[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 207
Thread images: 58
File: 999.png (349 KB, 390x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
999.png
349 KB, 390x448
ayşegül edişın
>>
first for /neder/
>>
File: 77.png (516 KB, 1082x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77.png
516 KB, 1082x548
>>
File: fadime.jpg (388 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fadime.jpg
388 KB, 1366x768
her ay 300k mülteci fakat girer girmez asimile oluyor. Yakında Süper Güç olacağım.
>>
File: fadime2.jpg (479 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fadime2.jpg
479 KB, 1366x768
>>53314126
Britanyalı isen övün değilsen itaat et.
>>
>>53314033
bugün kapıma bir kadın bir erkek yehova şahidi geldi çok iyi davrandılar yeni dinim olabilir
>>
File: fadime3.jpg (422 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fadime3.jpg
422 KB, 1366x768
>>53314178
Şekellerim Şekellerim... Vatandaşa vergi külfeti yüklemeden kazancı katladım.
>>
File: fadime4.jpg (524 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fadime4.jpg
524 KB, 1366x768
>>53314178
Eşcinsellik dair bütün haklar mevcut fakat ülkeme giren herkes milli benliğe yemin etmek zorunda bu da %60 asimilasyon demek. Sosyal devlet budur
>>
File: fadime5.jpg (489 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fadime5.jpg
489 KB, 1366x768
>>53314239
Bu sırada Tayyip'in Misak-ı Milli sınırlarını geri alması götümü yaktı.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
>>53315623
delet this.
>>
KIZIL DERELILER TÜRKLER
TÜRKLER KIZIL DERELILER
>>
>>53314262
ladder var mıydı bu oyunda atsana bakak
>>
what does this mean ?

" Kız demek yanlış olur bence sonuçta kız diye bir cinsiyet yok. Kadın ve erkek vardır."

does it mean there is no girl gender? i don't get it
>>
>>53316575
''Girls saying wrong to happen to me at the end girl like one sex no. Woman and man are.''
>>
>>53316575
"kadın" is more appropriate than "kız". "kadın" and "erkek" are formal, although it has same meaning with kadın, kız isn't formal.
>>
>>53316714
isn't kiz just girl and kadin woman

what's the deal? is it feminist newspeak shit fake outrage or what?
>>
File: 1416310212771.jpg (83 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416310212771.jpg
83 KB, 480x720
>>53316743
yes
>>
>>53316464
Türkler Kızıl"dere"li mi bilmem ama ben Rize Karadere'liyim.
>>
File: 1393425426680.jpg (6 KB, 222x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393425426680.jpg
6 KB, 222x225
>>53316790
ok so as i understand it, it says there is a man and woman gender, but that there isn't a "girl" gender? strictly speaking it's true, the word "girl" describes a female child, and it is used because it's shorter than saying "female child"

that is some strong level of autism right there
>>
>>53316790
also doesn't erkek mean "boy"? and adam is "man"
>>
>>53316575
girl = immature woman
woman = mature girl

erkek = mature oğlan
oğlan = immature erkek


Erkek and Kadın are more general reference to use.
>>
>>53316987
the person who wrote the sentence is definitely an immature woman, she isn't even a woman yet

so she gets butthurt being called a girl when she's not a woman yet?
>>
>>53316904
"Dire fille ce serait faux puisque y a pas de sexe appelé fille. Y a femelle et mâle"
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oesyag1DK-A
>>
>>53316464
Ayni Küktür cevremin'den olusuyorlar, sonra ayrilmislar.
>>
Kendi bilincligini yasiyorsun, onun icin gercek oldugunu biliyorsun.

Kendiligini baskasinda görüp onun da öyle oldugunu inaniyorsun.

Bir genc adam bilincli, cünkü kendiligini, benligini his ediyor, o hisi yasiyor.
Bir cocuk bilincli, cünkü kendiligini, benligini his ediyor, o hisi yasiyor.
Bir bebek bilincli, cünkü kendiligini, benligini his ediyor, o hisi yasiyor.

Soru: O bilinclik ne zaman basliyor?

