[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 352
Thread images: 128
File: 1441221474543.jpg (131 KB, 583x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441221474543.jpg
131 KB, 583x583
edycja wielkiego Macierewicza
>>
DUPA
U
P
A
>>
File: 1447078563121.png (573 KB, 728x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447078563121.png
573 KB, 728x740
ANTONI
>>
File: 1447856582199.png (313 KB, 700x995) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447856582199.png
313 KB, 700x995
>>
>>53278114
wielki Antoni, wielki Antoni
serce zgubiłam pod miedzą
ach co to będzie, wielki Antoni
gdy się sąsiedzi dowiedzą
>>
File: 14478566455562.png (365 KB, 800x1138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14478566455562.png
365 KB, 800x1138
>>53278214
>>
>>53278114
Siódmy za Jacka Kurskiego najlepszego prezesa TVP
>>
File: 1439396225269.jpg (128 KB, 547x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439396225269.jpg
128 KB, 547x574
Marszałek zagościł w wasze progi! Odpowiedzcie na tego posta słowami CZOŁEM DZIADKU by spadła na was SIŁA I DUMA NARODOWA!
>>
>>53278312
Chuj ci w dupę dziadku
>>
File: 1445694749050.jpg (447 KB, 965x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445694749050.jpg
447 KB, 965x767
>>53278312
CZOŁEM DZIADKU
>>
File: nfRKEe7.jpg (90 KB, 599x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nfRKEe7.jpg
90 KB, 599x450
;_;
>>
zamawiam pizze co wy na to
>>
>>53278312
Poznań tutaj
Piłsudzki zdrajca jebany oddał nas niemcom
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53278396
>Poznań
>>
>>53278383
A smacznego
Ja sobie naleśniki wpierdalam
>>
File: 2016-01-08_00001.jpg (520 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-08_00001.jpg
520 KB, 1920x1200
Co tam zuchy planujecie na ten piątkowy wieczór?

Ja będe pił piwo i puchł moim Großsilesiumreich.
>>
>>53278471
bede gral w csa na bardzo wysokim poziome bo jade za tydzien na lana

pozdrawiam serdecznie cala polska scene counte strik
>>
>>53278471
tyle wungla
>>
File: 1343305471984.jpg (99 KB, 600x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343305471984.jpg
99 KB, 600x720
ANIME
>>
File: 1447369753377.png (49 KB, 323x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447369753377.png
49 KB, 323x493
>>53278471
>Großsilesiumreich
>>
>>53278114

Chwała mu!
>>
>>53278471
chcialem nadrabiac zaleglosci z pracy przez weekend

jestem w trakcie modowania new vegas
>>
>>53278471
>gra wunglakami
>nie ma jeszcze ukrainy i reszty nadrenii
Jak to zrobisz to skonwertuj to do V2
>>
>>53278312
CZOŁEM WIELKIEMU DZIADKOWI
>>
File: 1439591544190.jpg (127 KB, 630x1008) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439591544190.jpg
127 KB, 630x1008
>>53278505
ANIBE
>>
>>53278312
NIE MÓJ DYKTATOR
>>
>>53278471
A w sumie sam nie wiem.
Czekam na update do jednej gry, czekam aż 2 kolejne wyjdą.
W sumie to sam chyba w EU4 zagram, kampanię Cyprem zacząłem.
Albo wrócę to moich pancernych batalionów mongolskich.
>>
File: 1449405097316.jpg (108 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449405097316.jpg
108 KB, 1024x683
https://www.youtube.com/watch?v=1rmo3fKeveo
Obligatoryjny codzienny mongolski śpiew
>>
>>53278471
Połknę język.
>>
>>53278471
Wieczór z gyfy, pewnie jakiś serial do tego
>>
>>53278471
piszę swój kryminał noir
>>
File: 2016-01-08_00002.jpg (653 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-08_00002.jpg
653 KB, 1920x1200
>>53278535
Imperium czarnego złota.
>>
File: 009_5597170b330a0.jpg (73 KB, 659x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
009_5597170b330a0.jpg
73 KB, 659x609
>tug naparzyłem dzbanek herbaty z cytrynką i imbirem
>>
>>53278471
Chyba zacznę kampanię EUIV customowym zachodnim państewkiem w Ameryce i zrogaczuję kolonizatorów
>>
>>53278742

o skurwesynu
ja sobie szklanicę zielonej przygotuję
>>
File: 1450461804430.png (803 KB, 1100x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450461804430.png
803 KB, 1100x700
>>53278742
>>
>>53278773
Najnudniejsze co możesz zrobić żbsz
>>
>tug jem krokiety w lozku i ogladam ta chujowo nitke w tablecie
>>
>>53278742
>tug sok ze świeżo wyciśniętej pomarańczy

mogę umierać szczęśliwy
>>
kto czeka na /xcom2/ tutaj?
>>
>>53278773
Zanudzisz się na śmierć, nic nie będzie ci zagrażało i nigdy nie będziesz toczył dużych wojen.
>>
File: 2015-12-21_00002.jpg (535 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015-12-21_00002.jpg
535 KB, 1680x1050
>>53278471
słabo
>>
>>53278891
Syf, smrut i gówno.
Tylko UFO defense/Xenonauts.
>>
File: FUGGGGG.jpg (55 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FUGGGGG.jpg
55 KB, 640x400
>>53278891
tutaj. ale lubię sobie od czasu do czasu w stare ufo pograć
>>
>>53278891
Preorder i DLC już kupione
Nic nie żałuje
Chyba czas skończyć Long War
>>
>>53279017
>wchodzi do ufo bez stacku taktycznego
SMRUUUUUUUUUT
>>
File: 1451402622796.jpg (18 KB, 380x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451402622796.jpg
18 KB, 380x257
kurwy jebane a ja wiosną dostanę Shardlight of Wadjetów i możecie mi possać ahaha

przygodówki czysta musztarda
>>
>>53278786
>>53278868
szanuję

>>53278891
ja. muszę odkurzyć xcoma do tej pory, a nie ma kiedy g*erkować
>>
>>53279099
gupi gepardposter
>>
>>53279046
co to za mod
>>
>>53279142
Przecież powiedział

Chcesz powiedzieć, że grasz w XCOMa i nie znasz the Long War?
>>
kto /ropanadziąsle/ tutaj
>>
>>53278960
Zrobiłem kiedyś Polską one tag world conquest, ale mi się gdzieś screeny zgubiły.
>>
>>53279187
nie znam
>>
File: 2015-12-21_00001.jpg (443 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015-12-21_00001.jpg
443 KB, 1680x1050
>>53279235
Mi bardziej zalezalo na genocajdzie Niemcow i Rosjan niz na podboju swiata.

