[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 365
Thread images: 114
File: 1423392922393.jpg (47 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423392922393.jpg
47 KB, 472x472
Tuplat-editio
>>
File: 1452324458871.jpg (28 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452324458871.jpg
28 KB, 327x316
>cuckland
>>
Spedeburgeri tuplat meni melko pahasti ohi. Mutta hyvä että on taas /mämmi/.
>>
File: 1452319130727.png (231 KB, 643x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452319130727.png
231 KB, 643x537
>binland
>>
i'm listening to this band for the first time

https://www.youtube.com/watch?v=lKE2s1ckoi0

i like other finnish bands but these guys have a pirate-y feel to them, interesting sound.
>>
>>53310394
>cuck central calling other countries cucks
Billy Bob, stop.
You have the entire state of California dedicated to advertising world wide cuckery and whoring your kids out to nignogs for drugs.
>>
Väki niin krapulassa ettei taida suomea ilmaantua nettiin ennen keskipäivää.
>>
File: 1449262715638.jpg (130 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449262715638.jpg
130 KB, 1440x810
Niskat jumissa saatana mut onneks on jaloviinaa.
>>
>>53311111
Tarkistetaanpa getti.
>>
kyllä se siitä
>>
good morning peaple
>>
>>53311193
McFlurry ja euron burgeri, ja pistetään iso kokis ja ranskikset
>>
File: juti.jpg (82 KB, 674x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juti.jpg
82 KB, 674x505
Huomenta homot.
>>
>>53311344
Tahtosin nussia 25-vuotiasta Timo Jutilaa.
>>
File: 1433779458079.gif (374 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433779458079.gif
374 KB, 640x480
Huoliskohan Odinin Soturit tällaisen isänmaallisen animea kattovan söpöilevän vässykän riveihinsä?
>>
>>53311875
Varmaan muuta vaatimusta kuin pääs ajeleminen tai sitä korvaava määrä lihaskuntoa ja nahkatakki.
>>
>>53311875
Jos tykkäät hakata neekereitä ja löytyy haukkaa siihen niin mikä ettei. Tuskin ne kysyy erikseen katotko animea.
>>
File: animen-soturit.jpg (226 KB, 988x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
animen-soturit.jpg
226 KB, 988x489
3min mspaintissä
>>
File: 1451042308297.jpg (40 KB, 422x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451042308297.jpg
40 KB, 422x530
>>53312921
Hyvä edit. Kävisin kyllä kadulla käsiksi tuollaisiin sotureihin.
>>
>>53311875
Riippuu mikä on ÄOsi. Ei saa olla yli 85.
>>
>>53313346
Pitää kyetä eläytymään matujen mystiseen mielenlaatuun.
>>
Mä kuolen
>>
>>53313565
No juu, melko varmasti joskus tässä seuraavan 70 vuoden aikana.
>>
>>53313565
Voitko olla kuolematta täällä ettei ruumis ala haista.
>>
File: 1452170796024.jpg (325 KB, 1298x1233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452170796024.jpg
325 KB, 1298x1233
Haluaisin seksiä animea
>>
>>53313627
haluaisin seksiä söpöä pojua tai tötöä mutta ei ole mahdollista
>>
>>53313686
Rahalla saa ja lentokoneella pääsee. Onhan noita suuntia jos pelkkä nakinuitto on hakusessa.
>>
>>53313717
jos pitäisi saada hodari käytävään niin kyllä suomestakin löytyisi
olisi vaan mukava jos olisi joku henkilö jolle olla läheinen
>>
>>53313752
Niin no se. Paljon lämpimämpi vaihtoehto.
Yllättäen jos otat enimmät yksilollisyyden julistukset pois ja menet kirkkoon suht normaalin näköisenä istumaan sunnuntaisin, niin eukot tuo peräkammarityttöjään esiteltäväksi myöhemmillä viikoilla.
>>
File: 1432211647482.jpg (118 KB, 406x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432211647482.jpg
118 KB, 406x364
Ilmeeni kun heräsin yhden tötön tyköä aamulla ja tajusin et se oli yks helvetin rasittava kaverin kaverin tyttökaverin kaveri. Hiippailin vaivihkaa ulos sit aamulla ulos ja toivoin et se ei muistais mitään, mutta sitten huomasin kotia päästyäni et unohdin kännykkäni sinne.

Nyt pitäisi tässä pienessä krapulassa raahautua sen akan asunnolle hakemaan se kännykkää.

Saatanan saatana.
>>
>>53313872
Joo voitkin painua vittuun tästä langasta.
>>
File: 1429105540642.png (354 KB, 725x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429105540642.png
354 KB, 725x684
>>53313890
Mene ite pois. Tämä lanka on mun blogi.
>>
delicious rapeable finnpai boys!
>>
>>53313813
Siis mitä D:D:Millä 1800-luvulla sinä elitkään?
>>
>>53313975
homo hanuri hinuri hinttari haitari haisuli hintti
>>
>>53314011
On tämä vieläkin ihan perus, nuoriso vaan ei osallistu rippileiriä kummemmin niin se ei näy eikä kuulu jos et asian pariin eksy.
Voi tosin olla melkoisia persoonia ennen kuin kesyyntyvät parisuhteessa. Kuitenkin kyse vanhempiensa nurkissa pyörivistä aikuisista naisista.
>>
>>53314099
ootko joku bönde mestari herra
>>
>>53314183
Ehei, väittäisin jopa että onnistuu paremmin kaupunkikirkoissa. Böndessähän ne tuntee jo toisensa, ja tietää kysymättäkin että kannattaako olla tekemisissä.
>>
keletaset vyöllä ja aivot jääs
>>
Pienen hetken ajan löytyi jonkin sortin "etsi tällä lipulla tehdyt postitukset" ominaisuus, mutten käyttänyt välittömästi ja nyt se on hukassa.
Pitänee surra asiaa viikko ja katsoa sitten pystyykö jatkamaan elämäänsä.
>>
File: coffee machine.jpg (126 KB, 443x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coffee machine.jpg
126 KB, 443x473
Ei krapulaa, kaikki on hyvin
>>
File: mitä helkkaria.jpg (61 KB, 670x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mitä helkkaria.jpg
61 KB, 670x722
>>53313813
>>
File: 1450649311347.jpg (105 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450649311347.jpg
105 KB, 1280x720
vittu kun hävikkiä tulee helposti ja kaappi täynnä koko ajan
no onneks vaan 5kk jäljellä
>>
>>53318353
Mitä?
>>
File: 1440771748120.png (1 MB, 854x1202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440771748120.png
1 MB, 854x1202
>>53313627
Haluisin seksiä Nicon kanssa hellästi
>>
>>53318353
Ja pieleen meni. Jätkä lusii sen 11 kuukautta, ellei toisin määrätä, ja siihen kannattaa myös asennoitua sen mukaisesti. Tupakaverilla oli ihan samanlaiset puheet P-kauden alussa, ja kuskin hommathan sieltä napsahti
>>
File: kyssäri.jpg (74 KB, 426x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kyssäri.jpg
74 KB, 426x313
Noniin. Nyt kun on asiat saatu siihen järjestykseen että kauppaan pääsee vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri, niin koska minä myyjänä pääsen asioimaan esim. Alkossa tai muussa vastaavassa liikkeessä tai virastossa kulloin haluan? On muuten aika yksipuolista tämä touhu.
>>
>>53318863
Et koskaan
>>
>>53318863
ota lopputili :D
>>
>>53318863
Silloin kun pystyt.