Cevap: Tüm uzay bilicnli.
Türk mitolojisinde bulunan bilgi: Her sey ruhlu
>>
az önce bir şey indirdim ve bilgisayarımı sikti attı az kalsın sosyelleşmemek ugruna evimde windows xp professionel cdsini yüklücektim ki aklıma bilgisayarı geri alma fikri geldi ehehehehehehe as kalsın insanlara win 7 cd'in var mı diye sorup ikili konuşmaya girip sosyalleşiyordum.
>>
>>53317030
She is just trying to look smart-ass.
>>
>>53317030
Because "kız" is used for unmarried women. a kız didn't take a cock in her cunt. Like "miss" in english. That makes feminists angry. They think there shouldn't be two words. kadın=woman for every female.

bang her then dump her. she is a useless whore.
>>
>>53314184
turkiye de comarlar dayak atmiyo bunlara?
>>
sübanallah
>>
>>53318239
Sıkıyo amk keriz gibi atlıyon sen de.
>>
>>53318239
hoxam daha bana gelmediler en iyi şekilde çomarlığımı göstericem aynı odtü'nün yıkılıp her yerine cami yapılması kanpanyasında yaptıgım gibi
>>
>>53318542
Yok ulan doğru söylüyor bize de gelmişlerdi. Saygı duyarım diyip geri çeviriyor herkes kimse daha terslemedi bile bu adamları.
>>
File: 1452345566464.jpg (409 KB, 1000x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452345566464.jpg
409 KB, 1000x562
Bizim burdaki çakma hümanistler niye evine Suriyeli almıyor?
>>
>>53318542
be biliyim izmir de filan cuckler rahat birakiyodur deyin dusunuyom
>>
>>53318542
al amına kodugum iyi oku bakiyim bait mi değil mi broşür'ü de hatta siklemedim arka tarafına attırdım ve çöpe attım
>>
>>53318752
Ne diyon şizofren otistik?
>>
File: 20160109_153230.jpg (3 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160109_153230.jpg
3 MB, 2448x3264
>>53318542
resmi atmayı unutmuşum amına koyim çok sinirlendirdin beni
>>
ilk defa açtığım bir başlığın tuttugunu gördüm ehehehe artık /b/'de takılma vakti geldi eghehehehehe
>>
>>53318816
çok garip lan türxiyede napıyo bunlar merak ettim
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CSvFpBOe8eY
bu ermeni çocuklarda çok iyi şarkı yapıyor yavhhhh maşşallah
>>
How come Turkish Airlines is so successful? What is the Turkish secret for making a profitable airline?
>>
File: 1452332017287.jpg (131 KB, 960x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452332017287.jpg
131 KB, 960x562
buralarda gezerken "american communist vs russian communist" diye bi foto görmüştüm sonra da bulamadım. şu an kürtçü komünist boyunsakallı bir orospu çocuğunun götünü acilen yakmam lazım desu elinde o fotodan olan var mı
>>
File: aKgAQGW_700b.jpg (121 KB, 700x992) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aKgAQGW_700b.jpg
121 KB, 700x992
>>53319832
bu mu hocam
>>
File: 1441800107834.jpg (67 KB, 768x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441800107834.jpg
67 KB, 768x663
>>53319894
seni doğuran ananın amına kurban be dönerci ne çabuk buldun
>>
>>
>>53320117
>>
>>53320117
efso

>>53319948
bise degil xocam k*rtcu solcu gotu yakmak icin herseyi yaparim
>>
when the kush finally hits you
>>
>>53317232
Siktir git amk son göç milattan önce 10.000'de o zaman t*rkler atın sikindeki vitamin bile değildi
>>
*kakasını yapıyor*
>>
O artık bir leş
>>
>>
>>53314033
ADANA ADANA
>>
kim burda /dostuozledi/?
>>
File: ape love story.jpg (40 KB, 480x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ape love story.jpg
40 KB, 480x369
>>53320631
>>
>>53320664
orospu anan xd
>>
File: 0001-101.jpg (356 KB, 996x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0001-101.jpg
356 KB, 996x1500
emer miydiniz ayaklarını?
>>
asmr waifunuzu postlayin

