[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 400
Thread images: 151
File: 140384579956.gif (466 KB, 607x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140384579956.gif
466 KB, 607x610
>>
File: vad gör han.webm (332 KB, 680x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad gör han.webm
332 KB, 680x600
>innan bild gränsen
>>
File: polar kyla.jpg (74 KB, 400x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polar kyla.jpg
74 KB, 400x500
>det blir kallt
>snubblarna kommer tillbaka
>>
Fy fan vad lack jag blir, väntar tills vi hamnar på sida 10, gör denna tråd, länkar till den, folk grinar om bildgräns

Vi har ALLTID migrerat på sida 10
>>
>>53273140
försöker du ge mig epilepsianfall med den bilden?
>>
>>53273250
>Vi har ALLTID migrerat på sida 10
Nej
Speciellt inte när det är 4 bilder kvar första dagen i tråden-anon
>>
>>53273162
>Bra tanke, men det är kul att slänga sig ut i det okända på riktigt.
Kan det absoluta vara, men är inte lika våghalsig som du är. Skönare att smygstarta lite för om det går åt helvete så är man på hemmaplan, nästan.

>Kan rekommendera dig den här förresten
Tackar, sparar den. För problemet kan väl vara att man inte hittar och så cyklar man helt vilse. Har du någon sorts GPS som du fäste på cykeln eller körde du på kartor?
>>
Skulle du?
>>
>>53273273
Nej, du har fel, vi byter alltid på sida 10 annars faller tråden av. Är du helt jävla cp din äckliga gamla jävla tjockis? Hoppas du dör din fula jävel
>>
>>53273204
Hur fan ser kvinnan ut...
>>
>>53273300
>anon blir så här arg för att han har fel
rannsaka dig själv sopa
>>
>>53273290

Sant, sant. Men man klarar betydligt mer än man tror.

>Har du någon sorts GPS som du fäste på cykeln eller körde du på kartor?

När jag kom till ett nytt land köpte jag kartor på bensinstation eller motsvarande.

GPS är oberäkneliga ting. Inte kul om den jäveln slutar funka och man saknar kartor.
>>
>>53273300
Denna vrede för att han har en åsikt. Ta ett you anon. Jag fnissade.
>>
File: 1404328402221.gif (918 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404328402221.gif
918 KB, 320x240
>>53273300
>denna ilskan från ingenstans
>>
File: allison_9.jpg (81 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allison_9.jpg
81 KB, 640x640
>haha vad är det du har uppe på datorn anon vem är musen
>>
>>53273333
Sådan här extremt missriktad vrede är skitrolig favä.
>>
>>53273333
quads > dubs

anon btfo
>>
>>53273296
Varför inte?
>>
File: amandalau.gif (3 MB, 458x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amandalau.gif
3 MB, 458x339
>>53273368
Din starkpaj ser inte särskilt stark ut.

Här har du en äkta starkpaj.
>>
>>53273340
>Men man klarar betydligt mer än man tror.
Ja det brukar väl alltid bli bra tillslut. (inte jagjag)

>När jag kom till ett nytt land köpte jag kartor på bensinstation
Antecknar det. Men är väl ändå svårt att hitta rätt alla gånger, veta vilka vägar man ska ta, veta på vilka vägar man får cykla och liknande. Bara i Sverige känns det lite oroligt att hitta bra cykelvägar/landsvägar överallt, men har för mig det finns en cykelled?
>>
>TRUMP FOR PRESIDENT
Menar de den där killen som spelar Härdsten hela tiden? :3
>>
är halvasiater de sötaste kvinnorna
>>
>>53273204
>>innan bild gränsen
>BILD""""""""GRÄNSEN
men du
>>
File: DKp5ABUDMIAnjRv.jpg (113 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DKp5ABUDMIAnjRv.jpg
113 KB, 852x1136
Den här killen ger dig obegränsad tillgång till sin pojkfitta, men i gengäld måste du betala honom i hormoninjektioner. Gör du det?
>>
File: waffenssparade.jpg (168 KB, 800x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waffenssparade.jpg
168 KB, 800x532
>>53273518
Nej
>>
File: 1443648405486.png (33 KB, 588x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443648405486.png
33 KB, 588x538
>2013 var 3 år sen
>>
File: 1445371255994.gif (2 MB, 176x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445371255994.gif
2 MB, 176x172
Varför är det så många äckliga snubbelhorbögnegerjudar här idag?
Reddit skulle passa er bättre.
>>
File: 1452201905114.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201905114.gif
1 MB, 320x240
>>53273368
Breva mer älgfixa
>>
File: 1449912936109.png (20 KB, 771x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449912936109.png
20 KB, 771x576
>>53273433
>dkn ingen starkpaj fv att slå mig
>>
>>53273550
anton för helvete sluta breva
>>
File: 1432419788083.jpg (156 KB, 687x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432419788083.jpg
156 KB, 687x1000
Var köper man kläder egentligen? Får gaybar vibbar från vartenda klädbutik i stan och kan fan inte urskilja herr från dam.
>>
>>53273563
Falskflagg, här är ditt (You)
>>
>>53273580
på internet såklart så man slipper gå runt bland folk, sen om de inte passar det är lugnt för man kommer ändå inte vistas bland folk
>>
File: toetoetoe.jpg (7 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toetoetoe.jpg
7 KB, 480x360
Breva erat favoritalbum :3
>>
>>53273580
lidl
>>
Breva 2015-jagjagbilden
>>
>>53273580
Sluta gå till bögaffärer och handla på dress man.
>>
>>53273580
Om du är osäker så gå på en affär som enbart säljer till män? Dvs typ majoriteten som inte enbart säljer till tjejer. Undvik H&M, JC och liknande om du inte är fattig eller 16.

Köpa på internet går också bra om du vet din storlek bra och inte köper byxor.
>>
File: soderm1_thumb.jpg (42 KB, 568x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soderm1_thumb.jpg
42 KB, 568x296
>trådpersonligheter
>snubblare
>>
>>53273580
Jag brukar handla på stayhard.se
>>
>>53273728
tyst nu anton
>>
>>53273695
HM funkar faktiskt även ifall man inte är 16. Grejen är att man måste ha en väl definerad smak bara.
>>
>>53273580
Second Hand eller internet.
>>
>>53273580
>>>>>/fa/catalog
>>
File: 1449335313866.jpg (534 KB, 1200x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449335313866.jpg
534 KB, 1200x740
Big O, put your hands up now

https://www.youtube.com/watch?v=NTNDWqgBlAI
>>
File: 1440043220820.gif (784 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440043220820.gif
784 KB, 320x240
>>53273433
Ville jag ha en män skulle jag vara bög favä
>>53273568
>>
File: 1448395486725.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39 KB, 230x250
>>53273758
Detta är en tråd om INVANDRING och POLITIK, inte om SNUBBLARE och TRÅDPERSONLIGHETER, ok?
>>
>>53273695
Är bokstavligen inget fel på HM. Brukar ha bra pris på t-shirts som inte behöver vara något speciellt

Dressman är även bra för skjortor och jeans.
>>
File: 1451602784819.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451602784819.jpg
3 MB, 5625x3750
>>53273686
>>
>>53273816
sshhhh
>>
http://www.youtube.com/watch?v=CqDKvc2YHW0

