[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 326
Thread images: 110
File: 1451576526938.jpg (87 KB, 679x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451576526938.jpg
87 KB, 679x594
Poranna edycja ziem zachodnich.
>>
File: 1451614906620.jpg (66 KB, 551x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451614906620.jpg
66 KB, 551x551
...
>>
przed spanie bump
>>
File: 1450771997045.jpg (118 KB, 1024x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450771997045.jpg
118 KB, 1024x579
>ten uczuć gdy moglismy byc bogatsi od Francji
>>
File: 1431727238357.png (382 KB, 700x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431727238357.png
382 KB, 700x475
>gramy w noge na wf
>proboje wbic z główki bramke
>bramkarz oczywiscie proboje pilke wybic
>siegajac reka aby odbic piłke wbija paznokcia mi w oko i podraznia je
od tamtego czasu widze 2.5x gorzej na jedne oko, to bylo 5 lat temu
>>
>>53259690
ciesz sie że masz oko
>>
>>53259559

będziecie dogonić do niemcy w nasze życie
>>
File: rwUIHwY.gif (2 MB, 638x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rwUIHwY.gif
2 MB, 638x343
>>53259559
Mój PKB, propsy daj
wszędzie widzę ten pierdolony hajs
>>
>>53259892
I don't think so, my friend.
>>
>>53259880
prawda zbsz , podaj steam ci cs:go kupie
>>
File: 1431187681625.jpg (70 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431187681625.jpg
70 KB, 400x388
>>53260060
Nie trzeba anonku i tak nie uzywam stima.

Ale dziękuję za intencje.
>>
>>53259925

Your growth rates have always been higher since 90's. Until that stops you will eventually catch up.
>>
File: 13483478373 (234).png (360 KB, 600x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13483478373 (234).png
360 KB, 600x590
>>53260085
t-ty tez
>>
>>53260107
>Until that stops you will eventually catch up.
Not with the post-commies in """"""democratic""""" """"""""""government""""""
>>
dzień dobry zuchy
>Świat obiegły informacje o napaściach seksualnych i rabunkowych na kobiety w Kolonii. Tymczasem okazuje się, że do podobnych sytuacji doszło także w innych częściach Europy. Liczne skargi na molestowanie seksualne złożyły kobiety w Finlandii, Szwajcarii oraz Austrii. Fińskie służby mówią o "niespotykanej" skali zjawiska.
>>
>>53260284
>tug polek nikt nie chce
tak to jest jak sie taka kurwa jest z tyskiem w rece
>>
File: 1452201471838.jpg (125 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201471838.jpg
125 KB, 482x590
>>53260501
po prostu u nas nie ma tylu ciapatych
no i z leszkiem w ręku
>>
>>53260641
mozesz przestac ta brzydka kurwe postowac co sie schlała po szkole i ja koledzy w szatni na wf wyrchali
>>
>>53260695
da się zrobić
>>
>>53260695
>koledzy w szatni na wf wyrchali
cuckold wykryty

ubij sie
>>
>>53260738
dzieki zbsz
>>53260833
twoj stary
>>
File: 1439328026883.jpg (18 KB, 291x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439328026883.jpg
18 KB, 291x343
obczajcie ta zajebista nute zuchy
https://www.youtube.com/watch?v=tCL9FiAuezk
>>
>>53260154
>>
ten cały cuckold rozszerzony na wyruchanej jakiejkolwiek kobiety wyruchanej przez kogoś innego (albo w ogóle pomyślenie o jej wyruchaniu) to nie jest jakiś feminazistyczny ruse żeby zapobiec myślogwałceniu kobiet?
>>
chuje
>>
File: weapons.jpg (91 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weapons.jpg
91 KB, 1024x768
Mam wspaniałego penisa
I włosy na moich piłkach
Czy to brzmi jak małpka?
Nie! Są ninje!

Hej, hej, idziemy! Pobierz w walce
Rzeczą ważną jest dla mnie chronić moje jaja!
Jestem kozak, więc niech walki!
Miejmy walki miłość!
Miejmy walki miłość!

Ta piosenka jest trochę głupia
Trudno ją zrozumieć
Polski jest pomieszany
To jest w porządku, robimy to cały czas!

Hej, hej, idziemy! Pobierz w walce
Rzeczą ważną jest dla mnie chronić moje jaja!
Jestem kozak, więc niech walki!
Miejmy walki miłość!
Miejmy walki miłość!
>>
>>53262952
trzeba było po grecku wszystko poza refrenem napisać
RETS FIGTING ROVE
RETS FIGHTING ROVE
>>
>>53262990
Έχω υπέροχο πέος
Και τρίχες στις μπάλες μου
Είναι αυτός ο ήχος μιας μιkρής μαϊμούς;
Όχι! Οι νίντζα ήρθαν εδώ!

Αυτό το τραγούδι είναι λίγο χαζό
Δε βγάζει kανένα νόημα
Τα ελληνιkά είναι μπερδεμένα
Αλλά δεν πειράζει, το kάνουμε συνέχεια
>>
File: 1452200151124.jpg (462 KB, 1508x1493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452200151124.jpg
462 KB, 1508x1493
>>53260695
>mozesz przestac ta brzydka kurwe postowac co sie schlała po szkole i ja koledzy w szatni na wf wyrchali

Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
>>53263360
chuj mnie pis ale wez z ta kurwa wypierdalaj. albo napisze feedback do szatniarza
>>
>>53260915
denerwujący głos
>>
File: 1404944424959.jpg (57 KB, 317x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404944424959.jpg
57 KB, 317x800
>>53263628
>>
>>53263360
czemu ona cie tak cyngluje?
>>
ech kurwa... >>53263692 miało być tu >>53263414 a nie tam gdzie poszło
>>
File: 0.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0.jpg
9 KB, 480x360
>>53263692
Bo wyobraża se, że to jej twarz kiedy widzi jego kutasa i to go triggeruje.
>>
>>53263738
o ty kurwo jebana grecka pizdo leci fitbak
>>
File: 1452199144831.png (382 KB, 509x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452199144831.png
382 KB, 509x479
>>53263414
>>53263810
>donosicielstwo do woźnych

Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
>>53263810
>donoszenie na anonków
o ty kurwa, za takie coś u mnie na osiedlu zabijają
>>
>>53263908
bo mnie wkurwil
>>
File: seba.jpg (44 KB, 582x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seba.jpg
44 KB, 582x507
>>53263810
>>
rate moj song
https://www.youtube.com/watch?v=cLoytewvn0g
>>
>>53264063
rate mój song
https://www.youtube.com/watch?v=n3Go8ub9a1k
>>
>>53264063
8/10 zbsz
>>
>>53263810
Siedzę teraz za kratkami, z pałami
Widzą mnie i są śmiechami
Pały mnie gonią, ja mam ich w dupie
Ja żyję tym, co ja wyłupię
Siedzę kurwa chyba za nic
Nic nie widzę, lecz gram dla nich
Mam za to nic mówione
Wszystko kurwa nagle jest skończone
ZAMKNĘLI MNIE KURWA CWELE JEBANE
Nie wiedzieli co ja miałem właśnie w planie

Ode mnie nie masz żadnego respektu, za takie coś w mojej okolicy ucinają nogi
>>
>>53264372
pewnie ty jestes tym przegrywem co by wlocha nasleniki ze sperma wpierdalał
>>
>Lecznicza marihuana to jest priorytet. Dziś to już nie jest kwestia światopoglądu, a ważna, medyczna rzecz. Wkrótce złożymy projekt w tej sprawie. Parę osób się zdziwi, ale udało mi się przekonać praktycznie wszystkie ugrupowania - powiedział w "Kontrwywiadzie RMF FM" Piotr Liroy-Marzec. Poseł Kukiz'15 dodał jednocześnie, że kwestia legalizacji marihuany jest populizmem
ciekawe czym ich przekonywał
z innej beczki - badania nad leczniczą marihuaną nie są wcale tak obiecujące jak się to często przedstawia
>>
>>53264410
Nie, to był anon z Polski, a zresztą jego orientacja seksualna mnie osobiście nie obchodzi.
>>
>>53264489
wyrzucili cie z euro ale dalej taki tolerancyjny. moze zmien proxy na swedzkie
>>
>>53264458
medyczna heroina when
>>
>>53264536
Kilkadziesiąt lat wstecz
>>
>>53264533
>wyrzucili cie z euro
Ty załatw sobie Amerykański proxy bo same głupoty piszesz.
>>
>>53264587
dla mnie to jestes juz jak turek, zmien proxy na niemieckie to za kazdego ujdziesz
>>
>>53264620
Jak zmienić jak nawet nie używam?
>>
>>53264638
tlumacz sie szatniarzowi
wysle drugi feetbeak bo chuj ci w dupe
>>
nie spalem cala noc od wczoraj 16 i mi sie teraz w glowie kreci zbsz
>>
>>53264678
Wyślij po doktora, moje boki.
>>
>>53264678
>feetbeak
stopodziób
>>
>>53264781
tylko nie wyskakuj mi tu z twoimi zdjeciami rodzinnymi
a co mały herkules mowil?
>>
czy jest tu ktoś taki, kto jeszcze nie ruchał???
>>
>>53264858
no ja
>>
>>53264858
chyba zapomniałeś gdzie jesteś. tu każdy już co najmniej 3 partnerki miał
>>
>>53264822
>a co mały herkules mowil?
Dusił cie żmijo, kolaborancie.
>>
>>53264858
jedynie tobie pary zabrakło? no to z wuefistą
>>
File: 1445812634724.jpg (92 KB, 600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445812634724.jpg
92 KB, 600x1000
jak już kurski zawładnie TVP to gdzie wyląduje nasz kolega anon Rafał
>>
>>53264979
to jest ten koles co robi lets playe gier?
>>
>>53265077
tak, ten co mu się sufit na głowę spadł. stąd taki dziwny kształt głowy
>>
>>53265136
nie zauwazylem dopoki nie wspomniales
>>
>>53264979
>gdzie wyląduje nasz kolega anon Rafał
>>>/trash/
>>
>>53264911
>z wuefistą
echh anoni, tyle złych wspomnień
>>
>>53265769
nie stawał mu?
>>
>>53265803
Pewnie zdeh jak nitka
>>
File: DSC_0227.jpg (2 MB, 3920x2204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0227.jpg
2 MB, 3920x2204
O kurwa zuchy śnieg
>>
>>53266392
północny-wschód?
>>
>he he zuchy to teraz będziemy cwiczyć w parach
>na wuefie jest 17 osób
>zawsze wszyscy wybierali się w pary
>no oprócz mnie bo spierdon
>czasem zdarzyło się że było wystarczająco osób do pary, to zwykle dostawałem ułoma do pary
Ehhhhhhhhhh zuchy.
>>
>>53266442
Nie, Słupsk
>>
W Poznaniu też kupa śniegu.
>>
>Zasada jest taka: jeżeli przynajmniej jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, to dziecko automatycznie, z mocy prawa, także staje się Polakiem. To ius sanguinis – prawo krwi, zgodnie z którym obywatelstwo nabywa się od rodziców. Zasada ta dotyczy także dzieci przysposobionych przez polskich obywateli. Para hetero, nawet niebędąca małżeństwem, taki dokument uzyska bez problemu. Para homoseksualna – już nie, nawet jeżeli w innym kraju zawarła legalny związek i ma prawo wychowywać dzieci.
>>
File: 1446405801967.jpg (854 KB, 960x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446405801967.jpg
854 KB, 960x726
>>53267323
pedały do gazu
>>
File: 1418162680582.jpg (303 KB, 1500x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418162680582.jpg
303 KB, 1500x1125
>Zamów fotel 250zł wersja bez masażu (z masażem jest 450zł)
>WYSYŁKA 1 DZIEŃ
>Dochodzi po 4 dniach
>Moment, coś tu nie gra
>Fotel ma masaż
Jak pan Bóg dopuści to i z kija wypuści.
Szczęść wam Boże, zuchy.
Cycki z tej okazji.
>>
>>53267487
*od gazu
>>
>>53267620
boska prędkość zuchu. a cycki wybitnie skowyrne
>>
>>53267620
łukasz zadufana kurwo chuj nas twój fotel
>>
>>53267620
dosłownie zajebał fotel murzyn jebany
>>
>>53267620
Co ty, Sybiana se zamówiłeś?
>>
Taki zamówiłem
http://allegro.pl/fotel-biurowy-manager-odchylane-oparcie-okazja-i5888793349.html
A taki doszedł
http://allegro.pl/fotel-biurowy-manager-masaz-odchylane-oparcie-i5887691086.html

