[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Internets Myshörna :3
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 505
Thread images: 151
File: 1365445574145.png (35 KB, 235x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365445574145.png
35 KB, 235x208
H-hej :3
>>
VI
>>
File: 1391118691745.jpg (211 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391118691745.jpg
211 KB, 640x1136
Första för kärlek, gemenskap och gamla goda tider.
>>
Negrer suger
>>
>>53266453
och sticker igen din äckliga NEET

>>53266595
>95
wew lad
>>
>>53266595
Lel vem är det som skålar med en Yalla? Gustav Hulu - Legenden?
>>
>>53266603
Ja kanske det.
>>
File: 1395260231207.gif (3 MB, 149x118) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395260231207.gif
3 MB, 149x118
Det är upp till oss att förbättra sverige.
>>
File: concerned bear.png (141 KB, 236x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
concerned bear.png
141 KB, 236x333
>>53266595
>95
>>
>>53266625
Jag fattar inte ens varför du blev hatad på, brukar gillar dina brev.
>>
>näsanon kommer över till den nya tråden
>>
File: 1375179842145.png (96 KB, 397x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375179842145.png
96 KB, 397x497
>>53266625
>>53266649

Tack så mycket, vänner. Jag har planerat min kupp i flera dagar.
>>
>>53266676
lol? Berätta om ditt hat istället.
>>
File: 14544135596.jpg (24 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14544135596.jpg
24 KB, 600x600
>>53266643
>inte bara ge upp och låta feministerna, bögarna och cuckarna krascha landet utan överlevare
>>
>>53266655
tack mann1
>den gången nån trodde att jag var Judeanon och kallade mig ful
lel

>>53266685
>dkn man blir så här kuppad
hasses om 15
>>
>>53266688
fuktiga siffror bekräftar att du spått Sveriges framtid.
>>
File: bukfetma-attack.jpg (42 KB, 397x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bukfetma-attack.jpg
42 KB, 397x324
>skaffat tjock fv
>aldrig kall om natten
>dagliga avsugningar
>alltid godis hemma

vem /lever livet/ här?
>>
>24
>tomt CV

vad gör man
>>
File: Knullsugen.jpg (147 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knullsugen.jpg
147 KB, 1136x640
Seg morgon.
>>
>>53266727
Jag hoppas ni blir lyckliga och tjocka ihop
>>
>>53266734
Korta svaret: fyller det.
>>
Funderar på att också börja snubbla. Vad ska jag heta?
>>
>>53266762
hur
>>
Någon som vet bra kvälls/helgjobb? Behöver uppslag för jobb att söka.
>>
File: 1450538815871.jpg (39 KB, 306x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450538815871.jpg
39 KB, 306x400
>>53266727
Detta med att skaffa en tjock fv har jag tänkt på, men sen kommer jag på mig själv med att jag inte skulle få upp kuken då. Men det låter soft.

>dkn ingen tjockfetisch

>>53266771
>låta andra avgöra vad du ska snubbla som
Bara nej
>>
>>53266688
Vad i. Jag känner snubben på den bilden.
>>
>>53266807
>men det låter soft
Ja, det kan man ju säga. Ha!
Dock skulle hon ju antagligen dumpa dig för en kille med större kuk...
>>
>>53266771
sallad
>>
>>53266734
Tomt? Hur?
Har du ingen utbildning åtminstone?
>>
>>53266734
Skriv att du skapar fuktiga mems på uzbekiska mattvävningsforum.
>>
>>53266807
tänkte också så i början men hon gillar att ha korsett på sig så det ser ganska normalt ut ändå ofta
celluliterna är lite usch men men
>>
Kan någon langa till mig alla monogatari serier?
>>
>>53266807
>jag inte skulle få upp kuken då.
Det trodde jag också efter alla tjockis mot strand-bilder i tråd1, men upp går den.

t. annan anon

Någon som har bilderna som gödersinflickvänanon delade tidigare?
>>
>>53266883
Gymnasie, vad fan ska det vara bra för :^))))))
>>
File: 1403967002986.jpg (27 KB, 340x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403967002986.jpg
27 KB, 340x399
>RaKr
>>
>>53266788
Du behöver först jobba på din attityd om även att det kommer gradvis ramla på plats. En attityd som är önskvärd är "Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt.". Sedan få du liksom pilla unt i dina meriter och se vad du kan börja bygga på. Rom byggdes inte en dag, men du kommer vara tvungen att ta ett eller ett par skitjobb i början.
>>
>>53266915
Det är bättre än inget. Nu får du bestämma dig, antingen så fixar du dig in till någon KY-utbildning eller så letar du efter jobb som inte kräver något utav dig(dvs erfarenhet eller betyg m.m).
>>
>>53266861
>gröntexta då
>>
>>53266734
du och jag favä

t. den andra tomt-cv-brevaren
>>
File: 1451821283921.png (156 KB, 428x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451821283921.png
156 KB, 428x297
>>53266905
haha nä
>>
>>53266905
nyaa
>>
File: 1450139302761.jpg (115 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450139302761.jpg
115 KB, 1280x720
>>53266866
>cuckfetisch
Men du

>>53266900
Korsett är f1h1

>>53266907
Mjo upp skulle den nog gå, men när man ser allt fett skvalpa omkring sen..

Nej du, i alla fall inte jag.
>>
>>53266949
KY som svetsare, rörmokare och elektriker är oftast rätt bra.
>>
File: dd1.jpg (49 KB, 341x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dd1.jpg
49 KB, 341x471
Den gamla, ruttna fasaden,
med sina svaga pelare av lögner,
kommer att ge vika,
och ge plats för de nya.

Oss.
>>
>>53266727
Hur tjock pratar vi om här?
>>
File: 1452212374906.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452212374906.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1327524233081.png (102 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327524233081.png
102 KB, 800x800
>>53266561
Är det ett Julmirakel som har kommit sent?
Halleluja
>>
File: laddet ur.png (199 KB, 491x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laddet ur.png
199 KB, 491x285
de norska jenterna är snälla
>>
>>53266987
Ja eller lastbilschaufför eller annat. Finns och kontorsjobb om han inte pallar med fysiskt arbete.
>>
>>53266949
är det för sent för en riktig utbildning
>>
>>53266977
Det som jag tycker är äckligt med tjockisar är inte deras kroppshydda, äckliga hud eller ens deras små svarta kornögon som gömmer sig under fettvecken. Det är hur det känns att ta tag i en fet person. Som om det inte finns något stopp. Bara sänka ned handen i en deg. Det är skitäckligt.
>>
>>53267014
Om du inte är 35 så är det inte försent
>>
>>53267014
Det finns folk som är 40 och går en KY för att de är trötta på arbetslöshet. Det är välsigt sällan för sent.
>>
>>53266561
Varför är finska folk banned från svenska bräda? Jag glömte namnet den där svenska chan men jag kan inte gå på svenska 4chan eftersom jag är finska.