Ni är väl redo för Toms 5e ring?
>>
File: 1452202028101.gif (842 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452202028101.gif
842 KB, 320x240
>>53273813
Sluta inte :3
>>
>>53273813
Fast vad är poängen med en starkpaj om hon inte är stark nog att dominera dig och få dig att känna dig som hennes lilla slyna?
>>
File: 1452261925958.jpg (116 KB, 545x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452261925958.jpg
116 KB, 545x477
>dkn ingen milf fv
>>
File: jå.jpg (7 KB, 299x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jå.jpg
7 KB, 299x168
Hur länge dröjer det från att Jimmie blir statsminister till att Sverige blir en stormakt igen?
>>
>>53273368
Hon är perfekt.
>>
>>53273789
jag avlider
>>
File: 1452212374906.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452212374906.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: dank.jpg (3 KB, 196x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dank.jpg
3 KB, 196x257
>>53273785
>/fa/
>>
File: 1440047257675[1].jpg (482 KB, 3110x2073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440047257675[1].jpg
482 KB, 3110x2073
>>53273785
>ta råd från dessa """"människor"""
>>
>>53273893
breva mer :3
>>
>>53273897
2 år anon, 2 år.
>>
Om jag är gäst i ett hus, börjar då genast ställa krav på hur huset ska skötas, vad värdarna ska ge mig, klaga på värdarna osv? Hur kan blattarna vara så jävla oförskämda?
>>
>>53273816
Snubbleriet är inte det enda urtrådiska, men det finns där, det har du rätt i, Mdongo!
>>
File: 1451308910270.gif (985 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451308910270.gif
985 KB, 320x240
>>53273884
Vill ju inte sabba bildgränsen efter typ 200-brev min man
>>
>>53273952
Den enda som ser någorlunda okej ur är andra från vänster och det är under antagandet att han är under 20.
>>
File: 1452262351905.jpg (564 KB, 622x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452262351905.jpg
564 KB, 622x1100
>>53273960
har inte så mycket mer
>>
>>53273550
>>53273728
>>53273816
>>53273942
Nu är det färdiglekt Sugne
>>
File: 718642982.jpg (202 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
718642982.jpg
202 KB, 1024x768
>>53274025
Hon har ju inga muskler ens sluta spänn dig jävla hooooooora
>>
File: Lana.jpg (94 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lana.jpg
94 KB, 736x1104
Breva era barndomsförälskelser från TV
>>
File: 1451220391092.jpg (185 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451220391092.jpg
185 KB, 1080x720
>>53273891
Det där var ju aldrig poängen moderatanon, utan man vill ju bara ha en gymkompis till sötpaj
>>
>>53274044
Ge mig lite sås då
>>
File: 1432578168173.gif (1 MB, 250x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432578168173.gif
1 MB, 250x184
https://www.youtube.com/watch?v=6bfTTeZOrs4
>>
>>53274025
Men du är här i nästa tråd också va?

Breva så mycket du känner för.
>>
>>53273897
>Jimmie "alla kan bli svenskar" Åkesson
>>
>>53274052
>inte kunna känna igen sugnes brev
Dessutom är svenska tjejer-jagjaget SIDF och inte sugne.
>>
File: 1309294583.jpg (652 KB, 948x1262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309294583.jpg
652 KB, 948x1262
>så attraktiv och offrar sig själv för kampen
Något många stolta germaner gjorde. Beundransvärt. Hell seger!
>>
>>53274028
Rannsaka dig själv. Ser fan ut som en jävla kvinnlig frisör utstyrsel.
>>
>>53273952
>han vill inte knulla "den" i mitten
>>
Någon anon som vill cykla genom Sverige med mig i vår/sommar/höst? Någon gång April-September (starta resan allra senast 1 september). Kommer nog ta 15-30 dagar. Vi kommer tälta eller sova hos snälla människor.
>>
>>53274148
Are we the baddies?
>>
File: 72.jpg (2 MB, 3456x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
72.jpg
2 MB, 3456x2592
>>53273439

>cykelleder

Gav upp på dem efter 2 dagar i Tyskland. Luftslott och hittepå hela vägen.

Det gäller att hitta lite mindre vägar utan en massa trafik bara. Brukar gå bra. Ibland får man bita i det sura äpplet och cykla på en motorväg eller två, men det är såna stunder man minns.

Skitvägar blir fina minnen för livet.
>>
>>53274148
Synd att du inte är lika attraktiv dåra
>>
>>53274158
haha aa
>snubbelcuckarna kommer tillbaka och väcker liv i alla anoncuckar
>>
>>53274148
>stormbögar är bokstavligen bögar
haha
>>
>>53274068
>dkn hon aldrig kommer att ge mig en fet jävla björnkram så att min ryggrad bryts och jag blir förlamad och hon måste ta hand om mig
>>
File: 1451234432637.jpg (146 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451234432637.jpg
146 KB, 1080x720
>>53274068
Hon är en rugby-drottning som hade heemat den gymråttan favä (för att vara ärlig)
>>
>>53274148
Stick tillbaka till /pol/ nu
>>
>>53274089
/v/
>>
>>53274180
What do you mean "are we the baddies"? Of course we aren't.
>>
>>53274078
Här är jag. Du svarade inte till mig kan jag meddela.
>>
File: 1452251029478.jpg (95 KB, 936x1290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452251029478.jpg
95 KB, 936x1290
>>53273942
Hundra år av könskrig och marxism har skapat stora klyftor mellan män och kvinnor. Men det finns kvinnor som är förtjänar respekt och kärlek , som behöver vår styrka! Svenska män och svenska kvinnor behöver försonas och efter vi gjort det kan vi åstakomma vad som helst. De dras dock inte till bittra och arga män. Vill du ha en god kvinna så måste du för fan förtjäna en. Tro inte på hanrejjagjaget, majoriteten av svenska kvinnor skulle aldrig vidröra en svartskalle.
>>
>>53274261
Are we the autists?
>>
File: HeRaKR.png (167 KB, 302x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HeRaKR.png
167 KB, 302x229
>>53274209
Jag ser mig inte som vad vi nationella kallar rasuppehållare, alltså jag tillhör inte den delen av nationella som kommer hålla rasen vid liv genom att skaffa barn. Jag är vad vi kallar legosoldat, vi krigar allra hårdast och besegrar fienden så att de attraktiva nationella kan fortpara sig. Det är därför också som vi hårda legosoldater kan gå hela livet utan att skaffa partner, just för att vi är så engagerade i kampen och offrar våra egna personliga liv för "greater good". Hell seger
>>
>>53274073
Trodde seriöst det var Cersei först och var påväg att rosta dig för >2011 >barndom.

Men Chloe var mycket bättre.
>>
>>53274068
>du kommer aldrig sniffa hennes armhålor
>>
File: 1452228689234.jpg (301 KB, 1024x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452228689234.jpg
301 KB, 1024x819
>>53274148

Hell Seger storm/b/roder
>>
File: 1451309303921.jpg (172 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451309303921.jpg
172 KB, 1080x720
>>53274205
Den absolute galningen långdistanscyklade i vintertid?
>>
>>53274205
>Skitvägar blir fina minnen för livet.
Ja känner så också. Om det blir att cykla genom Sverige i sommar så vill jag inte riktigt ta cykelleder som flera andra redan använt. Utan vill upptäcka nya saker, cykla genom en lite grusväg för att komma fram till ett nytt samhälle och liknande.

Svåra blir väl att lyckas ta sig hela vägen genom Sverige. Får väl ha en kompass så man i alla fall vet att man cyklar söderut.
>>
>heem
förklara detta jagjag
>>
Det här snöat nonstop sedan 6 igår, kommer en storm till gbg?
>>
File: fat-nazi[1].jpg (23 KB, 423x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fat-nazi[1].jpg
23 KB, 423x267
>>53274148
1488 Hell seger xD
>>
>>53274323
*heemar dig*
lol
>>
>>53274284
De flesta svenska kvinnor skulle nog knulla en svartskalle innan de rörde en störmbög, favä.
>>
>>53274307
Du är en sann hjälte Sugne

HELL SEGER
>>
File: 1449209420075.jpg (52 KB, 374x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449209420075.jpg
52 KB, 374x546
>>53274307
>Jag ser mig inte som vad vi nationella kallar rasuppehållare, alltså jag tillhör inte den delen av nationella som kommer hålla rasen vid liv genom att skaffa barn. Jag är vad vi kallar legosoldat, vi krigar allra hårdast och besegrar fienden så att de attraktiva nationella kan fortpara sig. Det är därför också som vi hårda legosoldater kan gå hela livet utan att skaffa partner, just för att vi är så engagerade i kampen och offrar våra egna personliga liv för "greater good". Hell seger

>hela det här brevet
>>
>dkn man inser att det är de gamla snubblarna som är SIDF och Sugne
>dkn man inser att det har varit deras gyckel hela tiden
>>
File: bättrevariant.gif (408 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bättrevariant.gif
408 KB, 320x240
>>53274025
Fixade den lite

tog även bort lite prickar :3
>>
File: lana lang.jpg (25 KB, 322x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lana lang.jpg
25 KB, 322x386
>>53274307
>stormbögscuckar
O jistanes

>>53274309
Chloe såg ut som en råtta favä
>>
Hej sverigepolare
Jag ska göra förrätt till en fin middag ikväll, och är less på löjrom eller hummer
Har ni någon idé?
Funtar på kantarellsoppa favä
>>
File: Malin.jpg (27 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Malin.jpg
27 KB, 500x375
>>53274073
>>
File: BOM DIA BRASIL.png (51 KB, 172x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BOM DIA BRASIL.png
51 KB, 172x246
>>53274319
>antydelsen till naken rumpa där tröjan slutar
>>
>>53274365
>sugne
Hehe, det namnet känner jag igen.
Han var med och kollade på när någon kille i tråden spelade bögspel :3
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22059001.ab
SVERIGE HAR ALDRIG VARIT TRYGGARE
>>
>>53274394
Bruschetta min senpai
>>
File: Frågande tiger.jpg (171 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frågande tiger.jpg
171 KB, 1280x1024
>>53274307
>Jag är vad vi kallar legosoldat

Du krigar för en främmande makt i utbyte mot pengar och utan känsla för lojalitet mot nationen du slåss för?