>>53267855
Napisz lepiej jakieś opowieści turczyn, bo dawno nie było
>>
>>53268067
tak czy inaczej ktoś może się wkrótce odezwać, jak inny klient dostanie słabszy fotel
a na tych cyckach zasypiałbym co noc
>>
>>53268067
siedziałbym
>>
>>53268148
starczy debila zgrywać i pan sprzedawca nic nie będzie mógł zrobić
>>
File: a14.jpg (25 KB, 394x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a14.jpg
25 KB, 394x458
>>53268067
bardzo ładny fotel. fajnie masuje?
szalom
>>
File: 1441993275958.jpg (39 KB, 374x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441993275958.jpg
39 KB, 374x347
Jakim zwierzem trzeba być, żeby jeździć na rowerze?
>>
>>53268227
człowiekiem, chociaż w cyrku widziałem też małpy na rowerkach
>>
propos allegro: was też cyngluje to POLECAM na końcu praktycznie każdej aukcji? no kurwa, raczej, że polecam jak sprzedaję. niech jeden w końcu napisze "niebywałe gówno moim zdaniem"

>>53268227
dwunożnym
>>
>>53268263
https://www.youtube.com/watch?v=Vdto2MAsU0s
>>
>>53268404
stoję poprawiony
takim zwierzęciem, co ma co najmniej dwie nogi od dupy strony i jest w stanie ogarnąć siedzenie
>>
>>53268404
To wyjasnia wszystko.
>>
>>53268227
Groźnym Holenderskim zwierzem.
>>
File: 1452203133870.jpg (69 KB, 511x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203133870.jpg
69 KB, 511x604
Zdalem moj egzamin.
>>
>>53268263
Nikogo ze sprzedających nie obchodzi co ciebie cyngluje. Jestes pewnie jedną na tysiąc osobą, która na to zwraca uwagę i masz przeciwko sobie przynajmniej 300 Januszów, którzy nie kupią jak sprzedający nie napisze, że pozdrawia i poleca.
>>
File: 1447614604555.png (23 KB, 587x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447614604555.png
23 KB, 587x466
>>53261184
Bolan is so far away from germoney.
>>
File: 1447942899824.jpg (83 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447942899824.jpg
83 KB, 604x453
>>53268715
gratulacje wafelku

>>53268742
ta, mało tego - sprzedający na pewno są przekonani, że właśnie te dwa magiczne słowa nakręcają sprzedaż. jak ORGANICZNE, BEZGLUTENOWE itp.
zastanawia mnie skąd się to kurwa wzięło. jeden cymbał napisał, że poleca i nagle miliardy zarobił?
>>
File: 1444725828406.jpg (76 KB, 604x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444725828406.jpg
76 KB, 604x544
>>53268715
masz w nagrodę rzadkiego kota
>>
File: 1404710272840.jpg (910 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404710272840.jpg
910 KB, 2448x3264
Lecą baniki za cycki, ale prawdziwy zuch nigdy się nie poddaje.

>>53268148
Nie wiem, anon, nie wydaje mnie się. Na paragonie jest napisane "fotel z masażem" a cena jest jak za ten bez masażu. Żbsz obudowa przycisku do opuszczania oparcia jest lekko ułamana, może pomyśleli, że jak mi wyślą taki "wadliwy" towar to nie bede zgłaszał reklamacji, bo zarobiłem praktycznie rzecz biorąc 150zł. Chociaż jak dla mnie to nie jest aż taka wada, ale biorę to pod uwagę też.

>>53268185
Czuję bosko komfi jak nigdy żbsz, mazel tov

Swoją drogą
>Jedne cycki usunięte i ban
>Drugie cycki jak wisiały tak wiszą
>>
File: 1452203433762.jpg (32 KB, 500x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203433762.jpg
32 KB, 500x419
>>53268808
>>53268810
Dzieki rodzina.
>>
>>53268715
Test na HIV zaliczony pozytywnie?
>>
>>53268816
>Drugie cycki jak wisiały tak wiszą
Bo ładne żbsz, nawet pan szatniarz potwierdzi.
Macałbym.
>>
>>53268816
może być i tak jak piszesz
bardzo skowyrna kolekcja cycków, gratuluję. swoją drogą
>dostań bana za gołą dupę wierzbickiej
>wcześniej tak nie było
>wróć ze świąt do swojej klitki pół kraju dalej
>ohoho, chyba ban evasion, bo to urządzenie ma już bana
>>
File: 1452205539103.jpg (229 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205539103.jpg
229 KB, 1280x853
>>53268916
>kissless virgin
>HIV
>>
>>53269006
>true christmas miracle
>>
File: 1443306869770.jpg (60 KB, 765x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443306869770.jpg
60 KB, 765x941
>>53269006
you can catch HIV if you used a syringe previously used by someone infected
>>
File: 1452203881185.jpg (65 KB, 604x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203881185.jpg
65 KB, 604x550
>>53269068
Co?
>>
dzisiaj robimy nogi zuchy
>>
File: 1452203249373.png (1 MB, 1124x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203249373.png
1 MB, 1124x1024
>>53269080
>using a syringe
>>
>>53269089
A gówno panie oficerze.
>>
zrobić sobie pesto czy szpageti na obiad?
>>
>>53269114
Ile płacisz za ten pedicure?
>>
>>53269114
ok, już grzeję wosk
>>
>>53269114
ale dopiero wczoraj goliłem, wciąż są gładziutkie
>>
ANONY spadł u mnie w końcu ten sławny śnieg. nie wiem czy się cieszyć bo będę musiał odśnieżać
>>
File: 1451999947366.jpg (231 KB, 565x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451999947366.jpg
231 KB, 565x318
>Kurski prezesem tvp
>>
>>>/pol/60389474