https://www.youtube.com/watch?v=DYGc-31mEec
>>
>>53319894
Sol taraftaki komünizm değil, sağdakini ise sadece fundamentalist orospu çocukları savunur.
>>
*bokunu tutamıyorum*
*sıçıyor*
>>
>>53321332
Sol taraftaki komünizm diyen yok xocum. Ama Amerikalı "komünistlerin" -çoğu mixed, Meksikalı veya göçmen olmak üzere- düşünceleri aşağı yukarı böyle.
>>
>>53321664
komunizm senin ananı sikdi
>>
>>53321780
>dünyadaki tüm sınırlar kalksın herkes barış içinde yaşasın kimse ölmesin savaşlar bitsin
>völa höval biz yine de özerkliğimizi alalım ne olur ne olmaz :D:D
>>
nihal ağzınıza tükürse yutarmıydınız?
>>
>>53322129
hayir ama beren saat tukurse yalar yutarim
>>
>>53322096
Kürdüm ama güldüm :D
>>
merhaba beyler

nasilsiniz?
>>
File: 23.png (446 KB, 543x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23.png
446 KB, 543x587
yılann heeee
>>
>>53323729
rihamma agzima tukurse yalar yutarim
>>
File: RihannaSexy.jpg (98 KB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RihannaSexy.jpg
98 KB, 1600x1600
rihanna sabah yediği yumartalı ekmeği akşamında ağzına sıçsa yutar mısın?
>>
>>53323784
yalar yutarim
>>
>>53323729
şu karıyı fransanın k*rdü benzema xikiyor ya böyle hayatı xikiyim
>>
>>53323784
Ben olsam o boku açık arttırmaya çıkarıp milyoner olurdum aq
>>
>>53323885
benzema rihannayi mi sikiyo lan ??

>>53323837
i aint clicking that
>>
>>53323837
wuts dat
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oY45KkhU3eE&index=12&list=LLhtGAQI22W0v5TSktCHiYsQ e yoo zenciler
>>
File: 1449946899042.jpg (46 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449946899042.jpg
46 KB, 640x480
Kurdistan reporting in
>>
>>53323987
günaydın xocam
>>
Hi :DDDDDDDDDD

teach me how to cook good kebab :3

doner kebab is best kebab???
>>
>>53324341
Iskender kebab which is made with döner or çag kebab is the bedt both are delicious in their own way and can't be made by untrained peasants.
>>
>>53324333
sie mq gotumu yakmak icin soyluyon dimi :DDd
>>
File: 888.jpg (116 KB, 500x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
888.jpg
116 KB, 500x473
>>53324341
hahaha sooo funny SLANT EYE
>>
>>53324341
NIPPON #1 DE ARIMASU WA (^-^)
>>
>>53324533
>SLANT EYE
y-you too. baka

>>53324443
>untrained peasants.

can I buy it in tokyo?
>>
File: 8888.png (1 MB, 1430x795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8888.png
1 MB, 1430x795
>>53324466
xocam çok ayıp ettın ama
>>
>>53324341
ching chong ping ling kyoto tokyo goçisoğsama airgato fuji :D:D hayato miyazakasahasosashi :d:d
i think im japanese now
https://www.youtube.com/watch?v=4kzFCuSzv-E
>>
SAYUZ NERUŞİMY RESPUBLİK SVOBODNİH

SPOTİLA NAVEKİ

VELİKAYA RUS!
>>
>>53324771
>i think im japanese now

So desu ka ne?
>>
>>53324629
inanmiyom

t. gotu alev alan otist
>>
>>53324606
Depends if you have a good turkish restaurant there which should be I guess tokyo is a metropolis after all.
>>
>>53324771
why are you so mean to me;_;

I was friendly to you
>>
>>53324887
He's just joking mate as long as you are not a proxy that is :P
>>
>>53324980
>proxy olmadığını ima ediyor