Låter rätt icke-nationalistiskt om jag ska vara helt uppriktig.
>>
>>53274396
Mer :3
>>
File: känns ariskt.jpg (3 MB, 1788x2870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
känns ariskt.jpg
3 MB, 1788x2870
>>53274349
>>53274318
Var hälsad mina brüder
>>
File: kasselstrand.png (324 KB, 668x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kasselstrand.png
324 KB, 668x700
>>53274110
>>
File: 71.jpg (2 MB, 3456x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
71.jpg
2 MB, 3456x2592
>>53274319

Nä, det var i September. Men det var lite oväder i Kosovo.

>>53274322

Helt rätt inställning. Glöm inte att cykla lite fel och hitta kul ställen du inte visste fanns.

>kompass

Det skall jag ta med mig nästa gång. Nog det enda jag kände att jag saknade.
>>
>>53274420
men vad fan erik svensson det var väl onödigt att skjuta någon
>>
>>53274433
Hade varit topp fint, men det gjorde jag senast vi hade middag

>>53274307
Ta ett (you) för din insats
>>
>>53274394
Toast skagen på vitlöksbröd.
>>
File: tf.png (90 KB, 1125x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tf.png
90 KB, 1125x681
>>53274440
>>
File: 149787897791.jpg (164 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
149787897791.jpg
164 KB, 1080x720
>>53274398
Min fetisch favä
>>
>>53273204
>>53273296
>>53274209
fan vad många thots det var i denna tråden då
>>
File: klassiker.jpg (60 KB, 380x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klassiker.jpg
60 KB, 380x293
>>53274503
>>
Tycker det är bra att snubblarna har återvänt, allting för att ta slut på gladkatt tiden.
>>
File: utanprick.png (749 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utanprick.png
749 KB, 1080x720
>>53274219
Breva denna istället

>>53274386
Du är inte jag.
>>
KAN NÅGON FÖR GUDS SKULL BR RU?
>>
>>53274307
Jag har aldrig förstått folk som poserar likt dagisbarn för sådana jävla bilder. Ifall du hade ett jaktgevär som inte är av plast och log in i en kamera med foten över en älg du nedlagt på första skottet så är det ungefär 1000x manligare än vad den där jävla sängkammarrunksfantasin är.
>>
>>53274461
>Helt rätt inställning. Glöm inte att cykla lite fel och hitta kul ställen du inte visste fanns.
Ytterst lite i så fall, men lär troligtvis cykla åt helvete fel och aldrig komma hem igen. Men är väl det man kallar äventyr.

Jag har liknande cykel bild relaterad, bör jag köpa en landsvägscykel istället? Vill dock inte ha en cykel med bockstyre favä
>>
File: 1450706798951.png (1 MB, 1186x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450706798951.png
1 MB, 1186x726
>>53274566
Hellre gladkatt än cyckelcucken
>>
>>53274503
>på vitlöksbröd
Kan man verkligen göra så?
>>
Why is Malmo full of such ugly people?
>>
>>53274394
räksoppa med några skal för smak i soppan.
>>
>>53274570
>inga prickar
>>
>>53274372
>>53274389
Haha bra memat! Förklara för mig hur i helvete jag är en "cuck". Det är bokstavligen vad ni vänstersvin är, ni är öppna cucks. Jag är nog en av dom få riktiga arierna här som faktiskt hedrar mitt arv. Jag är stolt över mig själv och mina förfäder som såg Sverige något värt att försvara med vapen i hand. Ni kan kalla mig patetisk. Ni kan spotta på mig och trampa på mig, kränka mig och få mig att tro att det inte betyder något att vara svensk eller vit, men det kommer inte fungera, så ni kan lika gärna ge upp, för jag kommer ALLTID stå stolt och stark. Det är uppoffringen jag gör för jag bryr mig faktiskt fortfarande om kommande svenska generationer. Jag har fortfarande hopp för den vita rasen. Så försök ni. Jag kommer alltid sätta hårt mot hårt.
>>
Vad lyssnar ni JUST NU?
https://www.youtube.com/watch?v=g3bjZlmsb4A
>dkn ingen semitpaj
>>
>>53274627
>cykelcucken
mm vi ska snart prata om hur vi ska utrota alla negrer
>>
File: 144034284022.gif (763 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144034284022.gif
763 KB, 320x240
>>53274570
>>53274386
>prickcuckar

jiddra inte
>>
>>53274631
Ja, var förvånansvärt gott favä
>>
>>53274635
Danish blood
>>
>>53274635
it's full of arabs and poles what do you expect
>>
>>53274605

Folk har cyklat jorden runt på treväxlade kärringcyklar. Det där duger gott och väl.

Se till att du har med grejer att laga den om något pajar bara, och lämna in den på lite rejäl kärlek hos någon legitimerad cykelcuck innan du drar bara.

>>53274665

5/5 pasta kompis :)
>>
File: ingaprickar.png (790 KB, 800x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ingaprickar.png
790 KB, 800x1004
>>53274658
>>
>>53274665
>när sugne brevar
>>
File: sällsynt pepe.jpg (131 KB, 800x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sällsynt pepe.jpg
131 KB, 800x554
>>53274503
>>53274654
tack lads, visste att jag kunde lita på er:3
>>
>>53274665
Grabben. Snälla sluta göra kringerande bilder där ni står med en sverigeflagga i snön och blöjnazistkläder på er.
>>
>>53274709
hoppas du "prickas" av en meteorit rakt i kuken
>>
File: SIDF.jpg (471 KB, 1428x2372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SIDF.jpg
471 KB, 1428x2372
>>53274692
Mina jävla sidor
>>
File: 14404230820.jpg (151 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404230820.jpg
151 KB, 1080x720
>>53274665
Hell seger min man
>>
>>53274701
>Det där duger gott och väl
Då kör jag på det. Kanske installera en pakethållare och köpa smalare däck.

>Se till att du har med grejer att laga den om något pajar bara
Ska tänka på att ha lite reservdelar med mig.

Har du några tips som är bra att tänka på?
>>
>>53274689
Vitlök är ju gott. Får testa någon gång.
>>
File: 1449115356496.png (3 MB, 1860x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449115356496.png
3 MB, 1860x1036
https://www.youtube.com/watch?v=HXJxwqkd2bI
Bästa tåhålåten favä
>>
>>53274503
>bara IC kommer fatta detta
>>
File: 1451270038750.png (821 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451270038750.png
821 KB, 640x1136
>>53274751
Du brevade ju fan den igår också..
>>
>>53274793
Vad heter den här slynan?
>>
>>53274843
När kan vi ha sex?
>>
>>53274837
Nu måste du väl må bra? Många snubblare så du slipper anons. Hur många gånger har du onanerat till det idag?
>>
>>53274859
Om du är en båt så kommer jag direkt
>>
>>53274751
4chan cuckar mig och låter mig inte länka receptet.

600 g färska räkor med skal
1 gul lök, finhackad
2 msk olivolja
ca 5 g färsk fänkål, skuren i små tärningar
1 tsk tomatpuré
6 dl fiskbuljong (av tärning)
1 dl torrt vitt vin
3 dl vispgrädde
ev lite cognac
salt och nymalen peppar
1 knippe dill, finskuren, till garnering

Skala räkorna men spara skalen. Ställ räkorna svalt så länge.

