[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 368
Thread images: 150
File: 1451962457143.webm (759 KB, 1280x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451962457143.webm
759 KB, 1280x544
Förräderiupplagan
>>
File: The Hitman.jpg (59 KB, 479x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
The Hitman.jpg
59 KB, 479x631
>>
File: 14244443041.png (6 KB, 358x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14244443041.png
6 KB, 358x291
>>53251464
Sheev gjorde inget fel.
>>
File: Mdongo.png (226 KB, 565x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.png
226 KB, 565x635
Var håller Mdongo hus denna afton? Nästan orolig favä
>>
>>53251464
>>53251525
sambög
>>
File: ?.png (579 KB, 1600x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
?.png
579 KB, 1600x2160
Nu börjar vintersäsongen för 2d dra igång, vilka serier ska man se på /svt/?
>>
>>53251550
han slog på snubblet
>>
>>53251626
anime är för bögar favä
>>
>>53251550
se
>>53251508
>>
File: 1451965525895.jpg (167 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451965525895.jpg
167 KB, 880x880
>>53251597
>Han har inte programvara som markerar huruvida ett brev är från en ny IP

Såvida du inte bara var sen till tråden :)
>>
>>53251626
Bokstavligen bara skit den här säsongen.
>>
>varenda csspel jag gått med i de senaste 4 dagarna har varit office
mcfucking driver du med mig
>>
>>53251688
Vad heter denna programvara?
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53251550
Neger jag ligger döendes med influensa
>>
>>53251720
4chanX

X:et får det att låta coolt.
>>
>>53251722
Du är flitigare än norsken. Det ska du ha en eloge för
>>
File: 1449332644431.png (432 KB, 534x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449332644431.png
432 KB, 534x634
>>53251730
heema i frid
>>
>>53251749
Tack, väldigt ny till kanalen och tråden. Varit här i kanske 2-3 veckor endast. Ä-är jag välkommen ändå?
>>
File: 1427590834522.png (616 KB, 973x821) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427590834522.png
616 KB, 973x821
https://youtu.be/GONaNqFJpQk?t=45

>Det här kan hända dig närsomhelst

Fyfan
>>
File: Trump4.jpg (127 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trump4.jpg
127 KB, 1024x576
Bygg

en

mur
>>
File: l.jpg (127 KB, 831x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.jpg
127 KB, 831x981
>>53251703
Hade tänkt att testa den nya kyoani serien i alla fall, de brukar ju leverera rätt bra 2d
>>
File: 1396237297419.jpg (29 KB, 300x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396237297419.jpg
29 KB, 300x377
>>53251795
Tack bror, sov gott.
>>
>>53251809
Kanske, vem vet?

>>53251853
Kanske kan vara ok. Ska nog ge den en snurr jag också favä.

Vill bara ha Kizu favä
>>
sverigetråden, mer som skittråden för att vara ärlig
>>
>>53251902
detta
>>
File: donut.gif (48 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
donut.gif
48 KB, 500x281
>>53251899
Kizu är jag jävligt hajp för! Dock rätt synd att den inte visas på bio i Sverige
>>
>SNSD stödjer Trump

Ännu ett bevis på att man inte ska stödja den fascisten
>>
>>53251626
Har knappt hunnit se något från förra säsongen förutom Sakurako-san och Owari no Seraph så jag måste komma ikapp först. Men förutom GATE s2 så är det 5 andra serier jag har tänkt se

>>53251853
Musaigen no Phantom World? Den ser ganska generisk ut men vem vet
>>
File: 1452132145231.png (301 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452132145231.png
301 KB, 800x1000
>>53251997
>Fascisten
>>
>>53251997
>le Trump är ond och kommer gasa alla mexikaner
>>
>>53251722
Lugna ner dig.
>>
>dkn tog 2 alvedon istället
h-hoppas vi ses imorgon grabbar, godnatt
>>
File: bernie cuck.webm (544 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bernie cuck.webm
544 KB, 720x404
>>53251997

Vad menade du med det där?

>fascist

lmao
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
>>53252092
vem fan e du
>>
Fan har varit borta i typ ett par tim och så plösligt är allt snubbel tillbaka, känns som 2k14 igen.
>>
File: right round.gif (2 MB, 420x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
right round.gif
2 MB, 420x360
>>53252032
Japp snackar om Phantom world, jo den ser lite generisk ut men Kyoani har släppt riktigt bra skit det senaste (bild relaterad) så man kanske blir lite överaskad.
>>
Har någon ett fräsigt filmtips?
>>
File: hassan.jpg (220 KB, 1393x876) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hassan.jpg
220 KB, 1393x876
Kan inte hitta på detta
>>
>>53252209
Sicario
Mad Max: Fury Road
John Wick
>>
>>53252209
Leaves of grass, såg den inte för så länge sedan. Visar hur bra skådis Edward Norton egentligen är.
>>
>>53252269
Inte för att vara dryg, men vilken film visar INTE att Norton är en bra skådis?
>>
>>53252254
>John Wick
>>53252269
>Leaves of grass

Tack tack, ska spana in
>>
>>53252209
Jag brukar mysa till det med en Wes Anderson film när jag blir filmsugen på kvällskvisten
>>
>>53252209
Vilken genre senpai
>>
File: subwaymacka.png (302 KB, 644x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
subwaymacka.png
302 KB, 644x353
Jag vill äta en Subway.
>>
>>53252209
Fräsigt?
>>
File: hassancucken.png (38 KB, 640x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hassancucken.png
38 KB, 640x338
>>53252219
ayy
>>
>>53252174
Senaste Kyoani jag såg var Amaburi och den gillade jag. Är det värt att lägga Hibike på bakloggen?

>dkn fortfarande inte sett tamako kärlekshistoria
>>
>>53252334
Inte han men pornografi om du har något kul
>>
>>53252209
psst kolla här pysen
http://imgur.com/a/2h2pz
>>
2d var ett misstag, det är ingenting förutom skräp
>>
>>53252433
Nu ska vi inte vara såna
>>
File: m.jpg (43 KB, 796x804) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m.jpg
43 KB, 796x804
>>53252386
Jo hibike var helt klart min AOTY för 2015 så måste säga att det är värt såvida du inte är hyperalergisk mot lite yuri-bete.