Elbette Nippon kardeşlerimiz tiradimizi ziyaret edebilir, lakin neden sikik çizgi filmlerine 31 çekmek varken buralarda takılsın?
>>
>>53324887
ııh neden mi mean davranıyorum :D:D
>>
>>53325105
>ııh neden mi mean davranıyorum :D:D
no turkish please :DDDDDDD
>>
>>53325149
uhm did you know that 私は200パーセント黒人です?
>>
>>53325149
ııı şey :D
>>
>>53325198
yeah you are 500% black man :3
>>
File: 1446837297138.png (168 KB, 518x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446837297138.png
168 KB, 518x640
>>53325275
i wouldn't say "black man"
https://www.youtube.com/watch?v=JhE88Tp4I6U
>>
Post more köksal baba
https://www.youtube.com/watch?v=SrsmQpMX5bg
>>
>>53325395
not black man this is big monkey
>>
Köksal babanın olmayan sikini yermiydiniz?
>>
>>
>>53325052
Belki cizgi filme 24 saat 31 çekmeyen nipponlularda vardır hocam
>>
türbanlılardan nefret etme sebeplerinden bir kaçı
>>genç türbanlılar sözde dinine uyuyor ama akşamları sevgilileri ile park köşelerinde yiyişiyor.
>>yaşlıları allah kitap deyip dedikodu ve kızları varsa kızlarının başka kişilerle görüştügünü sanıp millete salça oluyor (başıma geldi)
>>kendilerini osmanlı torunu sanıyorlar ki aslında çomarlar ve hiç bir sikim değiller.
>>ülkenin anasını siktiği halde yoboz ve beyinsiz oldukları için akp oy atıyorlar.
>>feminist olanları daha çok ögretmen oluyor ve bu genç nesil için hiç iyi degil
>>kızlarını imam hatiplerde okutuyorlar ki bu genç beyler için homoseksüellige yatkınlık saglıyor ve ortaya 2 , 2.5 milyon kadar köle insan ortaya çıkartıyor.
>>bazıları kapalı olmasına ragmen lüks arabalara biniyor (evet bu benim götümü fena yakıyor)
>>
>>53326203
xocam fena yanmışın eehehe
>>
File: 1451079152902.jpg (132 KB, 700x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451079152902.jpg
132 KB, 700x470
>>53326363
>sırf koca götünü gizlemek için kapanmaları
böyle bir tanıdığım var desu
>>
>>53326203
backtoekşi.jpg
>>
>>53326203
bu gamalistler yemin ediyom egitilemez
>>
https://www.youtube.com/watch?v=M7PnNYOZOF8
bu ne marjinallik xamkiler kesin kamalların çocukları bunlar
>>
>>53327125
off bunlari nasil sikerdim be offf
>>
>>53327239
xocam at biraz cp yaa sizin orda serbest ayip ediyorsun
>>
>>53327319
yok xocam bende cp yok siz atin keyfimiz yerine gelsin
>>
>>53327469
bizim burda yasak xocam polis hemen anamizi sikiyo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=QNdKyrw6WtA

HEBÜNÜZ TERGEDİN BURİYİ ULAN
Bİ TEK BEN VE İZİN VERDİKLERİM YAZACAK
>>
>>53327849
ben yazabilirmiyim?
>>
>>53327986
ARTIK GÖREVİMİ BELÇİKE DEVRETTİM O KİME İZİN VERİRSE O YAZACAK.
O KADAR
>>
File: 643.jpg (78 KB, 630x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
643.jpg
78 KB, 630x320
>>53327239
Simdi siktim götünü dns adresini gerekli mercilere yolladım
>>
>>53319894
>gerçek komunizim bu değil hacum
acınası
>>
File: 1450248269993.gif (604 KB, 420x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450248269993.gif
604 KB, 420x350
yeni KALKTIM AMINA KOYAYIM SAAT 22'DE YATTIM AAAAAAAAAAAAOOOOOOOOAOOOOOOOOOOAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEE
>>
>>53328805
doktora git
>>
O değilde aşağı yukarı 60 70 post var 25 - 30 tanesi benim üstüne üstün thread'ide ben aştım ki ben daha int'de takılmaya başlayalı en fazla 4-5 ay olmuştur harbiden /tr/ bitmiş amınıza koyim sizin.
>>
>>53329322
solcu gavatlar yüzünden bitti
"bakın ne kadar da avrupalıyız anamı bacımı sikin lütfen ben peçete tutarım
t.izm*rli"
>>
>>53329322
nerdeyse 130 post var neyin kafasini yasiyon sen
>>
>>53314126
>>53314178
>>53314205
Hangi oyun bu ?
>>
>>53329483
neyse ne,7 saat önce açılmış eskiden olsa 300'lere dayanırdı ve yeni tirad açılırdı bu saatlerde
tabi sen 2 ay önce gelen kanser olduğun bilmezsin
>>
>>53329641
>tabi sen 2 ay önce gelen kanser olduğun bilmezsin

