[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 332
Thread images: 86
File: b03.png (1 MB, 1181x837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b03.png
1 MB, 1181x837
sukubus (meski) edycja
>>
poranek 8 rano a tu kurwa 0 riplejow
w dupe jebane normiki
>>
czołem mireczki. Wykop pozdrawia.
>>
poland is shit country.

prove me wrong
>>
>>53310784
you're right. Stay away from Poland, please.
>>
ehh anoni
>>
>>53308662
wait wait wait

is this a literal chinese cartoon? (the symbols are big and scary so that's chinese right?)
>>
File: original.jpg (55 KB, 1366x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original.jpg
55 KB, 1366x860
ehh memoni
>>
>>53311505
it's in chinese
>>
File: s.png (11 KB, 800x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.png
11 KB, 800x451
test
>>
Dzien dobry, co robicie w ta zimna Sobote? Ja zaraz biore prysznic, zakladam sluchawki i ide sie przejsc sluchajac ostatniego odcinka teori chaosu :3
>>
>>53308662
YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
o 14.00 na ryneczku zbiera sie manifa KODu.
My spotykamy sie kwadrans wczesniej pod teatrem - proponowane hasla na transparenty:
NORYMBERGA DLA PISOWCÓW
STALIN I DZIERŻYŃSKI LEPSI NIŻ KACZYŃSKI
Rzadamy niemieckiej interwencji
Jest nas wielu budujmy socjalizm
Z takimi oto haslami rozportartymi nad glowami mieszamy sie z tlumem i probujemy wypasc swietnie na wszelakich zdjeciach czy nagraniach, proponuje tez afterek na Mariackiej.
>>
nie mogę doczekać się manifestacji kodu bo mamy nie będzie i będę mógł palić zioło
>>
siema zbsz
>>
File: Japanese poster 2.png (93 KB, 147x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Japanese poster 2.png
93 KB, 147x213
>>53310784
>>
>>53311555
doklej takie wąsiska do januszka, będzie jakosciowy ocet
>>
>>53308662
"meski succubus" to incubus panie OP
>>
>>53308662
"meski succubus" to incubus panie OP
>>
>>53313488
>>53313489
podwójno postująca nowokurwa wykryta
znaj swoje memy
>>
WEED LMAO
>>
>>53310784
Nice there Takashi, come back when your epic civilization invents some fucking shoes.
>>
Hello, polish people. Do you enjoy weekend?
>>
>>53312434
Może być transparent " JESTEM TAK WKURWIONY, ŻE ZROBIŁEM TEN NAPIS?"
>>
>>53313877

Not yet. It's too early to start drinking
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EJXUY3M_HPk
>>
>>53314023
Oh you are right. It's almost the noon there. Bon appetit.
>>
File: Polak.png (606 KB, 676x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Polak.png
606 KB, 676x606
>>53314128
>Bon appetit.

Arigato, cheers
>>
>>53314058
just take it easy
>>
>>53314153
Do itashimashite.
>>
File: 1440026658999.jpg (32 KB, 346x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440026658999.jpg
32 KB, 346x339
>>53313488
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Jw1f9WN-HCo
>>
>>53310784
>japs traditional garment is literally socks and flipfloppies

can't make this shit up
>>
ksiądz na ulicy detected
LOCK THE GATES
>>
>>53314368
kurwo jebana leci feedback za vpn
>>
>>53313886
to już było. może lepiej LUBIĘ PLACKI! albo LUSTRA NIE MOGĄ BYĆ PRAWDZIWE SKORO NASZE OCZY NIE SĄ PRAWDZIWE
ale to drugie to spory transparent
>>
>>53312434
kraków?
>>
>>53310765
Wypierdalaj na to swoje Forum obrazkowe
>>
File: Screenshot_33.png (31 KB, 176x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_33.png
31 KB, 176x144
>>53312434
>>53315524
O to ja mieszkam doslownie obok
Porobie wam zdjecia z okna zuchy i wrzuce na kontakt24
>>
RAZOM NAS BAHATO NAS NE PODOLATY
>>
Idę na tą demonstrację, pokrzyczę, poskaczę, ale w sumie chuj to da? Kraj rozjebią tak czy tak, szekle na konto nie wpłyną, wszystko chujowe.
>>
>>53315691
przeziębisz się jeszcze, albo w brudny śnieg wpierdolisz...
>>
>>53315691
Giertych dobry ziomek
nie jest z policji
>>
>>53315691
>szekle na konto nie wpłyną
>nawet z Ryśkiem się nie potrafi dogadać
>>
łukasz śmierdzi
>>
>prawica
>>
File: 1398557510047.jpg (16 KB, 252x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398557510047.jpg
16 KB, 252x291
>>53315691
ja też idę. wszyscy powinni się ruszy!. w czasach gdy demony zeszły na ziemię i zasiadają w rządzie, demokracja sama się nie obroni!
>>
>>53316213
>krwawica
>>
czy ja dobrze słyszę? trzeba komuś wpierdolić w k*akowie?
>>
>tug byś poszedł na demonstracje ale za zimno w dresiku
ehhh anoni
>>
>>53316287