Förlåt at min dålig svenska lol. Jag skulle vilja lära bättre svenska.
>>
>>53266977
>cuckfetish
Att din feta flickvän lämnar dig för en man som kan nå hela vägen in är inte särskilt cuckigt, utan endast en verklighet.
t. En kille som hade en tjock fv i gymnasiet och stal henne från en annan snubbe pga. större kuk
>>
>>53267047
Det är väl inte försent ens då.
>>
>>53267014
Riktig? Du menar universitetsutbildning eller liknande? Nej då, finns massa som börjat senare och fixat livet upp. Jag är en utav de som fuckat upp mitt liv med plugga vidare då jag halkade efter länge och nu har det gått ett bra par år. Så min tre års utbildning har blivit 6 års utbildning, där de första tre åren pluggade jag och sedan hade rest och bara flummade samt hade svårt med livet. Nu när jag försöker få ihop allt så vet jag att mitt liv är förstörd. Men du har chans att ta tag i det.
>>
>>53267047
Har inte de bästa poängen så jag vet inte om jag orkar gå någon pajasutbildning på 3 år. Men om jag kommer in på någon bra, ska jag köra på det tycker ni?

>>53267056
Menar en vanlig kandidatexamen
>>
>>53267057
Vilken utav dem? För mycket och kantigt skitpostande skulle jag väl tro. När finnarna vunnit i hockey emot saltiga svenskar kanske... vemfan vet?
>>
>>53267057

>svenska bräda

Bokstavligen ingen hänger där utom en liten cirkel legitimerade autister.
>>
>>53267085
Vad menar du med att ditt liv är förstört? Hur gammal är du? Du har ju kommit längre än mig låter det som.
>>
>>53267091
Det är väl aldrig försent att ta en kandidatexamen? Kör bara.
>>
>>53266951
Bara en meme:ande australiensare, vad skulle jag gröntexta?
>>
>>53267131
När jag väl kommer ut på marknaden kommer jag vara nästan 30 med tomt CV fortfarande.
>>
>>53267085
Ditt liv är inte förstört, du kommer få kämpa litet mer än andra och kanske vara tvungen att flytta kors och tvärs efter ditt första jobb efter examen. Jag är fullt beredd på det och ungefär i samma sits som du.
>>
>>53266999
Hundra år av könskrig och marxism har skapat stora klyftor mellan män och kvinnor. Men det finns kvinnor som är förtjänar respekt och kärlek , som behöver vår styrka! Svenska män och svenska kvinnor behöver försonas och efter vi gjort det kan vi åstakomma vad som helst. De dras dock inte till bittra och arga män. Vill du ha en god kvinna så måste du för fan förtjäna en. Tro inte på hanrejjagjaget, majoriteten av svenska kvinnor skulle aldrig vidröra en svartskalle.
>>
>>53267151
Det är nog inte din ålder du ska fokusera på. Fokusera på din förmåga, attityd och sprida nytta runt dig så folk vill ha dig i närheten.
>>
>>53267101
Hahaha 6-1

Jag kan inte komma ihåg att vad heter det sajt. Jag vet att finska Ylilauta folk skitpostade som 4-5 år sedan men varför är jag banned fortfarande

Och jag skrivar med en ordbok med mig så min svenska är dålig. Jag borde ha studerat svenska när jag gick i skolan.
>>
>>53267151
Kör på!

>>53267114
Till skillnad från oss menar du då? :3
>>
>>53267168
fin text kan du börja spamma den när han spammar sin? Vore skönt med litet kontrast.
>>
>>53267129
Det ser sämre ut med ett CV där du har pluggat för länge. Än inget.
>>53267165
Tyvärr är det så, liksom jag har inte ens jobbat under mina studietider. Bara suttit och pluggat igenom med skolan och sånt.
>>
>>53267240
Först trodde jag det var du som skrev att det är för sent för folk att utbilda sig. Jag måste börja få influensa i hjärnan.
>>
>>53267255
Ifall du har pluggat för länge på grund av att du jobbat tror jag det tar ut varandra.

Se till att få gjort dina studier och gå vidare bara till nästa stadie av livet.
>>
Vad föredrar ni? Sunni eller shia?
>>
>>53266977
>Narcuckis
Såg aldrig likheten förrän nu.
>>
>>53267168

Jag hade inte haft något emot att stoppa min penis i hennes vagina om ni förstår vad jag menar
>>
>>53267309
Har inte jobbat som sagt, bara suttit och försökt få klart på alla rester så jag inte behöver tänka på dem...så det är "game over" för mig.
>>
>>53267064
Tur att man har en kuk över medel dåra
>>
File: 1376230090381.jpg (27 KB, 364x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376230090381.jpg
27 KB, 364x500
>>53267240

Vi är väl inga autister, Ödlan?
>>
>>53267316
Pest eller kolera favä
>>
>>53267316
Jesus och Kristus, inte Mohammad och Ali. Okej?
>>
>>53267316
Får anon lov att föreslå gas för bägge?
>>
File: 1408961667171.jpg (51 KB, 850x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408961667171.jpg
51 KB, 850x600
Cute Swedish boys :3
>>
>>53267316

Shia, alla dagar.
>>
>>53267347
Ha du armar och ben som fungerar? En hjärna som är normativt med i matchen?
>>
>>53267380
>låta sig själv bli cuckad av en romersk religion och inte följa asatron

är du ens svensk?
>>
>>53267401
Cute russian girls :3
>>
File: 1452030143678.png (968 KB, 1172x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452030143678.png
968 KB, 1172x1080
>>53267401
>>
>>53267401
Гoмoceкcyaлиcт?
>>
File: 1400791131397.jpg (169 KB, 768x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400791131397.jpg
169 KB, 768x506
>>53267364
Tror att det krävs en viss bit autism för Europa Universalis och att hitta hit till att börja med
>>
>>53267424
men
du
>>
>>53267424
>följa asatron
Spana in det här kantiga WT-drägget
All religion är bajs.
*tippar fedora*
>>
File: 14228030241080.png (1 MB, 1275x1764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14228030241080.png
1 MB, 1275x1764
>>53267439
No!
>>
File: 1429722365552.jpg (64 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429722365552.jpg
64 KB, 500x313
Bör man träffa en brud som inte vill ha nått emotionellt?
>>
>Polis har gripit två män misstänkta för övergreppen på nyårsnatten i Köln.
>På männens mobiltelefoner har man kunnat säkra bevis, skriver tyska Bild Zeitung.
>De två männen greps under natten mot fredagen. Båda ska ha kommit till Tyskland från andra länder men det är inte känt när.

lel, de filmade själva.
>>
>>53267465
Vad vill du ha?
>>
>>53267465

Luktar problem.

>>53267443

En sund dos autism om dagen håller doktorn på stan.
>>
>>53267461
I will take the bait. What kind of swedish boys do you like?
>>
>>53267255
Man ska ju ändå jobba fram tills 70 sen. Det kanske är värt med en utbildning i längden, även om det blir svårt i början.
>>
I am going to sweden for laffs
What are some good beers to get?
Bonus points if they don't cost 40kr+ each
>>
>>53267465
Beror väl på vad du vill ha.
>>
>>53267513
Oppigårds
>>
>>53267513
Smålands
Femkommatvåan
Elk brew
>>
>>53267513
Pabst Blue Ribbon
>>
>>53267511
För sent är nog ifall man är 67-72 och funderar på en kandidat man ska jobba med.
>>
>>53267439
Vad fan betyder detta ivan? Och vad gör du här i sverige?
>>
File: 14230721393370.jpg (36 KB, 427x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14230721393370.jpg
36 KB, 427x604
>>53267507
all Swedish boys are cute
>>
>>53267550
>Elk brew
Not sure I trust you if you recommend this

>>53267548
Cheers
>>
>>53267513
St. Eriks Capital Ipa
Anything from Oppigårds
>>
File: 1452227471354.jpg (172 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452227471354.jpg
172 KB, 1600x900
TYSKLAND
JA!
>>
>Kroghs gnyande ljud när han kollapsar efter spurten

läskigt fan, låter ju som han är döende
>>
>>53267604
dogh han
>>
File: 1395950520936.png (24 KB, 166x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395950520936.png
24 KB, 166x200
>>53267401
>>53267461
>>53267584
ARE YOU A RUSSIAN GIRL? PLEASE LETS MARRY ;__;
>>
File: 142449970542.jpg (79 KB, 570x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142449970542.jpg
79 KB, 570x777
>>53267592
De fick vad de förtjänade i Köln.