Fräs räkskalen i oljan i en kastrull någon minut.

Tillsätt lök, fänkål och tomatpuré.

Fräs ytterligare ett par minuter.

Tillsätt fiskbuljongen och vinet, låt allt sjuda 10-12 minuter.

Sila. Häll tillbaka den silade buljongen i en kastrull. Häll i grädde och låt koka ca 10 min.

Smaka av med salt och peppar och eventuellt en skvätt cognac. Arrangera räkorna vackert och garnera med dill. Servera räksoppan direkt, rykande het!

p.s. du gör som du vill med räkskalen i pannan, vissa tar bara och slänger i dem i soppan vid sjudningen.
>>
>>53274906
>matcucken
går snabbare med en finduslåda favä
>>
File: 1447442398413.jpg (188 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447442398413.jpg
188 KB, 600x450
>>53274906
>länka
lmao kolla denna nybög det heter kedja
>>
>>53274901
fan också, trodde du var en sötflicka eller något. För jag är fetbyggd just nu efter vinterbulk, ledsen.
>>
File: typiska malmöbor.jpg (202 KB, 1056x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
typiska malmöbor.jpg
202 KB, 1056x705
>>53274635
If everyone here are so ugly, why can't I get a gf?
>>
>>53274862
>slipper anons
Snarare slipper jag att snubblare sitter och bajsbrevar anonymt, så alla bra anons syns :^)
>>
>>53274983
Vad är det för fel med hennes hals?
>>
INGA SNUBBLARE I VÅRA TRÅDAR
>>
>>53274999
>så alla bra anons syns :^)
m-men jag är en bra anon ;_;
>>
>>53274962
Vad faN?
Antingen matersättning typ soylent el dyl eller riktig mat. Sluta betala för transfett och avföring jävla diabetessvullo.
>>
>>53274846
>bilden
Säger du det så *unzippar penis*

>faktiskt ha mer än 10-15 bilder

>>53274906
Såg ju riktigt nice ut favä
Kan nog bli det:3
>>
File: 14404302420.jpg (229 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404302420.jpg
229 KB, 1080x720
>>53274858
Känns som jag inte vill säga när du säger slyna anon
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
https://www.youtube.com/watch?v=TIoBrob3bjI
Vart gick allt så fel ;__;7
>>
>>53275059
är ju topp gott favä
>>
>>53275080
Snäälla jag vill runka.
>>
>>53275055
Och ja, jag ser dig anon :3
>>
File: 1450727955907.jpg (56 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450727955907.jpg
56 KB, 640x640
>dkn vill bara bli älskad
>>
Hoppas framtidens Nasse Sverige har skönhetsgräns för politiker och andra offentliga personer
>>
>>53274672
Jag vet inte ens om dom är ironiska/roliga eller om deras kultur faktiskt är 80-talet med HD-kameror.
>>
File: 1438611633312.jpg (370 KB, 2583x1989) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438611633312.jpg
370 KB, 2583x1989
breva frysmat
>>
>>53275116
ta ett (du) för det :3
>>
>>53275097
>mannen asg det är GOTT bara stäng av ditt matsmältningssystem och skyffla i dig kemikalier DET ÄR GOTT SPARARE 10MIN JAG KAN RUNKA ISTÄLLET
>>
>>53274906
Förresten, det där är väl Mannerströms räksoppa?
Tyckte väl jag kände igen det
>>
>>53275059
>transfettcucken
>>
>>53274983
nazisterna darrar i deras stövlar när dessa mäniskor marcherar fram kan jag tro
>>
hoppas på ett A på envarretentan favä
>>
>>53275164
har dig senpai

>>53275171
>runka
hinner bre en smörgås, hälla upp ett glas mjölk, och skitbreva lite. Bokstavligen inget fel med frysmat
>>
>>53275192
jag fick 0 poäng, lär mig snälla
>>
>>53275171
>matersättningscucken
>>
File: 1452145216531.jpg (45 KB, 384x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452145216531.jpg
45 KB, 384x486
>>53275047
Hell seger /a/non!
>>
>>53275192
>>53275238
Bäbbens första tenta.

Eller det kan det ju inte vara.

Bäbben misslyckades på bäbbens första tenta och fick skriva bäbbens första omtenta.
>>
File: 1451241964279.jpg (188 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451241964279.jpg
188 KB, 1280x720
>>53275192
>envarre
>svårt
Alla som inte får A på den kursen är kliniskt efterblivna
>>
>tar en findus-frysmatgrejs ur frysen
>sätter den i mikron och slår på 6 minuter 850 W
>går på toa
>kollar mig i spegeln och konstaterar att jag förmodligen är för fet för ett fuck
>sätter mig vid dattan
>glömmer bort maten i mikron
>går till köket för att hämta mer snus och en ny cola flaska.
>ser att det är 0:02 kvar på mikron
>stänger av den mitt i första pipet.
>man jag hann stänga av mikron innan den hann låta klart
>>
Nämn något viktigt kvinnorörelsen har gjort sen 80-talet.
>>
>>53275268
hoppas på linalgen också favä (veckan efter)
>>
File: 1413491373900.jpg (19 KB, 176x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413491373900.jpg
19 KB, 176x285
>>53275227
>Bokstavligen inget fel med frysmat
>>
>>53275276
>>sätter den i mikron och slår på 6 minuter 850 W
>6 minuter
man ska alltid ta 1-2 minuter mer än det som står på förpackningen för att få perfekt resultat.
>>
>>53275291
kan du vara tyst tack?
>>
Hej
>>
File: buffy.jpg (41 KB, 576x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
buffy.jpg
41 KB, 576x432
>>53274073
>>
>>53275291
Drivit en kil mellan könen i väst så vi har färre barn och snabbare kan erövras av starkare raser.
>>
File: 140424020220.jpg (179 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140424020220.jpg
179 KB, 1080x720
>>53275105
Om du gissar rätt vilken rumpa är hennes, ger jag dig l1ken
>>
>>53275313
Brukar alltid värma 6 min 850w, det ska egentligen vara 750w 7-8 min

Min blir jämnt varm och inte brännhet.
>>
>>53275291
ökat marknaden för cuckold-porr
>>
File: 1449829452582.jpg (66 KB, 241x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449829452582.jpg
66 KB, 241x271
>>53275268
>dkn fick B i envarren
>dkn fick D i flervarren
D-det är inte mitt fel jag är efterbliven ;_______;
>>
>>53275068
>>53275184
Det är mannerströms som han gjort en morgon på tv. Fortfarande helt ok.
>>
Ärligt nu grabbar, hur känns det att mdongo kan heema er?
>>
>dkn snubbelcuckarna försvann igen
>>
>>53275327
Vänta lite.. Har du spelat ffxiv med de andra hela tiden? Trodde du var död..
>>
>>53275362
>Min blir jämnt varm och inte brännhet.
Fast man vill ha det mer än jämnvarmt, annars blir potatisen sliskig och äcklig.
>>
>>53275381
får lust att ta livet av mig när jag läser detta

jag fick genuint 0 poäng på min envarre

hade ifs inte pluggat en sekund
>>
>>53275192
>>53275268
>>53275381
>A
>B
>D
Fan är detta för mongosystem
>>
>>53275396
Jag brevar från den andra sidan

buuuuuuuuuuuu
>>
File: 1449965608685.jpg (160 KB, 908x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449965608685.jpg
160 KB, 908x540
>>53275307
>lin alg
>dkn folk tycker att detta är svårt
>>53275381
F-förlåt, du är en av mina favoritanons om du inte snott bilden
>>
>>53275396
Mann1, det var han som fick oss att börja.
>>
File: hqdefault[1].jpg (8 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault[1].jpg
8 KB, 480x360
>>53275329
frös bilden och pussade TVn när ingen var hemma favä
>>
>>53275059
Jag är han som brevade receptet åt näsanon. Jag tycker era reaktioner på finduslådorna är roliga som fan och då skyr jag sånt som pesten själv.
>>
>>53275408
jag sa ju att min blev jämnt varm, vad fan argumenterar vi ens om?
>>
>>53275097
Det är ju gift, transfett, xeno-östrogen, carcinogener, osv, och inte ens nära lika gott som riktig mat. Om du är för lat för att äta riktig mat så bara ät sånt där pulver. Det har iaf lite vitaminer och inte massa extra kemikalier. Annars lär dig laga mat som inte ger dig saftiga tuttar man1
>>
File: 144032420202.gif (500 KB, 496x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144032420202.gif
500 KB, 496x371
>>53274073
Första gången jag såg tuttar och en hårig mupp, runkar till gamla SitC-klipp av henne typ en gång om månaden än idag
>>
File: 1420605227360.jpg (28 KB, 254x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420605227360.jpg
28 KB, 254x300
Är flaggscriptet paj?
>>
>>53275438
>falla för nybögsgycklet

om man vet vem burger är vet man att han spelar ffxiv
>>
File: pepe (5).jpg (77 KB, 653x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe (5).jpg
77 KB, 653x490
>dubbeldejt
>den andra killen kan plötsligt inte komma
>säger åt en att gå själv
>>
File: 1449948797413.jpg (58 KB, 414x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449948797413.jpg
58 KB, 414x414
>>53275192
>F på lin alg
>F på envarren
>F på diskret
HAHAHAHAHA VARFÖR LEVER JAG ENS?
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
>>53275457
Ja men jag sa att man vill ha MER än det. För annars blir potatisen sliskig.