pku
>>
File: 1451817765592.jpg (29 KB, 568x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451817765592.jpg
29 KB, 568x460
tr ölmüş
>>
>>53321166
Benim gibi birinin izleyip de zevk aldığını bilse hayattan soğurdu sanırım.
https://www.youtube.com/watch?v=wHH0EsywE2I
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uaXm1yuJ_Gw

what's going on here?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=L_sEX4qCXI8

https://www.youtube.com/watch?v=OKVVO1Pvvl8

ded
>>
YETEEEEEEEEEEEEEEEER YETEEEEEEEEEEEEEER YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER AAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA
>>
gercekten /tr/ olmus
>>
File: 1449494361887.jpg (130 KB, 789x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449494361887.jpg
130 KB, 789x346
>>53314126
>>53314178
>>53314205
>>53314239
>>53314262
>victoria ultimate
>>
çişimi yapıp yatıyom ben bye
>>
>>53333045
Terorist olu sayisi 300'u gecmis hocam :D
>>
EFSOĞNE
F
S
O
Ğ
N
E
https://twitter.com/DK13617391/status/676068086546583552
EFSOĞNE
F
S
O
Ğ
N
E
*LLAH RIZASI İÇİN İZLEYİN LAN EFSANE
>>
https://twitter.com/DK13617391/status/676028899814465537
https://twitter.com/DK13617391/status/676028899814465537
>>
>>53335399
>>53335454
efso :DD
>>
>CEXAP
>k*rdo cuckı değil

Ax be...
https://twitter.com/tahresrak/status/677513375077789696
>>
osuruyom osuruyom kokuyu icime aliyom niye bu kadar guzel kokuyo?
>>
https://twitter.com/ankaraucuncu/status/667345705703514112
>>
>>53314033
http://pamelageller.com/2016/01/turkey-sharia-incest-erdgoan-obama.html/
why you are so shit turkey?
>>
>>53338618
are you here for the shitpost or do you actually believe the stuff on that site?

my answer depends on your answer to that question
>>
>>53335339
neden adamı reportladınız?
>>
File: Capture.png (39 KB, 700x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
39 KB, 700x330
Iyi sikmismiyim hocam?
>>
>>53338975
hepimiz reddit accountini biliyoruz zo
>>
>>53338975
*cringes*
>>
>>53339046
>>53339007
abovvv xo

iyi o ciddi account'um degil t.bh


>>53339066
*krnjs*
>>
>>53338129
Bunun attıran versiyonu da vardı ama bulamadım şimdi.
>>
>>53339253
(Yol sormayı kastetmiştim amk hıyar sokmayı seğil) :d
>>
>>53335399
ayıp amına koyayım. allahım eğer karımın oğlunun başına böyle şeyler gelirse, bayılasım geliyor bazen. terbiyesiz herifler
>>
hoxam ben ne zaman milli olucam yaşda gelip geçiyor +22
>>
>>53341555
adres ?
>>
>>53341555
de ayrı ananı siqdim
>>
>>53342040
sikinti yapma kardes siliriz
>>
File: ekşi.png (84 KB, 616x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ekşi.png
84 KB, 616x385
>>53326203
>>
File: cia.jpg (65 KB, 555x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cia.jpg
65 KB, 555x786
>>53342651
>53342560 olup you alamamak
>>
>>53342917
senün üçün :DDDDDD
>>
portakal
orda kal
:DDDDDDDDD
>>
Ciftliler whatsapp statümü belirler
>>
File: wicked k.png (222 KB, 240x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wicked k.png
222 KB, 240x476
>>53342943
sağolun hojum :DD
>>
>>53343174
tarihçiler her şeyi açıklamıyorlar
>>
File: kibariye.jpg (114 KB, 520x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kibariye.jpg
114 KB, 520x347
>>53342560
>>53342917
seni kırar mıyım hiç <3
>>
File: 1450277717287.jpg (152 KB, 1440x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450277717287.jpg
152 KB, 1440x791
10/10
>>
>>53343174
Evde çıplak dolaşmak gibisi yok
>>
>>53343174
'beren saat pastirmali yumurta agziniza tukurse yalar yutarmisiniz?'
>>
>>53343344
KEK
>>
>>53343344
Kontrol ettim
>>
File: MURRICA.jpg (50 KB, 400x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MURRICA.jpg
50 KB, 400x308
>>53343302
>60 piksel çözünürlük
>çok güzel hatun hoxam, on üzerinden on, maşallah
>>
>>53343384
Yap ss al bekliyorum hadi