Ska bli intressant att följa hur de kommer reagera om det blir värre.
>>
>>53267574
Jag kan ryska och är svensk. Finns ett gäng svenskar i tråden som kan ryska favä utan att ett uns ryssblod i sig.

Ifall du pissar på kunskap och att kunna främmande språk, pissar jag på dig.
>>
>>53267592
>tjejerna bokstavligen står och hälsar våldtäktssugna islamister välkomna
GRI VI
>>
>>53267409
Jadå.
>>53267511
Mjo men vad händer om man inte blir anställd :(?
>>
>>53267584
What is your type? Post some pictures of Swedish boys you like.
>>
>>53267641
Jag vet inte varför någon vettigt person skulle vilja lära sig ryska om de är inte någon putin älskare.
Men själv kan jag tyska,franska samt lite mandarin. Men fan vem bryr sig om ryska, herrejävlars...
>>
>>53267670
Har du brottsregister på riktiga brott i stil med knark, misshandel? Fängelsevistelse?

Ha du beroenden till knark, fitta eller sprit? Spelar du bort dina pengar på hästar?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SgTBhISVP9E

Vart är alla holländare?
>>
>>53267715
Nej nej nej och nej. Men de är inte dessa frågor som jag kommer få när jag blir klar. Det blir mer eller mindre tekniska frågor kring utveckling,kod samt tekniker :(
>>
>>53267713
Ryska är bra att kunna i fler länder än bara Ryssland favä.

F1 användbart om du vill resa i Georgien och centralasien
>>
>>53267592
>dkn alla memes blir verkliga
>dkn vita tjejer verkligen föredrar BBC
>>
>>53267713
Det är ett språk som används i centralasien, vissa kineser kan det... Det är ett handelsspråk också i framförallt tyskland, frankrike och finland.
>>
File: Tuttkossa.jpg (96 KB, 779x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tuttkossa.jpg
96 KB, 779x1024
Två punkter av intresse:
1. Många romer tycker att det är för kallt att sitta utomhus nu, så för att fortsätta dra in corona så klär de sig som turister med kartor och medhavd systemkamera för att sno era plånböcker/mobiler.
2. Islamisterna i Stockholmsområdet behöver inte bry sig om att vara diskreta längre, istället för att rekrytera i moskéerna så står de öppet på Centralstationen och värvar unga utländska män till diverse organisationer.

Ta hand om er.
>>
>>53267742
Skulle inte vilja åka till någon av de rysktalande länderna favä.
>>
>>53267751
>bbc
>på en arab
>>
>>53267751
Big Brown Cock?
>>
>>53267757
1. källa

2. källa
>>
>>53267741
Bra då har du inte så mycket ursäkter. Det är bara att sätta sig i sadeln och bli klar, sedan gå vidare med livet.
>>
>>53267751
Det fattas två B:n i denna bild...
>>
>>53267774
British Broadcasting Company.
>>
>>53267736
>holländare
>i amsterdam
välj en
>>
>>53267757
Punkt två vill jag gärna att du berättar mer om.
>>
>>53267764
Okej. Det är inget måste. Däremot så är det fortfarande skönt att ha om du vill till de länderna

Sen öppnas en annan dimension av rysk litteratur upp, om man är intresserad av det
>>
>>53267764
Du slipper finns andra som vill.
>>
>dkn det snöar
>>
File: 1409345893495.png (71 KB, 709x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409345893495.png
71 KB, 709x639
>>
File: 1452251552470.jpg (114 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452251552470.jpg
114 KB, 500x500
WE
>>
File: 145441349.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145441349.jpg
93 KB, 620x670
>>53267927
>böna och be för att få sin fru att gå med på att bli nästan våldtagen

Hoppas hon lämnar honom och han tar livet av sig.
>>
>>53267927
>americucks

lol
>>
Kan aldrig förstå muslimer. De super. De firar nyår (en kristen högtid). De arbetar inte. De våldtar. De misshandlar oskyldigt folk. De mördar oskyldigt folk.

Ingår detta i koranen eller?
>>
File: Grabb i fedora 3.png (243 KB, 374x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Grabb i fedora 3.png
243 KB, 374x366
>Kan aldrig förstå muslimer. De super. De firar nyår (en kristen högtid). De arbetar inte. De våldtar. De misshandlar oskyldigt folk. De mördar oskyldigt folk.
>Ingår detta i koranen eller?
>>
File: HMNQ1uji4uuo.png (237 KB, 469x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HMNQ1uji4uuo.png
237 KB, 469x402
>Kan aldrig förstå muslimer. De super. De firar nyår (en kristen högtid). De arbetar inte. De våldtar. De misshandlar oskyldigt folk. De mördar oskyldigt folk.
>Ingår detta i koranen eller?
>>
File: 1449828865669.png (296 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449828865669.png
296 KB, 649x649
>>53267927
>>
File: 1452025974916-1.jpg (21 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452025974916-1.jpg
21 KB, 300x300
>>53267927
När ska folk förstå att porr är porr och verkliga livet är verkliga livet.
>>
>>53268016
Jag är rasist till 500% men inte ens jag tror att alla muslimer är en enhetlig massa som du beskriver.
>>
File: 1450466920017.png (298 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450466920017.png
298 KB, 600x512
>>53267927
>>
>>53267927
låter som hela brevet är ytterligare hanrejdriven fetischisering favä
>>
>>53268016
Gör de det du beskriver är de inte muslimer, det är en livsstil med en troslära inte något man bara är och förblir utan att aktivt tillämpa såsom kristen eller jude.
>>
>>53267927
>han föll för cuck-jagjag1
>>
>borta i typ två dagar från tråden
>snubbleriet är tillbaka

Hej :3
>>
>>53267927
>reddit cuckold

krukmakeri
>>
>>53268168
MENA-avskräde är skit för två anledningar.
Genetiskt efterblivna undermänniskor som har högre halt av testosteron (som svarta i USA)
Religiös övertygelse som rättfärdigar blattebeteende.
>>
https://twitter.com/20committee/status/685426726374080512

Han bryr sig verkligen inte ett SKIT
>>
>>53268260
>Genetiskt efterblivna undermänniskor som har högre halt av testosteron

Källa?

>Religiös övertygelse som rättfärdigar blattebeteende.