>>53275471
>det är ju gift
haha mm. Du har nog aldrig ätit en sådan låda, för är gott favä. Äter inte det dagligen, men 1-2 gånger/månad (mer när jag jobbar).
>>
>>53275495
hade bangat/10
>>
>>53275276
underskattat brev

vi behöver mer OC, även fast denna kanske inte var direkt hög kvalité men..
>>
>>53275471
>pulvercucken
>>
File: 1402945435589.jpg (63 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402945435589.jpg
63 KB, 500x500
>>53275495
Gå djupt in och finn din inre styrka, gör det bara.
>>
File: a46b95c.jpg (66 KB, 499x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a46b95c.jpg
66 KB, 499x561
>>53275417
Plugga, jag pluggade för att klara så du kan göra det också.
>>53275428
Men jag snor inte bilder, lånar dem bara ;)
>>
File: hqdefault (1).jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault (1).jpg
22 KB, 480x360
>>53275471
>xeno-östrogen
>>
File: makise.png (455 KB, 600x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
makise.png
455 KB, 600x847
>>53275506
Anon det är ju bokstavligen bara att läsa boken, sluta häng på internet och plugga
>>
File: mr brando-san2.jpg (242 KB, 1200x893) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mr brando-san2.jpg
242 KB, 1200x893
>>53275164
SLUTA

>>53275185
den som njuter av transfett njuter av krispiga blodkärl likväl.

>>53275227
Du äter en smörgås med smör och dricker mjölk till din frystransfettplastmat? Det finns effektivare sätt att ta livet av sig.
>>
>>53275480
n
>>
File: 1417380977724.jpg (861 KB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417380977724.jpg
861 KB, 5000x5000
>>53275528
>Du har nog aldrig ätit en sådan låda, för är gott favä
Har du aldrig ätit faktisk mat eller vad?
>hurf durf bajs är gott du har nog ALDRIG SMAKAT
>>
>>53275438
>halvnaknaslynor.png
>>
>>53275571
Hur pluggade du? När jag stöter på något tal som jag inte vet hur man ska göra så fastnar jag.
>>
File: 1450370566977.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450370566977.jpg
84 KB, 1280x720
>>53275579
Men jag hänger här och ute på internet för att slarvkoda och ha kul, plugga matte känns tråkigt och när jag väl fastnar finns ingen som kan hjälpa mig ;____;
>>
>>53275528
>bry sig om hur mat smakar
kan man äta det slinker det ner favä.

t. 75kg 193cm
>>
File: 26628-280.jpg (33 KB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
26628-280.jpg
33 KB, 280x280
>>
>>53275625
då har du inte läst tillräckligt

att lära sig från uppgifter är ett jagjag, du tjänar mer på att sätta dig och förstå alla definitioner och bevis sen kan man göra uppgifter
>>
>>53275621
Klart man tar på sig en baddräkt när man badar mann1
>>
>>53275528
>>53275408

Vad exakt står det på baksidan på dessa?
>>
File: 366b499425361.png (554 KB, 614x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
366b499425361.png
554 KB, 614x512
>>53275625
Jag brukar fråga runt på matte forum och kolla om det finns material att kolla igenom samt lära från, tar tid men det är bättre än att inte göra något alls.
>>
>>53275583
>Det finns effektivare sätt att ta livet av sig.
Tänk om jag vill dö en långsam och plågsam död då?

>>53275609
>Har du aldrig ätit faktisk mat eller vad?
>>hurf durf bajs är gott du har nog ALDRIG SMAKAT
men du.. Som jag skrev så äter jag en sådan låda 1-2 gånger/månad. Övrig tid så lagar jag mat. Sa bara att maten är godare än vad man förväntar sig.
>>
File: 1442653112948.jpg (228 KB, 1280x959) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442653112948.jpg
228 KB, 1280x959
>dkn ingen söt slavisk adidas fv
Döda mig.
>>
File: soylent06_og_image.jpg (150 KB, 1200x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soylent06_og_image.jpg
150 KB, 1200x630
>soylentcucken
>>
>>53275677
lite historia om hur dessa maträtter kom till
värmningstider och vad det innehåller

har du aldrig köpt en frysrätt eller vad?
>>
>>53275670
>filnamnet
>>
>>53275408
>mikromatscuckcucken
>>
>>53275688
>Tänk om jag vill dö en långsam och plågsam död då?
då kan du ju lika gärna bara leva vidare som du gör nu.
>>
File: makise2.png (91 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
makise2.png
91 KB, 300x300
>dkn blir triggerad på riktigt av alla som misslyckats med bäbbis första mattekurser
>>53275634
Då läser man om definitioner, teorem och lemman tills man förstår vad som ska tillämpas
>>
File: 1403462974108.jpg (66 KB, 764x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403462974108.jpg
66 KB, 764x704
>>53275495
>dkn ska på kvadrupeldejt
>>
>>53275621
För övrigt
>inte loggat in på 3 dagar

Vgd?
>>
File: ostschnitzel.jpg (49 KB, 462x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ostschnitzel.jpg
49 KB, 462x219
>>53275677
hittade ingen bild men här är innehållsförteckningen
>>
File: 1450445248956.png (338 KB, 630x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450445248956.png
338 KB, 630x697
>>53275738
HJÄLP ISTÄLLET FÖR BAJSBREVA!
>>
File: 142432678883.jpg (87 KB, 640x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142432678883.jpg
87 KB, 640x617
På tal om att vara för fet för ett fuck

>dkn ska göra egen chilibéarnaise
>>
File: maxresdefault23.jpg (87 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault23.jpg
87 KB, 1024x768
Skall strax ut i snöovädret och sätta upp KLIBBOR.
Fråga mig vad som helst.
>>
>>53275667
>>53275678
hur duktiga var ni på matten på gymnasiet?
jag hade G-VG på dom flesta matteproven där, hade ni MVG rätt igenom?
>>
>>53275670
Genom att ha den mest avslöjande baddräkten alltså

>>53275723
>filnamnen
Av min rygg tack

>>53275769
Prokrastinerar plugg med LoGH och ingenting alls, just nu samlar jag bilder på Kristin Kreuk.
>>
>>53275799
han hjälpte ju
>>
>>53275802
>chilibearnaise
topp
topp
TOPP
wt
>>
Alltså.. Det är lite svårt att leva i tråden som anon just nu. Känner att alla snackar om olika saker och alla snubblare bara snackar med varandra utan att bry sig om anon...