btw, pomorze w unii personalnej
>>
>>53279289
to słabo
>>
>>53279201
osz kurka mialem to pare razy jak byłem mały

nie polecam ale smakuje nieźle ;)))))
>>
>>53279334
prawie jak na tych stronach z poradami medycznymi
>>
File: REICH.jpg (230 KB, 1210x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
REICH.jpg
230 KB, 1210x950
>>53279298
>unia
Przy takim rozmiarze to powinni być wasalami
Picrela Prusy i unia z Austriakami i Kijów jako wasal, które wszystko wchłonąłem, moja druga najbardziej ebinowa kampania.
>>
File: 1448954547104.jpg (70 KB, 640x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448954547104.jpg
70 KB, 640x638
>gdy w radiu znikąd piękny głos francuski dziewczęcy
>>
>tug nie umiem w to grac i te wszystkie screeny sa dla mnie nierealne
jak wy to robicie
>>
>>53279551
Autyzm
>>
>>53279528
jakie masz mody na mapke?

wyglada zajebiscie
>>53279586
o kurwa XD
>>
>>53279551
uposledzenie umyslowe i brak zainteresowania rodziny o tym zdrowiu
>>
>>53279613
Illusonary Flat Political Map
I nic poza tym w sumie.
Tak się ta pruska kampania zakończyła
>>
>>53279551
a ja umiem, pograłem tydzień i mnie znudziły wszystkie gsy
>>
>>53279668
rzygłem na pol europy gadajacej po niemiecku
>>
>>53279668
>granie na cheatach
>w najłatwiejszą z gier
>>
>>53279740
>Cheaty
Nie, po prostu hud z dziewczynkami z chińskich bajek zamiast flag
>>
>>53279776
>>53279586
>3054k manpower
ok
>>
>>53279797
A to exploit który na końcu przetestowałem.
Bierzesz robisz template armii która ma więcej niż ty manpoweru, i w prowincji wasala tworzysz.

Also, EU4 nie pozwala rekrutować najemników w prowincjach zamorskich normalnie, ale templatkami można.
>>
>>53279845
dobre tipy

jakies pomysly na cos w europie? bo nie mam co robic
>>
>>53279889
Mołdawia>Rumunia>Bałkany

HRE jako Ulm

Unia Angielsko-Francuska
>>
>>53279969
>Mołdawia>Rumunia>Bałkany
o to dobre

nie lubie kurwa grac od 1444, bo nie ma hehe armatek
>>
>>53279889
Zacznij jako Zakon Maltański.
Utwórz Królestwo Jerozolimy i podbij bliski wschód.
>>
File: 13483478373 (19).gif (31 KB, 500x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13483478373 (19).gif
31 KB, 500x492
znow chujowka nitka przynajmniej o polityce nie pierdola i tej kurwy nie postuja
>>
>>53279889
EU4 to najchujowsza gra paradoksu
można tam tylko kolorować mapkę
wolę CK2, dosyć dobre połączenie gsg i simsów
>>
>>53280244
;^)


PIS TO KURWY ŚMIECIE KATOLSKIE KURWY JEBANY CIEMNOGRÓD
>>
>>53280244
W ogóle chujowy dzień dzisiaj Zuchu.
Musi cisnienie.
>>
File: 1450360482083.jpg (53 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450360482083.jpg
53 KB, 600x400
moszi moszi kurwy pierdolone Jarko desu

co myślicie że Prezes zapakował Kurskiemu do bentoboxa na pierwszy dzień w robocie? na moje wazelinę i żółtą karteczkę z napisem "moje jajca - twoja broda"

ale bym gowinistów kopał
>>
>>53280273
CK2 niestety, wraz z upływem czasu i kolejnych patchów oraz dodatków, zmieniła się na gorsze.
>>
File: 1452260348103.jpg (165 KB, 770x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452260348103.jpg
165 KB, 770x1000
>>53280244
KTO MNIE WOŁA
>>
Zuchy wolałyby mieć za sąsiada Islamistę, czy Slązaka?
>>
>>53280479
Japońskiego goblina.
>>
>>53280010
Kiedyś to zrobiłem, ale zrozumiałem, że zmieniając tag kraju stracę +20% obrażeń dla galer i +1 do tradycji armii w zamian za bonus do manpower i zdecydowałem się pozostać rycerzami inaczej nie miałbym szans przeciw turasom.
>>
>>53280479
prostytutki żbsz
>>
>>53280244
Spokojnie, niedługo więcej osób będzie pijanych i trochę się ten cały burdel rozkręci.
>>
Wróciłem do Warszawy 2 tygodnie temu i już mi tęskno za cywilizacją.
>>
File: 1407209334253.png (553 KB, 2560x2489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407209334253.png
553 KB, 2560x2489
>>53280733
>Wróciłem do Warszawy
przykro mi anonku, nikt nie powinien tak cierpieć
>>
File: 1450689853478.jpg (208 KB, 500x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450689853478.jpg
208 KB, 500x425
jak zjem piccę z kupnego placka i popiję herbatą to jest jeszcze picca
>>
nie ma nic gorszego niz jak twoja dentystka daje ci stażyste a ona sama zajmie sie jakims jebanym downem co z babcia przyszedl
co moglem zrobic w tej sytuacji
>>
>Projekt ustawy o podatku od hipermarketów ma powstać w ciągu 10 dni - poinformował PAP minister Henryk Kowalczyk po zakończeniu spotkania przedstawicieli rządu z handlowcami. Taką deklarację miał złożyć minister finansów Paweł Szałamacha, który ma przygotować projekt.
szuflady pełne ustaw, panie i panowie
>>
Debilna ta nitk żbsz
>>
File: 1452025510380.jpg (39 KB, 576x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452025510380.jpg
39 KB, 576x432
>>53281254
>>
File: 1452119316364.png (489 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452119316364.png
489 KB, 700x990
>>53281254
faktycznie

same gierki a nie ma piersi i anime
>>
File: 52101830520.jpg (79 KB, 520x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52101830520.jpg
79 KB, 520x378
>>53281333
cyferki potwierdzają
>>
ktoś mówił o cyckach?
>>
>>53281472
nie seba , wracaj na bojo dopóki pilke widac
>>
File: 1451765236870.jpg (972 KB, 1600x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451765236870.jpg
972 KB, 1600x1104
>>53281472
w końcu można postować cycki bo normiki na imprezkach