De som du beskriver som super, våldtar och misshandlar är inte särskilt religiöst övertygade vettu.
>>
>>53267523
>>53267491
Aldrig haft nått emotionellt. Hon är väl snäll o söt o så men hon verkar lite galen favä och hon bor 2 timmar bort. Får nog se det som erfarenhet.
>>
>faktiskt kunna skillnad på shia och sunni
>>
>>53268261
Du får nog förklara litet. Vad är grejen?
>>
Vem introducerade Mango Bay till dota 2 twitch streamare?

f-frågar åt en vän
>>
>>53268398
Din okunskap kommer leda till din död.
>>
File: 1443983311375.jpg (109 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443983311375.jpg
109 KB, 768x1024
>>53268345
>våldtar och misshandlar
Mohammed(PBUH) var visst ganska religiös desu wa och han gjorde den skiten
>>
>>53268454
Låt Gud sortera dem vetja.
>>
>>53268260
Jag håller delvis med. Inte 100% stormbög min vän.
>>
>>53268454
Du vad? Svenska kalifatet är inte här ännu
>>
Har ni märkt att historien domineras av vitt folk som blir utrotat eller uppblandat av mörkermän?
Persien bestod ju av ett blont ariskt folk men blev uppblandat med mörka araber.
Östrom/Anatolien bestod av ett blont europeiskt folk men blev övertaget av mongolska turkar.
Sydeuropa bestod till stor del av ett rasrent blont folk men blev uppblandat med araber i Italien och i iberiska halvön.

Sedan så har vi ju mer moderna exempel.
Nazityskland var på väg att skapa en vit värld för vitt folk men blev stoppade av vitt folk och nu är Tyskland ett av de brunaste länderna i Europa.
USA var över 90% europiskt vitt fram till 50-talet men har har den siffran dramatiskt sjunkit och är snart under 50%.
Sydafrika och Zimbabwe var framgångsrika länder styrda av vitt folk fram tills 80-90 talet då de lät svarta göra om länderna till tredje världen, likt resten av Afrika.
Och i nutid har vi ju det välkända "flykting"-exemplet där mörkermän från hela Afrika och mellanöstern svämmar över hela västvärlden för att förgöra den vita rasen, en gång för alla....

Varför förlorar den vita rasen jämt och ständigt, trots en överlägsen intelligens?
>>
>>53268463
breh
>>
File: 1401654836957.jpg (21 KB, 410x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401654836957.jpg
21 KB, 410x279
>>53268446
>tom mus1 snubblar igen
>>
>>53268512
För de knullar för lite och har patologisk empati
>>
>>53268463
Ser att du flyttade målstolpen, men inte kan man jämföra vad folk ansåg en del av livet för 1400 år sedan och idag. Att man erövrade byar sedan tog en fru eller två som krigsbyte var inte ovanligt på den tiden, och något folket typ förväntade sig.
>>
>>53268512
Faktiskt rätt bra bete ändå. Du måste lagt litet tid på det.
>>
>>53268558
På vilket sätt är det bete? Allt jag säger är sant.
>>
Varför har inte titanic bärgats?
>>
>>53268512
>Zimbabwe
Har aldrig varit ett framgångsrikt land styrt av européer.
>>
>kommer relativt snart flytta till Dalarna och påbörja arbetet med att avla fram en stor kull stolta ariska barn

stormbögarna ÄLSKAR honom
>>
>>53268574
Ja ur ditt perspektiv. Jag tror inte att den linjen du pratar om är något som är predestinerat eller något annat än cherrypicking för att stödja någon slags teori du har.
>>
>>53268512
För det här med den "vita rasen" är ett relativt nytt påfund.
>>
File: 1443983586925.jpg (33 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443983586925.jpg
33 KB, 500x667
>>53268549
Men Mohammed(PBUH) är ju deras version av världens bästa människa och han våldtog, vad pedofil, massmördade m.m. så hur kan man inte vara muslim och man följer urmuslimens fotspår desu wa?
>>
>>53268614
Ligger för djupt
>>
>>53268630
Jag är litet avis. Jag hade velat bo i dalarna med ett jobb också.
>>
>>53268620
Sydrhodesia var ett framgångsrikt land. Vad babblar du om?
>>
>>53268689
Driver du med oss nu? Landet finns ju inte ens längre
>>
>>53268727
>var
Fram tills Mugabe tog över din knäppgök.
https://www.youtube.com/watch?v=cCbqVkjIZA8
>>
>>53268197
omg hej snälla var Ehwar
>>
>>53268649
Verkar inte ha läst mitt svar. Förväntade du dig värderingar som bara tillkom 1400 år senare ur människan? Krig är en del av människans natur, massmördare är väl majoriteten utav dem man kommer ihåg från historien, vissa gjorde saker rentav bättre.
>>
>>53268445
Citaten är från video av ett av nyårsnattens många mångkulturella massöverfall.
>>
>mina sidor varje gång denna
https://www.youtube.com/watch?v=TIfAkOBMf5A
>>
>>53268776
breva videon
>>
File: 1391170767938.png (82 KB, 301x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391170767938.png
82 KB, 301x307
Det tog folk en halv jävla dag att ge upp på att snubbla
>>
>>53268630
Vem skrev det där?
>>
>>53268790
Den är inte släppt, men polisen har återgett vissa detaljer.

>Darauf fanden sich nach WDR-Informationen Begriffe wie „schöne Brüste“, „ich töte Dich“ und eine derbe Version des Satzes „ich will Sex mit Dir!“ jeweils in Deutsch und Arabisch.

https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2016/01/20160108_koeln_silvesternacht.html
>>
>>53268795
Väntade du dig att folk som kommer tillbaka för en sista skitbrevarkväll med gänget kommer att fortsätta breva? De flesta har nog gått tillbaka till sina äckliga nbögsliv
>>
File: 1448111141462.jpg (112 KB, 500x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448111141462.jpg
112 KB, 500x361
>>53268446
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
>>53268795
Vad är klockan?
>>
>>53268750
men du, sluta ändra premisserna.
Sydrhodesia var aldrig Zimbabwe, Zimbabwe blev till av territoriet som 20 år tidigare kallades Sydrhodesia. Zimbabwe har styrts av Mugabe från dag 1.
>>
File: 961[1].jpg (297 KB, 1184x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
961[1].jpg
297 KB, 1184x1600
>>53268512
>Sydeuropa bestod till stor del av ett rasrent blont folk men blev uppblandat med araber i Italien och i iberiska halvön.
italien ser ut som det alltid har gjort
>>
finns det några reella risker med att vandra upp för kebnekaise vintertid?

till och med barn och gamla kan ju ta sig upp har jag läst
>>
File: 1411698791883.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411698791883.webm
2 MB, 1280x720
>>53268915
Okej bruschan, låt mig inte lacka. Vänta först ska jag stänga min jacka
>>
>>53268969
Vad kan nånsin gå fel

Kör hårt anon
>>
Gjorde han något fel?
>>
>>53269094
Inte ett enda.
>>
File: 1449741996410.jpg (486 KB, 1000x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449741996410.jpg
486 KB, 1000x1250
>>53269094
Nej
"Remember, always give your best. Never get discouraged. Never be petty. Always remember, others may hate you. But those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself."
>>
>>53268969
Fråga SMR. De är experter på bergsklättring.
>>
File: 1437834173271.jpg (279 KB, 660x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437834173271.jpg
279 KB, 660x440
>>53269177
>SMR
>experter på något

