po tym.
poza tym on chyba nie je mięsa.
>>
kto wymyslil teledyski i w jakim celu? obejrzalem przed chwila teledysk i w sumie nie mial nic wspolnego z piosenka, mozna by tam cokolwiek podlozyc
>>
>>53373436
żydzi
>>
>>53373436
w celu upchania czymś wizji w tele.
>>
>memica
>>
File: Happy-Sad-Frog-25.jpg (70 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Happy-Sad-Frog-25.jpg
70 KB, 400x388
>moja mameła kiedy Warzecha zajebie Owsiaka na scenie
>>
>>53373436
pierwsze teledyski to była kapela grająca piosenkę, żebyś sobie obczaił jak muzycy wyglądają a potem >>53373472
>>
>>53371792
nostalgłem. pamiętam ten wierszyk z dzieciństwa

>>53372577
trzeba dać głowie czas na poukładanie, jak mówi mój brat z getta >>53372627
>>
byłem na spacerze na starówce, zuchy. z wośpu tylko scena, parę namiotów z grochówką i stragany z odpustowym gównem. zabrakło dwóch jednostek wojska, policji i straży. dzięki, antek
t. krzyżakowo
>>
>>53374197
zjadłbym grochówkę żbsz
>>
>>53374410
tylko bigos żbsz
>>
>>53374410
a ja żurek
>>
>>53374410
a ja schabowego z kiszoną kapustą
>>
>>53374480
w chlebie
>>
>>53374480
a ja pomidorówkę
>>
>>53374049
>>53374076
>>53374197
>>53373823
>>53374519
>>53374540
>>53361989
Anony co wam wyjdzie w tym tescie?
To test psychologiczny - kleksy

http://www.psychologia-spoleczna.pl/motyle/

Co widzicie?
>>
>>53374519
takiego jeszcze nie jadlem ale brzmi niezle
>>
File: 1447342498069.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447342498069.gif
2 MB, 200x200
>>53374410
>>53374453
>>53374480
>>53374494
nie męczcie kurwy jebane!
>>
>>53374556
jana pawla drugiego strzelajacego do rosyjskich dzieci
>>
File: 1292284061092.jpg (425 KB, 1185x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1292284061092.jpg
425 KB, 1185x1280
znowu głodny się robie żbsz
>>
>>53374556
"Twoje odpowiedzi wskazują, że masz silne predyspozycje do alkoholizmu. Prawdopodobnie nawet teraz znajdujesz się pod wpływem alkoholu. Powinieneś zmobilizować swoją wolę, przestać pić i przerzucić się na twarde narkotyki. Badania pokazują, że pozwoli Ci to przeżyć nieznacznie dłużej.
Osoby, które udzielały odpowiedzi podobnych do twoich, zwykle nie są wpuszczane do żadnych barów ponieważ wszczynają bójki jeszcze zanim wypiją pierwszą kolejkę.
Z powodu ograniczeń psychicznych twoje życie będzie pasmem porażek. Istnieje jednak nadzieja, że zabieg lobotomii pozwoli Ci uzyskać pewien wgląd w twoje uczucia i motywacje. Oprócz tego sprawi, że nie będziesz zbyt często pojawiał się w miejscach publicznych, co będzie z korzyścią dla wszystkich."

KURWA
>>
File: żurkurwa.jpg (72 KB, 640x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
żurkurwa.jpg
72 KB, 640x426
>>53374561
polecam zajebiste
>>
>>53374556
>testy plam
>działają
>>
>>53374664
również polecam
>>
>>53374556
>Twoje odpowiedzi mówią mi, że nigdy nie zostaniesz zostawiony sam na sam z moją córką. A ona ma 37 lat. Właściwie to mój syn też nie jest przy tobie całkiem bezpieczny. A teraz znikaj, mam broń i nie będę się wahał jej użyć.
Ludzie, którzy odpowiadali tak jak Ty zwykle mają wyraziste, perwersyjne fantazje seksualne, tak nietypowe, że przeraziłyby ich znajomych z pracy. Pomimo twojego stanu i związanych z nim ograniczeń, pamiętaj, że zawsze możesz znaleźć pracę jako diler narkotyków lub prostytutka, jeżeli naprawdę się postarasz.
Najprawdopodobniej jesteś spod znaku wagi, jak większość beznadziejnych ludzi. Co zaskakujące nie nienawidzisz swoich rodziców, ale zdecydowanie nienawidzisz swoich dziadków - kto wie co to może oznaczać.