>Tuuraaja.
>>
Mitä tehä kun kakka ei meinaa tulla?
>>
>>53319352

nyrkki perseeseen
>>
>>53319352

Pyllyä kaivetaan lusikalla kunnes kakka on saatu ulos.
>>
>>53318863
Mutta nyymi, alkon ja virastojen aukioloajat on vapautettu. Saat perustaa oman alkon tai viraston ja pitää aitä auki 24/7.
Ainiin mutta sä oot luuseri joka itkee netissä ja ottaa nyrkkiä perseeseen.
>>
>>53318739
Riippuu ihan siitä että miten paljon vapaaehtoisia löytyy vuoden hommiin. Meidän tuvasta kaikki 6kk hommiin halunneet pääsivät puolella vuodella ja koko komppaniasta pakotettiin vain pari tyyppiä aukkiin.
>>
>>53320177
Sentään se ei asu Lohjalla.
>>
>>53320949
Mitä vikaa Lohjassa on?
>>
Who's that guy in the OP pic
>>
>>53321507
Christian Bale
>>
>>53321507
Pertti "Spede" Pasanen https://en.wikipedia.org/wiki/Spede_Pasanen
>>
>>53321551
I know that bit
>>53321557
Thank you sir
>>
File: vihdin kuningas.jpg (18 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vihdin kuningas.jpg
18 KB, 480x360
>>53321212
Parempi nyrkki perseessä kuin asua Lohjalla.
>>
File: 7896.jpg (12 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7896.jpg
12 KB, 225x225
Kohta tulee pizzaa ovelle.
>>
>>53322325
kunnes syömisen ja kylläisyyden jälkeen tulee tyhjä olo ja vain vituttaa että tuli tuhlattua 10e yhteen pitsaan
>>
File: 1432816501231.png (62 KB, 611x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432816501231.png
62 KB, 611x596
Puhutaanko huumeista? Mikä vaikuttaa nyt jne.?
>>
>>53322404
krapula + hatsi
>>
>>53322390
>10e
>yhteen
Tilasin kaksi ja yksi on alle 8e.

Ei ole niin paljon rahasta kiinni että paria sataa kruunua jäisi vituttamaan.
>>
File: pepe420.png (212 KB, 420x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe420.png
212 KB, 420x420
Itse venailen että alkais kodeiini toimimaan ja sit vois ottaa savut.
>>
>>53322325
Tule yllatus kastike mukana.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xYScEJESZhY

Illan kalsarikänniteema. Nyt jumalauta mennään. Kaljaa ois lava ja ruokana kunnon possunsuikalekastikkeet nuudeleitten kanssa.
>>
>>53323977
Mitä animea katot?
>>
>>53324034
Pitäisikö mun katsoa jotain animea? Oisko jotain suosituksia?
>>
>>53324261
Ei oikeastaan, mulla on paska maku jtp.
>>
>>53324261
Naruto
>>
>>53324261
bleach
>>
>>53324261
Poke no pikkolo
>>
File: ayy lmao spurdo.jpg (16 KB, 364x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayy lmao spurdo.jpg
16 KB, 364x364
Ostin mad crocin, nyt nähdään onko se parempaa kuin monster
>>
>>53324261
Koufuku Graffiti.
>>
File: 1417541178710.gif (1 MB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417541178710.gif
1 MB, 280x280
>>53324261
Mushishi on aina rento.
>>
>>53310380
>>25614442
I feel like a ghost living my life without affecting anything or anyone. A lot of times i go unnoticed too. It's not a bad feel, actually kind of nice to be at peace and harmony but it's something most people probably have.
>>
>>53324261
Space Dandy
>>
File: 127714621794.png (8 KB, 226x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127714621794.png
8 KB, 226x225
Nyt kolisee hyvin :D

t. >>53322962
>>
>>53322404
>>
File: such-time-waste.gif (124 KB, 1087x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
such-time-waste.gif
124 KB, 1087x1024
Tuli ihmeteltyä miltähän tämä näyttäis kartalla.
Valinnat vähemmästä väestöstä enempään.
>>
File: kaakao pepe.png (147 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaakao pepe.png
147 KB, 396x385
Ihanan pumpulinen olo
>>
>>53326884
mitä oot ottanut?
>>
>>53326913
Hitaita
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9TECFliAfu8
>>
>>53328061
>oma intti viestialikkina
Jotenki kalpenee noi omat kelaperseilyt tollasen homman ohessa.
>>
>>53328350
Mikä toi sauva on?
>>
File: erikoisjoukot.jpg (56 KB, 435x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
erikoisjoukot.jpg
56 KB, 435x344
>>53328350
Edes joku funktio, toiset vaan syöksyy eteenpäin rynkky ojossa.
t. jääkäri, kivääri
>>
>>53328572
Gandalfin sauva
>>
>>53328572
Gandalfin sauva. Johdinsauva ei viestimuumeille. Nostetaan parikaapelia puuhun tien ylityksiä varten. Teleskooppivarsi, joka venyy johonkin ~4 metriseksi.

>>53328649
Sitä tetsaamista olisin ite ainaki halunnu enemmän. Ei melkeen yhtään päässy tekemään. Joka ikinen kerta samat paskat pystyyn. E-asema, parikaapeli ja komentoteltta. Loppusodassa nyt syksyllä oli vastassa ruotsalaisten mekanisoitu joukkue, jota vastaan olis päässy taistelemaan, mutta kuskinpaska ei valvonu radiota.
>>
File: 1450231445508.jpg (127 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450231445508.jpg
127 KB, 1366x768
Olen alkoholin vaikutuksen alaisena.
>>
>>53328963
samat
>>
File: 1428300978354.gif (970 KB, 436x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428300978354.gif
970 KB, 436x469
>>53328963
Mitä juot? Ite avasin minuutti sitten Jägeri pullon.
>>
>>53329039
Karhu 3 biör
>>
File: 005.jpg (137 KB, 544x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
005.jpg
137 KB, 544x423
Oispa ydei...
>>
File: 1451602555338.gif (199 KB, 396x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451602555338.gif
199 KB, 396x396
>>53329114
Eikö me ollakaan ystäviä?
>>
File: 1426854383163.gif (2 MB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426854383163.gif
2 MB, 300x200
>>53328963
Vitun juoppo. Itellä on vauhti päällä :D
>>
File: minna_faec.jpg (55 KB, 277x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
minna_faec.jpg
55 KB, 277x260
>>53329203
Olet vain tekstiä ruudullani. Voit yhtä hyvin olla jokin botti.
>>
>>53329396
Aika julmasti sanottu.

t. eri
>>
File: 1448614096910.jpg (158 KB, 928x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448614096910.jpg
158 KB, 928x1070
>>53329391
Mäpä en käytäkkää vaarallisia HUUmeita!

paitsi ganjaa joskus!
>>
File: 1430334525967.jpg (1 MB, 2480x3507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430334525967.jpg
1 MB, 2480x3507
Oispa tämmönen tyty
>>
anime on paska
>>
File: 1448523772126.jpg (39 KB, 630x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448523772126.jpg
39 KB, 630x616
>>53329750
paskaa*

Olet muuten väärässä. Sen lisäksi olet myös homo joka imee miesten siittimiä huvikseen.
>>
>>53329807
olet homo pedofil
>>
>>53328963
mieki :D
>>
File: 1452270776477.jpg (333 KB, 1200x1694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452270776477.jpg
333 KB, 1200x1694
>>53329807
Onko Love Live hyvä anime? Jotain uutta sarjaa kaipais viikonlopuksi.
>>
postatkaa musaa

ei mielellään räppiä tai animepaskaa (kpop menettelee)
>>
File: 1405868876132.png (11 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405868876132.png
11 KB, 211x246
>>53329664

Mut silhän on kives-pussit?!
>>
>>53329664
Aika homoa :D
>>
>>53330005
https://www.youtube.com/watch?v=onquKz5SYRs
>>
>>53330005
https://www.youtube.com/watch?v=NajEAduDEAs
>>
File: 1450411814169.gif (1 MB, 498x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450411814169.gif
1 MB, 498x229
>>53329949
Itse tykkäsin tosi paljon. Kakkoskausi on vielä ykköstäkin parempi.