När jag behöver tips på hur man grillar soppa på bästa sätt så ringer jag dom favä
>>
>folk kan se om man spelar upp deras knäppar en extra gång
o-oj
>>
Vill ni att Kalmarunionen återuppstår?
>>
File: 1451873517392.jpg (18 KB, 458x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451873517392.jpg
18 KB, 458x469
>dkn 1 player 2 controllers på spel gjorda snabbt just nu
>>
>>53269094
Mehmet my son.
>>
>>53269290
>>experter på något

KLIBBOR
>>
>>53269323
Har aldrig sett en nordfrontklibba favä
>>
File: 134655554375.gif (273 KB, 189x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134655554375.gif
273 KB, 189x189
>>53269323
>när SMR:are kom in i tråden och kallade folk för idioter för de inte visste att klibborna SMR använder inte fungerar i kylan, klistret sitter inte
>>
>>53269354
hände detta? lamo
>>
>>53269323
>experter på klibbor
>kan inte ens få upp dom stora delar av året pga kylan
>>
File: 1412447299694.gif (3 MB, 350x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412447299694.gif
3 MB, 350x335
>>53269340
>man jag har sett massa "feministiskt självförsvar" klibbor
>>
>>53269414
Vad för klibbor?
>>
File: 1390829130072.gif (1 MB, 236x161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390829130072.gif
1 MB, 236x161
>>53269458
>>
>>53269499
Men Max din jävel, stod det bara "feministiskt självförsvar" på dem?
>>
File: 640x0.jpg (65 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
640x0.jpg
65 KB, 640x960
>Svensk "kultur"
>>
This guy redid a popular Dutch song in Swedish. Do you know him?

https://www.youtube.com/watch?v=VyuNQFStcWg
>>
File: ja.jpg (68 KB, 521x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja.jpg
68 KB, 521x492
>>
Vilket blodbad var värst? Stockholms eller Ronneby?
>>
>>53269529
Ungvänster, klibborna var vid Södra latin/Södermalm.
>>
File: untitled.jpg (350 KB, 1000x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
untitled.jpg
350 KB, 1000x561
vem mer /lyxfrukost/ här?
>>
File: 12923355.jpg (66 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12923355.jpg
66 KB, 320x320
>>
File: 1346899254591.jpg (207 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346899254591.jpg
207 KB, 480x480
>>53269570
Jag tror knappast på det.
>>
>>53269553
LITERALLY WHO?
>>
File: 1422687998820.png (15 KB, 1132x735) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422687998820.png
15 KB, 1132x735
Fån´t ja en körv så
huppä ja i elva..
Fån´t ja en körv så
huppä ja i elva..
Fån´t ja en körv så
huppä ja i elva i Köppäbä.
>>
>>53269638
Klockan är för djävulen halv två rannsaka dig själv
>>
File: 1.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.webm
1 MB, 720x404
>>53269638
>makrill
>>
>>53269638
mm avis
>>
marxister förstår inte vad fakta innebär. dom kan inte registrera fakta eftersom att dom ständigt är i krig med sina inre jag. du kan ge dom bevis på att vitt är vitt och svart är svart, men dom förnekar det, lite som att ha en blodpropp i hjärnan. det är lite det som är det tragiska med dom...för dom kommer bara att förstå när sunniwahabister riktar en AK-47 mot pannan, eller blir våldtagna och sönderslagna.
>>
>>53269761
>för dom kommer bara att förstå när sunniwahabister riktar en AK-47 mot pannan, eller blir våldtagna och sönderslagna.

Inte ens det favä.
>>
>>53269750
makrill är ju gött ändå.
>>
>>53269704
hehe mm
>>53269750
hehe mm
>>53269758
hehe mm
>>
1337 :p
>>
>dkn tappat lusten att vara utomhus

Finns ju inget att göra när man bor i stan, inte har bil och skidspåren inte är klara ännu :(((
>>
>>53269977
Skall du inte jobba snart?
>>
>>53269977
Vråla hell seger utomhus
>>
Stockholm här. Ska vi göra något ikväll?
>>
>>53270022
Posta klibbor så kan jag gå runt och sätta upp dom
>>
>>53269977
Ska gå ut idag för att hämta paket, annars har jag inte varit ute på nästan två månader.
Omfamna /skjut in/ livet senpai
>>
>>53267927
Helt ärligt är väl det där brevandet bara en del av hans fetisch? En hanrej går ju igång på att vara precis som han beskrev sig vara, inklusive avund och mindervärdeskänslor, och nu delar han sin förnedring med andra.
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>Vråla hell seger utomhus
>>
Varför är det mest högutbildade "intellektuella" som håller på med cuckolding?
>>
>>53270103
>inte gilla jagjag
>>
File: Kirito.webm (131 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kirito.webm
131 KB, 640x360
>>53269761
Vi har ett ord för det nu.

Kallas att vara faktaresistent.
>>
>>53270073
Jag har ju varit inne så jävla mycket och det är tröttsamt. Försöker grinda lite War Thunder men har dåligt fokus så jag förlorar mer än vanligt och så blir det tråkigt.

Vill bli /out/ men har redan varit på de ställena som ligger i min närhet.
>>
>>53270164
Smickra inte dig själv din stjärtgosse
>>
File: 1450329474961.jpg (112 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450329474961.jpg
112 KB, 1280x720
>>53267927
>>53268120
>>53270082
Om vi bara hade Narcuckus här för att klargöra åt oss
>>
>>53270164
brush...
>>
File: 1449776166487.jpg (238 KB, 889x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449776166487.jpg
238 KB, 889x500
>>53270212
>dkn ingen isglass s2
>>
File: Perfektion.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Perfektion.jpg
57 KB, 1280x720
>>53270247
jvdk

Sista boken är så fruktansvärt bra också.
>>
>>53270229
Berätta om när du var på träffen med dina nbögs vänner
>>
Finns det fler nazipoddar som Motgift?
>>
>>53270229
>brush
>b-rush

haha aa kom vent så lirar vi jonte

william hostar server med amxmod och kzblocks xD
>>
File: åbo60.png (237 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åbo60.png
237 KB, 1024x768
Hi my Swedish friends! I came here to spread the joy of art, so please, give me a request and I will try my best to draw it for you!
>>
>>53270313
Hur kan du vara stormbög när du är högutbildad?
>>
>>53270313
Radio Nordfront
>>
>>53270323
cute 2d outside grilli
>>
>>53270323
Draw Stockholm
>>
>>53270323
>anime

gtfo
>>
File: 1451895698706.png (414 KB, 997x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451895698706.png
414 KB, 997x561
>>53270271
>>
>>53270313
Daily Stormer har väl någon pod och sen finns ju Red ice Radio.
>>
Rospigg skulle inte du göra GMU?
>>
>>53268969
I dåligt väder kan och har folk dött även på sommaren. Av att vinden tagit tag i dem och de blåst ner för stup och grejer då, har jag för mig.
>>
File: 1452204519476.gif (1 MB, 620x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204519476.gif
1 MB, 620x442
>dkn ingen 2d fv
>>
File: 1410689790340.jpg (619 KB, 1520x2688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410689790340.jpg
619 KB, 1520x2688
>>53270323
Draw this
>>
>>53270462
Anon det där är en låli
>>
>>53270418
var för dåligt käk så gittade efter 2 månader desu
>>
>>53270391
mer utav denna hora,tack!
>>
>>53270342
Din doktorering i genus"vetenskap" och homohistoria räknas inte som högutbildning
>>
>>53270469
sekundad
>>
>Röven på Diggins