który z was jebane śmieszki
>>
File: 097.gif (516 KB, 371x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
097.gif
516 KB, 371x209
>>53269802
>plotki o tym, że Max Kolonko będzie miał program w narodowej

ale te skórzane śliniaczki na pikreli to mieli w pytę
>>
File: 1450181463872.gif (1 MB, 350x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450181463872.gif
1 MB, 350x270
>>53269881
Dzienne przypomnienie, że Orban chciał opodatkować internet.
>>
>>53269964
dzienne przypomnienie, że studia na węgrzech są w chuj drogie, jeśli nie podpiszesz 10-letniej lojalki na pracę w kraju
>>
File: 1451215018978.jpg (15 KB, 269x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451215018978.jpg
15 KB, 269x312
>>53269909
Nastaja ciężkie czasy. Trzeba będzie wybierać pomiędzy ultra PiSową TVP a Pro-wasalowaniem TVN. Dobrze ze chociaż superstacja w tv jest to chociaż mogę rodzicom kazać oglądać.
>>
>>53270016
Zamów im netflix. Od wczoraj jest dostępny w Grecji jak i zarówno w Polsce, ja wiem co będę oglądał. A ty?
>>
>>53270016
>tug matka nie obejrzy żadnego filmu poza polskimi i polskimi telenowelami
>ciągle tylko przerzuca kanały informacyjne, bo "musi wiedzieć w jakiej polsce żyje"
>>
File: 1443289851951.jpg (32 KB, 472x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443289851951.jpg
32 KB, 472x506
>>53270245
>tug twoja matka nie ogląda anime
>>
>>53270309
jake
>>
>>53270016
swoją drogą ciekawe jak zrobią z nazwą Telewizji Narodowej. TN, TWN, TelNar, PTN?
>>
>>53270530
Republika będzie na dwóch kanałach. Nie ma sensu niepotrzebnie komplikować sprawy i dublować materiału.
>>
>>53270530
to nazwa nowej ideologii a nie nowego kanału polskiej telewizji

maniek się pewnie niewąsko wkurwił że mu zabierają przymiotnik
>>
>>53270640
>Ziemkiewicz24
>>
>>53270929
gdyby chociaż to
>>
UWAGA NOWY SSJG MEME:

1. wklejcie pic related do dowolnego fredu
2. NIGDY nie usuwajcie obrazka
3. patrzcie jak debile postują miliardy (You)
>>
>>53269124
>he doesn't roid
>>
File: 1450469577100.jpg (31 KB, 700x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450469577100.jpg
31 KB, 700x509
>>53271020
>nowy
>>
>>53271020
USUŃ TO
>>
>>53271020
MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA MIOTŁA
>>
>>53271020
W sumie dobrze prawisz gofrze
>>
File: 1442341739377.jpg (27 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442341739377.jpg
27 KB, 500x500
>czekaj na kuriera pół dnia i nie słuchał m*zyczki bo nie usłyszysz walenia w drzwi jak przypierdolisz
>kurier nie przychodzi
>>
ide do dentysty zw
>>
Sorry not to post this in Polish.

Do Poles suffer from Catholic Guilt like the Irish?
>>
>chce ci się srać
>idź do kibla
>wysraj się
>podetrzyj
>już widzisz że gówno się lepi i będziesz przez godzinę to podcierać
>hop pod prysznic
>3 minuty ciepłej wody między poślady
>wytrzyj ręcznikiem
>czysto

Nie dzisiaj, doktorze papiersztajn
>>
>>53271479
co
>>
>>53271020
Nawet nie wiedziałem że istnieje taki poziom, co to za smród?
>>
File: e79.png (171 KB, 364x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e79.png
171 KB, 364x360
>>53271479
Poles suffer from Catholic stupidity.
>>
>>53271479
>Catholic Guilt?
What is?
>>
File: 1452257511886.jpg (55 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452257511886.jpg
55 KB, 1280x720
>>
>>53268816
cute tits
>>
HAHAHA O KURWA
KURSKI

http://www.tvn24.pl/kurski-powolany-na-stanowisko-prezesa-tvp,609021,s.html

DOZYŁEM DO TEGO DNIA :DD
TYLE WYGRAĆ
>>
File: Polska bombaaa.png (2 MB, 1140x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Polska bombaaa.png
2 MB, 1140x1050
>>53271479
>Catholic Guilt?
You what?
We suffer because else of europe is not catholic.
But we can change it using sword and fire.
>>
>>53271947
czy polska i polacy nie mają obsesji na punkcie ognia i płomieni

pachnie mu to jebanym zaratusztrianizmem jakbysmy faktycznie byli sarmatami
>>
>>53272051
a mówi zuchowi coś nazwisko Sienkiewicz?
>>
File: 1429798703733.jpg (162 KB, 641x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429798703733.jpg
162 KB, 641x850
>>53272051
nie ma nic zlego w zaratusztrianizmie
>>
>>53272108
zastanawiałes się kiedys czemu wyłącznie u nas tak popularne jest regularne palenie ognia na grobach? to nie jest tradycja katolicka
>>
File: Jarema12[1].jpg (40 KB, 497x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jarema12[1].jpg
40 KB, 497x330
>>53272051
Plemie żmijowe sugerować będzie iż od psów osmańskich wiarę swą bierzem.
Na pal go nabić przed bramą wjazdową.
>>
File: I love to murder.png (74 KB, 1161x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I love to murder.png
74 KB, 1161x850
>tug dożyjesz czasów Polskiego Królestwa Katolickiego i Kresów
>>
>>53272209
W Polsce jak w wielu innych krajach zachowały się elementy pogańskie, nic dziwnego w XIX wieku to we wsiach i pod Salzburgiem i pod Krakowem odprawiano w zasadzie pogańskie obrzędy. A ogień jest symbolem dość popularnym na całym świecie.
>>
>>>/pol/60390870

co za zwierz jebany
>>
>>53272372
>całe to gówno które napisał
10 złotych że z pomorza
t. Słupszczanin
>>
File: top kek.png (408 KB, 1033x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top kek.png
408 KB, 1033x756
Bra*n = ośmieszony i wypierdolony w kosmos, hahahaha