Perus tytöt tekee söpöjä asioita tyttöjen kanssa anime.
>>
>>53329664
Mikäs vitun pedofiili hintti siellä kuikuilee?
>>
>>53330005
https://youtube.com/watch?v=BLDsZR6vVCg
>>
>>53330316

Katsomatta paskaa.
>>
File: 1445116944512.jpg (2 MB, 2000x2112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445116944512.jpg
2 MB, 2000x2112
>>53330197
Voisi tänä iltana jo aloitella kattelemaan tuota. Kovasti sitä leffaakin siitä näköjään hehkutettu.
>>
>>53330005
Laitan kuitenkin räppi :D

https://www.youtube.com/watch?v=aXm-aQNI6ow
>>
File: königsbacher.gif (65 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
königsbacher.gif
65 KB, 500x500
ihan vitun paskaa olutta mutta niin halpaa että olisin hullu jos en joisi
>>
juon siideriä vaikka kaljaakin olisi
>>
File: 1449902845579.jpg (592 KB, 800x1093) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449902845579.jpg
592 KB, 800x1093
>>53330503
Leffa oli mun mielestä vähän kuiva. Tajuat kausien jälkeen miksi näin käy. Kiwa se on silti.

Muista tajuta sit ajoissa et Nico on paras tyttö!
>>
>>53330316
Akrotiri ja Dhekelia kuulostaa hyvältä. Pitääpä vääristää tilastoa.
>>
File: viekas pepe.png (15 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
viekas pepe.png
15 KB, 396x400
>>53330557
Miksi juoda olut kun voisi polttaa pilvi?
>>
Tietääkö joku mistä tässä on kyse?

http://ylilauta.org/satunnainen/45590162
>>
>>53330839
I'm 65 yo NEET female. Call me.
>>
>>53330813
pilvi on vitun laitonta
>>
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1452310502660.html
Poliisi on rasismi
>>
>>53331043
Ei oo jos ei jää kiinni
>>
>>53331344
Millonkahan joutuu syrjään tai viettämään mykkäkoulua "rasististen" kommenttiensa takia? Poliisiylijohtajakin ollut ihan hiljaa sen jälkeen kun sisäministeri itki niistä sen kommenteista. Taitaa käydä samoin tässäkin.
>>
File: 35346.png (651 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
35346.png
651 KB, 612x612
r8 my tea lads
>>
>>53331043
kyynel

vaikka jokamiehenoikeudet kiellettäisiin ei tarkoita, että lopettaisin mustikoiden poimimisen metsästä
>>
File: 1396960295353.png (73 KB, 701x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396960295353.png
73 KB, 701x644
>>53331344

Kyllä tuntuu olevan toimittajan vaikea uskoa ettei sieltä neegermaasta tule mitään unelmia vaan lähinnä painajaisia. Samat kysymykset hieman eri muodossa uudestaan ja uudestaan.
>>
>>53331491
Too much white, not enough black. Back to gulag with you.
>>
>>53331594
Yritti ärsyttää että saisi vääristää vihaiseksi hulluksi eikä tarvisi ajatella sanottua.
Toistattamisellakin moni viherpiiperö naksahtaa rasssisssti suuntaan ja lakkaa ajattelemasta.

Mutta eipä itselläkään tule yhtäkään semmoista kantasuomalaista tapausta jossa miesjoukot seurailisivat naisia ja vastentahtoisesti kähmisivät kuin Egyptissä konsanaan.
>>
>>53331344
Kappas, muistelen tässä muutaman kuukauden taaksepäin kun näin varoituksia vastaavista tapahtumista tulevaisuudessa, mutta yle ja hesari kertoi että ne on rasistien propagandaa ja vihapuhetta ja että meillähän on unelma.
>>
>>53331491
nigga that some weird lookin tea
>>
>>53332236
Are you an american black person on holiday?
>>
Miksi mun pippeli kasvaa kylmässä ja pienenee lämpimässä? Eikö sen pitäisi mennä toisinpäin
>>
File: 132451345315.jpg (263 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132451345315.jpg
263 KB, 1280x853
>>53332258
no I'm Pekka
>>
>>53332350
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Negative_thermal_expansion
>>
File: 1450479695978.jpg (93 KB, 575x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450479695978.jpg
93 KB, 575x900
Oon nii kännissä et tuntuu jo hyvältä. Kiitos kuningas alkoholi.
>>
>>53332551
Et oo kovinkänissä vielä tekstistä päätellen.
>>
>>53332350

>olisipa jättikyrpä

Ei sikäli että se sen enempää käyttöä näkisi kuin nykyinen katkarapukaan, mutta olisi se silti kivaa.
>>
mämmijäätelö: https://www.youtube.com/watch?v=QkDiG7aOleE
>>
>>53332634
perus pentuje vouhotusta.
OON NII KÄNNIS KATTOKAA :DD
>>
File: 1452232207566.jpg (50 KB, 493x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452232207566.jpg
50 KB, 493x504
>>53332646
Ihan kivahan se olis.

>Ei oo töitä, mutta ainakin on jättikyrpä
>Ei oo kavereita, mutta ainakin on jättikyrpä
>Naiset ei vilkasekkaan, mutta ainakin on jättikyrpä
>>
>>53332634
Ei kännissä oleminen tarkoita että ONMN paksso kierjatooaa tälä lailsa.

Lähtee kalja numero neljätoista tästä kunhan jaksan sen ikkunan välistä napata jäähtymästä. Ihana keli kun voi laittaa sitä mukaa olutta viilenemään kun juo ja se on ihanan vilpoista kun ottaa pois.
>>
>>53331344
Nyt kun meillä on tämä uusi ja ihana tilanne niin toivon todella, että ihmiset ottavat neuvosta vaarin ja oikeasti ilmoittavat poliisille kaikista näistä rikastuksista. Toivon myös yleisesti, että ihmiset ilmoittaisivat poliisille rehellisesti kaikista seksuaalisen häirinnän tapauksista, jotta saisimme mahdollisimman tarkkaa dataa. Olisi hauskaa tietää kuinka paljon ahdistelut ovat yleistyneet (jos ovat?). Toivottavasti tällaisia tilastoja ei aleta pimittämään.
>>
>>53332854
vittu oot kova äijä
>>
>>53332799
No joo, oispa ainaski jotain
>>
>>53332634
Kyllä kännissä saa kirjotusvirheet korjata, vaikka siinä meniski pari minuuttia kirjottaa yks virke oikein.
>>
>>53332967
Mä tiedän. Ja mun kikkeli on 56 senttiä pitkä.

Löysänä.
>>
>>53332959
>Olisi hauskaa tietää kuinka paljon ahdistelut ovat yleistyneet
Varmasti olisi mutta turvapaikanhakijat ei lisää rikollisuutta, kuulemma.
>>
>>53333122
joo ku ne vähentää sitä
>>
File: nimetön.png (1 MB, 3350x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nimetön.png
1 MB, 3350x1100
>>53332999
Aina on viinaa. Ellet oo joku ihme köyhähomo.

>>53333122
>Varmasti olisi mutta turvapaikanhakijat ei lisää rikollisuutta, kuulemma.
Kukas vittu on näin väittäny?
>>
>>53332799
>>53332646
Siitä jännä tuo kyrpä että pitäisi pituutta löytyä ja sitten ammattilaisetkin videotodisteissa nitkuttaa alahuuliinsa semmosta viiden sentin pätkää.
Loput vehkeestä viettää aikansa ulkona kunnes on anaalin vuoro.
Sinne tuntuu kelpaavan kokonaan, ihmeen sujuvasti.

Oiskos ne naisten tuntemukset siinä vaginan alkuvaiheessa. Sormillahan sitä enimmäkseen tyydytetään.
>>
>>53333403
Tuo mystinen G-pistehän löytyy suht läheltä onkalon sisäänkäyntiä ja jotkut jopa väittävät, että ympärysmitalla on enemmän merkitystä kuin pituudella.
>>
>>53333589
>ympärysmitalla on enemmän merkitystä
onkai siinä pillussakin jotain syytä? miks aina tää juttu on miehistä kii? voiha eukollaki olla iha vitun kiree :D
>>
>>53333196
Ulkosuomalainen paluumuuttaja näyttää olevan kiertoilmaus kiertelevälle vierastaustaiselle rosvolle.
>>
>>53333677
Onhan seksissä yleensä neljä kättäkin käytössä, itse kukin voi halutessaan pimpsan ulkopuolta vatkata ja puristella heppiä vasten nauttimansa mukaan.
>>
>>53333677
Klitoriksesta on ainakin 90% kehon sisällä ja siihen kohdistuu painetta seksin aikana. Mitä isompi muna, sitä enemmän painetta.