Jag vill bara se en fin tråd med fina människor.
>>
File: makise3.jpg (617 KB, 1039x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
makise3.jpg
617 KB, 1039x1200
>>53275799
Vad fan ska jag hjälpa dig med?
>>
File: 14054357883310.jpg (187 KB, 1461x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14054357883310.jpg
187 KB, 1461x594
>>53275847
Ring polisen jag bryr mig inte. Sen, inte precis som WT gör såsen själva. Även fast det inte ens är svårt.
>>
>dkn ska skriva kombinatoriktentan för tredje gången snart
>enda jag pluggat in är hur man löser en typuppgift jag inte kunnat innan

Har jag tur får jag E :3
>>
>>53275832
Fick VG, har aldrig fått MVG i matte :c
>>
File: 1408907400806.jpg (14 KB, 320x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408907400806.jpg
14 KB, 320x314
POTATIS 40 %: Potatis, rapsolja och druvsocker. BEARNAISESÅS 24 %: Vatten, skummjölk, smör, rapsolja, äggula, citronjuice, stärkelse, salt, persilja, förtjockningsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl), dragon, vitpeppar, gurkmeja och cayennepepparextrakt. OSTSCHNITZEL 21 %: Mald skinka* och nötkött**, vetemjöl, rapsolja, emmentalerost, sojaprotein, salt, stärkelse (b la vete), socker, kryddor, jäst, arom, solrosolja och paprikaextrakt. GRÖNSAKER 15 %: Morötter och broccoli.

POTATISKROKETTER 37 %: Potatis, rapsolja, salt, druvsocker, stärkelse, stabiliseringsmedel (E464) och kryddor. GRÖNSAKER 15 %: Gröna bönor. RÖDVINSSKY 14 %:Vatten, rödvin, tomatpuré, lök, morötter, stärkelse, sojasås (vatten, sojabönor, vete, salt), nötköttsbuljong, grönsakskoncentrat (tomat, morot, lök), rapsolja, salt, karamelliserat socker, socker, vitpeppar och kryddextrakt. BEARNAISESÅS 13 %: Skummjölk, smör, äggula, rapsolja, citronjuice, stärkelse, salt, persilja, förtjockningsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl), dragon, vitpeppar, gurkmeja och cayennepepparextrakt. PEPPARBIFF 10,5 %: Nötkött*, griskött**, potatis, ägg, skummjölkspulver, stärkelse, lök, äggvita, kryddor, salt, potatisfiber, socker, nötköttsbuljong, senapspulver, kryddextrakt, rapsolja och solrosolja. FÄRSBIFF 10,5 %: Nötkött*, potatis, lök, stärkelse, ägg, skummjölkspulver, salt, kryddor, rapsolja och kryddextrakt.

Andel fett som är härdat/transfett framgår ej. Hur mycket östrogen du får i dig av att hetta upp skiten i plastförpackning framgår ej heller, ej heller hur mycket som redan är i pga pastörisering.
>>
>>53275849
HAHAHA

Vilken liten slyn röv neger du är.

Snälla peka ut vart detta händer.
>>
>>53275832
Jag hatade matten i gymnasiet för den är byggd för folk som har matematisk intuition och inte för folk som kan läsa, jag fick knappt godkänt i matte c.

nu på högskola har jag toppbetyg i mattekurserna
>>
File: 144042084222.png (232 KB, 500x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144042084222.png
232 KB, 500x339
>>53275849
Stackars anon..
>>
>>53275902
maten är i en pappförpackning.
>>
File: 1450449004174.jpg (115 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450449004174.jpg
115 KB, 720x720
>>53275844
Öh inte direkt, att ge råd är inte direkt att hjälpa. Det är lika mycket "hjälp" som att gå till någon som har skadat sig och fråga "MÅR DU BRA?".
>>53275860
Lär ut matte :3
>>
Ni som misslyckas med matten, pluggar ni alls? Går ni på föreläsningarna? Jag pluggar bara typ 1 timme varannan dag typ hela läsperioden och går inte på föreläsningarna men lyckas ändå få godkänt.
>>
>smögen spammar utan snubbel
>>
>>53275917
Citerar dig just nu.

Du är någon av de dyrkade snubblarna. Du ville inte prata med mig som ditt rullspelsnamn, så du tog av det och brevade som anon.

>>53275934
moosefix är f1 het
>>
File: 1402944211781.jpg (119 KB, 364x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402944211781.jpg
119 KB, 364x457
>>53275902
>folk äter detta istället för att spendera 15min på att laga något
>>
>>53275528
rapsolja, torkad potatis, salt, druvsocker, stärkelse, stabiliseringsmedel (E464) och kryddor. GURKSÅS 28 %: Vatten, skummjölk, gurka, tomatpuré, vispgrädde, lök, stärkelse (bl a vete), morötter, rapsolja, nötköttsbuljong, rotselleri, salt, vitlök, persilja, karamelliserat socker, socker, ättika, senapsfrö, kryddextrakt, vitpeppar, grönsakskoncentrat (morot, lök, tomat), mejran och timjan. OXJÄRPAR 20 %: Nötkött*, lök, sojaprotein, betfiber, salt, stärkelse, potatis, nötköttsbuljong, kryddor (bl a paprika), socker, palmolja och rapsolja.

Står ej hur mycket som är trans/härdat fett eller hur mycket östrogen du får av pastöriseringen i plastförpackningen och upphettning i den.
>>
>>53275960
Inte han men den pappen är garanterat täckt av någon slags plastfilm.
>>
>>53275849
>Det är lite svårt att leva i tråden som anon just nu
var värre igår kväll/natt favä. Är ju bara att försöka följa med i diskussionen. Orka bry sig om ffxiv-cuckarna
>>
>>53275891
Håller tummen för dig anon.
>dkn har endast en tumme...
>>
>>53275974
"hjälp dig själv" är det bästa rådet man kan ge
>>
>>53275920
>Jag hatade matten i gymnasiet för den är byggd för folk som har matematisk intuition och inte för folk som kan läsa, jag fick knappt godkänt i matte c.

apex lel

kan du läsa kan du lära dig matte, du fann det ointressant och lade inte ner tiden som krävs

du har ingen annan än dig själv att skylla
>>
File: dödspatruller.jpg (109 KB, 669x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dödspatruller.jpg
109 KB, 669x573
Det drar ihop sig.
Skyddskårer när?
>>
>>53275987
>laga mat
>15 min
Vad lagar du då? Kokar lite potatis och öppnar en burk sill?
>>
>>53276018
haha mjo tack, skall inte glömma det ;)
>>
File: 1431478709983.gif (3 MB, 420x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431478709983.gif
3 MB, 420x300
>>53275609
>>hurf durf bajs är gott du har nog ALDRIG SMAKAT
>>
File: makise4.png (453 KB, 973x1063) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
makise4.png
453 KB, 973x1063
>>53275974
Men ingenjörsmatte är tråkigt och roliga saker som gruppteori, diskret osv är ju onödiga för 95% av alla som pluggar matematik på universitet
>>
>>53276001
Jag vet, när jag sa nu menade jag både nu, och igårkväll/natt

(mest igår dock)
>>
>>53275706
Han gick från att vara en röd dvärg till en beige dvärg?
>>
>>53275992
ja jag kommer säkert bli kvinna inom ett år.

>>53275998
>plastcucken
>>
File: 1433004622668.jpg (789 KB, 1614x1208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433004622668.jpg
789 KB, 1614x1208
>>53276016
tack anon

vad har hänt med din andra tumme?
>>
>dkn svarar inte på kompisarna längre
sitter bara i tråden dagarna in och dagarna ut

är detta normalt?
>>
>>53276126
SOYLENT
O
Y
L
E
N
T
>>
>>53276184
>är detta normalt?
samma här favä. Blir stressad av att lämna tråden för många timmar för vet att jag kommer behöva läsa igenom 2-4 trådar för det
>>
>>53276016
Får man fråga vad som hänt?
>>
File: 144034240220.jpg (185 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144034240220.jpg
185 KB, 1080x720
Prickcucken?
>>
>>53276182
>>53276235

Jag råkade leka med farfars slipmaskin i verkstaden när jag var 5 år.
>>
File: 14402423802.jpg (185 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14402423802.jpg
185 KB, 1080x720
Är du här?
>>
>>53276278
BREVA BILD
>>
>>53275960
Typ all skräpmat sedan 1990 täcker insidan av pappret med plastfilm. Detta tros vara en av anledningarna till att män i västvärlden får lägre test och mer östrogen än tidigare, pga upphettad plast som frigör bisfenol, vilket är ett xenoöstrogen.

Innan dess använde man främst ätlig vax för att skydda pappret, vilket är mycket hälsosammare men inte riktigt lika kostnadseffektivt.
>>
>>53276278
*Väntar ivrigt på en bild*
>>
>>53276317
>inte äta så mycket plast man kan för att bli fälla
bli bra.