http://polska.newsweek.pl/ksiazka-wojciecha-sumlinskiego-o-komorowskim-to-plagiat-chandlera-i-macleana,artykuly,376871,1.html
>>
>>53271020
co tam było i dlaczego pan szatnia usunął
>>
>>53271479
irlandia is degenerate cos abortion and fag marriage
>>
>>53272445
top lel
>>
File: 1445897101897.jpg (52 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445897101897.jpg
52 KB, 640x427
>>53272445
>Newsweek
>>
>>53272445
>wierzenie newsweekowi
>>
>>53272577
>>53272582
wyborcy pisu, panie i panowie

przecież można to sobie samemu zweryfikować jebane dałny
>>
File: 1446137484127.jpg (10 KB, 150x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446137484127.jpg
10 KB, 150x200
>>53272669
>Newsweek
>>
File: zv.webm (2 MB, 480x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zv.webm
2 MB, 480x252
>>53271479
Seriously, was this meant to be a bait or is Catholic guilt a thing? I never heard of such thing.
>>
File: 1446137609919.jpg (22 KB, 408x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446137609919.jpg
22 KB, 408x620
>Newsweek
>>
File: 14381508458380.jpg (3 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14381508458380.jpg
3 KB, 200x200
>polityka
>>
File: 1446138647512.jpg (52 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446138647512.jpg
52 KB, 600x400
>>53272798
>dupa
>nie cycki
>zdjęcie dla mrówek
>Newsweek
>>
>książka, która przez pewien czas była biblią i kompendium wiedzy na temat memicznego wsi i hurr spisku okazuje się być plagiatem
kolejne epickie zwycięstwo polskiej prawicy
>>
>>53272669
A zweryfikowałeś? Newsweek dość często stosuje zagrywkę, że narzuca jakaś narrację, a później gdzieś w środku gazety sprostowuje jeśli ktoś zagrozi sądem jak już narobił smrodu, bo sprostowanie do nikogo nie dojdzie(jak choćby z "kilometrówkami" Dudajewa).
>>
File: 1452261150597.gif (2 MB, 320x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452261150597.gif
2 MB, 320x228
>>53272445
>>
File: 14163343219131.jpg (37 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14163343219131.jpg
37 KB, 453x604
>>53272867
zweryfikowałem
>>
>>53272866
splagiaryzował prozę nie fakty
>>
File: 1426628152245.jpg (29 KB, 540x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426628152245.jpg
29 KB, 540x360
>>53272866
>Newsweek
>>
>>53272798
You forced me to take part.
>>
File: 1450572465727.jpg (18 KB, 538x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450572465727.jpg
18 KB, 538x355
>Newsweek
>>
>>53272938
to
>>
Czy Kurski da Rachoniowi główne wydanie wiadomości? [ZOBACZ MEMY]
>>
niech mi ktoś poleci jakaś dobra książkę historyczna o Bizancjum
>>
File: i came2.jpg (19 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i came2.jpg
19 KB, 500x375
>>53273051
>>53272968
>>53272764
>>53272680
>>53272577

>dostań przytoczone dowody, kawa na ławę, z podkreślonymi fragmentami i z oznaczonymi stronami
>staraj się wybronić memikami

o jak kisnę z konserwatywnych kretynów xD
>>
>>53272445
>Plagiat
lol

przecież jak się czyta to co Newsweek podał jako plagiat z lewej i z prawej to zupełnie inne teksty

na uczelni plagiat jest dopiero jak 50 słów przepisałeś jedno po drugim w tym samym ciągu

jak zmienisz jedną literkę lub przecinek to już nie plagiat
>>
>>53273094
*ZIEMKIEMEMY
>>
File: 1424648719672.jpg (64 KB, 620x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424648719672.jpg
64 KB, 620x518
>>53273167
>Newsweek
>>
File: 1450125360569.gif (563 KB, 374x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450125360569.gif
563 KB, 374x354
>>53273167
no ale te podkreślone fragmenty nie są plagiatem

gniję z lewaków którzy przeczytali 1000 książek na siłę (to więcej niż kiedykolwiek w ich życiu) żeby w jednej czy dwóch z nich znaleźć mniej więcej tak samo ułożony tekst i nazwać go plagiatem

PO PROSTU PRYCHAM Z DUPY
>>
File: 1424515138414.jpg (48 KB, 299x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424515138414.jpg
48 KB, 299x352
>Newsweek
>>
File: 1442245194093.png (599 KB, 823x901) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442245194093.png
599 KB, 823x901
>>53273181
Plagiat to jest wtedy jak cię ktos pozwie o plagiat i wygra.
Udowodnij mi, że zupełnie przypadkiem nie napisałem takiej samej pracy licencjackiej jak ktos, kiedys, gdzies tam.
Ilosc możliwych kombinacji liter nie jest nieskończona.
>>
>>53273181
Napiszę od nowa jakąs książkę Ziemniakowicza, własnymi słowami i sprzedam drogo.
Plagiat czy nie plagiat?
>>
>>53273455
jego książki się nie sprzedają

czemu niby został publicystą prawicowym
>>
File: rly.jpg (170 KB, 500x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rly.jpg
170 KB, 500x749
>>53264458
>mów że to ważna medyczna rzecz
>jednocześnie powiedz że kwestia legalizacji to populizm
>>
File: 1426284448099.jpg (113 KB, 625x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426284448099.jpg
113 KB, 625x470
>Newsweek
>>
>>53272445
kurwa ale te przykłady mogliby dać na tyle duże, żeby się dało przeczytać
>>
>>53273526
marihuana nieważna

niech zalegalizują burdele pls
>>
>>53271479
no
>>
>>53273657
Przecież są. Tylko się inaczej nazywają.
>>
>>53272798
ale nie postuj pod australijskie internety
>>
>>53273455
>>53273696
>tug VAT na kurwy 75% bo PiS
>>
>>53272445
>fot. Jacek Turczyn
>>
>>53273755
i tak mniej podatków niż na benzynę, czy fajki
>>
File: maxresdefault.jpg (65 KB, 607x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
65 KB, 607x1080
>>53273757
o kurwa mamy kebabmana
>>
Zesraliscie się kiedys w gacie?
>>
>>53274011
śmierdzi?
>>
>>53274011
Ta ale tylko w domu jak mialem w chuj biegunke i jeszcze o tym nie wiedzialem
>>
>>53259130
Я C BAMИ БPATЬЯ
>>
File: 1450125758434.jpg (41 KB, 604x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450125758434.jpg
41 KB, 604x376
>>53274165
zbierdalaj mongołu XDDD
>>
>>53274011
mokry bąk się zdarzył, ale nic ponad to
>>
>>53274011
jak miałem grypę żołądkowo-jelitową raz to zdarzyło mi się we śnie ubrudzić majtasy
>>
>zamów pizzę przez pyszne
>godzina z hakiem czekania
ech, zuchy... wiem, że godziny szczytu, ale miałem nadzieję
>>
>>53274011
W szkole w 1 klasie podstawowki, bo nie wytrzymalem.

Nikt sie nie zczail ze to ode mnie jebie, bo byłem zawsze ladnie ubrany i czysty. Spierdalalem do domu jak pojeband.
>>
>>53260641
>>53263360
>>53263853
dlaczego jeszcze nie zbanowali tego awatarfaga
>>
>>53274442
ja zawsze zamawiam w takiej małej niedaleko mnie, zawsze daję napiwki to pizzaman przywozi jako pierwszemu i szybko. nigdy nie czekam dłużej niż 30min
>>
>>53274795
jakiś podwiek sziluje Petru i szkaluje pana Kaczkę

dostanie bana i się skończy śmieszkowanie

ps. to pewnie on postuje spidermana na loli nitkach na /b/
>>
>>53274795
bo robi czyny boga
>>
>>53275181
mam małą pod bokiem, ale średnia jest, żbsz. kiedyś przez pyszne brałem, to dostałem pizzę po 20 minutach, bo miałem szczęście z kolejką. w sumie chyba nigdy nie czekałem tyle, ile mi pokazywał zegar zamówienia
>>
File: t.jpg (19 KB, 307x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t.jpg
19 KB, 307x395
Co tam jebane biedaki?
Nigdy nie bedziecie zyc jako neet zarabiajacy grube tysiaki szitpostujac na twitterze
>>
File: sperm switch.jpg (22 KB, 640x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sperm switch.jpg
22 KB, 640x425
>A German carpenter has spent the past 20 years developing an idea for a male contraceptive consisting of a switch that sits inside the testicles, in order to control the flow of sperm through the urethra. Having already attained a patent for the product and created a working prototype, inventor Clemens Bimek is now awaiting the start of an upcoming clinical trial on his product.
>Made from PEEK-OPTIMA – a polymer that is regularly used to manufacture implants – the so-called Bimek SLV is surgically inserted into the spermatic ducts during a half-hour operation. Once implanted, the switch can be felt through the skin of the scrotum and physically flipped in order to open or close the flow of sperm.
PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ
>>
>>53275499
>According to the manufacturer’s website, the Bimek SLV is preferable to other contraceptive techniques, such as having a vasectomy, wearing a condom or using the female pill, since it offers a solution to many of the drawbacks pertaining to these options. For instance, it provides greater flexibility than a vasectomy, enabling users to control their own ability to impregnate their partner rather than permanently disabling this. Also, unlike condoms or pills, it cannot be forgotten, since it is constantly present within the user.
skarbie, przełączyłeś spust?
>>
>>53275628
>The device itself is 18 millimeters long (0.7 inches) and weighs just 2 grams (0.07 ounces), with Bimek himself having already become the first person to receive the implant. A clinical trial involving 25 volunteers is now set to begin, in order to test the safety and efficacy of the product.

According to the Telegraph, some experts have raised concerns over the use of the implant for contraceptive purposes. For instance, Wolfgang Buhmann, spokesperson for the Professional Association of German Urologists, has explained that “the valve could cause scarring where it meets the vas deferens,” which could then block the flow of sperm even when the switch is open.
>>
>>53275664
>wolontariusze do wszczepiania sobie jakiegoś nieprzetestowanego produktu w pisiorka
absolutni szaleńcy
>>
File: no way.jpg (80 KB, 431x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
no way.jpg
80 KB, 431x424
>>53275499
>nacinanie jaj i wkładanie tam czegocosika
Ja podziękuje.
>>
>>53275499
>>53275628
>>53275664
>kastruj swoich obywateli
>sprowadzaj uchodźców żeby się ruchali i rozmnażali
niemiecka myśl techniczna

normalnie prycham z dupy
>>
File: 1448296975354.jpg (99 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448296975354.jpg
99 KB, 604x604
>>53271078
Why would I?
>>
why polski reply so fast?
>>
>>53275776
ja pierdolę już o niczym nie można pogadać, żeby nie zostało sprowadzone do uchodźców
kurwa ubij se
>>
File: 1443694691858.jpg (57 KB, 533x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443694691858.jpg
57 KB, 533x604
>>53275791
to grow BIG
>>
>>53275664
>>53275628
>>53275499
odraża mnie sama idea
mam nadzieję że nie doczekamy też czasów wszczepiania sobie implantów w mózg
>>
File: 1425473440710.jpg (201 KB, 470x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425473440710.jpg
201 KB, 470x595
>>53275836
>wszczepiany w kobietę implant zmieniający "nie chce mi się" w "DAWAJ CHUJA NATYCHMIAST"
>uruchamiany na pilocik
>>
File: 1441743429306.jpg (28 KB, 414x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441743429306.jpg
28 KB, 414x598
>>53275776
>dziecko przy narodzinach trzeba wykastrować, założyć mu konto na fejsiku i zapisać do lewicowej młodzieżówki
t. Martin Schmidt
>>
>>53275822
>ubij se
t. Martin Schmidt
>>
File: 1212.jpg (12 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1212.jpg
12 KB, 306x306
>>53275432
jak kiedyś zamawiałem gdzieś tam to po prawie 1,5 godzinie dzwonię i się pytam gdzie moja kurwa pitca. mówią, że coś im się pojebało i już jedzie. czekam kolejną godzinę i nic. dzwonię mówią, że już wyjechał. 30 minut później telefonuję i mówię, żeby spierdalali. dlaczego tacy ludzie żyją na tym świecie?
>>
File: 1441772787926.jpg (55 KB, 358x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441772787926.jpg
55 KB, 358x428
>>53275774
Tobie to i tak zbędne.
>>
>>53275749
>>53275774
no ale pan wynalazca porządnie się przynajmniej zachował i pierwszy wszczep wziął na... klatę