>#piąteczekpoświętach
>>
>>53281333
Cycki awoo~
>>
>>53281222
>co moglem zrobic
bić w mordę downa, że się wciska między wódkę a zakąske
>>
>>53281333
LLEWD
>>
>>53281508
oj ma ti, nie wyżywaj się, że przejebałeś
>>
>>53281694
FITBAK
I
T
B
A
K
>>
TOP BANTER
>>
>>53281864
ja pierdolę ale żeżu
>>
>>53281864
lepsze niż akcja z wysyłaniem maili
>>
File: 1451133130288.jpg (125 KB, 1000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451133130288.jpg
125 KB, 1000x1200
>>53278471
Dzisiejszy wieczór będzie przepełniony pięknem i elegancją.
>>
>>53281864
ale że w języku niemieckim słowo "kolega" ma kontekst raperski to niech pan minister wie
>>
Co dzisiaj pijecie?
>>
File: 1439083901244.jpg (5 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439083901244.jpg
5 KB, 250x247
>idź do kerfura po piwo i jajka
>5/10 dziewczyna za kasą
>duże oczy, słowiańska uroda
>to uczucie uderza z siłą tysiąca słońc
>>
>>53281864
Ale co jest w tym śmieszne? Nie kapuję
>>
>>53282118
>>
>>53282118
jakie piwo mi się rzuci w oczy w sklepie albo drinki z wódką
>>
>>53282118
Nic. Picie w piątki kojarzy mi się z normictwem.
>>
>>53282123
>nie zagadał
No to wiadomo że jajek ci zabrakło.
>>
File: zubr.jpg (78 KB, 600x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zubr.jpg
78 KB, 600x431
>>53282118
>>
>>53282123
>Manie tak niskich wymagań
>>
>>53282222
>picie do komputera
>normictwo
>>
File: 1441999113725.jpg (32 KB, 300x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441999113725.jpg
32 KB, 300x310
>>53282312
>picie alkoholu
>nie normictwo
>>
File: 1441388063593.jpg (68 KB, 811x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441388063593.jpg
68 KB, 811x541
>>53282123
>idź do biedry po bułki
>na kasie ładna dziewczyna ale niepolska uroda
>podaje cenę z akcentem wschodnim
>biorę te bułki mówię "spasiba wam balszoje"
>ona się uśmiecha i odpowiada "pażałsta"
>>
>>53282143
daj polaczkom się pośmiać z tych głupich Niemców hehe kalifat i wogule XD
Niestety mamy najbardziej zakompleksiony kraj w europie.
>>
File: 1452036684982.jpg (143 KB, 807x1013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452036684982.jpg
143 KB, 807x1013
>>53282123
>chodź co dziennie po bułki do jednego sklepu
>qt3.14 mała blond słowianka z błękitnymi oczami
>pełna moja miłość do niej od pierwszego
>z dnia na dzień co raz bardziej się uśmiecha
>o kurwa chyba czuję to samo, ale boje się zagadać
>po kilku miesiącach, zbierz się na odwagę aby zaprosić na rurki z kremem
>idź po bułki z wizją spędzenia reszty życia z nią, napewno się uda
>tug nie mam jej, wyjebali z roboty wczoraj wieczorem i poleciała do singapuru
>ja pierdolę po co żyć
>płacz cicho skulony w kącie pokoju dusząc się suchą bułką
>>
File: seba.png (191 KB, 258x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seba.png
191 KB, 258x506
>vistula zauważyła, że sebastiany też mogą pracować w garniturach
>>
>>53282390
za każdym razem
>>
File: 1986.jpg (20 KB, 488x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1986.jpg
20 KB, 488x295
>>53282383
KEKI BREEKI
>>
>>53282521
>miej kase na mieszkanie w singapurze
>pracuj w biedronce
>>
>>53282240
co moża powiedzieć do dziewczyny na kasie w sklepie?
"ładna dziś pogoda, c'nie"?
>>
>>53282143
reddit kropka com r/europe/comments/3zymnj/poland_asks_germany_about_safety_of_polish_women/
redita też to śmieszy
>>
>>53282640
>ruchasz się czy trzeba ci płacić?
>>
>>53282390
Jedyne co cebulaki mogą robić, żeby się lepiej czuć ze swoim krajem to mieć mokre sny o wyimaginowanej islamizacji bo to jedyne co mogłoby sprawić, że reszta Europy w końcu stałaby się gorszym miejscem do życia niż Polska.
>>
>>53282640
chcesz to zatrzymaj sobie tego grosza
>>
File: 1432971418031.gif (388 KB, 269x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432971418031.gif
388 KB, 269x270
https://www.youtube.com/watch?v=BNkLwHiV9rs

>kochanie
>>
>>53282846
>miej padaczkę
>graj w gierki

doskonały plan
>>
>>53282373
to chyba ten slynny anon debil
>>
>>53282642
>reddit
Chodzi o spor krajow Europejskich o smierci Polskiej """"demokracji""""?
>>
>>53282898
może nie wiedział
>>
>>53282640
Nie wiem, co tylko ci przyjdzie do glowy.
>dlugo jeszcze pracujesz
>a to glupio ze w piatek
>jak skonczysz to moze wyjdziemy na piwko
Wyobraz siebie w jakims normickim filmie, zachowuj sie kolezensko i pewny siebie, ale nie arogancko.
>>
>>53282898
kiedyś chyba każda gra miała ostrzeżenia, ciekawe czy teraz też
ale i tak streamer debil
>>
>>53282898
>padaczka
to wygląda jak zawał albo wylew
>>
>>53283011
wiem ze plejstejszyn wyswietla ostrzezenie o epilepsji za kazdym razem jak je uruchamiasz
>>
w sumie gość miał szczęście, że udało mu się wydobyć cokolwiek z gardła, a żona była w domu

stream z zgonu to dopiero byłaby rzecz
>>
File: Feeling Bad.jpg (145 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Feeling Bad.jpg
145 KB, 600x600
>kasierka w makdonaldzie
>solidna 7/10, miły głos
>nie zagadam bo wieczny spierdon
Ehhhhhhh anone.
>>
File: 1445461953260.jpg (35 KB, 526x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445461953260.jpg
35 KB, 526x394
>papież w piekarni
>solidne 21/37
>nie zagadam bo nie mam 10 lat
Ehhhhhhh anone.
>>
>Redaktor naczelny kwartalnika "Fronda Lux" Mateusz Matyszkowicz obejmie funkcję dyrektora TVP Kultura - podaje "Rzeczpospolita". Redaktor i szef portalu "Teologii Politycznej" ma zastąpić na tym stanowisku Katarzynę Janowską.
kurwa co? cały czas czytałem frondę dla biedoty?
>>
>>53283684
to nie bylby pierwszy raz zbsz
>>
File: 1444424356700.jpg (162 KB, 1251x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444424356700.jpg
162 KB, 1251x888
>Nigdy nie będziesz animem
>>
>>53282846
Smutnche w chuj zbsz :(
>>
>>53283237