nu
bierz maczetę i lecimy pod budynek Radia Kraków
>>
>>53316423
>girl's
>>
>>53316423
Only is she has a feminine dick.
>>
>>53316423
delete this
>>
>>53316423
>girl's
>dick
>>
File: 1431096429767.gif (3 MB, 267x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431096429767.gif
3 MB, 267x360
>>53316423
yes
>>
>>53316423
D E L E T
>>
>>53315586
czekamy
>>
>>53316423
introduce her to parents
marry
have children
>>
>>53316718
pusto z tego co widze
>>
>>53308662
What doujin is that?

Thanks.
>>
>>53316423
Sure mate oral doesn't make you gay, taking it in the ass does.
>>
Dobry
>>
>>53317036
jaki tam kurwa dobry
>>
File: 1442231223253.jpg (45 KB, 570x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442231223253.jpg
45 KB, 570x487
kto na /KOD/ tutaj? ponoć dają kasę i darmowe żarcie jak ktoś przyjdzie
>>
jak was tylu idzie na ten kod to się chociaż spotkajcie wykopki
>>
>>53317309
>ponoć dają kasę
sponsoruje fundusz alimentacyjny
>>
>>53316918
サキュバスを絶倫で虜にする! by くじら4ごう
>>
Nie zapominajcie o oddaniu hołdu cygańskiemu królowi

https://www.youtube.com/watch?v=6ZqaXHSE7gY
>>
Trochę ludu jednak jest
>>
>>53317309
BĘDĘ MIAŁ NIEBIESKĄ KURTKĘ I CZARNE SPODNIE
POWTARZAM NIEBIESKA KURTKA I CZARNE SPODNIE
>>
>>53317556
>nie mali bomba
opuść mój tabor
>>
>>53317576
Wejdź w tłum i porób więcej zdjęć
>>
>>53317576
>Flaga USA
Nie rozumiem
>>
>>53317576
>flaga USA

good goycucks
>>
>>53317584
DALI bomba, ty brudasie.
>>
File: 1445887408666.jpg (150 KB, 796x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445887408666.jpg
150 KB, 796x827
https://www.youtube.com/watch?v=8MLrWgXAOyo
Obligatoryjny codzienny mongolski śpiew
>>
>>53317620
wyszedlem tylko do sklepu, poza tym kupilem kotor2. ratowanie galaktyki > ratowanie demokracji żbsz
>>
>>53317643
muh DEMOKRACJA

>>53317652
salvador dali - bomba. olej z serem na płótnie
>>
>>53317662
https://www.youtube.com/watch?v=el93MIxAf-c
https://www.youtube.com/watch?v=aEv_aEwVvak
Lepsze
>>
https://www.youtube.com/watch?v=R_rvAeJzYZQ

>polskie flagi na marszu pegidy
>>
>>53310784
>A FUCKING CIRCLE
>>
>>53318447
to nie Polska flaga, tylko Turyngi czy jak to tam sie pisze
>>
>>53319049
włącz i zobacz po lewej
>>
łukasz śmierdzi
>>
>>53319256
powtarzasz się
>>
>>53319049
jest Polska, widać godło
>>
>>53316198
chyba ty
>>
File: Wappen-frankfurt.png (103 KB, 515x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wappen-frankfurt.png
103 KB, 515x563
>>53319102
>>53319430
Frankfurt ma takie samo godlo.
>>
>>53319659
>jestem slepy
>>
górny kek
>>
>>53319773
o kurwa
>>
Wielki Antoni
Petru przegoni
>>
>>53319773
wyborcy petru panie i panowie
>>
>>53319773
A gdzie to kurwa jest? We Wroławiu? W Krakowie? W P*znaniu?
>>
>>53319984
to nie krk
>>
>>53319773
>dron policyjny gotowy do rozstrzelania protestujących
dziękuję pan antoni
>>
File: 1452348202765 (1).jpg (194 KB, 960x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452348202765 (1).jpg
194 KB, 960x541
>>53319773
co tu sie odjebalio
>>
File: 1443146744348.jpg (95 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443146744348.jpg
95 KB, 1280x720
>>53319773
>>
>>53320016
To co w końcu?
>>
>>53320100
to amerykański dron broniący demokracji i jej wyznawców
>>
File: 23124124.jpg (51 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23124124.jpg
51 KB, 540x960
>>53319773
hehs, to teraz wam zepsuję zabawę
>>
>>53319773
Dron jak z jakiego Deus exa
Cebulpunk
>>
>>53320100
patrz
>>53320023
>>
>>53320192
jeszcze jedno
pan trzymający transparent to ten sam co z posta

hehehe, ale gupi ci kodowcy
>>
>>53320192
Ok, jak kuce zrobiły to już nie smieszne.
>>
>>53320192
kek