Tamako var topp-mys favä
>>
>>53252341
>subwaycucken
>>
File: 1444004313205.png (64 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444004313205.png
64 KB, 395x401
https://www.youtube.com/watch?v=ZHdke9yHeEg
>>
Grabbar vad går Spelet ut på?
>>
File: yes.png (82 KB, 620x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yes.png
82 KB, 620x615
>>
>>53252577
>dkn allergisk mot yuribete
jävla hora kyoanus kan de inte bara få varandra
>>
File: 1448036216333.jpg (54 KB, 604x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448036216333.jpg
54 KB, 604x504
>>53252390
Sysslar inte med sånt
>>
File: Subway-Hitler.jpg (17 KB, 251x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Subway-Hitler.jpg
17 KB, 251x303
>>53252586
>inte älska den gyllene födan
>>
>>53252341
Dra till affären och köp, tomat, sallad, skinka rostbiff,salami, bire, ost och valfri dressing.
Gör den hemma och du kan äta en tre gånger så stor utan att skämmas.
>>
>>
File: BARA.jpg (96 KB, 840x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.jpg
96 KB, 840x700
>>53252677
>jvdk
>>
>>53252577
Okej, får försöka se till att kolla igenom den då. Yuri är alltid trevligt. Hur mycket är antydningar och hur mycket är sann yuri?
>>
>>
File: 1451846096589.png (79 KB, 560x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451846096589.png
79 KB, 560x407
>>53252726
>orka
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>man dagashi fick ju faktiskt en 2d idag
2d är räddat
>>
File: uh.jpg (1 MB, 1488x2428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uh.jpg
1 MB, 1488x2428
>>53252219
>dkn hororna aldrig kommer att slängas ut

#görryckbraigen
>>
>>53252734
>>53252764
Ta ditt du. Nu försvinn.
>>
>>53252844
ty
>>
>>53252673
good meme bro

no but here is one that isn't as fake as your country (you're prolly proxy anyway)

notice top relative searches
>>
File: f1h1.gif (2 MB, 540x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f1h1.gif
2 MB, 540x303
>>53252751
Eh mest antydningar enligt mig men det beror vad du kallar det här
>>
>>53252893
swedens top gaining searches are not shopped in the photo. also
>step sister
>black teen
what do these mean?
>>
File: dum jäkla hamster.jpg (89 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dum jäkla hamster.jpg
89 KB, 1920x1080
>>53252893
>hardcore lesbian scissoring
>black teen
>lesbian seduces straight

Patricier som fan.
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
>>53252912
>att du ens försöker
Nej.
Det är inte yuri, kyoani en hora och dödade anime
>>
S I M H A L L
>>
File: 145178504524.png (358 KB, 625x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145178504524.png
358 KB, 625x725
>>53252893
>Top Gaining Searches
>hardcore lesbian scissoring
>>
>>53252209
Shelter (2007)
>>
>>53252912
Nja, det där är väl gränsfall. I övrigt håller jag med >>53252677

>slutet på chu2byo
Förlåter dem aldrig
>>
>>53252974
Nä det är ingen sakura trick, mest bete som jag sa tidigare
>>
>>53252751
>>53252912

Asså jag kollade ju på One piece, GTO, Gundam, FMA och sånt när jag var jonte.
Men hur går det så långt att man degenereras till att attraheras av 2d?
>>
>>53253030
Skulle vara intressant att höra deras 2d-resa.
>>
>>53253016
Förhelvete jag vill inte ens ha sakura trick meme romans
Jag vill bara att två söta tjejer som delar en hobby sakta blir vänner och sedan genom ett par små pinsamma händelser blir ett par
>>
File: swedenporn2015.png (74 KB, 620x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedenporn2015.png
74 KB, 620x615
>>53252965
sidf till räddningen

du smutsar inte ner vår nation igen, fattar du din lilla neger?
>>
File: smug natsumi.jpg (121 KB, 864x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug natsumi.jpg
121 KB, 864x720
>>53253030
>han blir hård av 3d
>>
File: 1473444021.gif (613 KB, 295x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473444021.gif
613 KB, 295x221
>>53253107
>när man söker på swedish och det kommer upp hanrejporr

Undviker att göra det på Pornhub för det finns någon vit brud där som enbart knullar negrer. Massor med svenskar som hejade på i kommentarerna....
>>
>>53253107
>worlds biggest dick
>>
>>53253107
Ta inte betet, de har inget internet i Benin, har ju fan minus i GDP. Garanterad proxy.
>>
File: voffvoff.gif (2 MB, 605x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voffvoff.gif
2 MB, 605x490
>>53253066
Jo jvdk men tyvärr är vi dömda till bete och besvikelse på den fronten. Jättebra serie förövrigt visserligen.
>>
>>53252893
>>53253194

>black

Top relative searches = more than ANYONE else
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53253030
>>53253058
>brukade hata 2d när jag brevade på kanalen kring 2009
>bestämmer mig någon gång under 2013 (tror jag) att kolla igenom Digimon igen för nostalgi
>fortsätter bortom säsongerna jag såg som ung
>kommer till säsongen som inte har engelsk dubbning
>ger det en chans på japanska och gillar det
>vill se mer 2d på japanska och börjar kolla på inkörsportar som FMA och SAO
>fortsätter kolla mer och mer 2d
Och nu är jag här
>>
>>53253261
Man undrar ju hur många procent som söker på black och ebony är negrer själva.