Zawał wygląda o wiele mniej dramatycznie. Prawie na pewno atak epilepsji a jeśli coś poważniejszego to jakiś udar; a po udarze nie tweetował by parę godzin później.
>>
>>53283960
PO CO ŻYĆ
>>
>>53284920
JANUSZ PAUL DRUKI BAWI MALIK DZIEDZKI
>>
File: 461369520.jpg (87 KB, 520x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
461369520.jpg
87 KB, 520x624
>>53284263
>don't you have sex?
>>
>>53282846
>graj w gierki
>umrzyj
a trzeba było ruchać
>>
File: marlboro-marine.jpg (34 KB, 500x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
marlboro-marine.jpg
34 KB, 500x334
>bierz najbardziej chujowe klasy, bo jedyne 40 godzin gry i nie chcesz zamulać
>jakiś sebix z pedalskim głosikiem gimnazjalisty wbija na slot dowódcy
>coś się zesrało i teamspeak ci nie działa
>dostań kicka za brak komunikacji, mimo że ts w regulaminie jest wymagany tylko dla dowódców i pilotów

a mógłbym robić coś wartościowego z życiem
>>
>>53285400
tak to jest jak sie w chujowe gry gra
>>
>>53285087
>nazwa pedal
w tym problem kolego
>>
File: 1434658776509.jpg (19 KB, 448x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434658776509.jpg
19 KB, 448x337
>int*rnet
>>
File: 1445771757171.jpg (76 KB, 735x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445771757171.jpg
76 KB, 735x412
EBEBEBEBE BAWIMY KURWA SIĘ

zuch postuje obrazek szkalujący, w zamian drugi zuch musi zapostować obrazek szanujący, kolejny postuje szkalujący itd

duble na obrazku to wyczerpany temat - postujemy zupełnie nowy
>>
File: 1424267363434.webm (3 MB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424267363434.webm
3 MB, 512x384
>>53286442
>>
File: 1441624150343.jpg (39 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441624150343.jpg
39 KB, 500x500
>>53286442
Nic mi nie przychodzi do głowy.
>>
>>53284014
Fronda Lux =/= fronda.pl
Fronda Lux to taka intelektualna prawica, z groznym Zydem Dawidem Wildsteinem jako gwiazda.
>>
jeśli cyferki to pan kaczka jest w tym fredzie i luruje
>>
>>53286757
ale dlaczego miałby tu być? tu go nie ma
>>
>>53286832
Jestem przecież.
>>
>>53286858
nie podszywaj się
>>
File: 1111.png (226 KB, 540x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1111.png
226 KB, 540x501
>>53286832
podobno lubi koty i małe dziewczynki anime
>>
>>53278114
https://www.youtube.com/watch?v=ZCrOwPFNwZc

ALE RAK
>>
File: 1450054345645.jpg (54 KB, 700x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450054345645.jpg
54 KB, 700x472
>>53287083
>m*my
>>
tob geg
>>
>>53287314
dojebali do pieca dobrze żbsz
>>
>>53287083
>trzeba być S P I E R D O L O N Y M
https://youtu.be/2YbkTYP8pAg 02:05
>>
>>53287083
>>53287716
wytłumaczy mi ktoś skąd się biorą youtuberzy?

ja tam spierdalam przed aparatem, w zdrowym, normalnym odruchu, że botnet mnie wykryje, przyjdzie skynet i mi wpierdoli, a te typy jeszcze specjalnie pchają ryja

czy to ta słynna luka pokoleniowa? wina puszczania gówniakom autek z komputera, zamiast prawilnych smerfów przed dziennikiem?
>>
>>53288229
tacy ludzie zawsze istnieli tylko teraz mają okazję pokazać swoją twórczość w bardzo prosty i szybki sposób na dużą skalę
>>
>>53278312
CZOŁEM DZIADKU
ALE DMOWSKI I TAK NAJLEPSZY XD
>>
>>53279046
dej link do long wara
ostatnio jak była przecena to kupiłem sobie z EW i przeszedłem na normalu i klasiku
czeka mnie ból dupy o poziom trudnosci czy dam sobie radę?
>>
File: 1451008993086.png (427 KB, 448x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451008993086.png
427 KB, 448x464
>>53288229
>przyjdzie skynet i mi wpierdoli
Dlaczego anonku miałby przyjechać?
Czy masz coś do ukrycia co mogłoby zostać użyte przeciwko tobie?
>>
File: jajebe.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jajebe.png
439 KB, 482x590
>>53280244
Typowy poster w /rzeczpospolitej polskiej, panie i panowie
>>
File: 1436622376600.png (218 KB, 378x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436622376600.png
218 KB, 378x670
>>53288637
http://www.nexusmods.com/xcom/mods/88/?#content

Odbyt będzie ci krwawić ostro, jeżeli nie potrafić myśleć taktycznie.
Ew. zawsze możesz ręcznie configi edytować.

I włącz Friendly Skies w Second Wave, bo normalne jest bardziej zjebane niż pomysł żeby Petru był w rządzie.
>>
>>53288704
dziewczyny z penisami.
>>
>>53288773
>ten skrin
to jest prawdziwe życie w long warze?
jak tak to pierdole kurwa, chrysalidy to najgorsze skurwysyny wojenne, dalej mnie piecze dupa o tą misje w kanadzie. na klassicku 4/6 mi padło, i to wszystko top ranki
jebane chrysalidy
>>
>>53288939
Może być
Do odważnych świat należy
>>
File: czytadła.jpg (3 MB, 3800x2300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
czytadła.jpg
3 MB, 3800x2300
są tutaj czyelnicy fantastyki/sci-fi?
Ile książek z pic rel macie odbębnione?
CO z poza tej listy polecacie?
Ktos oprócz mnie czeka na nowego Dresdena/stormlight archives 3?
>inb4 kuc
jest piątek wieczór i siedzę na 4chanie, darujcie sobie oczywistosci
>>
File: 1451093076795.png (136 KB, 356x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451093076795.png
136 KB, 356x497
>>53288880
Ale one nie są karalne więc czym się przejmować?
Also twój dostawca internetu wie, że przeglądasz dziewczynki z penisami i coś jeszcze, co może powoduje te obawy przed wpierdolem.
Jeśli zostanie poproszony przez skynet to udostępni im te dane
>>
>chcesz zwalic konia
>JAK ZAWSZE KURWA KTOS MUSI PRZECHODZIC
ja to kurwa mysle ze moje zycia to ukryta kamera jak w truman show zbsz
>>
>>53289181
>nie walenie w toaletach publicznych
>>
>>53284014
tak fronda w necie to taki fakt dla katolików
>>
>>53289114
tak po prawdzie to główna moja obawa, że nie będę mógł zostać operującym operatorem z moimi danymi biometrycznymi w całym internecie. szkoda żeby taki okaz tężyzny biologicznej i intelektualnej zmarnował się ojczyźnie.
>>
File: 1442169051676.jpg (105 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442169051676.jpg
105 KB, 1920x1080
https://www.youtube.com/watch?v=W5ZIZ6v7egU
>>
File: 1362605442670.jpg (98 KB, 310x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362605442670.jpg
98 KB, 310x310
>>53289386
>okaz tężyzny biologicznej i intelektualnej
>anon
>dziewczyny z penisami