>>53333727
>Ulkosuomalainen paluumuuttaja näyttää olevan kiertoilmaus kiertelevälle vierastaustaiselle rosvolle.
Ne on pääasiassa Ruotsiin muuttaneita, jotka muuttaa eläkkeellä takasin Suomeen.
>>
>>53333865
jos on liian iso kikkeli nii kumpaa sitte syytetää? Avainta vai koloa?
>>
>>53333865
Juu suurempana tekijänä eläkeläisiä, mutta tuota rikostilastoa >>53333196 katsellessa näyttää poliisin suunnalla tarkoittavan muuta.
>>
File: 1393908370912.png (76 KB, 463x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393908370912.png
76 KB, 463x506
>>53333955
Jos on liian iso kikkeli, niin sitte pannaan poikia, koska pyllyyn mahtuu enemmän kikkeliä kun pilluun.

>>53334026
Missä kohden siinä on paluumuuttajat?
>>
File: 1413198227734.jpg (39 KB, 720x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413198227734.jpg
39 KB, 720x439
>>53334096
Oon kuule nähny akalla pokessa 3 kikkeliä pillussa. Niil jätkil koski kivekset ja ne oli aika homoi.
Jos ne ois ollu sen pyllys nii se ois revenny ja animee ois tullu iha vitusti ulos.
>>
>>53334190
Pituuden mukaan, siis. Maailman isoimman kyrvän omaava panee mieluummin homoja pyllyyn, koska mahtuu koko muna sisään.
>>
porasin mun vessaan gloryholen. nyt tarvitsee enää vain odottaa.
>>
File: 1423433755001.gif (721 KB, 227x165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423433755001.gif
721 KB, 227x165
Alkaa homottaan, jos jatkatte tommosia juttuja.
>>
>>53334271
Mut se 1 jäbähä otti hevoselta perseesee ja kuoli johonki verenvuotoo ku oli liia iso?
>>
>>53334311
hiljaa homo tää on tiedettä
pysy housuissas
>>
>>53334325
Se kuoli koska sitä hevosta ei oltu kiinnitetty kunnolla / rauhotettu. Se ori kiihottu kunnolla ja alko hevosen ottein panemaan sitä miestä, mikä luonnollisesti repi sen peräsuolen. Peräsuoli kestää kyllä, jos sillä on aikaa muotoutua penetraation mukaan, tossa tapauksessa ei ollu.
>>
>>53333589

Päivittäinen muistutus ettei yhdessäkään tutkimuksessa ole pystytty todistamaan G-pisteen olemassaoloa.
>>
File: 1447017197660.png (54 KB, 1073x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447017197660.png
54 KB, 1073x693
>>53334447
Aaa joo. No hyvä että jäbä ties paremmin noi tieteelliset setit.
>>
>>53333196
Pylväät on rassismi!
>>
>>53334096
Pitänee pahoitella sekaannusta, näköjään mainitsee vain että olivat kolmasosa muuttotaustaisista henkirikoksiin syyllistyneistä.

Pikaselauksessa lukemisen ymmärtäminen laajensi edustamaan kolmasosaa kaikista maahanmuuttajien rikoksista
>>
>>53334458
Spekulaationahan on ollu jo yli 100 vuotta (jos oikein muistan, luultavasti oikeasti vähän alle), että se on oikeasti klitoriksen sisäiset osat jotka siinä on kyseessä.

Joskus tuolloin joku edelläkävelevä seksuaalisuudentutkija palkkas huoria tutkittavaks ja näin totesi. Paljoa ei siitä oo edetty.
>>
File: 1452363589351.jpg (340 KB, 1343x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452363589351.jpg
340 KB, 1343x899
Tänä iltana testiin menee tämä. Toivottakaa onnea.
>>
>>53334808
Muista taputella päätä ja antaa pannukakkua.
>>
File: aika inva.png (55 KB, 841x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aika inva.png
55 KB, 841x777
>>53334537

Noita rasismin pilareita katsellessa herää kysymys: Mitä järkeä on päästä tänne väkeä joidenka tiedetään käyttäytyvän pahimmillaan 17 kertaa huonommin kuin suomalaisten?
>>
>>53334865
>Mitä järkeä on päästä tänne väkeä joidenka tiedetään käyttäytyvän pahimmillaan 17 kertaa huonommin kuin suomalaisten?
Ei siinä oo järkeä. Tunteet ja logiikka ei käy yhteen. Nämä maailmanparantaja viher-hippipaskat ajattelee tunteilla, ei järjellä.
>>
>>53334808
Ketä peli?
>>
>>53334865
taitaa olla se että tulee itelle hyvä mieli kun "parantaa maailmaa"

tietysti niistä naisista/lapsista ketkä on jumissa lähi-idässä ei välitetä hevonvittua
>>
>>53332387
lakupekka?
>>
>>53334963
Teaching feeling.

P.s. Vitun homo, se on KUKA, ei ketä. Saatanan syöpänen ihmispaska.
>>
Nyt jätkät ostoksille

http://www.kymppi-maukkaat.fi/tuotteet/kotitaloudet/maemmit
>>
>>53334865
koska meillä on unelma saatanan rasssisti
>>
te ootte kaikki kyllä aika ikäviä rasismeja
>>
>>53334865
Koska mua vituttaa ja haluan että teitäki vituttaa.
>>
>>53334865

Niiden logiikan mukaan joka vuonna tuleva porukka on uusi eikä edellisten vuosien tilastoilla ole mitään merkitystä
>>
>>53334096

>Piirrä tyttö
>Määritä hänet pojaksi

Eeppistä
>>
>>53335083
nimi on kyllä rasmus
>>
File: 1419483782098.png (172 KB, 614x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419483782098.png
172 KB, 614x340
>>53335134
Mitä vikaa? Panisin ite ainaki mielelläni.
>>
File: 1451788560962.jpg (43 KB, 550x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451788560962.jpg
43 KB, 550x476
>>53335173
Tämä
>>
>>53333196
"Ruotsissa syntynyt suomenkielinen" väestö ryöstää 8 kertaa ja varastaa 4 kertaa useammin kuin kantasuomalaiset.
Onko tämä se kovasti puuttumisellaan loistava romanilokero tilastossa?
>>
>>53335160
ai ootko se homo nalle
>>
>>53335249
Mitä vittua :D mannet vauhis suomalaisten nimissä?
>>
>>53335173
>>53335239

Kävin tänään uimassa ja pakko myöntää että about 1/30 miehistä oli hyvän näköisiä. Ei näyttänyt tytöiltä irl ja sit oikeet ansat on huomiohuoria tai ja sairaita päässä.
>>
>>53334865
Joillakin on unelma.
Ja noissa maissa palkat ja tuet on olemattomia meidän tuloihin verrattuna.
>>
>>53335336
no on näilläki jäbillä hieman sekavat identiteetit ja kiinnostuskohteet.
>>
>>53335336
>oikeet ansat on huomiohuoria tai ja sairaita päässä.
Mitäs luulet kun 99.99% niistä on transuja. Ei voi mielenterveys kovin hyvänä pysyä, jos kokee itsensä tytöks, mutta on miehen keho.
>>
>>53335529

>mielenterveys
>transut

Eihän heidän päissä ole mitään vikaa vaan meidän muiden kun ei osata ymmärtää.

Mikä nykyään tuntuu olevan aikamoinen trendi kaiken saastan hyväksyttämiselle.
>>
Onko Azusa waifu materiaalia?
>>
>>53335336
>1/30 miehistä oli hyvän näköisiä
Olet 1/30 osa homohinttigayfagotti.
>>
mikä se unelma loppupeleissä on?

paljon muslimeita tekemässä suomalaisten työt?
paljon interracialpareja?
muslimit integroitumassa yhteiskuntaan, jotka myös kunnioittavat suomalaisia?


kaikkihan tämän tietävät olevan täyttä paskaa, mutta yritän vain ymmärtää suvakkien perusteluja
>>
>>53335785
>paljon interracialpareja

Lähinnä tää.

Unelmiston naisedustajisto haluaa mustaa aisaa ja "mies"puolinen osasto kannatella sitä.
>>
>>53335785
No about yhtämonta unelmaa kun on multikulturalismin määritystäki.
Kaikille ne merkkaa eri juttuja ja silti ne vouhottaa samaan hiileen.
Vittu tää 2000 luku on niin paskaa ku kaikkien pitää yhtäkkiä alkaa vinkumaan niitä mielipiteitään esille
>>
>>53334808
Kokeilin kerran, tyty sairastu ja kuoli kuukauden sisään.
Ja ne vaatteet jota läski madame myi oli tosi rumia.
Paska/5
>>
>>53335785
Suvakkeja ohjailevien tollojen tavoite on hajottaa yhteiskunta kommunistista vallankumousta varten, vaikka näiden vanhojen hullujen fanittama Neuvostoliitto loppui 25 vuotta sitten.

Tämä Euroopan laajuinen Kaikki Tänne Nyt kampanja-aalto viime vuonna oli jo röyhkeää.
Näkevät varmaan uutta toivoa nyt kun Venäjä sai rauhassa paloitella Ukrainan ilman länsimaiden väliintuloa.

Mutta tämä nykyinen hullujen huone -meininki loppuu kun 60-lukulaiset on kuopattu.
>>
File: churchdill.jpg (37 KB, 852x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
churchdill.jpg
37 KB, 852x474
>>53336216
siis eikö toi angela merkelki oo joku vitun kommarinuori idiootti antifa pelle? :D
>Mutta tämä nykyinen hullujen huone -meininki loppuu kun 60-lukulaiset on kuopattu.
porukat oli samaa mieltä ku sanoin samat setit jouluna
>>
File: 65465785643656.png (162 KB, 1870x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
65465785643656.png
162 KB, 1870x248
>>53335785
>>
>>53336216
Mistä se kommunismi nyt tähän tupsahti? Sorosin rahoillahan nää #Unelma-porukat on toimintaasa pyörittäneet
>>
File: 410_cocon.jpg (44 KB, 600x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
410_cocon.jpg
44 KB, 600x240
vittu ku kaikki kierot paskat koittaa ajaa agendojansa
ahistaa ihan vitusti
>>
>>53336420
Hyvin avoimesti pyöri DDR:n puolella ja fanittaa Venäjää.
>>
File: 1443252607747.jpg (182 KB, 800x1119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443252607747.jpg
182 KB, 800x1119
>>53335729
Liian tylsä. Nico on nykyaikaisen miehen valinta.
>>
>>53336478
Soros on vittuilun ilosta tuhoaja, sen rahoilla saa ajaa mitä huvittaa kunhan se ei tee mitään hyvää.
>>
_____ on paskaa

?
>>
File: 1449368664727.gif (2 MB, 245x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449368664727.gif
2 MB, 245x260
Olen edellistä mainintaani huomattavasti enemmän humalassa ja tämähän tuntuu jo hyvältä.
>>
Kaikki paitsi kusi on paskaa.
>>
>>53336790
Kaikki
Paitsi kusi joka on pissaa
>>
>>53336843
oot vieläki kovin jätkä koko langassa
>>
>>53336877
>>53336876
Pelottavaa
>>
>>53336890
En oo muuten se sama jätkä mut voinko olla toisiks kovin?
>>
File: 1288548502671.jpg (85 KB, 978x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1288548502671.jpg
85 KB, 978x551
>>53336876
>>53336877
NYT RUPES KUUMOTTAA!
>>
>>53336982
no tämän kerran...
>>
>>53336726
Ei waifu voi olla punasilmänen narkkari
>>
File: cropattuganjapeppu.png (510 KB, 613x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cropattuganjapeppu.png
510 KB, 613x641
>>53337082
Sul menee nyt sekasin tämän toisen raibun kanssa.
>>
File: 1448721255597.jpg (11 KB, 283x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448721255597.jpg
11 KB, 283x233
>>53337082
ei vittu minkä teki! toi dissas vittu ton toisen jäbän waifuu!
>>
suomi perkele mammi sauna vittulainen sataanan
>>
>>53337219
haista kuule lääkäri juutalaine paska!
>>
>>53337219

tää

https://www.youtube.com/watch?v=6fqC8jV6ZJs
>>
File: 1418552727838.jpg (6 KB, 150x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418552727838.jpg
6 KB, 150x251
>>53336420
>Iso osa Churchillin puheista tuomittais fasistisina/rasistisina nykyvasemmiston toimesta
>>
>>53337219
How do get your gun laws, Mister Swissland?

Can you purchase your own service rifle after service? I'd love to get my 133315 for myself. I'd hold her dear and keep her safe.
>>
>>53337483
you are legally obligated to keep a sig sauer rifle after your service
>>
>>53337533
>legally obligated to keep your raifu
>>
>>53337363
jep
Iso osa seteistä mitkä on ollu 10v sitten ihan normi settiä (esim netissä) on nykyään rasismi fasismi uliuli.
Onneks suomalaisilla ei oo vielä lähteny nii käsistä tuo poliitti korrektius lässytys vaikka tänään taas raakkelin huomiohuoraus pisti naurattaa.
Vittu meikä vihaa tätä maailmaa.
>>
>>53337563
you don't just get to keep it, you actually HAVE to keep it
>>
>>53337157
No siis jos toisella on verisuonet pamahtaneena silmistä jatkuvasti huumeiden ongelmakäytön takia ja tämä toinen minkä postasit osaa kätkeä ulkoiset merkit paremmin, niin kysympähän vaan että kumpi se näistä nyt oikein on se narkkari ja kumpi viihdekäyttäjä näin niinkun sinun mielestäsi?
>>
>>53337483
You do realize your raifu has been molested and ravaged by tens of men?
>>
>>53337589
Niin monta julkkis-Raakkelia että pitää kysyä onko Tiina "Rakel Liekki" Korhonen vai mikä niistä kyseessä?
>>
File: 1450841967536.jpg (82 KB, 505x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450841967536.jpg
82 KB, 505x600
>>53337610
Nico ei käytä mitään muuta kuin Makin rakkautta ja sitäkin vaan salaa peiton alla!
>>
File: 1410843197482.png (227 KB, 491x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410843197482.png
227 KB, 491x422
>>53337533
>>53337599
God fucking damn it I'd love that. I loved my damn rifle. The gun served me well. She was 40 years old and busted, but hit the bullseye like a charm. She'd been maintained way too well for her age. All those years of service, but in such a good condition.

>>53337660
My raifu was an old terroristi-malli Rk62. Doesn't matter how many men used it. It was mine. I kept her good. I kept her in pristine condition all through my 12 months of service. I would have absolutely fucking loved to keep her for myself. I'd have been willing to pay the full price for her, but instead I had to give her away to those filthy gunsmiths at the materiaalikeskus.
>>
>>53337825
*Koponen, mutta samapa tuo
>>
>>53337825

liekkihän se
>>
File: 1406833466241.jpg (50 KB, 297x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406833466241.jpg
50 KB, 297x264
>>53337660

>rakas 623359
>jo viidettä vuotta körrien kourissa poistumiseni jälkeen
>>
>>53337825
Se joka otti vitusti kullia joskus ysärillä ja on nykyää joku aivan vitulline femakko ainaki settien mukaan.
>>
>>53336726
Nico on rasittava huomiohuora, aina pitää esittää
>>
>>53337850
>old terroristi-malli Rk62
yep... she got fucking devastated and raped by korean nosejob experts. RIP 133315
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1438827032103.html
>>
Miksi autistijutsku tekee niin hyviä videoita?
https://www.youtube.com/watch?v=nXiwv0z3P94&ab_channel=Bisqwit
>>
>>53337886
ribs 968143 ;_:7
>>
File: 1405333911166.jpg (221 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405333911166.jpg
221 KB, 1280x720
>>53337589
Suomessa se ei oo lähteny käsistä ihan vaan sen takia, että täällä on ollu huonommat oltavat kun läntisemmässä Euroopassa. Monikultismi ym. heikkois korreloi aika helvetin pahasti maan elintason, GDP:n yms. mukaan.