a wy się tylko śmiejecie z kucy
>>
File: 1447933433037.jpg (175 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447933433037.jpg
175 KB, 960x960
>>53320192
okurwa to w katowicach było
dobrze że dzisiaj mnie tam nie było
>>
>>53320192
mimo kucowatości nawet szanuję
>śpiewać barkę
kek
>>
>>53320256
Prowokatorzy nigdy nie kończą dobrze.
>>
>>53320348
Wczoraj ktos wrzucił filmik z flagami ZSRR na marszu antify. Pewnie też jakies smieszki z prawej.
>>
File: 1448109581759.jpg (42 KB, 565x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448109581759.jpg
42 KB, 565x640
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1567786,IPN-wydaje-komiksy-edukacyjne-dla-najmlodszych
>antek srebrny
>>
>>53320348
i dlatego zginiesz marnie
>>
To kiedy skończą się te zmiany w telewizji i będziemy mogli w końcu oglądać nową?
>>
File: brak aprobacji.jpg (36 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brak aprobacji.jpg
36 KB, 640x427
>>53320424
>nie złoty lub nawet platynowy
>>
>>53320481
i tak nie oglądam
>>
>>53320445
Idee są nieśmiertelne.
>>
http://odbudowarp.pl/lech-walesa-proponuje-konfrontacje-w-sprawie-oskarzen-ze-jest-bolkiem/
było? polecam ankiete
>>
File: THkfBDK.jpg (192 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
THkfBDK.jpg
192 KB, 1200x675
>>53319773
>>
>"Kontrwywiad - pomyślałem z goryczą, a to dobre! Nie powinni mnie wypuścić z przedszkola. Bentall nie nadaje się do zmagania ze złymi ludźmi na tym złym świecie, jedyne, czego można ode mnie wymagać, to żebym nauczył się chodzić, nie łamiąc sobie przy tym nóg. Oczywiście po płaskim" - to fragment "Mrocznego Krzyżowca" MacLeana
>"Dziennikarstwo śledcze - pomyślałem z goryczą, a to dobre! Nie powinni mnie wypuścić z przedszkola, nie nadaję się do zmagania ze złymi ludźmi na tym złym świecie, jedyne, czego można od niego wymagać, to żeby nauczył się chodzić, nie łamiąc sobie przy tym nóg. Oczywiście po płaskim." - Sumliński
>>
>>53320837
jakos jak byl z Grzesiem "Dobry goj, ale niszczyciel żydostwa" Braunem to sie obsral i wyszedl ze studia
>>
File: main.jpg (12 KB, 400x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
main.jpg
12 KB, 400x258
>>53320837
>Boreku tte iuna!
>>
>>53320837
Ale Bolek dostanie łomot. A będą zakłady?
>>
File: skan5-850.jpg (197 KB, 850x1201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skan5-850.jpg
197 KB, 850x1201
>>53320424
>komiksy opowiadają o II wojnie
>pan X
>>
>>53320997
co kurwa
>>
File: 1427493207784.png (101 KB, 460x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427493207784.png
101 KB, 460x242
>>53320997
>Ten nos
>>
File: hhhehehe.jpg (456 KB, 994x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hhhehehe.jpg
456 KB, 994x664
>>53320997
<Roman Piroman
>>
>>53321090
Też srogo z tego prychłem
>>
>>53320997
>>53321090
prycham z obu
>>
File: oy vey!.png (264 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oy vey!.png
264 KB, 720x405
>>53320997
>pan X
>ten nos
>>
>>53321090
>>53321173
>>53321223
>πRoman
>>
File: 1449833333066.gif (414 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449833333066.gif
414 KB, 480x270
>>53321370
>>
File: pan x.png (83 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pan x.png
83 KB, 219x245
>>53320997
dostarczam
>>
Where can I get some fisstech in Poland?
>>
>>53321458
You mean fisting?
>>
>>53321417
aj waj, to jak druga szoa!
>>
>>53320100
>>53321417
hm
>>
>>53321706
kek
>>
>>53321706
zrób taki z Platformą i Nowoczesną
>>
Czemu pan Jacek jest taki fajny, zuchy?
>>
File: Szlomo X.png (84 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Szlomo X.png
84 KB, 219x245
>>53321417
Niewielki chujowy edit
>>
>>53321417
>>53322102
niech ktoś zadzwoni do /pol/ i powie, że jest nowy ebiński mejmej z żydem
>>
>>53322102
to było tylko kwestią czasu

>>53322153
bym zrobił, ale nie mam nic na koncie 4chan gold...
>>
>>53322102
top kike
>>
>>53322102
daj trochę bardziej płasko, w sensie tak bardziej w prawy dolny róg i będzie ebin
>>
awantura na pegidzie
>>
>>53322376