Kendimden yola çıktım ben de, evde kimse yok üstsüz yatıyorum bugün :d
>>
>>53343517
https://toruchan.org/dmp/src/1451783832742-10.jpg
>>
>>53343550
:D
Teslim edecegimi mi dusundunuz :D
You icin sagol bu arada
Ciftliler whatsappdeki profil resmimi belirler
Soz teslim edecegim bu sefer :p :D
>>
>>53341836
adres İstanbul / Beyoğlu neden sordun?
>>
>>53343711
DECCALIN GOZLERINE BAKMAYIN
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_c7z0F3UUFA

tirada bakınca şu herif aklıma geldi amk
>>
bugün bir altımda oturanlar beni yemeğe davet ettiler ne ara bu kadar marjinal batılı olduk amina koyayım bende işlerimin olduğunu söyleyip gelemiceğim dedim şimdi bim'den aldığım patates ve nugget'ı yapıp ekmek arası yiyicem
>>
File: istop.jpg (62 KB, 720x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
istop.jpg
62 KB, 720x534
>>53343797
>>
>>53343797
Şu an yataktaki hâlimi çekip atayım mı? :D Getirirsem koyarsın yalnız. :D
>>
>>53343956
salla
>>
File: Watanabe-san.jpg (52 KB, 378x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Watanabe-san.jpg
52 KB, 378x564
AAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEEER YETEEEEEEEEEEER AAAAAAAAAAAAAAA AAHHHHHHHHHHHH AAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHAAAAHAHHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>53344444
>pentas
>yeter diye ağlıyor
kıpçak yeter artık
>>
File: 42415613445.jpg (105 KB, 1440x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42415613445.jpg
105 KB, 1440x900
>>53344444
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
>>
File: check em cia.jpg (21 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
check em cia.jpg
21 KB, 472x472
>>53344444
müthiş.
>>
>>53344444
xoydaaaaaaa
>>
File: 1416143962356.jpg (13 KB, 265x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416143962356.jpg
13 KB, 265x265
>>53344444
>>53345666
>>
Congrats, fatmagul is better than most of the recent brazilian novela.
>>
beyler, bar acsam tutarmi?
>>
File: eenggg.jpg (290 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eenggg.jpg
290 KB, 1920x1200
>>53345981
>fatmagul

would you eat it if she would spit her kebab in your mouth ?
>>
>>53346073

I rather kebab than hue, so, idgf
>>
>>53343711

kem
mel
>>
>>53346073
2cute
would cuddle
>>
File: image.jpg (67 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
67 KB, 640x960
>>53347244
;____;
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qSAXVdIj6jY

mötörhedin şeysi ölmüş onun cenaze şeysi canlı şey
ne anlatoyolarsa tercüme edün ben az anlıyom
>>
>>53347453
Oçun biri mod musun diye sormuştu ben de hayır dedim ve kim olduğumu söyledim sonra uçurdu
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xfbxCsFS09U&
>>
anladığım kadarıyla bir öğretmen çocuklar ölmesin demiş ve rezalet olmuş.

tamam lan saçın tüm pisliğinizi çocuklar ölsün gebersin bebek filan dinlemeyin sıçın içinizde ne var ne yok. bunu alkışlayın kurtulalım rezaletten hadi.
>>
>>53343302
bu kim
>>
Saati yine 3 yaptık mk iyi mi
Güya ders çalışmak için erken kalkıcaktım

https://www.youtube.com/watch?v=mva8XGtN16A
Bu kıza sonsuza kadar sarılabilirim, ayrıca waifum ilan ettiğim için videoyu benim dışımda izleyip de zevk alan herkesin anasına sokam sikem.
>>
>>53350144
Guzel asmr waifu secmisin hocam
>>
>>53350144
of efso karı
>>
>>53350144
xocam bir bu bir de softannapl hnnnnng
>>
>>53349809
tanrıçamız
>>53344735
>>53343550
Thread replies: 207
Thread images: 58
Thread DB ID: 405299[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.