Kun elämä on helppoa maassa, niin se luo pehmeää ja heikkoa kansaa. Ja toisinpäin. Tähän kun luot globalismin ja tasa-arvo-hörhöismin, niin tuloksena on ihmisiä, jotka ei yksinkertaisesti ymmärrä, että Irakilaiset hiekkaneekerit ei omaa samoja arvoja kuin ne.

>>53338035
I/15 here. She's not been improved yet. Either she's sitting in a sweet box, or got given to a conscript a few days ago. I wouldn't care. I'd love to have her as an improved Rk62M. All prim and proper. That taittoperä, rail on the top, flashlight possibility. Fuck me. I'd pay double the price to get her back to me after she's been modernized.

I'm going to get myself an M92S to replace her. But she just won't be the same. We won't have the history.
>>
>>53337850
There's a major issue with handing every Finn who goes through isäm maan puolustus their own assault rifles.
We have easy access to Kalashnikov ammo, because it's used in some legal rifles.
The Swiss have heavily restricted ammo.
>>
>>53338244

Koska täydellinen ASMR-ääni
>>
Huomaa että keli lämmenny ku vaihtarit huutaa mekastaa taas pihalla. Perkele.
>>
>>53338412
allahiako ne huutaa?
>>
>>53338388
>There's a major issue with handing every Finn who goes through isäm maan puolustus their own assault rifles.
What about just the Alikersanttis / Kokelaat. Give them some additional tests and auditions or shit. I'd be willing to go through it all to get my 133315 back.

>The Swiss have heavily restricted ammo.
That's a bullshit lie.

>In October 2007, the Swiss Federal Council decided that the distribution of ammunition to soldiers would stop and that previously issued ammo would be returned. By March 2011, more than 99% of the ammo has been received. Only special rapid deployment units and the military police still store government issued ammunition at home today.[14]

You can buy all the ammo you fuckin want. You just won't be GIVEN ammo by the government anymore.

That shitty lie is used by Murican leftists to push gun control in their glorius country.
>>
File: 1415638046427.jpg (87 KB, 480x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415638046427.jpg
87 KB, 480x880
>Jägermeister pullo tyhjä
>Vielä janottaa
What do?
>>
File: 1 3 3 7.jpg (44 KB, 247x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 3 3 7.jpg
44 KB, 247x321
>>53338626
>>
>>53338471
Eiku epsanialaisia lähes kaikki, tulevat jonkun erasmus ohjelman rahottamana kun omassa maassa menee vielä huonommin kun Suomessa.
>>
>>53338290
>taittoperä
Teleskooppi baka
>>
>>53338626

Juo vettä.
>>
>>53338626
ime munaa
>>
>>53338626
menisin nukkumaan

itse kun nuoruudessa tyhjensin illassa suht nopiaan jekkupullon niin heräsin naama veressä parilla luunmurtumalla ilman muistikuvia.
>>
>>53338626

Legendan mukaan kusessasi pitäisi olla viellä palamatonta alkoholia.
>>
>>53338626
Itel kahdeksan kaljaa jälellä ja pyörii päässä kyllä jo siihen malliin että ei epäilytä yhtään että loput lavasti on jo tuhottu.
>>
File: DSC04588a.jpg (3 MB, 4121x2359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC04588a.jpg
3 MB, 4121x2359
While we're on the subject of Finn army stuff, is that swedish based Finn-anon still around?
>>
>>53338725
et ollukkaa iha vitun läski jäbä
>>
>>53335729
Vastatkaas nyt muutkin, luulin että nämä langat oli täynnä anime autisteja
>>
>>53338681
Nää erasmuspellet on kyl paskaa. Pääosin Espanjasia, italialaisia ja kreikkalaisia. Eu tarjoo niille vuoden opiskelut, mut ei ne mitään opiskele. Bilettää vaan joka päivä. Ja panee humanistimuijia.
>>
File: 1452279519832.gif (568 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452279519832.gif
568 KB, 160x160
>>53338820
mee pois huoraan
>>
>>53338529
Oh, nice, good to know about the ammo.
And yeah, if you sit through RUK or AUK, they probably know you're good enough to handle it.

>mutta Suomi on pihi maa, ei anna edes käytöstä poistettuja sarkapurkuja matkaan
>>
>>53338820
Mee roskiin, en ehdi postata kun nautin ESTETIIKASTA
>>
>>53338820

Käsitykseni mukaan heitä (teitä) ei ole kuin 5-10, mutta ääntä osaatte toisinaan pitää pienen kylän verran.
>>
>>53338779
It's Saturday night, he's drunk and out. Probably him near the start of thread.
>>
TEin tänään absoluuttiset mädmänit.
>>
>>53338928
mitä vittua onko niitä muka noin monta? oon aina luullu et joku 3-5
>>
>>53338697
Juonu ohessa.

>>53338725
En mä omassa huoneessani oikeen nenääni tietämättäni pysty murtamaan. Pitäis olla enemmän viinaa.

>>53338763
Ei nyt noin jano oo.

>>53338779
>Swedish based Finn-anon
What?

>>53338898
I wouldn't trust on just AUK though. There were a couple of worthless shit even there, who somehow got through the selection.

>mutta Suomi on pihi maa, ei anna edes käytöstä poistettuja sarkapurkuja matkaan
Ei kai siinä mitään ongelmaa oo jos maksaisin tupla-hinnan aseesta? Saakeli, 62' vuonna valmistettu ase. Siviilissä myisit sen ois hintaa varmaan 2000.
>>
>>53338820
Johan mä sanoin sulle et Azusa on liian pieni ja viaton waifuksi toisinkuin Nico joka on ihana ja pieni mutta aika villi joskus :3
>>
>>53338864
Tämä niin paljon. Yhden tälläisen tiedän, siis se oli kyllä ihan vitun 6/5 tyyppi mutta ei se mitään opiskellut, nussi vaan tötöjä ja ehkä kolmesti kävi koululla.
>>
>>53339012
Good point.

>>53339050
I was talking yesterday about M05 uniform, and there's a Finnish guy living in Sweden.
>>
File: 1452320738065.png (126 KB, 469x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452320738065.png
126 KB, 469x500
>>53338725
aijai kun oliskin vielä nuori
>ole 18
>lähde pyöräillen juomaan kiljua kavereiden kanssa
>filmit täysin poikki about keskiyöstä asti
>herää kello kuusi aamulla jostain vitun puskasta viiden sentin vekki leuassa
>pyörä löytyy ryssittynä viereiseen ojaan
>pyöräile himaan, putsaa haava leuassa, ja juo vitusti appelsiinimehua darraa lievittämään
>>
>>53339040

Villi veikkaukseni.

Lähde: Hattu.