Tror nog de flesta negrerna runkar negresser med stora rövar.
>>
>>53253198
tog inte betet, jag bara skojade favä
för övrigt, vem fan kollar på swedish porr. fan va tråkigt
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53253058
Såg pokemons, yugioh, beyblade, sailor moon etc som en pojk. Senare när jag var typ 11 fick vi en kanal på tvn som visade lite 2d, av dessa kommer jag bara ihåg gungrave, full metal alchemist och black lagoon. Sen i typ 2an i gymnasiet gick jag full vedbod, kommer inte riktigt ihåg vad jag tittade på då men det har varit en jävla åktur
>>53253221
Ja säkert, ska ge den ett seriöst försök snart
>>
File: 1452195392852.png (943 KB, 956x856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452195392852.png
943 KB, 956x856
>>53253316
>vem fan kollar på porr

fdåd
>>
>>53253302

>About 16.3% of Americans or 53,172,250 people are Black

Jo men fortfarande
>>
>>53253350
de flesta gör det
>>
>>53253384
Dekadent favä
>>
File: kristna livet.png (231 KB, 678x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristna livet.png
231 KB, 678x678
>>53253350
Detta, rannsaka er själva och acceptera Jesus
>>
File: ryssland.png (52 KB, 589x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ryssland.png
52 KB, 589x579
>ryssland
>>
>>53253350
Har t.o.m. tjejkompisar som gör det, nog bland det normalaste man kan göra.
T.ex. gammle grannen rakt över brukar kolla på porr när frugan lagt sig.
>>
>>53253058
Eh jag är rätt nybög till anime, började med lite miazakifilmer tidigt förra året (med subs) eftersom någon rekommenderade spirited away till mig. Senare under 2015 trappade jag upp lite och plöjde igenom ca 2 serier i veckan.
>>
>>53253436
Det är 2ds fel
>>
File: 144265645437.png (336 KB, 697x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144265645437.png
336 KB, 697x521
>>53253436
>futanari
>shemale
>Sasha Grey fortfarande i topp

och folk hoppas på att dessa slörunkare ska "rädda" oss...
>>
File: Deniro.jpg (109 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Deniro.jpg
109 KB, 1920x1080
>>53253447
>t.o.m.

>Antyder att kvinnor inte är de mest dekadenta människorna på jorden
>>
>>53253583
>'japanska är bättre'
>>
File: 1449916369397.jpg (1 MB, 2011x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449916369397.jpg
1 MB, 2011x2000
>>53252209
>>
>>53253670
>Point Break
>>
>>53253698
Den är bra favä
>>
>>53253670
>saker som inte män förstår
>gjorda utav män
hehe mm
>>
File: image.jpg (101 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
101 KB, 640x1136
Mm
>>
File: 1431007188505.png (97 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431007188505.png
97 KB, 300x300
>>53253484
>>53253583
>dkn man blir fångad i korselden av en konflikt man inte förstår
>>
File: 1448044940307.jpg (9 KB, 447x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448044940307.jpg
9 KB, 447x456
>>53253706
Solx, jag är rädd

Snälla lugna ner dig
>>
File: vad gör han.jpg (25 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad gör han.jpg
25 KB, 400x400
>>53253484
>>53253583
>>53253706
>faktiskt bli såhär upprörd på riktigt
Rannsaka dig själv senpai
>>
File: h.jpg (392 KB, 1853x989) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
h.jpg
392 KB, 1853x989
>Jon Henrik blir ett ryckjagjag
>>
>autismtråd igen
Grod Natt!
>>
>titta på ""filmer"" man inte förstår

?????
>>
>dkn kommer ihåg den engelska pokemon låten men inte den svenska
>>
>>53253882
Den är bäst på Svenska. Mycket mer känsla.
>införe Ennis shillar för den japanska
>>
http://www.svd.se/sdu-brytningen-med-sd-har-starkt-oss
>>
>>53253921
>Den är bäst på Svenska.
Detta
>>
File: Shinobu.gif (1000 KB, 500x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shinobu.gif
1000 KB, 500x525
>solkors blir blåst åt helvete av städarn
>>
>>53253750
>>53253764
>>53253624
v-vad missade jag? råkade stänga av fliken
>>
>>53253953
https://desustorage.org/int/thread/53251464/#53253484
>>
File: 1448044548720.jpg (75 KB, 800x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448044548720.jpg
75 KB, 800x797
>>53253938
man kan inte koka ihop denna autism
>>
File: 1450969690642.jpg (1 MB, 1300x1270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450969690642.jpg
1 MB, 1300x1270
>>53253779
>>53253820
Sprängd åt helvete
>>
Dkn man känner för lite negerkuk men orkar inte dra till slummen
>>
https://www.youtube.com/embed/lSWTqAUBMyk

>Kalla Shaquille O'Neal fet live på amerikansk TV
>dkn du aldrig kommer vara lika baserad som Thorin
>>
>>53254057
>autistisk
fdåd
>>
File: shinobu favä.png (536 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu favä.png
536 KB, 800x800
>dkn har en hel säsong av södra parken att titta på
>>
>>53254112
>le heta samhällsproblem
>>
>>53254165
Dumma grodbrevare lämna
>>
File: yui.jpg (22 KB, 500x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yui.jpg
22 KB, 500x499
>>53254172
Älskar det mann1
>>
>>53254191
NS2D ta på snubblet
>>
>>53254222
Vill inte förknippas med det här
>>
File: 1452214603384.webm (3 MB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452214603384.webm
3 MB, 720x720
Hur hittar jag en söt koreansk fv i Sverige?
>>
>>53254246
i din mammas röfvhål llllllmmmmmaaaaaoooooo
>>
>>53254267
LOL
>>
>>53254246
Du får importera en från Bästkorea, de är säkert glada att få komma till Sverige. Svårt att ta hit henne bara, kanske.
>>
>>53254246
Adopterade tjejer, de finns lite överallt
>>
>>53254246
Är det på riktigt en instuktion på hur man sätter upp håret?
>>
>>53254389
nej
>>
Sverige, pls, post martina!
>>
>>53254526
"nej"
>>
>>53254526
Norge, ge oss olja!
>>
>>53254526
Nej skönt att det för en gång skull inte spammas Martina. Du har väl massa pene jenter du kan stalka?
>>
>>53254660
Den är ju inte värt ett skit nu, bättre vi gräver upp hela Jönköping (skitstad ändå favä) och säljer ädelmetaller dyrt till Kineserna.
>>
>>53254725
Vad tycker du om fracking då?
>>
>>53254660
Sorry, vi er straks tomme :/