Damskidor är fan h1 favä
>>
>>53270469
vad är detta och varför gör det mig rosenrasande
>>
File: WgMnwDKOgW_4.jpg (175 KB, 795x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW_4.jpg
175 KB, 795x650
>>53270505
>kalla universums mirakel för hora
>>
>>53270581
För du var inte där?
>>
>>53270498

>för dåligt käk

Du vad?
>>
>>53270618
Jo han va där
>>
Jag har aldrig någonsin åkt skidor.
>>
File: maxresdefault.jpg (78 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
78 KB, 1280x720
>>53270574
Sötpaj favhu
>>
File: Ave Maria.jpg (108 KB, 409x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ave Maria.jpg
108 KB, 409x728
>>53270622
>tiden man åt två tallrikar per måltid gratis under GMU
>>
>>53270657
jvdk
kan inte åka skridskor heller
>>
File: 1444601215066.jpg (16 KB, 229x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444601215066.jpg
16 KB, 229x233
>>53270657
Åk hem Jibril
>>
>>53270657
Snöbräda?
>>
>>53270657
>invandrare i svt
>>
>>53270657
Dags att sätta igång då? Top skoj favä.
>>
File: 1417887737.jpg (38 KB, 436x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417887737.jpg
38 KB, 436x402
>dkn handäggsslutspelet börjar imorgon
>>
>>53270622
>>53270674
Om man gör GMU och sedan väljer att inte fortsätta inom försvarsmakten är man mänskligt skräp och värre än bidragstagare.
>>
>>53270657
Jag har aldrig åkt skidor heller, men jag är skåning så det räknas inte.
>>
File: 1375741881405.jpg (12 KB, 289x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375741881405.jpg
12 KB, 289x289
>>53270674

Bokstavligen det bästa med GMU

>komma in efter AGU och käka sönder matsalen därefter skita sönder en porslinstoalett
>>
>>53270668
100%
>>
>>53270702

Jag såg det som en spännande utmaning! :)
>>
>>53270657
Dödsrea på XXL nu, jag fick skidor, pjäxor och stavar för 2700 spänn. Spåren är väl inte klara riktigt ännu men snart kommer det och då är det bara att ge sig ut och njuuuuuta.

>>53270622
Nä käket var asnice >dkn äta genomflottiga pannkakor i skogen.

Skjuta och panga blev jävligt trist efter första magget så jag blir nog ekonom ändå som det var menat.

>dkn får 7k mer i månaden på min första lön än hjältarna i min pluton OCH slipper sitta och frysa under en jävla gran

Saknar att marscha i skogen dock. Det var fan topp mys.
>>
>>53270164
källa pls
>>
>>53270657
jag har aldrig heller åkt skidor, mest pga min morsa som blev tvingad till fjällen varje år som ung, och ville att hennes barn skulle få en bättre uppväxt än den hon fick
>>
>glömmer damernas fristil

kuk1
>>
>>53270702
Det stärkte mig som person! :3

>>53270727
Den kalla kyssen från sitsen på porslintoaletten var välkomnande favä
>>
>>53270774
>utmaning
Är du mentalt handikappad?
Man lär sig hur man ger någon annan en täljkniv och hur man tar på sig långkalsonger
>>
File: 14432599041.jpg (62 KB, 335x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432599041.jpg
62 KB, 335x441
Jag behöver tips på någon podcast eller liknande som jag kan lyssna på medan jag städar lägenheten.

Helst ska de vara under två timmar...
>>
Jag kan inte simma
>>
>>53270774
Det får man väl göra men det är fortfarande en semester på skattebetalarnas pengar om man sedan inte arbetar inom försvarsmakten.
>>
File: 138367766558.jpg (22 KB, 357x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138367766558.jpg
22 KB, 357x575
>>53270831
Låter ju jättemysigt att åka till fjällen med familjen.

Vilket är något vi aldrig gjorde.
>>
>>53270874
Vad är du intresserad av? Svenska mordhistorier är bra
>>
>>53270801

Vilket förband var du på?

>>53270871
>>53270908

Ville göra något att skryta med för sötpajerna på crossfit-klubben, ta det lugnt.
>>
>>53270831
>Jag upplevde för mycket som barn, jag vill inte att mina barn skall få så många intryck som jag fick

Bokstavligen vad?
>>
File: Daffy.jpg (5 KB, 240x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Daffy.jpg
5 KB, 240x228
>>53266595
>95
>>
>>53270937
Det är ju ändå svårt att försvara moraliskt.
>>
>>53270968
med det menade jag att vi åkte till andra ställen än fjällen, som paris, london, rom, och borås djurpark
>>
File: 1452051929678.jpg (121 KB, 653x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452051929678.jpg
121 KB, 653x1012
Att vara en europeisk kvinna i 2016 måste vara väldigt spännande.
>>
>>53270801
Hur mkt är din första lön säg tack nu
>>
File: 1426353879508.gif (2 MB, 390x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426353879508.gif
2 MB, 390x300
>>53270920
>dkn föräldrarna skiljdes när jag var 6
>>
>>53270992
De verkar ju inte klaga själva.
>>
File: 1450145464426.png (3 MB, 1648x1190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450145464426.png
3 MB, 1648x1190
>>53270505
NBÖGAR SLUTA PRATA OM GMU KVÄÄÄÄ
>>
File: tread2two.jpg (41 KB, 350x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tread2two.jpg
41 KB, 350x176
>>53270323
En skandinavisk variant av denna
>>
File: Ledsen groda 3.jpg (7 KB, 200x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ledsen groda 3.jpg
7 KB, 200x191
>>53271036

>donken

>>53270990

Bara gycklar dig kompis, jag är kvar.
>>
>>53270937
LG senpai

>>53271016
7000 kr mer än en soldatlön.
>>
>>53270937
Du är byggd som en jävla pinne.
Låtsas inte som om att du har något att imponera någon på en crossfit-klubb med
>>
>>53271077
"snälla gå över mig"
>>
File: 1446502506053.png (333 KB, 579x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446502506053.png
333 KB, 579x568
>>53271036
>faktisk ha skiljda föräldrar
Svennar asså
>>
>>53270991

Själv åkte jag skidor lite här och var ute i Europa också så jag drog två flugor med en smäll.
>>
File: åbo61.png (194 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åbo61.png
194 KB, 1024x768
>>53270366
>>53270368
I hope it's Stockholmy enough for you.
>>
File: Chrille 1.png (228 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chrille 1.png
228 KB, 400x400
>>53271106

Din mamma uppskattar min pinne
>>
>>53271089
Och hur mycket är en soldatlön?
>>
>>53271072
>om maten är varm får flickan brännskador
>om maten är kall är den äcklig
>dkn bilden är helt ologisk
>>
File: enough.jpg (14 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
enough.jpg
14 KB, 316x202
>snubblare
>>
>>53271158