>>53275836
mnie też, żbsz. zresztą i tak loszka mogłaby to niepostrzeżenie przełączyć (musi być wystarczająco wymacalne, żeby łatwo się obsługiwało). dobra, przy jednonocnym stoisku jeszcze ujdzie
implanty w mózgu mnie mniej odrzucają

>>53275893
>wino
>portfel
>>
>>53275945
>dlaczego tacy ludzie żyją na tym świecie?
Powiedziała baba z pitcerni
>>
ciekawostka: częściej mówicie "uchodźcy" niż "kocham cię"
>>
File: 1446987835037.jpg (124 KB, 700x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446987835037.jpg
124 KB, 700x639
>>53275824
Ale juz jestem duzy. Nie ogromny ale duzy. Chyba ... mysle.

Besides even if I wanted to I'm a poorfag so they are out of question. I'll probabaly roid once I'm past 30 or something.
>>
>>53276006
"uchodźcy": 0 razy
"kocham cię": 0 razy
kek z ciebie żbsz zuchu
>>
File: 1446739091540.jpg (58 KB, 680x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446739091540.jpg
58 KB, 680x347
>>53276021
nigga you must be the biggest

your stomach must be the best ever

łukasz stanisławowski knows
>>
>>53276076
dodaj do "uchodźcy" jeszcze "muslimy", "imigranci", "ciapaci" i podobne, to nagle się zrobi 9001
>>
File: 1449292438160.png (128 KB, 237x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449292438160.png
128 KB, 237x218
>>53276146
Kto?

Also I don't know if you're ironic.
>>
>>53276006
Polacy ogólnie mają tak napierdolone w dupach, że to już przechodzi ludzkie pojęcie. Literalnie mało nam brakuje jako narodowi do spierdolenia umysłowego na poziomie amerykańskim.
>>
o kurwa anony jak snieg napierdala zajebiscie

suuuuper jest na dworku
>>
File: 1447016191364.png (121 KB, 239x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447016191364.png
121 KB, 239x205
>>53276229
Testo

https://www.youtube.com/watch?v=NI5AKuY3dwk
>>
>>53276262
a sanki masz
>>
File: 1447942376937.jpg (597 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447942376937.jpg
597 KB, 800x800
>>53276280
>that accent
>>
File: eh anoni.png (7 KB, 398x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eh anoni.png
7 KB, 398x428
>>53276316
>tug nie masz sanek
>>
>pizza przyszła 20 minut przed czasem
czuje dobrze żaba
>>
File: 1396826065853.png (85 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396826065853.png
85 KB, 500x500
How would you say "u wut m8" in polish?
>>
File: 137593505137.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
11 KB, 250x247
>Premier Węgier Viktor Orban powiedział w piątkowym wywiadzie dla publicznego radia, że jego rząd nigdy nie poprze ewentualnej decyzji o nałożeniu unijnych sankcji na Polskę.
>- Unia Europejska nie powinna myśleć o wprowadzaniu jakichkolwiek sankcji przeciwko Polsce, bo to wymagałoby pełnej jednomyślności, a Węgry nigdy nie poprą żadnych sankcji przeciwko Polsce - oświadczył szef Fideszu w wywiadzie radiowym. - Polacy zasługują na większy szacunek - powiedział Węgier.
kto kiśnie tutaj z polactwa-lewactwa? nawet na pomoc gejropki nie mają co liczyć
>>
File: Praktica_MTL-3.jpg (1 MB, 2827x2121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Praktica_MTL-3.jpg
1 MB, 2827x2121
>>53276316
nie ale napierdalałem focisze obrazkiem załączonym
>>
>>53276508
co kurwa
>>
>>53276508
co kurwa
>>
>>53276454
po co żyć
>>
>>53275968
>implanty w mózgu mnie mniej odrzucają
mnie odrzucają z kilku powodów
>przepaść między zaszczepionymi a plebsem będzie ogromna
>da to wgląd dosłownie wewnątrz twojej głowy wywiadowi a co gorsza korporacjom
>człowiek to gatunek niezmienny (poza kosmetycznymi różnicami) od tysięcy lat
>będzie to wymagało jakiegoś bardzo dobrego systemu operacyjnego
>będzie to elektronika, a elektronika jest wyjątkowo prymitywna w porównaniu z jakimkolwiek organizmem, chociażby pierwotniakiem
>>
>>53276567
bazowane cigany
>>
>>53276508
co kurwa?
>>
File: 1451939872627.jpg (16 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451939872627.jpg
16 KB, 480x360
>>53276567
bazowana paprika
>>
>>53276508
że co koleżko?
>>
>>53276722
ghey
>>
File: 1325602558681.jpg (122 KB, 656x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325602558681.jpg
122 KB, 656x875
>>53276471
są jednak jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie widzisz
>>
File: 1450700912230.png (572 KB, 749x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450700912230.png
572 KB, 749x605
>>53276722
Lubie ten.
>>
File: 1442361885716.jpg (36 KB, 232x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442361885716.jpg
36 KB, 232x240
>>53276567
niemiaszki chciały robić Majdan w Polsce, a po ostatnich wydarzeniach to niedługo w Berlinie będzie Majdan
>>
File: Bane.gif (2 MB, 371x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bane.gif
2 MB, 371x500
>>53276021
>Ale juz jestem duzy
>>
File: 1450436205326.jpg (88 KB, 573x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450436205326.jpg
88 KB, 573x640
>>53276817
s-sprośne
>>
File: 1452256310738.jpg (191 KB, 736x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452256310738.jpg
191 KB, 736x811
>>53276838
Dla ciebie.
>>
File: 1450756190380.gif (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450756190380.gif
1 MB, 640x360
>>53276864
>tfw I finished this yesterday
Can't wait for S2.