Jeg horer med finskejævlene, de er alltid mer enn villige.
>>
>>53254744

VI kan ju få ut naturgas från Skåne, bara se till att det inte görs nära grundvattentäkter.
>>
utomjordingstårar
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>dkn ingen fv
>>
>>53255386
Den hemskaste känslan
>>
>somnade tidigt klockan 24:00
>vaknar nu piggare än någonsin

Knuuuula upp min skiiiiiiit!
De här såren läääkeer eej!
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53255430
>alv
>fv
>>
>>53255465
>faktiskt låta sig luras av /tg/-propaganda
>>
>>53255451
Rädsla är hur jag faller.
Konfuskerar vad som är verkligt.
>>
File: alv.jpg (170 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alv.jpg
170 KB, 800x800
>>53255528
Skoja bara fám
>>
Vilken är ert favoritcitat från sagan om ringen?
Mitt är detta: "Trolös är den som tar farväl, när färden fylls av faror."
>>
>>53255760
När Aragog sa SO STONED FUCK MAN AW SHIT NIGGA HELLA MOTHERFUCKIN 666 ODD FUTURE MAN BRO CHECK THIS OUT MY SWAG WITH THE WHAT WHOLE 666 420 HOLLA HOLLA GET DOLLA SMOKE WEED EVERY DAY CASH FUCKING MARIJUANA CIGARETTES GANGSTA GANGSTA EAZY-E C.R.E.A.M. SO BAKED OFF THAT BOB MARLEY GANJA 420 SHIT PURE OG KUSH LEGALIZE CRYSTAL WEED
>>
>>53255760
Jag har bara läst böckerna två gånger så jag kan inga citat utantill. En av gångerna var jag nog egentligen för ung för materialet. Mamma läste Bilbo för mig när jag var liten också.

Men ditt var väldigt fint.
>>
Vad döljer ni från era föräldrar?
>>
>>53256108
Att jag misslyckades med studierna favä.
>>
>>53256108
Hej säpo!
>>
>>53256108
2d favä
vet inte hur jag skulle förklara yuru yuri om de såg mig kolla på det
>>
Varför? Det är ju bara söta flickor som gör söta saker
>>
>>53256285
>"du, vad kollar du på?"
>det är ju en serie om små flickor och deras liv i mellanstadiet
>>
>>53256328
Ja? Är väl inget att skämmas över
>>
>>53256108
Är egentligen en tjej men har inte sagt något.
>>
>>53256351
S K E N E - K I N N A
K
E
N
E
-
K
I
N
N
A
>>
File: 1451187867852.jpg (51 KB, 571x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451187867852.jpg
51 KB, 571x448
>dkn sjuk, tenta om några timmar, koffeinstinnad och tagit alldeles för många alvedon
>>
>>53256108
Jag kan inte komma på något förutom mina pornografivanor men det är väl lika för alla.

Och sju drakdildos under sängen såklart.
>>
>>53256407
>dkn värmde mikropizzan för länge
livet är hårt
>>
>>53256407
Fått riktig jävla tandvärk 2 dagar innan tentan och behöver verkligen plugga. Så inte riktigt lika illa ute, men känner det lär sluta lika dant för mig.
>>
>>53256417
>Och sju drakdildos under sängen såklart.
prydnad, skämt eller använder du dem? Hur känns det att köra upp en sådan i rumpan?
>>
File: 1436176384811.png (109 KB, 464x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436176384811.png
109 KB, 464x480
Hur mår ni tråden?

Skit rapporterar in.
>>
File: touko2.jpg (1013 KB, 2842x4217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
touko2.jpg
1013 KB, 2842x4217
>>53256626
Ingen fv rapporterar in
>>
>>53256417

Vi är ganska öppna i min familj, men lite svårt att berätta för mamma att det låg en tjej på mitt köksbord där hon sitter och fikar för några veckor sedan som jag smiskade gul och blå.
>>
>>53256615
keke

Jag bara gycklade. Har inga. [spoiler]än[/spoiler]
>>
>>53256626
Känner mig trött

Vad har hänt anon?
>>
File: 1393076053091.jpg (391 KB, 677x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393076053091.jpg
391 KB, 677x779
>>53256626
självmordstankarna började för en timma sedan
nu är det bara någon timme tills jag får sova och glömma igen
>>
>>53256720
Använder bökar dem ens? Spetsar de inte hål i prostatan?
>>
>>53256626
sömnlös men jävligt bra favä.
>>
File: 1451947839997.jpg (87 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451947839997.jpg
87 KB, 540x540
>>53256626
>Fel 404: Pojkvän hittades inte
>>
>>53256736
Är det du heliumanon?
>>
>>53256751
Ingen aning. Är inte bög favä. Gycklade i det brevet också.

Antar att det finns olika storlekar.

>>53256688
kväää
>>
>>53256811

Du borde hitta en undergiven fv som du kan leka nakenlekar med anon. BDSM är kul.
>>
>>53257159
Jo, du har väl rätt egentligen.
>>
File: trosgroda.png (108 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trosgroda.png
108 KB, 396x385
>>53256811
>>53257159
Kvä nbögar
>>
Jag är en gud.
>>
>>53257946
ja me
>>
>>53258000
mäj okså
>>
File: 1446860897154.png (46 KB, 174x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446860897154.png
46 KB, 174x238
Blehrbäblöp
>>
>dkn bara 22 grader inne
r1 kallt favä
>>
File: squidword.jpg (175 KB, 723x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
squidword.jpg
175 KB, 723x723
>>
>>53258155
>22 grader