Niemcy zaczęli bić typa z tą polską flagą?
>>
>>53322102
AJ WAAAAAAAJ
>>
>>53322376
a co sie stalo
>>
>>53322665
petardy poleciały na policje w zamian armatki wodne i pacyfikacja lekka, ale już widzę że spokojnie. było widać trochę krwi na ziemi. ogólnie zamieszki 3/10
>>
>>53322801
kek, do swoich to mogą napierdalać, ale imigrantów nie drażnijmy
>>
>>53322835
WYKOP
Y
K
O
P
>>
>>53322835
Ja bym np. strzelał z armatek wodnych do Polskich imigrantów ekonomicznych w Dubaju.
>>
>>53322878
REDDIT
E
D
D
I
T
>>
File: benek.png (91 KB, 348x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
benek.png
91 KB, 348x244
>>53321417
obligatoryjnie
>>
>>53322878
LITERKI
I
T
E
R
K
I
>>
>>53322922
przecież to to samo w sumie
>>
>>53322936
Brawo
>>
File: 3.jpg (61 KB, 700x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
61 KB, 700x467
>brat Kurskiego jest wicenaczelnym Wyborczej

dosłownie co kurwa

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wicenaczelny-gw-o-prezesie-tvp-nie-wszyscy-kurscy-sa-do-kitu/7px3sg
>>
>>53322915
>marnowanie wody na pustyni
>>
>>53323446
co kurwa?
>>
>>53323341
>1 Oto Pan, wsiadłszy na lekki obłok, wkroczy do Egiptu. Zadrżą przed Nim bożki egipskie,
omdleje serce Egiptu w jego piersi.
>2 Uzbroję Egipcjan jednych przeciw drugim, i walczyć będzie brat przeciw bratu, przyjaciel przeciw przyjacielowi, miasto przeciw miastu, królestwo przeciw królestwu.
>3 Dozna wstrząsu duch ożywiający Egipt, a jego zaradność zniweczę. Więc radzić się będą bożków i czarodziejów, wróżów i czarnoksiężników.
>4 Wydam Egipcjan w ręce srogiego pana; okrutny król będzie nimi władał - wyrocznia Pana, Boga Zastępów.
Iz, 19:1-4
>>
>>53323539
zuchu, zjebałeś jeszcze bardziej
>>
>>53323539
>Nowozuchy WCIĄŻ nie potrafią cytować
>>
>>53323582
heh, trzeba było bardziej okienko odpowiedzi rozciągnąć. no już chuj, trudno
>>
>>53323593
na wykopie i reddicie to wygodniej działa
>>
jak tam wykopki, fajnie było na demonstracji?
>>
>>53323709
oni też mają zielonotekst?
>>
>>53323783
jak się ma konto premium to tak
>>
File: screencap.png (49 KB, 585x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
49 KB, 585x305
A ja wam mówię, że Duda specjalnie oddał te narty żeby mu Hanka popuściła. To zemsta za Kingę.
>>
>jankeskie wybory dopiero w listopadzie
już nie mogę z tym pierdoleniem o tr*mpie
>>
>>53324067
ktoś w tym małżeństwie śpi na kanapie. i nie jest to hanka
>>
>bądź prezydentem
>kiwnij palcem
>O BOŻE JAKIE TO BYŁO KURWA CHUJOWE HURR DURR NIE BO ZAJEBISTE MÓJ PREZYDENT
>>
File: Martin-Schulz[1].jpg (62 KB, 700x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Martin-Schulz[1].jpg
62 KB, 700x394
>Martin Schulz complains that the new Polish government subordinates the welfare of the state to the interests of the party. That is a "dangerous Putinisation of European politics".
>>
>>53324241
BAZOWANY
A
Z
O
W
A
N
Y
>>
>>53324164
anon odkrywa jak działa sława i władza?
>>
>>53324241
>pan X zapuścił brodę
>>
>>53324263
only have german BAZOWANY
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/martin-schulz-greift-polnische-politik-an-14005694.html
>>
>>53308662
I was getting scared that those two months of learning japanese meant shit because i wasn't able to understand anything.
But then i noticed the lack of hiragana and everything was better again.
>>
>>53324113
>listopadzie
Co kurwa? To czemu już od dobrych kilku miesięcy o tym NA OKRĄGŁO napierdalają? Myślałem, że to jakoś niedługo będzie.
>>
>>53324594
Tak jakby u nas się nie pierdoliło na okrągło o polityce.
Myslisz, że tylko Polacy są tak uposledzeni?
>>
>>53324594
Bo to Ameryka, a nie jakaś Polska.
>>
>>53324594
bo w ameryce kampania zaczyna się w połowie kadencji
ps to prawda
>>
>>53324594
wybór prezydenta świata poważny biznes
>>
no u chuj wyjebali mnei z roboty kurwa
>>
File: 1442768047618.jpg (46 KB, 848x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442768047618.jpg
46 KB, 848x480
>>53325124
co się co się co się stao?
>>
>>53325170
uwaliłem wczoraj ciapaka na pizde, dzisiaj miałem telefon już nie pracuje kurwa, szukam innego szmateksu
>>
>>
https://imgur.com/a/hlOyr
Top kek
>>
File: 1445804511776.jpg (216 KB, 1200x762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445804511776.jpg
216 KB, 1200x762
>>53325238
A jednak wyjebali
Współczuję William, szukaj czegoś lepszego, najlepiej białego
>>
>>53325124
Dobrze ci tak żbsz.
>>
>>53325385
ciężko o to w tym kraju, ale postaram się
>>
>>53325285
co pod transparentem robi czarnuch z zabójczej broni?
>>
>>53324067
>>53324127
w sensie że Duda rucha Lisowi żonę?
>>
File: t.jpg (19 KB, 307x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t.jpg
19 KB, 307x395
>>53325581
>>
>>53325322
>https://imgur.com/a/hlOyr
o kurwa