Seriöst nu, tror inte på denna plasthysteri som pågår. Ingen man kommer ta skada av i det stora hela. Som min syster som har metallmatlådor istället för plast för hon är orolig. Känns bara överskattat favä
>>
File: love-bird-3315414.jpg (65 KB, 1300x979) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
love-bird-3315414.jpg
65 KB, 1300x979
>>53276235
>>53276278
>>
>>53276051
Ångad morot med kycklingtutte, pastasallad,

Nej förresten orkar inte skriva saker man klarar av att laga på <15 min. Är jävligt mycket.

Dock är potatis en sak som tar längre tid än 15 min att laga. Vilket du nog inte ens visste för mamma lagar all icke-mikromat åt dig.
>>
>dkn man vill köpa test från flugsvamp och pumpa
>dkn säker på att jag har lågtest

J/N?
>>
>>53276190
att gå från röd till beige är ett framsteg i min bok
>>
File: 1417062557822.png (14 KB, 530x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417062557822.png
14 KB, 530x444
Snart börjar man jobba 12h natthelg
>>
Och där försvann snubblarna helt plötsligt

Kommer nog dröja ett år innan de är tillbaks.
>>
>>53276538
Hur mycket får du per timme? Kan du fixa åt mig också?
>>
File: 1432912278136.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432912278136.gif
2 MB, 320x240
>>53276463
>kycklingtutte
skrattade favä
>>
>>53276463
>tillagningscucken
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0ugeEcpVqXU

Alltså säga vad man vill om stormsnorrar men dom kan sin banter hahaha (1:20)
>>
>>53276551
Hoppas de kommer tillbaka ikväll
>>
>>53276599
tänker inte klicka :p
>>
File: makise8.png (761 KB, 750x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
makise8.png
761 KB, 750x900
Haha, dags att plugga matte
>>
>>53276637
vilken nivår?
>>
>>53276248
>>53276301
>dkn ingen prickig fv
>>
File: BARA.gif (665 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.gif
665 KB, 245x245
>>53276620
haha aa
>>
>>53276673
>vilja ha en fv som visar tuttarna offentligt
nej tack
>>
>>53276407
Lite plast ibland är väl inte så farligt, men plast kombinerat med mycket fett, för lite vitamin D (solljus), och utpissad östrogen från alla preventivmedel i vattnet gör att totalt sett blir män i västvärlden betamax-flickpojkar med depression, bitch tits, håravfall och cancer (ja man får cancer av östrogen).

Finns egentligen ingen vidare anledning att ha plastskit ändå så varför insistera på att förgifta sig med plast?

Tänk även på att hysterin uppstått trots att det är politiskt inkorrekt att prata om att män ska ha mer testosteron. Hade vi kommit på att det här var farligt på 50-talet hade det förmodligen suttit typ rökning-dödar-text på plastförpackningar. Bli inte pojkflicka anon. Köp inte plastjuden, köp ren arisk metall.
>>
>>53273839
så mycket nazism
>>
>"Jag tror att snubblarna drog"
>>
>>53276582
typ 250-300kr/timme
bara söka fabriksjobb överallt och vara villig flytta och hoppas på det bästa!
>>
>>53276713
Det mesta är ju jagjagnazism
>>
>>53276637
vif anon 1999-2016
>>
>>53276248
>>
>>53276496
>steroider
>ens engång
antar att du inte såg länken från igår

https://www.youtube.com/watch?v=BNkLwHiV9rs
>>
>>53273897
vilken jävla lallare.
mindre invandring, men ingen jävla värld att se fram emot. Usla löner, inga jobb, inga bostäder, grova privatiseringar av det offentliga blablabla
>>
>>53276731
Hjälper de med bostad så flyttar jag direkt.
>>
>>53276704
>preventivmedel i vattnet
>falla för jagjaget

>bitch tits
detta får man inte av det utan för att men är för fet för ett fuck

>Bli inte pojkflicka anon
säker att du inte vill det? Kan breva rumpa :^)
>>
>>53276496
Om du har för låg kan du få det säkrare av doktorn tror jag. Värt om du vill bygga. Gör dock typ inget psykologiskt för det finns nån annan substans man inte har förstått riktigt som påverkar psykologisk inverkan av test, så räkna inte med styv kuk och bollar av stål.
>>
>>53275849
Stackars lilla anonpojken
>>
>>53276730
det är något med hennes överdrivet plastiga ansikte som sätter igång mina fortplantningsinstinkter
>>
>>53276713
Trodde jag brevade denna för flera trådar sedan
jag tror jag blivit galen av tråden favä.
>>
>>53275849
>inte njuta av trådens pånyttfödelse
>>
File: 1452121585429.jpg (68 KB, 816x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452121585429.jpg
68 KB, 816x582
>>53275878
Frisk än Mdongo?
>>
>>53276599
inte stormbög men vilken pajas polisbruden är
>>
>>53276849
tråden var enbart cancer igår kväll. Cirkelrunkandet är gri vi
>>
>>53273952
är detta hur /fa/ ser ut?
>>
>>53276599
>Kvinnliga poliser
>Stormbögar

Tack Anon, nu är jag avtryckt
>>
>>53276849
Vad är det som kommer tillbaka till liv? snubbeldyrkeri? Hatar det favä. Gillar er snubblare favä, men hatar alla anons som dyrkar er och ger er (you)s bara för att ni snubblar, trots att brevet bokstavligen skrevs med bajs på fingrarna.

Jag är för snubbleri, i måttliga mängder, men när det blir en blogg borde de skjutas.
#hårdmenrättvis
>>
>>53276788
Gick till doktorn, bekräftat lågtest men fortfarande inom vad de kallar "det normala"

Alltså vafan är fel med det här landet, transcuckar får hormoner gratis när de vill göra något onaturligt, jag vill bara vara som alla andra och blir nekad.
>>
>>53274307
hahahah fan vad cuck
>MEN KAMPEEN
>>
>>53273952
Hade bara knullat han längst till höger.

t. Stormkvinna
>>
>>53276942
detta favä. Är för mycket med 10+ snubblare som brevar. Sedan kan ingen förneka att badboll skitbrevade som aldrig förr igår. Brev som en vanlig anon skulle fått "nybög", "dra från tråden" och liknande för.
>>
>>53276784
preventivmedel gör att kvinnor pissar ut mycket mer östrogen. I semi-slutna vattensystem som östersjöområdet finns inget effektivt sätt att filtrerar bort detta tillskott. Som sagt, i sig har man bara kunnat uppmäta hälsorisker i direkt omnejd till reningsverk (t.ex. hanfiskar som får fittor), men kombinerat med det andra jag nämnde så är det rätt allvarligt.

>detta får man inte av det utan för att men är för fet för ett fuck
Nej, fettlagring och muskeltillväxt är några av de tydligaste tecknen på hormontillförsel. Stor röv och tuttar är tecken på höga östrogen-nivåer. T.ex. om du tar roids så förfaller så mycket androgen till östrogener att om du bulkar kan du få bitch tits, vilket således är ett av de bästa sätten att avgöra om någon är naturell eller roidad.
>>
>>53276862
Inte mdongo
>>
>>"Jag tror att snubblarna drog"
>>
File: 1452260188609.png (45 KB, 1231x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452260188609.png
45 KB, 1231x156
>>53276942
>>
>>53276942
Snubbleri blir alltid bloggande till slut. Dessutom är de gamla snubblarna de absolut värsta av dom alla. Dala och de aktiva snubblarna nu är ändå okej i jämförelse med cancern som en gång lämnade.
>>
>>53277003
>preventivmedel gör att kvinnor pissar ut mycket mer östrogen
ja men är en ytterst liten mängd som inte gör någon skillnad i det stora hela för oss människor.