Är du helt galen?
>>
Vad gör man ens med sitt liv
>>
>>53258155
är typ 18 grader i min lägenhet
vill dö lite favä
>>
Hello, I am actually not in Sweden though I get your flag for using tele2 internet can I post here thanks.
>>
>>53258897
>using tele2 internet
For literally what purpose?
>>
>>53259038
Because I use tele2 since like forever desu would be sads to leave it
>>
tycker ni att homosexuella borde få skaffa barn(adoptera eller vilken metod som helst)?
>>
>>53259309
Ifall det visar sig genom utförlig undersökning och forskning att barnen inte påverkas.
>>
>>53259349
jag känner samma, men jag har inga tvivel på att det påverkar barnet
jag har ingen farsa och känner att det har påverkat mig stort att jag bara haft en kvinna som tar hand om mig och lär mig det hon tycker är viktigt att man ska lära sig.
>>
Jävlar vad jag borde sova
>>
Hör unga personer ute som har kul, det gör riktigt ont
>>
>springer en grotta som jag redan gjort med Hak1 för att vara snäll
>får en massa nytt gear

Att vara snäll lönar sig.
>>
>>53260002
S-sitter ni bara över mummel när ni spelar?
>>
someone in my other thread
>>53256330 wanted me to pronounce sjuksköterska
and I didn't see it because it was a ded thread, so hopefully he's here, rate
http://vocaroo.com/i/s18Ej0l7gVpz
>>
Jag tror att jag sov 8 timmar.
>>
HAHAHAhahaahhahHAHHAHUHEHUEHUEHUEHYAHOHHONHPHONHONHONHONHONHONHEHEHEJHEHEHJEJEJEJEJJAjaajajajajjjaajajAJAJAJ
>>
Vilket spel eller serie kommer den där 2Dflickan som inte kan uttala sitt eget namn ifrån? Hon ska vara en västerlänning och låter helt retarderad.

Typ: Kruääääru määrlu däss.
>>
File: 1451423885555.png (66 KB, 684x781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423885555.png
66 KB, 684x781
>>53260242
>>
Rapporterar från Baguetternas land.
>>
>dkn man lade världens brakare igårkväll
>tjejerna i lägenheten under mig börjar gapskratta
>dkn man aldrig fattat hur tunna väggar man har

Kommer aldrig lämna lägenheten igen favä. Fy fan så pinigt.
>>
>>53262111
hue
>>
File: Benis.jpg (156 KB, 1256x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Benis.jpg
156 KB, 1256x686
>>53252673
>>
ping Dala
>>
>>53263076
vem?
>>
>>53263083
Dalatalibanen eller vadfan hela hans trip är
>>
>>53263131
aha en tripfag
>>
File: Comfy guy.jpg (53 KB, 197x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy guy.jpg
53 KB, 197x190
>dkn sovit från kl 9
>>
>>53263412
>dkn gick upp kl 07 för att äta frukost med fv och nu ska jag lägga mig igen till Tour de Ski börjar 1130

vem /jullovsneet/ här
>>
File: comfy frog.jpg (42 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy frog.jpg
42 KB, 409x409
>>53263463
här, bara tagit det lugnt i nästan en hel månad då jag varit hemma hos mina föräldrar, sista dagen av det goda livet idag

>dkn man vaknar av att dom åker till jobbet och det är -20
>>
File: 1427091238880.jpg (31 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427091238880.jpg
31 KB, 600x450
>jullovsneet
>>
File: _ErOAV.gif (1 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_ErOAV.gif
1 MB, 320x180
Bara jag som drömmer om att vakna upp såhär varje dag?
>>
Någon som bor i Borlänge här?
https://www.nordfront.se/demonstration-borlange-pa-forsta-maj.smr
https://youtu.be/yMJDIyyxY1A

Nu kan alla som vill visa motstånd mot vanstyret av Sverige boka in en resa till Borlänge den första maj. Motståndsrörelsen har nämligen ansökt om demonstrationstillstånd i staden den dagen.

Tidigare idag lämnade Pär Sjögren å Nordiska motståndsrörelsens vägnar in en ansökan om demonstrationstillstånd till polisen i Borlänge. Ansökan gäller klockan 11:00 till 18:00 den 1 maj 2016.

Tanken är att ett demonstrationståg ska vandra genom staden och att runt fyra tal ska hållas på Sveatorget av representanter från Motståndsrörelsen. Ambitionen är också att erbjuda åhörarna musikunderhållning i pauserna samt att låta meningsmotståndare som klarar av att bete sig civiliserat debattera med organisationens företrädare.

2016 ska gatorna återerövras av vita män och kvinnor.
Med anledning av att första maj är en ledig dag i Sverige, och att det nu förvarnas tidigt om demonstrationen, räknar vi med en god uppslutning!
>>
>>53263646
mm
>>
>>53251626
Tänkte kolla på Boku dake ga Inai Machi favä
>>
>donken snart neet

Äntligen kan man börja lurpassa SvT på heltid
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>2016 ska gatorna återerövras av vita män och kvinnor
>>
File: 1344439545.gif (681 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344439545.gif
681 KB, 800x800
>när man sänker ett stort kallt glas med mjölk efter två torra mackor
>>
File: 1425696985047.png (344 KB, 467x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425696985047.png
344 KB, 467x453
>ansiktsbokens nya "Känner du x?"-notifikationer
KVÄÄÄÄÄÄSS kan jag ta examen snart så jag slipper använda ansiktsboken till någonting alls
>>
>>53264614
Varför inte bara dricka mjölk efter varje tugga?

t. sänker 1 (en) liter mjölk per macka
>>
>>53264648
Jag tycker att det är spännande. Så dött är mitt sociala liv.
>>
File: kristian.jpg (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristian.jpg
19 KB, 500x500
>två paket att hämta ut på posten
>>
>>53264803
Är det 2 (två) drakdildos?
>>
File: 1340235075740.png (206 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340235075740.png
206 KB, 500x500
>>53264504
>donken mitt 2 års neetande slutar om 3 dagar
>>
>>53264803
Har du börjat snubbla igen?
>>
>>53264925
Börjat snubbla igen? Jag har aldrig slutat. Har bara inte brevat i tråden på typ ett år. Men Badboll ringde och sa "Vi räddar tråden, vad säger du?" Jag sa "Ok vi kör"
>>
>>53264902
Hur går det med gladkatt förresten din haffare
>>
>>53264902
vad ska du gör krin
>>
File: image.jpg (58 KB, 851x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 851x233
>idioterna jag har byggt en server åt har ändrat och glömt lösenordet på adminkontot
>måste åka ut till kista och hacka mig in i skiten
>de skyller på mig att det inte fungerar
>chefen ringer och skriker på mig
>>
File: 1389584042682.jpg (56 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389584042682.jpg
56 KB, 500x500
>Men Badboll ringde och sa "Vi räddar tråden, vad säger du?" Jag sa "Ok vi kör"
>>
>>53264975
Stå upp för dig själv anon. Låt inte dom gå över dig om du vet att du inte gjort något fel!
>>
File: 1371783041643.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371783041643.png
1 MB, 1280x720
>>53264970
Vänzonad.