tzn. może mam ciekawe fantazje, ale daleko im do syfu, o jakim nieraz słyszę
nie jestem wagą
dziadków nie znałem, babcie szanuję
>>
>>53374556
>Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś całkowicie normalny. Czy zdajesz sobie sprawę, jak rzadkie to jest? Może powinieneś obniżyć standardy i znaleźć sobie jakieś złe zwyczaje, ponieważ ludzie podobni do Ciebie są zwykle skrajnie irytujący dla otoczenia.
Osoby, które udzielały odpowiedzi podobnych do twoich zawsze są zdradzani lub porzucani przez partnerów.
Na dłuższą metę nie ma dla Ciebie żadnej nadziei. Twoje życie nie stanie się nawet odrobinę lepsze, ani w najbliższym czasie, ani w bardziej odległej przyszłości. Twój smutek nie będzie miał żadnego ograniczenia. Depresja i cierpienia psychiczne będą twoimi stałymi towarzyszami.
s-spierdalaj
ale chujowo,bo w połowie przypadków nie było odpowiedzi nawet trochę bliskiej temu co myslałem
>>
>>53374664
zuchy zostawiały chlebek, czy jadły?
>>
File: 1428232647047.jpg (23 KB, 490x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428232647047.jpg
23 KB, 490x480
>>53374556
>Twoje odpowiedzi sugerują, że lubisz przejawiać działania niezdarnie imitujące inteligencję i samokontrolę. To prawdopodobnie skończy się, kiedy tylko znów zaczniesz pić (lada dzień), co będzie dla wszystkich dużą ulgą, bo teraz jesteś nie do zniesienia.
właśnie chlam. baka test desu.
>>
>Powstały w 1921 roku test projekcyjny, składający się z 10 tablic z plamami atramentu, miał badać różnice osobowościowe. Na jego podstawie, teoretycznie można wnioskować nie tylko o różnicach indywidualnych, ale nawet wykorzystywać go klinicznie, jako narzędzie wspomagające w diagnozie zaburzeń. Najcześciej, po analizie testu można było powiedzieć jak osoba badana organizuje sobie wiedzę na temat świata, w jaki sposób przetwarza informacje, jaki preferuje typ myślenia. Współcześnie, niektórzy psychologowie, wykorzystywali nawet test Rorschacha w rekrutacji i ocenie pracowników (Assessment Center i Development Center). Dlaczego teoretycznie? Otóż nie dowiedziono ostatecznie trafności testu i o ile wiemy, że zawsze mierzy to samo, nie zawsze wiemy co dokładnie mierzy.
>>
>>53374949
>Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś całkowicie normalny.
To nie board dla normików
>Na dłuższą metę nie ma dla Ciebie żadnej nadziei.
HEHEHE
> Depresja i cierpienia psychiczne będą twoimi stałymi towarzyszami.
Po odejsciu z 4chana i izolacji od reszty swiata jest to całkiem mozliwe.

DARKNESS
MY
OLD FRIEND
>>
>>53374556
>widzę co innego 2 razy z rzędu i nie ma niczego takiego, nawet bliskiego w odpowiedziach

fajny ''''''''''''''test''''''''''''''''

teraz mam na siłę udawać,że widzę coś z odpowiedzi?
>>
>>53375054
całego nie daje rady ojebać, ale pracuję nad tym
>>
>>53375095
>kiedy tylko znów zaczniesz pić (lada dzień), co będzie dla wszystkich dużą ulgą, bo teraz jesteś nie do zniesienia.
Tu akurat się zgadza, spierdalaj mangozjebie, nikt cie tu nie chce.
>>
File: 1425519269426.jpg (195 KB, 1520x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425519269426.jpg
195 KB, 1520x1080
>>53375205
twoje zdrowie.
>>
poza tym to jak widzę nazwisko goscia to już wiem wszystko o tym tescie
>>
>Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś całkowicie normalny. Czy zdajesz sobie sprawę, jak rzadkie to jest? Może powinieneś obniżyć standardy i znaleźć sobie jakieś złe zwyczaje, ponieważ ludzie podobni do Ciebie są zwykle skrajnie irytujący dla otoczenia.
a zuchy zauważyli, że to część kampanii walczącej z wykorzystywaniem testów rorschacha jako diagnozowania w sprawach sądowych?
>>
teraz wyszło ile tu normików siedzi
>>
A co wam wyszło w Enneagrarmie?
>>
>>53375575
jak zwykle w takich testach znudzil mi sie po polowie i go wylaczylem
>>
>>53374556
podobne testy dają w psychiatryku kek
>>
>>53375387
a zuch wie, ze nie ma doslownie nikogo na swiecie, kto traktuje te testy inaczej niz ciekawostke?
>>
>>53374835
>Najprawdopodobniej jesteś spod znaku wagi, jak większość beznadziejnych ludzi
prycham z klasyfikacji ludzi wg pozycji słońca na tle wymyślonych obrazków
>>
>>53375575
chyba 4w5 plus intp
>>
>>53375857
To samo tutaj
>>
>>53375575
5w4 albo 5w6 nie chce mi się znowu tego robić
>>
>>53375694
teraz już nie, ale dawno temu był brany poważniej. fakt, że zauważano potrzebę badań nad skutecznością, no ale
>There is accumulating evidence that projective techniques can be successfully used in clinical differential diagnosis. Rorschach is one of the most powerful techniques employed for this purpose. The advantage of a projective technique, Especially Rorschach for clinical diagnosis lies in its nonreactive nature and the response-facilitating characteristic for the psychologically and mentally disturbed unresponsive individuals. Even minimum responses of a patient to Rorschach may be interpreted to have some ideas about his mental state. Rorschach can be effectively utilized in our socio-cultural context for a number of reasons (Farooqi. 1987). The incidence of mental illness is presumed to be high in our poor and illiterate population. These persons can not be administered a verbal clinical test. e.g., MMPI for diagnostic purposes. Moreover, in the absence of indigenous criteria and norms for the classification of mentally ill the majority of the clinicians make use of their own clinical experience in diagnosing the illness of a patient. This may lead in considerable number of cases. to erroneous judgments. The use of Rorschach as a diagnostic instrument would be helpful in arriving at a more objective assessment.
>>
Jak wam mija ten wspaniały dzień, zuchy?
>>
>>53376182
>>53376182
>>53376182
Nowa nitka
>>
>>53376209
>setka (You) bo przed limitem
>>
File: black-muslim[1].jpg (13 KB, 432x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
black-muslim[1].jpg
13 KB, 432x287
>>53376256
Za czarno to widzisz.
>>
File: maxresdefault.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
57 KB, 1280x720
>>53375857
>>53375884
Kiedy to się skończy?
>>
>>53375575
nie chciało mi się robić
Thread replies: 309
Thread images: 78
Thread DB ID: 412951[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.