18K
>>
File: aMakWSl.gif (3 MB, 290x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aMakWSl.gif
3 MB, 290x189
>>53270801
>Skjuta och panga blev jävligt trist efter första magget
>>
>>53271165
>Inte koka sina flickor levande
>>
File: 1449920093574.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449920093574.png
85 KB, 294x258
>>53271141
Sött
>>
>>53271198
Jag tycker att man ska vara snäll mot söta flickor
>>
http://vocaroo.com/i/s1cAQW85nJad
>>
>>53271226
>bög
>skriker inte ut "för fet för ett fuck"
0/10 förväntade mig bättre.
>>
>>53271226
Åh herre min Jesus!
>>
File: 1450980073328.jpg (67 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450980073328.jpg
67 KB, 900x600
>>53271077
>>53271112

något så här fast med en dörrmatta som ligger ovanpå ormen
>>
>>53271171
>7k över 18k
lmao det är ju en bäbislön
>>
File: 1451977980472_2.jpg (53 KB, 507x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451977980472_2.jpg
53 KB, 507x558
>>53271220
>dkn ingen fe att vara oanständig med
>>
File: 1440629710299.png (13 KB, 191x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440629710299.png
13 KB, 191x234
>>53266561
Gillar denna trådstart.
H-hej, Jimmy. :3
>>
File: Ledsen groda 10.jpg (15 KB, 400x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ledsen groda 10.jpg
15 KB, 400x380
>>53271314

H-haha aa
>>
Har ni sett Making a Murderer? Ni borde.
>>
File: 1405957120679.jpg (37 KB, 251x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405957120679.jpg
37 KB, 251x201
>>53266595
>95

>införe sen till festen
>>
>>53271335

Hallå ja :3
>>
>>53271322
>dkn ingen liten lamia
>>
File: 1433194216602.jpg (6 KB, 190x159) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433194216602.jpg
6 KB, 190x159
>>53271476
>dkn gamla SvP kommer tillbaka

V-vad händer nuförtiden, Jimmy? :3
>>
>>53271530

Äh, ingenting. Sitter och bajsbrevar bort slutet av semestern i brist på annat. Vad står på själv i skogen?
>>
File: Smug pepe.png (441 KB, 4500x4334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smug pepe.png
441 KB, 4500x4334
>>53271171
>tmn jag tjänade 28k efter OB på mitt sommarjobb
>>
>snubblare

erkänner fritt att jag är nybög och ni suger dasse favä
>>
>>53271577

Strö salt i såren bara
>>
File: 1450793712727.jpg (253 KB, 622x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450793712727.jpg
253 KB, 622x536
>>53271493
>donken denna donk
>>
>>53271595
detta
>>
File: a28.jpg (31 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a28.jpg
31 KB, 480x454
>dkn den ryska (eller liknande, slav-ansikte som fan iaf) gympajen dominerade mig med sin blick idag
>dkn kände mig som en liten pojke på 13 år som blev förhörd av sin fröken han vill knulla
>>
File: 14432443480.jpg (61 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432443480.jpg
61 KB, 540x720
Jag vill bara påminna er om att Jimmy cyklade genom Europa till Istanbul och det är fasiken jävligt coolt. Oavsett vad ni tycker om honom i tråden.
>>
File: 1452194507384.png (45 KB, 1231x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452194507384.png
45 KB, 1231x156
>>53271595
Det är naturligt att känna så när man är ny.
>>
>>53271577
Varför ljuger du för?
>>
>>53271657
Äh, det är väl knappast lönen som lockar eller?
>>
>>53271716
>cyklar genom europa
>fortfarande likblek
smfh
>>
>>53271716
>cykelcucken
>>
>>53271138
Thanks
>>
>dkn klarade första intervjun för sommarjobbet/praktiken och nu återstår 5 test innan jag får jobbet

Heja på mig SvP
>>
>>53271717
>ta print på en snubblares brev
>>
>>53271727
Varför tror du det? Det är uppenbarligen inte något okvalificerat feriejobb från kommunen jag talar om.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3KCEPGPPZSA
>>
>>53271823
>inte vara snubblare
s m h
>>
File: schnitzel.jpg (484 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schnitzel.jpg
484 KB, 1920x1080
>>53271568
>Äh, ingenting. Sitter och bajsbrevar bort slutet av semestern i brist på annat.
Låter ändå rätt najs, favä.

>Vad står på själv i skogen?
Inte mycket här heller. Brevar och butikar bilder då och då precis som förr.
>>
File: L.F..png (489 KB, 624x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L.F..png
489 KB, 624x806
>>53271823
Hur sjunker man till den paranoida nivå att man börjar se snubblare i varje anonbrev som inte hatar snubblare?
>>
>>53271716
>>53271657
Berätta lite, hur mycket kostade resan? Åkte du själv? Om man själv vill göra samma grej, harru några tips?
>>
>>53271753

Nej, det är sant. Men det ingår liksom i jobbet att gnälla över lönen. Jag tycker att den är helt okej. Pissig grundlön men det kan bli ganska hyggligt med alla tillägg.

>>53271716

Tack vännen. Jag sätter en ära i att vara en outhärdlig prick på internet. Är ganska trevlig bortom skärmen.

Sen fick du mig att känna
>dkn ingen spännande äventyr
>>
>>53271703
Berätta mer.
>>
File: 1449775398152.png (1 MB, 713x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775398152.png
1 MB, 713x1000
>>53271809
Ganbatte anon-kun~
>>
File: 1374514106889.jpg (53 KB, 197x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374514106889.jpg
53 KB, 197x190
>>53271716
>dkn har alla bilder och bildtexter sparade fortfarande
Var rätt mysigt att följa, favä. :3
>>
>>53271809
vad för jobb?
>>
File: 1452178291379.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452178291379.jpg
45 KB, 396x385
>>53271927
>du kommer aldrig vara chens lilla kattvän
>>
>>53271891
dock är det ganska solklart i det brevet
>>
>>53271716
det är imponerade men jag ser inte förtjusningen favä, den lilla njutning av "le jag klarade det!" är inte värt allt flås och monton tråkigt cyklande i m o
>>
>>53271939
Breva lite.
>>
Tips på bra kvälls/helgjobb?
>>
>>53271832
Men säg vad det var för jobb då.
>>
File: Sabaton (6).jpg (69 KB, 600x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sabaton (6).jpg
69 KB, 600x363
ON THE OTHER SHORE THERE'S THE END OF THE WAR
>>
>>53271939
breva topp 3 bilderna
>>
>>53271953
mm, precis som det är solklart att judarna ligger bakom all världens ondska.

Ni är fan precis som stormbögar.

>>53271981
Kolla om din lokala begravningsbyrå behöver bärhjälp, det är vad jag gör iaf.
>>
>>53271981
donk1 skämtar inte ens
>>
>>53272032
och snubblare är precis som judar
>>
>>53272032
>dkn har inget körkort

Känns kört för mig att hitta jobb
>>
>>53272032
>Kolla om din lokala begravningsbyrå behöver bärhjälp, det är vad jag gör iaf.

Topp postare-post-kombo
>>
>>53272032
>lokala begravningsbyrå
*tippar* men vad är dina tjänster där?
>>
>>53271990
Skötare inom rättspsykiatrin
>>
>>53272032
kryp ut från din håla nu och inse sanningen
>>
>>53271981

Max om du tål löjliga uniformer.
>>
File: Shinobu.jpg (43 KB, 447x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shinobu.jpg
43 KB, 447x444
>>53272072
Tack?