>>53264971
Komvux distans.
>>
>>53264975
haha så jävla cuckad
>>
File: 1451757177122.jpg (33 KB, 335x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451757177122.jpg
33 KB, 335x365
>>53265001

Boosh

Tak
>>
File: image.jpg (112 KB, 562x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
112 KB, 562x453
>>53265001
"Kunden har alltid rätt"
-min chef
>>
>>53265008
>Komvux distans.
mann1 det är bokstavligen neetlivet fast utan ångest, aldrig varit så lycklig som när jag gjorde det
>>
File: 1450222579643.png (874 KB, 664x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450222579643.png
874 KB, 664x687
>>53265008
>komvux distans
>inte neet
>>
>>53265034
>dkn kunden i verkligheten oftast är ett jävla klappmongo
>>
File: image.png (646 KB, 668x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
646 KB, 668x695
>>53265034
dålig chef favä
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53265092
>klappmongo

Det ska jag börja använda
>>
File: 1450445721489.webm (2 MB, 1000x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450445721489.webm
2 MB, 1000x562
>>53264902
>>53265008
Bra jobbat, fortsätt så jä nbög
:3
>>
>>53265137
Blockmongo är rätt nice också.
>>
>>53265208

Kioskmongo icke att förglömma
>>
File: 1451941978311.jpg (31 KB, 130x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451941978311.jpg
31 KB, 130x295
>>53265131
>>53265068
>>53265001
>musen snubblar igen
vad fan har jag missat
>>
>>53265208
>>53265238
glöm inte spärrmongo, den är min favorit
>>
File: make it rain baby.webm (995 KB, 578x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
make it rain baby.webm
995 KB, 578x324
>>53265131
Musse, CS?
>>
nnnnnnnnneger
>>
>>53265274
Kanske snart, måste till ICA bara (för PMAX och S&V inför kvälls PÅ SP) favä
>>
>>53265262
Snubbleriet återvänder för att #GöraSverigetrådenBraIgen
>>
>>53265348
>på spåret

Helvete hade helt glömt fy faaaan vad nice
>>
File: 1448839458568.jpg (187 KB, 889x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448839458568.jpg
187 KB, 889x789
>>53265348
Tar och kör en själv nu då
>>
File: 1450294233888.gif (342 KB, 666x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450294233888.gif
342 KB, 666x386
>>53265383
baserat
>>
>>53265414

>Rospigg

Det var fan inte igår
>>
Test
>>
>>53265008
>dkn jag har suttit och velat fram och tillbaks i 5 år om det är lönt att börja komvux eller om det är försent ändå

Vad fick dig att ta dig i kragen?
>>
File: 146665432597.gif (2 MB, 441x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146665432597.gif
2 MB, 441x329
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-jobba-tillsammans-med-naringslivet-for-fler-jobb/

>Våra hårda ord i valrörelsen krockade med verkligheten
>>
>>53265453

>det fungerar
>>
>>53265455
Det är aldrig försent.
>>
File: 13534455551.jpg (52 KB, 599x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13534455551.jpg
52 KB, 599x597
https://www.youtube.com/watch?v=iZJXvjeWlVA&feature=youtu.be
>>
File: 1450186557779.png (276 KB, 424x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450186557779.png
276 KB, 424x412
>>53265505
https://www.youtube.com/watch?v=Zj-M9pvQSyo
>>
>dkn drömde att jag bodde i en lägenhet med tre vackra monsterpajer
>>
>>53265472
Kanske inte, men det får gärna finnas en kvalité till livet. Har neetat så länge att 99% av alla jobb säkert är otillgängliga för mig. Kommer fan va närmre 30 när jag har mina gymnasium betyg och kan börja jobba på nått lager. Helt plötsligt är man 40 och fortfarande ingen sötpaj, då man är en osocial förlorare i alla aspekter.
>>
File: Hl5jGvm_8col.jpg (51 KB, 746x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hl5jGvm_8col.jpg
51 KB, 746x449
>snubbleri
>>
File: njuter.jpg (120 KB, 716x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
njuter.jpg
120 KB, 716x797
>>53252798
>man någon australiensare sitter och snickrar ubåtar till dk JUST NU
>>
>>53265465
MP. GO figure.
>>
File: 1452203734127.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203734127.webm
3 MB, 640x360
>>53265577
>australiensare
fan
>>
File: 1395500465251.png (11 KB, 139x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395500465251.png
11 KB, 139x200
https://www.youtube.com/watch?v=Va4jrrPgmiw

>dkn det sverige jag aldrig fick se eller uppleva
>dkn kommer nog aldrig tillbaks

hoppas att ni är redo för stormen
>>
>>53265414
Rospigg gamle bror
long time no see <3
>>
>>53265606

>hoppas att ni är redo för stormen

Vilken storm?
>>
>>53265571
Jag håller med om att livet ibland är som den här låten: https://www.youtube.com/watch?v=hAuvFUsRijI