>>53325468
pewnie tez go kupili jak innych aktorów
>>
File: 1451356768906.png (351 KB, 550x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451356768906.png
351 KB, 550x813
co tak martwo? wszyscy na marszu czy co?
>>
File: 1450130970708.jpg (27 KB, 424x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450130970708.jpg
27 KB, 424x593
>>53325322
>https://imgur.com/a/hlOyr
NAJS
>>
File: 1452343205964.png (464 KB, 1011x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452343205964.png
464 KB, 1011x732
>>
>>53325322
>>53325715
o ja pierdolę
>>
File: 1416301842017.png (74 KB, 765x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416301842017.png
74 KB, 765x275
>>53325952
>>
>>53325322
wszystko pozostało w rodzinie przynajmniej
>>
>>53325322
ahh te brytole
>>
File: 1429300281745.gif (860 KB, 600x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429300281745.gif
860 KB, 600x313
>>53325322
O kurwa.
>>
Tymczasem na fejsbuku, w niemczech lansują nowego hitlera.

FEJSbook.com/tagesschau/videos/10153642240329407/
>>
Chwała panu Marianowi

https://m.pejsbook.com/story.php?story_fbid=745574798880423&id=181063088664933&refsrc=http%3A%2F%2Ft.co%2FISX6dX6MN9&_rdr
>>
File: 1420493253247.png (5 KB, 176x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420493253247.png
5 KB, 176x225
>linkowanie do twarzoksiążki
normictwo szu szu, na wykopek rausem.
>>
File: 1445694749050.jpg (447 KB, 965x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445694749050.jpg
447 KB, 965x767
>>53327231
Marian na Trybuna Ludowego albo chociaż na dowódcę Pretorian.
>>
File: 1451329850287.jpg (21 KB, 261x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451329850287.jpg
21 KB, 261x195
>>53327231
>>
>>53327231
>https://m.pejsbook.com/story.php?story_fbid=745574798880423&id=181063088664933&refsrc=http%3A%2F%2Ft.co%2FISX6dX6MN9&_rdr
a jest jakiś link dla niemających fejsika?
>>
>>53328040
Ja jebie tłuku załóż lewe konto na 10minutowego maila.
>>
File: 1439396225269.jpg (128 KB, 547x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439396225269.jpg
128 KB, 547x574
>>53328040
https://www.youtube.com/watch?v=Sdbd6lKp1ME
Chwała Wielkiej Polsce!
>>
File: Beata Tadla 1.jpg (55 KB, 560x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Beata Tadla 1.jpg
55 KB, 560x842
tadlę łysy cwel szkaluje

no pojebało
>>
>>53328132
dzięki zuchu

>>53328106
nie chce mi się
>>
>>53328276
beatkę szanować proszę
>>
>>53328387
>>53328276
to ta co ją durczok dotykał w czułych miejscach?
>>
File: feelsgood.png (66 KB, 659x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelsgood.png
66 KB, 659x609
>>53328132
>CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE
>>
File: 1450724967604.jpg (267 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450724967604.jpg
267 KB, 600x900
>>53328503
jakbym pracował z tadlą to bym ją regularnie łapał za wszystko co możliwe i żadna siła by mnie nie powstrzymała
>>
>>53328106
kultura wymaga wrzucania zrzutów ekranu + źródła, a nie samych łącz z informacją dostępną dopiero po zalogowaniu.