10:een vetäisin yläarvion koska aika paljon samojen kuvien kierrätystä ja 5:een ala-arvion koska ei kukaan ole (toivottavasti) niin autisti että jaksaisi yksin pyörittää koko lälläsläätä.
>>
>>53339097
Hyvä että jollain tavalla edes yrität avata mielipidettäsi
>Liian tylsä
ei nimittäin vielä kertonut paljoa
>>
File: 1436464003554.jpg (67 KB, 542x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436464003554.jpg
67 KB, 542x760
>>53338820
Azusa on söpö ja hyvä waifu
>>
>>53339050
Muistaakseni melko näppärää saada lupa metsästyskäyttöön kun sarjatuli on aseesta "poistettu", Eikä ole mitenkään mahdoton ominaisuus palauttaa jos löydät sepän joka suostuu tekemään tai opastamaan.
Voi näyttää paikoittain karulta työstön jälkeen,
>>
>>53339040
sama
mut toisaalta en osaa laskea kuin viiteen
>>
>>53339695
itel jäi 666 päähä joskus nuorempana
https://www.youtube.com/watch?v=kdyW9XusDXs
>>
File: ei ymmärrä.jpg (14 KB, 480x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ei ymmärrä.jpg
14 KB, 480x358
Onko tällä waifupaskalla joku syvempikin merkitys kuin pikseleiden värit tietyissä kohdissa ruutua?
>>
File: knatterton.jpg (40 KB, 200x154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatterton.jpg
40 KB, 200x154
>>53339863
nää on näitä jotka ei oo saanu sitä ekaa pusua tytyltä.
>>
File: 1434134094226.gif (3 MB, 686x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434134094226.gif
3 MB, 686x720
>>53339863
Siinä sulle miettimistä ennen nukkumaan menoa.
>>
>>53339863
>>53339936
vittu että knatterton on paras
>>
>>53339863
Tajuat jos syrjäydyt joskus näin.

>>53339936
Oon saanu pimppaakin mut siitä on about kahdeksan vuotta.
>>
File: nikke_knatterton_1.png (657 KB, 672x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nikke_knatterton_1.png
657 KB, 672x514
>>53339863
Suattaapi olla
>>
>>53339863
Jotkut ihastuu kiimassa pornotähtiin, toiset tykästyy piirrettyihin eläytyessään mieluisasti tehtyihin persooniin.näteissä kuorissa.

Kumpaakin asia lämmittää jännästi, joten perehtyvät asiaansa.
>>
>>53339033
Mitä teit?
>>
File: benis.jpg (6 KB, 261x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
benis.jpg
6 KB, 261x166
>>53340010
Meikällä jäi siihe pusuihin ja hipelöintii.
Sitte huomasin että tää akkaha o iha vitun huora :DD
8 vuotta aikaa saaha pimppaa
>>
>>53340100
Keskusteli Itäkeskuksessa maahanmuutosta.
>>
>>53340078
JOHTOPÄÄTÖS
>>
>>53339428
Hyvä tietää, kiitos vastaukseta. Kysyin lähinnä siksi että en ole K-Onia koskaan katsonut ja tuskin katsonkaan kun koko animen premissi saa aikaan itsessä oksennus reaktion
>>
>>53340198
mitä tapahtu
oliks ydärilesboi?
>>
>>53340215
pannaaks siin?
>>
>>53340268
Söpöillään
>>
>>53340220
En minä 53340198:na
oikeasti pysty arvaamaan, 5339033 on varmaan sammunut tunti sitten.
>>
>>53340268
Eiku joku tyttöbändi/teenjuonti juttu
>>
File: 1451612036305.jpg (58 KB, 591x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451612036305.jpg
58 KB, 591x672
>>53340268
Ei. K-on on paska, eikä yhtään moe. Kato jotain muuta.
>>
File: liikaa lämpöä.png (7 KB, 371x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
liikaa lämpöä.png
7 KB, 371x449
>>53340127

4,5. Tässähän joutuu kohta alkamaan hommiin.

Tai sitten ei.
>>
meniskö käymään lähibaarissa yhel
>>
>>53340454
mee kakalle hihihi
>>
>>53340409
Reimu on huora.
>>
>>53340405
>>53340409
Oon vaa kattonu kaijin jonku tuotantokauen iha vitun nakit silmillä
>>
File: 1419900305799.jpg (31 KB, 262x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419900305799.jpg
31 KB, 262x270
>>53340454
Mene ihmeessä. Juominen ihmisten kanssa on palhon mukavempaa. Ehkä joskus iteki teen sitä
>>
>kohta on jo sunnuntai
>sit on maanantai
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53340498
Niin on. Ite tykään Flandresta ja Remiliasta.
>>
>>53340580

Tai olla liittymättä.

Jos vain voin valita, kuolen mielummin isäm maan puolesta kuin aavikkojumalain.
>>
>>53340644
En enää edes tiedä missä päivässä mennään.
>>
File: 1416368465567.png (166 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416368465567.png
166 KB, 500x500
>>53340644
>tfw työtön
>tfw millään päivällä ei oo merkitystä
Vielä pari viikkoa j'äljellä ennen ku alkaa mielenterveys hajoamaan.
>>
File: kaiji beer.jpg (94 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaiji beer.jpg
94 KB, 1280x720
>>53340517
kaiji on vitun hyvä

kalja on parempaa tosin
>>
File: 1415638131481.jpg (116 KB, 704x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415638131481.jpg
116 KB, 704x602
>>53340827
>Japanilaista kaljaa
Onko se hyvää?
>>
>>53340870
4/5 ei maistu kalja
>>
>>53340870
en oo japsikaljaa maistanut vielä mutta se yleisin kinuskiööli on ihan ok
>>
File: Sieppaa.jpg (67 KB, 609x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sieppaa.jpg
67 KB, 609x800
>>53340870
Osta ja kokeile.
>>
File: 1420062033378.png (234 KB, 577x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420062033378.png
234 KB, 577x480
>>53341017
>kuivaa olutta
Mitä vittua tämä on?
>>
>>53341074
Se syödään lusikalla.
>>
File: vitun köyhät.jpg (22 KB, 539x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vitun köyhät.jpg
22 KB, 539x429
>>53341017

>50€ / nykylava

Jooh ellikäs ei.
>>
On tää kalja kyllä hyvää mut nyt ei enää oo mitään käryä mitä tapahtuu nii postaan tänne.

Valitse luukut missä on makkaraperunoita ebin :D
>>
File: 1424483065125.jpg (24 KB, 299x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424483065125.jpg
24 KB, 299x300
>>53341017
>pantu Tsekissä
>animehomot ostaa tätä silti """japanilaisena""" oluena
>>
File: 1452368601882.jpg (69 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452368601882.jpg
69 KB, 1024x576
Tuntuu tyhjältä.
>>
>>53341927

Sitähän se elämä on.

Ainakin kun sitä katselee sivusta.
>>
File: 1374095392399.jpg (79 KB, 447x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374095392399.jpg
79 KB, 447x686
>>53341927
Tervetuloa elämääni.
>>
File: 1450482134176.png (137 KB, 302x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450482134176.png
137 KB, 302x220
>>53341927
Meillä vähän samat. Onneks on animee ja päihteitä.
>>
>>53341927
mee ulos ja harrasta liikunta ja mee sit töihin kans
>>
File: 1452222909191.jpg (5 KB, 200x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452222909191.jpg
5 KB, 200x236
>>53341927
Lopetin koulun eikä minulla ole mitään suunnitelmia. Onneksi vähän rahaa säästössä, mutta pitäis varmaan keksiä jotain. Ei vaan huvita tehdä yhtään mitään.
>>
File: 758478568.png (704 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
758478568.png
704 KB, 1280x720
>>53342212
Ei kyseessä ole mikään masennus, en edes ymmärrä itse.

Tekisi mieli vaan makaa maassa ja tuijottaa kattoa.
>>
>>53342371
Itel samat. Ei vaan pää kestä tehä mitää mut ei kestä olla tekemättäkää en vittu tiiä saatana.
>>
File: 1334149099378.jpg (31 KB, 624x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334149099378.jpg
31 KB, 624x184
>>53342547
Eli vittu M A S E N N U S
t. masennus_pro
>>
File: 1409315231580.png (280 KB, 819x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409315231580.png
280 KB, 819x593
>>53342371
Ite kävin lukion loppuun, olin töissä, kävin intin ja nyt tuntuu siltä, että voisin vaan kuolla pois. Ei pahemmin mitään mielenkiintoa elämään.
>>
>>53342547
No kyl noilla seteillä joku on vikana aivokemioissa vaikka sulla ei diagnoosia olekkaan.
>>
File: Gondsuhero.png (1 MB, 1248x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gondsuhero.png
1 MB, 1248x724
>>53342617
Ei ei ei, en mie itseäni vihaa tai usein itke uneen.