Det är inte så hela tiden, kan inte vara så hela tiden. Men det finns där för oss alla. Förhoppningsvis kommer ingen vara elak för att du öppnar dig nu. Arbetsgivare vill inte och kan inte anställa perfekta personer, var bara så ärlig du kan. Ärlighet kommer man jävligt långt på. Du kan komma tillbaka till livet ifall du vill.
>>
>>53265606
Minns du den tid som jag själv aldrig sett, då folket var lyckligt då folket var ett...
>>
>>53265673
har musen blivit smrmedlem nu elr
>>
>>53265700
man1, jag grillade min första gulasch och satte upp mitt första klistermärke 2004
>>
File: index (26).jpg (8 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
index (26).jpg
8 KB, 222x227
>>53265647
>>
>>53265262

Sverigepolarna springer igen
>>
>>53265647
Jag är inte han som storrmar. Det kan sägas dock att landet kommer kanske inte vara så jävla bra framåt...
>>
>>53265711
Har SMR verkligen grillat gulasch? Ligger den i vätska borde den väl rent tekniskt även över en öppen eld koka?
>>
>>53265732

Omfamna misären, Anon.
>>
>>53265756
Hitlers ande gjorde det möjligt
>>
>>53265772
Misären lär nog inte ge en kram tillbaka min käre grönklädda gubbe.
>>
>>53265805

Jo då, man måste bara lära sig att ta den på rätt sätt.

Plocka fram din masochistiska sida och lär dig se tjusningen i att allt är åt helvete.
>>
File: image016.jpg (165 KB, 800x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image016.jpg
165 KB, 800x526
Säg mig hur kunde ni låta det ske?
Ni blunda' för det som en blind kunnat se
Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad?
Och var kommer du stå i vår strid av idag?

När vi nu tvingas axla det ansvar ni flytt,
ert samhälle ruttnar vi bygger ett nytt
Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar?
Eller vänder du ryggen åt framtidens barn?

Säg mig hur kunde ni låta det ske?
Ni blunda' för det som en blind kunnat se
Känns det bra, käre far? Är du stolt är du glad?
Och var kommer du stå i vår strid av idag?
>>
File: 1446276298387.jpg (58 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446276298387.jpg
58 KB, 576x1024
>>53265856
Som ditt "skägg"?
>>
>>53265856
Äsch. Låt oss prata om folk som grillar soppa över öppen eld då de inte lärt sig använda den medeltida tekniken "omröring på botten".
>>
File: 1452136409411.jpg (58 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136409411.jpg
58 KB, 384x384
>dkn tråd på sweddit ang tjejer som känner sig otryggare pga alla skithudar
topp skratt
>>
File: 1497687786.jpg (23 KB, 720x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1497687786.jpg
23 KB, 720x450
http://www.politism.se/genusfolket/kampen-for-kvinnors-ratt-till-sina-kroppar-ar-global/#post-35315

Jag vet inte ens längre favä....

Känns inte som bör bry sig längre om våldtäkter osv. Bara om det drabbar någon man känner.
>>
>>53265947
Sweddit är vidrigare än vad tråden någonsin varit. Spammande fedorabrev håller högre kvalité än den sossebunkern.
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>53265975
>fedorabrev
Nu tycker jag att du tar i lite.
>>
Vänlig påminnelse
>>
>>53266013
Bor du fortfarande med din mamma och pappa, lilla gubben?
>>
>>53265923

Är det här ett nytt, spännande SMR-jagjag?

>>53265903

Alla kan ju inte vara komplett bebisansikte :^)
>>
>>53266029

Nää, 50kvm med balkong i Hökarängen numer
>>
File: 1452134638285.jpg (89 KB, 438x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452134638285.jpg
89 KB, 438x503
>>53265975
Sweddit är topp bra för att motivera sitt beslut att inte bry sig om något :3
>>
File: spana.png (780 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spana.png
780 KB, 1280x720
>>53266044
>11:11:11
Det här är fina siffror
>>
>>53266036
Jag vet inte ifall det är nytt. Jag tänkte fråga vadfan det där egentligen handlar om. men gissar på att någon tomte i SMR fått dille på gulasch i gryta och att de ofta filmat när de ätit det?
>>
>>53266044
>hökarängen
Baserat, var då ungefär? Bodde ovanför kollektivet cigarrlådan förut.
>>
>>53260190
>http://vocaroo.com/i/s18Ej0l7gVpz
10/10 no joke
>>
File: disgusted old man.png (770 KB, 752x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgusted old man.png
770 KB, 752x625
>allting är bra och sedan så kommer pissnegern dakka in i tråden
>>
>>53266076
Bra spel, dålig åsikt.
>>
File: svettig orm.jpg (116 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svettig orm.jpg
116 KB, 500x500
>typ 10 olika avsnitt 1 av ny 2d för säsongen som jag vet bokstavligen ingenting om
DAGS FÖR GATLOPP
>>
>>53266044
Som din mamma och pappa betalade för eller?
>>
>>53266092

Bor rätt nära tuben

Brukade du handla på Mat Dax? Topp baserad butik
>>
>>53266098
Är det här gyckel? Låter ju som att någon västgöte alternativt värmlänning pratar snabbt.
>>
>>53266144

Nej, jag finansierade den själv
>>
>>53266144
Det är en investering ifall de betalade för den. När bostadsmarknaden går åt helvete lär inte stockholm åka på den fulla kraften av en priskorrigering.
>>
>>53266179
Men du har inte ens ett riktigt jobb
>>
File: 1451873050408.gif (3 MB, 445x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451873050408.gif
3 MB, 445x247
>>53266131
Kolla på den här bögen som faktiskt bryr sig om omvärlden
>>
>>53266155
Ja, brukade även gå till videodraken på rasterna och köpa läsk för 5 kr burken.
>>
File: 1420203706836.jpg (15 KB, 249x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420203706836.jpg
15 KB, 249x260
>>53266187
>detta är vad rikemansbarn faktiskt intalar sig själva
Bara acceptera att du har blivit skedmatad med en lägenhet.
>>
>>53266199
Jag har saknat snubblare som går anon för att vara taskiga emot andra snubblare. Det är både roligt och creepy.
>>
>>53266205

Var ligger den? Måste kolla in.