Jak połączyć te trzy elementy?

>operujący operator
Chyba znalazłem brakujące ogniwo.
Czy to ten słynny asgej?
Teraz już wszystko rozumiem
>>
>twaróg , smietana i jagody
bedzie masa rzezba pozniej
>>
>>53289791
najpierw masa potem masa
>>
>>53289791
najpierw masa
potem grawitacja
następnie własny satelita
>>
>>53289061
naprawdę nikt?
smutno mi :(
>>
>>53289887
glebiej takich rzeczy w dupie nie mozna miec zbsz
znajdz sobie lepsze hobby
>>
>>53289725
>>
File: 81VEXHUdwTL.jpg (503 KB, 1400x2255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
81VEXHUdwTL.jpg
503 KB, 1400x2255
>>53289887
Ja tam forsuję Czarną Kompanię komu tylko mogę.
>>
>>53290236
nie robi się to słabsze im dalej w las?
>>
>>53290293
Robi się, szkoda czasu.
>>
File: 1451023664741.png (95 KB, 302x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451023664741.png
95 KB, 302x369
>>53290054
Już dobrze anonku, ukrywaj power level, nie wzbudzaj podejrzeń, nie rób nic głupiego na gołą klatę, wypuszczaj dużo dezinformacji, a skynet nie przyjdzie i nie wpierdoli. No chyba że już głupiego coś odjebałeś lub ktoś inny ze znajomych to po zabawie.
>>
>>53290236
o, to to, też słyszałem że dobre, w końcu chyba się zabiorę
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xVDur6QA2OM

Wiecie że Duda aprobuje Anime?
Co teraz myslicie o dudzie?
>>
>>53290293
>>53290394
>>53290481
O tyle o ile pierwszy tom (zbiór 3 części) jest zdecydowanie najlepszy a drugi najgorszy to prawda, o tyle trzeci i czwarty trzymają poziom i warto przeczytać choćby dla Goblina i Jednookiego.
>>
>>
>>53290679
prawda jest taka że jak się zabiorę za serię to choćby był ogromny spadek jakosci, to i tak doczytam do końca, żeby po prostu mieć to za sobą
>t. czytelnik Wheel of Time, tomy 6,7,8 to była jakas pierdolna katorga
>>
>>53290686
>rzymski salut

USUŃ TO
>>
File: 1364342178162.png (59 KB, 252x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364342178162.png
59 KB, 252x221
>>53290485
Co to kurwa jest?
NGE i zankoku tematyczne octy spoko
Ale to jest smród, że japierdole
>>
>>53290485
this is so cool
>>
>>53291042
>siedź na 4szambie, zgadując po nazwie pliku wcale nie od wczoraj
>nie wiedz co to nge
to musi być dziadziuś
kurwa musi
>>
>>53291666
przecież napisał że szanuje OC z NGE i zankoku, tylko że to mu się w chuj nie podoba
>>
File: 1438114099686.jpg (66 KB, 459x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438114099686.jpg
66 KB, 459x435
>>53278597
ANIKUKURYKU
>>
File: DUŻE.jpg (2 MB, 1400x2255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DUŻE.jpg
2 MB, 1400x2255
Ehh anone, za dużo czasu mam wolnego.
>>
>>53291931
Jeszcze żebys go marnował na cos zabawnego to by było super.
>>
>>53291931
ayyyy
>>
File: 1106600858088.jpg (47 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1106600858088.jpg
47 KB, 480x640
>>53291666
debil
>>53291711
to

Nie wiem czy mam po tym przejść się po bułki czy chemioterapię. Samo OC w sobie dobrze wykonane tylko łączenie tych dwóch klimatów powoduje u mnie atak żeżuncji na którą jestem wrażliwy od lat
>>
>>53292265
>ten obrazek
o kurwa poczułem się jak dziad
>>
>>53282998
>>>dlugo jeszcze pracujesz
>>a to glupio ze w piatek
>>jak skonczysz to moze wyjdziemy na piwko
Kurwa normalnie jak bym jakiegoś przygłupa słyszał.
>>
File: 1442440027782.png (323 KB, 490x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442440027782.png
323 KB, 490x679
>>53292479
>On mysli, że na tym forum obrazkowym o wietnamskich płaskorzeźbach są ludzie potrafiący wzbudzić zainteresowanie swoją osobą u obcej kobiety
>>
>>53290485
Wiesz, że jesteś jedynym debilem który postuje tu to gówno?
>>
>>53292479
silenie się na oryginalność, to chyba górne top 3 rzeczy co można spierdolić, a jak laska imprezowa, to więcej niż zaproszenie nie potrzeba. dla mnie 5/5

t. erotoman gawędziarz
>>
>modowanie new vegas padlo
>wroc do roboty
>nic nie dziala

ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
>>
>>53292926
>a to głupio że w piątek
Co głupio? Że trzeba pracować jak w każdy inny pracujący dzień tygodnia? Normalnie jakby ktoś coś takigo powiedział to bym podejrzewał upośledzenie umysłowe.
>>
>>53292926
>Silenie się na oryginalnosc
>W ogóle silenie się
Za każdy razem jak słyszę takie teksty to mam wrażenie, że jedynak laska jaka by się skusiła na typa je wypowiadającego to taka, która prowadzi jednoczesnie tę rozmowę i wewnętrzny monolog z cyklu "Zamknij się i zerżnij mnie w końcu na tej jebanej ladzie ty głupi debilu".
>>
File: AOTD CONFIRMED.png (912 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AOTD CONFIRMED.png
912 KB, 1280x720
Czy twoje ciało jest gotowe na anime dekady?
>>
Siema, tu człowiek gówno
>>
File: 53570444_p1.jpg (139 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53570444_p1.jpg
139 KB, 1000x1500
>>53293501
>Nie Dagashi
Pomyliło ci się coś, chłopcze
>>
File: 1446056347267.jpg (258 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446056347267.jpg
258 KB, 1280x960
>>53293510
dawaj historyjkę a nie tam
>>
File: 1450960649200.jpg (54 KB, 699x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450960649200.jpg
54 KB, 699x451
>>53292479
Jakbym był laską i słyszał takie teksty to bym dostał żeżuncji, ale postarałbym się to zrozumieć jako komunikacja zainteresowania osobą
>>53293098
>silenie się na oryginalność
Wtedy dostawałbym jeszcze większej żeżuncji i saga mocno

Also używanie zdrobnień
>piwko
>inne zdrobnienia

No kurwa no nie

Also
>pic related
>>
Zobaczyłem sobie Eternal Sunshine of the Spotless Mind zuchy. Fajna rzecz, ale chyba trochę za dużo się spodziewałem po szumie jaki wokół tego jest.
No ale muzyczka przy końcu ładna.
https://www.youtube.com/watch?v=PaI1sLqFOuE
>>
File: 1423757040358.png (222 KB, 915x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423757040358.png
222 KB, 915x694
>koleżanka z liceum dzwoni
>skąd ona kurwa ma numer
>wychowawczyni nasza zmarła na raka i mamy przyjść na pogrzeb bo to podobno dobra kobieta była
>miała na mnie zawsze wyjebane
>raz nawet autokar beze mnie pojechał bo miała wyjebane czy wsiadłem czy nie elo
>powiedz mame że umarła wychowawczyni i czy jest krawat w domu ciemny
>"idź do tate"
>spytaj tate czy jest krawat ciemny
>"a po co ci hehe"
>"umarła z liceum wychowawczyni moja"
>"że grażyna"
>"no tak"
>ojciec się rozpłakał
>wieczorem idę z ojcem na piwo
>wychowawczyni to była jego pierwsza dziewczyna i bardzo ją kochał ale jej ojciec był w partii i przegonił mojego ojca w pizdu i przeniósł córkę do szkoły po drugiej stronie W-wy (podobno się ruchali)
>wyglądam jak ojciec bez wąsów i mam to samo nazwisko
>całe liceum ignorowała mnie żeby nie bolało jak patrzyła na młodą wersję ojca
>>
File: 1447514670991.jpg (28 KB, 278x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447514670991.jpg
28 KB, 278x417
>>53293660
Miało być śmiesznie
>>
>>53293660
Mocne
Dawaj więcej
>>
>>53293809
Tak mówili, później dorosłem.
>>
>>53293660
jezu, jak się cieszę że to zmyslone, bo gdyby to była prawda to żeżuncjometr by mi wyjebało na jowisza chyba
>>
nk złoty globus
>>
>>53293660
Smutlem, to naprawdę poruszające ....
>>
>>53293660
cokolwiek
>>
>>53293084
>Co głupio? Że trzeba pracować jak w każdy inny pracujący dzień tygodnia?

widocznie tak, skoro ty popierdalasz sobie po sklepach w czasie gdy ona jeszcze ma szychta. no ja pierdolę, czy ogarnianie kontekstu to jest jakaś supermoc

>>53293098
ale anon, chodzi o to żeby wypadło naturalnie, a problem z sileniem się na oryginalność jest taki, że ludzie nie dość że przekombinowują, to w dodatku kombinują kropka w kropkę identycznie jak każdy wcześniej (bo pojęcie oryginalności jest współdzielone), co dodaje do poziomu żenady przynajmniej razy dwa

po prostu bądź pszczołą.
>>
File: Coke lelf.jpg (222 KB, 748x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Coke lelf.jpg
222 KB, 748x543
https://youtu.be/2UiaV8tpq64
>>
>>53294226
>skoro ty popierdalasz sobie po sklepach w czasie gdy ona jeszcze ma szychta
No jak sie jest podwiekiem to może takie teksty działają.

Ew. mentalnym podwiekiem na studiach.
>>
>>53293606
Chciałbym nakadashi tą dagashi.
>>
>>53294226
>>53294274
Co nie zmienia faktu że to tekst od debila.
>>
>>53294259
Boge ale żeżu
>>
File: le ślimak fejs.jpg (27 KB, 208x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le ślimak fejs.jpg
27 KB, 208x200
ehh anusy zajebałem dzisiaj w robocie sierpa ciapakowi, chodzę zły cały dzień nie wiem co ze mną jest. Jak wam minął ten dzień
>>
>>53294632
za co mu przyjebałeś?
>>
>>53294632
jeszcze nie minął
>>
>>53294632
anon bramkarz, czy dla przyjemności?
>>
>>53294632
Żeby cię wyjebali z pracy rasistowski smrodzie.
>>
>>53294632
A licencja na bicie kolorowych jest?
>>
– Czego ty tak właściwie chcesz od życia, Stanlej?
– No – pytanie nieco zbiło go z tropu. – Nie wiem. Tego, co wszyscy. Pieniędzy, spokoju, rutyny. Miłości.

Ciri prychnęła i wstała z kanapy, przewróciła fotel Stanleja solidnym kopniakiem. Wylądował na z hukiem plecach, ona natychmiast wskoczyła mu na pierś. Zbliżyła swoje niezwykle zielone oczy do jego pospolicie brązowych.

– Pieniądze, na co ci pieniądze? Na co ci ten pierdolony pęd za rzeczami? Kupować, konsumować, wyrzucać, znowu kupować, po co? Wszystko czego potrzebujesz masz już przy sobie, Stanlej. Po co ci spokój? Chcesz umrzeć w tym fotelu, czy może oglądając swoje chińskie bajeczki? Rutyny, no nie wkurwiaj mnie Stanlej.

Wstała, podniosła go z dywanu bez wysiłku. Przysunęła się dużo bliżej. Dokładnie słyszał bijące szybko pod tą kształtną piersią serce.