>>53272079
Eh, jag hjälper till att bära. Framgår rätt tydligt i namnet på tjänsten favä
>>
kan man förvänta sig ett sommarjobb relaterat till ens utbildning fastän man bara går första året?
>>
File: 24.jpg (409 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
24.jpg
409 KB, 2048x1536
>>53271960
>>53272024
Vet inte vad jag anser är topp 3, men jag tar några jag gillar bara.
>>
>>53271953
objektivt nej
Tråden igår var den bästa på väldigt länge, tack vare att ett gäng gamla snubblare kom och brevade.
Sluta vara så paranoid
>införe på med snubblet
>>
>>53272194
>inte ha med texten

men vad gör han
>>
>>53272194
>dkn inga berg
>>
File: 36.jpg (470 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
36.jpg
470 KB, 2048x1536
>>53272194
Ayy
>>
>>53272180
Kanske
Du förlorar inget på att söka
>>
File: 11.jpg (2 MB, 3456x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
2 MB, 3456x2592
>>53271900

>hur mycket kostade resan

Tror det gick på en 50 loppor allt som allt. Mest för att jag var tvungen att köpa ALL utrustning. Ägde inte ens en cykel när jag fick idén.

>Åkte du själv?

Ja, själv är alltid bäste dräng. Åtminstone när det gäller resor.

>Om man själv vill göra samma grej, harru några tips?

Skaffa en cykel och ett tält och bara dra. Resten löser sig. Seriöst.

Har du mer frågor är det bara att fråga på.

>>53271959

Du missar poängen, Anon. Att komma fram är ju den sämsta delen av hela resan. Det är allt ballt man ser och upplever på vägen som är poängen.

Bild relaterad. Hur kan man inte vilja vakna upp till detta?
>>
>>53271942
Algoritmisk handel i L O N D O N. Ingen aning direkt vad jag kommer få göra men de ska ha några veckors träning innan. Första testet är tydligen att lösa mattetal på tid och sedan blir det stresstest och tankeproblem om jag förstod det rätt.

>>53271927
tack :3
>>
>>53272216
Men du

>24
En god natts sömn och en magnifik frukostbuffe senare så var jag snart på väg söderöver igen. Under dagen passerade jag området norr om Nürnberg som brukar kallas för Frankiska Schweiz. Landskapen har onekligen vissa likheter.

Även denna natt lyckades jag finna gratis boende, denna gång hos ett vänligt par på ett värdshus. Gratis frukost fick jag också.

>>53272229
>36
Tydligen bör man se upp för murmeldjur. Jag såg dock inga, och tur är väl det för den förra pälsbeklädda varelse som korsade min väg var en råtta som jag tragiskt nog råkade köra över i Helsingborg. Jag kan med rent samvete säga att några murmeldjur har jag åtminstone inte på mitt samvete.
>>
>Gamla snubblare är tillbaka
>Ingen fedorarabrevare

Det är just nu ganska uppenbart att fedorabrevaren är en snubblare från det gamla gardet som kämpar för att döda tråden.
>>
>>53272207
>>införe på med snubblet
ja på med snubblet. är så genomskinligt
>>
Fan vad jag hatar att besöka sjukhus. Man blir bara påminnd om sin och de man älskars dödlighet
>>
>>53272305
>>53272314
>snubbelhataranons
Ni är pinsamma
>>
>>53272305
Tråden var tvungen att dö innan en ny Sverigetråd kunde byggas på ruinerna. Snubblarna gjorde inget fel.
>>
>>53272239
Har du sålt din cykel och tält redan? Är det upp till salu? Vet att cyklar man använder för långdistans kan vara rätt dyra nya.
>>
File: tips.gif (2 MB, 850x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tips.gif
2 MB, 850x478
>Det är just nu ganska uppenbart att fedorabrevaren är en snubblare från det gamla gardet som kämpar för att döda tråden.
>>
File: fixa detta.jpg (13 KB, 654x74) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fixa detta.jpg
13 KB, 654x74
>>53272281
>>
>>53272357
>dkn har aldrig haft någon nära mig dö i mina 20 år av livet

Vet inte hur jag kommer ta det favä
>>
>>53272377
>Maximal skadekontroll
>>
File: pepe.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
11 KB, 258x195
>svenska män med asiatiska kvinnor

gri vi
>>
File: Inre Cirkeln.jpg (434 KB, 1280x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Inre Cirkeln.jpg
434 KB, 1280x866
>>53272063
Korrekt.
>>
>>53272435
Det ser helt normalt ut på min skärm
>>
>>53272373

Nej, jag planerar en ny cykeltur inom en snar framtid. Tidigt nästa år siktar jag på, men det beror lite på andra omständigheter. Skall nog trampa ett par veckor i sommar med, men jag vet inte vart än.

Man behöver egentligen ingen svindyr långfärdscykel, men visst. Det gör ju så klart livet lite lättare.

Min gick väl på 15 helt ny med alla tillbehör.
>>
File: 1421434336340.jpg (3 KB, 96x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421434336340.jpg
3 KB, 96x125
>>53272435
V-va?
>>
>>53272487
>ny cykeltur
Varthän barkar det?
>>
>>53272450
Vita kvinnor är ju den mest åtråvärda demografiska gruppen på jordklotet. Tror inte att någon tar skada av att en neet någonstans måste skaffa en rispaj.
>>
File: image.png (717 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
717 KB, 640x1136
Den känslan

Den eviga känslan

När ingen polsk fv
>>
Tycker tråden är rätt mysig just nu favä, snubbelhataranon vad är det du saknar i tråden? Politik?
>>
>>53271716
autism
>>
>>53272357
Älskar att besöka sjukhus. Tycker att det brukar vara en härlig stämning där.
>>
>>53272357
>jvdk
>far
>farfar
>morfar
vifif
>>
File: 1440927123435.jpg (6 KB, 151x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440927123435.jpg
6 KB, 151x200
>>53272525
Så jävla chill med döende och sjuka människor lixx
>>
>>53272032
Jag har haft tunga jobb förut så det är nog lugnt. hur funkar det?
>>
>>53272436
Det slår nog hårdare än vad man tror. Känns som om när far min klockar in för sista gången, kommer jag att vara totalförstörd i veckor
>>
>>53272487
Hur skulle det se ut om man gick till fots med tältet på ryggen tror du?
>>
File: M'Dongo.jpg (43 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
M'Dongo.jpg
43 KB, 300x450
>>53272525
>Älskar att besöka sjukhus. Tycker att det brukar vara en härlig stämning där.
>>
File: varför detta.jpg (21 KB, 630x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varför detta.jpg
21 KB, 630x229
>>53272479
>>53272499
ser ut såhär för mig favä
>>
File: ancientpepe.jpg (67 KB, 444x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ancientpepe.jpg
67 KB, 444x600
>>53272519
Det skulle vara synd om

Hemskt om

>Sydafrika tillhör de svarta
>>
>>53272554

Potential för #RefugeesWelcome-fitta
>>
File: 1330465369435.jpg (33 KB, 574x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1330465369435.jpg
33 KB, 574x431
>>53272525
Et tu brut

>>53272539
Vifif
Fyfan för döden ibland
>>
>>53272546
Folk dör.
Vi hämtar dem.

Sedan varierar detaljerna från hämtning till hämtning.
>>
>>53272305
Mjae alltså... De rensade tråden från cancer genom att spruta den full med urin. De av oss som är litet äldre bryr sig inte favä.
>>
>>53272589
din datta som är dålig
>>
>>53272589
Skaffa 4kanalX som en proper människa då