Tuntuu vain tyhjältä, hyvä kun viestin jaksan kirjoittaa. Elämällä ei ole tarkoitusta, sitä en pysty itselleni luomaan.
>>
äijillä one hei vaan väärä käsitys onnellisuudesta

totta kai sitä luulee että masentaa jos onnellisuus itselle tarkoittaa sitä että on joku vitun euforiatila päällä

kasvakaas pojat aikuisiksi
>>
File: 1421567917722.png (291 KB, 466x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421567917722.png
291 KB, 466x411
>>53342770
Onko se onnellisuutta jos päivä-aikaan tuntuu tyhjältä ja nukkumaan mennessä tuntuu niin vitun tyhjältä, ettei saa unta ennen kun on aivan saatanan rättiväsyny? Makaa vaan punkassa tuntikausia miettien asioita jotka aiheuttaa ahdistusta ja masennusta?
>>
>>53342770
Ite ajattelin kanssa näin. Sit tajusin et oon tehnyt tätä kolme vuotta putkeen ja myönsin että ei kaikki oo nyt ihan kohdillaan.
>>
File: 1374095777104.jpg (161 KB, 749x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374095777104.jpg
161 KB, 749x496
>>53342740
Tuollaista se masennus on voi jeesus vittu nyymi
Teinityttöjen & normojen "masennus" on "nyyh nyyh jopas suruttaa" ja oikea masennus on tuo super-apatia.
t. masennus_miäs
>>
>>53342838
Ei.
>>
File: 1424530526199.png (206 KB, 628x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424530526199.png
206 KB, 628x470
>>53342957
Mutta sittenhän olisin ollut masentunut melkein koko iän. Ei kai se nyt ihan näin voi mennä.

En pysty hahmottamaan syytä tehdä asioita, tankki on loppu vaikka en koskaan mitään tehnyt. Mikä ajaa ihmiset tekemään asioita?
>>
On se hidasta kun on liian kylmä ulkona tekemiseen. Päivän heiluu niin saa kaksi röhiä ja niistää.
Miten lie, paljonkohan jäis tienesti miinukselle jos seikkailee johonkin orjapalkkaiseen harjoitteluun muutamaksi kuuksi.
>>
>>53342838
no älä vittu mieti niitä asioita jotka aiheuttaa sulle paskan olon
>>53342860
no tee jotain siistimpää

tee ihan mitä lystäät ja haistata vitut vihaajille
>>
>>53343157
Orjapalkkainen uurastus on vitun hyvä jos asuu vanhempien luona.

>motivaatio nousee
>masennus vähenee
>palkaa puskaa
>jos teet hommat hyvin niin kehuja -> itsetunto kasvaa
>>
>>53343216
>no tee jotain siistimpää

Se ei vaan toimi noin. Tajuaisit jos olisit ollut tässä tilassa. Jos kiinnostavat asiat elämässä ovat syöminen ja makaaminen niin se on aika vaikea prosessi alkaa nousta siitä.
>>
>>53343227
Omillani jo vuosia, tekemiset vaan turhan epävakaata.
>>
>>53343216
>no älä vittu mieti niitä asioita jotka aiheuttaa sulle paskan olon
Ei auta. Ajatukset nousee mieleen heti kun alkaa olla hyvä ja rento olo.
>>
>>53343145
>Mikä ajaa ihmiset tekemään asioita?
Oon miettiny samaa. Lapsesta asti ollu ihan tyhjä ihminen, jolla ei ikinä ole ollut erityistä halua tehdä mitään.
>>
syökää masennuslääkkeit tai tehkää jotain mikä ei masenna, mutta piristää... jepjep =P

ite oon kärsinyt tosta perussuomalaisesta masennuksesta vaikka kavereita riittää ja elämä ihan kunnossa. nykyään huijaan itseäni masennuslääkkeiden muodossa

elämä on vain aika masentavaa paskaa, eikä maailma todelladaan paremmaksi muutu lähitulevaisuudessa
>>
>>53343568
Ite sama. Tajusin 4 vuotiaana kuolevaisuuteni ja kuoleman jälkeisen tyhjyyden ja siitä lähtien ollu melko lailla motivaatioton ja tyhjä.
>>
>>53343331
no yhyy

ei tää ole mikään kilpailu siitä kuka on eniten paskana

olin työtön seka vitun käyttäjä monta vuotta ennen kun tajusin että sellanen passiivinen paskaelämä ei nyt vaan ole oikeata elämää, kai sää ymmärrät että jos hoidat asias 1% paremmin joka päivä niin vuoden päästä oot täysin kunnossa?

alota tiskaamalla tai imuroimalla, kämppäs on kuitenkin paskanen ja se vaan lisää sitä sun masennusta
>>
Kaikki nämä vaisut, masentuneet nyymit ilman suuntaa ja motivaatiota olis Ennen Wanhaan raahattu apulaisiksi ja juoksupojiksi sekalaisiin hikipajoihin, että kyllästyisivät tarpeeksi ja menisivät itse johonkin suuntaan suunnitelmien kanssa.

Jos ei oltaisi EU:ssa, sosiaalitoimistosta nostettua voisi kohdella korottomana lainana, ja teettää hanttihommia velkavankeutena kun määrä kasvaa tai maksusta on aikaa.
>>
>>53344167
Ehkä sillon vois liittyä velkavankeuden johdosta johonki palkkasotilasjoukkoon ja sotia pari kuukautta kuolemaan asti ja siinä se. Ihan OK homma, imo.
>>
>>53344167
Ennenhän oli silleen parempi että kaikille riitti ainakin jonkinlaista hommaa, tekemällä oppi niin ei ollu niin väliä oliko pätevyyttä
>>
>>53344234
Onhan meillä reilu 8% työttömyys, jospa nakataan 100'000 ukkoa varusmiespalvelukseen ja myydään jenkeille miehitys-, rauhanturvaus- ja uudelleenrakennuspalvelua.
>>
>>53344522
Minä osallistuisin. Vaikka intti oli paskaa, niin ei masennus sinä aikana vaivanu.

Olis ihan kiva päästä Amerikkalaisten kanssa palvelemaan Afghanistaniin ja Irakiin. Pois lukien IED:t. Ei ihan kiva menettää jalkansa, yms.
>>
>>53344319
On nykyäänkin siivoamista, jätteen lajittelua, vanhusten/sairaanhoitamista. Kaikki ikävää työtä kehnolla palkalla, ja usein syrjässä.
Erittäin tehokasta motivoimaan omaa aloitetta ja suunnittelua.
>>
File: sunshine bike.jpg (132 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sunshine bike.jpg
132 KB, 1920x1080
Oon käynyt viimeiset pari vuotta säännöllisesti kuntosalilla, uimassa ja pyörräillyt kaikkialle eivätkä nuo ole parantaneet melankolisuutta kyllä yhtään jtp
>>
>>53344522
taitaa tuo 8% olla valtion oma mielipide

en edes ota kantaa mitä se oikeasti saattaa olla..
>>
>>53344712
Eipä siinä, kumiluoteja sarjana heti kun paikalliset lähestyy liivi päällä tai väljät housut jalassa. Sitten jättää epäilyttävät kasat pommiryhmälle.
>>
>>53344944
No juu, 8% on vain ne jotka tällä hetkellä ovat asiasta tukia kyselleet.
Listaavatkohan edes työkyvyttömyyden nimissä lomautuneita ja parisuhteiden toimettomia osapuolia.
Thread replies: 365
Thread images: 114
Thread DB ID: 404667[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.