– Żyj chwilą, Stanlej. Bądź wyłącznie sobą, nikim innym. Nie daj się wpisać w szablon. Nie daj nikomu kierować swoim życiem – pocałowała go leciutko. – Po co ci miłość, Stanlej? Miłość boli.
– Nie wiem, nie mam porównania – szepnął zmieszany. W duchu potępiał jej normickie pierdolenie.
>>
>>53294684
bo krzyczał na mnie a tego nie lubie. te chuje mają zaborczy charakter i szefują kiedy tylko mogą. On był współpracownikiem, robiłem od niego gorszą robotę kiedy on stał obok i mnie poganiał. to mu zajebałem, szefy wysłali mnie do domu, ale będzie git miałem już podobne akcje. tylko wkurw nie mija.
>>
>>53294632
>ciapaki
Jak się z nimi żyje w UK?
>>
File: 1158435071932.gif (54 KB, 640x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1158435071932.gif
54 KB, 640x399
>>53293635
>Jakbym był laską i słyszał takie teksty to bym dostał żeżuncji, ale postarałbym się to zrozumieć jako komunikacja zainteresowania osobą
Picrel
>>
>>53279017
allah akbar i snap w piecyk
>>
>>53294824
A najgorzej jakby dalej kontynuował
>>
>>53294803
boją się polaków i ruskich, angole to cipki więc ich unikają. Ogólnie kazachy+indyjczycy są spoko, reszta do utylizacji. Głosne to, zaczepne i nieroby jak skurwysyn.
>>
e, europouniversalisanony

jakies dobre mody do EU4? najlepiej na steam workshopie
>>
File: 1424553491569.jpg (368 KB, 900x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424553491569.jpg
368 KB, 900x880
>tug ksiądz po kolędzie nawet do ciebie nie puka
>>
>>53295040
Mnie dzisiaj nawiedził taki stereotypowy kuc ministrant, że aż mi przeszło przez mysl czy nie powiniennem sobie z nim zrobić pamiątkowego zdjęcia.
Powiedziałem oczywiscie, ze księdza nie przyjmuję.
>>
>>53295103
czemu go nie wpusciles?
>>
>>53295040
Przecie oni wczesniej ustalaja, kto ich przyjmuje. U mnie chodza ministranci i pytaja. Albo Cie nie bylo w domu albo im nie otworzyles drzwi.
>>
A czy wy podziękowaliście panu Kaczce?
>>
>>53295267
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Ku3G7LdsI
>>
File: ill stop tomorrow.jpg (7 KB, 224x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ill stop tomorrow.jpg
7 KB, 224x217
>>53293660
Najjakosciowy dotychczas post Turczyna.
>>
>>53295040
>Polska A, osiedle strzeżone, mocno dynamiczne
>kolęda raz na dwa lata
>w całym bloku na kilkadziesiąt mieszkań tylko 3 rodziny przyjęły księdza

tak wygląda przyszłość
>>
>>53295283
Prawy styczniowy już nie smakuje tak dobrze, towarzyszu? :^)
>>
File: 1450738499054.gif (36 KB, 200x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450738499054.gif
36 KB, 200x146
>>53293660
>>
File: 1442480360451.jpg (62 KB, 620x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442480360451.jpg
62 KB, 620x531
>>53295283
>Słoń
>>
>>53295292
po mojemu będzie odrodzenie katolicyzmu bo dojdzie do momentu że będzie tak krawędziowe że aż fajne
>>
File: screencap.png (99 KB, 231x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
99 KB, 231x303
to nie jest przypadek
>>
>>53295383
odwołuje poprzedni post, jacek fajny chłopak jest
>>
>>53289305
mój fetysz żbsz
>>
>>53295267
aż mi trochę żal tych kurew z tvp desu, kurski ich będzie jebał bez znieczulenia
>>
>>53295347
na zachodzie tak, bo im strach w dupę zajrzał. belgia dania robią się kościółkowe, ponoć. u nas kto tam wie
>>
jak wkurzyć redditowca albo wykopiaka?
>>
File: uwFXFej.gif (1 MB, 636x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uwFXFej.gif
1 MB, 636x357
>>53295536
>kurski
>jebał

po tym jak przyszedł na klęczkach ucałować knagę prezesa Kurski już nikogo nie wyjebie bo na widok chuja dupa go boli
>>
>>53295599
powiedz ze hitler nie wiedzial o 9/11
>>
>>53295599
zobacz trendy na stronie, obraź jego kurwidołek nawiązując do tego co propsują. działa na każdym gimboforum phpbb
>>
>>53295654
teraz właśnie się bedzie podwójnie wyżywał
>>
>>53295567
o tym nie słyszałem, chociaż można było przewidzieć. ludzie będą się radykalizować bo taka jest natura ludzka.
>>
File: 777777.jpg (11 KB, 264x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
777777.jpg
11 KB, 264x191
>>53295347
>>53295567
Tylko wojujący ateizm jest odpowiedzią na Islamizacje.
>>
>moja twarz gdy chwalebny PiS sprawi, że Polska dźwignie się z kolan

i żaden mizerny śmieć jak np. Petru tego nie powstrzyma
>>
>>53295599
powiedz, że prezes ma rację
>>
File: 1423425676927.png (91 KB, 630x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423425676927.png
91 KB, 630x686
>>53295715
>tug ojciec macierewicza został znaleziony martwy w swoim laboratorium
>komuna powiedziała że hurr durr tak mu się umarło nikt go wcale nie zapierdolił a już na pewno nie my
>>
>>53295715
nawet nie wiem skąd wziął się ten cały fenomen petru. wykurwiłem przed wyborami do anglii, a jak przyjechałem na swięta do rodziny to w telewizji gadali 'petru to petru tamto'. nk wyjasni
>>
File: 1436806595845.jpg (99 KB, 960x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436806595845.jpg
99 KB, 960x676
>>53295782
>Macierewicz miał wtedy jeden (1) rok
>>
>>53295715
ja się dawno tak nie cieszyłem jak z tej ustawy medialnej

no pomyślcie, bite 26 lat tej samej okrągłostołowej propagandy, tych samych starych ryjów

a teraz w końcu nadejdzie nowe i świeże, pierwszy raz po komunie

aż zrobiłem Antoniego na samą myśl
>>
>>53295809
ostre shillowanie=profit
dosłownie został nagłosniony przez media, bo tak
>>
File: 1446594223579.png (112 KB, 350x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446594223579.png
112 KB, 350x303
>>53295849
>>
>>53295870
acha, polska w formie
>>
>>53295666

Dzięki za radę, szatan
>>
>>53295849
Bo jest cichym strażnikiem. Czujnym obrońcą. Wielkim Inkwizytorem.
>>
>>53296011