Kumiko is so cute.
>>
>>53276833
Za 10 lat nikt nie będzie nawet pamiętał o tym waszym panikarskim pierdoleniu żbsz.
>>
>>53276833
relacja z obozu uchodźców z berlina
http://wiadomosci.onet.pl/prasa/tu-jest-pieklo/23e4mm

kocham cię. żeby nie zaburzać równowagi
>>
mój główny problem jest taki, że jestem żywą legendą i nie jestem w stanie sprostać oczekiwaniom ludzi, dlatego wybieram niedziałanie

a jaka jest twoja wymówka?
>>
>>53276947
>kocham cię. żeby nie zaburzać równowagi
o i to rozumiem ;^)
>>
>>53276935
za 10 lat będzie jeszcze więcej szmatogłowych w ni*mczech
>>
File: 1441375037503.png (94 KB, 4000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441375037503.png
94 KB, 4000x4000
https://www.youtube.com/watch?v=QnxpHIl5Ynw

czemu ona wymawia to wszystko tak słowiańsko swojsko na kim się wzoruje
>>
>>53276778
szkoda cyferek
wyrównanie krzywd za spodnie ochlapane przez kretyna w samochodzie
>>
jak numerki to ustrój polski zmieni się na oświeconą dyktaturę
>>
>>53276996
Ja nie jestem w stanie sprostać swoim oczekiwaniom.
>>
>>53277198
>98
>jeszcze nie czas, ale już blisko
zgadza się żbsz, cyferki nigdy nie kłamią
>>
>>53277031
ładne cycki
>>
File: 1450728025423.jpg (222 KB, 764x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450728025423.jpg
222 KB, 764x960
>>53277278
święta racja, zuchu
>>
pis to kurwy
>>
jak cyferki, to pis nie dociągnie do drugiego roku rządów i popadnie w niepamięć
>>
>>53272508
Wal się po ryju /pol/cioto.

Nigdy nie zrozumiem dlaczego mimdzieci się tak podniecają Polską. Co za smród.
>>
File: 1449148747683.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449148747683.png
439 KB, 482x590
>>53277396
wyborca platformy, panie i panowie
>>
File: 1442492088044.png (160 KB, 318x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442492088044.png
160 KB, 318x365
jeżeli doble to narty dla owsika mają bombę
>>
>>53275836
>mam nadzieję że nie doczekamy też czasów wszczepiania sobie implantów w mózg
A wiesz w ogóle który rok mamy?
>>
>>53277507
hehe
>>
>>53277572
OBECNY ROK
>>
>>53277507
Mam w dupie Platformę i PiS

Postkomunę trzeba będzie rączkami wywieźć. Całą.
>>
>>53277507
kek z ciebie bo głosowałem na stonogę
>>
>>53277682
proszę się nie podszywać
>>
>>53277658
Taczkami moja klawiaturo. Taczkami.
>>
>>53276006
>"kocham cię"
Do kogo niby miałbym to mówić? Samego siebie?
>>
File: 1444848629785.gif (697 KB, 387x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444848629785.gif
697 KB, 387x335
>>53277682
>>
kto powali na skypie? mój nick to kysts95
>>
File: 137593505136.jpg (14 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505136.jpg
14 KB, 240x320
>>53277682
>>
File: 1445876722816.png (214 KB, 373x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445876722816.png
214 KB, 373x316
>>53277703
sorry
nie mogłem się powstrzymać
>>
>>53277705
do zuchów ;3
>>
chwała niezłomnemu Macierewiczowi
>>
File: 1444773992937.jpg (179 KB, 1024x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444773992937.jpg
179 KB, 1024x708
>chleb po siedem ziko
>papierosy po trzydziestaku
>piwa nie znajdziesz w katotalibanie

dobry kurwa rząd kurwy
>>
>>53277705
kochanie siebie to podstawa szczęścia w życiu
>>
File: rdpip.png (457 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rdpip.png
457 KB, 482x590
>>53277658
>>53277704
robaki diasporaki, panie i panowie
>>
>>53277777
>>
>>53277784
Macierewicz robi mi loda
>>
>>53277031
tej, faktycznie

inna rzecz, że wyraźne, zmanierowane końcówki u polskich wokalistek walą na hektar miejskim domem kultury i panią od emisji głosu
>>
wróciłem od dentysty chłopaki
>>
ojejku demokracje demontujo

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Dyrektor-Programu-I-Polskiego-Radia-Kamil-Dabrowa-zostal-zwolniony,wid,18091612,wiadomosc.html
>>
>>53276240
>literalnie
Dobry bait żbsz.
>>
File: 1292283755817.jpg (58 KB, 268x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1292283755817.jpg
58 KB, 268x265
>>53277682
coś ty kurwa zrobił
>>
>>53277784
hańba*
>>
File: 1444048215610.jpg (583 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444048215610.jpg
583 KB, 1280x720
>>53277964
MFW
>>
>>53277836
przed czasem, wypierdalaj
>>
>>53278039
Czy to ten słynny anon-debil?
>>
>>53278039
No debil
>>
>>53264858
Ja. Już mi nawet nie zależy jak kiedyś żbsz.
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>53278039
>Numer posta aktualnie kończy się na 78100~
>77777 za wcześnie
Co ty kurwa brałeś


Chociaż to może być król zanęty zbierający darmowe (Ty), więc nie dam się nabrać chuju
>>
>>53278039
JAJEBE
>>
>>53278105
Wszystko ja
>>
>>53278069
czy to ten słynny seksi anon?
>>
>>53278039
Widzę, że kolega popadł w rutynę.
>>
>>53278114

>>53278114

>>53278114
>>
>zrób z siebie debila
>siej zamęt
w sumie
>>
File: 1452005230759.png (235 KB, 816x4793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452005230759.png
235 KB, 816x4793
>>53277823
Ważne że swoje robaki diasporaki
>>
File: rdpip.png (214 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rdpip.png
214 KB, 482x590
>>53278039
poprawka z matmy, panie i panowie
>>53278178
Eh, no nie powiedziałbym
>>
>>53277711
Mogłbyś sos podać, kolego?
Thread replies: 326
Thread images: 110
Thread DB ID: 391166[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.