nie to, że wam, dobrze ułożonym normalnym ludziom przyszłoby do głowy, że ktoś może nie używać fejsika.
>>
>>53328595
zuchu ona ma 40 lat
>>
>>53328668
tym lepiej
>>
>>53328632
dlaczego ktos miałby nie używać fejsa?
>>
>>53328703
Bo nie jest mi do niczego potrzebny na przykład.
>>
>>53328632
Jak kurwa można nie mieć fejsa?
Moze jeszcze nie masz twittera, snapa i instagrama co?
Nie pierdol bo ci nie uwierzę. Wkręcasz nas.
>>
>>53328668
i co w tym złego?
milfy i żyzne to by jebali, ale jak beatka ma czterdziechę, to nagle wstrętna
>>
>>53328703
mi kazali wysłać skan dowodu. czy to wystarczający powód? nie będe specjalnie kombinował. chuj im w dupe żbsz
>>
File: 4251.png (62 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4251.png
62 KB, 400x400
>oni nie mają twittera
>>
>>53328825
Tomasz proszę idź
>>
>>53328790
już ci szóstki dzieci nie zdąży urodzić więc średnio żbsz
>>
>>53328768
i naszej klasy!
>>
>>53328861
>urodzić

po chuj mi tadla do rodzenia, ja bym ją molestował i tyle
>>
https://twit ter.com/lis_tomasz
polecam 2 wpis od gory
>>
>>53328825
co tam dzisiaj ćwirkłeś anone???? XDDDDDD
>>
>>53328856
Bo co? Noc długich dziobów?
>>
File: 1446869561530.png (17 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446869561530.png
17 KB, 625x626
>>53328703
>>53328768
>>
>>53328888
>cyferki
to
>>
>nie posiadanie konta na vk
>>
twitter > wykop > gówno >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> facebook > snapchat = instagram
>>
>>53328900
trochę hipokryzja bo sam urywa słowa Kaczyńskiego o gorszym sorcie itd.
>>
>>53328132
>dres po podstawowce
zaimponowal mi ze to wszystko zapamietal bez kartki
>>
>oni nie chcą zdecydowanej rozprawy z siłami zdrady
>>
>>53328900
LIS MÓWI ZE TRZEBA WYMORDOWAC ZDOW?
>>
>>53329329
Jego dziadek, Sergiej Lisienko lubił tłuc Żydów po nerach jak był w UB.
>>
>>53329329
O kurwa wytnij to ktos i zrób filmik
W sieci miało racje
>>
>>53329552
a weź zapostuj te z Kraśko
>>
>>53329594
A kraśko też mówił o mordowaniu żydów na twitterze?
>>
File: desktop14_1.jpg (117 KB, 860x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
desktop14_1.jpg
117 KB, 860x400
>>53329594
nie, ale był w mundurze Jaruzela na okładce
>>
1) czekam na nowy fred
2) jebać KOD
3) jebać wp,pip postera (wiem, że mi odpowie)
4) jebać karaczana
>>
>>53329201
A sie chłopak dzisiaj wnerwił
>>
File: Przechwytywanie.jpg (26 KB, 782x132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.jpg
26 KB, 782x132
czy tylko mi się wydaje że w tym tłumaczeniu jest cos nie tak
>>
File: Kraśko.jpg (216 KB, 700x912) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kraśko.jpg
216 KB, 700x912
>>53329594
Masz tu z naszym nowym memem.
>>
>>53329682
co to jest?
What is that?
>>
>>53329682
VIRUS NIE KLIKAĆ
>>
>>53329682
sore wa nan desu ka?
>>
File: 1404996097486.jpg (24 KB, 377x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404996097486.jpg
24 KB, 377x351
>>53329999
To, proszę ciebie, jest czwóreczka dziewiątek
>>
>>53329999
>co to jest
quadrip, oto co to jest
>>
File: 1425049129307.png (188 KB, 680x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425049129307.png
188 KB, 680x480
>>53329682
>less than 25% with job
didn't expect that desu
>>
>>53329999
>ten palindrom
>>
File: 1414147872654.gif (2 MB, 396x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414147872654.gif
2 MB, 396x304
>>53329999
sprawdzone
>>
>>53330200
przyganiał kocioł garnkowi
>>
File: Tomasz Lis.jpg (21 KB, 400x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tomasz Lis.jpg
21 KB, 400x364
>>53330200
>>
>>53330270
ODDAWAĆ KORYTO SKURWYSYNYYYYYY
TAK BĘDZIE DEMOKRATYCZNIE
>>
File: ca1.png (33 KB, 494x62) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ca1.png
33 KB, 494x62
>>53330320
>>
>>53330320
CAŁA POLSKA SIĘ Z WAS ŚMIEJE

DEMOKRACJI WY ZŁODZIEJE
>>
>>53330347
NO ALE JA PRZECIEŻ RYCZĘ DLA LISA
W IMIENIU LISA
LISA WITALISA
>>
File: 1917978.jpg (24 KB, 456x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1917978.jpg
24 KB, 456x330
>>
>>53330509
dałem wykopkę
>>
>>53330509
Kaczyński pali? A to szacuneczek. No to trza ustawkę na wiejską. Załatwić zioło, znaczy Ziobro i będzie się działo.
>>
File: faggoty_polan.jpg (62 KB, 500x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
faggoty_polan.jpg
62 KB, 500x663
>>53308662
>>
>>53330593
fixed that for you
>>
>>53330663
dużo lepiej
>>
>windows 10 ma wbudowane instalowanie z plikow iso
nawet poweriso/daemon tools nie musze instalować a kuce dalej będą twierdziły że to najgorszy system
>>
>>53330347
>>53330413
Wyborca PO, ja jebe
>>
>>53330748
Ja mam XP i pierdolę was wszystkich
>>
>>53330542
dziękuję i pozdrawiam
polecam tego allegrowicza
>>
>>
File: s.png (30 KB, 904x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.png
30 KB, 904x152
>wykopki
>>
File: Sluty poland.png (40 KB, 766x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sluty poland.png
40 KB, 766x674
https://youtu.be/Y5CX_Cxi-Cg
>>
>>53331027
>german cameltoe
>>
File: screencap.png (87 KB, 282x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
87 KB, 282x248
>>53331007
>>
>>53331007
No bo polskie narodowce mają jakies urojenia, że większosc polaków to pojebane narodowcowe bydło uwielbiające Roma Dmowskiego i zbrodniarzy wojennych więc Ukraińcy musza mieć tak samo najebane jak oni.
>>
>>53331166
Ukraińcy to swołocz. Oni nic nie wiedzą o swojej kulturze, historii, narodowosci, bohaterach, itd.
Sama nazwa "Ukraina" to Polskie słowo, okreslenie na te tereny. Przeciętny Ukrainiec wacha się między byciem Polakiem a Rosjaninem.

Ci ludzie byli, są i będą manipulowani.
>>
>>53331007
>p-p-paczyłem coś tam na internetach i nic nie znalazłem
>czyli nie są banderowcami!!!
>te komentarze pod spodem

Pokłosie UB-eków rozpierdolone
>>
File: 1357346389077.jpg (131 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357346389077.jpg
131 KB, 500x333
>>53331007
>orkako
>>
http://www.tvn24.pl/ziobro-odpowiada-oettingerowi,609404,s.html

Nasz minister ojebał niemca jak burą sukę.
Gratulacje, Ziobro ma jaja.
Teraz dwa razy się zastanowią zanim cos znowu zle o polsce powiedzą helmuty jebane
>>
>>53320192
Po manifestacji wdupiałem hamburgery na Mariackiej i stwierdziłem 0% zanieczyszczenia kucami. Jak widać, ich impotencja nie ogranicza się do wyborów.
>>
>>53331276
>wacha
no zuchu...
>>
>>53331568
jesli to jedyny problem z moim postem, to nie mam nic przeciwko, a nawet jestem za
>>
File: 0lBXFeW.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0lBXFeW.png
108 KB, 400x381
>>53331007
>Może Ukraina nie ma własnej końcówki i korzysta z rosyjskiej?

wyborcy Nowoczesnej panie i panowie
>>
>>53331503
>Tego rodzaju słowa, wypowiadane przez niemieckiego polityka, budzą wśród Polaków jak najgorsze skojarzenia. Także moje. Jestem wnukiem polskiego oficera, który w czasie II wojny światowej walczył w podziemnej Armii Krajowej z »niemieckim nadzorem«" - odpowiada Ziobro.

#rekt
>>
>W liście minister wyraża także swoje oburzenie tym, że Oettinger nie zareagował, kiedy niemieckie media przez kilka dni nie informowały o atakach na kobiety w sylwestra. "Cenzurowanie tych informacji przez niemieckie media wprawiło w osłupienie opinię publiczną na świecie. Na próżno czekałem na zdecydowaną reakcję z Pańskiej strony na tak rażące naruszenie prawa obywateli do informacji" - pisze Ziobro. I dodaje: "Doszedłem do przykrego wniosku, że łatwiej Panu mówić o fikcyjnych zagrożeniach dla wolności mediów w innych krajach niż piętnować cenzurę w swojej ojczyźnie".

ja dupce
>>
Są tu jakies anony co potrafia grac w EU4?
Czy da sie jakos sprawic zeby austria nie dolaczyla do wojny ze mna jesli chce przejac kawalek HRE? Jestem nowy w ta gre.
>>
File: deal with it.png (143 KB, 1024x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
deal with it.png
143 KB, 1024x432
>>53331503
System rozjebany.
Ziobro dobry ziomek.

Pamiętacie jak ojebał PO w wywiadzie 5 minut po tym jak mieli go postawić przed trybunał ale zabrakło kilku głosów? :D
>>
>>53331844
https://www.youtube.com/watch?v=qKQevJRn2AY
>>
>>53331844
>I to, co nas dobiło, to to, że nie postawiliśmy Ziobry przed trybunałem stanu. To było na końcu… - To był gwóźdź do trumny! Ziobro do trumny!
>>
>>53331503
>>53331724
>>53331803
>>53331844
Teraz rozumiecie czego my też mamy problem z Niemcami, oni są po prostu chujami.
>>
>>53331503
jak ziobry nie lubię, tak tutaj muszę przyznać, że pokazał jaja
>>
>>53331812
Nie da się, musisz wyczekać moment kiedy Austria będzie zajęta jakąś inną wojną i liczyć, że nie dołączy do twojej.
>>
>>53332064
facet jest kontrowersyjny, ale nie można mu zarzucić braku konsekwencji. z PISem też się chandryczył, ale ostatecznie się pogodzili. Jeszcze tylko, żeby Marcinkiewicz się pogodził z Panem Kaczką i byłoby dobrze.
>>
ziobro to zwykły chuj do szczania
>>
>>53325322
O kurwa. Życie pisze najlepsze scenariusze.
>>
jaki serial oglądacie zuchy?
>>
>>53332220
Ja zawsze będę miał do niego żal za to co wyrabiał przeciw Lepperowi, ale przeważnie jest bazowany.
>>
File: 1394903254261.gif (2 MB, 368x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394903254261.gif
2 MB, 368x467
>tug zachodnie pisma pisza o koncu Polski, jakby ludzi rozstrzeliwali na ulicy
>>
>>53332225
nie tym razem.
>>
>>53332282
nie polecam po 8 sezonie
>>
>>53332225
twoja stara
>>53332282
Doctor Who
>>53332313
Lis pisze jako "polski korespondent" dla zachodnich pism, więc nie ma co się dziwić.


Btw wiedzieliscie ze mariusz max kolonko ma dostać własny program w TVP1?
>>
>>53332299
Leper mądrze mówił, ale moim zdaniem nie nadawał się na polityka. Powinien był być publicystą.
>>
>>53332396
chcialem zacząć nowy sezon ahhh
>>
File: 7708096.3.jpg (117 KB, 500x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7708096.3.jpg
117 KB, 500x709
>>53332282
>>
>>53332407
>lepper mądrze mówił
>lepper publicystą
ja pierdolę jak gniję xD ten debil ledwo swoje nazwisko potrafił napisać
>>
>>53332220
dla mnie go spaliło zaduszenie transplantologii. chyba nawet doktorowi g nie zdążyli dobrze zarzutów postawić, a ziobro już go skazał. jak jebany student pierwszego roku

>>53332407
>Powinien był być publicystą.
o kurwa, ale bym go chciał zobaczyć w jednym rzędzie z zmemkiewiczem, warzechą...
>>
>>53332401
albo nie dostanie, albo jakis gówniany
za bardzo kocha putina
>>
>>53332407
Żartujesz? Miał niesamowitą charyzmę i dzięki temu, że został politykiem i wspiął się tak wysoko miał dostęp do tych kompromitujących materiałów. Tylko szkoda, że zaufał złemu prawnikowi.
>>
>>53332401
>wiedzieliscie ze mariusz max kolonko ma dostać własny program w TVP1?
były takie plotki ze dwa dni temu. biedak będzie musiał w końcu zakładać spodnie do pracy
>>
File: top jej.jpg (38 KB, 559x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top jej.jpg
38 KB, 559x485
>>53332282
Wlasnie skonczylem Sherlock bo podobaja mi sie kutasy
>>
>>53332556
>>53332569
a nie chce mi się wam odpowiadać. czytam historię anona, którego ojciec wyjebał
>>
Co się znowu odpierdala? Nie miałem ostatnio czasu sledzić tego wszystkiego.

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sejm_RP_Wladza_pragnie_przeswietlic_nasze_zycie_i_nasze_komputery/?pv=1
>>
>>53332738
>Agata Czarnacka
>google
>Lewica24
sorry, ale nie mam zaufania do lewicy

>Władysław Majewski
>nic, chyba, że to ten kamieniarz

>Tomasz Piątek
>uzależniony od heroiny

co jest grane? jakies konkretne info, czy znowu atak na obecny rząd?
>>
>>53332901
świnki chrumkną wszystko byleby się utrzymać przy korycie
>>
a może tak nowa edycja jako get?
>>
>imgur
dlaczego nie mogę załadować 10 ostatnich obrazków? za cholerę się nie rozwija dalej
>>
File: 1448917631782.png (2 MB, 1500x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448917631782.png
2 MB, 1500x998
>>53333047
>>
>>53333110
już nieważne. zadziałało na IE
>>
>>53333147
dlaczego?
>>
>>53333231
bo mu zagraniczny zapostuje w fredzie i osra dupę
>>
nienawidzę was wszystkich
>>
>>53333331
>>53333331
>>53333331

>>53333331

nowy
>>
swiat jest piękny
>>
File: 1450645118342.jpg (222 KB, 764x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450645118342.jpg
222 KB, 764x960
>>53332738
>Chcą, żeby każdy policjant lub agent służb w każdej chwili mógł wejść na nasze konto albo spenetrować wnętrze naszego komputera, tabletu lub smartfona.
A niby kurwa jak?
>>
PREZES KACZYŃSKI URATUJE POLSKĘ
>>
>>53332738
ale jak tusk chcial podpisac akta i wysylal anty terrorystow do studenta robiacego flasz gierki osmieszajace komora to juz bylo okej
Thread replies: 332
Thread images: 86
Thread DB ID: 404473[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.