>Nej, fettlagring och muskeltillväxt är några av de tydligaste tecknen på hormontillförsel
så du påstår att alla män som har "chipstuttar" är för att de har druckit vatten? Tror mer på att de har ätit för mycket onyttigheter som måste lagras någonstans, där ibland vid tuttarna
>>
>>53277067
Enda anledningen till att du tycker så är för att du är ny och inte känner de gamla snubblarna på samma sätt som du känner de nya
>>
>>53276944
Roids borde vara helt lagliga reglerade typ som flyg/dykmedicin med privatkliniker som får skriva ut. Skulle minska riskerna och skadorna markant (medicinsk administrering är i princip riskfri), ge skatteintäkter för en stor nuvarande svart marknad, ge folk mer personlig frihet, plus att folk får redan köpa östrogen slentrianmässigt och hugga av sig kuken men tydligen får man inte fuska lite för att bli mer atletisk.
>>
>>53277115
jag håller med >>53277067 fast jag varit här sedan os i london
>>
File: fame.jpg (74 KB, 676x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fame.jpg
74 KB, 676x508
>hej Anon. Ska du vara med på dansträningen?
>>
>>53277060
Ja visst, väldigt trevlig. Man kan komma tillbaks till tråden och se vad badboll har tryckt för het tjej idag (hehe mm), man kan se hur många brev sidf har brevat genom att inte se hans snubbel. Det är såna grejer som är mysiga. Inte bloggandet.
>>
>>53277170
n-nej jag kan inte dansa. Jag går nog och tar en hamburgare istället.
>>
>>53277174
Det är väl ingen som bloggar?
>>
>>53277210
haha ne

jag är bara avundsjuk på deras (you)s favä hurf durf
>>
>>53277115
Eller så tyckar man att de gamla är dåliga för att man har sett hur dåliga de är genom åren.
>>
>>53277170
>involverar den lapdance?
>>
File: 108229.jpg (128 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
108229.jpg
128 KB, 683x1024
Bilder
>>
>>53277174
Nej det är inte mysigt.
Det hade varit bättre om de gjorde det som anon.
>>
>>53277115
Nej, det är stor skillnad på dagens snubblare och gårdagens. Menar du att Dala och Falki t.ex. bloggar lika mycket som t.ex. cykelcucken, badbollscucken och de andra? Jag har inte varit i tråden sen starten men jag var här periodvis när de var som mest aktiva och det är extremt stor skillnad på deras bloggande och dagens snubblare. Gårdagens snubblare kan närmast likna till en ansiktsboksgrupp.
>>
>>53277115
JAG ÄLSKAR JUSTIN BIEBER!

betyder det att du måste göra det? är jag bög för att jag tycker om hans musik och tycker han är snygg?
>>
UT MED ALLA SNUBBLARE!
>>
>>53277091
>så du påstår att alla män som har "chipstuttar" är för att de har druckit vatten?
Nej inte bara vatten. Som sagt är hormoner i vattnet en väldigt liten del. De har konsumerat massa bisfenol från upphettad plast (läskflaskor, mjölkpaket, micromat osv), fått i sig för lite d-vitamin (som påverkar test) av att sitta inne för mycket, fetma i sig sänker ofta test-nivå...

Svullon på typ 50-talet hade sällan chipstuttar.
>>
File: 1452268224587.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452268224587.jpg
31 KB, 456x320
>>53276849
>möh mus1 snubblarkung
hehe mm

ni är cancer allihopa och tråden var bättre när ingen snubblade
>>
File: RES ER.jpg (173 KB, 650x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RES ER.jpg
173 KB, 650x406
Anons, snubblare och namnbögar mina bröder

Jag ser i era ögon samma rädsla om att tråden är nu skit som förskräcker mig

Dagen kanske kommer då tråden är skit, bortom räddning

När vi lämnar våra vänner

Och bryter alla band av gemenskap

Men inte idag.

En timme av stormbögar och klagoanons
när #vårår är kommen och över

Men inte idag.

IDAG SÅ KÄMPAR VI
FÖR ALLT DU ÄLSKAR OM TRÅDEN
JAG BER ER ATT STÅ,
MÄN AV SVERIGETRÅDEN!
>>
>>53277316
>är jag bög för att jag tycker om hans musik och tycker han är snygg?

Det stämmer
>>
File: 1449765043932.webm (3 MB, 672x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449765043932.webm
3 MB, 672x416
>>
>>53277302
Vilka syftar du på med "dagens snubblare"?
>>
>>53277297
detta. För som anons hade dom inte fått några (you)s. Är enbart skitbrevande.
>>
File: 1451422831337.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451422831337.jpg
11 KB, 250x247
>när bokstavligen vem anons blir stjärtsmärtade
>>
>>53276849
sparad senpai
fin bild
>>
>>53277426
>t. bokstavligen vem-anon
>>
>>53277302
Detta >>53277368

Gör en lista
>>
>>53277339
Så om man konsumerat vatten och plast är livet över? Går inte att återställa?

Har ändå svårt att gå på denna teori.
>>
>>53277482
>>53277482
>>53277482

Bildgräns, ny trådjävel
>>
File: 640x0.jpg (65 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
640x0.jpg
65 KB, 640x960
>>53277477
>>53277477
>>53277477
>>53277477

NY TRÅD
>>
>>53276599
>det där
>banter

mm aa hehe hihi ee hihi yy huhu
>>
>>53277467
Här har vi praktexemplar på vad jag menar.

Om detta brevet hade brevats av anon, då hade han kanske inte ens sparat. Även om han hade sparat så hade han definitivt inte skrivit detta också.
>>
>>53277517
Häng dig bitteranon
>>
>>53277496
Hora favä
>>
>>53277500
DENNA TAR VI.
>>
>>53277517
detta är dagens sanning. Hade bilden brevats av en anon så hade ingen brytt sig.
>>
>>53277339
Vad anser du om matförvaring? Jag lagar i princip alla mina måltider men maten kommer ur plastförpackningar. T.ex. fryst broccoli kommer i princip en plastpåse och färsk broccoli är filmad i plastfolie. Tips på hur man kan undvika sånt och minimera plast generellt? Sen, vad är värst, dricka en Loka (PET-flaska) eller dricka kranvatten (östrogen i vattnet)? Känns som man bara kan förlora. Dessutom, vet du hur vattnet ser ut på västkusten?
>>
>>53277363
Men lugna ner dig, Allan Ballan.
>>
>>53277517
>>53277568
NS2D är ju inte ens en av gammelsnubblarna. Vad snackar ni om?
>>
>>53277368
De flesta som inte har lämnat är ok. Typ Dala och Falki som jag redan har skrivit. Du förstår väl själva vilka som snubblar nu och vilka som snubblade förr?
>>
Hoppa över

>>53277477

>>53277477

>>53277477
>>
>>53277487
Nej, utan vatten så dör man, dessutom är ju allt producerat med östrogenberikat vatten östrogenberikat så det går inte att undvika. Massa plast gör dig fylld med östrogen helt enkelt. Livet är inte över då. Bara sluta äta massa skit med plast och få lite solljus och styrketräna lite så lär du få tillbaks energin, kåtheten osv.

Kort sagt: undvik plast, få solljus, styrketräna lite mer, drick vatten du kan inte undvika det oavsett om du inte forskar fram bättre reningsverk, var inte tjock... Gör du detta kommer du få högt test lågt östrogen, vilket i sin tur gör dig atletisk, viril, fylld med energi, modig osv, med minskad risk för gråtmildhet depression cancer osv
>>
>>53277596
spelar ingen roll. Han har varit en snubblare längre tid. Sedan att snubblare stänger av sitt snubbel för att svara på snubblare utan blev är gri vi
>>
>>53276599
jävla lallare
>>
>>53277496
>bildgräns
Om du hade brevat en bild hade din tråd blivit tagen lel
>>
>>53277570
Bisfenol frisätts främst i upphettad plast (pastöriserade produkter) och plast som varit i kontakt med vätska. Plastfilm över färska grönsaker påverkar alltså väldigt lite och är ofarligt, medans ett mjölkpaket där mjölken hettats upp i en förpackning med plastfilm på insidan är full med frisatt bisfenol.

Ang. loka osv är det ändå gjort på samma vatten i grunden och den mängd som finns i vatten är väldigt låg, men om det är en plastflaska finns risken att tillverkaren pastöriserat drickan i plastflaskan vilket skulle ge höga mängder bisfenol. Så kort sagt undvik upphettad plast och vätskor förvarade i plast. Matlådor i glas/metall, redskap i metall osv är bättre. Men något typ torrt i en kall plastförpackning (typ färska grönsaker i plastpåse) är inte farligt alls för att bisfenolen inte frisätts om du inte försöker äta påsen.
>>
>>53276983
tror dig inte favä
Thread replies: 400
Thread images: 151
Thread DB ID: 376763[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /