[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 370
Thread images: 109
File: 1378751673092.jpg (443 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378751673092.jpg
443 KB, 1000x1000
BARE-utgaven

http://www.dagbladet.no/2016/01/09/sport/intergering/innandringsjenter_i_idrett/handballjentene/fotballjentene/42614562/
>>
File: 1452324458871.jpg (28 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452324458871.jpg
28 KB, 327x316
Norway? More like NorGAY.
>>
>>53312202
>ESTEN O. SÆTHER

Notert
>>
File: håndball.jpg (102 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
håndball.jpg
102 KB, 960x960
1 år gammel artikkel med samme budskap
http://www.vg.no/sport/haandball/haandball-em-kvinner-2014/et-litt-for-hvitt-landslag/a/23356130/
>>
File: dagbladet.jpg (130 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dagbladet.jpg
130 KB, 717x960
fagbook-siden til politisk ukorrekt norge har mye kreft, men de har noen gullkorn også
>>
>>53312214
Fat
>>
Vad för godis ska ni köpa idag?
>>
>>53313989

SÆD
>>
>>53313989
Epler og gulrotter :)
>>
>>53313989
Ol
>>
>>53313989
Tenker jeg kjorer på med en flaske Jäger så jeg glemmer hvor jævlig alt egentlig er.
>>
Herregud...


http://www.dagbladet.no/2016/01/09/sport/intergering/innandringsjenter_i_idrett/handballjentene/fotballjentene/42614562/
>>
>>53314044
Få deg en jævla jobb da vel?
>>
>>53314120
Sa jeg at jeg ikke jobbet?
>>
File: cocaine.jpg (50 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cocaine.jpg
50 KB, 600x400
>>53314103
>Verdensmesterne våre jubler etter nok en suksess. Det skjer uten hjelp fra den raskt voksende andelen minoritetsjenter.

>Uten flere minoritetskvinner i idretten, får vi svakere landslag

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance
>>
>>53314103
Vedder på at kronikkforfatteren satt og nappet den lille loken sin mens han skrev det
>>
>>53314103
>intergering
>>
>>53314256
Får lyst til å kverke den journalisten. Greit nok med fotballen, men hvordan får han det for seg at det er grunnet den norske rasen? Er han en rasist eller noe sånt? Hater han nordmenn? De beste spillerne i landet skal få plass på landslaget uansett, og en kan ikke drive å velge bort raser fordi det ser "bedre ut" med litt flere brune der.
>>
>>53314157
Hva er det som er fælt i livet ditt da?
>>
>>53314470

Jeg har kjenpeliten tiss ;;;;____;;;;;;
>>
File: golden lel.jpg (298 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
golden lel.jpg
298 KB, 1462x1462
>>53314451
>Sæther er trener for landslaget i futsal
han får holde kjeft inntil han er involvert i ekte sport
>>
>Vært på polet og kjopt 3 litern
>Lasagne i micro'n
>Rune Factory oppe og går
Da er det på tide å starte
>>
Godmorgen gutta. Noen som har forslag til et bra gratis virusprogram?

>hamburger er "smorbrod" i captcha
>>
>>53314685
Ikke se på porno eller stjele filmer og spill funker ganske bra
>>
>>53314685
AVG, brukt det i alle år
>>
File: image.jpg (315 KB, 1600x1569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
315 KB, 1600x1569
Ingvild er en sotpai
>>
File: Rullestolhåndball.jpg (2 MB, 2969x1837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rullestolhåndball.jpg
2 MB, 2969x1837
>dfn ingen sot håndballjv
>>
>>53314685
>>53315530
stotter AVG fåvæ, anbefales på det varmeste, også brukt det i alle år
>>
File: Ida Njåtun.jpg (110 KB, 1000x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ida Njåtun.jpg
110 KB, 1000x564
http://www.nrk.no/sport/ida-njatun-vant-500-meter-1.12741367

Heia Noreg!
>>
File: pepeblues.jpg (27 KB, 402x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepeblues.jpg
27 KB, 402x402
>>53317465

>Hun vil aldri sitte på ansiktet ditt og knuse deg med de muskulose lårene hennes når det går for henne
>>
File: dem legs.jpg (71 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dem legs.jpg
71 KB, 640x640
>>53318138
Muskel-lǿse lår > muskulǿse lår fåvæ.
>>
>>53318344
Takk herr Skjelett.
>>
Sundby, Krogh, Tǿnseth og Northug i tet.

Kan vi håpe på helnorsk pall i dag?
>>
>>53318138
En mann etter mitt eget hjerte
>>
https://www.youtube.com/watch?v=F_CtADZ0u1c
Det her gutter, er seriost undervurdert og basert.
>>
sundby fåvhæ
>>
>>53312394
>>53314103
Håndballspillere i oppveksten er på så hoyt nivå, og så trangsynte at det er greit at man ikke blir med.
>>
>>53320029
Sundby er en manlet fåvæ.
>>
File: 1450621621573.png (214 KB, 617x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450621621573.png
214 KB, 617x514
Hvem /sortmetall/ her
https://www.youtube.com/watch?v=_fJEChEYhZg
>>
>>53320123
>engelsk
ignorert
>>
>>53320155
Hva er "manlet" på norsk?
>>
>>53320125
Ingen intelligente mennesker. Sannsynligvis bare du og et par andre.
>>
>>53320170
Hanrei, gnom, hottentott.
>>
>>53320170
mannling
>>
>>53320218
>utvanner hanrei enda mer
>>
MJS er så klart en dverg. Du ser det på utholdenheten, viljestyrken og skjegget.
>>
>>53320285
>Impliserer at kortvokste menn klarer å tilfredstille sin hustru

Jeg utfordrer deg til rævkrok for å legge striden til ro.
>>
>>53320461
Lǿsningen er å finne en jv (etter hvert hustru) som er så lav at hun må legge hodet bakover når hun snakker med deg.
>>
File: tipp.gif (47 KB, 153x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tipp.gif
47 KB, 153x200
>>53320201
>t. en som horer på intelligent musikk for intelligente menn som meg selv
>>
>>53321963
Intelligent musikk må være fantastisk. Hva synger de om, egentlig? Synger de om matematikk og fysikk? Hvordan er astronomi-visa på norsk, egentlig?
>>
>>53321963
Nei, jeg hǿrer bare på megmeg-musikk.

https://www.youtube.com/watch?v=VBI8TQXi--M
>>
>>53320029
wannabe northug
>>
>>53322554
se >>53320155
>>
File: pepe.jpg (7 KB, 200x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
7 KB, 200x195
>>53322059
https://en.wikipedia.org/wiki/Math_rock
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathcore
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MkIE1cjOFF4

en velfortjent hyllest
>>
File: 1449858111262.png (893 KB, 1664x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449858111262.png
893 KB, 1664x960
Laddar de norska jäntorna upp till nästa längdåknings-slop?
>>
>>53325378
Ja!
>>
File: swedish_skiing.png (3 MB, 1776x1364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedish_skiing.png
3 MB, 1776x1364
>>53325378
>>
Tenkte skaffe meg et nytt mastercard, er Norwegian sitt noe bra om jeg flyr nå og da?
>>
Hvem /serpåVMiSmite/ her?
>>
Jeg og jv-en skal se på Idrettsgallaen i kveld, med pizza og cola. Skikkelig laurdagsstemning.

Hvem tror dere vinner de ulike prisene?
>>
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/romania/massedemonstrasjoner-mot-norsk-barnevern-i-19-land/a/23593260/


HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE
>>
File: 1428887147908.jpg (76 KB, 1162x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428887147908.jpg
76 KB, 1162x896
>>53327934
>>
>>53327933
vil du dele jv-en med meg
>>
>>53327934
Minner meg om når jeg så masse plakater på den norske ambassaden i Tsjekkia.
>>
>>53328014
Nei, hva skal vi med en halv jv hver? Det er nok best at jeg har hele henne for meg selv.
>>
>>53328055
Dette er noe av den beste underholdningen som finnes spor du meg. Skitne barnemishandlere som syter.
>>
File: cider.png (398 KB, 1120x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cider.png
398 KB, 1120x722
Pærecider fåvæ
>>
>>53327934
Er Norge virkelig det eneste landet der barnevernet gjör jobben sin? Jaja, får se hvordan staten svarer på denne.
>>
>>53327933
>beste kvinnelige funksjonshemmede utöver

Se opp, rullerunkere.
>>
File: blini5.jpg (72 KB, 604x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blini5.jpg
72 KB, 604x402
>Se noen er online på fjesbok
>Si en ting til de
>Offline
N-nei vel
>>
>>53328620
Nei, tror ikke det. Myndighetene i vestlige land med lignende standard har sikkert god forståelse for hvordan barnevernet jobber. Dette virker mer som en kampanje bestående av utenforstående amober som kjoper historien som er mekket sammen av familiens stottespillere. Tror ikke det får noe hoyere politisk oppmerksomhet enn ved de forskjellige ambassadene fåvæ.
>>
where can i find a qt, white pure racist norwegian girl who wants lots of babies in norway lads?
>>
>>53328405
vil du bli min jv
>>
>>53328834
Bare om du liker hårete mannfolk som egentlig liker kvinnfolk.
>>
>>53328827
sorry, we only have blue haired british cam girls
>>
>>53328827
Er det deg, Norgeboo?
>>
>>53312202
>Marta Tomac
>Amanda Kurtović
>etnisk norske
Selvsagt er det bare negerne som skal telles med
>>
Runna undertyr for förste gang i går, jeg trodde det var oppskrytt indietull, der tok jeg feil, et av de beste spillene jeg noen gang har spilt fåvæ.
Musikken er noe av det beste.
https://www.youtube.com/watch?v=mqzBv3FYpr0

Anbefales.
>>
Mer som /normietråden/, er jo faen ingen her.
>>
>>53329852
Nyttårsforsettet til halve Norgetråden var å slutte å breve her, de kommer snart tilbake.
>>
>>53329852
Skal du aldri holde kjeft om det normiedrittet ditt?
>>
>>53327934
Jeg er litt redd for at venstresiden skal sympatisere med dem for så å gjore en stor sak ut av det her til lands også.
>>
>>53329600
jeg likte spillet men synes fremdeles det er oppskrytt. det begynte bra men mot slutten ble det tåpelig overdramatisk fåvæ.
>>
KollegaAnon3 rapporterer

https://www.youtube.com/watch?v=boNRVXR7bqg
>>
>>53330234
Likte sluttpartiet best fåvæ, når jeg först kom til rundt hotland så kunne jeg ikke legge fra meg spillet.
Jeg spilte först pasifist, så etter blomsten tok jeg "true pacifist".
Hvordan spilte du?
>>
>>53329600
Spilte det selv litt etter at det kom ut, og jeg syntes helt ærlig det fortsatt for det meste er oppskrytt indietull. Musikken er heller ikke så orgasmisk som alle mener, og ironisk nok syntes jeg et av de mer mislikte sangene er av de bedre i spillet. Minner meg litt om Yoshi's Island.
https://www.youtube.com/watch?v=H4wptBuM6zs
>>
>>53330438
Har du spilt hele spillet?
Det er et absolutt must.
>>
>>53330420
ironisk, jeg syntes at fra og med hotland så ble spillet kjedeligere og kjedeligere. jeg spilte bare en gang pacifist, gadd ikke mer fåvæ

men jeg er enig at soundtracken, selv om det irriterer meg litt hvor ujevn i stil den er, er veldig bra. min favoritt (forovrig også min favorittkarakter): https://www.youtube.com/watch?v=N1-RyLUQUrA
>>
>>53330479
Spilte helt til jeg hadde fullfört pacifist run i alle fall, og tenkte det var nok. Er ikke så keen på dataspill nå til dags uansett, men kanskje jeg går tilbake til det en eller annen gang i fremtiden igjen.
>>
>Robert Mellom Bakkarogberg
kjeks
>>
>>53331123
googlet det
topp kjeks
>>
File: johaugfeels.png (50 KB, 996x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
johaugfeels.png
50 KB, 996x1194
>dfn en ateistisk 8/10 tyrisk sotnos florter med en 5/10 norgekar som deg, og du vet at du ikke burde involvere deg med semi-sandnegere
>>
>>53331775
tyrkisk*
>>
>>53331775
>dfn ingen tyrkisk styrkelǿfterjv
>>
>>53331775
En sunn tvil
>>
>>53331897
Det virker som hun er norgeboo, men uansett ikke bra for norge å få inn enda flere av disse folkene. Ikke at jeg ville valgt å være den dusten som importerte en jv uansett. Det ville vært fristende å besoke henne dog. Har flortet med meg i to uker nå, og virker som om interessen hennes oker hele tiden. Skummelt for en fyr som meg fåvæ. Har hele tiden lurt på om det er noe svindel bak det hele, men virker ikke slik, og det er enda mer skummelt.
>>
>>53313989

Cheez Doodles
>>
>>53332097
Hvis hun bare er semi-sandneger vil barna deres bli så godt som hvite. Kjǿr på.
>>
>>53332097
Bedre å importere en Tyrker enn en Thai.
Kos deg anonsen.
>>
File: roon roon.jpg (54 KB, 634x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roon roon.jpg
54 KB, 634x468
>>53313989
Öl cider og sörlandschips
>>
>>53332211
>>53332322
Alle familiemedlemmene mine har ekstremt fine blå oyne som bor bevares.

Dessuten, hvis du importerer en jv som er så mye penere enn deg selv, så vil du ende opp med et knust hjerte etter hvert uansett.
>>
>>53332444
Er fortsatt en sjangse for at barna får blå oyne anon.
Å hvem bryr seg egentlig så lenge du er lykkelig anonsen?
>>
>>53332444
>jv som er så mye penere enn deg selv, så vil du ende opp med et knust hjerte etter hvert uansett.

dette er sant
>>
File: earthbound.png (406 KB, 970x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
earthbound.png
406 KB, 970x546
Spiller igjennom Earthbound for förste gang fåvæ gutta
>>
jeg vil rimme rimmen
>>
Hva er opp gutta? Sitter her og spiser start kjeks og drikker cola. Forste gangen jeg ikke drekker på en lordag på så lenge jeg kan huske.
>>
>>53333081
Da var det på tide at du lot være, faktisk.
>>
>>53333081
Start kjeks
>kjeks
>>
>>53332939
Skulle ha started med den fan-oversatte versjonen av Mother 1 til GBA fåvæ. Man nyter serien mye mer ved å ta den i kronologisk rekkefolge, for selv om spillene teknisk sett ikke er (helt) lenket sammen, så har de mange referanser til hverandre.
>>
>>53333081
Glaner AGDQ nå er det Mario Kart 8 speedrun på gang.
>>
>>53333253
Finnes det en fan versjon av Mother 3 også?
Er ikke Mother 1 et famicom spill da?
>>
>>53333333

Sikkert en svenske.
>>
Gutta. GUTTA! HUN ER SINGEL!!!!!!11111!!!!!!1111!!!!111111
>>
File: sheev.png (119 KB, 359x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sheev.png
119 KB, 359x291
>>53333512
Mindre sjangse for at hun reproduserer
Bra
>>
>>53333512
Er så lei av at hun får så mye oppmerksomhet.
Hun er en norsk versjon av the kardashians.
Klassisk TV2 kjendis dyrking.
>>
>>53333081
drikker tuborg fåvæ
>>
File: 1441561709198.jpg (60 KB, 598x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441561709198.jpg
60 KB, 598x522
>>53333940
Jeg oxo
Skal vi ta hverandre på tissen?
>>
>>53334143
hvis du er i trondheim er jeg klar når som helst
>>
>>53333602
Dette fåvæ.

Faen for et blåst kvinnfolk.

Håper ikke ho representerer majoriteten av norske moyer.
>>
>>53333329
Joda, den originale Mother 1 er til Famicom, og teknisk sett NES også, men det ble aldri lansert inntil nylig på Wii U VC. Denne oversettelsen er uheldigvis ganske dårlig, og fylt med sensur. Det kom en port av Mother 1 og 2 til GBA, kalt Mother 1 + 2 i hvor det förste spillet fikk en fan-oversettelse. Det ble også lagt til en handicap i denne versjonen som gjör spillet litt enklere, for NES-versjonen er overdrevent vanskelig. Mother 3 er også oversatt, og mange foretrekker det over Earthbound.
>>
File: blini8.png (511 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blini8.png
511 KB, 1280x800
>>53334183
Jeg bor i Trondheim, har du jentetiss?
>>
Ingenting slår en kopp med deilig varm kaffe.
>>
>>53314676
>är för bakfull för att handla lasagne
Skjut mig.
>>
http://strawpoll.me/6492665
>>
>>53334556
nei, men tissen min er likevel veldig feminin
>>
>De aller fleste kompisene dine har dame
>Til og med de særeste raringene
>>
File: 1449249240757.jpg (49 KB, 850x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449249240757.jpg
49 KB, 850x400
>>53335573
>han har ikke allerede akseptert et liv uten en jv
>>
Korleis går det samband rekrutt?
>>
File: 1432507911545.gif (1 MB, 560x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432507911545.gif
1 MB, 560x460
>>53335573
jvdf

Jeg suger på livet ass.
>>
Hvordan gjor jeg tinder?
>>
File: 2287292.jpg (111 KB, 990x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2287292.jpg
111 KB, 990x659
Joda, han tok visst den også.
>>
>>53335573
Jkdf fåvæ
>>
File: Zucca.png (2 MB, 1960x1439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zucca.png
2 MB, 1960x1439
Ser og höres ut som en narkis fåvæ
>>
File: dfn ingen pris.jpg (35 KB, 765x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfn ingen pris.jpg
35 KB, 765x479
>>
Jeg presentere meg mitt navn er Henri. Jeg onsker å gjore det bra i livet mitt.
Være elsket, være vakker og tjene penger. Kan være spesielt intelligent. Men for alt det jeg ville ha til å jobbe full tid. Jeg er en sanger, synger jeg for mine venner. Jeg onsker å gjore hits og det fungerer godt.
>>
>>53340158
Brev öreflippen din
>>
>>53340369
Brev forhuden din
>>
>>53341035
Du först, pusegutt.
>>
>>53335888
Ikke vær deg selv
>>
File: Todays tasks.jpg (50 KB, 712x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Todays tasks.jpg
50 KB, 712x528
Kjeder pikken av meg fåvæ.
>>
>>53341686
se en film

ser sicario, solid så langt
>>
File: troi.webm (811 KB, 672x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
troi.webm
811 KB, 672x752
>dfn ingen verdensrom jv
>>
>>53313989
>Glemte å kjöpe lördagsgodteri
>23:30

Bare knull dritten min.
>>
Död tråd
Hvil i biter
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qSAXVdIj6jY
>>
>>53344770
Fikk han aids of spades?
>>
File: pablo.jpg (110 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pablo.jpg
110 KB, 1280x720
Har dere sett Narcos?
Meget bra serie fåvæ.
>>
>>53344974
Hei 2015
>>
>>53343020
jada, absolutt verdt å se denne, gutta
>>
>>53344974
Ja.

Narcos er ut.
De kule gutta ser på Making a murder (og anime).
>>
Nå er jeg lei av at folk tagger personer i kommentarfeltet på facebook!

>:(
>>
Heia fra bodo. Ka gjor folket i denne tråden denne natta? Sov dokker kanskje?
>>
>>53349196
Ja fy faen hvor synd det er i deg, hvordan våger folk å gi deg oppmerksomhet og tenke på deg?
Er jo rene holocoaust.
>>
@53349196
>han bruker fortsatt fjesboka i dette herrens år 2016

>>53349214
god kveld, felles BÅDÅDDJO-væring

drikker og dritbrever, hva ellers skal man gjǿre en lǿrdagskveld. men går nok å legger meg snart, fåvæ
>>
>>53349404
Ja, tror nok jeg også skal legge meg om ikke alt for lenge.
>>
>>53349292
Ingen som tagger meg, men vil jo lese kommentarene men går jo ikke det når kommentarfeltet er fylt med TAGGING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53348776

Akkurat sett de tre forste episodene av making a murder sjol. Fy faen så jævlig droyt. Anbefales!
>>
>>53330438
https://www.youtube.com/watch?v=gvZV_rJQFeI
Dette er den beste sangen, dermed basta.
>>
Namnam sa mann
>>
>>53349983
Husk at det er ganske biased (har vi et godt norsk ord for "biased"?)
>>
>>53351110
Partisk eller subjektivt kan vel passe
>>
File: microbrew.jpg (24 KB, 360x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
microbrew.jpg
24 KB, 360x306
>>53351035
muh microbrews
>>53351110
Partisk din uleste dritt.
>>
>>53349404
Det er kun de som ikke har et sosialt nettverk eller venner å snakke med som ikke bruker facebook.

Trist du fåvæ
>>
File: tem.gif (278 KB, 117x112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tem.gif
278 KB, 117x112
>>53350693
Tem en bESt
>>
Alle hater oss :(
>>
>>53351897
>:(
Jeg også
>>
>>53351897
Bare ost europa som er litt rompesåre det er alt.
>>
Filmtips gutta?
>>
>>53352014
Miffo. Svensk drama fra tidlig 2000-tall.
>>
bra tindertips: vær en jævla idiott
>>
Bömp
Faen altså, tråden holder på å dö allerede på 170 brev, og /scandi/ / /nordic/ måtte dö for dette?
>>
>>53354403
Jeg blir full av 4 halvlitere
>>
File: Step up senpai.jpg (251 KB, 1000x1370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Step up senpai.jpg
251 KB, 1000x1370
>>53354520
Jeg har drukket 7 halvlitere.
>>
>>53354520
>>53354682
>uironisk bruke "halvliter" som måleenhet
SI-enheten for volum er kubikkmeter, og det vet dere godt.
>>
File: autism pro.png (35 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autism pro.png
35 KB, 700x700
>>53354745
t. asperger barbosa
>>
>>53354745
*tipper samelua*
>>
>>53354777
Slike insinuasjoner vil jeg ha meg frabedt.

Fine sifre, forresten.
>>
File: 1433288391516.jpg (131 KB, 333x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433288391516.jpg
131 KB, 333x500
>>53354843
*tippar sameluvmössa*
>>
Hej, Norgetråden :3
Saknar ni mig?
>>
File: bob.png (3 KB, 148x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bob.png
3 KB, 148x212
>>53355200
>>53355220
h-hej
>>
>>53355220
>dfn ingen brasiliansk jv
>>
>>53355220
Hvem faen er du..?
>>
File: fuktigtjagjag.jpg (180 KB, 478x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuktigtjagjag.jpg
180 KB, 478x798
>>53355285
Varför dör eran tråd favä?
>>
>>53355285
:3

>>53355291
jvdk

>>53355301
Brassen som brukade breva här några månader sedan
>>
>gutta spiller ikke PR
>>
>>53355370
Hva er PR?
>>
>>53355358
Ok. Men kan du drite i trip?
>>
>>53355328
Folk er ute og normer seg, eller så sover de.
Vi er for få postere fåvæ, det vi trenger er å bytte ut /norgetråden/ med en tråd for hele skandinavia.
>>
File: 14402108312.jpg (51 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14402108312.jpg
51 KB, 1280x720
Laddar de norska jäntorna upp till nästa längdåknings-slop?
>>
>>53355427
/skandi/ har ju brevats innan. Vi svenskar sitter ju och trycker i vår egen tråd också.
>>
>>53355391
Project Reality, FPS for voksne. Litt seigt å sette seg inn i, men jeg kan bistå med opplæring dersom det er av interesse
>>
File: ?.png (37 KB, 201x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
?.png
37 KB, 201x337
>>53355418
Varför?
>>
>>53355489
Janteloven fåvæ
>>
Hvem av disse hadde vunnet i en lightsaber-duell?
>>
>>53355328
/mämmi/ er nesten like treg, og Finland har vel minst tredobbelt så mange brevere. Norge er det minste landet som har en daglig tråd på /int/, så er overrasket over at vi holdt ut såpass lenge.
>>
>>53355583
Dette. Kan ikke ha oppmerksomhetshorer i vår rene tråd.
>>
>>53355616
Det er naturligvis takket være rullestolbrevingen og våre andre fremragende Norgetrådmegmeger.
>>
>>53355603
Den som liknar Sheev mest
>>
File: palpatine.png (6 KB, 358x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
palpatine.png
6 KB, 358x291
>>53355693
>/
>>
>>53355693
Det er nok kong Harald.
Noen fotobutikk Harlad om til Sheev fra Star Wars.
>>
>>53355623
>>53355616
>>53355660

Bara breva i sverigetråden? Vi förstår varann perfekt ändå.
>>
>>53355762

Jeg håper rullestoler er forbudt i Sverigetråden.
>>
File: 1451557094417.jpg (137 KB, 675x809) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451557094417.jpg
137 KB, 675x809
Are the swedes here?
>>
>>53355220
Fuck you.

>>53355301
He just ruined Sverigetråden.
>>
File: 1413533962571.jpg (55 KB, 296x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413533962571.jpg
55 KB, 296x426
Lader de norske gutterna op til neste rasekrige, då vi må befria, rense og ena norden vår?
>>
>>53355762
>>53355879
>>53355886
Mot finnarna grabbar!
>>
>>53355835
Vi har en autist som brevar fedoror till precis varenda brev och en massa brasilianare som brevar hanrejporr. En brasilianare som tror vi gillar honom också.
>>
>>53355835
>dkn ingen rullstolfv Xdddd

>>53355879
Det är inte mitt fel, din jävla idiot. De såg min flagga och kom till din tråd
>>
>>53355858
Apor är inte välkomna
>>
File: 1447859745381.jpg (39 KB, 296x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447859745381.jpg
39 KB, 296x315
>>53355886
Har ingenting i mot folk av forskjellig rase.
Har noe i mot islam da men, når de pröver seg på kalifat skal jeg være klar.
>>
>>53355914
Sluta räda favä. Låt dem vara ifred.
>>
File: 1422931408211.jpg (168 KB, 605x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422931408211.jpg
168 KB, 605x807
Are norwegians as good at qtposting as swedes?
Post some qts, lads.

>>53355934
That's very rude.
>>
>>53355965
Så lenge de holder seg i sine land, så ja.
>>
>första brevet är mer än 12 timmar gammalt
vafan
stega upp nu
>>
>>53355933
Du ska inte vara i vår tråd från första början så det är visst ditt fel.
>>
File: 1449212542024.png (48 KB, 400x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449212542024.png
48 KB, 400x389
>>53355945
>Har ingenting i mot folk av forskjellig rase.
>>
>>53355965
Fåvæ, så er de det. Norge er hovedsaklig et kristent land om vi skal snakke religion, og de assimilerer mye bedre om de deler våre syn og tradisjoner.
>>
Hva synes svenskene om denne klassikeren?
https://www.youtube.com/watch?v=rbhj54prNkE
>>
>>53356108
Nei, selfölgelig ikke.
>>
File: 1450888346656.png (7 KB, 498x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450888346656.png
7 KB, 498x450
>norrmännen är antijihadister till kuckar som gärna ser negrer och sandnegrer i sitt land så länge de "anpassar" sig
>>
File: Dagens søtpai.jpg (34 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dagens søtpai.jpg
34 KB, 540x540
>>53355995
Hun tǿmte meg for 450 milliliter på fredag.
>>
>>53356021
>hurr durr vår tråd DDDD:
Det här brädet är för att prata om och utbyta information om kulturer
Sluta din autism och ta det lugnt
>>
>>53356059
Helt rätt, hell seger.
>>
>>53356184
Riktigt grisvidrigt.
>>
File: TdS.jpg (96 KB, 978x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TdS.jpg
96 KB, 978x636
>>53355454
Selvsagt

https://youtu.be/BZZGkokZ0E0
>>
Norska flaggan har fina färger favä
>>
File: Lahlum.jpg (106 KB, 978x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lahlum.jpg
106 KB, 978x649
>>53356240
>>
File: 1423756534573.jpg (126 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423756534573.jpg
126 KB, 720x1280
The gays invaded /SvT/, lads. I'm staying here now.
>>53356185
Very cute.
>>
File: 1447156215572.jpg (262 KB, 2710x3656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447156215572.jpg
262 KB, 2710x3656
>dkn det finns folk i den här tråden som tror att den här mannen gjorde någonting fel
>>
File: images.jpg (8 KB, 255x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
8 KB, 255x198
>>53356240
Quisling er ikke særlig populær her til lands, Sven.
>>
File: 1.jpg (686 KB, 1094x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
686 KB, 1094x1600
>>
Prumpemannen til unnsetning. Hvor mange prumper har trådens brevere prumpet hittil i natt, hvis dere skulle gjette? Spor for en prumpevenn.

*prump*
>>
>>53356347

Gå tilbake til barnehagen med den prumpinga di.
>>
>>53356185
Estimerar du nu eller mätte du?
>>
File: 2.jpg (257 KB, 1280x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
257 KB, 1280x869
>>
>>53356347
Drep deg selv
>>
>>53356375
>>53356344
>>53356311
Sluta favä.
>>
>>53355995
Her er et representativt utvalg av nordnorske jenter fǿdt fǿrst på nittitallet.
>>
lager en helvetes kjottgryte i dette veldige oyeblikk gutta, fyllesyke må stå opp tidligere for å ta innersvingen på meg haha
>>
File: 1450732098059.jpg (920 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450732098059.jpg
920 KB, 2048x1365
Vad tycker ni?
>>
File: 978x.jpg (91 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x.jpg
91 KB, 978x550
Hvorfor er hun så perfekt?
>>
File: 1450048438446.jpg (375 KB, 1639x1199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450048438446.jpg
375 KB, 1639x1199
>>53356347
*Ppprrrrrpppprrrrssfffffttttttt*

Oj förlåt, tihiii <3
>>
>>53356373
Hun jobber i blodbanken, så tallet burde være ganske presist.
>>
File: 1436779714768.jpg (178 KB, 480x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436779714768.jpg
178 KB, 480x639
>>53356401
Oh wow, for real? If that's the average girl there you guys are super lucky.
>>
>>53356401
har bennern fåvæ
>>
>>53356364
>>53356378

Ikke vær så prumpne, da.

>>53356438

Prumpete av deg.

*prump*
>>
File: 1398472986028.jpg (66 KB, 476x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398472986028.jpg
66 KB, 476x717
>>53356406
>Uironisk være hanrei til tyskerjævlene
>>
>>53356428
Bildefilter med ansiktsgjenkjenning når?
>>
>>53356428
Stenful min man
>>
File: KdGcp50[1].png (207 KB, 467x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KdGcp50[1].png
207 KB, 467x458
>>53356240
>>
>>53356427
Liker hun ytterst til venstre fåvæ
>>
File: 1429397016796.png (989 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429397016796.png
989 KB, 1280x720
^-^
>>
>>53356512
>>
>>53356504
Hva i huleste er det du snakker om?
NS var dukkepartiet til Tyskland.
>>
>>53355995
>>53356459
>>53356538
>>
>>53356401
Dæven, hun i midten ligna skikkelig på tremeningen min.
>>
>>53354257
Brassarna har lämnat. Tack för lånet bröder.
>>
HVORFOR FAEN ER DET SKITNE SVENSKER I MIN NORGETRÅD REEEEEEE
>>
>>53356559
Jaha,

Ses, norgebröder!
>>
>>53356558
Si meg, hva heter tremenningen din?
>>
>>53356512

Hvilken side er dette?
>>
File: thick.jpg (388 KB, 1024x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thick.jpg
388 KB, 1024x679
Brev tykk
>>
>>53356577
Cecilie
>>
>>53356604
http://faces.ethz.ch/
>>
>>53356633

Min kukk er i verdensrommet.
>>
>>53356666
Da er det ikke henne. Kjempefine sifre, forresten.
>>
>>53356710
Hva heter hun på bildet?
Hun ser kjent ut, hun i midten altså.
>>
File: 288386_large.jpg (312 KB, 2048x1368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
288386_large.jpg
312 KB, 2048x1368
>>53356666
Vik fra meg, Satan.

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
File: Fy faen.jpg (37 KB, 458x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fy faen.jpg
37 KB, 458x344
>>53356690

Drittside.
>>
>>53356728
>hun på bildet
Hun i midten, mener du?
>>
Ok, gutta. Helt seriost nå, hvem /drikker/ her?
>>
>>53312202
>>53312394
hanrej/10
>>
File: mike.gif (2 MB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mike.gif
2 MB, 360x270
>dfn du har drukket 10 halvlitere og har fortsatt lyst på mer
Tåler for mye for tiden fåvæ
>>
File: Jaha.png (592 KB, 851x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jaha.png
592 KB, 851x905
>>53356690
Dårlig side fåvæ, ikke et fint bilde engang
>>
>>53356802
Ja, det sto jo i posten, er du blind?
>>
>>53356814
0.005 m^3 fåvæ.
>>
>>53356814
drikk mer?
>>
File: 1434746983512.jpg (109 KB, 394x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434746983512.jpg
109 KB, 394x394
>>53356846
Er tom
>>
>>53356837
Nei, det er jeg ikke.
>>
>>53356871
Det er jeg
mbfighhnnxcsaleet23jmnvxnx
>>
>>53356863
Jævla pleb fåvæ. Fortell hvor du er lokalisert og jeg kan muligens hjelpe deg(gitt at du vil spille dataspill)
>>
File: HAN.gif (279 KB, 500x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HAN.gif
279 KB, 500x238
GUTAA
HEi
>>
>>53356913
Trondheim, takk for tilbudet, men klokken er jo snart 6 uansett.
>>
>>53354777
No papá, sale tremenda denuncia. Ese meme es taringuero
>>
Hvorfor så mange fra Trondheim?