Finns det några bra pizzerior kring Hökarängen centrum? Har inte testat någon ännu
>>
>>53266222
Jag bor inte ens i stockholm och aldrig ägt, "lånat" en lägenhet av föräldrarna.
>>
>>53266234
Jag har aldrig snubblat.
Du beter dig som en liten 14årig tjej när du försöker skapa drama på det där viset, du är patetisk.
>>
>>53266253

Donken man inte bor i en mindre stad och kan köpa en lägenhet kontant

BARA
>>
>>53266268

>Äga materiella ting

Tänk på din chakra
>>
>>53266268
Är det familjen som hindrar att du flyttar? Eller jobbmöjligheterna? Min plan är seriöst att flytta till någon mindre håla i framtiden.
>>
>feminister importerar den värsta våldtäktskulturen
>attackerar sen vita män

Kan någon här förklara det här fenomenet?
>>
File: 1407306046730.jpg (80 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407306046730.jpg
80 KB, 479x720
>>53266265
>Du beter dig som en liten 14årig tjej när du försöker skapa drama på det där viset, du är patetisk.
>>
File: 1451152611569.png (595 KB, 681x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451152611569.png
595 KB, 681x601
>dkn även fast liknande attacker skedde i flera städer över hela Europa så går alla #notallmuslims
>>
>>53266314

Är väl en kombination, vill ju gärna ha ett jobb klart innan man flyttar, sen är det ju tufft att lämna flickvän, familj och vänner bakom sig såklart.

Helst skulle jag nog vilja flytta utomlands dock
>>
File: 136954366669.jpg (26 KB, 500x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136954366669.jpg
26 KB, 500x326
>>53266314
Det som hindrar mig att göra något liknande är att jag är totalt värdelös på att skaffa nya bekanta.

Jag skulle bli 100% enstöring om jag gjorde det.
>>
>>53266328
Kulturmarxism in action favä.
>>
>>53266291

Kanske köper din stjärt om du inte passar dig :)
>>
File: 1415017572476.jpg (338 KB, 837x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415017572476.jpg
338 KB, 837x673
>>53266346

>Helst skulle jag nog vilja flytta utomlands dock

Låt utomlands flytta till dig.
>>
>>53266240
Följ bara väggen från mat dax åt höger, den ligger eller låg i slutet av husen, men jag tror att den har lagt ned, antagligen för att de höjde prisen på läsk till 10 spänn när några babbar köpte upp butiken så alla jontes tog sina pengar någon annan stans

finns en pizzeria i botten av höghuset i centrum, men det fanns också ett baserat hamburgarhak precis brevid tunnelbaneingången som pekar mot gubbängen, vet inte om den finns kvar

annars finns det en annan pizzeria om man går en bit upp mot farsta, tror att den ska vara ganska okej
>>
File: 1451932946046.png (42 KB, 318x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451932946046.png
42 KB, 318x470
>>53266328
Enkelt, feminister har alltid varit mot vita män och anti västvärlden
>>
File: 13413553446.jpg (150 KB, 647x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13413553446.jpg
150 KB, 647x435
>>53266345
Låt allt bara gå åt helvete istället.
>>
>>53266346
Breva bild på din fv
>>
>>53266352
Allting är en färdighet som går att levla upp.
>>
File: BEVITTNA DEM.jpg (153 KB, 556x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BEVITTNA DEM.jpg
153 KB, 556x371
Spana in mina dubletter, grabbar
>>
File: 1451736699720.gif (535 KB, 400x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451736699720.gif
535 KB, 400x226
>>53266375
Ser fram emot det medans jag är comfy och kollar 2d
>>
>>53266411

>11
>>
File: 1444603662335.jpg (41 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444603662335.jpg
41 KB, 600x600
>>53266411
>11
>>
File: 1451554427301.gif (506 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451554427301.gif
506 KB, 500x283
Vad är det för fel på mig, jag har varit för länge hos /mämmi/ och det finns bara massa söta finska pojkar ;___;
>dkn ingen söt finsk pv att titta anime och spela spel med.
>>
10 km fristil nu grabbar
>>
>Näsanon kommer in i tråden
>>
>>53266367

Tack, ska spana in det. Grillen vid tunnelbanan finns kvar, kanske ska köra den ikväll
>>
File: yuripasta.jpg (53 KB, 850x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yuripasta.jpg
53 KB, 850x400
>>53266373
>dkn man borde skriva ihop någon riktigt fuktig yuripasta
>>
https://www.youtube.com/watch?v=q0qD2K2RWkc

Har han rätt?
>>
>>53266437

Jag hade denna trekant
>>
>>53266455
När ska du och jag ta jaktlicens och jaga älg då?
>>
>>53266443
VITTU PERKELE SAATANA PERKELE PASKAHOUSU
>>
File: 1451645256562.png (371 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451645256562.png
371 KB, 700x700
>>53266443
jvidk
t. har finlandssvensk internet pv
>>
File: 1448625164219.jpg (71 KB, 502x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448625164219.jpg
71 KB, 502x733
>>53266468
Jaget är bara en illusion också din dumma neger
>>
File: 1396130032629.gif (891 KB, 500x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396130032629.gif
891 KB, 500x275
>>53266468
>spoken word
>>
>>53266476
Det hade inte dom
>>
>>53266367
Priset för läsk gick upp överallt.

Min lokala turkkiosk brukade ha tre 33cl burkar för 10kr. Sen var det 5kr st. Nu är det 7-10kr överallt.
>>
File: 1451926394452.jpg (322 KB, 597x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451926394452.jpg
322 KB, 597x620
>>53266531
>dkn köpte just 6 33cl julmust för 15 spänn
>>
>>53266494
Verkligen? Vad gör ni?
>>
>>53266476
>sara skyttedal
t-vek
>>
ny tråd pls. Jag orkar inte gyckla till någon trådstart så gör någon en godkänd.
>>
NY
>>53266561
>>53266561
>>53266561
>>
>>53266484

Är sugen favä

>donken inget fritt land där man får beväpna sig
Thread replies: 368
Thread images: 150
Thread DB ID: 376739[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.