I wieczna chwała mu za to
>>
>Macierewicza wychowywała mame
>Millera wychowywała mame

zastanawiające
>>
czemu gadacie o polityce
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=-lNIeJXVJ3Q
>>
>>53296370
>czemu
mówi się dlaczego
>>
>>53296419
>dbanie o poprawnosc najmniej relewantnego jezyka na ziemi.
>>
>>53296589
znaczącego*
>>
>>53296589
t. robak cebulak z karachujka
>>
>>53293501
co to zuchu?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=RJs5rYoCp-Q&feature=youtu.be
>>
>>53296671
Koukaku no Pandora
>>
>>53296761
już ściągam
>>
>>53296726
bawią ciebie takie kwejkowe memy?
>>
>>53296726
Jakie to już sie zrobiło nieskończenie czerstwe.
>>
>>53296761
>>53296787
ściągnąłem zuchu
>>
File: 1430577664409.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430577664409.png
108 KB, 400x381
>szkalowanie
>>
>>53296799
Groźny dwunogeł, uwaga
>>
File: 1444497234225.png (439 KB, 900x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444497234225.png
439 KB, 900x917
co tam zuchy? podoba sięzima?
>>
File: 0001.png (59 KB, 420x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0001.png
59 KB, 420x323
>>53296870
>>
File: 1394963502315.png (116 KB, 356x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394963502315.png
116 KB, 356x390
>>53296986
chuj warta niczym reszta tej wegetoegzystencji.
>>
File: 1451668304052.gif (157 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451668304052.gif
157 KB, 300x300
>>53297137
o ty chuju byś doceniłzimę, śnieg i lód, a nie kaprysisz
>>
Szanujcie Cygańskiego Króla

https://www.youtube.com/watch?v=6ZqaXHSE7gY
>>
>oni nie ćpają
>>
File: 1374150916325.jpg (56 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374150916325.jpg
56 KB, 1280x720
>>53297242
gunwo warta jak nakurwiasz w gunworobocie na mrozie po dziesięć godzin dziennie.
sto chujów we wszystkie zakamarki.
>>
File: 1413573272624.gif (12 KB, 120x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413573272624.gif
12 KB, 120x152
>>53297242
Jebać śnieg.
>>
Dobranoc, zuchy
Z Bogiem
>>
>>53297282
zasysanie acodinów do piwerka to jeszcze nie ćpanie anonie
>>
>>53297318
to żbsz

śnieg to gówno, sram na wasz śnieg i wam w dzioby
>>
File: 1402904236824.jpg (127 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402904236824.jpg
127 KB, 1024x768
>>53297318
>>53297354
o wy gnojki kurwie, ja was tu wszystkich pomrożę
>>
łapcie http://exhentai.org/s/e0878602e7/886542-10
>>
>>53297478
jak into smutna panda bo zalewałem od zawsze
>>
>>53297644
>załóż konto
>odczekaj tydzień
>usuń kukiza
nic trudnego
>>
File: 1450076864797.jpg (16 KB, 238x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450076864797.jpg
16 KB, 238x223
Zima to dosłownie jedyna pora roku kiedy mogę bez wyrzutów sumienia cieszyć sie, że spędzam całe dnie w domu.
>>
File: 1417747961398.jpg (14 KB, 279x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417747961398.jpg
14 KB, 279x180
>>53297478
>wincest
kurwa, a już dzisiaj waliłem
>>
>>53297737
ok dzięki
>>
>>53297318
To nie pracuj w gównorobocie
>>
File: 1421491622212.png (148 KB, 396x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421491622212.png
148 KB, 396x350
Jak ktoś ma problem z przedostaniem się przez pandę albo strony ładują mu się w chuj długo (tak jak mnie) to propsuję lepszą stronkę http://nhentai.net/g/152023/
>>
>>53297881
fajnie byłoby jakby dało się filtrować japońskie wersje, bo zanim cokolwiek się znajdzie to kurwicy można dostać
>>
File: 1417748106828.jpg (8 KB, 262x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417748106828.jpg
8 KB, 262x192
>>53297950
>You can exclude terms by prefixing them with -. For example, big breasts -lolicon matches all galleries matching big and breasts but not lolicon.
Dosłownie wszystkie funkcje są opisane w zakładce Info
>>
File: 1377574097318.jpg (55 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377574097318.jpg
55 KB, 1280x720
>>53297867
zmieniłeś mój światopogląd, człeku.
zostanę pszczołą jak przypowieść przykazuje.
>>
>>53297881
Szkoda, że nie mają innych galerii niż doujinshi i tanki.
>>
File: 1324233211896.jpg (35 KB, 403x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324233211896.jpg
35 KB, 403x599
>>53298033
o kurwa anon debil hir xD dzięki
>>
>>53298090
Nie ma za co brzyjacielu
>>
File: 1417748056165.jpg (12 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417748056165.jpg
12 KB, 259x194
>>53298118
Spoczko
Wincyj wincestu http://nhentai.net/g/140232/
>>
>chanarchive.pw/wiki/Legia_Cudzoziemska
kto co i po co opisuje ten grajdołek
>>
Lepiej kurwy usuwajcie cenzopapy bo za raądów Jarka jeszce wszyscy w sztumie zgnijecie
>>
>>53298382
nie
>>
>>53298382
>raądów
tanajno wypierdalaj
>>
>>53298382
to uczucie, gdy ta czterolatka jest starsza od ciebie
>>
>>53298560
>tanajno
Dosłownie kto?
>>
>tanajno
>>
>>53298382
ciekawe czy się dowiedział co to guma turbo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=lTBCb2gktQ0
>>
File: opm.jpg (41 KB, 535x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
opm.jpg
41 KB, 535x765
właśnie obejrzałem swoje pierwsze animu [cool]
>>
>>53299435
no chejka, super :))))
nie zapomnij odwiedzić mojego blogaska :)))
>>
File: 1450217503196.jpg (47 KB, 448x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450217503196.jpg
47 KB, 448x463
>>53299435
To teraz musisz obejrzeć drugie.
>>
>>53299552
>posucha w fredzie jak w piździe twojej matki
>czepianie się blogpostingu
niemiłe żbsz zuchu
>>
>>53299435
Pierwsze i ostatnie jednocześnie mam nadzieję?
>>
File: 1452298338390.png (73 KB, 388x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452298338390.png
73 KB, 388x331
kto Piankowy Polak tutaj?
>>
>>53299639
n-nie wiem
mam weekend cały, może jeszcze jakieś obejrzę
>>
File: 1421047600474.jpg (24 KB, 500x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421047600474.jpg
24 KB, 500x380
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród
Thread replies: 352
Thread images: 128
Thread DB ID: 392682[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.