Kæm /ostsida/ her?
>>
>>53356982
Nordöst sörtröndelag represent
>>
>>53356927
Jeg er også i Trondheim, tilbudet er åpent så lenge du makter å gå ut.
>>
>dfn ingen sjakk-jv
>>
>>53357018
Hvor bor du da?
Er du Espen?
>>
File: sjakk.jpg (142 KB, 808x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sjakk.jpg
142 KB, 808x726
>>53357049
>>
File: Melanie-Ohme-FB.jpg (1 MB, 2137x2593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Melanie-Ohme-FB.jpg
1 MB, 2137x2593
>>53357049
Kjenner den fölelsen fåvæ
>>
Mellom bakklandet og festningen. Jeg er ikke Espen.
>>
>>53357098
Jeg mǿtte faktisk Melanie Ohme på et VIP-arrangement i forkant av Sjakk-OL i 2014.
>>
>>53357127
mente jo å sitere en post her, men det gikk til helvete
>>
>>53357127
Torstein?
Det blir langt å gå, men takk alikevel, jeg smyger meg inn til deg en dag du minst forventer det.
>>
>>53357147
Tok du henne på tissen?
>>
File: Men men.jpg (42 KB, 497x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Men men.jpg
42 KB, 497x475
Sånn kan det gå.
>>
Nei, men smyg innom uansett. Det er jo en sjanse for at vi begge liker det :3
>>
File: pathetic.jpg (128 KB, 500x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pathetic.jpg
128 KB, 500x280
>>53357232
>>
File: lahlum-2_5200852a.jpg (114 KB, 1080x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lahlum-2_5200852a.jpg
114 KB, 1080x770
>>53357147
Hvem står bak dette brevet tro?
>>
>>53357218
Nei, det ville ikke ha vært særlig anstendig.
>>
>>53357232
Kanke si noe på det resultatet, bra digg 2d-dame
>>
File: 1358684181891.png (198 KB, 337x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358684181891.png
198 KB, 337x380
>>53357218
>>53357264
>>
>>53357254
Jeg er ikke Lahlum.

t. Sjakk-anon
>>
Trådmote på Festningen når? Jeg kan stille med kondomer hvis dere andre tar med viagra og glidemiddel.
>>
>>53357264
Du er en stor kar.
>>
jammen for i helvete
skal vi komme oss noen vei, hææ?
så må vi faen få ræva i gir

komman
faens skit
se på oss selv REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53357248
Hvilket kjönn er du?
>>
>>53357339
dragekin fåvæ
>>
>>53357270

Det trigger meg at Asuka bare er hot, mens Sophie Elise er stunning.
>>
>>53357338
Har gitt opp meg selv for lenge siden fåvæ. Det jeg håper på nå er å leve et greit komfortabelt liv, lykkelig blir jeg aldri uansett.
>>
>>53357366
Programmet gjenkjente jo ikke fjeset på Asukabildet engang, den firkanten representerer ansiktet >>53357232
>>
File: 7d1.jpg (49 KB, 600x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7d1.jpg
49 KB, 600x649
>Ikke en (1) gammelhomo i tråden som kommenterte på OP bildet fra 2013 trådene

Foles bad mann
>>
File: Ribba.jpg (46 KB, 495x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ribba.jpg
46 KB, 495x393
Auda, men de gjetta sju år lavere.
>>
>>53357400

Det så jeg ikke, men hvordan i helvete kan de gjenkjenne det som ansiktet, men ikke selve ansiktet?
>>
>>53357311
Hvor er Festningen?
>>
>>53357408
Har vært rundt på brettene siden 2006, kan ikke huske særlig av 13 trådene, sliter med å huske forige uke fåvæ.
>>
File: ikke dårlig.png (148 KB, 1366x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikke dårlig.png
148 KB, 1366x728
>>53356690
>>
>>53357382
har du en diagnose anon?
selv har jeg bipolar2 fåvæ, for å skrive en blogg
>>
>>53357408
Jeg kommenterte ikke, men har forst begynt å poste de siste årene.
>>
>>53357408
Brev meg mangfoldbildet med Lysbakken hvis du har det fåvæ. Har mistet det.
>>
File: 41d.png (90 KB, 482x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41d.png
90 KB, 482x315
>>53357444
Om du bor i Trondheim og lurer på dette.....
>>
File: mangfold.jpg (16 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mangfold.jpg
16 KB, 320x320
>>53357474
Ikke han, men.
>>
>>53357306
>>53357460
Hmm
>>
File: Rasisme.jpg (45 KB, 533x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rasisme.jpg
45 KB, 533x462
Sida liker ikke gulinger, nei. Fy soren!
>>
>>53357463
Nei, men tanke på alt som svirrer rundt i familien har jeg nok ikke sluppet unna. Foler for mye skam i å gå til psykolog/lege til at jeg har gjort det ennå, men har vurdert det i flere år.
>>
>>53357460
>Young sexy girl in wheelc...
>>
>>53357516
mye rævva setninger her, men jeg er mokkings gutta
>>
>>53357500
Takk, men vi hadde en större versjon med Oslo i ruiner i bakgrunnen og en del andre detaljer.
>>
File: 1452400255601.png (185 KB, 482x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452400255601.png
185 KB, 482x315
>>53357486
>>
>>53357516
drit i skammen, hvem faen får vite at du går dit uansett? jeg gjor det, sier bare til jobben at jeg stikker til lege, om de lukter lunta at jeg går til psykolog så får det så være
>>53357557
jeg er rimelig på mokkings selv anon
>>
>>53357557
i fylla mente jeg å svare til
>>53357540
>>
>>53357569
Foles lettere sagt enn gjort fåvæ. Har det hjulpet for deg? Mye av greia i at jeg lar være er jo at det virker så jævlig banalt at det umulig kan hjelpe,
>>
Eg må drite
>>
>>53357486
Gjor nok ikke det. Er mange steder med festninger i Norge fåvæ.
>>
File: quality.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
quality.gif
2 MB, 200x200
>>53357691
>ikke Festningen
>"""""festning"""""
>>
>ikke gudelig
Få programmerne henrettet
>>
>>53357673
jeg har iallefall komt lengre enn jeg var for 3 år siden, var helt på bånn, alt foltes uvirkelig ut, jeg gjorde ting som jeg aldri ville ha gjort i dag
og den psykologen jeg hadde da sa at jeg ikke var tilstede igrunn
så jeg fikk noen medisiner som skulle hjelpe mot bipolar2 og samtaler med hangjennom deler av skoletiden, og jeg klarte å gjennomforeklarte hogskolen
nå har jeg jobb, men jeg går hos en annen der jeg bor nå, ting står mer stille nå
men det har hjulpet meg frem en del, men jeg er et stykke i fra der jeg vil enda
jeg kan ikke si noe om hva som skal til, man må vel bare prove seg frem, alle er individuelle
>>
>Dfn du driter og det kjennes ut som du er bare halveis men du får ikke til å drite mer
>dfn du bruker en halvtime på å torke deg i ræva
>>
File: image.png (2 KB, 62x79) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
2 KB, 62x79
>>53357810
Avslört?
>>
File: Elsa.jpg (44 KB, 499x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elsa.jpg
44 KB, 499x461
Ikke helt fornoyd fåvæ.
>>
File: 95U7Ngw[1].png (247 KB, 1070x868) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
95U7Ngw[1].png
247 KB, 1070x868
>>53357746
Kunne jo vært i Oslo
>>
>>53357846
Veldig glad for at det går bedre for deg.Tusen takk for oppsummering ogs. Kan du forklare litt hva som skjer i timer og slikt? Jeg er veldig engstelig for å dele noe som helst med fremmede, så det sitter veldig langt inne¨hos meg å gå i det hele. Jeg har likevel innsett at det trolig er en nodvendighet for å kunne gi meg selv en sjanse..
>>
File: 47868686.png (424 KB, 849x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47868686.png
424 KB, 849x895
>>53356459
fåvæ
>>
>>53358082
jeg vil knulle
>>
>>53358123
jeg hvil knul
>>
>>53358123
>>53358228
OGGA BOGGA VOR VITE KVINNE
>>
>>53357989
takk
det som skjer i timene er stort sett at jeg nå velger et tema jeg vil prate om, f.eks angst(veldig bredt tema)
så spor han meg ut om hva jeg gjor, opplever(inntrykk/tror) og foler i den angstsituasjoen
så prover han å fortelle meg sammenhengen mellom disse tingene
unnskyld at jeg ikke kan forklare nbedre, men jeg er drita

i de forste timene vil psykologen kanskje finne litt ut av deg, hvordan du er som person
dete kab virke litt skummelt, men til slutt ga jeg faen, sa det meste, tenkte at taushetsplikten var vanntett

neste gang jeg er der skal jeg faen meg ta opp det med at jeg aldri har hatt et forhold ellerr sex med noe, jeg har såvidt nevnt at jeg ar jomfru, men syntes det blei så kleint
men jeg må bare ta det steget, jeg får aldri noen jv av å gå som jeg gjor nå iallefall, slik som jeg har gjort i alle år
psykologer er vel til for å få oss til å innse ting/ foostå ting
det er flere ganger i timne at jeg har fått sånne aha-opplevelser
igjen, unskyld at hej ikke forklarer bra, håper det kan være til hjelp uanstett
>>
>>53358286
Takk, veldig oppklarende, og det hores jo utelukkende fornuftig i at de prover å sette system i ting. Det er stort sett det jeg gjor selv når jeg forsoker å analysere hvorfor jeg tenker som jeg gjor. Ta det absolutt opp, det er knapt en ting å være flau over eller bry seg om.
>>
File: image2nr2.jpg (828 KB, 2000x2667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image2nr2.jpg
828 KB, 2000x2667
Finnes det en mer basert mann?
>>
>>53358503
Jens Stoltenberg.
>>
File: ree.jpg (37 KB, 640x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ree.jpg
37 KB, 640x420
>>53358503
avfyrt
>>
Hvem /dataspill/ her?
>>
File: Ingen Grenser.jpg (1 MB, 1500x997) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ingen Grenser.jpg
1 MB, 1500x997
>>53358503
>>53358540
Eller kanskje Lars Monsen.
>>
File: bluth.png (221 KB, 490x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bluth.png
221 KB, 490x279
>>53358503
Hvem?
>>
>>53358559
rett her min mann
>>
File: vibrerer.gif (216 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vibrerer.gif
216 KB, 256x256
>>53358559
hOI
>>
File: tips milk.jpg (68 KB, 620x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tips milk.jpg
68 KB, 620x372
Legger meg nå.
God natt.
>>
>>53358481
jeg får se m jeg tor. men håper det ordner seg for deg anon, jeg vet man kan komme lenger enn hvor man er, for jeg var helt på bånn, nå er jeg et par steg hoyere
>>
>>53358573
>>53358604

Vurderer å starte ny gjennomkjoring av Biostot.

Hva med dere?
>>
>>53358680
Takk for oppmuntrende ord. Kan bare håpe det samme for deg og ferd vel.
>>
Ny tråd?
>>
>>53358706
Biostöt 1 er en tidlös klassiker, synd at PC porten funker svært dårlig på alt etter Vista.
Runna undertale nylig, trodde jeg kom til å tenke at det var middelmålig, men endte om med å elske spillet.
>>
>>53358559
Motherfucking Ace Attorney her

>>53358604
megmegspill UUUT
[spoiler]er det goy? Har aldri spilt det selv[/spoiler]
>>
Ny tråd!

>>53358809
>>53358809
>>53358809
>>53358809
>>
>>53358761
Jeg trodde også det var et megmegspill, spillet gikk over all forventning, er veldig mye bra i det, alle figurene, musikken, og den generelle stemningen er fantastisk, spill det, jeg anbefaler det på det sterkeste.
>>
>>53358859
Ai
Skal jeg ta steget?
Faen, jeg hater fandomen, jeg hater all fandom
Men jeg vet at fandom ikke bor bestemme hva jeg synes om et spill
>>
>>53358902
Hater mye av fandommen selv, generalen på /vg/ er noe av det mest autistiske man finner.
Men spillet er fortsatt knallbra, så drit i fandommen, det er bare en höilytt minoritet.
>>
>>53358946
Ok, skal vurdere det, takk
Thread replies: 370
Thread images: 109
Thread DB ID: 404907[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.